Kidolgozott szóbeli tételsor SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS ADATFELDOLGOZÁSI ISMERETEK Pénzügyi és számviteli ügyintéző OKJ szóbeli vizsga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kidolgozott szóbeli tételsor SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS ADATFELDOLGOZÁSI ISMERETEK Pénzügyi és számviteli ügyintéző OKJ szóbeli vizsga"

Átírás

1 Kidolgozott szóbeli tételsor SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS ADATFELDOLGOZÁSI ISMERETEK Pénzügyi és számviteli ügyintéző OKJ szóbeli vizsga Összeállította: dr. Nyári Tibor 1. tétel: Hol és hogyan végzi a file- és mappakezelő műveleteket Ms-Windows operációs rendszerben? (mappa létrehozása, átnevezése, másolása, törlése, file létrehozása, másolása, áthelyezése, átnevezése, törlése) Az Ms-Windows operációs rendszerben beépített file-kezelő programot használhatunk objektumok, lemezek, file-ok, mappák kezelésére. Két lehetőségünk van: egyrészt a munkaasztalon, a Sajátgép ikonra történő dupla kattintás után a megjelenő objektumokat kezelhetjük; másrészt a Windows Intéző. Ha nem beépített programot szeretnénk használni, akkor sok publikus shareware program is rendelkezésünkre áll (pl.: Windows Commander, Turbo Navigator, stb.), melyek jogszerű használatáért legtöbbször fizetnünk kell. Ezért célszerű a beépített programok közül választani. Az előzőekben említett két program közül a Windows Intézőt szeretném bemutatni. a., mappa létrehozása: a szerkezeti panelen kiválasztom azt a mappát, amelyben létre akarom hozni az új mappát és a listapanelen az egér jobb gombjával kattintok egyszer az üres területre. A lokális menüből kiválasztom az Új/Mappa almenüket, megadom a mappa azonosítóját (maximum 255 karakter, minden karaktert használhatunk, kivéve a /, \, :, *,?, <, >,, és az irányító karaktereket ) és megnyomom az Enter billentyűt. Így a megadott mappában, a megadott azonosítóval létrehoztam egy új mappát. b., mappa átnevezése: a listapanelen kiválasztom azt a mappát, amelynek azonosítóját meg szeretném változtatni, majd egyet az egér bal gombjával az azonosítóra kattintok. Megadom az új azonosítót és megnyomom az Enter billentyűt. c., mappa másolása: a listapanelen kiválasztom azt a mappát, amelyet más helyre szeretnék másolni, majd a Control módosító billentyű lenyomása mellett az egér bal gombjával megragadom, és a szerkezeti panelen azon a mappán engedem el, ahová át akarom másolni. Így a kijelölt mappából a megadott helyre másolatot készítettem. d., mappa törlése: a listapanelen kiválasztom azt a mappát, amelyet törölni szeretnék és megnyomom a Delete billentyűt. A törlés megerősítése után a mappa adatbiztonsági okok miatt átmenetileg a Lomtárba kerül, ahonnan a Lomtár ürítése almenü segítségével végérvényesen törölhetem a háttértárolóról. a., file létrehozása: a szerkezeti panelen kiválasztom azt a mappát, amelyben létre akarom hozni a file-t és a listapanelen az egér jobb gombjával kattintok egyszer az üres területre. A lokális menüből kiválasztom az Új/Szöveges dokumentum almenüket, megadom a file azonosítóját (maximum 255 karakter, filenév.kiterjesztés alakban, minden karaktert használhatunk, kivéve a /, \, :, *,?, <, >,, és az irányító karaktereket ) és megnyomom az Enter billentyűt. Így a megadott mappában, a megadott azonosítóval létrehoztam egy új szöveges file-t. Duplán kattintva az egér bal gombjával a file-re megnyitja az új dokumentumot a hozzá társított programban. b., file átnevezése: a listapanelen kiválasztom azt a file-t, amelynek azonosítóját meg szeretném változtatni, majd egyet az egér bal gombjával az azonosítóra kattintok. Megadom az új file-nevet és megnyomom az Enter billentyűt. A file kiterjesztését nem szabad megváltoztatni, mert a file használhatatlanná válik! c., file másolása, áthelyezése: a listapanelen kiválasztom azt a file-t, amelyet más helyre szeretnék másolni, majd a Control módosító billentyű lenyomása mellett az egér bal gombjával megragadom, és a szerkezeti

2 panelen azon a mappán engedem el, ahová át akarom másolni. Így a kijelölt file-ból a megadott helyre másolatot készítettem. Áthelyezés esetén nem kell a Control billentyűt lenyomva tartani. d., file törlése: a listapanelen kiválasztom azt a file-t, amelyet törölni szeretnék és megnyomom a Delete billentyűt. A törlés megerősítése után a file adatbiztonsági okok miatt átmenetileg a Lomtárba kerül, ahonnan a Lomtár ürítése almenü segítségével végérvényesen törölhetem a háttértárolóról.

3 2. tétel: Mi az Internet? Ismertesse az Internet tanult megvalósítási módjait! Sok egymással összekapcsolt helyi és gerinchálózat, alkalmazás és szolgáltatás alkotja azt a nagy összességet, amit ma INTERNET-nek nevezünk. Tehát nem egy cég vagy hatóság, hanem a különböző szolgáltatók által működtetett hálózatok és hálózati szolgáltatások összessége. Megvalósítási módok: elektronikus levelezés, levelek küldése, fogadása, levelekhez csatolt file-ok elküldése, szavazás, napló, feljegyzések, névjegykártya, sb., TELNET: terminál emuláció, távoli számítógépek elérése, GOPHER: Menüvezérelt program szövegek keresésé re, olvasására, letöltésére, file-ok keresésé re, letöltésére, NEWS: hálózati hírek olvasása és írása, FTP: (File Tansfer Protocol) file átvitel, file-ok letöltése, feltöltése függetlenül a computer típusától, földrajzi elhelyezkedésétől, az adattárolás módjától, ARCHIE: keresés az FTP archívumokban, WAIS: keresés indexelt adatbázisokban, WWW: (World Wide Web) az egész világot behálózó információ-kezelő rendszer, amely az Internet-et médiává tette azáltal, hogy a térben elosztott multimédia információkat integrálja; Grafikus felület alatt működő, színesen és látványosan megjelenő hipertext rendszerű program; Alkalmas szövegek, képek, hangok, mozgóképek, stb. átvitelére, kezelésére, megtekintésére; A szövegekbe utalások építhetők be; Általában az Ftp-t, a Gopher-t a Telnet-et és az -t is tartalmazza; HTML nyelven programozható; Elérése egy hypertext olvasó (browser) segítségével történik, LYNX: a WWW-hez hasonló hypertext működés, azonban karakteres üzemmódban. Nem tartalmaz grafikákat, ezért gyorsabb, mint a grafikus programok, IRC: (Internet Relay Chat) csevegés az interneten

4 3. tétel: Ismertesse a szövegszerkesztő programok főbb funkcióit (szövegbevitel, módosítás, formázás)! A táblázatkészítés lehetőségei a szövegszerkesztő programban. Körlevél készítése. A szövegszerkesztő programok főbb funkciói: szövegek szerkesztése, tördelése; képek, rajzok, táblázatok, és egyéb objektumok beillesztése, kezelése; tárgymutató, tartalomjegyzék készítése; web-lapok készítése; helyesírás ellenőrzés, elválasztás automatizálása, szinoníma szótár használata; file-kezelő funkciók; körlevél készítése; alapvető kiadványszerkesztő funkciók; stb. Szövegbevitel: A szövegek bevitelét a program indítása után a billentyűzetről kezdeményezhetjük. A billentyűzetről közvetlenül el nem érhető speciális karaktereket (szimbólumok) a Beszúrás/Szimbólumok almenü segítségével helyezhetjük el a dokumentumba. A szöveg bevitele során automatikus helyesírás ellenőrzést és nyelvhelyességi ellenőrzést végez a számítógép, a hibákat hullámos aláhúzással jelzi. A feladatok megoldása során célszerű nyers szövegbevitelt alkalmazni, majd ezután érdemes elkezdeni a különböző formátumok beállítását. Szöveg módosítása: A már begépelt szöveg többféleképpen módosítható: a., kijelölés után átírhatjuk a szövegrészt; b., kijelölés után törölhetjük a szövegrészt; c., beszúró üzemmódban a kurzor pozíciójától beszúrhatunk karaktereket; d., felülíró üzemmódban átírhatjuk a kívánt karaktereket; e., más dokumentumból vagy a dokumentum egy másik részéről szövegrészeket másolhatunk vagy helyezhetünk át. Formázás: A szövegszerkesztő programban kijelölés után különféle formázási lehetőségeket állíthatunk be: karakterformátumok (félkövér, dőlt, aláhúzott, stb. vagy ezek kombinációi); bekezdésformátumok (behúzás, térköz, sorköz, stb. vagy ezek kombinációi); szakaszformátumok (élőfej, élőláb, oldalbeállítás, lábjegyzet, képaláírás, stb. vagy ezek kombinációi); stb. Táblázatkészítés lehetőségei: A szövegszerkesztő programban úgynevezett statikus táblázatokat szerkeszthetünk. A táblázatokat egy szövegkörnyezetben azzal a céllal hozzuk létre, hogy a szövegben említett adatokat rendezett formában áttekinthető módon tudjuk szemléltetni. Csak alapvető számolási műveleteket végezhetünk benne. Elkészítésének kétféle módja lehet: táblázat rajzolása, illetve táblázat beszúrása. Egy új táblázat beszúrása során meg kell adnunk a táblázat sorainak és oszlopainak számát, az oszlopok szélességét, kiválaszthatjuk a táblázat formátumát. Az OK gombra kattintva az egér bal gombjával beszúrja a kurzor pozíciójába a megadottaknak megfelelő táblázatot. A táblázatot feltölthetjük adatokkal, azokat külön-külön cellánként formázhatjuk, igazíthatjuk, szegélyeket, hátteret állíthatunk be. Cellákat egyesíthetünk, új sorokat, oszlopokat szúrhatunk be illetve törölhetünk. A körlevélkészítés lépései: A körlevél egy olyan dokumentum, amely két dokumentum (törzsdokumentum és adatforrás) egyesítése után keletkezik. Használata akkor célszerű, amikor például sok címzettnek lényegében azonos tartalmú, csak a személyes információkban eltérő levelet, prospektust, borítékcímkét, kartotékot szeretnénk készíteni. Ekkor elkészítjük a törzsdokumentumot az azonos tartalmakkal,

5 felvesszük a címzetteket egy adatforrásba, majd a két dokumentumot egyesítve megkapjuk a minden címzett számára külön elkészített körlevelet. Lépései: 1. címzettek listájának elkészítése Ms-Excel program segítségével táblázatos formában, mentés; 2. a törzsdokumentum elkészítése Ms-Word program segítségével, adatmezők beszúrása, formázás, mentés; 3. a törzsdokumentum tesztelése; 4. a törzsdokumentum és az adatforrás egyesítése, mentés; 5. szükség esetén nyomtatás

6 4. tétel: Ismertesse a táblázatkezelő programok főbb funkcióit (cellaformátumok, cellacímzés)! Képletek használata a táblázatkezelő programban. A táblázatkezelő programok főbb funkciói: táblázatok készítése, szerkesztése, módosítása; képek, rajzok, és egyéb objektumok beillesztése, kezelése; számolótáblák, kimutatások készítése; statisztikai számítások, elemzések készítése; optimalizálási feladatok készítése; célértékkeresés, esetek lehetőségek vizsgálata; diagramok készítése, szerkesztése; web-lapok készítése; adatok szemléltetése térképeken; helyesírás ellenőrzés, elválasztás automatizálása, szinoníma szótár használata; file-kezelő funkciók; alapvető adatbáziskezelő funkciók; stb. Cellaformátumok: A táblázat celláiban tárolt adatokat többféleképpen formázhatjuk. A Formátum/Cellék almenübe lépve, egy jól elrendezett párbeszédpanelt láthatunk: szám: megadhatjuk a cellában tárolt adatok típusát (szám, dátum, idő, pénznem, könyvelői, százalék, tört, tudományos, stb.); igazítás: a cellában tárolt adatokat igazíthatjuk az alapértelmezettől eltérő módon (vízszintes, függőleges igazítás, sortörés, kicsinyítés engedélyezése); betűtípus: hasonlóan formázhatunk, mint a szövegszerkesztésben tanultak során; szegély: megadhatjuk a cellát, illetve az egész táblázatunkat körülvevő szegélyek stílusát, színét, megjelenését; mintázat: a cellák hátterét állíthatjuk be; védelem: a cellákban tárolt adatok védelmére és megjelenítésére vonatkozó beállítások (zárolt, rejtett) Cellahivatkozások: A cellákat az oszlopuk betűjelének és sorszámuk számjegyének felhasználásával azonosítjuk. Pl.: a H4- es cella a H oszlop 4. Sorában található. A cellákra történő hivatkozásnak a képletek és a függvények másoláskor van jelentősége. Egy képletben vagy függvényben megadhatjuk, hogy mely cellákon végezze el a számításokat. A megadás során háromféle cellahivatkozást használhatunk: relatív hivatkozás: a relatív hivatkozással azt közöljük a programmal, hogy a hivatkozott cella milyen távolságra található a képletet vagy függvényt tartalmazó cellához viszonyítva. Pl. ÁTLAG(A2:C3) Jele: nincs, alapértelmezésben minden cellahivatkozás relatív hivatkozású; abszolút hivatkozás: az abszolút hivatkozással azt közöljük a programmal, hogy a hivatkozott cella hol található a pontos címe alapján. Például: ÁTLAG($A$2:$C$4). Jele: $ jel vegyes hivatkozás: a cellahivatkozásban egyszerre használunk relatív és abszolút hivatkozást is. Például: ÁTLAG($A2:C$4) Képletek használata: A képletek használatával a Ms-Word statikus táblázataival ellentétben nem csak adatokat tárolhatunk a táblázatban, hanem képletek és függvények használatával számításokat is végezhetünk, ezáltal a táblázatunk dinamikussá válik. A képletet akkor alkalmazunk, ha olyan számításokat kell elvégeznünk a táblázat adatain, amelyek az előre elkészített függvények között nem szerepelnek. Például egy gépkocsi üzemanyagköltségének kiszámítása során. Egy képlet operátorokból és operandusokból áll. Az operátorok a műveleti jelek (+,-,*,/, stb.), az operandusok pedig azok az összetevők, amelyeken a műveleteket végre kell hajtani. Például: =3*A1 ebben az esetben a 3 és az A1 operandus, amelyeket a szorzás operátor segítségével össze kell szoroznia a programnak.

7 A képletek, függvények beírása során a program úgy tesz különbséget az állandó adatok beírásától, hogy a képleteket és a függvényeket mindig = jellel kell kezdeni. Például: =4*A3/B5 A képleteket a cellahivatkozások körültekintő beállítása mellett másolhatjuk, mozgathatjuk, ezáltal egyszerűen, gyorsan készíthetünk tetszetős számításokat, kimutatásokat, elemzéseket.

8 5. tétel: Ismertesse, hogyan rendezhetünk adatokat a táblázatkezelő programban! Ismertessen néhány függvénykategóriát és kategóriánként néhány függvényt, azok használatát! Diagramok készítése. Adatok rendezése: A Microsoft Excel-ben egy táblázat vagy egy lista sorait egy vagy több oszlop alapján is sorba rendezhetjük. Rendezhetjük az oszlopokat is a sorok alapján, ha a lista úgy van elkészítve. Amikor rendezést végzünk, a Microsoft Excel a megadott oszlop és a rendezési sorrend figyelembe vételével átrendezi a sorokat, az oszlopokat vagy az egyes cellákat. Alapértelmezés szerint a Microsoft Excel ábécébe rendezi a listát. Ha például hónapokat vagy napokat a naptári rend szerint szeretnénk rendezni, használjunk egyéni rendezési sorrendet. A listák egyéni rendezési sorrend létrehozásával át is rendezhetők. Ha például egy lista a "Hétfő" "Szerda" és a "Kedd" elemeket tartalmazza, egyéni rendezési sorrend létrehozásával elérhetjük, hogy a lista élén a "Szerda" álljon, majd a "Kedd", és a "Hétfő" következzék. Műveletek: 1., Sorok növekvő rendezése egy oszlop tartalma alapján: Ha a munkalapon egyszer már végeztünk rendezést, az Excel ugyanannak az elvnek az alapján fogja a rendezést elvégezni, hacsak meg nem változtatjuk. 1 Kattintsunk annak az oszlopnak a cellájára, amely alapján rendezni szeretnénk. 2 Kattintsunk a Rendezés - növekvő ikonra. A Microsoft Excel a kimutatás tételeit növekvő betűrendbe rendezi a kijelölt mező alapján. A számok sorrendje a legalacsonyabb értéktől a legnagyobbig terjed. 2., Sorok csökkenő rendezése egy oszlop tartalma alapján: Ugyanaz, mint az előző eljárás, csak a Rendezés - csökkenő ikonra kell kattintani 3., Sorok rendezése kettő vagy több oszlop alapján: Jobb eredmények eléréséhez a listának tartalmaznia kell az oszlopcímeket. 1 Jelöljük ki a rendezni kívánt lista egy celláját vagy tartományát. 2 Válasszuk az Adatok menü Sorba rendezés parancsát. 3 A Rendezze és a Majd mezőben válasszuk ki a rendezni kívánt oszlopokat. 4 Adjuk meg a többi rendezési szempontot, majd kattintsunk az OK gombra. Ha háromnál több oszlop szerint kell rendeznünk, először a kevésbé fontos oszlopok alapján végezzük a rendezést. Ha például a rendezendő lista a cég alkalmazottaira vonatkozó adatokat tartalmaz, és az Osztály, a Beosztás, a Vezetéknév és a Keresztnév kategóriák szerint kell rendeznünk, a rendezési műveletet kétszer hajtsuk végre. Először válasszuk a Rendezze mezőben a Keresztnév elemet, és rendezzük a listát. A második rendezésnél válasszuk a Rendezze mezőben az Osztály elemet, a Majd mezőben a Beosztás elemet, az Azután mezőben pedig a Vezetéknév elemet, és rendezzük a listát. 5 Adjuk meg a többi rendezési szempontot, majd kattintsunk az OK gombra. 6 Ismételjük meg a 2-4. lépéseket a következő fontosabb oszlopokkal is. Ha egyszerre több oszlop alapján végezzük a rendezést, az első oszlopban ismétlődő tételeket tartalmazó sorok sorrendje a másodikként megadott oszlop alapján alakul ki. A második oszlopban ismétlődő tételeket tartalmazó sorok a harmadikként meghatározott oszlop szerint rendeződnek és így tovább. Függvények, függvénykategóriák: A függvények olyan előre definiált képletek, amelyek számításokat hajtanak végre az argumentumukban megadott értékeken. A függvények két részből állnak: a függvény nevéből és a függvényhez tartozó argumentumból. Pl.: =SZUM(A10;B2:D5;135), ahol SZUM az összegző függvény neve, a zárójelben pedig azok a cellák hivatkozásai, amelyeken az összegzést el kell végezni. Az argumentumok lehetnek számok, szövegek, logikai értékek, tömbök, hibaértékek vagy cellahivatkozások, és lehetnek még állandók, képletek vagy más függvények is. (függvények egymásba ágyazása)

9 1., Pénzügyi függvények: A pénzügyi függvények a gyakori üzleti számításokat végzik el, például egy kölcsönre a kifizetendő összeg meghatározását, beruházás jövőbeli vagy jelenlegi tiszta értékét és kötvények vagy részvények értékét. A pénzügyi függvények leggyakoribb argumentumai: jövőbeli_érték a beruházás vagy a kölcsön értéke, miután már minden kifizetés megtörtént időszakok_száma a beruházás kifizetéseinek teljes száma részlet beruházásra vagy kölcsönre rendszeresen kifizetett pénzösszeg mai_érték beruházás vagy kölcsön értéke a beruházási időszak kezdetén; például egy kölcsön jelenlegi értéke a kölcsönzött alapösszeg ráta beruházás vagy kölcsön kamatlába típus a kifizetési időpont a kifizetési szakasz folyamán, például a hónap eleje vagy a hónap vége. Pl.: ÉCSRI(költség;maradványérték;leírási_idő;kezdő_időszak;záró_időszak) A függvény egy tárgyi eszköz megadott sorszámú leírási időszakra vagy részidőszakra eső értékcsökkenésének nagyságát adja meg, a lineáris leírási kulcs kétszeresét vetítve a tárgyi eszköz mindenkori nettó értékére (degresszív leírás állandó kulccsal), vagy más, általunk megadott módszert alkalmazva. 2., Statisztikai függvények: A statisztikai munkalapfüggvények statisztikai elemzéseket végeznek adathalmazokon. Egy statisztikai munkalapfüggvény statisztikus információt adhat például egy pontértékeken átfektetett egyenes vonalra nézve: az egyenes meredekségét, az y-tengely-metszetét vagy az egyenes vonalat alkotó pontokat. Pl.: SZÓRÁS(szám1;szám2;...) Szám1, szám2,...a statisztikai mintát reprezentáló argumentumok, számuk 1 és 30 között lehet. Az argumentumban a listahatárolóval (pontosvesszővel) elválasztott értékek helyett egyetlen tömb vagy tömbhivatkozás is használható. Minta alapján becslést ad a szórásra. A szórás azt méri, hogy az értékek a várható értéktől (középértéktől) milyen mértékben térnek el. 3., Matematikai és trigonometrikus függvények: A matematikai és trigonometrikus függvényekkel egyszerű és bonyolult matematikai számításokat végezhetünk, például számokat kerekíthetünk, kiszámíthatjuk egy cellatartomány valamennyi értékének összegét vagy csak azon értékeiét, amelyek pl. eleget tesznek egy másik cellatartományban megadott feltételnek. Pl.: SIN, TAN, stb. 4., Logikai függvények: A logikai függvényekkel ellenőrizhetjük, hogy egy feltétel teljesül-e, és ezekkel írhatjuk le az összetett feltételeket. Például a HA függvénnyel dönthetjük el, igaz-e egy feltétel. Egy bizonyos értéket ad vissza, ha a feltétel igaz, és egy másikat, ha hamis. 5., Dátum- és időfüggvények A dátum- és időfüggvényekkel a képletekben előforduló dátumokat és időpontokat elemezhetjük és dolgozhatjuk fel. Ha például a mai dátumra van szükségünk egy képletben, használjuk a MA munkalapfüggvényt, amely a számítógép rendszerórája szerinti aktuális dátumot adja vissza. 6., Szövegfüggvények: A szövegfüggvényekkel a képletekben előforduló szövegfüzéreket kezelhetjük. Például a kisbetűs írásmódot nagybetűsre változtathatjuk, vagy meghatározhatjuk a füzér hosszát. Dátumot fűzhetünk (konkatenálhatunk) a szövegsorhoz. Az alábbi képlet példa arra, hogyan készíthetünk a MA és a SZÖVEG függvényekkel olyan üzenetet, amely az aktuális dátumot tartalmazza az "éééé hhh n." számformátumban.

10 7., Adatbázisfüggvények: Ha elemeznünk kell, hogy egy lista értékei eleget tesznek-e valamilyen feltételnek vagy kritériumnak, felhasználhatjuk egy adatbázis munkalapfüggvényét. Például értékesítési adatokat tartalmazó listában megszámolhatjuk, hány olyan sor (rekord) van, ahol az érték nagyobb, mint 1 000, de nál kisebb. Néhány adatbázis- és listakezelő munkalapfüggvény neve "AB." betűkkel kezdődik. Ezeknek az úgynevezett AB (adatbázis-) függvényeknek három argumentumuk van: az adatbázis, a mező és a kritérium. Az adatbázis-argumentum a listát tartalmazó értéktartomány. Bele kell venni azt a sort is, amely a tartomány oszlopcímkéit tartalmazza. A mezőargumentum az összegzendő oszlop címkéje. A kritériumargumentum a megadott feltételt tartalmazó tartomány. Diagramok készítése: A diagram segítségével a Microsoft Excel adatait grafikusan ábrázolhatjuk. A diagram a munkalap adataihoz csatolt, az adatok változtatásával a diagram is változik. Cellák vagy nem szomszédos tartományok adatait ábrázolhatjuk diagramon. Diagram készítése: Készíthetünk beágyazott diagramot vagy diagramlapot. 1 Jelöljük ki a diagramon megjeleníteni kívánt adatokat tartalmazó cellákat. Ha azt szeretnénk, hogy a sor- és oszlopfeliratok is megjelenjenek a diagramon, foglaljuk bele a kijelölésbe az ezeket tartalmazó cellákat is. 2 Kattintsunk a Diagram Varázsló gombra. 3 Kövessük a Diagram Varázsló utasításait. Diagram készítése nem szomszédos kijelölésekből: 1 Jelöljük ki az első cellacsoportot, amely a betenni kívánt kategóriákat vagy adatsorokat tartalmazza. 2 Tartsuk lenyomva a CTRL billentyűt, és jelöljük ki a többi cellacsoportot. A nem szomszédos kijelöléseknek téglalapot kell alkotniuk. 3 Kattintsunk a Diagram Varázsló gombra. 4 Kövessük a Diagram Varázsló utasításait. Alapértelmezett diagram készítése egy lépésben: A Microsoft Excel alapértelmezett diagramtípusa az oszlopdiagram, ha ezt nem változtatjuk meg. Diagramlap készítéséhez, amely az alapértelmezett diagramtípust alkalmazza, jelöljük ki a megjeleníteni kívánt adatokat, és nyomjuk meg az F11 billentyűt. Beágyazott diagram készítéséhez, amely az alapértelmezett diagramtípust alkalmazza, jelöljük ki a megjeleníteni kívánt adatokat, és kattintsunk az Alapértelmezett diagramtípus gombra. Színek, mintázatok, vonalak és szegélyek módosítása a diagramon: Megváltoztathatjuk az adatjelölők, a diagramterület, a rajzterület, a rácsvonalak, a tengelyek, és az osztásjelek színét, kitöltését, vonalvastagságát, keretstílusát a 2D és a 3D diagramoknál, a trendvonalakat és a hibasávokat a 2D diagramoknál, valamint a falakat és a padlószintet a 3D diagramoknál. 1 Kattintsunk duplán a kívánt diagramelemre. 2 Ha szükséges, kattintsunk a Mintázat lapra, majd végezzük el a kívánt módosításokat. Kitöltő minta beállításához kattintsunk a Kitöltési effektusok elemre, és módosítsuk a beállításokat az Átmenetes, Anyagminta és Mintázat lapon. Ha valamelyik beállítással kapcsolatban segítségre van szükségünk, kattintsunk a Súgó gombra, majd a kérdéses beállításra. A tengelyek formázásának módosítása a tengelyen lévő osztásjelekre is hatással van. A rácsvonalak a tengelyektől függetlenül formázhatóak.

11 6. tétel: Határozza meg a középértékek fogalmát, fajtáit, alkalmazását! Ismertesse, hogyan számítja ki táblázatkezelő program függvényeinek segítségével az egyes középértékeket! Az Ms-Excel középérték függvényei: 1., ÁTLAG (számtani középérték) Az argumentumokban megadott számok átlagát (számtani közepét) adja meg. Szintaxis: ÁTLAG(szám1;szám2;...) Szám1, szám2...:legfeljebb 30 szám, amelyek átlagát keressük. Megjegyzés: Az argumentumok számok, számokat tartalmazó tömbök vagy számokra mutató nevek, illetve hivatkozások lehetnek. A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi. 2., ÁTLAGA (számtani középérték) Kiszámítja az argumentumlista értékeinek átlagát (számtani közepét). Az argumentumok között nem csak számok, hanem szöveg vagy logikai értékek (IGAZ és HAMIS) is lehetnek. Szintaxis: ÁTLAGA(érték1;érték2;...) Érték1, érték2...: legfeljebb 30 cella, cellatartomány vagy olyan érték, amelynek az átlagát keressük. Megjegyzés: Az argumentumoknak számoknak, neveknek, tömböknek vagy hivatkozásoknak kell lenniük. Szöveget tartalmazó tömb- vagy hivatkozásargumentumok kiértékelésének eredménye 0 (nulla). Ugyanez a helyzet az üres szöveg ("") esetében is. Ha a számításban nem kell szövegértékek átlagát kiszámítani, használjuk az ÁTLAG függvényt. Az IGAZ logikai értéket tartalmazó argumentum kiértékelésének eredménye 1, a HAMIS értéket tartalmazóé 0 (nulla). 3., MÉRTANI.KÖZÉP (mértani középérték) A függvény pozitív számokból álló tömb vagy tartomány mértani középértékét adja meg. A MÉRTANI.KÖZÉP függvénnyel például kiszámíthatjuk változó kamatlábak mellett egy adott kamatos kamat átlagos növekedési sebességét. Szintaxis: MÉRTANI.KÖZÉP(szám1;szám2;...) Szám1, szám2...: azok a számok, amelyek mértani középértékét ki szeretnénk számítani (legfeljebb 30 argumentum adható meg). Egymástól pontosvesszővel elválasztott értékek helyett tömböt vagy tömbhivatkozást is használhatunk. Megjegyzés: Az argumentumok számok, számokat tartalmazó tömbök vagy számokra mutató nevek, illetve hivatkozások lehetnek. A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi. Ha bármelyik argumentum 0, akkor a MÉRTANI.KÖZÉP a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül. A mértani közép kiszámítása a következő képlet alapján történik: K = y y... n y y 1 2 n

12 4., HARM.KÖZÉP (harmonikus középérték) A függvény egy adathalmaz harmonikus középértékét számolja ki. Számok harmonikus középértékén a számok reciprok értékei számtani közepének reciprokát értjük. Szintaxis: HARM.KÖZÉP(szám1;szám2;...) Szám1, szám2...: azok a számok, amelyek harmonikus középértékét ki szeretnénk számítani (legfeljebb 30 argumentum adható meg). Egymástól pontosvesszővel elválasztott értékek helyett tömböt vagy tömbhivatkozást is használhatunk. Megjegyzés: Az argumentumok számok, számokat tartalmazó tömbök vagy számokra mutató nevek, illetve hivatkozások lehetnek. A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi. Ha bármelyik argumentum 0, akkor a HARM.KÖZÉP a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül. A harmonikus közép értéke mindig kisebb, mint a mértani közép, ami viszont mindig kisebb, mint a számtani közép. A harmonikus közép kiszámítása a következő képlet alapján történik: 5., MEDIÁN 1 H 1 = n 1 y Y i Adott számhalmaz mediánját adja meg. A medián a számhalmaz középső értéke, a számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb. Szintaxis: MEDIÁN(szám1;szám2;...) Szám1, szám2...: legfeljebb 30 szám, amelyek mediánját meg szeretnénk kapni. Megjegyzés: Az argumentumoknak számoknak vagy számokat tartalmazó tömböknek, hivatkozásoknak vagy neveknek kell lenniük. A Microsoft Excel minden számot figyelembe vesz a tömbökön és a hivatkozásokon belül. A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi. Ha a számhalmazban a számértékek párosan fordulnak elő, akkor a MEDIÁN a középső két szám átlagát fogja eredményül adni. 6., RÉSZÁTLAG Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki. A RÉSZÁTLAG a középértéket az adathalmaz felső és alsó részén adott százalékú adatpont elhagyásával számítja ki. A függvényt akkor használhatjuk, ha vizsgálatunknál a szélső értékeket ki szeretnénk hagyni. Szintaxis: RÉSZÁTLAG(tömb;százalék) Tömb: az a tömb vagy tartomány, amelynek egy részét átlagolni kell. Százalék: a számításban részt nem vevő adatok százalékos aránya. Ha például százalék = 0,2 (20%), akkor a 20 adatpontot tartalmazó halmazból 4 adatpont (20 x 0,2) marad ki a középérték kiszámításánál (2 a halmaz tetején, 2 az alján). Megjegyzés: Ha százalék < 0 vagy százalék > 1, akkor a RÉSZÁTLAG eredménye a #SZÁM! hibaérték lesz. A RÉSZÁTLAG az elhagyandó adatpontok számát lefelé kerekíti 2 legközelebbi többszörösére. Ha például százalék = 0,1 (azaz 10%), akkor 30 adatpontnál hármat kellene elhagyni. A szimmetria miatt a RÉSZÁTLAG az adathalmaz tetején és alján egy-egy értéket fog elhagyni.

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből

Táblázatok kezelése. 1. ábra Táblázat kezelése menüből Táblázat beszúrása, létrehozása A táblázatok készítésének igénye már a korai szövegszerkesztőkben felmerült, de ezekben nem sok lehetőség állt rendelkezésre. A mai szövegszerkesztőket már kiegészítették

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 3 tanóra (135 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Diagram formázása. A diagram címének, a tengelyek feliratainak, jelmagyarázatának, adatfeliratainak formázása

Diagram formázása. A diagram címének, a tengelyek feliratainak, jelmagyarázatának, adatfeliratainak formázása A diagram címének, a tengelyek feliratainak, jelmagyarázatának, adatfeliratainak formázása Ha ezen elemeknek a betűtípusát, betűstílusát, betűméretét, betűszínét és az elem hátterét akarjuk formázni, akkor

Részletesebben

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük a Táblázatkezelés modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2014 ECDL Alapítvány A syllabus az ECDL Alapítvány

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

Táblázatkezelés (Excel)

Táblázatkezelés (Excel) Táblázatkezelés (Excel) Tartalom felépítés kezelés egyéb lehetőségek hasznos kiegészítések Készítette: Bori Tamás 2 Felépítés I.: A program felépítése hagyományos MS GUI: menü eszköztár szabjuk testre!

Részletesebben

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN Az Excelben az egyszerű adatok bevitelén kívül számításokat is végezhetünk. Ezeket a cellákba beírt képletek segítségével oldjuk meg. A képlet: olyan egyenlet, amely a munkalapon

Részletesebben

Bevezetés az Excel 2010 használatába

Bevezetés az Excel 2010 használatába Molnár Mátyás Bevezetés az Excel 2010 használatába Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI 1 AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE 1 GYORSELÉRÉSI ESZKÖZTÁR 5 ÁLLAPOTSOR 6 AZ EXCEL

Részletesebben

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Megoldások 1. A program indításakor a Munkaablakban válasszuk az Előadás-tervező varázslóval hivatkozást! A Varázsló segítségével hozzuk létre a bemutatót! A kész bemutatót

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 2. Windows XP ismeretek- A Start menü elemei 3. Windows XP ismeretek- A billentyűzet 4. Windows

Részletesebben

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix Microsoft Excel Táblázatkezelés Dr. Dienes Beatrix A táblázatkezelı feladata: Táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Nagy adathalmazok adatbázis-kezelı Legfontosabb szolgáltatások:

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

az Excel for Windows programban

az Excel for Windows programban az Excel for Windows táblázatkezelőblázatkezel programban Mit nevezünk nk képletnek? A táblt blázatkezelő programok nagy előnye, hogy meggyorsítj tják és könnyebbé teszik a felhasználó számára a számítási

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

2 Excel 2016 zsebkönyv

2 Excel 2016 zsebkönyv 2 Excel 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Excel 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban

Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Page 1 of 6 Támogatás / Excel / Excel 2010 súgó és útmutató / Diagramok / Diagramok formázása Hibasáv felvétele, módosítása és eltávolítása diagramban Hatókör: Microsoft Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint

Részletesebben

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013 a Zalakomári Művelődési Házban 2013 1 Témakörök, előadás időpontok 1. Alapismeretek 2013. március 24. 16-19 óráig 2. Szövegszerkesztés 2013. április 7. 16-19 óráig 3. Táblázatkezelés 2013. április 14.

Részletesebben

Excel Hivatkozások, függvények használata

Excel Hivatkozások, függvények használata Excel Hivatkozások, függvények használata 1. Fejezet Adatok, képletek, függvények Adatok táblázat celláiba írjuk, egy cellába egy adat kerül lehet szám, vagy szöveg * szám esetén a tizedes jegyek elválasztásához

Részletesebben

Táblázatkezelés Függvények I. Függvények I.

Táblázatkezelés Függvények I. Függvények I. Bevezetés Függvények I. Ebben a fejezetben megismerkedünk a függvény fogalmával és felépítésével. Elsajátítjuk a leggyakrabban használt matematikai és statisztikai függvények alkalmazását. Függvények A

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL a., Begépelés Az adatok bevitelének legegyszerűbb módja, ha a táblázat kijelölt cellájába beírjuk őket. - számok (numerikus adatok) -

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások A formázás sorrendje 1. Begépelem a szöveget folyamatosan 2. Helyesírást ellenőrzök 3. Entert (bekezdés) vagy Shift + Entert ütök 4. Formázok KIJELÖLÖM A FORMÁZANDÓ

Részletesebben

Táblázatkezelés 5. - Függvények

Táblázatkezelés 5. - Függvények Táblázatkezelés 5. - Függvények Eddig mi magunk készítettünk képleteket (számolási utasításokat). A bonyolultabb, programozók által készített, Excelbe beépített képleteket függvényeknek nevezik. Táblázatkezelőnk

Részletesebben

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra,

Word V. tabulátortípus meg nem jelenik: Tabulátor - balra, Tabulátor - jobbra, Word V. Tabulátorok A tabulátorok (tabulátorhely: A vízszintes vonalzó azon pontja, amely meghatározza a szövegbehúzást, illetve a szövegoszlop kezdetét.), segítségével a szöveget balra, jobbra, középre,

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei:

TABULÁTOROK TÁBLÁZATOK KÉSZÍTÉSE. A táblázatok készítésének lehetőségei: TABULÁTOROK A tabulátorokat a szavak soron belüli pontos pozicionálására használjuk. A tabulátorokat valamilyen pozícióhoz kötjük. A pozíciók beállíthatók vonalzón vagy a Formátum menü Tabulátorok menüpontjának

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

Diagram készítése. Diagramok formázása

Diagram készítése. Diagramok formázása Diagram készítése Diagramok segítségével a táblázatban tárolt adatainkat különféle módon ábrázolhatjuk. 1. A diagram készítésének első lépése az adatok kijelölése a táblázatban, melyekhez diagramot szeretnénk

Részletesebben

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I.

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I. Microsoft Word előadás Bevezetés az informatikába I. A Word felépítése Menüsor Eszköztár Vonalzók Kurzor Dokumentum Állapotsor Betűk betűtípus fogalma betűméret félkövér, dőlt, aláhúzott proporcionális

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 3. modul. Szövegszerkesztés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 3. modul. Szövegszerkesztés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 3. modul Szövegszerkesztés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul

Részletesebben

Szóbeli vizsgakérdések

Szóbeli vizsgakérdések Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola 6720 Szeged, Stefánia 14. Tel.: +36-62-547-157; Fax: +36-62-547-158 E-mail: info@korosy.hu Web: www.korosy.hu OM azonosító kód: 029783 S z á m í t ó g é p - k

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p 6. Alkalom Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél K é p Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl illeszthetünk be. Képállományból kép beillesztése A szövegkurzort

Részletesebben

Oktatási anyag Excel kezdő

Oktatási anyag Excel kezdő Oktatási anyag Excel kezdő 2010.10.11. 1 Tartalom I. Alapfogalmak... 3 A munkafüzet és részei... 3 Aktív cella... 3 Tartomány... 3 Összefüggő tartomány... 3 Nem összefüggő tartomány... 4 II. A program

Részletesebben

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra 1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés Informatikai alapismeretek (fogalmak): Információ (Új ismeretet jelent, amely a megszerzőjének szükséges és érthető) Informatika

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS. 4. előadás

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS. 4. előadás SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS 4. előadás TÁBLÁZATKEZELŐ ALKALMAZÁSOK Egy táblázatkezelő program feladata táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Általában költségvetések,

Részletesebben

Word I. Bevezető. Alapfogalmak

Word I. Bevezető. Alapfogalmak Word I. Bevezető A szövegszerkesztők segítségével igényesen kialakított dokumentum készítésére van lehetőségünk, de használhatjuk levelek akár elektronikus levelek írására is. Tananyagunkkal a szövegszerkesztési

Részletesebben

Műveletek, számítások végzése Adatok megjelenítése táblázatban. Adatok grafikus megjelenítése Adatok megőrzése

Műveletek, számítások végzése Adatok megjelenítése táblázatban. Adatok grafikus megjelenítése Adatok megőrzése Táblázatkezelés Előismeretek 1-2. óra Tisztában kell lenni a következőkkel: Bekapcsolás, kikapcsolás A Windows ablakkezelése Programok elindítása, a programokból való szokásos kilépés Karakterek begépelése

Részletesebben

az Excel for Windows táblázatkezelő program segítségével

az Excel for Windows táblázatkezelő program segítségével az Excel for Windows táblázatkezelő program segítségével 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1. n.év 2. n.év 3. n.év 4. n.év Kelet Dél Észak Mi a diagram? A diagram segíts tségével a Microsoft Excel adatait grafikusan

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK Javítási-értékelési útmutató 052 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Digital Irodai Eszközöket

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 3. modul. Szövegszerkesztés

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 3. modul. Szövegszerkesztés Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 3. modul Szövegszerkesztés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

A D2-D10 cellákba véletlenszerűen gépeljünk 610 és 690 közötti értékeket úgy, hogy lehetőleg a két szélső értéket is szerepeltessük.

A D2-D10 cellákba véletlenszerűen gépeljünk 610 és 690 közötti értékeket úgy, hogy lehetőleg a két szélső értéket is szerepeltessük. Az Excel feladat során fontos figyelembe venni a Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon! kijelentést! Ha a feladat nem is utal külön erre, ha lehetséges mindent

Részletesebben

Word IV. Élőfej és élőláb

Word IV. Élőfej és élőláb Word IV. Élőfej és élőláb A menüpont a Nézet legördülő menü Élőfej és élőláb parancsával érhető el. Ezután a megjelenő szaggatott részbe írhatjuk be a kíván szöveget. OLDALSZÁMFORMÁZÁS DÁTUMBESZÚRÁS VÁLTÁS

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

Cellaműveletek. Egy táblázat szerkesztése folyamán bármikor előfordulhat, hogy új sorokat vagy oszlopokat kell beszúrnunk.

Cellaműveletek. Egy táblázat szerkesztése folyamán bármikor előfordulhat, hogy új sorokat vagy oszlopokat kell beszúrnunk. Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk azzal, hogy milyen lehetőségeink vannak egy táblázat adatainak kibővítéséhez, átrendezéséhez, valamint bizonyos részeinek eltávolításához. Tehát megtanuljuk,

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 4. modul. Táblázatkezelés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Diagramok/grafikonok használata a 2003-as verzióban

Diagramok/grafikonok használata a 2003-as verzióban Diagramok/grafikonok használata Diagram beillesztése A prezentációnkban, előadásunkban gyakran használunk számokat, kimutatásokat, ezeknek a nyers felsorolása helyett érdemes használni diagramokat, grafikonokat.

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

Szövegszerkesztés haladó MS word

Szövegszerkesztés haladó MS word Szövegszerkesztés haladó MS word Hosszú szövegek kezelése Ha változtatunk vmit, változik a tördelés. Ez hosszú szövegeknél gondot okozhat: Megváltozik az oldaltördelés A címek nem a lap tetején lesznek,

Részletesebben

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot!

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot! Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel munkalapjainak beszúrásával, törlésével, másolásával, valamint áthelyezésével, illetve csoportos kezelésével. Képesek leszünk különböző munkafüzetek

Részletesebben

STATISZTIKA I. Változékonyság (szóródás) A szóródás mutatószámai. Terjedelem. Forgalom terjedelem. Excel függvények. Függvénykategória: Statisztikai

STATISZTIKA I. Változékonyság (szóródás) A szóródás mutatószámai. Terjedelem. Forgalom terjedelem. Excel függvények. Függvénykategória: Statisztikai Változékonyság (szóródás) STATISZTIKA I. 5. Előadás Szóródási mutatók A középértékek a sokaság elemeinek értéknagyságbeli különbségeit eltakarhatják. A változékonyság az azonos tulajdonságú, de eltérő

Részletesebben

TÍPUSDOKUMENTUMOK KÉSZÍTÉSE

TÍPUSDOKUMENTUMOK KÉSZÍTÉSE TÍPUSDOKUMENTUMOK KÉSZÍTÉSE A Word sok előre elkészített típus dokumentummal rendelkezik. Ezek használatához válasszuk a Fájl menü Új dokumentum menüpontját. Itt több különböző kategóriába rendezve találhatjuk

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 4. modul. Táblázatkezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 4. modul. Táblázatkezelés. Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea. Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 4. modul Táblázatkezelés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével:

Szöveges műveletek. Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Alapvető szabályok Mielőtt nekikezdenénk első szövegünk bevitelének, tanuljunk meg néhány alapvető műveletet a 2003-as verzió segítségével: Minden szöveges elem szövegdobozban, objektumban helyezkedik

Részletesebben

4. Javítás és jegyzetek

4. Javítás és jegyzetek és jegyzetek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Automatikus javítás

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Képek és grafikák. A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása

Képek és grafikák. A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása Képek beszúrása A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása Az eszköztárról is beszúrhatunk ClipArt képeket, ha kihúzzuk a ClipArt ikont,

Részletesebben

Segédanyag a WORD használatához

Segédanyag a WORD használatához Segédanyag a WORD használatához Tartalom Kezdőlap:... 2 Beszúrás... 3 Tervezés... 3 Lapelrendezés... 4 Hivatkozás... 4 Objektumok saját menüi... 5 Táblázat... 5 Képek... 5 Alakzatok... 5 Menün kívüli tudnivalók

Részletesebben

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny)

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Témák: A magyar pénz A magyar vasíút Bármelyik téma választható. Versenykövetelmények: A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Általános tudnivalók A verseny során a tanulók a számítógépes

Részletesebben

Táblázatkezelés. Táblázatkezelés célja. Alapfogalmak. Táblázatkezelık szolgáltatásai. Alapfogalmak. Alapfogalmak

Táblázatkezelés. Táblázatkezelés célja. Alapfogalmak. Táblázatkezelık szolgáltatásai. Alapfogalmak. Alapfogalmak Táblázatkezelés célja Táblázatkezelés Nagy-Szakál Zoltán 2006. Olyan nyomtatott táblázat - dokumentum - létrehozása számítógéppel, amely konstans (szöveges és numerikus) és a program által számított számértékeket

Részletesebben

Excel III. Haladó ismeretek

Excel III. Haladó ismeretek Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. Excel III. Haladó ismeretek Haladó szerkesztési ismeretek Az Excel számolótábla méretei Munkafüzet lap felosztása Sorok,

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Statisztikai függvények

Statisztikai függvények EXCEL FÜGGVÉNYEK 9/1 Statisztikai függvények ÁTLAG(tartomány) A tartomány terület numerikus értéket tartalmazó cellák értékének átlagát számítja ki. Ha a megadott tartományban nincs numerikus értéket tartalmazó

Részletesebben

Kalkuláljunk képletekkel Excel 2007: Függvényhasználat

Kalkuláljunk képletekkel Excel 2007: Függvényhasználat Kalkuláljunk képletekkel Excel 2007: Függvényhasználat A függvények olyan, az Excel fejlesztői által matematikai szabályokat alkalmazva előre meghatározott képletek, amelyek számításokat hajtanak végre

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Fájl/Megnyitás Nyers.xlsx Adatok/Külső adatok átvétele/szövegből Adatok.csv Tagoltat Pontosvesszővel elválasz- tottat szövegre

Fájl/Megnyitás Nyers.xlsx Adatok/Külső adatok átvétele/szövegből Adatok.csv Tagoltat Pontosvesszővel elválasz- tottat szövegre A feladat megoldása során az Excel 2010 használata a javasolt, de a segédlet a 2003-as verzióhoz és Calchoz is használható. A feladat elvégzése során a következőket fogjuk gyakorolni: Külső adatok importálása.

Részletesebben

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk a Logikai függvények típusaival és elsajátítjuk alkalmazásukat. Jártasságot szerzünk bonyolultabb feladatok megoldásában, valamint képesek leszünk a függvények

Részletesebben

Minta a Szigetvár feladathoz

Minta a Szigetvár feladathoz Minta a Szigetvár feladathoz A forrást (sziget.txt) megnyitjuk a Jegyzettömb segítségével és a szöveget a Vágólap segítségével átmásoljuk az alapértelmezetten megnyíló üres dokumentumba, majd elmentjük

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai írásbeli vizsgatétel T Szakképesítés: 33 4641 01 Számítógép-kezelő (- használó) (azonosító száma, megnevezése) Tantárgy: Írásbeli feladat Kódszám: T OM 33 4641 01 C5 1 Jóváhagyta:

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Cél: Az információkezelés tanításának célja, hogy a tanulók el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat,

Részletesebben

Excel. Nem összefügg tartomány kijelölése: miután a tartomány els részét kijelöltük, lenyomjuk és nyomva tartjuk a CTRL gombot.

Excel. Nem összefügg tartomány kijelölése: miután a tartomány els részét kijelöltük, lenyomjuk és nyomva tartjuk a CTRL gombot. Excel A tartomány és kijelölése Munkánk során gyakran elfordul, hogy nem egy, hanem több cellából álló területtel kell dolgoznunk. Ezt a területet tartománynak vagy blokknak nevezzük. Cella jelölése: például

Részletesebben

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. Mappakezelés WINDOWS-7 A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. A PC legnagyobb mappája, amely az összes többi mappát is magában foglalja,

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Operációs rendszerek Tanmenet Operációs rendszerek TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows XP ismeretek-

Részletesebben

Statisztikai táblázatok, kimutatások (Pivot) készítése

Statisztikai táblázatok, kimutatások (Pivot) készítése Statisztikai táblázatok, kimutatások (Pivot) készítése Elméleti összefoglaló Az adatok egy, vagy több szempontú rendezése céljából célszerű azokat táblázatokba foglalni. Tehát az elemi adatokat alapján

Részletesebben

Dokumentáció. IT Worx. Web eszközök Hír box. 1. Első lépések

Dokumentáció. IT Worx. Web eszközök Hír box. 1. Első lépések Dokumentáció IT Worx Web eszközök Hír box 1. Első lépések A szöveg melletti háromszögre kattintva rendezhetjük a hír boxokat abc szerinti növekvő vagy csökkenő sorrendbe: Ha rákattintunk az egyik hír box

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Professzor Kft. Budapest,

Részletesebben

11. Körlevél készítése

11. Körlevél készítése készítése Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye szükséges! 1 Körlevél Sok közel azonos

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Munkánk során figyelembe vesszük azt, hogy az irodai programcsomag szövegszerkesztői az alábbi elemeket kezelik.

Szövegszerkesztés. Munkánk során figyelembe vesszük azt, hogy az irodai programcsomag szövegszerkesztői az alábbi elemeket kezelik. erdeigrete.webnode.hu greta@korosy.hu Szövegszerkesztés Szövegszerkesztő programot használunk akkor, ha írásos munkánkat igényesen, esztétikusan, esetleg nyomtatásra szeretnénk elkészíteni. Munkánk során

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel PowerPoint XP-vel Tanmenet PowerPoint XP-vel TANMENET- PowerPoint XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. A PowerPoint XP indítása, alapvető fájlműveletek 35 perc 2. A PowerPoint ablakának áttekintése 25

Részletesebben

Hogyan lehet Pivot tábla segítségével komplex adatokat elemezni és bemutatni?

Hogyan lehet Pivot tábla segítségével komplex adatokat elemezni és bemutatni? Hogyan lehet Pivot tábla segítségével komplex adatokat elemezni és bemutatni? Fordította: IFUA Horváth & Partners Képzelje el, hogy a vállalat értékesítési vezetője megkéri Önt, hogy rövid időn belül elemezze

Részletesebben