A falu és a vidék kapcsolatrendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A falu és a vidék kapcsolatrendszere"

Átírás

1 MSZT Falu- és Vidékszociológia Szakosztálya és az MTA DAB Szociológiai Munkabizottsága A falu és a vidék kapcsolatrendszere konferencia 2014 Absztraktfüzet Időpont: szeptember 17. Helyszín: Debrecen, DAB Székház 1

2 Az MSZT Faluszociológia és Vidékszociológia Szakosztálya és az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottsága tisztelettel meghívja Önt A falu és a vidék kapcsolatrendszere c. közös konferenciájára Időpont: szeptember 17. szerda, 10 óra Helyszín: DAB Székház Debrecen, Thomas Mann u. 49. I/C terem Program Megnyitó: Murányi István, DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, intézetigazgató-helyettes egyetemi docens és Mikecz László, MSZT Faluszociológia és Vidékszociológia Szakosztály elnöke Mikecz László: A Nyíregyháza környéki bokortanyák helyzete a rendszerváltástól napjainkig új kutatások. MSZT Faluszociológia és Vidékszociológia Szakosztály elnöke Giczey Péter: Vonzások és választások-települések közötti költözések vizsgálata az Észak-alföldi régióban. Falu, város, megyei jogú város kapcsolatrendszere szociológiai szemmel. DE, doktorandusz Dr. Kállai Ernő: A romák helyzete a falvakban. EKTF főiskolai tanár, MSZT elnökségi tag Dr. Lajos Veronika: Több színterű etnográfia? Új szemléletmód a lokális társadalmak kutatásában. MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, tudományos munkatárs Dr. Nagy Endre: A falukutatás módszertani dilemmái. Semmelweis Egyetem, egyetemi tanár Vita Ebédszünet 2

3 Prof. dr. Kulcsár László: Klímaváltozás és a vidéki gazdálkodók. Nyugat- Magyarországi Egyetem, egyetemi tanár (elmaradt) Dr. Pusztai Bertalan: Falusi turizmus. terek attrakciók, turisták. Szegedi Tudományegyetem, egyetemi docens Juhász Pál: Különböző megközelítések a faluszociológiában. Corvinus Egyetem, tudományos munkatárs Kávészünet Őrszigethy Erzsébet: Márkus István munkássága. Szociológus Dr. Aporné dr. Kincses Kovács Éva: Hagyományok továbbélése és ápolása Egykori és mai diákok. Szociológus Kiss Márta Dr. Kuczi Tibor: Bricolage a turizmusban a táj és a hagyományok közösségi termelése. Corvinus Egyetem, oktató és egyetemi tanár Vita Zárszó: Murányi István, DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, intézetigazgató-helyettes egyetemi docens és Mikecz László, MSZT Faluszociológia és Vidékszociológia Szakosztály elnöke. 3

4 Rezümék Mikecz László A Nyíregyháza környéki bokortanyák helyzete a rendszerváltástól napjainkig Nyíregyháza környékére gróf Károlyi Ferenc telepített szlovákokat, elsősorban a Szarvas környéki szlovákok közül. A bokortanyák ősei a szállások voltak, melyek gazdájukról kapták a nevüket. Ilyen volt Liskánszállás, a későbbiekben Liskabokor. A Liskabokor magyar neve Rókabokor, mivel a liska szlovákul rókát jelent. Magyarországon öt féle tanyatípust különböztethetünk meg: szórt tanyák, csoportos tanyák, sortanyák, majorsági tanyák, bokortanyák. Ma a Nyíregyháza külterületét jelentő bokortanyák lakóinak már 21,4 %-a dolgozik a mező-és erdőgazdaságban, az ipari és építőipari keresők aránya 41,5 %, a többi ágazat összesen 37,1 %-ot tesz ki ben 8421 fő, 2000-ben 8032 volt a bokortanyák népessége. A 0-14 éves korosztály száma az országos átlag felét sem éri el, a 60 év felettiek viszont többen vannak. Magyarnak vallják magukat az itt élők, a szlovák nyelvet csak az idősek beszélik. Roma népesség Nagycserkesz környékén él/ Lakatos és Tamásbokor ben 68 bokortanya volt található Nyíregyháza környékén ben a bokortanyák népessége 9012 fő volt. A bokortanyák népessége évről-évre csökken. Van olyan bokortanya, mely már kihalt (Fenyvestanya, Kecskés-dűlő). Óvodák és iskolák vannak néhány bokortanyában (pl. Rozsrétszőlő, Butykatelep, Mandabokor) ben zárt be a Felsősimai általános iskola. Az ezredfordulón 100 főből munkanélküli segélyben 3 fő részesült, míg a rendszeres szociális segélyt 9 fő kapott a 100 megkérdezettből. A legtöbben nyugdíjszerű ellátásból élnek, ami a kormegosztásból is következik. A tanyasi emberek élelmiszerre és lakásfenntartásra költenek a legtöbbet, s nagyon magas a közlekedésre fordított pénzösszeg. Az oka az lehet, hogy a legtöbb szolgáltatást a megyeszékhelyen, Nyíregyházán kell igénybe venni. A lakások szinte mindegyike be van kapcsolva a vezetékes vízhálózatba, elektromos energiával ellátottak. A gáz bevezetése az ezredfordulón 35 tanyán történt meg a 68-ból. Szennyvízcsatorna addig sehol sem volt kiépítve. A tanyasi lakosok munkaerő-piaci helyzete: 4

5 69%-uk inaktív 13%-uk munkaerő-piaci szempontból aktív 8%-uk munkanélküli 10%-uk gyesen van (2002. évi adatok szerint) júliusában felmérést végeztem a Nyíregyháza környéki bokortanyákon, 109 főnél. Életkörülményeiket vizsgálva 6 fő mély szegény, míg 40 fő szegénynek vallotta magát. A vizsgált személyek közül 45 fő inaktív, vagyis nyugdíjból, segélyből, illetve rokkantsági ellátásból él. A megkérdezettek közül 4 fő vallotta magát cigánynak (romának), míg 30 fő szlováknak. A családokban a két fő jellemző (46 fő). Jövedelmi helyzetük Ft-ig jellemző (65 fő). A nyilatkozók életkora jellemzően közötti (71 fő). A családok jellemzően a mezőgazdaságból élnek (összesen 43 fő). Gáz és villany a házak nagy részében (104 fő) be van kötve. A szennyvízcsatorna 53 családnál nincs bekötve a házba. Internetelérhetőség 78 családban nem lehetséges. A roma lakosság a tanyavilágban tud könnyebben telekhez jutni, ahol szociálpolitikai támogatásból felépítik házaikat, de azok alacsony értéke miatt nem tudnak Nyíregyházára költözni. A bokortanyákon élők életét segíti a tanyagondnoki szolgáltatás. Ezt az 1/2000/I.7/ SZCSM rendelet 39. -a szabályozza. A tanyagondnok biztosítja a bokortanyákon rászorulók meleg étellel történő ellátását, közszolgáltatásokhoz történő hozzájutásukat szolgálja. A rászorulók Ft napi összegért jutnak hozzá a szociális ebédhez, nyugdíjuk összegének függvényében. A tanyagondnok tájékoztatása szerint az itt élő 60 év felettiek nagy része inaktív. Az időskorúak közül 36 főnek biztosítanak ebédet. A körzetében 5-6 fő végez napszámosi munkát. Az itt élő romák aránya 10 %. A tanyabokrok egyéni karaktere, a tanyák közötti hierarchiában elfoglalt hely határozza meg létüket. A bokortanyák szervesen hozzátartoznak Nyíregyháza külterületéhez. Egyrészt a hagyomány ereje tartja őket felszínen, másrészt jelentőséget kap a mai gazdasági viszonyok között az egyéni vagy családi gazdálkodási mód, a háztáji gazdálkodás és a hagyományos kettős szálláselven alapuló gazdálkodás modernebb formája. Ezt segíti elő a bokortanyák közművesítése, infrastrukturális fejlesztése ban a bokortanyák hungarikummá váltak. 5

6 Giczey Péter Vonzások és választások települések közötti költözések vizsgálata az Észak-alföldi régióban. Több évtizede küzd a magyar vidék a vidéki lakosság folyamatos elköltözésével, különösen a kistelepülések és a hátrányos helyzetű térségek számára súlyos gondot jelentve. Jellemzően a mobilizálható erőforrásokkal rendelkezők (fiatalok, képzettek, piacosítható ingatlanvagyonnal rendelkezők) költöznek faluról a közeli kisvárosba, megyeszékhelyre, fővárosba, Észak-nyugat Dunántúlra. A vidék nem képes megtartani a jövőjét jelentő társadalmi erőforrásokat, több évtizede a vesztes élethelyzetek, a nincs lehetőség, nincs remény szemlélet hazája. Az előadás a nemzetközi és hazai trendek bemutatásával, a városodás és a városiasodás hosszú távú jelenségének, a közelmúlt magyar vidékkutatásainak vonatkozó tapasztalatainak értelmezésével, az Észak-alföldi régióban zajlott 2013-as empirikus vizsgálat alapján mutatja be a jelen és a közelmúlt költözési szokásait. Feltárja azokat a vélekedéseket és okokat, melyek toló- és szívóerőként a lakosságot költözésre ösztönzik, bemutatja a jellegzetes faluról városba költözés okait. 6

7 Kállai Ernő A romák helyzete a falvakban Az 1893-as, első jelentősebb tudományos értelemben akár kutatásnak is nevezhető összeírás jelenti a magyarországi roma közösségek újkori történetének kezdetét. Erre az időszakra döntő többségében kialakult az ország területén az a térbeli elhelyezkedés, amelynek meghatározó tényezője a vidéki, falusi lét a cigányok számára. Ez a helyzet a hosszú huszadik század folyamán megmaradt, az urbanizáció legfeljebb annyiban érintette a romákat, hogy ők ugyan helyben maradtak, csak településük lett város közben, legalábbis közigazgatási értelemben. A falusi lét és az ehhez kapcsolódó társadalmi jelenségek az ingázás miatti új tapasztalatok ellenére megmaradtak, sőt, a 21. század elején a gazdaságipolitikai válságok által szétzilált társadalomban új jelenségek kapcsolódtak hozzá. Az elszegényedő, a modernizációtól inkább távolodó települések meghatározó népessége sok helyen a cigány közösségek lettek. A mindennapi nélkülözés, a legális jövedelem hiánya, a beszűkült erőforrások feletti rendelkezésért való küzdelem gyakran pusztító konfliktusokat eredményeznek a roma és nem roma népesség között. A pártpolitika rátelepedése és szélsőséges javaslatai a helyzet megoldására pedig erős etnikai színezetet ad a kirobbanó ellentéteknek. Ennek következtében mára meghatározó gondolkodássá vált pártállástól függetlenül a rendpárti megoldások igénylése, a cigányok megrendszabályozása, mint a klasszikus bűnbakképzés legújabb megnyilvánulási formája. Az előadás arra tesz kísérletet, hogy röviden áttekintse azokat a főbb csomópontokat, amelyek meghatározó módon hozzájárultak a jelenlegi helyzet kialakulásához. 7

8 Lajos Veronika Több színterű etnográfia? Új szemléletmód a lokális társadalmak kutatásában Közhelyszerű kijelentés, hogy a jelenlegi globális változásfolyamatok hatására az embereket körülvevő világ komplexitása megnőtt. Ez az átalakulás intellektuális és metodológiai fegyelmet, a klasszikus terepmunka fogalmának és módszerének újfajta értelmezését (beleértve a különböző kutatási technikák együttes alkalmazását) követelheti meg a hazai néprajzos, antropológus, szociológus kutatóktól is. Sőt, ezek mellett a módszertani kísérletezést és talán az egyre következetesebben gyakorolt aktivizmust is. A nemzetközi tudományosságban a modern, illetve a késő modern társadalmat kutató antropológusok számára már az 1980-as években világossá vált, hogy a saját társadalom kutatása esetén a klasszikus, vagyis az intenzív ottlakás térbeli gyakorlataként felfogott terepmunka helyett szükség van egy sokkal rugalmasabb módszer kialakítására, amely alkalmas a nem egy helyhez kötődő társadalmi jelentések, kulturális tudás, tárgyak és elképzelések mozgásának, földrajzi mobilitásának nyomon követésére. Tereptapasztalataim alapján ez a felismerés érvényes lehet a Szatmár megyei Tyukodon megfigyelhető, határokon átívelő szociokulturális és gazdasági folyamatok vizsgálata esetében is. A Malinowski kidolgozta klasszikus terepmunka-módszer átgondolásának legismertebb példája az amerikai antropológus, George Marcus nevéhez fűződik. Marcus 1995-ben vezette be a több színterű etnográfia (multi-sited ethnography) fogalmát annak érdekében, hogy az antropológiát a társtudományoktól megkülönböztető terepmunkával is követni lehessen a globális világ szociokulturális összefüggéseit, illetve a glokalizációs jelenségeket. Előadásomban a klasszikus és az újragondolt terepfogalom tartalma közötti összefüggéseket és a több színterű etnográfia kérdését mutatom be nemzetközi példákon szemléltetve a módszer előnyeit, illetve korlátait, és hazai vonatkozású kutatási kérdésekkel illusztrálva annak alkalmazhatóságát a lokális társadalmakat kutató magyar társadalomtudományokban. 8

9 Dr. Nagy Endre A falukutatás módszertani dilemmái A szerző Weber egy definíciójából indul ki, mely szerint a történeti individuum kutatója, amihez a falukutatás is sorolható, a kulturális szempontból fontos individuális cselekedetek, képződmények, személyiségek kauzális elemzésére és kauzális összefüggések megalkotására törekszik. Ebben elengedhetetlenül szüksége van nomológiai tudásra, mert ismerni kell az általánost, a szabályszerűt, de valójában ez csak eszköz arra, hogy milyen individuális konstellációnak az eredményét kell benne látni; valaminek valamit tulajdonítunk, valamit meg kell okolnunk. Ez a falukutatás terepén azt jelenti, hogy amikor a kutatáshoz hozzáfogunk, ismerjük általában a magyar falvakra jellemző állapotokat, ismerjük nagyjából a jogi szabályozást, és ismerjük az idevonatkozó szakirodalmat is. Tehát amikor kiválasztjuk a kutatás tárgyát, egy falut, már előzetes tudással megyünk oda, és a problémát, amire fókuszálunk, csak ott találjuk meg. A tényfeltáró vizsgálat dokumentumok elemzésével kezdődik (a testületi ülések jegyzőkönyve), továbbá bizonyos statisztikai adatok birtokában (a községsoros beszámolókból a népszámlálás alapján), illetve ha vannak, a helytörténeti munkák elolvasása után. S amikor megvan a probléma, akkor felkeressük a személyeket, aki relevánsak az adott témában, és interjúkat készítünk velük. Ezáltal anyagokhoz jutunk, melyek nyelvi problémát vetnek fel: a szövegek, amelyek elsődleges köznyelvi formában, illetve elődleges konstrukciókban (tehát jogi, közgazdasági, igazgatástudományi stb. terminusok) vannak megfogalmazva, át kell tennünk a szociológia nyelvére. Ezáltal eljutunk a kutatás leíró stádiumába, de innen fel kell emelkednünk egy elméleti koncepcióba, s be kell illesztenünk az egészet a szociológia elméleti kereteibe. Ez után a problémaexpozíció utána a szerző kitér a hasonló módszerekre, pl. a Clifford Geertz nyomán elterjedt ún. sűrű leírásra. A köznyelvi és megfigyelő (pl. antropológusok) által kapott adatokat fel kell dolgozni egy fikcióvá, vagyis egy elméletbe kell illeszteni. E közben inverz operacionalizációt végzünk, mert nem elméleti fogalmakból indultunk ki, hanem először a gyakorlatot néztük és ezt vetettük egybe korábbi tapasztalatainkkal. Amikor ide jutunk, felvetődik az interjúvolt ún. elérhetőségi horizontja. Aki nálunk sokkal jobban ismeri a saját szakmáját és terepét, ami egyben az ő korlátja is, mert nem rendelkezik a saját területi elméleti horizontjával, hanem azt nekünk kell később pótolnunk. 9

10 Ez vezet át egy másik analógiához: amikor egy történet 2 értelmét keressük. A mannheimi értelemben vett ún. dokumentatív értelmet kell feltárnunk, eltekintve a szubjektív és az objektív értelemtől is, ami azt jelenti, hogy tisztáznunk kell a saját megfigyelői helyünk a történeti időben és a térben lokalizálni kell magunkat, mert csak így leszünk képesek egyáltalán beszélni valamiről. 10

11 Pusztai Bertalan Falusi turizmus: terek attrakciók, turisták A falusi turizmus a trianoni döntés miatt elveszett klasszikus (értsd: a 19. század során kialakult) turisztikai terek pótlására jött létre az as években. A II. világháborút követő szociokulturális és gazdasági változások miatt e kiépült rendszer gyakorlatilag megszűnt. Részleges újjászületése a nyaralók, hétvégi házak elterjedéséhez köthető a es években. Bizonyos települések kései szocializmus-kori értelmiségi újraértelmezése utána a rendszerváltást követően egyre komplexebb rendszerként jelent meg újra a falusi turizmus. Majd száz évvel ezelőtt és ma is sikerének kulturális háttere egyértelműen a modern nagyvárosi lét, az annak kapcsán megjelenő fragmentáltság- és elidegenedettség-érzés, az autentikusság-tapasztalat hiánya. A falusi turizmus egy jelentés-termelési viszony eredménye, amelyet jól jeleznek a róla szóló rurális és városi diskurzusok. A kritikai és kulturális turizmuskutatás elméleti kereteit használva és konkrét eseteket is megidézve előadásom e jelentés-termelési viszonyt kívánja bemutatni. 11

12 Juhász Pál Különböző megközelítések a faluszociológiában (előadás vázlata) A hatvanas évek végi újra-induláskor kétféle hagyomány: - néprajzi indíttatású: hogyan él egy-egy falu (Braun Róbert, Kiss Lajos, Fél Edit, Hoffer Tamás ) középpontban a kapcsolatápolás és az életforma ez folytatódik Bodrogiék, Sárkány Mihályék az antropológusok vizsgálódásaiban érthetően legalább két értelemben megváltozott az, amire figyelnek 1./ a ritualizálódó formák helyett a változás hatása áll előtérben (hiszen ez a gyors gazdasági növekedés és a meglendülő modernizáció kora) 2./ több figyelem a gazdasági racionalitásra - a család, mint alkalmazkodó gazdasági szövetség (hiszen az érdekeltségek középpontba-állításának is időszaka) a modellalkotás kísértései a Csajanov modell egyre kevésbé releváns, az antropológia megújuló elméletei nem elég specifikusak - társadalmi riport : a polgárok és a hatalom figyelmeztetése a nyomorra, a méltatlanságokra, a hátrányos helyzetek sorsszerűségére s a háttérbe szorult csoportok kizáródására a politikai figyelemből (Szabó Zoltán, Kovách Imre Erdei Ferenc és tanítványai) Ehhez kapcsolódnak a népi írók elemző beszámolói (Illyés Gyula, Veress Péter, Szabó Pál, Nagy Endre (aki társasági értelemben épp úgy urbánus, mint Tamási Áron), Politikai üggyé vált kérdések hátterének didaktikus megvilágítása (Tiszazug, Ormánság) A népismereti mozgalom egyik ága értelmiség-nevelésre figyel: sárospataki, szegedi, debreceni diákok falukutató kirándulásai és a kemsei csapat A túlfeszített lényeglátás kísértései. (Osztályharcos, azaz nagybirtokellenes, antiszemita és svábellenes indulatok.) Ezt a hagyományt után inkább írók és újságírók folytatták, az újjászülető hivatalos szociológia egyrészt párbeszédre törekedett velük, másrészt a tudatosított tünetek arányosítására és szerkezetbe-illesztésére törekedett. 12

13 A reform szolgálói és kritikusai. A szociológus a társadalom mérnöke századeleji illúziójának gyors elmúlása. A feladat-orientáltság és a képalkotásra törekvés feszültsége, hisz a feladatkijelölés egy előítéletté rögzült képből születik s a válaszhoz a kép újra-alkotására is szükség van. Az akadémikus szabályok csak kiterjedt analitikus munka árán engedik meg a képalkotást, ehhez csoportmunka kell. A feladatok gazdasági, szakigazgatási vagy szociálpolitikai kérdésekhez kapcsolódnak ezért a helyiek egy-egy csoportja jeleníti meg számunkra a feltételezett közösséget s kérdéseink sem az általuk átélt kérdések. S ami a legfőbb: ma már nincs falusi társadalom, ami elválasztható a városi társadalom -tól és fikció a faluközössség képzete. Az emberek nem aszerint különböznek egymástól, hogy hol élnek. Adatközlőink - csoportjuktól és egyéni tájékozódási csatornáiktól függően más falut látnak (avagy nem is akarnak képet alkotni falujukról). Valaha az agrárszociológia és a faluszociológia kapcsolódott egymáshoz s az agrártermelés kooperációs rendszerének és a paraszti életforma-változatoknak számbavétele elfogadható áttekintést adott a falu társadalmi viszonyairól, ha kiegészítettük azt az intelligenciára és a hatalmi viszonyokra való kitekintéssel. Ez a megközelítés a 30-as évek második fele óta egyre inkább öncsalás (vagyis azt állítom, hogy már Erdei idejében is kicsit az volt). Mára a komoly agrárvállalkozások kiváltak a falu teréből s a különböző üzemek különböző a világban szétterülő kapcsolathálókban tartják fenn magukat (ahogy a világ szerencsésebb vidékein már több mint száz éve). Csak a kocsmai és politikusi halandzsák világában él a falu paraszti világként. Mit csinálunk akkor mi? Számba vesszük a változásokat és keresztmetszeti képeket készítünk. Figyeljük a migrációt (a lakosságcserélődést), az ingázást, a megélhetési csatornákat, a lakásmódot, az iskolázást, stb. s ezek alapján megalkotjuk az elkülöníthető csoportok képét. S aztán egy-egy csoport gondjait, kapcsolatait és világlátását próbáljuk megérteni. De aki falukutatva a gazdálkodókat figyeli, egész más világot figyel, mint az, aki az ingázókat vagy a megélhetési forrásokban nagyon korlátozottakat vizsgálja. (Az iskola, az önkormányzat és az egészségügyi szolgálat ugyan kapcsolatban áll mindegyik csoporttal s akadnak képviselőik, akik értelmezik is az eltérő tapasztalatokat, de képeik nagy valószínűséggel torzítottak és töredékesek.) 13

14 Őrszigethy Erzsébet Egy szociográfus társadalomrajza (Márkus István író, szociográfus a szociológiai tudományok doktora / /) Márkus István agrártársadalommal foglalkozó köteteiből (1971 Kifelé a feudalizmusból., 1979 Nagykőrös., 1991 Az ismeretlen főszereplő., 1996 Polgárosodó parasztság.) a magyar parasztság hat évtizedes története bontakozik ki. E művek a 20. századi paraszttársadalom reményeiről, kudarcairól és végnapjairól tudósítanak. Már kamaszkorától (1937 óta) együtt érző figyelemmel követte nyomon a falusi, tanyai, mezővárosi lakosság sorsát. Tanítómesterei, olvasmányai, elméleti felkészültsége és kíváncsi, fáradhatatlan országjárása megfigyelő és értelmező szociográfussá-szociológussá avatták és 1997 között keletkezett tanulmányai, cikkei, riportjai a parasztság egyes korszakokra, évtizedekre jellemző társadalomrajzát adják. Írásainak főszereplője a változó agrárviszonyok közt küszködő paraszt a gazdasági érdekeknek és a változó politikai céloknak leginkább alávetett réteg. A. Gergely András szociológus Márkus Istvánt a modern magyar rurálszociológia megteremtőjének nevezte. Életművéről és életéről a Jelenkutatások Alapítvány tervezi egy kötet megjelentetését. A kutató munka résztvevőjeként és a gyűjtemény egyik szerkesztőjeként mint Márkus István tanítvány volt módom megismerni, hogy milyen életutat járt be, milyen hatások érték, amelyek évtizedeken keresztül a pályán tartották. A történésekben és tapasztalatokban gazdag életének néhány állomását kívánom elbeszélni 1956 októberéig. Polgárcsalád gyermekeként a Rózsadombról járt iskolába a Feneketlen tó partján lévő ciszterci rend Szent Imre gimnáziumába. Hogy nemcsak a budai jólét létezik, akkor kezdte sejteni, amikor karácsonyi ajándékként szeretetcsomagokat vittek a lágymányosi nyomortelepre. Irodalomtanára Ady-rajongó volt, tőle hallott a Nyugat folyóiratról. Rajeczky Benjámin zenetudós volt a cserkészparancsnoka, aki népdalokra tanította, s felhívta a figyelmét Illyés Gyula Puszták népe című könyvére. Ezt követően felkutatta-elolvasta a Szabó Zoltán budapesti lakos jelentését A tardi helyzetről, majd a többi szociográfus munkáját és a föld-kérdéssel foglalkozó tudósokét is. A Nyugat, a Válasz, a Szép Szó, a Kelet népe olvasója lett, a Szent Imre körtér sarkán az újságárusnál bukkant rá a Márciusi Front Híd című hetilapjára. E közben rendszeresen járt a Marcibányi téri nagyvendéglőbe, ahol Szabó Dezső ( népies ) tisztelői találkozgattak. Már gimnazistaként járogatott a Sós Aladár-körbe, az urbánus georgisták társaságába. Tájékozódásának első eredménye egy előadása, amelyet a 14

15 gimnázium önképzőkörében tartott Az agrárproletariátus helyzete Magyarországon 1937-ben címmel. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szabad bölcsészként kezdte meg tanulmányait néprajzot, történelmet és szociológiát hallgatott, leggyakrabban a történész Hajnal István és a néprajztudós Györffy István előadásait, szemináriumait látogatta. A néprajzos táborokban edződött a terepmunkára. Egy kiskunhalasi gyakorlaton találkozott először Erdei Ferenccel, akit kutatóként, szociológusként és gondolkodóként élete végéig mesterének tartott. Következő etnográfusi terepe Kiskunfélegyháza volt, annak is egy nyomortelepe, Bankfalu erről írta meg 1939-ben A szegényparasztság atomizálódása című tanulmányát. A magam szemével láttam annak a néposztálynak nyomorát, érzékelhettem kiszolgáltatottságát, mely a magyar társadalom legalján vergődött és nyüszített, mint akire roppant építmények súlya nehezedik viselni képtelen, de ki nem bújhat alóla. Néprajzból, az egyetemes európai történelemből és szociológiából doktorált. Akkortájt Erdei Ferenc mezőváros-kutatást tervezett, ő inspirálta Márkust doktori munkájának témaválasztásában. A mester korábbi nagykőrösi kapcsolataira támaszkodva kezdett kutatni Márkus, és Erdeivel járta a tanyákat. Doktori dolgozatának címe: Kertek és tanyák Nagykőrösön a XVII-XVIII. században (1943) ben Erdei Ferencnek köszönhetően Kelet-Magyarországon segédkezett a földosztásban a Szabad Szó, a Válasz és a Fórum hasábjain számolt be élményeiről. Ezután (Erdei ajánlására) Bibó István országjáró megbízottja lett; feladata volt, hogy a segítse Bibó közigazgatási reformjának pontosítását. Időközben Szabó Zoltánnal a frissen alapított Valóság szerkesztője és szerzője lett nem sokáig, mert helyt adott Bibó István A demokrácia válsága című tanulmányának, s maga is írt a pártokat elmarasztaló esszét, Parasztság és politika címmel (1947). (A folyóiratot 1948-ban fölszámolták.) 1948-ban a Közgazdasági Egyetemre nevezték ki tanársegédnek, s beléptették a pártba, majd 1950-ben kizárták a pártból, és koholt vádak alapján másfél évre börtönbe került ben írhatott megint. A Művelt Nép kulturális hetilapban, a Csillagban, az Irodalmi újságban és az Alföldben jelentek meg beszámolói, esszéi a faluról. Tiszanánáról írott könyvét 1955-ben elfogadták, kinyomtatták, majd 1956-ban bezúzták. Botrány követte az 1956 szeptemberében (az írószövetség lapjában, a Csillagban) megjelenő írását a Somogy megyei gumibotos téesz-szervezésről tudósított. És e korszakban az utolsó napvilágot látott dokumentum a somogyi írással foglalkozó Kaposváron szervezett nyilvános vita 15

16 jegyzőkönyve, mely vitára október 19-én került sor. (Hívatlan hozzászóló volt Dobi István és Tildy Zoltán.) A vita megjelent a Csillag októberi számában. Ennyi a töredék egy szociográfus fél-életéből. 16

17 Dr. Aporné Kincses Kovács Éva Egykori és mai diákok. A reformkori elődöktől napjainkig A kiemelkedő évfordulók, a 200. és 100. születésnapok kiváló alkalmat teremtenek a nemes hagyományok ápolására és az egykori és mai diákok kapcsolattartására, a kutatások folytatására és elmélyítésére. Ez a még belátható, nyomon követhető időtávlat jó lehetőséget ad a falu és a város változásának, életmódjának, kultúrájának bemutatására és dokumentumainak (írásos, képi, audio-vizuális, verbális úton terjedő, tárgyi emlékeinek stb.) feltárására. Az Eötvös-család és Ercsi város kapcsolata a reformkori hagyományok útján már évtizede megmozgatta a 2000-ben várossá lett település apraját-nagyját, a mai diákokat, pedagógusokat, sportolókat, gazdasági szférában tevékenykedőket az Eötvös Napok rendezvénye által. A 200. évforduló tiszteletére megújult az Eötvös Múzeum, a 100 éves Magyar Irodalomtörténeti Társaság magyar-olasz vonatkozásokat, a helytörténészek, mérnökök a helyi dokumentumokat tárták a nyilvánosság elé (vö. Ercsi évszázadai. Szerk. Barna Zoltán- Miklós Gergely. Ercsi. 2010) egy tudományos konferencián szeptember 3-án Ercsiben. Az ELTE Eötvös József Collegiuma A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra (Eötvös József: Gondolatok) címmel rendezett interdiszciplináris kutatói konferencián 2014-ben már a szociológusok is megszólaltak, sőt a Magyar Szociológiai Társaság Faluszociológiai szakosztályának tagjai látogatást tettek Ercsiben az Eötvös Múzeumban is ( május 24.) tisztelegve az egykori és mai diákok áldozatos munkája előtt. A jelen előadás ráirányítja kutatók és a közvélemény figyelmét a reformkori kutatások fontosságára, folytonosságának fenntartására és új irányainak, eredményeinek (Eötvös-család, Petőfi Sándor, Vasvári Pál és kortársaik, az olasz Risorgimento időszaka) és a mai értékek bemutatására. 17

18 Kuczi Tibor Kiss Márta Bricolage a turizmusban - a táj és a hagyományok közösségi termelése A bricolage kifejezést a tudományban Claude Lévi-Strauss (1966) honosította meg, a fogalommal a természeti népek sajátos tárgy előállítási módját jelölte. A tárgyakat nem egy jól körvonalazott terv alapján állítják elő, mint ahogy például egy mérnök megépít egy házat. A kivitelezést a terv helyett az szabja meg, hogy éppen milyen az elképzelésükhöz leginkább közelálló - anyagokat, eszközöket találnak a korábban felhalmozott majd jó lesz valamire gyűjteményükben (repertoár). A bricolage fogalmát az 1990-es évek végén fedezte fel a gazdaságszociológia, annak leírására szolgált, hogy az emberek egy részének nincsenek a vállalkozásuk elindítására vonatkozóan pontos tervei, azokkal az ismeretekkel, kapcsolatokkal, erőforrásokkal vágnak bele az önállósodásba, amelyeket korábban egészen más céllal hoztak létre (Kuczi 2000, Baker et al 2003). Duymedjian és Rüling (2010) tágították a fogalmat, rámutatva arra, hogy a dolgok létrehozása nem elszigetelt egyének akciója, hanem kollektív. Az ismerősök, barátok használják egymás repertoárját; tapasztalatokat, anyagokat kölcsönöznek a másiktól, sőt közös tudást is létrehoznak. Garud és Karnөe (2003) ugyan nem használták a kollektív bricolage fogalmát, de pontosan leírták a közös alkotás folyamatát. A szerzők vizsgálata szerint az USA-ban a világos fejlesztési elképzelések és jelentős erőforrások bevonása ellenére sem sikerült technológiai áttörést hozni a szélerőművek fejlesztése terén, a dánoknak viszont igen, noha nem voltak hosszú távú, átfogó terveik és szerényebbek voltak a forrásaik is. A siker titka a kollektív bricolage: a szereplők (gyártók, felhasználók, tesztelést végző mérnöki irodák) ötleteik spontán összeadódása, az évek során közösen felhalmozott kollektív tudás. Jelen előadás keretében a kollektív bricolage fogalmát a turizmus területén alkalmazzuk, ahol tudomásunk szerint ezt a megközelítést ez idáig nem használták. Kiindulópontunk a turizmusirodalom egyik axiómája: a táj, vagy egy adott térség hagyománya nem eleve létező entitás, hanem föltalált, létrehozott. Előadásunkban az előállítás folyamatát elemezzük, amely az érintett szereplők közötti együttműködésben valósul meg. A létrehozandó turisztikai tájnak vagy hagyománynak nincs föltalálója, nincs tervező mérnöke: az előállítás folyamata, a felhasználandó erőforrások, a kivitelezésben résztvevők köre nincs előre minden részletében kigondolva, a kiindulópont mindössze egy cselekvésre sarkaló, mozgósító erejű vízió. A szereplők (polgármesterek, vállalkozók, lakosok) a maguk módján, érdekeik szerint értelmezik ezt a víziót, mindössze a ködös, nem 18

19 konkretizált végcélban van egyetértés: föl kell lendíteni a turizmust, mivel ezzel mindenki jól jár. A turisztikai táj, a hagyományok létrehozása tehát olyan kollektív alkotási folyamat, amelyben mindenki a saját elképzeléseit követi, ám a tevékenységek ugyan nem szükségképpen, inkább csak a tényezők kedvező együttállásának köszönhetően összehangolódnak, az egyéni eredmények fölerősítik egymást, idővel összeadódnak, így lépésről lépésre kibontakozik az együttes cselekvés előre senki által nem látott eredménye, megvalósul a vízió. Ezt a sokszereplős közös alkotást nevezzük kollektív bricolage -nak. 19

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉS, VIDÉKFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE

VIDÉKFEJLESZTÉS, VIDÉKFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 1 VIDÉKFEJLESZTÉS, VIDÉKFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE Szerkesztő: Bálint János Juhász Mária Katonáné Kovács Judit Nagy Géza DE ATC AVK 2007 2 Szerző: Bálint János Budapesti Corvinus Egyetem Juhász Mária

Részletesebben

LAJOS VERONIKA A MODERNITÁS ELEGANCIÁJA A KRITIKAI SZEMBENÉZÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI GYAKORLATÁNAK NÉHÁNY

LAJOS VERONIKA A MODERNITÁS ELEGANCIÁJA A KRITIKAI SZEMBENÉZÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI GYAKORLATÁNAK NÉHÁNY LAJOS VERONIKA A MODERNITÁS ELEGANCIÁJA A KRITIKAI SZEMBENÉZÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI GYAKORLATÁNAK NÉHÁNY ASPEKTUSA A modern sokféle jelentéssel bíró fogalom. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy használata ellentmondásos,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztő: Bálint János. Nagy Géza VIDÉKFEJLESZTÉS

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztő: Bálint János. Nagy Géza VIDÉKFEJLESZTÉS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztő: Bálint János Nagy Géza VIDÉKFEJLESZTÉS DE AMTC AVK 2007 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar DEBRECENI EGYETEM Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar KERPELY KÁLMÁN NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Prof. dr. Nagy

Részletesebben

SZEGREGÁCIÓ A FEJEKBEN. Rácz Attila

SZEGREGÁCIÓ A FEJEKBEN. Rácz Attila BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM SZEGREGÁCIÓ A FEJEKBEN A STATISZTIKAI ÉS A MENTÁLIS TÁRSADALMI-ÉS TÉRBELI ELKÜLÖNÜLÉS VIZSGÁLATA SZEGEDEN Ph.D értekezés Rácz Attila Budapest 2012 Rácz Attila SZEGREGÁCIÓ A FEJEKBEN

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15.

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 10. Sorozatszerkesztő: Cserti Csapó Tibor KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ ÖRÖKSÉGE

MEGEMLÉKEZÉS CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ ÖRÖKSÉGE Szociológiai Szemle 2007/3 4, 5 13. MEGEMLÉKEZÉS CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ ÖRÖKSÉGE ANTAL Z. László MTA, Szociológiai Kutatóintézet H-1014 Budapest, Úri u. 49.; e-mail: posta@socio.mta.hu Cseh-Szombathy László

Részletesebben

Mórahalom és a Mórakert szövetkezet

Mórahalom és a Mórakert szövetkezet Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai tanszék Mórahalom és a Mórakert szövetkezet Endogén fejlődési modell a Homokhátságban Készítette: Milánkovich Gábor

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

ÖRÖKSÉG ÉS REFORM. Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából

ÖRÖKSÉG ÉS REFORM. Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából ÖRÖKSÉG ÉS REFORM Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából 1 2 Örökség és reform Emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából Tanulmány Budapest, 2015 3 A tanulmány

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE I. évfolyam, 2014. évi 2. szám A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Tartalomjegyzék Főszerkesztői ajánlás 3 Juhász Erika: Közösségi

Részletesebben

Koldulunk ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. erre-arra-amarra MELLÉKLET. Ferge Zsuzsával Szegvári Katalin beszélgetett

Koldulunk ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. erre-arra-amarra MELLÉKLET. Ferge Zsuzsával Szegvári Katalin beszélgetett MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Esélyegyenlőségi melléklet 2010. január február A 2010-es évet az Európai Parlament és az Európa Tanács A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben Debreceni Egyetem Mezőgazdaság,- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos Civil szervezetek szerepe a környezeti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége Cserti Csapó Tibor Orsós Anna A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk. Legtöbbször

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai

Civil szervezetek vezetési és működési sajátosságai DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 8. Bernáth Forray R. Ligeti Mohácsi Wizner Gábor Katalin György Erzsébet Balázs ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón PÉCS, 2002 Gypsy Studies

Részletesebben

Kis- és közepes vállalkozások együttműködési aktivitása

Kis- és közepes vállalkozások együttműködési aktivitása Győri Ágnes Kis- és közepes vállalkozások együttműködési aktivitása Egy közép-dunántúli kistérségben működő kis- és közepes vállalkozások kapcsolatrendszerének helyzetfeltárása Szociológia és Társadalompolitika

Részletesebben

A helyi közpolitikák alakítása

A helyi közpolitikák alakítása Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A helyi közpolitikák alakítása Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: Dr. Kovárik Erzsébet

Részletesebben

II. IRI Társadalomtudományi Konferencia

II. IRI Társadalomtudományi Konferencia II. IRI Társadalomtudományi Konferencia NOVÉ ZÁMKY, 2014. ÁPRILIS 25-26. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o. Komárno 2014 International Research Institute s.r.o.,

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben

Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerkesztette: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék

Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerkesztette: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerkesztette: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék Bölcsész Konzorcium Pécsi Tudományegyetem 2006 Ismeretek a romológia alapképzési

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben