A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete"

Átírás

1 Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék :40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház: 1 Emelet: 1 Ajtó: 3 Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: T P K / / Képviselő neve: Kovácsné Vas Judit Képviselő aláírása: Keltezés: Debrecen Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

2 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

3 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

4 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

5 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: T. P K / / 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Kovácsné Vas Judit 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

6 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 108 D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

7 M1 - Mellékletek Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Csatolt mellékletek -01 Könyvvizsgálói jelentés -02 Szöveges beszámoló -03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -06 Egyéb Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

8 -02 Szöveges beszámoló Gyermekváros Egyesület Szakmai Beszámoló.pdf

9 Szakmai Beszámoló a Gyermekváros Egyesület évi tevékenységéről Debrecen, 2015

10 Alapadatok Az Egyesület neve: Gyermekváros Egyesület Az egyesület időtartama: határozatlan. Az Egyesület székhelye: 4029 Debrecen, Berek utca lépcsőház. 1. emelet 3. Az Egyesület működési területe: Magyarország Az Egyesület honlapja: Az Egyesület nyilvántartási száma: Az Egyesület adószáma: Az Egyesület alakulása 2013-ban önkéntesek lelkes csoportja fogott össze, hogy rászoruló ovisoknak olyan Mikulásnapot szervezzen, amely minden gyermeknek járna, amely hozzájárul a boldog gyermekkorukhoz. A Mikulásnap nagyon jól sikerült és nem csak a gyermekeknek okozott hatalmas boldogságot, hanem a szervező önkénteseknek is, akik elhatározták, hogy ezentúl rendszeresen fognak segíteni, tenni valamit értük. Ezután 2014-ben több esemény is megvalósult, az év elején gyermeksebész szakorvossal együttműködve megalapították Debrecenben az ajak,- és szájpadhasadékos gyermekek családjait összefogó baráti kört, akiknek ezután rendszeres találkozókat szerveztek különböző programokkal. Neked is sikerülhet elnevezéssel kihívásokkal, küzdelemmel, mókával és kacagással teli sportnapot szerveztek a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon és Éltes Mátyás Általános Iskola és Gyermekotthon lakói számára. A rendezvény megvalósulásban civil önkéntesek, sportolók, a Debreceni Sportcentrum munkatársai, edzői, a DVSC Kézilabda Kft. sportolói és az OTP Bank debreceni Önkéntes csoport tagjai segítettek. A sportnap sikerén felbuzdulva az önkéntes csoport úgy döntött, hogy intézményi formába önti a gyermekek segítését, ezért elhatározta, hogy megalapítja a Gyermekváros Egyesületet. A Gyermekváros Egyesületet a Debreceni Törvényszék október 28-án nyilvántartásba vette. Az Egyesület célja Az egyéni és vállalati önkéntesség összefogásával minden gyermeknek egyenlő esélyt biztosítani egy boldog gyermekkorhoz. Céljainkat a gyermek és gyermekcsoportok érdeke határozza meg. Tevékenységünkkel kiemelten szociális, kulturális, oktatási, egészségmegőrzés és sport terén nyújtunk rendszeres támogatást.

11 Az Egyesület alaptevékenységei Gyermekvédelmi, családsegítő, oktatási és nevelési intézményekkel való szoros kapcsolat kiépítése; Gyermekek szociális támogatása, segélyező rendszerek létrehozása; Gyermek közösségi élet fellendítése; Nevelési, oktatási képességfejlesztő és ismeretterjesztő foglalkozások óvodában, iskolában; Gyermektáborok, közösségteremtő programok szervezése; Szabadidős-programok megszervezése, lebonyolítása, illetve ebben való segítségnyújtás; Egészséges életmódra nevelő programok létrehozása; Környezetünkben fellelhető kulturális és művészeti értékek megismertetése saját alkotások létrehozásán keresztül; Önsegítő, támogató csoportok létrehozása; Vállalati önkéntes programok szervezése; Iskolai közösségi szolgálat bevonása komplett munkafolyamatokba; az Egyesület céljainak érdekében Egyesületünk támogatói forrásokat derít fel, pályázatokat ír, projekteket kezdeményez ben megvalósult programjaink Adománygyűjtés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézet kis betegeinek Egyesületünk Mikulásnapi műsorral készült a gyermekklinika kis betegeinek és az ajakszájpadhasadékkal született gyermekeknek, hogy egy kis vidámsággal segítsük gyógyulásukat. A műsor keretében magánszemélyek felajánlásait, plüssjátékokat és édességet gyűjtöttünk a kis betegek számára, melyek átadására december 6-án került sor. Mikulás a Gyermekklinikán Az Egyesület népes önkéntes tábora december 6-án szombaton délelőtt a gyermekklinika kis betegeinek és az ajak-, szájpadhasadékos gyermekeknek szervezett Mikulás Ünnepséget. A debreceni Ady Endre Gimnázium drámatagozatos tanulói a mesevilágba varázsolták a gyerekeket, szülőket és vendégünket Risztov Évát is, aki a Télapó társaságában meglepetés ajándékokkal készült a gyerekeknek. A közelgő karácsonyt Móricz Dávid, orvostanhallgató zongorajátékával és az Egyesületünktől megszokott, színvonalas kézműves foglalkozással idéztük meg. Egyesületünk kiemelt támogatottai az ajak,-és szájpadhasadékkal született gyermekek januárjában (az Egyesület létrejöttét megelőzően) az Egyesület tagjai megalapították számukra a Lépésről lépésre a Mosolyotokért baráti kört, ahol az érintett családok megoszthatják egymással örömeiket, gondjaikat, tapasztalataikat. Találkozhatnak orvosokkal, szakemberekkel, akik a helyreállító műtétekben és utókezelésekben vesznek részt.

12 Köztünk élnek A Köztünk élnek program kertében három kívánságát teljesítettük a debreceni Hallássérültek EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium) gyermekeinek. Az első kívánság keretében december 3-án a Nagyerdei Stadionban láttuk vendégül az intézmény tanulóit, ahol számos meglepetés mellett találkozhattak a DVSC játékosaival, Bernáth Csabával és Madar Csabával. A kívánság teljesítésében az OTP Bank debreceni önkéntes csoport és a Nagyerdei Stadion munkatársai segítkeztek. A második kívánság során december 9-én a Grizzly Grappling Team tartott bemutatót a talán még nem annyira ismert grappling küzdősportból. A bemutató célja az volt, hogy a gyerekekben erősítse a sport iránti szeretetet. A sportban mindenki egyenlő, jöhetsz bárhonnan is. Ahogyan edzed magad, készülsz a kihívásra, az alapján ítélnek meg és tisztelnek majd. (Kiss László- Grizzly Grappling Team). A bemutató után a gyerekek is kipróbálhatták a földharc alap fogásait, szorításokat. Kiss László tanácsok mellett ajándékot is hozott az intézet lakóinak. A legkisebbek csokikat kaptak, míg a nagyok lehetőséget a rendszeres találkozásra és edzés lehetőségre a Grizzly Grappling Team-mel. A harmadik kívánság keretében pedig december 10-én a debreceni Tímárházban kézműves mesterségekkel ismerkedhetnek a gyerekek. A Kézművesek Házában a kiállítások megtekintésével és a műhelyekben dolgozó kiváló mesterek munkáin keresztül nyerhettek betekintést a nagy múltú mesterségek rejtelmeibe. Kívánságukra itt megismerkedhettek hagyomány őrző mesterségekkel, betekintettek a szappanfőző, sajtkészítő, fazekas és textilművesek műhelyeibe. Végezetül boldogan próbálták ki az agyagozás művészetét. A programban a Tímárház mesteremberei segítkeztek. Nagycsaládosak Karácsonya 2014.december 21-én, vasárnap a társadalmi felelősség vállalás jegyében számos magán,- vállalati és civil felajánlásnak és együttműködésnek köszönhetően rendeztük meg a Nagycsaládosak Karácsonyát a debreceni Nagyerdei Kultúrparkban. A program részeként a megye több településéről fogadtunk sok gyermekes családokat. A közel 80 gyermek az állatkerti élmények (állatkerti séta, kiállítás, látványetetés) mellett édesség csomagot kapott és ajándékot is választhatott A Gyermekváros Egyesület karácsonyfái alól. A feldíszített fenyőfákat a meghívott családok között kisorsoltuk. A rendezvényen Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Elnöke köszöntötte a családokat. A felajánlásoknak köszönhetően a családokat tartósélelmiszer csomaggal is támogattuk a karácsonyi ünnepek előtt. A rendezvény ünnepi hangulatban élő jazz zene kíséretében zajlott. DVSC-TVP-Aquaticum játékosai a gyermekek öröméért! A karácsonyi ünnepek után ismét a gyermekek boldogságáért, öröméért mozdult meg a Gyermekváros Egyesület december 28-án a DVSC Női Kézilabdacsapat tagjaival és az OTP Bank Debreceni Régióközpont Önkéntes Csoportjával meglátogattuk a hajdúszoboszlói Éltes Mátyás Speciális Gyermekotthon lakóit.

13 A karácsonyi ünnepekre 50, sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott, enyhe fokban sérült, értelmi fogyatékos és súlyos beszédfogyatékos) gyermek maradt az intézetben és várta ott az újévet. Az év végéhez közeledve gyümölccsel, ruhaadományokkal és újévi kabalákkal kedveskedtünk a gyerekeknek. Meglepetésként kedvenceik, a DVSC női kézilabdacsapat tagjai is ellátogattak hozzájuk, akik a Felföldi Édességgyártó Kft csokoládéival édesítették meg az óév utolsó napjait. Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke is örömmel csatlakozott az önkéntesek lelkes csoportjához. Kelt: Debrecen, március 16. Kovácsné Vas Judit Gyermekváros Egyesület Ügyvezetője

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE 1 8 2 6 8 5 7 5 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai szamjel vagy adoszam Az egyeb szervezet megnevezese: SZIV SN OrSZagOS Betegegyesulet Az egyeb szervezet cime: 1134 Budapest, Angyalfoldi ut 36. 3,em. 122.

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Illl TTTF1 Mill A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Torvenyszek: 01 Fovarosi Torvenyszek Targyev: 2 0 1 2 Bekuldo adatai Elotag Viselt nev:

Részletesebben

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá A közcél, a közfeladat és a közhasznúság összefüggő rendszere, a jellemző közfeladatokat tartalmazó jogszabályok, a közhasznú jogállás megszerzésének és megőrzésének időzítése, tekintettel a megfelelő

Részletesebben

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete Budapest, 2014. május 7. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben