A cirkok jelentôsége, termesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A cirkok jelentôsége, termesztése"

Átírás

1 Cirok Ajánlat 2013

2 A cirkok jelentôsége, termesztése Az EURALIS törekszik arra, hogy a szemes és siló/biogáz hasznosítású cirkok (Sorghum bicolor) kapcsán több alternatívát kínáljon partnereinek. TAKARMÁNYCIROK (szemes) Fejlôdése kezdetén a járulékos gyökérzet ki fej lô déséig lassú a növekedése. Csak késôbb vá lik gyorsfej lô désû, szárazságtûrô növénnyé, mélyre ha tó boj tos gyökérzetének köszönhetôen, amely a ta lajt dú san behá lózza. Éghajlatigényét tekintve a ci rok ha zai ter môhe lyei az ország déli, melegebb vidé kei, ahol a magas hô igé nyû növények jól érzik magu kat. A csapadékra nem olyan igényes, mint a hôre, mm éves mennyiség már elegendô, ugyanakkor az ön tö zôvizet is jól hasznosítja. Talajigényét tekintve jó eredménnyel termeszthe tô min den talajtípuson, de a túl kötött, hideg vagy fu tóho mok talajokat nem kedveli. A vetésváltásba jól be illeszt hetô, ugyanis az elôveteményre sem igényes, de ke rül ni kell a nagy vízigényû kultúrákat. Nagy elônye, hogy a kukoricabogár (Diabrotica) nem károsítja. Tápanyag igénye, az ôszi és tavaszi kijuttatás hasonló a kukoricáéhoz. Szintén egyezô a talajelôkészítés is. Vetésidejének megválasztásánál a csírázási hô mér séklet a fô szempont, hiszen legalább C -ot igé nyel, így fôvetésben április vége, május ele je meg fe lelô. Másodvetésre legkésôbb június eleje al kal mas. Ekkor a korai hibrideket kell elônyben ré sze sí teni. Szemenkénti vetôgéppel végzett vetése során cm-es sortávval, 3-6 cm-es mélységben, a ta laj tól és a hibridtôl függôen ezer csírát kell vet nünk hektáronként. A növényápolás során a hangsúly a kezdeti lassú fej lôdés idejében végzett gyomirtáson van, hiszen ké sôbb a záródott, tömeges állomány gyomelnyomó ha tá sa kiváló. Mivel zöld száron érô növényrôl van szó, a betaka rí tás a szemek 30%-os nedvességtartalmánál már kezd he tô, de ideális a 25%-os érték elérése után kezdôdô idô pont. Hasznosíthatóságát tekintve a silókukoricákkal megegye zô en, elsôsorban a szarvasmarhák szilázs igényét, il letve a biogáz üzemek alapanyag ellátását szol gál ja ki. Szárazságtûrését a silózás kapcsán, mint legnagyobb elônyét kell kiemelni, hiszen mint sze mes hasznosítású társai, a silócirok is vethetô a szá ra zabb, gyengébb talajokon. Mindemellett választásával biztosított a szükséges mennyiségû és mi nô sé gû ta kar mány. A silócirok szilázs készítés cél já ból vethetô önmagában vagy kukoricával együtt is, mely nek során követelmény az, hogy a silócirokhoz ha sonló tenyészidejû silókukoricát válasszunk. Elô nyös a két növény együtt termesztése, ugyanis a ku ko rica növeli a szilázs energiatartalmát és megtá maszt ja is a cirkot, így a megdôlést minimalizálja. A si ló cirok száraz években is biztosan zöld marad; így en nek köszönhetôen ad kellô mennyiségû nedvességet, klorofillt, karotinoidokat és vitaminokat a szilázshoz, valamint súlyos aszály esetén a szárazanyag termés a kukoricáénak a kétszerese is lehet. Az elônyöket növeli az a tény is, hogy a silócirok ráfordítási költségei alacsonyabbak, hiszen a vetômag és mûtrágya költség elmarad a kukoricáétól. A vetési vagy növényápolási technológia nem különbözik a szemescirokétól. Itt is ki kell emelni azonban a szakszerû és idôben végzett gyomirtást, hiszen a jó szárazságtûrés kialakulását ez is befolyásolja.

3 A CIROK ELÔNYEI néhány szempont A cirok rövidebb virágzási periódussal rendelkezik, mint a kukorica és nincs különbség a nô és hímvirágzás között. Jobb a hôséggel szembeni ellenállósága. Nagyobb termésre képes jóval kevesebb víz felhasználásával. A legszárazabb termôhelyeken mindig nagyobb termésre képes, mint a kukorica. A jövô stratégiai növénye lehet (globális felmelegedés, vízhiány). A cirok rezisztens a kukoricabogárra. Alacsony inputigényû növény. Az erôs és mélyre hatoló gyökerének köszönhetôen a cirok képes arra, hogy hatékonyan jusson tápanyagokhoz és vízhez a talajból. Vetômagjának ára jóval alacsonyabb a kukoricáéhoz képest. A cirokkal könnyedén kiváltható a kukorica az állatok takarmányozási rendszerében. 3%-kal magasabb a szemescirok fehérjetartalma, mint a kukoricáé %-os keményítôtartalma megegyezik a kukoricáéval. Energiatartalma megegyezik a kukoricáéval. A biztonságos, rugalmas és hatékony gyomirtást szolgálja, hogy vetômagjaink Concep III. antidótummal is csávázottak. Ez a technológia lehetôvé teszi, hogy a metolaklór hatóanyag (Dual Gold, Gardoprim Plus Gold * ) nemcsak korai poszt, hanem preemergens védekezés során is kijuttatható. A Dual Gold 960 EC és a Gardoprim Plus Gold a Syngenta bejegyzett védjegyei

4 ES alize Kiváló termôképesség, szárszilárdság és Fusarium ellenállóság ES Harmattan Silókukorica helyettesítésére száraz termôhelyeken Típus SC Érésidô/FAO analógia Középkorai (FAO ) Szemszín Vörös JELLEMZÔK Nyitott, félig tömött buga Termôképesség: 9-12 t/ha ERÔSSÉGEI Kiváló szárazságtûrés Nagyon gyors vízleadás Alacsony növények, jó Harvest-index Ajánlott betakarítási tôszám (1000/ha) Típus SC Érésidô/FAO analógia Középkései (FAO ) Szemszín Fehér JELLEMZÔK Félig tömött buga Termôképesség: t/ha (zöldtermés) t/ha (szárazanyag) ERÔSSÉGEI Kiváló szárszilárdság Kiemelkedôen magas keményítô tartalom Ízletes szilázs Nagyon jó emészthetôség Ajánlott betakarítási tôszám (1000/ha) Fusarium tolerancia Növény magasság Kezdeti fejlődés Fusarium tolerancia Növény magasság Kezdeti fejlődés Pergési hajlam Pergési hajlam Szárszilárdság Szárszilárdság Szárazságtűrés ES Alize Piacvezetô standard (siló) Szárazságtűrés ES Harmattan Piacvezetô standard (siló)

5 Biomass 133 Hatalmas biomassza-tömeg az energia termeléshez Típus SC Érésidô/FAO analógia Kései (FAO ) Szemszín Barna JELLEMZÔK Laza buga Termôképesség: t/ha (zöldtermés) t/ha (szárazanyag) ERÔSSÉGEI Nagyon magas állomány (3,2-3,5 m) Kiváló szárazságtûrés, zöld marad Magas cukortartalom (12%) Ízletes szilázs Kiemelkedô metán hozam (biogáz fermentálás esetén) Ajánlott betakarítási tôszám (1000/ha) Fusarium tolerancia Pergési hajlam Növény magasság Szárazságtűrés Kezdeti fejlődés Szárszilárdság Biomass 133 Piacvezetô standard (siló) Társaságunk éves szilázs igénye tonna, mely fedezi a 650 db fejôs te hén, illetve biogáz üzem szükségletét. A 2012 aszályos idôjárása ellenére öntözetlen kö rül mé nyek kö zött több mint 45 tonna termett hektáronként! A magas energiatartalma és gázkihozatala miatt javaslom minden Kollégámnak, nem fog csalódni benne! Bartha Ferenc (Fôagronómus) Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. Biharnagybajom

6 Kristóf Milán Tel.: 70/ Gallai Ferenc István Tel.: 70/ Juhász György Tel.: 70/ Zsigray Csaba Tel.: 70/ Czina Zoltán Tel.: 30/ Czina Zoltán Tel.: 70/ Balogh László Tel.: 70/ EURALIS KFT Budapest, Rétköz utca 5. Tel: Fax:

LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat. haszon! nagyobb. Kevesebb kockázat. Magról magra, magasabbra

LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat. haszon! nagyobb. Kevesebb kockázat. Magról magra, magasabbra LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat Kevesebb kockázat nagyobb haszon! 2015 Magról magra, magasabbra bevezető A Limagrain Csoport szántóföldi üzletága, Európa egyik vezető vetőmag piaci szereplője.

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Idei elsõ lapszámunk összeállításakor

Tisztelt Olvasók! Idei elsõ lapszámunk összeállításakor Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja 21. évfolyam 1. szám 27. január Tisztelt Olvasók! Idei elsõ lapszámunk összeállításakor elsõsorban a tavaszi vetésû növényekre koncentráltunk,

Részletesebben

Együtt, a gazdaságos termesztésért

Együtt, a gazdaságos termesztésért 25. évfolyam 1. szám 2011. január Köszöntés az Olvasóknak Együtt, a gazdaságos termesztésért A Gabonakutató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójává 2010. június 26-val neveztek ki. A korábbi években szoros

Részletesebben

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2004/1 XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 50 ÉVES A MAGYAR HIBRID KUKORICA Mv v 5 2 2004/1 Eseménynaptár * A hagyományos kalászos gabona bemutatónkat június 4 5-én

Részletesebben

Partnerség. Tudomány

Partnerség. Tudomány Partnerség Fejlesztés Kutatás Tudomány Szerviz Innováció KATALÓGUS 2015 Tisztelt Partnerünk! A mezőgazdaságban eltöltött 32 év alatt már nagyon régen megtanultam, hogy nincs két egyforma évjárat. Ez 2014-ben

Részletesebben

GabonaKutató. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonpro t Kft. HÍRADÓ. Kutatás + Marketing

GabonaKutató. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonpro t Kft. HÍRADÓ. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing GabonaKutató A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 29. évfolyam 1. szám, 2015. január HÍRADÓ Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonpro t Kft. 2015 90 éves a Gabonakutató A jogelőd

Részletesebben

Bene Zoltán cégvezető

Bene Zoltán cégvezető A közel 20 éve a piacon lévő Karintia Kft. célja továbbra is változatlan. A gazdák számára modern genetikájú, elsősorban a Pannon régióra nemesített őszi és tavaszi vetőmagok előállítása és forgalmazása.

Részletesebben

EREDMÉNYEK ÉS TERMESZTÉSI TANÁCSOK MAGYARORSZÁG

EREDMÉNYEK ÉS TERMESZTÉSI TANÁCSOK MAGYARORSZÁG EREDMÉNYEK ÉS TERMESZTÉSI TANÁCSK MAGYARRSZÁG TELJESÍTMÉNY KUKRICA 2014 NAPRAFRGÓ 1 BEVEZETŐ A MAÏSADUR SEMENCES TÁVLATI CÉLJA : AZ ÖN RÉGIÓJÁNAK MEGFELELŐ PRÉMIUM GENETIKÁT AJÁNLJUK! Mielőtt kereskedelmi

Részletesebben

A LEGJOBB VETŐMAGOK MINDEN TERÜLETRE! A MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉRDEKÉBEN. Elit genetika, minőségi vetőmagok & innovációs szolgáltatások

A LEGJOBB VETŐMAGOK MINDEN TERÜLETRE! A MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉRDEKÉBEN. Elit genetika, minőségi vetőmagok & innovációs szolgáltatások A LEGJOBB VETŐMAGOK A MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉRDEKÉBEN MINDEN TERÜLETRE! Elit genetika, minőségi vetőmagok & innovációs szolgáltatások 1 2015 2 Tisztelt Partnereink! A Maïsadour Semences és a Jouffray-Drillaud,

Részletesebben

VETÔMAG KATALÓGUS 2014.

VETÔMAG KATALÓGUS 2014. VETÔMAG KATALÓGUS 214. A kiszámítható fejlôdés útján Bene Lász ló Ügyvezetô A befektetett munkának, és szaktudásnak köszönhetôen mára a Raiffeisen-Agro elérte azt, hogy a hazai piac legnagyobb, saját fajtaszortimenttel

Részletesebben

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv NAPR AFORGÓ Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom Napraforgó Termesztés-technológiai kézikönyv 4 Kiváló perspektívák a napraforgó előtt 9 A napraforgó termesztés technológiája 15 Napraforgó nemesítési

Részletesebben

Növényvédelmi Tippek 2014/1

Növényvédelmi Tippek 2014/1 Növényvédelmi Tippek 2014/1 2 BASF Tartalom Hírek Az Olvasóhoz 3 3 Az Olvasóhoz Kalászosok Gyomirtás 5 A kalászosok új, 4-dimenziós gyomirtó szere, a Biathlon 4D Kukorica 8 Növeljük együtt a kukoricatermesztés

Részletesebben

CUKORCIROK TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA KIDOLGOZÁSA ALTERNATÍV ENERGETIKAI CÉLOKRA

CUKORCIROK TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA KIDOLGOZÁSA ALTERNATÍV ENERGETIKAI CÉLOKRA CUKORCIROK TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA KIDOLGOZÁSA ALTERNATÍV ENERGETIKAI CÉLOKRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kovács Gergő Péter Gödöllő 2014 A doktori iskola megnevezése: Növénytudományi Doktori Iskola Tudományága: Növénytermesztési

Részletesebben

2007/1. XIX. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2007/1. XIX. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2007/1 XIX. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2 2007/1 Kiállítások Sikeresen szerepelt Intézetünk az augusztus 30. és szeptember 2. között rendezett 15. debreceni Farmer-Expon.

Részletesebben

Eseménynaptár. tatást kaptak a kukorica piaci viszonyairól,

Eseménynaptár. tatást kaptak a kukorica piaci viszonyairól, 2 2011/1 Fajtaelismerés Újabb három fajtával bõvült a külföldön elismert kalászos gabonák sora. Albániában az állami fajtakísérletek eredményei alapján szeptember 8-án minõsítették az Mv Marsall, Mv Suba

Részletesebben

2006/1. XVIII. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2006/1. XVIII. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2006/1 XVIII. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2 2006/1 Eseménynaptár Bemutatók Július 14 15-én nagy érdeklõdés kísérte az Országos Kalászos Gabona Bemutatót. A közel

Részletesebben

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY KÜLÖNKIADÁS 4. évfolyam. 10. szám VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomag kalászosokban ARCVONÁSOK Dr. Vörös Géza MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY barátságos, elegáns luxusóriás HAZAI ÉS KÜLFÖLDI

Részletesebben

A REPCE NÖVÉNYVÉDELME

A REPCE NÖVÉNYVÉDELME A REPCE NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A csírázó repceállományok víz- és táp anyag felvételét gátolják, a kelô repcét agresszíven elnyomják a kul - túr növénnyel együtt megjelenô gyomnövények. A gyo mokkal versengô,

Részletesebben

FEBRUÁR. Bihar F1. Kulcshibrid a paradicsompaprika termesztésben! Teljes fajtasor szabadföldi paprika termesztéshez

FEBRUÁR. Bihar F1. Kulcshibrid a paradicsompaprika termesztésben! Teljes fajtasor szabadföldi paprika termesztéshez Bihar F1 Teljes fajtasor szabadföldi paprika termesztéshez Palotás F1 Magas hozam, kiváló őrlemény! Legkedveltebb almapaprika fajták Peronoszpóra ellenálló konzervuborka fajták hogy a költség biztosan

Részletesebben

VETÔMAG KATALÓGUS 2013. tavasz-ôsz

VETÔMAG KATALÓGUS 2013. tavasz-ôsz VETÔMAG KATALÓGUS 1. tavasz-ôsz Sikeres fajtákkal a szélsôséges körülmények között Bene Lász ló Ügyvezetô 1 és 11 után nem gondolta volna senki sem, hogy van még az idôjárás tekintetében lejjebb. Sajnos

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Információs Szaklap

Országos Mezőgazdasági Információs Szaklap II. évfolyam 3. szám 2015. április Országos Mezőgazdasági Információs Szaklap Az újra felfedezett csicsóka 2015 - A talajok nemzetközi éve Gabonapiaci helyzetkép Mennyi nitrogént igényel a búza tavasszal?

Részletesebben

toznak a zöldtea és a vörösbor polifenol vegyületei is.) A rutin erősíti az érfalakat, növeli rugalmasságukat, szabályozza az áteresztőképességüket,

toznak a zöldtea és a vörösbor polifenol vegyületei is.) A rutin erősíti az érfalakat, növeli rugalmasságukat, szabályozza az áteresztőképességüket, FÓKUSZBAN AZ ALTERNATÍV NÖVÉNYEK Alternatív lehetőségek a szántóföldi növénytermesztésben Dr. Gondola István, Dr. Gocs László, Dr. Nagy László Debreceni Egyetem, Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma,

Részletesebben

6. ENERGIANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE, TERMŐHELYI ALKALMASSÁG, FELHASZNÁLHATÓSÁG Blaskó Lajos

6. ENERGIANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE, TERMŐHELYI ALKALMASSÁG, FELHASZNÁLHATÓSÁG Blaskó Lajos 6. ENERGIANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE, TERMŐHELYI ALKALMASSÁG, FELHASZNÁLHATÓSÁG Blaskó Lajos Az energianövény-termesztés általános kérdései Az energianövény-termesztés alapfogalmai A növényeket termesztési cél

Részletesebben

REPCE VETŐMAG KATALÓGUS

REPCE VETŐMAG KATALÓGUS REPCE VETŐMAG KATALÓGUS 2014 DK IMMINENT CL ÚJ! DK IMIDO CL ÚJ! DK EXPLICIT Tekintélyt parancsoló Elemi erő DK IMAGINE CL 1 MAXIMÁLIS ÉLETERŐ, MAXIMÁLIS TERMÉS Tiszlelt Repcetermesztők! Miért érdemes a

Részletesebben

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom: 2 4 7 14 19 23 23 29 34 38 45 49 52 54 56 56 58 61 666 71 A magyar búza piaci kilátásai Szabványok és minősítések gabonákban A kalászos gabona termesztés általános

Részletesebben

A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia

A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia 2. évfolyam. 3. szám A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia Napraforgó állományszárítás Hazai és nemzetközi sikerek Kedves Olvasó! Idén harmadik alkalommal jelentkezünk

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

P1114 PIONEER AJÁNLAT A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com

P1114 PIONEER AJÁNLAT A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com 01 2. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2014. JANUÁR A TARTALOMBÓL PIONEER AJÁNLAT P1114 ÚJ SILÓKUKORICA HIBRID MITŐL HATÉKONY A DUPONT EXPRESS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA? KORAI KUKORICAHIBRIDEK MÁS SZEMMEL A SZELSŐSÉGES

Részletesebben

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is!

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is! Műtrágyázzunk folyékony kővel! 2 Starterezzünk szárazságban is! Talaj- és növény- 6 orvoslás 10 2012 1. A tavasz egyik nagy kérdése: Mi lesz a repcével? Az már tavaly ősszel egyértelművé vált, hogy a tervezett

Részletesebben

AZ INNOVÁcIó HAGYOMÁNYA. kutatás+marketing. Önt is várjuk nyári fajtabemutatóinkra!

AZ INNOVÁcIó HAGYOMÁNYA. kutatás+marketing. Önt is várjuk nyári fajtabemutatóinkra! A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 29. évfolyam 2. szám, 2015. nyár kutatás+marketing AZ INNOVÁcIó HAGYOMÁNYA Önt is várjuk nyári fajtabemutatóinkra! 1 Tartalom 2 NÉHÁNY GONDOLAT A MINŐSÉGI BÚZATERMESZTÉSRŐL..............

Részletesebben