NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 Ikt. sz.: IX /2005. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Palotai Magdolna Mell.: 4 db. Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Vagyonkezelő Iroda Véleményező: Szociális és Lakásügyi Bizottság Tárgy: 5/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtására elbírálási szempontrendszer kidolgozása Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése márciusi ülésén megalkotta a lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 5/2005. (III. 24.) önkormányzati rendeletet, amely szabályozza: - az első lakástulajdon megszerzéséhez, - az Erzsébet lakópark III. ütem közművesített építési telkeinek megvásárlásához, - az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön támogatás feltételrendszerét. A rendelet értelmében magánszemélyek lakáscélú támogatás iránti kérelmeiről a közgyűlés Szociális és Lakásügyi Bizottsága dönt. A döntéshozatal rászorultságtól és szociális helyzettől függő differenciált támogatás keretében a közgyűlés által elfogadott elbírálási szempontrendszer alapján történik. Tájékoztatásul: az Erzsébet lakópark, valamint az Ifjúsági garzonház bérlőkiválasztása júniusa óta elbírálási szempontrendszer alapján történik. Az alkalmazás során szerzett tapasztalataink egyértelműen kedvezőek. Az igénylők szociális helyzetében meglévő különbségek számszerűsíthetők; a kérelmezők egymáshoz viszonyított helyzete - összesített pontszámaik alapján a rászorultság mértékében rangsorolhatók. E módszer alkalmazásával a döntéshozatal gyors, az elbírálás objektív, átlátható, ellenőrizhető. A Szociális és Lakásügyi Bizottság április 13-i ülésén véleményezte a fenti tárgyú előterjesztést (1. számú melléklet). A bizottság állásfoglalásában megfogalmazott javaslatok az elbírálási szempontrendszer-tervezetbe beépítésre kerültek. A tervezet 3 típusa (első lakástulajdon-szerzés, Erzsébet lakópark III. ütem építési telek vásárlás, iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása) jelen előterjesztés 2-4. számú mellékleteit képezik.

2 - 2 - Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben és annak mellékleteiben leírtak alapján a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg döntését. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Vagyonkezelő Iroda. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 5/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtására kidolgozott elbírálási szempontrendszer 3 típusát az alábbiak szerint: - első lakástulajdon megszerzéséhez a 2. számú melléklet, - Erzsébet lakópark III. ütem építési telekvásárláshoz a 3. számú melléklet, - iparosított technológiával épült lakóépületek felújításához a 4. számú melléklet alkalmazását kéri a döntéshozatal során a lakáscélú önkormányzati kamatmentes kölcsön támogatás iránti kérelmek elbírálásakor. Felelős: Vágvölgyi Gábor Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Határidő: azonnal Békéscsaba, április 15. Hrabovszki György alpolgármester Ellenjegyzés: Jogi:. Pénzügyi:.

3 Elbírálási szempontrendszer TERVEZET 2. számú melléklet a lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 5/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtásához Első lakástulajdon megszerzéséhez nyújtható önkormányzati kamatmentes kölcsön támogatás A támogatás célja: elsősorban a 40 év alatti békéscsabai fiatalok és gyermekes családok első saját tulajdonú otthonuk építéséhez, vagy vásárlásához lehetőség szerint maximális összegű önkormányzati támogatás biztosítása Békéscsabán történő tartós letelepedésük érdekében; különös tekintettel az Erzsébet lakóparkban, az Ifjúsági garzonházban, valamint az Irányi u szám alatt elhelyezést nyert bérlőkre. Elbírálási szempontrendszer: alkalmazása lehetővé teszi az igénylők egymáshoz viszonyított helyzetének bemutatását (az egyes kérelmezők összesített pontszámai alapján történő rangsorolással); az objektív döntés elősegítése érdekében. I. Személyenként elérhető pontszámok: 1./ Kérelmező (házaspárok, élettársak esetében annak legalább egyik tagja) bejelentett békéscsabai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik: - legalább 2 éve személyenként 2 pont; - 2 évnél hosszabb ideje személyenként 4 pont; 2./ Gyermekek száma alapján: - 14 éven aluliaknál gyermekenként 2 pont; év közöttieknél gyermekenként 1 pont; A gyermekek után elérhető pontszám maximum 6 pont; 3./ Felsőfokú iskolai tanulmányok (felnőtt, vagy gyermek esetében): - felsőfokú végzettség (diploma bemutatásával) személyenként 2 pont; - felsőfokú tanulmányokat folytatók személyenként 1 pont; (iskolalátogatási bizonyítvánnyal igazoltan)

4 - 2 - II. Családonként elérhető pontszámok: 4./ A család egy főre jutó összes (igazolt) havi nettó jövedelme: Ft alatt 3 pont; Ft 2 pont; Ft felett 1 pont; 5./ Önkormányzati bérlakás bérlője: 4 pont; 6./ Szociális jellegű bérlakás iránt nyilvántartott érvényes kérelemmel rendelkeznek (házaspárok, élettársak esetében annak legalább egyik tagja): - legalább 1 éve 1 pont; éve 2 pont; - 5 évnél hosszabb ideje 3 pont; 7./ Albérletben laknak: 4 pont; 8./ Családtagnál laknak, ahol a kérelmezőkkel együtt legalább 5 fő lakik: 2 pont; 9./ Városi érdekek alapján: 1-5 pont.

5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Alpolgármesterétl IV.384/2005. üzemeltetése Békéscsaba, Szt. István tér Pf: 112 Tel: 66/ , Fax: 66/ , Telex: Nyílt ülés napirendje! A döntés egyszerű szótöbbséget igényel. Tárgy: Napközik Tábor 2005.évi Melléklet: 1 db Előkészítő : Gné dr Vagyonkezelő Irodavezető Véleményező: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság Oktatási Bizottság Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 1993-ban a 264/1993.(V.27.) sz. közgyűlési határozatban foglaltak szerint kötött üzemeltetési szerződést a Garzon Kft-vel a Napközis Tábor üzemeltetésére. A szerződés 5 évre szólt, majd a közgyűlés 474/1999.(VII.8.)sz. határozata alapján,- pályázati kiírást követően, -az eredeti szerződés tartalmát módosítva, a Garzon Kft vel kötöttük meg a szerződést 5 évre,- amely december 31-én lejárt. A bérlő a tábor üzemeltetését, a szerződésben leírt kötelezettségek maximális betartásával, mind a szülők, mind pedig a szakmai irányítás megelégedésére végezte. A hivatal Gondnoksága az éves leltározást és műszaki állapotfelmérést elvégezte, a szerződés 5. pontjában meghatározott évi ,-Ft összegű állagmegóvási és kisebb fejlesztési beruházásokról bérlő részletes számlával is alátámasztott elszámolást készített, éves bontásban. A teljes ráfordítás öt évre: ,-Ft, amely ,-Ft-tal meghaladja a szerződésben vállalt összeget. A költség ráfordítást a szakhatósági ellenőrzések, az ezek alapján kiadott engedélyek, és az éves nyitást megelőző bejárások igazolják. A tábor további működtetése érdekében tartott egyeztetőn a Kft Ügyvezetője azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy az általuk összeállított elszámolást fogadjuk el. A KFT által magas színvonalon működtetett tábort legfeljebb még egy évig hajlandó módosított szerződéssel működtetni, mivel nagyon sok energiát, odafigyelést és gondoskodást igényel ez a munka, az emelkedett energia és élelmezés költségekkel, állapotában romló épületekkel faházakkal és berendezési tárgyakkal. A napi magas szintű foglalkoztatást biztosító programok szervezésével, ezt a cégnek nem érdemes fenn tartani. A hozzá tartozó nagy területű parkerdő rendben tartása is nagy költségeket jelent. Ugyanakkor a tábor további évközi üzemeltetése bérlő szerint szinte lehetetlen, egy-két lakodalmas rendezvény kivételével, ami az éves fenntartás fedezetét nem biztosítja.

6 2 A szerződés 3. /a.) pontjának módosítását kérte bérlő a meg növekedett költségek miatt. A gyermekek élelmezési és rezsi költséget napi 800/Ft/fő/nap összegben kéri megállapítani. Az Önkormányzat a szociális támogatásban részesülők kiegészítő támogatását a évi költségvetés Polgármesteri Hivatal Központi kezelésű kiadásai -ból biztosítja. Kérem a Közgyűlést, hogy a Garzon KFT -vel kötött bérleti szerződést 1 évvel hosszabbítsa meg. Ennek érdekében a szerződés tartalmát az alábbiak szerint módosítsuk: - a 3./a.) pontban meghatározott étkezési térítés és rezsi költség összegét bérlő 800,-Ft/fő/nap-ra emelheti, - a évi 1 millió Ft költségráfordítás elszámolásától az önkormányzat eltekint, mivel ennek megfelelő összeget már ráfordította a táborra a bérlő. Természetesen azzal a megszorítással, hogy a 3./e pontban rögzített személyi és eszköz feltételek / amelyben a karbantartási eszközpótlási parkfenntartási és egyéb, a működtetés feltételét biztosító kötelezettségek szerepelnek/ - változatlanul a bérlőt terhelik. A bérleti szerződés szeptember 30-ig, határozott időre kerül megkötésre, ezt követően a OKS- szakiroda a közgyűlés elé terjeszti a napközis nyári -foglalkoztatás jövőbeni megoldásának lehetőségeit, és egyben dönthet a közgyűlés a Napközös Tábor nagy értékű területének más irányú hasznosításáról. Az előterjesztést a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság, 8 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. Az Oktatási Bizottság állásfoglalása az előterjesztés mellékletét képezi. Végrehajtásban közreműködő hivatali egységek: -Vagyonkezelő Iroda, Oktatási, Közművelődési és Sportiroda, Pénzügyi és Gazdasági Iroda Határozati javaslat: 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba Lencsési út 138. szám alatti Ifjúsági Tábor hasznosítására kötött bérleti szerződést a Garzon KFT.- vel szeptember 30-ig meghosszabbítja, és egyben a szerződés módosításához az alábbiak szerint hozzájárul: a./ A szerződésben foglalt 1 millió Ft /év ráfordítást, a benyújtott számlák alapján: ,- Ft összegben tudomásul veszi, a évi költségráfordítás részletes elszámolásától eltekint, a szerződés 3.e) pontjában foglalt bérlői kötelezettségek fenntartása mellett.

7 3 b./ A szerződés 3/a) pontjában meghatározott élelmezési és rezsi-költséget 800,-Ft /nap/fő összegben határozza meg. Az Önkormányzattól a szociális támogatásban részesülők kiegészítő támogatását a bérlő számla ellenében megkapja. A támogatás fedezete: a évi költségvetésben Polgármesteri Hivatal Központi kezelésű kiadásai cím alatt biztosítva van. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Dr Kurucz Ferenc jegyző Határidő: azonnal (a szerződés módosítására) 2./ A Közgyűlés felkéri Baji Lajos alpolgármestert, hogy a szerződés lejártát követően a Polgármesteri Hivatal Szakirodáinak bevonásával készítse elő a 2006 évre és az azt követő időszakra a gyermekek nyári napközis ellátásának lehetséges megoldásait, és a javaslatot az illetékes bizottságok véleményével a októberi közgyűlésre terjessze elő. Egyidejűleg készüljön az 1700/ 6. hrsz. -ú ingatlan hasznosítására ( esetleges értékesítésére) is javaslat. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Dr Kurucz Ferenc jegyző Határidő: októberi közgyűlés B é k é s c s a b a április 12. Baji Lajos alpolgármester Ellenjegyzés: jogi pénzügyi..

8 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV.304/2005. Előadó: Mell.: 3 db Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Előkészítő: Vagyonkezelő Iroda Pénzügyi és Gazdasági Iroda Tárgy: Közhasznú alapítvány kijelölése Tisztelt Közgyűlés! A Vezetői Értekezlet február 14-i ülésén az alapítványi támogatást is tartalmazó szerződések áttekintésével kapcsolatosan határozott meg feladatot az alábbiak szerint: 35/2005. (II.14.) vezetői intézkedés Azoknál az önkormányzat és egyéb szerződő feleknél, ahol az ellentételezésnél a szerződő fél által nyújtott alapítványi támogatás szerepel a szerződéses kötelmek között, meg kell nézni, hogy a támogatás kifizetése, az alapítványi támogatás nyújtása határidőben megtörtént-e évre vonatkozóan. Erről a vezetői értekezletet tájékoztatni kell. Felelős: Gojdárné dr. Balázs Katalin irodavezető a szerződés áttekintéséért Uhrin Nándor irodavezető a támogatás megérkeztének a Vagyonkezelő Iroda felé történő közlése vonatkozásában. Határidő: február vége A szerződéseket áttekintve, valamint az érintett irodáktól kapott információ alapján tájékoztattam a Vezetői Értekezletet, hogy a 611/2000. (IX.16.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott, november 22. napjával aláírt, Önkormányzat SMK HUNGARY KFT között létrejött adásvételi szerződésen kívül nem találtunk olyan szerződést, amely alapítványi támogatást tartalmazna ellentételezésként. Az SMK HUNGARY KFT-vel kötött szerződés 4./ pontjának utolsó bekezdése szerint a vevő a megállapított vételáron felül az Eladó által meghatározott városi alapítvány, lehetőség szerint környezetvédelmi alapítvány számára 2002-től kezdődően 3 éven keresztül minden év június 30-ig az Eladó felhívására évi 5 millió Ft, azaz Ötmillió forint vissza nem térítendő támogatást utal át. Eladó köteles a fizetési határidő előtt 60 nappal megjelölni az összeg kedvezményezettjét. A Közgyűlés az 518/2002. (XI.14.) sz. határozatával az alábbiak szerint döntött az 5 millió Ft. felhasználásáról és a kedvezményezettekről: - Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapítvány Ft - Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány Ft - Balassi Közalapítvány Ft (1.számú melléklet).

9 - 2 - A Vagyonkezelő Iroda a Közgyűlés döntéséről valamennyi érintettet írásban értesítette. Az SMK HUNGARY KFT a határozatban foglalt és szerződéses kötelezettségét nem teljesítette, ezért a Közgyűlés a 303/2003. (V.22.) sz. határozatával a peres eljárás megindítását kezdeményezte. Ugyanakkor döntött arról is, hogy a Békéscsabai Diáktanya részére a 2 millió Ft-ot és a Balassi Közalapítvány részére az 1 millió Ft-ot a költségvetésből (az általános tartalék terhére) meg kell előlegezni (2. sz. melléklet). Az SMK HUNGARY KFT május 30-án és július 3-án két egyenlő részletben az alábbi összeget utalta át: - Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapítvány Ft - Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány Ft - Balassi Közalapítvány Ft Összesen: Ft A KFT a hiányzó 1 millió Ft-ot a mai napig nem rendezte (3. sz. melléklet). A Pénzügyi és Gazdasági Iroda Vezetőjének tájékoztatása szerint a Békéscsabai Diáktanya Közalapítvány és a Balassi Közalapítvány a megelőlegezett támogatást nem utalta vissza a költségvetésbe. A évre járó 5 millió Ft felhasználásáról és a kedvezményezettek köréről nem született döntés. A évről elmaradt 1 millió Ft, valamint a és évi 5-5 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felosztására és a kedvezményezettek körére az alábbiak szerint teszek javaslatot. Kedvezményezett évről évi évi Vissza nem térítendő neve elmaradt összeg összeg támogatás összesen összeg (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapítvány Békéscsabai Diáktanya Közalapítvány Balassi Közalapítvány MINDÖSSZESEN: A fenti összeg pénzügyi teljesítési határidejét az alábbiak szerint javasolom megállapítani: 1./ a évről elmaradt 1 millió Ft-ot, valamint a évi 5 millió Ft-ot május 31-ig, 2./ a évben esedékes 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást június 30-ig utalja át az SMK HUNGARY KFT az alapítványoknak.

10 - 3 - A Vezetői Értekezlet a 35/2005. (II. 14.) vezetői intézkedésre adott tájékoztatót a március 08-i megbeszélésén véleményezte és a határozati javaslat szerint alakította ki álláspontját, amelyet elfogadásra ajánl a Tisztelt Közgyűlésnek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglalt tájékoztatást elfogadni és a határozati javaslat szerinti döntését meghozni szíveskedjen. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Iroda, valamint a Jogi Csoport. HATÁROZATI JAVASLAT: 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 611/2000. (XI.16.) sz. határozattal elfogadott, Önkormányzat - SMK HUNGARY KFT között létrejött adásvételi szerződés 4./ pont 3. bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében a évről elmaradt (pénzügyileg nem teljesített) 1 millió Ft, valamint a és évi 5-5 millió Ft. összegű vissza nem térítendő támogatás felosztását és a kedvezményezettek körét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Kedvezményezett évről évi évi Vissza nem térítendő neve elmaradt összeg összeg támogatás összesen összeg (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapítvány Békéscsabai Diáktanya Közalapítvány Balassi Közalapítvány MINDÖSSZESEN: / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1./ pontban meghatározott összeg pénzügyi teljesítésének határidejét az alábbiak szerint állapítja meg: a.) a évben elmaradt (nem teljesített) 1 millió Ft összegű, valamint a évi 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást május 31. napjáig, b.) a évben esedékes 5 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatást június 30. napjáig köteles átutalni az SMK HUNGARY KFT a kijelölt alapítványoknak. A kedvezményezettek jogosultak minden eszközt (peres és nem peres eljárást) igénybe venni az őket megillető vissza nem térítendő támogatás beszedése érdekében.

11 - 4-3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsabai Diáktanya Közalapítvány és a Balassi Közalapítvány részére a 303/2003. (V.22.) számú határozat 3./ pontja alapján a költségvetésből (általános tartalékból) megelőlegezett összeg A alternatíva: visszafizetésétől eltekint. Az ílymódon alapítványoknál maradó összeget a kedvezményezettek (a Békéscsabai Diáktanya Közalapítvány 2 millió Ft-ot, a Balassi Közalapítvány 1 millió Ft-ot) kötelesek az alapfeladataik ellátására, illetve ha az alapítvány rendelkezik ingatlannal, akkor annak felújítására fordítani. Az összeg felhasználásáról a közalapítványoknak a évi alapítványi tevékenységről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásakor kell számot adniuk a Közgyűlésnek. B alternatíva: visszafizetésétől eltekinteni nem tud. A Közgyűlés kéri, hogy az alapítványok a megelőlegezett összeget a évben kapott vissza nem térítendő támogatás számlájukra érkezését követő 15 napon belül a költségvetésbe utalják vissza. Felelős: Baji Lajos alpolgármester a határozat közléséért Alapítványok Kuratóriumai a végrehajtásáért Határidő: értelem szerint Békéscsaba, március 30. Baji Lajos alpolgármester Ellenjegyzés: Jogi:... Pénzügyi:...

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. szeptember hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. szeptember hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. szeptember hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Takács Péter képviselő napirend előtti hozzászólása - A város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt.sz.: 11/2015. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. /2004. ( ) Kgy. rendelete az. Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. /2004. ( ) Kgy. rendelete az. Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2004. ( ) Kgy. rendelete az Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

www.bekescsaba.hu Közmeghallgatás a városfejlesztési koncepcióról Az év kórháza Elutasították az észrevételt Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang

www.bekescsaba.hu Közmeghallgatás a városfejlesztési koncepcióról Az év kórháza Elutasították az észrevételt Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Döntés után, döntés előtt 15 éves a Ruhaipari iskola Óvodai beíratás Versenyeredmények INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Diákszemmel Az év kórháza Közmeghallgatás

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal a következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. június 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely lakásgazdálkodásának helyzete...2 A helyben központosított közbeszerzésekről

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 13. szám 2015. június 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események, engedélyezéséről, valamint

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 9655-1/2012. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-3/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. február 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-ai ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-ai ülésére Tárgy: Civil szervezetek támogatásának rendje Sorszám: IV/4 Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens alapján Véleményező bizottság: Tisztelet Képviselő-testület! Oktatási,

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben