XVII. évfolyam. 7. szám * 2007 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 95,- Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVII. évfolyam. 7. szám * 2007 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 95,- Ft"

Átírás

1 XVII. évfolyam. 7. szám * 2007 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 95,- Ft SZENT ANDRÁS HAVA Ó a tücskök... Ó a tücskök, õszi tücskök melódiájuk fürösztött lassút fújtak aztán polkát - ami fájt azt eldalolták... Bokorugrós lett a vége ligetesre gyepre érve hallgatták a kosok, jerkék ki nem ropta felöklelték. Ó gyeptücskök õszi tücskök Kezditek ha itt a früstök Ha harang szól délben este Próbáljatok: fülem rest-e? Hallom-e még a nótátok - sosincs dalotokban átok! Donkó László Tartalom A település egészségügyi ellátása Névadásról döntött a képviselõtestület Sörivók a vásárban Sulihírek gyerektollból Életet az éveknek klub hírek A gyermek kapcsolata az irodalommal Egyévesek lettünk Fokozott kémiai biztonsági ellenõrzés Jobb késõbb, mint soha! 1944 õszén történt Bábszínház Mégis hasznos a vörösbor fogyasztása? Kõ Pál levele JÁSZ-SZÓ FALUÚJSÁG Kiadja: Jász-Szó Alapítvány Fõszerkesztõ: Dávid Sándor Készült: Jászkisér Teleház Mindenszentek Halottak napja Az Isten teremtményei közül az ember, mint értelmes élõlény egyedül szembesül az elmúlással. A halál kikerülhetetlen volta különösen is megérint bennünket, ha valaki olyantól kell búcsút venni, aki életünk része volt, szülõ, testvér, hitvestárs, gyermek, rokon. Fáj elveszíteni azt, akit még szerettünk volna magunk mellett tudni, de szembesülni kell földi életünk véges voltával. Egyik legrégibb nyelvemlékünk, egy temetési szentbeszéd is ezt fogalmazza meg mai fogalmazása Látjátok testvérek, ennyi az élet, Temetéseink alkalmával mi is rezignáltan megismételjük, de azt is tudjuk elemi ösztönnel, többre vágyunk, az életre, az örök életre! November hónapjának kezdetén Mindenszentek ünnepével és Halottak napjával az Egyház összekapcsolja a földet az éggel, az elmúlást, eltávozást a hazaérkezés boldogító érzésével. Az ember mindig kellõ tisztelettel emlékezik példaképeire, hõseire, azokra, akik igaz emberségükkel a hit és erkölcsi élet fénylõ példái. Tiszteletre méltónak, boldognak és szentnek tiszteljük õket. Az üdvözült lelkek megszámlálhatatlan seregét köszöntjük november 1-én, Mindenszentek ünnepén. Ezen a napon nem az ismert szentekre gondolunk, akiket hivatalosan is boldogként és szentként említünk, hanem az ún. névtelen szentekre, akiknek nevét egyedül a jóisten tudja. Hiszem és vallom, hogy köztük vannak az egyszerû, de becsületes Isten és emberszeretetben megélt õseink is. Elénk mutatja Egyházunk az örök békét és boldogságot elnyert ég összes szentjei, hogy a velük való találkozás reménye átragyogjon a legszomorúbb gyász feketeségén is. Halottak napján így fejezi ki a virág és koszorú az emlékezés szépségét, a pislákoló mécsesek és gyertyák az örök világosság szelíd visszfényei, amit teljessé tesz a halottainkért való õsi fohász: Adj Uram, örök nyugodalmat minden meghalt hívõnek, és az örök világosság fényeskednek nekik. Nyugodjanak békében! (Németh Attila plébános) László Ferenc András napja Szent András apostol a keleti egyház védõszentje az elsõ században élt. A Patraszban született András és testvére Péter az elsõk, akik követték Jézust. Az apostolok szétválása után András tovább hírdette az evangéliumot, míg az achaiai Petra városában keresztre nem feszítették. Keresztjének szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik andráskeresztnek ezt a formát. András a helytartó ellenében tanúbizonyságot tett Jézus mellett, amiért elõször börtönbe vetette, majd amikor a legválogatottabb kínzások sem törték meg, keresztre feszíttette. Miután megfeszítették, két napig függött András a fán, s a legenda szerint õ maga tartotta vissza az embereket attól, hogy levegyék. A harmadik napon véget értek kínjai. Halála pillanatában csodálatos fény ragyogta körül, és Krisztus hûséges vértanúja látta, hogy dicsõségben jön el érte az Úr. (Dsne)

2 2 Jász-Szó KÖZÉRDEKÛ A település egészségügyi ellátása: A legutóbbi Jász-Szó hasábjain próbáltam példa, Jászapáti és Jászivány esetében. kérdésemre, Mivel törvényesen a doktor kifejteni, hogy milyen problémák Jászszentandráson azonban egy háziorvosi úrnak nem adható ki a rendelõ, szeretném jellemezték és jellemzik Jászszentandrás körzet van, amely helyettesítéssel be van megkérdezni, hogy Önök szerint mi a egészségügyi helyzetét. Nos a történet nem töltve, így másik telephely nem adható ki rá. megoldás? - nem kaptam választ! ért véget, hanem érdekes folytatása van. A Tehát a testület szeptemberi ülésén úgy Sajnálatos módon az akció úgy mond cikk megjelenésével egy idõben Kiss Ferenc határozott, hogy újra állásfoglalást kér, sikeres volt, hiszen a szervezõknek sikerült Felszabadulás úti és Nagy Sándor hátha megváltozott azóta a törvény és megosztania a települést, ha egy kérdés November út 10. szám alatti lakosok januárban ezek ismeretében dönt, de azt erejéig is, de gondolom, ez még csak a aláírásgyûjtõ íveket hoztak be a hivatalba tudomásul vettük, hogy a doktor úr kérelme kezdet. Én személy szerint óvatosságra 343 aláírással. Az íveken a következõ a kettõs telephelyre vonatkozóan, a törvény i n t e n é k m i n d e n k i t, a k i i l y e n szöveg szerepel: szellemében nem támogatható. aláírásgyûjtésbe kezd és a testületet a Alulírott jászszentandrási lakosok kérjük a Ezek után pattant ki az isteni szikra, hogy lakosság felhasználásával próbálja zsarolni, Tisztelt Képviselõ Testületet, hogy az orvosi gyûjtsenek aláírást. Az aláíró íveken manipulálni. Az természetesen nem áll rendelõ használatának jogát részünkre és szereplõ szöveg, köszönõ viszonyban sincs messze az én gondolatvilágomtól sem, hogy háziorvosunk Dr. Kolláth Bálint részére a történésekkel, így alkalmas a lakosok fontos kérdésekben kérdezzük meg a biztosítani szíveskedjék. félrevezetésére, a testület rossz színben való lakosságot, õk hogyan képzelik el az adott A képviselõtestülethez szeptemberben feltüntetésére, valamint a hitelrontás probléma megoldását, de ez ne a felelõsség Kolláth doktor úr által egy kérelem érkezett, magvalósítására. Az aláírásgyûjtésnek áthárítása legyen, hanem konstruktív együtt amelyben azt kéri, hogy a testület kettõs megvan a maga feltételrendszere, azt gondolkodás. telephely használati lehetõséget biztosítson komolyan kell venni, ez nem játékszer, A végére maradt egy kérdésem, amit a központi rendelõben. Mivel egy évvel hanem nagyon komoly fegyver, ami rosszul szeretném, ha a lakosok döntenének el. Az ezelõtt, egyszer már felmerült a doktor úr és is elsülhet. Mint ahogyan rosszul is sült el, Önök véleménye szerint, a település betegei részérõl ez az elképzelés, akkor hiszen a megtévesztett emberek csak azt a egészségügyi helyzetének megoldása kikértük az ÁNTSZ és a Megyei tényt veszik tudomásul, hogy a testület nem érdekében ki tett többet, a képviselõtestület, Egészségbiztosítási Pénztár állásfoglalását. engedi be a rendelõbe a választott orvosukat. vagy az aláírásokat gyûjtõk?... Az állásfoglalás foglalkozik a kettõs Azt meg sem hallgatják, hogy a törvény erre Banka Ferenc polgármester telephelyes megoldással, van is ilyenre nem, vagy másként ad lehetõséget. Arra a FALUGYÛLÉS NOVEMBERBEN Nem véletlen, hogy a falugyûlés napirendje erre a témakörre élezõdött ki: vagyis az egészségügyi ellátás mikéntjére. Reméljük, kielégítõ és megnyugtató választ kapott mindenki, és a mindennapok gyakorlata igazolni fogja a polgármestert és a képviselõtestületet, hogy helyesen döntöttek, helyesen jártak el. Egyébként a falugyûlésen részt vett és bemutatkozott a háziorvosi teendõket jelenleg helyettesítéssel ellátó Dr. Bús András Kft. nevében Dr. Bús András is. Õ és a veje Dr. Boros Csaba végzik a háziorvoslást a településen és amennyiben erre mód és lehetõség nyílik, úgy hosszabb távra is terveznek. Bús doktor ismertette, hogy minden második hét keddi napján vérvételt tartanak, így nem kell Jászberénybe utazni a laborba, az eredmény pár nap alatt megérkezik. Többféle szûrõvizsgálatot is szeretnének biztosítani a lakosok számára. Továbbá tájékoztatta a megjelenteket, hogy munkaegészségügyi képesítése is megvan, tehát a munkavállalók alkalmassági vizsgálatát is el tudják látni. Biztosította a megjelenteket arról, hogy minden orvosi ellátásra szoruló beteget fogadnak, függetlenül attól melyik orvosnál van a kártyája. A hozzászólók közül többen üdvözölték, azt a helyzetet, hogy újra egész napos rendelés van a településen (az orvos délután négy óráig itt tartózkodik, azokat a betegeket is ellátja, akik nem tudnak egészségi állapotuk miatt a rendelõbe bejönni). Türelmet, bizonyítási lehetõséget kértek a doktornak. Önkormányzati hírek A soros októberi testületi ülésen tájékoztatást kaptunk a Jászsági Többcélú Társulás tevékenységérõl, módosítottuk az általános iskola költségvetését és jóváhagytuk Jászszentandrás és Jászivány települések között létrehozandó körjegyzõségi indítványt. Tájékoztató hangzott el a kábeltévé jelenlegi állásáról, a volt pedagógus föld rendezésérõl, pályázati lehetõségekrõl, az önkormányzat bírósági ügyeirõl, amelyek között új fejlemény, hogy Muhari Zoltán munkaügyi bírósághoz fordult az Õt ért méltánytalan eset miatt, azaz hogy nem Õ lett az igazgató újra az iskolában. A képviselõtestület mérlegelve Muhari Zoltán munkásságát, úgy döntött, hogy visszavonja tõle a Jászszentandrás községért kitüntetõ címet, mivel véleményük szerint érdemtelenné vált annak birtoklására. Jobb késõ bb, mint soha! Megkésve ugyan, de annál nagyobb köszönettel tartozik, tartozom jó magam is, olyan embereknek, akik önzetlenül segítettek. Történt a faluban egy olyan szomorú eset a tavasszal, hogy Nagy Béláné (született Pál Ilona) Kossuth úti lakos házának kidõlt a fala. Voltak emberek, akik epésen megjegyezték: na, erre ugyan mit lép a hivatal?... Számomra nem volt kérdés, segíteni kell a szerencsétlenül járt asszonyon, bár nagyon féltem, mi fog ebbõl kisülni.. A jegyzõ asszonnyal karöltve igen gyorsan ment minden. Emberek segítségét kértem és kaptam is. Kiemelném a Banka Tüzépet, hiszen maximális segítséget nyújtottak építõ anyag formájában. Köszönet az Önért- Közértnek is a segítõ forintokért. A Polgármesteri hivatal is gyors anyagi segítséget biztosított. Remek emberek remek összefogása volt. Jó tudni azt, hogy falunkban nemcsak közöny uralkodik. Higgyék el, segíteni igenis jó érzés! Ezért mégegyszer tisztelet és köszönet illeti mindazokat, akik segítettek Ilonkának, köszönet azoknak, akik segítették munkámat, így én is segíteni tudtam. Tisztelettel Czékmán Lászlóné (Egészségügyi és Szociális Bizottsági

3 Még júniusban döntött a képviselõtestület hogy a társulás után létrejövõ új közoktatási intézmény neve Kunráth Sándor Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény legyen, a tornacsarnok pedig a Jámbor Lajos nevet vegye fel. A táblaavatásra október 12-én került sor. Manapság minden település igyekszik valamely közintézményét elnevezni olyan jeles személyiségrõl, akinek a tevékenysége, munkássága meghatározó volt az adott területen, szellemisége hatott és hat ma is az ott lakó közösségre, illetve a nevet kapó intézmény arcpoétikájában ezt a szellemiséget tovább viszi. Kunráth Sándor fiatal kántortanítóként 1943-ban került Jászszentandrásra. Már érkezése elsõ napjaiban bekapcsolódott a falu közösségi életébe. Letelepedett itt és több, mint ötven éven át dolgozott fáradhatatlanul a falu lámpásaként különbözõ minõségben. A település zenei életében szerzett kiemelkedõ érdemeket: 1959-ben megalakította a Jászszentandrási Menyecske kórust; a népzenei hagyományokra építõ, az azt ápoló pávaköri mozgalom egyik megyei élenjárója és 39 éven át karnagya a helyi csoportnak. Számtalan hasznos és szép munkája mellett életmûvének mégis legsikerültebb és legfontosabb fejezete volt a hivatása, a pedagógus pálya. Imponáló felkészültséggel, nemes hevülettel és szeretettel tanított jóra, szépre. Gyerekek iránti szeretete és tisztelete kimeríthetetlenül végigkísérte életútját. Rengeteg színielõadást rendezett a Kultúrházban, sokukban õ maga is szerepelt. Az amatõr mozgalom fénykorában fiatalokat készített fel szavalóversenyre, országos eredményességgel. Pedagógusi munkája mellett több évig vezette az iskolai és a községi könyvtárat, író-olvasó találkozókat szervezett tõl haláláig részt vett a helyi faluújság szerkesztésében. Keresztény hívõként szeretetre tanított. Odafigyelt az emberi rezdülésekre, észre vette az értéket emberben és a tárgyi világban egyaránt. Szívén viselte a templom freskóinak sorsát, védte állagát, támogatásért lobbizott, ha szükségét érezte. Kunráth Sándor kimagasló humán mûveltségével, példaértékû humanizmusával, megnyerõ modorával, közösséget teremteni és megtartani tudó képességével kivételes adottságú ember volt. Jász-Szó 3 NÉVADÁSRÓL DÖNTÖTT A KÉPVUSELÕTESTÜLET Jámbor Lajos a falu szülötte. Orosz-testnevelõ tanárként és civil emberként is, elsõsorban önmagával szemben támasztott szakmai igényességgel nevelt és tanított. A helyi sport meghatározó egyénisége, fiatalon mûvelõje, majd késõbb több generáción át a labdarúgók, kézilabdázók edzõje. Önkéntes tûzoltó, az MHSZ elnöke sok éven át. Úszni tanít, versenyre visz tehetséges gyerekeket és tornateremrõl álmodik. Az álom valóssággá lett, bár õ igen rövid ideig élvezhette. Szervezõ és közösségteremtõ képessége szinte határtalan. Iskolástól az idõs emberekig szerették, tisztelték. Éveken át vezette az Úttörõ csapatot, táboroztatott, ott volt a kulturális élet minden területén. Kezdetben színdarabokat rendezett, játszott prózát és énekelt operettet. Munkabírása, emberszeretete mérhetetlen, vitalitása magával ragadó volt. Faluja iránt elkötelezett, aki szívén viselte a közösség életét, meglátta a gyermekben az értéket, tisztelte a felnõttben az embert. Jászszentandrás község életének mindketten meghatározói voltak, életútjuk példaértékû, méltók arra, hogy névadói legyenek a jövõ emberét okító, alakító, formáló intézménynek. A névtábla ünnepélyes avatására csak október 12-én került sor. Az iskola elõterében a két jeles pedagógus egyéniség életútját bemutató kiállítást tekinthették meg az ünneplõk. Kunráth Sándort Nagy László alpolgármester, Jámbor Lajost Banka Ferenc polgármester és a névadó fia, ifj. Jámbor Lajos méltatta. Az ünnep hangulatát az iskola énekkarának és a Pávakörnek a mûsora, valamint Gonda Diána versmondása tette emlékezetesebbé. Dávid Sné án Tiszaszentimrén vettünk részt a Vidám Mûvek Életet az éveknek Fesztiválján, ahol lambada Klub hírek táncunkkal és a Donkó én a Gyöngy László:Ripacsok címû kabanyugdíjasklubban négy réjelenetével szerepeltünk tagunkat köszöntöttük. nagy sikerrel. Gulyás Józsefné Marika (Berekfürdõi felvétel a tánconénit 86. özv. Bakos Béláné sokról, mely az Országos Pannika nénit 85.- özv. Nyugdíjas Találkozón ké- Bordás Ferencné Klárika szült a nyáron) nénit és Bessenyei Lajosné * T e r i k e n é n i t én a jászkiséri születésnapjuk alkalmából.az ünnepelteket a klubvezetõ, majd Egyetértés testvérklubunk meghívásának tettünk eleget, ahol Honvári Istvánné az alábbi saját kis versikéjével köszöntötte a klub- nagy szeretettel fogadtak bennünket klubtársaink. A közös délután tagok nevében: során nagyon jól éreztük magunkat. Kis mûsort állítottunk össze Kedves Marika, Pannika, Klárika és Terike! vendéglátóink tiszteletére, majd vacsora és tombola sorsolás Sok munkával telt a szorgalmas lélek gazdag életetek, következett, emellett élõ zenére roptuk a táncot mindannyian. Ünnepelni így gyönyörû az elmúlt, sok-sok éveteket. * Erõtöket nem õrölte fel a zord idõk malma, i klubfoglalkozásunkon játékos vetélkedõ várt a Ezért lehet most e szépkor, sorsotok jutalma. klubtagokra, ahol szellemi totó, puzzle ( képkirakó) és activity ( Akik ma itt köszöntenek, mind tisztelnek és szeretnek, közmondások elmutogatása ) volt a feladat. A klubtagok a verseny Szívbõl jöttek köszönteni, Titeket ünnepelnek! során tájékozottságukról és ügyességükrõl tettek tanúbizonyságot! Nem feledjük, hogy klubtagok vagyunk, És mint csillag az égen, mi is szépen lassan haladunk Csontos Magdolna klubvezetõ Ily szépkor felé Tinéktek még mit is kérhetnénk? SOKÁIG MÉG BÉKESSÉGBEN SZERETETBEN ÉLNI! Ennél többet a Jó Istentõl nem is lehet kérni. A GYÖNGY NYUGDÍJAS KLUB TAGJAI 60. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUK ALKALMÁBÓL SZERETETTEL KÖSZÖNTIK GULYÁS JÓZSEFNÉ KLUBTAGJUKAT ÉS FÉRJÉT. KÍVÁNUNK MÉG SOK SZÉP EGYÜTT TÖLTÖTT ÉVET NEKIK, JÓ EGÉSZSÉGBEN ÉS SZERETETBEN!

4 4 Jász-Szó Sulihírek gyerektollból Lassan három hónapja járunk versenyre a környezõ településekre is Háry János korába. iskolába és a tanórai munka mellett sok érkeztek csapatok. Jászszentandrást két Az ismert részleteket mindenki együtt gyereknek volt lehetõsége az órai csapat is képviselte. Iskolánk Vörös dúdolta a szereplõkkel. munkán túl is megmérettetni tudását, Ördögök nevû csapata (Bartus Adrián, Mindenkit rabul ejtett az elõadás, igazán erejét, kitartását, és voltak akik más Deli Dániel, Hegyi Zoltán, Kéri Zoltán, színvonalas kikapcsolódást jelentett élményekben is részesülhettek. Morvai Zoltán, Petõ Márk, Terenyei számunkra. Izgalommal készültünk a táblaavató Tamás, Tõsér Ádám, Vincze Roland) Budai Krisztina 7. oszt. ünnepségünkre, amelyre október 12- megnyerte az emléktornát. 2. helyezett én került sor. Gyerekek és felnõttek lett Jászjákóhalma csapata. 3. helyezett Mesemondó verseny nagy szeretettel készültek Kunráth lett Heves csapata. Iskolánk másik november15 én iskolánkból Sándor és Jámbor Lajos márványtáb- csapata 4. helyezést ért el. ketten vettünk részt, Szolnokon a II. lájának avatójára. Büszkeséggel tölt el November 16-án Hevesen megrende- Rákóczi Ferenc Általános Iskola mindenkit, hogy két nagyszerû zésre kerülõ atlétikai versenyen 9 Aranyszáj szépolvasó-szép beszéd pedagógus nevét kapta az iskola és a szentandrási iskolás vett részt. A legjobb versenyén. tornacsarnok. helyezést Petrik Dávid és Nagy Dániel Budai Bianka 3. osztályos tanuló Az õszi szünet elsõ napjait Cseh érték el, aranyéremmel tértek haza. emléklapot kapott a Benjámin és a Fruzsina 7. osztályos tanulónk Zánkán Tõsér Ádám 3. helyezést ért el. Petrik Kisgyöngyös címû mese elmondásáért. töltötte. Iskolánk küldötteként, a Dávid továbbjutott a Szolnokon A zsûriben helyet kaptak a Szolnoki területi diákparlament delegálta õt az megrendezésre kerülõ döntõbe. Szigligeti Színház színészei, a Városi Országos Diákparlamentre. Hegyi Zoltán 6. oszt. Televízió munkatársa, a Városi Könyvtár vezetõje és pedagógusok. A Országos Diákparlament - A Jámbor Lajos Emléktorna kézilabda verseny két részbõl állt. Egyik része október Zánka bajnokságára leánycsapatok nevez- mesemondás, a másik ismeretlen Jászberénybõl indultunk 9,30 körül, este hettek. Mi is izgalommal vártuk a szöveg olvasása volt. Bianka a értünk Zánkára. Elfoglaltuk a szállást, szombat délelõttöt, amikor kiállhattunk felkészülés során megtanulta, hogyan ahol 9-en voltunk egy szobában, szinte a meghívott csapatok ellen. A kell közönségnek mesét mondani, amit az ország különbözõ területeirõl versenyben a legjobbnak bizonyult emléklappal díjazott a zsûri. érkeztünk. Heves Körzeti Általános Iskolájának Én, Gyenes Zsófia, negyedikes tanuló a Másnap délelõtt megkezdõdtek a csapata. Nagyon felkészült, ügyes 23 versenyzõ közül 9. helyezést értem szekció ülések, egészen estig. Én játékosok voltak. A mi csapatunk a el. Nagyon izgultam a versenyen, de az csapatépítési szekción vettem részt, második helyért küzdött, amelyet a eredménynek nagyon örülök. A felém amit Langó Nándor tartott. Este 8-tól végére meg is szereztünk. A csapat fordított tévékamera kicsit zavart, de 10-ig különbözõ programokból lehetett tagjai voltak: Torba Cintia, Balázs próbáltam nem figyelni rá. Az választani. Legtöbben az Add a kezed Tímea, Busa Laura, Nagy Márta, Éles ismeretlen szöveg olvasásának gyakor- (drog, alkohol, dohányzás ellenes) Alexandra, Kóczián Vivien, Verseczki lására 3 percet kaptunk, ez kicsit kevés elõadáson vettünk részt. Brigitta, Dósa Fruzsina. Harmadik volt. Másnap délután még voltak elõadások, helyezést ért el Jászkisér-Pély csapata. Voltak olyan gyerekek, akikkel máskor és Dr. Hiller István Oktatási és Torba Cintia 6. oszt. is találkoztam versenyen. Jól éreztem Kulturális miniszter lezárta az ezévi magam. Országos Diákparlamentet. A tanulás mellett próbálunk olyan Gyenes Zsófia 4. oszt. Délután indultunk haza. lehetõségeket is biztosítani tanulóink- Cseh Fruzsina 7. oszt. nak, amelyek a mûvelõdés iránti, a Az õsz folyamán szülõi értekezleteket és szabadidõ tartalmas eltöltése iránti fogadóórát is tartottak pedagógusaink. Sportolóink több sportágban is igényüket ébreszti fel. Az óvodások az Kiemelném a 8. osztályosok számára megmérhették felkészültségüket osztályosok számára bábszínházi szervezett továbbtanulási szülõi értelátogatást, a nagyobbak részére hang- kezletet, ahol a környezõ megyei Sportolás õsszel Szeptember 14-én Tarnamérán úszóver- versenyen való részvételt szerveztünk. települések középiskoláinak képviselõi senyt rendeztek, amelyen iskolánkat 4 mutatták be intézményüket, segítve fiú és 1 lány képviselte. Petõ Patrik elsõ Hangverseny ezzel a továbbtanulni készülõ gyermehelyezést, Hegyi Zoltán 3. helyezést ért november 12-én, hétfõn egy kek és szüleik közös döntését. el korcsoportjában. Kodály Zoltán emlékére rendezett Az õsz elmúltával a hagyományos téli Október 11-én a jászberényi futóver- hangversenyen vettünk részt Jászapátin, programjainkra valamint a Szülõi senyen 25 fõvel vett részt iskolánk. 2 a Mûvelõdési Központban. Munkaközösséggel és a Jászszentkm-es távot kellet futni a versenyzõk- A Háry János címû daljáték részletet a andrás Község Tehetséges Gyermenek. Petõ Patrik 3. helyezést ért el. Chorhidea Kamaraegyüttes adta elõ. A keiért, Kultúrájáért, Mûvészetéért és 14-én egy másik futóversenyen több kamarazenekart kecskeméti zenészek és Idõskorú Polgáraiért Közalapítkorcsoportban versenyeztünk. A 3. zenetanárok alakították. vánnyal közösen készülünk az elsõ korcsoportban Petõ Patrik 1. helyezést Az elõadás nagyon mókás és jótékonysági bálunkra. ért el. szórakoztató volt. Tetszett, hogy a Október 20-án Jámbor Lajos Emléktor- színészek minket is bevontak a játékba. Szabóné Tóth Erika nát rendeztünk a tornacsarnokban. A Képzeletben visszarepítettek minket

5 Jász-Szó 5 A GYERMEK KAPCSOLATA AZ IRODALOMMAL A mûvészet és a mesterség titkát szeretnénk tanítványainknak felfedni. Az átváltozásnak azt a rejtett folyamatát, amelyben a kisgyermek megérzi az irodalom varázsos szépségét, hatalmát. A mesék, versek elbûvölõen változatos, izgalmas és gazdag világát ismerve, az a meggyõzõdésünk alakult ki, hogy a mûvészet, a szépirodalom légkörét lehet úgy érzékeltetni, hogy a kisgyermek is könnyen megközelítheti, befogadhatja, sõt gyermekfejjel az irodalom, a könyv megszállottja is lehet. Valljuk, hogy az igazi irodalom idõtlen. Népmeséink és mai gyermeklíránk egyaránt bizonyítja. Élvezetéhez, átéléséhez csak annyit kell tudnunk, amennyit elmond. Szeretnénk ha tanítványaink erre rátalálva, örülnitudó és boldogságot visszhangzó óvodásainkkal építenék a mesék tündértornyát. Ha útmutatásunk nyomán, a meghitt légkör, az élõbeszéd melege megeleveníti a gyermekirodalom világát, s a mesélõ, verset mondó óvónõt, a szeretet, vágy, kíváncsiság és hála kíséri az olvasóvá válás biztos jelzéseiként -, akkor sikerült a szakma míves titkait megtanítani. A ma gyermeke a múlt és a jelen irodalmi örökségének részese. A könyv kisgyermekkorától szerepet játszik életében. Kezdetben még nem irodalom, csupán játékszer, tevékenységének tárgya. A könyv képei a világ megismerhetõségének, az ismert dolgok újraidézésének forrásai. Késõbb a gyermekirodalom, a Egy évesek lettünk Már egy éve, hogy elkezdtünk foglalkozni a helyi fiatal labdarúgókkal. Tavaly szeptemberben eredeti tervünk szerint a 6-7 évesekkel, utána az egyre nagyobb érdeklõdés miatt az 1-2 évvel idõsebbekkel is. A kezdeti 15 fõs létszám a tél végére ra duzzadt. Alig vártuk, hogy elkezdõdjenek a kinti edzések. Az iskolától és a sportkörtõl is megkaptunk minden segítséget, amiért köszönettel tartozunk. A gyerekek érdeklõdése nem csökkent a labdarúgás iránt, sõt õsztõl csatlakoztak hozzánk a Waldorf iskola tanulói és az új nagycsoportosok is. A korkülönbség okozta problémák végett a gyerekeket két csoportra osztottuk, a nagyoknak szerdán a kicsiknek pénteken 4-tõl van edzés. Jászberénybe és Jászapátiba többször meghívtak bennünket tornára, ahonnan nemegyszer éremmel a nyakukban tértek haza a gyerekeink. Egy év eltetlte után úgy gondoltuk, hogy a gyerekek komolyan veszik a labdarúgást és nekünk is van türelmünk és kitartásunk. Úgy döntöttünk támogatók után nézünk, hogy új mezekbe öltöztessük a fiatalokat. Örömmel tapasztaltuk, hogy az általunk felkeresett vállalkozók, magánszemélyek és szülõk önzetlen segítségükkel lehetõvé tették ezt. Október 14-én a hazai felnõtt csapat mérkõzése elõtt a gyerekek felkísérték a mérkõzõ csapatot az új szerelésükben. A kezdõrúgás elvégzését sorsolással döntöttük el: a szerencsés Farkas Alex lett. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülõk segítségét a gyerekek tornákra való szállításában. És, hogy biztosítják számunkra ezt a kis kikapcsolódást. Támogatóinknak köszönjük, hogy elképzeléseink megvalósí-tásához hozzájárultak: Banka Ferenc polgármester Banka Tüzép Bánki és Társa 95. Bt (Markaz) Doma-Fruct Bt (Fehér Attila) Dózis Farkas Bau Kft. Kovács Zoltán (Andrástermál Kft) Nagy Csaba (Zöldségbolt) Petõné Faragó Judit (Kozmetika) Terraplan 2000 Bt (Gyöngyös) Ülõ Bika Sörözõ Többen is biztosítottak bennünket további segítõ szándékukról, melyet elõre is köszönünk. A mezvásárlásra kapott támogatási összegbõl megmaradt pénz lehetõvé tette egy torna megrendezését december 8-án, melyre szeretettel meghívunk minden sportbarátot a Jámbor Lajos Sportcsarnokba. Nagy Ferenc és Zsákai Zsolt népköltészet és a mûköltészet harmóniájával teremt érzelmi alapot irodalomszeretetéhez. Az óvodában a kisgyermek életkori sajátosságaihoz simuló, mûvészi gyermekirodalmi alkotásokkal kell megéreztetni a költészet, a széppróza érzelmi telítettségét, gazdagító erejét. A természetrõl, a technikáról, a világ számos jelenségérõl irodalmi tapasztalatot a képes ismeretterjesztõ könyvekbõl szerezhet. Az óvodai gyermekirodalom mûfaja a vers, a mese, a verses mese, a gyermekekrõl, állatokról szóló elbeszélés, a lazább szövetû meseregény. Megjelenítési formája a bábjáték és a film is lehet. A jó gyermekirodalmi élményeket a mû élvezete kíséri. A kisgyermeket különösen a mese a vers hallgatásakor, vagy a bábjátékban gyönyörködve mondhatjuk mûélvezõnek. A gyermekirodalom megérintõ élményei nyomán támad fel benne a vonzalom, a szeretet az irodalom iránt, s ebbõl az érzelembõl bontakozik ki késõbb a mûértõ. Az óvodáskorú gyermek irodalmi élményei befolyásolják néha meg is határozzák az irodalommal való késõbbi kapcsolatának alakulását. Az irodalmi élmény befogadó képessége a kisgyermeknél is a beleélés, az átérzés mélységét jelenti, s ennek nyomán a mû továbbélését érzelmi és értelmi síkon. Faragóné F. Alica óvónõ Fokozott kémiai biztonsági ellenõrzés az üzletekben, munkahelyeken Felhívom a figyelmet, hogy a kémiai biztonság megvalósulását szolgáló jogszabályok betartásának ellenõrzését közegészségügyi szempontból történõ megfelelõsség tekintetében az ÁNTSZ végzi. A veszélyes anyagokkal ill. veszélyes készítményekkel végzett tevékenység feltételeit a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény határozza meg, mely 2001, január 1-én lépett hatályba. A törvény az alábbi feladatokat írja elõ a veszélyes anyagot/veszélyes készítményt foglalkoztatás körében felhasználó/forgalmazó számára: - ha nincs a hivatkozott törvény hatálybalépése elõtt kiadott és jelenleg is érvényes tevékenységi engedélye, akkor eleget kell tennie a törvény hatálybalépését követõen a tevékenység megkezdése elõtt bejelentési kötelezettségének, a területileg illetékes ÁNTSZ tevékenység gyakorlásának helye szerinti városi intézetnél. - A kereskedelmi forgalomban kapható, de nem magáncélú, hanem foglalkozásszerûen használt/ forgalmazott veszélyes anyagokat/veszélyes készítményeket (tisztító- fertõtlenítõ szereket) is be kell jelenteni. A veszélyes anyagokkal/ veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet módosításáról szóló 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet 4.sz. mellékletben szereplõ 1.sz. adatlapon kell a tevékenységet, ill. a 2.sz. adatlapon kell a tevékenységben bekövetkezett változást bejelenteni. - Be kell szerezni a veszélyes anyagokról/veszélyes készítményekrõl a biztonsági adatlapokat, mert a foglalkozásszerûen végzett tevékenység a felhasznált anyag/készítmény adatait tartalmazó biztonsági adatlapok birtokában kezdhetõ meg. - A biztonsági adatlapokat, a veszélyes anyagot/ veszélyes készítményt forgalmazó köteles a vásárló kérésére, a rendelkezésre bocsátani. - A veszélyes anyagok/veszélyes készítmények a munka közbeni alkalmazásából eredõ kockázatokat fel kell mérni, meg kell becsülni és értékelni kell. A kockázatértékelést dokumentálni kell. A fenti jogszabályi elõírások be nem tartása kémiai terhelési bírság kiszabását vonja maga után. Dr.Sárközi Mária kistérségi tisztifõorvos

6 6 Jász-Szó Mozgáskorlátozottak napja HETVEN ÉVIG TITKOSÍTOTT VERSEK A mozgássérültek helyi csoportja a Rokkantak Napja tiszteletére november 16-án rendezte mûsoros, vacsorás évzáró taggyûlését. Mihály Györgyné csoportvezetõ beszámolt az éves munkáról, válaszolt a tagok kérdéseire õszén végre megjelent Donkó László tanár bácsi elsõ önálló verseskötete. Laci bácsi gyermekeknek szóló verseit már ismerjük és szeretjük nagyon sokan. Számtalan ünnepségen pl.: Anyák Napja; Mikulás vagy Karácsony; jelmezbál stb. hallhattuk már iskolás gyermekeinktõl ezeket a kedves, megható szavalatokat. A most megjelent kötetben a felnõttekhez szól, nekik üzen a költõ. A mögötte felsorakozó 70 év érzelmeit, mindennapjait, tapasztalatait közvetíti a mai ember felé, a líra eszközeivel. Minden verskedvelõ olvasónak szívbõl ajánlom Laci bácsi verseskötetét. A kiadvány megvásárolható a községi könyvtárban is. Mégis hasznos a vörösbor fogyasztása? November 19. Erzsébet napja Árpádházi Szent Erzsébet ( ) a katolikus egyház egyik legtiszteltebb nõi szentje. A legenda szerint a szegényeknek vitt alamizsna a kötényében rózsává változott, amikor atyja, II.András kérdõre vonta emiatt. Ez az ún. rózsacsoda. Magyarországi tisztelete szinte azonnal a szentté avatás után megkezdõdött, elterjesztésében a királyi család mellett jelentõs szerepet játszottak a ferencesek. BÁBSZÍNHÁZ November 19-én az egri Galagonya bábszínház elõadását nézték meg az óvodás, és alsó tagozatos gyermekek. A szorgalmas és a rest lány címû mese minden kis nézõ tetszését kiérdemelte. Nemrég olvastam az Egészségügyi Világszervezet állásfoglalását, mely szerint a szõlõ és a bor nemcsak élvezeti értékét tekintve jelentõs, hanem gyógyszerként is hatásos. A borban olyan fenoltartalmú vegyületek találhatók, amelyek kedvezõek az emberi szervezetre. A mérsékelt borfogyasztás csökkenti az érelmeszesedést és a szívinfarktust, színvédõ hatása meggátolja a vérrögök képzõdését. A vörösbor tartalmaz olyan fenolvegyületeket is, amelyek nemcsak a szív- és érrendszeri elváltozások megelõzésében játszanak szerepet, hanem a rák ellen is hatásosak. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy nagybani fogyasztásuk nem csupán a függõvé válás veszélyét hordozzák magukban, hanem önmagában is növelheti a rák kockázatát. Kedves ismerõsöm mondaná: napi egy deci vérré, kettõ vagy annál több már méreggé válik benned, barátom! (ds) Sörivók a vásr á ban A neten barangolva akadtam az alábbi képre. Felkeltette érdeklõdésemet, kik is ezek a személyek? A fotó nyilvántartási száma: MFM Ltsz.; készítési ideje: A kép Jászszentandráson készült és Kálmán Kata fotografálta tudtam meg Várom tehát azoknak a jelentkezését, akik hozzá-tartozóikat, ismerõseiket felismerik a fényképen. A neveket a szerkesztõség címére küldjék (Rózsa út 16/2.) (nsne)

7 Jász-Szó 7 Újra együtt énekel az Andante Kamarakórus. A rövid idõre kényszerpihenõre kényszerült lányok asszonyok újra lelkesen próbálnak régi-új karvezetõjükkel: Nagy Ilona tanár nõvel. Köszönet illeti a karnagyot és a kórust, hiszen önerejükre hagyatkozva, saját magukat patronálják. Példa értékû, amit tettek és tesznek. Idõt, energiát nem kímélve próbálnak és készülnek a fellépésekre. Hallhattuk már Õket az október 23-i megemlékezésen, és a Rokkantak Napja tiszteletére szervezett ünnepségen megemlékezésen, és a Rokkantak Napja tiszteletére szervezett ünnepségen õszén történt A régi szomszédunk, Éles Gyula beszélte: A bátyja, Éles István a feleségével leköltöztek Budapestrõl Szentandrásra, hogy a nagy harcokat, az ostrom állapotot elkerüljék. Sokszor emlegette Pista, csak ideérnének már a szovjet csapatok! november 14-én délelõtt a két ember a kertben kaparták össze a falevelet, majd arra lettek figyelmesek, hogy a község felõl a szántáson, vetésen keresztül-kasul két idegen öltözetû katona közeledik lóháton. Gondolta Pista, hogy ezek már biztos a szovjet katonák. Ki is ment a kiskapuhoz és ott fogadta õket. Azt kérdezték: germán? Jeszt?... Pista a kabát hajtókája alól megmutatta az ötágú veres csillagot, mire az egyik ruszki katona leszállt a lóról és olyan nagy pofont adott Pistának, hogy csak éppen megtudott állni a lábán. Utána bementek a ház elejbe. A konyhán meglátták a két fiatalasszonyt. A két emberrel megfogadták a két lovat, megmagyarázták nekik, hogy el ne engedjék, mert akkor pú, pú A két asszony a ruszkikkal bement a szobába, az egyik asszonyt az egyik ágyra, a másikat a másik ágyra fektették. A paplan felsõ részén a sáros csizmák nyomai árulták el, hogy itt jártak a szovjet katonák. A mûvelet befejezése után a két katona kiment, lóra ültek és elvágtáztak Fogacs felé. Gyula szomszédunk csak annyit mondott a Pista bátyjának: Hej, Pista bátyó! Kár volt ezeket olyan nagyon várni!... Faragó Géza Tisztelt Jászkapitány Uram! A fantasztikus ünnep a XIII. Jász Világtalálkozó Kedves Dávid Sándor Jászszentandráson felejthetetlen számomra. Lehetetlen a hangulatát leírni, csak azt éreztem, hogy ünnepélyes, de fennkölt Nyílt levelet írtál nekem és ez azt jelenti, hogy közlendõd és csodaszép. közérdeklõdésre tart számot. Gyermekkoromban a falu kisbírója, Szeretem ezt a menedéket, ezt a fiataloktól és mokány öregektõl dobbal a nyakában állt ki a Fõtérre és a dobpergés után így kezdte: lakott jász települést. -Közhírré tétetik, hogy Ide járnak Isten kegyelmébõl! a gyerekeim a Waldorf Nagyon jól érintett a nyílt levél, köszönöm szépen. Szívesen Napsugár Általános Iskolába, Benedek (9 éves), Bálint (6 éves). válaszolok rá! Itt könyvtáros a keresztlányom André Lajosné, Pataki Éva. -Honnan is kezdjem?! Éppen elvégeztem a VIII. osztályt a hevesi Itt áll Szent András vértanú szobrom a óta, ami Dávid Krakkói Általános Iskolában. Ez azért fontos, mert, ha nem olyan Sándorral közös munkánk. Igen, én kértem fel, hogy az a világ, amilyen ez 1955-ben volt!!! talán semmi közöm nem andráskeresztet Õ maga készítse el akácfából, vagy tölgybõl a lett volna Szentandráshoz, pedig ott születtem. bronzszoborhoz. Pere Puszta a tadrához közeli tanya volt, s csak késõbb húzódunk Régen is ismertem, tiszteltem Sándort. Tehetségéért, tudásáért és be Császra s onnan Hevesre. Volt még egy nagy különbség, hogy emberi tartásáért. a megyehatár miatt a távolság fényévnyire vál. Szántai Lajos kedves, ám könyörtelen következetessége, Mivel dupla X-es voltam, osztályidegen, ezért az Ország egyetlen sürgetése nélkül talán még ma is félúton téblábolnánk! Õ volt a középiskolájába sem vettek fel. Odahaza maradtam a maczky spiritusz rektora a szobor létrejöttének. Házban és elkezdtem Édesapám felügyelete alatt rajzolni, festeni. Tegnap esõben láttam a munkámat, mert kimentem a kis hevesi Ennek meglehetõs híre kerekedett! focistákért úgy 6 óra körül. Így eshetett meg a csoda! Engem kértek fel a gyönyörû A tujáktól meg kell válnunk, mert rontják a szobor magasságát, neogótikus templom 1903-ban épült! stációinak erejét. Különben el is száradtak. Túl sok a vertikális elem. Ki kell megfestésére. A kurátor úr Kompér Faragó Pista bátyám bízott szedni õket. Nem kellenek soha. meg a munkával. A feliratot is el kell készíteni. Ott szembesültem a magyar festõzseni Aba-Novák Vilmos >Kõ Pál szobrász freskóival. Dávid Sándor népi iparmûvész: Döbbenet!! Szent András mártír és apostol Azt azért ide szerénykedem már így 70 felé! -, hogy egész Jászszenandrás életemben világhírû festõnek készültem! < - ez legyen. Munkácsy Mihályt tekintettem példaképemnek. Köszönetet kell mondanom az egész falunak, elöljáróinak A szobraimat, azért ma is kifestem. A késõbbiekben tisztelegtem megelõlegezett bizalmukért és támogatásukért. a bronz dombormûvel a nagy magyar festõ emléke elõtt. A megbízásért. Az avatásán megjelentek: Aba-Novák Judit, a festõ leánya, Banka Ferencnek, Boxinak, hogy ezt végigvitte, Dávid Supka Magdolna (Manna) muzeológus, Somogyi József Sándornak a régi barátsággal és tisztelettel szobrászmûvész, a mesterem és Sümegi György író, aki mint híve minisztériumi tisztviselõ a dombormû költségeit pásztorolta. Kõ Pál Chiovini Feri bácsit, a két oldal freskó festõjét még Kecskeméten a perespusztai ismertem meg és rögtön a szívembe zártam. Egy elmagyarosodott olasz ember és kolorista. Tanú! És társ a templomfestésben. Heves,

8 8 Jász-Szó Pályázati felhívás a évi Jászságért Díjra "A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított Jászságért Díj tizenhetedik alkalommal történõ kiírását. E díjat az a személy nyerheti el életmûve elismeréseként, aki a Jászság kulturális és oktatási életében kiemelkedõ alkotómunkát végzett. A díj adómentes összege: forint. A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektõl és jogi személyektõl egyaránt. A javaslatok benyújtásának határideje: február 29. A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: "A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma 1537 Budapest 114 Rb Alapítványunk és képviseletünk mindenben áll az Ön rendelkezésére legyen az akár táborozás vagy erdei iskola, kirándulás vagy túrázás, ha képességeit akarja fejleszteni vagy éppen születésnapi bulit rendezne, netán osztálytalálkozót vagy családi üdülést tervez, de ha éppen egy családi ünnepség lebonyolítása a cél, akkor is állunk szíves rendelkezéseikre. Lakóhelyünkért Alapítvány Jászság és Heves Megyei képviselete tel: Halottaink Tóth Barnabásné Kókai Sarolta 79 éves Fúder Mihály 80 éves Oszlánczi Kálmánné (Heves) Marovky Piroska 65 éves Ördög Lajosné Zelen Klára 79 éves Nemcsak emlék, érték is! Lepje meg családját a XIII. Jász Világtalálkozó alkalmából kibocsátott ÉRTESÍTÉS JÁTSZÓHÁZRÓL Értesítünk minden kedves szülõt, hogy szeptember 11-én megnyitottuk JÁTSZÓHÁZUNKAT, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt. Játszóházunk többek között azoknak szeretne megoldást nyújtani, aki szeretné gyermekét (eit) pár órára ügyei elintézése miatt felügyelet alatt tudni és gyermekét nem tudja kire bízni; azoknak is akik tartósabb felügyeletet szeretnének gyermekük számára! JÁTSZÓHÁZUNK VÁRJA MÁSFÉL ÉVES KORTÓL 5 ÉVES KORIG MINDEN KEDVES GYERMEKET ÉS SZÜLEIT. Ha felkeltettük érdeklõdésed, keress fel bennünket, hogy beszélgess velünk és ismerj meg minket. Helye: Jászszentandrás Waldorf Iskola ( udvar felöli terme ). Ideje: Minden nap Reggel 8 órától A játszóház napi díja 500 Ft, amely magában foglalja a terem használati díját, és egyéb költségeket " Akik igazságra oktattak sokakat, Tündökölnek örökkön-örökké, Miként a csillagok" Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatom, hogy férjem, Kelemen Lajos, a kisvárdai Szent László Katolikus Szakközépiskola nyugalmazott matematika tanára november 17-én rövid szenvedés után 67. évében elhunyt. Temetése: november 22-én du. 14 órakor volt a kisvárdai régi temetõben, római katolikus szertartás szerint. Kelemen Lajosné Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FÚDER MIHÁLY temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Dr Boros Csaba háziorvosnak és Julika asszisztensnõnek odaadó, áldozatos munkájukért. A gyászoló család MIT MIÉRT! Hová vezethet utad Mit ír életed könyve Jelened jövõd mit mutat Ha legördül léted könnye Mit mondasz majd nekik Ha kérdik miért és hogyan Álmod miért nyugszik Miért heversz oly unottan Vágyad pihen a pamlagon Reményed a távoli jövõ Ezer korbács hátadon Az elvesztegetett idõ Miért hinnéd hogy nincs remény Elindulni az utadon Szíved miért oly kemény Mikor múltad kutatod Álmaid valóra válnak Ha új csillag születik Reményeid teljesülnek Mikor léted gyermekeid ünneplik (Berg Man)

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Az alsó tagozaton kiadott serlegek a 2008/2009. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium www.kig.hu

Az alsó tagozaton kiadott serlegek a 2008/2009. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium www.kig.hu Az alsó tagozaton kiadott serlegek a 2008/2009. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium www.kig.hu 1. félév Jó tanuló serleg Biró Adrienn (4.b) és Fülöp Lili (4.b) Adrienn kiemelkedő képességű,

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

A 8.b osztály eredményei a 2010/2011-es tanévben

A 8.b osztály eredményei a 2010/2011-es tanévben A 8.b osztály eredményei a 2010/2011-es tanévben Az osztályban sokan és sokat versenyeznek, a legkülönbféle területeken, kategóriákban. Vannak olyan versenyek, amik szinte egész évben tartanak, - felkészülés,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben