Árpási Miklós GEOVILLAMOS ÁRAMTERMELÉS. A forrásoldali lehetőségek Magyarországon május

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árpási Miklós GEOVILLAMOS ÁRAMTERMELÉS. A forrásoldali lehetőségek Magyarországon. 2015. május"

Átírás

1 1 Árpási Miklós GEOVILLAMOS ÁRAMTERMELÉS A forrásoldali lehetőségek Magyarországon május

2 2 TARTALOMJEGYZÉK oldalszám BEVEZETÉS 4 ÖSSZEFOGLALÁS 5 1. Forrásoldal A nagy entalpiájú geotermális fluidum készletek A Világon Magyarországon A nagy entalpiájú geotermális fluidumok jelentkezése Magyarországon (Esetleírások) Gőzkitörés a Fábiánsebestyén-4 nagymélységű CH - kutató fúráson ( ) Terepi kísérlet a Nagyszénás-3 geotermális fluidum termelő kúton (1991) A geotermális áramtermelés forrásoldali lehetőségei és potenciális területei Magyarországon A nagy entalpiájú geotermális projektek Magyarországon.. 33

3 3 MELLÉKLETEK 35 ÁBRAJEGYZÉK 55 ÁBRÁK.. 57 IRODALOMJEGYZÉK. 79 FOGALOMTÁR. 82

4 4 BEVEZETÉS Ebben a fejezetben meghatározzuk a medencealjzatot alkotó azon kőzet összletek litológiai, faciológiai stb. paramétereit, amelyekből a nagy entalpiájú geotermális fluidumok nyerhetők Magyarország területén. Külön elemezzük a tektonikai jellemzők szerepét a nagy entalpiájú geotermális tárolók /akviferek/ kialakulásában a harmadkor előtti /pretercier/ földtani korú medencealjzatban /alaphegységben /. Elkülönítjük a települési mélység illetve a földrajzi elhelyezkedés szerint azokat a potenciális területeket, ahol megvalósítható a geovillamos áramfejlesztés alapjául szolgáló, nagy entalpiájú geotermális fluidumok feltárása és kitermelése hazánkban. Ismertetjük a hazai termálenergia alapú geovillamos áramfejlesztés megindításához és kivitelezéséhez szükséges nagy entalpiájú geotermális projektek villamos teljesítmény számításait, és egy előzetes projekt gazdaságossági megtérülési számítást is.

5 5 ÖSSZEFOGLALÁS A termálenergia alapú geovillamos áramfejlesztés hazai forrásoldali /földtani és termális/ lehetőségének vizsgálatát a következő alapismeretek ill. adatok alapján végeztük: - a korábbi hazai,döntően elméleti, kutatási eredmények összefoglalása, a hazai nagymélységű CH-kutatófúrásokból származó földtani-műszaki adatok célirányos kiértékelése; - A Fábiánsebestyén-4 /Fáb-4/ ill. a Nagyszénás-3 /Nsz-3/ CH-kutatófúráson fellépett gőzkitörés ( ) és célmérések (1991) adatainak és eredményeinek interpretálása. Magyarország a geodinamikai, földtani és földrajzi egységet képező Kárpát-medence központi része. Az ország területén a medencealjzat - az un. preneogén földtani korú alaphegység - túlnyomásos és erősen átfűtött, melynek okai a következők: - a szilárd köpenyrész ( litoszféra ) alatti, már képlékeny kéregtartomány (asztenoszféra) Kárpát-medence alatti felboltozódása /köpenydiapír /mintegy km mélységig; - az ennek következtében, a litoszféra és a földkéreg közeli ill. a köpenyrészek (lemezek) közötti szubdukciós /alábújásos/ folyamatok hatására kialakult elvékonyodása ( km); - a harmadkornál idősebb, paleozoós ill. mezozoós földtani korú medencealjzatot mélyrehatoló /több kilométer lehatolási mélységű / tektonikai mélytörések szabdalják, amelyek az asztenoszféra felől felfelé áramló, magmatikus ill. radioaktív eredetű geotermális fluidumok és nemes gázok /He,Ne/ vezető csatornái; - a medencealjzatban lévő, jelentős túlnyomás oka döntően az, hogy felette több ezer méter vastagságú, neogén földtani korú,zömében vízzáró és hőszigetelő rétegsor / márga, agyag / települt; - a harmadkor előtti ( pretercier) / mezozoós / alaphegységben lévő geotermális tárolók (akviferek) kialakulását a karbonátos / mészkő,dolomit / kőzetek jelentős karsztosodása is elősegítette. Összefoglalva: a hazai geovillamos áramfejlesztés forrásoldali lehetőségét, a preneogén földtani korú medencealjzatban / alaphegységben /döntően üledékes ill. metamorf kőzettartományban lévő, nagy entalpiájú geotermális fluidumot tároló földtani egységek (akviferek) jelentik. Ilyen típusú geotermális tároló, az angolszász szakirodalomban: geopressured reservoir, a Világ több országában ismert, így az USA ( Texas, Louisiana ), Kína stb. területén.

6 6 Ezek a nagyhőmérsékletű és nagy entalpiájú, terrasztikus rétegnyomású geotermális tárolók kialakulása nem csak a Föld mostani, aktív vulkáni tevékenységi területeihez kapcsolódik, jellemző rájuk, hogy felülről minden esetben zártak, és nagy valószínűséggel oldalról is. Nálunk az ilyen nagy entalpiájú geotermális fluidum tárolók meglétét bizonyító tényesemények (Fáb-4 gőzkitörés, Nsz-3 geotermikus kútvizsgálat) alapján feltételezhető, hogy az itt elért geotermális akviferek, a főleg ÉK - DNy csapásirányú tektonikai mélytöréseken keresztül alulról nyitottak, a geotermális fluidum az utánpótlását jelentő térből áramlik alulról-felfelé a felszín irányába. /Jellemző, hogy a Fáb-4 fúráson keletkezett gőzkitörés intenzitása annak 46 napja alatt semmit sem változott (csökkent), melynek folyamán becsülten min m 3 mennyiségű, mintegy 180 C hőmérsékletű víz-gőz keverék áramlott ki a kútból. Ez a folyadék nyilvánvalóan valahonnan jött! / A Kárpát-medencében, így Magyarországon geotermális energia alapú villamos áramfejlesztés jelenleg nincs. /Sikertelen feltárási kísérlet is csak egy volt Iklódbördöce térségében/. A Világ több országában viszont jelentős a geovillamos áramfejlesztés mértéke / 0.táblázat /, a megújuló energiafajták közül a termelt villamos energia mennyiségét tekintve az első helyen van / megelőzve a szélenergiát /. Itt kell megjegyezni, hogy ezt az áram mennyiséget döntően a vulkáni területeken lévő geotermális készletekből állítják, így például Izland, Olaszország területén. Azt a kérdést, mely szerint hazánkban megindítható-e, vagy sem, a termálenergia alapú geovillamos áramfejlesztés íróasztal mellől, megválaszolni nem lehet. A kezdethez un. nagy entalpiájú geotermális referencia (minta) projektek létesítése az egyetlen kivitelezhető lehetőség javasoltan a tanulmányban kijelölt potenciális területeken, az eddigi 2 tényleges gőzjelentkezés /Fáb-4 ill. Nsz-3/ felhasználásával. A geovillamos áramtermelést a növényházi hasznosítással együtt, kapcsolt hasznosítási rendszerben célszerű megvalósítani, - nem a kutat kell vinni a fogyasztóhoz, hanem a fogyasztót a kúthoz. A nagy entalpiájú geotermális projektek költségeit és kockázatát jelentősen csökkenti az, ha az adott projekt a már meglévő, CH-meddő fúrásra települ. A villamos teljesítmény számítások szerint /az Nsz-3 mért adatai alapján / a geotermális fluidumban oldott nagy mennyiségű gáz gázmotoros hasznosításának részaránya, jóval nagyobb, mint a bináris áramfejlesztőn / ORC / előállított villamos áramé. A beépíthető villamos áramfejlesztő kapacitás számítottan MWe.

7 7 A 2 lépcsős /villamos energiahasznosítás + növényházi hasznosítás / megtérülése a áprilisi tényadatokkal készült előzetes megtérülési-gazdaságossági számítás szerint 5-6 év. Az ilyen, nagy entalpiájú geotermális (minta) projekt létesítésének támogatásától eddig a politika elzárkózott.

8 8 0. Táblázat A geotermikus energia alapú villamos (geovillamos) áramfejlesztés helyzete a Világon, Sorrend Ország Beépített geovillamos kapacitás MWe A termelt villamos áram mennyisége az országban GWh/év Ebből a geovillamos áram mennyisége GWh/év Részarány,% a teljes villamosáram termelésben % Népesség millió Fajlagos érték USA ,4 307,0 10 We/fő 2. Fülöpszigetek ,6 90, Indonézia ,6 227, Mexikó ,7 106, Olaszország ,7 59, Új-Zéland ,6 4, Izland ,5 0, Japán ,3 127, El Salvador ,5 6, Kenya ,7 38, Costa Rica ,9 4, ÖSSZESEN Németország 36* -.. Ausztria 1, EU ,25 - * becsült adat, 2014 Forrás: Sass, I

9 1. FORRÁSOLDAL 9

10 A Világon 1.1. A nagy entalpiájú geotermális fluidum készletek Az as években az USA Energetikai Hivatalának (DOE) megbízásából kutatási tevékenység folyt a nagy entalpiájú és terrasztikus nyomású, angol megnevezéssel: geopressured, geotermális tárolók (akviferek) megkutatására, ennek során több ilyen geotermális rezervoárt tártak fel Texas, Louisiana államban, összefoglalóan: a Gulf Coast területén. /1 / Ezen típusú geotermális rezervoároknak az 1985 után hazánkban megtalált hasonló típusú geotermális tárolókkal (a Fábiánsebestyén-4 ill. a Nagyszénás-3 CH - kutatófúrások környéke) való összehasonlítását a 1.1. táblázatban láthatjuk táblázat: A hazai ( Nagyszénás - Fábiánsebestyén) és a külföldi (USA) geopressured típusú (nagyhőmérsékletű és túlnyomásos) geotermális tárolók összehasonlítása Tároló paraméterek USA (Texas, Louisiana) ( geopressured ) Magyarország (Nagyszénás- Fábiánsebestyén) Települési mélység, m ,5 A tároló típusa Törmelékes kőzetek (homokkő) Karbonátos és törmelékes kőzetek (dolomit, mészkő, homokkő) Metamorf kőzetek (gneisz, kvarcporfir) Réteghőmérséklet, C A tárolókőzet porozitása, % A tárolókőzet permeabilitása, md A tárolt fluidum térfogata, Mm ~10 3 * A tároló nyomásgradiense, MPa/km 13,5 18,1 18,0-20,0 * csak becslés, a szerző.

11 A nagy entalpiájú geotermális fluidum készletek Magyarországon Az 1.1. ábrán a Kárpát-medence jelenlegi geodinamikai képét mutatjuk be. A Kárpát/ Pannon /- medence illetve a benne központi helyet elfoglaló Magyarország területe a jelenlegi lemeztektonikai elmélet / 2,3 / szerint az afrikai illetve az eurázsiai nagylemez között helyezkedik el, amely, mint kontinentális ívközi medence amely a paleo-geotektonikai elképzelés szerint az alsó miocén földtani kortól / mintegy 20 millió év /kezdődően jött létre, a következő tényezők szinergikus hatására: a földkéreg süllyedése ; a klasszikus és hátragördüléses szubdukciós folyamatok; a kontinentális lemeznek a szubdukcióval /alábújás/ együttjáró szívóhatás következtében fellépő megnyúlása és elvékonyodása. A Kárpát-medence aljzatát két nagyobb mikrolemez építi föl: 1. az Afrika-peremi eredetű Alcapa /északi terület /; 2. az eurázsiai lemezről származó Tisza-Dácia egység /déli terület/. A fenti két egységet a DNY-ÉK csapásirányú Közép-magyarországi töréses öv választja el egymástól, mely mikrolemezek orogén ék formájában váltak le a litoszféráról, melynek során azokat a Kárpát-medence alatt felboltozódott, az asztenoszférával érintkezve drámai hőhatás ért. A Kárpát-medence jelenleg is a nagy földi hőáram értékekkel tűnik ki, ez átfűtöttség egyrészt az itt csak, mintegy km mélységben lévő, asztenoszféra felboltozódással, valamint a szubdukció miatti, fent említett kéreg elvékonyodással hozható összefüggésbe. A Kárpát-medence alatt a Moho-réteg mélysége km, amely hű képet ad a medence süllyedés mechanizmusáról, azaz a térnagyobbításos kifejlődésről, tisztán nyírásos folyamatokról a litoszférában. A kis áteresztőképességű, hő- és nyomásszigetelő, felső miocén ill. alsó pliocén földtani korú, több ezer méter vastagságú üledéksor gyors süllyedése a 2000 m alatti mélységben és a mezozoós földtani korú medencealjzatban /alaphegységben/ jelentős túlnyomást hozott létre, s ennek eredményeként jöttek létre a nagy entalpiájú, geosztatikus nyomású és nagy hőmérsékletű geotermális tárolók /akviferek/. Az ezeket feltöltő geotermális fluidum készleteinek in situ hőmérséklete meghaladja a 200 C- ot, erről is tanúskodik a Nagyszénás-3 kúton mért 171 C- os nedvesgőz hőmérséklet a felszínen. Egyes feltételezések szerint /2-, 4 / ezek a nagy entalpiájú geotermális tárolók nem csak felülről, hanem oldalirányban is zártak.

12 12 Elméleti megfontolások, ill. a nagymélységű szénhidrogénkutató fúrások, (1.2. ábra) ill. a lemélyítésük előtt végzett felszíni geofizikai mérések adatai szerint a Kárpát-medence prekainozoós, azaz mezozoós-paleozoós aljzatában (alaphegységben) közepes, ill. nagy mélységben (2-5 km) u.n. nagy entalpiájú geotermális tárolók (akviferek) létezhetnek /5-40 /. A cél: a Kárpát-medence /Magyarország/ mezozoós és paleozoós aljzatában lévő, ezen nagyobb mélységű és hőmérsékletű rezervoárok kimutatása, amelyek alkalmasak a geotermális (geovillamos) energia alapú villamos áramfejlesztésre. A mélység növekedtével, a kompakció révén, a törmelékes kőzetek porozitása gyorsan csökken. Az átlagos porozitás a felszín közelében mintegy 40%, 3 km mélyen 5%, 5 km mélyen már csak mintegy 2%. E nagyobb, 3-5 km-es mélységekben is van viszont lehetőség másodlagos porozitás kialakulására, tektonikus törések, breccsásodás és karsztosodás révén, lehetőséget adva a nagy entalpiájú geotermális rezervoárok létrejöttéhez. Ezek valószínű elhelyezkedésének meghatározása a következő gondolatmenet alapján történt: a Kárpát-medence többezer mélyfúrása (CH-, termálvíz kutató, stb.) alapján megfelelő részletességű és pontosságú geotermikus hőmérsékleti térképek és a pretercier medencealjzat /alaphegység/ mélységére és korára vonatkozó térképek készültek. A CH-kutató fúrások adatai és hidrológiai megfigyelések alapján, továbbá, bár bizonytalanul, de le lehet határolni a medencealjzat valószínűleg karsztosodott, tektonizált részeit és breccsásodott részeit is. Az akkor készült térképeken kimutathatók voltak a 150 C-nál magasabb tetőhőmérsékletű, karbonátos medence aljzat részek, amelyek a nagy entalpiájú geotermális tárolók valószínű előfordulási helyei (1.3. ábra) /19, 20/. A Kárpát-medence neogén korú, extenziós fejlődési szakaszában az oldaleltolódásos vetőzónák mentén törvényszerűen kialakulnak lokális kompressziós, un. transzpressziós szerkezetek. Feltehető, hogy ezek az övek erősen repedezettek és mélybeli geotermikus rezervoárok kialakulásának kedvező területei. Fontos további körülmény még az is, hogy a pozitív szerkezet feletti vastag, összefüggő márgaösszletben jelentős túlnyomás alakult ki, amely az alatta lévő rideg dolomitokban természetes hidraulikus rétegrepesztést idézett elő /19, 20/. Tárolóképesség és permeabilitás szempontjából a felső kréta mészkő és középső triász dolomit ill. dolomitbreccsa a legkedvezőbb, a magmintákon mért 1-13% porozitással, illetve rétegvizsgálat alapján kapott 68 mdarcy effektív hidraulikus vezetőképességgel. A DK-magyarországi körzet (Csongrád-Békés megye) SiO2 hőmérős vizsgálata könnyen értelmezhető eredményt adott. Az adott csoportba tartozó 31 mélyfúrás meglehetősen egyértelműen kijelöl egy kb. 90x20 km-es sávot, amely sáv egybeesik a szeizmikus mérésekkel korábban meghatározott tektonikai mélytöréses zónával.

13 13 Ezen csoport vizeinek SiO2 hőmérséklete szignifikánsan magasabb, mint a geotermális hőmérséklet a vízminta mélységében. E mélyfúrások vize, legalább részben, nagyobb mélységből áramlott fel és a SiO2 hőmérséklet az eredeti, bázishőmérsékletet jelzi. Ez adja meg a szilicium-termometria jelentőségét a geotermikus rezervoár-kutatásban: megmutatja, hogy hol van felfelé irányuló vízmigráció, azaz, hol lehet nagyobb mélységben víztartalmú rezervoár. A mélyrehatoló tektonikai mélytöréseket a szeizmikus szelvények is igazolták, mert még kb m-ben is követhetők azok lehatárolása (1.4.ábra) A 1.5. ábrán a neogénnél idősebb medencealjzat mélységtérképét láthatjuk Magyarország területén /42/, a medencealjzat töredezett zónáiban nagy entalpiájú geotermális rezervoárok helyezkedhetnek el. Ezen megfontolásokat gyakorlatilag támasztotta alá a Fábiánsebestyén-4 (Fáb-4) szénhidrogén kutatófúrásból, 4239,5 m-es talpmélység mellett történt hatalmas erejű nedvesgőz kitörés ( ). A végzett mélységi mérések szerint a talphőmérséklet 4236 m mélységben 202 C volt; a szilicium hőmérséklet a m között megnyitott szakaszból származó vízmintából 254 C adódott /43/. A vizsgálatok szerint a folyadék nagy sótartalmú (24-29 g/liter) és a só zömmel NaCl. A nedves gőz kitörés becsült nagy intenzitása ( m 3 -nap), valamint az, hogy az átlagos túlnyomás a gőzkitörés 44 napos időtartama során észrevehetően nem csökkent, arra utal, hogy a geotermális tároló /akvifer/ igen nagy méretű, és valahonnan folyamatos utánpótlást kapott. A Fáb-4 fúráson K - Ny illetve É - D irányában áthaladó, a szeizmikus szelvények mentén kapott magnetotellurikus mérési eredményeket, valamint az 5 km mélységszintre megszerkesztett ellenállás metszetet a 1.6. ábrán láthatjuk /47/. Mind a függőleges, mind a horizontális metszet egyértelműen mutatja a megnövekedett vezetőképességű, csökkent ellenállású zónát, - mint a geotermális tároló közvetlen indikációját. A 1.7. ábrán a Nagyszénás-Fábiánsebestyén területen felvett jellemző földtani szelvényt mutatjuk be. Ez a terület a kimutatott, nagy entalpiájú geotermális tárolók településének igen fontos körzete. Az ábrán láthatóak azon, nagy mélységre (8-10 km) lehatoló tektonikai mélytörések, amelyek egyikébe a Fáb-4 szénhidrogénkutató fúrás, gyakorlatilag beletalált.

14 14 Magyarországon az un. Dél-Zalai almedence (Közép-dunántúli szerkezeti egység) területén a CH-kutatás során triász földtani korú, döntően karbonátos (dolomit, mészkő) kőzetekből álló alaphegységben jelentős méretű, nagy entalpiájú geotermális tárolókat /akvifereket/ tártak fel /39/. Bebizonyosodott, hogy a neogén üledéktakaró alatt gyakorlatilag mindenhol erősen tektonizált törésekkel szabdalt és repedezett triász korú karbonátos kőzettömegek települnek, amelyek rétegvizsgálatai során jelentős mennyiségű ( m 3 /nap) és felszíni hőmérsékletű ( C) hévíz ill. nedves gőz beáramlást kaptak. A Dél-Zalai almedencében a neogénben igen erős tektonikus aktivitás folyt, ennek eredménye a terület nagy geotermális átfűtöttsége (a Bárszentmihályfa-I. CH-kutató fúrásban a földi hőáram mért értéke 92 mw/m 2 ), ill. a megnőtt geotermális fluidum tárolókapacitás. A nagy entalpiájú geotermális tárolók mintegy km 2 - es területen nyomozhatók, a triász kori karbonátos összlet teljes vastagsága 1,5-2,5 km-re tehető. A triász dolomitok átlagos hővezető képessége: 4,41 W/mK, a neogén kőzeteké: ~2 W/mK, a hévíztároló triász rezervoárok fölé települt, kis hővezető képességű neogén kőzetösszlet hőszigetelő takaró - ként tartja vissza a triász tárolók belső hőjét. A geotermális tárolók másodlagos tároló térfogatának kialakulásában ill. újra megnyitásában komoly szerepet játszik a túlnyomás is. A Dél-Zalai mélykarszt /Közép-dunántúli szerkezeti egység/ területén több helyen nagy CO2 felhalmozódások /Pátró, Liszó találhatók/, melyek 13 C izotóp tartalma nagy tektonikai mélytörések meglétére utal. A Zalai mélykarszt területén a mért legnagyobb réteghőmérsékletek megközelítik a 200 C-ot általában: m között C, 4500 m alatti mélységben C közötti hőmérséklet értékek a jellemzőek./39/ A Zalai mélykarszt területén pozitív vízkémiai anomáliák vannak, melyek az alaphegységi kőzetösszletek függőleges nyitottságát jelzik. A Zalai mélykarszt triász képződményeinek hidrogeológiai adottságai: - A triász összlet vastagsága tekintélyes, elterjedése nagy, így jelentős (zömében tárolóképes) kőzettömeget (mészkő, dolomit) képvisel. - A triászon belül a dolomitok szerepe döntő jelentőségű, jó tárolók, mert ridegek és a tektonikai hatásokra repedezettek. - A repedezett, fellazult dolomitok oldódtak a hévizek mozgása folytán (CO2 hatás) és jó tárolórendszer alakult ki. - A haránt vetőzónák elősegítik a hőáramlást, egyes területeken jelentős hőanomáliák vannak.

15 15 Tároló térfogat. A Zalai mélykarszt hévíztároló összletét jelentő triász képződmények két területi egységre oszthatók: - Északi mezozoós sáv (Oltárc Magyarszentmiklós Nagybakónak Zalakaros Sávoly szerkezetsor); - Déli mezozoós sáv (Bajcsa Bagola Nagyrécse Pat szerkezetsor) Az Északi mezozoós sáv 40 km hosszú, ~5,5 km széles (220 km 2 ) és térfogata ~2 km 3 A Déli mezozoós sáv ~26 km hosszú,~7,5 km széles (~196 km 2 ) és térfogata ~4,4 km 3 Vízkémiai tulajdonságok: A vizsgált területen a triász képződmények tárolórendszerében elhelyezkedő rétegvizek jellemző adatai szignifikáns eltérést mutatnak: (1.2. táblázat) 1.2. táblázat: A triász rétegvizek főbb paraméterei a Zalai-mélykarszt területén Terület Összes sótartalom g/l NaCl g/l Cl/HCO3 g/l Ca mgeé/l HCO3 mgeé/l Északi mezozoós sáv ,1-1, alatt 30 felett Déli mezozoós sáv 20 felett 1,0-1,1 10 felett Hőmérsékleti viszonyok: Északi mezozoós sávban 1900 méterben ~ 114 C Déli mezozoós sávban 2400 méterben ~ 240 C Kezdeti telepnyomások a mezozoós tárolókban: Az Északi mezozoós sávban 1900 méterre számítva ~ 19,2 MPa A Déli mezozoós sávban 2400 méterre számítva ~ 25,3 MPa Az 1981-ben mélyített Álmosd-13 fúrással a magyar olajipar egy, a szeizmikus szelvényeken 3160 m mélyen mutatkozó feltolódási övet is kutatott. A fúrás 2645 m mélyen érte el a metamorf medencealjzatot és 3280 m-ig tárta fel. Az iszapveszteséggel és kútbeindulással jelentkező feltolódási öv 3278 m-ben volt. A 635 m vastagságban feltárt metamorf medencealjzat kőzetanyagában a terület más fúrásaiban megismert gránátos, biotitgneiszen csillámpalán, amfiboliton kívül tremolit aktinolitpala is volt. A geotermális fluidum m közötti feltolódási övből jött./37/ A vizsgálat eredménye: 7,4 mm-es fúvókán, szeparátorokon keresztül 360 m 3 /nap 93 C felszíni hőmérsékletű víz és gázos gőz.

16 A NAGY ENTALPIÁJÚ GEOTERMÁLIS FLUIDUM FELSZÍNI JELETKEZÉSEI HAZÁNKBAN (Esetleírások)

17 Gőzkitörés a Fábiánsebestyén-4 nagymélységű CH-kutató fúráson A Fábiánsebestyén-4 /Fáb-4/ szénhidrogén kutató fúrás mélyítésekor, 4239,5 m-es talpnál, kiépítés közben 1985.december 16.,04:00 órakor a kút beindult (1.8. ábra, fénykép). A fúrásban kialakult nyomás hatására a fúrószerszám az ékből megemelkedett és a biztonsági tolózár a mozgócsigának ütközött, majd letört /43/. A kút a fúrórúdon keresztül termelni kezdett és a fokozódó kútáram a bezárt gyűrűs kitörésgátlón keresztül felfelé kinyomta a lyukban lévő 42 m szerszámot. A lyukból kiemelt egyik súlyosbító rúd a koronacsigának ütközött és három darabra tört. Egyik darabja halálosan megsebesítette Kiss Sándor főfúrómestert. A kút termelvénye forró sós sósvíz, ill. víz-gőz keverék volt. December 16 -án, kor a kitörésgátló telezáró betétje bezáródott, a betét mozgató tengelye eltörött, majd a gőztermelés robajszerűen az eltörött tengely helyén oldalirányban is elindult. A termelvényből igen jelentős karbonát kiválás volt a kútfejnél és annak környékén /43/. A fúróberendezést a fúrólyukból történő ellenőrizetlen nedvesgőz termelés mellett leszerelték, majd lecserélték a kitörésgátlót is, melynek lezárását a várható igen nagy kútfejnyomás miatt nem kockáztatták. A fúrólyukat - más lehetőség nem lévén 1986.január 31.-én folyamatosan megölték, azaz 2,15 kg/dm 3 sűrűségű iszappal folyamatosan lezárták. A fenti művelet kezdetén a kútfejnyomás MPa volt. A mélységi hőmérséklet mérések /Fáb-4, T-1, Hód-I, S-1, Kiha-4, stb./ jelű CHkutatófúrások alapján meghatározott földi hőáram érték a Fáb-4 fúrás környezetében 97 +/- 15% mw/m 2. A kitörés során a geotermális fluidum /felszínen víz-gőz keverék/ feltehetően a középső triász földtani korú breccsásodott dolomit-ból, valamint egy igen közeli - a magnetotellurikus mérésekkel kimutatott - tektonikai mélytörés-ből származott /20,37,53/. A kitörés során termelt nedves gőz - azaz 2, különböző halmazállapotú anyag - keveréke csak becsülni tudott felszíni paraméterei: - hozam m 3 /nap (60,2-98,26 kg/sec) - a felszíni hőmérséklet 160 C (átlag) - a kútfej nyomás MPa (a vízkövesedéstől függően). A kúttalpra (4239,5 m) számított (becsült) nyomás 76,3 MPa, a réteghőmérséklet mintegy C (a legvalószínűbb a 202 C), a dolomit tároló fedőszintjére számított geotermikus gradiens 50,7 C/km. A Fáb-4 fúrás kútfejének fényképét a 1.9. ábrán ( Memento, 1998) láthatjuk. A víz/gőz rendszer nyomás-sűrűség diagramja alapján a víz kizárólag folyadék alakjában volt jelen.

18 18 A ,5 méter mélység intervallumból származó geotermális fluidum szilícium hőmérséklete 52 C hőmérséklettel volt nagyobb, mint a geotermikus gradiens szerinti réteghőmérséklet. Ez azt jelentette, hogy a fúrásban nagyobb hőmérsékletű, 8-10 km mélységből feláramló fluidum /is/ jelen volt. A Fáb-4 fúrás körüli, nagy mélységű geotermális tároló /akvifer/ területén, a tektonikailag töredezett-repedezett és nyírásos rezervoárban van termikus konvekció is, az alapvetően termikus kondukció megléte mellett /41/.

19 Terepi kísérlet a Nagyszénás-3 geotermális fluidum-termelő kúton Az előzőekben ismertetett Fáb-4 fúrástól mintegy 12 km távolságban mélyült a Nagyszénás-3 (NSz-3) szénhidrogén kutató fúrás. Az NSz-3 kutató fúrás alsó részének földtani szelvénye a ábrán látható. /43/. A fúrás CH - célú rétegvizsgálata ( m, 1981) során szénhidrogéneket nem, viszont mérhetetlen mennyiségű, minimum 105 C felszíni hőmérsékletű gőz - t termelt. A fenti, kedvező geotermális indikáció részletesebb megismerése céljából az OKGT-KV 1991-ben megtervezett célméréseket végzett /58-59, 62/. A fúrást a geotermális fluidum termelésre, annak átképzésével alkalmassá tették /43/ A kútban végzett teszteres, ill. a kapacitás vizsgálat főbb eredményeit a 1.3. táblázat tartalmazza /46/. Mérési mélység 1.3. táblázat : Az NSz-3 kútban végzett rétegvizsgálatok főbb eredményei Réteg hőmérséklet Kútfej hőmérs. termeléskor Réteg nyomás Kútfej termeléskor, nyomás MPa A termelt vízmennyiség A termelt gázmennyiség ** R, gázvízviszony m C C MPa béléscső termelő m 3 /nap (l/sec) m 3 /nap m 3 / m 3 cső 1. felszín - 171* , (21,8) , , (12,9) ,2 * az eddig mért legnagyobb kútfej hőmérséklet Magyarországon ** az oldott gáz fűtőértéke 17,2 23,2 MJ/Nm 3 ( a gázmennyiség gőzt is tartalmaz) Az NSz-3 fúrásban az alsó triász konglomerátum szakaszban 4-7%, a homokkő rétegekben 8-10% porozitás volt jellemző. A kőzet repedezettsége a tárolókapacitást, különösen az áteresztőképességet (permeabilitást) jelentősen növelheti. A középső triász breccsásodott dolomit a legkedvezőbb tároló tulajdonságú preneogén kőzet a fúrásban. A tárolótulajdonságok a mélységgel alig romlanak /46/. Az NSz-3 fúrás részletes rétegvizsgálata során (1991) a m szakaszon perforált béléscső mögötti tétegek hosszan tartó vizsgálatakor termeltetés közben 3006 m-ben maximálisan 185,47 C hőmérsékletet mértek. A termeltetés közbeni hőmérséklet-gradiens

20 20 mérés alapján a beáramlás 3165 méterből jött. A termeltetés után lezárt kútban 25,5 óra alatt a hőmérséklet 184,84 C-ra csökkent. A próbatermeltetés/ kapacitás vizsgálat/ során mért hőmérsékletek alapján megállapítható volt, hogy a geotermikus gradiens a kútban számítottan 55,4 C/km, a kőzetek hővezető képessége m között átlag 4,7 kj/m C értékű. Az Si-hőmérővel végzett hőmérséklet mérések szerint a geotermális fluidumban lévő szilícium mennyiség C hőmérsékleten oldódhatott be a fluidumba, ez a kútban lévő geotermális fluidum paleohőmérséklete /46/. Ez azt jelenti, hogy a fluidum alulról-felfelé áramlással, egy igen nagy mélységre lehatoló tektonikai mélytörés mentén került a kútba, az 1.7 ábrán feltüntettük a Fáb-4 ill. az NSz-3 kutat is. A tároló rétegből /alsó triász, Jakabhegyi Homokkő Formáció, homokkő ill. konglomerátum/ valamint a nagymélységű, NyÉNy-KDK csapásirányú tektonikai mélytörésből származó, alulról-felfelé áramló nagynyomású és hőmérsékletű geotermális fluidum a próbatermeltetés során, a felszínen, légköri nyomáson, forróvíz-gőz keverék, nedves gőz formájában jelent meg (1.10. ábra). A termelt fluidum összes oldott sótartalma nagy, típusát tekintve Na + /K +, ill. Cl - - os rétegvíz jelentős litium, fluorid, bróm, jód és metakovasav tartalommal. A termelt fluidum oldott gáz tartalma igen jelentős, a mélységi mérésekből visszaszámítottan ennek értéke R = 7,7-10,22 m 3 / m 3, az éghető rész 45,8-63,0 % /46/. A geotermális fluidum 1.4. táblázat ismerteti /46/. becsült belépésének helyére számított teleptani paramétereket a 1.4. táblázat: Az NSz-3 geotermális fluidum termelő kút számított adatai a kapacitásvizsgálat alapján 3165 m-ben Egyensúlyi telepnyomás p wst 63,0 MPa Egyensúlyi telephőmérséklet T wst 190 C Hozamegyenlet q w (m 3 /nap) q w = 613,1 x (p wst - p wt) 19-0,577 Szkinhatás s - 4,60 Termelékenységi arány PR 1,95 Áteresztőképeség (permeabilitás) a 400 méteres síksugarú kútkörnyezetre k 11,28 md (11,28 x m 2 ) A nyomásemelkedési görbe alakja inhomogén tárolóra utal. A közvetlen kútkörnyezeten (400 m-en) túl az áteresztőképesség várhatóan jobb, mint a közvetlen környezetben. Ennek utánpótlódása viszont kisebb áteresztőképességű tárolórészből valószínűsíthető /59/.

21 21 Az NSz-3 fúrás rétegvizsgálata során a maximálisan 1891,2 m 3 /nap víz és vele együtt kitermelt m 3 /nap gáz 4,5 bar nyomáson és 171 C felszíni hőmérsékleten hagyta el a lefuvatóvezetéket /62/. Megfelelő kútszerkezetet és kútfejkialakítást feltételezve akár 3000 m 3 /nap víz m 3 /nap oldott gáz mennyiség is kitermelhető /62/, melyeket a kútnál megállapított min. 5,2 m 3 /m 3 gáz/víz viszonnyal és gázösszetétellel lehet számolni. A szilícium - geotermométeres vízsgálatok alapján C réteghőmérséklet tételezhető fel /58-60/. A geotermális fluidum az NSz-3 fúrás esetén is 4-8 km-es mélységből feláramló, a legalább 10 km mélységre lenyúló, NyÉNy-KDK-i csapásirányú tektonikai mélytöréshez köthető geotermális fluidum tárolóból származtatható. Az NSz-3 fúrással feltárt és rövid kapacitás méréssel vizsgált nagy entalpiájú geotermális tárolóra szimulációs számításokat végeztek /4/. A rétegvízben oldott gáz mennyiségének, tulajdonságainak meghatározására a Nagyszénás-3 /NSz-3/ vízkúton PVT méréseket végeztek./44,46/ Az felszíni PVT mérések eredményei: A kút adatai Réteghőmérséklet 3300 m-ben 185 C Kezdeti rétegnyomás 3300 m-ben 650 MPa Termelési adatok Fúvóka átmérő Kútfejhőmérséklet Termelési talpnyomás 10 mm 158,6 C 60,75 MPa (3006 m-ben) Kútfejnyomások (termelőcső/béléscső) ptf pcf Víztermelés Gáztermelés 27,2 MPa 29,8 MPa 718,5 m 3 /d (légköri viszonyokon) 3820 m 3 /d (15 C, 760 Hgmm) A PVT mérések eredményei alapján megállapítható, hogy a víz telítetlen, ezért a kútfejen vett minta reprezentatív.

A nagy entalpiájú geotermális fluidum /nedves gőz/ termelés forrásoldali lehetőségei CSONGRÁD megye

A nagy entalpiájú geotermális fluidum /nedves gőz/ termelés forrásoldali lehetőségei CSONGRÁD megye Dr. Árpási Miklós Az előadó nem ért a geotermiához, de tudja azt, hogy mit nem tud A nagy entalpiájú geotermális fluidum /nedves gőz/ termelés forrásoldali lehetőségei CSONGRÁD megye Gőzben a Nagyszénás-3

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői

A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői A Pannon-medence szénhidrogén rendszerei és főbb szénhidrogén mezői Készítette: Molnár Mária Témavezető: Dr. Pogácsás György Cél: Pannon-medence szénhidrogén mezőinek és geológiai hátterének megismerése

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport EGS geotermikus rezervoár megvalósításának kérdései Dr. Jobbik Anita Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport 1 Enhanced Geothermal System

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN KORSZERU TECHNOLÓGIÁK A TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK 2013 Tartalomj egyzék Kóbor B, Kurunczi M, Medgyes T, Szanyi ], 1 Válságot okoz-e a visszasajtolás? 9

Részletesebben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben Rotárné Szalkai Ágnes, Gál Nóra, Kerékgyártó Tamás, Maros Gyula, Szőcs Teodóra, Tóth György, Lenkey

Részletesebben

Geotermikus tárolók. Dr. Tóth Anikó PhD Kőolaj és Földgáz Intézet

Geotermikus tárolók. Dr. Tóth Anikó PhD Kőolaj és Földgáz Intézet Geotermikus tárolók Dr. Tóth Anikó PhD Kőolaj és Földgáz Intézet A földkérget alkotó kőzetek nem homogén anyagok, a teret csak ritkán töltik ki hézagmentesen. A magmás kőzetek (pl. gránit, bazalt, andezit

Részletesebben

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN

GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN GEOTERMIA AZ ENERGETIKÁBAN Bobok Elemér Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet 2012. február 17. Helyzetkép a világ geotermikus energia termeléséről és hasznosításáról Magyarország természeti adottságai,

Részletesebben

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás

Részletesebben

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, módszere és a vizsgálatok eredményei geotermikus energia hasznosítás szempontjából Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Ferencz

Részletesebben

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter Geotermikus távhő projekt modellek Lipták Péter Geotermia A geotermikus energia három fő hasznosítási területe: Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek. Elektromos áram termelése erőművekben; magas

Részletesebben

GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON (2006)

GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON (2006) Dr. Árpási Miklós IGA tag GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON (2006) FIP-TREET projekt kísérleti képzés Innoterm Energetikai és Környezetvédelmi Fejlesztő Kft., Budapest GEOTHERMAL

Részletesebben

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A

Részletesebben

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30.

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30. Kátai Béla Gépészmérnök Budapest 2009.09.30. Geotermikus energia Föld belsejének hőtartaléka ami döntően a földkéregben koncentrálódó hosszú felezési fl éi idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből táplálkozik

Részletesebben

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Buday Tamás Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék 2011. május 19. A geotermikus

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

geofizikai vizsgálata

geofizikai vizsgálata Sérülékeny vízbázisok felszíni geofizikai vizsgálata Plank Zsuzsanna-Tildy Péter MGI 2012.10.17. Új Utak a öldtudományban 2012/5. 1 lőzmények 1991 kormányhatározat Rövid és középtávú környezetvédelmi intézkedési

Részletesebben

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 2010. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Deák József 1, Szűcs Péter 2, Lénárt László 2, Székely Ferenc 3, Kompár László 2, Palcsu László 4, Fejes Zoltán 2 1 GWIS Kft., 8200. Veszprém,

Részletesebben

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe Visszasajtolás pannóniai homokkőbe Szanyi János 1 Kovács Balázs 1 Szongoth Gábor 2 szanyi@iif.u-szeged.hu kovacs.balazs@gama-geo.hu posta@geo-log.hu 1 SZTE, Ásványtani Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2

Részletesebben

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme Horváth Szabolcs igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Budapest, 2010.

Részletesebben

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Allow Khomine 1, Szanyi János 2, Kovács Balázs 1,2 1-Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2-Miskolci

Részletesebben

GALICZ GERGELY Id. ŐSZ ÁRPÁD A PALEOGÉN-MEDENCE A KUTATÁS TÖRTÉNETE

GALICZ GERGELY Id. ŐSZ ÁRPÁD A PALEOGÉN-MEDENCE A KUTATÁS TÖRTÉNETE Szolnoki Tudományos Közlemények XII. Szolnok, 2008. GALICZ GERGELY Id. ŐSZ ÁRPÁD MAGFÚRÁSI TAPASZTALATOK A PALEOGÉN-MEDENCÉBEN A PALEOGÉN-MEDENCE A Paleogén-medence kutatási területei földrajzilag, közigazgatásilag

Részletesebben

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA LESS GYÖRgY, MAgYARORSZÁg FÖlDTANA 2 . AZ AlPOK NAgYSZERKEZETE, MAgYARORSZÁgRA ÁTÚZÓDÓ RÉSZEiNEK FÖlDTANi FElÉPÍTÉSE 1. AZ AlPOK NAgYSZERKEZETE, AZ EgYES ElEmEK magyarországi FOlYTATÁSA Az Alpok (2.1.

Részletesebben

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása 1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 3 ALaPISMERETEK III. ENERgIA és A VÁLTOZÓ FÖLD 1. Külső és belső erők A geológiai folyamatokat eredetük, illetve megjelenésük helye alapján két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban Borbás Edit Kovács József Vid Gábor Fehér Katalin 2011.04.5-6. Siófok Vázlat Bevezetés Elhelyezkedés Geológia és hidrogeológia Kutatástörténet Célkitűzés Vízmintavétel

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A GEOTERMIKUS ENERGIA A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

Integrált földtani, vízföldtani és geotermikus modell fejlesztés a TRANSENERGY projekt keretében

Integrált földtani, vízföldtani és geotermikus modell fejlesztés a TRANSENERGY projekt keretében Integrált földtani, vízföldtani és geotermikus modell fejlesztés a TRANSENERGY projekt keretében Rotárné Szalkai Ágnes, Tóth György, Gáspár Emese, Kovács Attila, Gregor Goetzl, Stefan Hoyer, Fatime Zekiri,

Részletesebben

TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN H BÁNYÁSZATI LEHET SÉGEK ÉS H SZONDAVIZSGÁLATOK Dr. Kozák Miklós Buday Tamás Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék A Földünkön

Részletesebben

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

MTA Energiatudományi Kutatóközpont MTA Energiatudományi Kutatóközpont A szén-dioxid biztonságos felszín alatti tárolását befolyásoló rövid és hosszú távú ásványtani-geokémiai átalakulások vizsgálata és a felszínre kerülés monitorozása Breitner

Részletesebben

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Gál Nóra Edit Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Transenergy: Termálvizek az Alpok és Kárpátok ölelésében, 2012. 09. 13. FELHASZNÁLÓ ADATBÁZIS

Részletesebben

Melléklet. 4. Telep fluidumok viselkedésének alapjai Olajtelepek

Melléklet. 4. Telep fluidumok viselkedésének alapjai Olajtelepek Melléklet 4. Telep fluidumok viselkedésének alapjai 4.1. Olajtelepek A nyersolaj fizikai tulajdonságok és kémiai összetétel alapján igen széles tartományt fednek le, ezért célszerű őket csoportosítani,

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo Hidrotermális képződmények genetikai célú vizsgálata Bevezetés a fluidum-kőzet kölcsönhatás, és a hidrotermális ásványképződési környezet termodinamikai modellezésébe Dr Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani

Részletesebben

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései. Magyar Épületgépészek Szövetsége - Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség Középpontban a megújuló energiák és az energiahatékonyság CONSTRUMA - ENEO 2010. április 15. Hőszivattyús földhőszondák

Részletesebben

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) 10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) A földtani térképek a tematikus térképek családjába tartoznak. Feladatuk, hogy a méretarányuk által meghatározott felbontásnak megfelelő pontossággal és

Részletesebben

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Koncepcionális modellek az alföldi rétegvíz áramlási rendszerek működésére gravitációs

Részletesebben

GeoDH EU Projekt. Budapest 2014. november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft.

GeoDH EU Projekt. Budapest 2014. november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft. GeoDH EU Projekt Budapest 2014. november 5. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz Kft. Geotermikus Távfűtő Rendszerek Európában GeoDH Geotermikus projektek tervezése és a N technológiák üzemeltetése

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

Boda Erika. Budapest

Boda Erika. Budapest Geotermikus energiavagyon becslésének módszere Boda Erika Külsı konzulens: Dr.Zilahi-Sebess László Belsı konzulens: Dr. Szabó Csaba Budapest 2009.06.10 A geotermikus energiavagyon becslés során meghatározandó

Részletesebben

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek Vízminőség, vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti víz osztályozása (Juhász J. 1987) 1. A vizet tartó rétegek anyaga porózus kőzet (jól, kevéssé áteresztő, vízzáró) hasadékos kőzet (karsztos,

Részletesebben

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Energia Szakosztálya A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz

Részletesebben

A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről

A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről Dr. Kovács Imre EU FIRE Kft. A geotermia új lehetősége Magyarországon: helyzetkép az EGS projektről KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ A GEOTERMIÁBAN II. Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztály XI. Szakmai Napja

Részletesebben

A MAGYAR GEOTERMIA HELYZETE - 2012

A MAGYAR GEOTERMIA HELYZETE - 2012 Az előadónem ért a geotermiához, de tudja azt, hogy mit nem tud Dr. Árpási Miklós A MAGYAR GEOTERMIA HELYZETE - 2012 2013. január 31. Budapesti Olajosok Hagyományápoló Köre BOK Fogalmi meghatározások -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8 Sztanó Orsolya & Csontos László ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8 Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 1. A földtan tárgya, célja, eszközei. Az elemzés alapelvei: aktualizmus, anyag-alak-folyamat.

Részletesebben

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok GeoDH Projekt, Nemzeti Workshop Kujbus Attila, Geotermia Expressz Kft. Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Geotermikus energia. Előadás menete:

Geotermikus energia. Előadás menete: Geotermikus energia Előadás menete: Geotermikus energia jelentése Geotermikus energia fajtái felhasználása,világ Magyarország Geotermikus energia előnyei, hátrányai Készítette: Gáspár János Környezettan

Részletesebben

Nagy entalpiájú geotermikus rezervoárok Magyarországon

Nagy entalpiájú geotermikus rezervoárok Magyarországon Földtani Közlöny 122/2-4, 195-208 (1992) Budapest Nagy entalpiájú geotermikus rezervoárok Magyarországon High enthalpy geothermal reservoirs in Hungary 1 STEGENA Lajos, HORVÁTH Ferenc, LANDY Kornélné,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata Postai cím: Petőfi tér 3. Város/Község:

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1 Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak Előadó: Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Tartalom Bevezetés A mélyfúrás-geofizika kapcsolódó pontjai A mélyfúrás-geofizika módszerei

Részletesebben

Vízbesajtolás homokkövekbe

Vízbesajtolás homokkövekbe Vízbesajtolás homokkövekbe Problémák, olajipari tapasztalatok és ajánlások Hlatki Miklós okl. olajmérnök Vízbesajtolás homokkövekbe Tartalom A nemzetközi olajipar vízbesajtolási tapasztalatai A hazai vízbesajtolási

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

hidrogeológiai vizsgálatokban

hidrogeológiai vizsgálatokban A bátaapáti felszínalatti radioaktív hulladéktároló hidrogeológiai kutatásának eredményei Budapest, 2009. április 28. hidrogeológiai vizsgálatokban Szongoth Gábor (Geo-Log Kft.) Dr. Zilahi-Sebess László

Részletesebben

Gızmozdony a föld alatt A geotermikus energia

Gızmozdony a föld alatt A geotermikus energia Gızmozdony a föld alatt A geotermikus energia Szanyi János Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kızettani Tanszék szanyi@iif.u-szeged.hu Energia, Interdiszciplináris workshop ATOMKI, Debrecen,

Részletesebben

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, 2015. április 8-9. A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata Bodor Petra 1, Erőss Anita 1, Mádlné Szőnyi Judit 1, Kovács

Részletesebben

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9.

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. Geotermikus er m magyarországi létesítésének kulcs témakörei Kapcsolódás globális energiapolitikai folyamatokhoz

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 1. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Szongoth Gábor Hőmérsékletmérés hévízkutakban

Szongoth Gábor Hőmérsékletmérés hévízkutakban vizekről 2013. április 16-17. Siófok Szongoth Gábor Hőmérsékletmérés hévízkutakban Előadásomban a hévízkutakban végzett hőmérsékletmérések jelentőségét szeretném kiemelni. A tervszerűen és nagy pontossággal

Részletesebben

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok. Tartalom

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok. Tartalom FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok Szongoth Gábor A Geo-Log (első) 20 éve a Vízkutatásban Tartalom Bevezetés A Geo-Log története A Geo-Log szakmai (tudományos)

Részletesebben

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis Akadémiai doktori értekezés tézisei HORVÁTH FERENC Budapest 2007 I. A kutatás célja és tematikája A kutatásokat összefoglaló

Részletesebben

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszín alatti fúrások vizsgálata

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszín alatti fúrások vizsgálata Geofizikai, földtani, bányászati, fluidumbányászati és környezetvédelmi Vándorgyűlés és kiállítás Pécs, Palatinus Szálló 2009. szeptember 24-26. Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

Hidrotermális tevékenység nyomai a Budai-hegység János-hegy Hárs-hegy vonulatában. Budai Zsófia Georgina 2015

Hidrotermális tevékenység nyomai a Budai-hegység János-hegy Hárs-hegy vonulatában. Budai Zsófia Georgina 2015 Hidrotermális tevékenység nyomai a Budai-hegység János-hegy Hárs-hegy vonulatában Budai Zsófia Georgina 2015 Célkitűzés A Budai-hegységben tapasztalható jellegzetes kőzetelváltozások genetikájának értelmezése

Részletesebben

Hogyan bányásszunk megújuló (geotermikus) energiát?

Hogyan bányásszunk megújuló (geotermikus) energiát? ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIA Egerszalók, 2016. november 24-25. avagy mennyire illik a geotermikus energia a bányatörvénybe? SZITA Gábor elnök Magyar Geotermális Egyesület 1. Hogyan bányásszuk az ásványi

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia? HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság Merre tovább Geotermia? Az utóbbi években a primer energiatermelésben végbemenő változások hatására folyamatosan előtérbe kerültek Magyarországon a geotermikus

Részletesebben

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest

ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest ÉRTÉKVADÁSZAT A RÉGIÓBAN Small & MidCap konferencia a BÉT és a KBC közös szervezésében 2012. október 11. Hotel Sofitel Budapest Miskolci geotermikus hőbetáplálási projekt Népesség 170000 fő Üzemeltetés

Részletesebben

Hogyan segíti a hőmérséklet szelvényezés a kútvizsgálatot?

Hogyan segíti a hőmérséklet szelvényezés a kútvizsgálatot? XXXIII. Földtudományi és Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás Miskolc, 2012. 09. 27-29. Hogyan kútvizsgálatot? Szongoth Gábor, Pál Lénárd Geo-Log Kft. A hőmérsékletmérés a legrégebbi mélyfúrás-geofizikai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HÉVÍZKÚTJAI VII. kötet kiegészítése javításokkal

MAGYARORSZÁG HÉVÍZKÚTJAI VII. kötet kiegészítése javításokkal MAGYARORSZÁG HÉVÍZKÚTJAI VII. kötet kiegészítése javításokkal Majs K-7 Bóly Zrt., Oránypuszta, Sertéstelep 1. sz. kút MŰSZAKI ADATOK VIFIR kódszá: Hévízkút kataszteri szá: Építés éve: Kiképzés éve: Csövezett

Részletesebben

Termálvíz energetikai hasznosítása

Termálvíz energetikai hasznosítása Termálvíz energetikai hasznosítása Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Két példa a termálvíz energetikai hasznosítására Egerszalók Wairakei, Új-Zéland Meghatározások

Részletesebben

Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM

Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM Specialitások: Nem-konvencionális kutatás/termelés, rétegrepesztés Piet Van Assche ügyv. DELCUADRA Szabó György ügyv. Falcon-TXM A Falcon Ltd. mőködési területe Dublin cégközpont Budapest technikai központ

Részletesebben

Fejérvíz Zrt. előadóülése Július 25. Székesfehérvár. Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata. Bevezetés

Fejérvíz Zrt. előadóülése Július 25. Székesfehérvár. Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata. Bevezetés Fejérvíz Zrt. előadóülése 2012. Július 25. Székesfehérvár Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata Bevezetés Rövid cégismertető Szolgáltatásaink mélyfúrás-geofizika + kútvizsgálat régi kutak

Részletesebben

DRV Zrt. Üzemi Szervezet előadóülése május 17. Siófok. Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata. Bevezetés

DRV Zrt. Üzemi Szervezet előadóülése május 17. Siófok. Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata. Bevezetés DRV Zrt. Üzemi Szervezet előadóülése Szongoth Gábor geofizikus Vízkutak műszeres vizsgálata Bevezetés Rövid cégismertető Szolgáltatásaink mélyfúrás-geofizika + kútvizsgálat régi kutak vizsgálata tartós

Részletesebben

Geotermikus rezervoárok

Geotermikus rezervoárok Új utak a földtudományban - 2013 Geotermikus rezervoárok Országos geotermikus potenciálfelmérés eredményei Zilahi-Sebess László Tartalom Geotermikus potenciál fogalma A Geotermikus Prognózis fő elemei

Részletesebben

Készítette: Kurcz Regina

Készítette: Kurcz Regina Készítette: Kurcz Regina ELTE TTK, Környezettudomány MSc Témavezetők: Dr. Horváth Ákos, ELTE TTK Atomfizikai Tanszék Dr. Erőss Anita, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 2014, Budapest Magyarország

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

Hévizek hasznosíthatóságának lehetőségei

Hévizek hasznosíthatóságának lehetőségei Hévizek hasznosíthatóságának lehetőségei Sas Zoltán Pannon Egyetem V-öd éves, diplomázó környezetmérnök hallgató E-mail: ilozas@gmail.com Tel.: +36-30/22-88-339 Előadás menete I. Mi is az a hévíz? II.

Részletesebben

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN JÁKFALVI SÁNDOR 1, SERFŐZŐ ANTAL 1, BAGI ISTVÁN 1, MÜLLER IMRE 2, SIMON SZILVIA 3 1 okl. geológus (info@geogold.eu, tel.: +36-20-48-000-32) 2 okl. geológus (címzetes egyetemi tanár ELTE-TTK; imre.muller

Részletesebben

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens 4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens A LERAKÓBAN KELETKEZETT GÁZ EMISSZIÓS TÉNYEZŐJE [1 = alacsony kockázat, 5 = magas kockázat] Lerakóban keletkezett A1 B1 C1 *1 A hulladék vastagsága a talajvízben

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft

Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban. Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft Geotermikus alapú kombinált alternatív energetikai rendszertervek a Dél-alföldi Régióban Dr. Kóbor Balázs SZTE / InnoGeo Kft Geometry of the sediments of the Carpathian Basin Hőmérséklet eloszlás a felső-pannóniai

Részletesebben

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Kis László, PhD. hallgató, okleveles olaj- és gázmérnök Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Kulcsszavak:

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei Nádor Annamária Nádor Annamária Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földhő alapú település fűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014, november 5. GeoDH: A

Részletesebben

1. ábra A δd és δ 18 O értékek elhelyezkedése a helyi vízvonalhoz képest

1. ábra A δd és δ 18 O értékek elhelyezkedése a helyi vízvonalhoz képest Bevezetés Munkánk célkitűzése az volt, hogy vízkémiai és izotópos, valamint hidrodinamikai adatok együttes értékelése során megállapítsuk, hogy a felszín alatti vizek kémiai minőségét, és ebből következően

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

10 ÉVE A GEOTERMIA SZOLGÁLATÁBAN IX. Geotermikus Konferencia Szeged, 2013. március 21. Húsz szentesi hévízkút teljeskörű kútvizsgálatának eredményei

10 ÉVE A GEOTERMIA SZOLGÁLATÁBAN IX. Geotermikus Konferencia Szeged, 2013. március 21. Húsz szentesi hévízkút teljeskörű kútvizsgálatának eredményei 10 ÉVE A GEOTERMIA SZOLGÁLATÁBAN IX. Geotermikus Konferencia Húsz szentesi hévízkút teljeskörű kútvizsgálatának eredményei Szongoth Gábor (Geo-Log Kft.) dr. Galsa Attila (ELTE) Steierlein Ildikó (Geo-Log

Részletesebben