Baracsi Szó XXIII. évfolyam 2. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baracsi Szó XXIII. évfolyam 2. szám"

Átírás

1 Baracsi Szó XXIII. évfolyam 2. szám február Tisztelt Lakosság! Kedves Baracsiak! A 2014-es esztendő mérlegét, értékelését még nem áll módomban megtenni, még nem készült el a pénzügyi zárszámadás. A 2014-es esztendő pénzügyileg kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodást hozott. Örömünkre szolgált, hogy a tervezett nagyobb volumenű beruházásainkat sikerült végrehajtani (ivóvízvezeték rekonstrukció, felszíni vízelvezetés, kiegészítő szennyvízcsatorna-építés, kerékpárút-építés és Széchenyi utca felújítás). Pénzmaradványunk minimális. A szabad keret egészítheti ki a 2015-ös költségvetés lehetőségeit. A évi költségvetés összeállításánál, bevételeink tervezésénél a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi C. törvényben biztosított állami támogatást, átengedett adóbevételeket vettük figyelembe. Saját bevételeinket az elmúlt évek tapasztalatai, helyi rendeletek és szerződések alapján terveztük meg. Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elisme rendő elemeit. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is figyelemmel. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. Települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek: gépjárműadó 40%-a, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100%-a. A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükségletkielégítés mértékét. Az önkormányzati gazdálkodás tervezési szakaszában számba kell venni az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások előirányzatait és az azokat biztosító bevételek előirányzatait. Tervezést érintő előző évi változások: január 1. napjától a kötelező feladatok közül a gyermekjóléti szolgáltatást, családsegítést a Családokért Önkormányzati Társulás látja el. A társulást 4 önkormányzat hozta létre: Baracs Község Önkormányzata, Előszállás Nagyközség Önkormányzata, Kisapostag Község Önkormányzata és Nagykarácsony Község Önkormányzata. Gesztor: Baracs. Kiadásaink tervezésekor kötelező és önként vállalt feladatainkat, és a korábbi döntések vonzatait építettük be. A költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti és köztisztviselői béreket vettük figyelembe. A civil szervezetek támogatására eft-ot terveztünk. Minimális fejlesztést terveztünk. Költségvetési tartalék 628 eft Bízom benne, hogy együtt gondolkodva, együtt munkálkodva 2015-ös év feladatait is sikeresen megvalósítjuk. Várai Róbert, polgármester Önkormányzatunk évi költségvetése Megnevezés Kötelező feladat: Kiadás Bevételi forrás Int.működ. Pe. átvétel Állami tám. Helyi adó Áteng.adó Felh.Tőkeb. Önkor. Ig.tev Önkorm. Jogalkotás Községgazdálkodás Közvilágítás Köztemető fenntartás Folytatás a 2. oldalon

2 Önkormányzatunk évi költségvetése Megnevezés Köutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás Bevételi forrás Folytatás az 1. oldalról Int.működ. Pe. átvétel Állami tám. Helyi adó Áteng.adó Felh.Tőkeb Óvoda bér és jár Óvodai működés Óvodai étkezés Iskolai étkezés Téli közfoglalkoztatás Renszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Általános iskolai működtetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Közm.int. Működtetése Könyvtári ellátások Közművelődési tevékenység Önkormányzati vagyon műk Út építés Adó, illeték beszedése Közhasznú foglalkoztatás Család és nővédelmi egészségügyi Ellátás Szennyvíz gyűjtés, tisztítás Települési hulladék begyűjtés, szállítás Gyermekjóléti szolgálat Családsegítés Önként vállalt feladat Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Fogorvosi alapellátás Fogászati ügyelet Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyelet Civil szervezetek támogatása Önkormányzati segély Önkormányzat Által nyújtott lakástámogatás Összesen: Mindösszesen: Várai Róbert polgármester február BARACSI SZÓ

3 TÁJÉKOZTATÁS Értesítjük településünk lakóit, hogy az elmúlt évben a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Gyermekek Átmeneti Otthona, Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Szolgáltató Központ december 31-ével megszűnt. A helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat dolgozói évtől az újonnan alakult Családokért Önkormányzati Társuláshoz tartoznak. A Társulás Baracs, Előszállás, Kisapostag és Nagykarácsony polgármestereinek és képviselő-testületeinek összefogásával jött létre. A gesztor település Baracs, a társulás elnöke Várai Róbert polgármester. A családgondozói feladatok elosztása, a munka megszervezése miatt a dolgozók személyében is változás történt. A továbbiakban Kápolnási Attiláné a gyermekjóléti szolgálat, Nikolinné Héring Edit a családsegítő szolgálat családgondozói feladatait látja el. Molnárné Tüzkő Zsuzsanna Kisapostag és Nagykarácsony családgondozója lett januártól. A családgondozók munkájukat a korábbiaknak megfelelő munkarend és ügyfélfogadási rend szerint végzik. Az idősek nappali ellátása szociális alapfeladatot Baracs Község Önkormányzata feladat ellátási szerződés útján, Dunaújváros egy intézményével kívánja ellátni, mellyel kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak. ISMÉT HASZNÁLT RUHA AKCIÓ! SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK! február 11-én, szerdán 8-15 óráig az ÖNO-ban ismét használt ruha akciót tartunk. A kiválasztott ruhák ingyen elvihetők! Kérjük, hogy a feleslegessé vált, de jó állapotban lévő ruhákat, használati tárgyakat az akció előtti napokban 8-16 óra között juttassák el az ÖNO-ba! Ha valakinek olyan működőképes kályhája, bútora, vagy háztartási gépe van, amit nem használ, és szívesen felajánlaná, kérjük, jelezze azt nálunk! Segítségüket előre is köszönjük! Kápolnási Attiláné és Nikolinné Héring Edit családgondozók Iskolai hírek A Baracsi Szó decemberi számában még nem tudtunk beszámolni a 2014-es év utolsó hónapjában történtekről, ezért ezt jelen írásunkban tesszük meg. A hagyományokhoz híven, december elején iskolánkba látogatott a francia Mikulás. A gyermekek már nagyon várták ezt az eseményt, ezért lelkesen díszítették az iskola aulájában felállított hatalmas fenyőfát, valamint osztálytermeiket, hogy azt az ideérkező Mikulás is megcsodálhassa. A másodikosok, Csüti néni vezényletével vidám műsorral köszöntötték a nagyszakállút. A téli szünet előtt a DÖK és Zsuzsa néni közreműködésével a szokássá vált osztálydíszítő verseny értékelése is lezajlott. A téli pihenő már elkezdődött tanulóink számára, de voltak, akik ekkor sem pihentek, hiszen a Falukarácsonyon léptek fel és színesítették műsorukkal, az amúgy is élvezetes programot. A festészet tanszak tanulóinak csodálatos munkái megtekinthetők voltak ezen időszak alatt, valamint jelenleg is. Az új esztendő első hónapjában (az első félév zárása előtt) nagy lendülettel vetették munkába magukat diákok és pedagógusok egyaránt. Ebben a hónapban a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban, a Magyar Kultúra Napja alkalmából került megrendezésre a hagyományos vers-és prózamondó, valamint népdaléneklési verseny. Iskolánkat két tanuló képviselte ezen a megmérettetésen: Kiss Viktor 1. osztályos tanuló, mesemondással különdíjban részesült. Fontos kiemelni, hogy ezen a versenyen az alsó tagozatosokat együtt értékelik. Idén Viktor egy nagyon erős mezőnyben szerepelt, hiszen 3. és 4. osztályosok mellett ő volt az egyedüli 1. osztályos versenyző. A népdaléneklési versenyen Kiss Péter 7. osztályos tanuló, arany minősítést kapott. Péter korábban az országos népdaléneklési verseny előválogatójára (a megyei fordulóba) is bejutott. Felkészítője: Ujvári Csilla. Gratulálunk a szép eredményekhez! Szép sikereket, további eredményes munkát kívánunk tanulóinknak ebben az évben is! Kedves Szülők! Óvodánk farsangi mulatságát a Faluházban tartja február 13-án 15:30 órától-17:30 óráig. Úr Emese Kérjük Önöket, hogy a mulatsághoz legyenek szívesek hozni: apró, puha cukorkát (a játékokban való részvétel jutalmazásához) házi süteményt vagy bolti süteményt (ezeket a Faluházba szíveskedjenek hozni) vagy dobozos üdítőt Zsákbamacskához apró játékokat, plüss figurákat kérünk szépen! BARACSI SZÓ február 3

4 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Együtt, egymásért TÁMOP A-12/ Lezárult az Együtt egymásért testvériskola pályázat Iskolánk a perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával közösen részt vett a TÁMOP A testvériskola pályázaton nyarán kaptuk a felkérést a perkátai iskola igazgatójától, Szilasy László úrtól, hogy vegyünk részt az Európai Unió által is támogatott testvériskola pályázaton, mert minket találtak a szigorú pályázati feltételeknek megfelelő partnerintézménynek. Örömmel mondtunk igent, hisz korábban mi magunk is szerettünk volna pályázni, így biztosak voltunk abban, hogy a nálunk kiválasztott 40 tanuló élményekben gazdag programok részese lehet. A pályázatban hátrányos helyzetű, illetve a szakmai téma (egészséges életmód, kulturális programok, ünnepek, hagyományok) iránt érdeklődő tanulók vehettek részt. Iskolánk nyolc nevelője vállalta a munkát: Balogné Kakuk Adrienn, Benkéné Juhász Márta, Czuppon Péter, Gondár Csaba, Gondárné Lukács Ágnes, Kohutné Tábori Margit, Úr Emese és Vargáné Csütörtök Mária. A tényleges programsorozat 2014 februárjában kezdődött el. Egy éven át tartó, állandó programja volt egy szakkör, melynek keretében a gyerekek három csoportban tevékenykedtek. Benkéné Juhász Márta szakkörvezető beszámolója: Az egészséges életmód fontossága elnevezésű szakkör heti egy alkalommal működött iskolánkban. A tanulók életkora változó volt, ezért a témakörök megválasztásánál ezt is figyelembe kellett venni. Az egészséges életmód több területét dolgoztuk fel különböző módszerekkel. A kiscsoportos munka volt a leghatékonyabb, de hallgattunk tanulói előadást, előzetesen kiadott témakörben. Néztünk videót, amit egy kötetlen megbeszélés formájában dolgoztunk fel. Két alkalmat szántunk egy díjnyertes, sport témájú film megtekintésére, és az előre megadott szempont szerinti feldolgozására. Az egészséges ételeket nemcsak felsoroltuk, hanem el is készítettük. Ezek a délutánok voltak a legnépszerűbbek. Saját receptekből kiváló zöldség- és gyümölcssaláták készültek, amiket közösen el is fogyasztottunk. A közös mozgás is többször helyet kapott a programban. Futottunk a Mikulással, tornáztunk együtt zenére, úsztunk és korcsolyáztunk. Sétáltunk együtt a szabadban és kerékpároztunk is a faluban. Beszélgettünk a tisztálkodás fontosságáról, testápolásról, fogápolásról. Téma volt a betegségek megelőzése. Többször is feldolgoztuk az elhízás problémáját, amit egy önismereti óra előzött meg. A gyerekek közül többen is szépen rajzolnak, ők ízléses plakátokat készítettek a megadott témakörökben. Többször szituációs játék keretében dolgoztuk fel az órák anyagát. A káros szenvedélyek témakörében a dohányzás, az alkohol és a kábítószer visszautasításának formáit játszottuk el. Nagyon aktívak és lelkesek voltak diákjaink ezeken a kötetlen órákon. Ebben a légkörben szívesebben megnyilvánultak az otthoni problémájukról is, a dohányzással és az alkohollal kapcsolatban is. Megbeszéltük, hogy milyen súlyos következményei lehetnek a korai dohányzásnak, alkohol- illetve kábítószer fogyasztásnak. Összességében nagyon hasznosak voltak a foglalkozások, mert kialakult egy nagyon jó közösség, akik jól érezték magukat együtt. Várták a foglalkozásokat, remek ötletekkel segítették a program összeállítását. Többen megnyíltak, bátrabban mertek magukról beszélni. Sok új ismerettel gazdagodtak, és a témák között mindenki megtalálta a szívéhez közel állót. A többi programnál ügyeltünk arra, hogy az iskolai szünetek kivételével minden hónapra jusson valami. Elsőként februárban a testvériskolával ismerkedtünk, egyelőre még csak elméletben, iskolai honlapjuk segítségével. Sok kérdés hangzott el az előadáson mind az iskoláról, mind a tanulókról, hiszen már akkor nagyon vártuk a személyes találkozót. Márciusban nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából játszóházat szerveztünk. Az elkészített tavaszi virágcsokor, papírhuszár és kétféle kokárda, amit 48-as versek és dalok kíséretében tettünk az emlékműhöz, még sokáig hirdette a gyerekek ügyes kezét, lelkesedését. Nem csoda, hogy már ekkor a következő játszóházat várták, amiben a húsvéti ünnepekhez kötötten tojástartó, tojásfestés, ajtódísz és nyuszipogácsa sütés volt. Ezúttal az elkészült termékek hazakerültek, az otthoni ünnepi készülődés részesei lettek. A tavaszi szünet után még két program volt hátra, ami időben két egymást követő napra esett: kirándulás a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, illetve az első személyes találkozó a testvériskolásokkal. A gyerekek nagy izgalommal várták a budapesti kirándulást. A legtöbben még soha nem jártak itt. Hogy mindenki azt nézhesse meg, amit a legjobban szeret, a bejáratnál négy csoportba osztódtunk. Sajnos a nagy meleg miatt ember, állat egyaránt szenvedett. A nagyobb emlősök igyekeztek elbújni, ezért volt, hogy csak üres ketrecet láttunk. Élményt jelentett viszont a hüllőház, és a különböző vízi élőlények megtekintése. Egyik csoportunk a Varázshegybe is bejutott, ahol izgalmas interaktív feladatokat kellett megoldaniuk a február BARACSI SZÓ

5 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Együtt, egymásért TÁMOP A-12/ tanulóknak. Fáradtan, kimerülten, de remek hangulatban értünk haza. Izgalommal vártuk a másnapot: Végre személyesen is találkozhattunk a testvériskolásokkal. Megérkezésük után büszkén mutattuk meg szép iskolánkat, majd jó hangulatú focimeccs, vidám táncház következett. A hideg ebéd fogyasztása közben már óvatos beszélgetések is kezdődtek, lassan-lassan felengedett a csapat. Az egész projekt csúcspontja a közös nyári tábor volt. Dég Fejér megye egyik gyöngyszeme. Itt található nagyon kellemes környezetben, igényesen kivitelezve, a minden kényelmi szempontnak megfelelő Borostyán Erdei Iskola és Panzió. Ide költöztünk be 88-an augusztus 11-én, hogy felejthetetlen négy napot töltsünk el. A tulajdonos, Tóth László és felesége, Kati néni mindent elkövettek annak érdekében, hogy mindenki maximálisan jól érezze magát. Gazdag programot szerveztek számunkra (kastélylátogatás, kenyérsütés kemencében, lovas kocsizás, túra a környéken, éjszakai vadles), kitűnő ételekkel, sok meglepetéssel örvendeztettek meg bennünket. A nap nagy részében perkátaiak és baracsiak közösen játszottunk, beszélgettünk, vetélkedtünk, és élveztük a nyári forróságban ugyancsak kellemes medence vizét. Mindkét esetben már ismert és új elemeket is felfedezhettek a gyerekek. A kollégák változatosan, rengeteg képpel, vetítéssel tették színessé, érdekessé az előadásokra fordított két-két órát. Sok kérdés hangzott el, melyekre kielégítő, szakszerű válasz érkezett a nevelőktől. Összegzésképpen elmondható, hogy a pályázat megvalósítása sikeres volt. A pályázati év során minden résztvevő rengeteget tanult, sok-sok élményt szerzett, új kapcsolatokra, barátokra tehetett szert. Szakmai célunkat elértük: a szociális hátránnyal küzdő tanulók a településen kívüli tartalmas kulturális és egyéb programokban vehettek részt, a téma iránt érdeklődő, de nem hátrányos helyzetű diákok pedig iskolai és iskolán kívüli eseményeken bizonyították toleranciájukat, a másság elfogadását, az együttmunkálkodás közösségépítő szerepét. A projekt befejezését követően a két intézmény további két tanéven keresztül kapcsolatot tart. Közös tanulmányi programokat és/vagy versenyeket szervezünk. A résztvevők nevében: Gondárné Lukács Ágnes Szeptemberben az újabb találkozón ezúttal Perkátán már régi ismerősként köszöntöttük egymást. Fociban ezúttal a házigazdák bizonyultak jobbnak, de a kézműves foglalkozáson már mi is jeleskedtük. Örömmel fogyasztottuk el a hideg ebédet és a tortát, amely ezúttal a vesztes csapatnak is járt. Hátra volt még a színházlátogatás és a karácsonyi játszóház. Kissé nehezen, de sikerült 44 főre Budapesten színházjegyet szereznünk. Döntésünk végül az Új Színház Országjáró Mátyás király című előadására esett. Nem is bántuk meg ezt a döntést, hiszen olyan előadást sikerült kiválasztanunk, amely minden korosztály számára megfelelő. Sok tanuló egyáltalán nem járt még fővárosi színházban, akadt, aki egyáltalán nem volt még színházban. Kitűnő szereplőkkel és remek technikával megjelenített előadást láttunk, melyben a helyszínek és az események is ismerősek voltak a gyerekeknek korábbi olvasmányaikból. Nem véletlen, hogy hazafelé az autóbuszon is a színház volt a téma. Az utolsó játszóházban a szeretet ünnepére készülve elsősorban olyan dolgokat akartunk készíttetni, amely hazavihető, otthon az ünnepen felhasználható. Így került sor képeslap, gyertyatartó, origami karácsonyfa és papírdíszek készítésére. A pályázat zárásaként januárban két előadás hangzott el: egyik az Európai Unióról, másik az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás kapcsolatáról és fontosságáról. BARACSI SZÓ február 5

6 FARSANG A húsvét előtti negyedik napig (húshagyó keddig) tartó farsangot már a XV. századi Magyarországon is nagy mulatozással ünnepelték meg. Az emberek álarcot öltöttek, dramatikus játéko kat mutattak be, ettek, ittak és táncoltak: az efféle vigadalom mai legismertebb formája a mohácsi busójárás. Kedvelt étel volt a fánk és a rétes, amelyeknek mágikus erőt tulajdonítottak, pl. a Szerémségben azért sütötték, hogy a vihar ne vigye el a háztetőt. Ugyancsak kedvelt étel ilyenkor a rétes, pl. a Bács megyei Topolyán szerencsét hoz, ha jól nyúlik. Általában a sok étel fogyasztásától a következő év bőségét remélték. A megmaradt finomságokat megszárították, porrá törték, és később betegeket gyógyítottak vele. A farsang utolsó három napján táncmulatságot rendeztek, amelynek leggyakrabban kocsma volt a színtere. A farsangi báloknak elsősorban a párválasztásban volt jelentős szerepük. A lányok ilyenkor adták a legényeknek a bokrétát. A legények ezt farsangvasárnap tűzték a kalapjukra, így mentek el a bálba. Volt olyan legény, aki több leánytól kapott bokrétát. Azzal kellett először táncolnia, akitől az elsőt kapta, ezt tűzték a kalapjuk elejére. Ha az elmúlt évben nem volt lakodalom a faluban, a fiatal párokkal rönköt húzattak, s ugyanígy csúfolódtak az udvarló nélküli vénlányokkal is. Miskolczi Ildikó BUSÓJÁRÁS A farsangok legjellegzetesebb mozzanati mindenkor a jelmezes, álarcos felvonulások, amelyeknek rosszűző, télbúcsúztató szerepük van. A maskarádék közül a mohácsi busó - járás vált a leghíresebbé, amelyről már a XV. századból származó feljegyzések is említést tesznek. A délszláv sokácok a Balkánról hozhatták magukkal ezt az érdekes szokást: a férfiak rémisztő öltözetbe bújnak, s házról házra járva jókívánságokkal köszöntik az embereket, akik cserébe étellel és itallal kínálják őket. A legények állatvérrel festett faálarcot és birkabőr csuklyát viselnek a fejükön, testüket szőrével kifordított, övvel összefogott bunda fedi, a gatyájukat szalmával tömik ki, a lábukon pedig cifra női harisnyát és bocskort viselnek. A legenda szerint a rusnya öltözékkel a Mohácsra beköltözött törököket űzték ki a környékbeli mocsarakba szorult lakók a középkorban, s a hősies tettre azóta, minden esztendőben ezzel a rituáléval emlékeznek a helybeliek. Miskolczi Ildikó Gallyazás, fenyőfa kivágás és évzáró bál Az elektromos vezetékek közelében nőtt fák ágai egy szélvihartól vagy jegesedéstől letörhetnek, ráhajolhatnak a légvezetékekre. Ez meghibásodást, múló vagy tartós zárlatot, balesetet (áramütés) okozhat az elektromos hálózatokon. A gallyazással beavatkozunk a fa életébe, de a villamos energiahálózat biztonságos üzemeltetése miatt mindez elkerülhetetlen feladat. A gallyazást a növények nyugalmi időszakában kell elvégezni. Rendelet írja elő, mekkora távolságot kell tartani a szabad vezetékeknél. Kisfeszültségű (0,4 kv-os) csupasz hálózat esetén a gallyakat úgy kell levágni, hogy a növények ágai alulról és oldalirányban 1 méternél jobban, felülről pedig egyáltalán ne közelítsék meg a vezetékeket. E rendeletet nem árt szem előtt tartani akkor, amikor az utcán levő fáinkon koronaalakító metszést végzünk. Kellemetlen felszólító levelektől mentjük meg magunkat, ráadásul a saját ízlésünk szerint alakíthatjuk ki a fáink formáját. Az iskola elé ültetett fák is megnőttek, terebélyes koronái közel kerültek a vezetékhez, ezért ezt a munkát el kellett végezni. Az E-on szakembereivel összhangban, akik létrehozták a feszültségmentes állapotot, a baracsi tűzoltók és polgárőrök közösen végezték el az ágak vágását. Pár órás munkával reméljük - biztonságosabb környezetet tudtunk kialakítani a környéken. Tűzoltóink és polgárőreink a gallyazást követően átvonultak az irodájuk elé, ahol az évek alatt megnőtt fenyőfát vágták ki, és ajánlották fel az önkormányzattal közösen a Falukarácsony ékes díszének, amit a Faluház dolgozói és a vendégek együtt közösen díszítettek fel, és így az a délutáni-esti program ékes díszévé vált. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Agrobaracs Zrt. vezetésének és munkatársainak, hogy segítséget nyújtottak a falukarácsonyra felajánlott fenyő faluházba szállításához. A 2014-es évet lezárandó, egy tűzoltó és polgárőr bált rendeztünk január közepén a tagok és családtagjaik részére. Az estet Szabó Andrea tűzoltó-, és Právics István polgárőr parancsnok nyitotta meg, majd köszöntötték a megjelent vendégeket. Az önkormányzatot Várai Róbert polgármester és Fehérvári József alpolgármester képviselte. Vendégként megjelent Székely Zoltán tűzoltó zászlós, a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság helyettese, a rendőrségtől pedig Farkas Dániel r. főtörzsőrmester, az újonnan megalakult délvidéki KMB csoport vezetője. Polgármesterünk megköszönte az önkéntes munkát, és pár hasznos tanáccsal látta el az egyesületeket. A tűzoltóág vezetője kiemelte a két egyesület között létrejött példaértékű, szoros kapcsolatot. Támogatásáról biztosított bennünket, és további eredményes munkát kívánt. Nagy Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője nevében körzeti megbízottunk, Sebestyén Tamás r. főtörzsőrmester mondott köszönetet az éves munkáért és további közös jó munkát kívánt. A vendégeket és a megjelent tagokat ízletes őzpörkölt várta, majd kezdődhetett az éjszakába nyúló mulatság. Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesület: Právics István Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Veszprémi János február BARACSI SZÓ

7 ÚJ TELEFONSZÁM! Tisztelt Lakosság! Mint megszoktuk, minden évben megjelenik az Önkormányzatunk által készített Falunaptár a fontosabb telefonszámokkal. Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület telefonszáma tévesen jelent meg a naptáron. Az új telefonszám, amin, ha baj van, az egyesület azonnal elérhető, a következő: Tisztelettel: Veszprémi János Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület FELHÍVÁS! A Baracsi Horgász és Környezetvédő Egyesület taggyűlést tart február 20-án 17 órától a Baracsi Faluházban. Fontos dolgokban kell dönteni, kérjük, jöjjön el! Köszönettel: a Baracsi Horgászegyesület Elnöksége nevében: Mezei Zsolt Kedves Baracsiak, Tisztelt Adományozók! Köszönjük mindazok támogatását, akik a tavalyi évben megtiszteltek minket azzal, hogy a Baracsi Társas Kör Egyesület javára ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1%-át. Ebben az évben is van lehetőség az adóbevallásnál a Baracsi Társas Kör Egyesületet megjelölni. A befolyt összeget a civil szervezet községünkben rendezett és mindenki számára nyitott - programjaira (locsolóbál, szemétszedés, községi rendezvények, túrák, kirándulások), valamint az erdélyi testvértelepüléssel meglévő kapcsolat további fenntartására fordítjuk. Kérjük Önöket, támogassák tevékenységünket, és adóbevallásuk elkészítésekor rendelkezzenek adójuk 1%-ának felajánlásáról! Adószámunk: Sutyera Ferencné elnök KÖSZÖNET A Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület vezetősége és tagsága köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták egyesületünket évben Ft érkezett számlánkra, mely összeget olyan programokra fordítunk, melyekben minden tagunk részt vesz. Köszönjük támogatásukat és várjuk 2015-ben is felajánlásaikat: Adószámunk: KVÍZJÁTÉK Talpai Tiborné elnök Baracsi játékunk utolsó részéhez értünk. Novemberi, decemberi és januári számunkban már megjelent két-két szó, most az utolsót tesszük közzé. A játék menete Négy hónapon keresztül, november, december, január és február hónapban a Baracsi Szóban régi elfelejtett szavaink egy-egy jelentését adjuk meg. A játékosok feladata, hogy a 7 megfejtett szónak a kezdőbetűjét öszszeolvasva egy értelmes szót rakjanak össze. Ez a szó nagyon jellemző Baracsra. A következő és egyben utolsó szó: Különálló épület a kicsépelt gabona tárolására. Általában borona, vagy deszkafallal gerenda talpra építették, amelyet kő- vagy falábakra helyeztek, hogy a szellőzést biztosítsák. Fazsindellyel fedték. Falépcső vezetett bejárati ajtajához. Egyterű belsejében, ládákban (szuszék) vagy deszka rekesztékekben tárolták az életet (gabonát). Beküldési határidő: február 25. Elérhetőségeink: 2427 Baracs, Faluház Szabadság tér 8. telefon: Baracsi Szó Alapító: Baracs Község Önkormányzata Lapnyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1193. OSZK, ISSN X Miskolczi Ildikó Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Baracs 2427 Baracs, Táncsics M. u. 27. (tel. 25/ ) A kiadásért felelős: Juhász Imréné Szerkesztő: Koczka Katalin e-levélcíme: Készült 1500 példányban, február 5-én Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető Megrendelés száma: 2/BSz/2015. BARACSI SZÓ február 7

8 Fontosabb telefonszámok javított listája Áramszolgáltató (25) Mezőföldvíz Kft. Víz és szennyvíz üzemeltetés (40) Gázszolgáltató (25) MÁV állomás (25) Alba Volán (25) Szent Pantaleon kórház (25) Mentők 104 Tűzoltók 105 Rendőrség 107 Temető üzemeltetés (30) (25) (30) Polgárőrség (20) Baracsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (30) Polgármesteri Hivatal Központ (25) Fax (25) Polgármester (25) Jegyző (25) Posta (25) , (25) Iskola (25) Óvoda (25) Faluház-Könyvtár (25) Gyógyszertár (25) Takarékszövetkezet (25) , (25) Fogorvosi rendelő (25) Dr. Gáncs László rendelő (25) mobil (20) Dr. Fekete Borbála rendelő (25) mobil (70) Dr. Megyeri László állatorvos mobil (30) Horváthné Farkas Monika - védőnő (70) Orvosi ügyelet Nagyvenyim, Fő u. 45. (25) Rendőrség (25) Sebestyén Tamás körzeti megbízott (20) Folyékony hulladék elszállítás (20) DUNANETT Nonprofit Kft. (25) Idősek Klubja, Gyermekjóléti Szolgálat (25) február BARACSI SZÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl XXIV. ÉVFOLYAM, 2015. 1. szám, JANUÁR 2 KÖZÜGYEK / HIRDETÉS PERKÁTAI HÍREK 2015. január Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. DECEMBER 23. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Fotó: T. Horváth Lajos 23.

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2014. április Önkormányzati Hírek Óvodaépület bővítése és korszerűsítése 2014 április 7-én elkezdődött az óvodaépület bővítése és korszerűsítése.

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja XII. évf. 2. szám 2013. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Testületi ülés 3. oldal Búcsú Emődy Dániel tanár úrtól 4. oldal Tájékoztató fórumot

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl

Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl XXV. ÉVFOLYAM, 2015. 2-3. szám, FEBRUÁR MÁRCIUS 2 KÖZÜGYEK PERKÁTAI HÍREK 2015. február-március Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2012. december 15. I. évfolyam 1. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Álmok, célok, remények lehetőségek Az Őrség legnagyobb intézménye Élet a Katica Óvodában Programok a Művelődési Házban Változatos

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom

Áldott, békés karácsonyt és eredményes új évet kívánok Nagyvenyim lakóinak! Tartalom 2012. november Tartalom A járások kialakításáról Szennyvízcsatorna II. üteme Fenyőfára pályáztak Síkosság mentesítési felhívás Hatásosak a sebességmérők Jótékonysági est... Házaspárok jubileumi ünnepsége

Részletesebben

Úrhidai Tündérkert Óvoda bővítésének és felújításának ünnepélyes átadása!

Úrhidai Tündérkert Óvoda bővítésének és felújításának ünnepélyes átadása! 2014 SZEPTEMBER ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Úrhidai Tündérkert Óvoda bővítésének és felújításának ünnepélyes átadása! Tisztelt Úrhidai Polgárok! Úrhida Községi Önkormányzat a 8/2013. (III.29.) Bm. rendelet alapján

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szerint négy osztályra tagozódik. Rendelkezik Igazgatási, Mûszaki, Pénzügyi Tanács Józsefné és Szervezési mb. vezetõ Osztállyal. Mostani lapszámunkban

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2013. december Kedves Úrhidai Lakosok! Szinte észrevétlenül megint eltelt egy év, hamarosan elérkezik az év legbensőségesebb ünnepe. Készüljünk a karácsonyra

Részletesebben

JÁRDAÉPÍTÉS ANYÁK NAPJÁRA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT

JÁRDAÉPÍTÉS ANYÁK NAPJÁRA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT JÁRDAÉPÍTÉS Hercegkút Község Önkormányzata az ÉMOP-3.1.3/ B-09-2009-0003 számú Támogatási szerződéssel jóváhagyott

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2013 TAVASZ - NYÁR. Rólunk, nekünk... Sukoró - Éva forrás

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2013 TAVASZ - NYÁR. Rólunk, nekünk... Sukoró - Éva forrás IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2013 TAVASZ - NYÁR Rólunk, nekünk... Sukoró - Éva forrás Jegyzői bemutatkozás Szeretettel köszöntöm a helyi magazinunk régi és új olvasóit! Az időjárás, a tavaszba húzódó

Részletesebben

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet!

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet! 16 A B csoport végeredménye: A Titánok (Szécsény) vitte 1. Nyúl-York 2 2 0 0 6-2 6 haza a profik kupáját! 2. Nyúl-Dzsörzi 2 1 0 1 5-4 3 A csoport: Rimóc, Katalánok, Két ünnep közötti 3. Rimóc 2 0 0 2 4-8

Részletesebben

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM!

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! Kedves Szülők, Nagyszülők, Érdeklődők! Ezúton szeretném értesíteni Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata INGYENES gyermek-elsősegélynyújtó

Részletesebben