NYITOTT ABLAK. Dunaszentpál Község Önkormányzatának információs lapja 2015/AUGUSZTUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYITOTT ABLAK. Dunaszentpál Község Önkormányzatának információs lapja 2015/AUGUSZTUS"

Átírás

1 NYITOTT ABLAK Dunaszentpál Község Önkormányzatának információs lapja 2015/AUGUSZTUS

2 Népi kalendárium Augusztus Kisasszony hava Augusztus az év nyolcadik hónapja a Gergely naptárban, és 31 napos. Nevét a híres római császárról Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap- különös módon a július után szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint amennyi a Caesarról elnevezett júliusban van. Augustus ezt a hónapot odahelyezte, amikor Cleopatra meghalt. Mielőtt Augustus átnevezte ezt a hónapot augusztusra latinul Sexitilisnek hívták, utalva arra, hogy ez volt a hatodik hónap a római naptárban, amely akkor még a márciussal kezdődött. A Julián-naptárban is a hatodik hónap. A népi kalendárium Kisasszony havának nevezi. Augusztus 1. Vasas Szent Péter napja: Szent Péter ünnepe, annak emlékére, hogy egy angyal kiszabadította Heródes börtönéből, ahol láncra verve őrizték. Péter napja Mura vidéken a szőlő termelőknek dologtiltó nap, mert úgy vélik, a szemek lehullanának a fürtről. Augusztus 15. NagyBoldogasszony Napja: Ezen a napon Mária mennybementelét ünnepli az egyház. Nagyboldogasszony napja sokféle búcsúnap. A moldvai magyarok e napon mindenféle virágot, gyógynövényt szenteltek, hogy majd ezzel füstöljék a betegeket. A Muravidéken dologtiltó nap, nem szabad sütni, mert tűz kitör a kemencéből. A Drávaszögben azt tartották, hogy ezen a napon keresztet kell vágni a gyümölcsfába, hogy egészséges legyen és sokat teremjen. Augusztus 20. Szent István Napja Államalapító királyunk ünnepe. Mária Terézia 1774-ben országos ünneppé nyilvánította. Első alkalommal 1818-ban rendeztek ünnepélyes körmenetet Szent István jobbjának a tiszteletére. Augusztus huszadika az új kenyér ünnepe is. Augusztus 24. Bertalan napja Bertalan apostol ünnepe, aki a szűcsök és csizmadiák védőszentje volt. A Bertalan napkor köpült vajnak gyógyító erőt tulajdonítottak.

3 Elkészült a köztéri kamera rendszer BM pályázaton nyert településünk 2,2 millió forintot. A Belügyminisztérium által meghirdetett, a közbiztonság növelését célzó pályázaton településünk 2,2 millió forintos vissza nem térítendő összeget nyert. A projekt keretében telepítésre került egy 3 kamerából álló rendszer, mely az alábbi területekről készít 24 órában felvételeket: - Szabadság út eleje: a településre beérkező és kimenő gyalogos, kerékpáros és gépjármű forgalom a Miseút felől, valamint a Szabadság-Rét-Petőfi utcák kereszteződése. - Rákóczi u.: a településre beérkező és kimenő gyalogos, kerékpáros és gépjármű forgalom a "majori út" felől, valamint a Rákóczi-Diófa sor kereszteződése. - Milleniumi park: (360 fokban forgatható kamera) temető-parkoló, játszó tér, szelektív hulladékgyűjtő sziget, Szabadság-Magyar-Kossuth utcák kereszteződése, Templom. A rendszer képes teljes értékű nappali és éjszakai felvételek készítésére, valamint rendszámok, arcképek rögzítésére. Háttértámogatásként olyan hardver és szoftver került kiépítésre, ami lehetővé teszi a későbbiekben további kamerák telepítését is. A zárt rendszeren keresztül rögzített felvételek kizárólag akkor kerülnek megtekintésre, amennyiben ezt valamilyen nem várt esemény indokolja.

4 Házi segítségnyújtás Az önkormányzat 2014 szeptemberében elindította a házi segítségnyújtás szolgáltatást, melyet a házi gondozó végez. A házi gondozó az ellátást igénylők lakásán nyújt koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő segítséget azoknak a személyeknek, akik az életvitelükhöz, személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához, érdekeik védelméhez ezt igénylik. Biztosított szolgáltatások formái: fizikai ellátás (fürdetés, sétáltatás, bevásárlás, ebédszállítás) egészségügyi ellátás(vérnyomásmérés, vércukor mérés, gyógyszerbeszerzés) mentális gondozás(gondozott problémájának meghallgatása, tanácsadás) szociális szükségletek segítése( szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése) Ellátottak köre: Önmaguk ellátására nem vagy csak részben képes, idős, egyedül élő, beteg illetve fogyatékos emberek. Az ellátás ingyenes, igénybevételének módjáról az önkormányzatnál lehet érdeklődni illetve az alábbi telefonszámon: 06-20/ Szociális gondozó és ápoló: Bíró Hajnalka Rövid bemutatkozásom: 16 éve élek itt a településen, 1 éve dolgozom házi gondozóként. Jelenleg 6 gondozattam van, (Bodó Béláné, Csütörtöki Mihályné, Nagy Gézáné, Nagy József, Fódi Antal és Bugár Antal), akik véleményük szerint megvannak velem elégedve, naponta segítem őket pl. bevásárlásban, gyógyszerbeszedésben, gyógyszerkiváltásban. Segítségemmel képesek egy lehetőség szerint tevékeny önálló életvitel megőrzéséhez. Ezáltal hosszú ideig tevékenynek érezhetik magukat, elkerülhetik az elmagányosodást, fölöslegesség érzést. Nagyon szeretem a munkámat, az idős emberekkel foglalkozni. Fontos számomra egy bizalmon alapuló támogató kapcsolat kialakítása, amiben bármikor, bármilyen jellegű gondjukkal bátran fordulhatnak hozzám. Alapvetően nincs feltételhez kötve az ellátás igénybevétele. Az ellátás ingyenes. Még 3 személy felvételére van kapacitás. Nemcsak a fizikai ellátást igénylő idős emberek jelentkezését várjuk, hanem mindazokét is, akik csupán a mindennapi életben felmerülő gondjaik megoldására szeretnének egy segítő, támogató személyt.

5 JOBB VELED A VILÁG BOLDOGSÁG KLUB Ha megtanulsz mosolyogni, észreveszed, ami szép rádöbbensz, majd amit te adsz,mások azt nyújtják feléd! Klub első időpontja: augusztus 31. A klub délutánok időpontja minden hónap utolsó hétfőjén 17 óra. Helyszín: Önkormányzat különterme Klub vezető: Bíró Hajnalka Érd: 06/ Bővebb információ erről a programról: Ez a program rávezeti az érdeklődőket, arra hogy az életünkkel való tartós megelégedettség boldogság érzet nem a körülményeink alakulásától függ, hanem a megfelelő tudati és érzelmi beállítottságtól. Mindenkit várok, aki a belső fejlődés iránt érdeklődik, nyitott az emberekre szeretne boldogabb életet és szívesen tartozna egy közösséghez. Minden életkorú, élethelyzetű érdeklődőt várok!!!! A boldogságprogram témája hónapról hónapra A Boldogságprogram tudományos vizsgálatokra épül, amely nyomán hónapról hónapra letesztelheted a saját életedben, hogy milyen változásokat képesek eredményezni azok a módszerek és technikák, amelyek tudósok szerint boldoggá tesznek bennünket. Minden hónapban egy konkrét boldogságfokozó gyakorlattal foglalkozunk. Szeptember: Boldogságfokozó hála gyakorlása Október: Optimizmus gyakorlása November: A társas kapcsolatok boldogító ereje December: Boldogító jócselekedetek Január: Célok kitűzése és elérése Február: Megküzdési stratégiák gyakorlása Március: Apró örömök élvezete Április: Megbocsátás Május: Egészséges életmód Június: Fenntartható boldogság Minden havi találkozó egy adott témára épül, amit közösem megbeszélünk és otthoni gyakorlásra is alkalmas. A belsőnkben végzett felfedező út élményeit mindenki a saját életében használhatja családjában, de akár munkahelyén. Utak nyílnak meg, azok előtt akik tudják hova mennek, és elhatározták, hogy el is jutnak oda.

6 ÖTVEN ÉV UTÁN TALÁLKOZTAK 50 éves általános iskolai osztálytalálkozó Mikor búcsút mondtunk az iskolánknak, Úgy telt el ötven év, hogy nem láttalak. De sokszor megkérdeztem gondolatban: Ki, merre járhat a nyüzsgő világban? Ötven év! Még kimondani is nehéz, Nem hogy megélni jót, avagy szenvedést. (Kerti Erzsébet) Nagyon hangulatosan zajlott a július 11-én tartott 50 éves osztálytalálkozó, ahol 13-an vettek részt az 1965-ben végzett Dunaszentpáli Iskola diákjai közül. Az iskola előtt kíváncsisággal gondoltak arra, vajon megismerik-e egymást, hiszen többen nem találkoztak egymással 50 éve. De fél évszázad sem törölte ki az emlékeket. Ezután a helyi Lovas Panzióban mesélték el egymásnak a több évtizedes életüket, sorsukat. Megemlékeztek azokra az osztálytársakról, tanárokról, akik sajnos már nem lehetnek közöttük. Este finom vacsora mellett idézték fel a boldog diákéveket. Öröm volt minden együtt eltöltött perc és óra, Őrizzétek szívetekben és soha ne feledjétek, hogy honnan indultatok! A szél viharában olyan legyél mint a madár, ha kivágják alóla a fát, nem a mélybe zuhan, hanem a magasba száll!

7 ISKOLAI HÍREK ÉRTESÍTÉS Tájékoztató a dunaszentpáli tagiskolába járó tanulók és szülei részére. A DUNASZENTPÁLI TAGISKOLA tanulóinak tankönyv- és füzetcsomag kiosztása augusztus 26-án (szerdán) óráig lesz az iskolában. Az első tanítási nap, szeptember 1. kedd lesz. Gyülekezés reggel 7óra 45 perckor. A tanévnyitó ünnepélyt ezen a napon 8 órakor tartjuk. Dunaszentpál, augusztus 17. Varga Klára tagintézmény- vezető

8 Óvodakezdés a Duna-Gyöngye Óvodában! A 2015/2016 nevelési évet előkészítő közös Tanévnyitó Szülői értekezletünket 2015.augusztus 31-én hétfőn délután 17 órakor tartjuk az óvodában, melyre szeretettel várjuk! Napirend: 1. Tájékoztató az intézmény személyi és tárgyi feltételeiről. 2. Tájékoztató a 2015/2016 nevelési év csoportbeosztásáról. 3. Tájékoztató az óvoda Házirendjéről és Pedagógiai programjáról 4. Tájékoztató az óvoda 2015/16 évi Munkatervéről, kiemelt feladatairól. 5. Szülői szervezet képviselőinek újraválasztása. 6. Döntést igénylő ügyek. 7. Egyéb közérdekű kérdések, megvitatása. Befizetések szeptembertől-decemberig Azokra vonatkozik, akik nem ingyenesen étkeznek, illetve az egyéb befizetéseket /csoportpénz, könyvek, újságok, magazinok, fotók stb//ekkor kérjük majd rendezni. Szeptemberben én Októberben 8-9-én Novemberben én Decemberben én A gyermekétkeztetés ingyenes a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg vagy fogyatékos; nevelésbe vették; olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek. Ezen tényeket a szülőnek a kedvezmény igénybevételéhez az intézmény felé igazolnia szükséges. Ingyenes a bölcsődei és óvodai étkezés a korábbi igénybe vevői körön túl, ha a gyermek olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át, 2015-ben forintot. Ebben az esetben a szülő, törvényes képviselő a nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, az adatok valódiságáért fennálló büntetőjogi felelőssége tudatában kérelmezheti a gyermekétkeztetésre vonatkozó normatív kedvezményt. A szülők önkéntes adományaként felajánlás szerint, köszönettel fogadunk rajzlapot, színes papírt, hulladékpapírt (firkáláshoz aminek egyik oldala üres), papírzsebkendőt, ragasztóstiftet, színes ceruzát, illetve bármit, ami felhasználható az óvodai foglalkozások, vagy játéktevékenységek során. Kérem, hogy a gyermek háziorvosától szerezzék be az orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet!!! Köszönjük együttműködését! Szeptembertől heti egy alkalommal folytatódik óvodánkban a Gyerekzumba és a Pintyőke népi játszóház! Jelentkezni a foglalkozásokra az óvodában lehet Eszti és Anikó óvónéninél! Pápai Flóriánné óvodavezető

9 Időpont: augusztus 25. Útvonal: Indulás reggel 7 óra Dunaszentpál Kirándulás az Őrségbe Veleméri templom megtekintése Magyarszombatfa Szalafő-Pityerszer Őriszentpéter Érkezés Dunaszentpálra az esti órákban Bővebb információt Varga Józsefné Őszirózsa Nyugdíjasklub vezetőjétől kaphatnak. Tel: 0670/ A kirándulásról szóló élménybeszámolót a következő számban olvashatják. Sikeres Falubusz-pályázat! A Dunaszentpáli Sportegyesület és az Önkormányzat összefogásával készített pályázaton Településünk 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert egy 9 személyes Falubusz beszerzésére. A pályázat önerőt nem igényelt! A Falubusz kulturális-, szociális-, sport- és közösségi célokat szolgál majd. A beszerzés várható ideje szeptember végére tehető. (A képek illusztrációk)

10 2015. szeptember 5-én, a Sportpályán Légvár a gyerekeknek!

11 SPORT Megkezdődött a os labdarúgó bajnoki szezon. A felkészülésről, tapasztalatokról Puglits Gábor edzővel beszélgettünk. A korábbi évekehez képest korábban kezdődött a felkészülés... Igen. A felkészülést július közepén kezdtük el, heti 2 edzéssel és a hétvégenként mérkőzésekkel. Hogy sikerültek az edzőmérkőzések? Az első mérkőzést az utánpótlás csapattal játszottuk, ahol szoros első játékrész után magabiztos győzelmet arattunk. A következő hétvégén részt vettünk Győrladaméron a Rigó Kupán. Első napon Győrújfalu ellen magabiztos győzelmet értünk el, remek kontra játékkal és az ellenfelünk hibáinak kihasználásával, így döntőbe kerültünk. A második napon a hazai csapat volt az ellenfelünk, ahol jó kezdés után (2:0) sajnos elfáradtunk és vereséget szenvedtünk. A tornán így a második helyezést értük el. Következett a hazai rendezésű Varga Kupa mely nem csak sportértéke miatt fontos számunkra. Sikerült megnyernünk két győzelemmel, amelyből az egyik magabiztos, a második szoros volt. Ennyi edzés és mérkőzés után már biztosan látod magadban, hogy kikre számítassz az év során. Sajnos a nyaralások és egyéb nyári programok miatt nem alakult ki még a kezdő 11, de a sok érkező játékos miatt (Vida Márk, Vida Levente, Jakatics Ádám, Király Balázs, Hétz Zoltán, Csonka Gergő, Németh Richárd, Bundovics Ferenc, Szabó Zoltán, Peti Róbert, Puglits Gábor) van lehetőség a változtatásokra. Viszont előfordul, hogy egyes játékosok nem a megszokott pozíciójukban lépnek pályára így nem tudják a maximumot kihozni magukból. Ezen azért igyekszünk változtatni. Itt jegyzem meg, hogy mindössze egy játékos köszönt el tőlünk, Herenkovics Daninak köszönjük az itt töltött időt és sok sikert kívánunk neki új csapatában! Összegezve: egy aránylag jónak mondható felkészülés után vártuk a bajnoki rajtot. Le is játszottuk első bajnoki mérkőzésünket (Mecsér-Dunaszentpál 1:1). Milyen érzésekkel jöttetek le a pályáról? Felemás félidőket láthatott, aki kilátogatott erre a találkozóra. Az első játékrészben zavartan és sok hibával játszottunk, aminek az lett az eredménye, hogy hátrányban mentünk a szünetre. Igaz, ez nem volt tetemes, mivel 1:0 után Takács Máté két ziccert is hárított, így meccsben tartotta a csapatot. A második félidőben nem estünk össze és odaszegeztük ellenfelünket a kapujához, így csak ritkán jutottak át a térfelünkre, akkor sem okozva nagy veszélyt. Igaz, a mi támadó játékunk sem volt tökéletes és igazi nagy helyzetet mi sem tudtunk kidolgozni, de végig nyomás alatt tudtuk tartani a hazai csapatot. A nagy akarásnak meg is lett az eredménye, hiszen az utolsó percekben egy 11-es góllal egyenlíteni tudtunk. Összességében igazságos eredmény született. Dicsérendő a csapat hozzáállása és akarása, gratulálok mindenkinek. Köszönjük a sok Szentpáli szurkolónak a bíztatás!

12 A Dunaszentpál SE őszi bajnoki programja szeptember 26. Kerekes tér

13 Humor, rejtvény oldal A pszichiátrián felmérést végeznek. Megkérdezik az egyik betegtől: - Mennyi 6x6? - Negyvenkettő. A másiktól is megkérdezik: - 6x6? - Péntek. A harmadiknak is felteszik aa kérdést: - 6x6? - Harminchat. - Ez fantasztikus! Hogy számolta ki? - A 42-ből kivontam a pénteket. Móricka, mi volt az iskolában? - kérdezi Móricka apja. - Hallottam egy tök jó rendőrviccet! - mondja Móricka. - De fiam, én is rendőr vagyok! - Akkor lassabban mondom, hogy Te is megértsd! A szobafestő először viszi magával a tanoncát gyakorlatra. - Először fesd le az ablakokat - hangzik az utasítás. Másfél óra múlva jön a tanonc: - Kész! A kereteket is befessem?

14 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCI CIÓK Felnőtt Háziorvosi rendelés Dr. Környei Miklós Telefon: / Hétfő: Dunaszeg Kedd: Dunaszentpál Szerda: Dunaszeg Csütörtök: Dunaszentpál Győrladamér Péntek: Dunaszeg Posta nyitva tartás Tel:96/ H-P: Ebédidő: Gyermek Háziorvosi rendelés Dr. Kelemen Ágnes Telefon: / Védőnő: Kissné Szigony Anett Tel: 20/ Hétfő: Dunaszeg Győrzámoly Kedd: Dunaszentpál Győrladamér Szerda: Győrzámoly Dunaszeg Csütörtök: Dunaszentpál Győrladamér Péntek: Győrzámoly Dunaszeg Dunaszegi Hulladékudvar Nyitva tartása Fertetics Csemege Bolt Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: Szombat: Dunaszentpál Község Önkormányzata Ügyfél fogadás: Hétfő: Kedd: , Szerda: nincs Csütörtök: , Péntek: Jegyző ügyfél fogadás: Péntek Péntek: 14:00-18:00 Szombat: 10:00-13:30 Szentmise rend Dunaszentpálon: Minden vasárnap: 9 45 kor Plébános: Tenger Szilárd Elérhetősége: Dunaszegi Plébánia Dunaszeg Fő utca 17. Tel.: 96/ Falugazdász: Drahos László 30/ Hétfő: Kiadja Dunaszentpál Község Önkormányzata. Cím:9175.Dunaszentpál Iskola tér 1. Felelős kiadó: Csontos Attila polgármester Felelős szerkesztő: Varga Eszter kulturális referens Véleményét és észrevételét az alábbi címen megteheti.

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

a Mi Lapunk NAPRAFORGÓ BÚCSÚ AUGUSZTUS 20-ÁN 18 órától utcabál a Classic együttessel Idén a búcsú programja

a Mi Lapunk NAPRAFORGÓ BÚCSÚ AUGUSZTUS 20-ÁN 18 órától utcabál a Classic együttessel Idén a búcsú programja a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA SZENT ISTVÁN NÁLUNK 2009. augusztus XII. évf. 8. szám FALUNAPOK 2009-ben Írásunk a 6. oldalon NAPRAFORGÓ Tábornapló az 5. oldalon BÚCSÚ AUGUSZTUS 20-ÁN

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Felgyúlnak az ünnep fényei

Felgyúlnak az ünnep fényei KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXV. évfolyam 5. szám 2013. december 17. Felgyúlnak az ünnep fényei Közmeghallgatás - LENDVAI IVÁNNÉ - A 2013-ban végzett tevékenységéről számolt

Részletesebben

Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19

Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19 Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. július Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19 forrás: M.A. 2 Önkormányzati hírek

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak!

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak! Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja X. évfolyam 1. szám 2013. június 30. A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat munkájáról A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta egyszer meleg

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél 2006/4.

Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél 2006/4. Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél 2006/4. 1 *$%#+,#,-('#'./0001111111111111112!"#$%&'() Kiadja: a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Szerkeszti: Csörszné Zelenák Katalin Tóth Márta Moiskó Csilla

Részletesebben

Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek Regionális Hulladéklerakó

Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek Regionális Hulladéklerakó ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 7. szám 2005. július 60 Ft Tisztelt Egészségügyiek, Kedves Köztisztviselõk! Az utóbbi hónapok vezércikkeihez mindig és úgy gondolom, hogy megvan a település táradott részemre

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu A legtöbben Önök közül biztosan tudják, talán már az iskolás gyermekek is, hogy a címben szereplő szám településünk

Részletesebben

pusztavámi krónika II. évfolyam 16. szám Idôszaki havilap Ingyenes

pusztavámi krónika II. évfolyam 16. szám Idôszaki havilap Ingyenes pusztavámi krónika II. évfolyam 16. szám Idôszaki havilap Ingyenes Stabil, keresztény állam 2013. szeptember Merkatz László Pusztavám polgármestere augusztus 20-án a település központjában megrendezett

Részletesebben

megújuló közlekedés fejlesztéssel

megújuló közlekedés fejlesztéssel Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. XIX. évf. 4. szám 2013. MÁJUS - JÚNIUS Hajdúsámson A városi közlekedésfejlesztés új útjain. Ez év áprilisában elkezdődött

Részletesebben

Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából

Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 10.szám 2012. október Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel,

Részletesebben

Úrhidai Tündérkert Óvoda bővítésének és felújításának ünnepélyes átadása!

Úrhidai Tündérkert Óvoda bővítésének és felújításának ünnepélyes átadása! 2014 SZEPTEMBER ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Úrhidai Tündérkert Óvoda bővítésének és felújításának ünnepélyes átadása! Tisztelt Úrhidai Polgárok! Úrhida Községi Önkormányzat a 8/2013. (III.29.) Bm. rendelet alapján

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Megkezdte működését az Inkubátorház

Megkezdte működését az Inkubátorház A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXII. évfolyam 3. szám - 2012.02.15. >> Tartalom Már az első napon, több mint 250 adag ételt osztottak ki a szociálisan rászorulóknak. Február elsején

Részletesebben

Összefogás az árvíz idején is

Összefogás az árvíz idején is KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXV. évfolyam 3. szám 2013. augusztus 8. Összefogás az árvíz idején is A Mosoni-Duna a kunszigeti gátőrház melletti szakaszon június 7-én délután.

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Feltámadt Krisztus! Alleluja!

Feltámadt Krisztus! Alleluja! KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVII. évfolyam 2. szám 2015. április 2. 547 millió Kunsziget község idei költségvetése Feltámadt Krisztus! Alleluja! - KUNGL ANITA Húsvét ünnepe

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Tisztelt Mélykúti Lakosok!

Tisztelt Mélykúti Lakosok! Tisztelt i Lakosok! Nagyközség Önkormányzata január 9-i döntése értelmében a szükséges engedélyek beszerezése után lakosaink fekvõbeteg ellátását a Kiskunhalasi Kórházban szeretné biztosíttatni. Az országgyûlés

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

MEGHÍVÓ. Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Örömmel értesítem a tisztelt lakosságot, hogy az előző Csanádapácai Új Szóban feltételesen írt 2013. évi Start Mintaprogramunkat a Belügyminisztérium változtatás nélkül fogadta

Részletesebben

NYITOTT ABLAK. ának információs lapja. A Dunaszentpál Község Önkormányzatának 2015/FEBRUÁR

NYITOTT ABLAK. ának információs lapja. A Dunaszentpál Község Önkormányzatának 2015/FEBRUÁR NYITOTT ABLAK A Dunaszentpál Község Önkormányzatának ának információs lapja 2015/FEBRUÁR 1 Február - Jégbontó hava, Böjt-elő hava Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony A régi rómaiaknál tavaszkezdő

Részletesebben

...az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.

...az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. XIX. évfolyam 3. szám 2007. április 6....az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. A gyógyulás éjszakája, és dicsőséges hajnala köszönt reánk! Hiszen Jézus Krisztust a mi bűneinkért szúrták át. A mi gonoszságainkért

Részletesebben

Ebesi Hírlap. A legfontosabb cél, hogy az ebesi gyerekek, megvalósítsák az álmaikat! Fogjunk össze és segítsünk Andikának! A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap. A legfontosabb cél, hogy az ebesi gyerekek, megvalósítsák az álmaikat! Fogjunk össze és segítsünk Andikának! A TARTALOMBÓL... Ebesi Hírlap XII. évf. 7. szám 2013. július Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A TARTALOMBÓL... Fogjunk össze és segítsünk Andikának! Bővebben a 3. oldalon olvashatnak

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben