CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2002 KIMUTATÁSOK A 2002 DECEMBER 31-ÉVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2002 KIMUTATÁSOK A 2002 DECEMBER 31-ÉVEL"

Átírás

1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI JELENTÉS KIMUTATÁSOK A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÕDÕ ÉVRE

2

3

4 ÉVES JELENTÉS CONSOLIDATED BALANCE SHEET NON-CURRENT ASSETS NOTES 2001 Propery, pla ad equipme 4 (a) 20,364,461 19,881,135 Iagible asses 4 (b) 171, ,130 Ivesmes i associaed compaies 5 1,700,883 1,718,732 Oher ivesmes 6 512, ,579 Oher receivables 35,394 15,427 Deferred ax asses 430, ,454 23,215,250 22,889,457 CURRENT ASSETS Iveories 7 5,653,335 7,596,546 Receivables 8 11,213,130 15,764,481 Reclaimable axes 1,417,245 1,790,963 Ivesme 2,465 1,510 Cash ad cash equivales 1,059, ,895 19,345,617 26,055,395 TOTAL ASSETS 42,560,867 48,944,852 SHAREHOLDERS EQUITY Issued capial 9 12,687,766 12,687,766 Capial reserve 10 6,856,499 6,463,899 Reaied earigs 3,390,806 7,302,669 22,935,071 26,454,334 LONG TERM LIABILITIES 11 4,924,321 1,145,024 CURRENT LIABILITIES Ieres-bearig loas ad borrowigs 11 7,424,710 13,095,089 Payables 12 7,276,765 8,250,405 14,701,475 21,345,494 TOTAL SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES 42,560,867 48,944,852 CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME OPERATING INCOME NOTES 2001 Reveue 13 39,380,093 57,285,927 Cos of sales (26,913,709) (31,650,456) GROSS PROFIT 12,466,384 25,635,471 OTHER OPERATING ITEMS Sales ad markeig expeses (917,871) (1,002,620) Geeral ad admiisraive expeses (18,682,729) (24,414,341) Oher icome, e 2,724,851 2,097,550 Urealised gai o FX hedges 1,239, ,140 (15,690,172) (23,022,271) OPERATING PROFIT BEFORE INTEREST AND INCOME TAXES 14 3,223,788 2,613,200 Ne fiacig expeses 15 (493,386) (651,364) Icome from associaes 146, ,178 Profi before icome axes (2,583,897) 2,218,014 Icome axes 16 (7,767) (415,575) NET PROFIT FOR THE YEAR (2,591,664) 1,802,439 THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 42

5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MEGJEGYZÉSEK 2001 Igalaok, gépek, beredezések 4 (a) Immaeriális javak 4 (b) Befekeések kapcsol vállalaokba Egyéb befekeések Egyéb köveelések Halaszoadó-köveelés ÉVES JELENTÉS FORGÓESZKÖZÖK Készleek Köveelések Visszaigéyelheõ adók Pézügyi befekeések Pézeszközök E SZKÖZÖK ÖSSZESEN Tõke és aralékok Jegyze õke Tõkearalék Eredméyaralék H OSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kamaozó hielek és kölcsöök Köelezeségek FORRÁSOK ÖSSZESEN KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MEGJEGYZÉSEK 2001 Árbevéel Érékesíés közvele ökölsége ( ) ( ) B RUTTÓ EREDMÉNY AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÉTELEK Érékesíési kölség ( ) ( ) Álaláos és igazgaási kölségek ( ) ( ) Egyéb eó bevéelek Hedge ügyleek em realizál yeresége ( ) ( ) KAMATFIZETÉS ÉS ADÓZÁS ELÕTTI ÜZLETI EREDMÉNY 14 ( ) Neó pézügyi bevéel / ráfordíások ( ) Bevéel kapcsol vállalaokól Adózás elõi eredméy ( ) Eredméy erhelõ adók 16 (7 767) ( ) A DÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY ( ) A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 43

6 ÉVES JELENTÉS CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS EQUITY SHARE CAPITAL RETAINED TOTAL CAPITAL RESERVE EARNINGS Balace a 1 Jauary ,687,766 6,438,467 7,480,527 26,606,760 Ne profi for he year 1,802,439 1,802,439 Sale of ow shares 1,175,184 1,483,398 2,658,582 Purchase of ow shares (1,175,184) (1,457,966) (1,902,917) Divided paid (1,980,297) (2,633,150) BALANCE AT 31 DECEMBER ,687,766 6,463,899 7,302,669 26,454,334 Balace a 1 Jauary 12,687,766 6,463,899 7,302,669 26,454,334 Ne profi for he year (2,591,664) (2,959,030) Sale of ow shares 781,460 1,514,057 2,295,517 Purchase of ow shares (781,460) (1,121,457) (1,902,917) Divided paid (1,320,199) (1,320,199) BLANCE AT 31 DECEMBER 12,687,766 6,856,499 3,390,806 22,567,705 CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS CASH FLOWS FROM OPERATIONS: 2001 Profi before icome axes excludig share of associaes profi (2,730,402) 1,961,836 Reveues ad expeses o affecig operaig cash flows: (1) 2,494,245 1,919,316 Chages i operaig asses ad liabiliies: (2) 4,983,249 (2,773,305) Tax paid i curre year (50,984) (461,598) 4,696, ,249 CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES: Sale of reasury shares 2,295,517 2,658,582 Acquisiio of heasury shares (1,902,907) (2,633,150) Ne decrease i securiies (955) 16,435 Ne icraese i loas ad borrowigs (1,891,082) 790,274 Divideds paid (1,320,199) (1,980,297) (2,819,636) (1,148,156) CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES: Proceeds from sale of egible fixed asses 2,609,332 1,773,149 Icrease of fiacial ivesmes (13,661) (364,000) Proceeds from sale of ivesmes 1,224, ,672 Purchase of fixed asses (5,538,679) (3,013,386) (1,718,925) (873,565) (DECREASE) / INCREASE IN CASH 157,547 (1,375,472) Cash a begiig of he year 901,895 2,277,367 CASH AT END OF THE YEAR 1,059, ,895 THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 44

7 KONSZOLIDÁLT SAJÁTTÕKE-VÁLTOZÁS KIMUTATÁSA RÉSZVÉNY- TÕKETARTALÉK EREDMÉNY- ÖSSZESEN TÕKE TARTALÉK Egyeleg jauár 1-jé Mérleg szerii eredméy Sajá részvéyek érékesíése Sajá részvéyek vásárlása ( ) ( ) ( ) Fizee oszalék ( ) ( ) ÉVES JELENTÉS EGYENLEG DECEMBER 31-ÉN Egyeleg. jauár 1-jé Mérleg szerii eredméy ( ) ( ) Sajá részvéyek érékesíése Sajá részvéyek vásárlása ( ) ( ) ( ) Fizee oszalék ( ) ( ) E GYENLEG. DECEMBER 31-ÉN KONSZOLIDÁLT CASH FLOW-KIMUTATÁS SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBÕL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS 2001 Adózás elõi eredméy a ársul vállalkozások yereségébõl való részesedés élkül ( ) A szokásos evékeység pézeszközválozásá em befolyásoló bevéelek és kiadások: (1) A szokásos evékeységhez kapcsolódó eszközök és források válozása: (2) ( ) Tárgyévbe fizee adó (50 984) ( ) PÉNZÜGYI MÛVELETEK MIATTI PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS Sajá részvéy érékesíése Sajá részvéyek visszavásárlása ( ) ( ) Érékpapírok eó csökkeése / (övekedése) (955) Hiel- és kölcsöállomáy eó övekedése ( ) Fizee oszalék ( ) ( ) ( ) ( ) BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBÕL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS Tárgyi eszközök érékesíésébõl származó bevéel Pézügyi befekeésállomáy övekedése (13 661) ( ) Befekeések eladásából származó bevéel (4) Befekee eszközök vásárlása ( ) ( ) ( ) ( ) PÉNZESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE/NÖVEKEDÉSE ( ) Pézeszközök állomáya az év elejé P ÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA AZ ÉV VÉGÉN A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 45

8 ÉVES JELENTÉS BASIS OF PREPARATION NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS The cosolidaed fiacial saemes have bee prepared i accordace wih Ieraioal Fiacial Reporig Accouig Sadards ( IFRS ) adoped by he Ieraioal Accouig Sadards Board ( IASB ) ad ierpreaios issued by he Sadig Ierpreaios Commiee of he IASB. Excep for cerai fixed asses which were valuaed a he dae of rasformaio, hey have bee prepared o he basis of hisorical cos ad do o ake io accou icreases i he marke value of asses. The fiacial saemes are preseed i Hugaria Foris (HUF), rouded o he eares housad. The accompayig fiacial saemes differ from he Compay s Hugaria sauory fiacial saemes. The differeces arise from he applicaio of accouig priciples geerally required for use i recordig ad valuig rasacios uder Ieraioal Accouig Sadards whe hese differ from he requiremes of Hugaria laws ad regulaios. The saed loss i he Hugaria sauory cosolidaed accous of he Compay for he year eded 31 December was (4,358,857) THUF (2001: (434,849) THUF). The pricipal recocilig iems o he profi repored uder Ieraioal Accouig Sadards are raslaio of asses deomiaed i foreig currecy a he period ed exchage rae, derecogiio of loss relaig o Treasury shares, deferred axes ad he recogiio of gai o hedge posiios. NOTE 4 (a) PROPERTY, PLANT EQUIPMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2001: TANGIBLE FIXED ASSETS LAND AND PLANT MACHINERY, CONSTRUCTION TOTAL AND EQUIPMENT IN PROGRESS COST Balace as a 1/1/ ,556,589 20,760, ,230 35,226,614 Addiios 576,261 2,254,431 2,830,692 Disposals (470,488) (133,537) (67,350) (671,375) Decrease due o subsidiaries sold (166,566) (1,130,311) (1,296,877) Impairme (373,432) (373,432) BALANCE AS AT 31/12/ ,495,796 21,377, ,880 35,715,622 ACCUMULATED DEPRECIATION Balace as a 1/1/2001 2,213,588 11,872,017 14,085,605 Disposals (30,000) (119,918) (149,918) Decrease due o subsidiaries sold (16,344) (506,925) (523,269) Decreciaio 275,306 2,332,195 2,607,501 Impairme (185,432) (185,432) BALANCE AS AT 31/12/2001 2,442,550 13,391,937 15,834,487 NET BOOK VALUE AS AT 31/1/ ,343,001 8,888, ,230 21,141,009 NET BOOK VALUE AS AT 31/12/ ,053,246 7,986, ,880 19,881,135 THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 46

9 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ALAPJA A koszolidál pézügyi kimuaásoka a Nemzeközi Számvieli Sadard Bizoság (Ieraioal Accouig Sadards Commiee, IASC ) álal kiado számvieli sadardok, valami az azok érelmezésével foglalkozó bizoság (Sadig Ierpreaios Commiee) álal kiado érelmezések alapjá állíoák össze. A pézügyi kimuaások bizoyos befekee eszközök kivéelével bekerülési éréke alapul véve készülek és az egyes vagyoárgyak piaci érékéek övekedésé em veszik figyelembe. A pézügyi kimuaások összegei magyar foriba (F) éredõk és ezer foriba (E F), kerekíve kerülek kimuaásra. Jele pézügyi kimuaások külöbözek a ársaságak a magyar elõírások szeri összeállío beszámolójáól. A külöbség abból adódik, hogy a gazdasági eseméyek rögzíésére és érékelésére alkalmazadó, a Nemzeközi Számvieli Sadardok álal álaláosa megkívá számvieli elvek külöbözek a magyar örvéyek és szabályozások elõírásaiól. A csoporak a magyar örvéyek álal elõír módo a. december 31-ével végzõdõ pézügyi évre kimuao adózo eredméye ( ) E F (2001-be: E F). A Nemzeközi Számvieli Sadardok szeri kimuao eredméy módosíó fõbb éelek a külföldi pézembe kimuao eszközök év végi árfolyamo öréõ áérékelése, a sajá részvéyekkel kapcsolaos veszeség kivezeése és a fedezei pozícióko em realizál yereség kimuaása. A eó eredméy ériõ módosíó éel az elhaárol veszeség alapjá felve halaszo adó miai köveelés. ÉVES JELENTÉS 4. MEGJEGYZÉS (a)/ INGATLANOK, GÉPEK, BERENDEZÉSEK A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÕDÕ ÉVRE TÁRGYI ESZKÖZÖK INGATLANOK GÉPEK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN BERENDEZÉSEK BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ja. 1-jei egyeleg Növekedés Csökkeés ( ) ( ) (67 350) ( ) Csökkeés leáyvállala-érékesíés mia ( ) ( ) ( ) Érékveszés ( ) ( ) DEC. 31-I EGYENLEG HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS ja. 1-jei egyeleg Csökkeés (30 000) ( ) ( ) Csökkeés leáyvállala-érékesíés mia (16 344) ( ) ( ) Érékcsökkeés Érékveszés ( ) ( ) DEC. 31-I EGYENLEG JAN. 1-JEI NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK DEC. 31-I NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 47

10 ÉVES JELENTÉS NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS NOTE 4 (a) PROPERTY, PLANT EQUIPMENT (CONTINUED) FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER : TANGIBLE FIXED ASSETS LAND AND PLANT MACHINERY, CONSTRUCTION TOTAL AND EQUIPMENT IN PROGRESS COST Balace as a 1/1/ 13,495,796 21,377, ,880 35,715,622 Addiios 1,447,300 4,004,205 87,174 5,538,679 Disposals (1,321,842) (2,739,834) (4,061,676) Decrease due o subsidiaries sold (803,912) (803,912) Impairme BALANCE AS AT 31/12/ 13,621,254 21,838, ,054 36,388,713 ACCUMULATED DEPRECIATION Balace as a 1/1/ 2,442,550 13,391,937 15,834,487 Disposals (184,224) (1,862,559) (2,046,783) Decrease due o subsidiaries sold (310,479) (310,479) Depreciaio 305,626 2,241,401 2,547,027 Impairme BALANCE AS AT 31/12/ 2,563,952 13,943,626 16,024,252 NET BOOK VALUE AS AT 1/1/ 11,035,246 7,986, ,880 19,881,135 NET BOOK VALUE AS AT 1/12/ 11,057,302 8,378, ,054 20,364,461 NOTE 4 (b) INTANGIBLE ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2001: INTANGIBLE FIXED ASSETS LICENCE OTHER TOTAL COST Balace as a 1/1/ , , ,861 Addiios 182, ,694 BALANCE AS AT 31/12/ , , ,555 ACCUMULATED DEPRECIATION Balace as a 1/1/ ,136 32, ,541 Depreciaio 26,353 16,531 42,884 BALANCE AS AT 31/12/ ,489 48, ,425 NET BOOK VALUE AS AT 1/1/ , , ,320 NET BOOK VALUE AS AT 31/12/ , , ,130 THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 48

11 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 4. MEGJEGYZÉS (a) / INGATLANOK, GÉPEK, BERENDEZÉSEK (FOLYTATÁS) ÉVES JELENTÉS A. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÕDÕ ÉVRE TÁRGYI ESZKÖZÖK INGATLANOK GÉPEK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN BERENDEZÉSEK BEKERÜLÉSI ÉRTÉK. ja. 1-jei egyeleg Növekedés Csökkeés ( ) ( ) ( ) Csökkeés leáyvállala-érékesíés mia ( ) ( ) Érékveszés. DEC. 31-I EGYENLEG HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS. ja. 1-jei egyeleg Csökkeés ( ) ( ) ( ) Csökkeés leáyvállala-érékesíés mia ( ) ( ) Érékcsökkeés Érékveszés. DEC. 31-I EGYENLEG JAN. 1-JEI NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK DEC. 31-I NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK MEGJEGYZÉS (b) / IMMATERIÁLIS JAVAK A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÕDÕ ÉVRE IMMATERIÁLIS JAVAK LICENC EGYÉB ÖSSZESEN BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ja. 1-jei egyeleg Növekedés DEC. 31-I EGYENLEG HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS ja. 1-jei egyeleg Érékcsökkeés DEC. 31-I EGYENLEG JAN. 1-JEI NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK DEC. 31-I NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 49

12 ÉVES JELENTÉS NOTE 4 (b) INTANGIBLE ASSETS NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER : INTANGIBLE FIXED ASSETS LICENCE OTHER TOTAL COST Balace as a 1/1/ 181, , ,555 Addiios Disposals 94,020 94,020 BALANCE AS AT 31/12/ 181, , ,535 ACCUMULATED DEPRECIATION Balace as a 1/1/ 112,489 48, ,425 Depreciaio 26,353 46,082 72,435 BALANCE AS AT 31/12/ 138,842 95, ,860 NET BOOK VALUE AS AT 1/1/ 69, , ,130 NET BOOK VALUE AS AT 31/12/ 42, , ,675 NOTE 5 / CONSOLIDATED SUBSIDIARIES AND INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES (a) CONSOLIDATED SUBSIDIARIES FIGURES PROVIDED IN % OWNERSHIP INTEREST 2001 Rába Sárvár Auóalkarész és Gépelemgyáró Kf Rába Szolgálaóház Kf Rába Móri Alkarészgyáró Kf. (korábba: IMAG Kf.) Rába Iparechikai Szolgálaó Kf Rába KÉSZ Szolgálaó Kf Rába Moor Kf Rába Jármû Kf Rába Fuómû Kf Rába Jármûipari Alkarészgyáró Kf Rába Vagyokezelõ Kf Rába Sárvár Auóalkarész és Gépelemgyáró Kf. ad Rába Móri Alkarészgyáró Kf. were merged io Rába Jármûipari Alkarészgyáró Kf. o Ocober 1,. Rába-KÉSZ Kf. ad Rába Moor Kf. were sold durig. (b) ASSOCIATED COMPANIES FIGURES PROVIDED IN % OWNERSHIP INTEREST 2001 BPW RÁBA Fuómûgyáró Kf Rába Deroi Diesel Magyarország Kf Associaed compaies have bee accoued for i he cosolidaed fiacial saemes usig he equiy mehod of cosolidaio. Shares a cos represe 470,500 THUF (2001: 470,500 THUF) ad have a carryig value uder he equiy mehod of 1,700,883 THUF (2001: 1,718,732 THUF) i he cosolidaed balace shee. THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 50

13 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 4. MEGJEGYZÉS (b) / IMMATERIÁLIS JAVAK (FOLYTATÁS) ÉVES JELENTÉS A. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÕDÕ ÉVRE IMMATERIÁLIS JAVAK LICENC EGYÉB ÖSSZESEN BEKERÜLÉSI ÉRTÉK. ja. 1-jei egyeleg Növekedés Csökkeés (94 020) (94 020). DEC. 31-I EGYENLEG HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS. ja. 1-jei egyeleg Érékcsökkeés DEC. 31-I EGYENLEG JAN. 1-JEI NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK DEC. 31-I NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK MEGJEGYZÉS / KONSZOLIDÁLT LEÁNYVÁLLALATOK ÉS BEFEKTETÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBAN (a) KONSZOLIDÁLT LEÁNYVÁLLALATOK ADATOK SZÁZALÉKBAN TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS 2001 Rába Sárvár Auóalkarész és Gépelemgyáró Kf. 100,00 Rába Szolgálaóház Kf. 100,00 100,00 Rába Móri Alkarészgyáró Kf. (korábba: IMAG Kf.) 100,00 Rába Iparechikai Szolgálaó Kf. 100,00 100,00 Rába KÉSZ Szolgálaó Kf. 100,00 Rába Moor Kf. 100,00 Rába Jármû Kf. 100,00 100,00 Rába Fuómû Kf. 100,00 100,00 Rába Jármûipari Alkarészgyáró Kf. 100,00 100,00 Rába Vagyokezelõ Kf. 100,00 A Rába Sárvár Auóalkarész és Gépelemgyáró Kf. és a Rába Móri Alkarészgyáró Kf.. okóber 1-jei idõpoal beolvad a Rába Jármûipari Alkarészgyáró Kf.-be. A Rába-KÉSZ Kf.-. auguszus 1-jével, a Rába Moor Kf.-. december 1-jével érékesíeék. (b) BEFEKTETÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBAN ADATOK SZÁZALÉKBAN TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS 2001 BPW RÁBA Fuómûgyáró Kf. 25,0 25,0 Rába Deroi Diesel Magyarország Kf. 50,0 50,0 A kapcsol vállalkozásoka a õkemódszerrel muaák ki a koszolidál pézügyi kimuaásokba. A Rába R. köyveibe a részesedések összege bekerülési éréke E F (2001: E F), a koszolidál mérlegbe E F (2001: E F) szerepel az eredméybe való részesedéské. A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 51

14 ÉVES JELENTÉS NOTE 6 / OTHER INVESTMENTS NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Fiacial fixed asses comprise he followig o-cosolidaed ivesmes: % SHARE 2001 % SHARE INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES Rába Ukraja 9, , Rába Bukares 100 1, Rába Prágai Kf , Rába Méröki Kf. 3, ,000 Rába Vagyokezelõ Kf. 11, MI Techik Kf. 1, ,307 60,962 INVESTMENTS IN ASSOCIATES AT COST LIAZ 67, , RÁBA MTA 30 1, Auókú R. 80, , , ,486 OTHER INVESTMENTS AT COST KSZE R. 111 Ikarus Jármûgyáró R Quaesor R. 350, ,000 Eergiaszolgálaó Kf , ,131 TOTAL OTHER INVESTMENTS 512, ,579 All ivesmes are locaed i Hugary excep for LIAZ ad Rába-MTA which are locaed i Russia, Rába Ukraja locaed i Ukraie. The exclusio from he cosolidaio of above subsidiaries ad associaed compaies has o maerial effec o he cosolidaed fiacial saemes. Durig he Group recorded impairme losses a Rába Ukraja ad Rába-MTA. THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 52

15 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 6. MEGJEGYZÉS / E GYÉB PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉVES JELENTÉS A befekee pézügyi eszközök a kövekezõ em koszolidál befekeéseke aralmazzák: RÉSZESEDÉS 2001 RÉSZESEDÉS %-A %-A BEFEKTETÉSEK LEÁNYVÁLLALATOKBAN Rába Ukraja Rába Bukares Rába Prágai Kf Rába Méröki Kf Rába Vagyokezelõ Kf MI Techik Kf BEFEKTETÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBAN, BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN LIAZ RÁBA MTA Auókú R EGYÉB BEFEKTETÉSEK BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN KSZE R. 111 Ikarus Jármûgyáró R Quaesor R Eergiaszolgálaó Kf Egyéb befekeések BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A befekeések közö szereplõ vállalkozások Magyarországo mûködek, az Oroszországba alálhaó LIAZ Kf. és a Rába MTA R., valami az ukrajai Rába Ukraja kivéelével. A fei leáyvállalaokak és kapcsol vállalkozásokak a koszolidációból öréõ kihagyása em gyakorol léyeges haás a koszolidál pézügyi kimuaásokra. A csopor a Rába Ukraja és a RÁBA MTA befekeésekkel kapcsolaba érékveszés számol el. A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 53

16 ÉVES JELENTÉS NOTE 7 / INVENTORIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Iveories comprise he followig: 2001 Raw maerials 2,856,732 4,354,123 Work i progress 1,375,916 1,636,624 Fiished goods 1,372,487 1,575,305 Goods 48,200 30,494 5,653,335 7,596,546 NOTE 8 / RECEIVABLES Accous receivable comprise he followig: 2001 Trade receivables 7,705,820 14,122,256 Less: provisio for doubful debs (527,337) (365,333) Ne rade receivables 7,178,483 13,756,923 Oher receivables 2,701,916 1,325,857 Loas graed 20,776 Prepaymes ad accrued icome 199, ,215 Prepaymes for ivesmes 1,128,772 87,833 Prepaymes for iveories 4,814 5,877 11,213,130 15,764,481 THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 54

17 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 7. MEGJEGYZÉS / KÉSZLETEK ÉVES JELENTÉS A készleek a kövekezõ elemeke aralmazzák: 2001 Ayagok Befejezele ermelés Készermékek Áruk MEGJEGYZÉS / KÖVETELÉSEK A köveelések a kövekezõ elemeke aralmazzák: 2001 Vevõk Levova: kées köveelésekre elszámol érékveszés ( ) ( ) Neó vevõállomáy Egyéb köveelések Ado kölcsöök Akív idõbeli elhaárolások, elõlegek Pézügyi befekeésekre ado elõlegek Készleekre ado elõlegek A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 55

18 ÉVES JELENTÉS NOTE 9 / ISSUED CAPITAL NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Share capial comprises he followig: 2001 Share capial 13,469,226 13,862,950 Less: Treasury shares a face value (781,460) (1,175,184) 12,687,766 12,687,766 Nomial value of Ordiary shares is 1,000 HUF each. The holders of Ordiary shares are eiled o receive divideds as declared ad are eiled o oe voe per share a meeigs of he Compay. Durig, 393,724 shares held i Treasury were cacelled. A 31 December he regisry of shareholders idicaed ha shareholders were as follows: FIGURES PROVIDED IN % 2001 Privae ivesors Oher (Local Govermes) DRB Hicom Group EBRD Treasury shares Graboplas R. 8.4 RÁBA Meedzsme Befekeési Kf. 4.5 Wallis R The shares of he Compay are lised o Budapes Sock Exchage. NOTE 10 / CAPITAL RESERVE Capial reserve comprises he followig: 2001 Capial reserve 9,230,703 9,230,703 Less: Premium o Treasury shares (2,374,204) (2,766,804) TOTAL 6,856,499 6,463,899 Capial reserve is decreased by he differece bewee he repurchase price ad he face value of Treasury shares held by he Compay a year ed ad he profi / loss o Treasury share rasacios ad cacellaio. THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 56

19 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 9. MEGJEGYZÉS / J EGYZETT TÕKE ÉVES JELENTÉS A részvéyõke a kövekezõke aralmazza: 2001 Részvéyõke Csökkeve: a sajá részvéyek évéréke ( ) ( ) A örzsrészvéyek egyekéi évéréke 1000 F. A örzsrészvéyek az idõszakosa meghirdee oszalékra jogosíaak és részvéyeké egy szavazao jeleeek a ársaság gyûlései. A részvéyõke csökkeésé a db sajá részvéy bevoása okoza. A részvéyköyvbe. december 31-é az alábbi részvéyulajdoosoka aroák yilvá: ADATOK SZÁZALÉKBAN 2001 Magábefekeõk 52,6 46,3 Gyõri ökormáyza 11,2 11,1 DRB Hicom Group 10,9 10,6 EBRD 10,9 10,6 Sajá részvéy 5,8 8,5 Graboplas R. 8,4 RÁBA Meedzsme Befekeési Kf. 4,5 Wallis R. 8,6 100,0 100,0 A ársaság részvéyei a Budapesi Érékõzsdé jegyzik. 10. MEGJEGYZÉS / T ÕKETARTALÉK A õkearalék a kövekezõ elemeke aralmazza: 2001 Tõkearalék Csökkeve: a sajá részvéyekkel kapcsolaos részvéykibocsáási felár ( ) ( ) ÖSSZESEN A õkearaléko az év végé a ársaság birokába lévõ sajá részvéyek évérékéek és visszavásárlási érékéek külöbözeével, valami a sajá részvéyekkel kapcsolaos ügyleek és kivezeések uái yereséggel, illeve veszeséggel csökkeik. A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 57

20 ÉVES JELENTÉS NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS NOTE 11 / INTEREST-BEARING LOANS AND BORROWING Ieres-bearig loas ad borrowigs comprise he followig: 2001 NON-CURRENT LIABILITIES Secured bak loas ad borrowigs 2,383, ,400 Usecured bak loas ad borrowigs 2,540, ,624 4,924,321 1,145,024 CURRENT LIABILITIES Shor erm loas ad borrowigs secured 2,536,023 Shor erm loas ad borrowigs usecured 6,489,835 10,087,554 Curre porio of log erm loa ad borrowigs secured 665,537 90,500 Curre porio of log erm loa ad borrowigs usecured 269, ,012 7,424,710 13,095,089 The log-erm borrowigs received i previous years are secured o cerai fixed asses ad ivesmes. Loas ad borrowigs ca be aalysed by currecy as follows: USD 54% EUR 21% HUF 25% Ieres o log-erm loas deomiaed i HUF follows he chages of he ceral bak s prime rae. Ieres raes are prefereial ad are below he ceral bak s prime rae. The ieres of shor-erm loas deomiaed i HUF is 1 moh BUBOR (Budapes Ierbak Offer Rae) %. The ieres of log-erm loas deomiaed i foreig currecy is CIRR 5 year fixed ieres rae. The ieres of he shor-erm loas deomiaed i foreig currecy is EUROLIBOR/USDLIBOR %. NOTE 12 / PAYABLES Curre liabiliies comprise he followig: 2001 Bills of exchage payable 222,342 Trade payables 3,602,557 5,067,176 Paymes received i advace 435,560 47,792 Accruals ad deferred icome 387, ,022 Provisio for redudacies 1,254, ,789 Oher liabiliies 1,596,391 2,097,284 7,276,765 8,250,405 Provisios for redudacies as a 31 December represe coracual ad legal obligaios i coeced wih plaed resrucurig. THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 58

21 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 11. MEGJEGYZÉS / K AMATOZÓ HITELEK ÉS KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉVES JELENTÉS A kamaozó hielek és kölcsöök állomáya a kövekezõ elemeke aralmazza: 2001 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Bakhielek és kölcsöök bizosíékkal Bakhielek és kölcsöök bizosíék élkül RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáraú hielek és kölcsöök bizosíékkal Rövid lejáraú hielek és kölcsöök bizosíék élkül Hosszú lejáraú hielek és kölcsöök egy éve belül esedékes része bizosíékkal Hosszú lejáraú hielek és kölcsöök egy éve belül esedékes része bizosíék élkül Egyes, a korábbi évekbe hosszabb fuamidõre kapo hielek és kölcsöök bizosíékául bizoyos befekee eszközök és pézügyi befekeések szolgálak. A hielek devizaemekéi megoszlása: USD alapú hiel: 54% EUR alapú hiel: 21% Forihiel: 25%. A forialapú hosszú lejáraú hiel kamaa a jegybaki alapkamaal és az árfolyamválozás függvéyébe számío képleel válozik. Kamaerhe a midekori jegybaki alapkama ala marad. A forialapú rövid lejáraú hielek 1 havi BUBOR + 0,2% kamaozásúak. A hosszú lejáraú devizahielek kamaerhe: CIRR 5 éves fix kama. A deviza alapú rövid lejáraú hielek EUROLIBOR/USDLIBOR + 0,2 0,3% kamaozásúak. 12. MEGJEGYZÉS / K ÖTELEZETTSÉGEK A rövid lejáraú köelezeségek a kövekezõke aralmazzák: 2001 Válóköelezeségek Szállíók Kapo elõlegek Passzív idõbeli elhaárolások Várhaó köelezeségek fedezeére képze célaralék Egyéb köelezeségek A csopor a célaralékok. december 31-i eljes összegé a erveze elbocsáásokkal kapcsolaba képeze. A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 59

22 ÉVES JELENTÉS 60 NOTE 13 / TURNOVER AND SEGMENT REPORTING NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Segme iformaio is preseed i respec of he Group s busiess ad geographical segmes. Ier-segme pricig is deermied o a arm s legh basis. Segme reveue, asses, liabiliies ad depreciaio expeses iclude iems direcly aribuable o a segme as well as hose ha ca be allocaed o a reasoable basis. Segme reveues idicaed below are solely reveues from ouside of he group. Reveues amog he differe segmes were elimiaed durig cosolidaio process. THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. (a) BUSINESS SEGMENTS AXLE VEHICLE ENGINE COMPONENTS CONSOLIDATED (AND OTHER) Reveue 24,832,673 32,258, ,482 4,032,984 2,065,263 4,010,151 11,836,677 15,771,119 39,380,094 57,285,927 PROFIT FROM OPERATING ACTIVITIES (1,521,836) 3,218,898 (811,049) (915,284) (556,659) 10,701 (334,243) (188,455) (3,223,788) 2,613,200 Ne fiacig icome 1,324,163 (178, 445) (14,076) (90,092) (609,447) (58,135) (60,749) (293,299) 639,891 (651,364) Profi before ax (197,673) 3,040,453 (825,125) (1,005,376) (1,116,107) (47,434) (394,992) (481,754) (2,583,897) 2,218,014 Icome ax payable (50,514) (372,849) ,747 (20,407) (7,767) (415,575) Profi afer ax (248,187) 2,667,603 (825,125) (1,005,376) (1,116,107) (47,434) (352,245) (502,161) (2,591,664) 1,802,439 Mioriy ieres NET PROFIT FOR THE YEAR (248,187) 2,667,603 (825,125) (1,005,376) (1,116,107) (47,434) (352,245) (502,161) (2,591,664) 1,802,439 (b) GEOGRAPHICAL SEGMENTS All of he Group s asses a 31 December are locaed i Hugary. (c) SALES PER GEOGRAPHICAL DESTINATION % 2001 % Marke Domesic 14,412, ,680, Expor 24,967, ,605, TOTAL 39,380, ,285, The aalysis of sales by geographical desiaio is based i he locaio of he cusomer ivoiced. The Compay had reveue of 1,777,698 THUF from reig propery i (2001: 1,568,772 THUF).

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. Statisztikai számjel: 10197879-6512-114-01 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése 2001.12.31 2002.12.31 a b c d e 1 Pénzeszközök 12 064 35 449 2 Állampapírok

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorsz ám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök lapío eléré ál Nagyságrend: ezer forin lapío eléré ál c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 754 026 0 6 754 026 6 992 272 0 6 992 272 002

Részletesebben

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 1 EQUILOR Szécsényi Bálint Gereben András Az Equilor rövid bemutatása Az Equilor Befektetési Zrt. több, mint 20 éve áll lakossági és intézményi ügyfelei rendelkezésére

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás lakossági partnerbesorolású ügyfelek részére Bevezeés rfóliókezelési szlgálaásra vakzó szerzıdésköés megelızı ájékzaás lakssági parerbesrlású ügyfelek részére A 2007. évi CXXXVIII. örvéy a befekeési vállalkzáskról és az áruızsdei szlgálaókról, valami

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Igalabefekeések elemzése Elıadás Igalavagyo-érékelı és közveíı Szakképzés, Igalakezelı Szakképzés A-V. modul Cash flow modell (ıkekölségveés): Leheséges eljes bevéel - Kihaszálalaságból eredı veszeség

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Képletgyûjtemény. Dr. Horváth Zsuzsanna. Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás. címû tankönyveihez

Képletgyûjtemény. Dr. Horváth Zsuzsanna. Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás. címû tankönyveihez Képlegyûjeméy Dr. Horváh Zsuzsaa Pézügy I. A vállalkozások álaláos pézügyei Pézügy II. Vállalkozásfiaszírozás címû aköyveihez a PM pézügyi-számvieli és vállalkozási ügyiézõ szakképesíése számára Nemzei

Részletesebben

A lizing cash flow elemzés tökéletesen versenyz és tökéletlen piaci környezetben valamint inflációs gazdaságban

A lizing cash flow elemzés tökéletesen versenyz és tökéletlen piaci környezetben valamint inflációs gazdaságban 1 ZSUPANEKNÉ DR. PALÁNYI ILDIKÓ A lizig cash flow elemzés ökéleese verseyz és ökélele piaci köryezebe valami iflációs gazdaságba Az elmúl évekbe gyakra alálkozhauk a hazai irodalomba és a gyakorlaba is

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák

Finanszírozás, garanciák 29..9. Fiaszíozás, gaaciák D. Fakas Szilvesze egyeemi doces SZE Gazdálkodásudomáyi Taszék fakassz@sze.hu hp://d.fakasszilvesze.hu/ Fiaszíozás émaköei. A péz idıééke, jövıéék és jeleéék, speciális pézáamlások

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

A jövő elektronikus beszámolója IFRS és XBRL

A jövő elektronikus beszámolója IFRS és XBRL A jövő elektronikus beszámolója IFRS és XBRL AZ ELŐADÁS SZERKEZETE I. XBRL bemutatása II. Az IFRS és az XBRL - IFRS Taxonómia III. Beszámoló készítés XBRL nyelven IV. Magyar vonatkozások I. XBRL bemutatása

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET 2016.12.31 2017. március 9. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET 2016.12.31 Mérleg fordulónapja

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

PÉNZÁRAMLÁSOK KIMUTATÁSA

PÉNZÁRAMLÁSOK KIMUTATÁSA 10. PÉNZÁRAMLÁSO IMUAÁSA 1 ÚJSÁGHÍR: ORAI LENNE EMENI AZ ALBACOMPO! http://nol.hu/belfold/20120411- viharzonaban_a_magyar_informatika_zaszloshajoja 2 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1A CASH FLOW CÉLJA ÉS RÉSZERÜLEEI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Részletes Árbevétel-terv SUM

Részletes Árbevétel-terv SUM Részletes Árbevétel-terv ###### ###### ####### ####### ####### ####### 67% 61% 60% 59% 57% 56% 63% 49% 48% 57% 59% ###### ###### ####### ####### ####### ####### 19% 22% 23% 24% 24% 25% 21% 29% 30% 25%

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 24.

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 24. Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ANGOL NYELVEN THE BASICS OF ECONOMICS (BUSINESS ECONOMICS) 2006. október 24. 14:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló évi. K&H fix plusz 20 származtatott nyíltvégű befektetési alap. Budapest, augusztus 27.

Éves beszámoló évi. K&H fix plusz 20 származtatott nyíltvégű befektetési alap. Budapest, augusztus 27. K&H fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.8.22. Budapest, 214. augusztus 27. 2 K&H fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

1. How many of these words do you know? Match the English and Hungarian words

1. How many of these words do you know? Match the English and Hungarian words Pénzügy-Számviteli szaknyelv (angol) Unit One Section C ACCOUNTING TÁV4/Accounting 1. How many of these words do you know? Match the and words (1) acquire A. pénzügyi (2) condition B. feltétel (3) decision

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap

K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap 216. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.1.2. Budapest, 216. január 28. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

ipari fémek USA 2015.07.22 16:30 Készletjelentés m hordó július USA 2015.07.27 14:30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5 www.kh.hu 215.7.16 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5565 5765 cink LME 3hó () 254 2 nikkel LME 3hó () 1162 1198 alumínium LME 3hó

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 21.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 Cégjegyzékszám 1 1 4 2 8 4 2 Időszak éve 26 Könyvvizsgálat?

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ANGOL NYELVEN

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Éves beszámoló évi. K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap. Budapest, augusztus 27. Beszámolási időszak:

Éves beszámoló évi. K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap. Budapest, augusztus 27. Beszámolási időszak: K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.8.22. Budapest, 214. augusztus 27. 2 K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap EREDMÉNYKIMUTATÁS () I. Pénzügyi műveletek

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ANGOL NYELVEN THE BASICS OF ECONOMICS (BUSINESS ECONOMICS) 2006. május 18. 14:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA STANDARD LEVEL

Részletesebben

Prímagáz Hungária Rt.

Prímagáz Hungária Rt. Éves jelentés Annual Report 2001 Prímagáz Hungária Rt. 05/06/02 2:18 DU. 1 Tartalomjegyzék Contents Üzleti jelentés Business Report Legfontosabb pénzügyi adatok Financial highlights Részletes társasági

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK

PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK Eegeikai gazdasága MKEE. gyakola PROJEKTÉRTÉKELÉSI ALAPOK A gyakola célja, hogy a hallgaók A. megismejék az alapveő közgazdaságai muaóka; B. egyszeű pojekéékelési számíásoka udjaak elvégezi. A. KÖZGAZDASÁGTANI

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Beruházási és finanszírozási döntések

Beruházási és finanszírozási döntések Beruházási és finanszírozási döntések Dr. Pályi Zoltán, c. egyetemi docens TMC First Tanácsadó Kft Eredmény Bevétel - Ráfordítások Nyereség (Adózás Előtti Eredmény) EREDMÉNY FELOSZTÁSA ÁLLAM VÁLLALAT TULAJDONOSOK

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap

K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap 216.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.12.7. Budapest, 216. december 16. Horváth Barnabás s.k. Majoros György s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H versenyképes

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap

K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap 2. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 2.1.1-2.4.27. Budapest, 2. május 4. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY 2005 2006 BUDAPEST, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5

Kína 2015.08.01 3:00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA 2015.08.03 16:00 Feldolgozóipari index július 53.5 www.kh.hu 215.7.31 Nyersanyagpiaci hírlevél piaci áekinés nyersanyag megnevezés akuális 2 héel ezelői kőolaj réz LME 3hó () 5298 5565 A Bren kőolaj a folyaa a mélyrepülés az elmúl ké hében, és 9%-al kerül

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

dashboard technika segítségével Dobos Zoltán IBM Business Analytics

dashboard technika segítségével Dobos Zoltán IBM Business Analytics Online pénzügyi kimutatások dashboard technika segítségével Dobos Zoltán IBM Business Analytics Volatilitás és sebesség az új normák A pénzügyi vezetők 60%-a hiszi, hogy a bár a válság elmúlik, de a fokozott

Részletesebben