Zöld energia - vélemények egy új szín jövőjéről Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zöld energia - vélemények egy új szín jövőjéről Magyarországon"

Átírás

1 Zöld energia - vélemények egy új szín jövőjéről Magyarországon A német példa magyar alkalmazásának lehetőségei Készítette: Konzulens: Végh Bálint Budapesti Corvinus Egyetem, IV. évfolyam, marketing szak Dr. Rolf Wüstenhagen Vice President, Institute for Economy and the Environment (IWOe-HSG) University of St. Gallen 1

2 1. Bevezetés Abban a korban, amikor a klímaváltozás hatásai egyre inkább érezhetőek, egyre sürgetőbb az igény, hogy energiaellátásunk fenntartható és környezetkímélő legyen. Időben észre kell vennünk, hogy a több kutató által előrejelzett globális felmelegedés és az általuk okozott katasztrófák immár mindennapi életünket is befolyásolják: nem hunyhatunk szemet a problémák felett. A technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy a rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokat, a zöld energiát egyre hatékonyabban vegyük igénybe. A szél-, a nap- és a vízenergia, valamint a számos egyéb eljárás immár reális alternatívaként jelenik meg a hagyományos fosszilis tüzelőanyagokkal szemben. Arra kell törekednünk, hogy segítségükkel egy hosszú távon is fenntartható energiaellátási rendszert alakítsunk ki, amelyben a környezetet kímélő energiaforrások jelentős súllyal bírnak. Dolgozatomban bemutatom a zöld energia elterjedésének két legfontosabb tényezőjét: először a kormányzati politika fontosságára hívom fel a figyelmet, majd többek között egy 100 háztartást érintő megkérdezés segítségével megvizsgálom a lakossági fogyasztók szerepét a zöld energia térhódításában. Ezen két gondolat mentén törekszem arra, hogy a törvénykezés és a zöld marketing elméleti kereteinek bemutatása mellett a gyakorlatban is összehasonlítsam Németország és Magyarország lehetőségeit. Dolgozatom záró fejezetében pedig összegzem az eddig felhalmozódott tapasztalatokat és azok hazai alkalmazásának lehetőségét. 2. A zöld energia kormányzati támogatása A zöld energia terjedésének két kulcstényezője közül először a kormányzati intézkedések hatását vizsgálom meg közelebbről a következő fejezetben. Az alkalmazott politika szerepe még azokban az országokban is meghatározó, ahol a lakosság nagy része támogatja a megújuló energiaforrások terjedését. A zöld energia jelenlegi fejlődési stádiumában magas előállítási költségei miatt támogatás nélkül még nem képes felvenni a versenyt a hagyományos energiahordozókkal, ezért mindenképpen szükséges a határozott és pontosan megfogalmazott kormányzati beavatkozás. 2

3 A megújuló energia terjedését támogató intézkedések alapvetően két csoportba sorolhatók 1. A mennyiségi szabályozásra épülő rendszerekben - mint amilyen például az Egyesült Királyság és még 5 másik EU tagállam gyakorlata, vagy például a texasi Renewable Portfolio Standard - a kormányzat a felhasználandó megújuló energia mennyiségét rögzíti, és a megfelelő ár kialakulását a piacra bízza. Ezzel szemben az ártámogatást választó rendszerekben - 17 EU tagállamban, többek között Németországban és hazánkban is - a kormány ex-ante meghatározza az árakat és a mennyiség alakulását bízza a piaci erőkre. A jelenleg is működő ártámogatási rendszerek három alapvető elképzelésre épülnek: - a helyi szolgáltató számára előírt vásárlási kötelezettség - a garantált árakon biztosított kompenzáció (meghatározott időre rögzített) - egy nemzeti szintű költségelosztási rendszer a regionális különbségek kiegyenlítésére Németország esetében a vásárlási kötelezettség az egész rendszer működésének alapja. Alanya kezdetben az országos monopólium volt, míg a piac 1998-as liberalizációjával a helyi szolgáltatók vették át a helyét, amelyek jelenleg szabályozott monopóliumként működnek. A garantált árak biztosítják azt, hogy a befektetések kockázata elviselhető szinten maradjon, biztosítva a szükséges megtérülést - átlagos megtérülést nyújtva a megújuló energiára alapuló áramtermelőknek. A nemzeti szintű kiegyenlítés német bevezetésére pedig azért volt szükség, mert a különböző adottságú régiók számára (pl. a szélerőművek telepítésére kiemelten alkalmas Észak-Németország) felmerülő költségek jelentősen különböztek. A jelenlegi (2003. decemberi) német energiatörvény főbb céljai 2 : - az energiaellátás költségeinek csökkentése az externális költségek lefaragásával - a fosszilis energia földrajzi elhelyezkedéséből adódó konfliktusok elkerülése - a megújuló technológiák fejlesztésének támogatása - a megújuló energia részarányának növelése (12,5% 2010-re, és minimum 20% 2020-ra). A hosszú fejlődési időszakot végigélt német törvénykezés az ártámogatások 1991-es bevezetésével (Feed-in Law of 1991, StrEG) mára egy kiforrott rendszert biztosít a megújuló energia fejlesztésének. A többszöri módosítások során tisztázódott a törvény célja és a 1 Rolf Wüstenhagen és Michael Bilharz (2004. június): Green Energy Market Development in Germany: Effective Public Policy and Emerging Customer Demand 2 Rolf Wüstenhagen és Michael Bilharz (2004. június): Green Energy Market Development in Germany: Effective Public Policy and Emerging Customer Demand 3

4 támogatási rendszert is az igényekhez alakították. A magyar törvénykezés ezzel szemben még csak a kezdeti stádiumban jár, azonban egyértelműen észrevehető a szándék egy Németországhoz hasonló rendszer bevezetésére. Az Európai Unió energiapolitikai alapelve az, hogy a tagországokban sokkal jobban ki kell aknázni a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségeket: a biztonságosabb energiaellátás, a földgáztól és a kőolajtól való importfüggőség csökkentése, a környezet állapotának javítása, a mezőgazdaság újszerű termékszerkezetének kialakítása, a helyi munkahelyteremtés javítása, a környezetbarát energetikai technológiák elterjedése érdekében. A magyar politika kialakításakor figyelembe kell venni ezeket a szempontokat, hiszen a szükséges mintegy 100 Mrd forintos összeg jelentős része származna EU-s forrásokból. Hazánk a megújuló energia jelenlegi 0,7%-os részarányának 3,6%-ra növelésére tett ígéretet 3, amely szám a potenciális kapacitásaink ismeretében tartható, sőt meghaladható cél is lehet. Forrás: GKM, 2002 Az árampiac kereteit a 2001-es villamosenergia-törvény, a január 1-jén hatályba lépett új jogszabályok a kormányrendeletek, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium rendeletei határozzák meg. A piac részleges liberalizálása óta a 6,5 GW-nál több villamos energiát felhasználó fogyasztók a szabadpiacon is beszerezhetik a szükséges energiát 4. Ezzel párhuzamosan még egy ideig létezik a közüzemi árampiac, amely a kisfogyasztók ellátásának stabilitását biztosítja. Ez az a környezet, amellyel a megújuló energiát előállító vállalkozások szembesülnek, amikor értékesíteni akarják terméküket. A magyar állami támogatási rendszer alapvetően két területre koncentrál: a megújuló energiával kapcsolatos befektetések ösztönzésére és a termelés támogatására. 3 Forrás: GKM 4 Forrás: Magyar Energia Hivatal weboldala: A piac liberalizálása 4

5 A termelés támogatását a német rendszerhez hasonlóan rögzített áras felvásárlási eljárással kívánja elérni az állam: a jelenleg is érvényes átvételi árakról ad tájékoztatást a következő táblázat. Forrás: Magyar Energia Hivatal A megújuló energia átvételi árai aug. 1. hazánkban Csúcs Völgy Mélyvölgy A termelés módja Megújuló energiaforráson (geotermikus, nap-, szél-, bio-, < 5 MW víz-, és hulladékból származó energián) alapuló Vízerőmű (> 5 MW); egyedi gázerőmű; 6-50 MW közötti nem távhővel kapcsolt; > 50 MW távhővel kapcsolt; (közüzemi nagykereskedelmi ár) < 6 MW kapcsolt; 6-50 MW távhővel kapcsolt, 2. árkategóriájú földgázzal termelt < 6 MW kapcsolt; 6-50 MW távhővel kapcsolt, nem 2. árkategóriájú földgázzal termelt < 6 MW kapcsolt; 6-50 MW távhővel kapcsolt, nem földgáz tüzelőanyaggal (nem földgázbázison) termelt 28,74 16,51 9,38 18,76 9,38 9,38 27,48(28,96*) 15,62 9,38(3,00*) 24,84 14,13 9,38 Ez egyrészt örvendetes, mert a növekvő különbség az ipari átlag és a megújulók között a kapacitások bővítésére ösztönöz, másrészt egyben finanszírozási problémákat is felvet. Mivel ebben az esetben is igaz a közgazdaságtan alaptörvénye, miszerint nincs ingyen ebéd azaz valakinek fizetnie kell a többletért, rendkívül érzékeny téma annak pontos meghatározása, hogy melyik árfolyam lehet a leghasznosabb. Figyelembe kell venni, hogy a lakosság most is hozzávetőleg fillérrel támogatja kilowattóránként a megújuló energiát 5, és az átgondolatlan áremelés ellenállást válthat ki a lakosságban a zöld energia felé. Természetesen sok időnek kell ahhoz eltelnie, hogy az átvételi ár megfelelő szintre kerüljön, érdemes itt is figyelemmel kísérni azon országok gyakorlatát, ahol már másfél-két évtizedes fejlődésen estek át a hasonló törvények. A Nemzeti Megújuló Stratégia hivatott arra, hogy 2010-ig mintegy milliárd forintot biztosítson a megújuló energia terjedésére 6. A beruházások indításához a Nemzeti

6 Energiatakarékossági Program vissza nem térítendő támogatása mellett lehet pályázni a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat támogatására is. Ezeket a támogatásokat biomasszahasznosításhoz, geotermális energia kinyeréséhez, napkollektoros rendszerek kiépítéséhez, szélerőművek telepítéséhez és fotovillamos berendezések üzembeállításához biztosítja az állam, a fentiekben már említett két cél mentén megosztva. A Magyar Fejlesztési Bank és az Energiatakarékossági Hitel Alap kamattámogatásos kölcsöne szintén biztosít kedvezményes lehetőségeket a beruházások ösztönzésére, de ez a kormányzati intézkedésekkel együtt sem elegendő még a vállalt célok elérésére. Komoly probléma például a jelenleg is túlterhelt hálózat befogadóképessége is, hiszen a benyújtott igények már szélenergiából is meghaladják azt, amit a magyar rendszer felvenni képes. Ráadásul hazánk még nem készült fel a nem állandó energiaellátást biztosító források (mint például a szél- és a napenergia) integrálására, és gondot okoz az áramtermelés szempontjából kieső időszakok pótlása is. Az ártámogatási rendszer bevezetését az elképzelés szerint egy minőségbiztosítási rendszer létrejötte is támogatja: a kormányzat külföldi (a német Grüner Strom Label, az OK Power és a TÜV Erneubare Energien, a finn Ekoenergiaa, a svéd Bra Miljöval, az osztrák Umweltzeichnen és a svájci star - Naturemade) mintára igazolná azt, hogy a szolgáltató megújuló energiaforrások segítségével állít elő elektromos áramot. Ezek a jelzések mintegy márkaként különböztetik meg a zöld elektromosságot a hagyományostól egy olyan piacon, ahol kiemelten szükség van a márkázásra. A legtöbb országban a zöld áram még mindig csak a piac egy szűk szegmensét képviseli, bár a vállalatok és az állami szféra felől sok esetben tapasztalható az érdeklődés és a kereslet élénkülése. A zöld energia piaca egy olyan prémium piac, ahol a hitelesség és a fogyasztók bizalmának megőrzése kulcskérdés. A piacnak szüksége volt egy olyan egységes kritériumrendszer létrejöttére, amely képes egyértelműen megkülönböztetni a terméket a hagyományos termékektől. Ennek az ösztönzésnek a hatására jöttek létre a nemzeti zöld energia márkák a 2004-es év során. Jelenleg is fejlesztés alatt áll egy egységes európai márka Eugene néven, amely összefogná a kialakuló nemzeti jelöléseket - így az addigra remélhetőleg elkészülő magyar szabályozást is. 6

7 3. A zöld marketing és a fogyasztói magatartás Mottó: "Whether you believe you can, or whether you believe you can t, you re absolutely right" Henry Ford A törvényileg szabályozott áramszolgáltatók hagyományosan kedvezményesen, közjószágként kínálták terméküket a fogyasztóknak. Amióta megnyíltak a piacok a verseny előtt (Németország: 1998, Magyarország: 2003/08), a szolgáltatók egyre inkább keresik annak a lehetőségét, hogy emeljék az áramtermelés hozzáadott értékét. Az értéknövelés lehetséges útja a megkülönböztető stratégia követése, vagy pedig a piac egy meghatározott szegmensére koncentráló értékesítés. Azok a szolgáltatók, akik kikerülnek megszokott monopol helyzetükből, hirtelen tökéletes helyettesítő termékeket kínáló versenytársak között találják magukat és kemény árversenynek néznek elébe. Levitt munkáinak köszönhetően már a 60-as évektől kezdve alapkövetelmény versenyzői piacokon a termékdifferenciálás és a fogyasztóorientáltság, ezekkel a fogalmakkal az áramszolgáltatók csak most kezdenek ismerkedni. Az zöld áram esete azért jelent kihívást a szegmensben tevékenykedő vállalatok számára, mert a fogyasztók egy olyan társadalmi-gazdasági meggyőződés rabjai, amely a piac liberalizálása előtti időkből származik. A fogyasztók ahhoz vannak hozzászokva, hogy háztartási áramuk a már említett monopolhelyzetben lévő szolgáltatótól származik, ahol sem lehetőség, sem pedig igény nincs a változtatásra. Ennek a ténynek számos olyan következménye van, amelyek megnehezítik a zöld marketing tevékenységét és a zöld áram térnyerését. - A fogyasztók nem rendelkeznek még alapvető információkkal sem, ami ahhoz kellene, hogy élni tudjanak a piacnyitás lehetőségeivel: kitől lehet áramot vásárolni? Honnan szerezhetők be a szükséges információk? Ezek a főbb kérdések, amivel szembesülnek. A közömbösség és a bizonytalanság érzése ahhoz vezet, hogy a fogyasztók korábbi szolgáltatóiknál maradjanak. - Egy átlagos fogyasztó gyakran még saját szükségleteivel és preferenciáival sincs tisztában: nem ismeri saját fogyasztását, sem annak környezeti hatásait. Ez persze némiképp érthető is, hiszen a múltban a változtatás lehetősége nem adatott meg, így ezek az információk nem voltak fontosak - A zöld áramot választó korai alkalmazkodó csoport hálózati externáliákkal is szembesül: saját fogyasztása önmagában alig befolyásolja az egész áramtermelést és 7

8 annak környezeti hatásait. Ennek megfelelően a termelők is gyakran csak akkor hajlandóak beruházni a megújuló energiába, ha megfelelő nagyságú igényt tapasztalnak vevőik körében. - Végül a fogyasztók ahhoz is hozzá vannak szokva, hogy a környezeti hatások a kormány és az iparág szereplői között dőlnek el, így összességében az áramszolgáltatás piaci liberalizációja sem vált ki pozitív érzéseket legtöbbjükből. A zöld marketing célja kihasználni a fogyasztók fizetési hajlandóságát, és értékesíteni olyan termékeket, amelyek extra egyéni hasznot biztosítanak, valamint a társadalom számára a környezet minőségi javulását szolgálják. A jelenleg rendelkezésre álló kutatások többsége jelentősen felülbecsli ezt a fizetési hajlandóságot, egy amerikai felmérés szerint a vásárlók nagy része (40-70%) hajlandó lenne 5-15%-kal többet fizetni zöld termékekért - ebbe természetesen beleértve a zöld áramot is. Az impozáns mutatók ellenére 3% körüli azoknak az aránya, akik ezt a gyakorlatban meg is teszik, ami hatalmas különbség 7. A következő fejezetben bemutatásra kerülő felmérésben arra keresem a választ, hogy vajon a magyar lakosság hajlandó lenne-e fizetni a zöld áramért, illetve hogy milyen tényezők befolyásolják a választást. Az áramszolgáltatás piaci szereplőit jelenleg őrzött pozíciójuk alapján két kategóriába lehet sorolni: a nagy piaci részesedésű tradicionális cégek (Góliátok) és a számtalan apró alternatív szolgáltató (Dávidok). Ez az eredetileg öko-élelmiszerekre alkalmazott csoportosítás lehetőséget ad arra, hogy a zöld áramszolgáltatás piacát közelebbről is megvizsgáljuk: vajon milyen problémával találkoznak a vállalatok a fogyasztókért folytatott harcban? A Dávidok erősségei közé tartozik a vállalkozói szellem és az innovativitás, hiszen ez fennmaradásuk alapvető feltétele. Ezek a szereplők motiváltak arra, hogy fenntartható üzletpolitikát kövessenek, a családi vállalkozások létének egyik lényeges pontja, hogy a következő generáció számára átörökíthető legyen. A munkafolyamatokba való közvetlen betekintés lehetősége, a kis méretből fakadó áttekinthetőség hitelessé teszi ezeket a kis szolgáltatókat, róluk biztosan megállapítható, hogy tevékenységük milyen célt szolgál. Ezekkel az előnyökkel szemben a Góliátok oldalán a kiterjedt termelői és elosztási kapacitás, a biztos és erős anyagi háttér és a kialakult márkanév áll. 7 8

9 Forrás: Wüstenhagen (1998): Greening Goliaths vs. Multiplying Davids Mindkét oldalnak megvannak a maga előnyei mellett a hátrányai is: a kicsik pont ott vannak lemaradva, ahol a nagyok előnyei mutatkoznak. A gyenge anyagi háttér, a tapasztalat hiánya és az értékesítési lehetőségek korlátai megakadályozhatják azt, hogy termékük - a zöld áram - a fogyasztók széles rétegeihez jusson el. A Góliátok sem tökéletesek, részvényesi és manageri érdekeket szolgáló rövid távú céljaik, lassú reakciójuk és gyakran a hitelesség hiánya hátráltathatja őket abban, hogy elérjenek új fogyasztókat, illetve a régieket vegyék rá a változtatásra. A zöld marketing egyik legfontosabb feladata, hogy segítsen kitörni az elszigetelődött piaci szegmensből és elfogadott, érett és széles körben vásárolt termékké tenni a zöld áramot. A termékbevezetés kezdeti szakaszában a Dávidok megjelenése megismerteti az új terméket - esetünkben a zöld áramot - a piaccal, egyes innovatív szellemű fogyasztók pedig elkezdik vásárolni azt. Itt következik a zöld marketing, amely megpróbálja átlendíteni a terméket erről a szintről egy érezhető bővüléssel járó korai növekedési szakaszra. A termékéletgörbe ezen szakaszán már megjelennek a Góliátok úttörő képviselői, akik súlyuknál fogva segítik elő a növekedési folyamatot. Az ezt követő robbanásszerű fejlődés majd az érettség során a piaci szereplők és a vásárlók száma megsokszorozódik, a termék elfogadottá 9

10 válik. A kérdés az, hogy a zöld marketing milyen eszközöket alkalmazva próbálhat meg kitörni a kezdeti fázisból, hogy sikeressé tegye a zöld áramot és annak szolgáltatóit. A marketing 4 P-je (price, place, product, promotion - azaz árazás, elhelyezés, termék és értékesítés) a zöld áram esetében még kettővel egészül ki: public opinion és politics; azaz a hagyományos marketingeszközök mellett a kormányzati politika és a közvélemény is szerepet játszik a marketingstratégia kialakításakor. Célpontja a piac világoszöld szegmense: az a többség, amely rendelkezik bizonyos zöld öntudattal, de nem tartozik a radikálisak közé. Maga a termék, azaz a zöld áram küzd azzal a már említett problémával, hogy nehéz megkülönböztetni, hiszen a fogyasztó által kapott áram semmiben sem különbözik a más eljárással előállítottól. Sok függ tehát a csomagolástól, hogy mennyiben képes társadalmi felelősségtudatot ébreszteni, illetve mennyiben tudja magát feltüntetni a környezetvédelem fontos velejárójának. Ez a megkülönböztetés lesz a reklám feladata, amelynek meg kell szólítania a fogyasztókat és egy olyan üzenetet kell hordoznia, ami elég meggyőző az átálláshoz. Az Entega által alkalmazott szlogen jó példa arra, hogy miként lehetne felkelteni a figyelmet: Minden olyan természetbarátnak, aki a kapcsolatot keresi. Az értékesítés feladata azért is nehéz, mert az új termékek ebben az esetben is értékesítés előtt bemutatásra szorulnak. Jan Harmin (a Center for Resource Solutions munkatársa) szavai kifejezik, hogy milyen nehézségek állnak egy zöld energiát értékesítő vállalat előtt: Manapság a zöld marketing képviselőinek azt kell mondaniuk: egyébként ez az elektromos áram, ez az átalakuló piac, így termelik az áramot, ezért kell Önnek is törődnie vele, ezért kell Önnek megújuló energiát vásárolnia; ja igen, és egyébként kérem, hogy mindezek mellett a mi termékünket válassza 10

11 4. A kérdőíves felmérés bemutatása és eredményeinek ismertetése 8 A zöld energia terjedésében három fogyasztói szektor játszik jelentős szerepet: az állami megrendelők, a vállalati szféra és a lakosság. Vizsgálatom tárgyául a lakossági oldalt választottam, amelyet egyrészt kumulált súlya indokol, másrészt pedig a vállalatokra gyakorolt társadalmi nyomás ösztönző hatása. Kérdőíves felmérésemben 104, zömmel budapesti és Pest megyei háztartást kérdeztem meg arról, hogy hajlandóak lennének-e többletkiadásokkal támogatni a zöld energiát (mintakérdőív: lásd 1. melléklet). A felmérés nem reprezentatív, a felmért Milyen gyakran esik szó az Ön körrnyezetében az energia-takarékosságról? csoport összetétele eltérhet az országos és a helyi átlagtól is, éppen ezért az 1. egyáltalán nem értelmezéskor számos előfeltételt 15% 8% 2. néha (néhány figyelembe kellett venni. A válaszadási 33% havonta) hajlandóságnak, illetve a felmérés 3. gyakran (havonta) 44% helyszíneinek köszönhetően a 4. nagyon gyakran (hetente) válaszadók kétharmada nő, nagyrészük érettségivel vagy magasabb végzettséggel rendelkezik, jövedelmi helyzetük pedig az átlagos szint körül szóródik, kevés kiugró értékkel. Modellem függő változója a fizetési hajlandóság, amelyet az alábbi kérdés mért: Jelenlegi villanyszámla-kiadásaihoz képest mennyi többletkiadást vállalna, hogy energiaellátása teljes mértékben megújuló (szél, nap, víz, stb.) energiából történjen? A válaszok azt az eredményt hozták, hogy az emberek 79%-a hajlandó lenne többletkiadást vállalni a megújuló energia érdekében. Ez azt mutatja, hogy a lakosság felé irányuló zöld marketingnek lehet alapja, azonban nem szabad felülbecsülni a válaszadók szándékát. Mivel a kérdés a fizetési hajlandóságra irányult és nem a tényleges kiadásokra, a kettő jelentősen is eltérhet egymástól. A modellből épített regresszió megmutatta, hogy a jövedelmi helyzet javulásával, illetve a képzettségi szint emelkedésével növekszik a fizetési hajlandóság, míg a fiatalabbtól az idősebb korosztály felé ez az érték csökken. Az első két tulajdonság általában egymással is összefügg, kölcsönösen erősítő hatásuk jelenlétét több szignifikáns változó is 8 A fejezetben közölt adatok mindegyike a kérdőív eredményein alapul, részletesebben lásd: mellékletek. 11

12 jelzi. A jelenség indokaira számos ok mellett a Maslow-féle szükséglethierarchia világít rá: az emberek szükségleteiket fontossági szintek szerint elégítik ki, ahol a legalsó és alapvető szint a fizikai szükséglet és a csúcson az önmegvalósítás szerepel. Amíg a jövedelmi helyzet nem teszi lehetővé az alapvető szükségletek kielégítését, addig az emberek is kevésbé viselkednek környezet-tudatosan, hiszen az már egy felsőbb szintű szükségletet elégít ki. (a kérdőív eredményiről részletesebben: lásd 2. melléklet). A jelenlegi villanyszámlához viszonyított többletvállalási szándék 8% 4% 21% nem fizetne érte 5%-al többet 10%-al többet 33% 15%-al többet 20%-al többet 34% A kérdőív első része annak felderítését szolgálta, hogy a megkérdezett mennyire van tisztában a magyar energiaellátás szerkezetével. A feladat az volt, hogy rávezető lista segítségével becsüljék meg Magyarország három legfontosabb energiaforrását. Az eredmény meglepően egységes és jó tudást mutat: az első említések 96%-át érte el az atomenergia, szén- és földgáztüzelés hármasa, míg a második és harmadik helyeken arányuk 74 és 78%. A függő változót követő attitűdre vonatkozó kérdések liberalizmus, környezetvédelem, altruizmus, stb. a felmérésben nem bizonyultak döntő fontosságúnak, szerepük nem jelentős abban, hogy valaki milyen mértékben hajlandó fizetni a zöld energiáért (attitűdök elemzésének eredménye és regressziók: lásd 3. melléklet). Összességében elmondható, hogy az elemzett adatok alapján van tér a zöld marketing hatására, a lakossági piac nyitása pedig a lehetőséget is meg fogja teremteni a hazai megújuló energia előtt. Bár pontos eredményekhez egy átfogó, országos és reprezentatív elemzés kell majd, célom az volt, hogy rávilágítsak: hazánkban is fontos szerepe lehet egy jól átgondolt zöld marketingnek a sikerekben. 12

13 5. Összefoglalás és javaslatok Ahhoz, hogy a megújuló energiaforrások elterjedése lendületet vegyen és sikereket érhessünk el, az akaraton kívül számos előfeltételnek kell teljesülnie. Németország példája akkor lehet hasznos számunkra, ha megteremtjük azokat az alapokat, amelyekre építeni lehet. Szükségünk van egy olyan erős központi (állami) elhatározásra, amely képes végigvinni a megalkotott terveket. A célokat támogatnia kell az érdekcsoportok széles körének, egy olyan kritikus tömegnek, ami elegendő a kezdeti lendület biztosításához. Ès végül fontos feltétel az is, hogy olyan parlamenti képviselők lépjenek fel a zöld energia érdekében, akiknek megvan a kellő szakmai tapasztalatuk és kitartásuk a folyamatos harchoz, amit a változás véghezvitele jelent. Ha sikerül teljesítenünk ezeket a feltételeket, akkor már adott a kiindulási pont a cselekvéshez, ahhoz, hogy a sikeres példákon és az elkövetett hibákon okulva a leghatásosabb eljárásokat válasszuk. - Németországban parlamenti képviselők javaslatai és beadványai segítették a törvénykezési folyamatot, ami hazánkban is eredményes lehet a folyamatok felgyorsításában - A megújuló energia ügye európai mintára pártokon átívelő megoldást kíván - Óvatosnak kell lenni a tehermegosztás kialakításakor, hiszen míg a költségek szétosztása biztosítható, a keletkező hasznok eléréséért Németországban is jól látható lobbicsoportok szerveződtek - A piacnyitás megnöveli a megújuló energia esélyeit. Amint hazánkban is teljes lesz az árampiac liberalizáltsága, várható, hogy fokozódik a zöld marketing tevékenység és idővel a kereslet is eléri a kritikus tömeget - A kritikus tömegű kereslet kialakulásához idő kell, nem szabad azonnali látványos eredményeket követelni. A zöld márkázás és a tanúsítványok elterjedése segíthet a fogyasztói magatartás változtatásában - Ès természetesen szükség van szerencsére is, hiszen a megújuló energiáról szóló német törvény (StrEG) 1990-es elfogadása óta is akadtak olyan fordulópontok, amikor kérdésessé vált a fejlődés addigi ütemének fenntartása 13

14 6. Irodalomjegyzék 1) Ryan Wiser és Steven Pickle Environmental Energy Technologies Division, (University of California szeptember): Green Marketing, Renewables, and Free Riders: Increasing Customer Demand for a Public Good 2) Mischa Bechberger, Danyel Reiche, (2004. December): The spread of renewable energy feed-in tariffs (REFITs) in the EU-25 3) Christian von Hirschhausen és Georg Zachmann: (WP 5 Report of the SESSA Project május): Perspectives and Challenges of EU Electricity Enlargement - Benchmarking the Reforms of the Electricity Sector in the New Member States 4) Rolf Wüstenhagen & Tarja Teppo (2004. október): What makes a good industry for venture capitalists? Risk, return and time as factors determining the emergence of the European energy VC market 5) Rolf Wüstenhagen és Michael Bilharz (2004. június): Green Energy Market Development in Germany: Effective Public Policy and Emerging Customer Demand 6) Rolf Wüstenhagen és Katharina Sammer (2005. február 28) Business Strategy & the Environment, Special Issue Sustainability Marketing : The Influence of Eco-Labelling on Consumer Behaviour Results of a Discrete Choice Analysis 7) Rolf Wüstenhagen (2003): Sustainability and Competitiveness in the Renewable Energy Sector: The Case of Vestas Wind Systems 8) Jacob Lemming (Systems Analysis Department, Risø National Laboratory): Financial Risks for Green Electricity Investors and Producers in a Tradable Green Certificate Market 9) Doris A. Fuchs, Maarten J. Arentsen (Energy Policy 30 (2002) o.): Green electricity in the market place: the policy challenge 10) Magyar Energia Hivatal (2004. szeptember): Tudnivalók a villamos energia versenypiacra történő kilépéshez 11) Dr. Molnár László (Energy Centre, 2002): Social and Environmental Impacts of Power Sector Reform in Hungary 12) Kasza György (Energia Klub, 2003): Renewables Report, Hungary 13) Energia Klub (2004. November 18.): Vélemény a nemzeti megújuló energiahordozó stratégiáról 14) Bird,L., Wüstenhagen,R., Aabakken,J., (2002. Renewable and Sustainable Energy Reviews o.): A review of international green power markets: recent experience, trends, and market drivers 14

15 14) Datamonitor (2003. szeptember): Winning the green energy customer opening up the new residential market 15) J. Markard, (1997, Elektrizitätswirtschaft 26/97. VWEW, Frankfurt o.): Green Pricing 16) J. Markard, B. Truffer, (2004, Energy Policy): The promotional impacts of green power products on renewable energy sources: direct and indirect eco-effects Internetes források: Letöltés ideje november 10. 1) A magyar villamosenergia-piac: 2) Vihart aratnak? 3) Szelet vetnek A004143F7/?OpenDocument 4) Légy szeles! 5) Struktúraváltás a teljes piacnyitásig 004A5A0A/?OpenDocument 6) Az energiaellátás jelenlegi és távlati helyzete Európában és hazánkban 004A5A0A/?OpenDocument 7) Megújuló energia: Mrd forintos támogatás 2010-ig 8) Market demand for green power products (Google kereső által eltárolt html formátumban) 9) Customer choice can boost 'green power' use-study 10) Consumers and green electricity: profiling potential customers (Google kereső által tárolt html formátumban) 15

16 7. 2. melléklet Jelenlegi villanyszámla-kiadásaihoz képest mennyi többletkiadást vállalna, hogy energiaellátása teljes mértékben megújuló (szél, nap, víz, stb.) energiából történjen? válaszadók százalékos eloszlása nem támogatnám 21,10% 5%-kal fizetnék többet maximum 34,60% 10%-kal 32,70% 15%-kal 7,70% 20%-kal 3,90% Még ha mindenki meg is próbálna takarékoskodni az energiával saját otthonában, az akkor sem befolyásolná jelentösen az ország energiafogyasztását. válaszadók százalékos eloszlása 1. teljesen egyetértek 11,50% 2. egyetértek 32,70% 3. bizonytalan 21,10% 4. nem értek egyet 32,70% 5. egyáltalán nem értek egyet 1,90% A kormánynak engednie kell, hogy az energiaszektor maga döntsön az energia-ellátásról és a takarékosságról válaszadók százalékos eloszlása 1. teljesen egyetértek 19,20% 2. egyetértek 15,40% 3. bizonytalan 25% 4. nem értek egyet 11,50% 5. egyáltalán nem értek egyet 28,80% Nagyon foglalkoztat, hogy a klímaváltozás miként hat gyermekeim és a következö generációk jövöjére válaszadók százalékos eloszlása 1. teljesen egyetértek 21,20% 2. egyetértek 19,20% 3. bizonytalan 23% 4. nem értek egyet 15,40% 5. egyáltalán nem értek egyet 21,20% 16

17 A környezeti problémák jelentöségét a környezetvédök túlzottan felnagyítják válaszadók százalékos eloszlása 1. teljesen egyetértek 17,30% 2. egyetértek 15,40% 3. bizonytalan 11,50% 4. nem értek egyet 28,80% 5. egyáltalán nem értek egyet 26,90% Èrtékelje, hogy Ön szerint egy átlagos magyar állampolgár energiafogyasztása mennyire pazarló! (Likert-skála 1-5-ig) válaszadók százalékos eloszlása 1 1,90% 2 11,50% 3 48,10% 4 32,70% 5 5,70% Részt vesz-e Ön társadalmi (civil, pl. Egyesület vagy alapítvány) vagy környezetvédelmi szervezetek munkájában válaszadók százalékos eloszlása 1. nem, egyikben sem 90,40% 2. társadalmi szervezetben 1,90% 3. környezetvédelmi szervezetben 7,70% 4. mindkettöben 0,00% Milyen gyakran esik szó az ön környezetében az energia-takarékosságról? válaszadók százalékos eloszlása 1. egyáltalán nem 7,70% 2. néha (néhány havonta) 32,70% 3. gyakran (havonta) 44,20% 4. nagyon gyakran (hetente) 15,40% 17

18 8. 3. melléklet Dependent Variable: VILL Method: Least Squares Date: 11/27/05 Time: 18:57 Sample(adjusted): Included observations: 104 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C JOV JOV JOV JOV R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) A jövedelem hatása (JOV dummy változók) a fizetési hajlandóságra (VILL), referenciacsoport: JOV3 kategória. Az alsó jövedelmi kategóriák méretük miatt is szignifikánsak, nagy mértékű negatív irányú eltérés mutatkozik fizetési kedvben. Dependent Variable: VILL Method: Least Squares Date: 11/27/05 Time: 18:46 Sample(adjusted): Included observations: 104 after adjusting endpoints A kor hatása, évenként csökkenő fizetési kedvvel. Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C KOROS R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)

19 Dependent Variable: VILL Method: Least Squares Date: 11/27/05 Time: 22:49 Sample(adjusted): Included observations: 104 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. C NO R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) A férfiak és a nők között fizetési hajlandóságban nincs szignifikáns különbség, erre bizonyíték a dummy változó magas p-értéke. Referenciacsoport: férfiak. Dependent Variable: VILL Method: Least Squares Date: 11/27/05 Time: 22:51 Sample(adjusted): Included observations: 104 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. dummy változó. C KLI KLI KLI KLI R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Az attitűdöt vizsgáló változók egyik példája a klímaváltozás hatását vizsgáló változó. A szinte egyenletes eloszlás miatt nincs kimutatható kapcsolat a gondolkodásmód és a fizetési hajlandóság között. Referenciacsoport: KLI2 19

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai "Nap Napja" (SunDay) rendezvény 2016. Június 12. Szent István Egyetem, Gödöllő A klímaváltozás megfékezéséhez (2DS szcenárió) ajánlott

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere EWEA Hungary Policy Workshop, Budapest, 2013 A remény hal meg utoljára avagy Milyen lehetne a jövő energiarendszere Magyarországon? dr. Munkácsy Béla ELTE, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Erre van előre!

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter Túlélés és kivárás átmeneti állapot a villamosenergia-piacon 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Biró Péter 2 Kereslet Kínálat rendszerterhelés 3 4 Árak 5 Termelői árrés 6 Költségtényezők Végfogyasztói árak, 2012

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3.

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3. 6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3. Árképzési módszerek költségfedezeti hosszú távú határköltségen alapuló támogatott hatósági ÁR piaci (tőzsdei) 1 Az energiaszolgáltatás természetes monopólium

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések Bartus Gábor Ph.D. titkár, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Tartalom (1) Érdemes-e a jelenlegi paksi blokkokat élettartamuk lejárta előtt bezárni? (2) Szükségünk

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA

A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA Kaderják Péter Budapesti Corvinus Egyetem 2009 április 2. 2 MI INDOKOLHATJA A MEGÚJULÓ SZABÁLYOZÁST? Szennyezés elkerülés Legjobb megoldás: szennyező adóztatása

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás helyzetkép és jövőkép Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Energetikai Szakkollégium Egyesület Csetvei Zsuzsa, Hartmann Bálint 1 Általános ismertető Az energiaszektor legdinamikusabban fejlődő iparága Köszönhetően az alábbiaknak: Jelentős állami és uniós támogatások Folyamatosan csökkenő költségek

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA Dr. NOVOTHNY FERENC (PhD) Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai intézet Budapest, Bécsi u. 96/b. H-1034 novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Megújuló áramtermelési lehetőségek és korlátok régiónkban

Megújuló áramtermelési lehetőségek és korlátok régiónkban Megújuló áramtermelési lehetőségek és korlátok régiónkban Kaderják Péter Kutatóközpont vezető CPSL/REKK közös projekt eredményeinek bemutatása 2012. május 11. Projekt célja Négy ország példáján keresztül

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana A megújuló energiaforrások közgazdaságtana Ságodi Attila Partner KPMG Tanácsadó Kft. Energetikai és közüzemi tanácsadás Energetikai körkép FAKT Konferencia 214. október 7. AGENDA I. Megújulók helyzete

Részletesebben

Dr. Munkácsy Béla. adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék munkacsy@elte.hu. elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Dr. Munkácsy Béla. adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék munkacsy@elte.hu. elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület Dr. Munkácsy Béla adjunktus, ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék munkacsy@elte.hu elnök Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület nincsen összefüggés az emberi boldogság mértéke és az elfogyasztott

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra Dibáczi Zita Osztályvezető Helyi Fórum Nyíregyháza, 2012. december 10. 1 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Geotermia a XXI. században

Geotermia a XXI. században Geotermia a XXI. században IV. kisteleki szakmai fórum 2008.02.26. Hőszivattyús földhő hasznosítás s aktuális helyzete Magyarországon gon az EU helyzet tükrében Ádám Béla elnök ÉTE Hőszivattyús Szakosztály

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése Pˆr( y = 1 x) ( g( ˆ β + x ˆ β ) ˆ 0 β j ) x j Marginális hatás egy megválasztott

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP Varga Pál elnök, MÉGNAP Globális helyzetkép Forrás: EA Solar Heating & Cooling Programme Solar Heat Worldwide, 2016 A többi megújuló-energia hasznosítási módhoz hasonlítva, az éves hőenergia termelés tekintetében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit. Kiss Ernő MNNSZ elnök

Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit. Kiss Ernő MNNSZ elnök Köszöntjük a 2. Nemzetközi Szolár Konferencia résztvevőit Kiss Ernő MNNSZ elnök Napelemes piaci elemzés, nemzetközi és hazai PV piaci helyzet 2013. április 25. Források: www.pv-magazine.com www.solarbuzz.com

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

Szanyi János. GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu. Bányászat és Geotermia 2009, Velence

Szanyi János. GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu. Bányászat és Geotermia 2009, Velence Magyarországi geotermikus energia hasznosítás eredményei, lehetőségei és korlátai Szanyi János GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu Bányászat és Geotermia 2009,

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

5 6. A családi költségvetés. A. Mi a költségvetés, és hogyan készítsük el? B. Hogyan alakulhat a költségvetés egyenlege?

5 6. A családi költségvetés. A. Mi a költségvetés, és hogyan készítsük el? B. Hogyan alakulhat a költségvetés egyenlege? 5 6. A családi költségvetés A. Mi a költségvetés, és hogyan készítsük el? B. Hogyan alakulhat a költségvetés egyenlege? 5 6. A családi költségvetés A. Mi a költségvetés, és hogyan készítsük el? Meddig

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Okos hálózatok a Duna Régióban

Okos hálózatok a Duna Régióban Okos hálózatok a Duna Régióban Kaderják Péter SMART Future Forum - Okos Jövő Fórum 2014 Budapest, 2014. április 24. A Duna Régió 2 Eddigi eredmények Okos hálózatok kerekasztal Magyarország: (KÜM, Budapest,

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok Innováció 2012-ben Lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalatok számára Joint Venture Szövetség Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 Lakossági attitűdök Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban Martin József Péter ügyvezető igazgató Budapest, 2016. november 16. Transparency International Magyarország

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

lehetőségei és korlátai

lehetőségei és korlátai A geotermikus energia hasznosítás lehetőségei és korlátai Szanyi János GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu Utak a fenntarható fejlődés felé, 2010. 01. 20. Tartalom

Részletesebben

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés

Részletesebben