Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kellemes Húsvéti Ünnepeket!"

Átírás

1 XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM MÁRCIUS. Tartalomból: 2-3 oldal: Önkormányzati hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Riport a nyolcadikosokkal 7. oldal: Olvasói oldal 8-9. oldal: Református hírek 10. oldal: Katolikus hírek 11. oldal: Jeles napok 12. oldal: Riport Gy ri Attilával 13. oldal: Horoszkóp 14. oldal: Sporthírek 15. oldal: Március képekben 16. oldal: Hirdetések Kellemes Húsvéti Ünnepeket! BÍRÓ ANDRÁS: EZ A HÚSVÉT Ez a húsvét olyan ünnep, Fiatalok megszédülnek, Összebújnak, súgdolóznak, Szavakból szép jöv t fonnak. Ez a húsvét olyan ünnep, Sírás és bánat elülnek, Minden örül, hogy létezhet, Hogy nagy lélegzetet vehet. PET FI-HÉT 2010

2 2. oldal KÉKI KÖRKÉP március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Err l tárgyalt a Képvisel -testület Az év els rendkívüli ülésére január 26-án du. 16 órai kezdettel került sor: A munkatervben január hónapra nem terveztünk ülést, ám id közben mégis szükségessé vált a Képvisel -testület összehívása. Els napirendi pont Borsi Imre önkormányzati képvisel mandátumáról történ lemondásának elfogadása volt. Ilyen esetben a Képvisel -testületnek határozatban kell elfogadnia a lemondás tényét, bár a mandátum csak az új képvisel beiktatásával sz nik meg. Borsi Imre képvisel úr mandátumáról írásban mondott le, a Képvisel -testület a lemondást tudomásul vette és elfogadta. Második napirendben a évi költségvetési rendelet módosítása szerepelt. Az év végén, pályázaton elnyert támogatások összesen eft összegével, törvényi el írás alapján módosítani kell az éves költségvetési rendeletet, a zárszámadás elfogadása el tt. Harmadik napirendben a évi költségvetési rendelet el készítésével kapcsolatos egyeztetésre került sor. - Eddig ilyen jelleg el zetes egyeztetést nem igényelt a rendelet megalkotása, de ebben az évben a normatívák csökkenése, összevonása, illetve megszüntetése jelent s mérték bevétel kiesést eredményezett. Önkormányzati szinten az elvonás mintegy 16 millió forint. Ennek jelent s része az oktatás területén jelentkezik, melynek kigazdálkodása nagyon nehéz, szinte lehetetlen. - A költségvetési rendeletet megalapozó döntések között szerepelt az önkormányzati tulajdonban álló épületek, helyiségek bérleti díjának, és az étkeztetésért fizetend intézményi térítési díjak meghatározása. Az óvodás gyermekek napi háromszori étkezéséért február 1-jét l 240 Ft-ot, a menzás ellátásért 190 Ft-ot, napközis gyermekek háromszori ellátásáért 296 Ft-ot és a munkahelyi étkeztetésért 560 Ft-ot kell fizetni. (Itt szeretném megjegyezni, hogy a szociális étkezés térítési díja február 1-jét l még nem változott, várhatóan április 1-jét l módosulnak a díjak.) Az intézményi térítési díjat csak azok után a gyerekek után kell megfizetni, akik nem részesülnek gyermekvédelmi támogatásban január 1-jét l térítésmentesen étkezhetnek az óvodás és az általános iskola 1-7 évfolyamán tanuló gyermekek, S ha gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. - Napirend után döntés született az aktuális pályázat benyújtásáról. Szükségessé vált a Renault gépkocsi cseréje is m szaki okok miatt, mivel már szinte használhatatlan volt. - A Képvisel -testület zárt ülésen döntött a benyújtott segélykérelmek ügyében február 15-én megtartott ülés napirendjei:, Az els napirend: Farkas László képvisel beiktatása, el adója Nagy Lászlóné a Helyi Választási Bizottság Elnöke volt. A Választási Bizottság döntése alapján a lemondott Borsi Imre képvisel helyébe, Farkas László lépett. Az eskütétel után az új képvisel megkezdte munkáját, melyhez ezúton is sok sikert kívánok. A második napirendben a község évi költségvetési rendeletét tárgyalta a Képvisel testület. Az el zetes egyeztetés, és a jogszabályi el írásoknak megfelel en, a tervezetet elkészítették a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintéz i, melyet a képvisel k eft bevételi el irányzattal, eft kiadási el irányzattal, eft forráshiánnyal elfogadtak. Így a évi fejlesztések között szerepel a ravatalozó építésének befejezése, a sárga iskola épületének újra hasznosítása, felújítása, a temet körbekerítése, területének rendbe tétele, az iskola épületén a nyílászárók cseréje, a faluközpont kialakítása és az ebéd szállításához egy új gépkocsi beszerzése (ami már id közben meg is valósult). Természetesen ezek a fejlesztések több millió forint érték beruházások, megvalósításuk feltétele a benyújtott pályázatokon való sikeres szereplés. A harmadik napirendben az önkormányzat közfoglalkoztatási tervének elfogadása szerepelt. A terv a közfoglalkoztatás szervezését szolgálja, a feladatok ellátásához milyen korú, nem, iskolai végzettség személyekre van szükség. Egész évre vonatkozóan tartalmazza az ellátandó feladatokat. A negyedik napirend a évi rendezvénynaptár összeállítása, amelyben meghatározta a Képvisel -testület önkormányzati szinten az intézményi és községi rendezvényeket.

3 2010. március KÉKI KÖRKÉP 3. oldal Csak néhányat szeretnék megemlíteni: idén is tervezzük nemzeti ünnepeinkre a megemlékezéseket, az iskolai jótékonysági estet, falunapot, id sek napját, és a községi karácsonyi ünnepséget. Az ötödik napirendi pontban a segélykérelmek elbírálása zárt ülésen történt. A március 18-án megtartott képvisel testületi ülésnek egyetlen napirendi pontja volt, a választási bizottságok megválasztása. Az általános választásokat megel z en kell megválasztani a községben m köd választási, illetve szavazatszámláló bizottságokat, akiknek megbízatása a négy évre, a következ választásokig tart. Az els számú szavazatszámláló bizottságból három bizottsági tag jelezte, hogy az elkövetkezend id ben már nem kíván részt venni a bizottságban. Horváth Józsefnének, Varga Juliannának és Beregszászi Zoltánnénak ezúton szeretném megköszönni a munkáját, és további jó egészséget kívánok számukra. A leköszön három bizottsági tag helyébe a Képvisel -testület Tóthné Dragonya Erikát, Molnár Istvánnét és Lehóczkiné Szerdi Ágnest választotta. Mindhármuk részére jó munkát kívánok. Országgy lési képvisel választás Mindenki el tt ismeretes, hogy a Köztársasági Elnök április 11-re t zte ki az országgy lési képvisel k választásának els fordulóját. Nagy a valószín sége, hogy a választás eredménye csak a második forduló, április 25-e után fog eld lni, mert a választási törvény értelmében bizonyos érvényességi és eredményességi küszöbnek meg kell felelni. Szavazni csak személyesen, érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vagy vezet i engedéllyel és a lakcímkártyával lehet. A kellemetlenségek elkerülése érdekében, kérek minden helyi lakost, hogy a szavazásra vigye magával a személyi azonosságát és a lakcímét igazoló iratot, mert hiába ismerik a szavazatszámláló bizottság tagjai a lakosokat, kötelességük elkérni az irataikat. Aki a szavazáson részt kíván venni, de addigra lejár a személyi igazolványa, és nincs érvényes útlevele, vagy jogosítványa, az még az Okmányirodában érvényesítheti okmányait. A mozgásukban korlátozott személyek a választásig a Polgármesteri Hivatalban, a választás napján a szavazatszámláló bizottságoktól, írásban kérhetik a mozgóurnát, mellyel a bizottság tagjai felkeresik otthonában a szavazni kívánó polgárokat. Aki a szavazás napján lakóhelyét l távol lesz és szeretne szavazni, lehet ség van arra, hogy igazolást érjen, legkés bb április 9-én óráig. Az igazolás mindkét fordulóra szól. A szavazás helye: - 1. számú szavazókör a Rákóczi u. 2. sz. alatt lév általános iskola, - 2. számú szavazókör a Kölcsey u. 34. sz. alatti sárga iskola épülete. B vebb felvilágosítást lehet kérni személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy a +36 (42) es telefonszámon. szemétszállítás Értesítjük a lakosságot, hogy a Nyír-Flop Kft. a hétf i szemétszállítást a húsvéti ünnepek miatt április 3-án (szombat) végzi, mely megegyezik a tavaszi lomtalanítás id pontjával. eboltás április 27-én, (kedden) reggel 7.30 órától 9.30 óráig kerül sor az ebek veszettség elleni oltására a Polgármesteri Hivatal udvarán. Az oltás díja: Ft/eb. Pótoltás: május 4-én lesz. Aki otthonában szeretné a kutyáját beoltatni, az jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban, és kérjük jelölje meg az id szakot, amikor az állatorvos felkeresheti. (pl. du. 17 óra után, vagy csak hétvégén stb.) Így az oltás díja Ft. Id pont egyeztetés után, az ebek oltását Dr. Phrakonkham Seng állatorvos, a Vasmegyer, Rákóczi u. 46. sz. alatti rendel ben is elvégzi, melynek díja Ft. Mozgáskorlátozottak figyelmébe A mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei iránt a kérelmet április 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Szeretném felhívni az érintettek figyelmét, hogy a határid túllépése jogveszt. Ez azt jelenti, hogy amennyiben április 30-ig nem érkezik be a kérelem, ebben az évben nem fizethet ki a támogatás, még akkor sem, ha a kérelmez jogosult lenne rá! FELHÍVÁS Hagymásiné Hegyes Valéria Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a rókák veszettség elleni vakcinázásának keretében az oltóanyagot tartalmazó csalétkek repül gépes kiszórására községünkben április között kerül sor. Az oltóanyag él gyengített rabies vírust tartalmaz, ezért ha ember érintkezik a vakcinával, kérjük haladéktalanul jelentkezzen orvosánál. Az érintettet azonnal veszettség elleni véd oltásban kell részesíteni. Dr. File János háziorvos

4 4. oldal KÉKI KÖRKÉP március SULI HÍREK KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! Az iskola életében nélkülözhetetlen a testmozgás, a sport. A mindennapos testnevelés elve intézményünkben hatványozottan jelentkezik. A tanév folyamán számtalan diákolimpiai sportversenyen veszünk részt. Szinte minden korcsoportban nevezünk tanulókat labdarúgás, atlétika, úszás és egyéb sportágakban. Márciusban nagy örömben volt részünk, hiszen a Kéki Sportegyesület több garnitúra mezt ajánlott fel intézményünknek, melyeket ezúton is szeretnénk megköszönni. Ezek a szerelések kifogástalan állapotban vannak, csupán a méret, vagy a darabszám miatt kerültek leselejtezésre. Köszönjük az egyesületnek, hogy gondoltak ránk, a mi kis létszámú csapataink számára tökéletesek. A mérk zéseken büszkén fogjuk magunkra ölteni a mezeket, és bízunk abban, hogy olyan jó eredményeket érünk el bennük, mint labdarúgó társaink. Sebestyén Attila EGÉSZSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN Március 5-én rendeztük meg a már hagyománynak számító egészségnapunkat. Januárban megpályáztuk az Arcadia-Reklám Kft Egészségnap project sz r vizsgálattal, kóstoltatással cím pályázatát, melyet meg is nyertünk. Az Arcadiától kaptunk 1-1 prevenciós plakátot és tájékoztató anyagokat, szórólapokat, matricákat, Eurovit C-vitamin pezsg tablettát, teljes ki rlés lisztet, rizst, a fogápoláshoz fogkrémet. A program el tt 2 héttel már óriásplakátokat, képeket helyeztünk el az iskolában a helyes fogápolásról, vitaminokról, az egészséges táplálkozásról, valamint meghívókat küldtünk ki a szül knek. ahol a 2. osztály fogadta ket. A tanító nénik körbevezették a leend els söket, majd finom gyümölcssalátával kínálták meg a gyerekeket. Iskolásaink mozgással kezdték a napot. Sebestyén Attila tanár úr aerobikot tartott az els szünetben a fels söknek, a 2. szünetben az alsósoknak. A sportolás, a mozgás, az egészséges táplálkozás jegyében telt el ez a nap. A 3. szünetben kapták meg tanulóink a pedagógusaink által készített gyümölcssalátát, a 4. óra után pedig újra mozogtunk. Az iskola apraja-nagyja falufutáson vett részt. Az els 25 gyerek fogkrémet kapott, de a többiek sem maradtak ajándék nélkül. A tanár nénik C-vitaminokkal és a konyhás nénik által készített, nagyon finom, teljes ki rlés lisztb l készült pogácsáival várták a befutókat. A feln ttekr l sem feledkezett meg az iskola, hiszen ingyenes egészségügyi sz r vizsgálatokon lehetett részt venni, ahol sor került vérnyomás- és vércukorszintmérésre, testsúlymérésre, ezzel egyidej leg a test víz- és zsírtartalmának százalékos meghatározására. A sz r vizsgálatokat Lehóczkiné Szerdi Ágnes és Hajnal Zsanett véd n k Svégezték. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a programunkat sikeresen és színvonalasan megszervezhettük. Reméljük, hogy kedvet csináltunk a gyerekeknek egy helyesebb, egészségesebb élet megtalálására és követésére. Hegyes Szilvia RENDHAGYÓ ÓRA A rendezvényünk célja az egészséges életmód kialakítása. Hiszünk abban, hogyha sikerül bizonyos kedvez viselkedési elemeket beépíteni a gyerekek életvitelébe, akkor ez hosszú távon az egészségi állapot általános javulásához vezet. Az egészséges életmód, a tudatos egészségmeg rzés szokásainak kialakítására nagy hangsúlyt fektet iskolánk. Hajnal Zsanett véd n a nagycsoportos óvodásainknak tartott el adást az egészséges táplálkozásról. A gyerekek ajándékba színez t, matricákat, fogkrémet és almát kaptak, majd ellátogattak az iskolába, Február 17-én rendhagyó órán vehettek részt tanulóink. Nagy Csaba tárogatóm vész Hej, Rákóczi, Bercsényi címmel a kuruc korszakot mutatta be a gyerekeknek. A 45 perces el adás alatt a diákok megismerkedtek II. Rákóczi Ferenccel és korával, egy korabeli fegyverrel és öltözettel, énekekkel, valamint a tárogatóval. A tárogató a kuruc korban vált híressé, els fénykorát a Rákóczi-szabadságharc idején élte. Éles hangja parancsokat közvetített a katonák számára, vagy a tábori énekek, táncok elengedhetetlen kísér hangszere volt. Ma már kevesen játszanak e régi hangszeren, de mindaddig tovább él, amíg koncerteken, történelmi megemlékezéseken, rendhagyó iskolai órák keretében hallhatjuk hangját. Hegyes Szilvia

5 2010. március KÉKI KÖRKÉP 5. oldal SULI HÍREK Tárogató el adó járt az iskolánkban PET FI-HÉT Iskolánk egyik hagyománya közé tartozik a Pet fihét, amely mindig a március 15-e el tti héten kerül megrendezésre. Intézményünk névadója és a márciusi események el tt tisztelegve egész hetes programsorozat szolgálta a kikapcsolódást, a szórakozást. Lázas készül dés el zte meg a hetet. Az iskolába beköszöntött a tavasz, a pedagógusok dekorálták az aulát, ebédl t, tantermeket, m sorokat tanítottak be, összeállították a Pet fi-hét napjaira a jobbnál jobb programokat. Közben március 4-én és 5-én vártuk a szül ket a meghirdetett nyílt napjainkra. Ezeken a napokon a szül k is betekintést nyerhettek mindennapi munkánkba, megnézhették, hogyan dolgoznak gyermekeik a tanórákon. Plakátok hirdették a napi programokat, a gyerekek készültek a táncbemutatóra, a 70-es, 80-as évek zenéjét l volt hangos az épület a szünetekben. Délel tt lekváros kenyérev verseny, székfoglaló, karaoke, lufi fújó és borotváló verseny, sepr adogatás várta a diáksereget. Hétf délután igyekeztünk S megteremteni a pénteki Retro buli hangulatát, és a Made in Hungaria cím filmet néztük meg. 16 órától a 2. osztályos tanulóink Szabó Lászlóné és Enyediné Székely Mária tanító nénikkel köszöntötték a hölgyeket n nap alkalmából. Kedden az alsó és a fels tagozat is egy játékos m veltségi vetélked t rendezett a tanulóknak. Szerdán az alsó tagozat, amíg a tornateremben sorversenyen vett részt, addig a fels sök kincset kerestek. Titkos írás, rejtvények, találós kérdések, kirakók, széfek vezettek a kincshez. Csütörtökön képz m vészeti foglalkozást szerveztek a tanító nénik az alsósoknak. Erre a délutánra az óvodásokat is meghívtuk. A 2. osztályosokkal együtt csákót, medált festettek, gyöngyöt f ztek. A fels sök akadályok elé néztek ezen a délutánon. Lajhármászás, zsákban futás, célba dobás, teke, ügyességi játékok vártak a diákokra. Pénteken órakor koszorúztuk meg névadónk szobrát, majd délt l a 7. osztályosok m sorát néztük meg. Méltón emlékeztünk az 1848-as forradalom ifjaira, Pet fire és társaira, mindazokra, akik elég er sek voltak ahhoz, hogy egy egész népet elszántságra buzdítsanak, akik a bátor tettek emberei voltak. A megható és emlékezetes m sort Fohsz Gyöngyvér tanárn tanította be az osztályának. Péntek délután megtartottuk a hét legnépszer bb és a legjobban várt eseményét, a Retro bulit. Igyekeztünk retro hangulatot teremteni táncban, zenében, szórakoztatásban. A talpalávalóról Enyedi Frigyes és Kmetz István gondoskodott. Legnagyobb meglepetésünkre a tanulók egy része a 60-as, 70-es évek frizuráival jelent meg. A szekrények mélyér l el kerültek a régi ruhák, szoknyák, blúzok. A bulit táncbemutatóval színesítettük. A gyerekek hetek óta erre készültek. A fellép k óriási sikert arattak. A hangulat akkor érte el a tet fokát, amikor felhangzottak a Csókkirály, a Csavard fel a sz nyeget!, a Limbó-hintó nagysiker slágerek. Aki részt vett a programokon, jó hangulatú, tartalmas, vidám napokat tudhatott maga mögött. Úgy gondolom, sokak számára adott maradandó élményt a Pet fi-hét. Hegyes Szilvia

6 6. oldal KÉKI KÖRKÉP március Nyolcadikosok a felvételir l Január végén zajlottak le a felvételi vizsgák a középiskolákban. Érdekelt, hogy a mi fiataljaink, hogy élték meg ezt a dönt pillanatot, és mely iskolák manapság a men k! A felkészülésr l és az új intézmény megismerésének körülményeir l kérdeztem két kéki 8. osztályos fiatalt, Lehóczki Ákost és Kántor Tibort, akik egyenként közel 6 helyre adták be a jelentkezési lapot. 1. Melyik iskolát jelöltétek el ször, milyen szakon? L. Ákos: A Széchenyit (Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium) jelöltem el ször, a közgazdaságtan miatt, de a számítástechnika is érdekel, ezért megjelöltem a Zay- t (Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium) valamint a Vasvári Pál Gimnáziumot. K. Tibor: Nekem a Kölcsey Ferenc Gimnázium van az els helyen, német középhaladó szakot választottam, de megjelöltem még a Sipkay- t is (Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium). 2. Ki vagy mi segítette az iskolák kiválasztását? L. Ákos: A felvételi tájékoztatót is alaposan végignéztük, de többnyire a tavalyi 8. osztályosok meséltek. Jó, hogy közeli ismer sökt l is tudtunk informálódni, az elmondásuk alapján máris megtetszett az új iskola. 3. Voltatok nyílt napon? K. Tibor: Igen, voltunk a Széchenyiben. Elég kalandosra sikeredett A tervek szerint egy informatika és egy német órára mentünk volna be, de a német óra sajnos elmaradt. Aztán Nyíregyházán sikerült a helyi buszt is lekésnünk, így sétálhattunk az állomásra. De legalább szokjuk a hazautazást, mert kollégisták nem szeretnénk lenni. 4. Hogyan készültetek a felvételire? L. Ákos: Itt az általános iskolában már év eleje óta voltak el készít óráink, de a középiskolák is indítottak felvételi el készít ket októbert l. Körülbelül tíz, két órás alkalom volt, hetente egyszer kellett menni. Nekem matekból és magyarból tartottak foglalkozást, Tibinek volt németb l is. Nagyon készségesek voltak a középiskolai tanárok, sokat segítettek a felkészülésben, és a hangulat is nagyon jó volt. 5. Pontosan hogyan zajlott a felvételi? K. Tibor: A vizsga el tt volt egy eligazítás, aztán mindenki választhatott magának helyet. Egy nap írtuk a magyart és a matekot is. A feladatlap kitöltésére volt 45 percünk, a két tantárgy közt adtak 15 perc szünetet. Nekem németb l csak szóbeliznem kellett (pont idén törölték el a német írásbeli felvételit ) 6. Kiadták el tte, hogy mib l készüljetek pontosan? L. Ákos, K. Tibor: Magyarból és matekból témakörök voltak meghatározva, de németb l egy 13 tételb l álló komplett tételsort kaptunk. 7. Melyik tantárgytól féltetek jobban? K. Tibor: Én a magyartól jobban tartottam, de mikor a matekot megláttam egy kicsit megijedtem, végül könnyen megoldottam a feladatlapokat. Visszagondolva nem volt mit l félnem, sikerültek a nyelvtani feladatok, és a mondatelemzés sem volt nehéz. 8. Lehet- e már tudni az eredményt? L. Ákos: Elég jól sikerültek a vizsgák, azonban végleges sorrend még nem minden iskolában van felállítva, de azt már tudjuk, hogy van olyan hely, ahová felvettek minket. 9. Más felvételiz kkel tudtatok ismerkedni? K. Tibor: Még az el készít n sikerült barátokat szereznem, remélem, ha felvesznek k is oda fognak járni. Jó kis csapat alakult ki az el készít órákon. Remélem sokukat fogom még viszont látni. 10. Összességben milyen élményekkel zárult a vizsga? L. Ákos: Csak pozitív élményekkel, semmilyen negatív dolgot nem tudok mondani. Nekem nagyon szimpatikusak a tanárok, s t az egyik német tanárt még osztályf nöknek is elfogadnám majd. A középiskolai légkör is nagyon tetszik, lazák és kedvesek az ott tanuló diákok, de látszik a fegyelem és a tisztelet is. Köszönöm, hogy id t szántatok rám és megosztottátok velem élményeiteket, további sok sikert az életben! Enyedi Mária Iskolai versenyeredmények Verseny Tanuló Osztály Helyezés Felkészít nevel Helyesírás Farkas Zoltán 3.o. III. Soós Lászlóné Bessenyei nyelvész Oláh Péter, 7.o. III. Sebestyénné Kiss Magdolna Torma István, Bori Zoltán Történelem Maklári 7.o. II. Hegyes Szilvia Gabriella Megyei német nyelvi mese- és prózamondó Jakab Flóra, 6.o. II. Sándor Ildikó Szabó Judit Megyei német nyelvi mese- és prózamondó Molnár János 4.o. III. Sándor Ildikó

7 2010. március KÉKI KÖRKÉP 7. oldal SZ RÉS AZ ISKOLÁBAN Ahogyan az elmúlt két évben idén március 5-én is megrendezésre került az általános iskolában az egészségnap. Ennek keretében az iskola támogatásával vércukor, testsúly, testvíz tartalom, testzsír tartalom, testizom tömeg és vérnyomás mérést tudtunk végezni. Hajnal Zsanettel együtt vártuk a sz résre jelentkez ket. A feln tt lakosság köréb l több, mint ötvenen el is jöttek a vizsgálatokra. Az érdekl d ket a helyi konyhán teljes ki rlés lisztb l sütött pogácsával és C vitaminos itallal kínáltuk. A megjelentek részt vesznek az Arcadia Kft. nyereménysorsolásán júniusban. Drukkolok, hogy idén már közülünk is legyenek nyertesek. A gyerekek köréb l is sokan bejöttek a mérésekre, amit nagy örömmel fogadtunk, mert a betegségek megel zésére a sz rések rendszeres végzése az egyik lehet ség. A feln tt lakosságból megjelentek közül 5 esetben mértünk a normáltól eltér vérnyomás értéket, de már mindannyian gyógyszeres kezelés alatt álltak e miatt. Remélem jöv re is lehet ség lesz az egészségnap megrendezésére és még többen fognak részt venni rajta. Lehóczkiné Szerdi Ágnes Doktor Úrnak Drága Doktor Úr a maga szíve sose fáj, a kéki embereké pedig máris nagyon sajog Önök után. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy írjak, mert szerények voltak mindig, mint egy hófehér lepke, mely szabadon száll a leveg ben. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy akarater kellett ahhoz, hogy letegye a lantot. Igaz, november 1-je már régen volt és azóta eltelt egy emberölt. Az Ön kiemelked szakmai és emberi tulajdonságához megfelel háttért biztosított felesége, Borika néni, így minden elismerést és kitüntetést el tudott érni, melyekre méltán lehet nagyon büszke. Mint ahogy arra is, hogy a két fia és unokái is a nyomdokaiba szeretnének lépni. Munkájában segít társa volt Kótisné Marika és Czirbusz Ferencné, akiket sikerült bevezetni az egészségügy rejtelmeibe. Önhöz éjjel-nappal lehetett fordulni, mert szakmai tudását az emberek gyógyítására tette fel. Magasra állította a mércét maga el tt, amelyet tisztességben és becsületben sikerült elérnie. Nagyon sokat töprengek azon, hogy lesz-e még valaha egy ilyen mosolygós, víg kedély háziorvosunk. Mi, kéki emberek bízunk abban, hogy soha nem fog minket elfelejteni, és bármikor visszavárjuk Önöket. Nyugdíjas éveikhez nagyon sok er t és jó egészséget kívánunk. Mindent köszönünk: a kéki emberek. Minya Árpádné Meghívó A Pet fi Sándor Általános, AMI és Óvoda nevel testülete és Szül i Közössége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját április 17-én (szombat) 17 órai kezdettel az iskola Jótékonysági m sorára a sárga iskola színháztermébe. Kérjük, fogadja jó szívvel meghívásunkat! Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód kialakítására A belép jegyek összege: - feln tteknek: 1000 Ft/f - 14 éven aluli gyerekeknek: 500 Ft/f

8 8. oldal KÉKI KÖRKÉP március REFORMÁTUS HÍREK Váltság George Thomas New England egy kis városkájának plébánosa volt. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepõdve nézte, és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt: "Amikor tegnap végigmentem a fõutcán, szembejött velem egy fiatal fiú, a kezében lóbálva ezt a madárkalitkát. A kalitka alján három kismadár lapult, a hidegtõl és a félelemtõl reszketve. Megállítottam a fiút, és megkérdeztem: Nicsak, mit viszel magaddal? Csak ezt a három vacak madarat - felelte. Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezõsködtem. Hazaviszem õket, és szórakozom velük - felelte. - Feldühítem õket, kihúzom a tollaikat, egymás ellen uszítom õket. Élvezni fogom a játékot. De elõbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük? Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem õket velük. Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam: Fiam, mennyit kérsz a madarakért? Nem kellenek azok magának, atya. Hiszen csak vacak, szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek. Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét. A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebembõl a tíz dollárt, odaadtam neki. A fiú letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltûnt. Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat." Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett: "Egy nap párbeszéd folyt a sátán és Jézus között. A sátán épp az Édenkertbõl jött, és dicsekedett: Az egész emberiséget a kezemben tartom. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyéim! Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus. Szórakozni fogok velük. Megtanítom õket, hogyan házasodjanak, és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem õket, meg arra is megtanítom, hogyan gyûlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítószerezzenek; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel, és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni - mondta a sátán. Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból? Megölöm õket! - felelte a sátán. Mennyit kérsz értük? - érdeklõdött tovább Jézus. Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed õket, õk pedig csak gyûlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek õk neked! Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus. A sátán végignézett Jézuson, és megvetõ gúnnyal mondta: A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet! Jézus így szólt: Megegyeztünk! Aztán kifizette az árat..." Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát, és lement a szószékrõl. (Ismeretlen szerzõ.) Néhány szó a templom felújításáról Hála Istennek a felújításhoz tavaly októberben pályázati támogatást nyertünk. Azonnal elkezdtük a közbeszerzés el készítését, a szükséges mérnöki munkák elindítását. A legfontosabb az építészmérnök és a statikai szakmérnök munkája, hogy elkészüljenek az engedélyes tervek. De dolgoznia kell egy közúti szakmérnöknek is, aki a kialakítandó parkolót és annak közúti csatlakozását tervezi meg. Dolgozik a villamos tervez is, aki az épületgépészeti terveket készíti el. Ez egy hosszú tervez i folyamat, ahol egymásra kell várniuk a szakmérnököknek, de bízunk benne, hogy lassan lezárul és elkészülnek a kiviteli tervek. Miután megkapjuk az építési engedélyt, akkor lehetséges a közbeszerzés kiírása, majd annak lezárása után a munkák elkezdése. Reméljük Isten segítségével, mihamarabb elérkezik ez az id. Adománygy jtés Ezen a tavaszon is adománygy jtést hirdetünk. Szeretettel kérünk és várunk testvéreinkt l zöldségféléket, krumplit és élelmiszereket és egyéb adományokat, melyeket rászoruló, nélkülöz testvéreinknek, otthonban lakóknak szeretnénk eljuttatni. Minden kedves testvérünk jószív adományát hálás szívvel köszönjük meg, a megajándékozottak nevében is! Vezessen bennünket az ige tanítására is: Az ajándékozó b velkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül! (Péld. 11:25) Petró Béla lelkipásztor

9 2010. március KÉKI KÖRKÉP 9. oldal REFORMÁTUS HÍREK TÚRMEZEI ERZSÉBET: Húsvét után HÚSVÉT EL TT nehéz, szomorú léptek. Húsvét el tt zokogó, bús miértek. Húsvét el tt ajtók, kemények, zártak. Húsvét el tt arcok, fakóra váltak. Húsvét el tt szívek, üres-szegények. Húsvét el tt kihamvadott remények. Húsvét el tt egy nagy Minden hiába! Bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett! Feltámadott a Mester! HÚSVÉT UTÁN el a gyásszal, könnyekkel! Húsvét után futni a hírrel frissen! Húsvét után már nem kérdezni mit sem! Húsvét után új cél és új sietség! Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! Húsvét után er, diadal, élet! Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, Akik még mindig húsvét el tt élnek. Nincs itt, hanem feltámadt!" (Lk 24, 6) Telefonon próbáltam utolérni valakit, de valaki más vette fel a kagylót. Amikor megmondtam neki, kit keresek, azt válaszolta: - Õ ma sajnos nincs bent. Csalódottan és bosszúsan tettem le a telefont. Ma sem tudom ezt elintézni! Rettentõ bosszantó tud lenni, ha valaki nincs ott, ahol keressük. Az angyalok szava mégis mekkora örömhír, amikor közlik az asszonyokkal, hogy Jézus, akit a sírban keresnek, nincs ott! Angyali üzenetben Jézus holléte kétszer is jó hírként hangzik: karácsonykor elmondták, hol találják a pásztorok a kis Jézust. És most, földi élete végén arról beszélnek az angyalok, hogy hol nem találjuk. Örömhír volt, hogy eljött a földre, s most örömhír, hogy nem maradt itt. Örömhír, hiszen így nekünk sem kell itt maradnunk. Nem kell a földön, az elmúló világban, a sír sötétjében maradnunk, az életünk Jézussal együtt folytatódhat a mennyben. Az elhengerített kõ ugyanis számunkra is megnyitotta az utat, az Õ nyomdokain járva követhetjük Urunkat az örök életbe! A kérdésre, hogy hol van Jézus, kimondhatatlanul nagy vigasztalást jelent a válasz: itt nincs. Mindenhol máshol viszont ott van! Ott van velünk örömünkben és bánatunkban, ott van csendes magányunkban és a vidám társaságban, ott van a nehézségekben és a megoldásokban, gondjainkban, szomorúságainkban, fájdalmainkban, és ott van a boldogságunkban, az örömünkben! Egyetlen egy helyen nincs: a sírban. Mert Õ gyõzött. Õ feltámadt. És él! Ennek az élõ Jézusnak a holléte legyen vigasztaló, örömteli, áldott üzenetté ezen a Húsvéton minden kedves Olvasónak! Szeretettel hívjuk kedves testvéreinket húsvéti ünnepi istentiszteleteinkre, az úrvacsora osztás áldott alkalmára, hogy valóban átéljük megváltásunk, és a Krisztus feltámadásából fakadó húsvéti örömöt! Minden kedves olvasónak, testvérünknek Istent l megáldott húsvéti ünnepet kívánunk! Petró Béla lelkipásztor Ifjúsági Konferencia Egyházmegyénk az elmúlt évek hagyományához híven Egyházmegyei Ifjúsági Konferenciát szervez konfirmált református fiatalok számára, a hagyománytól eltér en új helyszínen Békésen július 5. és 11. között. A szállás saját fürd szobával ellátott 4 f s felújított kollégiumi szobákban lesz, háromszori étkezéssel. A hét tervezett programja szerint kirándulásra kerül sor Gyulára (Gyulai vár, Várfürd, Százéves cukrászda, Erkel Ferenc emlékház), Szarvasra (Arborétum) és Békéscsabára (Munkácsy Múzeum, Munkácsy Emlékház és Gabona Múzeum: itt egy 8 hektáros területen egész napos kézm ves napot terveztünk például nemezeléssel, lovaglással, csuhébábú készítéssel, gyöngyszövéssel, bográcsban f tt ízletes ebéddel). Békésen 2009-ben átadott új uszoda nyújt úszásra lehet séget, kedvez áron lehet strandolni, az él Körös partján pedig kiköt várja az érdekl d ket. A Viharsarok vidékének történelmével a Békési Múzeum, a Békési Tájház és a Békési Galéria tárlata ismerteti meg az érdekl d ket. A reggeli és az esti áhítatokra, illetve az el adásokra a Békési Református Templomban kerül sor. A hét költsége ft/ f (ez tartalmazza a szállást és az étkezést). Az útiköltség 3000 ft/ f (ez az oda-vissza utat és a hét alatt tett kirándulás úti díját tartalmazza, külön erre a hétre bérelt busszal). A költségeket illet en megemlítem, hogy a hét költsége már 50%-kal csökkentett ár, ugyanis az egyházmegye az ifjúsági hét díjának felét kifizeti az ifjak helyett. Aki szívesen részt venne ezen a kiránduláson kérem idejében, ha lehet minél el bb jelezze! Természetesen nyári gyülekezeti gyermektábor az idén is lesz, meghirdetésére kés bb kerül sor. Petró Béla lelkipásztor

10 10. oldal KÉKI KÖRKÉP március Mikor böjtöljünk? ha gyakran küzdünk fáradtsággal alvászavaraink vannak, csökken a teljesítményünk, gyakran puffadunk, nehezen emésztünk, rendszeresen fáj a fejünk, zsíros a b rünk, töredezett a hajunk. Böjt formái Böjtölni lehet egy-két napig és akár hetekig is, 28 napnál tovább azonban nem szabad folytatni egyik kúrát sem. 1. Klasszikus léböjt A salaktalanítás leghatékonyabb módja. Ilyenkor csupán természetes eredet leveket, leveseket és italokat szabad fogyasztani (naponta 2,5 3 litert). A gyógytea, a zöld tea, a gyümölcsteák és a hígított gyümölcslevek mellett kanalazhatunk még lúgos zöldséglevest, só és egyéb ízesít k nélkül. 2. Szárazböjt A méregtelenítés legdrasztikusabb módja, mert a különböz folyadékokról is le kell mondanunk, és kizárólag vizet ihatunk. ÉLETMÓD - a böjt fajtái 3. Kombinált böjt Az egyik nap klasszikus léböjt, a másik nap a szárazböjt szabályai szerint étkezünk. Pozitív hatások: Bármelyik böjttípus mellett is döntünk, számos pozitív hatással számolhatunk. Például: megtisztul a test a salakanyagoktól, segíti a gyulladással vagy fert zéssel járó betegségek gyógyulását, pozitív hatással van az anyagcsere-problémák enyhítésére, csökken a testsúly, selymesebbé válik a b r, fényesebb lesz a haj. Mikor nem szabad? pajzsmirigy-túlm ködés, daganatos megbetegedés, felszívódási zavarok, emészt rendszeri problémák, idegrendszeri alapon történ fogyás vagy intenzív stressz, depresszió, terhesség és a szoptatás id szaka Enyedi Mária KI HENGERÍTI EL A KÖVET? A kenethozó asszonyok korán reggel az Életadó sírjához érkezvén, angyalt találtak a sírkövön ülve, ki szólván hozzájuk mondván: mit keresitek az Él t a holtak között? Mit siratjátok az enyészhetetlent az enyészetben? Menvén, ezt hirdessétek, az tanítványainak! - Énekeljük a dics séges föltámadási sztihiránkban. Err l szól húsvét, ezt olvassuk fel görög katolikus egyházunk el írása szerint húsvét második napján a körmeneti evangéliumban. A négy evangélista a lényeget egyformán mondja el, csak a mellékes dolgokban vannak eltérések. Márk evangélista elbeszélése szerint a kenethozó asszonyok tanakodtak, hogy ki fogja a követ elhengeríteni a sír ajtajáról, mert az igen nagy volt. S amikor odaértek, látták, hogy a k el volt hengerítve. Szent Máté evangélistánál így olvassuk: Az Úr angyala elhengerítette a követ. Latinul ez így hangzik: Angelus Domini revolvit lapidem. A revolvit és a revolució egy t b l származik. A revolúció átalakulást, forradalmat jelent. Milyen nagy átalakulást, milyen nagy forradalmat hozott Húsvét! Forradalmat, de nem olyat, amilyet az emberek rendeznek egymás ellen, gy löletb l vagy a gy lölet ellen. A húsvét is forradalom, de barikádok nélkül, fegyverek, harcok és vérontás nélkül. Húsvét a szeretet forradalma, a szeretet gy zelme. A halál fölött gy zött az élet, a b n fölött az irgalom és megbocsátás; a gonoszság fölött a jóság és a szeretet. Ez a forradalom alakította át az egész világot. Ezt indította el a tizenkét apostol. Ennek folytatói vagyunk mi, ma él keresztények. Mire vár ma a világ, az emberiség? Mire vár a magyar nép? Egy ilyen típusú forradalomra. S mennyit imádkozok önmagamért, családtagjaimért, egyházamért, hazámért? Várjuk a föltámadást, Jézus föltámadását, s egyben várjuk Magyarország föltámadását is, hogy egy békésebb, lelkiekben kiegyensúlyozottabb országban élhessünk, ahol minden ember megtapasztalhatja, s megélheti a szeretet parancsát, s megérezheti, hogy szeret minket az Isten. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Olvasónak, szeretteinek áldott, boldog Föltámadási ünnepet. Föltámadt Krisztus! Valóban Föltámadt! Szabó Gábor paróchus SZERTARTÁSOK RENDJE A KATOLIKUS TEMPLOMBAN Nagycsütörtök: Kínszenvedési evangéliumok Nagypéntek : Sírbatételi vecsernye (SZIGORÚ BÖJTI NAP!) Nagyszombat: Föltámadási szertartás, gyertyás körmenet. Húsvét vasárnap: Ünnepi Szent Liturgia, pászkaszentelés Húsvét hétf : Ünnepi Szentmise, Húsvét kedd: Ünnepi Szent Liturgia A Demecseri Görög Katolikus Egyházközség és a Szent Illés Alapítvány szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait az Egyházközség jótékonysági báljára április 9-én, pénteken este órára, a demecseri gimnázium ebédl jébe. A m sorban fellépnek: Bed Erika és Újvári Gergely, a debreceni Csokonai Színház m vészei, valamint a Kéki Nefelejcs Feln tt Néptánc Egyesület. Zene: Maczkó László. Jegyek el vételben kaphatóak április 7-ig: Jakab Árpádnénál.

11 2010. március KÉKI KÖRKÉP 11. oldal MÁRCIUSI JELES NAPOK Március a tavasz els, bár gyakran sajnos még h vös, csapadékos hónapja. A paraszti életben mégis a mez gazdasági munkálatok kezdetének ideje. Ugyanakkor március a húsvéti 40 napos nagyböjt hónapja is, ilyenkor tilos a vigalom, a lakodalom, a húsos ételek fogyasztása. Március 8. Nemzetközi N nap Magyarországon 1914-ben ünnepelték el ször. Március 15. A modern parlamentáris Magyarország megszületésének a napja. Az 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt ben volt el ször munkaszüneti nap t l hivatalos nemzeti ünnep, és ezen a napon osztják ki a Kossuth - és Széchenyi díjakat. Március 15. Magyar Sajtó napja A Magyar Sajtó Világnapját 1990 óta ünnepeljük március 15-én, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó els szabad termékét: a Tizenkét pontot és a Nemzeti Dalt. Március 21. Benedek napja, a csillagászati tavasz kezdete. Egyes vidékeken fokhagymát szenteltek ezen a napon, amelynek aztán csodatév, betegség z er t tulajdonítottak. Március 21. Költészet világnapja A f cél az, hogy a költ i kifejezésmódok révén támogassák a nyelvi különbségeket, esélyt adva a veszélyeztetett nyelveknek, hogy azok saját közösségükön belül hangjukat hallathassák.. Udvarhelyi Fanninak Légy olyan boldog, mint amilyen szép vagy Legyen életedben százmillió szép nap Kerüljön el téged minden, ami fájhat Ne tudd meg soha, mi az a bánat Kacagj, nevess csillogó szemekkel Ezért imádkozunk összetett kezekkel Boldog Névnapot Kívánnak: szüleid, nagyszüleid, keresztszüleid! Március 21. Antirasszista világnap A faji Megkülönböztetés Elleni Nemzetközi Küzdelem Napja. Célja, hogy a kultúrák egymás mellett élésének szükség- és törvényszer ségét hirdesse, el segítse egymás jobb megismerését és elfogadását, továbbá emléket állítson azoknak, akik a rasszizmus elleni harcnak szentelték életüket. Március 22. Víz világnapja Az ENSZ közgy lése az évi dublini környezetvédelmi konferencia javaslatára március 22-ét a Víz Világnapjává nyilvánította. Március 24. Tuberkolózis világnapja Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) döntése értelmében lett világnap. Ezen a napon világszerte újból felhívják a figyelmet az egyik legnagyobb népbetegség további terjedésének veszélyeire. Tbc-ben évente kétmillió ember hal meg a világon, minden társadalmi rétegben nagyjából egyforma er vel támad. Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus ezen a napon fogant meg a Szentlélekt l. A népi bölcsesség szerint ezen a napon indul meg igazán a mez k növényeinek növekedése, ekkor érdemes gyümölcsfát oltani, szemezni. Március 27. Színházi világnap Ezen a napon köszöntik a színészeket. A Színházi Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházm vészet fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók el tt, kérje a közönség szeretetét és támogatását. Enyedi Mária Gratulálok Ezúton szeretnék gratulálni fiamnak és menyemnek (Tóth János Pál és Szendrei Bernadett) gyermekük Tóth János Zoltán megszületéséhez, aki január 22-én jött világra. Kívánok nekik sok boldogságot az életükhöz: Tóth Jánosné

12 12. oldal KÉKI KÖRKÉP március BEMUTATKOZIK EGY TEHETSÉGES FIATAL Szerencsés helyzetben van községünk, mivel számos fiatal tehetséggel büszkélkedhet. A tavalyi falunap alkalmával a helybeli fellép k magas színvonalú el adásai által szórakozhattak településünk lakói. Ekkor mutatta be Gy ri Attila, számunkra eddig ismeretlen oldalát: énekes produkciójával már akkor elkápráztatta a közönséget. Sikere azóta is töretlen, mivel nem múlik el rendezvény anélkül, hogy felkérjék Attilát és partnerét, Szalmási Vivient a szereplésre. Ezen apróból kerestük meg Attilát, hogy pár kérdés megválaszolásával mutatkozzon be. - Mit tudhatunk a színpadon kívüli életedr l? - 20 éves vagyok, az Inczédybe járok (Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium), épületgépésztechnikus szakra. Hobbim a foci, de szabadid met legszívesebben a barátn mmel töltöm. - Mikor kezdted az éneklést? - Gyerekkorom óta szeretek énekelni, de komolyabban novemberében kezdtem el foglalkozni vele szeptemberét l járok énektanárhoz. Már általános iskolában is javasolták, hogy próbáljam ki magam ezen a pályán, de akkor még nem igazán hittem benne. - Mit tudhatunk énekpartneredr l, Vivienr l? - 17 éves, Nyíregyházán él, az Inczédy György Középiskolában tanul, érettségizni szeretne. Egy éve jár énektanárhoz. Az tervei is a színpadi élet köré helyez dnek. - Barátaidtól kapsz visszajelzéseket a fellépések után? - Igen, nekik nagyon tetszik. Legtöbbször bíztatást kapok t lük. - Milyen terveid vannak a jöv det illet en? - Szeretném befejezni az iskolát, majd ének-zene szakra jelentkezni. Azt még nem tudom konkrétan, hogy melyik intézménybe. Ez még egy kés bbi terv, mivel, hogy felvegyenek, meg kell tanulnom zongorázni. Követelményként írják el, tehát amíg nem pótolom ezt a hiányosságomat, addig eltolódik a képzésre való jelentkezésem. - Hogyan szervezed a fellépéseket? - Ének tanárom által, egy ismert márkajelzés termékeket forgalmazó céghez járunk Viviennel fellépni. Jelesebb eseményeken (N nap, Anyák napja, Karácsony), könny zenei hangversenyen, pályaválasztási bemutatókon is állandó szerepl k vagyunk, énekkarral is vannak szerepléseink. Nem mellesleg, a helyi rendezvényeken is szívesen részt veszünk. - Lámpalázas vagy? - Még az elején volt rám jellemz, de már nem vagyok az. - Kizárólag a duett éneklést szeretnéd folytatni? - Nem feltétlenül. Szólóban is szoktam fellépni. - Voltál már tehetségkutatón, vagy készülsz-e? - Err l még nem szeretnék beszélni, majd a jöv választ ad erre a kérdésre. - Vannak saját dalaid? - Nincsenek. Valójában még nem próbáltam ki magam ezen a téren, de egyszer talán kísérletet teszek erre is. - Van kedvenc zenei m fajod? - Nem tudok egy m fajt kiemelni, mindegyik érdekel, s t a változatosság kihívást jelent számomra. Általában könny zenei- és popslágereket éneklek el adásaimon. Érdekel a musical is, de azt egyel re még túl nehéznek találom. Ha lehet ségem nyílna rá, akkor szeretnék élni vele, hogy megtapasztaljam a színpad egy teljesen más világát is. - Van példaképed? - Igen, több is van, de nem tudnék kiemelni közülük senkit. - Melyik fellépés a legemlékezetesebb számodra? - A 2009-es kéki falunap, amikor el ször álltam a helyiek el tt színpadra. Nagyon izgultam. Kedves emlék még számomra, hogy tavaly Nyír-diák különdíjasok lettünk Viviennel a Vikár Sándor Zeneiskolában, Nyíregyházán. Köszönöm, hogy válaszoltál kérdéseimre, és ezáltal jobban megismerhettünk. További sok sikert kívánok az élethez és az énekesi pályához. Daskó Andrea

13 2010. március KÉKI KÖRKÉP 13. oldal Áprilisi horoszkóp Kos III IV. 19. Egy nehezen megoldható munkahelyi probléma miatt fáj a fejed a hónap elején. Másra nem is tudsz figyelni, így azt sem veszed észre, hogy a hátad mögött szervezkednek, megpróbálnak lejáratni. Próbáld félretenni néhány napra a munkát, csinálj valami mást, vagy vegyél ki 1-2 nap szabadságot, a 14-i újhold után egészen más szemmel látod majd a dolgokat. Bika IV V. 20. Új állásajánlatot kapsz talán nem is küls cégt l, hanem házon belül. Vagy ha már régóta nem dolgoztál, akkor most egyik volt kollégád keres meg és mond egy nagyon jó kereseti megoldást. A hónap közepén összetalálkozol valakivel, akit talán már évek óta nem láttál. Mostantól alighanem hosszan tartó, szinte barátsággá alakul a kapcsolat. Ikrek V VI. 21. Nehezen jutsz egyr l a kett re, talán, mert a kollégáid nem értik, mit szeretnél, vagy, mert képtelen vagy csapatban dolgozni. A hétvégéket próbáld pihenéssel tölteni. Mondd le a barátokat, a váratlanul érkez vendégeket pedig udvariasan figyelmeztesd, hogy dolgod van. Ha mégis fogadod ket, akár anyagi kárt is okoznak az otthonodban. Rák VI VII. 22. Azokat a terveket, amelyeket az utóbbi hetekben fogalmaztál meg magadban, most el is kell kezdeni valóra váltani, nehogy a végén más profitáljon bel le. A szomszédodban nagy a felfordulás, talán lakásfelújítás vagy költözködés miatt. Ne bosszankodj, és f leg ne veszekedj, mert azzal csak elmérgesíted a viszonyt, és az átmeneti kellemetlenséget okoz. Oroszlán VII VIII. 22. Anyagi téren lassan meger södsz. De ez a biztonságérzet csalóka, nem szabad er dön felül költekezni, és olyan nagyobb kölcsönt se vegyél fel, ami hosszú távra szól. Utazásaidnak és vizsgáidnak is kedveznek a mostani bolygóállások. Különösen a 14-i újhold hozhat olyan kellemes élményeket, amelyek átformálják a gondolkodásmódodat is, de az emberekhez való viszonyodat mindenképpen. Sz z VIII IX. 22. Egy kis önelemzésre volna szükség. Nézd kritikusabban az elmúlt id szak eseményeit, és rá fogsz jönni, hogy nem a világ változott meg te lettél más. Zsörtöl désedet egyre nehezebben viseli a környezeted. Ha változtatni szeretnél, húzd vissza a tüskéidet, számolj tízig, és mosolyogj. Meglátod, a világ is mosolyogni fog rád! Mérleg IX X. 22. Ha olyasmire szeretnének rávenni, ami erkölcsi felfogásoddal szemben áll, akkor lépj tovább. A mostani elválás nem olyan fájdalmas, mint a kés bbi önvád. Foglalkozz többet fizikai kondícióddal, mert hiába hibátlan a frizurád, karcsú az alakod, ha nem bírod a tempót. A végén azon kapod magad, hogy barátaid nem hívnak, mert fékezed ket a közös programokban. Skorpió X XI. 21. A hónap közepén a karrierterveid új irányt vesznek. Ám ez a fordulat felboríthatja a magánéletedet. Nehéz lesz megtartani az eddigi egyensúlyt. Amennyiben költözésen, lakásfelújításon, esetleg autóvásárláson töröd a fejed, akkor szinte tálcán érkeznek a legjobb megoldások. Az okoz majd gondot, hogy a sok jó közül melyik mellett dönts. Nyilas XI XII. 21. Mindenkire rátör olykor a változtatás utáni vágy, vagy a mindjárt világgá megyek -érzés. A következ hetekben is nehezen tudsz megmaradni a négy fal között. Utazási terveid azonban nem úgy jönnek be, ahogy elképzelted. Ha nagyobb baleset nélkül megúszod, akkor is kellemetlenségek sorával találod szemben magad. Bak XII I. 19. A munkahelyeden a sokasodó feladatok maximális fizikai és szellemi er feszítésre ösztönöznek. Ám ha túl görcsösen akarod a sikert, akkor hibák sorozatát követheted el. Meglehet sen z rös napok következnek, amib l csak a 14-i újhold menekít ki. Hosszú távú terveid tehát addig el se kezdd, mert minden az ellenkez jére fordulhat. Vízönt I II. 18. Ha magányosnak érzed magad mostanában, az csak a munkamániád miatt van. A Vénusz ugyanis igazán minden lehet séget megad ahhoz, hogy élvezd az életet. Ha még most nem is mered bevallani, hogy szerelmes vagy, május elejére nemcsak a vallomás hangzik el, de össze is költözhettek. A munkahelyi problémákat hagyd másra, és élvezd, hogy a párod kényeztet. Halak II III. 20. Bosszant, hogy most minden a hátad mögött zajlik, mert még a pártfogóid is teljes titkot tartanak. A 14-i újhold hatására sok mindenre fény derül, és rá fogsz jönni, hogy kedvez bb a helyzet, mint gondoltad. A Jupiter minden lehet séget megteremt ahhoz, hogy a terveid valóra válthasd. Magánéletedben viszont feszültség keletkezik.

14 14. oldal KÉKI KÖRKÉP március SPORTOLDAL Volt NB I-es labdarúgó a kéki futballpályán A megyei II. osztályban szerepl futballcsapatunk leigazolta a téli átigazolási id szakban Márton Istvánt Mátészalkáról. A középpályás aki korábban az els osztályban is vitézkedett - most pár kérdésünkre válaszolt: - El ször is köszöntünk községünkben és megkérnélek pár mondatban mutatkozz be nekünk! - Általános iskolába Nyíregyházára jártam, a Móricz Zsigmond Általános Iskolába, középiskolai tanulmányaimat a Wesselényi Miklós Szakközépiskolába végeztem, ahol le is érettségiztem. Öt éve vagyok n s, és van egy négy éves kisfiam, Ákos. - Mi volt az els benyomásod településünkr l? - Mindenki nagyon kedvesen és közvetlenül fogadott, igaz, hogy még csak rövid ideje vagyok itt, de máris nagyon jól érzem magam. - Mit tudtál ezel tt községünkr l? - A barátaim miatt akik itt fociznak - régóta figyelemmel kísérem a kéki csapat eredményeit, t lük hallottam azt is, hogy az itt él emberek nagyon rendesek és nagyon szeretik a focit. - Hogyan vet dött fel a Kékre való igazolásod? - A csapat több tagjával is kispályáztam már együtt, volt is róla szó, hogy pályafutásom vége felé egyszer ide igazolok és együtt játszunk. Konkrétan Dankó Miklósnak és Banka Zsoltnak ígértem meg azt, hogy fogok itt focizni, nem mellékesen Búzás Lajos személye miatt. Ennek most jött el az ideje, mivel itt elfogadják, ha munkahelyi elfoglaltságom miatt nem tudok edzésre menni, vagy ha a kéki mérk zés ütközik a Szpariéval (Nyíregyházi FC - szerk.), akkor még meccset is ki kell hagynom. - Melyek voltak a legfontosabb állomásaid pályafutásod során? - Futballoztam a Nyíregyházi FC utánpótlás csapataiban, Tiszalökön, Békéscsabán, Nyírbátorban, Demecserben, a Nyíregyháza Kertváros csapatában, Nyírség-Spartacusban, Ibrányban, Nagykállón, Sény n és Mátészalkán. - Milyen célt t ztél ki a tavaszi szezonra magad és a csapat részére? - Szeretnék hasznos tagja lenni a csapatnak, minél több gólpasszal, góllal segíteni az egyesületet. Tapasztalatommal támogatni a fiatal játékosokat. Egyénileg nincs különösebb célom, a lényeg, hogy a lehet legtöbb mérk zést nyerjük meg. - Van-e esetleg példaképed? - Nincs példaképem. - Pályafutásodat gátolták-e súlyosabb sérülések? - Szerencsére a súlyos sérülések egész pályafutásom során elkerültek. - Melyik poszton érzed igazán otthon magad? - Mindig a pálya közepén játszottam bels véd ként vagy támadó középpályásként. A védekez középpályás posztot sohasem szerettem, de nem is nagyon játszottam ott, mivel ehhez nem voltak meg a szükséges adottságaim. - Milyen szerepkörben láthatunk téged a kéki gyepen? - Úgy néz ki, hogy Kéken támadó középpályásként számít rám a mester. Köszönjük válaszaidat, gólokban és sikerekben gazdag kéki pályafutást kívánunk neked! Megyei II. osztály - Selyember - 2. sz. csoport évi bajnokság tavaszi menetrendje: Szabó József 16. forduló: :00 Anarcs SE - Kék SE 0-2 (ifi: 0-3) 24. forduló: :00 Kék SE Nyírtass SE 17. forduló: :00 Kék SE Demecser 3-3 (ifi: 4-0) 25. forduló: :00 Pap SE Kék SE 18. forduló: :00 Ajak SE - Kék SE 1-2 (ifi:0-1) 26. forduló: :00 Kék SE Petneháza SE 19. forduló: :00 Kék SE Pusztadobos SE 27. forduló: :00 Rohodi SE Kék SE 20. forduló: :00 Vaja Kék SE 28. forduló: :00 Kék SE Komoró SE 21. forduló: :00 Jéke SE - Kék SE 29. forduló: :00 Pátroha LSE Kék SE 22. forduló: :00 Kék SE - Fényeslitke SE 30. forduló: :00 Kék SE Újdombrád SE 23. forduló: :00 Tiszamenti SE Kék SE Az ifjúsági mérk zések a feln tt találkozók el tt 2 órával el bb kezd dnek!

15 KÉKI KÖRKÉP március 15. oldal EZ TÖRTÉNT MÁRCIUSBAN Tavaszi munkálatok a Polgármesteri Hivatal el tt Kéken edzett az NB I-es Nyíregyházi FC Új ebédszállító járm vet vásárolt az Önkormányzat Elkezd dött a köztemet körbekerítése Állatorvosi ügyeleti beosztás április Ügyeleti nap április Ügyeletet ellátó orvos neve Ügyelet helye Telefon Dr. Szepesi András Nyírbogdány, F út m:0630/ április Dr. Pájer Bála Rakamaz, Ady E. út m: 0630/ április Dr. Tári László Nagyhalász, Kossuth út m:0620/ április Dr. Kulin Ferenc Ibrány, Ady E. út m:0630/ május Dr. Vén Ferenc Kótaj, Hunyadi út m:0630/

16 16. oldal KÉKI KÖRKÉP március ÚJSZÜLÖTTEK Mester Ferenc Anya neve: Bendzsák Krisztina Apa neve: Mester Ferenc Román Eszter Lili Anya neve: Nagy Valéria Apa neve: Román Lajos HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Varga Ferenc és Dobrovinszki Erzsébet ELHUNYTAK Enyedi Lajosné (szül: Kis Emma) Gyug István Baglyos József Farkas Ferencné (szül.:takács Éva) Horváth Sándorné (szül.: Hajnal Ida) Szabó Sándorné (szül: Korláth Julianna) élt 93 évet élt 88 évet élt 63 évet élt 51 évet élt 72 évet élt 86 évet (volt kéki lakos) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk Torma Istvánné (Irénke néni) 89. életévében január 19-én elhunyt. Kívánságának megfelel en hamvasztás utáni szórásos temetése Budapesten, az Új Köztemet ben március 27-én sz k családi körben megtörtént. Fájó szívvel búcsúzunk: Lányai és unokája. Amit filmek nélkül sohasem tudnál meg... Általános tanulságok: Ha esetleg úgy döntenél, hogy táncolni kezdesz az utcán, mindenki tudni fogja a lépéseket. Minden telefonszám "555"-tel kezd dik. Telefonbeszélgetés elején és végén sohasem köszönünk. Bárhol állsz meg autóval, meg fognak büntetni tilosban parkolásért. A szélvéd n hagyott büntet cédulát szét kell tépni. Ha a gyertyát magasabbra emeled, tízszer er sebben világít. Az anyák minden reggel rutinszer en tojást, szalonnát és palacsintát sütnek a családjuknak, bár a ferjüknek és a gyerekeiknek sosincs idejük, hogy megegyék. *** A bíróságon a bíró: - Miért nem segített, amikor látta hogy a gyilkos ki akarja lökni az anyósát az ablakon? Vádlott: - Mert láttam, hogy egyedül is boldogul vele! FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, hogy a mozgó húsbolt április 1-t l péntek helyett, csütörtöki napokon óra között áll a vev k rendelkezésére. Mindenkit szeretettel várunk! KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK Nyírségvíz Rt: 42/ Tigáz Zrt: 40/ E-ON Zrt: 40/ Háziorvosi ügyelet: 42/ Egészségház: 70/ Polgármesteri Hivatal: 42/ Általános Iskola: 42/ Óvoda: 70/ Teleház: 42/ Eladó a Kék, Kölcsey utca 48. szám alatti családi ház. Érdekl dni: 70/ *** Eladó a Kék, Jókai u. 73. szám alatti családi ház. Érdekl dni: Arga Istvánné, Nyírbogdány-Gyártelep, Nyárfa u / KÉKI KÖRKÉP Kék Község Önkormányzatának lapja Felel s kiadó: Polgármesteri Hivatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u internet: Szerkeszt bizottság tagjai: Enyediné Székely Mária, Mez né Maklári Erika, Tóth Tibor, Daskó Andrea, Enyedi Mária, Szabó József Lapzárta: március 25.

Miért kérdezel? Hornyák Julianna

Miért kérdezel? Hornyák Julianna HEGYI BESZÉD 2012. április Főszerkesztő: Hornyák Julianna Szerkesztő: Rácz Erika E lapszámunk összeállításában közreműködött: Hornyák Julianna, Rácz Erika Kiadja: A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG.

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL

KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL 1 KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL Tartalom: Don-kanyar hősi áldozataira emlékezünk Városbál 2015 Hagyományos disznóvágás, disznótor Pátzay János Zenei Alapítvány

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1038 Budapest, Valéria u. 4-6. Tel.: 240-9065 Számlaszám: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. szám: 9236

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA Április 1. Czina Sándor Tagintézmény MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA A Művészeti Szemle után évente gálaműsort rendezünk a legjobb produkciókból, ez is motiválja tanulóinkat a felkészülés során. A zsűri és

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös nevelési év feladatainak végrehajtásáról Gólyafészek Óvoda Gomba, Bajcsy-Zs. u. 6. Tel.:29/433-783 E-mail: gombaovi@freemail.hu ovoda@gomba.hu Óvodavezető: dr. Zimonyi Károlyné 10. napirendi ponthoz Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2014-2015-ös

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. március 24-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága II. évfolyam 10. szám 2007. JÚNIUS A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága Előszó Itt az év vége! Mindannyian elfáradtunk. A vizsgák, küzdelmek a jobb jegyért lekötötték minden energiánkat. Ezért

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.) SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szövetségünk feladatát az alapszabályában

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ HEVES I NTÉZET MEGYEI PEDAGÓGI AI Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2015/2016-OS TANÉVBEN

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Tanulói kérdőívek értékelése, 2012 Az értékelés során a tavalyi évhez hasonlóan különválasztottam az alsó

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó...

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó... 2012. szeptember II. évfolyam 1. szám Tartalom Múlt-jöv...Egykeresztelnyomában Tanévnyitó (IvánCsilla) Miértjó... (VasárosAlexa) Szüretifelvonulásonjártunk (BalázsRóbert) Újraitt... (MarancsicsFanni) Megemlékezésszeptember20-ról

Részletesebben

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére Óh Szent Isten, mind ez egész világnak uralkodó Ura, ki a te szerelmes Fiadat a te jobbodra ültetted és felmagasztaltad, ıt minden királynak királyává és igaz fıpappá kented és koronáztad. Mely te szerelmes

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 13. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP-2.4.5.-12/3-2012-0036 Nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú

Részletesebben