OVIT HÍRADÓ 2009/1. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OVIT HÍRADÓ 2009/1. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei... 1 Kedves Olvasók!... 2 Hat évtized... 3 Akik egyidõsek az OVIT-tal... 8 Az OVIT 60 éves jubileumának fõbb rendezvényei... 9 Projektjeinkrõl... 9 Bezárul egy kör! (II.) Helyszíni tevékenységek fejlesztése az Alállomási Üzletigazgatóságon Személyi hírek Új belépõk Az MVM Csoport irányítási rendszerének felülvizsgálata Az Integrált Rendszer hírei MVM Csoport hírek Egyszer volt A Szenior Klub évi programja Nyugdíjasainkról Sport Farsang Tápiógyörgyén Az OVIT SE túristaszakosztály programja A nõkrõl Humor sarok Hotel hírdetés Emlékezzünk Integrált Rendszer rejtvény Szerkesztõségi közlemények A Körvasút sori farsang Kiadásért felelõs: Horváth Miklós vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László Ovit ZRt. Házinyomda

2 Az alkalmazottak jogosultsági köre kiegészül a Az Igazgatóság közleményei Romhányi László osztályvezetõ Nagypál Béla integrált rendszer vezetõ a Marketing Osztály SZMSZ szerinti ügykörében az OVIT ZRt. SZMSZ szerinti ügykörében december 17-i ülésén az Igazgatóság - jóváhagyta a október 29-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet; - jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérõl, mûködését befolyásoló eseményekrõl; - elfogadta a 67.sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; - elfogadta a társaság évi üzleti terv várható teljesítése c. írásos elõterjesztést; - elfogadta a évi gazdálkodási alapelvek c. írásos elõterjesztésben foglaltakat; január 1-jei hatállyal elfogadta az OVIT ZRt. Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását, valamint az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalt változatát; elfogadta az Igazgatóság Ügyrendjének módosításáról szóló írásos elõterjesztést és az egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendet; - az elõterjesztés szerinti hatállyal Romhányi László Marketing Osztály vezetõt, Nagypál Béla Integrált Rendszer vezetõt, Kiss Attila Atomerõmûvi Gépész Szerelõ és Karbantartó Üzem vezetõt, Schmidt Péterné Személyügyi Osztály vezetõt, Blahó Péter Biztonságtechnikai, Tûz- és Környezetvédelmi Osztály vezetõt, Máténé Lengyel Enikõ PR és Kommunikációs Iroda vezetõt, Lengyel János Informatikai Iroda vezetõt, Baranya Gyula Nyugat-magyarországi Területi Fõmérnökség területi fõmérnököt, Takács Attila Kelet-magyarországi Területi Fõmérnökség területi fõmérnököt, Vastag Gábor Központi Alállomás Létesítési Üzem vezetõt és Bosznay Zsolt Központi Szakszolgálati Üzem vezetõt képviseleti és cégjegyzési joggal ruházta fel, melyet az Igazgatóság együttes cégjegyzésre feljogosított tagjával ill. a társaság feljogosított alkalmazottjával együttesen gyakorolhat. Kiss Attila az Atomerõmûvi Gépész Szerelõ és üzemvezetõ Karbantartó Üzem SZMSZ szerinti ügykörében Schmidt Péterné a Személyügyi Osztály osztályvezetõ SZMSZ szerinti ügykörében Blahó Péter a Biztonságtechnikai, Tûz- és osztályvezetõ Környezetvédelmi Osztály SZMSZ szerinti ügykörében Máténé Lengyel Enikõ a PR és Kommunikációs Iroda irodavezetõ SZMSZ szerinti ügykörében Lengyel János az Informatikai Iroda irodavezetõ SZMSZ szerinti ügykörében Baranya Gyula a Nyugat-magyarországi Területi területi fõmérnök Fõmérnökség SZMSZ szerinti ügykörében Takács Attila a Kelet-magyarországi Területi területi fõmérnök Fõmérnökség SZMSZ szerinti ügykörében Vastag Gábor a Központi Alállomás Létesítési Üzem üzemvezetõ SZMSZ szerinti ügykörében Bosznay Zsolt a Központi Szakszolgálati Üzem üzemvezetõ SZMSZ szerinti ügykörében szövegrésszel. Ezzel egyidejûleg a Az 5/2008.sz. Vezérigazgatói utasítás 2.sz. mellékleteként kiadott képviseleti és cégjegyzési jog átruházásáról szóló Okirat jogosultsági köre a következõképp módosul: Ruthner György osztályvezetõ a Marketing Osztály SZMSZ szerinti ügykörében 1

3 2009/1. OVIT HÍRADÓ Nagypál Béla a Karbantartási Koordinációs Tervezési és vállalkozási vezetõ Technológiai Osztály SZMSZ szerinti ügykörében Kiss Attila az Atomerõmûvi Gépész Szerelõ Üzem üzemvezetõ SZMSZ szerinti ügykörében Szebenyi István az Atomerõmûvi Gépész üzemvezetõ Karbantartó Üzem SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül. Dr. Sidló Krisztina Kedves Olvasók! Az év utolsó napjain azon törtem a fejem, hogyan lehetne errõl a 60 évrõl az OVIT Híradóban is méltón megemlékezni. Az elsõ dolog kézenfekvõ volt, készítsünk az újságnak egy új borítót, amin az egyes korszakokra utaló montázs és a jubileumi logó is szerepel. Ezt követõen azon kezdtem el gondolkodni, hogy milyen új rovatok, cikkek íródjanak, amelyek segítenek visszaemlékezni az OVIT múltjára, jelentõsebb eseményeire, ugyanakkor érdekesek és olvasmányosak is. Közben bevillant egy párhuzam: egy évben hat száma van az újságnak, így lehetne minden számban egy-egy évtizedrõl szó, és ebbõl már a rovat cím is értelemszerûen adódott: Hat évtized. De kik írjanak, kik legyenek a riportalanyok? Mindenképpen olyanok, akik az egyes idõszakokban egy-egy terület jelentõs egyéniségei voltak, és jól vissza tudnak emlékezni akár több évtized mélységében is Így esett a választásunk a mostani számban - az 50-es évek kapcsán - két kiemelkedõ személyiségre: Horváth Kálmánra és Kulcsár Bélára, akiknek részvételét ezúton is nagyon köszönöm! A velük készült nagyon érdekes riport három órás anyagából, a lap keretei miatt most csak a korszakra legjellemzõbb részeket emeltük ki. A Hat évtized rovattal így megoldódni látszódott a történelmi visszatekintés, azonban mégis egy kis hiányérzetem volt. Hogyan szólhatna még jobban az újság az itt dolgozó kollegákról? És ekkor támadt egy ötletem: nézzük meg, kik lesznek idén 60 évesek, és kérjük meg õket, számoljanak be az OVIT-nál töltött éveikrõl, az itt szerzett élményeikrõl. Így született az Akik egyidõsek az OVIT-tal rovat, amelyben hónaprólhónapra az éppen szülinapos OVIT-osok vetik majd papírra gondolataikat. Jeles évfordulóhoz érkeztünk: idén márciusban 60 éves az OVIT. Jogelõdje, a Távvezetéképítõ Nemzeti Vállalat 1949-ben kezdte meg tevékenységét, amely késõbb egyesült az 1951-ben alapított Országos Villamostávvezeték Vállalattal. Hat évtized hosszú idõ egy ember életében is, tele sok-sok szép és szerencsés esetben csupán néhány kevésbé jó emlékkel. Manapság egy cég életében is nagy dolog eljutni egy ilyen jubileumhoz, hisz a híradásokban inkább arról hallunk, hogy nagy múltú üzemek, cégek mennek tönkre vagy tartanak kényszerszünetet. Mert a boldogságra kevés csak a jelen, a múlton épül az s az emlékezeten. (Tompa Mihály) Az alábbi gondolat jegyében kívánok jó olvasgatást a jubileumi új és a régi rovatokhoz! Máténé Lengyel Enikõ felelõs szerkesztõ 2

4 Beszélgetés Kulcsár Bélával Hat évtized 1. rész Az ötvenes évek Ismert Önrõl, hogy szinte a kezdetektõl részt vett a vállalat életében, sokféle munkakörben dolgozott, a a nagy tanúk egyike. Most a legkorábbi idõszakról szeretnénk kérdezni. Hogyan került a vállalathoz? Melyek voltak az itteni elsõ, meghatározó élményei? Mielõtt 1954-ben, segédmunkásként beléptem az OVIT-hoz, már gimnazistaként, a nyári szünetekben kifutófiúként a központban, valamint a Tutaj utcai TMK-nál dolgoztam. Alállomások karbantartását végeztük. Már akkor éreztem, hogy nagyon jó céghez kerültem: megtapasztaltam, ahogy az idõsebb szakik segítették a fiatalokat, szakmailag is, és a beilleszkedésben is. Nem volt titkolózás arról, hogy melyik munkafolyamatot hogyan kell végrehajtani, így nyitva volt az út a szakmai fejlõdés elõtt. Ez egyébként mindig is jellemezte az OVIT-ot. Belépésem után szinte egy éven belül szakmát szerezhettem a vállalatnál indított szakmai tanfolyamokon, és villanyszerelõként, majd a villamosmû-kezelõi tanfolyamot elvégezve, szakmunkásként dolgozhattam. Visszaemlékszem, lett egy keresztapám is az egyik ilyen nyári gyakorlaton: a Söjtöri alállomás karbantartásáról jöttünk haza hajnalban, és beérve a mûhelyhez, nem elég gyorsan ugrottam le az autóról, hogy nyissam a rolós ajtó zárját, ezért a mûvezetõ, aki sietett volna haza, jól megpofozott mindig a legfiatalabbat ütik -, hogy: Siess már, fiam, mert nem érem el a vonatot! De ez persze nem vette el a kedvemet attól, hogy késõbb is itt dolgozzam, és a továbbiakban igen jó kapcsolatba kerüljünk egymással. Hogyan kell elképzelnünk egy karbantartási, szerelési munkát az ötvenes években? Milyen körülmények között dolgoztak? Mindig több napra vonultunk le egy-egy munkára vidékre, amíg készen nem volt, nem jöttünk haza. Nem is lehetett: egy nagy, zárt hátsó terû, amerikai motoros teherautóval jártunk, ezzel nem lehetett volna naponta hazaugrálni, nagyon nehéz volt még kormányozni is, annyira nehéz, hogy a vezetõinek állandóan ekcémás volt a kezük tõle. Úgy neveztük, hogy cirkuszautó: a szerszámokat, állványokat, trafóolajat felpakoltuk rá, és mentünk. A napi munka elvégzése után pedig ott aludtunk, ahol lehetett: akár az alállomási épület folyosóján, vagy nyáron szabadtéren, esetleg a jó meleget adó nagyfrekvenciás berendezések helyiségében. Van egy kellemetlen emlékem ebbõl a korszakból: a Miskolci alállomáson, ahol a kohászat állandó üzeme miatt mindig csak augusztus 20-án lehetett az alállomási berendezéseket lekapcsolni, karbantartást végeztünk. Az egri áramszolgáltatói alállomásról mentünk Miskolcra hajnalban, és ünnepnap lévén, nem volt semmilyen üzlet nyitva, ezért hiába volt pénzem, nem tudtam ennivalót venni magamnak. Az éhségtõl szinte leszédültem egy szakaszolóállványról. Látva ezt, az alállomás helyettes vezetõje hozott nekem egy szelet vajas kenyeret zöldpaprikával, és én azt akkor a világ legfinomabb ételnek éreztem! Ez a miskolci, egyébként, egy cudar koszos munka volt, a szigetelõket tisztítottuk meg a kohósalaktól. Több egység transzformátorának a karbantartása és üzemi próbája fizikailag igencsak igénybe vette az embert. Este aztán, amúgy olajosan, koszosan, bakancsban bementünk a városba, ahol utcabál volt, és nagy nehezen, egy kerthelyiség végében kaptunk helyet, és végre vacsorához jutottunk. Szóval, voltak kemény helyzetek. Így éltünk. Az Ön személyes sorsa hogy alakult tovább? Milyen feladatokat kellett ellátnia még ebben az idõszakban? A TMK idõvel új, nagyobb telephelyre, a Béke térre költözött, ahol több üzemrészen kívül itt alakult meg 3

5 2009/1. OVIT HÍRADÓ a mérési védelmes mûszerész részleg, osztályszervezetben, hozzájuk kerültem át, ban itt dolgoztam tovább. Az alállomási szekunder berendezések karbantartását, szerelését, mûszer- és fogyasztásmérõ berendezések hitelesítését végeztük. Késõbb e csoport mellett alakult meg a villamos relévédelmi részleg, és így alkották meg a VRMT osztályt. Említette 1956-ot. Tudott-e dolgozni, mûködni a vállalat a forradalom alatt? A forradalom idején a mérõsöknél voltam. A folyamatos munkavégzés ebben az idõszakban is szükséges volt az OVIT-nál, a villamosenergia-szállítás biztosítása végett. Azon az estén, mikor Budapesten elkezdõdtek a megmozdulások, mi éppen a Szolnoki alállomáson dolgoztunk kollégáimmal, fogyasztásmérõket hitelesítettünk. Mivel nem hallgattuk a rádiót, csak reggel értesültünk az eseményekrõl. Úgy döntöttünk, hogy gyorsan haza kell indulnunk. Nehéz volt már Pestre bejutni, Ceglédnél már szovjet harckocsik és katonai egységek között haladtunk, de szerencsésen hazaértünk. A normál napi munkavégzés mellett esetenként e helyett ebben az idõszakban is meglátszott, hogy az OVIT gondoskodik a dolgozóiról, és mindenkit családtagnak tekint. A vállalati kapcsolatokon, a szakszervezet funkcionáriusainak munkáján keresztül megszervezte, hogy az OVIT munkahelyen megjelenõ dolgozóinak az élelmiszer-ellátása biztosítva legyen. Azok, akik közel laktak a Béke térhez, az akkor szinte központi munkahelyhez, vállalták, hogy malmokból, élelmiszer-ellátó helyekrõl, a szakszervezeti központ kiutalásával beszerzik a lisztet, cukrot, rizst, ezeket beszállították a telephelyre, és az igényeknek megfelelõen azt a dolgozók között elosztották. A vidéki kapcsolattal rendelkezõk pedig biztosítani tudták a húst és a zsírt. Milyen út vezetett a legendás Beruházásra, ahol aztán olyan sok évet töltött? 1957-ben katona lettem, és mikor leszereltem, 1958-ban, új feladatot kaptam, ezúttal a Távvezeték osztályon. Ez a terület teljesen új volt számomra, de úgy éreztem, hogy ezzel egyre közelebb kerülök a szakmához. Itt nyílt lehetõségem arra, hogy újra iskolába járhassak, és beiratkoztam az akkor iparággal kapcsolatban lévõ Üteg utcai technikumba, ahol 1962-ben technikusi képesítést szereztem. A Távvezeték osztályon végzett munkám alatt, mint kapcsolódó emlék, nevezetes, amikor elõször meg kellett másznom egy távvezetékoszlopot. Felmenni az oszlopra, még csak hagyján, de mikor fent van az ember, és körülnéz, nézi a felhõket, hát, mintha a világ forogna Lejönni nagyon nehéz, és én jó magasról leugrottam, mert azt hittem, már lent vagyok. Nem volt egy kellemes élmény. Ezen az osztályon csak pár hónapot töltöttem, mert 1958 végén a Beruházási osztályra kerültem, mûszaki ellenõrnek. Az iroda az Október 6-a utcában, egy bérház nagy, több szobás lakásában volt. Ez a munkaterület már összetettebb volt, több gyakorlatot igényelt, amelyet csak az eltöltött évek munkáin keresztül és az ott dolgozó kollégák segítségével lehetett elsajátítani. Ilyen feladat volt például: beruházási programok, közép- és hosszútávú tervek készítése, gépbeszerzések indítása, egyéb szerzõdéskötések külsõ vállalkozókkal, valamint az iparági tervezõvállalat (Erõterv) által készített beruházási programok, kiviteli tervek felülvizsgálata, elfogadtatása. Akkoriban az elvárás az volt, hogy minél kevesebb pénzbõl minél nagyobb mûszaki tartalmat kell létrehozni, ezt a programot a jóváhagyó minisztérium, a tröszt, a beruházási bank is ellenõrizte. Ennek megvalósításában próbáltam a legjobb tudásom szerint eleget tenni, mint mûszaki munkaterületrõl áthelyezett, fiatal, még gyakorlatlan munkavállaló. Milyen nagy beruházások voltak? Mely alállomások épültek ekkor? Az alállomások kiépítését általában mindenhol a nagy ipari kapcsolódások és nagyvárosi energiaellátások indokolták. Az ötvenes években épült többek között például a Debreceni, Dunaújvárosi (Sztálinvárosi), Gyõri, Miskolci, Ózdi Borsodnádasdi, Szolnoki alállomás. Ezek a transzformátorállomások általában két-három év alatt készültek el. Mindrõl elmondható, hogy építészetileg és villamostechnológai szerelést tekintve nagyon kevés munkagéppel, rengeteg fizikai munkával épültek. Önrõl az is tudható, hogy nagyon jól ismeri az OVIT történetét, hiszen az 50 éves jubileumra kiadott könyv összeállításában is közremûködött. Milyen volt az OVIT szervezte az ötvenes években? Hol voltak telephelyek, és mekkora volt a dolgozók létszáma? A központ, a Révész utcában, a Kõtéri alállomás mellett volt. Itt volt az igazgatóság, a Munkaügyi, Személyzeti osztály, Távvezeték osztály, Alállomás osztály. Itt volt a fõkönyvelõ. Mindenestül talán 40 fõ. Ide tartoztak a vezetékfelügyelõségek, ahol a kisebbeken 5-6, a nagyobbakon ember dolgozott. Az alállomások 4

6 személyzetét kb. 20 fõ adta alállomásonként változó létszámmal, attól függõen, hogy energiaátvitel tekintetében mekkora volt a jelentõsége. A nagyobb jelentõségû alállomások térségében alakultak ki az Üzemvezetõségek, Bánhidán, Miskolcon, Budapesten. A Tutaj utcából a Béke térre költözõ TMK már embert foglalkoztatott, és ezen a telephelyen volt már a nagyfeszültségû laboratórium, a VRMT, az Anyagosztály és a raktár, és egy-két szállító jármû tõl, amikor a Távvezetéképítõ Nemzeti Vállalattal megkezdõdött az összeolvadás, annak teljes személyzetével együtt az ötvenes évek végére 1000 fõ fölé nõtt a vállalat létszáma. megkezdõdött. A kiviteli tervek elkészülte után az alállomás építészeti munkái években készültek, beleértve a gödi alállomás melletti üzemviteli telephelyet és a 36 lakásos, három épületbõl álló szolgálati lakásokat. Az alállomás villamostechnológai szerelése nagyjából az as esztendõkben megtörtént. Ezeknek a munkáknak a lekövetése és mûszaki ellenõrként az ebben való részvétel számomra a legemlékezetesebb. Gödi kapcsolóberendezés építés alatt A Béke téri telephely, munkatársak Mint részfeladatot, csak érdekességként említem, hogy abban az idõben újdonságnak számító munkatervet (PERT-hálóterv) elkészíthettem, mely felölelte minden munkafázisában a gödi transzformátorállomás létesítését, valamennyi tervezõi és kivitelezõi munka figyelembevételével. A kb. 380 eseményt tartalmazó program összefüggéseiben tartalmazta valamennyi kivitelezõ akár párhuzamosan végzett tevékenységét is, a szakaszos üzembe helyezési határidõkre tekintettel. Ennek elkészítésére igazán akkor volt módom, amikor a fiam született, és a feleségem ezért két hétig a kórházban volt, így magamra maradtam, és zavartalanul, óriási csomagolópapíron elkészíthettem ezt a hálótervet. TMK-sok Köszönjük a beszélgetést! Jó egészséget és további szép élményeket kívánunk Önnek! Engedje meg, hogy kissé túllépve a kezdeti éveken, hadd kérdezzük arról, mire emlékszik vissza legszívesebben abból a több mint 40 évbõl, amit az OVIT-nál töltött? Valóban, a legszebb élményem már a hatvanas évekbõl való, ez a 400 kv-os Gödi alállomás megépülése. Az építés elõkészítése már 1965-ben érdemben 5

7 2009/1. OVIT HÍRADÓ Beszélgetés Horváth Kálmánnal A Távvezetéképítõ Nemzeti Vállalatot 1949-ben alapították, és elsõ, legfontosabb megbízatása a faluvillamosítás volt. Emellett nagyfeszültségû távvezetékek tervezése és kivitelezése volt a másik fõ feladat. Úgy tudjuk, már ez utóbbi volt a fõ tevékenység, amikor Ön a vállalathoz került. Mikor és hogyan történt ez? 1953-ban végeztem a Mûegyetemen, ahol az Általános Mérnöki Karon diplomáztam építõmérnökként. A diplomamunkám egy Rábán építendõ vízierõmû megtervezése volt. A munka a bírálóbizottság külön dicséretében is részesült, és már várományos voltam a tanszékre, amikor megjelentek az egyetemen azon iparvállalatok képviselõi, amelyeknek mérnökigénye volt. A Távéptõl maga a párttitkár, Kellner István, a Tervosztály vezetõje jött, és olyan meggyõzõen beszélt a vállalatról, hogy nekem azonnal megtetszett. Pár nap alatt el is döntöttem, hogy ide jövök. Vonzott az, hogy amit kínáltak, sokrétû tevékenység, mindig más-más mûszaki feladatot kell majd megoldani, és a munka közel lesz a kivitelezéshez. Romantikusnak találtam azt, hogy munkahelyem az egész ország lesz. A nyár végén kezdtem el dolgozni a 3-as számú építésvezetõségen. Hány építésvezetõség volt, és hogyan mûködtek ezek? Volt-e központjuk? Önálló mûszaki és adminisztratív egységek voltak a vállalton belül, hat ilyen építésvezetõség volt akkor. Ezek vándoroltak az országban, ha kész volt valahol egy munka, szedték a hakli-paklit, és mentek tovább. Milyen volt az élet egy-egy ilyen helyen, ahová kitelepültek? Hogyan szállásolták el az embereket? Egy-egy telephely kiválasztása nagyon nehéz volt, óriási körültekintést igényelt. Szükséges volt, hogy meglegyen az alapvetõ infrastruktúra, tehát villany és telefon legyen. Nem lehetett messze az építési területtõl sem. Nagyszámú munkaerõt kellett elhelyezni, akiknek emberi körülmények kellettek, mert aki nem piheni ki magát, attól nem lehet elvárni, hogy egész nap nehéz fizikai munkát végezzen. De elmondhatom, hogy mindenhol örültek nekünk a településeken, ahol szobákat adtak ki a munkásoknak, mert ez bevételt jelentett nekik, és fellendült a falu forgalma, nem utolsó sorban a vendéglátó egységeké Mindenhol megszerették a drótosokat, akik maguk is általában falusi emberek voltak. Esténként összeültek a házigazdákkal, beszélgettek, jó kapcsolatok alakultak ki. Meghívták õket a rendezvényeikre, beépültek a közösség életébe. Milyenek voltak a munkakörülmények, milyen eszközök álltak rendelkezésre a munkafolyamatokhoz? Ami az építés színvonalát jellemezte: kezdetlegesek voltak az eszközeink, és nagyon nagy arányt képviselt az emberi erõ. Gépkocsi alig volt, az alapozás kiszolgáló jármûve a lovas kocsi volt. Ezeken hordták a szerszámokat, hordóban a vizet, mert a helyszínen keverték a betont. Az oszlopszerelés szerszámait is ez szállította. Tekintsük át részletesebben, hogyan zajlott a munka az alapozástól a vezetékhúzásig! Ön, mint építésvezetõ, a munkálatok irányítójaként milyen nehézségekkel szembesült? Sikerült-e ezekre megoldásokat találni? Az alapozáshoz, egy betonkeverõn kívül, nem volt semmilyen munkagép, csak emberi erõ. A technológia kezdetleges volt, óriási tömegû alapok készültek, tisztán kézi erõvel. Én ezen akkor õszintén elcsodálkoztam, mert az egyetemen egy kicsit más tanultam az alapozásáról. Hozzám már akkor közel álltak a mûtárgyak földbe kerülõ részei, a betonalapok, amelyek föld feletti méreteibõl nem is sejthetõ az alaptest földdel takart része, ezért nem is látszanak elkészítésük nehézségei. Így feladatomnak tekintettem, hívatottnak éreztem magam arra és ez egész pályafutásomon végigvonult, hogy ennek a munkafázisnak a korszerûsítésével foglalkozzam. A stabilitás biztosítékának elsõsorban a nagy tömeget tekintették, a talaj adottságait kevésbé vették figyelembe. Alacsony volt az alapozás gépesítettsége. Mit lehetett tenni annak érdekében, hogy az alap kubatúrája minél kisebb tömegû legyen, és munkaerõ-megtakarítást is elérjünk? A vállaltnál mûködött egy mérnökcsoport Gombos Imre, Kõszegi János, Neuhold Antal és 6

8 jómagam, amely kidolgozta egy újfajta fúróberendezés tervét, amit a vállalat saját mûhelyében legyártott. A technológia lényege az volt, hogy a fúrófej kis keresztmetszetben mélyre lefúrt, ott kinyílt és kialakított egy alul kiszélesedõ alaptestet. Ez volt az ún. elefántlábú alapozás. Így kisebb mennyiségû beton és kevesebb élõmunka felhasználásával értük el a megkívánt stabilitást. Ezt a fajta alapot már az ötvenes évek végén alkalmaztuk, elõször a Horvátkimle Sopronkövesd távvezeték építésénél. Az alapozás után hogy történt az oszlopállítás? Hol készültek az oszlopok acélszerkezetei? A szerkezetek különbözõ magyarországi gyárakban készültek, Diósgyõrben, Gyöngyösön, Petõfibányán. Elmondható, hogy a távvezetékoszlop nem egy bonyolult szerkezet, de gyártása mégis nagy pontosságot igényel, mert, ha probléma merül fel vele a beépítés helyén, ott nem lehet korrigálni, mivel nincs kéznél szerszám és mûhely. Ha emiatt csúszott az építés, annak persze anyagi konzekvenciái is voltak a vállalatra nézve. Az elemek elõszerelését pedig lekorlátozta az, hogy a teherkocsira mekkora darabokban fértek fel. Az oszlop felállításának folyamata, a méretek, a súly miatt, nem egyszerû és nem is veszélytelen mûvelet. Még inkább az volt akkoriban, amikor emelõberendezések csak korlátozottan álltak rendelkezésre. Fõ feladatomnak tekintettem, hogy ha az oszlop valami miatt nem volt a földön összeszerelhetõ, hanem elemekbõl kellett építeni, ennek legbiztonságosabb módját megtaláljam. Ehhez arra volt szükség, hogy a következõ oszlopelem felhúzása a már megépült oszlopon belül történjen. A segédberendezés ezért az oszlopon belülre került, így biztonságos és hatékony lett a felemelés. Következett a vezetékszerelés A vezetékszerelés a legösszetettebb része a távvezetéképítésnek. Biztosítani kell, hogy a vezeték úgy érkezzen el feszítõoszloptól feszítõoszlopig, hogy közben a talajjal ne érintkezzen. Ez nagyon sok gondolati elemmel tarkított munkafázis, amely a meglévõ Schleiss csörlõkkel, húzó- és fékezõberendezésekkel nem volt biztosítható. Ezekhez képest nagy változást jelentett a hatvanas években a PENGO gépcsoport alkalmazása, és késõbb, a hetvenes években a hidraulikus, fokozatmentes húzóerõt biztosító, a hármas és négyes kötegû vezetõk szerelésére a TESMEC csörlõ és fékezõberendezés beszerzése. Sajnos, a mai beszélgetésbe nem fér bele, hogy a nagy külföldi munkákról, a jordániai, arab emirátusokbeli, görögországi távvezetékek építésérõl is kérdezzük Önt, hiszen ezek már pályafutása késõbbi szakaszához és a nyolcvanas évek történetéhez tartoznak. Ezért, végezetül, arra kérjük, ossza meg velünk, milyen emlékeket, benyomásokat õriz a legkorábbi idõkrõl! Most 80 éves vagyok, és csak szép élményeim vannak abból az idõszakból. Egy nagy, összetartó családként éltünk. A távvezeték építõi egy hétre eljöttek otthonról, és ha valaki valamilyen gondot, otthoni bajt magával hozott, és elmondta a többieknek, természetes volt, hogy az közös lett, a közösség együtt hordozta azt. Mindenben segítettük egymást. Az egy hétig való együttlét, a reggeltõl estig közösen végzett munka összekovácsolta az embereket, olyan kohéziós erõ volt, ami aztán masszívan egybetartotta a társaságot. Amikor összejövünk egy-egy nyugdíjas-találkozón, nem gyõzzük feleleveníteni a rengeteg közös élményt, amiben részünk volt! Vezetéképítés Köszönjük a beszélgetést! Szeretettel kívánunk további szép élményeket, sok örömet és jó egészséget! Máténé Lengyel Enikõ - Weisz Teodóra 7

9 2009/1. OVIT HÍRADÓ Stamler Ferenc Akik egyidõsek az OVIT-tal Lovász Istvánné február 3-án születtem április 7-én, 21 évesen kerültem az OVIT GGYO gödi telephelyére, mint mûhelyírnok. Az elmúlt 38 év alatt az OVIT gödi telephelye nagy átalakuláson ment át, történtek jó és kevésbé jó dolgok is de én leginkább csak a szépre emlékszem. Ilyen volt például az, amikor 1975-ben megszületett második gyermekünk, és beadtuk az OVIT-hoz lakásigényünket, már 1976 februárjában meg is kaptuk az összkomfortos kétszobás lakásunkat. Nagyon örültünk, hiszen addig egy szoba-konyhás komfort nélküli lakásban éltünk. Visszatérve a gyesrõl, felkerültem a titkárságra adminisztrátornak. Jelenleg is itt vagyok, és intézem a levelezést, a dolgozók, a nyugdíjasok ügyes-bajos dolgait. Nagy öröm számomra, hogy mindkét vejem, testvérem és maholnap a kisebbik lányom is az OVIT-nál találta ill. találja meg a helyét. Egyszóval, szeretek itt dolgozni, és csak jót mondhatok az OVIT vezetõségérõl és fõnökeimrõl. Köszönöm a lehetõséget, hogy ezt megírhattam január 20-án születtem Felsõgödön, ma is itt élek szeptemberében kezdtem dolgozni az OVIT-nál a budapesti Béke téri központi mûhelyben, mint motorszerelõ ben átkerültem a gödi Gépjavítási és gyártási osztályhoz. Itt már nem fizikai dolgozóként, hanem mint gépkocsi-anyaggazdálkodó technikus alkalmaztak. Az akkori idõben a központi anyaggazdálkodás a jármûalkatrészek vonatkozásában a GGYO hatásköre volt a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szerint. Elvégeztem egy raktárgazdálkodási tanfolyamot Mészáros Anikóval és Gyürkné Julikával január 30-tól a GGYO autójavító mûhelyének vezetésére kaptam megbízást, amit január 29-ig végeztem. Sajnos, itt törés következett be életemben, a Váci Kórház kardiológiáján, az intenzív õrzõben ébredtem fel, infarktus után augusztus 6-án kezdtem újra dolgozni, majd augusztus 30-tól saját kérésemre áthelyeztek a Szállítási osztályra mûszaki ügyintézõnek februárjától a Szállítási osztálynál ismét a mûhely és a vele kapcsolatos tevékenységek kerültek elõtérbe, és mint mûhelyfõnök dolgoztam tovább ben egy szívroham után ismét a mentõk vittek el. Mikor újra munkába álltam, már garázsmesterként folytattam pályafutásomat a mai napig. A Szállítási osztály közben üzem lett az átszervezés során. Az OVIT ZRt. az évek folyamán Integrált Irányítási Rendszerben dolgozik, de míg ez létrejött, született egy Környezetvédelmi utasítás, egy Tûzvédelmi utasítás és egy Munkavédelmi utasítás, amelyek elkészültében aktívan mûködtem közre. Az Integrált Rendszerben voltam környezetvédel- 8

10 mi, tûzvédelmi, munkavédelmi megbízott, mérésügyi felelõs tõl 2007-ig dolgozótársaim megbízása alapján az OVIT Üzemi Tanácsának munkájában vettem részt. Sok mindent szeretnék még leírni, hogy ebben a 40 évben miket tettem az OVIT és szülõhelyem, Göd érdekében, de erre nincs hely, és nem szeretném, hogy dicsekvõnek tûnjek, és bárki is más véleményt alkothasson rólam, mint amilyen embernek a hosszú évek alatt megismerhettetek. Most, mikor erre az emlékezésre felkértek, büszkeséggel tölt el, hogy 40 évet itt, Veletek dolgozhattam együtt, és az összes emlékem arról szól: érdemes volt! Köszönöm, hogy segítettetek, bátorítottatok, és ha kellett, vigasztaltatok január 26-tól szabadságom, majd felmondásom töltöm, és július 21-tõl nyugdíjasként kívánok Nektek jó egészséget, és legalább annyi sikerélményt, mint amennyit én itt megéltem! születésnapi torta elfogyasztása követ. A hét további napjain, a fõbb vidéki telephelyeken Bicskén (március 17.), Felsõzsolcán (március 18.), Tatabányán (március 19.), Pakson (március 19.) és Gödön (március 19.) lesznek kisebb összejövetelek hasonlóan a budapesti rendezvényhez. Természetesen fontosabb üzleti partnereink sem maradhatnak ki a jubileum megünneplésébõl, akiknek sok évtizedes együttmûködését ily módon is szeretnénk megköszönni. Terveink szerint számukra az õsz folyamán szervezünk rendezvényeket, amelyekre az OVIT 60 évének jelentõs személyiségeit megszólaltató riportfilmmel is készülünk. Máténé Lengyel Enikõ ******************************************** Projektjeinkrõl Az OVIT 60 éves jubileumának fõbb rendezvényei Az OVIT 60 éves jubileuma természetesen nem múlhat el megemlékezések nélkül, még ha ezek az alkalmak külsõ környezetünk változásai miatt talán kicsit másak lesznek, mint ahogyan eredeti terveinkben szerepeltek. Az elsõ jelentõs eseményre március 16-án (hétfõ) kerül sor az OVIT Körvasút sori telephelyén. A vezérigazgatói épület elõtti területen Dr. Csikós Béla az OVIT történetének kiemelkedõ személyisége, többek között a FAM technológiájának atyja tiszteletére készült emlékhelyet avatjuk fel az OVIT Igazgatóságának, vezetõinek, fõbb tisztségviselõinek, nyugdíjasainak és az itt dolgozók körében. Március 17-én kedden - az Alapítólevél szerinti 60. születésnapon - a központban dolgozók számára tartunk megemlékezést, amelyen Horváth Miklós, vezérigazgató mond köszöntõt, amit koccintás és a SZELEK SZÁRNYÁN Aki mostanában járt az M1-es autópálya Tatabánya és az országhatár közötti szakaszán, tapasztalhatta, hogy egyre-másra nõnek ki a földbõl új szélerõmûvek. Jó egy évtizeddel ezelõtt hasonló építési kedv volt tapasztalható az autópálya országhatártól Bécsig terjedõ szakaszán, ott ma már igen kiterjedt szélerõmûparkokat találhatunk. Az elsõ magyarországi szélerõmûvek Inotán és a Dunaújvároshoz közeli Kulcson épültek ben, 250 és 600 kw-os teljesítménnyel. Az Európai Unió ösztönzésének és a gazdasági környezet változásának megfelelõen Magyarországon is szaporodnak a szélerõmûvek, többségük hazánk leginkább széljárta részén, a Kisalföldön és környékén épül. Az OVIT Híradó elõzõ számának olvasói már értesülhettek arról, hogy a Szállítási üzemünk végzi egy új szélerõmûpark berendezéseinek szállítását Gönyû dunai kikötõbõl Kisigmándra. Eddig is több szélerõmûpark építésében vettünk már részt, így a most Kisigmánd-Nagyigmánd térségében létesülõ, jelenleg 9

11 2009/1. OVIT HÍRADÓ legnagyobb magyarországi szélerõmûpark hálózati csatlakozásának kialakításában is közremûködünk. A távvezetékoszlopok látványához hozzászokott OVIT-os szemnek is tekintélyt sugárzó, közel 100 m tengelymagasságú Gamesa gyártmányú szélturbinák már messzirõl jelzik az épülõ szélpark helyét. Az elsõ ütemben 25 db 2 MW-os szélgenerátor-egység telepítése történik meg, amelyek 20 kv-os kábelen kapcsolódnak egy új 120/20 kv-os transzformátorállomásba, ami 120 kv-on csatlakozik az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Kisigmándi alállomásához ben kötöttünk szerzõdést fõvállalkozóként a Kaptár Szélerõmû Kft.-vel egy új alállomás megépítésére, a hálózati csatlakozás kialakítására. Idõközben a szélerõmûpark létesítésére és üzemeltetésére létrejött társaságban 100%-os tulajdonrészt szerzett a spanyol IBERDROLA konszern, akikkel a korábban megkötött szerzõdést megerõsítettük. Az új tulajdonos igényének megfelelõen szerzõdésünk kiegészült a szélgenerátorok üzemeltetéséhez szükséges anyagok és alkatrészek elhelyezését biztosító raktárépület megépítésével, illetve a kapcsoló-vezénylõ épületet úgy kellett megépíteni, hogy az a további bõvítéseknek is helyet biztosítson. Az IBERDROLA neve korábban kevésbé volt ismert számunkra, mint a Magyarországon hosszabb ideje jelen lévõ külföldi cégeké, ezért mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy mintegy MW beépített erõmûvi kapacitásával Spanyolország legnagyobb, a világ negyedik legnagyobb villamosenergia-termelõ és -szolgáltató cégérõl van szó, de megújuló energiával foglalkozó tagvállalatuk, az IBERDROLA Renovables 8960 MW beépített szélerõmû kapacitással jelenleg világelsõ a szélenergia hasznosításában. Cervantes óta tudjuk, hogy Ibériában nagy hagyományai vannak a szélenergia alkalmazásának, de a hagyományok mellett napjainkban is jeleskednek a szélerõmûvek létesítésében, így jelenleg Spanyolország az Egyesült Államok és Németország után a harmadik legjelentõsebb szélenergia-felhasználó a világon. A tervezés és az engedélyeztetési eljárások után 2007 decemberében kezdõdhetett meg az új transzformátorállomás építése. A decemberi idõjárás nem igazán kedvez az építési munkáknak, ezért ahhoz, hogy egyáltalán munkát lehessen végezni a saras, felázott területen, elõször a közútkezelõ igényének megfelelõen mintegy 80 méter hosszú ideiglenes betonutat kellet építenünk, a Szállítási üzem elõregyártott betonlapjainak felhasználásával. A dombos, mintegy három méter szintkülönbségû területen a tereprendezési munkák után támfalakat kellett készíteni, és meg kellett oldani a vízelvezetést is. Az elkészült kapcsoló-vezénylõ épület ad helyet a széltornyoktól érkezõ kábeleket fogadó 20 kv-os tokozott kapcsolóberendezésnek, a védelmi és irányítástechnikai rendszereknek és az OVIT gyártotta segédüzemi elosztóknak. A szabadtéri 50 MW-os transzformátor új, acélszerkezetû portálokra függesztett sodronyokkal csatlakozik a szomszédos E.ON-alállomás 120 kv-os mezõjéhez. Az új alállomás természetesen távkezelhetõ, de a kapcsolásokat jelenleg helyi kezelõszemélyzet végzi. Újdonság, hogy a megszokott PROLAN irányítástechnikai rendszer nem csak a KDSZ és a MAVIR üzemirányító központjával, hanem mûholdon keresztül az IBERDROLA CORE központjával is kapcsolatot tart. A Toledóban mûködõ CORE (Centro de Operación de Enegías Renovables) felügyeli az IBERDROLA megújuló energiaforrásokkal üzemelõ, jellemzõen Európában, Észak- és Dél- Amerikában található erõmûveit. 10

12 Zrt, az építési munkákban pedig a Jordáki Kft. mûködött közre alvállalkozóként. A transzformátorállomást 2008 novemberében helyeztük üzembe, jelenleg folyik a szélturbinák beüzemelése, rövidesen várható a kereskedelmi üzem megkezdése. A beruházó még az idén tervezi a jelenleg 50 MW-os szélerõmûpark és az alállomás bõvítését újabb szélturbinákkal, és két további, 120/20 kv-os transzformátorral. A szélerõmûpark maximális teljesítménye végkiépítésben várhatóan 118 MW lesz. Az új alállomás építésével párhuzamosan végeztük az E.ON Kisigmándi alállomásának bõvítését is. Itt a 120 kv-os gyûjtõsínt kellett meghosszabbítani egy új, három mezõre kiterjedõ csõgyûjtõsín szakasszal. E három mezõben le kellett bontani a régi, rossz állapotú vasbeton portálokat, majd egy új 120 kv-os fogadómezõt építettünk ki a szélerõmû csatlakozás részére. Ez az alállomás sok régi OVIT-os számára lehet ismerõs, hiszen hosszú ideig az OVIT üzemeltette, de jelentõs helyszíne a magyar villamosenergia-rendszer történelmének is, hiszen az akkor még 100 kv-os Kisigmánd Érsekújvár távvezeték üzembe helyezésével itt létesült Magyarország elsõ nemzetközi kooperációs távvezetéke ben. A villamos technológiai berendezések telepítését és szerelését a NYUMALÜ, az üzembe helyezést megelõzõ vizsgálatokat, a védelmi és irányítástechnikai rendszer felélesztését a KSZÜ, az optikai és telefonkapcsolatok kialakítását a Távközlési osztály munkatársai végezték. A tervezésben és engedélyeztetésben az ETV-ERÕTERV Ismeretes, hogy Magyarországon is igen jelentõs befektetõi szándék van szélerõmûvek építésére. A szélerõmûvek által termelt villamos energia mennyisége azonban erõsen idõjárásfüggõ, ami a rendszerirányításnak komoly nehézségeket okoz, ezért jelenleg 330 MW-ra korlátozták a Magyarországon létesíthetõ szélerõmûvek maximális teljesítményét. A MAVIR honlapján olvasható tájékoztató szerint komoly szándék van arra, hogy ez a teljesítmény 2010-tõl különbözõ intézkedések megtétele után akár 740 MW-ig bõvíthetõ legyen. Reméljük, ezen erõmûvek és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények építésével, karbantartásával kapcsolatban nekünk is lesz feladatunk. Göttlinger Attila 11

13 2009/1. OVIT HÍRADÓ Bezárul egy kör! (II.) A Szombathely Hévíz 400 kv-os távvezeték építése A tavalyi évben a távvezeték alapozásának ismertetésével foglalkoztam cikkemben, mostani írásomban az oszlopszerelés és -építés elõkészületeire szeretném irányítani a figyelmet. Ahogyan már írtam korábban, 220 oszlop található a mindössze 77,75 km hosszú nyomvonalon. A Fenyõ típusú oszlopok megoszlásuk szerint 45 különbözõ törésszögû, sodronyfeszítést kibíró feszítõ- és 175 tartóoszlop. Bár a Karácsony még messze van, mégis jól bele kell húznunk, hogy a távvezeték elkészüljön addigra, és bevilágítsa majd a térséget a nagy ünnep tiszteletére. A munka a tartóoszlopok sorozatainak szerelésével indult. A kezdetek visszanyúlnak a tavalyi év augusztus haváig, amikor is lassan kezdtek szállingózni az oszlopok a zalai térségbe. A szerzõdés szerinti havi elvárások volumene nagyon rányomta a szerelõk villáskulcsát az oszlopok kötõelemeire, hogy a szállingózás ellenére végre tudjuk hajtani azt a feszes teljesítéssorozatot, amit elvárásként megfogalmaztak részünkre. Már az elején láttuk, hogy saját kapacitásunkkal nem leszünk képesek lefedni a szerelés építés létszámigényét, mert - mint már a múltkori cikkemben említettem - párhuzamosan építjük a Pécs Ernestinovo 400 kv-os távvezetéket is. A dupla létszámlekötés szükségessé tette alvállalkozók bevonását az oszlopszerelés munkálataiba. A megfelelõ létszámhoz biztosítani kellett a megfelelõ mennyiségû eszközt, a gépeket, hogy viszonylag zökkenõmentesen tudjuk ellátni feladatainkat. Sokunk örömére elkezdõdött a - ahogyan mi hívjuk - Family Frost -os csoportszállító Zastava teherautóink és a Lada Niva gépkocsiijaink kiváltása, Iveco Massif típusokra. A váltásra már régóta megérett az idõ, mert nagy volt a költség, amit az autójavításokra fordítottunk, és ha az emiatt kiesett munkaidõt is figyelembe vesszük, elmondható, hogy az autók minõségi cseréje hosszútávon megtakarításhoz, gazdaságosabb munkaidõkihasználáshoz vezet, ami még hatékonyabb termelést eredményez. Ha már az eszközökrõl beszéltünk, ugyanígy meg kell említenünk az azok mûködtetését végzõ munkavállalóinkat is. Munkavégzésük, mindennapos tevékenységük során ki vannak téve az idõjárás viszontagságainak, és ha kell - mert szorít a határidõ -, képesek olyan teljesítmény produkálására, amire csakis egy igazi OVIT-os lehet képes. Köszönet illeti Õket eddigi munkájukért, figyelembe véve mostani idõjárási körülményeinket, és látva ez évi teljesítési határidõinket, biztosan kijelenthetem: mindent meg fognak tenni közös célunk sikeréért! A legnagyobb kihívásnak a szinte folyamatos anyagbiztosítás megoldása bizonyul(t), így például az összeszerelendõ oszlopkötegek helyszíni kiszállítása. Szükségessé vált három teleszkópos csõszállító megvásárlása. Ezeket igen jó áron tudtunk beszerezni, így a kisebb oszlop-anyag hiányoktól eltekintve, biztosítottuk a feltételeket a szereléshez. Amire azonban ráhatásunk nincs, és nem is lesz, az az idõjárás. Most, innen kitekintve az ablakon nem is tûnik olyan vészesnek a terep. Az aszfalt száraz, a füves terület vizes, de nem süllyed el rajta (nagyon) az ember. Na, nem így ott lent Zalában! Mint köztudott, kis hazánknak ez a legcsapadékosabb területe. Jól ismeri egy-két építésvezetõ kollégánk e régió adottságait, a földterület igencsak saras, marasztaló mivoltát. Jómagam is emlékszem, amikor a zalai ártérben a 90-es években alapoztunk. Az aszfaltos fõúttól nem túl meszsze volt a munkagödör. Éppen azon serénykedtünk, hogy begyorsítsuk a munkálatokat, így egy hosszú hétvégét rendeltünk el a csoportnak. Már a pénteki elõrejelzés sem volt valami bíztató, aminek a szombati és a vasárnapi idõjárás nem is mondott ellent. Mixer gépkocsi szóba sem jöhetett, maradt a konténeres megoldás, amit egy Unimog gépjármûvel húztunk be a helyszínig. Summázva a végeredményt: katasztrofális 12

14 volt! Összesen mintegy két konténer betont tudtunk bedolgozni az alapba, mert mire behúztuk a konténert, addigra elkezdõdött a beton kötése, így az már teljesen hasznavehetetlené vált a beépítésre. Azért tértem ki újra az alapozásra, mert jó pár lemezalap és cölöpalap maradt hátra február elején. Az égiek most nem voltak kegyesek hozzánk, hogy minél elõbb befejezhessük az alapozást, mivel a terepen áldatlan állapotok uralkodnak. Kénytelenek voltunk felfüggeszteni munkálatainkat, amíg újra el nem nyerjük a fentiek áldását. Még nem is említettem a Kulturális Örökségvédelmi Hatóság fennhatósága alá tartozó feltárásra váró oszlophelyeket, ahol a munkálatokat leállíttatták, mert állásfoglalásuk szerint sárban és fagyban nem lehet ásatási munkálatokat végezni. Az oszlopépítést tavaly kezdtük egy megerõsített csoporttal, hogy a leszállított feszítõk minél hamarabb a helyükre kerüljenek, a vezetékszerelés oszlopközeinek biztosítása végett. A km-nek megfelelõ feszítõoszlopok darabszáma soknak mondható, ez a szállítás és a kivitelezés ütemét figyelembe véve azt fogja eredményezni, hogy nagyon össze kell hangolni mindkét mûveletünket, mert szinte csak egy tyúklépéssel jár majd az építés a vezetékek húzása elõtt. A tavalyi évben a 10 km feletti fázisvezetõk kihúzásával elkezdtük a vezetékszerelés munkálatait is. Az anyagbiztosítás érdekességeirõl, a kivitelezés további haladásáról az utómunkálatok alakulásáról soron következõ írásomban olvashat minden kedves OVIT-os munkatársam. További balesetmentes, eredményes munkát kívánok! Ledvényi János Helyszíni tevékenységek fejlesztése az Alállomási Üzletigazgatóságon Az üzemeltetõk túlnyomó többsége korábban csak a karbantartási munkákat végeztette a helyszínen, és az olajleeresztéssel, illetve a transzformátor megbontásával járó beavatkozások alkalmával a transzformátort beszállíttatta a gyártó mûhelyébe. Ma már a járulékos költségek csökkentése érdekében, valamint a maximális rendelkezésre állás igénye miatt, ez megváltozott: az elmúlt években a javítási és felújítási igény a helyszíni tevékenységek irányába tolódott el. Természetesen teljes mértékben nem lehet kizárni a mûhelykörülmények között végzett javításokat sem, itt viszont a gyors rendelkezésre állás és a rövid határidõ a döntõ szempont a megrendelés odaítélésénél. Ma már nem a nagy hal eszi meg a kis halat, hanem a fürge a lassút. Az üzemeltetõi igényekhez alkalmazkodni kell annak, aki meg akar élni a piacon! Ennek jegyében került az alállomási üzletigazgatóság középtávú stratégiai tervébe a helyszíni tevékenységek fejlesztése: az alkalmazott technológiáink felülvizsgálata és módosítása, új technológiák kidolgozása, az ennek jegyében történõ eszközbeszerzés, a személyzet továbbképzése, az új technológiákkal történõ megismertetése, kapcsolatfelvétel és az együtt dolgozás lehetõségének vizsgálata a piaci szereplõkkel: beszállítói háttér kiépítése a növekvõ megrendelõi igény kielégíthetõsége érdekében. Kétéves munka után, aminek keretében kialakítottuk úgy a helyszínen végezhetõ munkák, mind pedig a mûhely hátteret igénylõ munkák tekintetében a szükséges technikai és alvállalkozói hátteret, eljutottunk arra a szintre, hogy 630 KVA és 270 MVA között bármely transzformátor helyszíni és mûhely munkáira vállalkozhatunk fõvállalkozóként, beleértve a tartozék felújításokat, monitoring és tûzvédelmi rendszerek telepítését, szekunder rekonstrukciókat is. Együttmûködve a Diagnostics Kft.-vel, kialakítottunk és rendszerbe állítottunk egy mobil mérõberendezést, 13

15 2009/1. OVIT HÍRADÓ amely alkalmas a transzformátorok helyszíni gerjesztésére és a részleges kisülés mérésére. Mûszerbeszerzéseink képessé teszik Szakszolgálatunkat és a létesítési üzemeket a transzformátor fokozatkapcsolóinak mérésére és a komplex megszakító diagnosztikára. Kidolgoztuk az ELK SH 3 típusú 420 kv-os SF6 gáz szigetelésû megszakítók együttfutás mérésére alkalmas módszert. Mi mérjük ma már a Ganz Transelektro Villamossági Zrt. tápiószelei gyárában történõ felújítások alkalmával az átkapcsolókat és a megszakító együttfutásokat. A most induló sorozatban fogjuk ismertetni az üzletigazgatóság elmúlt évi tevékenységeinek legérdekesebb transzformátor-felújításos projektjeit. Elsõként egy nem mindennapi helyszíni javítási munka, amely a mûszaki érdekességen kívül a komplex vállalkozást hivatott bemutatni. A képen látható 30 MVA-es transzformátort az ABB gyártotta. A transzformátor a BC Erõmûben Kazincbarcikán üzemel. Felszerelését és üzembe helyezését a KEMALÜ végezte, majd keretszerzõdést kötöttünk az üzemeltetõvel az éves karbantartási munkákra, diagnosztikai és laboratóriumi mérésekre, üzemzavari rendelkezésre állásra. Már a második üzemévben gázképzõdés mutatkozott az olajban oldott hibagáz vizsgálat (HGA-mérés) eredményeinek kiértékelésekor. Kontrollmérést végeztünk, amelynek eredménye megegyezett a korábbival, ezek után már a transzformátorban kellett keresni a hibát. Az üzemeltetõvel konzultálva az alábbi menetrendet dolgoztuk ki: 1. A transzformátor lehetõleg kímélõ üzemmódban történõ üzemeltetése mellett rendszeres, havonta történõ HGA-vizsgálatokkal a gázképzõdés figyelése: a hibagázok mennyiségnövekedése, fajtái, trendfigyelés céljából. Ezen változások elemzésével lehet a belsõ hiba mellett történõ üzemben tarthatóságról dönteni. 2. Megkísérelni a hibahely behatárolását a HGA-vizsgálatok folyamatos értékelésével, termovíziós vizsgálattal keresni melegpontokat, illetve kizárni lehetséges hibahelyeket: pl. kivezetések, laza csatlakozó kötések stb. 3. Konzultáció a gyártóval a lehetséges belsõ hibákról, gyártómû javaslatát kérni a helyszínen is elvégezhetõ javításra. 4. A nyári leállásig a transzformátort üzemben tartva, felkészülni a helyszínen történõ javításra. Az ABB-vel történt konzultációk eredménye: a feszültségmentes átkapcsoló vagy annak kötéshibája okozhatja a melegedést és ennek következtében a gázképzõdést. Javaslatukra a transzformátor rövid idejû kikapcsolása mellett megjárattuk az átkapcsolót, és gáztalanító olajkezelést végeztünk. A kapcsoló járatásra azért volt szükség, mert a feltételezés szerint a hosszú idõ óta azonos pozícióban üzemelõ transzformátor kapcsolójának álló és mozgó érintkezõi között pl. oxidáció miatt megnövekedhet az átmenti ellenállás, ami melegedéshez vezethet. Javasolták a korábbitól eltérõ pozícióban történõ üzemeltetést is, de ezt a hálózati viszonyok miatt nem lehetett végrehajtani. A beavatkozást követõen újra üzembe vett transzformátor a korábbihoz hasonlóan viselkedett: azonnal megindult a gázképzõdés és rövid idõ alatt beállt a korábbi értékre. Nem maradt más hátra, mint felkészülni a kiemelésre és a javításra. Ez az üzemelési helyen nem egyszerû feladat, hiszen olajleeresztéssel jár, meg kell óvni a tartányból kiemelt aktív részt a légnedvesség felvételétõl, ezért a beavatkozásra rendelkezésre álló idõ (ameddig a tekercsek a levegõvel érintkezhetnek) jelentõsen korlátozott, ezért a munka nagyon jó elõkészítést igényel és nemcsak pontosan, de rendkívül gyorsan is kell dolgozni! Az már csak a tejszínhab volt a tortán, hogy a transzformátor konstrukciója lehegesztett fedelû volt, ami azt jelenti, hogy csavarkötések bontása helyett a fedelet a teljes kerület mentén körbe kellett vágni, ahhoz hogy az aktív rész kiemelhetõ legyen, majd a javítás után újból körbe hegeszteni, az olajtömörség érdekében. 14

16 A következõ képen a kiemelt transzformátort látjuk: Nemcsak megrendelõnk elégedett, a jól végzett munka öröme mellett azt külön sikerként könyveljük el, hogy a terveinknek megfelelõen: az egyszerû szerelõ és karbantartó vállalat helyett, egyre inkább a diagnosztikai méréseket és minõsítéseket alapul vevõ, javítási technológiákat, javaslatokat kidolgozó, és azokat sikeresen végrehajtó komplex szolgáltatást nyújtó cégként jelenünk meg a piacon! Következõ számunkban a MVA transzformátorok helyszíni felújítási munkáit mutatjuk be olvasóinknak. Az augusztus végi leállás idõszakáig megtörténtek az elõkészületek: helyszíni szemle a daruzást végzõ KEMAD-dal, az emelési terv összeállítása, továbbá szerzõdéskötések a BC Erõmûvet üzemeltetõ Sinergy Kft.- vel, a mûszaki fõvállalkozó ABB-vel, akik a fedélnyitás, majd a javítás utáni lehegesztés mellett a supervisor tevékenységet is ellátták. A hibás kötés a következõ képen látható: Sziva István mûszaki fõtanácsos Személyi hírek november december belépett 17 fõ 12 fõ ebbõl szellemi 8 fõ 2 fõ fizikai 9 fõ 10 fõ kilépett 10 fõ ebbõl szellemi 1 fõ fizikai 9 fõ 5 fõ nyugdíjba vonult 2 fõ fizikai 4 fõ szellemi, 1 fõ fizikai A kiemelés után megállapítást nyert, hogy a hibahely a feltételezésnek megfelelõ helyen van: a feszültségmentes átkapcsoló egyik kötése okozta a bajt. ABB elõre legyártotta a javításhoz szükséges anyagot, így a javítást gyorsan el tudtuk végezni. Amikor visszakerült a transzformátor aktív része a tartányba, megnyugodott mindenki, és most már a rutin munkák következtek: olajfeltöltés, olajkezelés, összeszerelés, és a próbák, majd az üzembe helyezés. A transzformátor a javítás után, 2008 szeptembere óta rendben üzemel, hála az együtt dolgozóknak: a KALÜ, a KEMALÜ és a KSZÜ szakembereinek január belépett ebbõl szellemi fizikai kilépett ebbõl szellemi fizikai 29 fõ 7 fõ 22 fõ 38 fõ 1 fõ 37 fõ Személyügyi osztály 15

17 2009/1. OVIT HÍRADÓ Új belépõk Kis László Fodor Dániel Már a középiskolás éveim alatt kiderült, hogy a mûszaki témák érdekelnek. A Pataky István Híradástechnikai Szakközépiskolában érettségiztem, majd ugyanitt elvégeztem a technikusi szakot is. Ezután Székesfehérvárra vitt az utam tovább. A Veszprémi Egyetem Mûszaki Informatikai Karán szereztem felsõfokú informatikai végzettséget. Idõközben rájöttem, hogy mégsem vonz annyira az informatikus pálya, hogy ebben éljem a mindennapi életem. Így a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán, villamos energetika szakirányon folytattam tovább tanulmányaimat. A kooperatív év alatt kerültem az OVIT-hoz. A 2007-es õszi félév során betekintést nyerhettem a kinti élet szépségeibe és nehézségeibe. Ekkor még csak ismerkedtem a munkafolyamatokkal, de már ekkor tudtam, hogy ez az, amivel a továbbiakban foglalkozni szeretnék. Majd a 2008-as tavaszi félévet a KTLÜ központban töltöttem, ahol a kollegáktól sok segítséget kaptam a diplomamunkám elkészítéséhez. Tavaly augusztustól dolgozom a Szombathely Hévíz között épülõ 400kV-os távvezeték vonalon, mint vonali mérnök. Megkedveltem ezt a munkát, mert rendkívül változatos, és sok kihívást rejt magában. A távvezeték építésen, a dolgozókkal is jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, amit fontosnak tartok az eredményes munkavégzéshez. A rám bízott feladatokat igyekszem tõlem telhetõen a legjobban megoldani. Munkám során sok támogatást kaptam fõnökeimtõl, munkatársaimtól, melyet ezúton is köszönök. Miskolcon születtem, azóta is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élek egy kis községben, a Tisza-partján. Hobbim a motorozás és az olvasás, valamint nagyon szeretek horgászni és evezni a Tiszán ban érettségiztem a miskolci Kandó Kálmán Híradás-és Mûszeripari Szakközépiskolában ben Híradásipari technikusként végeztem ugyanebben az iskolában. Ezután a Debreceni Egyetem Mûszaki Fõiskolai Karán folytattam tanulmányaimat villamosmérnöki és mûszaki mérnöktanári szakon. Mióta az eszemet tudom, mindig is a mûszaki tudományok érdekeltek. Még általános iskolában eldöntöttem, hogy mûszaki pályán fogok tanulni ban az érettségi után a MATÁV-nál voltam szakmai gyakorlaton, ahol sokat tanulhattam a távközlési rendszerekrõl, hálózatokról valamint a híradástechnikáról és 2006-ban kötelezõ nyári szakmai gyakorlataimat az OVIT-nál tölthettem, ahol kis ízelítõt kaptam a távvezeték-építésrõl. Már ekkor megtetszett a munka jellege, mert tele van olyan kihívásokkal, amelyek sokszor igencsak próbára teszik az embert augusztus végétõl dolgozom a cégnél, a KTLÜ-ben. A kollégáim nagyon kedvesek, segítõkészek, jól érzem magam ebben a közegben, és nagyon örülök a lehetõségnek, hogy e cégnél dolgozhatok! ******************************************** 16

18 Az MVM Csoport irányítási rendszerének felülvizsgálata Az elismert vállalatcsoportként mûködõ MVM Csoport uralkodó tagja, az MVM Zrt. múlt év õszén kezdeményezte a csoporthoz tartozó társaságok köztük az OVIT ZRt. felülvizsgálatát. Mint elõzetesen jelezték, a vizsgálat célja a minõségügyi, belsõ ellenõrzési követelményeknek való megfelelõség, szabályszerûség, a hatékonyság, a stratégiai céloknak, elvárásoknak, a pénzügyi szempontoknak való megfelelés, valamint a jogi és szabályozástechnikai szempontú megfelelõség ellenõrzése. Az elismert vállalatcsoport 2007-ben létrejött jogintézményének, az azt megalapító Uralmi Szerzõdésnek a célja, hogy az így létrehozott MVM vállalatcsoportban a csoportszintû irányítási eszközök segítségével biztosítsa a vállalatcsoport csoportszintû gazdasági érdekeinek a villamosenergia-rendszerbiztonság és a villamosenergia-ellátás biztonságához fûzõdõ nemzetgazdasági érdekek hatékony érvényre juttatását. Az MVM Zrt. csoportszintû szabályozásokkal, utasításokkal és kézikönyvekkel a csoport folyamatainak széles körét szabályozta. Az OVIT folyamatosan alkalmazkodott a felsorolt dokumentumokban megfogalmazott követelményekhez, beépítette azokat folyamataiba és szabályozásaiba (elsõként az SzMSz január 1-tõl hatályos változatába, majd a vonatkozó 10/2008. sz. vezérigazgatói utasítás szövegébe). Emellett az OVIT az intranet portálon is elérhetõvé tette a hatályos csoportszintû szabályozásokat. Mindezek eredõjeként az OVIT felkészülten várhatta az ellenõrzést, melyre január 8-án került sor. Ennek keretében az MVM képviselõi tájékoztatást adtak az OVIT megjelent vezetõi számára az MVM stratégiájáról, valamint a csoportszintû ellenõrzés menetérõl. Az OVIT rövid prezentációban mutatta be a csoportszintû szabályozások kapcsán tett intézkedéseket, továbbá javaslatokat fogalmazott meg a szabályozási rendszer tökéletesítése érdekében. Ezt követõen az MVM ellenõrzõ csoport tagjai és az OVIT illetékesei az elõzetesen megküldött ellenõrzési szempontok alapján szakterületenként külön-külön tekintették át az OVIT szabályozási és mûködési gyakorlatát. A visszajelzések alapján az OVIT sikeresen megfelelt az ellenõrzésen. Az MVM felkérésére az ellenõrzést követõen az OVIT utóbb írásban foglalta össze a csoportszintû szabályozások és az együttmûködés fejlesztésére vonatkozó javaslatait. Az ellenõrzés nyomán a vezérigazgató által kiadott feladatterv konkrét teendõket határoz meg az OVIT érintett területei számára, amelyek a csoportszintû szabályozások SzMSz-re, integrált rendszerre, stb. gyakorolt hatásait hivatottak kezelni. További teendõ a mûködési kockázatok kezelésére, az üzletfolytonosság biztosítására vonatkozó szabályzat kiadása. Az Integrált Rendszer hírei Görgey Péter Sikeresen zárult az OVIT ZRt. Integrált Rendszerének TÜV ismétlõ (megerõsítõ) auditja A december 1-4. között lefolytatott a társaság Minõségirányítási Rendszerének negyedik, a Környezetközpontú Irányítási Rendszerének második és a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerének elsõ ismétlõ (megerõsítõ, újra tanúsító) auditjai eredményesen zárultak le. TÜV auditorai megállapították, hogy az integráltan kiépített vezetõi Irányítási Rendszerek a vonatkozó ISO 9001-es, ISO es és az OHSAS es szabványok követelményeinek megfelelõen mûködnek, és megfelelnek a vonatkozó szabványi jogszabályi elvárásoknak. Az auditokra való felkészülés különleges feladatot adott a társaság szervezeti egységeinek, tekintettel a január 1-jével érvénybeléptetett új Szervezeti és Mûködési Szabályzatban foglaltakra. Az OVIT ZRt. struktúrája kibõvült a Karbantartási Igazgatóság szervezeti egységeivel és folyamataival, ennek vonzataként a 3 szintû rendszerdokumentumokat el kellett készíteni és be kellett vezetni. A év során a 17

19 2009/1. OVIT HÍRADÓ rendszer továbbfejlesztésével az mûködõképes maradt, az OVIT régi és új partnerei körében társaságunk az összes érdekelt fél igényeinek kielégítésével és megelégedettségével sikeresen hajtotta végre a szervezeti átalakulást, megerõsítve a megrendelõk cégünk iránti bizalmát. Az ismétlõ auditok során a TÜV szakembereibõl felállított auditteamek, a társaság telephelyein praktikus munkamegosztással, mintavételes módszerrel, a szabványok összes elemét vizsgálva értékelték az Integrált Rendszer elemeinek, és a tevékenységi folyamatok mûködését. A beköszöntõ kemény téli idõjárási és útviszonyok ellenére, a TÜV Audittervben rögzített vizsgálatokat hiánytalanul sikerült lefolytatni az auditok során. Az elsõ auditnapon: a Körvasút soron a cég felsõvezetését, az Integrált Rendszer menedzsmentjét, a Vállalkozási Igazgatóság vállalkozási-, marketing,- beszerzési, vevõszolgálati, az ATTO és a TTTO tervezési tevékenységét a Szállítási üzem, a KALÜ folyamatait, a BTKO operatív munkáját vizsgálták az auditorok. A második auditnapon: az egyik auditteam Nyugat- Magyarországon NyuMALÜ rekonstrukciós munkáit, a tatabányai fõmérnökségi telephelyet, NyuTLÜ folyamatait, a bicskei telephelyet, a KTLÜ tevékenységét, míg a másik auditteam, a KALÜ dunaújvárosi alállomásrekonstrukciós munkáit, a Karbantartási Igazgatóság paksi telephelyét, és az egyes üzemek folyamatait vizsgálta. A harmadik napon: az egyik auditteam Sajószögeden az alállomás rekonstrukciós munkáit és a felsõzsolcai fõmérnökség telephelyét a KeTLÜ és a KeMALÜ folyamatait auditálta, másik team pedig a Pécs-OH 400 kv-os távvezeték építését. A negyedik napon: az egyik auditteam a MOL-DUFI villamos fogadóállomás területén a Villamosenergiaellátó üzem folyamatait, míg a másik auditteam tagjai a gödi KAGÜ telephelyét és a rácsos szerkezetû vasoszlopgyártás folyamatait vizsgálta. Az audit záróértekezletén az auditorok rögzítették, hogy (az integráltan mûködtetett MIR/KIR/MEBIR) azaz Integrált Rendszer mûködése jól követhetõ, az egyes szabványi követelmények megfelelõen teljesülnek, a képzési tevékenység szervezettsége igen magas fokú, a belsõ auditok jól tervezettek évi ismétlõ (újra tanúsító) auditokra való felkészüléshez az Auditjelentés mellékletében felsorolt javaslatokat, megjegyzéseket tettek, amelyek egyben meg is határozzák a évi feladatokat. Pozitív észrevételükben, a társaság munkatársaival szembeni szociális érzékenységét, a jól kiépített infrastruktúrát emelték ki, továbbá a vezetõk és munkatársak elkötelezettségét a minõség, a környezet vonatkozásában. Javasolták a Tanúsítványok újabb 3 évre történõ meghosszabbítását. Az auditok jó eredménye, az Integrált Rendszer hatékony mûködtetése biztosítja, hogy a társaság összes alkalmazottja a jövõben is sikeresen meg tudjon felelni a minõségi és környezeti elvárásoknak, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítás elõírásainak, a társaság tevékenységével összefüggõ jogszabályi követelményeknek, az érdekelt felek elégedettségének. A sikeres TÜV-auditok egyben kötelezettséget is jelentenek a jövõre vonatkozóan, a rendszer mûködtetése és a szakmai fejlesztése tekintetében. Megújító TÜV-auditok a Hotel OVIT-ban Pleininger József december 9-én került sor a Hotel OVIT integráltan mûködtetett MIR (Minõségirányítási Rendszer) és a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer második megújító auditjára. Az ÉMI TÜV SÜD által lefolytatott auditokon vizsgálatra kerültek az MSZ EN ISO 9001-es szabvány minden elemének megfelelõen szabályozott folyamatok - a szállodai vendéglátási, a mozgásszervi terápiás szolgáltatások, ezek helyszíni ellenõrzése, továbbá a konyhai kiszolgálás HACCP rendszernek való megfelelése. A folyamatok mûködését mintavételes módszerrel, a dokumentumok, feljegyzések ellenõrzését szúrópróbaszerûen végezte a TÜV auditteam. Az auditok eredménye alapján megállapították: a MIR pozitív irányú fejlõdését, amelyet a menedzsment rendszer elõírásainak és a szálloda adottságainak jó illeszkedésében, valamint a dolgozók továbbképzése területén tapasztaltak, a szálloda konyhája magas szinten tesz eleget a HACCP elvárásainak, 18

20 a MIR és HACCP rendszerek hatékony mûködése segítette elõ az év során a hatósági ellenõrzéseken való sikeres megfelelést. A záró értekezleten pozitívan értékelték a szálloda dolgozóinak hozzáállását és elkötelezettségét, továbbá azt a tényt, hogy a cég vezetése segíti és támogatja a rendszerek fejlesztését. Az auditteam által tett néhány javaslat útmutatást ad a rendszerek továbbfejlõdéséhez. A TÜV SÜD Kft. a rendszerek tanúsítványát javasolta újabb 3 évre meghosszabbítani. A sikeres audit nemcsak elismerés, hanem a Hotel imázsát is növeli, de a jövõ feladatai tekintetében kötelezettséget is jelent a munkatársak számára. Pleininger József A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerek (MEBIR) A vállalatok, cégek vezetésének mindig kihívást, fontos feladatot jelentett már az iparosodás kezdetétõl fogva, a munkahelyi egészség és biztonság kérdésköre. A munkavégzés feltételeinek biztosítása és a folyamatok gazdaságos mûködtetése sok szempontból képezte vita tárgyát, és nehezen tudták a szükséges arányokat fontosságuknak megfelelõen meghatározni és kezelni. A vállalatok, azok vezetõi számára ugyanolyan fontos kérdésnek kell lenni a magas szintû és jól szabályozott munkahelyi egészségvédelemi és biztonsági irányításnak, mint a gazdasági és üzleti tevékenységek hatékonyságának. Ez megkívánja a cégek munkahelyi tevékenységeivel összefüggõ kockázatok felismerésének, felmérésének és szabályozásának megfelelõen kiépített rendszerét. A fenti, az idõben és térben változó sikerrel megoldott problémakör kezelését a rendszerszabvány megjelenése elõtt csak irányelvek és direktívák szabályozták. Az MSZ es szabvány A rendszerszabvány az OHSAS 18001:1999-es szabvány magyar fordítása, a BS 8750 számú brit szabványon alapul. Ez a szabvány irányelveket fogalmazott meg egy irányítási rendszer kiépítéséhez, biztosítva azt, hogy azok alkalmazhatók legyenek egy akármilyen tevékenységû és méretû vállalkozásra, az adott cég körülményinek és szükségleteinek megfelelõen értelmezve. A cél az volt, hogy javuljon a társaság munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági helyzete, és a szervezeti mûködés szerves részévé tegye a munkahelyi balesetek és betegségek megelõzését, úgy, mint: Az MSZ 28001:2003-as szabvány mûszaki tartalma megegyezik az OHSAS 1001:1999-es szabványéval. Ez a Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítás rendszerét, a követelményeket rögzíti. Ennek a szabványnak alkalmazása, a szabványnak való megfelelés, nem jelent felmentést a jogi kötelezettségek alól. Ezt a szabványt 2008-ban módosították, ekkor jelent meg az MSZ 28001: 2008-as magyar szabvány. A szabvány általános elemei: az alkalmazási terület; hivatkozott kiadványok; a fogalom meghatározások. Fontos fogalmak: MEB: munkahelyi egészségvédelem és biztonság. Veszély: elõidézõ ok, helyzet vagy tett, amely emberi sérülést, egészségkárosodást, illetve ezek kombinációját okozhatja. Esemény: munkával kapcsolatos esemény, amely sérülést, vagy egészségkárosodást, vagy halált okozott, vagy okozhatott volna. Veszélyazonosítás: folyamat annak felismerésére, hogy egy veszély létezik, vagy a munkával kapcsolatos helyzetet rosszabbá tesz. MEB cél: a MEB teljesítményével kapcsolatos szándékok, amelyet a vállalat tûz ki maga elé. MEB teljesítmény: egy vállalat irányításának mérhetõ eredményei a MEB kockázatok tekintetében. Veszélyes anyag: minden anyag, vagy készítmény, amely fizikai, kémiai, vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képvisel (például: gyúlékony, robbanó, sugárzó, mérgezõ, maró, ingerlõ, fertõzõ, szenzibilizáló). Veszélyforrás: - fizikai veszélyforrások (munkakörök, jármûvek, szállító, anyagmozgató eszközök, ezek részei veszélyes anyagok (lásd fent!) biológiai veszélyforrások fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevételek. Helyesbítõ tevékenység: egy észlelt nem-megfelelõség, nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölése. A jogszabályi és egyéb követelmények: a vállalatnak tevékenységével összefüggésben a gépeire, eszközeire, felhasznált anyagaira vonatkozó veszélyeket fel kell tárnia, értékel- a lehetõ legkisebbre csökkentse a cég munkavállalóinak és a tevékenységekben kívülállók kockázatait, javítsa a vállalati teljesítményt, a piaci szereplõk körében felelõsségteljes képet alakítson ki a vállalkozás magáról. 19

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 2 Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 3 A MAVIR ZRt. alállomásain a 90-es évek végen kezdődött el a primer és szekunder

Részletesebben

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, Magyarország

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Az elosztóhálózat üzemeltetésének és építésének szervezeti integrációja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél

Az elosztóhálózat üzemeltetésének és építésének szervezeti integrációja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél Az elosztóhálózat üzemeltetésének és építésének szervezeti integrációja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél 2014. 09. 12. Tóth József ügyvezető Előzmények AZ EDF DÉMÁSZ HÁLÓZAT KORÁBBI SZERVEZETE DHE

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. technikus. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. technikus. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Mező Ferenc Cím(ek) Zrínyi Miklós utca 24., Kisapostag 2428 Telefonszám(ok) (36-70) 323 95 14 E-mail(ek) Állampolgárság ferencmezo@gmail.com

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Név Beosztás Szakterület Aláírás Dátum Görgey Péter. Törzskari főmérnök TKF Görgey Péter sk. 2016. március 10. Palkó Integrált rendszer vezető

Név Beosztás Szakterület Aláírás Dátum Görgey Péter. Törzskari főmérnök TKF Görgey Péter sk. 2016. március 10. Palkó Integrált rendszer vezető Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Név Beosztás Szakterület Aláírás Dátum Görgey Péter Törzskari főmérnök TKF Görgey Péter sk. 2016. március 10. Palkó Integrált rendszer István vezető IRV

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

2017. február 1-jén az alábbi keresztféléves képzéseinket indítjuk:

2017. február 1-jén az alábbi keresztféléves képzéseinket indítjuk: Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6., Tel/fax:62/547-160 Web: www.vedres.sulinet.hu, E-mail: epki@vedres.sulinet.hu 2017. február

Részletesebben

Az átviteli hálózat távkezelése

Az átviteli hálózat távkezelése Az átviteli hálózat távkezelése MEE 20 éves a hazai alállomási számítógépes kezelés 2009.11.18. Bencsik Tibor MAVIR ZRt. üzemviteli igazgató 2 Távvezetékek nyomvonalhossza: 3.600 km Alállomások száma:

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

ÜDVÖZÖLÖM A MAGEOSZ Elnökségét INFOWARE tagfelvételi bemutató INFOWARE Zrt.

ÜDVÖZÖLÖM A MAGEOSZ Elnökségét INFOWARE tagfelvételi bemutató  INFOWARE Zrt. ÜDVÖZÖLÖM A MAGEOSZ Elnökségét INFOWARE tagfelvételi bemutató www.infoware.hu INFOWARE Zrt. office@infoware.hu 1 INFOWARE Zrt. Cégismertető - 2016. Tartalom információ és szakértelem ok i helyzet Termékek

Részletesebben

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető HÜK A Hálózat Üzemeltetési Központ működése Előadó: Somogyi István MAVIR Üzemeltetés irányítási osztályvezető MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Végrehajtó elem. - Transzformátor mint legfontosabb elem nem üzemképes - Távvezetékeken nem szállítható villamos energia - Hurok nem alakítható ki

Végrehajtó elem. - Transzformátor mint legfontosabb elem nem üzemképes - Távvezetékeken nem szállítható villamos energia - Hurok nem alakítható ki Nagyfeszültségű (120 kv-os) SF6 gáz szigetelésű megszakítók üzemeltetési tapasztalatai /néhány gondolat az SF6 gáz szigetelésű megszakítókkal kapcsolatban/ Kovács János Megszakító mint fontos hálózati

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt MOM Kulturális Központ, 2014. március 27. A FŐTÁV a hazai távhő

Részletesebben

500 MVA-es, 400 kv-os ABB nagytranszformátor a magyar hálózatban

500 MVA-es, 400 kv-os ABB nagytranszformátor a magyar hálózatban Szász Jenő, ABB Kft., 2015 MEE Vándorgyűlés, Siófok 500 MVA-es, 400 kv-os ABB nagytranszformátor a magyar hálózatban September 25, 2015 Slide 1 500 MVA-es, 400 kv-os ABB transzformátor a magyar hálózatban

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!!

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!! TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!! Szánti Istvánné, Sárosdiné Horváth Márta Egyetemi okleveles ápoló, OKJ ápoló Fejér Megyei Szent György Kórház, II.Járóbeteg Szakrendelő Székesfehérvár 2012. Fejér

Részletesebben

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat:

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5 fájlnév: Álláshirdetés_13-03-29 oldal: 1/5 1996-ban magyar

Részletesebben

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben Üzemviteli vezetők találkozója 2010.12.01-03 Tengelic Hevesi Antal osztályvezető Villamos Műszaki Osztály Tartalom Házi üzemi transzformátorok rekonstrukciója

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

XXIX. 10. A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai (1949) 1950 1989. d) A Műszaki Osztály iratai (1949 ) 1950 1966

XXIX. 10. A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai (1949) 1950 1989. d) A Műszaki Osztály iratai (1949 ) 1950 1966 XXIX. 10 A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai (1949) 1950 1989 d) A Műszaki Osztály iratai (1949 ) 1950 1966 Terjedelem: 2,30 fm, 23 doboz, 23 raktári egység Raktári

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 1. A Vállalat bemutatása A CG Electric Systems Hungary Zrt. (röv. CG) korábban Ganz Villamossági Művek több mint 140 éve szereplője a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ ANGOL INVEST INGATLANFEJLESZTŐ, FORGALMAZÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT. e-mail:info@angolinvest.hu www.angolinvest.hu

CÉGISMERTETŐ ANGOL INVEST INGATLANFEJLESZTŐ, FORGALMAZÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT. e-mail:info@angolinvest.hu www.angolinvest.hu CÉGISMERTETŐ ANGOL INVEST INGATLANFEJLESZTŐ, FORGALMAZÓ ÉS e-mail:info@angolinvest.hu. HIVATALOS CÉGADATOK: 1. ÁLTALÁNOS ADATOK: CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-868377 CÉGFORMA: KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BEJEGYEZVE:

Részletesebben

ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása

ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása Simon Krisztián ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft. krisztian.simon@elmu.hu 1. OLDAL Smart Metering Multi Utility pilot projekt indításának

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Jánossomorja Várost érintő tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Jánossomorja Várost érintő tevékenységéről BESZÁMOLÓ az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Jánossomorja Várost érintő tevékenységéről A város területén az alábbi hálózatok karbantartási és üzemviteli munkáit látjuk el: Középfeszültségű (22

Részletesebben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Szakmai beszámoló Időpont: 2012.03.17 2012.03.27. Helyszín: Rzeszów, Lengyelország Látogatásunk célja: lengyel partnereink

Részletesebben

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság!

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság! Üdvözöljük! Ön a Tánci Kft. Bemutatkozó anyagát tartja a kezében. Reméljük sikerül társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti. Tánci Kft. 6727 Szeged

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Kajtor János ELMŰ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálás 1. OLDAL ELŐZMÉNYEK 2006-ig A hálózati elemek beszerzésénél eltérő precizitású és formátumú specifikációk

Részletesebben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia Pécs, 2013. május 6. 1 Energiaellátási

Részletesebben

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Gázszerelői munkavégzés feltételrendszere, kompetencia és felelősség Aszódi János Kertész Péter Gázláng Mérnökiroda Kft. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. : 2511 Dorog,

Részletesebben

Jelenünkben a jövőnk...

Jelenünkben a jövőnk... Sedulitas-Pro Kft. Szeged, 2013. január 23. Nemes Péter Ügyvezető Rónai Attila Járműtervező Motto: Kis cég, nagy lehetőségekkel, komoly munkákkal. A múlt és a jövő: Jó alapok: Villamos- és gépész mérnökök

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Bessenyei Tamás - ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat-optimalizálási osztály Városi energiafelhasználás Óbudai Egyetem 2010. november

Részletesebben

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992.

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992. A cég története 1992. cégalapítás (működése 100 m 2 -es garázsépületben) 1995. KFT-vé alakulás 1996. kapcsolatfelvétel a Vickers-szel 1996. több telephely (forgácsoló

Részletesebben

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről ( Egységes szerkezet kivonata a tachográf fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről) A közúti

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

S C H E R M A N N -V ILL

S C H E R M A N N -V ILL SCHERMANN-VILL Üdvözöljük! Ön a SCHERMANN-VILL Kft bemutatkozó anyagát tartja kezében. Reméljük, sikerül Társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti.

Részletesebben

Prosectura épületéhez, bontás közben kialakult állapothoz, szakvélemény készítése Budapest, Frankel Leó utca Budai Irgalmasrendi Kórház

Prosectura épületéhez, bontás közben kialakult állapothoz, szakvélemény készítése Budapest, Frankel Leó utca Budai Irgalmasrendi Kórház Prosectura épületéhez, bontás közben kialakult állapothoz, szakvélemény készítése. 1027 Budapest, Frankel Leó utca 17-19. Budai Irgalmasrendi Kórház Prosectura épülete A szakvélemény a 2016. 11. 29.-én

Részletesebben

1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben

1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben 1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben 2013-03-05 21:20 Négy éves munka zárását ünnepelte az Admatis Kft. partnerei és a sajtó képviseletében. A miskolci cég

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Mechanika. 1. Mi a közepes oszloptávolság fogalma? Azonos-e az álló és függőszigetelős vezetéken?

Mechanika. 1. Mi a közepes oszloptávolság fogalma? Azonos-e az álló és függőszigetelős vezetéken? Mechanika 1. Mi a közepes oszloptávolság fogalma? Azonos-e az álló és függőszigetelős vezetéken? 2. Hogyan határozható meg a vezetőben ébredő húzóerő a műszaki dokumentációk alapján és hogyan ellenőrizhető

Részletesebben

Munkabalesetek és ha FAMban csináltuk volna

Munkabalesetek és ha FAMban csináltuk volna Munkabalesetek és ha FAMban csináltuk volna MEE vándorgyűlés Szeged Dátum: 2011. 09 14-16. Tartalom Előadás célja Balesetek és kvázi balesetek alakulása Áramütéses balesetek ismertetése Kvázi balesetek

Részletesebben

Hosszú távon működőképes kerékpárforgalmi létesítmény üzemeltetési és fenntartási rendszerének kidolgozása

Hosszú távon működőképes kerékpárforgalmi létesítmény üzemeltetési és fenntartási rendszerének kidolgozása Hosszú távon működőképes kerékpárforgalmi létesítmény üzemeltetési és fenntartási rendszerének kidolgozása Előadó: Pej Kálmán okl. építőmérnök TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. pej.kalman@tandemkft.hu A fogalom

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben