A napraforgó. növényvédelme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A napraforgó. növényvédelme"

Átírás

1 A napraforgó növényvédelme 2013

2 A napraforgó A napraforgó a legfontosabb olajnövényünk. Fél millió hektár körüli vetésterületével a harmadik legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény Magyarországon. Sajtolásából nyerhetô az egyik legjobb minôségû, minden alapvetô igénynek megfelelô étolaj. Korábban a napraforgót igénytelen növénynek tekintették, ma már köztudott, hogy megfelelô termésszint csak intenzív termesztés technológiával érhetô el. A Bayer CropScience növényvédelmi ajánlata az elvetett mag védelmétôl a betakarítást szükségszerûen megelôzô deszikkálásig, a következô technológiai megoldásokat tartalmazza: A napraforgó élelmes, erôteljes fejlôdésû növény. Melegigényes, és fôleg a kaszatok kialakulásakor jelentôs menynyiségû vizet használ fel. Fôgyökere dúsan elágazik és akár 2-4 méter mélyre is lehatol. Oldalgyökerei cm mélységig szövik át a talaj felsô részét. Ennek köszönhetôen a szárazságot jól bírja, a talaj tápanyagait nagyon jól hasznosítja. csávázás - a talajlakó és korai kártevôk ellen méhkímélô védekezés a rovarok ellen gombaölô szeres kezelés - zöldítô hatással deszikkálás kíméletesen, de hatékonyan A ritka vendéget jobban meg kell becsülni! A napraforgó ritka vendég szántóföldjeinken, legalábbis a megfelelô vetésforgó betartásával. Betegségekre fogékony, ezért 5 évenként követheti önmagát ugyanazon területen. A napraforgó növényvédelme összetett kérdés. A gyomirtás és a rovarkártevôk elleni védekezés mellett a kórokozók elleni védelem is kiemelt jelentôségû. A termesztés sikere nagyban múlik azon, hogy mennyire sikerül a keléstôl a betakarításig egészségesen tartani a növényállományt.

3 A napraforgó legfontosabb rovarkártevôi Talajlakók és korai kártevôk A vetésforgóban általában a kalászos gabonát követô napraforgót már a kelésétôl kezdôdôen hatványozottan veszélyezteti a drótféreg kártétel, szikleveles állapotában pedig a kukoricabarkó, hamvas vincellérbogár, stb. rághatja le. Fekete répa-levéltetû Az elsô szárnyas egyedek átrepülése a téli gazdanövényrôl április végén kezdôdhet. A szárnyas nôstények szûznemzéses ál-elevenszüléssel naponta 5-10, életük során mintegy 70 utódot hoznak létre. Fejlôdésük gyors, kb. két hét. Évente tíz, vagy akár több nemzedéke is lehet. Az egyébként is ritka tôállományú napraforgóban a kártétel hatására tovább csökken a potenciálisan termést hozó növények száma. További veszteséget jelent, hogy a kártevôk által okozott sebzéseken keresztül a fertôzô kórokozók fellépése (fôleg csapadékosabb idôjárás esetén) sokkal nagyobb valószínûséggel következik be, mint az egészséges állományban. Levéltetvek kártétele napraforgóban Korai fertôzéskor a levéltetû kolóniák a hajtásvégeken és a fiatal leveleken szívogatnak. Nyáluk mérgezô, ennek következtében a levelek torzulnak, deformálódnak. A deformálódott lombozat védelmet nyújt a levéltetveknek, valamint kedvezô mikroklímát biztosít a szaporodásukhoz. Késôbb a szárat és a tányérkezdeményt károsítják. A virágzás kezdetéig a pikkelylevelek között nagy tömegben szaporodnak fel. A károsított tányér kicsi és féloldalasan torz lesz. Sárga szilva-levéltetû A fekete répa-levéltetûhöz hasonlóan már igen korán, 2-4 leveles korban telepednek át a napraforgóra. A levelek fonákán telepeket alkotnak, szívogatásuk hatására a levéllemez erôsen torzul, késôbb sárga foltok jelennek meg a levél felszínén. A károsítók elleni védekezés sokszor elkerülhetetlen virágzó kultúrákban (illetve virágzó gyomok által fertôzött területeken!). Ezek szomszédságában, vagy ha fennáll a méhek átrepülésének lehetôsége a védendô (nem virágzó) kultúra felett, olyan növényvédô szereket, vagy olyan növényvédelmi eljárásokat kell alkalmazni, amelyekkel biztosítható a méhek kímélete. (csávázással: Gaucho, állományban: Biscaya)

4 Gaucho A Bayer CropScience rovarölô szeres csávázószer családjának elsô tagja, 1996 óta engedélyezett Magyarországon. A készítmény kedvezô tulajdonságainak köszönhetôen hatékony védelmet biztosít a vetômagnak és a belôle kifejlôdô növénynek. A Gaucho hatóanyaga a növények gyökerein keresztül könnyen felszívódik, és a nedvkeringéssel a föld feletti zöld részekbe is eljut, így a csávázott napraforgó belürôl válik védetté. kezeletlen A Gaucho-s inszekticid csávázás azt jelenti, hogy minden egyes magra a vetômag mérettôl függetlenül azonos mennyiségû csávázószer kerül. Erre azért van szükség, mert a növény kifejlôdése szempontjából a vetômag méretének nincs jelentôsége: minden elvetett magból egyenértékû növény fejlôdik, amit védeni kell a károsítók és a kórokozók ellen. A Gaucho-val csávázott napraforgó vetômag elvetésével azonos mértékû védelemben részesül minden egyes növény. A Gaucho már a vetés pillanatától védi a növényeket: a talajban a hatóanyag a nedvesség hatására leoldódik a magról és szétterül a mag körüli zónában. A talajszemcsékhez kötôdô rész depóként biztosítja a folyamatos védelmet. A gyökereken keresztül a hatóanyag folyamatosan a kifejlôdô zöld növényi részekbe áramlik, így biztosítva a talajlakó- és a lombszinten kárósítók elleni védelmet. Mivel a Gaucho hatóanyaga felszívódik a növény belsejébe, a hasznos élô szervezetek semmilyen módon sem kerülnek kapcsolatba vele. A napraforgó védettsége a növény csillagbimbós állapotáig biztosított. A Gaucho hatékony a napraforgó talajlakó kártevôi (drótférgek, cserebogár pajor) és fiatalkori kártevôi (barkók, levéltetvek) ellen. Az egyöntetû növényállomány, a stresszmentes kezdeti fejlôdés, a jobb gyökérfejlettség és az abból származó pozitív hatások mind olyan elônyök, amelyek a Gaucho alkalmazásával hozzásegítik Önt a növényekben rejlô genetikai terméspotenciál maximális kihasználásához. A Gaucho-val csávázott napraforgó vetômag igénye esetén bôvebb tájékoztatást a fajtatulajdonosok, illetve a vetômag kereskedôk nyújtanak. Forgalmazási kategória: I.

5 Biscaya Hatékony és megbízható védelem a kártevô rovarok ellen a méhek kímélésével. Felszívódó rovarölô szer, melynek hatóanyaga, a tiakloprid, a kloronikotinil/neonikotinoid hatóanyagcsoport egyik legújabb tagja. Hatékonyságát magas biológiai aktivitás, alacsony dózis, a szívó és rágó kártevôk elleni kiemelkedô hatás és hosszú hatástartam jellemzi. Azt, hogy a tiaklopridnak nincs a méhekre hatása, számos szántóföldi kisérlet eredménye is alátámasztja. Az engedélyezett dózisban alkalmazva semmilyen negatív hatást nem okoz a méhcsaládok életében. Dózis: 0,15 l/ha. Javasolt lémennyiség 300 l/ha. Felhasználási javaslat: Napraforgóban károsító levéltetvek ellen a védekezést lehetôség szerint a virágzás elôtti idôszakban az elsô kis kolóniák megjelenésekor indokolt elvégezni. A levéltetû betelepedés idôpontját sárgatállal, vagy ragadós sárgalapcsapdákkal lehet megállapítani. Ismétlôdô/elhúzódó betelepedés esetén 14 nap múlva célszerû a kezelést megismételni. Az innovatív OD formulációnak köszönhetôen jobb permetlé fedettség, gyorsabb felszívódás és jobb esôállóság érhetô el. A készítmény a kezelés után a levélen és a hajtás zöld részein keresztül gyorsan felszívódik, és a nedvkeringéssel eljut a növény zöld részeibe. A hatóanyag hosszú ideig egyenletesen oszlik el a levelekben, ezért a Biscaya a hatását sokáig megôrzi. A hatóanyagot a rovarok a kezelt felülettel érintkezve, illetve a táplálkozásuk során veszik fel. Hatására a kártevô nem táplálkozik tovább, mozgása lelassul és rövidesen elpusztul. A káros rovarok elleni hatékonyság ugyanakkor egy rendkívül elônyös kedvezô tulajdonsággal párosul: a növények megporzásában szerepet játszó rovarokra (pl. méhek, poszméhek) valamint más hasznos rovarokra, mint például a ragadozóatkákra is hatástalan. A Biscaya az engedélyezett dózisokban alkalmazva nincs semmilyen káros hatással a megporzást végzô rovarokra, ezért a méhveszélyesség szempontjából nem jelölésköteles. Ezek alapján virágzó kultúrákban, a nappali órákban is alkalmazható. Egyéb kultúrák: A készítmény felhasználása engedélyezett repce, kukorica és kalászosok védelmére is. Légi kijuttatás: A készítményt napraforgóban l/ha permetlével kell kijuttatni. Légi kijuttatás évente maximum egyszer történhet. Forgalmazási kategória: II. Élelmezés-egészségügyi várakozási idô: napraforgó 30 nap

6 A kórokozók jelentôsége A napraforgónak világviszonylatban több mint 40 kórokozója ismert. Közülük jónéhány, számottevô károkat okoz hazánkban is. A kórokozók behatolnak a növény sejtjeibe, csökkentik az asszimilációs felületet, kiszívják a vizet és a tápelemeket. Több gomba olyan enzimeket is termel, melyek képesek lebontani a szilárdító rostokat is. A legveszélyesebb szár-, levél- és tányérbetegségek Fehérpenészes szártô-, szárés tányérrothadás (Sclerotinia sclerotiorum) Diaportés szár- és tányérkorhadás (Diaporthe helianthi/anamorf: Phomopsis helianthi) Szürkepenész (Botryotinia fuckeliana/anamorf: Botrytis cinerea) A megfertôzött növények gyakran olyan súlyosan károsodnak, hogy a szár eltörik, vagy kidôl, a beteg tányér szétesik. A termésveszteség akár a 60 90%-ot is elérheti. A napraforgó termesztés jövedelmezôségét döntôen befolyásolja a kaszattermés mennyisége és annak olajtartalma. A kórokozó által megbetegített növény termésébe kevesebb olaj épül be. Fekete szár- és levélfoltosság (Leptosphaeria lindquistii/anamorf: Phoma macdonaldii) A megelôzés nagyon fontos, mert a kórokozók gyakran már egészen korán megfertôzik a napraforgót, de a tünetek csak késôbb, a vegetációs idôszak közepére végére, az olajfelhalmozódás idôszakára alakulnak ki. Makrofominás szárkorhadás (Macrophomina phaseolina) Az optimális idôjárási körülmények eltérôek a különbözô kórokozók számára. Bizonyos években az egyik, más években egy, vagy több másik kórokozó számára kedvezôek a feltételek. Ezért évrôl-évre változhat, hogy melyik betegség okoz nagyobb kárt. Alternáriás levél- és szárfoltosság (Alternaria helianthi, Alternaria helianthinficiens)

7 Sfera Kétszeres hatóerejû, kétkomponensû gombaölô szer, egy strobilurin és egy triazol hatóanyag gyári kombinációja. A két hatóanyag jól kiegészíti egymást. A Sfera a növény felületén esôálló filmet képezve preventíven és kuratívan is véd a gombák behatolása ellen. A hatóanyag a felületrôl egyenletes ütemben áramlik be a növény belsô szöveteibe, ami a hosszú hatástartam alapja. A hatóanyag a felületi filmbôl lassan gázosodik is, és más részeken újra megkötôdve folyamatosan megújuló, hoszszan tartó védelmet nyújt a növény felületén, a szövetek belsejében, valamint az új levelekben és hajtásokban is. A Sfera gátolja a spórák csírázását, blokkolja a gombafonalak növekedését és a konídiumok kialakulását, ezáltal a fertôzés továbbterjedését. Preventív és kuratív védelmet biztosít a napraforgó szárán, levelén és a tányéron jelentkezô gombabetegségek ellen. Dózis: 0,3 0,4 l/ha. Javasolt lémennyiség l/ha. Felhasználási javaslat: A legjobb a megelôzô védekezés. A fertôzött növények hosszú ideig tünetmentesek. Ha már néhány növényen kialakulnak valamely kórokozó szaporító képletei, a kiszóródó spórák a napraforgó tábla többi növényét is megfertôzhetik. A Sfera kiváló hatékonysággal alkalmazható a korai primer fertôzések megelôzésére, még az elsô tünetek megjelenése elôtt. A védekezést megelôzô jelleggel kell megkezdeni a napraforgó 6-8 pár lombleveles fejlettségénél (amíg a kezelés szántóföldi géppel elvégezhetô). A csillagbimbós stádiumban a növény olyan részei is elérhetôek még (pl. szártô), amik késôbb már nem, vagy csak kevésbé. A kórokozók számára kedvezô körülmények esetén (sûrû állomány, szélirányra merôleges vetés, túlzott nitrogén ellátás, illetve csapadékos, párás idôjárás) a védekezést a virágzás kezdetétôl javasolt megismételni. Légi kijuttatás: A készítményt napraforgóban l/ha permetlével kell kijuttatni. Zöldítô hatás A Sfera kiemelkedô növénykondicionáló élettani hatással, markáns levélzöldítô, termésnövelô és minôségjavító tulajdonsággal is rendelkezik. A kezelt növények fotoszintézisének hatékonysága növekszik, nô a termés, javul a minôség. Egyéb kultúrák: A készítmény felhasználása engedélyezett cukorrépa, valamint búza és árpa védelmére is. Forgalmazási kategória: II. Élelmezés-egészségügyi várakozási idô: napraforgó 42 nap

8 Zopp Kíméletes szárítás, ha szükséges, gyomirtás A Zopp hatáskifejtése gyors, de nem azonnali. A kezelést követôen a növények nedvességtartalma fokozatosan csökken a betakarításhoz és tároláshoz megfelelô szintre. A növény száraz, de rugalmas marad, ezért nem törik könnyen, a tányér nem terül ki. A szemek nem lazulnak meg a tányéron, ennek köszönhetôen jelentôsen csökken a szemveszteség. A kíméletes szárításnak köszönhetôen a kaszatok utóérése biztosított, a termés beltartalmi értéke javul, növekedhet az olajtartalom. Ugyanakkor a termény tisztább, kevesebb lesz benne a tört szem és a szennyezôdés, valamint csökken a szárítási költség. A Zopp blokkolja a betegségek továbbterjedését, és gyomos állomány deszikkálására is alkalmas. Dózis: 2-2,5 l/ha. Javasolt lémennyiség 300 l/ha. Felhasználási javaslat: A szert a tervezett betakarítás elôtt idôjárástól függôen 7-14 nappal kell kijuttatni. A kezelést az érés kezdetén javasolt elvégezni, amikor a tányér és a felsô szárrész citromsárga, a kaszat nedvességtartalma %. Egyéb kultúrák: A készítmény felhasználása engedélyezett repce, lucerna és kender állományszárítására is. Légi kijuttatás: A készítményt napraforgóban l/ha permetlével, cseppnehezítô adalékanyag (pl.: Mero) hozzáadásával kell kijuttatni. Forgalmazási kategória: I. Élelmezés-egészségügyi várakozási idô: napraforgó 7 nap A felhasználás során tartsa be a címkén és a termékek engedélyokiratában szereplô elôírásokat!

9 További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén: Borbély Béla, 20/ Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/ Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Simon Zoltán, 30/ Csongrád megye: Sipos József, 20/ Jász-Nagykun-Szolnok megye: Leszkó László, 20/ Békés megye: Pljesovszki Tibor 20/ Heves, Nógrád megye: Huszár Elek, 20/ Bács-Kiskun megye: Kiss András, 20/ Pest megye: Dúcz Ferenc, 20/ Komárom-Esztergom, Veszprém megye: Pusztai Gábor, 20/ Fejér, Észak-Tolna megye: Fekete Zoltán, 20/ Baranya, Tolna megye: Csernus Péter, 20/ Somogy, Nyugat-Tolna megye: Horváth Tibor, 20/ Vas, Zala megye: Virág István, 20/ Gyôr-Moson-Sopron megye: Ürmösi László, 30/ Bayer CropScience 1123 Budapest, Alkotás u BAYinfo: (80)

Vetômag védelem 2013

Vetômag védelem 2013 Vetômag védelem 2013 A vetômag érték A vetômag tartalmazza mindazt a genetikai információt, ami növényeink fejlôdéséhez elengedhetetlen. Ugyanakkor viszonylag nagy mennyiségben találhatók benne olyan -

Részletesebben

Napfényt visz a termésébe. Új hatásmódú kalászos gombaölõ és termésfokozó szer

Napfényt visz a termésébe. Új hatásmódú kalászos gombaölõ és termésfokozó szer Napfényt visz a termésébe Új hatásmódú kalászos gombaölõ és termésfokozó szer Napfényt visz a termésébe TARTALOM A bixafén gombaölõ hatóanyag 5 A bixafén gombaölõ hatása 6 A bixafén élettani hatásai 8

Részletesebben

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 Organic production of sunflower seed and processing of sunflower oil A napraforgó ökológiai termesztése és az olaj előállítása E-Learning GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A REPCE NÖVÉNYVÉDELME

A REPCE NÖVÉNYVÉDELME A REPCE NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A csírázó repceállományok víz- és táp anyag felvételét gátolják, a kelô repcét agresszíven elnyomják a kul - túr növénnyel együtt megjelenô gyomnövények. A gyo mokkal versengô,

Részletesebben

Szôlô növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Avaunt Curzate F Curzate R Lannate Punch Talendo Tanos

Szôlô növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Avaunt Curzate F Curzate R Lannate Punch Talendo Tanos Szôlô növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Avaunt Curzate F Curzate R Lannate Punch Tanos Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. Az E. I. du Pont de Nemours and Company

Részletesebben

ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK

ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK 5. évfolyam 15. szám A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK Gizmo, Nuprid Max és Nuprid 600 SÁRGAROZSDA A Midas ellenállt neki NUFARMER MAJÁLIS 2014

Részletesebben

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb.

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Previcur Energy - Újdonság a moszatgombák ellen Az új Previcur Energy két felszívódó preventív hatóanyagból áll, a Previcur 607 SL-bôl jól ismert propamokarbból és

Részletesebben

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv NAPR AFORGÓ Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom Napraforgó Termesztés-technológiai kézikönyv 4 Kiváló perspektívák a napraforgó előtt 9 A napraforgó termesztés technológiája 15 Napraforgó nemesítési

Részletesebben

Növényvédelmi Tippek 2014/1

Növényvédelmi Tippek 2014/1 Növényvédelmi Tippek 2014/1 2 BASF Tartalom Hírek Az Olvasóhoz 3 3 Az Olvasóhoz Kalászosok Gyomirtás 5 A kalászosok új, 4-dimenziós gyomirtó szere, a Biathlon 4D Kukorica 8 Növeljük együtt a kukoricatermesztés

Részletesebben

Caramba Turbo: Az energia ott hasznosul, ahol igazán szükség van rá.

Caramba Turbo: Az energia ott hasznosul, ahol igazán szükség van rá. BASF Hungária Kft. Agrodivízió Tel: 6/1-25-97- Fax: 6/1-25-979 www.agro.basf.hu www.repcesz.hu : Az energia ott hasznosul, ahol igazán szükség van rá. Mindig adjuk meg a repcének a lehető legjobb fejlődési

Részletesebben

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

HÍRADÓ. A Bayer 150 éve: a siker kulcsa az innováció és a változás. Bayer CropScience Magazin a modern mezőgazdaság számára 2013 1.

HÍRADÓ. A Bayer 150 éve: a siker kulcsa az innováció és a változás. Bayer CropScience Magazin a modern mezőgazdaság számára 2013 1. HÍRADÓ Bayer CropScience Magazin a modern mezőgazdaság számára 2013 1. A Bayer 150 éve: a siker kulcsa az innováció és a változás A klasszikus Betanal új köntösben Dupla-A technológia új lehetőség a cukorrépa

Részletesebben

A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE

A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE A DOHÁNYTERMESZTÉS HELYE ÉS SZEREPE A dohány a magyarországi növénytermesztési ágazatok között a klasszikus kiskultúra szerepét tölti be, tradicionális műveleti elemekkel.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 25 Gyomirtás. 2 8 Gombabetegségek elleni védekezés. 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés. 37 Védekezési technológia

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 25 Gyomirtás. 2 8 Gombabetegségek elleni védekezés. 3 4 Rovarkártevôk elleni védekezés. 37 Védekezési technológia 24 25 Tartalomjegyzék Gyomirtás 25 Gyomirtás 25 A burgonya gyomnövényei 26 A burgonya gyomirtása 26 A Stomp 330 a burgonya alapgyomirtásában 27 Javasolt technológia 2 8 28 A burgonya betegségei és kártételük

Részletesebben

Termékkatalógus 2015

Termékkatalógus 2015 Termékkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Adengo Betanal expert Betanal maxxpro Dicopur Top Finale Gallant Super Huszár aktív Laudis Merlin flexx Monsoon Monsoon active Puma extra Sekator OD Sencor 600 SC Tropotox

Részletesebben

LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat. haszon! nagyobb. Kevesebb kockázat. Magról magra, magasabbra

LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat. haszon! nagyobb. Kevesebb kockázat. Magról magra, magasabbra LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat Kevesebb kockázat nagyobb haszon! 2015 Magról magra, magasabbra bevezető A Limagrain Csoport szántóföldi üzletága, Európa egyik vezető vetőmag piaci szereplője.

Részletesebben

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással Újdonságok, kedvezô

Részletesebben

Vetőmagcsávázás nélkülözhetetlen növényvédelmi elem!

Vetőmagcsávázás nélkülözhetetlen növényvédelmi elem! Vetőmagcsávázás nélkülözhetetlen növényvédelmi elem! A gyakorlati tapasztalat azt igazolja, hogy a vetőmagok csávázása mint növényvédelmi (kémiai) eljárás elfogadott, ugyanakkor természetes, de mégis kicsit

Részletesebben

Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál

Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál REPCEKATALÓGUS 2013 Világszínvonalú repcenemesítés a DuPont Pioneer-nál Az elmúlt évtized egyik legszembetűnőbb trendje a repcetermesztés intenzív felfutása Kelet-Európában. Az aranymezők növekedése Európa-méretű

Részletesebben

A növényvédelem csúcsmodellje. Már tárolási betegségekre is!

A növényvédelem csúcsmodellje. Már tárolási betegségekre is! A növényvédelem csúcsmodellje. Már tárolási betegségekre is! Egy gombaölőszer sokrétű felhasználhatósággal - A gyümölcsfélék virágzási és gyümölcsérési időszakában komoly gazdasági kárt okozhatnak a moníliás

Részletesebben

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is!

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is! Műtrágyázzunk folyékony kővel! 2 Starterezzünk szárazságban is! Talaj- és növény- 6 orvoslás 10 2012 1. A tavasz egyik nagy kérdése: Mi lesz a repcével? Az már tavaly ősszel egyértelművé vált, hogy a tervezett

Részletesebben

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY a különleges gyomirtó szer ROUNDUP a különleges gyomirtó szer 4 TARTALOMJEGYZÉK 6. oldal Bevezető, hatásmód 8. oldal Magyarországon engedélyezett ROUNDUP készítmények 10. oldal

Részletesebben

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY KÜLÖNKIADÁS 4. évfolyam. 10. szám VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomag kalászosokban ARCVONÁSOK Dr. Vörös Géza MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY barátságos, elegáns luxusóriás HAZAI ÉS KÜLFÖLDI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 97 Gombabetegségek elleni védekezés. 125 Rovarkártevők elleni védekezés.

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 97 Gombabetegségek elleni védekezés. 125 Rovarkártevők elleni védekezés. szőlő Szőlő 96 Tartalomjegyzék 97 97 97 A szőlő gombabetegségei 97 Szőlőlisztharmat 98 Az elmúlt két év teljesen eltérő járványhelyzete 12 Peronoszpóra 13 Szürkepenész 14 A szőlő egyéb rothadásai 15 A

Részletesebben

Növényvédelmi Tippek 2013/2

Növényvédelmi Tippek 2013/2 Növényvédelmi Tippek 2013/2 2 Tartalom z Olvasóhoz 3 3 z Olvasóhoz Kalászosok 5 Ha a termésmaximum a cél: Opera New Kukorica Gyomirtás 8 z Ordax mindig S(z)uper 12 Jumbo Turbo: biztos megoldás a kukorica

Részletesebben

Magas mikroelem-tartalmú, vízoldható levéltrágya. K 2. O Mg S Cu Fe Mn Mo Zn 15 15 15 2,7 2,2 0,2 0,1 0,4 0,01 0,1

Magas mikroelem-tartalmú, vízoldható levéltrágya. K 2. O Mg S Cu Fe Mn Mo Zn 15 15 15 2,7 2,2 0,2 0,1 0,4 0,01 0,1 94 Adob Extra Gabona Magas mikroelem-tartalmú, vízoldható levéltrágya. Terméktulajdonságok: Kiemelkedõen magas mikroelem-tartalom. Az Adob termékek különlegessége a vízoldható levéltrágyák lényegében,

Részletesebben

REPCE VETŐMAG KATALÓGUS

REPCE VETŐMAG KATALÓGUS REPCE VETŐMAG KATALÓGUS 2014 DK IMMINENT CL ÚJ! DK IMIDO CL ÚJ! DK EXPLICIT Tekintélyt parancsoló Elemi erő DK IMAGINE CL 1 MAXIMÁLIS ÉLETERŐ, MAXIMÁLIS TERMÉS Tiszlelt Repcetermesztők! Miért érdemes a

Részletesebben

Oktatási segédlet. A növényvédelmi alaptanfolyamhoz

Oktatási segédlet. A növényvédelmi alaptanfolyamhoz Oktatási segédlet A növényvédelmi alaptanfolyamhoz A tananyag, a könyv átdolgozás alatt van. Az anyag csak a tanfolyamon elhangzottakkal kiegészítve értelmezendő. Lásd: tanfolyamon elhangzottak NÖVÉNYVÉDELMI

Részletesebben

T E C H N O L Ó G I A

T E C H N O L Ó G I A NÖVÉNYVÉDELEM 44 (6), 2008 279 T E C H N O L Ó G I A CSILLAGFÜRTFAJOK NÖVÉNY VÉDELME Borbély Ferenc 1, Lenti István 2 és Kövics György János 3 1 Debreceni Egyetem ATC Kutató Központ, 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann szőlő KUKORICA 220 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 221 223 223 Gyomnövények a kukoricatermesztésben 226 Védekezés a gyomnövények ellen 226 A gyomirtás időzítése 226 A gyomborítás kérdése

Részletesebben