Projektmenedzsment szervezet, RMT/CBA (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektmenedzsment szervezet, RMT/CBA (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés)"

Átírás

1 Projektmenedzsment szervezet, RMT/CBA (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés) Kiválasztott szervezet: VTK Innosystem Kft. (Budapest) Képviseli: Dr. Major Veronika A VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft. egyike a Magyarországon jól ismert és elismert szakmai-mőszaki szolgáltatásokat nyújtó vízgazdálkodási és környezetvédelmi tanácsadó cégeknek. Cégünk kormányzati, önkormányzati, ipari és honvédségi megbízóinak széles spektrumú támogatást nyújt a vízgazdálkodás és környezetvédelem területén, melynek eredményeként éves forgalmunk ma már meghaladja az 500 millió forintot. Szolgáltatásaink magukban foglalják a tudományos és mőszaki tanácsadást éppúgy, mint a vízgazdálkodás és a környezetvédelem mérnöki feladatait. Fı tevékenységi kör: Mérnöki tevékenység, tanácsadás Cégtörténet A VTK Innosystem Kft., mint VITUKI Innosystem Kft ben alakult meg a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ (VITUKI Rt.) és három korábbi kutató részvételével. Kezdetben az új vállalkozás profilja hasonló volt az anyacégéhez, de hamarosan a rendszerváltás és a várható EU csatlakozás eredményeképpen kiterjesztettük tevékenységi körünket a környezetvédelem számos területére. Az 1989-ben három alkalmazottal indult vállalkozás ma már széles szakterületet lefedı szakemberállománnyal és külsı szakértıi/partnercégi hálózattal rendelkezik. A szolgáltatásaink körének bıvülése, fejlesztése, a munkáink szerteágazó, földrajzilag esetenként távol esı volta miatt fellépı kihívásokra válaszul 2008-ban Békéscsabán Keletmagyarországi Iroda, míg 2009-ben Gyırben Nyugat-magyarországi Iroda néven helyi képviseletet nyitottunk. Minőségbiztosítás Hisszük, hogy sikerünk titka megbízóink és partnereink elégedettségében gyökerezik. A cégünknél mőködı ISO 9001 minıségbiztosítási és ISO környezetvédelmi vállalatirányítási rendszer garantálja partnereink számára, hogy szerzıdéses feladatainkat magas szakmai színvonalon hajtsuk végre. Az 1997-ben tanúsított minıségbiztosítási, és a 2000-ben bevezetett környezetvédelmi vállalatirányítási rendszereinket rendszeres idıközönként felülvizsgáljuk és a változó körülményekhez igazítjuk óta mintavételi csoportunk NAT akkreditációval rendelkezik környezeti minták vételére.

2 Szolgáltatásaink Vízgazdálkodási és környezetvédelmi beruházások elıkészítése, mőszaki segítség biztosítása (szennyvíztisztító telepek, csatornahálózatok, vízellátó rendszerek, hulladékkezelı létesítmények, hulladéklerakók) Kommunális és ipari szennyvízkezelő és vízellátó rendszerekre, hulladékkezelő létesítményekre és hulladéklerakókra vonatkozóan a koncepció-tanulmány elkészítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése Környezetvédelmi, vízjogi engedélyeztetés Tenderdokumentációk elkészítése ÚMFT (KEOP, ROP, TÁMOP) keretében megvalósítandó projektek pályázati dokumentációjának kidolgozása, projektmenedzsment feladatok ellátása. Környezetvédelmi hatásvizsgálat Környezetvédelmi hatásvizsgálatok készítése a jelentős környezeti hatással bíró fejlesztési/építési beruházások esetén Technikai és jogszabályi előírásoknak megfelelő alternatívák kidolgozása. Környezetvédelmi felülvizsgálat Testre szabott környezetvédelmi felülvizsgálat készítése (kármentesítési felelısség, a környezetre és a harmadik félre gyakorolt hatások és a jogszabályi megfelelıség érdekében végrehajtandó helyi fejlesztések vizsgálata) Környezetvédelmi tényfeltárás, szennyezett talaj és talajvíz kármentesítés A szennyezés jellegének, forrásának, a szennyezőanyag mibenlétének, mennyiségének és elhelyezkedésének feltárása A szennyezés mozgásának modellezése, valamint a lehetséges környezeti kockázatok elemzése Költséghatékony, illetve a legjobb környezetvédelmi eredményt hozó kármentesítési megoldási alternatívák kidolgozása A kármentesítési célú műszaki beavatkozási terv, kármentesítés kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeztetése Kármentesítés végrehajtása, és/vagy műszaki ellenőrzése Monitoring rendszer megtervezése, kivitelezése és üzemeltetése. Kommunális és veszélyes-hulladék gazdálkodás, szennyvíziszap elhelyezés Önkormányzati és magánügyfelek számára kommunális és veszélyes-hulladék gazdálkodással kapcsolatos problémáik költséghatékony megoldásának kidolgozása A hulladékképződés, illetve a hulladék veszélyességének csökkentésére irányuló technológiák, folyamatok kidolgozása és bevezetése Kommunális szennyvíztelepekről származó szennyvíziszapok környezetbarát, költséghatékony és megvalósítható ártalmatlanításának megtervezése, valamint sekély tavak eutrofizációjának szabályozására iszapkotrási/elhelyezési alternatívák kidolgozása.

3 Felszíni víz minőségvédelme, kutatás, modellezés Modellvizsgálatok készítése annak megállapításra, hogy bizonyos múltbeli, meglévő, vagy tervezett tevékenységek milyen hatást gyakorolnak felszíni vizeinkre Szennyvízbevezetések elkeveredési zónájának modellezése a vízminőségi kritériumokkal való összehasonlítás érdekében Vízminőség ökológiai és humán-egészségügyi kockázatelemzése Szennyvíz bevezetések hatásának, folyami haváriaesemények kockázatának vizsgálata. Felszíni és felszín alatti ivóvízbázisok védelme A vízbázis jellemzése hidrológiai, hidrogeológiai és geológiai szempontból, mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok alapján Védőterületek kijelölése számítógépes modellezés segítségével Az utánpótlódási területen található potenciális és tényleges szennyezőforrások számbavétele helyszíni bejárások alapján A különböző szintű védőterületek által érintett ingatlanok beazonosítása Megújuló energiaforrások hasznosítása (nap-, szél-, víz-, bioenergia) Helyszín kiválasztását megalapozó tanulmány készítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése Előzetes és részletes környezeti hatásvizsgálat készítése Környezetvédelmi és vízügyi engedélyezési eljárások lefolytatása Közösségi kommunikáció, PR Pénzügyi támogatási pályázatok készítése Elérhetőségeink Központi Iroda Dr. Major Veronika ügyvezetı igazgató Cím: H-1134 Budapest, Pattantyús u. 7. Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) Kelet-magyarországi Iroda Pap Gábor irodavezetı Cím: H-5600 Békéscsaba, Csaba köz 3/10. Telefon: +36 (30) Fax: +36 (66)

4 Nyugat-magyarországi Iroda Mester Ákos projektvezetı Cím: H-9026 Gyır, Báthory u. 7/A. Telefon: +36 (30) Fax: +36 (96)

5 Közbeszerzési szakértő Kiválasztott szervezet: QUADRÁT Építıipari és Kereskedelmi Kft. (Salgótarján) Képviseli: Majorosné Kanyó Mária Cégünk 1991-ben alakult magánszemélyek befektetésével. Mőködésünket az alapítás évében Németországban kivitelezési munkával indítottuk, majd fokozatosan tevékenységünket Magyarországon is elkezdtük, amelynek fı profilja az építéstervezés és beruházás lebonyolítás. A Kft. jelenlegi válságos piacgazdasági viszonyok közötti talpon maradását és fejlıdését munkatársaink tapasztalata és szellemi kapacitásának szintje segítette. Cégünk hét állandó munkatárssal dolgozik, amely építész, gépész, mélyépítı, földmérı mérnökökbıl és közgazdászból áll, a kapacitásunkat azonban egy-egy nagyobb feladatra nagyságrendekkel képes bıvíteni meglévı stabil alvállalkozói kapcsolataink bevonásával. A tervezési, lebonyolítási és közbeszerzési feladatok elvégzése mellett vállalkozunk a beruházások forrásoldalának megteremtése érdekében a különbözı támogatási pályázatok elkészítésére is. Tevékenységünk az alábbiakra terjed ki: Teljeskörű építőipari tervezés- magasépítés, földgáz, szennyvízelvezetés, utak csapadékvízelvezetés stb Megvalósíthatósági tervek készítése Támogatási pályázatok elkészítése Beruházások szervezése, komplett lebonyolítása, független mérnöki, mérnök-konzultánsi tevékenység Közbeszerzési eljárások hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátása Műszaki ellenőrzési tevékenység Mőködésünket az alábbi alapelvek határozzák meg: minőség garantálása projekt korrekt műszaki-gazdasági megvalósítása megrendelőink odaadó kiszolgálása udvarias, intelligens, emberközpontú partneri viszony alkotó, baráti, de kemény követelményeket támasztó munkahelyi légkör Munkatársaink tapasztalatát az alábbiakban felsorolt referenciák támasztják alá: Karácsond tornaterem tervezése és kivitelezés lebonyolítása Adács tornaterem és uszoda tervezése Atkár tornaterem tervezése Csány tornaterem tervezése Adács, Karácsond, Vámosgyörk községek szennyvízelvezetésének és tisztításának tervezése

6 Balassagyarmat fedett sótároló fővállalkozásban történő megvalósítása Salgótarján, Glasstech csarnok tervezése és műszaki ellenőrzése Hort szennyvízelvezetésének és tisztításának tervezése és műszaki ellenőrzése Egyházasdengeleg földgázhálózat tervezés Egyházasdengeleg óvoda tervezés, műszaki ellenőrzés Hollókő község ivóvízellátás Őrhalom község ivóvízellátás Ecseg község ivóvízellátás Buják község ivóvízellátás A QUADRÁT Építıipari és Kereskedelmi Kft. célja, hogy ügyfelei, vevıi számára az adott megbízás keretei között a lehetı és elérhetı értéknövelı szolgáltatást biztosítsa. Munkánk során arra törekszünk, hogy az általunk nyújtott tervezési, beruházás szervezési szolgáltatások maradéktalanul megfeleljenek a mindenkor érvényes jogszabályoknak, európai és magyar szabványoknak, mőszaki elıírásoknak, ugyanakkor megbízóink teljes megelégedésére szolgáljanak. Megrendelıinkkel folyamatosan a tevékenységünk minden szakaszában együttmőködünk, tartós kölcsönösen elınyös hosszú távú kapcsolatokat építünk ki. A társaság vezetése gondot fordít a munkatársak oktatására, továbbképzésére és a minıségi szemlélet javítására. Cégünk 2003 évbe bevezette az MSZ EN ISO 9001 minıségbiztosítást. Minıségpolitikánk arra irányul, hogy tevékenységünket áttekintve jobbá, összehangoltabbá tegye azt, az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeivel összhangban, a társasági sajátos arculat figyelembevételével. Ezért legfontosabbnak tartjuk kiemelni tevékenységünk során a vevıközpontúságot és értékteremtı képességünk folyamatos fenntartását. Címünk: 3100 Salgótarján, Mártírok u. 4. Tel/fax: 32/

7 Mérnök-műszaki felügyelet 1.) Kiválasztott szervezet (tervezés): COMPUTERV GM Kft. (Budapest) Képviseli: Bózvári József Cím: 1074 Budapest, Dohány u ) Kiválasztott szervezet (FIDIC Mérnök): Szegedi Víziközmő Mőködtetı és Fejlesztı Zrt. Képviseli: Novák Gyula Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. Telefon/Fax: 0662/ Kivitelezés 1.) Kiválasztott szervezet (csatornahálózat): A-Híd Építı Zrt. (Budapest) Képviseli: Madar Gyula Cím: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u ) Kiválasztott szervezet (Telep és komposztáló): Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. (Budapest) Képviseli: Tomosi Károly Cím: 1094 Budapest, Tőzoltó utca 59. Kommunikációs feladatok Kiválasztott szervezet: Ferling PR Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Pécs) Képviseli: Ferling József A Ferling PR 20 éves tapasztalattal rendelkezı professzionális prügynökség, a kelet-közép európai térség jelentıs, stratégiai tanácsadást és teljes körő pr szolgáltatást nyújtó vállalkozása. Az ügynökség a Budapest Business Journal évrıl évre megjelenı, a magyarországi pr ügynökségek toplistáját tartalmazó összesítésében hosszú ideje az élvonalban található. Bizalomépítés, hírnévmenedzsment, konfliktuskezelés, sajtókommunikáció, promóció, rendezvényszervezés, online marketing, marketingkommunikáció akármelyik területrıl is van szó, ügynökségünk Magyarország bármely régiójában képes olyan helyismerettel bíró operatív teamet mozgósítani, amely megfelelı idızítéssel, pontos és lelkiismeretes munkával támogatja megbízóit a célok elérésében, vagy a rábízott problémák megoldásában.

8 Pr-ügynökségünk elkötelezte magát a növekedés, a hatékonyság, a vállalati és társadalmi fenntarthatóság biztosítása, illetve a társadalmi csoportok közötti hatékony párbeszédet szolgáló korszerő kommunikációs technológiák alkalmazása mellett. Cím: 7621 Pécs, Mária u. 8. Egyéb feladatok 1.) Kiválasztott szervezet (csatornatisztító gép): M-U-T Hungária Kft. (Környe) Képviseli: Mike Ferenc Cím: 2851 Környe, Iparcentrum 3. 2.) Kiválasztott szervezet (mobil aggregátor): sciquest Kft. (Szabadbattyán) Képviseli: Varga Zsolt Cím: 8151 Szabadbattyán, Iskola út 36.

BETONÚT CÉGCSOPORT, EUROASZFALT KFT. BEMUTATKOZÓ ANYAG

BETONÚT CÉGCSOPORT, EUROASZFALT KFT. BEMUTATKOZÓ ANYAG BETONÚT CÉGCSOPORT, EUROASZFALT KFT. BEMUTATKOZÓ ANYAG Üdvözöljük A Betonút Cégcsoport az ország legnagyobb múlttal és tapasztalattal rendelkezı építıipari vállalkozása, amely kizárólagosan hazai tulajdonban

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD olyan egyedülálló fórum, ahol 30 demokratikus kormány egymással együttműködve tevékenykedik

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-16. jelő, Felsı-Bácska tervezési alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben