CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2002 KIMUTATÁSOK A 2002 DECEMBER 31-ÉVEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2002 KIMUTATÁSOK A 2002 DECEMBER 31-ÉVEL"

Átírás

1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI JELENTÉS KIMUTATÁSOK A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÕDÕ ÉVRE

2

3

4 ÉVES JELENTÉS CONSOLIDATED BALANCE SHEET NON-CURRENT ASSETS NOTES 2001 Propery, pla ad equipme 4 (a) 20,364,461 19,881,135 Iagible asses 4 (b) 171, ,130 Ivesmes i associaed compaies 5 1,700,883 1,718,732 Oher ivesmes 6 512, ,579 Oher receivables 35,394 15,427 Deferred ax asses 430, ,454 23,215,250 22,889,457 CURRENT ASSETS Iveories 7 5,653,335 7,596,546 Receivables 8 11,213,130 15,764,481 Reclaimable axes 1,417,245 1,790,963 Ivesme 2,465 1,510 Cash ad cash equivales 1,059, ,895 19,345,617 26,055,395 TOTAL ASSETS 42,560,867 48,944,852 SHAREHOLDERS EQUITY Issued capial 9 12,687,766 12,687,766 Capial reserve 10 6,856,499 6,463,899 Reaied earigs 3,390,806 7,302,669 22,935,071 26,454,334 LONG TERM LIABILITIES 11 4,924,321 1,145,024 CURRENT LIABILITIES Ieres-bearig loas ad borrowigs 11 7,424,710 13,095,089 Payables 12 7,276,765 8,250,405 14,701,475 21,345,494 TOTAL SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES 42,560,867 48,944,852 CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME OPERATING INCOME NOTES 2001 Reveue 13 39,380,093 57,285,927 Cos of sales (26,913,709) (31,650,456) GROSS PROFIT 12,466,384 25,635,471 OTHER OPERATING ITEMS Sales ad markeig expeses (917,871) (1,002,620) Geeral ad admiisraive expeses (18,682,729) (24,414,341) Oher icome, e 2,724,851 2,097,550 Urealised gai o FX hedges 1,239, ,140 (15,690,172) (23,022,271) OPERATING PROFIT BEFORE INTEREST AND INCOME TAXES 14 3,223,788 2,613,200 Ne fiacig expeses 15 (493,386) (651,364) Icome from associaes 146, ,178 Profi before icome axes (2,583,897) 2,218,014 Icome axes 16 (7,767) (415,575) NET PROFIT FOR THE YEAR (2,591,664) 1,802,439 THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 42

5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MEGJEGYZÉSEK 2001 Igalaok, gépek, beredezések 4 (a) Immaeriális javak 4 (b) Befekeések kapcsol vállalaokba Egyéb befekeések Egyéb köveelések Halaszoadó-köveelés ÉVES JELENTÉS FORGÓESZKÖZÖK Készleek Köveelések Visszaigéyelheõ adók Pézügyi befekeések Pézeszközök E SZKÖZÖK ÖSSZESEN Tõke és aralékok Jegyze õke Tõkearalék Eredméyaralék H OSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kamaozó hielek és kölcsöök Köelezeségek FORRÁSOK ÖSSZESEN KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MEGJEGYZÉSEK 2001 Árbevéel Érékesíés közvele ökölsége ( ) ( ) B RUTTÓ EREDMÉNY AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÉTELEK Érékesíési kölség ( ) ( ) Álaláos és igazgaási kölségek ( ) ( ) Egyéb eó bevéelek Hedge ügyleek em realizál yeresége ( ) ( ) KAMATFIZETÉS ÉS ADÓZÁS ELÕTTI ÜZLETI EREDMÉNY 14 ( ) Neó pézügyi bevéel / ráfordíások ( ) Bevéel kapcsol vállalaokól Adózás elõi eredméy ( ) Eredméy erhelõ adók 16 (7 767) ( ) A DÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY ( ) A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 43

6 ÉVES JELENTÉS CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS EQUITY SHARE CAPITAL RETAINED TOTAL CAPITAL RESERVE EARNINGS Balace a 1 Jauary ,687,766 6,438,467 7,480,527 26,606,760 Ne profi for he year 1,802,439 1,802,439 Sale of ow shares 1,175,184 1,483,398 2,658,582 Purchase of ow shares (1,175,184) (1,457,966) (1,902,917) Divided paid (1,980,297) (2,633,150) BALANCE AT 31 DECEMBER ,687,766 6,463,899 7,302,669 26,454,334 Balace a 1 Jauary 12,687,766 6,463,899 7,302,669 26,454,334 Ne profi for he year (2,591,664) (2,959,030) Sale of ow shares 781,460 1,514,057 2,295,517 Purchase of ow shares (781,460) (1,121,457) (1,902,917) Divided paid (1,320,199) (1,320,199) BLANCE AT 31 DECEMBER 12,687,766 6,856,499 3,390,806 22,567,705 CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS CASH FLOWS FROM OPERATIONS: 2001 Profi before icome axes excludig share of associaes profi (2,730,402) 1,961,836 Reveues ad expeses o affecig operaig cash flows: (1) 2,494,245 1,919,316 Chages i operaig asses ad liabiliies: (2) 4,983,249 (2,773,305) Tax paid i curre year (50,984) (461,598) 4,696, ,249 CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES: Sale of reasury shares 2,295,517 2,658,582 Acquisiio of heasury shares (1,902,907) (2,633,150) Ne decrease i securiies (955) 16,435 Ne icraese i loas ad borrowigs (1,891,082) 790,274 Divideds paid (1,320,199) (1,980,297) (2,819,636) (1,148,156) CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES: Proceeds from sale of egible fixed asses 2,609,332 1,773,149 Icrease of fiacial ivesmes (13,661) (364,000) Proceeds from sale of ivesmes 1,224, ,672 Purchase of fixed asses (5,538,679) (3,013,386) (1,718,925) (873,565) (DECREASE) / INCREASE IN CASH 157,547 (1,375,472) Cash a begiig of he year 901,895 2,277,367 CASH AT END OF THE YEAR 1,059, ,895 THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 44

7 KONSZOLIDÁLT SAJÁTTÕKE-VÁLTOZÁS KIMUTATÁSA RÉSZVÉNY- TÕKETARTALÉK EREDMÉNY- ÖSSZESEN TÕKE TARTALÉK Egyeleg jauár 1-jé Mérleg szerii eredméy Sajá részvéyek érékesíése Sajá részvéyek vásárlása ( ) ( ) ( ) Fizee oszalék ( ) ( ) ÉVES JELENTÉS EGYENLEG DECEMBER 31-ÉN Egyeleg. jauár 1-jé Mérleg szerii eredméy ( ) ( ) Sajá részvéyek érékesíése Sajá részvéyek vásárlása ( ) ( ) ( ) Fizee oszalék ( ) ( ) E GYENLEG. DECEMBER 31-ÉN KONSZOLIDÁLT CASH FLOW-KIMUTATÁS SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBÕL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS 2001 Adózás elõi eredméy a ársul vállalkozások yereségébõl való részesedés élkül ( ) A szokásos evékeység pézeszközválozásá em befolyásoló bevéelek és kiadások: (1) A szokásos evékeységhez kapcsolódó eszközök és források válozása: (2) ( ) Tárgyévbe fizee adó (50 984) ( ) PÉNZÜGYI MÛVELETEK MIATTI PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS Sajá részvéy érékesíése Sajá részvéyek visszavásárlása ( ) ( ) Érékpapírok eó csökkeése / (övekedése) (955) Hiel- és kölcsöállomáy eó övekedése ( ) Fizee oszalék ( ) ( ) ( ) ( ) BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBÕL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS Tárgyi eszközök érékesíésébõl származó bevéel Pézügyi befekeésállomáy övekedése (13 661) ( ) Befekeések eladásából származó bevéel (4) Befekee eszközök vásárlása ( ) ( ) ( ) ( ) PÉNZESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE/NÖVEKEDÉSE ( ) Pézeszközök állomáya az év elejé P ÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA AZ ÉV VÉGÉN A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 45

8 ÉVES JELENTÉS BASIS OF PREPARATION NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS The cosolidaed fiacial saemes have bee prepared i accordace wih Ieraioal Fiacial Reporig Accouig Sadards ( IFRS ) adoped by he Ieraioal Accouig Sadards Board ( IASB ) ad ierpreaios issued by he Sadig Ierpreaios Commiee of he IASB. Excep for cerai fixed asses which were valuaed a he dae of rasformaio, hey have bee prepared o he basis of hisorical cos ad do o ake io accou icreases i he marke value of asses. The fiacial saemes are preseed i Hugaria Foris (HUF), rouded o he eares housad. The accompayig fiacial saemes differ from he Compay s Hugaria sauory fiacial saemes. The differeces arise from he applicaio of accouig priciples geerally required for use i recordig ad valuig rasacios uder Ieraioal Accouig Sadards whe hese differ from he requiremes of Hugaria laws ad regulaios. The saed loss i he Hugaria sauory cosolidaed accous of he Compay for he year eded 31 December was (4,358,857) THUF (2001: (434,849) THUF). The pricipal recocilig iems o he profi repored uder Ieraioal Accouig Sadards are raslaio of asses deomiaed i foreig currecy a he period ed exchage rae, derecogiio of loss relaig o Treasury shares, deferred axes ad he recogiio of gai o hedge posiios. NOTE 4 (a) PROPERTY, PLANT EQUIPMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2001: TANGIBLE FIXED ASSETS LAND AND PLANT MACHINERY, CONSTRUCTION TOTAL AND EQUIPMENT IN PROGRESS COST Balace as a 1/1/ ,556,589 20,760, ,230 35,226,614 Addiios 576,261 2,254,431 2,830,692 Disposals (470,488) (133,537) (67,350) (671,375) Decrease due o subsidiaries sold (166,566) (1,130,311) (1,296,877) Impairme (373,432) (373,432) BALANCE AS AT 31/12/ ,495,796 21,377, ,880 35,715,622 ACCUMULATED DEPRECIATION Balace as a 1/1/2001 2,213,588 11,872,017 14,085,605 Disposals (30,000) (119,918) (149,918) Decrease due o subsidiaries sold (16,344) (506,925) (523,269) Decreciaio 275,306 2,332,195 2,607,501 Impairme (185,432) (185,432) BALANCE AS AT 31/12/2001 2,442,550 13,391,937 15,834,487 NET BOOK VALUE AS AT 31/1/ ,343,001 8,888, ,230 21,141,009 NET BOOK VALUE AS AT 31/12/ ,053,246 7,986, ,880 19,881,135 THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 46

9 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ALAPJA A koszolidál pézügyi kimuaásoka a Nemzeközi Számvieli Sadard Bizoság (Ieraioal Accouig Sadards Commiee, IASC ) álal kiado számvieli sadardok, valami az azok érelmezésével foglalkozó bizoság (Sadig Ierpreaios Commiee) álal kiado érelmezések alapjá állíoák össze. A pézügyi kimuaások bizoyos befekee eszközök kivéelével bekerülési éréke alapul véve készülek és az egyes vagyoárgyak piaci érékéek övekedésé em veszik figyelembe. A pézügyi kimuaások összegei magyar foriba (F) éredõk és ezer foriba (E F), kerekíve kerülek kimuaásra. Jele pézügyi kimuaások külöbözek a ársaságak a magyar elõírások szeri összeállío beszámolójáól. A külöbség abból adódik, hogy a gazdasági eseméyek rögzíésére és érékelésére alkalmazadó, a Nemzeközi Számvieli Sadardok álal álaláosa megkívá számvieli elvek külöbözek a magyar örvéyek és szabályozások elõírásaiól. A csoporak a magyar örvéyek álal elõír módo a. december 31-ével végzõdõ pézügyi évre kimuao adózo eredméye ( ) E F (2001-be: E F). A Nemzeközi Számvieli Sadardok szeri kimuao eredméy módosíó fõbb éelek a külföldi pézembe kimuao eszközök év végi árfolyamo öréõ áérékelése, a sajá részvéyekkel kapcsolaos veszeség kivezeése és a fedezei pozícióko em realizál yereség kimuaása. A eó eredméy ériõ módosíó éel az elhaárol veszeség alapjá felve halaszo adó miai köveelés. ÉVES JELENTÉS 4. MEGJEGYZÉS (a)/ INGATLANOK, GÉPEK, BERENDEZÉSEK A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÕDÕ ÉVRE TÁRGYI ESZKÖZÖK INGATLANOK GÉPEK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN BERENDEZÉSEK BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ja. 1-jei egyeleg Növekedés Csökkeés ( ) ( ) (67 350) ( ) Csökkeés leáyvállala-érékesíés mia ( ) ( ) ( ) Érékveszés ( ) ( ) DEC. 31-I EGYENLEG HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS ja. 1-jei egyeleg Csökkeés (30 000) ( ) ( ) Csökkeés leáyvállala-érékesíés mia (16 344) ( ) ( ) Érékcsökkeés Érékveszés ( ) ( ) DEC. 31-I EGYENLEG JAN. 1-JEI NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK DEC. 31-I NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 47

10 ÉVES JELENTÉS NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS NOTE 4 (a) PROPERTY, PLANT EQUIPMENT (CONTINUED) FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER : TANGIBLE FIXED ASSETS LAND AND PLANT MACHINERY, CONSTRUCTION TOTAL AND EQUIPMENT IN PROGRESS COST Balace as a 1/1/ 13,495,796 21,377, ,880 35,715,622 Addiios 1,447,300 4,004,205 87,174 5,538,679 Disposals (1,321,842) (2,739,834) (4,061,676) Decrease due o subsidiaries sold (803,912) (803,912) Impairme BALANCE AS AT 31/12/ 13,621,254 21,838, ,054 36,388,713 ACCUMULATED DEPRECIATION Balace as a 1/1/ 2,442,550 13,391,937 15,834,487 Disposals (184,224) (1,862,559) (2,046,783) Decrease due o subsidiaries sold (310,479) (310,479) Depreciaio 305,626 2,241,401 2,547,027 Impairme BALANCE AS AT 31/12/ 2,563,952 13,943,626 16,024,252 NET BOOK VALUE AS AT 1/1/ 11,035,246 7,986, ,880 19,881,135 NET BOOK VALUE AS AT 1/12/ 11,057,302 8,378, ,054 20,364,461 NOTE 4 (b) INTANGIBLE ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2001: INTANGIBLE FIXED ASSETS LICENCE OTHER TOTAL COST Balace as a 1/1/ , , ,861 Addiios 182, ,694 BALANCE AS AT 31/12/ , , ,555 ACCUMULATED DEPRECIATION Balace as a 1/1/ ,136 32, ,541 Depreciaio 26,353 16,531 42,884 BALANCE AS AT 31/12/ ,489 48, ,425 NET BOOK VALUE AS AT 1/1/ , , ,320 NET BOOK VALUE AS AT 31/12/ , , ,130 THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 48

11 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 4. MEGJEGYZÉS (a) / INGATLANOK, GÉPEK, BERENDEZÉSEK (FOLYTATÁS) ÉVES JELENTÉS A. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÕDÕ ÉVRE TÁRGYI ESZKÖZÖK INGATLANOK GÉPEK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN BERENDEZÉSEK BEKERÜLÉSI ÉRTÉK. ja. 1-jei egyeleg Növekedés Csökkeés ( ) ( ) ( ) Csökkeés leáyvállala-érékesíés mia ( ) ( ) Érékveszés. DEC. 31-I EGYENLEG HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS. ja. 1-jei egyeleg Csökkeés ( ) ( ) ( ) Csökkeés leáyvállala-érékesíés mia ( ) ( ) Érékcsökkeés Érékveszés. DEC. 31-I EGYENLEG JAN. 1-JEI NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK DEC. 31-I NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK MEGJEGYZÉS (b) / IMMATERIÁLIS JAVAK A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÕDÕ ÉVRE IMMATERIÁLIS JAVAK LICENC EGYÉB ÖSSZESEN BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ja. 1-jei egyeleg Növekedés DEC. 31-I EGYENLEG HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS ja. 1-jei egyeleg Érékcsökkeés DEC. 31-I EGYENLEG JAN. 1-JEI NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK DEC. 31-I NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 49

12 ÉVES JELENTÉS NOTE 4 (b) INTANGIBLE ASSETS NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER : INTANGIBLE FIXED ASSETS LICENCE OTHER TOTAL COST Balace as a 1/1/ 181, , ,555 Addiios Disposals 94,020 94,020 BALANCE AS AT 31/12/ 181, , ,535 ACCUMULATED DEPRECIATION Balace as a 1/1/ 112,489 48, ,425 Depreciaio 26,353 46,082 72,435 BALANCE AS AT 31/12/ 138,842 95, ,860 NET BOOK VALUE AS AT 1/1/ 69, , ,130 NET BOOK VALUE AS AT 31/12/ 42, , ,675 NOTE 5 / CONSOLIDATED SUBSIDIARIES AND INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES (a) CONSOLIDATED SUBSIDIARIES FIGURES PROVIDED IN % OWNERSHIP INTEREST 2001 Rába Sárvár Auóalkarész és Gépelemgyáró Kf Rába Szolgálaóház Kf Rába Móri Alkarészgyáró Kf. (korábba: IMAG Kf.) Rába Iparechikai Szolgálaó Kf Rába KÉSZ Szolgálaó Kf Rába Moor Kf Rába Jármû Kf Rába Fuómû Kf Rába Jármûipari Alkarészgyáró Kf Rába Vagyokezelõ Kf Rába Sárvár Auóalkarész és Gépelemgyáró Kf. ad Rába Móri Alkarészgyáró Kf. were merged io Rába Jármûipari Alkarészgyáró Kf. o Ocober 1,. Rába-KÉSZ Kf. ad Rába Moor Kf. were sold durig. (b) ASSOCIATED COMPANIES FIGURES PROVIDED IN % OWNERSHIP INTEREST 2001 BPW RÁBA Fuómûgyáró Kf Rába Deroi Diesel Magyarország Kf Associaed compaies have bee accoued for i he cosolidaed fiacial saemes usig he equiy mehod of cosolidaio. Shares a cos represe 470,500 THUF (2001: 470,500 THUF) ad have a carryig value uder he equiy mehod of 1,700,883 THUF (2001: 1,718,732 THUF) i he cosolidaed balace shee. THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 50

13 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 4. MEGJEGYZÉS (b) / IMMATERIÁLIS JAVAK (FOLYTATÁS) ÉVES JELENTÉS A. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÕDÕ ÉVRE IMMATERIÁLIS JAVAK LICENC EGYÉB ÖSSZESEN BEKERÜLÉSI ÉRTÉK. ja. 1-jei egyeleg Növekedés Csökkeés (94 020) (94 020). DEC. 31-I EGYENLEG HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS. ja. 1-jei egyeleg Érékcsökkeés DEC. 31-I EGYENLEG JAN. 1-JEI NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK DEC. 31-I NETTÓ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK MEGJEGYZÉS / KONSZOLIDÁLT LEÁNYVÁLLALATOK ÉS BEFEKTETÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBAN (a) KONSZOLIDÁLT LEÁNYVÁLLALATOK ADATOK SZÁZALÉKBAN TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS 2001 Rába Sárvár Auóalkarész és Gépelemgyáró Kf. 100,00 Rába Szolgálaóház Kf. 100,00 100,00 Rába Móri Alkarészgyáró Kf. (korábba: IMAG Kf.) 100,00 Rába Iparechikai Szolgálaó Kf. 100,00 100,00 Rába KÉSZ Szolgálaó Kf. 100,00 Rába Moor Kf. 100,00 Rába Jármû Kf. 100,00 100,00 Rába Fuómû Kf. 100,00 100,00 Rába Jármûipari Alkarészgyáró Kf. 100,00 100,00 Rába Vagyokezelõ Kf. 100,00 A Rába Sárvár Auóalkarész és Gépelemgyáró Kf. és a Rába Móri Alkarészgyáró Kf.. okóber 1-jei idõpoal beolvad a Rába Jármûipari Alkarészgyáró Kf.-be. A Rába-KÉSZ Kf.-. auguszus 1-jével, a Rába Moor Kf.-. december 1-jével érékesíeék. (b) BEFEKTETÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBAN ADATOK SZÁZALÉKBAN TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS 2001 BPW RÁBA Fuómûgyáró Kf. 25,0 25,0 Rába Deroi Diesel Magyarország Kf. 50,0 50,0 A kapcsol vállalkozásoka a õkemódszerrel muaák ki a koszolidál pézügyi kimuaásokba. A Rába R. köyveibe a részesedések összege bekerülési éréke E F (2001: E F), a koszolidál mérlegbe E F (2001: E F) szerepel az eredméybe való részesedéské. A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 51

14 ÉVES JELENTÉS NOTE 6 / OTHER INVESTMENTS NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Fiacial fixed asses comprise he followig o-cosolidaed ivesmes: % SHARE 2001 % SHARE INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES Rába Ukraja 9, , Rába Bukares 100 1, Rába Prágai Kf , Rába Méröki Kf. 3, ,000 Rába Vagyokezelõ Kf. 11, MI Techik Kf. 1, ,307 60,962 INVESTMENTS IN ASSOCIATES AT COST LIAZ 67, , RÁBA MTA 30 1, Auókú R. 80, , , ,486 OTHER INVESTMENTS AT COST KSZE R. 111 Ikarus Jármûgyáró R Quaesor R. 350, ,000 Eergiaszolgálaó Kf , ,131 TOTAL OTHER INVESTMENTS 512, ,579 All ivesmes are locaed i Hugary excep for LIAZ ad Rába-MTA which are locaed i Russia, Rába Ukraja locaed i Ukraie. The exclusio from he cosolidaio of above subsidiaries ad associaed compaies has o maerial effec o he cosolidaed fiacial saemes. Durig he Group recorded impairme losses a Rába Ukraja ad Rába-MTA. THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 52

15 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 6. MEGJEGYZÉS / E GYÉB PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÉVES JELENTÉS A befekee pézügyi eszközök a kövekezõ em koszolidál befekeéseke aralmazzák: RÉSZESEDÉS 2001 RÉSZESEDÉS %-A %-A BEFEKTETÉSEK LEÁNYVÁLLALATOKBAN Rába Ukraja Rába Bukares Rába Prágai Kf Rába Méröki Kf Rába Vagyokezelõ Kf MI Techik Kf BEFEKTETÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBAN, BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN LIAZ RÁBA MTA Auókú R EGYÉB BEFEKTETÉSEK BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN KSZE R. 111 Ikarus Jármûgyáró R Quaesor R Eergiaszolgálaó Kf Egyéb befekeések BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A befekeések közö szereplõ vállalkozások Magyarországo mûködek, az Oroszországba alálhaó LIAZ Kf. és a Rába MTA R., valami az ukrajai Rába Ukraja kivéelével. A fei leáyvállalaokak és kapcsol vállalkozásokak a koszolidációból öréõ kihagyása em gyakorol léyeges haás a koszolidál pézügyi kimuaásokra. A csopor a Rába Ukraja és a RÁBA MTA befekeésekkel kapcsolaba érékveszés számol el. A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 53

16 ÉVES JELENTÉS NOTE 7 / INVENTORIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Iveories comprise he followig: 2001 Raw maerials 2,856,732 4,354,123 Work i progress 1,375,916 1,636,624 Fiished goods 1,372,487 1,575,305 Goods 48,200 30,494 5,653,335 7,596,546 NOTE 8 / RECEIVABLES Accous receivable comprise he followig: 2001 Trade receivables 7,705,820 14,122,256 Less: provisio for doubful debs (527,337) (365,333) Ne rade receivables 7,178,483 13,756,923 Oher receivables 2,701,916 1,325,857 Loas graed 20,776 Prepaymes ad accrued icome 199, ,215 Prepaymes for ivesmes 1,128,772 87,833 Prepaymes for iveories 4,814 5,877 11,213,130 15,764,481 THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 54

17 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 7. MEGJEGYZÉS / KÉSZLETEK ÉVES JELENTÉS A készleek a kövekezõ elemeke aralmazzák: 2001 Ayagok Befejezele ermelés Készermékek Áruk MEGJEGYZÉS / KÖVETELÉSEK A köveelések a kövekezõ elemeke aralmazzák: 2001 Vevõk Levova: kées köveelésekre elszámol érékveszés ( ) ( ) Neó vevõállomáy Egyéb köveelések Ado kölcsöök Akív idõbeli elhaárolások, elõlegek Pézügyi befekeésekre ado elõlegek Készleekre ado elõlegek A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 55

18 ÉVES JELENTÉS NOTE 9 / ISSUED CAPITAL NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Share capial comprises he followig: 2001 Share capial 13,469,226 13,862,950 Less: Treasury shares a face value (781,460) (1,175,184) 12,687,766 12,687,766 Nomial value of Ordiary shares is 1,000 HUF each. The holders of Ordiary shares are eiled o receive divideds as declared ad are eiled o oe voe per share a meeigs of he Compay. Durig, 393,724 shares held i Treasury were cacelled. A 31 December he regisry of shareholders idicaed ha shareholders were as follows: FIGURES PROVIDED IN % 2001 Privae ivesors Oher (Local Govermes) DRB Hicom Group EBRD Treasury shares Graboplas R. 8.4 RÁBA Meedzsme Befekeési Kf. 4.5 Wallis R The shares of he Compay are lised o Budapes Sock Exchage. NOTE 10 / CAPITAL RESERVE Capial reserve comprises he followig: 2001 Capial reserve 9,230,703 9,230,703 Less: Premium o Treasury shares (2,374,204) (2,766,804) TOTAL 6,856,499 6,463,899 Capial reserve is decreased by he differece bewee he repurchase price ad he face value of Treasury shares held by he Compay a year ed ad he profi / loss o Treasury share rasacios ad cacellaio. THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 56

19 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 9. MEGJEGYZÉS / J EGYZETT TÕKE ÉVES JELENTÉS A részvéyõke a kövekezõke aralmazza: 2001 Részvéyõke Csökkeve: a sajá részvéyek évéréke ( ) ( ) A örzsrészvéyek egyekéi évéréke 1000 F. A örzsrészvéyek az idõszakosa meghirdee oszalékra jogosíaak és részvéyeké egy szavazao jeleeek a ársaság gyûlései. A részvéyõke csökkeésé a db sajá részvéy bevoása okoza. A részvéyköyvbe. december 31-é az alábbi részvéyulajdoosoka aroák yilvá: ADATOK SZÁZALÉKBAN 2001 Magábefekeõk 52,6 46,3 Gyõri ökormáyza 11,2 11,1 DRB Hicom Group 10,9 10,6 EBRD 10,9 10,6 Sajá részvéy 5,8 8,5 Graboplas R. 8,4 RÁBA Meedzsme Befekeési Kf. 4,5 Wallis R. 8,6 100,0 100,0 A ársaság részvéyei a Budapesi Érékõzsdé jegyzik. 10. MEGJEGYZÉS / T ÕKETARTALÉK A õkearalék a kövekezõ elemeke aralmazza: 2001 Tõkearalék Csökkeve: a sajá részvéyekkel kapcsolaos részvéykibocsáási felár ( ) ( ) ÖSSZESEN A õkearaléko az év végé a ársaság birokába lévõ sajá részvéyek évérékéek és visszavásárlási érékéek külöbözeével, valami a sajá részvéyekkel kapcsolaos ügyleek és kivezeések uái yereséggel, illeve veszeséggel csökkeik. A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 57

20 ÉVES JELENTÉS NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS NOTE 11 / INTEREST-BEARING LOANS AND BORROWING Ieres-bearig loas ad borrowigs comprise he followig: 2001 NON-CURRENT LIABILITIES Secured bak loas ad borrowigs 2,383, ,400 Usecured bak loas ad borrowigs 2,540, ,624 4,924,321 1,145,024 CURRENT LIABILITIES Shor erm loas ad borrowigs secured 2,536,023 Shor erm loas ad borrowigs usecured 6,489,835 10,087,554 Curre porio of log erm loa ad borrowigs secured 665,537 90,500 Curre porio of log erm loa ad borrowigs usecured 269, ,012 7,424,710 13,095,089 The log-erm borrowigs received i previous years are secured o cerai fixed asses ad ivesmes. Loas ad borrowigs ca be aalysed by currecy as follows: USD 54% EUR 21% HUF 25% Ieres o log-erm loas deomiaed i HUF follows he chages of he ceral bak s prime rae. Ieres raes are prefereial ad are below he ceral bak s prime rae. The ieres of shor-erm loas deomiaed i HUF is 1 moh BUBOR (Budapes Ierbak Offer Rae) %. The ieres of log-erm loas deomiaed i foreig currecy is CIRR 5 year fixed ieres rae. The ieres of he shor-erm loas deomiaed i foreig currecy is EUROLIBOR/USDLIBOR %. NOTE 12 / PAYABLES Curre liabiliies comprise he followig: 2001 Bills of exchage payable 222,342 Trade payables 3,602,557 5,067,176 Paymes received i advace 435,560 47,792 Accruals ad deferred icome 387, ,022 Provisio for redudacies 1,254, ,789 Oher liabiliies 1,596,391 2,097,284 7,276,765 8,250,405 Provisios for redudacies as a 31 December represe coracual ad legal obligaios i coeced wih plaed resrucurig. THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. 58

21 MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 11. MEGJEGYZÉS / K AMATOZÓ HITELEK ÉS KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉVES JELENTÉS A kamaozó hielek és kölcsöök állomáya a kövekezõ elemeke aralmazza: 2001 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Bakhielek és kölcsöök bizosíékkal Bakhielek és kölcsöök bizosíék élkül RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáraú hielek és kölcsöök bizosíékkal Rövid lejáraú hielek és kölcsöök bizosíék élkül Hosszú lejáraú hielek és kölcsöök egy éve belül esedékes része bizosíékkal Hosszú lejáraú hielek és kölcsöök egy éve belül esedékes része bizosíék élkül Egyes, a korábbi évekbe hosszabb fuamidõre kapo hielek és kölcsöök bizosíékául bizoyos befekee eszközök és pézügyi befekeések szolgálak. A hielek devizaemekéi megoszlása: USD alapú hiel: 54% EUR alapú hiel: 21% Forihiel: 25%. A forialapú hosszú lejáraú hiel kamaa a jegybaki alapkamaal és az árfolyamválozás függvéyébe számío képleel válozik. Kamaerhe a midekori jegybaki alapkama ala marad. A forialapú rövid lejáraú hielek 1 havi BUBOR + 0,2% kamaozásúak. A hosszú lejáraú devizahielek kamaerhe: CIRR 5 éves fix kama. A deviza alapú rövid lejáraú hielek EUROLIBOR/USDLIBOR + 0,2 0,3% kamaozásúak. 12. MEGJEGYZÉS / K ÖTELEZETTSÉGEK A rövid lejáraú köelezeségek a kövekezõke aralmazzák: 2001 Válóköelezeségek Szállíók Kapo elõlegek Passzív idõbeli elhaárolások Várhaó köelezeségek fedezeére képze célaralék Egyéb köelezeségek A csopor a célaralékok. december 31-i eljes összegé a erveze elbocsáásokkal kapcsolaba képeze. A MELLÉKELT MEGJEGYZÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK. 59

22 ÉVES JELENTÉS 60 NOTE 13 / TURNOVER AND SEGMENT REPORTING NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Segme iformaio is preseed i respec of he Group s busiess ad geographical segmes. Ier-segme pricig is deermied o a arm s legh basis. Segme reveue, asses, liabiliies ad depreciaio expeses iclude iems direcly aribuable o a segme as well as hose ha ca be allocaed o a reasoable basis. Segme reveues idicaed below are solely reveues from ouside of he group. Reveues amog he differe segmes were elimiaed durig cosolidaio process. THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS. (a) BUSINESS SEGMENTS AXLE VEHICLE ENGINE COMPONENTS CONSOLIDATED (AND OTHER) Reveue 24,832,673 32,258, ,482 4,032,984 2,065,263 4,010,151 11,836,677 15,771,119 39,380,094 57,285,927 PROFIT FROM OPERATING ACTIVITIES (1,521,836) 3,218,898 (811,049) (915,284) (556,659) 10,701 (334,243) (188,455) (3,223,788) 2,613,200 Ne fiacig icome 1,324,163 (178, 445) (14,076) (90,092) (609,447) (58,135) (60,749) (293,299) 639,891 (651,364) Profi before ax (197,673) 3,040,453 (825,125) (1,005,376) (1,116,107) (47,434) (394,992) (481,754) (2,583,897) 2,218,014 Icome ax payable (50,514) (372,849) ,747 (20,407) (7,767) (415,575) Profi afer ax (248,187) 2,667,603 (825,125) (1,005,376) (1,116,107) (47,434) (352,245) (502,161) (2,591,664) 1,802,439 Mioriy ieres NET PROFIT FOR THE YEAR (248,187) 2,667,603 (825,125) (1,005,376) (1,116,107) (47,434) (352,245) (502,161) (2,591,664) 1,802,439 (b) GEOGRAPHICAL SEGMENTS All of he Group s asses a 31 December are locaed i Hugary. (c) SALES PER GEOGRAPHICAL DESTINATION % 2001 % Marke Domesic 14,412, ,680, Expor 24,967, ,605, TOTAL 39,380, ,285, The aalysis of sales by geographical desiaio is based i he locaio of he cusomer ivoiced. The Compay had reveue of 1,777,698 THUF from reig propery i (2001: 1,568,772 THUF).

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére 2010. KILENCEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 267 CSOMÓS BALÁZS A haároko áyúló egyesülések adóvoakozásai és azok haásai a vállala beruházásaiak érékére Egy emzeközi cégcsopor ásrukurálása vagy egy M&A-razakció sorá

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 21.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 Cégjegyzékszám 1 1 4 2 8 4 2 Időszak éve 26 Könyvvizsgálat?

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 13 2 4 6 8 9 17 18 Tartalomjegyzék Contents Elnöki üzenet Message from the CEO Igazgatótanács, Felügyelőbizottság, Felsővezetők Board of Directors, Supervisory Board, Senior

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2 4 6 8 9 10 15 16 Tartalomjegyzék Contents Elnöki üzenet Message from the CEO Igazgatótanács, Felügyelőbizottság, Felsővezetők Board of Directors, Supervisory Board, Senior

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Table of Contents. Brief introduction of Equilor

Table of Contents. Brief introduction of Equilor 2013 Annual Report Table of Contents Summary: financial and corporate information Management Report Equilor Divisions Financial Statement Independent Auditor s Report 4 6 9 17 27 Bálint Szécsényi András

Részletesebben

Éves beszámoló. Pannon Váltó Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő Nyrt. 1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma

Éves beszámoló. Pannon Váltó Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő Nyrt. 1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2 Cégjegyzék száma Pannon Váltó Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő Nyrt a vállalkozás megnevezése 1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság

Részletesebben

tartalomjegyzék Az Equilor rövid bemutatása

tartalomjegyzék Az Equilor rövid bemutatása 2013 Éves beszámoló tartalomjegyzék Összefoglaló pénzügyi és társasági információk A vezetőség beszámolója Az Equilor üzletágai Pénzügyi beszámoló Független könyvvizsgálói jelentés 4 6 9 17 27 Szécsényi

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É V E S J E L E N T É S 2 0 A N N U A L R E P O R T A l a p í t v a 1 9 9 1 S i n c e 1 9 9 1 L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É V E

Részletesebben

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message tartalom 4 az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message contents 8 a vezérigazgató bevezetôje Chief Executive Officer s message 1 12 üzleti áttekintés business review 2 30 független könyvvizsgálói

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy BUDAPEST, 2005 Össze ál lí tot ta: Péter

Részletesebben

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk!

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk! NewsFlash Adóváltozások 2007 Tax changes 2007 PricewaterhouseCoopers Kft. Telephone: (36-1) 461-9100 Facsimile: (36-1) 461-9101 Internet: www.pwc.com/hu Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda Telephone: (06-1)

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report 2010 Tartalom EXIMBANK 2010 3 Tartalom 4 Köszöntő 6 Az Eximbank 2010. évi tevékenysége 12 Az Eximbankról röviden 18 Az

Részletesebben

HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI KFT. KONYVVIZSGALOI JELENTES Es EVES BESZAMOLO 2006. DECEMBER 31.

HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI KFT. KONYVVIZSGALOI JELENTES Es EVES BESZAMOLO 2006. DECEMBER 31. HONEYWELL SZABALYOZASTECHNIKAI KFT. KONYVVIZSGALOI JELENTES Es EVES BESZAMOLO 26. DECEMBER 31. PRIcRHousECwPEis FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES A Honeywell Szabályozástechnikai Kit. tulajdonosának PricewaterhouseCoopers

Részletesebben

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8 Tartalom AZ FHB 2004. ÉVI TELJESÍTMÉNYE 2 KÖSZÖNTÕ 4 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2004-BEN 6 A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC

Részletesebben

Képletgyûjtemény. Dr. Horváth Zsuzsanna. Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás. címû tankönyveihez

Képletgyûjtemény. Dr. Horváth Zsuzsanna. Pénzügy I. A vállalkozások általános pénzügyei Pénzügy II. Vállalkozásfinanszírozás. címû tankönyveihez Képlegyûjeméy Dr. Horváh Zsuzsaa Pézügy I. A vállalkozások álaláos pézügyei Pézügy II. Vállalkozásfiaszírozás címû aköyveihez a PM pézügyi-számvieli és vállalkozási ügyiézõ szakképesíése számára Nemzei

Részletesebben