BESZÁMOLÓ Az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008 / tanévben végzett munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008 / 2009. tanévben végzett munkájáról"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008 / tanévben végzett munkájáról 1. Az intézmény szerepe a települések életében 1.1. Óvodák szerepe Talán eddig soha nem volt ennyire intenzív igény a szülők és a családok részéről az óvodai ellátásra, mint mostanában. Ez jól érzékelhető a beírt gyermeklétszám növekedéséből, illetve azon gyermekek számának csökkenéséből, akik heti 30 órát töltenek az intézmény keretein belül. Legfőbb okozati tényezőként megjelölhető egyrészt az a szülői kör (anyukák), akik tudnak munkát vállalni (több esetben már a gyermek 3 éves kora előtt), másrészt a szülők megváltozott életstílusa. Mindhárom tagintézményre érvényes, hogy a települések kulturális, idegenforgalmi eseményeit igyekeznek színesíteni szerepléseikkel. Részt vesznek civil szervezetek kezdeményezéseiben (Víz Világnapja, Madarak- és Fák Napja), támogatásukkal valósítanak meg pl. természetvédelmi programokat. Vonyarcvashegyen így sikerült újraéleszteni a Madárbarát Óvoda címért folyó tevékenységünket Általános iskolák A székhelyiskola jelentős szerepet vállal a fenntartó települések Vonyarcvashegy mellett már Balatongyörök és Vállus esetében is társadalmi, kulturális életében. Maga az iskola épülete is többször funkcionál közösségi helyszínként legyen szó kulturális, szabadidős, vagy egyházi eseményről. Az állami ünnepek település szintű megemlékezésein rendszeresen tanulóink, pedagógusaink szolgáltatják az ünnepi műsort. A balatonedericsi tagiskola dolgozói és tanulói aktív részesei az ellátási terület Balatonederics, Nemesvita társadalmi, kulturális életének. A nemzeti ünnepek közös megünneplésén túl különböző községi rendezvények (Karácsonyi ünnepség, Öregek napja, Urbán napi ünnepség, Strandnyitó, Szüreti rendezvény, stb.) szervezésében, színvonalas megrendezésében szintén fontos szerepet játszanak a tagintézmény pedagógusai, tanulói Létszámadatok Óvodai csoportok, gyermeklétszámok Az óvodákban a nevelési év során a gyermeklétszámok az alábbiak szerint alakultak: 1

2 Okt. 1. és jún. 15 között Csoport Szept. 1. Okt. 1. érkezett távozott Tanév vége Változás Vonyarcvashegyi tagóvoda kis középső nagy Össz Balatongyöröki tagóvoda Össz Balatonedericsi tagóvoda Össz Iskolai osztályok, tanulólétszám Osztály Szept. 1. Okt. 1. Okt. 1. és jún. 15 között érkezett távozott Tanév vége Változás Székhelyiskola Össz Balatonedericsi Tagiskola Össz

3 1.4. Alkalmazottak létszáma, összetétele Óvodák Vonyarcvashegyen kollektívánk összetétele stabil, az óvodapedagógus-párok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak állandósága gyermekeknek és szülőknek egyaránt biztonságot jelent. Napjainkra intézményünk minden dolgozója szakirányú (sőt egyéb) képzettséggel rendelkezik. Öt fő óvodapedagógus munkáját 3 fő dajka segítette. A feladataink ellátása és ellenőrzése szempontjából szükséges és elengedhetetlen a dolgozók munkaköri leírásainak pontosítása, újragondolása. A tagintézmény-vezető a szakmai munkánkat a nevelési év folyamán színvonalasnak ítélte, amit a szülői elégedettség is jelez. Nevelőmunkát logopédus (heti 3 órában) és pszichológus (heti kb. 2 órában) segítették. Előbbi 15 gyermekkel, köztük 8 nagycsoportos gyermekkel foglalkozott, többségükben lényegesen javult minősítéssel zárták az évet, köszönhetően a szakember lelkiismeretes, odaadó munkájának. A Nevelési Tanácsadó heti 1-1 órában fejlesztőpedagógus segítségét ajánlotta fel két gyermekünk részére, melyet a szülők elfogadtak és rendszeresen hordták gyermekeiket ezen alkalmakra. Balatongyörökön az alkalmazottak létszámában nem történt változás, így ebben a nevelési évben is 3 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka és 1 fő 6 órás kisegítő dolgozó látta el a feladatokat. A nevelőmunkát logopédus és pszichológus segítette. Nemes Jánosné önszorgalomból, önköltségen végzi a dajkaképzőt. Balatonedericsen nem történt változás az előző nevelési évhez képest. A két csoportban 3 óvónő dolgozik, 2 fő óvónő szakközépiskolai, 1 fő főiskolai végzettséggel. A pedagógiai munkát két fő szakképzett dajka segíti. Ebben a nevelési évben továbbképzésen nem vettünk részt. A munkarendet úgy alakítottuk ki, hogy túlóra ne keletkezzen. A csoportban ellátandó feladatok miatt alakítottuk a dajkák munkaidejét úgy, hogy délelőttös héten napi 8,5 óra délutános héten 7,5 óra. Szabadságok idején is úgy alakítjuk a beosztást, hogy ne keletkezzen túlóra. Az óvónőknél a nyári szabadság idején szükséges a helyettesítés, amikor 1-1 óvónő 1 hetet egyedül dolgozik 7-17 óráig Általános iskolák A Székhelyiskola nevelőtestületében nem volt személyi változás a tanév kezdetén és a tanév során sem. Már a második volt az a tanév, amikor a 4. osztályosok választhatták idegen nyelvként az angolt is, így a tárgy oktatására óraadót kellett alkalmazni, aki mindkét iskolában tanítja a nyelvet. A művészeti iskola néptánc tanszakán nem állt rendelkezésre megfelelő képesítésű szakember, így ezt a feladatot külső óraadóval kellett megoldani. A többi munkaterületen a korábbi munkaszervezés folytatódott, így szakos ellátottságot sikerült 100 %-os szinten biztosítani. Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak az engedélyezett létszámban álltak rendelkezésre, a munkaszervezésük zökkenőmentes volt. Balatonedericsen 12 fő főállású és három a vonyarcvashegyi tagintézményből átjáró pedagógus neveli-oktatja tanulóinkat szeptemberétől Mészáros Zsuzsanna a prémium évek programban vesz részt, heti 8 órában tanít. Polgárné Varga Erika szerződése megszűnt, 3

4 mert augusztustól újra munkába állt Sötét Béláné. Szakos ellátottságunk a rajz tantárgy oktatását kivéve megoldott. A túlórák száma tagintézményi szinten 22 óra/hét, ami viszonylag sok, de ezek többsége olyan órák teljesítéséből adódik, mint: tömegsport, felzárkóztatás, munkaközösség vezetés, DÖK patronálás, és elég egyenletesen oszlik el a tantestület tagjai között. Tagintézményünk pedagógusai az átlagosnál leterheltebbek, mivel sok tanórán kívüli, szabadidős tevékenység szervezését vállalják fel. Ezen kívül tanulmányi, kulturális sport versenyekre készítik fel tanulóinkat rendszerint sikerrel, illetve az SNI-s tanulókkal való törődés rengeteg plusz munkát, odafigyelést igényel. Technikai alkalmazottaink száma 4 fő, melyből egy fő iskolatitkár, egy fő karbantartó-fűtő és két fő takarító, akik hat órában látják el feladataikat Beiskolázási viszonyok alakulása A vonyarcvashegyi iskola beiskolázási létszámai jól alakultak. A vonyarcvashegyi és a balatongyöröki óvodából egy-egy gyermek az, akit nem a székhelyiskolába írattak, ugyanakkor egy kisgyermek érkezik más óvodából, így a 2009/2010-es tanévben 24 fős első osztályt tudunk indítani. Balatonedericsen a 14 fő iskoláskorú nemesvitai és balatonedericsi gyerekből három fő esetében a további óvodai nevelést látták szükségesnek a szakemberek. Két gyermeket írattak más iskolába, hozzánk pedig kilencet. Tizediknek egy SNI-s kisfiú iratkozott be hozzánk Tapolcáról. Az elkövetkező 2-3 évben is hasonló létszámra számíthatunk, 10 fő körüli osztálylétszámok várhatók. 2. Oktató, nevelő munka 2.1. Értelmi nevelés az óvodákban A helyi nevelési program alapján folyt, a gyermeki személyiség kibontakoztatása érdekében a belépő kiscsoportos korú gyermekek számára a családias, meleg óvodai légkör biztosítását tartottuk legfőbb feladatunknak. A játék feltételeinek megteremtésén túl, nevelőértékének biztosításával hatottunk gyermekeink személyiségfejlődésére. A nagycsoportosok esetében az iskolai élethez szükséges szokások, készségek, jártasságok kialakítását, rögzítését tűztük ki célul. A kötött és kötetlen foglalkozások során, a játék kiemelt személyiségfejlesztő hatását felhasználva, ill. önkéntelen ismeretszerző alkalmak kiaknázásával nap mint nap alkalmaztuk. Ezáltal kielégítve gyermekeink megismerési vágyát, fejlesztve figyelmüket, gondolkodásukat, problémamegoldó képességüket, önállóságukat stb. Kiscsoportban kötetlen kezdeményezések keretében igyekeztünk fejleszteni, zenei, irodalmi, környezeti, vizuális és anyanyelvi képességeiket. A középső és nagycsoportban ezen képességek fejlesztése kötött formában, heti 1- ill. 2 alkalommal történt fejlesztéstartamonként. A nagycsoportosoknál iskola előkészítéssel folytatódik. Differ felméréseket alkalmaztunk a középső csoportban évvégén, a nagyobbaknál pedig év elején és végén, s így jól láthatóvá vált, hogy kit melyik területen kell még fejlesztenünk. Iskolába beíratott gyermekeink elérték az iskolaérettségi szintet. A nagycsoportos gyermekek környezetvédelmi és vizuális vetélkedőkön vettek részt. A nevelőmunka tervezése a helyi nevelési programban megfogalmazottak alapján történik. A csoportnaplóban az éves fejlesztési anyag nevelési területenként kerül megtervezésre, majd havi bontásban tűzzük ki a feladatokat, foglalkozási anyagokat. 4

5 Szeptemberben jeleztük a Nevelési Tanácsadó felé a fejlesztésre szorulókat, ők pedig elvégezték a nagycsoportosok logopédiai szűrését. Sajnos a rendszerben zavar támadt amiatt, hogy az intézmény más megye, de az illetékeseknek sikerült megállapodásra jutni. Ez viszont 3 hónapot vett el a fejlesztésre szoruló gyermekektől. Komplex fejlesztés 2 fő, logopédia 3 fő. Az enyhébb logopédiai problémákkal kolléganőnk helyben foglalkozott. A nevelő oktató munka kötött és kötetlen foglalkozásokon zajlott. Anyagainkat főleg az ünnepkörök és az évszakok köré csoportosítottuk, összeillesztve a témához kapcsolódó meséket, verseket, mondókákat, énekes játékokat, mozgásos játékokat, ábrázolási lehetőségeket. Egy-egy témát több oldalról közelítünk meg. A kiscsoportban fő célunk volt, hogy be tudjanak illeszkedni, ismerjék meg, kedveljék meg az óvodát, társaikat, szokásrendszerünket. Az anyától való elválás sérüléseket okozhat a gyermekben ezért a kicsiknek nagy szükségük van a szeretetteljes fogadtatásra, elfogadásra, megértésre. A nagycsoportban olyan képességek kialakítása fejlesztése a célunk, hogy az iskolakezdés az ottani munka minél zökkenő mentesebb legyen. Alkalmazkodjanak egymáshoz,képesek legyenek együttműködni,közösen problémákat megoldani,közös célokért tevékenykedni, s nem utolsó sorban elfogadni egymást. A csoportokban folyó nevelőmunka alapján ezeket a célokat megvalósultnak látom. Az elvégzett DIFER teszt eredményei a tanköteleseknél. 15 tanköteles korú, ebből 1 fő SNI. Optimum szint: 7 gyermek Befejező szint: 4 gyermek Haladó szint: 2 gyermek Kezdő szint: 1 gyermek Az SNI -s kislányt nem tudtuk mérni. Külső oktatóval néptánc gyerekeknek heti egy alkalommal. Hittan heti egy alkalommal Testi nevelés az óvodákban Az óvodáskor különösen jelentős a mozgás, egészséges életmódra történő felkészítés szempontjából, ugyanis ebben az életkorban megszerzett ismeretek, készségek, szokások a későbbi egészségi magatartást jelentősen befolyásolják. Mozgásfejlesztő programunk szervesen illeszkedik a gyermekek napi tevékenységébe, az egész személyiségre irányul. A testi ügyesség, mozgáskoordináció fejlesztése, fizikai állóképesség, tűrőképesség fejlesztésén túl a túlzott mozgásigény levezetésére, kielégítésére, egyensúly-érzék tökéletesítésére, s az iskolaérettséghez elengedhetetlen finom mozgásokat létrehozó kis izomcsoportok fejlesztésére irányul. Eszközei: focilabda, fitball-labdák, rollerek, kirakó- és manipulációs játékok, egyensúlyozó eszközök stb. Lehetőségek: iskolai tornaterem, udvari játékok, légvár, pancsolás, sározás, séták, kirándulások, kerékpártúrák stb. A mindennapos és nagytestnevelések mellett az idei tanévben is jártunk uszodába, a középső és nagycsoportosoknak heti 1 alkalommal vízhezszoktatás volt. Igyekeztünk minél többet szabad levegőn lenni, játszani, sétálni. Óvodai életünk szerves része a sok mozgás. Időjárástól függően sokat vagyunk szabadlevegőn, nagy sétákat teszünk, gyakran járunk a sportpályára, hogy a hatalmas téren szabadon játszhassanak. Az udvari játékok átalakítása a szabványoknak megfelelően a mászóvárakon korlátozta a gyerekek mozgáslehetőségét, de így is nagyon kedveltek. 5

6 Mindkét csoportban minden nap van mindennapos testnevelés mozgásos játékokkal, s hetente egy kötött testnevelés, torna foglalkozás Tanulmányi helyzet az iskolákban Az 1-3. évfolyamon a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szöveges értékelést alkalmazzuk. A különböző kompetenciaterületek részletes minősítését négy kategória valamelyikével összegeztük. Ennek osztályonkénti százalékos alakulást az alábbi grafikonok mutatják. A vonyarcvashegyi székhelyiskola eredményeiben örvendetes, hogy nincs felzárkóztatásra szoruló tanuló, ugyanakkor a kiválóan, illetve a jól teljesítettek száma jelentős. A tagiskola első szintén nincs felzárkóztatásra szoruló tanuló a 2. és a 3. évfolyamon valamivel kevesebb a kiválók és a jók aránya. 6

7 A negyedik évfolyamtól kezdődően a hagyományos osztályzatokkal történt a tanulók év végi értékelése. A székhelyiskola összesített tanulmányi átlaga 3,9 a tagiskoláé 4,04. A tantárgyak többségénél elmondható, hogy az osztályok tanulmányi átlaga a balatonedericsi tagintézményben jobb. Az összesített tanulmányi átlagról szóló kimutatás további részletézéséhez figyelembe véve az országos kompetenciamérés területeit is az irodalom, a matematika, a történelem és az informatika tantárgy évfolyamonkénti átlagairól készült kimutatás. Az osztályonkénti átlagoknál túlnyomórészt a balatonedericsi eredmények a jobbak. 7

8 A tanulók szorgalmának és a tanulmányi átlagoknak az összevetéséből továbbra is kitűnik, hogy az általában gyengébb vonyarcvashegyi teljesítményeket jobb szorgalomértékeléssel, míg a többnyire jobban nagyon jó balatonedericsi átlagokat gyenge szorgalommal értékeltük, tehát az értékelésünket tovább kell egységesíteni. 8

9 Az országos kompetenciamérés rendelkezésre álló adataiból az alábbi grafikonok a két feladat-ellátási hely eredményeit vetik össze az országos átlaggal. A hatodik (jelenleg: hetedik) évfolyam esetében mindkét kompetenciaterületen a vonyarcvashegyi diákok az országos átlag fölött, a balatonedericsiek alatta teljesítettek. A nyolcadik (jelenleg már nem az intézményünk tanulói) évfolyamosok mindkét mérésben mindkét helyen az országos átlag fölött teljesítettek. 9

10 10

11 2.4. Művészeti iskola A tanulók művészeti oktatása továbbra is négy tanszakon történt. A zeneiskolai képzés az előző évek gyakorlatának megfelelően a keszthelyi Festetics György Zeneiskola kihelyezett tagozataként működött. A székhelyiskola ehhez az infrastruktúrát biztosította. Az intézmény keretében három képzőművészet, modern tánc, néptánc tanszakon folyt a képzés. A művészeti iskolák felé tett megszorítások (tandíj, csak intézmény jogosult a normatívára) éreztették hatásukat a létszámban is. Képzőművészet tanszakon 28 tanulót oktattunk. A képzés személyi feltételét az iskolai tantestületen belül tudtuk biztosítani. A modern tánc tanszakon mindösszesen 8 tanuló vett részt a képzésben. Ez a létszám csökkent le a legkritikusabb értékre. Mindenképpen javítanunk kell itt a beiskolázási létszámokon, hiszen a település(ek) életében is nagyon fontos szerepet játszó mazsorett csoport utánpótlását kell kinevelnünk. Néptánc tanszakra 15 tanuló járt. A személyi feltételeket külső oktató igénybevételével sikerült biztosítani. Képesítése megfelel a követelményeknek. A művészeti oktatás hosszú távú működtetéséhez mindenképpen át kell gondolni annak kereteit. A legnagyobb probléma a megfelelő végzettségű szakemberek biztosítása. Ez házon belül egyre nehezebb lesz Fegyelmi helyzet Intézményünk fegyelmi helyzete az átlagosnál jobbnak mondható. Kirívó durva fegyelmezetlenség, erőszakos cselekedetek nem jellemzik tanulóinkat. A fegyelmi helyzetről számszerűsíthető adat természetesen csak az iskolákból áll rendelkezésre. Összesített kimutatás a magatartás osztályonkénti értékeléséből készíthető. Eltérés mutatkozik a két feladat-ellátási hely között. Míg Vonyarcvashegyen a legnagyobb számban jó értékelések születtek ez alól a nyolcadik osztály a kivétel -, addig Balatonedericsen a példás magatartás a szignifikáns. 11

12 Fegyelmező intézkedést viszonylag alacsony számban kellett alkalmazni. Osztályfőnöki elmarasztalást Vonyarcvashegyen 10 alkalommal, Balatonedericsen 6 alkalommal kellett foganatosítani. Ennél súlyosabb büntetés kiszabására nem került sor. Örvendetes, hogy az igazolatlan mulasztásokat szinte teljesen sikerült visszaszorítani, mindösszesen egy ilyen napot (5 óra) kellett regisztrálni Tanulmányi versenyeredmények Intézményünk tanulói köszönhetően a gyermekek többletmunkájának, a felkészítő pedagógusok áldozatvállalásának szép eredményeket értek. Kiemelésre kerül a megyei megmérettetéseken elért legalább 10. helyezés, valamit az országos eredmények 12

13 Vonyarcvashegyi Székhelyiskola A tanulmányi versenyeredmények közül a legkiemelkedőbb volt: Bendegúz nyelvész verseny: Csizy Gergő 1. oszt. Felkészítő: Pálné Bozzai Ibolya megyei 1. hely; országos 20. hely Marton Dániel 2. oszt. Felkészítő: Sarkadi Barbara megyei 5. hely Vid Viktor 8. oszt. Felkészítő: Kósa Tamás megyei 8. hely Nyelvünkben élünk nyelvtan-verseny Pikó Zsolt 7. oszt. megyei 10. hely Felkészítő: Kósa Tamás "Tiszán innen - Dunán túl" népdaléneklési verseny Dóczi Martin; Vid Viktor; Pál Dániel; Pikó Zsolt; Tóth Márton megyei arany minősítés Felkészítő: Bujtorné Nagy Judit Hevessy György kémia verseny Mátrai Dóra 8. oszt. megyei 7. hely Felkészítő: Stubán Árpád Történelem tanulmányi verseny Mátrai Dóra 8. oszt. megyei 1-2. hely; országos versenyen részt vett Felkészítő: Ertsey Csabáné Herman Ottó Országos biológia verseny Vid Viktor 8. oszt. megyei 9.hely Felkészítő: Varga Jánosné 13

14 Fizika tanulmányi verseny Dóczi Martin 8. oszt. megyei 6. hely Felkészítő: Gelencsér Zoltán Német nyelvi tanulmányi verseny Pikó Zsolt 7. oszt megyei 5. hely Felkészítő: Ertsey Csabáné LADIK diákújságíró verseny Csapat (Dóczi Martin; Zsinkó Zsolt; Tóth Beningna; Mátrai Réka; Figder Dezső) megyei 2. hely Felkészítő: Kósa Tamás Barangolás a gyermekirodalomban Csapat (Bagyó Zsófia; Csák Stella; Tüttő Sára) megyei 3. hely Felkészítő: Kósáné Szakony Ágnes KVALITÁS levelezős verseny Az iskola tanulói negy számban vettek részt, országosan helyezéseket értek el. Felkészítő: Törekyné Pálmai Judit; Szabóné Szüts Anett Balatonedericsi Tagiskola Veszprém megyei Föegyházmegyei szavalóverseny Fazekas Fanni 5. oszt. megyei különdíj Felkészítő: Virágh Annamária A Bakonytól Amazóniáig Képzőművészeti verseny Lehnhardt Jonnah 7. oszt. megyei 3. hely Csali Tibor,Csali Dalma, Sipos Lili különdíjasok Felkészítő: Somlainé Jenei Szilvia; Némethné Kaszás Judit Hevessy György kémia verseny Németh Gábor 7. oszt. megyei 10. hely Felkészítő: Sötét Béláné Középkori utazás Veszprém vármegyében 14

15 Csapat (Szabó Melinda 6.o.; Szita Evelin 7.o.; Káli Péter 7.o.; Vőfély Noémi 8.o. megyei 8. Felkészítő: Szijártó Ferencné, Vőfély Péter Német nyelvi megyei társalgási verseny Tóth Dávid 8. oszt. megyei 6. hely Hammer Bálint 8. oszt. megyei 10. hely Felkészítő: Szijártó Ferencné Aranytoll helyesírási verseny Fazekas Fanni 5. oszt megyei 3. hely Felkészítő: Virágh Annamária TITOK országos levelezős verseny magyar nyelvből (Arany János) Fazekas Fanni 5. oszt. országos 7. hely Felkészítő: Virágh Annamária Közlekedési verseny Csipszer Dániel 7. oszt. Felkészítő: Tóth Emilné megyei 6. hely 2.7. Továbbtanulás mutatói Vonyarcvashegy Továbbtanulásra jelentkezett tanulók száma: 26 fő. Ebből felvételt nyert: 26 fő. Valamennyi tanuló középiskolában folytatja tanulmányait. Gimnáziumba jelentkezett és felvételt nyert: 8 fő Szakközépiskolai képzésre jelentkezett és felvételt nyert: 18 fő Balatonederics Továbbtanulásra jelentkezett tanulók száma: 17 fő. Ebből felvételt nyert: 17 fő. Gimnáziumba jelentkezett és felvételt nyert: 6 tanuló. Szakközépiskolai képzésre jelentkezett és felvételt nyert: 6 tanuló. Szakiskolai képzésre jelentkezett és felvételt nyert: 5 tanuló, ebből 3 fő csak a másodsorban megjelölt intézménybe jutott be. A többi 14 tanulót felvették az első helyen megjelölt középiskolába Testnevelés és a sport eredményei A különböző szintű sportversenyeken sok szép eredményt értek el tanulóink. A csapatsportágakban, több versenyzőt igénylő megmérettetéseken az intézményi szintű (a két iskolából összeválogatott) csapatokat indítottuk. Így az alábbi megyei és országos 15

16 eredményeket bemutató kivonatban nem mindig köthetők az eredmények valamely feladatellátási helyhez. Kézilabda: Megyei diákolimpia IV. korcsoport leány 3. hely Felkészítő: Kósa Tamás Megyei diákolimpia IV. korcsoport fiú 3. hely Felkészítő: Gelencsér Zoltán Labdarúgás: Leány csapat megyei 2. hely Felkészítő: Gujgiczer Gyula, Vőfély Péter Gyermeklabdarúgás (leány) megyei 2. hely Felkészítő: Gujgiczer Gyula, Vőfély Péter Vonyarcvashegyi Székhelyiskola Atlétika: Bicsérdi Balázs 300 m Felkészítő: Gujgiczer Gyula megyei 1. hely; országos 11. hely Petanque: Országos csapatbajnokság I. korcsoport 3. hely III. korcsoport 2. hely Felkészítő: Károly Kálmán Balatonedericsi Tagiskola Labdarúgás: Győr: FIFA kupa I. korcsoport területi 7. hely Atlétika: Köztársaság Kupa Veszprém megyei döntő Súlylökés: Vőfély Noémi 1. hely Kislabda-dobás: Vőfély Noémi 1. hely Távolugrás: Jándli Erik 4. hely Pető Szabina 7. hely Felkészítők: Tóth Emilné, Vőfély Péter 3. Fejlesztési eredmények 3.1. Épület külseje, elhelyezés, tantermek Az épületek állaga, az elhelyezési feltételek valamennyi feladat-ellátási helyen jók, több esetben átlag felettinek mondhatók. Ami kívánni valót hagy maga után mindkét helyen az 16

17 iskolások étkezési körülményei. A kicsi ebédlő miatt több csoportban, zsúfolt körülmények között ebédelnek a gyermekek, így ott nevelési célokat nem vagy csak alig lehet megvalósítani. Vonyarcvashegyen az alsó tagozatosok tantermeiben megtörtént a bútorzat cseréje, több évre megoldva a problémát Eszközellátottság Az eszközellátottság valamennyi feladat-ellátási helyen jó. A szakmai-informatikai eszközbeszerzési lehetőségeknek köszönhetően valamennyi feladat-ellátási helyen történt fejlesztés. A vonyarcvashegyi óvodában foglalkoztatási eszközök, Balatongyörökön számítógép, a balatonedericsi óvodában öltözőállványok kerültek beszerzésre. A balatonedericsi tagiskolában hárommal növeltük a korszerű számítógépek számát. A két általános iskolában egyelőre ígéret szinten maradt a TIOP pályázat, értesítéssel rendelkezik az intézmény a támogatásról. A HEFOP /B jelű kiíráson viszont sikeresen szerepelt a székhelyiskola pályázata, Ft támogatási összegről megtörtént a szerződéskötés, az eszközbeszerzések pénzügyi teljesítése is megtörtént a szállítás is rövidesen megtörténik, így az új tanév kezdetére be tudjuk üzemelni az eszközöket, használatba venni az elektronikus tananyagokat. 4. Rendezvények, ünnepségek Valamennyi intézményegység a munkatervnek megfelelően bonyolította le a rendezvényeit, emlékezett meg az ünnepekről, méltón ápolta hagyományait. Ezek a rendezvények gyakorlatilag évről-évre visszatérők, így felsorolásuk talán nem szükséges. Elmondható, hogy jól sikerül programokról van szó, köszönhetően az ünnepi műsorokat, rendezvényeket összeállító, szervező pedagógusok szakmai hozzáértésének, lelkesedésének. 5. Kapcsolatok Az intézmény valamennyi feladat-ellátási helyén elmondható, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás nagyon jó, a segítőkészség, rendezvények, szabadidős programok lebonyolításában való közreműködés példaértékű. 6. Szociális helyzet 6.1. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk nincs, hátrányos helyzetű -1 fő elköltözése miatt- 4 gyermek. Gyermeküket egyedül nevelő, vagy vagyoni helyzetük alapján támogatásra szoruló szülők gyermekeiről van szó, szerencsére településünkön viszonylag ritka a hasonló családok száma. Segítségnyújtás szakember megkeresésével, bevonásával Gyermekek napközbeni ellátása (étkezés) Az óvodások étkeztetése kettő konyháról történik. A balatonedericsi és a balatongyöröki óvodákba Balatonedericsről történik az ellátás, probléma és súrlódásmentesen történik a bonyolítása. 17

18 A vonyarcvashegyi óvodában nehéz az étkeztetési időpontok szervezése, főként az iskolai igénybevétel miatt is. Meglehetősen korán kell a legkisebbeknek ebédelniük. A nehézségek adódnak a konyhai alkalmazottak megrögzött, múltbéli szokásaikban, amin nem tudnak, vagy nem akarnak változtatni. Az iskolai étkeztetéssel ellentétben a dajkák az óvodai étkezés előkészületeit, gondozási teendőket, ebédlő takarítását ellátják, segítik, így esetünkben kevesebb a súrlódási felület. Az iskolák esetében szintén kettős a kép. Egységes abban, hogy sajnos mindkét helyen épületen kívül kell megoldani a gyermekek ebédeltetését, ami szervezési gondokat jelent, Balatonedericsen ezt tovább bonyolítja az autóbuszok menetrendjéhez való igazodás is. Vonyarcvashegyen a gyermekek ellátása, kiszolgálása kivánni valót hagy maga után. Nem elfogadható, így mindenképpen változtatni kell azon a gyakorlaton, hogy a legkisebb tanulók (1.; 2. osztályosok) is önkiszolgáló jelleggel étkeznek. Balesetveszélyes, nem a gyermek életkorának megfelelő szervezési mód. Vonyarcvashegy, június 19. Erdei Ferenc igazgató 18

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007 / 2008. tanévben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ Az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007 / 2008. tanévben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ Az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007 / 2008. tanévben végzett munkájáról 1. Az intézmény szerepe a települések életében 1.1.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 0 számú melléklet a /99 (VI ) MKM rendelethez KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KAS ZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 09 0 TÚRKEVE, KOSSUTH L U A 009 augusztus -én életbe lépő /00 - XI OKM

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

SZERVEZET, KÖRNYEZET...

SZERVEZET, KÖRNYEZET... BESZÁMOLÓ Az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola) 2012 / 2013. tanévben végzett munkájáról 1.

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8182 Berhida-Peremartongyártelep Ibolya u. 4. Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA Tárgy: Tájékoztató a tanévkezdés tapasztalatairól 2009/2010. Vilonya

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola MUNKATERV 2014-2015

Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 2 Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 3 1.1. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 3 1.2. TANULÓLÉTSZÁMOK... 3 1.3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 5 1.4. ELHELYEZÉSI, TÁRGYI FELTÉTELEK... 5 2. A TANÉV KIEMELT

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. Elérhetőségi adatok: Richter Gedeon Általános Iskola Postacím: 3013 Ecséd, Szabadság út 141. Tel: 37/358-014, 37/558-022 Fax: 37/358-014 E-mail: igazgato@richter-ecsed.sulinet.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben