FÉNYSUGÁR 2008.november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉNYSUGÁR 2008.november"

Átírás

1 1 Megjelenik havonta Szent József Iskolaközpont Újságja november Ó, Szent Márton rád tekint szülőfölded népe, Hisz te voltál mindenkor Szentje, példaképe. Benned bízva, esdve kérünk tégedet, Óvjad, védjed hozzád síró népedet. Irgalmas Istenünk, kérünk, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet közbenjárására segíts minket, hogy a világ által fölkínált jólétet megvessük, és mindig égi vigasztalásodnak örvendjünk!

2 2 NEMCSAK A HALÁLTÓL NEM MENEKÜLHETSZ, HANEM A HALÁL UTÁNI ÉLETTŐL SEM! Halál a biztos! mondja a népi bölcsesség. De nemcsak a halál, hanem a halál utáni életünk is!!! ezt Jézus ígérte! ben Montenegróban nyaraltam több paptestvéremmel együtt, és többek között - egy egészen kalandos csütörtöki napot éltünk át. Ugyanis egyetlen nap leforgása alatt, az élet és a halál képei/élményei sokszorosan kerültek egymás mellé; és azóta is ezt érzem, ha erre visszagondolok. Elsőként Dubrovnikba látogattunk el, ahol a főutca elején található egy memoárhely. Az egyik szobarész - döbbenetes módon - telis-tele volt kirakott fotókkal, azon horvát katonák képeivel, akik városvédőkként estek el a szerb háborúban. Ahogy a fényképeket nézegettük, óhatatlanul is a neveket és a születési-, valamint a haláluk időpontjának adatait is elolvastuk. A hideg futkosott a hátamon, mivel rengetegen, éppen a korosztályomból valók voltak, 68-asok. Számomra, így lett arca a halálnak, és nem is egy arca, hanem nagyon sok! A háborúnak is ők lettek az arcai fiatal, de elhervadt arcai. Aztán a nevezetességeket is megtekintettük a főutca mentén. Már akkorra, minden szépen újjáépült, hiszen a város a világ örökség része, és így európai támogatásokkal is sikerült mindezt megvalósítani. Vagyis idő kérdése volt, hogy az elűzöttek visszatérjenek; a bombatalálatos épületek/paloták újból eredeti módon álljanak. Tehát az élet túl élte a halált; az élet győzött a háború felett! ami nagyon is megtapasztalható volt itt számomra. Aztán Medugoréba mentünk. Egy sima, - mondhatni - hétköznapi csütörtöki nap volt; semmilyen ünnep vagy Mária ünnep. Mégis egy házigazda atya bemondása szerint: ember volt jelen., mint imádkozó közösség. Nekem nagyon szimpatikus módon, többségében mindenféle nemzetiségű fiatal, akiknek az ilyen zarándokút is belefér a vakációba. Mi más volt ennek a képe, mint az életé!!! Végül, már estefelé továbbindulva, útba ejtettük a nem messze lévő Mostart is. Az ókorban épült és azóta egészen a délszláv háborúig fennmaradt híres és szimbolikus hidat néztük meg, amit a kilencvenes években egy horvát tiszt parancsára a Neretva folyóba lőttek, és nem sokkal érkezésünk előtt adták át teljesen felújítva. Ahogy évszázadokon át, úgy most újra két világot (keresztényt és muzulmánt) köt össze. Ez a megújulás az élet jele volt már, ami újra sarjad; de azért még bombatalálatos házak is árválkodtak romba dőlten a környéken. A bazárban pedig, a keleti rézkancsók és edények között, amolyan morbid szuvenírként tank-, és ágyú lövegek hüvelyeit is árulták, mintegy a halál jeleit.

3 3 A meghalt (II. János Pál) pápa mondta: A keresztények, az élet kultúráját hordozzák és nem a halálét. Az élet kultúrája: egészen egyszerűen az, hogy ki tudok lépni önmagamból; az önzésemből, a többiek felé. Tudok csak úgy, grátiszban is tenni valamit; ami a pénzorientált világunkban nem is olyan magától érthető, mert így könnyen bolondnak néznek Igent kell mondanom, gyakori igeneket, olyanokat, amelyeknek az a következménye, hogy kisebb-nagyobb áldozatokat kér tőlem Szentek = akik embertelen körülmények közepette is, az élet kultúrájáról tettek tanúságot. Az IGEN embere vagyok-e??? Csaba tiszi Ha nem lehetsz csillag az égen, légy mécses a kunyhóban és világíts mindazokra, akik körülötted vannak. Szent Pál apostol a TESSZALONIKAIAKHOZ ÍRT ELSŐ LEVELE Az Újszövetségi Szentírás időben első dokumentuma Hol is található TESSZALONIKA? Az apostol második missziós útján a Szentlélek látomásban adta tudtul Pálnak, hogy Jöjj át Macedóniába és segíts rajtunk!. Engedelmeskedik a hangnak. Troászban csatlakozik hozzá Lukács evangélista. Innen utazik Filippibe, majd onnan Tesszalonikába, Macedónia tartomány székhelyére. A várost Nagy Sándor alapította Kr.e körül, az ókori Therma helyén. Kikötő lévén a tengeri és szárazföldi kereskedelem központja. Itt sok idegen telepedett le, közöttük zsidók is, akiknek saját imaházuk, zsinagógájuk is volt. Pál Timóteus és Szilás kíséretében érkezik a városba. A tesszalonikai hívek közössége Szent Pálnak a legkedvesebb egyházközösségeihez tartozott.

4 4 Miről szól a levél? A levélből kiérződik, hogy Pál nemrégen járt náluk. Örömmel hallja, hogy megvan bennük a hit, a remény, a szeretet és a buzgóság az evangélium terjesztésére. Így bizalommal várhatják a Krisztussal való találkozást. Tanítását úgy fogadták, mint Isten szavát, és annak nyomán megtapasztalták a Szentlélek kiáradását. A levél tanításának középpontjában Krisztus feltámadása áll, amelyben Isten megmutatta a halál fölötti győzelmet és az örök élet lehetőségét. A föltámadt Krisztus élteti az Egyházat, amely viszont várja második eljövetelét. Az apostol úgy gondolja, hogy Krisztus második eljövetele még az ő életükben megtörténik, ezért legyenek mindig készen. A levél igazi jelentősége abban áll, hogy valódi képet ad a hit terjedéséről, továbbá a pogány környezetben élt közösség hitéről és lelkületéről. Azért szeretem nagyon ezt a levelet olvasgatni, mert ma is igaz minden sora. És sok lelkesítő buzdítás van benne, amelyet ma is érdemes megfontolni. Néhány idézet a levélből: Nagyon sok gyakorlati, erkölcsi útmutatást foglal magában a levél: Az Isten akarata az, hogy szentek legyetek. Kerüljétek a tisztátalanságot. Senki se károsítsa meg, és ne csalja meg üzleti ügyben testvérét. (4,3-6) Az elhunytak sorsáról a következő szavakat írja: Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. (4,13-14) Befejező intelmei: Kérünk titeket, testvérek, becsüljétek meg azokat, akik körötökben fáradnak, vezetnek és intenek benneteket az Úrban. Munkájukért legyetek irántuk minél nagyobb szeretettel, egymással meg éljetek békében. Kérünk továbbá benneteket, testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kislelkűeket,gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. Ügyeljetek arra, hogy senki ne fizessen rosszal a rosszért, hanem törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel. Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. (5,12-18) Ildikó néni A Szent Pál jubileumi év logója

5 5 Október 21-én, Janus Pannonius újratemetésének napján, Pécsett kirándultunk. A napunk természetesen a reggeli imával kezdődött és a napi evangélium meghallgatásával, melyet Margaréta néni olvasott fel. Amikor megérkeztünk Pécsre, a Széchenyi téren lazítottunk, majd elsétáltunk a Néprajzi Múzeumba. Megcsodálhattuk a régi idők patinás bútorait, különböző nemzetiségű és vallású öltözékeket, kézzel készített agyagedényeket és hagyományos hangszereket pl.: köcsögduda, tambura, citera. Mindezek után szemügyre vehettük még a híres busójáráshoz használt maszkokat is. Ezután a Természettudományi Múzeumba ballagtunk. Itt különféle erdei vadállatok fogadtak, teljesen élethűek voltak. Néhány madárnak a tojásait is meg lehetett nézni. Néhányan bekíváncsiskodtunk a Régészeti Múzeumba is, ahol Janus Pannonius korának emlékein kívül őskori és későbbi leleteket tekinthettünk meg. A következő megállónk a Székesegyház Mária kápolnája volt. Itt helyezték el a legdrágább kincset, az Alabástromot, melynek értéke nagyobb, mint az egész Székesegyházé. Az Alabástrom titka, hogy nem lehet sem vésni, sem faragni, csak csiszolni. Teljesen fehér márványszobornak látszik, de ha fény éri, áttetsző. Az alabástromon a szeretet megnyilvánulásait ábrázolta a művész: 1. okosság, 2. szigor, 3. mértékletesség, 4. kitartás. Utunkat folytatva a Dómmúzeum következett, ahol egy csodálatos kőkiállítást tekintettünk meg. Végül pedig Csontváry Kosztka Tivadar festményeiben gyönyörködhetünk. Számunkra legérdekesebb képe a Selmecbánya volt, ahol a hegy tetején lévő erdő E betűnek látszott. Megkérdeztük miért,és kiderült, hogy Erzsébet királyné tiszteletére E alakban vágták ki az erdő egy részét. Nagyon tartalmas, élményekben gazdag napunk volt. Utunk végén kissé elfáradva ülhettünk be a Bazilika padsoraiba, ahol részt vettünk az ünnepélyes püspöki szentmisén. Balázs Kitti,Tolnai Zsófi, Erős Marcsi 8. osztály

6 6 Első nap az óvodában Minden szülő számára az egyik első nehéz döntést az óvodaválasztás jelenti, hiszen a gyerekek többsége ekkor szakad el a szüleitől és kerül új környezetbe. Éppen ezért ma már mindenki igyekszik körültekintően kiválasztani az óvodát. Amikor Ádámnak ovit kellett választanunk mi már könnyű helyzetben voltunk, hiszen a nővérénél több intézményt is végigjártunk, mérlegeltük a döntést befolyásoló tényezőket, az óvoda felszereltségét, a távolságot a lakásunktól, a pedagógiai programot, azt, hogy kik lesznek az óvónők és minden lehetséges körülményt. Természetesen megkérdeztük ismerőseinket is, hogy milyen tapasztalataik vannak az egyes intézményekben. Ezt a gondos, mindenre körülménye figyelmes válogatást azonban egyetlen mozdulattal félretettük és a Szent Rita Katolikus Óvodát választottuk. Mert lehet, hogy nem ez a legjobban felszerelt, legmodernebb intézmény a városban, de amikor az első személyes látogatás után feleségem azzal jött haza, hogy itt minden gyerek felé szeretettel fordulnak az óvónők, mindenkihez van kedves szavuk, egy ölelésük, akkor már tudtuk, számunkra ez a helyes döntés. Flóra óvodai évei alatt szerencsére több visszajelzést kaptunk arról, hogy jól döntöttünk. Így amikor Ádám óvodás korú lett ismét a katolikus ovi mellett döntöttünk még annak ellenre is, hogy a korábbi három csoport helyett a kicsik és a középsősök már összevont csoportba járnak. Mivel a testvére is ide járt és Ádám naponta megfordult az oviban, ezért a beilleszkedése semmilyen problémát nem okozott. Nem is jelenthetett, hiszen minden óvónőt, dadust jól ismert, mindenkivel volt személyes kapcsolata. Őt is ismerték és várták az óvodában. A beszoktatást augusztusban kezdtük, gondolva arra, hogy Flóra iskolakezdésére már önállóan tudjon boldogulni a többiek között. Arra azért az ismerős terep ellenére mi sem számítottunk, hogy a beszoktatás mindössze 10 percet vesz majd igénybe. Már az első napon úgy köszönt el édesanyjától és ment játszani a többiekkel, mintha már évek óta ide járna. Még az első nap délután megkérdezte, hogy ő mikor maradhat itt egész napra és mikor hozzuk el az ágyneműjét, hogy együtt alhasson a többiekkel a csoportban. Azt gondoljuk, hogy bár a nővérénél is zökkenőmentes volt a beilleszkedés, de ennél egyszerűbb dolga nem lehet a szülőknek, mint ami nekünk volt. Ez persze nem ment volna Timi néni közvetlensége és szeretete nélkül, akinek nem csak egy gyerek a sajátja a csoportban, hanem minden kispajtást sajátjaként szeret. És nem ment volna Ági néni nélkül, akinek anyai gondoskodásáról már Flóra lányunknál is meggyőződhettünk. Ganczerné Czere Erzsébet és dr. Ganczer Tamás

7 7 LOURDES-I ZARÁNDOKLAT Egy életre szólóan meghatározó zarándoklaton vettem részt férjemmel együtt Lourdban. Ez a francia város a világ leglátogatottabb kegyhelye évi 5 millió ember keresi fel, hiszen a betegek és a testileg-lelkileg gyógyulni vágyók menedéke. 150 évvel ezelőtt a kis lourdesi lánynak, Bernadett Soubirousnak, 18 alkalommal jelent meg a Szűz Anya a Massabielle Barlangnál. Mária ezen a helyen azt kérte Bernadettől, hogy imádkozza a rózsafüzért, miközben ő maga is morzsolta szemeket. A barlang így nem várt módon az imádság különös iskolájává vált, ahol Szűz Mária arra tanít, hogyan szemléljük lángoló szeretettel Krisztus arcát. (II. János Pál) Kérte továbbá, építsenek templomot, jöjjenek ide az emberek és imádkozzanak Istenhez a bűnösökért. A kérés teljesült. A leglátogatottabb időszakban, minden nap két körmenetet tartanak. Délután az Oltáriszentség körmenetét, amikor a helyi korházakból, szállodákból hozzák a betegeket hordágyon, tolószékekben. Este pedig a fáklyás Mária körmenetet. Ilyenkor minden nemzet a maga nyelvén imádkozza a rózsafüzért. Szívbemarkoló, örömteli érzés volt, amikor felcsendült a magyarok imája. Lelki vezetőnk, Seregély István érsek úr jelmondata hozzásegített, hogy zarándoklatunk apró részleteit se hanyagoljuk el. A kicsiségek kicsiségek, de hozzátartoznak a tökéletességhez, s a tökéletesség viszont nem kicsiség. Az út során elhangzott ún. zarándokakadémiák maradandó eligazítást jelentettek számunkra egyháztörténelmi és a keresztény értékek vonatkozásában. A mindennapi szentmisékben Isten szeretetét, az örökkévalóságot ízlelhettük meg. Zarándoklatunk célja az volt, hogy az emberi életnek Isten országa felé vezető útján megerősödjünk. Meg kell említenem, hogy utunk nélkülözhetetlen része volt az önfegyelem, amelyet nem volt szabad figyelmen kívül hagyni. A napi órás utazás fegyelmezett magatartást, pontosságot és a zarándok 3 pontjának szigorú betartását követelte meg: 1. Senki, soha, semmiért nem sértődik meg, 2. Templomonként 3 szándékot fogalmazok meg magamban, 3. Nem vásárolok mindent össze-vissza, mert otthon csak fölöslegessé válik. A lourdi kegyhely legfontosabb üzenete a megtérés, lelki megerősítés a földi küldetéshez, hogy hazatérve hitvalló keresztényként, példát mutatva hirdessük Isten dicsőségét. Köszönöm a lelki élményekben gazdag zarándoklatot! Helfenbeinné Janicsák Mária

8 8 Egy álom, ami teljesült Triptichon Október elején egy különleges eseményre került sor iskolánkban. Megajándékozottak lettünk. Stekly Zsuzsa művésznő egy gyönyörű alkotását adta át iskolánknak, melyen az intézmény három védőszentje látható. Szent József, Szent Rita és Szent Antal. Egyszer sóhaj formájában hagyta el ajkunkat ez a kívánság: milyen szép lenne három védőszentünk egy alkotáson, s közvetítőkön keresztül halló fülekre talált. Zsuzsa úgy döntött, megajándékoz bennünket. Mert adni jó. Kapni is. S az ajándék legfőképpen attól becses, hogy aki adja, szeretetből adja. Érezzük ezt a szeretetet, s csodáljuk az alkotást. Szent József igaz ember voltáról, Szent Rita kitartásáról, Szent Antal segítő szeretetéről tett tanúbizonyságot, méltó példaképei ők intézményünk dolgozóinak, gyermekeinek. Az alkotás átadása összekapcsolódott a Galéria állandó kiállításának megnyitójával, ahol is kortárs művészek kínálták fel egy évre alkotásaikat, hogy tanulóink ízlésvilága indirekt módon formálódhasson. Megajándékozottak lettünk Püspök Atyánk által is, aki megtisztelt minket jelenlétével, sőt a triptichont és alkotóját is áldásban részesítette. Bacsmai Laci atya Szent Józsefről beszélt, s Istenről, akit Józsefhez hasonlóan nekünk is követnünk kellene Gyönyörű zenei aláfestést a Liszt Ferenc Pedagóguskórus szolgáltatott, már csak az ő dalaikért is érdemes volt részt venni a megnyitón. Németh Judit versben, Töttős Gábor prózában nyújtott maradandót, szólt mindenki szívéhez. S iskolánk művészeti pártfogója Kubanek Miklós koordinálta a műsort, amely így önmagában oly kerek egészet alkotott, hogy a jelenlévők úgy érezték: ennél szebb nem is lehetett volna! Köszönjük minden művésznek, szereplőnek, hogy megajándékoztak bennünket, viszonzást nem várva. Mi csak ennyit kívánhatunk: Valamennyiüknek a Jóisten fizesse meg!

9 9 Tisztelt szülők, kedves gyerekek! Az idén is megszervezzük a Szent Erzsébet heti jótékonysági börzénket. Időpontja: nov :00-17:00 óráig. Arra kérünk minden jószívű adakozót, hogy a felajánlott ruhákat, tárgyakat november 3-tól iskolánkba behozni szíveskedjen. Az idén használható állapotban lévő ruhákat (bármilyen méretben), ágynemű huzatokat, cipőket, könyveket, otthon már nem használt, de működőképes műszaki cikkeket kínálnánk az érdeklődőknek. A börze bevételét a Tehetséges Ifjúságért Alapítvány javára ajánljuk fel. Tisztelettel kérjük a szülői munkaközösség tagjait, amikor az idejük engedi, a felügyeletbe segítsenek be a vásár ideje alatt! Előre is köszönjük! Ez a kupon beváltható november ig, a Szent Erzsébet börzén egy ruhadarab vagy tárgy megvásárlására.

10 10 Törődés napja Milyen jó érzés, hogy fontosak vagyunk valaki számára. Hiszen törődni azokkal szoktunk, akik fontosak nekünk, akiket szeretünk. Törődni azokkal is szoktunk, akikről úgy gondoljuk, hogy segítségre szorulnak. Mi bizony rászorulunk. Mindenki tudja, hogy az épületváltás nem kis áldozattal járt az Egyházmegye részéről. Megkezdődtek nyáron a felújítások: elektromos vezetékek, tető, parketták a termekben, s hogy szép és tiszta legyen az iskola: a falakat is lefestették. Tanárok, szülők, gyerekek együtt láttak neki a díszítésnek: képek, virágok kerültek helyükre, s így már sokkal otthonosabb lett környezetünk. -Belaktátok? Otthon érzitek már magatokat? kérdezik nap mint nap ismerőseink. -Igen, nagyon jól érezzük magunkat de ez nem azt jelenti, hogy ne látnánk: milyen sok van még vissza! Valaki meglátta, és úgy gondolta, nem megy el anélkül mellettünk, hogy ne segítene. Hogy ne törődne vele. Velünk. Dohóczki Mónika és munkatársai a Budapest Banktól úgy gondolták, egy kicsit törődnek velünk. Október 22-én munka után átsétáltak hozzánk, ecsetet és festéket ragadtak kezükbe (amit előzőleg ők vásároltak meg), és nekiálltak, hogy szebbé varázsolják iskolánkat. Apróságok: ajtók, csövek, kapuk, padok lettek fehérebbek, barnábbak kezük nyomán. S mégis: az összhatás hihetetlen. S ami a törődésen kívül példaértékű, hogy mindezt egy fárasztó hét és nap után milyen derűvel, milyen lelkesen tették. Mikor elmentek, azt kérdezték: csak ennyit segíthettünk? Az ilyen törődést viszonozni nem lehet, csak hálásan megköszönni. Ezúton köszönjük! S köszönet az iskola festőbrigádjának is! (Belső résztvevők: Tolnai Zsófi, Sági Gyöngyi néni, Buzás János bácsi, Évi néni, Margaréta néni, Ildikó néni, Erika néni, Helfenbein Marika néni) Köszönjük továbbá Szilvácsku Istvánnak (id.) a szervezésben való közreműködést! Gyerekek, azt hiszem, van mit tanulnunk! Nem csak a tanórán, hanem azon kívül is! Margaréta néni

11 11 Olvasnivaló apróságoknak Varga Katalin: Anna, édes Anna Anna, édes Anna, Kell-e piros alma? Piros alma nem kell, Kosaradba tedd el! Anna, kicsi Anna, Mint az őz suhanna, Kimenne a tóra, Szép koszorút fonna. Anna, édes Anna, Ne menj le a tóra! Csattog már a villám, S hull a zápor, kislány! Történet az ifjúságnak Mikor van vége az éjszakának? A bölcs remete megkérdezte tanítványaitól, miről lehet megtudni, hogy vége van az éjszakának és hasad a hajnal? A tanítványok összemosolyogtak az egyszerű kérdésen. - Talán arról, hogy a kutyát meg lehet különböztetni a macskától! - Nem szólt a remete. - Biztosan arról, amikor a fügefát meg tudjuk különböztetni a narancsfától. - Nem szólt ismét a remete. - Hát, ha egyik sem, akkor mondd meg végre, hogy miről! kérték a fiatalok. - Amikor egy ismeretlen személy arcába nézel és ráismersz benne nővéredre vagy fivéredre. Amíg ez nem történik meg, addig sötétségben élsz hangzott a remete rövid válasza. Megtanultunk repülni, mint a madarak, úszni, mint a halak, de nem tudunk úgy élni, mint a testvérek. (Martin Luther King) FEJTÖRŐ A fenti mesékkel, történetekkel kapcsolatban kérdéseket találtok az alsós, illetve felsős faliújságokon. A szemfüles olvasók, jó válaszokért cserébe szorgalmi kis ötösöket gyűjthetnek, melyek a félévi, év végi szorgalmi értékelésben jótékonyan felhasználhatók. Írásbeli megoldásaitokat Ildikó néninek, vagy Márti néninek mutassátok meg.

12 12 NOVEMBER Szent András hava Őszutó November :00 Galéria Ketten az úton címmel D. Nagy Judit tűzzománc, és Nagy Zoltán kerámia alkotásai tekinthetők meg. November 09. 8:45 diákmise November 10. 7:45 iskolai mise November 11. Szent Márton nap November Szent Erzsébet napi vásár November 19. 8:00-12:00 Nyílt nap November 20. Szent Cecília énekverseny November 24. Adventi kézműves foglalkozás MÁRTON-NAP PROGRAMJA 14:30-tól német nyelvű könyvek vására a könyvtárban 15:00 Műsor német és magyar nyelven 15:20 Német szavalóverseny Márton-napi rajzpályázatra munkák készítése osztálykeretben 17:00 Lámpás felvonulás Kb. 17:20 Táncbemutató és táncház a tornateremben A Fénysugárral kapcsolatos észrevételeiteket, ötleteiteket osszátok meg a diákönkormányzati tagokkal, akik véleményeteket továbbítják a szerkesztőségbe.

13 13 Együtt gondolkodni mindig hasznos! Segítsétek a Fénysugár munkáját, hogy az információk mindenkihez eljussanak!

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek Évkezdő gondolatok A kezdethez több mondás és gondolat is kapcsolódik.

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban.

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban. 2 Kertvárosi Krónika 2014. július-augusztus SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÚJ PLÉBÁNOS ATYÁNKAT Erdő Péter bíboros úr elfogadva Pályi László plébános atyánk bejelentését nyugdíjba vonulásáról, utódjául Plébániánk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben

KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS:

KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS: SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN hétfő: 18.00. kedd: 7.00. szerda: 18.00. csütörtök: 7.00. péntek: 18.00. szombat: 7.00. vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00. SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel mise után 9.30 ig. Péntek este

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

Egy egyház, egy közösség egy család

Egy egyház, egy közösség egy család Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Egy egyház, egy közösség egy család Kedves Testvérek! Ebben az évben erőfeszítést kell tennünk

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

Legyél te a legszebb karácsonyi ajándék!

Legyél te a legszebb karácsonyi ajándék! Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Legyél te a legszebb karácsonyi ajándék! Kedves pomázi Testvérek! Újra eljött az advent. A keresztény

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

Keresni és megtalálni!

Keresni és megtalálni! Amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, azt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? (Mt 2,2) Ezt kérdezzük mi is. A napkeleti bölcsek példáján keressük az utat: hol van Jézus? Ma is

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Gellért, a tudós vértanú

Gellért, a tudós vértanú 2011. Szeptember - XVI. évfolyam 4. (125.) szám TARTALOM A csavargó plébános................2 Képzelt riport a Szentlélek pünkösdi látogatásáról......................3 Találkozni szeretnénk Jézussal.......4

Részletesebben