A domborzat áramlásmódosító hatásainak becslése és modellezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A domborzat áramlásmódosító hatásainak becslése és modellezése"

Átírás

1 A domborzat áramlásmódosító hatásainak becslése és modellezése Dr. Radics Kornélia 1, Dr. Bartholy Judit 1 MH Meteorológiai zolgálat, 115 Budapest, Lehel u. -5. (tel.: ) LT Meteorológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány s. 1/A. (tel.: ) 1. Bevezetés A hagyományos energiakészletek csökkenésével és a légkör szén-dioxid tartalmának jelentős növekedésével napjainkban egyre nagyobb szerephez jutnak a kifogyhatatlanul rendelkezésre álló ún. megújuló energiaforrások. lehetséges alternatív energiaforrások egyike a szél. A többezer éves hagyományokkal rendelkező szélenergia-hasznosítás látszólag végnapjait élte a XX. század közepén, hiszen nem volt jelentős energiahiány a Föld fejlett országaiban. A szélenergia ekkor relatíve drága, gyenge hatásfokú és csak időszakosan kinyerhető erőforrásnak számított. zért a fosszilis tüzelőanyagok, valamint az atomenergia átmenetileg háttérbe szorította a szélenergia hasznosítását (Bartholy és Radics, 0). Az 1970-es évek sokkoló olajválsága, majd a rákövetkező évtizedekben a globális melegedés problémája azonban újra a szél mint megújuló energiaforrás felé fordította a kutatók, a fejlesztők és a közvélemény figyelmét. ddig soha nem tapasztalt ütemű fejlődés indult meg, s önálló iparággá nőtte ki magát a mind hatékonyabb szélerőművek tervezése, gyártása, karbantartása. Az elmúlt évtizedben minden eddiginél nagyobb mértékben megnőtt a hasznosított szélenergia mennyisége urópában és az egész világon egyaránt. zzel párhuzamosan a hatékony szélparkok által termelt energia előállítási költsége olyan szintre csökkent, hogy napjainkban már versenyképes számos hagyományos energiahordozóval, és olcsóbb, mint az atomenergia. A villamos energia termelését célzó szélenergia-hasznosítás 00-ben még nem volt jelen hazánkban. A XX. század végéig a szélenergia hasznosítása csak olyan kisteljesítményű szélkonverterek alkalmazásával jöhetett szóba Magyarországon, amelyek vízszivattyúkat, áramfejlesztőket, vízszellőztető berendezéseket működtettek. Az utóbbi években végzett kistérségű vizsgálatok azonban igazolták, hogy hazánk megfelelően kiválasztott térségeiben is lehetséges nagyteljesítményű, villamos energiát termelő szélerőműveket telepíteni. Az előadás során a szélenergia mint megújuló energiaforrás hasznosításának magyarországi lehetőségeit tárgyaljuk. Kutatásaink célja egyrészt az európai ajánlásoknak megfelelő hazai szélklíma és szélenergetikai vizsgálatok, valamint Magyarország szélatlaszának elkészítése, másrészt hazánk szélsebesség és szélenergia térképének modellezése és megrajzolása volt.. Az alkalmazott vizsgálati módszerek Kutatásaink kezdeti szakaszában a korábbi klimatológiai elemzések (Bacsó et al., 195; Bacsó, 1959; Kakas, 1967; emzeti atlasz, 1989; Tar, 1991) felhasználásával hazánk különböző régióinak ún. rendelkezésre álló szélteljesítményét becsültük. Az urópai szélatlasszal (Troen és Petersen, 1989) megegyező módszertant alkalmazva, 9 magyarországi meteorológiai állomás legfrissebb, hat éves idősora alapján elkészítettük 1

2 hazánk szélatlaszát (Radics, 04), s elemeztük az energetikai szempontból lényeges jellemzőket. A domborzat és az érdesség áramlásmódosító hatásának vizsgálatára a dán fejlesztésű ind Atlas Analysis and Application Programot (AsP-ot) alkalmaztuk. A AsP a mért széladatok horizontális és vertikális extrapolációjára szolgáló, Jackson és Hunt elméletére alapozott, lineáris, spektrális modell (Mortensen et al., 199), melynek felhasználásával készült az urópai szélatlasz is. védországi mérési adatsorok felhasználásával feltártuk a AsP modellezési korlátjait (Bartholy és Radics, 00; 01), majd a hegyhátsáli toronymérés (Haszpra et al. 01) négy szinten ( m-en, 48 m-en, 8 m-en és 115 m-en) mért széladatainak segítségével igazoltuk a AsP modell hazai adaptálhatóságát. Így lehetőség nyílt a modellezési eredmények verifikálására. A széladatok horizontális és vertikális extrapolációját esettanulmányok során végeztük el (Radics és Bartholy, 0b), továbbá a domborzat és az érdesség áramlásmódosító hatását elemeztük azzal a céllal, hogy feltárjuk a rendelkezésre álló szélteljesítmény-mező legfontosabb sajátosságait. A kutatás befejező részében az ország egész területére a AsP modell és a digitális terepmodellek alkalmazásával modelleztük és megszerkesztettük az átlagos szélsebességet és rendelkezésre álló szélteljesítményt ábrázoló térképeket (Radics, 04). A térképsorozat felhasználásával lehetőségünk nyílt Magyarország szélenergia-készletének részletes felmérésére és az ország szélenergia hasznosíthatóság szempontjából történő regionalizálására.. redmények, következtetések lőadásunk során az európai ajánlásoknak megfelelő hazai szélenergetikai vizsgálatainkat mutattuk be. redményeinket összefoglalva az alábbi legfontosabb következtetéseket vonhatjuk le. A korábbi szélklimatológiai vizsgálatok eredményeit összevetve nem mutatható ki hazánk szélklímájának alapvető megváltozása az elmúlt évszázad során, annak ellenére, hogy kisebb térségek rövidebb idősorait is megvizsgálva esetenként szignifikáns trend jelenik meg (Tar et al., 01). 9 magyarországi meteorológiai állomás hat éves, m-es magasságra korrigált széladatsora alapján az éves átlagos szélsebesség 1,47 m s -1 (Jósvafő) és 4,05 m s -1 (zentkirályszabadja) között változik (1. ábra). Így az európai szélosztályozás alapján hazánk a mérsékelten szeles kategóriába sorolható (Bartholy et al. 0) ábra. A m-re interpolált szélsebességi értékek [m s -1 ] éves átlagának területi eloszlása Magyarországon.

3 A szélsebesség és köbös átlagai határozott évi és napi menetet mutatnak (. ábra). A szélsebesség napi és évi változékonyságának mértéke átlagosan 1- m s -1. A köbös átlagok évi és napi menete még sokkal határozottabb. Éves amplitúdójuk sok esetben eléri a 0 m s - -ot, míg a napi változékonyság mértéke akár m s - is lehet. -1 opron J F M A M J J A O D [m s -1] Kékesteto [m s -] J F M A M J J A O D -1 Budapest J F M A M J J A O D -1 yíregyháza J F M A M J J A O -0 D -1 Pécs J F M A M J J A O D [m s -1] zeged [m s -] J F M A M J J A O D. ábra. A szélsebesség (vékony vonal) és a köbös szélsebesség (vastag vonal) havi anomáliáinak területi eloszlása hazánkban. A Dunántúlon és a középső országrészben az északi és északnyugati szelek, míg a keleti országrészben az északi és északkeleti szelek a leggyakoribbak (. ábra). Az uralkodó szélirány relatív gyakorisága alacsony, 11,5 % (Miskolc) és 5,4 % (zentkirályszabadja) közé esik. A szélcsendes időszakok aránya néhány térségben kifejezetten magas értéket vesz fel; átlagosan 1,9 % (Kékestető, 5,07 m-en) és, % (Jósvafő, 9,99 m-en) között változik. Az 1- m s -1 -os sebességű szelek átlagos éves tartama a legnagyobb ( óra), azaz a gyenge szelek a legjellemzőbbek országunkra (4. ábra). A legnagyobb átlagos éves energiát a 4-9 m s -1 -os szelek hordozzák (átlagosan -1 kh m - ). A szélsebesség havi anomáliái általában 1 m s -1 -on belül maradnak, azaz szélklímánk az egész év során kiegyenlítettnek mondható. A hegyhátsáli toronymérés alapján a legszelesebb (március) és a legkevésbé szeles (október) hónapokban vizsgáltuk a szélsebesség relatív gyakorisági értékeit az egyes mérési magasságokban. Bár a tavaszi hónapok lényegesen nagyobb szélenergia-kinccsel rendelkeznek, nem találtunk szignifikáns különbséget a márciusi és októberi szélsebesség eloszlások között a magasabb szinteken (Radics és Bartholy, 0a). A magasság és a szélsebesség növekedésével mind a szélcsendes időszakok száma, mind a relatív gyakorisági értékek szórása csökken.

4 opron Budapest Kékesteto yíregyháza Pécs zeged. ábra. A mért szélirány értékek relatív gyakoriságának (%) területi eloszlása hazánkban. Kékesteto opron yíregyháza Budapest zeged Pécs 4. ábra. A mért szélsebességei értékek relatív gyakoriságának területi eloszlása hazánkban. A vertikális szélprofil jellemzésére használt formulákkal nem találtunk jelentős különbséget a hegyhátsáli mérések teljes adatsorára, valamint a stabilis és labilis esetekre számított szélsebességi értékek három különböző szintre meghatározott hibája között (Bartholy és Radics, 05). Mind a teljes adatsorra, mind a labilis esetekre a felhasznált profilegyenletek alulbecsülik a magasabb szinteken uralkodó szélsebességi értékeket. zzel ellentétben, stabilis légköri viszonyok esetén a valóságban alacsonyabb 4

5 szélsebességek fordulnak elő 8 m-en és 115 m-en, mint az a leggyakrabban alkalmazott szélprofil-formulák segítségével számítható. A topográfia és a modellezett átlagos szélsebességi értékek jó egyezést mutatnak a rendelkezésre álló szélteljesítmény-mezővel. Még kis horizontális távolságok (5- km) esetén is lényeges különbségek (60-80 m - ) mutatkozhatnak a rendelkezésre álló szélteljesítmény mennyiségében a domborzati különbségek, illetve az érdességi viszonyok függvényében (5. ábra). 0 Hegyhátsál 0 m 0 Hegyhátsál 80 m 0 Hegyhátsál 60 m m - 5. ábra. A rendelkezésre álló szélteljesítmény-mező horizontális szerkezete Hegyhátsál km-es körzetében, 60, 80 és 0 m-es magasságban. 5

6 gy megfelelően kiválasztott szélteljesítmény-szint felszín feletti magasságát ábrázoló, ún. háromdimenziós diagramok (6. ábra) nélkülözhetetlen segítséget nyújthatnak a tervezett szélerőművek optimális helyszínének kiválasztásában. Távolság fkm] 60 Pápa - A 0 m -es szélteljesítményszint felszín feletti magassága Távolság [kmg 60 Debrecen 60 < m 60 Pécs - m - 0 m 0 - m - 50 m Kecskemét m m > 70 m ábra. A 0 m - -es rendelkezésre álló szélteljesítmény-szint felszín feletti magassága Debrecen, Kecskemét, Pápa és Pécs km-es körzetében. Magyarországon az átlagos szélsebesség és rendelkezésre álló szélteljesítmény nagy térbeli változékonyságot mutat (7. ábra). Különösen a hegyvidéki területeken találunk kis távolságon belül jelentős eltéréseket. 1 m-es magasságban a modellezett átlagos szélsebesség átlagosan közel másfélszerese, a modellezett rendelkezésre álló szélteljesítmény pedig több mint háromszorosa a m-re számított értéknek. A felszín feletti magasság növekedésével a leginkább és legkevésbé szeles vidékek szélenergiaviszonyai közti különbség egyre nő. A szélenergia hasznosítására leginkább alkalmas térség Magyarországon az északnyugati országrész, de a délkeleti területek is jelentős szélenergia-kinccsel rendelkeznek. Az ország regionális szélenergia-viszonyainak tanulmányozása, elemzése a AsP felhasználásával modellezett finom felbontású széltérképek (Radics, 04) segítségével végezhető el, melyek különböző szinteken ábrázolják az átlagos szélviszonyokat és a rendelkezésre álló szélteljesítmény mennyiségét. Kutatásaink összegzéseként levonható tehát az a legfontosabb következtetés, hogy Magyarországnak van kinyerhető szélenergia-kincse, amit elődeink a kor technológiai szintjének megfelelően ki is használtak. A szélenergiának mint megújuló energiaforrásnak a napenergia, a vízi energia és a biomasszából nyert energia hasznosítása mellett Magyarországon is fontos szerepe lehet a jövőben. 6

7 7. ábra. A domborzat áramlásmódosító hatásának figyelembe vételével 1 m felszín feletti magasságra modellezett rendelkezésre álló szélteljesítmény-mező. Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki a Magyar Honvédség Meteorológiai zolgálatának a szinoptikus meteorológiai állomások széladatsoráért, Dr. eidinger Tamásnak (LT, Meteorológiai Tanszék) a digitális terepmodellek használatának lehetőségéért, Dr. Haszpra Lászlónak (Országos Meteorológiai zolgálat) és Dr. Barcza Zoltánnak (LT, Meteorológiai Tanszék) a hegyhátsáli profilmérések és a stabilitási paraméterek idősoráért. Az elvégzett kutatásokat részlegesen az alábbi pályázatok támogatták: OTKA T , T-084, T-04984, K-6478, KFP-A/0006/0, KFP-A/08/04, KFP- 6/079/05 számú programjai, valamint az U5-ös keretprogramon belül futó CHIOTTO projekt (VK-CT-0/016). Köszönjük a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatását. Felhasznált irodalom Bacsó., Kakas J. és Takács L. (195): Magyarország éghajlata. OMI kiadványa, XVII. Kötet, Budapest, 5p. Bacsó. (1959): Magyarország éghajlata. Akadémiai Kiadó, Budapest, 0p. Bartholy J. és Radics K. (00): A szélenergia hasznosítás lehetőségei a Kárpát-medencében. gyetemi Meteorológiai Füzetek, o. 14, Budapest, 80p. Bartholy J. és Radics K. (01): elected wind characteristics and potential use of wind energy in Hungary. Part I. Időjárás 5, Bartholy J. és Radics K. (0): A szélenergia hasznosításának története. Légkör, XLVII/, 0-4. Bartholy J., Radics K. és Bohoczky F. (0): Present state of wind energy utilisation in Hungary: policy, wind climate, and modelling studies. Renewable and ustainable nergy Reviews 7, Bartholy, J., Radics, K. (05): ind profile analyses and atmospheric stability over a complex terrain in southwestern part of Hungary. Physics and Chemistry of the arth, Vol. 0, Haszpra L., Barcza Z., Bakwin, P., Berger, B., Davis, KJ. és eidinger T. (01): Measuring system for the long-term monitoring of biosphere/atmosphere exchange of carbon dioxide. J. Geophys. Res. 6(D),

8 Kakas J. ed. (1967): Magyarország klímaatlasza, II. rész. Adatbázis. Akadémiai Kiadó, Budapest, 6p. Mortensen,.G., Landsberg, L., Troen, I. és Petersen,.L. (199): ind Atlas Analysis and Application Program (AsP). Risø at. Labs, Roskilde, Denmark, 16p. emzeti atlasz (1989): Magyarország nemzeti atlasza (szerk.: Pécsi M.). Kartográfiai Vállalat, Budapest, 95p. Radics K. és Bartholy J. (0a): elected wind characteristics and potential use of wind energy in Hungary. Part II. Időjárás 6, Radics K. és Bartholy J. (0b): stimation of climate effects of land use changes with simple wind models. Physics and Chemistry of the arth 7, Radics K. (04): A szélenergia hasznosításának lehetőségei Magyarországon: hazánk szélklímája, a rendelkezésre álló szélenergia becslése és modellezése. Doktori értekezés, LT Meteorológiai Tanszék, Budapest, 19p. Tar K. (1991): Magyarország szélklímájának komplett statisztikai elemzése. OMz Kisebb Kiadványai 67, Budapest, 14p. Tar K., Makra L., Horváth z. és Kircsi A. (01): Temporal change of some statistical characteristics of wind speed over the Great Hungarian Plain. Theor. Appl. Climatol. 69, Troen, I. és Petersen, L. (1989): uropean ind Atlas. Risø at. Labs, Roskilde, Denmark, 656p. 8

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE BUDAPEST, 2006 A könyv az Oktatási Minisztérium OMFB-00278/2006 számú, a kutatás az

Részletesebben

A hazai szél és napenergia potenciál feltérképezése

A hazai szél és napenergia potenciál feltérképezése A hazai szél és napenergia potenciál feltérképezése Dobi Ildikó Bella Szabolcs Bihari Zita Szentimrey Tamás Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1, E-mail:

Részletesebben

A WRF modellre alapozott napi szélenergia előrejelzések beválásának statisztikai vizsgálata, az alkalmazott számítási módszer optimalizálása

A WRF modellre alapozott napi szélenergia előrejelzések beválásának statisztikai vizsgálata, az alkalmazott számítási módszer optimalizálása Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék A WRF modellre alapozott napi szélenergia előrejelzések beválásának statisztikai vizsgálata, az alkalmazott számítási

Részletesebben

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás

A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN. Lakatos László 1. Összefoglalás A NAP ÉS SZÉLENERGIA EGYÜTTES HASZNOSÍTÁSÁNAK METEOROLÓGIAI VONATKOZÁSAI A TISZÁNTÚL TÉRSÉGÉBEN Lakatos László 1 Összefoglalás A megújuló légköri erőforrások (napenergia, szélenergia) használatának gyökerei

Részletesebben

A SZÉL ENERGIÁJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság

A SZÉL ENERGIÁJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság A SZÉL ENERGIÁJA MAGYARORSZÁGON Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság 1 1. Bevezetés 2. Történeti áttekintés 3. A hazai szélenergia-kutatás meteorológiai

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései.

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései. ZÁRÓJELENTÉS Bevezetés A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke A szél- és napnapenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben

Részletesebben

A szél mérése (Kircsi Andrea és Baros Zoltán)

A szél mérése (Kircsi Andrea és Baros Zoltán) LÉGKÖRI ERFORRÁSOK G330, 3 KR., +0 A SZÉLEERGIA Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék tark@puma.unideb.hu 1. 5. 1. A szél fogalma, kialakulásának magyarázata, mérése A szél mérése (Kircsi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007.

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007. SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Schrempf Norbert Gödöllő 2007. A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

A városi hősziget hatás elemzése közép-európai nagyvárosokra műholdas mérések alapján

A városi hősziget hatás elemzése közép-európai nagyvárosokra műholdas mérések alapján A városi hősziget hatás elemzése közép-európai nagyvárosokra műholdas mérések alapján Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Dezső Zsuzsanna Összefoglaló. A globalizáció fokozódásával és a világnépesség növekedésével

Részletesebben

A szélenergia magyarországi hasznosításának reális lehetőségei. Tar Károly tar.karoly@nyf.hu

A szélenergia magyarországi hasznosításának reális lehetőségei. Tar Károly tar.karoly@nyf.hu A szélenergia magyarországi hasznosításának reális lehetőségei Tar Károly tar.karoly@nyf.hu A szélenergia magyarországi hasznosításának reális lehetőségei Tar Károly Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi

Részletesebben

TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁS-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. 1. Bevezetés

TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁS-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. 1. Bevezetés Rózsavölgyi Kornél 1 Szélerımő-telepek területi elhelyezése saját fejlesztéső klímaorientált modell (KMPAM) segítségével 1. Bevezetés Az emberiség energiaellátásának biztosítása ma fıleg a fosszilis tüzelıanyagokra

Részletesebben

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány)

Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával (városi esettanulmány) Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Meteorológiai Tanszék AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA A HAZAI TURISZTIKAI KÍNÁLATRA Készítette: SZABÓ DOROTTYA (V. éves meteorológus hallgató) Témavezető:

Részletesebben

Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében

Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében Az őszi búza termeszthetőségi feltételei az éghajlatváltozás függvényében Doktori (PhD) értekezés tézisei Erdélyi Éva Témavezető: Dr. Harnos Zsolt, MHAS, egyetemi tanár BCE, Kertészettudományi Kar, Matematika

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 014. (1): 13-4. A BALATON ENERGIAHÁZTARTÁSÁNAK MODELLEZÉSE STANDARD METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ALAPJÁN Kugler Szilvia 1,, Weidinger

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 60. szám A TARTALOMBÓL

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 60. szám A TARTALOMBÓL "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK Az éves csapadékösszeg és a hőségriadós napok gyakoriságának relatív változása (százalék) a RegCM regionális éghajlati modell eredményei alapján a 2021

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re Hazai Dekarbonizációs Útiterv Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia Partnerség az éghajlatért Szemléletformálási Terv szakpolitikai

Részletesebben

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL

A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL Földrajzi Közlemények 2015. 139. 2. pp. 92 107. A BALATON VÍZKÉSZLET-VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA DIGITÁLIS TEREPMODELLEK ALKALMAZÁSÁVAL SZEMES ÉVA TELBISZ TAMÁS VARGA GYÖRGY NOVÁKY BÉLA CALCULATION OF CHANGES

Részletesebben

KULCSÁR BALÁZS. Rezümé BEVEZETÉS

KULCSÁR BALÁZS. Rezümé BEVEZETÉS Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. KULCSÁR BALÁZS A NAPENERGIA SZEREPE A KOMBINÁLT MEGÚJULÓ ENERGIATERMELÉSBEN 1 Rezümé Jelen tanulmány egy nagyobb kutatás részeként a megújuló energiák

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK PD 71685 A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik 2008-2011 Kutatásvezető: Dr. Berényi László KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS Tumik Tamás esettanulmány Miskolci Egyetem

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN

MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014 MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014 Antall József Tudásközpont Budapest, 2014 1 A kötet kiadásában közreműködtek Antall József Tudásközpont, 2014 Minden

Részletesebben

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 2/105 TARTALOMJEGYZÉK 10 PAKS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI

Részletesebben

A NAPENERGIA ÉS SZÉLENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN

A NAPENERGIA ÉS SZÉLENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA HAZÁNKBAN IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Kasza Anett Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem anett.kasza@gmail.com Készült a Somos Alapítvány támogatásával A NAPENERGIA ÉS SZÉLENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEINEK

Részletesebben

Különbözô felszínborítások hidrológiai hatásai a klímaváltozás tükrében Zala megye példáján

Különbözô felszínborítások hidrológiai hatásai a klímaváltozás tükrében Zala megye példáján 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 65 76. oldal Különbözô felszínborítások hidrológiai hatásai a klímaváltozás tükrében Zala megye példáján Csáki Péter, Kalicz Péter, Csóka Gergely, Brolly Gábor Béla, Czimber

Részletesebben

A szélerő-hasznosítás éghajlati adottságai az Alföldön

A szélerő-hasznosítás éghajlati adottságai az Alföldön Földrajzi Értesítő XL. év f. 1991.3-4.füzet, pp. 355-369. A szélerő-hasznosítás éghajlati adottságai az Alföldön KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA A 20. sz. végén a hagyományos energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz,

Részletesebben

AZ ÉRDESSÉGI PARAMÉTER GEOINFORMATIKAI ALAPÚ MEGHATÁROZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A TRANSZMISSZIÓS MODELLEZÉSBEN. Bevezetés

AZ ÉRDESSÉGI PARAMÉTER GEOINFORMATIKAI ALAPÚ MEGHATÁROZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A TRANSZMISSZIÓS MODELLEZÉSBEN. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 219 227. AZ ÉRDESSÉGI PARAMÉTER GEOINFORMATIKAI ALAPÚ MEGHATÁROZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A TRANSZMISSZIÓS MODELLEZÉSBEN SZŰCS JÁNOS LÉNÁRT CSABA BÍRÓ TIBOR THE SIGNIFICANCE

Részletesebben

Beszámoló a szél- és napenergia-projekt tevékenységéről

Beszámoló a szél- és napenergia-projekt tevékenységéről Beszámoló a szél- és napenergia-projekt tevékenységéről Dobi Ildikó 1, Varga Bálint 1, Tar Károly 2, Tóth László 3, Gergen István 4, Csenterics Dezső 4 1 Országos Meteorológiai Szolgálat, 2 Debreceni Egyetem

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007.

SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA. Doktori (Ph.D.) értekezés. Schrempf Norbert. Gödöllő 2007. SZENT ISTVÁN EGYETEM ENERGETIKAI CÉLÚ SZÉLMÉRŐRENDSZER KIALAKÍTÁSA Doktori (Ph.D.) értekezés Schrempf Norbert Gödöllő 2007. A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága: Agrárműszaki

Részletesebben

A TERMÁLVIZEK KÖRNYEZETTERHELÉSI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI

A TERMÁLVIZEK KÖRNYEZETTERHELÉSI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI A TERMÁLVIZEK KÖRNYEZETTERHELÉSI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI Doktori értekezés tézisei Hárs Titanilla Budapest 2006 A doktori iskola megnevezése: Biológia Tudományi Doktori Iskola tudományága: biológia vezetője:

Részletesebben