Mátészalka Város Képviselő-testület február 18. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. február 18. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület február 18. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 2-5, d./ határozata: 24-36, Száma: 105-3/2010. T á r g y s o r o z a t 1.) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról 2.) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról 3.) Előterjesztés Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 6/2003.(III.14.) Ök. számú rendelet módosításáról 4.) Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 5.) Előterjesztés a TZ számú folyószámlahitel-szerződés módosításáról 6.) Előterjesztés a folyószámlahitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására 7.) Előterjesztés a mátészalkai hrsz-ú, Kossuth L. u. 11. szám alatti, három lakásos önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítéséről 8.) Előterjesztés a évi lakáshasznosítási javaslatról 9.) Előterjesztés az Esze Tamás Gimnázium és a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állásainak pályázati kiírásáról 10.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei E-Közigazgatási Társulás megszüntetéséről 11.) Előterjesztés a Mátészalka Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat között kötendő Közoktatási Feladatellátási Megállapodásról 12.) Előterjesztés a köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítménykövetelményei alapját képező évi célok meghatározásáról 13.) Előterjesztés a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 14.) Előterjesztés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásáról 15.) Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás évi tevékenységéről 16.) Előterjesztés az 544/30, 544/32, valamint az 544/41 helyrajzi számú közterületek elnevezésének megállapítására 17.) Bejelentések Mátészalka, február 18. Szabó István polgármester

2 Készült: Mátészalka Város Képviselő-testület február 18. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-3 Ember László 1-5 Fülöp István 1-13 Kovács Árpád 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-7 Kristin Róbert 1-22 Lukács Bertalan 1-15 Dr. Nagyháziné Szondi Erika 1-18 Nyiscsák András 1-12 Oláh András 1-19 Dr. Sarka Attila 1-9 Siket Tibor 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-8 Virovec Pálné 1 - Az ülésről távol maradt: Fülöp István Kristin Róbert Dr. Sarka Attila képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző, Dr. Ugron László aljegyző, Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető, Pesti László az intézményi, közművelődési és sport iroda vezetője, Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető, Harangi Adél a közigazgatási és okmányiroda vezetője, Jászovics Anita műszaki irodavezető, Potosné Kovács Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető, Vargáné Reszler Erika költségvetési csoportvezető, Valamint: Mátrai Istvánné könyvvizsgáló, Dr. Felföldi Botond a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás igazgatója Jegyzőkönyvvezető: Orosz Judit és Kondor Nikoletta

3 Szabó István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a hivatal munkatársait és a napirendek megtárgyalásához érkezett vendégeket, illetve azokat, akik a televízió képernyői előtt kísérik figyelemmel a testület munkáját. Megállapítja, hogy 12 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Az előzetesen kiküldött napirendi ajánlat kiegészítéseként sürgősségi indítvánnyal él, miszerint indítványozza a Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés napirendre vételét, valamint első napirendi pontként történő tárgyalását. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. Szavazás Tárgya: Előterjesztés napirendre vételéről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00 66,67 Nem 0 0,00 0,00 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,67 Nem szavazott 0 0,00 Távol 6 33,33 Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Kristin Róbert Távol Lukács Bertalan Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés napirendjét.

4 Szavazás Tárgya: a napirendről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00 66,67 Nem 0 0,00 0,00 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,67 Nem szavazott 0 0,00 Távol 6 33,33 Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Kristin Róbert Távol Lukács Bertalan Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület névszerinti szavazást követően, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2010.(II.22. ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosításáról Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.18.) rendeletét Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja: 1.. A költségvetési rendelet 3.. (2) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5 (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét eft-tal változatlanul hagyja, ezen belül a költségvetési felhalmozási bevétel előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, finanszírozási felhalmozási bevétel előirányzatát eFt-tal változatlanul hagyja, pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; költségvetési felhalmozási kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, melyből a támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát eFt-tal változatlanul hagyja, államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, felújítási kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, felhalmozási (beruházási) kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, kölcsönök nyújtása előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; költségvetési működési bevétel előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; finanszírozási működési bevétel előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; pénzforgalom nélküli működési bevétel előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; költségvetési működési kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, melyből a személyi juttatás előirányzata eft-ról eft-tal eft-ra nő, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata eft-ról eft-tal eft-ra csökken, dologi kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, támogatásértékű kiadások előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, államháztartáson kívüli pénzeszközátadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, ellátottak juttatásai előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, szociálpolitikai juttatás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; finanszírozási működési kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; pénzforgalom nélküli működési kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja. a költségvetési létszámkeretet 1.792,5 fővel változatlanul hagyja.

6 (1) A rendelet 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A rendelet 5. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A rendelet 7. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép. 3.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szavazás Tárgya: Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00 72,22 Nem 0 0,00 0,00 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,22 Nem szavazott 0 0,00 Távol 5 27,78 Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Kristin Róbert Távol Nyiscsák András Távol -Dr. Sarka Attila Távol Siket Tibor Távol Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KÖVENDY ZSOLT A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és négy igen szavazattal, egy ellenszavazattal, valamint egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Felkéri Dienes Béla képviselő urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság véleményéről.

7 DIENES BÉLA Ismerteti a jegyzőkönyvhöz mellékelt bizottsági véleményt. SZABÓ ATTILA A humánszolgáltatások bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és hat igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Kérdések SZABÓ ATTILA Kérdezi, hogy milyen területeken csökkentek leginkább a normatív támogatások és milyen mértékben? Hogyan befolyásolja ez a költségvetést? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a évi központi költségvetésben az önkormányzatok számára biztosított feladatellátáshoz kötött normatív támogatás csaknem valamennyi területen csökkent. A legnagyobb mértékű csökkenés a közoktatást érintő normatív csökkenés, mely Mátészalka esetében forintot jelent. A teljes normatíva csökkenés pedig meghaladja a 300 millió forintot. A közoktatáson belül a középfokú oktatás a legnagyobb vesztes, hiszen az Esze Tamás Gimnázium 48 millió forinttal, a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium pedig forinttal kap kevesebbet az idei évben. Az általános iskolák, valamint az egyesített óvodai intézmények együttesen forinttal részesülnek kevesebb normatív támogatásban. A művelődési intézmények, illetve az önkormányzati tűzoltóságok által elszenvedett csökkentést azok a tételek sem képesek ellensúlyozni, melyek az önkormányzat egészében, mint foglalkoztató esetében, a munkáltatót terhelő járulékok csökkenése jelent. Az ÁFA kulcsok esetenkénti csökkenése csak a távhőszolgáltatás esetében jelent előnyt. A múlt évi pozícióhoz képest is jelentős hátrányba került az önkormányzat a normatív támogatások csökkentése révén. VIROVEC PÁLNÉ Kérdezi, hogy mennyi értékesíthető értékpapír áll rendelkezésre? Milyen összeget jelent a nagyobb mértékű ingatlaneladás? SZABÓ ISTVÁN Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatosan elmondja, hogy értéke körülbelül fele a tavalyi évben tervezettnek.

8 HIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA Elmondja, hogy a felhalmozási bevételek közt van tervezve értékpapír értékesítés forint értékben, mely az önkormányzat teljes értékpapír állománya, illetve forintot terveztek ingatlanértékesítésből, mely valóban a fele a tavaly tervezettnek. KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy milyen mértékű a középiskolai oktatás iránti érdeklődés csökkenése? Várható-e, hogy a későbbiekben újabb érdeklődés fog jelentkezni a tanulók részéről? A létszámcsökkenésnek demográfiai okai vannak, vagy a szakközépiskolák iránti érdeklődés csökken? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy ami a beiskolázási adatokat illeti, az iskolatípus iránti érdeklődés csökkenéséről aligha lehet beszélni, hiszen a szakképző intézmények azok az intézmények, ahol szinte tanulmányi eredménytől függetlenül felvételt nyernek a diákok. Sajnos a szakképző iskolákba egyre több, rossz szociális háttérrel, tanulási hátránnyal és meglehetősen rossz szociológiai tényezővel rendelkező tanuló jár. Az elmúlt években volt egy időszak, amikor megnőtt a szakképző intézményekben töltött évek száma, amikor az első két tanulmányi évben nem volt gyakorlati képzés. Ily módon keletkezett egy meglehetősen torz kép, hiszen azért növekedett az intézményi létszám, mert a kibocsátás alacsony volt, és a beiratkozók száma gyarapította a tanulók létszámát. Ezek az évfolyamok már kifutottak, így ez eredményezett látványos létszámcsökkenést a korábbiakhoz képest. A létszámcsökkenés egy része tehát ebből adódik, másik része pedig demográfiai eredetű. Ami a kollégiumi elhelyezésben részesülők, és a kollégiumi elhelyezést kérelmezők számát illeti, itt is bizonyos értelemben torz a kép, messze a demográfiai adatokat meghaladó a csökkenés mértéke. A gyerekek egyre kevésbé bírják a kollégiumi léttel járó kötöttségeket. Véleménye szerint a kollégiumoknak nem egyszerűen alvóhelyet kellene biztosítaniuk, hanem közösséget formáló, és a még önmagukról gondoskodni nem képes fiataloknak irányt adó, kereteket szabó intézményként kellene működniük. KOVÁCS SÁNDOR Kérdezi, hogy melyik hónapban kapja meg az önkormányzat az iparűzési adót? Esik-e ki valaki az adófizetés alól a gazdasági nehézségek miatt? HIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA Elmondja, hogy pontos adat nincs az ütemezésre, azt tudják, hogy szeptember 15-e a befizetés időpontja, és ettől számított 35 napon belül kell az APEH-nak teljesítenie a kifizetést az önkormányzatok felé.

9 Ennek módját még pontosan nem ismerik. A másik kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Flabeg valószínűleg kiesik, hiszen várhatóan nem volt olyan gazdasági teljesítése 2009-ben, mint az előző évben. A többi cégről csak az adóbevallások beérkezése után lesz adat, de náluk is várható csökkenés. SZABÓ ISTVÁN Kiegészítésként elmondja, hogy a Flabeg Kft esetében jelentős gyártókapacitások semmisültek meg és nem tudták mindet pótolni, mégis úgy néz ki, hogy nem kívánnak kivonulni a városból, hanem újra létrehozzák azt a gyártóbázist, mely korábban volt. Természetesen adóbevétel szempontjából az átmeneti időszak kiesik, a csökkent volumenű termelés eredményeképpen alacsonyabb lesz az adóbefizetésük, de reményeik szerint jövőre már teljes értékű termelés fog folyni, és az újjáépített termelési kapacitások termelnek majd, és ennek eredményeképp Mátészalka számára is realizálódnak az adóbevételek. Ami a jelenleg hatályban lévő jogszabályt illeti, mely az iparűzési adó APEH általi beszedését jelenti, az önkormányzat gazdálkodása szempontjából az egyik legsúlyosabb csapás. Ezáltal az önkormányzatok nem jutnak hamarabb számlapénzhez az adószámlán annak érdekében, hogy a saját finanszírozási kötelezettségüknek eleget tegyenek. Másrészt az APEH levonja költségeit, melynek összegébe nincs beleszólása az önkormányzatnak, ráadásul a beszedés, a késedelmek, a megállapított, de be nem folyó adók tekintetében egy átlagolós szabály lesz érvényben, ami további veszteséget jelent ahhoz képest, mintha a hivatal saját adócsoportja adminisztrálna és kezelné az adóbevételeket, illetve gondoskodna a beszedési tevékenységről. DIENES BÉLA Kérdezi, hogy készült-e az önkormányzatnál számítás arra, hogy városi szinten az önkormányzati intézményeknek mennyi rehabilitációs járulékot kell fizetni, vagy a későbbiekben milyen megoldással lehet kiküszöbölni, vagy javítani az intézmények költségvetésének helyzetén? HIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA Elmondja, hogy készült számítás, a különbözetet számolták ki, a évihez képest városi szinten 37 millió forinttal kerül többe ilyen foglalkoztatási konstrukció mellett a rehabilitációs hozzájárulás. Forrást nem biztosított erre a költségvetés, tehát hogyha ezt nem tudják az intézmények saját hatáskörben megoldani, kigazdálkodni, akkor csak a hitel előirányzat terhére lehet erre forrást biztosítani.

10 SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy ez egy tipikus csapda, aminek a címlapján segítő szándék van, de meglehetősen nagy károkat okoz a gazdálkodásban. A kormány tisztában van azzal, hogy ez az állami költségvetés számára pozitív szaldóval fog járni. Tehát nyilvánvaló az a cél, hogy a munkaadók csökkent munkaképességű embereket foglalkoztassanak. Ez elvileg jó szándékú lépés, csak a gyakorlatban nem biztos, hogy a munkaerő szükségletnek megfelelő képesítésű munkavállaló áll rendelkezésre, de ennek ellenére egy általános büntetőadóval sújtja a munkáltatókat a jogszabály. Ez többlet terheket ró a munkáltatókra, így az önkormányzatokra is. Nagyon sokba kerül attól függően, hogy milyen mértékben sikerül csökkent munkaképességűeket foglalkoztatni. Ez a hátrány egészen 37 millió forintig is terjedhet. OLÁH ANDRÁS Kérdezi, hogy mi történik, ha októberben sem érkezik meg az iparűzési adóból származó bevétel? A tervezet az intézmények saját bevételeit az előző évi teljesítés szintjén 3,9 %-os inflációval számolta ki. Teljesíthető ez a bevétel? Mi történik, ha nem? SZABÓ ISTVÁN Az első kérdésre vonatkozóan elmondja, hogy sajnos fennáll az a veszély, hogy bekövetkezik a fizetésképtelenség. Az iparűzési adó APEH általi beszedése egy áthidalhatatlan akadály, hiszen a helyi adóbevételeknek jelentős szerepe van a folyófizetésben. Az adószámlák esetében áll rendelkezésre olyan pénzeszköz, melyből az önkormányzat szabadon tudja végezni a számlák kiegyenlítését a folyófinanszírozásban. Nem lehet megjósolni, hogy adott pillanatban ez milyen súlyú nehézséget okozhat. Az a kérdés, hogy az adott körülmények között át tud-e lendülni a problémán az önkormányzat. Csak az segíthet, ha egy új kormány elsők között semmisíti meg ezt a jogszabályt, és visszaadja az önkormányzatoknak a saját bevételeinek beszedési jogosultságát. Ellenkező esetben nehézségek várhatóak országos szinten is. KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy a régi épületeknek tervezik-e az áttekintését? Meg lett-e vizsgálva, hogy indokolt-e a fenntartásuk? Polgármester úr tervez-e intézkedést a költségvetési nehézségek kiküszöbölésére? SZABÓ ISTVÁN Az épületekkel kapcsolatosan elmondja, hogy ahogyan azt eddig is tették, ha a feladatellátás szűkül, és a feladatellátáshoz szükséges épületállomány szükséglet is csökken, akkor ésszerűsítésre kell sort keríteni.

11 Jelen esetben Mátészalkán minden létező átszervezés jellegű intézkedést meghoztak, ami azt a célt szolgálja, hogy hozzá igazítsák az intézmények fizikai elhelyezkedését a feladatellátás nagyságrendjéhez. Az új finanszírozás ismeretében a kollégiumok esetében az intézményirányításnak lesz a feladata, hogy megtegye javaslatát arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet racionálisabban működtetni. Véleménye szerint a kialakult helyzet fenntartói oldalról is beavatkozást igényel. Úgy gondolja, hogy a kollégiumokat vissza kell helyezni régi státuszukba, és nem tartja kötelezőnek, hogy mindenki felvételt nyerjen. Bizonyos határokat kell szabni, olyan diákoknak kell közpénzből kollégiumi elhelyezést biztosítani, akik képesek a közösségi szabályokat magukra nézve kötelezőnek elismerni, és képesek alkalmazkodni a kollégiumi körülményekhez. Ez nyilván létszámcsökkenést fog eredményezni, és ebből következőleg valószínű a kollégiumok fizikai szükséglete is csökkeni fog. Ami a felújításokat illeti, amióta létrejött a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium, azóta az intézményvezetés szisztematikus munkával hozzálátott az épületek felújításához. A szakképző iskola nyílászáróit a saját faipari tanműhelyükben gyártott új ablakokkal cserélték le. Ez azzal is járt, hogy jelentős bevételkiesés jelentkezett az intézménynél, melynek tovagyűrűző hatásai vannak, de a lehetőségekhez képest a felújítások elindultak. KOVÁCS ÁRPÁD Kérdezi, hogy van-e valamilyen számítás arra vonatkozóan, hogy az átszervezések gazdaságilag mennyi megtakarítást eredményeztek? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy erre vonatkozóan korrekt számokat akkor lehetne adni, hogy ha időközben nem romlottak volna évről-évre a finanszírozási szabályok és körülmények, ha nem vitte volna el az állami elvonás azokat a megtakarításokat, amelyeket az átszervezés révén elértek. Azon kell elgondolkodni, hogy milyen hatásai lennének az évről-évre keletkező megszorításoknak, ha nem hozták volna meg ezeket az intézkedéseket. LUKÁCS BERTALAN Kérdezi, hogy milyen szakmai koncepcionális indokai vannak az állami normatívák csökkenésének? Milyen vélemények fogalmazódtak meg az érdekegyeztető tanács megbeszélésén, hogyan fogadták a költségvetési mutatószámokat? Milyen működési zavarokat okozhat a tűzoltóság esetében a nagymértékű normatív támogatás csökkenése?

12 SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy az indokokra nagyon nehéz választ adni azok helyett a jogalkotók helyett, akik az elvonásokat elviselhetőnek, szakmailag megalapozottnak vélték. Felháborítónak tartja azokat a véleményeket, melyek szerint az önkormányzati intézmények pazarolnak, és az elvonás azért van, hogy használják fel tartalékaikat. Olyan vélemény is elhangzott, hogy olyan pénzeket vesznek el, melyek nincsenek kihatással az emberek életére. Ezzel szintén nem lehet egyetérteni, hiszen az önkormányzatok közvetlenül kapcsolatban állnak az emberekkel a közoktatáson, az egészségügyi ellátáson, a szociális ellátásokon, valamint a város működtetésén keresztül. Az ilyen mértékű forráselvonás egyértelműen a színvonal romlásához vezet. Az érdekegyeztető tanács fórumával kapcsolatosan elmondja, hogy kétségbeesett és a kialakult helyzetet nehezen értő kérdések és vélemények merültek föl. Elmondja, hogy a nyugodt és tárgyszerű légkörű beszélgetés után egyhangú tartózkodással nyilvánítottak véleményt a költségvetésről. Érzékelhető volt, hogy mindenkit megdöbbentett a nagymértékű elvonás. A tűzoltósággal kapcsolatosan elmondja, hogy nagyon nehéz feladat vár rájuk. A feladatokat nem lehet előre tervezni, hiszen a tűzoltóság hivatásából adódóan nem lehet tudni, mikor van szükség a munkájukra. Ugyanakkor tudják azt is, hogy a tűzoltóság egy nagyon jól felkészült és elhivatott testület. Csak bízni tudnak abban, hogy némileg a szerencse is közrejátszik majd annak érdekében, hogy tudják teljesíteni a feladatokat. KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy sikerült-e minden intézménnyel megállapodásra jutni, illetve megtörténtek-e az aláírások? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a Mátészalkai Szakközépiskola és Kollégium igazgatója nem írta alá a jegyzőkönyvet, hiszen ez az intézmény szenvedi el a legnagyobb normatíva csökkenést. Záradékként csatolták, hogy az intézmény vezetője ilyen szigorú feltételek mellett nem tudja vállalni a költségvetés betartását és végrehajtását. Ennek ellenére igazgató úr tudomásul vette a rájuk szabott költségvetést. DR. SZÁSZI ISTVÁN Kérdezi, hogy a szociális normatívákat milyen mértékben érinti a támogatások csökkenése? HIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA Elmondja, hogy az összes szociális normatíva 6 millió forinttal csökken, vannak olyan tételek, ahol jelentős a csökkenés, de van olyan is, ahol növekedés valósul meg.

13 Ez gyakorlatilag abból adódik, hogy átrendeződött a szociális feladatok támogatása, tehát más jogcímen kapják, mint a múlt évben. DR. NAGYHÁZINÉ SZONDI ERIKA Kérdezi, hogy mit jelent a foglalkoztatottak létszámának felülvizsgálata, valamint a feladatarányos létszámellátottság alapelve? Van-e az intézményekben olyan plusz létszám, akiknek az elbocsátásával takarékoskodni lehetne, illetve mennyire befolyásolná ez a feladatellátást? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a feladatarányos létszámellátottság felülvizsgálata szinte kötelező, és folyamatosan maguk elé állítandó tétel, a gazdálkodás kényszere egyértelműen feladatként szabja. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a feladatellátás csökkenése nélkül a szükséges létszám nem csökkenthető. Tehát hozzá kell rendelni a feladatellátáshoz szükséges létszámot. A költségvetés jelen pillanatban nem irányoz elő létszámcsökkentéssel járó intézkedést. A feladatellátást és az ehhez szükséges mennyiségi számokat vizsgálva egyértelműen látszik, hogy meglehetősen szűkös létszámmal dolgoznak. Természetesen, ha feladatcsökkenést észlelnek, akkor a létszámot is felül kell vizsgálni. Szociális megfontolásból az a törekvés, hogy ne kelljen minden határon túl létszámot csökkentetni, hiszen manapság nagyon nehéz helyzetbe kerül, aki elveszíti a munkahelyét. Másrészt az önkormányzat egy olyan szociális ellátó rendszert is működtet, amelyben megjelennek a munkájukat vesztett emberek, így elbocsátásuk után további feladatot jelentenek. Tehát ez egy folyamatosan fennálló feladat, mindig törekedni kell arra, hogy a feladatellátás nagyságrendjét a hozzá rendelt létszámmal egybevessék. KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy mekkora a TISZK rendszer humánerőforrás része a TÁMOP-os program keretében? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a TÁMOP az óvodai és iskolai felújításhoz kapcsolódó kötelező pályázat volt, hiszen az úgynevezett ISJOVI pályázatban nyertes kedvezményezetteknek kötelező volt ezen is elindulni. A pályázat alapvetően a kompetencia alapú oktatás legfontosabb tudásanyagának elsajátítását célozza meg az érintett pedagógusi körben, valamint az ehhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését. Ez összesen 51 millió forint, melynek a képzési része 17 millió forint, melynek egy része csak a képzés, másik része a szakértői tevékenység, mely szintén az intézmények viszonylatában érvényes.

14 A Területi Integrált Szakképző Központtal kapcsolatosan elmondja, hogy a projekt megvalósítója a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzésfejlesztési Önkormányzati Társulás, melynek 6 fenntartó önkormányzat a tagja. Mátészalka a gesztor település. A projekt két részből áll, infrastruktúrafejlesztésből, valamint a TÁMOP-os rész, mely részben szakértői, részben pedig pedagógusképzési tevékenység. Az infrastruktúrafejlesztés összességében 1 milliárd forintos nagyságrendű, mely a fenntartók 12 intézményét illeti. Mátészalkán a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium intézményét érinti. A pályázati kiírásnak megfelelően az iskola tömbjének teljes felújítására fordítódik az összes költségvetés 90%-a, a fennmaradó rész a Megyei Önkormányzat által fenntartott Tiszaberceli Szakképző Intézményben végrehajtott részbeni rekonstrukciók fedezetét szolgálja. A mátészalkai intézmény felújításának egy része építési munka, másik része a szakképzéshez, illetve az esélyegyenlőség biztosításához szükséges eszközök beszerezése. A projekt képzési részének célja, hogy figyelembe véve a szakképzésben részt vevő hallgatói összetételt, bizonyos szociális hátrányokat, konfliktuskezeléses, kompetencia alapú képzéseket biztosítsanak. Tehát ez egy társadalmi infrastruktúra megújulás keretében végrehajtott képzési rész, ami viszont az összes érintett fenntartó, illetve az összes érintett intézmény pedagógusaira kiterjedő képzési rész. DR. SZÁSZI ISTVÁN Kérdezi, hogy a szociális feladatokhoz rendelt forrás elegendő lesz- e, illetve ha nem, akkor milyen lehetőség van arra, hogy ide forrást biztosítsanak? HIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA Elmondja, hogy a feladathoz 95 milliót rendeltek, ez gyakorlatilag megegyezik azzal, amit tavalyi évben ki kellett fizetni. Úgy gondolja, hogy várhatóan nem lesz elég, különösen a segélyekre nem, de jelenleg nem áll rendelkezésre forrás. Ha nem lesz elegendő, akkor vagy át kell gondolni az egész szociális rendszer szerkezetét, vagy pedig valahonnan forrást kell biztosítani. Jelenleg ő ezt csak hitelből látja biztosíthatónak. DR. SZÁSZI ISTVÁN A szerkezetátalakításon ő is elgondolkodott, viszont ha a foglalkoztatásra szánt pénz mennyiségét csökkentik, akkor az annyi családtól veszi el a rendszeres munkából származó jövedelmet, tehát ugyanennyi ember átkerül a segélyezendő kategóriába. SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy ez a költői kérdések kategóriájába sorolható, hiszen vagy nem létezik válasz, vagy mindenki tudja a választ.

15 Az a szomorú, hogy folyamatos pozícióromlást lehet látni az emberek jövedelmi viszonyaiban, mely egyre több embert sodor krízishelyzetbe. Döbbenetes, hogy megháromszorozódott a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma, mely önmagában is érzékelteti, hogy nem egy évek során konzerválódott, rossz társadalmi státuszú rétegről van szó, hanem hogy egyre többen kerülnek szociológiai értelemben vett alacsony státuszú körbe. Hozzászólások KÖVENDY ZSOLT Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság tagjaként azért nem szavazta meg a költségvetést, mert nem lát garanciát arra, hogy az idei évi költségvetési egyensúly tartható lesz. Arra gondol például, hogy a tavalyi évben tervezett 300 millió forintos ingatlanértékesítésből mindössze 12 millió forint teljesült. A múlt évnek nagyon fontos eleme volt ez, hiszen a pályázati önrészt ebből szerette volna polgármester úr biztosítani. Az idei évre tervezett 150 millió forintos tétel is aggályosnak mutatkozik, és előfordulhat, hogy idén is a hitelkeret terhére kell további kötelezettségeket vállalni a pályázati önrész biztosítására. Úgy gondolja, hogy két irányból kell elemezni a költségvetést. Egyrészt a csökkenő állami normatíva egyértelműen nehezíti az önkormányzatok helyzetét, de az is nyilvánvaló, hogy az önkormányzatnak magának kell meghozni azokat a döntéseit, amivel a költségvetés egyensúlyát, tarthatóságát, az intézmények működőképességét tudja biztosítani. Úgy látja, az elmúlt három évben költségvetés szempontjából nem történt olyan racionalizáló intézkedés, mely számottevő eredményt hozott volna. Az intézmények összevonása, amiről beszélt a polgármester úr, egyfajta csúsztatás, hiszen ezek az intézmények összevonás nélkül is racionalizálhatók lettek volna, tehát a megszüntetett vezetői szintek, a helyettesek számának csökkenése, az itt-ott meglévő bújtatott állások megszüntetése, azt gondolom, hogy akkor is megvalósítható lett volna, amikor ezek az intézmények függetlenül működnek. Nem beszélve arról, hogy ma egy újabb vezetői szint van ezeknél az intézményeknél, amely újabb kiadást jelent, hiszen az igazgató úr, illetve az őt körülvevő menedzsment azért egyfajta költséggel bír, azt hiszem, hogy ez tagadhatatlan. E nélkül a költség nélkül azt gondolom az intézmények még talán kedvezőbb helyzetben lehetnének, itt a középfokú intézményekről beszélek természetesen. (az idéző jelbe tett szövegrész a képviselő kérésére szó szerint került a jegyzőkönyvbe) Véleménye szerint a kormányzat a költségvetés tervezésekor figyelembe vette azt a tényt is, hogy például Mátészalka esetében is több uniós program fut egyszerre, melyből 300 millió forint feletti összeget lehet pedagógus továbbképzésre fordítani ebben az évben.

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. december 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 225-231, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 384-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2014. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. november 22-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Szándéknyilatkozat árok vagyonkezelésbe

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-0/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. február 12. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. november 26-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. november 26-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. november 26-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat Edelény város területén működő

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 30-32, Száma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről

18. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 18. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 29-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. február 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-11/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben