XVII. évfolyam. 7. szám * 2007 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 95,- Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVII. évfolyam. 7. szám * 2007 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 95,- Ft"

Átírás

1 XVII. évfolyam. 7. szám * 2007 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 95,- Ft SZENT ANDRÁS HAVA Ó a tücskök... Ó a tücskök, õszi tücskök melódiájuk fürösztött lassút fújtak aztán polkát - ami fájt azt eldalolták... Bokorugrós lett a vége ligetesre gyepre érve hallgatták a kosok, jerkék ki nem ropta felöklelték. Ó gyeptücskök õszi tücskök Kezditek ha itt a früstök Ha harang szól délben este Próbáljatok: fülem rest-e? Hallom-e még a nótátok - sosincs dalotokban átok! Donkó László Tartalom A település egészségügyi ellátása Névadásról döntött a képviselõtestület Sörivók a vásárban Sulihírek gyerektollból Életet az éveknek klub hírek A gyermek kapcsolata az irodalommal Egyévesek lettünk Fokozott kémiai biztonsági ellenõrzés Jobb késõbb, mint soha! 1944 õszén történt Bábszínház Mégis hasznos a vörösbor fogyasztása? Kõ Pál levele JÁSZ-SZÓ FALUÚJSÁG Kiadja: Jász-Szó Alapítvány Fõszerkesztõ: Dávid Sándor Készült: Jászkisér Teleház Mindenszentek Halottak napja Az Isten teremtményei közül az ember, mint értelmes élõlény egyedül szembesül az elmúlással. A halál kikerülhetetlen volta különösen is megérint bennünket, ha valaki olyantól kell búcsút venni, aki életünk része volt, szülõ, testvér, hitvestárs, gyermek, rokon. Fáj elveszíteni azt, akit még szerettünk volna magunk mellett tudni, de szembesülni kell földi életünk véges voltával. Egyik legrégibb nyelvemlékünk, egy temetési szentbeszéd is ezt fogalmazza meg mai fogalmazása Látjátok testvérek, ennyi az élet, Temetéseink alkalmával mi is rezignáltan megismételjük, de azt is tudjuk elemi ösztönnel, többre vágyunk, az életre, az örök életre! November hónapjának kezdetén Mindenszentek ünnepével és Halottak napjával az Egyház összekapcsolja a földet az éggel, az elmúlást, eltávozást a hazaérkezés boldogító érzésével. Az ember mindig kellõ tisztelettel emlékezik példaképeire, hõseire, azokra, akik igaz emberségükkel a hit és erkölcsi élet fénylõ példái. Tiszteletre méltónak, boldognak és szentnek tiszteljük õket. Az üdvözült lelkek megszámlálhatatlan seregét köszöntjük november 1-én, Mindenszentek ünnepén. Ezen a napon nem az ismert szentekre gondolunk, akiket hivatalosan is boldogként és szentként említünk, hanem az ún. névtelen szentekre, akiknek nevét egyedül a jóisten tudja. Hiszem és vallom, hogy köztük vannak az egyszerû, de becsületes Isten és emberszeretetben megélt õseink is. Elénk mutatja Egyházunk az örök békét és boldogságot elnyert ég összes szentjei, hogy a velük való találkozás reménye átragyogjon a legszomorúbb gyász feketeségén is. Halottak napján így fejezi ki a virág és koszorú az emlékezés szépségét, a pislákoló mécsesek és gyertyák az örök világosság szelíd visszfényei, amit teljessé tesz a halottainkért való õsi fohász: Adj Uram, örök nyugodalmat minden meghalt hívõnek, és az örök világosság fényeskednek nekik. Nyugodjanak békében! (Németh Attila plébános) László Ferenc András napja Szent András apostol a keleti egyház védõszentje az elsõ században élt. A Patraszban született András és testvére Péter az elsõk, akik követték Jézust. Az apostolok szétválása után András tovább hírdette az evangéliumot, míg az achaiai Petra városában keresztre nem feszítették. Keresztjének szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik andráskeresztnek ezt a formát. András a helytartó ellenében tanúbizonyságot tett Jézus mellett, amiért elõször börtönbe vetette, majd amikor a legválogatottabb kínzások sem törték meg, keresztre feszíttette. Miután megfeszítették, két napig függött András a fán, s a legenda szerint õ maga tartotta vissza az embereket attól, hogy levegyék. A harmadik napon véget értek kínjai. Halála pillanatában csodálatos fény ragyogta körül, és Krisztus hûséges vértanúja látta, hogy dicsõségben jön el érte az Úr. (Dsne)

2 2 Jász-Szó KÖZÉRDEKÛ A település egészségügyi ellátása: A legutóbbi Jász-Szó hasábjain próbáltam példa, Jászapáti és Jászivány esetében. kérdésemre, Mivel törvényesen a doktor kifejteni, hogy milyen problémák Jászszentandráson azonban egy háziorvosi úrnak nem adható ki a rendelõ, szeretném jellemezték és jellemzik Jászszentandrás körzet van, amely helyettesítéssel be van megkérdezni, hogy Önök szerint mi a egészségügyi helyzetét. Nos a történet nem töltve, így másik telephely nem adható ki rá. megoldás? - nem kaptam választ! ért véget, hanem érdekes folytatása van. A Tehát a testület szeptemberi ülésén úgy Sajnálatos módon az akció úgy mond cikk megjelenésével egy idõben Kiss Ferenc határozott, hogy újra állásfoglalást kér, sikeres volt, hiszen a szervezõknek sikerült Felszabadulás úti és Nagy Sándor hátha megváltozott azóta a törvény és megosztania a települést, ha egy kérdés November út 10. szám alatti lakosok januárban ezek ismeretében dönt, de azt erejéig is, de gondolom, ez még csak a aláírásgyûjtõ íveket hoztak be a hivatalba tudomásul vettük, hogy a doktor úr kérelme kezdet. Én személy szerint óvatosságra 343 aláírással. Az íveken a következõ a kettõs telephelyre vonatkozóan, a törvény i n t e n é k m i n d e n k i t, a k i i l y e n szöveg szerepel: szellemében nem támogatható. aláírásgyûjtésbe kezd és a testületet a Alulírott jászszentandrási lakosok kérjük a Ezek után pattant ki az isteni szikra, hogy lakosság felhasználásával próbálja zsarolni, Tisztelt Képviselõ Testületet, hogy az orvosi gyûjtsenek aláírást. Az aláíró íveken manipulálni. Az természetesen nem áll rendelõ használatának jogát részünkre és szereplõ szöveg, köszönõ viszonyban sincs messze az én gondolatvilágomtól sem, hogy háziorvosunk Dr. Kolláth Bálint részére a történésekkel, így alkalmas a lakosok fontos kérdésekben kérdezzük meg a biztosítani szíveskedjék. félrevezetésére, a testület rossz színben való lakosságot, õk hogyan képzelik el az adott A képviselõtestülethez szeptemberben feltüntetésére, valamint a hitelrontás probléma megoldását, de ez ne a felelõsség Kolláth doktor úr által egy kérelem érkezett, magvalósítására. Az aláírásgyûjtésnek áthárítása legyen, hanem konstruktív együtt amelyben azt kéri, hogy a testület kettõs megvan a maga feltételrendszere, azt gondolkodás. telephely használati lehetõséget biztosítson komolyan kell venni, ez nem játékszer, A végére maradt egy kérdésem, amit a központi rendelõben. Mivel egy évvel hanem nagyon komoly fegyver, ami rosszul szeretném, ha a lakosok döntenének el. Az ezelõtt, egyszer már felmerült a doktor úr és is elsülhet. Mint ahogyan rosszul is sült el, Önök véleménye szerint, a település betegei részérõl ez az elképzelés, akkor hiszen a megtévesztett emberek csak azt a egészségügyi helyzetének megoldása kikértük az ÁNTSZ és a Megyei tényt veszik tudomásul, hogy a testület nem érdekében ki tett többet, a képviselõtestület, Egészségbiztosítási Pénztár állásfoglalását. engedi be a rendelõbe a választott orvosukat. vagy az aláírásokat gyûjtõk?... Az állásfoglalás foglalkozik a kettõs Azt meg sem hallgatják, hogy a törvény erre Banka Ferenc polgármester telephelyes megoldással, van is ilyenre nem, vagy másként ad lehetõséget. Arra a FALUGYÛLÉS NOVEMBERBEN Nem véletlen, hogy a falugyûlés napirendje erre a témakörre élezõdött ki: vagyis az egészségügyi ellátás mikéntjére. Reméljük, kielégítõ és megnyugtató választ kapott mindenki, és a mindennapok gyakorlata igazolni fogja a polgármestert és a képviselõtestületet, hogy helyesen döntöttek, helyesen jártak el. Egyébként a falugyûlésen részt vett és bemutatkozott a háziorvosi teendõket jelenleg helyettesítéssel ellátó Dr. Bús András Kft. nevében Dr. Bús András is. Õ és a veje Dr. Boros Csaba végzik a háziorvoslást a településen és amennyiben erre mód és lehetõség nyílik, úgy hosszabb távra is terveznek. Bús doktor ismertette, hogy minden második hét keddi napján vérvételt tartanak, így nem kell Jászberénybe utazni a laborba, az eredmény pár nap alatt megérkezik. Többféle szûrõvizsgálatot is szeretnének biztosítani a lakosok számára. Továbbá tájékoztatta a megjelenteket, hogy munkaegészségügyi képesítése is megvan, tehát a munkavállalók alkalmassági vizsgálatát is el tudják látni. Biztosította a megjelenteket arról, hogy minden orvosi ellátásra szoruló beteget fogadnak, függetlenül attól melyik orvosnál van a kártyája. A hozzászólók közül többen üdvözölték, azt a helyzetet, hogy újra egész napos rendelés van a településen (az orvos délután négy óráig itt tartózkodik, azokat a betegeket is ellátja, akik nem tudnak egészségi állapotuk miatt a rendelõbe bejönni). Türelmet, bizonyítási lehetõséget kértek a doktornak. Önkormányzati hírek A soros októberi testületi ülésen tájékoztatást kaptunk a Jászsági Többcélú Társulás tevékenységérõl, módosítottuk az általános iskola költségvetését és jóváhagytuk Jászszentandrás és Jászivány települések között létrehozandó körjegyzõségi indítványt. Tájékoztató hangzott el a kábeltévé jelenlegi állásáról, a volt pedagógus föld rendezésérõl, pályázati lehetõségekrõl, az önkormányzat bírósági ügyeirõl, amelyek között új fejlemény, hogy Muhari Zoltán munkaügyi bírósághoz fordult az Õt ért méltánytalan eset miatt, azaz hogy nem Õ lett az igazgató újra az iskolában. A képviselõtestület mérlegelve Muhari Zoltán munkásságát, úgy döntött, hogy visszavonja tõle a Jászszentandrás községért kitüntetõ címet, mivel véleményük szerint érdemtelenné vált annak birtoklására. Jobb késõ bb, mint soha! Megkésve ugyan, de annál nagyobb köszönettel tartozik, tartozom jó magam is, olyan embereknek, akik önzetlenül segítettek. Történt a faluban egy olyan szomorú eset a tavasszal, hogy Nagy Béláné (született Pál Ilona) Kossuth úti lakos házának kidõlt a fala. Voltak emberek, akik epésen megjegyezték: na, erre ugyan mit lép a hivatal?... Számomra nem volt kérdés, segíteni kell a szerencsétlenül járt asszonyon, bár nagyon féltem, mi fog ebbõl kisülni.. A jegyzõ asszonnyal karöltve igen gyorsan ment minden. Emberek segítségét kértem és kaptam is. Kiemelném a Banka Tüzépet, hiszen maximális segítséget nyújtottak építõ anyag formájában. Köszönet az Önért- Közértnek is a segítõ forintokért. A Polgármesteri hivatal is gyors anyagi segítséget biztosított. Remek emberek remek összefogása volt. Jó tudni azt, hogy falunkban nemcsak közöny uralkodik. Higgyék el, segíteni igenis jó érzés! Ezért mégegyszer tisztelet és köszönet illeti mindazokat, akik segítettek Ilonkának, köszönet azoknak, akik segítették munkámat, így én is segíteni tudtam. Tisztelettel Czékmán Lászlóné (Egészségügyi és Szociális Bizottsági

3 Még júniusban döntött a képviselõtestület hogy a társulás után létrejövõ új közoktatási intézmény neve Kunráth Sándor Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény legyen, a tornacsarnok pedig a Jámbor Lajos nevet vegye fel. A táblaavatásra október 12-én került sor. Manapság minden település igyekszik valamely közintézményét elnevezni olyan jeles személyiségrõl, akinek a tevékenysége, munkássága meghatározó volt az adott területen, szellemisége hatott és hat ma is az ott lakó közösségre, illetve a nevet kapó intézmény arcpoétikájában ezt a szellemiséget tovább viszi. Kunráth Sándor fiatal kántortanítóként 1943-ban került Jászszentandrásra. Már érkezése elsõ napjaiban bekapcsolódott a falu közösségi életébe. Letelepedett itt és több, mint ötven éven át dolgozott fáradhatatlanul a falu lámpásaként különbözõ minõségben. A település zenei életében szerzett kiemelkedõ érdemeket: 1959-ben megalakította a Jászszentandrási Menyecske kórust; a népzenei hagyományokra építõ, az azt ápoló pávaköri mozgalom egyik megyei élenjárója és 39 éven át karnagya a helyi csoportnak. Számtalan hasznos és szép munkája mellett életmûvének mégis legsikerültebb és legfontosabb fejezete volt a hivatása, a pedagógus pálya. Imponáló felkészültséggel, nemes hevülettel és szeretettel tanított jóra, szépre. Gyerekek iránti szeretete és tisztelete kimeríthetetlenül végigkísérte életútját. Rengeteg színielõadást rendezett a Kultúrházban, sokukban õ maga is szerepelt. Az amatõr mozgalom fénykorában fiatalokat készített fel szavalóversenyre, országos eredményességgel. Pedagógusi munkája mellett több évig vezette az iskolai és a községi könyvtárat, író-olvasó találkozókat szervezett tõl haláláig részt vett a helyi faluújság szerkesztésében. Keresztény hívõként szeretetre tanított. Odafigyelt az emberi rezdülésekre, észre vette az értéket emberben és a tárgyi világban egyaránt. Szívén viselte a templom freskóinak sorsát, védte állagát, támogatásért lobbizott, ha szükségét érezte. Kunráth Sándor kimagasló humán mûveltségével, példaértékû humanizmusával, megnyerõ modorával, közösséget teremteni és megtartani tudó képességével kivételes adottságú ember volt. Jász-Szó 3 NÉVADÁSRÓL DÖNTÖTT A KÉPVUSELÕTESTÜLET Jámbor Lajos a falu szülötte. Orosz-testnevelõ tanárként és civil emberként is, elsõsorban önmagával szemben támasztott szakmai igényességgel nevelt és tanított. A helyi sport meghatározó egyénisége, fiatalon mûvelõje, majd késõbb több generáción át a labdarúgók, kézilabdázók edzõje. Önkéntes tûzoltó, az MHSZ elnöke sok éven át. Úszni tanít, versenyre visz tehetséges gyerekeket és tornateremrõl álmodik. Az álom valóssággá lett, bár õ igen rövid ideig élvezhette. Szervezõ és közösségteremtõ képessége szinte határtalan. Iskolástól az idõs emberekig szerették, tisztelték. Éveken át vezette az Úttörõ csapatot, táboroztatott, ott volt a kulturális élet minden területén. Kezdetben színdarabokat rendezett, játszott prózát és énekelt operettet. Munkabírása, emberszeretete mérhetetlen, vitalitása magával ragadó volt. Faluja iránt elkötelezett, aki szívén viselte a közösség életét, meglátta a gyermekben az értéket, tisztelte a felnõttben az embert. Jászszentandrás község életének mindketten meghatározói voltak, életútjuk példaértékû, méltók arra, hogy névadói legyenek a jövõ emberét okító, alakító, formáló intézménynek. A névtábla ünnepélyes avatására csak október 12-én került sor. Az iskola elõterében a két jeles pedagógus egyéniség életútját bemutató kiállítást tekinthették meg az ünneplõk. Kunráth Sándort Nagy László alpolgármester, Jámbor Lajost Banka Ferenc polgármester és a névadó fia, ifj. Jámbor Lajos méltatta. Az ünnep hangulatát az iskola énekkarának és a Pávakörnek a mûsora, valamint Gonda Diána versmondása tette emlékezetesebbé. Dávid Sné án Tiszaszentimrén vettünk részt a Vidám Mûvek Életet az éveknek Fesztiválján, ahol lambada Klub hírek táncunkkal és a Donkó én a Gyöngy László:Ripacsok címû kabanyugdíjasklubban négy réjelenetével szerepeltünk tagunkat köszöntöttük. nagy sikerrel. Gulyás Józsefné Marika (Berekfürdõi felvétel a tánconénit 86. özv. Bakos Béláné sokról, mely az Országos Pannika nénit 85.- özv. Nyugdíjas Találkozón ké- Bordás Ferencné Klárika szült a nyáron) nénit és Bessenyei Lajosné * T e r i k e n é n i t én a jászkiséri születésnapjuk alkalmából.az ünnepelteket a klubvezetõ, majd Egyetértés testvérklubunk meghívásának tettünk eleget, ahol Honvári Istvánné az alábbi saját kis versikéjével köszöntötte a klub- nagy szeretettel fogadtak bennünket klubtársaink. A közös délután tagok nevében: során nagyon jól éreztük magunkat. Kis mûsort állítottunk össze Kedves Marika, Pannika, Klárika és Terike! vendéglátóink tiszteletére, majd vacsora és tombola sorsolás Sok munkával telt a szorgalmas lélek gazdag életetek, következett, emellett élõ zenére roptuk a táncot mindannyian. Ünnepelni így gyönyörû az elmúlt, sok-sok éveteket. * Erõtöket nem õrölte fel a zord idõk malma, i klubfoglalkozásunkon játékos vetélkedõ várt a Ezért lehet most e szépkor, sorsotok jutalma. klubtagokra, ahol szellemi totó, puzzle ( képkirakó) és activity ( Akik ma itt köszöntenek, mind tisztelnek és szeretnek, közmondások elmutogatása ) volt a feladat. A klubtagok a verseny Szívbõl jöttek köszönteni, Titeket ünnepelnek! során tájékozottságukról és ügyességükrõl tettek tanúbizonyságot! Nem feledjük, hogy klubtagok vagyunk, És mint csillag az égen, mi is szépen lassan haladunk Csontos Magdolna klubvezetõ Ily szépkor felé Tinéktek még mit is kérhetnénk? SOKÁIG MÉG BÉKESSÉGBEN SZERETETBEN ÉLNI! Ennél többet a Jó Istentõl nem is lehet kérni. A GYÖNGY NYUGDÍJAS KLUB TAGJAI 60. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUK ALKALMÁBÓL SZERETETTEL KÖSZÖNTIK GULYÁS JÓZSEFNÉ KLUBTAGJUKAT ÉS FÉRJÉT. KÍVÁNUNK MÉG SOK SZÉP EGYÜTT TÖLTÖTT ÉVET NEKIK, JÓ EGÉSZSÉGBEN ÉS SZERETETBEN!

4 4 Jász-Szó Sulihírek gyerektollból Lassan három hónapja járunk versenyre a környezõ településekre is Háry János korába. iskolába és a tanórai munka mellett sok érkeztek csapatok. Jászszentandrást két Az ismert részleteket mindenki együtt gyereknek volt lehetõsége az órai csapat is képviselte. Iskolánk Vörös dúdolta a szereplõkkel. munkán túl is megmérettetni tudását, Ördögök nevû csapata (Bartus Adrián, Mindenkit rabul ejtett az elõadás, igazán erejét, kitartását, és voltak akik más Deli Dániel, Hegyi Zoltán, Kéri Zoltán, színvonalas kikapcsolódást jelentett élményekben is részesülhettek. Morvai Zoltán, Petõ Márk, Terenyei számunkra. Izgalommal készültünk a táblaavató Tamás, Tõsér Ádám, Vincze Roland) Budai Krisztina 7. oszt. ünnepségünkre, amelyre október 12- megnyerte az emléktornát. 2. helyezett én került sor. Gyerekek és felnõttek lett Jászjákóhalma csapata. 3. helyezett Mesemondó verseny nagy szeretettel készültek Kunráth lett Heves csapata. Iskolánk másik november15 én iskolánkból Sándor és Jámbor Lajos márványtáb- csapata 4. helyezést ért el. ketten vettünk részt, Szolnokon a II. lájának avatójára. Büszkeséggel tölt el November 16-án Hevesen megrende- Rákóczi Ferenc Általános Iskola mindenkit, hogy két nagyszerû zésre kerülõ atlétikai versenyen 9 Aranyszáj szépolvasó-szép beszéd pedagógus nevét kapta az iskola és a szentandrási iskolás vett részt. A legjobb versenyén. tornacsarnok. helyezést Petrik Dávid és Nagy Dániel Budai Bianka 3. osztályos tanuló Az õszi szünet elsõ napjait Cseh érték el, aranyéremmel tértek haza. emléklapot kapott a Benjámin és a Fruzsina 7. osztályos tanulónk Zánkán Tõsér Ádám 3. helyezést ért el. Petrik Kisgyöngyös címû mese elmondásáért. töltötte. Iskolánk küldötteként, a Dávid továbbjutott a Szolnokon A zsûriben helyet kaptak a Szolnoki területi diákparlament delegálta õt az megrendezésre kerülõ döntõbe. Szigligeti Színház színészei, a Városi Országos Diákparlamentre. Hegyi Zoltán 6. oszt. Televízió munkatársa, a Városi Könyvtár vezetõje és pedagógusok. A Országos Diákparlament - A Jámbor Lajos Emléktorna kézilabda verseny két részbõl állt. Egyik része október Zánka bajnokságára leánycsapatok nevez- mesemondás, a másik ismeretlen Jászberénybõl indultunk 9,30 körül, este hettek. Mi is izgalommal vártuk a szöveg olvasása volt. Bianka a értünk Zánkára. Elfoglaltuk a szállást, szombat délelõttöt, amikor kiállhattunk felkészülés során megtanulta, hogyan ahol 9-en voltunk egy szobában, szinte a meghívott csapatok ellen. A kell közönségnek mesét mondani, amit az ország különbözõ területeirõl versenyben a legjobbnak bizonyult emléklappal díjazott a zsûri. érkeztünk. Heves Körzeti Általános Iskolájának Én, Gyenes Zsófia, negyedikes tanuló a Másnap délelõtt megkezdõdtek a csapata. Nagyon felkészült, ügyes 23 versenyzõ közül 9. helyezést értem szekció ülések, egészen estig. Én játékosok voltak. A mi csapatunk a el. Nagyon izgultam a versenyen, de az csapatépítési szekción vettem részt, második helyért küzdött, amelyet a eredménynek nagyon örülök. A felém amit Langó Nándor tartott. Este 8-tól végére meg is szereztünk. A csapat fordított tévékamera kicsit zavart, de 10-ig különbözõ programokból lehetett tagjai voltak: Torba Cintia, Balázs próbáltam nem figyelni rá. Az választani. Legtöbben az Add a kezed Tímea, Busa Laura, Nagy Márta, Éles ismeretlen szöveg olvasásának gyakor- (drog, alkohol, dohányzás ellenes) Alexandra, Kóczián Vivien, Verseczki lására 3 percet kaptunk, ez kicsit kevés elõadáson vettünk részt. Brigitta, Dósa Fruzsina. Harmadik volt. Másnap délután még voltak elõadások, helyezést ért el Jászkisér-Pély csapata. Voltak olyan gyerekek, akikkel máskor és Dr. Hiller István Oktatási és Torba Cintia 6. oszt. is találkoztam versenyen. Jól éreztem Kulturális miniszter lezárta az ezévi magam. Országos Diákparlamentet. A tanulás mellett próbálunk olyan Gyenes Zsófia 4. oszt. Délután indultunk haza. lehetõségeket is biztosítani tanulóink- Cseh Fruzsina 7. oszt. nak, amelyek a mûvelõdés iránti, a Az õsz folyamán szülõi értekezleteket és szabadidõ tartalmas eltöltése iránti fogadóórát is tartottak pedagógusaink. Sportolóink több sportágban is igényüket ébreszti fel. Az óvodások az Kiemelném a 8. osztályosok számára megmérhették felkészültségüket osztályosok számára bábszínházi szervezett továbbtanulási szülõi értelátogatást, a nagyobbak részére hang- kezletet, ahol a környezõ megyei Sportolás õsszel Szeptember 14-én Tarnamérán úszóver- versenyen való részvételt szerveztünk. települések középiskoláinak képviselõi senyt rendeztek, amelyen iskolánkat 4 mutatták be intézményüket, segítve fiú és 1 lány képviselte. Petõ Patrik elsõ Hangverseny ezzel a továbbtanulni készülõ gyermehelyezést, Hegyi Zoltán 3. helyezést ért november 12-én, hétfõn egy kek és szüleik közös döntését. el korcsoportjában. Kodály Zoltán emlékére rendezett Az õsz elmúltával a hagyományos téli Október 11-én a jászberényi futóver- hangversenyen vettünk részt Jászapátin, programjainkra valamint a Szülõi senyen 25 fõvel vett részt iskolánk. 2 a Mûvelõdési Központban. Munkaközösséggel és a Jászszentkm-es távot kellet futni a versenyzõk- A Háry János címû daljáték részletet a andrás Község Tehetséges Gyermenek. Petõ Patrik 3. helyezést ért el. Chorhidea Kamaraegyüttes adta elõ. A keiért, Kultúrájáért, Mûvészetéért és 14-én egy másik futóversenyen több kamarazenekart kecskeméti zenészek és Idõskorú Polgáraiért Közalapítkorcsoportban versenyeztünk. A 3. zenetanárok alakították. vánnyal közösen készülünk az elsõ korcsoportban Petõ Patrik 1. helyezést Az elõadás nagyon mókás és jótékonysági bálunkra. ért el. szórakoztató volt. Tetszett, hogy a Október 20-án Jámbor Lajos Emléktor- színészek minket is bevontak a játékba. Szabóné Tóth Erika nát rendeztünk a tornacsarnokban. A Képzeletben visszarepítettek minket

5 Jász-Szó 5 A GYERMEK KAPCSOLATA AZ IRODALOMMAL A mûvészet és a mesterség titkát szeretnénk tanítványainknak felfedni. Az átváltozásnak azt a rejtett folyamatát, amelyben a kisgyermek megérzi az irodalom varázsos szépségét, hatalmát. A mesék, versek elbûvölõen változatos, izgalmas és gazdag világát ismerve, az a meggyõzõdésünk alakult ki, hogy a mûvészet, a szépirodalom légkörét lehet úgy érzékeltetni, hogy a kisgyermek is könnyen megközelítheti, befogadhatja, sõt gyermekfejjel az irodalom, a könyv megszállottja is lehet. Valljuk, hogy az igazi irodalom idõtlen. Népmeséink és mai gyermeklíránk egyaránt bizonyítja. Élvezetéhez, átéléséhez csak annyit kell tudnunk, amennyit elmond. Szeretnénk ha tanítványaink erre rátalálva, örülnitudó és boldogságot visszhangzó óvodásainkkal építenék a mesék tündértornyát. Ha útmutatásunk nyomán, a meghitt légkör, az élõbeszéd melege megeleveníti a gyermekirodalom világát, s a mesélõ, verset mondó óvónõt, a szeretet, vágy, kíváncsiság és hála kíséri az olvasóvá válás biztos jelzéseiként -, akkor sikerült a szakma míves titkait megtanítani. A ma gyermeke a múlt és a jelen irodalmi örökségének részese. A könyv kisgyermekkorától szerepet játszik életében. Kezdetben még nem irodalom, csupán játékszer, tevékenységének tárgya. A könyv képei a világ megismerhetõségének, az ismert dolgok újraidézésének forrásai. Késõbb a gyermekirodalom, a Egy évesek lettünk Már egy éve, hogy elkezdtünk foglalkozni a helyi fiatal labdarúgókkal. Tavaly szeptemberben eredeti tervünk szerint a 6-7 évesekkel, utána az egyre nagyobb érdeklõdés miatt az 1-2 évvel idõsebbekkel is. A kezdeti 15 fõs létszám a tél végére ra duzzadt. Alig vártuk, hogy elkezdõdjenek a kinti edzések. Az iskolától és a sportkörtõl is megkaptunk minden segítséget, amiért köszönettel tartozunk. A gyerekek érdeklõdése nem csökkent a labdarúgás iránt, sõt õsztõl csatlakoztak hozzánk a Waldorf iskola tanulói és az új nagycsoportosok is. A korkülönbség okozta problémák végett a gyerekeket két csoportra osztottuk, a nagyoknak szerdán a kicsiknek pénteken 4-tõl van edzés. Jászberénybe és Jászapátiba többször meghívtak bennünket tornára, ahonnan nemegyszer éremmel a nyakukban tértek haza a gyerekeink. Egy év eltetlte után úgy gondoltuk, hogy a gyerekek komolyan veszik a labdarúgást és nekünk is van türelmünk és kitartásunk. Úgy döntöttünk támogatók után nézünk, hogy új mezekbe öltöztessük a fiatalokat. Örömmel tapasztaltuk, hogy az általunk felkeresett vállalkozók, magánszemélyek és szülõk önzetlen segítségükkel lehetõvé tették ezt. Október 14-én a hazai felnõtt csapat mérkõzése elõtt a gyerekek felkísérték a mérkõzõ csapatot az új szerelésükben. A kezdõrúgás elvégzését sorsolással döntöttük el: a szerencsés Farkas Alex lett. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülõk segítségét a gyerekek tornákra való szállításában. És, hogy biztosítják számunkra ezt a kis kikapcsolódást. Támogatóinknak köszönjük, hogy elképzeléseink megvalósí-tásához hozzájárultak: Banka Ferenc polgármester Banka Tüzép Bánki és Társa 95. Bt (Markaz) Doma-Fruct Bt (Fehér Attila) Dózis Farkas Bau Kft. Kovács Zoltán (Andrástermál Kft) Nagy Csaba (Zöldségbolt) Petõné Faragó Judit (Kozmetika) Terraplan 2000 Bt (Gyöngyös) Ülõ Bika Sörözõ Többen is biztosítottak bennünket további segítõ szándékukról, melyet elõre is köszönünk. A mezvásárlásra kapott támogatási összegbõl megmaradt pénz lehetõvé tette egy torna megrendezését december 8-án, melyre szeretettel meghívunk minden sportbarátot a Jámbor Lajos Sportcsarnokba. Nagy Ferenc és Zsákai Zsolt népköltészet és a mûköltészet harmóniájával teremt érzelmi alapot irodalomszeretetéhez. Az óvodában a kisgyermek életkori sajátosságaihoz simuló, mûvészi gyermekirodalmi alkotásokkal kell megéreztetni a költészet, a széppróza érzelmi telítettségét, gazdagító erejét. A természetrõl, a technikáról, a világ számos jelenségérõl irodalmi tapasztalatot a képes ismeretterjesztõ könyvekbõl szerezhet. Az óvodai gyermekirodalom mûfaja a vers, a mese, a verses mese, a gyermekekrõl, állatokról szóló elbeszélés, a lazább szövetû meseregény. Megjelenítési formája a bábjáték és a film is lehet. A jó gyermekirodalmi élményeket a mû élvezete kíséri. A kisgyermeket különösen a mese a vers hallgatásakor, vagy a bábjátékban gyönyörködve mondhatjuk mûélvezõnek. A gyermekirodalom megérintõ élményei nyomán támad fel benne a vonzalom, a szeretet az irodalom iránt, s ebbõl az érzelembõl bontakozik ki késõbb a mûértõ. Az óvodáskorú gyermek irodalmi élményei befolyásolják néha meg is határozzák az irodalommal való késõbbi kapcsolatának alakulását. Az irodalmi élmény befogadó képessége a kisgyermeknél is a beleélés, az átérzés mélységét jelenti, s ennek nyomán a mû továbbélését érzelmi és értelmi síkon. Faragóné F. Alica óvónõ Fokozott kémiai biztonsági ellenõrzés az üzletekben, munkahelyeken Felhívom a figyelmet, hogy a kémiai biztonság megvalósulását szolgáló jogszabályok betartásának ellenõrzését közegészségügyi szempontból történõ megfelelõsség tekintetében az ÁNTSZ végzi. A veszélyes anyagokkal ill. veszélyes készítményekkel végzett tevékenység feltételeit a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény határozza meg, mely 2001, január 1-én lépett hatályba. A törvény az alábbi feladatokat írja elõ a veszélyes anyagot/veszélyes készítményt foglalkoztatás körében felhasználó/forgalmazó számára: - ha nincs a hivatkozott törvény hatálybalépése elõtt kiadott és jelenleg is érvényes tevékenységi engedélye, akkor eleget kell tennie a törvény hatálybalépését követõen a tevékenység megkezdése elõtt bejelentési kötelezettségének, a területileg illetékes ÁNTSZ tevékenység gyakorlásának helye szerinti városi intézetnél. - A kereskedelmi forgalomban kapható, de nem magáncélú, hanem foglalkozásszerûen használt/ forgalmazott veszélyes anyagokat/veszélyes készítményeket (tisztító- fertõtlenítõ szereket) is be kell jelenteni. A veszélyes anyagokkal/ veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet módosításáról szóló 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet 4.sz. mellékletben szereplõ 1.sz. adatlapon kell a tevékenységet, ill. a 2.sz. adatlapon kell a tevékenységben bekövetkezett változást bejelenteni. - Be kell szerezni a veszélyes anyagokról/veszélyes készítményekrõl a biztonsági adatlapokat, mert a foglalkozásszerûen végzett tevékenység a felhasznált anyag/készítmény adatait tartalmazó biztonsági adatlapok birtokában kezdhetõ meg. - A biztonsági adatlapokat, a veszélyes anyagot/ veszélyes készítményt forgalmazó köteles a vásárló kérésére, a rendelkezésre bocsátani. - A veszélyes anyagok/veszélyes készítmények a munka közbeni alkalmazásából eredõ kockázatokat fel kell mérni, meg kell becsülni és értékelni kell. A kockázatértékelést dokumentálni kell. A fenti jogszabályi elõírások be nem tartása kémiai terhelési bírság kiszabását vonja maga után. Dr.Sárközi Mária kistérségi tisztifõorvos

6 6 Jász-Szó Mozgáskorlátozottak napja HETVEN ÉVIG TITKOSÍTOTT VERSEK A mozgássérültek helyi csoportja a Rokkantak Napja tiszteletére november 16-án rendezte mûsoros, vacsorás évzáró taggyûlését. Mihály Györgyné csoportvezetõ beszámolt az éves munkáról, válaszolt a tagok kérdéseire õszén végre megjelent Donkó László tanár bácsi elsõ önálló verseskötete. Laci bácsi gyermekeknek szóló verseit már ismerjük és szeretjük nagyon sokan. Számtalan ünnepségen pl.: Anyák Napja; Mikulás vagy Karácsony; jelmezbál stb. hallhattuk már iskolás gyermekeinktõl ezeket a kedves, megható szavalatokat. A most megjelent kötetben a felnõttekhez szól, nekik üzen a költõ. A mögötte felsorakozó 70 év érzelmeit, mindennapjait, tapasztalatait közvetíti a mai ember felé, a líra eszközeivel. Minden verskedvelõ olvasónak szívbõl ajánlom Laci bácsi verseskötetét. A kiadvány megvásárolható a községi könyvtárban is. Mégis hasznos a vörösbor fogyasztása? November 19. Erzsébet napja Árpádházi Szent Erzsébet ( ) a katolikus egyház egyik legtiszteltebb nõi szentje. A legenda szerint a szegényeknek vitt alamizsna a kötényében rózsává változott, amikor atyja, II.András kérdõre vonta emiatt. Ez az ún. rózsacsoda. Magyarországi tisztelete szinte azonnal a szentté avatás után megkezdõdött, elterjesztésében a királyi család mellett jelentõs szerepet játszottak a ferencesek. BÁBSZÍNHÁZ November 19-én az egri Galagonya bábszínház elõadását nézték meg az óvodás, és alsó tagozatos gyermekek. A szorgalmas és a rest lány címû mese minden kis nézõ tetszését kiérdemelte. Nemrég olvastam az Egészségügyi Világszervezet állásfoglalását, mely szerint a szõlõ és a bor nemcsak élvezeti értékét tekintve jelentõs, hanem gyógyszerként is hatásos. A borban olyan fenoltartalmú vegyületek találhatók, amelyek kedvezõek az emberi szervezetre. A mérsékelt borfogyasztás csökkenti az érelmeszesedést és a szívinfarktust, színvédõ hatása meggátolja a vérrögök képzõdését. A vörösbor tartalmaz olyan fenolvegyületeket is, amelyek nemcsak a szív- és érrendszeri elváltozások megelõzésében játszanak szerepet, hanem a rák ellen is hatásosak. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy nagybani fogyasztásuk nem csupán a függõvé válás veszélyét hordozzák magukban, hanem önmagában is növelheti a rák kockázatát. Kedves ismerõsöm mondaná: napi egy deci vérré, kettõ vagy annál több már méreggé válik benned, barátom! (ds) Sörivók a vásr á ban A neten barangolva akadtam az alábbi képre. Felkeltette érdeklõdésemet, kik is ezek a személyek? A fotó nyilvántartási száma: MFM Ltsz.; készítési ideje: A kép Jászszentandráson készült és Kálmán Kata fotografálta tudtam meg Várom tehát azoknak a jelentkezését, akik hozzá-tartozóikat, ismerõseiket felismerik a fényképen. A neveket a szerkesztõség címére küldjék (Rózsa út 16/2.) (nsne)

Szentandrások találkozója Június 24

Szentandrások találkozója Június 24 XIX. évfolyam. 6. szám * 2009 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Szentandrások találkozója Június 24 RÁK HAVA Jankovics Marcell: Jelképkalendárium (részlet) Rák, A június 22/23-ával kezdődő csillagászati

Részletesebben

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak!

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak! 2009. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Teleház dolgozói és a Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Adj szeretetet, adj jó szót, mosolyt! ez pénzbe sem kerül. Az érzés, hogy adhattál, boldoggá tesz, nemesít Adventbe léptünk.

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft Donkó László Keserű és egyszerű Molnár István igazgatónk és barátunk halálára. Rövid a hír: Pista meghalt Keserű és egyszerű.

Részletesebben

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16 2009. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Emberek között ma emberileg élni kimondhatatlanul nehéz! A tömeg elembertelenedése, hitetlensége irtózatos mértékû. Vajon meddig lehet még ingerelni a magyar

Részletesebben

MIND(EN)SZENTEK. A tartalomból... KARTAL VÉDÕSZENTJE. XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER

MIND(EN)SZENTEK. A tartalomból... KARTAL VÉDÕSZENTJE. XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER KARTAL VÉDÕSZENTJE Árpád-házi Szent Erzsébet, Kartal védõszentje a legismertebb magyar szentünk világszerte. Nagy tiszteletnek örvend számos

Részletesebben

SZALMAFONÓ KATIKA ÚTJA VIETNÁMBA

SZALMAFONÓ KATIKA ÚTJA VIETNÁMBA XX. évfolyam. 8. szám * 2010 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft SZALMAFONÓ KATIKA ÚTJA VIETNÁMBA Itt van az ősz... Móra Ferencnek Itt van az ősz, itt van megint, széllel szólít, s megint megint: tanyás,vigyázz

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet!

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet! 16 A B csoport végeredménye: A Titánok (Szécsény) vitte 1. Nyúl-York 2 2 0 0 6-2 6 haza a profik kupáját! 2. Nyúl-Dzsörzi 2 1 0 1 5-4 3 A csoport: Rimóc, Katalánok, Két ünnep közötti 3. Rimóc 2 0 0 2 4-8

Részletesebben

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Alig múlt el hat óra, az utcák kihaltak, nem jár-kel senki. Sötétség borult a Szent István parkra is, csupán a nem rég állított

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

2009. NOVEMBER 120 Ft

2009. NOVEMBER 120 Ft 2009. NOVEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Meghívó A Jászkiséri Sportegyesület tisztelettel meghív minden érdeklõdõt, sport és focikedvelõt 2009. december 12-én 19 órakor tartandó sportbálra, mely

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám GYERMEKNAP 2013

2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám GYERMEKNAP 2013 2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám Kányádi Sándor: Április hónapja Bolondos egy hónap április hónapja, hol kalap a fején, hol báránybőr sapka. Köpenyegbe burkol, ingujjra vetkőztet; mutatja

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január 2 2012. január KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. A karácsonyi ünnepek csendesen zajlottak településünkön. A művelődési házban szinte egész decemberben civilszervezetek,

Részletesebben

Advent idején Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ez egyben az egyházi év kezdete is.

Advent idején Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ez egyben az egyházi év kezdete is. 1 Karácsonyig, a negyedik többnyire csonka. A keresztény egyház liturgikus színe a lila, az összeszedettség, a fegyelem és a bűnbánat színe. (kivéve Advent III. vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt használni,

Részletesebben

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 2. szám (FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava 2013. február 26. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TISZTELT LAKITELEKI LAKOSOK! Közeledik március

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. december 20. II. évfolyam 4. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Megszületett Közmeghallgatás Caritas díjas A változások éve Ötből három Év vége a Művelődési Házban Tanulási közppont Diabetes

Részletesebben

Tápiógyörgye. Újra bajnok lett a Györgye!

Tápiógyörgye. Újra bajnok lett a Györgye! Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 3. szám A község közéleti lapja 2011. július Ismét sporttörténelmet írhatott a tápiógyörgyei futballcsapat, mely 2011. május 22-én Pécel együttesét hazai pályán legyőzve

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén XXI. évfolyam I. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft 2011. január A szeretet ünnepén A karácsonyi ünnepek előtt az emberek már 2-3 héttel nézegetik a fenyőfákat. Én is megvettem a miénket, pedig

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Az előző Csanádapácai Új Szó megjelenése óta, mozgalmas időszakon vagyunk túl, a legfontosabb fejleményeket az alábbiak foglalnám össze: Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

Ilyenek voltunk... I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus. Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja. Itthon vagyunk, ő a mi falunk

Ilyenek voltunk... I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus. Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja. Itthon vagyunk, ő a mi falunk I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja Ilyenek voltunk... Itthon vagyunk, ő a mi falunk Ifjúkori emlékeid sorakoznak Oly sokszor előttem még, Nem létezhet, hogy elszállt

Részletesebben