Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzat évi zárszámadá s áról *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete. az önkormányzat 2008. évi zárszámadá s áról *"

Átírás

1 Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete az önkormányzat évi zárszámadá s áról * Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve, a évi gazdálkodás zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja. 1.. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a I., II., III. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a.) bevételi főösszegét e Ft-tal b.) kiadási főösszegét e Ft-tal c.) költségvetési bevételi összegét e Ft-tal d.) költségvetési kiadási összegét e Ft-tal e.) költségvetési többlet: e Ft-tal f.) finanszírozási célú bevételét e Ft-tal ezen belül: hosszú lej.felhalm.c. hitel felvételét e Ft-tal g.) finanszírozási célú kiadását e Ft-tal ezen belül: felhalmozási célú hitel törlesztését e Ft-tal forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapír kiadásai eft-tal jóváhagyja. Az önkormányzat a költségvetési többletből a évben eftot értékpapír vásárlásra, eft-ot hitel visszafizetés fedezetére fordított, míg a különbözet a pénzmaradvány részeként a évi költségvetésben kerül felhasználásra. 2.. (1) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. ban megállapított költségvetési bevételek teljesítését bevételi forrásonként az A. mellékletekben (I.A, II.Aa, II.Aa-1) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2 (2) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. ban megállapított kiadás teljesítésének kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a I.B, II.Ba számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál a kiadások teljesítésének feladatonkénti részletezését a III.B1-III.B6 számú mellékletek szerint fogadja el. (4) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a bevételek és a kiadások teljesítésének részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezését a II.b mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) Paks Város önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési szervei évi létszámtervének teljesítését az C1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint tudomásul veszi. 3.. (1) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentést a melléklet szerint elfogadja. (2) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását a könyvvizsgálói jelentés mellékletei szerint elfogadja. 4.. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat évi működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a C7 számú melléklet szerint elfogadja. 5.. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a C12-1 számú mellékletben szereplő adatok alapján ezer forint összegben állapítja meg. 6.. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását a C2 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7..

3 Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a C5 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8.. (1) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati szintű pénzmaradványt ezer forintban állapítja meg. (2) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények módosított pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg. (3) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az intézményenkénti pénzmaradvány összegét, a pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó korrekciós tételeket és a felhasználható pénzmaradvány összegét a C11-1 számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. (4) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az állami normatíva igénylés feladatmutatóinak alulteljesítése, a céljellegű előirányzatok többlete, illetve a központi támogatás visszafizetendő összege miatt keletkező intézményi pénzmaradvány összeget bevonja. (5) Az önkormányzat intézményeinek Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványa a C11-2 számú mellékletben meghatározott előirányzatokon felhasználható. 9.. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát ezer forintban állapítja meg. A pénzmaradvány felhasználását a C11-3 sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hivatali pénzmaradvány terhére, az intézményvezetőket pedig az intézményi pénzmaradvány terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére (1) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját a II.c számú melléklet szerint tudomásul

4 veszi és pénzmaradványát 259 e forintban, a C11-2 számú mellékletnek megfelelően elfogadja. (2) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját a II.d számú melléklet szerint tudomásul veszi és pénzmaradványát 269 ezer forintban, a C11-2 sz. mellékletnek megfelelően elfogadja. Záró rendelkezés 11.. A rendelet április 21. napján lép hatályba. Paks, április 20. Hajdú János polgármester dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző * A képviselő-testület a rendeletet a április 15-i ülésen fogadta el.

5 Kiegészítő melléklet Paks Város évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszá molóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelé s e Paks Város Önkormányzata részben 16 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével látja el kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is évben az intézményhálózat szerkezetében az előző évhez képest annyi változás következett be, hogy a Napsugár Óvoda szeptember 01-től nem csak a paksi és pusztahencsei, hanem már a németkéri gyermekek számára is biztosította az óvodai nevelést. Az intézmény fenntartására a három település önkormányzata hozott létre intézmény fenntartó társulást. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartására korábban létrejött társulás változatlanul Pakson, Németkéren és Pusztahencsén biztosít általános iskolai oktatást a tanulók számára. Mindkét településről a felső tagozatos diákok járnak be a székhely intézménybe. Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül (3 körzetben) vállalkozó háziorvosok végezték. A járóbeteg szakellátást a Városi Rendelőintézet biztosítja. Az éjszakai és a hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Bóbita Bölcsődében biztosította szeptembertől megszűnt az intézmény Kápolna utcai telephelye. A Szociális Intézmények Igazgatóságán belül működött az idősek otthona, a nyugdíjasok étkeztetése, a hajléktalan szálló, a családvédelmi és gyermekjóléti szolgálat. 4 település (Paks, Németkér, Gerjen, Dunaszentgyörgy) intézmény fenntartó társulást hozott létre, melynek keretében az intézmény biztosítja a másik három település vonatkozásában is az idősek napközbeni ellátását, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást. Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 9 telephelyen történt. A város pedagógiai szolgáltató központot is fenntart. Az intézmény feladat ellátási megállapodás keretében a kistérség minden településén ellátja a nevelési tanácsadást, a logopédiai feladatokat, a fejlesztő felkészítést, a korai fejlesztést, gondozást, a továbbtanulási tanácsadást és a szakértői feladatokat. Három iskolában folyik alapfokú és kettőben középfokú oktatás, utóbbiak egyike szakképzést is nyújt.

6 Egy intézményben biztosított a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása. A művészeti iskolában zene- és táncművészeti, képzőművészeti, valamint drámajáték-színjáték oktatás folyik. A könyvtár és a múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A város 16. intézménye a hivatásos tűzoltóság, polgárvédelmi feladatainkat is ezen intézmény épületében végezzük. A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Kht. látja el feladat-ellátási szerződés keretében. Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a többségi tulajdonában álló társaságon keresztül gondoskodik. A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC. Dunakom Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja. A helyi utak folyamatos karbantartásáról, felújításáról az önkormányzat folyamatosan gondoskodik. Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat vállalkozóval kötött szerződés keretében biztosítja, de az egyházak által fenntartott temetők esetében is biztosítja a szemétszállítás költségét. Pakson a közvilágítást az E.On Energiakereskedő Kft. biztosítja. A városban két kisebbségi önkormányzat létezik, működésüket a helyi önkormányzat segíti. A rászorultak szociális támogatása 2008-ban nem csökkent. 2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelé se Bevételek Az önkormányzat évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet "A" jelű mellékletei adnak tájékoztatást. Az elmúlt év ezer forint összegű bevételének 46,76 %-át ( ezer forintot) a működési bevételek, 22 %-át ( ezer forintot) az állami támogatások, 0,87 %-át ( e forintot) a felhalmozási bevételek, 6 %-át ( ezer forintot) a támogatásértékű bevételek, 1,56 %-át a véglegesen átvett pénzeszközök ( ezer forint), 1,18 %-át a támogatási célú kölcsönök bevételek ( ezer forintot), 0,26 %-át ( ezer forintot) a finanszírozási bevételek (felhalmozási célú hitel felvétel), és 21 %-át ( ezer forintot) a pénzforgalom nélküli bevételek (az előző évi pénzmaradvány) adták. (I) Működé si bevételek 1. Intézményi működési bevételek

7 A működési bevételek ezer forint összegű módosított összege 96,3 %-ra teljesült. Ezen belül: Hatósá gi jogkörhöz kötődő működési bevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A telephely engedélyezések (30 ezer forint), állami gondozási díjak (10 ezer forint), és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak (6.627 ezer forint), hirdetmények kifüggesztésért kapott díjak (79 ezer forint) realizálódnak a soron. Egyéb saját bevételek A bevétel nagyobb része származik az intézményektől: alapvetően az étkezéshez kapcsolódó intézményi ellátási díjak, a Művészeti Iskolánál a tandíj, az alkalmazottak étkezési díj-térítése. Az intézmények esetében a teljesítés 98 %-os. A hivatal vonatkozásában az élelmezéstérítés, és a bérleti díjak vonatkozásában tapasztalható alulteljesítés. Általános forgalmi adó bevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Ezen a soron az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalma jelenik meg. Kamatbevételek (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Az eredeti tervhez képest a módosított kamatbevételi terv ( ezer forint) jelentős túlteljesítést mutat. Rövid lejáratú bankbetét, állampapírok után kapott kamat: ezer forint, Államháztartáson kívülről származó kamat (kötvény is): ezer forint, Valuta készlet Ft-ra tört.átváltás árfolyam nyer.: ezer forint, Valutakészlet évvégi értékelszám. árfolyam nyer: 25 ezer forint. 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

8 Helyi adók (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A helyi adók bevételek a módosított előirányzat 109,4 %-ában teljesültek. Átengedett központi adók (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó tételek a nettó finanszírozás keretében érkezik önkormányzatunkhoz. A gépjárműadó bevételének teljesítése a tervezett bevételt 3,7 %-kal haladta meg. Egyéb sajátos bevételek, bírságok (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A hivatalt érintő egyéb sajátos bevételek között a legnagyobb tétel, az önkormányzati lakbérbevételek összege 90 %-ban teljesült. Az adók alapján kivetett bírságok, pótlékok vonatkozásában a terven felül érkezett bevétel. (II) Támogatá sok 1. Normatív támogatások (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A tűzoltóság támogatása ezer forint a normatív kötött felhasználású támogatások között szerepel módosított előirányzatként és tényként. Fentiek figyelembe vétele után a normatív támogatások eredeti előirányzatához képest a tény ezer forint normatíva lemondást mutat. 2. Központosított előirányzatok

9 (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A központosított támogatásokat az alábbi jogcímeken kaptuk meg a beszámolás időszakában: helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása (1.686 ezer forint), könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (875 ezer forint), a létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás (3.419 ezer forint), belterületi közutak felújítási támogatása ( ezer forint), szakmai vizsgák támogatása (1.054 ezer forint), közoktatási fejlesztési feladatok támogatása( ezer forint), vizitdíj visszatérítés támogatása (28 ezer forint), alapfokú művészetoktatás támogatása (4.039 ezer forint), nyári gyermekétkeztetés támogatása (2.100 ezer forint), évi bérpolitikai intézkedések támogatása ( ezer forint), tűzoltóság kiegészítő támogatása (9.650 ezer forint) és a legnagyobb összegű, a évi jövedelemdifferenciálásmérséklés miatt beszámításban érintett önkormányzatok támogatása ( ezer forint). Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( ezer forint), önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása ( ezer forint), a év után járó 13. havi illetmény évi elszámolása ezer forint, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításának támogatása (468 ezer forint), a hivatásos önkormányzati tűzoltók nyugdíjtörvény változás miatti évi többletkiadása támogatása (6.953 ezer forint), a közszféra dolgozóinak kereset kiegészítésének támogatása ezer forintot jelentett. Egyéb központi támogatásként ezer forint jelentkezett a 303/2008. (XII.18.) Korm. rendelet alapján a Városi Tűzoltóság támogatására, mely a munkavállalók között egyenlő mértékben került kifizetésre. 3. Normatív kötött felhasználású támogatá sok (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Három feladatcsoport található a normatív kötött felhasználású támogatások között: a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások ( ezer forint), az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ( ezer forint) és a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása ( ezer forint). 4. Fejlesztési célú támogatá sok (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Üreg és támfal leomlásra érkezett pénzeszköz a kiadáshoz igazodóan ezer forint.

10 (III) Felhalmozá si és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok eladása realizálódott e tételsoron. Az előirányzat 123,3 %-ra teljesült. Föld értékesítés: ezer forint, ingatlan értékesítés: ezer forint, gép értékesítés: 26 ezer forint, jármű értékesítés: 417 ezer forint, egyéb felhalmozási bevétel: ezer forint. 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A bevételek között a lakásértékesítés, a telek- és lakástörlesztések jelennek meg. 3. Pénzügyi befektetés e k bevételei Az OVIT részvény hozadéka jelenik meg a soron (9 ezer forint) (IV) Támogatá sértékű bevétel 1. Támogatá s értékű működési bevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása a legnagyobb tétel ezer forint összeggel. Az intézmény esetében a finanszírozás kedvezőbben alakult. A többlet következtében a korábbi éveknek megfelelően az intézmények gazdálkodásához kevesebb önkormányzati támogatásra volt szükség. A működési célú egyéb pénzeszközök tervezett összege ezer forint volt, a tényadat ezer forint. Mozgáskorlátozottak támogatására, mezőőri szolgáltatás támogatására, foglalkoztatás támogatására kapott támogatások, a társulási hozzájárulások jelentik a működési támogatások tartalmát. 2. Támo g at á s értékű felhalmozá si bevétel (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) A realizált támogatás a következőket tartalmazza: Kerékpárút építés támogatása: ezer forint,

11 Panel program állami rész: ezer forint, HEFOP támogatás: ezer forint, Intézményi pályázatok: ezer forint. (V) Véglegesen átvettpénzeszközök 1. Működé si célú pénzeszköz átvétel államháztartá s on kívülről (előirányzat e Ft, évi tény e Ft) A Birítói Napok rendezvényre (225 ezer forint), és a Kommandós Verseny támogatására (3.900 ezer forint) államháztartáson kívülről származó pénzeszközök átvétele jelenik meg a soron. Az UNDP pályázathoz szükséges tanulmány költségeinek részleges visszatérítése címen ezer forint realizálódott. 538 ezer forint a bankgarancia terhére elvégzett munkák fedezete. 100 ezer forint a Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele. Intézményeink pályázati nyereménye: ezer forint. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (előirányzat: e Ft, teljesítés e Ft) A teljesítés mértéke 101,4 %-os. A TEIT támogatás felhalmozási célú pénzeszköz átvétele ezer forint, és a panelprogramhoz kapcsolódó lakossági befizetések összege: ezer forint. Bevétel érkezett az ATOMIX KFT-től ezer forint értékben, és a Gyapai harang felújítására 527 ezer forint. Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről: ezer forint. (VI) Támogatá si kölcsön 1. Működés támogatá si kölcsön visszatérülés Szociális kölcsön visszafizetés: 5 ezer forint. 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése (előirányzat e Ft, tény: e Ft) A felhalmozási célú kölcsönök (helyi támogatás, gazdaságfejlesztési céltámogatás, munkáltatói kölcsön és védett épületek támogatása, valamint az adósságkezelési kölcsön) visszafizetése az előirányzathoz képest 320,5 %-os teljesítést mutat. Ipari Park KFT kölcsön visszafizetése: ezer forint, GFC visszafizetés: ezer forint, Munkáltatói kölcsön visszafizetés: ezer forint, Helyi tám. visszafizetés: ezer forint, Védett ép. tám. visszafizetés: ezer forint.

12 (VII) Finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele : ezer forint. A panelprogramhoz kapcsolódó hitel felvétel ezer forint. (VIII) Pénzforgalo m nélküli bevételek A pénzmaradvány igénybevételének összege e forint. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele: ezer forint, a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ezer forint.

13 Kiadások A kiadásokat a B jelű mellékletek tartalmazzák. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (előirányzat: ezer forint, évi tény: ezer forint) Az intézmények kiadási előirányzataikon belül maradtak (95,5 %). Egészségügyi ágazat: A Városi Rendelőintézet 81,6 fő közalkalmazottal látta el szolgáltató tevékenységét. Személyi juttatási előirányzata 98,4%-os, munkaadókat terhelő járulékok sora 97,8 %-os teljesítést takar. Dologi kiadási előirányzata 91,1 %-os teljesítést mutat. Kiadásait az állami támogatás (OEP finanszírozás) 68 %-ban, a saját bevételei 10,4 %-ban, az önkormányzati kiegészítés 21,6 %-ban fedezte. Eredeti előirányzatához viszonyítva a évi teljesítés 96,1 %-os. Szociális ágazat: Bóbita Bölcsőde: Az intézmény januárjától augusztusáig két telephelyen működött 120 férőhellyel. A képviselő-testület döntése alapján szeptember 1-jétől az egy telephelyen működő férőhelyek száma 80. A bölcsődében éves szinten 56 gyermek tartózkodott naponta. A Bóbita Bölcsőde a évi költségvetés módosított előirányzatához képest 99,4 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 98 %-os teljesítést mutatnak. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad. Kiadásait az állami támogatás 28,2 %-ban, a saját bevételei 20,1 %-ban, az önkormányzati kiegészítés 51,8 %-ban fedezte. Szociális Intézmények Igazgatósága: A Szociális Intézmények Igazgatósága a évi költségvetés módosított előirányzatához 98,9 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 96,2 %-os teljesítést mutatnak. Kiadásait az állami támogatás 35,7 %-ban, a saját bevételei 39,2 %-ban, az önkormányzati kiegészítés 25,1 %-ban fedezte.

14 A Szociális Intézmények Igazgatósá g ának évi III. tv. alapján készült beszá molója Az intézmény szociális szakmai tevékenységéről minden év április és május hónapban beszámol Paks Város Önkormányzat Képviselő- testülete előtt. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosítja az alap és szakosított szociális ellátásokat, gyermekjóléti ellátást, valamint társulási megállapodás értelmében Dunaszentgyörgy, Gerjen és Németkér területén a szociális alapszolgáltatások közül: a házi segítségnyújtást, a családsegítést a nappali ellátást és a gyermekjóléti szolgáltatást A szociális szolgáltatások egy része kötelező feladat, más része önként vállalt feladat. Az intézmény által ellátásban részesülők száma az elmúlt évben sem csökkent, bizonyos területeken emelkedést mutat. Pak s Váro s Önkormányzata kötelező feladatai: Alapszolg áltatá s o k keretében biztosított: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi gondozás Idősek Klubja Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Pak s Váro s Önkormányzat önként vállalt feladatai: Alapszolg áltatá s o k keretében biztosított: Utcai szociális munka Támogató Szolgálat Szako sított ellátá s o k: Időskorúak átmeneti ellátása ( gondozóház ) Időskorúak otthona

15 Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói létszáma január 1-én: 93 fő.

16 Idősk orúak Otthona és Gondozóháza: Paks Város Önkormányzata, önként vállalt feladatként tart fenn idősek otthonát és 4 férőhellyel gondozóházat. A gondozóház átmeneti elhelyezést nyújt az idősek számára, az ellátásban részesülők egy évig vehetik igénybe, nem kell az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye, az ellátás megegyezik az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatással. Az Időskorúak Otthona és Gondozóháza az önellátásra képtelen, vagy részben képes, elsősorban időskorú személyek részére teljes körű ellátást nyújt. A gondozási szükségletet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet vizsgálja, az idős, vagy beteg ember csak akkor vehető fel, ha a gondozási szükséglet eléri a napi 4 órát. Ezzel egy időben a jegyző megállapítja a kérelmező számított jövedelmét. Az Intézmény gondoskodik: A napi háromszori étkezésről, szükség szerint diétás étkezésről, Ruházatról, textíliáról, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletet módosító 6/2000. (VII.6.) SzCsM rendeletben meghatározott gyógyszer csoportokról és gyógyászati segédeszközökről, Heti 4 órában orvosi ellátásról, gyógytornáról, Teljes körű ápolásról. Az engedélyezett férőhelyek száma 86 fő, kiemelt férőhely nincs. A lakók részére ágyas szobák kerültek kialakításra. Célunk, és lehetőségünk, hogy csak önellátásra képtelen időseket vegyünk fel az otthonba, egyrészt a magas számú igénylők miatt, másrészt, aki alapellátásban ellátható lakásán kapja meg a szolgáltatást. A várakozók száma jelenleg 2 fő, a várakozási idő pár hónap évben 61 fő adott be felvételre irányuló kérelmet, évben 49 fő új lakót tudtunk rövidebb-hosszabb ideig elhelyezni. Pótágyak felállítására csak az otthonukban ellátatlan, életveszélyben lévő idős, beteg emberek elhelyezése miatt került sor. Sajnos a lakók egészségi állapota az életkoruk emelkedésével arányosan folyamatosan rosszabbodik, ez az ellátó személyzet terheit növeli. Emelkedik a mozgásképtelen, szellemileg leépült ellátottak aránya, jelenleg a Demencia Központ szakvéleménye alapján 21 fő súlyosan demens lakót ápolunk, akikre kiemelt normatívát kaptunk, minősítésre jelenleg 9 fő vár. Emelkedik a súlyos fogyatékosság miatt támogatásban részesülők száma is, jelenleg 21 fő, ők szintén fokozott ápolást igényelnek. Az intézmény kihasználtsága évben is, éves átlagban meghaladta a 100 %-ot. Nagy hangsúlyt fektetünk az ellátottak külső kapcsolatainak ápolására, rendezvényeinkre gyakran kapnak meghívót a családtagok. A látogatási idő csak éjszaka korlátozott, akkor kivételes esetben fogadhatnak látogatót. Zenés, műsoros estet tartunk évente több alkalommal. Rendszeres foglalkozásokkal (zenehallgatás, felolvasás, filmvetítés, vetélkedők, kézimunka foglalkozások) próbáljuk a lakók állapotát fenntartani, esetenként fejleszteni. Istentiszteletet valamennyi felekezet tart az otthonban. Különös

17 2 figyelemmel kísérjük útjára a haldokló lakókat, folyamatosan mellette vagyunk, kérjük a család jelenlétét, minden esetben elmegyünk a temetésére és elvisszük virágainkat. Az elhunytak eltemettetése abban az esetben az intézmény feladata, ha az elhunytnak nincs hozzátartozója, illetve az eltemettetéséről nem gondoskodik. Ilyen eset az elmúlt évben egy esetben fordult elő. A 250 adagos konyha folyamatos működése nem csak az otthon lakóinak étkeztetését biztosítja, ebédet nyújt a hajléktalanok, az otthonukban élő idős igénylők számára is, valamint vendég étkezőket fogad. A lakók hetente kétszer melegvacsorát kapnak, az orvos által előírt diétás étkezés biztosított. Az étrend összeállításakor figyelembe vesszük a lakók igényeit, rendszeresen kapnak gyümölcsöt, süteményt. Kívánságaikat a lakók egy dobozba dobhatják, melyet havonta kinyitunk és beépítjük a következő havi étrendbe. Hetente kettő alkalommal egyéni, ugyancsak kettő alkalommal csoportos gyógytorna foglalkozás biztosított, melyet gyógytornász és a mentálhigiénés nővér végez. Igény szerint manikűrös, pedikűrös, fodrász keresi fel a lakókat. Az intézmény heti 4 órában, szerződéssel orvosi ellátás biztosít, gondoskodik a lakók szűréséről, az orvos által előírt vizsgálatokról, intézményi keretek között megoldható gyógykezelésekről. Egyéni szükséglet szerint, fogorvosi valamint pszichológusi szakellátásról, továbbá rehabilitációról, mentális gondozásról, foglalkoztatásról, az ellátásban részesülők érték- és vagyon megőrzéséről az intézményben kell gondoskodni. Intézményünk az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy maradéktalanul és teljes körűen tiszteletben tartja az ellátottak alkotmányos és szociális jogait. Az ellátottjogi képviselő havonta fogadóórát tart az Időskorúak Otthonában. Az Idősek Otthona és Gondozóháza (szerződéses jogviszonyban 20 vállalkozónak, intézménynek) vállal bérmosást. 2. Pak si Hajléktalano k Átmeneti Szállá s a: A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Paks Város Önkormányzata átmeneti szállót működtet a paksi hajléktalanok számára, mely önként vállalt feladat. Átmeneti szálló fenntartása 30 ezer lakos felett kötelező. A városban élő hajléktalanok becsült száma kb. 20 fő, a szálló férőhelyeinek száma 15 fő. Téli hónapokban a szálló teljes kihasználtsággal működik, egyéb időszakban férőhely szinte mindig van, az igénybevételnél szezonális eltérések tapasztalhatók. A lakók korösszetétele év közötti, lényegesen magasabb a férfiak aránya. A hajléktalanok száma nem emelkedik a 2

18 3 városban, gyakorlatilag felvételi kérelem esetén minden igényt ki tudunk elégíteni, kérelmezőt el nem utasítottunk. A férőhelyek megoszlása: 12 férfi és 3 női szálláshely. A szálló dolgozói létszáma: 6 fő, mindenki rendelkezik szakirányú végzettséggel. A dolgozók felügyelik a házirend betartását, megoldják, vagy jelzik a szálló működésében felmerülő problémákat. Segítenek a lakók gondjainak a megoldásában, lelkileg támogatják a társadalomba való visszailleszkedésüket: - Iratpótlás. - Adminisztratív ügyeik intézése. - Elhelyezkedés támogatása - Képzések elősegítése. - Lakhatási gondjaik megoldása. - Egy dolgozó utcai szociális munka keretében segíti a rászorulókat. (Heti 40 órában.) A hideg időszakban rendszeresen forró teát és élelmiszert viszünk az utcán élőknek. - Kezelik a napi rendszerességgel előforduló konfliktusokat. Az elmúlt év során 3 fő lakó költözött vissza az élettársához évben is megtörtént a szálló egészségügyi festése, a női és férfi fürdő felújításra került, az épületet szellőző vakolattal látták el. 4. Alapszolgáltatások: Az intézmény alapszolgáltatási feladatok körében ellátja az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint segíti a más szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, tanácsadást biztosít, nappali ellátás körében az idősek klubját működteti. Ellátási területeink: A fenti ellátásainkat Paks és a Többcélú kistérségi társulásban Dunaszentgyörgy, Gerjen, Németkér területén biztosítjuk. Feladatellátás keretében működtetjük a jelzőrendszeres házigondozást: - Paks ( 57 db ) - Kajdacs ( 6 db ) - Sárszentlőrinc ( 5 db) - Bikács ( 5 db) - Németkér ( 13 db) - Dunaszentgyörgy (9 db)- Pálfa ( 8 db) - Györköny ( 13 db) - Pusztahencse ( 5 db) - Nagydorog ( 12 db) - Gerjen (4 db) Étkeztetés: Az alapellátás keretében a 2008-as év folyamán összesen 175 személlyel voltunk kapcsolatban étkeztetésének megoldása céljából. Napi szintre lebontva kb. 150 személynek biztosítunk ebédet. Ebből kb. 100 adag kiszállításáról is kell gondoskodnunk. Az ellátást 2 főállású és 7-8 fő 3

19 4 tiszteletdíjas gondozóval biztosítjuk. A gondozónőknek kerékpárok és 2 db személygépkocsi áll rendelkezésükre a nagy távolságok leküzdése érdekében. A gépkocsik állapota a túlterheltség miatt évről-évre romlik. (jelenleg 11 évesek) Amennyiben szükséges - váratlan meghibásodás esetén - az ebédeket az Időskorúak Otthona és Gondozóháza mikrobuszával szállítjuk ki. Idősek klubja: A tagok számát figyelembe véve a férőhelyek (20 fő) kihasználtak. Maximum 21 főt láthatunk el naponta. A tárgyi feltételek tekintetében az intézmény nem rendelkezik az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas megfelelő helyiséggel. A klubtagok étkeztetése egy szomszédos épületben működő konyhán biztosított. Azok az ellátottjaink, akik oda egészségi állapotuk miatt elmenni nem tudnak, az épületben berendezett kicsi konyhában fogyasztják el az ebédet, amit áthozunk számukra. Az akadálymentesítés nem történt még, sajnos az adott épületet nem lehet akadálymentessé tenni. Ez problémát jelent az idős mozgáskorlátozott személyeknek. A klubtagoknak egy társalgó és egy pihenőszoba áll rendelkezésükre. A törvényben előírt kötelező nappali ellátás, az idősek klubja, már régen jól működő intézménye a városnak. Azonban a klub ellátottjait tekintve, hiányzik a lakosságnak a fogyatékosok nappali intézménye, sok ellátottunk van, aki ennek hiányában az idősek klubját veszi igénybe. A fenti problémák ellenére a klubélet hihetetlen módon jól működik, a gondozottak szeretnek ide járni, s mindez köszönhető a szeretetteljes légkörnek és a dolgozók maximális elkötelezettségének munkájuk iránt. Támo g at ó Szolgálat: A támogató szolgálat a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását biztosítja, elsősorban a közszolgáltatások elérésének segítése, lakáson belüli speciális segítségnyújtás révén, az önálló életvitel fenntartásával. Az információs szolgáltatás nyújtásával nagymértékben megkönnyítjük a fogyatékkal élők ügyeinek intézését, problémáik kezelését. A támogató szolgáltatás az alapszolgáltatások része, de épület hiányában az Időskorúak Otthonában kapott egy irodát. A Támogató Szolgálat évtől pályázat útján juthat normatív finanszírozáshoz, melyet elnyert. Az általunk ellátott feladatok: Személyi segítés, melyet 13 fő vett igénybe. Az év során 106 esetben láttuk el ügyfeleinket. Ami azt jelenti, hogy 2100 alkalommal kerestük fel őket és a gondozásukra fordított idő 1050 óra. Vannak olyan ügyfelek, akiket napi rendszerességgel gondozunk, vannak akiket hetente csak néhány alkalommal. 4

20 5 Személyi szállítás, melyet 142 fő vett igénybe. 13 fő szinte napi rendszerességgel km-t tettünk meg óra volt az ellátottjaink segítségére fordított idő. Információ, tanácsadás, melyet 70 fő vett igénybe. Az ügyfelek egy része naponta megkeres problémás ügyeivel, vannak, akik csak időnként keresnek fel bennünket. Gyakran előfordul, hogy lakásukon keressük fel az ellátottakat. Nagyon szeretik az ellátottak a klubfoglalkozást fő vesz részt. Havi rendszerességgel kerül megrendezésre másfél-két órás időtartamban. Gyógyúszás, 7-9 fő vehet igénybe, minden hétfőn tartunk foglalkozást. Kosárlabda, vagy labdajáték heti 1 alkalommal 1 órás időtartamban áll az ellátottak rendelkezésére 5-6 fő részvételével. Gyógylovaglás, nyáron nyílik lehetőség arra, hogy ellátottjainkat lovagolhassanak, 9-10 fő rendszeresen igénybe veszi a lovaglást, egyegy alakalommal 4-5 fő. Eszközkölcsönzésre is van lehetőség, melyet havonta 6-7 fő vesz igénybe. Házi segítségnyújtás: Az arra rászorulóknak nyújtott ápolás és gondozás már régi, jól bevált szociális segítségnyújtási forma ban összesen 73 személy részesült házi gondozásban. Napi szinten 6 gondozónővel 40 fő gondozottat látunk el. Az egy gondozóra jutó ellátotti létszám 6 fő. Az elmúlt évek egyre növekvő tendenciát mutatnak az irányba, hogy a gondozottak hétvégén is igénybe vennék azt, hiszen igen rossz egészségi állapotban vannak, és segítő családi háttér egyre kevesebb helyen jelenik meg. A gondozónőnek egy nap akár háromszor is fel kell keresnie ugyanazt a személyt. Így előfordulhat, hogy egy gondozónő napi 8 órás munkaidejében összesen 3 személy ellátása biztosítható. Sajnos ellátottak közel felétől, ilyen típusú fokozott igény merül fel irányunkba. Kistérsé gi mutatók: Dunaszentgyörgy: Az idősek klubjának feladatait és a házi segítségnyújtást összesen 2 fő (1 fő vezető és 1 fő házi gondozó) látja el. Ez nem felel meg a jogszabályi létszám feltételeknek, mely 1 fő házi gondozót, 1 fő gondozót és 1 fő vezetőt ír elő. Ritkán 1 fő közhasznú munkás segít be (kompetencia határok mellett) a munkába. 5

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (XI. 20.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

Kiegészít ő melléklet Paks Város évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészít ő melléklet Paks Város évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészít ő melléklet Paks Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével,

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/015. (X..) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

18/ (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról

18/ (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról 18/ 2010. (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2007. (IX. 18.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2007. (IX. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2007. (IX. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben