BESZÁMOLÓ Az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008 / tanévben végzett munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008 / 2009. tanévben végzett munkájáról"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008 / tanévben végzett munkájáról 1. Az intézmény szerepe a települések életében 1.1. Óvodák szerepe Talán eddig soha nem volt ennyire intenzív igény a szülők és a családok részéről az óvodai ellátásra, mint mostanában. Ez jól érzékelhető a beírt gyermeklétszám növekedéséből, illetve azon gyermekek számának csökkenéséből, akik heti 30 órát töltenek az intézmény keretein belül. Legfőbb okozati tényezőként megjelölhető egyrészt az a szülői kör (anyukák), akik tudnak munkát vállalni (több esetben már a gyermek 3 éves kora előtt), másrészt a szülők megváltozott életstílusa. Mindhárom tagintézményre érvényes, hogy a települések kulturális, idegenforgalmi eseményeit igyekeznek színesíteni szerepléseikkel. Részt vesznek civil szervezetek kezdeményezéseiben (Víz Világnapja, Madarak- és Fák Napja), támogatásukkal valósítanak meg pl. természetvédelmi programokat. Vonyarcvashegyen így sikerült újraéleszteni a Madárbarát Óvoda címért folyó tevékenységünket Általános iskolák A székhelyiskola jelentős szerepet vállal a fenntartó települések Vonyarcvashegy mellett már Balatongyörök és Vállus esetében is társadalmi, kulturális életében. Maga az iskola épülete is többször funkcionál közösségi helyszínként legyen szó kulturális, szabadidős, vagy egyházi eseményről. Az állami ünnepek település szintű megemlékezésein rendszeresen tanulóink, pedagógusaink szolgáltatják az ünnepi műsort. A balatonedericsi tagiskola dolgozói és tanulói aktív részesei az ellátási terület Balatonederics, Nemesvita társadalmi, kulturális életének. A nemzeti ünnepek közös megünneplésén túl különböző községi rendezvények (Karácsonyi ünnepség, Öregek napja, Urbán napi ünnepség, Strandnyitó, Szüreti rendezvény, stb.) szervezésében, színvonalas megrendezésében szintén fontos szerepet játszanak a tagintézmény pedagógusai, tanulói Létszámadatok Óvodai csoportok, gyermeklétszámok Az óvodákban a nevelési év során a gyermeklétszámok az alábbiak szerint alakultak: 1

2 Okt. 1. és jún. 15 között Csoport Szept. 1. Okt. 1. érkezett távozott Tanév vége Változás Vonyarcvashegyi tagóvoda kis középső nagy Össz Balatongyöröki tagóvoda Össz Balatonedericsi tagóvoda Össz Iskolai osztályok, tanulólétszám Osztály Szept. 1. Okt. 1. Okt. 1. és jún. 15 között érkezett távozott Tanév vége Változás Székhelyiskola Össz Balatonedericsi Tagiskola Össz

3 1.4. Alkalmazottak létszáma, összetétele Óvodák Vonyarcvashegyen kollektívánk összetétele stabil, az óvodapedagógus-párok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak állandósága gyermekeknek és szülőknek egyaránt biztonságot jelent. Napjainkra intézményünk minden dolgozója szakirányú (sőt egyéb) képzettséggel rendelkezik. Öt fő óvodapedagógus munkáját 3 fő dajka segítette. A feladataink ellátása és ellenőrzése szempontjából szükséges és elengedhetetlen a dolgozók munkaköri leírásainak pontosítása, újragondolása. A tagintézmény-vezető a szakmai munkánkat a nevelési év folyamán színvonalasnak ítélte, amit a szülői elégedettség is jelez. Nevelőmunkát logopédus (heti 3 órában) és pszichológus (heti kb. 2 órában) segítették. Előbbi 15 gyermekkel, köztük 8 nagycsoportos gyermekkel foglalkozott, többségükben lényegesen javult minősítéssel zárták az évet, köszönhetően a szakember lelkiismeretes, odaadó munkájának. A Nevelési Tanácsadó heti 1-1 órában fejlesztőpedagógus segítségét ajánlotta fel két gyermekünk részére, melyet a szülők elfogadtak és rendszeresen hordták gyermekeiket ezen alkalmakra. Balatongyörökön az alkalmazottak létszámában nem történt változás, így ebben a nevelési évben is 3 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka és 1 fő 6 órás kisegítő dolgozó látta el a feladatokat. A nevelőmunkát logopédus és pszichológus segítette. Nemes Jánosné önszorgalomból, önköltségen végzi a dajkaképzőt. Balatonedericsen nem történt változás az előző nevelési évhez képest. A két csoportban 3 óvónő dolgozik, 2 fő óvónő szakközépiskolai, 1 fő főiskolai végzettséggel. A pedagógiai munkát két fő szakképzett dajka segíti. Ebben a nevelési évben továbbképzésen nem vettünk részt. A munkarendet úgy alakítottuk ki, hogy túlóra ne keletkezzen. A csoportban ellátandó feladatok miatt alakítottuk a dajkák munkaidejét úgy, hogy délelőttös héten napi 8,5 óra délutános héten 7,5 óra. Szabadságok idején is úgy alakítjuk a beosztást, hogy ne keletkezzen túlóra. Az óvónőknél a nyári szabadság idején szükséges a helyettesítés, amikor 1-1 óvónő 1 hetet egyedül dolgozik 7-17 óráig Általános iskolák A Székhelyiskola nevelőtestületében nem volt személyi változás a tanév kezdetén és a tanév során sem. Már a második volt az a tanév, amikor a 4. osztályosok választhatták idegen nyelvként az angolt is, így a tárgy oktatására óraadót kellett alkalmazni, aki mindkét iskolában tanítja a nyelvet. A művészeti iskola néptánc tanszakán nem állt rendelkezésre megfelelő képesítésű szakember, így ezt a feladatot külső óraadóval kellett megoldani. A többi munkaterületen a korábbi munkaszervezés folytatódott, így szakos ellátottságot sikerült 100 %-os szinten biztosítani. Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak az engedélyezett létszámban álltak rendelkezésre, a munkaszervezésük zökkenőmentes volt. Balatonedericsen 12 fő főállású és három a vonyarcvashegyi tagintézményből átjáró pedagógus neveli-oktatja tanulóinkat szeptemberétől Mészáros Zsuzsanna a prémium évek programban vesz részt, heti 8 órában tanít. Polgárné Varga Erika szerződése megszűnt, 3

4 mert augusztustól újra munkába állt Sötét Béláné. Szakos ellátottságunk a rajz tantárgy oktatását kivéve megoldott. A túlórák száma tagintézményi szinten 22 óra/hét, ami viszonylag sok, de ezek többsége olyan órák teljesítéséből adódik, mint: tömegsport, felzárkóztatás, munkaközösség vezetés, DÖK patronálás, és elég egyenletesen oszlik el a tantestület tagjai között. Tagintézményünk pedagógusai az átlagosnál leterheltebbek, mivel sok tanórán kívüli, szabadidős tevékenység szervezését vállalják fel. Ezen kívül tanulmányi, kulturális sport versenyekre készítik fel tanulóinkat rendszerint sikerrel, illetve az SNI-s tanulókkal való törődés rengeteg plusz munkát, odafigyelést igényel. Technikai alkalmazottaink száma 4 fő, melyből egy fő iskolatitkár, egy fő karbantartó-fűtő és két fő takarító, akik hat órában látják el feladataikat Beiskolázási viszonyok alakulása A vonyarcvashegyi iskola beiskolázási létszámai jól alakultak. A vonyarcvashegyi és a balatongyöröki óvodából egy-egy gyermek az, akit nem a székhelyiskolába írattak, ugyanakkor egy kisgyermek érkezik más óvodából, így a 2009/2010-es tanévben 24 fős első osztályt tudunk indítani. Balatonedericsen a 14 fő iskoláskorú nemesvitai és balatonedericsi gyerekből három fő esetében a további óvodai nevelést látták szükségesnek a szakemberek. Két gyermeket írattak más iskolába, hozzánk pedig kilencet. Tizediknek egy SNI-s kisfiú iratkozott be hozzánk Tapolcáról. Az elkövetkező 2-3 évben is hasonló létszámra számíthatunk, 10 fő körüli osztálylétszámok várhatók. 2. Oktató, nevelő munka 2.1. Értelmi nevelés az óvodákban A helyi nevelési program alapján folyt, a gyermeki személyiség kibontakoztatása érdekében a belépő kiscsoportos korú gyermekek számára a családias, meleg óvodai légkör biztosítását tartottuk legfőbb feladatunknak. A játék feltételeinek megteremtésén túl, nevelőértékének biztosításával hatottunk gyermekeink személyiségfejlődésére. A nagycsoportosok esetében az iskolai élethez szükséges szokások, készségek, jártasságok kialakítását, rögzítését tűztük ki célul. A kötött és kötetlen foglalkozások során, a játék kiemelt személyiségfejlesztő hatását felhasználva, ill. önkéntelen ismeretszerző alkalmak kiaknázásával nap mint nap alkalmaztuk. Ezáltal kielégítve gyermekeink megismerési vágyát, fejlesztve figyelmüket, gondolkodásukat, problémamegoldó képességüket, önállóságukat stb. Kiscsoportban kötetlen kezdeményezések keretében igyekeztünk fejleszteni, zenei, irodalmi, környezeti, vizuális és anyanyelvi képességeiket. A középső és nagycsoportban ezen képességek fejlesztése kötött formában, heti 1- ill. 2 alkalommal történt fejlesztéstartamonként. A nagycsoportosoknál iskola előkészítéssel folytatódik. Differ felméréseket alkalmaztunk a középső csoportban évvégén, a nagyobbaknál pedig év elején és végén, s így jól láthatóvá vált, hogy kit melyik területen kell még fejlesztenünk. Iskolába beíratott gyermekeink elérték az iskolaérettségi szintet. A nagycsoportos gyermekek környezetvédelmi és vizuális vetélkedőkön vettek részt. A nevelőmunka tervezése a helyi nevelési programban megfogalmazottak alapján történik. A csoportnaplóban az éves fejlesztési anyag nevelési területenként kerül megtervezésre, majd havi bontásban tűzzük ki a feladatokat, foglalkozási anyagokat. 4

5 Szeptemberben jeleztük a Nevelési Tanácsadó felé a fejlesztésre szorulókat, ők pedig elvégezték a nagycsoportosok logopédiai szűrését. Sajnos a rendszerben zavar támadt amiatt, hogy az intézmény más megye, de az illetékeseknek sikerült megállapodásra jutni. Ez viszont 3 hónapot vett el a fejlesztésre szoruló gyermekektől. Komplex fejlesztés 2 fő, logopédia 3 fő. Az enyhébb logopédiai problémákkal kolléganőnk helyben foglalkozott. A nevelő oktató munka kötött és kötetlen foglalkozásokon zajlott. Anyagainkat főleg az ünnepkörök és az évszakok köré csoportosítottuk, összeillesztve a témához kapcsolódó meséket, verseket, mondókákat, énekes játékokat, mozgásos játékokat, ábrázolási lehetőségeket. Egy-egy témát több oldalról közelítünk meg. A kiscsoportban fő célunk volt, hogy be tudjanak illeszkedni, ismerjék meg, kedveljék meg az óvodát, társaikat, szokásrendszerünket. Az anyától való elválás sérüléseket okozhat a gyermekben ezért a kicsiknek nagy szükségük van a szeretetteljes fogadtatásra, elfogadásra, megértésre. A nagycsoportban olyan képességek kialakítása fejlesztése a célunk, hogy az iskolakezdés az ottani munka minél zökkenő mentesebb legyen. Alkalmazkodjanak egymáshoz,képesek legyenek együttműködni,közösen problémákat megoldani,közös célokért tevékenykedni, s nem utolsó sorban elfogadni egymást. A csoportokban folyó nevelőmunka alapján ezeket a célokat megvalósultnak látom. Az elvégzett DIFER teszt eredményei a tanköteleseknél. 15 tanköteles korú, ebből 1 fő SNI. Optimum szint: 7 gyermek Befejező szint: 4 gyermek Haladó szint: 2 gyermek Kezdő szint: 1 gyermek Az SNI -s kislányt nem tudtuk mérni. Külső oktatóval néptánc gyerekeknek heti egy alkalommal. Hittan heti egy alkalommal Testi nevelés az óvodákban Az óvodáskor különösen jelentős a mozgás, egészséges életmódra történő felkészítés szempontjából, ugyanis ebben az életkorban megszerzett ismeretek, készségek, szokások a későbbi egészségi magatartást jelentősen befolyásolják. Mozgásfejlesztő programunk szervesen illeszkedik a gyermekek napi tevékenységébe, az egész személyiségre irányul. A testi ügyesség, mozgáskoordináció fejlesztése, fizikai állóképesség, tűrőképesség fejlesztésén túl a túlzott mozgásigény levezetésére, kielégítésére, egyensúly-érzék tökéletesítésére, s az iskolaérettséghez elengedhetetlen finom mozgásokat létrehozó kis izomcsoportok fejlesztésére irányul. Eszközei: focilabda, fitball-labdák, rollerek, kirakó- és manipulációs játékok, egyensúlyozó eszközök stb. Lehetőségek: iskolai tornaterem, udvari játékok, légvár, pancsolás, sározás, séták, kirándulások, kerékpártúrák stb. A mindennapos és nagytestnevelések mellett az idei tanévben is jártunk uszodába, a középső és nagycsoportosoknak heti 1 alkalommal vízhezszoktatás volt. Igyekeztünk minél többet szabad levegőn lenni, játszani, sétálni. Óvodai életünk szerves része a sok mozgás. Időjárástól függően sokat vagyunk szabadlevegőn, nagy sétákat teszünk, gyakran járunk a sportpályára, hogy a hatalmas téren szabadon játszhassanak. Az udvari játékok átalakítása a szabványoknak megfelelően a mászóvárakon korlátozta a gyerekek mozgáslehetőségét, de így is nagyon kedveltek. 5

6 Mindkét csoportban minden nap van mindennapos testnevelés mozgásos játékokkal, s hetente egy kötött testnevelés, torna foglalkozás Tanulmányi helyzet az iskolákban Az 1-3. évfolyamon a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szöveges értékelést alkalmazzuk. A különböző kompetenciaterületek részletes minősítését négy kategória valamelyikével összegeztük. Ennek osztályonkénti százalékos alakulást az alábbi grafikonok mutatják. A vonyarcvashegyi székhelyiskola eredményeiben örvendetes, hogy nincs felzárkóztatásra szoruló tanuló, ugyanakkor a kiválóan, illetve a jól teljesítettek száma jelentős. A tagiskola első szintén nincs felzárkóztatásra szoruló tanuló a 2. és a 3. évfolyamon valamivel kevesebb a kiválók és a jók aránya. 6

7 A negyedik évfolyamtól kezdődően a hagyományos osztályzatokkal történt a tanulók év végi értékelése. A székhelyiskola összesített tanulmányi átlaga 3,9 a tagiskoláé 4,04. A tantárgyak többségénél elmondható, hogy az osztályok tanulmányi átlaga a balatonedericsi tagintézményben jobb. Az összesített tanulmányi átlagról szóló kimutatás további részletézéséhez figyelembe véve az országos kompetenciamérés területeit is az irodalom, a matematika, a történelem és az informatika tantárgy évfolyamonkénti átlagairól készült kimutatás. Az osztályonkénti átlagoknál túlnyomórészt a balatonedericsi eredmények a jobbak. 7

8 A tanulók szorgalmának és a tanulmányi átlagoknak az összevetéséből továbbra is kitűnik, hogy az általában gyengébb vonyarcvashegyi teljesítményeket jobb szorgalomértékeléssel, míg a többnyire jobban nagyon jó balatonedericsi átlagokat gyenge szorgalommal értékeltük, tehát az értékelésünket tovább kell egységesíteni. 8

9 Az országos kompetenciamérés rendelkezésre álló adataiból az alábbi grafikonok a két feladat-ellátási hely eredményeit vetik össze az országos átlaggal. A hatodik (jelenleg: hetedik) évfolyam esetében mindkét kompetenciaterületen a vonyarcvashegyi diákok az országos átlag fölött, a balatonedericsiek alatta teljesítettek. A nyolcadik (jelenleg már nem az intézményünk tanulói) évfolyamosok mindkét mérésben mindkét helyen az országos átlag fölött teljesítettek. 9

10 10

11 2.4. Művészeti iskola A tanulók művészeti oktatása továbbra is négy tanszakon történt. A zeneiskolai képzés az előző évek gyakorlatának megfelelően a keszthelyi Festetics György Zeneiskola kihelyezett tagozataként működött. A székhelyiskola ehhez az infrastruktúrát biztosította. Az intézmény keretében három képzőművészet, modern tánc, néptánc tanszakon folyt a képzés. A művészeti iskolák felé tett megszorítások (tandíj, csak intézmény jogosult a normatívára) éreztették hatásukat a létszámban is. Képzőművészet tanszakon 28 tanulót oktattunk. A képzés személyi feltételét az iskolai tantestületen belül tudtuk biztosítani. A modern tánc tanszakon mindösszesen 8 tanuló vett részt a képzésben. Ez a létszám csökkent le a legkritikusabb értékre. Mindenképpen javítanunk kell itt a beiskolázási létszámokon, hiszen a település(ek) életében is nagyon fontos szerepet játszó mazsorett csoport utánpótlását kell kinevelnünk. Néptánc tanszakra 15 tanuló járt. A személyi feltételeket külső oktató igénybevételével sikerült biztosítani. Képesítése megfelel a követelményeknek. A művészeti oktatás hosszú távú működtetéséhez mindenképpen át kell gondolni annak kereteit. A legnagyobb probléma a megfelelő végzettségű szakemberek biztosítása. Ez házon belül egyre nehezebb lesz Fegyelmi helyzet Intézményünk fegyelmi helyzete az átlagosnál jobbnak mondható. Kirívó durva fegyelmezetlenség, erőszakos cselekedetek nem jellemzik tanulóinkat. A fegyelmi helyzetről számszerűsíthető adat természetesen csak az iskolákból áll rendelkezésre. Összesített kimutatás a magatartás osztályonkénti értékeléséből készíthető. Eltérés mutatkozik a két feladat-ellátási hely között. Míg Vonyarcvashegyen a legnagyobb számban jó értékelések születtek ez alól a nyolcadik osztály a kivétel -, addig Balatonedericsen a példás magatartás a szignifikáns. 11

12 Fegyelmező intézkedést viszonylag alacsony számban kellett alkalmazni. Osztályfőnöki elmarasztalást Vonyarcvashegyen 10 alkalommal, Balatonedericsen 6 alkalommal kellett foganatosítani. Ennél súlyosabb büntetés kiszabására nem került sor. Örvendetes, hogy az igazolatlan mulasztásokat szinte teljesen sikerült visszaszorítani, mindösszesen egy ilyen napot (5 óra) kellett regisztrálni Tanulmányi versenyeredmények Intézményünk tanulói köszönhetően a gyermekek többletmunkájának, a felkészítő pedagógusok áldozatvállalásának szép eredményeket értek. Kiemelésre kerül a megyei megmérettetéseken elért legalább 10. helyezés, valamit az országos eredmények 12

13 Vonyarcvashegyi Székhelyiskola A tanulmányi versenyeredmények közül a legkiemelkedőbb volt: Bendegúz nyelvész verseny: Csizy Gergő 1. oszt. Felkészítő: Pálné Bozzai Ibolya megyei 1. hely; országos 20. hely Marton Dániel 2. oszt. Felkészítő: Sarkadi Barbara megyei 5. hely Vid Viktor 8. oszt. Felkészítő: Kósa Tamás megyei 8. hely Nyelvünkben élünk nyelvtan-verseny Pikó Zsolt 7. oszt. megyei 10. hely Felkészítő: Kósa Tamás "Tiszán innen - Dunán túl" népdaléneklési verseny Dóczi Martin; Vid Viktor; Pál Dániel; Pikó Zsolt; Tóth Márton megyei arany minősítés Felkészítő: Bujtorné Nagy Judit Hevessy György kémia verseny Mátrai Dóra 8. oszt. megyei 7. hely Felkészítő: Stubán Árpád Történelem tanulmányi verseny Mátrai Dóra 8. oszt. megyei 1-2. hely; országos versenyen részt vett Felkészítő: Ertsey Csabáné Herman Ottó Országos biológia verseny Vid Viktor 8. oszt. megyei 9.hely Felkészítő: Varga Jánosné 13

14 Fizika tanulmányi verseny Dóczi Martin 8. oszt. megyei 6. hely Felkészítő: Gelencsér Zoltán Német nyelvi tanulmányi verseny Pikó Zsolt 7. oszt megyei 5. hely Felkészítő: Ertsey Csabáné LADIK diákújságíró verseny Csapat (Dóczi Martin; Zsinkó Zsolt; Tóth Beningna; Mátrai Réka; Figder Dezső) megyei 2. hely Felkészítő: Kósa Tamás Barangolás a gyermekirodalomban Csapat (Bagyó Zsófia; Csák Stella; Tüttő Sára) megyei 3. hely Felkészítő: Kósáné Szakony Ágnes KVALITÁS levelezős verseny Az iskola tanulói negy számban vettek részt, országosan helyezéseket értek el. Felkészítő: Törekyné Pálmai Judit; Szabóné Szüts Anett Balatonedericsi Tagiskola Veszprém megyei Föegyházmegyei szavalóverseny Fazekas Fanni 5. oszt. megyei különdíj Felkészítő: Virágh Annamária A Bakonytól Amazóniáig Képzőművészeti verseny Lehnhardt Jonnah 7. oszt. megyei 3. hely Csali Tibor,Csali Dalma, Sipos Lili különdíjasok Felkészítő: Somlainé Jenei Szilvia; Némethné Kaszás Judit Hevessy György kémia verseny Németh Gábor 7. oszt. megyei 10. hely Felkészítő: Sötét Béláné Középkori utazás Veszprém vármegyében 14

15 Csapat (Szabó Melinda 6.o.; Szita Evelin 7.o.; Káli Péter 7.o.; Vőfély Noémi 8.o. megyei 8. Felkészítő: Szijártó Ferencné, Vőfély Péter Német nyelvi megyei társalgási verseny Tóth Dávid 8. oszt. megyei 6. hely Hammer Bálint 8. oszt. megyei 10. hely Felkészítő: Szijártó Ferencné Aranytoll helyesírási verseny Fazekas Fanni 5. oszt megyei 3. hely Felkészítő: Virágh Annamária TITOK országos levelezős verseny magyar nyelvből (Arany János) Fazekas Fanni 5. oszt. országos 7. hely Felkészítő: Virágh Annamária Közlekedési verseny Csipszer Dániel 7. oszt. Felkészítő: Tóth Emilné megyei 6. hely 2.7. Továbbtanulás mutatói Vonyarcvashegy Továbbtanulásra jelentkezett tanulók száma: 26 fő. Ebből felvételt nyert: 26 fő. Valamennyi tanuló középiskolában folytatja tanulmányait. Gimnáziumba jelentkezett és felvételt nyert: 8 fő Szakközépiskolai képzésre jelentkezett és felvételt nyert: 18 fő Balatonederics Továbbtanulásra jelentkezett tanulók száma: 17 fő. Ebből felvételt nyert: 17 fő. Gimnáziumba jelentkezett és felvételt nyert: 6 tanuló. Szakközépiskolai képzésre jelentkezett és felvételt nyert: 6 tanuló. Szakiskolai képzésre jelentkezett és felvételt nyert: 5 tanuló, ebből 3 fő csak a másodsorban megjelölt intézménybe jutott be. A többi 14 tanulót felvették az első helyen megjelölt középiskolába Testnevelés és a sport eredményei A különböző szintű sportversenyeken sok szép eredményt értek el tanulóink. A csapatsportágakban, több versenyzőt igénylő megmérettetéseken az intézményi szintű (a két iskolából összeválogatott) csapatokat indítottuk. Így az alábbi megyei és országos 15

16 eredményeket bemutató kivonatban nem mindig köthetők az eredmények valamely feladatellátási helyhez. Kézilabda: Megyei diákolimpia IV. korcsoport leány 3. hely Felkészítő: Kósa Tamás Megyei diákolimpia IV. korcsoport fiú 3. hely Felkészítő: Gelencsér Zoltán Labdarúgás: Leány csapat megyei 2. hely Felkészítő: Gujgiczer Gyula, Vőfély Péter Gyermeklabdarúgás (leány) megyei 2. hely Felkészítő: Gujgiczer Gyula, Vőfély Péter Vonyarcvashegyi Székhelyiskola Atlétika: Bicsérdi Balázs 300 m Felkészítő: Gujgiczer Gyula megyei 1. hely; országos 11. hely Petanque: Országos csapatbajnokság I. korcsoport 3. hely III. korcsoport 2. hely Felkészítő: Károly Kálmán Balatonedericsi Tagiskola Labdarúgás: Győr: FIFA kupa I. korcsoport területi 7. hely Atlétika: Köztársaság Kupa Veszprém megyei döntő Súlylökés: Vőfély Noémi 1. hely Kislabda-dobás: Vőfély Noémi 1. hely Távolugrás: Jándli Erik 4. hely Pető Szabina 7. hely Felkészítők: Tóth Emilné, Vőfély Péter 3. Fejlesztési eredmények 3.1. Épület külseje, elhelyezés, tantermek Az épületek állaga, az elhelyezési feltételek valamennyi feladat-ellátási helyen jók, több esetben átlag felettinek mondhatók. Ami kívánni valót hagy maga után mindkét helyen az 16

17 iskolások étkezési körülményei. A kicsi ebédlő miatt több csoportban, zsúfolt körülmények között ebédelnek a gyermekek, így ott nevelési célokat nem vagy csak alig lehet megvalósítani. Vonyarcvashegyen az alsó tagozatosok tantermeiben megtörtént a bútorzat cseréje, több évre megoldva a problémát Eszközellátottság Az eszközellátottság valamennyi feladat-ellátási helyen jó. A szakmai-informatikai eszközbeszerzési lehetőségeknek köszönhetően valamennyi feladat-ellátási helyen történt fejlesztés. A vonyarcvashegyi óvodában foglalkoztatási eszközök, Balatongyörökön számítógép, a balatonedericsi óvodában öltözőállványok kerültek beszerzésre. A balatonedericsi tagiskolában hárommal növeltük a korszerű számítógépek számát. A két általános iskolában egyelőre ígéret szinten maradt a TIOP pályázat, értesítéssel rendelkezik az intézmény a támogatásról. A HEFOP /B jelű kiíráson viszont sikeresen szerepelt a székhelyiskola pályázata, Ft támogatási összegről megtörtént a szerződéskötés, az eszközbeszerzések pénzügyi teljesítése is megtörtént a szállítás is rövidesen megtörténik, így az új tanév kezdetére be tudjuk üzemelni az eszközöket, használatba venni az elektronikus tananyagokat. 4. Rendezvények, ünnepségek Valamennyi intézményegység a munkatervnek megfelelően bonyolította le a rendezvényeit, emlékezett meg az ünnepekről, méltón ápolta hagyományait. Ezek a rendezvények gyakorlatilag évről-évre visszatérők, így felsorolásuk talán nem szükséges. Elmondható, hogy jól sikerül programokról van szó, köszönhetően az ünnepi műsorokat, rendezvényeket összeállító, szervező pedagógusok szakmai hozzáértésének, lelkesedésének. 5. Kapcsolatok Az intézmény valamennyi feladat-ellátási helyén elmondható, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás nagyon jó, a segítőkészség, rendezvények, szabadidős programok lebonyolításában való közreműködés példaértékű. 6. Szociális helyzet 6.1. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk nincs, hátrányos helyzetű -1 fő elköltözése miatt- 4 gyermek. Gyermeküket egyedül nevelő, vagy vagyoni helyzetük alapján támogatásra szoruló szülők gyermekeiről van szó, szerencsére településünkön viszonylag ritka a hasonló családok száma. Segítségnyújtás szakember megkeresésével, bevonásával Gyermekek napközbeni ellátása (étkezés) Az óvodások étkeztetése kettő konyháról történik. A balatonedericsi és a balatongyöröki óvodákba Balatonedericsről történik az ellátás, probléma és súrlódásmentesen történik a bonyolítása. 17

18 A vonyarcvashegyi óvodában nehéz az étkeztetési időpontok szervezése, főként az iskolai igénybevétel miatt is. Meglehetősen korán kell a legkisebbeknek ebédelniük. A nehézségek adódnak a konyhai alkalmazottak megrögzött, múltbéli szokásaikban, amin nem tudnak, vagy nem akarnak változtatni. Az iskolai étkeztetéssel ellentétben a dajkák az óvodai étkezés előkészületeit, gondozási teendőket, ebédlő takarítását ellátják, segítik, így esetünkben kevesebb a súrlódási felület. Az iskolák esetében szintén kettős a kép. Egységes abban, hogy sajnos mindkét helyen épületen kívül kell megoldani a gyermekek ebédeltetését, ami szervezési gondokat jelent, Balatonedericsen ezt tovább bonyolítja az autóbuszok menetrendjéhez való igazodás is. Vonyarcvashegyen a gyermekek ellátása, kiszolgálása kivánni valót hagy maga után. Nem elfogadható, így mindenképpen változtatni kell azon a gyakorlaton, hogy a legkisebb tanulók (1.; 2. osztályosok) is önkiszolgáló jelleggel étkeznek. Balesetveszélyes, nem a gyermek életkorának megfelelő szervezési mód. Vonyarcvashegy, június 19. Erdei Ferenc igazgató 18

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról. Gyomaendrőd 2008

BESZÁMOLÓ. 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról. Gyomaendrőd 2008 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ 2007/2008-as nevelési- és oktatási év munkájáról Gyomaendrőd 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás 1.1. Pályázatok - benyújtott pályázatok - elnyert pénzeszközök,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról Gyomaendrőd 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás 1.1. Pályázatok - benyújtott pályázatok - elnyert pénzeszközök,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 7303/2011. 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről, valamint a 2013/14. tanév beindulásáról, terveiről Előkészítette: Kis Eszter tankerületi igazgató, Deákné Domonkos Julianna

Részletesebben

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2008/2009 Készítette: Forrainé Kószó Györgyi igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető 2. Alapdokumentumok 2.1. Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

Beszámoló a 2010/2011-es tanév munkájáról a Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Tisztelt Képviselő Testület!

Beszámoló a 2010/2011-es tanév munkájáról a Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Tisztelt Képviselő Testület! 1 Beszámoló a 2010/2011-es tanév munkájáról a Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tisztelt Képviselő Testület! A Közös Irányítású Oktatási Intézmények munkájának

Részletesebben

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév Készítette: Tamás Emília igazgató TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2013/2014. 1. A szakmai munka áttekintése 1.1. A

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Pályázati nyilatkozat

Pályázati nyilatkozat Pályázati nyilatkozat Alulírott Sárközi Emília (6794 Üllés, Móra F. utca 41. sz.) megpályázom a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meghirdetett Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ Törökbálint, 2011. 1 TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETŐ... 4 Igazgatói beszámoló... 5 1. Személyi feltételek:... 5 2. Tárgyi feltételek:...

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben