Szervezeti és Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Laduver Ferenc igazgató

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 1. A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái, jogosítványai A közoktatási intézmény jogállása és képviselete Az intézmény törvényes működését az alábbi dokumentumok határozzák meg: Az iskola vezetésének és közösségeinek küldő kapcsolatai 9. II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Az iskola igazgatósága Az intézmény szervezeti felépítése Az iskola vezetősége Az iskola dolgozói 19. III. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK 1. A törvényes működés alapdokumentumai Az iskolai dokumentumok nyilvánossága A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt 5. kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Teendők egyéb rendkívüli esemény esetén 23. IV. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 1. A pedagógusok munkaidejének és munkarendjével kapcsolatos előírások A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje Az intézmény tanulóinak munkarendje, a tanuló kötelességeinek teljesítése A tanítási nap és az óraközi szünetek rendje Az iskolával jogi kapcsolatban nem levő személyek épületben tartózkodási rendje Alkohol, drog és reklám az iskolában Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló balesetek megelőzésében Mindennapos testnevelés szervezése A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások 30.

3 3 V. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS SZAKMAI UNKAKÖZÖSSÉGEI 1. Az intézmény nevelőtestülete A szakmai munkaközösség feladata Intézményi közösségek feladatai 34. VI. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEINEK KAPCSOLATTARTÁSA VII. 1. Az igazgatóság és a nevelőtestület Nevelők és tanulók Szakmai munkaközösségek Szülői szervezet Diáksport egyesület A diákönkormányzat valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás rendje Az intézményegység 39. AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE 40. VIII. A PEDAGÓGUSMUNKA ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 43. IX. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 43. X. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE 44. XI. A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A tanulók jutalmazása A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése A tanulóval szemben lefolyt fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 52 XII. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK 53. XIII. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 53. XIV. AZ IRATKEZELÉS RENDJE 56. XV. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 57.

4 4 I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 1. A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái, jogosítványai 1. Az intézmény megnevezése: Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium címe: 5600 Békéscsaba, Irányi u telefon/fax: 66/ OM azonosító száma: Alapító okirat száma és keltezése: 4. Az intézmény alapításának éve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 346/2011. (XII.16) közgy. Sorszáma: 37/1992. Békéscsaba, december Az intézmény jogállása, gazdálkodási köre: Nem önálló gazdálkodású intézmény 6. Az intézmény vezetője: Laduver Ferenc 7. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay utca Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok telephelyei: Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (5600 Békéscsaba, Irányi u 3-5.)

5 5 Kollégium (5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.) Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Üdülője (Balatonszárszó, Kültelek utca 1.) 9. Az intézmény tevékenységi köre Alaptevékenység Szakfeladat iskoláskorúak szakközépiskolai oktatása tehetséggondozás, felzárkóztatás középfokú képzésben résztvevő tanulók étkeztetése felnőtt étkeztetés vizsgabizottságok működtetése érettségi és szakmai vizsgáztatás kollégiumi tevékenység Kiegészítő tevékenység tanfolyami oktatás diáksportkör és szabadidős tevékenység szervezése létesítmények, eszközök bérbeadása diáküdültetés szállodáztatás Vállalkozási tevékenység A költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége szerint.

6 6 2. A közoktatási intézmény jogállása és képviselete Az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Számlaszáma: Intézményi kód: Adószám: Az SZMSZ határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének rendjét, és tartalmazza azokat az intézkedéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. SZMSZ valamint igazgatói utasítások betartása az intézmény minden tanulójának és alkalmazottjának kötelező. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép életbe, és hatálya határozatlan időre szól, ezzel egyidejűleg az intézményi előző SZMSZ hatályon kívül helyeződik. Az intézmény képviseletének joga az igazgatót illeti meg, amit külön szabályzatban átruházhat. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: igazgatóhelyettesek kollégium vezető munkaközösség-vezetők iskolatitkár Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. A munkaközösség-vezetők kiválasztásánál figyelembe veszi a közösség tagjainak véleményét. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: - hosszúbélyegző Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Irányi u Telefon: 66/ OM azonosító szám:

7 7 - körbélyegző Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Békéscsaba OM azonosító szám: Az intézményi bélyegzők használatára a következő felsorolásban az alábbi intézményi dolgozók jogosultak: 1. igazgató 2. igazgatóhelyettesek 3. kollégium vezető 4. iskolatitkár 5. gazdasági munkatárs 6. osztályfőnökök 7. vizsgajegyzők 3. Az intézmény törvényes működését az alábbi alapdokumentumok határozzák meg: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési törvény), 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről, 4/2013. (I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról, 1/2012 (I.3.) NEFMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló - 40/2002. (V.24) OM rendelet, - a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, - az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet, - 22/2009. (IV.22.) OKM rendelet, évi LXLV. törvény az államháztartásról,

8 8 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról, Az évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról Magyar Közlöny Módosítja az évi LXV. törvény a MK évi költségve-téséről (13. havi illetmény) A 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben. Művelődési Közlöny Módosítja a 94/1994. (VI. 17.) sz. Kormányrendelet C. tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. egyes rendelkezéseinek módosításáról. Magyar Közlöny 177/1993. (XII. 19.) Kormányrendelet. A közalkalmazottak jogállá-sáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a Közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet módosí-tásáról. Magyar Közlöny A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, ennek módosítása a 41/2007. (XII. 22.) OKM rendelet szabályozza a tanulmányok alatti vizsga követelményét, a vizsgaszervezés módját, az eljárás szabályait. A évi LLXXXVII. törvény a szakképzésről. A Kormány 277/1997. (XII. 22.) rendelete a pedagógus továbbkép-zésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről. 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről. 16/ (II.28.) EMMI rendelet a tankövvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

9 9 A évi I. tv. A sportról évi XXXI. Tv. A gyerekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról. 4. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: A fenntartóval Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerület 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődési és Sport Osztálya 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. A helyi oktatási intézmények vezetőivel Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2/4 Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola 5600 Békéscsaba, Gábor köz 1. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája 5600 Békéscsaba, Andrássy út

10 10 Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. ILS Idegennyelvi Gimnázium 5600 Békéscsaba, Andrássy út 73/1 Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba, Deák u. 6. Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Gyulai út Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1. Szent István Egyetem Gazdasági Főiskolai Kar 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola Békéscsaba, Gyulai út 32. Perfekt Békés Megyei Képzési Központ 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola 5600 Békéscsaba, Baross u Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Peter Jilemniczky u. 1. Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola 5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. A helyi nevelési tanácsadóval

11 11 Esély Pedagógiai Központ 5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 5600 Békécsaba, Szabadság tér 9. Az iskolát támogató alapítvány kuratóriuma A kiművelt emberfők sokaságáért Alapítvány A művelt és egészséges ifjúságért Alapítvány A helyi nevelési tanácsadóval Esély Pedagógiai Központ 5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ 5600 Békécsaba, Szabadság tér 9. A helyi társadalmi egyesületekkel Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Egészségügyi Alapellátási Intézet 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4. Az alábbi gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetekkel: nevelési tanácsadóval a gyámhatósággal a települések jegyzőivel gyermekjóléti szolgálattal A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart fenn: iskolaorvosi rendelővel, 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 57. iskolafogászati rendelővel, 5600 Békéscsaba, Irányi u Az iskola évente egyszer megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítségével. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermekés ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a fenti intézményekkel.

12 12 Az iskola és a II. számú TISZK kapcsolata Iskolánk a II. számú TISZK-ben orientáló és alapozó feladatokat lát el. Az érettségi utáni OKJ-s szakképzésben tanulóink a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium-ban, mint fogadó iskolában folytathatják szakmai tanulmányaikat a beinduló gazdasági és ügyviteli képzésekben iskolánk szaktanárai segítségével. II. számú TISZK modell Szent-györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ( fogadó iskola) Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola és Kollégium ( fogadó iskola) Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola ( alapozó iskola) Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zeneiskola ( alapozó iskola) : tanulók továbbhaladása A TISZK II-ben részt vevő középiskolák: Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola, Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. A TISZK II. képviselete: A TISZK II. képviselőjét a Fenntartó (Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata) a TISZK II-ben részt vevő középiskolák igazgatóinak egyetértésével képviseleti-koordinációs feladatok ellátásával bízza meg.

13 13 A megbízás a visszavonásig érvényes. A TISZK II. képviselője az érintett intézményvezetők egyetértésével azokban, a TISZK II. működését érintő képviseleti-koordinációs ügyekben jár el, melyek a részt vevő középiskolák közül valamennyit érintik. Kapcsolattartás: Intézményvezetői szint A TISZK II-ben részt vevő középiskolák igazgatói a TISZK II. működését érintő ügyekben, szükség szerint tanácskoznak, értekeznek, tartanak kapcsolatot az alábbi formákban: megbeszélés, értekezlet, telefonkapcsolat, levél/körlevél/sms. Intézményvezető-helyettesi szint A TISZK II-ben részt vevő középiskolák igazgatóhelyettesei a TISZK II. működését érintő ügyekben, szükség szerint tanácskoznak, értekeznek, tartanak kapcsolatot az alábbi formákban: megbeszélés, értekezlet, telefonkapcsolat, levél/körlevél/sms. II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Az iskola igazgatósága Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: az igazgatóhelyettesek, kollégiumvezető Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik.

14 14 Az igazgató munkáját igazgatóhelyettesek segítik. Az intézetvezető helyettesítésének szabályai Az igazgató egy napot meghaladó távolléte esetén teljes felelősséggel és jogkörben az általános igazgatóhelyettes jár el. Az igazgató személyi kérdésekben való döntés kivételével felhatalmazza az igazgatóhelyetteseket, hogy az intézmény irányításával kapcsolatos kérdésekben, minden, az igazgató hatáskörébe tartozó kérdésben döntési jogosultsággal rendelkezzék. A helyettesítés során hozott döntés akkor jogszerű, ha azt az igazgató a helyettesítési ok megszűnése után öt napon belül nem változtatja meg. Az intézményvezető-helyettes(ek) köteles(ek) a helyettesítési jogkörben hozott döntéseikről, intézkedéseikről az igazgatót haladéktalanul tájékoztatni.

15 Az intézmény szervezeti felépítése Igazgató Igazgatóh. 1. Igazgatóh. 2. Kollégiumvezető Igazagtóh. 3. iskolatitkár DÖK-vezető könyvtáros gyermekvédelmi felelős iskolarendszeren kívüli OKJ- képzés szakmai képzés osztályfőnöki testnevelés természettudományos számítástechnikai munkaközösségek ügyviteli dolgozók technikai dolgozók kollégiumi titkár kollégiumi nevelőtanárok technikai dolgozók iskolatitkár külső óraadók szakmai képzés két tanítási nyelvű képzés Igazgatóhelyettes 1. Igazgatóhelyettes 2. Igazagtóhelyettes 3. tanmenetek, tantervek admin. OKTV, OSZTV, egyéb versenyek érettségi szakmai vizsgára jelentkezés érettségi, szakmai vizsga dokumentumainak kezelése egyetemi, főiskolai felvételi jelentkezések a 8. osztályos tanulók beiskolázása tantárgyfelosztás órarend, helyettesítések statisztika 8. oszt. felvételije érettségi lebonyolítási része terembérletek a 8. osztályos tanulók beiskolázása tankönyvek kiválasztása ellenőrzés nyelvi felmérések (év végi is!) felvételi dolgozat öszszeállítása, lebonyolítása a 8. osztályos tanulók beiskolázása Euroexam nyelvvizsga

16 16 Az iskolai igazgatóság tagjai IGAZGATÓ IGAZGATÓ- HELYETTES IGAZGATÓ- HELYETTES IGAZGATÓHE LYETTES KOLLÉGIUMI VEZETŐ Az igazgatóság rendszeresen hetente egy alkalommal tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán keresztül értesíti a nevelőket.

17 17 Az iskolai vezetőség tagjai IGAZGATÓ IGAZGATÓ- HELYETTES IGAZGATÓ- HELYETTES IGAZGATÓH ELYETTES KOLLÉGI- UM VEZETŐ munkaközösségvezetők munkaközösségvezetők munkaközösség- munkaközös- ség- A közalkalmazotti tanács elnöke A szakszervezet vezetője Az iskolai és kollégiumi diákönkormányzat vezetői A diákmozgalmat segítő tanár Az iskolai vezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A megbeszélés összehívását az igazgató vagy az egyik vezetőségi tag kezdeményezheti. A megbeszélésről írásbeli emlékeztetőt kell készíteni. Az iskolai vezetőség tagjai a belső ellenőrzés rendje szerint valamint saját határozatainak megvalósulását ellenőrizheti.

18 18 Az iskola közösségei és képviseleti szerveik Az iskolaközösség nevelőtestület Közalkalmazotti Tanács Szakszervezet Munkaközösségek Nevelőtestületi értekezlet a tanulók közösségei a szülők közösségei Osztályok az osztályok választott tisztségviselői diákönkormányzat Osztályok az osztályok választott tisztségviselői osztályszülői értekezlet a szülők osztályonkénti képviselői iskolai SZSZ osztályszülői értekezlet a szülők osztályonkénti képviselői az SZSZ elnöke

19 19 3. Az iskola vezetősége Az iskola vezetőségének tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, kollégumvezető a szakmai munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke, a reprezentatív szakszervezet vezetője. Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató hívja össze. 4. Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre az igazgató javaslatát mérlegelve a tankerület igazgatója engedélyezi. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület döntési, véleménynyilvánítási és javaslattevő jogkörökkel rendelkezik. III. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK 1. A törvényes működés alapdokumentumai Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi, belső szabályok: Alapító okirat Pedagógiai program + Helyi tanterv SZMSZ Házirend Éves munkaterv A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja

20 20 Munkajogi belső szabályok: Közalkalmazotti szabályzat Kollektív szerződés 2. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: alapító okirat, pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend lásd kollégiumi fejezet. A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító okirat a honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról munkaidőben az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. 1. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek és a tanulónak át kell adni. Az átvétel megtörténtéről nyilvántartást kell vezetni, ahol a tanuló és a szülő aláírásával igazolja az átvétel tényét s azt, hogy módja és lehetősége van (volt) a benne foglaltak megismerésére. 2. A fenti dokumentumokat az iskolai könyvtárban és az iskola honlapján a szülők és tanulók megtekinthetik. A honlapon otthoni hozzáféréssel a könyvtárban a könyvtár működési-nyilvántartási rendje szerint. A könyvtár nyilvántartási rendjét a könyvtár ajtajára kifüggesztett elhelyezett nyitvatartási rend határozza meg. 3. Minden évben az első osztályfőnöki órán az osztályfőnökök kötelesek tájékoztatást adni a tanulóknak az iskolai pedagógiai programról. 4. A szülők szóbeli tájékoztatására az osztályfőnökök kötelesek az első félév első osztályszülői értekezletén. A tájékoztatók egyik fontos feladata annak közlése, hogy hogyan lehet a dokumentumokhoz hozzáférni, megtekinteni. 5. A dokumentumokról az igazgatótól lehet rendszeres tájékoztatást kérni, az igazgató fogadóórájában, a hét első napján 8,30-10,30-ig.

21 21 6. A köznevelési törvényben rögzített elvek szerint a tantestület által fenti dokumentumok elfogadásakor, kialakításakor a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot véleményezési és javaslattevő jog illeti meg. 7. A házirend egy példányát az osztálytermekben ki kell helyezni. 8. A szülők és a tanulók az osztályfőnökeiktől az igazgató illetve helyetteseitől és az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősétől kérhetnek tájékoztatást. 3. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendjét a mindenkor érvényes jogszabályok alapján kell kialakítani. A jelenlegi tankönyvellátási rend kialakításánál a következő hatályos jogszabályokat kell figyelembe venni: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II:28.) EMMI rendelet A tankönyvellátás megszervezésének, lebonyolításának menete: Az iskola igazgatójának meg kell nevezni a tankönyvfelelőst, annak feladatait, munkájának ellentételezési elveit. A munkaközösségek összeállítják a következő tanévre vonatkozó tankönyvigénylésüket. A 9. évfolyamos tanulók beiratkozáskor adják le tankönyvrendelésüket. A munkaközösségek által leadott tankönyvigények alapján összeállításra kerülnek az osztályok tankönyvlistái. Az iskola köteles felmérni, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti normatív kedvezményt. A szülők az ingyenes tankönyvre vonatkozó igényüket a tankönyvrendelet 5. mellékletében meghatározott igénylőlapon nyújthatják be az iskolának a normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges ok-

22 22 iratokkal (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, önkormányzati határozat stb.) együtt. A Könyvtárellátó tankönyvellátási szerződést köt az iskolákkal a tankönyvrendelet 10. melléklete alapján azzal, hogy az állami intézményfenntartó központ fenntartásában működő iskolák esetében a tankönyvellátás minden fázisában a központ jóváhagyásával és ellenőrzésével történik a szerződéskötés és a tankönyvrendelés. A könyvtárellátó a tankönyvellátási megállapodás aláírását követően jelszót küld az iskolának, a Könyvtárellátó elektronikus felületének eléréséhez illetve a megrendeléshez. A tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja, a módosítás határideje június 15., a pótrendelésé szeptember 5. Az iskola a kiszállított tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásból értékesítésre átveszi, majd a tankönyvfelelős, majd a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában. 4. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.

23 23 5. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős miniszter engedélyével. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása ideiglenesen az iskola e célra használatos szerverén történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az oktatási igazgatóhelyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és a gazdasági irodában irattárba kell helyezni. Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szülőnek. A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet kell kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben. 6. Teendők egyéb rendkívüli esemény esetén Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó stb.) esetén az épület kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét tűzriadó terv előírásai szerint kell elvégezni. Rendkívüli esemény esetén az igazgatót, az intézményi igazgató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatóját értesíti az eseményről. Az iskolarádión keresztül hangjelzéssel elrendelt kiürítési riadó (bomba, tűz, katasztrófa) után a tűzvédelmi szabályzatban rögzített levonulásai terv szerint kell a foglalkozást vezető tanár irányításával az épületeket kiüríteni. A tanár kö-

24 24 teles meggyőződni arról, hogy minden rábízottnak sikerült kijutni az épületből, és a gyülekező helyen is felügyel, segít, intézkedik, mindaddig, amíg a tanulói biztonságos elhelyezése megoldódik. A tűzriadó tervben meg kell határozni: a rendkívüli esemény jelzésének módjait, a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét, a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit, (kiürítés, mentés, rendfenntartás, biztonsági szervek - rendőrség, tűzoltóság értesítése, fogadásuk előkészítése, biztonsági berendezések kezelése), az iskola helyszínrajzát, az építmények szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, a vízszerzési helyekkel, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály feltüntetésével, közművezetékek központi elzáróival). IV. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 1. Pedagógusok munkaidejével és munkarendjével kapcsolatos előírások A pedagógusok munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának szabályait az intézmény közalkalmazotti szerződése tartalmazza összhangban az évi XXII. törvénnyel (a Munka törvénykönyve), valamint az évi XXXIII. törvénnyel (a közalkalmazottak jogállásáról), továbbá az évi XXXIII., az évi LVI. és a évi XXXIII. törvénnyel. A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény a rögzíti. A pedagógusok munkakörébe tartozó feladatok leírását az XXXIII. törvény 55. -a és a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a, valamint a Kt. legújabb módosítása évi LXI. tv. tartalmazza. A pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órából illetve a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll, azaz 40 óra. A pedagógusok napi munkarendjét a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg a feladatok ellátására. A pedagógus köteles 10 perccel a tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén megjelenni. A kötelező óraszámon felüli feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja.

25 25 Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására munkaközösségeket hoz létre. A munkaközösség vezetőit az igazgató tisztségükben évente egyszer a tanévnyitó értekezleten megerősíti, illetve a közösségek tagjai kezdeményezésére új vezetőt választhat. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak 80%-a jelen van. Az a határozat válik döntéssé, amelyik a jelenlévőktől 50% + 1 szavazatot kapott. A nevelőtestület döntéseit, ha erről magasabb jogszabály nem rendelkezik, nyílt szavazással hozza, de a titkos szavazást is választhatja. A titkos szavazás megtartását a közösség bármelyik tagja kezdeményezheti, és a jelenlévők 50% +1 szavazattal fogadtathatják el a javaslatot. A pedagógus közalkalmazottak munkaköri leírását az intézményvezető készíti. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek intézésére alkalmilag bizottságot hozhat létre: pl.: fegyelmi bizottság. Minden, a tanuló megszokott állapotától történő eltérésről, változásról a szülőt az osztályfőnöknek írásban tájékoztatni kell. A nevelőtestület értekezleteiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A nevelők szakmai munkaközösségei: 1. matematika és számítástechnika, 2. magyar történelem, 3. természettudományi (fizika-kémia-földrajz-biológia), testnevelés, osztályfőnök, 4. nyelvi munkaközösség, 5. közgazdasági és ügyviteli. 2. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét az intézményvezető állapítja meg a jogszabályok betartásával úgy, hogy biztosítja az iskola zavartalan működését. A nem pedagógus közalkalmazottak munkaköri leírását az intézményvezető és az igazgatóhelyettesek készítik el, s javaslatot tesz a munkarend összehangolt kialakítására, a szabadságok ütemezésére úgy, hogy az intézmény zavartalan működése biztosítva legyen.

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Iktatószám: /2016/II/1 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakközépiskolája és Szakiskolája 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31. OM azonosító: 203061 TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS TANKÖNYVELLÁTÁS

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvellátás helyi rendje 1 Jogi szabályozás: - 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE AZ NKT. 73. (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN LÉTREHOZANDÓ INTÉZMÉNYI TANÁCSRA VONATKOZÓ NORMÁKKAL 5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE 5.1. A VEZETŐI STRUKTÚRA 1 5.

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben