Mátészalka Város Képviselő-testület február 18. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. február 18. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület február 18. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 2-5, d./ határozata: 24-36, Száma: 105-3/2010. T á r g y s o r o z a t 1.) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról 2.) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról 3.) Előterjesztés Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 6/2003.(III.14.) Ök. számú rendelet módosításáról 4.) Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 5.) Előterjesztés a TZ számú folyószámlahitel-szerződés módosításáról 6.) Előterjesztés a folyószámlahitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására 7.) Előterjesztés a mátészalkai hrsz-ú, Kossuth L. u. 11. szám alatti, három lakásos önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítéséről 8.) Előterjesztés a évi lakáshasznosítási javaslatról 9.) Előterjesztés az Esze Tamás Gimnázium és a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állásainak pályázati kiírásáról 10.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei E-Közigazgatási Társulás megszüntetéséről 11.) Előterjesztés a Mátészalka Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat között kötendő Közoktatási Feladatellátási Megállapodásról 12.) Előterjesztés a köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljesítménykövetelményei alapját képező évi célok meghatározásáról 13.) Előterjesztés a helyi járatú autóbusz közlekedés működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 14.) Előterjesztés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásáról 15.) Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás évi tevékenységéről 16.) Előterjesztés az 544/30, 544/32, valamint az 544/41 helyrajzi számú közterületek elnevezésének megállapítására 17.) Bejelentések Mátészalka, február 18. Szabó István polgármester

2 Készült: Mátészalka Város Képviselő-testület február 18. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-3 Ember László 1-5 Fülöp István 1-13 Kovács Árpád 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-7 Kristin Róbert 1-22 Lukács Bertalan 1-15 Dr. Nagyháziné Szondi Erika 1-18 Nyiscsák András 1-12 Oláh András 1-19 Dr. Sarka Attila 1-9 Siket Tibor 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-8 Virovec Pálné 1 - Az ülésről távol maradt: Fülöp István Kristin Róbert Dr. Sarka Attila képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző, Dr. Ugron László aljegyző, Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető, Pesti László az intézményi, közművelődési és sport iroda vezetője, Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető, Harangi Adél a közigazgatási és okmányiroda vezetője, Jászovics Anita műszaki irodavezető, Potosné Kovács Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető, Vargáné Reszler Erika költségvetési csoportvezető, Valamint: Mátrai Istvánné könyvvizsgáló, Dr. Felföldi Botond a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás igazgatója Jegyzőkönyvvezető: Orosz Judit és Kondor Nikoletta

3 Szabó István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a hivatal munkatársait és a napirendek megtárgyalásához érkezett vendégeket, illetve azokat, akik a televízió képernyői előtt kísérik figyelemmel a testület munkáját. Megállapítja, hogy 12 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Az előzetesen kiküldött napirendi ajánlat kiegészítéseként sürgősségi indítvánnyal él, miszerint indítványozza a Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés napirendre vételét, valamint első napirendi pontként történő tárgyalását. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. Szavazás Tárgya: Előterjesztés napirendre vételéről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00 66,67 Nem 0 0,00 0,00 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,67 Nem szavazott 0 0,00 Távol 6 33,33 Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Kristin Róbert Távol Lukács Bertalan Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol A képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés napirendjét.

4 Szavazás Tárgya: a napirendről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00 66,67 Nem 0 0,00 0,00 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,67 Nem szavazott 0 0,00 Távol 6 33,33 Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Kristin Róbert Távol Lukács Bertalan Távol -Nyiscsák András Távol Dr. Sarka Attila Távol -Siket Tibor Távol Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület névszerinti szavazást követően, 13 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2010.(II.22. ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosításáról Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.18.) rendeletét Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja: 1.. A költségvetési rendelet 3.. (2) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5 (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét eft-tal változatlanul hagyja, ezen belül a költségvetési felhalmozási bevétel előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, finanszírozási felhalmozási bevétel előirányzatát eFt-tal változatlanul hagyja, pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; költségvetési felhalmozási kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, melyből a támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát eFt-tal változatlanul hagyja, államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, felújítási kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, felhalmozási (beruházási) kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, kölcsönök nyújtása előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; költségvetési működési bevétel előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; finanszírozási működési bevétel előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; pénzforgalom nélküli működési bevétel előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; költségvetési működési kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, melyből a személyi juttatás előirányzata eft-ról eft-tal eft-ra nő, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata eft-ról eft-tal eft-ra csökken, dologi kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, támogatásértékű kiadások előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, államháztartáson kívüli pénzeszközátadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, ellátottak juttatásai előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja, szociálpolitikai juttatás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; finanszírozási működési kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja; pénzforgalom nélküli működési kiadás előirányzatát eft-tal változatlanul hagyja. a költségvetési létszámkeretet 1.792,5 fővel változatlanul hagyja.

6 (1) A rendelet 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A rendelet 5. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A rendelet 7. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép. 3.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szavazás Tárgya: Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00 72,22 Nem 0 0,00 0,00 Tartózkodik 0 0,00 0,00 Szavazott ,22 Nem szavazott 0 0,00 Távol 5 27,78 Összesen Megjegyzés: Fülöp István Távol -Kristin Róbert Távol Nyiscsák András Távol -Dr. Sarka Attila Távol Siket Tibor Távol Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KÖVENDY ZSOLT A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és négy igen szavazattal, egy ellenszavazattal, valamint egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Felkéri Dienes Béla képviselő urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság véleményéről.

7 DIENES BÉLA Ismerteti a jegyzőkönyvhöz mellékelt bizottsági véleményt. SZABÓ ATTILA A humánszolgáltatások bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és hat igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Kérdések SZABÓ ATTILA Kérdezi, hogy milyen területeken csökkentek leginkább a normatív támogatások és milyen mértékben? Hogyan befolyásolja ez a költségvetést? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a évi központi költségvetésben az önkormányzatok számára biztosított feladatellátáshoz kötött normatív támogatás csaknem valamennyi területen csökkent. A legnagyobb mértékű csökkenés a közoktatást érintő normatív csökkenés, mely Mátészalka esetében forintot jelent. A teljes normatíva csökkenés pedig meghaladja a 300 millió forintot. A közoktatáson belül a középfokú oktatás a legnagyobb vesztes, hiszen az Esze Tamás Gimnázium 48 millió forinttal, a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium pedig forinttal kap kevesebbet az idei évben. Az általános iskolák, valamint az egyesített óvodai intézmények együttesen forinttal részesülnek kevesebb normatív támogatásban. A művelődési intézmények, illetve az önkormányzati tűzoltóságok által elszenvedett csökkentést azok a tételek sem képesek ellensúlyozni, melyek az önkormányzat egészében, mint foglalkoztató esetében, a munkáltatót terhelő járulékok csökkenése jelent. Az ÁFA kulcsok esetenkénti csökkenése csak a távhőszolgáltatás esetében jelent előnyt. A múlt évi pozícióhoz képest is jelentős hátrányba került az önkormányzat a normatív támogatások csökkentése révén. VIROVEC PÁLNÉ Kérdezi, hogy mennyi értékesíthető értékpapír áll rendelkezésre? Milyen összeget jelent a nagyobb mértékű ingatlaneladás? SZABÓ ISTVÁN Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatosan elmondja, hogy értéke körülbelül fele a tavalyi évben tervezettnek.

8 HIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA Elmondja, hogy a felhalmozási bevételek közt van tervezve értékpapír értékesítés forint értékben, mely az önkormányzat teljes értékpapír állománya, illetve forintot terveztek ingatlanértékesítésből, mely valóban a fele a tavaly tervezettnek. KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy milyen mértékű a középiskolai oktatás iránti érdeklődés csökkenése? Várható-e, hogy a későbbiekben újabb érdeklődés fog jelentkezni a tanulók részéről? A létszámcsökkenésnek demográfiai okai vannak, vagy a szakközépiskolák iránti érdeklődés csökken? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy ami a beiskolázási adatokat illeti, az iskolatípus iránti érdeklődés csökkenéséről aligha lehet beszélni, hiszen a szakképző intézmények azok az intézmények, ahol szinte tanulmányi eredménytől függetlenül felvételt nyernek a diákok. Sajnos a szakképző iskolákba egyre több, rossz szociális háttérrel, tanulási hátránnyal és meglehetősen rossz szociológiai tényezővel rendelkező tanuló jár. Az elmúlt években volt egy időszak, amikor megnőtt a szakképző intézményekben töltött évek száma, amikor az első két tanulmányi évben nem volt gyakorlati képzés. Ily módon keletkezett egy meglehetősen torz kép, hiszen azért növekedett az intézményi létszám, mert a kibocsátás alacsony volt, és a beiratkozók száma gyarapította a tanulók létszámát. Ezek az évfolyamok már kifutottak, így ez eredményezett látványos létszámcsökkenést a korábbiakhoz képest. A létszámcsökkenés egy része tehát ebből adódik, másik része pedig demográfiai eredetű. Ami a kollégiumi elhelyezésben részesülők, és a kollégiumi elhelyezést kérelmezők számát illeti, itt is bizonyos értelemben torz a kép, messze a demográfiai adatokat meghaladó a csökkenés mértéke. A gyerekek egyre kevésbé bírják a kollégiumi léttel járó kötöttségeket. Véleménye szerint a kollégiumoknak nem egyszerűen alvóhelyet kellene biztosítaniuk, hanem közösséget formáló, és a még önmagukról gondoskodni nem képes fiataloknak irányt adó, kereteket szabó intézményként kellene működniük. KOVÁCS SÁNDOR Kérdezi, hogy melyik hónapban kapja meg az önkormányzat az iparűzési adót? Esik-e ki valaki az adófizetés alól a gazdasági nehézségek miatt? HIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA Elmondja, hogy pontos adat nincs az ütemezésre, azt tudják, hogy szeptember 15-e a befizetés időpontja, és ettől számított 35 napon belül kell az APEH-nak teljesítenie a kifizetést az önkormányzatok felé.

9 Ennek módját még pontosan nem ismerik. A másik kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Flabeg valószínűleg kiesik, hiszen várhatóan nem volt olyan gazdasági teljesítése 2009-ben, mint az előző évben. A többi cégről csak az adóbevallások beérkezése után lesz adat, de náluk is várható csökkenés. SZABÓ ISTVÁN Kiegészítésként elmondja, hogy a Flabeg Kft esetében jelentős gyártókapacitások semmisültek meg és nem tudták mindet pótolni, mégis úgy néz ki, hogy nem kívánnak kivonulni a városból, hanem újra létrehozzák azt a gyártóbázist, mely korábban volt. Természetesen adóbevétel szempontjából az átmeneti időszak kiesik, a csökkent volumenű termelés eredményeképpen alacsonyabb lesz az adóbefizetésük, de reményeik szerint jövőre már teljes értékű termelés fog folyni, és az újjáépített termelési kapacitások termelnek majd, és ennek eredményeképp Mátészalka számára is realizálódnak az adóbevételek. Ami a jelenleg hatályban lévő jogszabályt illeti, mely az iparűzési adó APEH általi beszedését jelenti, az önkormányzat gazdálkodása szempontjából az egyik legsúlyosabb csapás. Ezáltal az önkormányzatok nem jutnak hamarabb számlapénzhez az adószámlán annak érdekében, hogy a saját finanszírozási kötelezettségüknek eleget tegyenek. Másrészt az APEH levonja költségeit, melynek összegébe nincs beleszólása az önkormányzatnak, ráadásul a beszedés, a késedelmek, a megállapított, de be nem folyó adók tekintetében egy átlagolós szabály lesz érvényben, ami további veszteséget jelent ahhoz képest, mintha a hivatal saját adócsoportja adminisztrálna és kezelné az adóbevételeket, illetve gondoskodna a beszedési tevékenységről. DIENES BÉLA Kérdezi, hogy készült-e az önkormányzatnál számítás arra, hogy városi szinten az önkormányzati intézményeknek mennyi rehabilitációs járulékot kell fizetni, vagy a későbbiekben milyen megoldással lehet kiküszöbölni, vagy javítani az intézmények költségvetésének helyzetén? HIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA Elmondja, hogy készült számítás, a különbözetet számolták ki, a évihez képest városi szinten 37 millió forinttal kerül többe ilyen foglalkoztatási konstrukció mellett a rehabilitációs hozzájárulás. Forrást nem biztosított erre a költségvetés, tehát hogyha ezt nem tudják az intézmények saját hatáskörben megoldani, kigazdálkodni, akkor csak a hitel előirányzat terhére lehet erre forrást biztosítani.

10 SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy ez egy tipikus csapda, aminek a címlapján segítő szándék van, de meglehetősen nagy károkat okoz a gazdálkodásban. A kormány tisztában van azzal, hogy ez az állami költségvetés számára pozitív szaldóval fog járni. Tehát nyilvánvaló az a cél, hogy a munkaadók csökkent munkaképességű embereket foglalkoztassanak. Ez elvileg jó szándékú lépés, csak a gyakorlatban nem biztos, hogy a munkaerő szükségletnek megfelelő képesítésű munkavállaló áll rendelkezésre, de ennek ellenére egy általános büntetőadóval sújtja a munkáltatókat a jogszabály. Ez többlet terheket ró a munkáltatókra, így az önkormányzatokra is. Nagyon sokba kerül attól függően, hogy milyen mértékben sikerül csökkent munkaképességűeket foglalkoztatni. Ez a hátrány egészen 37 millió forintig is terjedhet. OLÁH ANDRÁS Kérdezi, hogy mi történik, ha októberben sem érkezik meg az iparűzési adóból származó bevétel? A tervezet az intézmények saját bevételeit az előző évi teljesítés szintjén 3,9 %-os inflációval számolta ki. Teljesíthető ez a bevétel? Mi történik, ha nem? SZABÓ ISTVÁN Az első kérdésre vonatkozóan elmondja, hogy sajnos fennáll az a veszély, hogy bekövetkezik a fizetésképtelenség. Az iparűzési adó APEH általi beszedése egy áthidalhatatlan akadály, hiszen a helyi adóbevételeknek jelentős szerepe van a folyófizetésben. Az adószámlák esetében áll rendelkezésre olyan pénzeszköz, melyből az önkormányzat szabadon tudja végezni a számlák kiegyenlítését a folyófinanszírozásban. Nem lehet megjósolni, hogy adott pillanatban ez milyen súlyú nehézséget okozhat. Az a kérdés, hogy az adott körülmények között át tud-e lendülni a problémán az önkormányzat. Csak az segíthet, ha egy új kormány elsők között semmisíti meg ezt a jogszabályt, és visszaadja az önkormányzatoknak a saját bevételeinek beszedési jogosultságát. Ellenkező esetben nehézségek várhatóak országos szinten is. KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy a régi épületeknek tervezik-e az áttekintését? Meg lett-e vizsgálva, hogy indokolt-e a fenntartásuk? Polgármester úr tervez-e intézkedést a költségvetési nehézségek kiküszöbölésére? SZABÓ ISTVÁN Az épületekkel kapcsolatosan elmondja, hogy ahogyan azt eddig is tették, ha a feladatellátás szűkül, és a feladatellátáshoz szükséges épületállomány szükséglet is csökken, akkor ésszerűsítésre kell sort keríteni.

11 Jelen esetben Mátészalkán minden létező átszervezés jellegű intézkedést meghoztak, ami azt a célt szolgálja, hogy hozzá igazítsák az intézmények fizikai elhelyezkedését a feladatellátás nagyságrendjéhez. Az új finanszírozás ismeretében a kollégiumok esetében az intézményirányításnak lesz a feladata, hogy megtegye javaslatát arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet racionálisabban működtetni. Véleménye szerint a kialakult helyzet fenntartói oldalról is beavatkozást igényel. Úgy gondolja, hogy a kollégiumokat vissza kell helyezni régi státuszukba, és nem tartja kötelezőnek, hogy mindenki felvételt nyerjen. Bizonyos határokat kell szabni, olyan diákoknak kell közpénzből kollégiumi elhelyezést biztosítani, akik képesek a közösségi szabályokat magukra nézve kötelezőnek elismerni, és képesek alkalmazkodni a kollégiumi körülményekhez. Ez nyilván létszámcsökkenést fog eredményezni, és ebből következőleg valószínű a kollégiumok fizikai szükséglete is csökkeni fog. Ami a felújításokat illeti, amióta létrejött a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium, azóta az intézményvezetés szisztematikus munkával hozzálátott az épületek felújításához. A szakképző iskola nyílászáróit a saját faipari tanműhelyükben gyártott új ablakokkal cserélték le. Ez azzal is járt, hogy jelentős bevételkiesés jelentkezett az intézménynél, melynek tovagyűrűző hatásai vannak, de a lehetőségekhez képest a felújítások elindultak. KOVÁCS ÁRPÁD Kérdezi, hogy van-e valamilyen számítás arra vonatkozóan, hogy az átszervezések gazdaságilag mennyi megtakarítást eredményeztek? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy erre vonatkozóan korrekt számokat akkor lehetne adni, hogy ha időközben nem romlottak volna évről-évre a finanszírozási szabályok és körülmények, ha nem vitte volna el az állami elvonás azokat a megtakarításokat, amelyeket az átszervezés révén elértek. Azon kell elgondolkodni, hogy milyen hatásai lennének az évről-évre keletkező megszorításoknak, ha nem hozták volna meg ezeket az intézkedéseket. LUKÁCS BERTALAN Kérdezi, hogy milyen szakmai koncepcionális indokai vannak az állami normatívák csökkenésének? Milyen vélemények fogalmazódtak meg az érdekegyeztető tanács megbeszélésén, hogyan fogadták a költségvetési mutatószámokat? Milyen működési zavarokat okozhat a tűzoltóság esetében a nagymértékű normatív támogatás csökkenése?

12 SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy az indokokra nagyon nehéz választ adni azok helyett a jogalkotók helyett, akik az elvonásokat elviselhetőnek, szakmailag megalapozottnak vélték. Felháborítónak tartja azokat a véleményeket, melyek szerint az önkormányzati intézmények pazarolnak, és az elvonás azért van, hogy használják fel tartalékaikat. Olyan vélemény is elhangzott, hogy olyan pénzeket vesznek el, melyek nincsenek kihatással az emberek életére. Ezzel szintén nem lehet egyetérteni, hiszen az önkormányzatok közvetlenül kapcsolatban állnak az emberekkel a közoktatáson, az egészségügyi ellátáson, a szociális ellátásokon, valamint a város működtetésén keresztül. Az ilyen mértékű forráselvonás egyértelműen a színvonal romlásához vezet. Az érdekegyeztető tanács fórumával kapcsolatosan elmondja, hogy kétségbeesett és a kialakult helyzetet nehezen értő kérdések és vélemények merültek föl. Elmondja, hogy a nyugodt és tárgyszerű légkörű beszélgetés után egyhangú tartózkodással nyilvánítottak véleményt a költségvetésről. Érzékelhető volt, hogy mindenkit megdöbbentett a nagymértékű elvonás. A tűzoltósággal kapcsolatosan elmondja, hogy nagyon nehéz feladat vár rájuk. A feladatokat nem lehet előre tervezni, hiszen a tűzoltóság hivatásából adódóan nem lehet tudni, mikor van szükség a munkájukra. Ugyanakkor tudják azt is, hogy a tűzoltóság egy nagyon jól felkészült és elhivatott testület. Csak bízni tudnak abban, hogy némileg a szerencse is közrejátszik majd annak érdekében, hogy tudják teljesíteni a feladatokat. KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy sikerült-e minden intézménnyel megállapodásra jutni, illetve megtörténtek-e az aláírások? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a Mátészalkai Szakközépiskola és Kollégium igazgatója nem írta alá a jegyzőkönyvet, hiszen ez az intézmény szenvedi el a legnagyobb normatíva csökkenést. Záradékként csatolták, hogy az intézmény vezetője ilyen szigorú feltételek mellett nem tudja vállalni a költségvetés betartását és végrehajtását. Ennek ellenére igazgató úr tudomásul vette a rájuk szabott költségvetést. DR. SZÁSZI ISTVÁN Kérdezi, hogy a szociális normatívákat milyen mértékben érinti a támogatások csökkenése? HIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA Elmondja, hogy az összes szociális normatíva 6 millió forinttal csökken, vannak olyan tételek, ahol jelentős a csökkenés, de van olyan is, ahol növekedés valósul meg.

13 Ez gyakorlatilag abból adódik, hogy átrendeződött a szociális feladatok támogatása, tehát más jogcímen kapják, mint a múlt évben. DR. NAGYHÁZINÉ SZONDI ERIKA Kérdezi, hogy mit jelent a foglalkoztatottak létszámának felülvizsgálata, valamint a feladatarányos létszámellátottság alapelve? Van-e az intézményekben olyan plusz létszám, akiknek az elbocsátásával takarékoskodni lehetne, illetve mennyire befolyásolná ez a feladatellátást? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a feladatarányos létszámellátottság felülvizsgálata szinte kötelező, és folyamatosan maguk elé állítandó tétel, a gazdálkodás kényszere egyértelműen feladatként szabja. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a feladatellátás csökkenése nélkül a szükséges létszám nem csökkenthető. Tehát hozzá kell rendelni a feladatellátáshoz szükséges létszámot. A költségvetés jelen pillanatban nem irányoz elő létszámcsökkentéssel járó intézkedést. A feladatellátást és az ehhez szükséges mennyiségi számokat vizsgálva egyértelműen látszik, hogy meglehetősen szűkös létszámmal dolgoznak. Természetesen, ha feladatcsökkenést észlelnek, akkor a létszámot is felül kell vizsgálni. Szociális megfontolásból az a törekvés, hogy ne kelljen minden határon túl létszámot csökkentetni, hiszen manapság nagyon nehéz helyzetbe kerül, aki elveszíti a munkahelyét. Másrészt az önkormányzat egy olyan szociális ellátó rendszert is működtet, amelyben megjelennek a munkájukat vesztett emberek, így elbocsátásuk után további feladatot jelentenek. Tehát ez egy folyamatosan fennálló feladat, mindig törekedni kell arra, hogy a feladatellátás nagyságrendjét a hozzá rendelt létszámmal egybevessék. KÖVENDY ZSOLT Kérdezi, hogy mekkora a TISZK rendszer humánerőforrás része a TÁMOP-os program keretében? SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a TÁMOP az óvodai és iskolai felújításhoz kapcsolódó kötelező pályázat volt, hiszen az úgynevezett ISJOVI pályázatban nyertes kedvezményezetteknek kötelező volt ezen is elindulni. A pályázat alapvetően a kompetencia alapú oktatás legfontosabb tudásanyagának elsajátítását célozza meg az érintett pedagógusi körben, valamint az ehhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését. Ez összesen 51 millió forint, melynek a képzési része 17 millió forint, melynek egy része csak a képzés, másik része a szakértői tevékenység, mely szintén az intézmények viszonylatában érvényes.

14 A Területi Integrált Szakképző Központtal kapcsolatosan elmondja, hogy a projekt megvalósítója a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzésfejlesztési Önkormányzati Társulás, melynek 6 fenntartó önkormányzat a tagja. Mátészalka a gesztor település. A projekt két részből áll, infrastruktúrafejlesztésből, valamint a TÁMOP-os rész, mely részben szakértői, részben pedig pedagógusképzési tevékenység. Az infrastruktúrafejlesztés összességében 1 milliárd forintos nagyságrendű, mely a fenntartók 12 intézményét illeti. Mátészalkán a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium intézményét érinti. A pályázati kiírásnak megfelelően az iskola tömbjének teljes felújítására fordítódik az összes költségvetés 90%-a, a fennmaradó rész a Megyei Önkormányzat által fenntartott Tiszaberceli Szakképző Intézményben végrehajtott részbeni rekonstrukciók fedezetét szolgálja. A mátészalkai intézmény felújításának egy része építési munka, másik része a szakképzéshez, illetve az esélyegyenlőség biztosításához szükséges eszközök beszerezése. A projekt képzési részének célja, hogy figyelembe véve a szakképzésben részt vevő hallgatói összetételt, bizonyos szociális hátrányokat, konfliktuskezeléses, kompetencia alapú képzéseket biztosítsanak. Tehát ez egy társadalmi infrastruktúra megújulás keretében végrehajtott képzési rész, ami viszont az összes érintett fenntartó, illetve az összes érintett intézmény pedagógusaira kiterjedő képzési rész. DR. SZÁSZI ISTVÁN Kérdezi, hogy a szociális feladatokhoz rendelt forrás elegendő lesz- e, illetve ha nem, akkor milyen lehetőség van arra, hogy ide forrást biztosítsanak? HIRSCHMANNÉ MAROSI ANNA Elmondja, hogy a feladathoz 95 milliót rendeltek, ez gyakorlatilag megegyezik azzal, amit tavalyi évben ki kellett fizetni. Úgy gondolja, hogy várhatóan nem lesz elég, különösen a segélyekre nem, de jelenleg nem áll rendelkezésre forrás. Ha nem lesz elegendő, akkor vagy át kell gondolni az egész szociális rendszer szerkezetét, vagy pedig valahonnan forrást kell biztosítani. Jelenleg ő ezt csak hitelből látja biztosíthatónak. DR. SZÁSZI ISTVÁN A szerkezetátalakításon ő is elgondolkodott, viszont ha a foglalkoztatásra szánt pénz mennyiségét csökkentik, akkor az annyi családtól veszi el a rendszeres munkából származó jövedelmet, tehát ugyanennyi ember átkerül a segélyezendő kategóriába. SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy ez a költői kérdések kategóriájába sorolható, hiszen vagy nem létezik válasz, vagy mindenki tudja a választ.

15 Az a szomorú, hogy folyamatos pozícióromlást lehet látni az emberek jövedelmi viszonyaiban, mely egyre több embert sodor krízishelyzetbe. Döbbenetes, hogy megháromszorozódott a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma, mely önmagában is érzékelteti, hogy nem egy évek során konzerválódott, rossz társadalmi státuszú rétegről van szó, hanem hogy egyre többen kerülnek szociológiai értelemben vett alacsony státuszú körbe. Hozzászólások KÖVENDY ZSOLT Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság tagjaként azért nem szavazta meg a költségvetést, mert nem lát garanciát arra, hogy az idei évi költségvetési egyensúly tartható lesz. Arra gondol például, hogy a tavalyi évben tervezett 300 millió forintos ingatlanértékesítésből mindössze 12 millió forint teljesült. A múlt évnek nagyon fontos eleme volt ez, hiszen a pályázati önrészt ebből szerette volna polgármester úr biztosítani. Az idei évre tervezett 150 millió forintos tétel is aggályosnak mutatkozik, és előfordulhat, hogy idén is a hitelkeret terhére kell további kötelezettségeket vállalni a pályázati önrész biztosítására. Úgy gondolja, hogy két irányból kell elemezni a költségvetést. Egyrészt a csökkenő állami normatíva egyértelműen nehezíti az önkormányzatok helyzetét, de az is nyilvánvaló, hogy az önkormányzatnak magának kell meghozni azokat a döntéseit, amivel a költségvetés egyensúlyát, tarthatóságát, az intézmények működőképességét tudja biztosítani. Úgy látja, az elmúlt három évben költségvetés szempontjából nem történt olyan racionalizáló intézkedés, mely számottevő eredményt hozott volna. Az intézmények összevonása, amiről beszélt a polgármester úr, egyfajta csúsztatás, hiszen ezek az intézmények összevonás nélkül is racionalizálhatók lettek volna, tehát a megszüntetett vezetői szintek, a helyettesek számának csökkenése, az itt-ott meglévő bújtatott állások megszüntetése, azt gondolom, hogy akkor is megvalósítható lett volna, amikor ezek az intézmények függetlenül működnek. Nem beszélve arról, hogy ma egy újabb vezetői szint van ezeknél az intézményeknél, amely újabb kiadást jelent, hiszen az igazgató úr, illetve az őt körülvevő menedzsment azért egyfajta költséggel bír, azt hiszem, hogy ez tagadhatatlan. E nélkül a költség nélkül azt gondolom az intézmények még talán kedvezőbb helyzetben lehetnének, itt a középfokú intézményekről beszélek természetesen. (az idéző jelbe tett szövegrész a képviselő kérésére szó szerint került a jegyzőkönyvbe) Véleménye szerint a kormányzat a költségvetés tervezésekor figyelembe vette azt a tényt is, hogy például Mátészalka esetében is több uniós program fut egyszerre, melyből 300 millió forint feletti összeget lehet pedagógus továbbképzésre fordítani ebben az évben.

16 Úgy gondolja, hogy nem mindegy, hogy a továbbképzéseket uniós forrásból, vagy önkormányzati költségvetésből kell megvalósítani. Tehát ezen a területen javulási tendencia figyelhető meg. Ugyanez igaz a csökkenő adók miatti helyben maradó, közel 100 millió forintra, ami szintén valamivel kedvezőbb helyzetbe hozza a költségvetési elvonást. Így az a kijelentés, hogy 316 millió forinttal csökkent az állami normatíva, az egyrészt igaz, ugyanakkor maradtak bizonyos lehetőségek, melyek ezt a romlást tudják ellensúlyozni. Nyilvánvaló tény, hogy a felhalmozási kiadásokat elsődlegesen a pályázati forrásokból sikerül finanszírozni, ugyanakkor mellé kell tenni a pályázati önrészt és azokat az összegeket, melyek a pályázat megindításához szükségesek. Ezek a fejlesztési programok sokszor 100 milliókkal haladják meg azokat a lehetőségeket, ami nézete szerint az önkormányzati költségvetés lehetőségeivel biztosíthatóak. OLÁH ANDRÁS Egyetért azzal, hogy nagyon szigorú költségvetési év vár az önkormányzatra. Az összehasonlítás kedvéért azonban elmondja, hogy a többször említett iparűzési adó összege pontosan megegyezik az összes pályázathoz szükséges önerővel. Számára nagyon meglepő, hogy a művelődési intézmények fenntartásához 70 millió forinttal kell hozzájárulnia az önkormányzatnak, különben működésképtelenné válna. Az ingatlaneladásokkal kapcsolatosan elmondja, hogy egyrészt örül, hogy nem volt eddig feltétlenül szükséges értékesíteni azokat, másrészt, amit még nem adtak el, azok rendelkezésre állnak, tehát az önkormányzat vagyonát képezik. A pedagógusképzésre fordítandó összeggel összefüggésben elmondja, hogy a pénz a továbbképzést szervező intézmények, illetve a szakértők pénze, tehát ebből a pedagógusok nem kapnak semmit. LUKÁCS BERTALAN Kérdésként fogalmazódik meg benne, hogy vajon Kövendy képviselő úr melyik intézményre gondolt, amikor a vezetői szintek racionalizálásáról, valamint bújtatott állások megszüntetéséről beszélt, ugyanis az Esze Tamás Gimnáziumban nincs ilyen. Oktatás szemszögéből vizsgálva a költségvetési számokat elmondja, hogy a legszomorúbb az, hogy lassan a legfontosabb dolgokat, a minőséget és a színvonalat kell elfelejteniük. Ha így folytatódik, tönkre megy az oktatás. Úgy gondolja, hogy a pedagógus továbbképzésre kapott normatívát sokkal ésszerűbben és jobban tudták felhasználni ezelőtt, mint amilyen lehetőségeket kínál a pályázati rendszer.

17 Elmondja, hogy visszanézte a dologi kiadásokra vonatkozó számadataikat a gimnázium esetében, és azt tapasztalta, hogy a 2005-ös megegyezett a mostanival. Ez alapján el lehet képzelni, hogy milyen mozgástér van a gazdálkodás tekintetében. Sok külső változásnak is kell történni, hogy valóban talpon tudjon maradni az intézmény. Végül elmondja, hogy aláírta a költségvetést, de hogy meddig lesz tartható, azt senki sem tudja. KÖVENDY ZSOLT Elmondja, hogy a szakközépiskolák összevonásáról beszélt, és azokkal kapcsolatosan említette a bújtatott állások megszüntetését, és a vezetői szintek racionalizálását. Sajnos manapság már közhellyé vált, hogy mindenki takarékoskodik. Úgy gondolja, hogy a racionális gazdálkodás által nyújtott példákat kell követni. Véleménye szerint felelőtlen döntés a válság közepén olyan fejlesztéseket megvalósítani, amik a következő önkormányzatok hitelállományát nagymértékben növelik. A 2300 m2-es új hivatal építésére, a városi képtár, valamint az új kulturális intézmény létrehozására gondol. Végül elmondja, hogy az értékpapír eladások esetében arról van szó, hogy az 1,3 milliárdos hitelből ennyi áll még a város rendelkezésére értékpapír formájában. OLÁH ANDRÁS Elmondja, hogy a pálya amin a város halad az kényszerpálya, mely a kormányzati döntések következtében alakult ki. Hangsúlyozza, hogy nem építenek új hivatalt, csupán felújítanak, és a rekonstrukció által takarékosabb működtetést tudnak elérni. Az oktatás minőségével kapcsolatosan elmondja, hogy a kompetencia alapú oktatást kitűnően lehet alkalmazni fős gyermeklétszám mellett, de Mátészalkán minden intézményben 30 fős fölötti csoportok vannak, ahol már ezeket a technikákat nem lehet hasznosítani. DR. SZÁSZI ISTVÁN A szociális táblával kapcsolatban elmondja, hogy abban minden mindennel összefügg. Ijesztő az a tény, hogy megháromszorozódott a rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma. Ebben az évben 325 embert tudnak foglalkoztatni, ami csupán körülbelül a negyede azoknak, akik munkát vállalnának. A korcsoportokat megvizsgálva azt lehet látni, hogy hatszázan 35 évnél fiatalabbak, a másik 600 fő pedig év között van. A fiatalok 2/3-ad része alkalmanként segélyezésre szorul, például gyermekvédelmi támogatásra. A másik korosztálynak a lakásfenntartási támogatásra lehet égető szüksége. Tehát azt lehet látni, hogy egyik oldalról jelentkezik egy nagy létszámú munkanélküli csoport, másik oldalról pedig az őket segélyező pénzeszközök beszűkülése.

18 A múlt évben 9 millió forintot terveztek átmeneti segélyezésre, az idei évben már csak 4,5 millió forint jut erre a feladatra. Ha a foglalkoztatásra várók háromnegyed részét nem tudják foglalkoztatni, akkor azoknak egy jelentős része átkerül a segélyezendők kategóriájába, és megjelennek, mint segélykérők. Úgy gondolja, hogy függetlenül attól, hogy mi juttatta ide a mátészalkai lakosok jelentős részét, az önkormányzatnak kötelessége, hogy gondoskodjanak a legrászorultabbakról. Bízik abban, hogy évközben átcsoportosítás vagy forrásbevonás révén lesz lehetőség a pénzbeli támogatások fejlesztésére. SZABÓ ATTILA Elmondja, hogy valóban nagyon szigorú költségvetés van ebben az évben. A normatíva csökkenés a személyi és vagyoni biztonság kockázatának növelését fogja eredményezni. Nem szabad elfeledkezni a házi segítségnyújtásról sem, aminek elmaradása vagy csökkenése az idősek, egyedül élők részleges kiszolgáltatottságának növelését fogja jelenteni. A pedagógus továbbképzéssel kapcsolatban elmondja, hogy eddig választhattak a különböző képzési intézmények között, de mostantól pályázat útján csak a konkrétan megjelölt intézmények, képzések vehetők igénybe. Nem tudja, hogy mi fog történni azokkal, akik egyetemre vagy főiskolára iratkoztak be és tanulmányi szerződést kötöttek, ezáltal részben vagy egészben a munkáltató intézmény fedezte tanulmányaikat. Egy félév komoly megterhelést jelent a pedagógusok számára, hiszen átlagban 105 ezer forintról van szó. Fájó dolognak tartja, hogy a pedagógus szakkönyv vásárlásra, valamint a diáksportra nem terveztek normatívát 2010-ben. DIENES BÉLA Elmondja, hogy a 2010-es költségvetésben már semmilyen mozgástér nincs. Az elmúlt években átcsoportosítások révén mindig tudtak beletenni plusz dolgokat, de erre most nincs lehetőség. Ezt a költségvetést eredményezte a múlt évihez képest 316 millió forintos normatíva csökkenés. Úgy gondolja, hogy jelen pillanatban talán az a legkisebb gond, hogy kevesebb a szakkönyv, hogy nincs étkezési utalvány, vagy hogy nincs pénz továbbképzésekre, hiszen intézményvezetőként azt látja, hogy az általa vezetett iskolának február közepén van egy 10 millió forintos szállítói tartozása, valamint rájuk van testálva a rehabilitációs járulék és a dologi kiadásokra a tavalyi szinten terveztek. Nehéz lesz ezt az évet végig vinni. A pénzügyi bizottság támogatta a költségvetést, hiszen nem lehet jobbat készíteni. Erről kell dönteniük.

19 SZABÓ ISTVÁN A vitát lezárja, és összegzésül elmondja, hogy Kövendy képviselő úr sokszor emlegeti, hogy a felhalmozási kiadásokhoz ingatlaneladást rendelnek, az önrész biztosításához szabad felhasználású hitelt használnak, valamint, hogy ingatlanokat vásárolnak. Képviselő úr figyelmébe ajánlja, hogy ez a törekvés alapvetően azt tükrözi, hogy nem élik fel a város vagyonát, vagyis nem működik el azt. Az ingatlanvásárlás, valamint a felhalmozású célú hitelekből való önrész biztosítása az Európa Uniós pályázatokhoz is a vagyon gyarapítását szolgálják. A jövő iránti felelősség, hogy ne rombolják le, ne semmisítsék meg a város vagyonát. A szakképző iskolák összevonásával kapcsolatosan elmondja, hogy most is jó döntésnek tartja, hiszen megtakarításokat eredményezett, és lehetővé tette, hogy a régió egyik legjelentősebb szakképző központja jöjjön létre. Ennek révén a Megyei Szakképzés Fejlesztési Társulás gesztor települése Mátészalka lett, illetve a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium központi intézmény lehetett. Ennek eredményeképpen az infrastruktúrafejlesztés 90%-os haszonélvezője lehet az intézmény, és meg van az esély arra is, hogy jó pozíciót érjenek el a magyar szakképzés koncentrációjában. Úgy gondolja, hogy tévedésből eredhet Kövendy képviselő úr azon kijelentése, miszerint a bújtatott állások vannak a középfokú intézményben, valamint, hogy az intézményvezetőt valamiféle menedzsment veszi körül. Ha képviselő úr a TISZK munkatársait az intézményi menedzsmenthez sorolja, akkor téved. Ezek kötelezően létrehozandó állások voltak, a pályázati projekt megvalósítását szolgálják, és az ő fizetésük is a pályázati projektköltségek terhére elszámolható költség. Képviselő úr azt sugallta, hogy a pedagógus továbbképzésre szánt normatíva elvonása az tulajdonképpen nem számottevő probléma, mert az uniós forrásokból, a TÁMOP-os képzések keretében ezek valamiféle pótlásra kerülnek. Úgy gondolja, hogy ezek semmilyen módon nem pótolják a szabadon választható képzéseket. Ha valamit ráerőszakolnak valakire, az nem ugyanaz, mint amikor egy jól bejáratott struktúra szerint biztosítják a pedagógus továbbképzés rendszerét. Ez nem mást, mint a pénzek elirányítása az intézményi, oktatási rendszerből magánvállalkozások kezébe. Példaként említi, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára kiírt fejlesztési projektből az önkormányzat még nem kapott pénzt, de már több száz millió forintot elnyert az a KHT, mely arra hivatott, hogy megtanítsa az önkormányzatot pályázni. Ennek a KHT-nek egyébként Kövendy Zsolt képviselő úr is alkalmazottja volt a roma programokat koordináló irodában, nem tudja, hogy az-e még. Elmondja, hogy ezek a képzések semmilyen módon nem pótolják azt a képzési metódust, ami a szabad képzésválasztáson, és egy intézményi programhoz való önként csatlakozáson alapszik.

20 Ezek nem egymással összevethető dolgok. Minden olyan költségvetéssel kapcsolatos kritikával egyetért, ami azt mondja, hogy ez egy nehezen megvalósítható, de hihetetlen kockázatokat rejtő költségvetés. Azzal a felelősséggel kell dönteni a költségvetésről, hogy tudják-e fizetni a munkabéreket a közalkalmazottaknak, a köztisztviselőknek. A költségvetés konzekvenciája, hogy nem tudnak abból költeni, ami nincs. Elsődleges feladatuknak gondolja, hogy ilyen nehéz helyzetben ne hazudjanak az embereknek. A vita lezárását követően kért szót Kövendy Zsolt képviselő. KÖVENDY ZSOLT Elmondja, hogy az előzőekben azt mondta, hogy az összevonás nem volt szükséges ahhoz, hogy a korábban meglévő bújtatott álláshelyeket megszüntessék. Arról nem beszélt, hogy jelenleg mi a helyzet, hogy vannak-e bújtatott álláshelyek, vagy nincsenek. A vezetői szinttel kapcsolatosan pedig azt mondta, hogy eggyel több van. Kéri az e tárgykörben elhangzott hozzászólását a jegyzőkönyvben szó szerint rögzíteni. A személyét érintő kritikával kapcsolatosan pedig elmondja, hogy fel fogja jelenteni polgármester urat, hiszen, már nem először, nyilvánosság előtt megvalósította a rágalmazás vétségét. Úgy gondolja, hogy ez már jogi kategória. Elmondja, hogy soha nem vett részt a KHT munkatársaként semmilyen programban, segítő koordinátora volt, mint sok más KHT-nak, akivel a munkája összehozza. Sok emberrel dolgozik, sok céggel, és úgy gondolja, hogy tisztességes és normális a viszonya a munkatársaival és a megbízóival is. Még megbízása se volt soha a KHT-tól, tehát arra kéri polgármester urat, hogy ezt az állítását vonja vissza, és ne állítson olyat, ami nem felelnek meg a valóságnak. SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy a birtokában lévő jelenléti ív tanulsága szerint egy, a KHT által szervezett workshop-on a roma programokat koordináló munkatársként volt jelen Kövendy képviselő úr, és ezt az aláírása igazolja. Így nem vonja vissza az állítását. Ő példálózóan mondta, hogy helytelen azt a látszatot kelteni a pályázati rendszerben, hogy az önkormányzatokat segítik, miközben az önkormányzatok egy forintot sem kapnak, ezzel szemben pedig 100 millió forintokat adnak olyan tevékenységekre, melyek semmiben nem segítik az önkormányzat munkáját. Ezt a véleményét továbbra is fenntartja.

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - 4 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 60/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 84,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata:122-123; Száma:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 08. napján 08.30 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 08. napján 08.30 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 08. napján 08.30 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 99,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 186-187,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 201-202,

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 173,

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (IV..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 1/2013. ( II. 18.) rendelete az Önkorm nkormányzat nyzat 2013. évi költs gvetéséről Fábiánsebestyén

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Tisztelt

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 0/011. önkormányzati e az Önkormányzat 011 évi költségvetéséről szóló, 1/011. (VI. 8.) önkormányzati tel /011 (II.07) módosításáról Orosháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben