Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kellemes Húsvéti Ünnepeket!"

Átírás

1 XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM MÁRCIUS. Tartalomból: 2-3 oldal: Önkormányzati hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Riport a nyolcadikosokkal 7. oldal: Olvasói oldal 8-9. oldal: Református hírek 10. oldal: Katolikus hírek 11. oldal: Jeles napok 12. oldal: Riport Gy ri Attilával 13. oldal: Horoszkóp 14. oldal: Sporthírek 15. oldal: Március képekben 16. oldal: Hirdetések Kellemes Húsvéti Ünnepeket! BÍRÓ ANDRÁS: EZ A HÚSVÉT Ez a húsvét olyan ünnep, Fiatalok megszédülnek, Összebújnak, súgdolóznak, Szavakból szép jöv t fonnak. Ez a húsvét olyan ünnep, Sírás és bánat elülnek, Minden örül, hogy létezhet, Hogy nagy lélegzetet vehet. PET FI-HÉT 2010

2 2. oldal KÉKI KÖRKÉP március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Err l tárgyalt a Képvisel -testület Az év els rendkívüli ülésére január 26-án du. 16 órai kezdettel került sor: A munkatervben január hónapra nem terveztünk ülést, ám id közben mégis szükségessé vált a Képvisel -testület összehívása. Els napirendi pont Borsi Imre önkormányzati képvisel mandátumáról történ lemondásának elfogadása volt. Ilyen esetben a Képvisel -testületnek határozatban kell elfogadnia a lemondás tényét, bár a mandátum csak az új képvisel beiktatásával sz nik meg. Borsi Imre képvisel úr mandátumáról írásban mondott le, a Képvisel -testület a lemondást tudomásul vette és elfogadta. Második napirendben a évi költségvetési rendelet módosítása szerepelt. Az év végén, pályázaton elnyert támogatások összesen eft összegével, törvényi el írás alapján módosítani kell az éves költségvetési rendeletet, a zárszámadás elfogadása el tt. Harmadik napirendben a évi költségvetési rendelet el készítésével kapcsolatos egyeztetésre került sor. - Eddig ilyen jelleg el zetes egyeztetést nem igényelt a rendelet megalkotása, de ebben az évben a normatívák csökkenése, összevonása, illetve megszüntetése jelent s mérték bevétel kiesést eredményezett. Önkormányzati szinten az elvonás mintegy 16 millió forint. Ennek jelent s része az oktatás területén jelentkezik, melynek kigazdálkodása nagyon nehéz, szinte lehetetlen. - A költségvetési rendeletet megalapozó döntések között szerepelt az önkormányzati tulajdonban álló épületek, helyiségek bérleti díjának, és az étkeztetésért fizetend intézményi térítési díjak meghatározása. Az óvodás gyermekek napi háromszori étkezéséért február 1-jét l 240 Ft-ot, a menzás ellátásért 190 Ft-ot, napközis gyermekek háromszori ellátásáért 296 Ft-ot és a munkahelyi étkeztetésért 560 Ft-ot kell fizetni. (Itt szeretném megjegyezni, hogy a szociális étkezés térítési díja február 1-jét l még nem változott, várhatóan április 1-jét l módosulnak a díjak.) Az intézményi térítési díjat csak azok után a gyerekek után kell megfizetni, akik nem részesülnek gyermekvédelmi támogatásban január 1-jét l térítésmentesen étkezhetnek az óvodás és az általános iskola 1-7 évfolyamán tanuló gyermekek, S ha gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. - Napirend után döntés született az aktuális pályázat benyújtásáról. Szükségessé vált a Renault gépkocsi cseréje is m szaki okok miatt, mivel már szinte használhatatlan volt. - A Képvisel -testület zárt ülésen döntött a benyújtott segélykérelmek ügyében február 15-én megtartott ülés napirendjei:, Az els napirend: Farkas László képvisel beiktatása, el adója Nagy Lászlóné a Helyi Választási Bizottság Elnöke volt. A Választási Bizottság döntése alapján a lemondott Borsi Imre képvisel helyébe, Farkas László lépett. Az eskütétel után az új képvisel megkezdte munkáját, melyhez ezúton is sok sikert kívánok. A második napirendben a község évi költségvetési rendeletét tárgyalta a Képvisel testület. Az el zetes egyeztetés, és a jogszabályi el írásoknak megfelel en, a tervezetet elkészítették a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintéz i, melyet a képvisel k eft bevételi el irányzattal, eft kiadási el irányzattal, eft forráshiánnyal elfogadtak. Így a évi fejlesztések között szerepel a ravatalozó építésének befejezése, a sárga iskola épületének újra hasznosítása, felújítása, a temet körbekerítése, területének rendbe tétele, az iskola épületén a nyílászárók cseréje, a faluközpont kialakítása és az ebéd szállításához egy új gépkocsi beszerzése (ami már id közben meg is valósult). Természetesen ezek a fejlesztések több millió forint érték beruházások, megvalósításuk feltétele a benyújtott pályázatokon való sikeres szereplés. A harmadik napirendben az önkormányzat közfoglalkoztatási tervének elfogadása szerepelt. A terv a közfoglalkoztatás szervezését szolgálja, a feladatok ellátásához milyen korú, nem, iskolai végzettség személyekre van szükség. Egész évre vonatkozóan tartalmazza az ellátandó feladatokat. A negyedik napirend a évi rendezvénynaptár összeállítása, amelyben meghatározta a Képvisel -testület önkormányzati szinten az intézményi és községi rendezvényeket.

3 2010. március KÉKI KÖRKÉP 3. oldal Csak néhányat szeretnék megemlíteni: idén is tervezzük nemzeti ünnepeinkre a megemlékezéseket, az iskolai jótékonysági estet, falunapot, id sek napját, és a községi karácsonyi ünnepséget. Az ötödik napirendi pontban a segélykérelmek elbírálása zárt ülésen történt. A március 18-án megtartott képvisel testületi ülésnek egyetlen napirendi pontja volt, a választási bizottságok megválasztása. Az általános választásokat megel z en kell megválasztani a községben m köd választási, illetve szavazatszámláló bizottságokat, akiknek megbízatása a négy évre, a következ választásokig tart. Az els számú szavazatszámláló bizottságból három bizottsági tag jelezte, hogy az elkövetkezend id ben már nem kíván részt venni a bizottságban. Horváth Józsefnének, Varga Juliannának és Beregszászi Zoltánnénak ezúton szeretném megköszönni a munkáját, és további jó egészséget kívánok számukra. A leköszön három bizottsági tag helyébe a Képvisel -testület Tóthné Dragonya Erikát, Molnár Istvánnét és Lehóczkiné Szerdi Ágnest választotta. Mindhármuk részére jó munkát kívánok. Országgy lési képvisel választás Mindenki el tt ismeretes, hogy a Köztársasági Elnök április 11-re t zte ki az országgy lési képvisel k választásának els fordulóját. Nagy a valószín sége, hogy a választás eredménye csak a második forduló, április 25-e után fog eld lni, mert a választási törvény értelmében bizonyos érvényességi és eredményességi küszöbnek meg kell felelni. Szavazni csak személyesen, érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vagy vezet i engedéllyel és a lakcímkártyával lehet. A kellemetlenségek elkerülése érdekében, kérek minden helyi lakost, hogy a szavazásra vigye magával a személyi azonosságát és a lakcímét igazoló iratot, mert hiába ismerik a szavazatszámláló bizottság tagjai a lakosokat, kötelességük elkérni az irataikat. Aki a szavazáson részt kíván venni, de addigra lejár a személyi igazolványa, és nincs érvényes útlevele, vagy jogosítványa, az még az Okmányirodában érvényesítheti okmányait. A mozgásukban korlátozott személyek a választásig a Polgármesteri Hivatalban, a választás napján a szavazatszámláló bizottságoktól, írásban kérhetik a mozgóurnát, mellyel a bizottság tagjai felkeresik otthonában a szavazni kívánó polgárokat. Aki a szavazás napján lakóhelyét l távol lesz és szeretne szavazni, lehet ség van arra, hogy igazolást érjen, legkés bb április 9-én óráig. Az igazolás mindkét fordulóra szól. A szavazás helye: - 1. számú szavazókör a Rákóczi u. 2. sz. alatt lév általános iskola, - 2. számú szavazókör a Kölcsey u. 34. sz. alatti sárga iskola épülete. B vebb felvilágosítást lehet kérni személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy a +36 (42) es telefonszámon. szemétszállítás Értesítjük a lakosságot, hogy a Nyír-Flop Kft. a hétf i szemétszállítást a húsvéti ünnepek miatt április 3-án (szombat) végzi, mely megegyezik a tavaszi lomtalanítás id pontjával. eboltás április 27-én, (kedden) reggel 7.30 órától 9.30 óráig kerül sor az ebek veszettség elleni oltására a Polgármesteri Hivatal udvarán. Az oltás díja: Ft/eb. Pótoltás: május 4-én lesz. Aki otthonában szeretné a kutyáját beoltatni, az jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban, és kérjük jelölje meg az id szakot, amikor az állatorvos felkeresheti. (pl. du. 17 óra után, vagy csak hétvégén stb.) Így az oltás díja Ft. Id pont egyeztetés után, az ebek oltását Dr. Phrakonkham Seng állatorvos, a Vasmegyer, Rákóczi u. 46. sz. alatti rendel ben is elvégzi, melynek díja Ft. Mozgáskorlátozottak figyelmébe A mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei iránt a kérelmet április 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Szeretném felhívni az érintettek figyelmét, hogy a határid túllépése jogveszt. Ez azt jelenti, hogy amennyiben április 30-ig nem érkezik be a kérelem, ebben az évben nem fizethet ki a támogatás, még akkor sem, ha a kérelmez jogosult lenne rá! FELHÍVÁS Hagymásiné Hegyes Valéria Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a rókák veszettség elleni vakcinázásának keretében az oltóanyagot tartalmazó csalétkek repül gépes kiszórására községünkben április között kerül sor. Az oltóanyag él gyengített rabies vírust tartalmaz, ezért ha ember érintkezik a vakcinával, kérjük haladéktalanul jelentkezzen orvosánál. Az érintettet azonnal veszettség elleni véd oltásban kell részesíteni. Dr. File János háziorvos

4 4. oldal KÉKI KÖRKÉP március SULI HÍREK KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! Az iskola életében nélkülözhetetlen a testmozgás, a sport. A mindennapos testnevelés elve intézményünkben hatványozottan jelentkezik. A tanév folyamán számtalan diákolimpiai sportversenyen veszünk részt. Szinte minden korcsoportban nevezünk tanulókat labdarúgás, atlétika, úszás és egyéb sportágakban. Márciusban nagy örömben volt részünk, hiszen a Kéki Sportegyesület több garnitúra mezt ajánlott fel intézményünknek, melyeket ezúton is szeretnénk megköszönni. Ezek a szerelések kifogástalan állapotban vannak, csupán a méret, vagy a darabszám miatt kerültek leselejtezésre. Köszönjük az egyesületnek, hogy gondoltak ránk, a mi kis létszámú csapataink számára tökéletesek. A mérk zéseken büszkén fogjuk magunkra ölteni a mezeket, és bízunk abban, hogy olyan jó eredményeket érünk el bennük, mint labdarúgó társaink. Sebestyén Attila EGÉSZSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN Március 5-én rendeztük meg a már hagyománynak számító egészségnapunkat. Januárban megpályáztuk az Arcadia-Reklám Kft Egészségnap project sz r vizsgálattal, kóstoltatással cím pályázatát, melyet meg is nyertünk. Az Arcadiától kaptunk 1-1 prevenciós plakátot és tájékoztató anyagokat, szórólapokat, matricákat, Eurovit C-vitamin pezsg tablettát, teljes ki rlés lisztet, rizst, a fogápoláshoz fogkrémet. A program el tt 2 héttel már óriásplakátokat, képeket helyeztünk el az iskolában a helyes fogápolásról, vitaminokról, az egészséges táplálkozásról, valamint meghívókat küldtünk ki a szül knek. ahol a 2. osztály fogadta ket. A tanító nénik körbevezették a leend els söket, majd finom gyümölcssalátával kínálták meg a gyerekeket. Iskolásaink mozgással kezdték a napot. Sebestyén Attila tanár úr aerobikot tartott az els szünetben a fels söknek, a 2. szünetben az alsósoknak. A sportolás, a mozgás, az egészséges táplálkozás jegyében telt el ez a nap. A 3. szünetben kapták meg tanulóink a pedagógusaink által készített gyümölcssalátát, a 4. óra után pedig újra mozogtunk. Az iskola apraja-nagyja falufutáson vett részt. Az els 25 gyerek fogkrémet kapott, de a többiek sem maradtak ajándék nélkül. A tanár nénik C-vitaminokkal és a konyhás nénik által készített, nagyon finom, teljes ki rlés lisztb l készült pogácsáival várták a befutókat. A feln ttekr l sem feledkezett meg az iskola, hiszen ingyenes egészségügyi sz r vizsgálatokon lehetett részt venni, ahol sor került vérnyomás- és vércukorszintmérésre, testsúlymérésre, ezzel egyidej leg a test víz- és zsírtartalmának százalékos meghatározására. A sz r vizsgálatokat Lehóczkiné Szerdi Ágnes és Hajnal Zsanett véd n k Svégezték. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a programunkat sikeresen és színvonalasan megszervezhettük. Reméljük, hogy kedvet csináltunk a gyerekeknek egy helyesebb, egészségesebb élet megtalálására és követésére. Hegyes Szilvia RENDHAGYÓ ÓRA A rendezvényünk célja az egészséges életmód kialakítása. Hiszünk abban, hogyha sikerül bizonyos kedvez viselkedési elemeket beépíteni a gyerekek életvitelébe, akkor ez hosszú távon az egészségi állapot általános javulásához vezet. Az egészséges életmód, a tudatos egészségmeg rzés szokásainak kialakítására nagy hangsúlyt fektet iskolánk. Hajnal Zsanett véd n a nagycsoportos óvodásainknak tartott el adást az egészséges táplálkozásról. A gyerekek ajándékba színez t, matricákat, fogkrémet és almát kaptak, majd ellátogattak az iskolába, Február 17-én rendhagyó órán vehettek részt tanulóink. Nagy Csaba tárogatóm vész Hej, Rákóczi, Bercsényi címmel a kuruc korszakot mutatta be a gyerekeknek. A 45 perces el adás alatt a diákok megismerkedtek II. Rákóczi Ferenccel és korával, egy korabeli fegyverrel és öltözettel, énekekkel, valamint a tárogatóval. A tárogató a kuruc korban vált híressé, els fénykorát a Rákóczi-szabadságharc idején élte. Éles hangja parancsokat közvetített a katonák számára, vagy a tábori énekek, táncok elengedhetetlen kísér hangszere volt. Ma már kevesen játszanak e régi hangszeren, de mindaddig tovább él, amíg koncerteken, történelmi megemlékezéseken, rendhagyó iskolai órák keretében hallhatjuk hangját. Hegyes Szilvia

5 2010. március KÉKI KÖRKÉP 5. oldal SULI HÍREK Tárogató el adó járt az iskolánkban PET FI-HÉT Iskolánk egyik hagyománya közé tartozik a Pet fihét, amely mindig a március 15-e el tti héten kerül megrendezésre. Intézményünk névadója és a márciusi események el tt tisztelegve egész hetes programsorozat szolgálta a kikapcsolódást, a szórakozást. Lázas készül dés el zte meg a hetet. Az iskolába beköszöntött a tavasz, a pedagógusok dekorálták az aulát, ebédl t, tantermeket, m sorokat tanítottak be, összeállították a Pet fi-hét napjaira a jobbnál jobb programokat. Közben március 4-én és 5-én vártuk a szül ket a meghirdetett nyílt napjainkra. Ezeken a napokon a szül k is betekintést nyerhettek mindennapi munkánkba, megnézhették, hogyan dolgoznak gyermekeik a tanórákon. Plakátok hirdették a napi programokat, a gyerekek készültek a táncbemutatóra, a 70-es, 80-as évek zenéjét l volt hangos az épület a szünetekben. Délel tt lekváros kenyérev verseny, székfoglaló, karaoke, lufi fújó és borotváló verseny, sepr adogatás várta a diáksereget. Hétf délután igyekeztünk S megteremteni a pénteki Retro buli hangulatát, és a Made in Hungaria cím filmet néztük meg. 16 órától a 2. osztályos tanulóink Szabó Lászlóné és Enyediné Székely Mária tanító nénikkel köszöntötték a hölgyeket n nap alkalmából. Kedden az alsó és a fels tagozat is egy játékos m veltségi vetélked t rendezett a tanulóknak. Szerdán az alsó tagozat, amíg a tornateremben sorversenyen vett részt, addig a fels sök kincset kerestek. Titkos írás, rejtvények, találós kérdések, kirakók, széfek vezettek a kincshez. Csütörtökön képz m vészeti foglalkozást szerveztek a tanító nénik az alsósoknak. Erre a délutánra az óvodásokat is meghívtuk. A 2. osztályosokkal együtt csákót, medált festettek, gyöngyöt f ztek. A fels sök akadályok elé néztek ezen a délutánon. Lajhármászás, zsákban futás, célba dobás, teke, ügyességi játékok vártak a diákokra. Pénteken órakor koszorúztuk meg névadónk szobrát, majd délt l a 7. osztályosok m sorát néztük meg. Méltón emlékeztünk az 1848-as forradalom ifjaira, Pet fire és társaira, mindazokra, akik elég er sek voltak ahhoz, hogy egy egész népet elszántságra buzdítsanak, akik a bátor tettek emberei voltak. A megható és emlékezetes m sort Fohsz Gyöngyvér tanárn tanította be az osztályának. Péntek délután megtartottuk a hét legnépszer bb és a legjobban várt eseményét, a Retro bulit. Igyekeztünk retro hangulatot teremteni táncban, zenében, szórakoztatásban. A talpalávalóról Enyedi Frigyes és Kmetz István gondoskodott. Legnagyobb meglepetésünkre a tanulók egy része a 60-as, 70-es évek frizuráival jelent meg. A szekrények mélyér l el kerültek a régi ruhák, szoknyák, blúzok. A bulit táncbemutatóval színesítettük. A gyerekek hetek óta erre készültek. A fellép k óriási sikert arattak. A hangulat akkor érte el a tet fokát, amikor felhangzottak a Csókkirály, a Csavard fel a sz nyeget!, a Limbó-hintó nagysiker slágerek. Aki részt vett a programokon, jó hangulatú, tartalmas, vidám napokat tudhatott maga mögött. Úgy gondolom, sokak számára adott maradandó élményt a Pet fi-hét. Hegyes Szilvia

6 6. oldal KÉKI KÖRKÉP március Nyolcadikosok a felvételir l Január végén zajlottak le a felvételi vizsgák a középiskolákban. Érdekelt, hogy a mi fiataljaink, hogy élték meg ezt a dönt pillanatot, és mely iskolák manapság a men k! A felkészülésr l és az új intézmény megismerésének körülményeir l kérdeztem két kéki 8. osztályos fiatalt, Lehóczki Ákost és Kántor Tibort, akik egyenként közel 6 helyre adták be a jelentkezési lapot. 1. Melyik iskolát jelöltétek el ször, milyen szakon? L. Ákos: A Széchenyit (Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium) jelöltem el ször, a közgazdaságtan miatt, de a számítástechnika is érdekel, ezért megjelöltem a Zay- t (Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium) valamint a Vasvári Pál Gimnáziumot. K. Tibor: Nekem a Kölcsey Ferenc Gimnázium van az els helyen, német középhaladó szakot választottam, de megjelöltem még a Sipkay- t is (Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium). 2. Ki vagy mi segítette az iskolák kiválasztását? L. Ákos: A felvételi tájékoztatót is alaposan végignéztük, de többnyire a tavalyi 8. osztályosok meséltek. Jó, hogy közeli ismer sökt l is tudtunk informálódni, az elmondásuk alapján máris megtetszett az új iskola. 3. Voltatok nyílt napon? K. Tibor: Igen, voltunk a Széchenyiben. Elég kalandosra sikeredett A tervek szerint egy informatika és egy német órára mentünk volna be, de a német óra sajnos elmaradt. Aztán Nyíregyházán sikerült a helyi buszt is lekésnünk, így sétálhattunk az állomásra. De legalább szokjuk a hazautazást, mert kollégisták nem szeretnénk lenni. 4. Hogyan készültetek a felvételire? L. Ákos: Itt az általános iskolában már év eleje óta voltak el készít óráink, de a középiskolák is indítottak felvételi el készít ket októbert l. Körülbelül tíz, két órás alkalom volt, hetente egyszer kellett menni. Nekem matekból és magyarból tartottak foglalkozást, Tibinek volt németb l is. Nagyon készségesek voltak a középiskolai tanárok, sokat segítettek a felkészülésben, és a hangulat is nagyon jó volt. 5. Pontosan hogyan zajlott a felvételi? K. Tibor: A vizsga el tt volt egy eligazítás, aztán mindenki választhatott magának helyet. Egy nap írtuk a magyart és a matekot is. A feladatlap kitöltésére volt 45 percünk, a két tantárgy közt adtak 15 perc szünetet. Nekem németb l csak szóbeliznem kellett (pont idén törölték el a német írásbeli felvételit ) 6. Kiadták el tte, hogy mib l készüljetek pontosan? L. Ákos, K. Tibor: Magyarból és matekból témakörök voltak meghatározva, de németb l egy 13 tételb l álló komplett tételsort kaptunk. 7. Melyik tantárgytól féltetek jobban? K. Tibor: Én a magyartól jobban tartottam, de mikor a matekot megláttam egy kicsit megijedtem, végül könnyen megoldottam a feladatlapokat. Visszagondolva nem volt mit l félnem, sikerültek a nyelvtani feladatok, és a mondatelemzés sem volt nehéz. 8. Lehet- e már tudni az eredményt? L. Ákos: Elég jól sikerültek a vizsgák, azonban végleges sorrend még nem minden iskolában van felállítva, de azt már tudjuk, hogy van olyan hely, ahová felvettek minket. 9. Más felvételiz kkel tudtatok ismerkedni? K. Tibor: Még az el készít n sikerült barátokat szereznem, remélem, ha felvesznek k is oda fognak járni. Jó kis csapat alakult ki az el készít órákon. Remélem sokukat fogom még viszont látni. 10. Összességben milyen élményekkel zárult a vizsga? L. Ákos: Csak pozitív élményekkel, semmilyen negatív dolgot nem tudok mondani. Nekem nagyon szimpatikusak a tanárok, s t az egyik német tanárt még osztályf nöknek is elfogadnám majd. A középiskolai légkör is nagyon tetszik, lazák és kedvesek az ott tanuló diákok, de látszik a fegyelem és a tisztelet is. Köszönöm, hogy id t szántatok rám és megosztottátok velem élményeiteket, további sok sikert az életben! Enyedi Mária Iskolai versenyeredmények Verseny Tanuló Osztály Helyezés Felkészít nevel Helyesírás Farkas Zoltán 3.o. III. Soós Lászlóné Bessenyei nyelvész Oláh Péter, 7.o. III. Sebestyénné Kiss Magdolna Torma István, Bori Zoltán Történelem Maklári 7.o. II. Hegyes Szilvia Gabriella Megyei német nyelvi mese- és prózamondó Jakab Flóra, 6.o. II. Sándor Ildikó Szabó Judit Megyei német nyelvi mese- és prózamondó Molnár János 4.o. III. Sándor Ildikó

7 2010. március KÉKI KÖRKÉP 7. oldal SZ RÉS AZ ISKOLÁBAN Ahogyan az elmúlt két évben idén március 5-én is megrendezésre került az általános iskolában az egészségnap. Ennek keretében az iskola támogatásával vércukor, testsúly, testvíz tartalom, testzsír tartalom, testizom tömeg és vérnyomás mérést tudtunk végezni. Hajnal Zsanettel együtt vártuk a sz résre jelentkez ket. A feln tt lakosság köréb l több, mint ötvenen el is jöttek a vizsgálatokra. Az érdekl d ket a helyi konyhán teljes ki rlés lisztb l sütött pogácsával és C vitaminos itallal kínáltuk. A megjelentek részt vesznek az Arcadia Kft. nyereménysorsolásán júniusban. Drukkolok, hogy idén már közülünk is legyenek nyertesek. A gyerekek köréb l is sokan bejöttek a mérésekre, amit nagy örömmel fogadtunk, mert a betegségek megel zésére a sz rések rendszeres végzése az egyik lehet ség. A feln tt lakosságból megjelentek közül 5 esetben mértünk a normáltól eltér vérnyomás értéket, de már mindannyian gyógyszeres kezelés alatt álltak e miatt. Remélem jöv re is lehet ség lesz az egészségnap megrendezésére és még többen fognak részt venni rajta. Lehóczkiné Szerdi Ágnes Doktor Úrnak Drága Doktor Úr a maga szíve sose fáj, a kéki embereké pedig máris nagyon sajog Önök után. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy írjak, mert szerények voltak mindig, mint egy hófehér lepke, mely szabadon száll a leveg ben. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy akarater kellett ahhoz, hogy letegye a lantot. Igaz, november 1-je már régen volt és azóta eltelt egy emberölt. Az Ön kiemelked szakmai és emberi tulajdonságához megfelel háttért biztosított felesége, Borika néni, így minden elismerést és kitüntetést el tudott érni, melyekre méltán lehet nagyon büszke. Mint ahogy arra is, hogy a két fia és unokái is a nyomdokaiba szeretnének lépni. Munkájában segít társa volt Kótisné Marika és Czirbusz Ferencné, akiket sikerült bevezetni az egészségügy rejtelmeibe. Önhöz éjjel-nappal lehetett fordulni, mert szakmai tudását az emberek gyógyítására tette fel. Magasra állította a mércét maga el tt, amelyet tisztességben és becsületben sikerült elérnie. Nagyon sokat töprengek azon, hogy lesz-e még valaha egy ilyen mosolygós, víg kedély háziorvosunk. Mi, kéki emberek bízunk abban, hogy soha nem fog minket elfelejteni, és bármikor visszavárjuk Önöket. Nyugdíjas éveikhez nagyon sok er t és jó egészséget kívánunk. Mindent köszönünk: a kéki emberek. Minya Árpádné Meghívó A Pet fi Sándor Általános, AMI és Óvoda nevel testülete és Szül i Közössége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját április 17-én (szombat) 17 órai kezdettel az iskola Jótékonysági m sorára a sárga iskola színháztermébe. Kérjük, fogadja jó szívvel meghívásunkat! Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód kialakítására A belép jegyek összege: - feln tteknek: 1000 Ft/f - 14 éven aluli gyerekeknek: 500 Ft/f

8 8. oldal KÉKI KÖRKÉP március REFORMÁTUS HÍREK Váltság George Thomas New England egy kis városkájának plébánosa volt. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepõdve nézte, és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt: "Amikor tegnap végigmentem a fõutcán, szembejött velem egy fiatal fiú, a kezében lóbálva ezt a madárkalitkát. A kalitka alján három kismadár lapult, a hidegtõl és a félelemtõl reszketve. Megállítottam a fiút, és megkérdeztem: Nicsak, mit viszel magaddal? Csak ezt a három vacak madarat - felelte. Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezõsködtem. Hazaviszem õket, és szórakozom velük - felelte. - Feldühítem õket, kihúzom a tollaikat, egymás ellen uszítom õket. Élvezni fogom a játékot. De elõbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük? Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem õket velük. Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam: Fiam, mennyit kérsz a madarakért? Nem kellenek azok magának, atya. Hiszen csak vacak, szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek. Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét. A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebembõl a tíz dollárt, odaadtam neki. A fiú letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltûnt. Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat." Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett: "Egy nap párbeszéd folyt a sátán és Jézus között. A sátán épp az Édenkertbõl jött, és dicsekedett: Az egész emberiséget a kezemben tartom. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyéim! Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus. Szórakozni fogok velük. Megtanítom õket, hogyan házasodjanak, és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem õket, meg arra is megtanítom, hogyan gyûlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítószerezzenek; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel, és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni - mondta a sátán. Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból? Megölöm õket! - felelte a sátán. Mennyit kérsz értük? - érdeklõdött tovább Jézus. Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed õket, õk pedig csak gyûlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek õk neked! Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus. A sátán végignézett Jézuson, és megvetõ gúnnyal mondta: A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet! Jézus így szólt: Megegyeztünk! Aztán kifizette az árat..." Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát, és lement a szószékrõl. (Ismeretlen szerzõ.) Néhány szó a templom felújításáról Hála Istennek a felújításhoz tavaly októberben pályázati támogatást nyertünk. Azonnal elkezdtük a közbeszerzés el készítését, a szükséges mérnöki munkák elindítását. A legfontosabb az építészmérnök és a statikai szakmérnök munkája, hogy elkészüljenek az engedélyes tervek. De dolgoznia kell egy közúti szakmérnöknek is, aki a kialakítandó parkolót és annak közúti csatlakozását tervezi meg. Dolgozik a villamos tervez is, aki az épületgépészeti terveket készíti el. Ez egy hosszú tervez i folyamat, ahol egymásra kell várniuk a szakmérnököknek, de bízunk benne, hogy lassan lezárul és elkészülnek a kiviteli tervek. Miután megkapjuk az építési engedélyt, akkor lehetséges a közbeszerzés kiírása, majd annak lezárása után a munkák elkezdése. Reméljük Isten segítségével, mihamarabb elérkezik ez az id. Adománygy jtés Ezen a tavaszon is adománygy jtést hirdetünk. Szeretettel kérünk és várunk testvéreinkt l zöldségféléket, krumplit és élelmiszereket és egyéb adományokat, melyeket rászoruló, nélkülöz testvéreinknek, otthonban lakóknak szeretnénk eljuttatni. Minden kedves testvérünk jószív adományát hálás szívvel köszönjük meg, a megajándékozottak nevében is! Vezessen bennünket az ige tanítására is: Az ajándékozó b velkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül! (Péld. 11:25) Petró Béla lelkipásztor

9 2010. március KÉKI KÖRKÉP 9. oldal REFORMÁTUS HÍREK TÚRMEZEI ERZSÉBET: Húsvét után HÚSVÉT EL TT nehéz, szomorú léptek. Húsvét el tt zokogó, bús miértek. Húsvét el tt ajtók, kemények, zártak. Húsvét el tt arcok, fakóra váltak. Húsvét el tt szívek, üres-szegények. Húsvét el tt kihamvadott remények. Húsvét el tt egy nagy Minden hiába! Bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett! Feltámadott a Mester! HÚSVÉT UTÁN el a gyásszal, könnyekkel! Húsvét után futni a hírrel frissen! Húsvét után már nem kérdezni mit sem! Húsvét után új cél és új sietség! Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! Húsvét után er, diadal, élet! Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, Akik még mindig húsvét el tt élnek. Nincs itt, hanem feltámadt!" (Lk 24, 6) Telefonon próbáltam utolérni valakit, de valaki más vette fel a kagylót. Amikor megmondtam neki, kit keresek, azt válaszolta: - Õ ma sajnos nincs bent. Csalódottan és bosszúsan tettem le a telefont. Ma sem tudom ezt elintézni! Rettentõ bosszantó tud lenni, ha valaki nincs ott, ahol keressük. Az angyalok szava mégis mekkora örömhír, amikor közlik az asszonyokkal, hogy Jézus, akit a sírban keresnek, nincs ott! Angyali üzenetben Jézus holléte kétszer is jó hírként hangzik: karácsonykor elmondták, hol találják a pásztorok a kis Jézust. És most, földi élete végén arról beszélnek az angyalok, hogy hol nem találjuk. Örömhír volt, hogy eljött a földre, s most örömhír, hogy nem maradt itt. Örömhír, hiszen így nekünk sem kell itt maradnunk. Nem kell a földön, az elmúló világban, a sír sötétjében maradnunk, az életünk Jézussal együtt folytatódhat a mennyben. Az elhengerített kõ ugyanis számunkra is megnyitotta az utat, az Õ nyomdokain járva követhetjük Urunkat az örök életbe! A kérdésre, hogy hol van Jézus, kimondhatatlanul nagy vigasztalást jelent a válasz: itt nincs. Mindenhol máshol viszont ott van! Ott van velünk örömünkben és bánatunkban, ott van csendes magányunkban és a vidám társaságban, ott van a nehézségekben és a megoldásokban, gondjainkban, szomorúságainkban, fájdalmainkban, és ott van a boldogságunkban, az örömünkben! Egyetlen egy helyen nincs: a sírban. Mert Õ gyõzött. Õ feltámadt. És él! Ennek az élõ Jézusnak a holléte legyen vigasztaló, örömteli, áldott üzenetté ezen a Húsvéton minden kedves Olvasónak! Szeretettel hívjuk kedves testvéreinket húsvéti ünnepi istentiszteleteinkre, az úrvacsora osztás áldott alkalmára, hogy valóban átéljük megváltásunk, és a Krisztus feltámadásából fakadó húsvéti örömöt! Minden kedves olvasónak, testvérünknek Istent l megáldott húsvéti ünnepet kívánunk! Petró Béla lelkipásztor Ifjúsági Konferencia Egyházmegyénk az elmúlt évek hagyományához híven Egyházmegyei Ifjúsági Konferenciát szervez konfirmált református fiatalok számára, a hagyománytól eltér en új helyszínen Békésen július 5. és 11. között. A szállás saját fürd szobával ellátott 4 f s felújított kollégiumi szobákban lesz, háromszori étkezéssel. A hét tervezett programja szerint kirándulásra kerül sor Gyulára (Gyulai vár, Várfürd, Százéves cukrászda, Erkel Ferenc emlékház), Szarvasra (Arborétum) és Békéscsabára (Munkácsy Múzeum, Munkácsy Emlékház és Gabona Múzeum: itt egy 8 hektáros területen egész napos kézm ves napot terveztünk például nemezeléssel, lovaglással, csuhébábú készítéssel, gyöngyszövéssel, bográcsban f tt ízletes ebéddel). Békésen 2009-ben átadott új uszoda nyújt úszásra lehet séget, kedvez áron lehet strandolni, az él Körös partján pedig kiköt várja az érdekl d ket. A Viharsarok vidékének történelmével a Békési Múzeum, a Békési Tájház és a Békési Galéria tárlata ismerteti meg az érdekl d ket. A reggeli és az esti áhítatokra, illetve az el adásokra a Békési Református Templomban kerül sor. A hét költsége ft/ f (ez tartalmazza a szállást és az étkezést). Az útiköltség 3000 ft/ f (ez az oda-vissza utat és a hét alatt tett kirándulás úti díját tartalmazza, külön erre a hétre bérelt busszal). A költségeket illet en megemlítem, hogy a hét költsége már 50%-kal csökkentett ár, ugyanis az egyházmegye az ifjúsági hét díjának felét kifizeti az ifjak helyett. Aki szívesen részt venne ezen a kiránduláson kérem idejében, ha lehet minél el bb jelezze! Természetesen nyári gyülekezeti gyermektábor az idén is lesz, meghirdetésére kés bb kerül sor. Petró Béla lelkipásztor

ID SEK VILÁGNAPJA 2009

ID SEK VILÁGNAPJA 2009 XII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. OKTÓBER-NOVEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Orvosi hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Szatmári kirándulás 7. oldal: Kéz a kézben 8-9. oldal: Id

Részletesebben

* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség

* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség Tartalom: * * * * * 2-3. oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Katolikus bál 5. oldal: Felvételiztek a nyolcadikosok 6. oldal: Május hó 7. oldal: Sport 8-9. oldal: Jubileumi néptáncgála 10. oldal: Hírdetések

Részletesebben

Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk!

Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS Tartalomból: Elköszöntünk háziorvosainktól (2-3. oldal) *** Jótékonysági est az általános iskoláért (4-5. oldal) *** Olvasói levelek (6. oldal) *** Egy el nem mondott

Részletesebben

Tartalomból: ELBALLAGTAK

Tartalomból: ELBALLAGTAK XIV. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM 2011. JÚNIUS-JÚLIUS Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek *** 3-4. oldal: Ovi hírek *** 4-9. oldal: Suli hírek*** 10. oldal: Nyugdíjas kirándulás*** 11. oldal: Református hírek***

Részletesebben

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!!

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!! XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2010. JÚLIUS Tartalomból: 2-3 oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Ovi hírek 5. oldal: Közérdek hírek 6-7. oldal: Református hírek 8. oldal: Jeles napok 9. oldal: Életmód 10. oldal:

Részletesebben

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR BOLDOG N NAPOT! XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR A N NAP TÖRTÉNETE Mindenki számára ismer s dátum a március 8., ezen a napon ugyanis sok országban a f szerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké.

Részletesebben

MINDEN KEDVES LAKOSNAK BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

MINDEN KEDVES LAKOSNAK BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. DECEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek *** 3. oldal: Ovi hírek *** 4-5. oldal: Suli hírek*** 6. oldal: 50 éves osztálytalálkozó*** 7. oldal: Decemberi jeles napok***8.

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

165 évvel ezelőtt történt

165 évvel ezelőtt történt Kellemes húsvéti ünnepeket kíván minden balatonszemesi és balatonőszödi Olvasónak Takács József Antal János polgármester polgármester Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a balatonszemesi és balatonőszödi

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

BIKA HAVA az április 21/22. és május 21. közötti időszak védjegye

BIKA HAVA az április 21/22. és május 21. közötti időszak védjegye XIX. évfolyam. 4. szám * 2009 * Jankovics Marcell: Jelképtár Bika, (részlet) A Bika (Taurus) a Zodiákus talán legszebb csillagképe. Az ókori magas-kultúrák felvirágzása kezdetén az évkezdő tavaszpont még

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

PÉCELI HÍREK. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon

PÉCELI HÍREK. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon PÉCELI HÍREK Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVI. évfolyam 7. szám. 2013. július 10. Családi nap a szeretet jegyében! Magyar Rózsa dalénekes és Szöllősi Ferenc polgármester Cikk a 14 15. oldalon

Részletesebben

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Akkor születtek nagy dolgok  Ünnepség az iskolában "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

Dózsa György Muvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely

Dózsa György Muvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely XV. évfolyam 1. szám 260 Ft Pécel Isaszeg Gödöllô Kistérségi Kulturális és Közéleti Folyóirat 2010. február Választások 2010 Csunya vagy Csúnya A Magyar Kultúra Napja Pécelen Változnak a KRESZ szabályai

Részletesebben

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja K ör D eme Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja XI. Évfolyam 2015/1. szám c ser i k é p Általános hírek...3 Kulturális hírek...9 Egyházi események...17 Egyéb információk...20 Tiszteld a nőket,

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

Ballag már a vén diák

Ballag már a vén diák 2010. június hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Ballag már a vén diák 2010. június 19-én az id járás kiszámíthatatlansága miatt az iskola aulájában tartottuk meg a nyolcadik

Részletesebben

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele 2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám 2006. október 1-jén rendben lezajlottak községünkben az önkormányzati választások. Az alábbiakban közöljük a két

Részletesebben

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu XIV. ÉVFOLYAM 8-9. SZÁM 2011. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER Tartalomból: 2. oldal: Népszámlálás 3-4. oldal: Önkormányzati hírek 5-7. oldal: Suli hírek 8. oldal: Ovi hírek 9. oldal: Nyugdíjasok 10. oldal: Református

Részletesebben

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 11. szám 2008. november November 11-én a naptár Márton napját mutatja, mely a Pannoniában (Savariában, a mai Szombathely területén)

Részletesebben

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény Tartalom I. Helyzetelemzés 1 II. Pályázatok...6 III. Az iskola bels m ködési rendje..8 IV. Fejlesztési területek, vezet i program 28 V. Vezet i hitvallomásom...29 VI. Összefoglalás..29 VII. Szakmai önéletrajz..30

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 4. szám 2006. április Újra legy ztük a veszélyt! A köszönet szava Nem hittük, nem sejtettük, hogy az ivóvizünket, közlekedési lehet

Részletesebben

Mikor nem értjük Isten gondolatait,

Mikor nem értjük Isten gondolatait, XIX. évfolyam 1. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. január-február Legyünk Krisztus tanúi! Ökumenikus Imahét 2010 Ez év januárjában a Nyíracsádon szolgáló négy keresztyén felekezet lelkipásztorai

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet)

Új év. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Radnóti Miklós: Január (részlet) Lellei ú ság XXI. évfolyam, 1 szám. 2012. január Új év Ilyenkor az a szokás, hogy pár bíztató szóval köszöntjük a nyájas olvasót, egy boldogabb, új esztend eljövetelének reményében. Egy éve arra bíztattam

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.)

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.) VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam 1. szám 2011. január Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke (Firenze 1984. X. 12.) Egyik olaszóra során, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar,

Részletesebben