MÓRICGÁTI újság TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓRICGÁTI újság TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 XII. évfolyam, 4. szám április MÓRICGÁTI újság MÓRICGÁTI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI, ÉS EGYÉB KÖZÉRDEKŰ OLVASNIVALÓK TARTALOMJEGYZÉK Kegyelmi lakodalom old. Móricgáti történetek old. Sajtóközlemények old. Közérdekű közlemények old. Pályázat old. Humor old. Háziasszonyok rovata old. Gyerekeknek old. KEGYELMI LAKODALOM Móricgát teljes közössége nevében nagyon sok szeretettel gratulálunk Szabó Gábor bácsinak és feleségének Marika néninek, aki a közelmúltban ünnepelte kegyelmi lakodalmát; hetvenedik házassági évfordulóját. Kívánjuk, hogy adjon nekik a Jóisten még nagyon sok békében és nyugalomban együtt eltöltött évet! Móricgát község Képviselő-testülete és az újság szerkesztői nevében Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Móricgáti Újság minden kedves olvasójának! E két szív régóta egymásért dobog, e két kar 70 éve egymásba fonódott. Jóban, rosszban kitartottatok, egymás felé őszinték maradtatok. Ha valaki megkérdezné tőlem mi az igaz szerelem? Annyit mondanék: nézzen rátok s megérti teljesen. Móricgáti ÚJSÁG április 1. oldal

2 MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK Az Unió most azon vesződik, gyötrődik, hogy a szegény Magyaroknak ott van az a nem tájjellegű, ezáltal igen ellenséges, a buckák között bujkáló ellenségük az akácfa. Mennyi álmatlan éjszakájába kerül ez ott a Brüsszeli Uraknak. Mert, hogy most kerül amibe kerül, de meg kell mentenünk azt a népet, aki e gonosz burjánzó növényzettől oly ádázul szenved. Mert ugye ez nem tájjellegű... De vizsgáljuk már meg, csak úgy egyszerűen! De úgy hogy most mindnyájan egy kicsit meg is értsük.. Mi is az hogy tájjellegű...a tájjellegű az ami azon a kimondott tájon már hosszabb ideje él, vegetál. De ne felejtsük el, hogy minden növény és az állat is, csak addig képes ott élni, amíg a természeti adottságok megfelelőek ahhoz hogy ott életben maradjon, szaporodjon. De azt se felejtsük el, hogy a természet is állandóan változik, úgy ahogy az éghajlati adottságok megváltoznak, az ott élő vegetáció is ahhoz alkalmazkodik, cserélődik "tovább vonul" sajnos sok esetben ki is pusztul. Hogyha a homokhátság igaz ősi jellegét szeretnénk helyreállítani, akkor talán a most rajta élő lakosság kitelepítésével kellene kezdeni, mert ezek a mozgó homokkal borított területek évezredeken keresztül csak gyéren lakottak, vagy teljesen lakatlanok voltak. Növényzete is igen gyér volt, az örökké vándorló homoknak köszönhetően. Holott akkor még a talajvíz ott csillogott minden mélyedésben. Ezernyi természetes, kisebb-nagyobb tavacskát alkotva. De nem voltak fát adó erdőségek. Amikor az 1800-as években az akácfával sikerült megkötni a homokot, egyben sok helyen már termőképessé is téve azt. Az egyre növekvő lakosságnak jó kemény épület-fát biztosított. A hosszú téli estékre meg igen nagy hő értékű, sokáig égő tüzelőt. Az akác szerette a homokot, a környék népe meg akácot. Minden kis gallya, ága, használható volt. Tavasszal az illatos virága egy igazi áldás a méheknek, méhészeknek. Jelenleg is a világ egyik legkeresettebb méze, az akácméz. A magasra növő fák lombjai hűvöst adtak a tanyák udvarának, télen meg védték a hideg széltől. Az akácnak nincsenek kimondottan veszedelmes kártevői, még ha hónapokig sem hullik csapadék, akkor is dacol. Gyorsan megnő. Egy emberélet alatt háromszor is lehet kitermelni. Újra ültetést nem igényel, egyszerűen a kivágott fa körül annak messzire futó gyökérzetéből már a másik évben akar több száz kis fa is sarjad. Ennek a környéknek az egyik legnagyobb áldást hozó növénye. Igaz ember telepítette be, de számít az, amikor ennyire bevált? Általában olyan politikusok és törvényhozó emberek agyában születnek meg ezek az ötletek, akik az Unió igen gazdag országaiból jönnek, folyóik, óriási erdőségeik vannak. Ott gyötrődnek hónapokig az irodájukban, hogy hátha eszükbe jut valami ilyen világmegmentő ötlet, amit egy szegény kis ország lakosaira erőltetnek, hogy ezáltal még szegényebbé, sebezhetővé, függővé tegyék őket. Ez a bölcs Európafi meg kap pár százezer euró jutalmat a bölcsességéért. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK Nagy Endre BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KISKUNMAJSAI JÁRÁSI HIVATALA A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az avar-, tarló-, nád- és növényi hulladékégetés tervezett helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával a működési terület szerinti tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni. (postacím: Kiskunhalas HTP 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21. sz., Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a honlapon. FONTOS: 1. Égetést nappali időszakban, szélcsendes időben, oltásra alkalmas eszközökkel és megfelelő számú felügyelet mellett lehet végezni. 2. A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - meg kell szüntetni. 3. A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. 4. A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Móricgáti ÚJSÁG április 2. oldal

3 5. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. 6. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos. Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében: a) a tarlót, vagy az érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani; b) a tarlóégetést 15 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni; c) a tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani; d) a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani, a helyszínt alaposan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást meg kell szüntetni. A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. Diplomamentő A nemzetgazdaság fejlődéséhez nélkülözhetetlen a megfelelően képzett, idegen nyelvet beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek rendelkezésre állása, azonban a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytatott hallgatók 20-22%-a a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapja meg a záróvizsga után a diplomáját, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium az OFA Nkft. szervezésében elindította a Diplomamentő programot. A programba az tud bekapcsolódni, aki: - államvizsgáját hazai felsőoktatásban sikeresen teljesítette, és erről eredeti igazolással rendelkezik - felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem áll - államilag elismert nyelvvizsga szükséges a hazai felsőoktatásban megszerzendő diplomájához - rendelkezik legalább alapfokú tudásszinttel abból a nyelvből, melyre jelentkezni kíván (igazolás nem szükséges róla) - Regisztráció a oldalon indítható. Az előzetes igényfelmérés keretében a jelentkező angol, német, francia nyelvből választhat. Amennyiben egyik sem felel meg korábbi tanulmányainak olasz, spanyol, orosz, illetve más nyelvet is megjelölhet, ilyen tanfolyamok azonban megfelelő létszám esetén indíthatóak. Az igényfelmérő lapon az óraszámot is meg kell jelölni, amely a tudásszinttől függően 120, 180 vagy 240 óra lehet. A tanfolyamok intenzitása 6 és 20 óra között lehet. Összesen 73 települési helyszínre lehet jelentkezni. Az igényfelmérő lapot 2014.április 4-ig lehet kitölteni. A pályázat benyújtásánál előnyt jelent, ha: - a jelentkező regisztrált álláskereső - a diploma megszerzéséhez elegendő az államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga - ha a nyelvvizsga megszerzése az első diploma kiváltásához szükséges Költségek: - a szintfelmérés, a képzés, a tananyag a résztvevők számára ingyenes - a nyelvvizsga költsége terheli a pályázót, kivéve, ha regisztrált álláskereső a pályázat benyújtásakor és rendelkezik erről szóló igazolással - a regisztrált álláskereső a képzés helye és lakóhelye között 90%-os utazási kedvezmény igénybevételére jogosult dr. Kiss Melinda járási hivatalvezető KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK Anyakönyvi hírek március 1-től március 31.-ig Születés: nem volt. Házasságkötés: nem volt. Halálozás: Holló István, élt 73 évet. Búcsúzunk tőle! Lomtalanítási tájékoztató A lomtalanítást Móricgát területén az FBH-NP Kft. /Vaskút/ végzi április 28.-án. Móricgáti ÚJSÁG április 3. oldal

4 A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti közterültre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel legyen elvégezhető! A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűjtésre: Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy...), fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok, zöld hulladékok (biológiailag lebomló hulladékok). A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük kihelyezni: A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve, A növényi eredetű hulladékokat összekötve. Veszélyes hulladékok:elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok,háztartási-, információs-, távközlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiabroncsok nem kerülnek elszállításra! Kérjük a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel mozgathatóak legyenek! Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra! A Faluházban 110 literes szemeteszsákok vásárolhatók 419 Ft-os egységáron EMLÉKEZTETŐ! Április 14.-én délelőtt 9 órától 11 óráig a Móricgáti Művelődési Házban véradást szervezünk. Várunk minden 18 és 60 év közötti segítőkész embert! Aktuális teendők gazdálkodók számára április-május hónapokban Kamarai tagdíj bevallás, befizetés 2013 évi elmaradt kamarai tagdíj bevallás és befizetés: aki a többször módosított határidejű tagdíj bevallás és befizetési ellenére valamilyen oknál fogva nem teljesítette a kamarai törvényben rögzített ez irányú kötelezettségét, a jelenlegi állapot szerint, egységes vélelmezett árbevétel szerint ft éves tagdíj befizetésre kötelezett. Az elmaradt bevallásokat már nem lehet pótolni, a NAK arra illetékes szerve dönteni fog a további követendő eljárásról. Mindenki kapni fog egy névre szóló határozatot, mely alapján rendezni lehet az elmaradást évi tagdíjbevallás és befizetés: az előző évek gyakorlatának megfelelően elektronikus úton történhet a bevallás, elsősorban a falugazdászok közreműködésével, de lehet önállóan vagy más jártas, kellő műszaki háttérrel /számítógép, internet/ rendelkező segítővel. Minden esetben a kész bevallást a kamarai tag által aláírva, papír alapon is be kell nyújtani, ill. a megállapított tagdíjat átutalással, vagy postai úton kell megfizetni, A bevallás és a fizetendő tagdíj alapja a 2013 évben elért az a bevétel mely a 2013 évi adóbevallásában szerepel mint adóalap. Aki a bevétele alapján nem kötelezett adóbevallás készítésre, az a tag a jelenlegi szabályok szerint un:alapdíjat fizet azaz Ft-ot évi Egységes terület alapú támogatási kérelmek / EK/ benyújtása A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, várhatóan április 8-10 körül indul és az új kérelmek szankció mentesen 2014 május 15-ig adhatók be. Továbbra is benyújthatók 2014 június 09-ig de ebben az esetben a támogatás összege napi 1 /egy/ % -al csökken. Maximálisan 21 napig lehet késni, ez természetesen 21 %-os csökkenést jelent. Ennek elmulasztása az adott évi kérelem re jogvesztő hatályú. A felesleges sorban állás elkerülése miatt előzetesen időpontot kell egyeztetni a falugazdásznál,. A kérelem benyújtáshoz az alábbiak megléte szükséges, ill ajánlott a megléte: érvényes földhasználat bejelentő lap MVH regisztrációs szám/10 jegyű/ elmúlt évi esetleges helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve az elmúlt évi beadott EK másolata a használt területek vetés terve, hozzáférési jelszó,/ aki nem biztos benne, hogy megvan e, jelezze időben előre mert az idén már csak postai úton igényelhet újat, ami 3-4 napos átfutási időt jelenthet, / A támogatás-igénylések eléggé lekötik a rendelkezésre álló időkeretet, adódhatnak rendszer és egyéb hibák, ami időbeli csúszást okozhat. Ezek elkerülése mérséklése érdekében ajánlott az előzetes időpont egyeztetés, és annak betartása. A támogatási kérelem benyújtási időszak alatt más jellegű szolgáltatást /őstermelői igazolvány újítás, gázolaj elszámolást stb./ csak nagyon kivételes esetben lesz alkalom teljesíteni. ezért kérjük ezek lehetséges mellőzését ebben az időszakban. Móricgáti ÚJSÁG április 4. oldal

5 Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás családgondozói ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐT tartanak szerdai napokon tól ig. Helye: Móricgát, Faluház Deák F. utca 26/b szám alatt. A Következő szolgáltatásokban nyújtanak segítséget: - Szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevétele, - Gyermekvédelemmel kapcsolatos problémák kezelése, - Gyermekkel és családjával végzett szociális munka, - Családban jelentkező működési zavarok, egyéni, illetve családi problémák megbeszélésében való segítségnyújtás, - Hivatalos ügyekhez segítségnyújtás, - Kérelmek, adatlapok, levelek megírásában, illetve kitöltésében való segítségnyújtás, - Ha csak meghallgatásra, odafigyelésre vágyik. Várjuk Önöket! FELHÍVÁS! Fürdős Ferenc intézményvezető Beiratkozás a jászszentlászlói Szent László Óvodába és Bölcsödébe a 2014/2015-os tanévre április én. Beiratkozás helye, ideje: Az intézmény irodájában de. 8 órától du. 17 óráig. A beiratkozáshoz szükséges: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - oltási könyve, - TAJ száma, lakcím igazoló okirat, - maga a gyermek. BEIRATKOZÁS! Csúri Ferencné intézményvezető Szeretettel várjuk Önöket leendő elsős gyermekükkel együtt a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskolába beiratkozásra! Időpont: április órától 18 óráig. Helyszín: Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola, Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/a. A beiratkozáshoz szükség van: - szülő /gondviselő/ személyazonosító igazolványára, - a szülő /gondviselő/ lakcímét igazoló hatósági igazolványra, - a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóra /NEK azonosító/, és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra /lakcímkártya/, - iskolaérettségi igazolásra /óvodai szakvélemény/, - születési anyakönyvi kivonatra. Ünnepi miserend Pintér Julianna igazgató Április 13: Virágvasárnap: szentmise fél 11-kor. Passió felolvasása móricgáti hittanosok részvételével. Április 19: nagyszombat esti feltámadási vigília 18- kor. Április 20: Húsvéti ünnepi szentmise, körmenet fél 11-kor. Május 4: szentmise fél 11-kor és utána anyák napi műsor a móricgáti hittanosok részvételével. Minden édesanyát, nagymamát, dédnagymamát szeretettel várunk! A legáldottabb kéz a Földön, a te kezed édesanyám, mindenki áldja közelemben, hát én hogyne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is, az örök jóság s szeretet. Némán nagy forró áhítattal Csókolom meg kezedet. PÁLYÁZAT Helyi címerünk A Lakitelek Népfőiskola pályázatot hirdet alsó- és felső tagozatos általános iskolai tanulók részére. Feladat: Küldjenek a diákok bármilyen technikával készült rajzot, festményt településük címerének másolatáról (akár a település jellegzetes épületei környezetében), amely legfeljebb A3-as (42x30cm) méretű. Móricgáti ÚJSÁG április 5. oldal

6 Egy tanuló egy munkával pályázhat, de ugyanazon borítékban több diák is beküldheti pályázatát. Az alkotás hátoldalán kérjük feltüntetni a tanuló nevét, életkorát, iskolai osztályát, lakcímét, valamint iskolája és tanítója, tanára nevét. (Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag névvel és lakcímmel ellátott pályamunkát áll módunkban elfogadni!) A legszebb 240 pályamunkát jutalmazzuk, különkülön értékelve minden évfolyamot (1-8 osztály). A nyertesek névsorát honlapunkon tesszük közzé (www.lakitelek.hu/nepfoiskola), legkésőbb 2014 június 8.-ig, lakcímükre rajzeszközt, kifestőt, könyvilletve tárgyjutalmat küldünk. Beküldési határidő (a pályázat feladásának postai dátuma): május 9. A pályázatokat a következő címre várjuk: Lakitelek Népfőiskola 6065 Lakitelek Felsőalpár 3. 1 cs. vaníliás cukor, 1 doboz 375 gr-os tejföl 1 pohár kis tejföl. Először a krémet készítjük el: Megfőzzük a pudingot a cukorral együtt, majd hűlni hagyjuk. A kihűlt krémbe belekeverjük a kis-, és nagy-doboz tejfölt és ízesítjük a vaníliás cukorral. A tésztához a száraz hozzávalókat összevegyítjük, majd a margarinnal, tojással és a tejföllel összegyúrjuk. Kétfelé vesszük egyenként kinyújtjuk. Zsírral enyhén kikent tepsibe tesszük az egyik lapot, arra rákanalazzuk a kihűlt krémet. Elegyengetjük, majd a másik lapot óvatosan a krémre helyezzük, villával megszurkáljuk. Előmelegített sütőben 180 fokon kb.20 percig sütjük. Teljes kihűlés után porcukorral szórjuk a tetejét, vagy akár csokimázat is készíthetünk rá. GYEREKEKNEK A borítékra kérjük ráírni: Helyi címerünk Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke a Lakitelek Népfőiskola vezetője HUMOR Egy férfi vacsorázni viszi újdonsült barátnőjét. A második pohár bor után rátör az őszinteségi roham: Be kell vallanom valamit, drágám. Mit? Nős vagyok, és két gyermekem van. Ejnye, de rám ijesztettél! Már azt hittem, hogy a BMW nem a tiéd. -.Szia anyu. Megyek diszkóba!! - Diszkóba?! 13 évesen a diszkózáson jár az eszed és megfeledkezel anyád 26. születésnapjáról? HÁZIASSZONYOK ROVATA Tejfölös-pudingos szelet Tészta: 40 dkg liszt, 25 dkg margarin, 10 dkg kristálycukor, 1 db tojás, 1 kávés kanál szódabikarbóna, 2 evőkanál kakaó, 1 evőkanál tejföl. Krém: 5 deciliter tej, 2 csomag vanília puding, 20 dkg cukor, Ha összekötöd a képen szereplő betűket abc sorrendben, kirajzolódik az egész kép. Aki a megfejtést behozza a szerkesztőségbe, édességet kap jutalmul. Móricgáti Újság Nyilvántartási szám: 2.2.4/277/2004 Kiadja: Községi Önkormányzat, Móricgát Felelős kiadó: Csontos Máté Felelős szerkesztő: Bozó Sándorné Szövegszerkesztés: Bozó Sándorné Tel: 77/ Készül a Móricgáti Teleházban. Móricgáti ÚJSÁG április 6. oldal

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő XXII. évfolyam IV. szám 2014. április Ára: 120 Ft Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő Befejeződött az országgyűlési választás, bár még nincsen végleges eredmény, annyi bizonyos, hogy ezúttal

Részletesebben

1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja XXII. évf. 3. szám l 2015. március l Ingyenes 1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A Tartalomból Közmeghallgatás a körforgalomról A 30-as főút bagi bekötőjénél megvalósítandó körforgalom

Részletesebben

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 2. szám (FEBRUÁR) Böjtelõ hava, Télutó, Jégbontó hava 2013. február 26. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TISZTELT LAKITELEKI LAKOSOK! Közeledik március

Részletesebben

ORSZÁGOS LISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK MCP ÚMP A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI SZOCIÁLDEMOKRATÁK FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

ORSZÁGOS LISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK MCP ÚMP A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI SZOCIÁLDEMOKRATÁK FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IX. évfolyam 4. szám 24. április ÓVODAI BEÍRATÁS Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy 24. április 23-3. ig, minden hétköznap 8-6 óráig lehet

Részletesebben

a l a u z K K u n f e h é r t ó i Baba Mama Klubról HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2014. április 10-én 16.00 órától www.kunfeherto.

a l a u z K K u n f e h é r t ó i Baba Mama Klubról HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2014. április 10-én 16.00 órától www.kunfeherto. www.kunfeherto.hu K Községi közéleti havilap XX. évfolyam 4. szám Ára: 100 Ft LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai A növényi hulladék égetése

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 4. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata fotó: Nagy Melinda KÖSZÖNTŐ ANYÁK NAPJÁRA Anyák napja

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK LOMTALANÍTÁSI PROGRAM 2007. MÁJUS 21-25. 2007. MÁJUS 25. PÉNTEK DAMJANICH U.

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK LOMTALANÍTÁSI PROGRAM 2007. MÁJUS 21-25. 2007. MÁJUS 25. PÉNTEK DAMJANICH U. 2007. MÁJUS IX. ÉVF 3. SZÁM (38.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK LOMTALANÍTÁSI PROGRAM 2007. MÁJUS 21-25. 2007. MÁJUS 21. HÉTFŐ VÖRÖS HADSEREG U. KOSSUTH LAJOS

Részletesebben

Megújul a szabadidőház. Tiszaújváros ifi Eb-t rendezhet. Hűvösben jönnek a babák. Együttműködés és köszönet. Te engemet, én tégedet...

Megújul a szabadidőház. Tiszaújváros ifi Eb-t rendezhet. Hűvösben jönnek a babák. Együttműködés és köszönet. Te engemet, én tégedet... Te engemet, én tégedet... /8. oldal Tiszaújvárosért dolgoznak a fiatalok /3. oldal Palócföldi aranyeső /11. oldal Tiszaújváros hetilapja 2015. július 16. XXXIII. évfolyam, 29. szám Akadálymentesítés, teraszbővítés

Részletesebben

Hírmondó. Zsombói. Várakozóhelyeket épített az Összefogás Zsombóért Egyesület A TARTALOMBÓL. Itt a parlagfűszezon

Hírmondó. Zsombói. Várakozóhelyeket épített az Összefogás Zsombóért Egyesület A TARTALOMBÓL. Itt a parlagfűszezon Zsombói Hírmondó XII. évf. 6. szám 2014. nyár Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Várakozóhelyeket épített az Összefogás Zsombóért Egyesület A TARTALOMBÓL 4.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1. Tel: (+36 44) 418-134 Fax:(+36 44) 500-560 e-mail: mateszalka.kir@katved.gov.hu

Részletesebben

Jutalmak, támogatások. A tájházban a tornác, illetve a pitvar járófelületét cserélik ki, felújítják a kerítést,

Jutalmak, támogatások. A tájházban a tornác, illetve a pitvar járófelületét cserélik ki, felújítják a kerítést, Vendégségben Szederkényben Főzzünk együtt! Együnk együtt! Igyunk e- gyütt! Legyünk együtt! Hetedik alkalommal hangzott el a jól ismert mottó Tiszaszederkényben. /7. oldal Jutalmak, támogatások A képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete ülésérõl 100. szám Hírek, információk Csanytelek életéről 2015. március Csanyi Hírmondó Jegyzõi tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-testülete ülésérõl Tájékoztatom Önöket arról, hogy a képviselő-testület

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2013. 03. SZÁM SOLYMOSI SÁNDOR POLGÁRMESTER A SIMÁNDY ISKOLA FÚVÓSZENEKARA KÖRÖMI FERENC KÖLTŐ HÉTKÖZNAPI BROADWAY HŐSÖK 2 A VÁROS HÍREI Március 15. A

Részletesebben

Hírm o ndó TARTALOM. Pilinszky János: Harmadnapon

Hírm o ndó TARTALOM. Pilinszky János: Harmadnapon L I G E T A L J A I Hírm o ndó XVII. ÉVFOLYAM 2015. március-április NYÍRADONY VÁROS LAPJA Pilinszky János: Harmadnapon És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnalfele a ravensbrücki fák. És megérzik a fényt a

Részletesebben

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI LAPJA

FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI LAPJA XXII. évfolyam FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI LAPJA 2015. április Tisztelt Lakosok! Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket az elmúlt időszak fülöpszállási eseményeiről, önkormányzati

Részletesebben

legjobb ötleteket megvalósítjuk, bár tudni kell, hogy az úgynevezett idõkapszula nem igazán nagy (9 25 cm).

legjobb ötleteket megvalósítjuk, bár tudni kell, hogy az úgynevezett idõkapszula nem igazán nagy (9 25 cm). Új toronycsúcsot kap a beltéri templom Nagy esemény történt 2007. április 14-én, szombaton településünkön, olyan dolog, mely nagy valószínûséggel csak egyszer történik meg egy emberöltõ alatt. Leemelték

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 5. szám 2015. május 4. Elfogadták a ciklus gazdasági programját Munkahelyteremtés, a közbiztonság javítása és hatékony városüzemeltetés

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 26. évfolyam 2. szám 2015. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft Zelk Zoltán Hóvirágok, ibolyák Jó reggelt, Nap, ég, hegyek, aludtunk egy éven át.. Így köszönnek a kibújó hóvirágok,

Részletesebben

Beiratkozások. Boldog születésnapot Erzsi néni! TÁJÉKOZTATÁS a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól

Beiratkozások. Boldog születésnapot Erzsi néni! TÁJÉKOZTATÁS a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja XVI. évfolyam 2. szám Boldog születésnapot Erzsi néni! Községünk legidősebb embere 102 éves. Baka Kiss Erzsébet 1913. február 22-én, szombaton

Részletesebben

Csengelei. hírek. Csongrád megyében járt a magyar NBII-es válogatott. Magyar Posta Szûrõkamionja. Huzella Péter Csengelén.

Csengelei. hírek. Csongrád megyében járt a magyar NBII-es válogatott. Magyar Posta Szûrõkamionja. Huzella Péter Csengelén. 2010. május 8. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes A közönség A szûrõbusz Huzella Péter Csengelén (7. old.) Csengelén volt a Magyar Posta Szûrõkamionja

Részletesebben

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon 2015. március XXI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Községi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából Törtel lakossága március 13-án, pénteken délután 16.30 órai

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 18. évfolyam, 2. szám 2015. április Polgármesteri beszámoló Szeretettel köszöntök valamennyi tápiószőlősi lakost a Tápiószőlősi

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 1 Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Néhány hete még kemény mínuszokat mutatott a hômérô higanyszála, de mára már nyoma sincs a hosszú télnek. Sarjad a fû, rügyeiket bontják a fák, s napról napra egyre több jelét

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H- 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail cím: szeghalom.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

Híradó ALBERTIRSAI XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 18. Albertirsai Gyógyfürdő. Mihez kezdjünk a megtakarításainkkal? Albertirsai piac és bolhapiac

Híradó ALBERTIRSAI XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 18. Albertirsai Gyógyfürdő. Mihez kezdjünk a megtakarításainkkal? Albertirsai piac és bolhapiac ALBERTIRSAI Híradó KÖZÉLETI ÉS TÁJÉKOZTATÓ LAP Megjelenik minden hónapban 100 Ft XXVII. évfolyam, 6. szám 2015. június 18. oldal XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 8. és 12. oldal 9-12. oldal 18. oldal 12. oldal

Részletesebben

KÖSZÖNTÉS. Pedagógusnapra. Gyermeknapra

KÖSZÖNTÉS. Pedagógusnapra. Gyermeknapra KÖSZÖNTÉS Pedagógusnapra Gyermeknapra 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermeknapot. A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség határozott így 1949-ben. A háború sújtotta országok gyermekeinek

Részletesebben

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS ÁTVÁLLALTA A KORMÁNY MINDSZENT ADÓSSÁGÁT (2.OLDAL) Az államtitkár a Rádió 7-ben egy későbbre szánt bejelentést tett. (4.oldal) Ára: 99Ft

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

Indul a próbaüzem Mindszenten

Indul a próbaüzem Mindszenten Indul a próbaüzem Mindszenten KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Szinte elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat (6. oldal) Ára: 99Ft A Tisza-partra látogattak az ovisok (8.oldal) Kamerarendszert a

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben