FÉNYSUGÁR 2008.november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉNYSUGÁR 2008.november"

Átírás

1 1 Megjelenik havonta Szent József Iskolaközpont Újságja november Ó, Szent Márton rád tekint szülőfölded népe, Hisz te voltál mindenkor Szentje, példaképe. Benned bízva, esdve kérünk tégedet, Óvjad, védjed hozzád síró népedet. Irgalmas Istenünk, kérünk, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet közbenjárására segíts minket, hogy a világ által fölkínált jólétet megvessük, és mindig égi vigasztalásodnak örvendjünk!

2 2 NEMCSAK A HALÁLTÓL NEM MENEKÜLHETSZ, HANEM A HALÁL UTÁNI ÉLETTŐL SEM! Halál a biztos! mondja a népi bölcsesség. De nemcsak a halál, hanem a halál utáni életünk is!!! ezt Jézus ígérte! ben Montenegróban nyaraltam több paptestvéremmel együtt, és többek között - egy egészen kalandos csütörtöki napot éltünk át. Ugyanis egyetlen nap leforgása alatt, az élet és a halál képei/élményei sokszorosan kerültek egymás mellé; és azóta is ezt érzem, ha erre visszagondolok. Elsőként Dubrovnikba látogattunk el, ahol a főutca elején található egy memoárhely. Az egyik szobarész - döbbenetes módon - telis-tele volt kirakott fotókkal, azon horvát katonák képeivel, akik városvédőkként estek el a szerb háborúban. Ahogy a fényképeket nézegettük, óhatatlanul is a neveket és a születési-, valamint a haláluk időpontjának adatait is elolvastuk. A hideg futkosott a hátamon, mivel rengetegen, éppen a korosztályomból valók voltak, 68-asok. Számomra, így lett arca a halálnak, és nem is egy arca, hanem nagyon sok! A háborúnak is ők lettek az arcai fiatal, de elhervadt arcai. Aztán a nevezetességeket is megtekintettük a főutca mentén. Már akkorra, minden szépen újjáépült, hiszen a város a világ örökség része, és így európai támogatásokkal is sikerült mindezt megvalósítani. Vagyis idő kérdése volt, hogy az elűzöttek visszatérjenek; a bombatalálatos épületek/paloták újból eredeti módon álljanak. Tehát az élet túl élte a halált; az élet győzött a háború felett! ami nagyon is megtapasztalható volt itt számomra. Aztán Medugoréba mentünk. Egy sima, - mondhatni - hétköznapi csütörtöki nap volt; semmilyen ünnep vagy Mária ünnep. Mégis egy házigazda atya bemondása szerint: ember volt jelen., mint imádkozó közösség. Nekem nagyon szimpatikus módon, többségében mindenféle nemzetiségű fiatal, akiknek az ilyen zarándokút is belefér a vakációba. Mi más volt ennek a képe, mint az életé!!! Végül, már estefelé továbbindulva, útba ejtettük a nem messze lévő Mostart is. Az ókorban épült és azóta egészen a délszláv háborúig fennmaradt híres és szimbolikus hidat néztük meg, amit a kilencvenes években egy horvát tiszt parancsára a Neretva folyóba lőttek, és nem sokkal érkezésünk előtt adták át teljesen felújítva. Ahogy évszázadokon át, úgy most újra két világot (keresztényt és muzulmánt) köt össze. Ez a megújulás az élet jele volt már, ami újra sarjad; de azért még bombatalálatos házak is árválkodtak romba dőlten a környéken. A bazárban pedig, a keleti rézkancsók és edények között, amolyan morbid szuvenírként tank-, és ágyú lövegek hüvelyeit is árulták, mintegy a halál jeleit.

3 3 A meghalt (II. János Pál) pápa mondta: A keresztények, az élet kultúráját hordozzák és nem a halálét. Az élet kultúrája: egészen egyszerűen az, hogy ki tudok lépni önmagamból; az önzésemből, a többiek felé. Tudok csak úgy, grátiszban is tenni valamit; ami a pénzorientált világunkban nem is olyan magától érthető, mert így könnyen bolondnak néznek Igent kell mondanom, gyakori igeneket, olyanokat, amelyeknek az a következménye, hogy kisebb-nagyobb áldozatokat kér tőlem Szentek = akik embertelen körülmények közepette is, az élet kultúrájáról tettek tanúságot. Az IGEN embere vagyok-e??? Csaba tiszi Ha nem lehetsz csillag az égen, légy mécses a kunyhóban és világíts mindazokra, akik körülötted vannak. Szent Pál apostol a TESSZALONIKAIAKHOZ ÍRT ELSŐ LEVELE Az Újszövetségi Szentírás időben első dokumentuma Hol is található TESSZALONIKA? Az apostol második missziós útján a Szentlélek látomásban adta tudtul Pálnak, hogy Jöjj át Macedóniába és segíts rajtunk!. Engedelmeskedik a hangnak. Troászban csatlakozik hozzá Lukács evangélista. Innen utazik Filippibe, majd onnan Tesszalonikába, Macedónia tartomány székhelyére. A várost Nagy Sándor alapította Kr.e körül, az ókori Therma helyén. Kikötő lévén a tengeri és szárazföldi kereskedelem központja. Itt sok idegen telepedett le, közöttük zsidók is, akiknek saját imaházuk, zsinagógájuk is volt. Pál Timóteus és Szilás kíséretében érkezik a városba. A tesszalonikai hívek közössége Szent Pálnak a legkedvesebb egyházközösségeihez tartozott.

4 4 Miről szól a levél? A levélből kiérződik, hogy Pál nemrégen járt náluk. Örömmel hallja, hogy megvan bennük a hit, a remény, a szeretet és a buzgóság az evangélium terjesztésére. Így bizalommal várhatják a Krisztussal való találkozást. Tanítását úgy fogadták, mint Isten szavát, és annak nyomán megtapasztalták a Szentlélek kiáradását. A levél tanításának középpontjában Krisztus feltámadása áll, amelyben Isten megmutatta a halál fölötti győzelmet és az örök élet lehetőségét. A föltámadt Krisztus élteti az Egyházat, amely viszont várja második eljövetelét. Az apostol úgy gondolja, hogy Krisztus második eljövetele még az ő életükben megtörténik, ezért legyenek mindig készen. A levél igazi jelentősége abban áll, hogy valódi képet ad a hit terjedéséről, továbbá a pogány környezetben élt közösség hitéről és lelkületéről. Azért szeretem nagyon ezt a levelet olvasgatni, mert ma is igaz minden sora. És sok lelkesítő buzdítás van benne, amelyet ma is érdemes megfontolni. Néhány idézet a levélből: Nagyon sok gyakorlati, erkölcsi útmutatást foglal magában a levél: Az Isten akarata az, hogy szentek legyetek. Kerüljétek a tisztátalanságot. Senki se károsítsa meg, és ne csalja meg üzleti ügyben testvérét. (4,3-6) Az elhunytak sorsáról a következő szavakat írja: Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. (4,13-14) Befejező intelmei: Kérünk titeket, testvérek, becsüljétek meg azokat, akik körötökben fáradnak, vezetnek és intenek benneteket az Úrban. Munkájukért legyetek irántuk minél nagyobb szeretettel, egymással meg éljetek békében. Kérünk továbbá benneteket, testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kislelkűeket,gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. Ügyeljetek arra, hogy senki ne fizessen rosszal a rosszért, hanem törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel. Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. (5,12-18) Ildikó néni A Szent Pál jubileumi év logója

5 5 Október 21-én, Janus Pannonius újratemetésének napján, Pécsett kirándultunk. A napunk természetesen a reggeli imával kezdődött és a napi evangélium meghallgatásával, melyet Margaréta néni olvasott fel. Amikor megérkeztünk Pécsre, a Széchenyi téren lazítottunk, majd elsétáltunk a Néprajzi Múzeumba. Megcsodálhattuk a régi idők patinás bútorait, különböző nemzetiségű és vallású öltözékeket, kézzel készített agyagedényeket és hagyományos hangszereket pl.: köcsögduda, tambura, citera. Mindezek után szemügyre vehettük még a híres busójáráshoz használt maszkokat is. Ezután a Természettudományi Múzeumba ballagtunk. Itt különféle erdei vadállatok fogadtak, teljesen élethűek voltak. Néhány madárnak a tojásait is meg lehetett nézni. Néhányan bekíváncsiskodtunk a Régészeti Múzeumba is, ahol Janus Pannonius korának emlékein kívül őskori és későbbi leleteket tekinthettünk meg. A következő megállónk a Székesegyház Mária kápolnája volt. Itt helyezték el a legdrágább kincset, az Alabástromot, melynek értéke nagyobb, mint az egész Székesegyházé. Az Alabástrom titka, hogy nem lehet sem vésni, sem faragni, csak csiszolni. Teljesen fehér márványszobornak látszik, de ha fény éri, áttetsző. Az alabástromon a szeretet megnyilvánulásait ábrázolta a művész: 1. okosság, 2. szigor, 3. mértékletesség, 4. kitartás. Utunkat folytatva a Dómmúzeum következett, ahol egy csodálatos kőkiállítást tekintettünk meg. Végül pedig Csontváry Kosztka Tivadar festményeiben gyönyörködhetünk. Számunkra legérdekesebb képe a Selmecbánya volt, ahol a hegy tetején lévő erdő E betűnek látszott. Megkérdeztük miért,és kiderült, hogy Erzsébet királyné tiszteletére E alakban vágták ki az erdő egy részét. Nagyon tartalmas, élményekben gazdag napunk volt. Utunk végén kissé elfáradva ülhettünk be a Bazilika padsoraiba, ahol részt vettünk az ünnepélyes püspöki szentmisén. Balázs Kitti,Tolnai Zsófi, Erős Marcsi 8. osztály

6 6 Első nap az óvodában Minden szülő számára az egyik első nehéz döntést az óvodaválasztás jelenti, hiszen a gyerekek többsége ekkor szakad el a szüleitől és kerül új környezetbe. Éppen ezért ma már mindenki igyekszik körültekintően kiválasztani az óvodát. Amikor Ádámnak ovit kellett választanunk mi már könnyű helyzetben voltunk, hiszen a nővérénél több intézményt is végigjártunk, mérlegeltük a döntést befolyásoló tényezőket, az óvoda felszereltségét, a távolságot a lakásunktól, a pedagógiai programot, azt, hogy kik lesznek az óvónők és minden lehetséges körülményt. Természetesen megkérdeztük ismerőseinket is, hogy milyen tapasztalataik vannak az egyes intézményekben. Ezt a gondos, mindenre körülménye figyelmes válogatást azonban egyetlen mozdulattal félretettük és a Szent Rita Katolikus Óvodát választottuk. Mert lehet, hogy nem ez a legjobban felszerelt, legmodernebb intézmény a városban, de amikor az első személyes látogatás után feleségem azzal jött haza, hogy itt minden gyerek felé szeretettel fordulnak az óvónők, mindenkihez van kedves szavuk, egy ölelésük, akkor már tudtuk, számunkra ez a helyes döntés. Flóra óvodai évei alatt szerencsére több visszajelzést kaptunk arról, hogy jól döntöttünk. Így amikor Ádám óvodás korú lett ismét a katolikus ovi mellett döntöttünk még annak ellenre is, hogy a korábbi három csoport helyett a kicsik és a középsősök már összevont csoportba járnak. Mivel a testvére is ide járt és Ádám naponta megfordult az oviban, ezért a beilleszkedése semmilyen problémát nem okozott. Nem is jelenthetett, hiszen minden óvónőt, dadust jól ismert, mindenkivel volt személyes kapcsolata. Őt is ismerték és várták az óvodában. A beszoktatást augusztusban kezdtük, gondolva arra, hogy Flóra iskolakezdésére már önállóan tudjon boldogulni a többiek között. Arra azért az ismerős terep ellenére mi sem számítottunk, hogy a beszoktatás mindössze 10 percet vesz majd igénybe. Már az első napon úgy köszönt el édesanyjától és ment játszani a többiekkel, mintha már évek óta ide járna. Még az első nap délután megkérdezte, hogy ő mikor maradhat itt egész napra és mikor hozzuk el az ágyneműjét, hogy együtt alhasson a többiekkel a csoportban. Azt gondoljuk, hogy bár a nővérénél is zökkenőmentes volt a beilleszkedés, de ennél egyszerűbb dolga nem lehet a szülőknek, mint ami nekünk volt. Ez persze nem ment volna Timi néni közvetlensége és szeretete nélkül, akinek nem csak egy gyerek a sajátja a csoportban, hanem minden kispajtást sajátjaként szeret. És nem ment volna Ági néni nélkül, akinek anyai gondoskodásáról már Flóra lányunknál is meggyőződhettünk. Ganczerné Czere Erzsébet és dr. Ganczer Tamás

7 7 LOURDES-I ZARÁNDOKLAT Egy életre szólóan meghatározó zarándoklaton vettem részt férjemmel együtt Lourdban. Ez a francia város a világ leglátogatottabb kegyhelye évi 5 millió ember keresi fel, hiszen a betegek és a testileg-lelkileg gyógyulni vágyók menedéke. 150 évvel ezelőtt a kis lourdesi lánynak, Bernadett Soubirousnak, 18 alkalommal jelent meg a Szűz Anya a Massabielle Barlangnál. Mária ezen a helyen azt kérte Bernadettől, hogy imádkozza a rózsafüzért, miközben ő maga is morzsolta szemeket. A barlang így nem várt módon az imádság különös iskolájává vált, ahol Szűz Mária arra tanít, hogyan szemléljük lángoló szeretettel Krisztus arcát. (II. János Pál) Kérte továbbá, építsenek templomot, jöjjenek ide az emberek és imádkozzanak Istenhez a bűnösökért. A kérés teljesült. A leglátogatottabb időszakban, minden nap két körmenetet tartanak. Délután az Oltáriszentség körmenetét, amikor a helyi korházakból, szállodákból hozzák a betegeket hordágyon, tolószékekben. Este pedig a fáklyás Mária körmenetet. Ilyenkor minden nemzet a maga nyelvén imádkozza a rózsafüzért. Szívbemarkoló, örömteli érzés volt, amikor felcsendült a magyarok imája. Lelki vezetőnk, Seregély István érsek úr jelmondata hozzásegített, hogy zarándoklatunk apró részleteit se hanyagoljuk el. A kicsiségek kicsiségek, de hozzátartoznak a tökéletességhez, s a tökéletesség viszont nem kicsiség. Az út során elhangzott ún. zarándokakadémiák maradandó eligazítást jelentettek számunkra egyháztörténelmi és a keresztény értékek vonatkozásában. A mindennapi szentmisékben Isten szeretetét, az örökkévalóságot ízlelhettük meg. Zarándoklatunk célja az volt, hogy az emberi életnek Isten országa felé vezető útján megerősödjünk. Meg kell említenem, hogy utunk nélkülözhetetlen része volt az önfegyelem, amelyet nem volt szabad figyelmen kívül hagyni. A napi órás utazás fegyelmezett magatartást, pontosságot és a zarándok 3 pontjának szigorú betartását követelte meg: 1. Senki, soha, semmiért nem sértődik meg, 2. Templomonként 3 szándékot fogalmazok meg magamban, 3. Nem vásárolok mindent össze-vissza, mert otthon csak fölöslegessé válik. A lourdi kegyhely legfontosabb üzenete a megtérés, lelki megerősítés a földi küldetéshez, hogy hazatérve hitvalló keresztényként, példát mutatva hirdessük Isten dicsőségét. Köszönöm a lelki élményekben gazdag zarándoklatot! Helfenbeinné Janicsák Mária

8 8 Egy álom, ami teljesült Triptichon Október elején egy különleges eseményre került sor iskolánkban. Megajándékozottak lettünk. Stekly Zsuzsa művésznő egy gyönyörű alkotását adta át iskolánknak, melyen az intézmény három védőszentje látható. Szent József, Szent Rita és Szent Antal. Egyszer sóhaj formájában hagyta el ajkunkat ez a kívánság: milyen szép lenne három védőszentünk egy alkotáson, s közvetítőkön keresztül halló fülekre talált. Zsuzsa úgy döntött, megajándékoz bennünket. Mert adni jó. Kapni is. S az ajándék legfőképpen attól becses, hogy aki adja, szeretetből adja. Érezzük ezt a szeretetet, s csodáljuk az alkotást. Szent József igaz ember voltáról, Szent Rita kitartásáról, Szent Antal segítő szeretetéről tett tanúbizonyságot, méltó példaképei ők intézményünk dolgozóinak, gyermekeinek. Az alkotás átadása összekapcsolódott a Galéria állandó kiállításának megnyitójával, ahol is kortárs művészek kínálták fel egy évre alkotásaikat, hogy tanulóink ízlésvilága indirekt módon formálódhasson. Megajándékozottak lettünk Püspök Atyánk által is, aki megtisztelt minket jelenlétével, sőt a triptichont és alkotóját is áldásban részesítette. Bacsmai Laci atya Szent Józsefről beszélt, s Istenről, akit Józsefhez hasonlóan nekünk is követnünk kellene Gyönyörű zenei aláfestést a Liszt Ferenc Pedagóguskórus szolgáltatott, már csak az ő dalaikért is érdemes volt részt venni a megnyitón. Németh Judit versben, Töttős Gábor prózában nyújtott maradandót, szólt mindenki szívéhez. S iskolánk művészeti pártfogója Kubanek Miklós koordinálta a műsort, amely így önmagában oly kerek egészet alkotott, hogy a jelenlévők úgy érezték: ennél szebb nem is lehetett volna! Köszönjük minden művésznek, szereplőnek, hogy megajándékoztak bennünket, viszonzást nem várva. Mi csak ennyit kívánhatunk: Valamennyiüknek a Jóisten fizesse meg!

9 9 Tisztelt szülők, kedves gyerekek! Az idén is megszervezzük a Szent Erzsébet heti jótékonysági börzénket. Időpontja: nov :00-17:00 óráig. Arra kérünk minden jószívű adakozót, hogy a felajánlott ruhákat, tárgyakat november 3-tól iskolánkba behozni szíveskedjen. Az idén használható állapotban lévő ruhákat (bármilyen méretben), ágynemű huzatokat, cipőket, könyveket, otthon már nem használt, de működőképes műszaki cikkeket kínálnánk az érdeklődőknek. A börze bevételét a Tehetséges Ifjúságért Alapítvány javára ajánljuk fel. Tisztelettel kérjük a szülői munkaközösség tagjait, amikor az idejük engedi, a felügyeletbe segítsenek be a vásár ideje alatt! Előre is köszönjük! Ez a kupon beváltható november ig, a Szent Erzsébet börzén egy ruhadarab vagy tárgy megvásárlására.

10 10 Törődés napja Milyen jó érzés, hogy fontosak vagyunk valaki számára. Hiszen törődni azokkal szoktunk, akik fontosak nekünk, akiket szeretünk. Törődni azokkal is szoktunk, akikről úgy gondoljuk, hogy segítségre szorulnak. Mi bizony rászorulunk. Mindenki tudja, hogy az épületváltás nem kis áldozattal járt az Egyházmegye részéről. Megkezdődtek nyáron a felújítások: elektromos vezetékek, tető, parketták a termekben, s hogy szép és tiszta legyen az iskola: a falakat is lefestették. Tanárok, szülők, gyerekek együtt láttak neki a díszítésnek: képek, virágok kerültek helyükre, s így már sokkal otthonosabb lett környezetünk. -Belaktátok? Otthon érzitek már magatokat? kérdezik nap mint nap ismerőseink. -Igen, nagyon jól érezzük magunkat de ez nem azt jelenti, hogy ne látnánk: milyen sok van még vissza! Valaki meglátta, és úgy gondolta, nem megy el anélkül mellettünk, hogy ne segítene. Hogy ne törődne vele. Velünk. Dohóczki Mónika és munkatársai a Budapest Banktól úgy gondolták, egy kicsit törődnek velünk. Október 22-én munka után átsétáltak hozzánk, ecsetet és festéket ragadtak kezükbe (amit előzőleg ők vásároltak meg), és nekiálltak, hogy szebbé varázsolják iskolánkat. Apróságok: ajtók, csövek, kapuk, padok lettek fehérebbek, barnábbak kezük nyomán. S mégis: az összhatás hihetetlen. S ami a törődésen kívül példaértékű, hogy mindezt egy fárasztó hét és nap után milyen derűvel, milyen lelkesen tették. Mikor elmentek, azt kérdezték: csak ennyit segíthettünk? Az ilyen törődést viszonozni nem lehet, csak hálásan megköszönni. Ezúton köszönjük! S köszönet az iskola festőbrigádjának is! (Belső résztvevők: Tolnai Zsófi, Sági Gyöngyi néni, Buzás János bácsi, Évi néni, Margaréta néni, Ildikó néni, Erika néni, Helfenbein Marika néni) Köszönjük továbbá Szilvácsku Istvánnak (id.) a szervezésben való közreműködést! Gyerekek, azt hiszem, van mit tanulnunk! Nem csak a tanórán, hanem azon kívül is! Margaréta néni

11 11 Olvasnivaló apróságoknak Varga Katalin: Anna, édes Anna Anna, édes Anna, Kell-e piros alma? Piros alma nem kell, Kosaradba tedd el! Anna, kicsi Anna, Mint az őz suhanna, Kimenne a tóra, Szép koszorút fonna. Anna, édes Anna, Ne menj le a tóra! Csattog már a villám, S hull a zápor, kislány! Történet az ifjúságnak Mikor van vége az éjszakának? A bölcs remete megkérdezte tanítványaitól, miről lehet megtudni, hogy vége van az éjszakának és hasad a hajnal? A tanítványok összemosolyogtak az egyszerű kérdésen. - Talán arról, hogy a kutyát meg lehet különböztetni a macskától! - Nem szólt a remete. - Biztosan arról, amikor a fügefát meg tudjuk különböztetni a narancsfától. - Nem szólt ismét a remete. - Hát, ha egyik sem, akkor mondd meg végre, hogy miről! kérték a fiatalok. - Amikor egy ismeretlen személy arcába nézel és ráismersz benne nővéredre vagy fivéredre. Amíg ez nem történik meg, addig sötétségben élsz hangzott a remete rövid válasza. Megtanultunk repülni, mint a madarak, úszni, mint a halak, de nem tudunk úgy élni, mint a testvérek. (Martin Luther King) FEJTÖRŐ A fenti mesékkel, történetekkel kapcsolatban kérdéseket találtok az alsós, illetve felsős faliújságokon. A szemfüles olvasók, jó válaszokért cserébe szorgalmi kis ötösöket gyűjthetnek, melyek a félévi, év végi szorgalmi értékelésben jótékonyan felhasználhatók. Írásbeli megoldásaitokat Ildikó néninek, vagy Márti néninek mutassátok meg.

12 12 NOVEMBER Szent András hava Őszutó November :00 Galéria Ketten az úton címmel D. Nagy Judit tűzzománc, és Nagy Zoltán kerámia alkotásai tekinthetők meg. November 09. 8:45 diákmise November 10. 7:45 iskolai mise November 11. Szent Márton nap November Szent Erzsébet napi vásár November 19. 8:00-12:00 Nyílt nap November 20. Szent Cecília énekverseny November 24. Adventi kézműves foglalkozás MÁRTON-NAP PROGRAMJA 14:30-tól német nyelvű könyvek vására a könyvtárban 15:00 Műsor német és magyar nyelven 15:20 Német szavalóverseny Márton-napi rajzpályázatra munkák készítése osztálykeretben 17:00 Lámpás felvonulás Kb. 17:20 Táncbemutató és táncház a tornateremben A Fénysugárral kapcsolatos észrevételeiteket, ötleteiteket osszátok meg a diákönkormányzati tagokkal, akik véleményeteket továbbítják a szerkesztőségbe.

13 13 Együtt gondolkodni mindig hasznos! Segítsétek a Fénysugár munkáját, hogy az információk mindenkihez eljussanak!

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ 2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ KATICA Mennyi, mennyi minden. Annyi minden történt mostanában. Áprilist zártuk a kiállítással, utána készültünk az anyák-napjára nagyon ügyesek voltak, 11-én pénteken délelőt

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK 1 Megjelenik havonta Szent József sztjozsef-rita@freemail.hu Iskolaközpont Újságja BALLAG MÁR A VÉN DIÁK Azért vagy itt, hogy mindent láss, Hogy értsd a szót, olvasd az Írást. Azért vagy itt, hogy mindent

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes Isten a minta-adó Az adás krisztusi identitásunk alapja (adással kapcsolatos szavak több mint kétezerszer fordulnak elő a Bibliában)..megvizsgáljátok,

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

2014.október Gyermekek Háza

2014.október Gyermekek Háza 2014.október Gyermekek Háza 2014.október 1. 17.45-19.45 óráig 2014.október 1. 15-17 óra István fotográfus.. Részvételi díj: 4.500 Ft/hó. 2014.október 2. 9.15-9.45 óra 2014.október 2. 10-10.40 óra és 11-11.40

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni

Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni TE DEUM PALÁNKI FERENC EGRI SEGÉDPÜSPÖK SZENTBESZÉDE Kedves Testvéreim! Szentbeszédemben hálaadásképp az elhangzott előadásokból szeretnék kiragadni egy-egy gondolatot, ami megérintett. Biztatlak benneteket,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben