Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: január 30-án 8.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község Önkormányzat hivatala, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161., tárgyaló helyiség Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea jegyző Kovács László alpolgármester Balázs László képviselő Kmetyné Nagy Nóra képviselő Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a testületi ülésről hangfelvétel készül. Az Egyebek napirendbe javaslom felvenni a Szent Márton Katolikus Iskola kápolna felújításának támogatása iránti kérelmet, elhunyt idős Kovács Imre részére díszsírhely adományozását, Kovács László terembérleti kérelmét, Takács Zsolt földbérleti szerződését megtárgyalásra, a zárt üléshez pedig 3 szociális étkezés iránti kérelmet. A jegyzőkönyv hitelesítésre a tárgyalásra kerülő szmsz-ben foglaltak alapján felkérem t. A napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. Szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése, munkaideje, munkarendje 2. Étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgálati díj hatályon kívüli helyezése 4. A víz- és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezése 5. Az Általános Iskola épületének felújítása KEOP pályázat 6. Az étkeztetési alapszolgáltatás szakmai programja 7. DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlás 8. Egyebek - A Szent Márton Katolikus Általános Iskola kápolna felújítása - Kovács Imre díszsírhely adományozása - Kovács László terembérlet kérelme - Takács Zsolt földbérleti szerződése 1

2 Zárt ülés: 1. Hulladékszállítási közszolgáltatási díj önkormányzati átvállalása iránti kérelem 2 6. Átmeneti segély és szociális étkezés iránti kérelmek Napirend előtt Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Közmunkaprogramban december 1-jétől február 28-áig 5 főt tudunk foglalkoztatni 6 órában. Január 1-jéttől szociális segítőként 2 főt, akiket 8 órában alkalmazunk. Ők Végh Gábor és Korsós Lászlóné. A felső kocsmánál december végén irtási munkákat kezdtek el a közmunkások. A jegyző úrtól engedélyt kértünk és kaptunk is rá, azonban a hó leesett és felfüggesztettük a munkálatokat. Bejelentés érkezett, hogy onnan az ott dolgozók fát tulajdonítanak el. Utána mentem ennek a dolognak, de nem tudtam megállapítani, honnan származik a fa. Amikor másodszor mentem, éppen szilvafát vitt XY a kis traktorjával, amit az anyósa kertjéből termelt ki. Hogyha az idő engedi, szeretném, ha tovább folytatnánk a takarítást. Nem vágjuk ki az összes fát. Most az út melletti rész lett kitakarítva, majd pedig a belső felét szeretnénk, ahol kiszáradt, kidőlt fák vannak. Azokat kitermelnénk, beszállítanánk, és az önkormányzat intézményeiben kerülne felhasználásra. A tegnapi nap folyamán a vízműtől egy fiatalember kijött és 12 embernek ajánlott munkát a meder tisztítására a Derék pataknál, 8 órában, bejelentett munkahely, 7 hónapos időtartamra. Tegnap behívtuk FHT-seket, akik nálunk vannak ellátásban, hogy kikerüljenek a segélyezésből. 12 főt szólítottunk meg első körben, abból 8 vállalta a munkát. Bruttó 75 ezer Ft-os fizetést kapnak, mégsem 21 ezer Ft-os segély. Orvosi ügyelettel kapcsolatban kaptunk tájékoztatót. A közbeszerzés lezajlott, 3 ajánlat érkezett, abból 2 nem volt érvényes, így a Junimed Kft. nyerte el ezt a pályázatot. Eddig mi 33 Ft/fő összeget fizettünk havonta, most ez 29 Ft-ra fog csökkenni. A Polgárőrség végre hivatalosan is bejegyzésre került. A Deko épületének a kiskonyháját már birtokba vették, berendezték. Amint az OPSZ-től megjön nekik az együttműködés, akkor elkezdhetik a munkát. Borsosberény község 12 millió Ft Önhiki támogatást kapott. Ezen összeggel június 30. napjáig kell elszámolnunk a Magyar Államkincstár felé. Ezt a forrást szállítói tartozásokra és működési kiadásokra lehetett felhasználni. Testvértelepülésünk, Tordaszentlászló levélben megkeresett bennünket, hogy a Polgárok Európában elnevezésű pályázatukat pozitívan bírálták el, így augusztus 1-5. közötti időpontban szeretettel várnak bennünket Ipolybaloggal együtt egy közös rendezvényre. A résztvevők névsorát későbbiekben egyeztetjük. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 1. Napirend Szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése, munkaideje, munkarendje Január 1-jétől közös hivatalt alakítottunk ki Bánk és Tolmács községekkel, és bizonyos részeket javítani kell az szmszben. Átadom a szót a jegyzőnőnek, hogy egy pár kiegészítést tegyen a témához. Ketté választanám a napirendi témát. Az egyik a hivatal szervezeti és működési szabályzata, illetve a hivatalra vonatkozó munkarend és szervezeti tagozódás elfogadása. A másik pedig az Önkormányzat, illetve a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata, ami rendeletben kerül meghatározásra. Amint az a Szervezeti és Működési Szabályzatban is szerepel, szeretném ki is emelni, hogy én azt a gyakorlatot szoktam folytatni, hogy a jelentősebb témájú napirendekhez írásos előterjesztés készül, amelyben igyekszünk pontosan, részletesen leírni azokat a kérdéseket, információkat, szempontokat, ami az adott napirendhez kapcsolódik és a döntéshez szükséges. Az ilyen előterjesztéseknél szóbeli kiegészítésre akkor kerül sor, hogy ha valami új információ merült fel, vagy esetleg valami kimaradt az előterjesztésből. Így az ülésen a kérdésekre koncentrálunk. Most is ezt szeretném, nem szeretnék sok szóbeli kiegészítést tenni, hanem, ha kérdés van, inkább arról beszéljünk és arra válaszolnék. 2

3 Beszéljük a változásról, mert változás van a hivatal munkaidő beosztásában, illetve az ügyfélfogadási időben. Ebben a tekintetben egységesen szeretném kezelni a 3 települést, hiszen egy 1 hivatalról beszélünk. Szeretném kihangsúlyozni, mert fontos, hogy ez mindenkiben tudatosuljon, hogy innentől kezdve csak látszólag van 3 hivatal, valójában 1 hivatalról beszélünk, csak 3 helyen történik a munkavégzés. Ezért a 3 munkavégzési helyen egységesíteném a munkarendet és az ügyfélfogadási rendet, ami azt jelenti, hogy hétköznap 8-tól fél 5-ig vannak itt a kolléganők, pénteken 8.00-tól ig. Ügyfélfogadás minden nap van, hétfőtől csütörtökig 9.00-től ig, pénteken 9.00-től ig. Rögzítésre kerültek azok a létszámadatok, ami már a megállapodásnak is a tárgya volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódását, munkarendjét, valami ügyfélfogadási rendjét és az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódásáról, munkarendjéről, valamint ügyfélfogadási rendjéről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 1/2013. (I.30.) képviselő-testületi határozat A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 67. d) pontja alapján a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét a közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodással összhangban a következők szerint határozza meg. 1. A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározásánál elsődleges cél, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal a feladatait a követelményeknek megfelelően, zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el. A Közös Önkormányzati Hivatalban az alábbi jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységek és vezetők működnek: a) Jegyző 1 álláshely köztisztviselő b) Önkormányzati és Hatósági csoport 6,5 álláshely köztisztviselő, melyből 3 fő esetében a munkavégzés helye a közös önkormányzati hivatal székhelye, 2-2 fő a kirendeltségeken dolgozik. c) Pénzügyi csoport 2,5 álláshely köztisztviselő A Pénzügyi csoport munkavégzési helye a Bánki Kirendeltség. 2. A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján: hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig tart. A munkáltatói jogok gyakorlója egy-egy dolgozóra vonatkozóan a munkakörére és egyéni igényeire figyelemmel a fentiektől eltérő munkaidő beosztást is megállapíthat. 3. A Közös Önkormányzati Hivatal a hét valamennyi munkanapján tart ügyfélfogadást. Az ügyfélfogadás rendje: hétfőtől csütörtökig: 9.00 órától óráig pénteken: 9.00 órától óráig. A 30 perc munkaközi szünet órától óráig tart, amikor az ügyfélfogadás szünetel. A jegyző hétfőn és szerdán 9.00 órától óráig a borsosberényi hivatalban, kedden és csütörtökön 9.00 órától óráig a Tolmácsi Kirendeltségen, egyéb időpontokban a Bánki Kirendeltségen, vagy a szükség szerinti településen végez munkát, és minden településen előre meghatározott időpontban heti 3 órában ügyfélfogadást tart. Határidő: január 1-jétől folyamatos Felelős: jegyző 3

4 szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát és az erre vonatkozó határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 2/2013. (I.30.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztettek szerint jóváhagyja a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Rátérünk az Önkormányzat SZMSZ-ére, itt kérdezem meg, hogy van-e valakinek kérdése. Szeretnék egy-két dolgot kiemelni, annak érdekében, hogy egyértelműen tudatosítsuk. A Szervezeti és Működési Szabályzatban az eddigi tapasztalataim és a másik két településen alkalmazott szerintem jó gyakorlat alapján javaslok néhány dolgot az SZMSZ-be beépíteni. A törvényi előírás alapján az ülésről készülő jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. Bánkon és Tolmácson az a gyakorlatot folytatjuk, hogy ezen kívül minden jegyzőkönyvet 1 képviselő is aláír. Átolvassa, átnézi és hitelesíti. Igazolja, hogy valóban az történt és azok a döntések születettek, amit a jegyzőkönyv tartalmaz. Minden testületi ülésen más-más képviselő hitelesíti a jegyzőkönyvet. Az már a testületen múlik, hogy a képviselők kiválasztására milyen gyakorlatot alakít ki. Felvetném és kérek rá visszaigazolásokat, hogy takarékossági szempontból megoldható-e, hogy elektronikusan, el küldjük ki a testületi ülés anyagát, vagy pedig maradjunk ennél a klasszikus papír alapon történő kiküldésnél. Látható, hogy egy-egy ülés esetében mennyi nyomtatásra, fénymásolásra van szükség, ami jelentős költséget jelent. Erre kérek szépen véleményt. Az SZMSZ rendeletünk 6. szakaszának 3. bekezdésében szerepelnek azok a hatáskörök, amelyeket a képviselő testület átruház a polgármesterre. Amik itt fel vannak sorolva, azok a most átruházott hatáskörök. Én ide szeretném javasolni a szociális étkezést is, két okból: az egyik, hogy igazából semmi nem indokolja, hogy a testületnél maradjon ez a hatáskör, mivel a rendeletben a testület leszabályozza, kik azok, akik részesülhetnek ilyen ellátásban, így a polgármesterre átruházható az a döntés, hogy a rendeletben foglalt jogosultsági szabályok alapján meghozza a határozatot a jogosultságról vagy a kérelem elutasításról. Másrészt pedig az ellátott szempontjából is kedvezőbb, mert a kérelem elbírálásában nem kell várni a testületi ülésig, hiszen a polgármester 2-3 napon belül meg tudja hozni a döntést, még a testület ritkábban ülésezik. Javasolnám, hogy ez kerüljön a polgármesterre átruházott hatáskörök közé. És még egy dolog, amit kiemelnék, hogy az ülésekről hangfelvétel alapján készül a jegyzőkönyv. Vélemény ezekkel kapcsolatban? Laci jelezte, hogy neki nincs elérhetősége. Van, de én nem foglalkozom vele, a gyerekek tudják kezelni. De nem olyan nagy dolog, mert meg tudom tanulni. Akár azt is megoldhatjuk, hogy akinek ez nehézséges vagy probléma, annak továbbra is küldjük papír alapon. Már az is spórolás, ha nem mindenkinek kell papír alapon küldeni. Az is nehézség, hogy ha itt vagyunk, és nem tudjuk elő venni. Mert most e szerint tudjuk követni, amiről beszélünk. Ha nincs papír, otthon megnéztük, itt nem tudjuk a folyamatot. Követhetőség szempontjából így jobb. Egy példány mindig itt van előttünk kinyomtatott formában. Ebben van még egy probléma, a zárt ülés. Gondolom a zárt ülés anyaga nem lesz kinyomtatva. Vannak olyan dolgok, amelyről testületi ülésen beszélünk. Számítógépen más is megnézheti az anyagokat. 4

5 Ezzel semmi gond, hiszen ezek az anyagok teljesen nyilvánosak! A honlapunkra minden előterjesztés és jegyzőkönyv fel fog kerülni. Eddig volt probléma, hogy ezeket az anyagokat nem látta a lakosság. Amikor a képviselők megkapják a testületi anyagokat, azzal egyidejűleg a honlapra is felkerülnek ugyanezek az előterjesztések és anyagok, kivéve a zárt ülés előterjesztését. Ez követelmény is, hogy a nyilvánosság biztosítva legyen. Maradjunk a régi bevált módszernél vagy pedig próbáljuk meg, ha nem működik, visszatérünk. Aki támogatja, hogy elektronikus úton kerüljenek kiküldésre a testületi anyagok előterjesztése, az kérem, kézfeltartással jelezze. 3 képviselőnek elektronikusan, 2-nek papír alapon fogjuk kiküldeni az anyagokat. Van-e kérdés, vélemény a szmsz-szel kapcsolatban? Szeretném megkérdezni, hogy mit jelent a 6. 6 pontja az átruházott hatáskörök között. Valószínűleg régi rendeletünkről van szó, ha ez itt szerepel, de nem tudom, mit jelent ez januártól hatályos a hulladékgazdálkodási rendelet, abban szerepel ez az átruházott hatáskör. Ebben a rendeletben a szemétszállítási díjról van egy olyan szabályozás, hogy amelyik ingatlanban nem laknak, arra díjmentességet lehet kérni, és ebben a polgármester hatásköre dönteni. Oda adtunk ki mentességet, ahova nem voltak állandóra bejelentkezve. Közterület használati engedéllyel kapcsolatban: régebben testületi ülésen föltettem egy kérdést, hogy több kereskedő, álkereskedő is bejár a faluba árulni. Vannak hivatalosan bejelentett kereskedők is és helyi kereskedők is, akik iparűzési adót fizetnek. Ezek nem fizetnek semmit, ezekre állapítsunk meg díjat. A jegyző Úr mindig elutasított, hogy nem tudunk semmiféle formán kiszabni díjat. Ezeknek az úgynevezett ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet végzőknek napi iparűzési adót kell fizetni, ha a helyi rendeletben ez le van szabályozva. A helyi rendeletet e tekintetben még nem néztem meg, nem tudom, le van-e szabályozva. Napi 5000 Ft-ig terjedően lehet megállapítani ezt az adót. Ha benne van a hatályos rendeletben, az alapján lehet iparűzési adót beszedni, illetve a közterületen történő árusítás után közterület használati díjat lehet beszedni, szintén helyi rendelet alapján. Egyelőre ilyen témájú helyi rendelettel még nem találkoztam. A helyi adót pedig amennyiben most nincs benne a hatályos rendeletben január 1-jétől lehet bevezetni. Nem volt leszabályozva, mert a jegyző Úr arra hivatkozott, hogy nem lehet erre határozatot hozni. 3 éven keresztül el volt utasítva, bármikor felvetettem ezt a dolgot. Mindig ezt mondta, hogy erre nincs lehetőség, ilyet nem lehet csinálni. Egy dolgot, amit nem lehet tenni, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem jöhetnek ide árulni. Aki viszont ide jön, annak előírható, hogy közterület használati engedélyt kell, hogy kérjen, és ez alapján közterület használati díjat kell fizetnie. Ilyen rendelettel még nem találkoztam itt, valószínű, hogy nincs ilyen rendelet. A közterület használatról tehát lehet rendeletet hozni, ebben elő lehet írni a díjat, hogy mennyit kell fizetni a közterület rendeltetésétől eltérő használata esetén. Hangsúlyozom, hogy ez azonban nem csak az árusokra vonatkozik, hanem aki bármilyen más célra használja a közterületet, például a közterületen tüzifát tárol, vagy közterületen parkoltatja hónapokig a lerobbant autóját, annak is kell használati díjat fizetnie ez után. Most mondtam néhány példát, de sok ilyen eset lehet, amikor a közterületet a rendes használatától eltérő célra használja bárki, akár berényi lakos is, akár más, akkor annak a közterület használatáért díjat lehet megállapítani. Ez alapján lehet megállapítani a díjat annak is, aki itt árul, de természetesen ez a díj nem lehet irreálisan magas, ennek nem lehet az a célja, hogy ne jöjjenek ide árulni. Mindez kizárólag azt a célt szolgálja, hogy aki a közterületet más célra használja, annak ezért valamennyi díjat kell fizetnie. A másik lehetőség a napi iparűzési adó fizetési kötelezettség, amit az iparűzési adó rendeletben elő lehet írni. Ne csak a helyi kereskedők legyenek bűntetve ezzel, mert főleg a szezonban a java forgalmat elviszik a közterületen áruló egyének. A másik, hogy olyan határozatot is kellene hozni, hogy valahogy fel lehessen lépni azok ellen, akik meg be sem jelentkeznek. 5

6 Nem kell, hogy nálunk bejelentkezzen, a székhelye szerinti jegyzőtől kell, hogy engedélye legyen. Erre jó szolgálatot tehet a polgárőrség, aki odamegy, megkérdezi, megnézi, van-e engedélye a kereskedőnek. De akár állampolgár is tehet bejelentést, hogy ha engedély nélküli árusítást tapasztal. Erre csak példát szeretnék mondani. Bejöttem, szóltam a jegyzőnek, hogy három árus van, és szeretném megkérdezni, hogy kik ők. Időpontot is kell nekik megjelölni, hogy mikor jönnek a faluba, és nem nyilatkozott. Nem feltétlenül tudunk erről, csak ha az engedélyt kiadó jegyző értesíti a többi települést, akkor van róla tudomásunk. Utána néztünk a nagyoroszi jegyző Úrral, nekik is ugyanúgy be kell jelenteni, hogy hétfő, csütörtök, pénteken ig jön a faluba. Itt is kell tudni róla, mert ha jön egy APEH ellenőrzés, akkor azt el tudja mondani, hogy Borsosberénybe nyitva van egy kocsma, egy zöldséges, egy vegyesbolt, meg itt van most két árus. Ezeket lehet ellenőrizni a faluban. Nem írja elő a jogszabály, hogy nálunk be kell bejelentkeznie. Az engedélyt a székhely szerinti önkormányzatnál kell kérnie. Jó esetben a székhely szerinti önkormányzat értesíti azokat a településeket, akiket a kérelmező az árusítással érintett településként megjelölt. Ekkor tud róla az önkormányzatunk. De ha nem értesít az engedélyt kiadó hivatal, akkor nem tudunk róla. Nem az árusok kötelezettsége, hogy ide jöjjön és bejelentkezzen. Ő megjelöli a kérelem nyomtatványba, hogy hol szeretne árulni, és részéről ennyi. Jó lenne, ha a jegyzőnő a következő ülésre előterjesztene ezzel kapcsolatban valamilyen megoldást. Utána nézni és kidolgozni valamit erre vonatkozóan, mert az elmúlt időszakban csak elutasítást kaptunk a jegyző Úr részéről. Nekem Nagyorosziban is van üzletem, és ott is ugyanez felvetődött. Bent voltunk a jegyzőnél. Kijött, ellenőrzött egy egyént. Le akartuk követni, de kiderült, hogy őstermelő. 4 őstermelői papír van nála, de egyik sem arról szólt. Levelet írtunk a falu jegyzőjének és máig sem tudom, hogy ki az a személy, milyen engedélye van. Volt olyan is, akinek kiállítottak kereskedői engedélyt, Salgótarján környékéről járt ide. Ha kereskedik a faluban, fizessen iparűzési adót ő is. A következő ülésre a sok minden más mellett nem szeretném vállalni ennek az előkészítését, de mondjuk a márciusi vagy az áprilisi ülésre előkészítünk ennek szabályozására egy rendelet tervezetet, feltéve persze, ha nincs ilyen önkormányzati rendelet. Van-e még észrevétel, hozzászólás? Még egy megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogy az átruházott hatáskörben, ha dönt a polgármester, a testület kapjon róla tájékoztatást utólag. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Szervezési és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tervezetet az előterjesztés szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a szociális étkezés a polgármester hatáskörébe kerül, elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Szervezési és Működési Szabályzatról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (I.30.) önkormányzati RENDELETE A Szervezési és Működési Szabályzatról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 6

7 2. Napirend Étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet Tudjátok, hogy január 1-jétől a Duna-Dráva Vendéglátó Kft-vel kötöttünk szerződést, tehát az étkeztetést ők biztosítják. Annyi a változás, hogy az iskolában a gyermekétkeztetést nem mi végezzük, hanem az egyház biztosítja. Az előterjesztésben látjátok, hogy a régebbi nyersanyagnorma megemelésre került, így a térítési díjakat is módosítani kell ennek megfelelően. Nálunk így az óvoda, a szociális étkeztetés és a felnőtt étkezés maradt. Még annyit kérnék, hogy a jegyzőnő vagy Klári elmondaná, hogy a szociális étkezésnél eddig nem megfelelően volt kiszámolva az összeg. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető A szociális étkeztetésért állami támogatást kapunk. A térítési díjakat úgy kell megállapítanunk, hogy az egyén által fizetett térítési díj nem lehet magasabb, mint amibe nekünk kerül az étkezés, csökkentve az állami támogatás egy étkezési adagra jutó összegével. Ezt nem haladhatja meg a térítési díj összege, mert akkor nyereséges lenne. Épp ezért ez egy alapvető szabály, és ennek következtében ez most térítési díj csökkenést eredményez a korábbi összeghez képest. 421 Ft az a nettó összeg, amibe nekünk kerül a beszállított étel, és ezt csökkenti az állami normatíva egy napra jutó összege. Ez az egy éves naptári napok szerinti igénybe vételi napok szerint van kalkulálva. Gyakorlatilag nettó 200 Ft fölötti összeget nem állapíthatunk meg, mert az már nekünk nyereséges lenne. Az óvodánál a gyermekek védelméről szóló törvény határozza meg, hogy hogyan és miként kell megállapítani a térítési díjakat. Az óvodai térítési díjaknál az élelmezés nyersanyag költsége a mérvadó. Az óvodai nyersanyagköltséget teljes mértékben átháríthatjuk a térítési díjban az érintettekre. Itt eddig nem ez volt a gyakorlat, hanem az önkormányzat a nyersanyag költséget tovább csökkentette 15 Ft-tal, és csak annyit téríttetett meg. Mi most egy köztes megoldásra tettünk javasoltunk ebben az előterjesztésbe, így 12 Ft-os önkormányzati kedvezményt még mindig ad a testület a nyersanyagköltségből. Én azt mondom, hogy idővel az lenne a célszerű, ha beállnánk a nyersanyag költségre, és azt fizesse meg az ellátott, mivel nekünk még ezen felül is van egy bizonyos rezsi költségünk, van a kiszolgáló személynek valamennyi költsége, amit nem téríttetünk meg az ellátottal, akkor legalább a nyersanyag költség jó lenne, ha megtérülne a díjban. Nem olyan nagy volumenű különbséget jelent ez, hogy ha a 12 Ft-ot idővel kifuttatnánk 0 Ft-ra, és a nyersanyagköltségből nem adnánk további kedvezményt. Ez lenne egy hosszabb távú elképzelés, de most jelen pillanatban ezzel a 12 Ft-os nyersanyag költség támogatással terjesztettük elő. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Tehát ez azt jelenti, hogy idáig 450 Ft napi árat kértünk egy óvodástól, most pedig 500 Ft-ot kérnénk. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Az 500 Ft ár bruttó áfás ár. Kovács László alpolgármester Az iskolánál ez hogyan alakul? Ott is megemelték a nyersanyagnormát. A szolgáltató jelezte előző évben, hogy nem tudja abból a nyersanyagnormából kihozni, valamennyit emelni kell. A tavalyi, első 4 hónapra kötött szerződésünkben még nem szerepel a 30 e Ft-os rezsi hozzájárulás, a mostaniba már beletettük. A felnőtt étkezésről annyit, hogy nálunk 640 Ft volt meghatározva a rendeletünkben, most pedig 535 Ft-on szállítja. Ide tegyünk rá nyereséget, vagy ne? Az iskolában ez az összeg lett elfogadva, tehát 535 Ft-ot kell fizetni. Nyereséget nem tett rá az iskola. Vendég ebédelők többnyire a pedagógusok. Hagyjuk-e a 640 Ft-ot a mi térítési díjunkat, vagy pedig egységesítsük az iskolával, mert úgy látom, hogy a szolgáltató nekünk is ugyan azt küldte meg, mint az iskolának. Hogy gondoljátok? Kovács László alpolgármester Nehogy többet fizessen egy óvodás, mint az iskolás! Az iskolás többet fizet, mert nagyobb adagot kap. Én úgy látom, hogy a szolgáltató úgy alakította ki az árakat, hogy mérlegelte ezeket. Figyelembe vette, hogy óvodás, iskolás és egyenlő mértékben emelte a normát. Hogyan gondoljátok a felnőtt térítési díjat, 530 Ft vagy 640 Ft? 7

8 Kmetyné Nagy Nóra képviselő Maradjon az eddig meghatározott ár! Tehát akkor maradjunk az előző térítési díjnál, a 640 Ft-nál? Az óvodai étkezés maradna 500 Ft/nap, a szociális étkezés 254 Ft/nap, a felnőtt étkezés pedig 640 Ft/nap. Akkor az elhangzott javaslat szerint a 2. szakasz d) pontjában 504 Ft+Áfa lesz, az bruttó 640 Ft, és így nem változott a felnőtt étkezés térítési díja. Ez azt fogja jelenteni, hogy az iskolai felnőtt étkező olcsóbban kapja meg, mint aki tőlünk veszi. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásával, úgy, hogy a felnőtt étkezés térítési díja továbbra is 640 Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.30.) önkormányzati RENDELETE Az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elhagyta az ülést. 3. Napirend A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj hatályon kívüli helyezése A törvényi változás miatt van erre szükség. Már nem a képviselő-testület állapítja meg ezt a díjat, hanem egységesen a mindenkori felelős miniszter fogja meghatározni, ezért hatályon kívül kell helyeznünk a díjra vonatkozó rendelkezést. Olvashattátok, hogy OHÜ minősítéssel kell rendelkezni majd, és a beszállítónak és a hulladékkezelőnek vagy egynek kell lennie, vagy pedig szerződést kell kötni a hulladékgazdálkodónak a beszállítóval. Jelen pillanatban nálunk Gáspár János vállalkozó végzi ezt a munkát. Fél éve van rá, hogy az engedélyeket beszerezze, illetve legfeljebb további fél évben láthatja el a közszolgáltatást, utána meg fog szűnni ez a lehetősége, ha nincs engedélye. A vállalkozót mindenképpen meg fogjuk keresni és megbeszéljük vele, hogy hogyan lesz a jövőben. Ehhez van-e valakinek kérdése? Már a bio-hulladék szállítás is belekerül ebben az évbe a kötelezően ellátandó szolgáltatásba. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával és a rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I.30.) önkormányzati RENDELETE A települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 8

9 4. Napirend A víz- és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezése Itt ugyanaz történt, már nem a képviselő-testület dönti el az ivóvíz és csatorna szolgáltatás díját, ezért kellene hatályon kívül helyezni a rendeletünket. A mindenkori felelős miniszter jogosult a díj megállapítására. Ehhez van-e kérdés? Csak azt szeretném megkérdezni, hogy mi szabjuk meg az értéket, vagy meg van szabva? 2012-től már nem az önkormányzat határozza meg az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díját. Mi azért nem értékeltük a díj változást, mert nekünk volt egy olyan szerződésünk a DMRV-vel, amely szerint 2012-ben nem változtatja az árat. Lesz-e valami árváltozás? Novemberben volt egy tájékoztató Berkenyén, ahol az hangzott el, hogy szeptemberig biztosan nem változtatja meg a díjakat. Lehetséges, hogy egységesítve lesz az országon belül? Igen, most erről folynak a tárgyalások. Jelen pillanatban nincs változás, szeptemberig biztosan nem. Elhangzott az esetleges csökkenés is. Mi lehet, hogy jól járunk, mert nálunk elég magas a díj. Még az egyeztetések folynak. Majd megfizetjük a szemétdíjba, mert az viszont nálunk alacsonyabb! Igen, hatósági áras lesz év januárjától. Ebben a szemétdíjban azt nem értem, hogy maga a Zöldhíd hatósági áras volt elvileg, eleve magasabb áron viszi el a szemetet. Ha vállalkozó olcsóbban elviszi, ő szabott árat, akkor tulajdonképpen nyereséget fogunk termelni, vagy a másiknak oda kell adni. Ebbe az árba sok költség beépül, például a hulladék lerakási díj 3000 Ft, jövőre 6000 Ft. Lehet látni, hogy évről-évre emelkedik, Ezt minden hulladékkezelő be kell, hogy építse az árba. Meg kell fizetni a szolgáltatónak, illetve hát a lakosságnak. Most sem azért olcsó az itteni szemétszállítási díj, mert olcsón viszi el a vállalkozó, hanem azért is, mert az önkormányzat állja a költségek egy részét, és nem a lakosság. Jobban jövünk ki, ez tény és való, csak hogyha jövőre ez le lesz szabályozva, azt kell elfogadni. Ha a Gáspárnak sikerül szerződést kötni valamelyik hulladékgazdálkodóval, akkor is lehet, hogy magasabb lesz a díj. Ha marad is a Gáspár, nem a szállító fogja beszedni a pénzt, hanem a hulladékkezelő, és Ő fogja fizetni majd a szállítóját, azért kell vele szerződést kötnie. Most a szállító a kulcsfigura a rendszerben, de innentől kezdve a hulladékkezelő lesz a kulcsfigura, azzal fog szállítatni, akivel akar, mivel a fő költség nem a szállítás, hanem a kezelés. Jövőre kikerül az önkormányzat ebből a körből. Bánkon ez most is így van. A Zöldhíddal vannak a lakosok szerződési viszonyban. 9

10 És ott mennyi a lakosságra áthárított összeg? Éves szinten 30 ezer Ft körüli összeg. Ez várhatóan magasabb lesz a hatósági ár bevezetésével. Amikor a polgármesterekkel találkoztam, elmondták, hogy 28 ezer Ft és 33 ezer Ft között mozog az éves díj. Nekünk nem befolyásolja azt, hogy Salgótarjánba van a lerakónk? Természetesen meg fogjuk őket is keresni, hogy milyen lehetőségeket tudnak kínálni, hogy tudnak-e a Gáspárral szerződni. Végül is, ha lehet, hordhatjuk Salgótarjánba is ugyan úgy, mint most. Kedvezőbben veszik át a szemetet? Igen, mert ott úgy van, hogy amit beszállít, azt mázsálják, a Zöldhídnál pedig átlagolják. Nálunk ez szerencsésebb. Nekünk mindig kiállítanak egy mérlegkönyvet is, hogy mennyi a beszállított szemét, és ez után fizetünk. A Zöldhídnál pedig meg van, hogy 1 főre hány tonna az összeg háztartásonként. A Zöld Híd az összes költségével és az összes bevételével kalkulál, és az alapján határozza meg az egy ingatlan tekintetében fizetendő szolgáltatási díjat. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat nem volt. lezárta a napirendet, szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a víz- és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló önkormányzat rendeletet hatályon kívül helyezzük, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a víz- és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló önkormányzat rendelet hatályon kívül helyezését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (I.30.) önkormányzati RENDELETE A víz- és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló önkormányzat rendelet hatályon kívül helyezése A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 5. Napirend Az Általános Iskola épületének felújítása KEOP pályázat Tudjátok, hogy azért indulnánk a KEOP-os pályázatban, hogy ha a spanyol pályázatunk esetleg nem részesülne kedvező elbírálásban, legyen egy másik lehetőségünk. Sajnos Busai Ákos még nem tudta megmondatni, hogy a fűtés mennyibe kerülne. Hétvégén már a nyílászáró felmérés megtörtént, és a hőszigetelés felmérése is. Még a gépész ajánlatára vár, akkor tudja megmondani a végleges összeget, vagyis, hogy mennyibe kerülne a KEOP-os pályázat. Módosult a pályázat, lehet 50 millió Ft fölötti összeg is. Az EKIF-nél is jártam 2 héttel ezelőtt, ugyanis ők is egy GKF céggel keresték fel az iskolát. Cserhátsurány, Patak és Borsosberény intézményeire az egyház íratna pályázatot. Mondtuk, hogy mi elindítottuk a Lagross Kft-vel a pályázatot, és azért indítottuk el a KEOP-ot is, hogyha nem nyerne a spanyol, ott legyen a másik pályázat, hogy a kettő közül nyerjünk valamelyik pályázaton. Azt mondta a főigazgató, hogy ebben az esetben, hogyha nem az egyház íratja, akkor nem tudja az önrészt biztosítani. A legújabb információ alapján az önkormányzatnak 15%-os önrésszel kell rendelkeznie. Ha az egyház pályáz, akkor 40%-kal. 10

11 Kovács László alpolgármester Ha az egyház pályázik, a 40%-ot kifizeti, és ha az önkormányzat, akkor a 15%-ot nem fizeti ki? Igen. Gondolom a GKF céggel olyan megállapodásban van, hogy a 3 pályázatot ők írták volna egységesen, és akkor az nekik kedvezőbb. Természetesen mi is abban reménykedünk, hogy a spanyol pályázat fog nyerni, mert az 100%-ban finanszírozott. Busai Ákosék azt mondták, hogy március hónapban várható az eredményhirdetés a spanyol pályázatban, de talán két hét múlva megtörténik. Ennek tudatában döntsünk, hogy beadásra kerüljön-e a KEOP. Ha nincs eredmény, és közben a spanyolt megnyernénk, az a megállapodás a Lagrossal, hogy eltekintenek a sikerdíjtól. Az iskola igazgatóval is beszéltük, hogyha a GKF Kft-vel íratja az egyház, ott a sikerdíjat mindenféleképpen ki kell fizetni. Kovács László alpolgármester Akkor két hét a döntés? A legutolsó információk szerint 2-3 héten belül elbírálás lesz a spanyol pályázatnál és nem kell márciusig várni, hanem hamarabb lesz eredmény. Hogy mikor kerül kiírásra a KEOP, nem tudjuk, mert úgy van, hogy megcsinálják a pályázatot és várunk a kiírásra, hogy akkor rögtön beadjuk. Ez a kiírás már tavaly szeptembertől húzódik. Ha szerencsénk van, akkor lehet, hogy be sem kell adni ezt a pályázatot, mert lesz eredmény a spanyol pályázatnál. Nem tudom jegyzőnő, sikerült-e utána érdeklődni, hogy tudunk-e felvenni hitelt a pályázathoz? Igen, az Eu-s pályázatok önerejéhez tudunk hitelt felvenni hitel, a saját bevétel 50%-ig. A határozatot mindenféleképpen meg kellene hozni a pályázat beadásához, hogy tovább tudjanak lépni, és beadásra kerülhessen a pályázat. Természetesen az EKIF igazgató azt is mondta, hogy a 3 pályázatból lehet, hogy egy sem fog nyerni. Nem tartja valószínűnek, hogy mind a 3 pályázat nyer. Sok beadvány lesz, sokan fognak pályázni. Az önkormányzatnak a 15% önerő is nagyon kedvező. De még nem tudjuk a pontos összeget. Elhalasztható a döntés, amíg a számítások alapján megtudjuk a szükséges önerő pontos összegét. Ha vannak már pontos összegek, akkor visszatérünk rá. Úgy el tudnátok fogadni, hogyha majd tudjuk már a kikalkulált összeget? Egy rendkívüli ülés keretében ezt meg tudnánk vitatni. Körülbelül 7,5 millió Ft az önrész összege. Kmetyné Nagy Nóra képviselő Mennyi hitelt kapunk? Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Gyakorlatilag ez úgy működik, hogy ha hosszabb távra veszünk fel hitelt, az éves törlesztő rész nem haladhatja meg az adott évi saját bevételünk 50 %-át. A hitel futamidejével lehet játszani. Valószínű, hogy millió Ft közötti lesz az összeg, ugyanis a hőszigetelés, nyílászáró csere, kondenzációs kazán fog csak szerepelni a KEOP pályázatba. A KEOP-nak is két része van. Az egyik, ami erre irányul, amit elmondtam. A másik pedig az, hogyha a megújuló energiát választjuk, akkor legalább 50 %-os megtakarítást kell produkálni éves szinten. Az viszont nagyon sok, nem biztos, hogy beleférnénk. Természetesen a spanyol pályázatot a megújuló energiával tervezték. Az esetleg jó, ha elnapoljuk és egy rendkívüli ülés keretében megbeszéljük, amikor már tudjuk az összeget? szavazásra tette fel a kérdést: aki egyet ért az Általános Iskola épületének KEOP pályázat útján történő felújításával kapcsolatos döntés elhalasztásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az általános iskola épületének felújítására vonatkozó KEOP pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntést későbbi Képviselő-testületi ülésre halasztja. 11

12 6. Napirend Az étkeztetési alapszolgáltatás szakmai programja A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a szociális alapszolgáltatást ellenőrizte a tavalyi év folyamán, és sajnos feltártak hiányosságot. Az egyik ilyen hiányosság volt, hogy az étkeztetés szakmai programjával nem rendelkeztünk. Ez most került elkészítésre. Benne van, hogy az önkormányzat biztosítja az étkeztetést, és az, hogy milyen formában, és milyen az igénybevétel módja. Ehhez van-e észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat? Ki az az egy fő munka törvénykönyve szerint foglalkoztatásban álló gondozó, aki a szociális ellátásnál meg van jelölve? Az, aki éppen közmunkában erre a feladatra fel van véve. Egyébként hány szociális ebédelő van? 10 fő alatt vagyunk. Van, aki a szociális étkezők közül nem kér kiszállítást, hanem ő maga viszi el. lezárta a napirendet, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az étkeztetési alapszolgáltatás szakmai programját az előterjesztettek szerint elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az étkeztetési alapszolgáltatás szakmai programját, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot: 3/2013. (I. 30.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Borsosberény Község Önkormányzat étkeztetés szociális alapszolgáltatás Szakmai Programját az előterjesztettek szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 7. Napirend DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlás Hogy a DMRV Zrt-nek mi is a részvényesei legyünk, 1 db törzsrészvényt kell vásárolni, melynek értéke 11 ezer Ft. Azokon a területeken fog szolgáltatást ellátni, aki a részvényese. Úgy gondolom, nem egy nagy összeg ez, ugyan ki más végezné a szolgáltatást, mint a DMRV Zrt? Nagy választási lehetőségünk nincs. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyet ért a DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlás és a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlásról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 4/2013. (I.30.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (2600 Vác, Kodály Z. út 3., Cg ), mint eladótól 12

13 megvásároljon 1 (egy) darab Ft (tizenegyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényt, Ft, azaz Tizenegyezer forint vételárért. A képviselő-testület jóváhagyja az erre vonatkozóan előterjesztett részvény adásvételi szerződést, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja, a vételárat az eladó bankszámla számára átutalja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 8. Napirend Egyebek A Szent Márton Katolikus Általános Iskola kápolna felújítása Az iskola nyert 1 millió Ft-ot az iskola kápolnájának felújítására. Ez az összeg a legszükségesebb munkálatok elvégzésére sem elegendő. A Püspök Atya is 880 ezer Ft összeggel támogatta ezeket a munkálatokat. A belső berendezéshez kérnek támogatást, és akkor kívülről és belülről is teljesen megújulna a kápolna. A falunak is egy olyan pontjává válna, ami egy ide érkezőnek érdekesség lehet. Összeget nem tartalmaz a kérelem. Ha megfelelő, én már említettem az Igazgató Úrnak, hogy a szüleimnek és a nagybátyámnak az udvarán fenyők kerülnek kivágásra, most már ki is vannak száradva, és Ők felajánlották ezt a fát, hogy esetleg ebből valamilyen bútort tudnának készíttetni. Kovács László alpolgármester Elkezdődött már az építkezés? Igen, március végéig kell befejezni. A Credit Kft. kezdte el a felújítást, az fogja végezni. A kápolna belseje teljesen ki van takarítva, fel van törve a beton. Társadalmi munkában elvégezték a kollégák. Támogassuk-e ezt a kérelmet? Ha támogassuk, akkor milyen összeggel? Azért jó lenne, ha lenne itt egy összeg! Én rákérdeztem, hogy mennyire gondolna, 100 ezer Ft megfelelne-e? Ő azt mondta, hogy nem gondolná, hogy annyiból kijön! Úgy gondolom, ha megfelelő a faanyag, és azt fel tudják dolgozni, azért az nagy segítség lenne. 100 ezer Ft-nál többen nem nagyon gondoltam. Eleve a költségvetés előtt vagyunk, nem látjuk még, hogy fogunk állni. Támogassuk-e? Milyen összegben? Mit szóltok a 100 ezer Ft-hoz? lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Szent Márton Katolikus Általános Iskola kápolna felújításához 100 ezer Ft összegű támogatást adjunk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Szent Márton Katolikus Általános Iskola kápolna felújítás támogatás iránti kérelmét, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 5/2013. (I.30.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete a Szent Márton Katolikus Általános Iskola (2644 Borsosberény, Rákóczi út ) kérelme alapján egyszeri Ft vissza nem térítendő támogatással támogatja a felújításra kerülő iskolai kápolna belső bútorzat és berendezés beszerezését. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás összegét az önkormányzat pénztárából az általános iskola igazgatója részére kifizesse. Határidő: az iskola igazgató igénye szerint Felelős: polgármester 13

14 Kovács Imre díszsírhely adományozása Tudjátok, hogy a közmeghallgatáson szó volt arról, hogy a díszsírhelyeket megszüntetjük majd és felparcellázásra kerül a terület. Ez lenne az egyik, hogy ki kellene menni, és megnézni, melyik lenne az a terület. A hozzátartozók kérték tőlünk, hogy abba a sorba legyen eltemetve Imre bácsi. Én úgy gondolom, hogy meg is érdemli. Nagyon sok mindent tett Imre bácsi a faluért, nagyon sok pozíciót ellátott, úgy vélem, eltekinthetnénk a sírhely összegétől is. Ezzel is elismernénk, hogy sokat tett a faluért. A jegyzőnő egyelőre még keresi az erre vonatkozó helyi rendeletet, egyelőre nincs meg. A helyi rendeletet egyelőre nem találjuk, nem tudjuk, mi hogy van szabályozva. Tudjátok, ez már egy régi rendelet, és felül kellene vizsgálni. Mit szóltok hozzá, tegyünk ilyen gesztust a család felé? Ki szerették volna fizetni, de mondtam, hogy mi ezt megtárgyalnánk. Azt mondtam, hogy jelen pillanatban temetkezhetnek oda, mert azt a sort mindenképp ki kell tölteni. Kmetyné Nagy Nóra képviselő Mennyibe kerül most egy sírhely? Ez egy kettes sírhely, 2500 Ft. Nem egy nagy tétel. És majd a rendeletünket úgyis felül kellene vizsgálni. A díszsírhelyek kikerülnek. És esetleg olyan részt kellene bele tenni, hogy aki tényleg feladatot látott el a faluban, bárhol szeretne a temetőben temetkezni, legyen mód rá. Adjuk, de akkor a kört tényleg le kell szabályozni. A gyűlésen elhangzott, hogy mindenki egyenlő, tehát ezt így kommentálták a falusiak. Én akkor is azt mondom, hogy mindenki egyenlő, de van egy polgármester, volt egy polgármester, aki egy elöljáró. Csak meghozta a testület valami miatt ezt a rendeletet. Ott azt a két sort hagyjuk meg, hátha lesz még olyan, aki úgy gondolja, hogy valamit tett a faluért, és megérdemli abba a sorba a helyet. A mögötte lévő területet parcellázzuk fel. Nem értettem egyet a közmeghallgatáson sem az elhangzottakkal, és nem oda valók voltak azok a bekiabálások. Véleményt nyilvánítottak, de nem úgy, ahogy kellett volna. Ahogy most is gesztust akarunk Imre bácsi felé tenni, úgy hagyjuk meg azt a két sort a későbbiekre is. Hogy aki úgy érzi, oda szeretné temettetni a hozzátartozóját, hagyjuk meg azt a két sort. Le kellene ezt szabályozni! A közeljövőben, ha előkerül a rendelet, akkor le kell szabályozni. Kovács László alpolgármester bejelentette személyes érintettségét. A képviselő-testület döntése, hogy Kovács Lászlót személyes érintettség miatt kizárja-e a szavazásból. A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Kovács László képviselőt nem zárta ki a szavazásból. lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Kovács Imre részére díszsírhelyet adományozzunk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta Kovács Imre részére történőt díszsírhely adományozását, és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 6/2013. (I.30.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete elhunyt Kovács Imre (volt Borsosberény, Rákóczi út 11. szám alatti lakos) részére, az elhunyt hosszú időtartamú és 14

15 kiemelkedő közösségi tevékenységének elismeréseként és tiszteleteként a temető díszsírhelyek részére fenntartott területén díszsírhelyet adományoz. A képviselő-testület a díszsírhelyet sírhely megváltási díj nélkül biztosítja 25 évre vonatkozóan. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elhunyt díszsírhelyét a temetőben e célra fenntartott területen kijelölje. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Kovács László terembérleti kérelme Kovács László kérelme most érkezett, ezért nem került kiküldésre. Felolvasom: Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő Testület! Következő kéréssel fordulok Önökhöz, szombat 15:00-tól szeretném elkérni, (kibérelni) az önkormányzathoz tartozó nyugdíjas klubhelyiséget. Cél: Családi rendezvény. Program: 15:00-tól uzsonna, kötetlen beszélgetés. Program időtartama alatt a Nyugdíjasklub vezetője, vagy az általa megbízott személy felügyeletét szeretném kérni. Szükség esetén a vendéglistát külön küldöm. A helyiség átadás-átvételét, a használati eszközöket a megbízottal egyeztetem. Köszönöm az elbírálást! Üdvözlettel: Kovács László Oda adjuk a helyiséget vagy nem, mi a képviselők véleménye! A Nyugdíjas Klub vezetőjétől megkérdezted, megengedte? Kovács László alpolgármester Igen, nincs semmi problémája vele. A terem bérbe adásához kapcsolódóan a bérleti díjról is szülessen döntés. A Művelődési Ház bérleti díja, ha valaki hivatalosan kibérli, 750 Ft-ot szokott lenni, vagy pedig ingyen odaadjuk. Szerintem most adjuk ingyen! A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy Kovács László alpolgármestert személyes érintettség miatt kizárja a szavazásból. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Kovács László terembérleti kérelmének elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Kovács László terembérletre irányuló kérelmét, és 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 7/2013. (I.30.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete Kovács László (2644 Borsosberény, Rákóczi út 20.) kérelmező kérelmét támogatja, és az önkormányzat tulajdonát képező nyugdíjas klub helyiséget (Petőfi út 62.) február 9-én szombaton bérleti díj mentesen családi rendezvény céljára biztosítja. A használat során esetlegesen okozott kárt a kérelmező Kovács László köteles megtéríteni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiség használati eszközökkel történő átadás-átvételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 15

16 Takács Zsolt földbérleti szerződése Ma reggel került az asztalomra, felolvasnám: Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő Testület! Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy azt a földterületet, amelyet eddig béreltem, aminek a helyrajzi száma 495/1, szeretném megvásárolni vagy továbbra is bérelni, ha nem az eladás mellett döntenek. Köszönettel, és türelemmel várom válaszukat. Takács Zsolt Tudjátok, ez az a terület, amit odaadtunk neki használatra, hogy kitakarítsa, a pataknál a kertvéget. Szeretné megvásárolni, vagy ha nem, akkor bérelni a továbbiakban is. Bérbeadásról döntöttünk akkor, 1 évre volt odaadva neki. Lehet hosszabb időtartamot is megszabni, mert gazdálkodik rajta. Úgysem 1 évre gondolta. Lekerítette és legeltet rajta. Most is mondta, hogy szeretné azt is jelezni, hogy rengeteg szemét felgyülemlett a területen, így ők azt kitakarítják. Az elkerített területen belül? Nem, azon kívül, azt is kitakarítanák. Neki bántja a szemét, hogy odarakják a szemetet. A képviselő-testület úgy látom, a bérletet fogja támogatni. Mennyi időre? Határozatlan időre is lehet, ha úgy gondolja a testület. Legyen inkább határozott, mert így figyelmeztetnek, hogy lejár. 5 év? Ingyenes használattal vagy bérleti díj fejében? Ingyenes használattal, annak fejében, hogy kitakarítja. Akkor ne legyen 5 év! Mert azért adtuk ingyen egy évre, hogy kitakarítja. Akkor ne egy hatalmas összeggel, de ne is ingyen. Úgy is meg lehet határozni a díjat, hogy X Ft/m 2, vagy pedig fix összegben is megállapítható. Utoljára 20 Ft/m 2 volt, amit odaadtunk. A bérlőnek van ebből bevétele? Termel rajta valamit? Legeltet rajta. Legelőnek használja. Valami minimális összeget csak meg kell szabni, mert utána meg jön más is, hogy neki ez kell, az kell ingyen. Van más terület is haszonbérbe adva az önkormányzatnak? Mennyiért? Kiadtunk Hetényinek is, és éves szinten 30 ezer Ft-ot fizet. 16

17 Jó az, ami a rendeletben van! Nincs ilyen rendelet. Erről maximum egy határozat lehet valahol. Határozzon meg egy díjat a testület! Akkor adjuk bérbe 1 évre megint ingyen, vagy napoljuk el, és utána nézünk, mekkora a terület, és mennyiért adtunk oda területet korábban! lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért, hogy Takács Zsolt földbérleti szerződésével kapcsolatos kérelméről a döntést elhalasszuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Takács Zsolt földbérleti szerződésével kapcsolatos döntést egy későbbi Képviselő-testületi ülésre halasztja. További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülés folytatta a napirendek tárgyalását. K.m.f. Molnárné Gere Rita polgármester Torma Andrea jegyző A jegyzőkönyv hiteles. Balázs László képviselő 17

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 22/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2016. július 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. október 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-3/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 26-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl

Részletesebben