Az inverter működése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az inverter működése"

Átírás

1 Az inverter működése Elméleti megalapozás Az elektromágneses jelenségek tudományos igényű kutatása hozzávetőlegesen százötven évre tekint vissza. A mai villamosság elméleti alapját a régi keletű, de ma is általánosan használt és elfogadott Maxwell-egyenletek képezik. A Maxwell- egyenletek ma is aktuálisak, azonban az áramvezetés módjára nem tartalmaznak leírást. A villamosság és az anyag kapcsolatát a kvantummechanika, mélyebben a kvantumelektrodinamika értelmezi. A nagy sikerek ellenére néhány villamos jelenség magyarázatára a mai napig nincs elméleti háttér. Más szempontból, a félvezetők erősáramú alkalmazói, fejlesztői, időnként véletlenszerűen tapasztalnak olyan erős villamos energia kisüléseket, melyek sem energetikailag, sem fizikailag nem értelmezhetők. A hagyományos áram egy R ellenállású vezetőben R*I 2 watt hőteljesítményt disszipál. Az alacsony hőmérsékletű szupravezetőkben folyó áramnak nincs hődisszipációja, azaz ellenállás nélkül terjed a speciális vezetőkben. A szupravezetés jelensége elvileg akkor is létrejöhet, ha nem a teljes anyagot hűtjük le, csupán a vezetési elektronokat hozzuk olyan állapotba, amikor kifelé úgy viselkednek az elektron párok, mintha szupravezetés jött volna létre. Ez az összetett részecskeáram a fogyasztóknál felhasználás szempontjából nem jelent különbséget a hagyományos áramhoz viszonyítva. Kijelenthetjük, hogy ez egy újfajta áramvezetés, amelyet úgynevezett összetett áramnak nevezhetünk el. Ez a különleges áram a transzformátorban jön létre, és amely a hagyományos töltésáram és egy a szupravezetésnél tapasztalt hasonló tulajdonságokat mutató részecskeáram kombinációja. Az összetett áram áthaladása a transzformátoron, mágneses energiává történő teljes átalakulása nélkül, ma még ismeretlen módon történik. Ez végül is az áramvezetés módjának egy új leírását jelenti. A berendezés impulzusszerű működése hatékonyabb áramvezetést alakít ki a vezetékeken és így a fogyasztókon is, mint a hagyományosan működő inverterek, javítva ezzel a készülék hatásfokát és a terhelhetőségét. A készülék működése Az általunk kifejlesztett inverter egy 50 Hz-re hangolt multivibrátorból, teljesítményerősítőből és egy megfelelően méretezett (az említett új jelenségeket figyelembe véve) toroid transzformátorból áll. Ezek a részegységek a legfontosabb működési elemei a berendezésnek, de a működéshez szükséges különféle vezérlő és felügyelő egységeket, áramköröket, valamint teljesítménykapcsolókat is tartalmaz a berendezés. A multivibrátorból érkező jeleket a PIC áramkör segítségével formáljuk kvázi szinuszossá. A toroid transzformátor ellen-ütemű impulzus meghajtást kap, egy szabadon futó frekvencia stabilizált oszcillátortól a primer oldalon, amely a 230 V-os szekunder oldalon kvázi szinuszos jel formájában jelentkezik. A készülék tehát egy stabil frekvenciájú, és kvázi szinuszos inverter.

2 A készülék kimenő feszültsége ± 10 %-os tartományon belül ingadozik csupán, a terheléstől függően, ezért a hagyományos hálózati áramra méretezett induktív, kapacítív és ohmikus fogyasztók minden változtatás nélkül biztonsággal üzemeltethetőek róla. A készülék működési újdonságai. A toroid transzformátort az alkalmazott elektronikának köszönhetően gyors felfutású és nagy intenzitású áramimpulzusokkal hajtjuk meg. A toroid transzformátor az inverter névleges kimenő teljesítményének a töredékére van csupán tervezve, ezért a primeroldali gerjesztés lényegesen meghaladja a transzformátor vasanyagának telítési értékét. Ekkor egy eddig még ismeretlen, új fizikai jelenség lép fel, ugyanis a villamos teljesítmény olyan módon jut át a transzformátoron, hogy a bevitt villamos energiának csak egy része alakul át mágneses energiává. A végeredmény az, hogy a transzformátor mérete és tömege lényegesen csökkenthető a relatíve nagy átvitt villamos teljesítményhez viszonyítva. Az új inverter az impulzus üzemmód és egy speciális kapcsolástechnika miatt az akkumulátort egyik ciklusban terheli, majd a következő ciklusban egy kisebb visszatöltő árammal mintegy regenerálja az akkumulátort. Különlegesen előnyös tulajdonságok A szokatlanul kis méret a különleges működési elvnek köszönhető. A berendezés üzem közbeni melegedése jóval alatta marad a szokásos inverterekének, a teljesítményerősítő és a transzformátor hőmérséklete hosszabb üzemidő után is alatta marad a szokásos üzemi hőmérsékleti értékeknek. A berendezés föld-független rendszerű, ezért hasonlóan a hagyományos leválasztó transzformátorokhoz, előnyös életvédelmi tulajdonságokkal bír. Különleges hatások a bemeneten: - vékony akkuvezeték is elegendő például: Amper erősségű áram továbbításához a korábbi, 10 mm-es rézvezeték helyett 2-3 mm-es rézvezeték is megfelel, - az akkumulátorok az új inverter használata esetén minden károsodás nélkül a megengedett határértékeken túl is mély meríthetők, újra feltölthetőségi képességük romlása nélkül. Különleges hatások a kimeneten: - a berendezés kiválóan tűri a lökésszerű terheléseket, a névleges teljesítmény akár ötszörösét is képes néhány másodpercig elviselni (pl. motorindításoknál) - a villamos motorok mechanikai akadályoztatása esetén azok áramfelvétele, a megszokott villamos viselkedéssel szemben, nemhogy növekedne de azonnal lecsökken, így elkerülhető a motorok zárlati áramának növekedése, végső soron elkerülhető a tönkremenetelük,

3 - több párhuzamosan az inverterhez kapcsolt elektromotor együttes működtetése esetén, ha bármelyik motor mechanikai akadályoztatása lépne fel, az említett új típusú villamos energia a jól működő motorok felé áramlik, mintegy kikerülve a megszorult motort, így az nem fog leégni, - elektromosan erősen vezetőképes folyadékban is a nagy zárlati áramok ellenére a villamos készülékek megőrzik működőképességüket, s az inverter sem károsodik, Inverterünk sajátossága, hogy alkalmas szünetmentes áramforrásként is üzemelni, akár online, akár off-line kapcsolásban is. Hálózati áramszünet esetén automatikusan átkapcsol, és terhelés alatt is képes átvenni minden jellegű elektromos fogyasztó energia ellátását. Off-line üzemmódban egy optikai elektronika segítségével figyeli a hálózatot, és áram kimaradás esetén a teljes terhelést millisecundum alatt átveszi. Az áramváltó kimeneti teljesítménye kizárólag elektronikai alkatrészekből álló modulok felcsatlakoztatásával is növelhető. A teljesítmény növelését vagy csökkentését mind üresjáratban, mind terhelt állapotban el lehet végezni, miközben az semmiféle káros hatással nincs a fogyasztókra, működésük a teljesítményváltoztatás ideje alatt is folyamatos és zavartalan. Az inverter kimenetére kapcsolt fogyasztók akár szigeteletlenül is vízbe meríthetők anélkül, hogy bennük rövidzárlat keletkezne. Ezt a kísérletet mind kommutátoros, szénkefés, mind örvényáramú motorokkal elvégeztük, sőt izzólámpákkal is. A motorok működéskészsége még akkor sem szűnt meg, amikor NaCl-ot adtunk a vízhez a vezetőképesség javítására (10 liter 14 C fokos vízbe 1000 g konyhasót kevertünk). Az eljárás teljes tartama alatt szabad kézzel bele lehetett nyúlni a vízbe, áramütés veszélye nélkül. A kísérletet úgy is megismételtük, hogy közben földelő vezetéket is csatlakoztattunk a vízbe, illetve egyik kollégánk a nedves, vizes földelt talajon állt. Az áramváltó működése közben zavarjeleket nem észleltünk. Széles sávú spektrum analizátorral a 200 Hz-3 GHz közötti tartományt vizsgáltuk, s zavarjelet nem sikerült mérni még úgy sem, ha a mérőszondára rátekertük az áramváltó kimenetén levő vezetékeket. A ma használatos áramátalakítókat, invertereket gyakran többszörös teljesítménylépcsővel kénytelenek a felhasználók üzemeltetni az indításnál fellépő nagy áramlökések miatt, azaz egy 500 W-os elektromotor elindításához gyakran 2000 W-os invertert kell választani. Az általunk konstruált készülékek képesek a saját névleges teljesítményüknek megfelelő teljesítményű elektromotort elindítani és üzemeltetni, de az esetleges nagyobb teljesítményű villanymotorokat is képesek kiszolgálni. A piac 12 gyártójának és forgalmazójának összesen 179 különböző fajtájú és típusú hasonló berendezését teszteltük, és a vizsgálatok kiértékelése után egyértelműen kijelenthetjük, hogy a legkedvezőbb tulajdonságokkal az általunk kifejlesztett berendezés rendelkezik.

4 Sem hazai, sem külföldi gyártó nem rendelkezik olyan inverterrel, amelynek teljesítményét működés közben változtatni lehetne. A berendezésünk nem tartalmaz bonyolult és drága integrált áramköri elemeket, mint a jelenleg gyártott inverterek. Lehetséges mikroprocesszoros vezérlést is alkalmazni az inverterünkben, ezzel még jobban leegyszerűsödik a szerkezete, és még kevesebb alkatrészt tartalmaz. Csak olyan alkatrészeket alkalmaztunk előállításuk során, amelyek a mindennapi kereskedelmi forgalomban elterjedtek, ezért a berendezéseink jóval kisebb költséggel és jóval gyorsabban előállíthatóak, mint a versenytársak hasonló termékei. Az invertereink használhatók minden olyan helyen, ahol nem áll rendelkezésre hálózati feszültség (240 V, 50 Hz). Így tanyák, farmok, üdülőházak, hajók, lakókocsik áramellátására is alkalmasak. Minden olyan helyen alkalmazhatóak, ahol lényeges, hogy a szünetmentes áramforrás hosszú ideig biztosítsa a rendszer megtáplálását (pl. kórházak őrzőszobái, műtők életfenntartó gépei, nagy teljesítményű és nagy energiafelhasználású fogyasztók. A kifejlesztett modulrendszerű berendezésünk működés közben az áramellátás megszakítása nélkül bővíthető és a teljesítmény ily módon megtöbbszörözhető. Ezt a tulajdonságát megtartja akkor is, ha például valamelyik elektronikus blokkegysége meghibásodik. A berendezéseink külön elektronikai védelem nélkül biztosítják a hozzájuk kapcsolódó akkumulátorok regenerálását, folyamatosan visszatöltik működés közben az akkumulátort. Ennek következtében az akkumulátorok élettartama, és áthidalási ideje megnövekszik. A készülékek egyaránt alkalmasak a 230V/50Hz hálózatra, valamint a 110V-os hálózatokra tervezett berendezések üzemeltetésére, attól függően, hogy milyen paraméterekkel tervezzük meg. A készülék kimenetén nincs kitüntetett fázis, ezért a vezetékszálakat külön-külön megérintve nincs áramütésveszély. A berendezésünk közbeiktatásával működtetett hagyományos elektromotorok egy különleges fizikai hatás eredményeképpen nem vihetők zárlatba, ha forgásukat mechanikus módon bármi megakadályozza, az akadály megszűnését követően károsodás nélkül tovább működnek. Invertereinkkel a évi brüsszeli innovációs kiállításon több díjat is nyertünk. Megkaptuk az aranyérmet, a fődíjat, és ezek mellett két különdíjat is elhoztunk.

5

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. A FREKVENCIA-SZINTÉZER ÁRAMKÖRÖK HŐMÉRSÉKLETÉNEK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AMBIENT INTELLIGENCE ALKALMAZÁSOKRA 2 1 Bevezetés 2 2 A megvalósítandó áramkör 2 3 A

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

Általános műszaki információk

Általános műszaki információk Általános műszaki információk II Tartalomjegyzék Villamos kifejezések és szabványok......................................................... H2. oldal Kaszkádolás..................................................................................

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS.. és DA.. Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4-os, DS6/12-es, DS8/16-es és DA8/12-es

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben

Napelemes rendszerek. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Napelemes rendszerek. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Napelemes rendszerek. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Napelemes rendszerek. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Napelemes rendszerek 1. számú fólia Indokok Miért? A tető, a homlokzat vagy a nyílászárók részeként használható Új funkciót ad az épületek határoló szerkezeteinek Mikor? Épületszerkezetek, például a tető

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben 1. A projekt 1. ábra: A projekthez készült ÚMFT információs tábla A VHJ Kft. 2009. végén az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében lehetőséget

Részletesebben

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás Hegesztő és plazmavágó berendezések 6. kiadás 2 Hegesztés- és vágástechnológia Az ESAB több mint 100 éve vezető szerepet játszik a hegesztés- és vágástechnológiák megújításában. Folyamatosan dolgozunk

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt.

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kiválasztási útmutató VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével 98% Hatásfok Jobb energiafelhasználás és csökkenő költségek

Részletesebben

Napenergia. 1. kép Napelemes eszközök

Napenergia. 1. kép Napelemes eszközök Fülep Zoltán Tűzoltói beavatkozás napelemes rendszerek környezetében A Föld fosszilis energia készlete kimerülőben van, ezért már régóta keresik az alternatív megoldásokat, amelyek lehetővé teszik az új

Részletesebben

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lukács Gábor. Háztartási villamos gépek és készülékek jellemző hibái, javításuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Lukács Gábor. Háztartási villamos gépek és készülékek jellemző hibái, javításuk. A követelménymodul megnevezése: Lukács Gábor Háztartási villamos gépek és készülékek jellemző hibái, javításuk A követelménymodul megnevezése: Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet A követelménymodul száma: 1398-06 A tartalomelem

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK

SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK JANCSKÁRNÉ ANWEILER ILDIKÓ Főiskolai docens 2004. SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT IRÁNYÍTÁSOK... Számítógépes folyamatirányító rendszerek... 5 Az irányított folyamat... 5 A számítógépes

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

METRIX MTX-Mobile a még nagyobb teljesítményű digitális kézi multiméterek

METRIX MTX-Mobile a még nagyobb teljesítményű digitális kézi multiméterek METRIX MTX-Mobile a még nagyobb teljesítményű digitális kézi multiméterek A francia Chauvin-Arnoux cég laborméréstechnikai divíziója, a METRIX, kiváló, sőt, mondhatni kivételes tulajdonságokkal rendelkező

Részletesebben

AMIVEL MÉG A KISVESZTESÉGŰ

AMIVEL MÉG A KISVESZTESÉGŰ AMIVEL MÉG A KISVESZTESÉGŰ ELŐTÉTEK RENDELKEZNEK Szerző: Stefan Fassbinder a Német Rézintézet (Deutsches Kupfer-Institut) villamosmérnök munkatársa Ha a fénycsövek takarékos üzemeléséről van szó, azonnal

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

3.12. Rádió vevőberendezések

3.12. Rádió vevőberendezések 3.12. Rádió vevőberendezések A rádió vevőkészülék feladata az antennában a különböző rádióadók elektromágneses hullámai által indukált feszültségekből a venni kívánt adó jeleinek kiválasztása, megfelelő

Részletesebben