BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány"

Átírás

1 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti. Az elektronikus könyvtár dokumentumai szabadon felhasználhatók változtatások nélkül a forrásra való megfelelő hivatkozással, de csak saját célra nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR ÚJABB DIPLOMÁS KÉPZÉS NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJESKÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Levelező tagozat Szolgáltatás és nonprofit szakirány A NON PROFIT SZERVEZETEK (ALAPÍTVÁNY, KHT) MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA JOGI, GAZDASÁGI ÉS MARKETINGSZEMPONTBÓL A 90-ES ÉVEK VÁLTOZÁSAINAK TÜKRÉBEN. Készítette: dr. Stankovics Éva Budapest, 2004.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés - A dolgozat célja 4 I. FEJEZET 7 I. RÉSZ - AZ ALAPÍTVÁNYI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE 7 Nemzetközi történelmi előzmények 7 Az alapítványi intézmény magyarországi története 1945-ig 8 Az alapítvány szerepe a szocialista jogrendben és a rendszerváltás után 10 Az alapítványteremtés módja és az alapítványok fogalmi elemei 11 II. RÉSZ - A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGOK 13 A közhasznú társaság jellemzői 13 II. FEJEZET 16 A NONPROFIT IRÁNYÍTÁS GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON 16 III. FEJEZET 19 A NON PROFIT SZERVEZETEK GAZDASÁGI KÖRNYEZETE MAGYARORSZÁGON AVAGY A JELENLEGI HELYZET 19 A gazdasági környezet jogi szabályozottsága 20 Pénzügyi és közgazdasági tényezők 23 IV. FEJEZET 26 TERVEZÉS, MARKETING, PR AVAGY HOGYAN CSINÁLJUK 26 I. RÉSZ - A NONPROFIT SZERVEZETEK TERVEZÉSI SAJÁTOSSÁGAI 26 A non-profit szervezetek tervezését meghatározó (és korlátozó) sajátosságok 26 Tervezési alapelvek 27 Mikor ne tervezzünk? 28 Mik a tervezés előnyei? 28 Mi a tervezés? 29 II. RÉSZ - NONPROFIT MARKETING 35 A működéséhez szükséges források megteremtése 35 Néhány alapvetés 35 A sikeres támogatásszerzés lépései 39 Támogatásszerzés, partneri kapcsolat kialakítása. 40 Pénz- és támogatásszerzési, forrásteremtő módszerek 42 III. RÉSZ - A NONPROFIT PR 46 A PR alapfogalmai és értelmezésük 46 A PR helye és szerepe a nonprofit szektorban 47 A szervezet belső és külső PR-ja 48 2

3 V. FEJEZET 50 JAVASLATOK 50 Összefogás és képviselet 50 Jogszabályi reform 52 Partnerkapcsolatok a pénzügyi szolgáltató ágazattal 54 Álláspontok és hangulatok 55 Bibliográfia, szakirodalom sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet tábla tábla 76 2/a. tábla tábla tábla tábla tábla tábla 83 3

4 Bevezetés - A dolgozat célja Dolgozatom egy fontos és még a mai társadalom számára is szinte új társadalmi képződményt próbál bemutatni és elemezni. A 20. század diktatórikus berendezkedése nem tette lehetővé a társadalmi szervezetek létét és működését. A demokratikus átalakulások hozták meg ismételten a társadalmi szerepvállalás leghatékonyabb formájának működési lehetőségeit a non-profit szervezeteket. A dolgozat arra próbál választ keresni, hogy egyes területeken működő non profit szervezetek: hogyan, mi módon tudnak érvényesülni, hogyan tudnak forrásokat találni egyes céljaik megvalósításához, miképp tartják fenn kapcsolatukat támogatóikkal, miképp szereznek új támogatókat, hogyan kommunikálnak a társadalmi csoportokkal, és mindezekhez milyen marketingeszközöket használnak. Ezen az információk birtokában fogunk tudni felelősen képet alkotni a gyerekcipőben lévő non-profit marketing helyzetéről. A témaválasztás indokait az alábbiakban feltett egy-egy kérdés megválaszolásával szeretném alátámasztani. Hogyan is tud a civil társadalom a társadalmi folyamatok alakításában, szemléletformálásában szerepet vállalni? A Magyar Köztársaság Alkotmánya, valamint a köznyelvben csak nonprofit törvénynek becézett (hivatalosan az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény) jelentős jogokat adott a társadalom tagjainak ahhoz, hogy ne csak felülről irányítsák, formálják őket, hanem egyénként megfogalmazott gondolataik, az egyének szervezetbe tömörülésével törvényes meghallgatásra találjanak. 4

5 Egy szervezet a törvény szerint csak akkor jegyezhető be, ha legalább 10 tagot tud igazolni. Ha minden szervezet csak a kötelező 10 követőjét sorakoztatja fel, már akkor is az 50 ezret közelítő szervezetek számát figyelembe véve, félmillió állampolgár fejezi ki ebben a formában azon véleményét, hogy részt kíván venni a társadalmi folyamatokban. Az 1997-es közhasznú törvény tovább finomította a civil társadalom szabályozását azzal, hogy közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szervezetekként megnevezte és ezzel együtt el is ismerte a köz javáért dolgozó, közfeladatokat ellátó, humánszolgáltatást biztosító szervezeteket. Meghatározta 21 tevékenységi körben a közfeladatokat, és ezek ellátásához további kedvezményeket biztosított. Milyen szerepük van a civil szervezeteknek a szemléletformálásban? Az egész társadalmat lefedik, az élet minden területén megnyilvánul az önszerveződés igénye. Bélyeggyűjtők klubja, lokálpatrióta, városszépítő egyletek, sportkörök, a beteg gyerekeket segítő alapítványok, az egy-egy szakmát tömörítő, érdekképviseletet is felvállaló egyesületek. Sorolhatnánk napestig a különféle érdeklődésű, elkötelezettségű csoportosulásokat. Még a harcos békepárti tüntetések mögött is nagyobb részt civil szervezetek állnak. A civil szervezetek tulajdonképpen magát a társadalmat képezik le, és miközben a társadalmat formálják, eközben saját maguk is alakulnak. A közhasznú törvény kizárja a politikai elköteleződést is, így az ebbe a körbe bejelentkezett szervezetek politikamentes, mindenkitől független, folytonos, célirányos működésükkel biztosítani tudják a négyéves ciklusokhoz kötött politikai irányítás mögött, illetve mellett az állandóságot, szakmai szervezetek esetében a stabil szakmai hátteret. Éppen ezért értelmes kormányzati hozzáállás esetén a vezetők nagyon is számítanak, adnak a civil szervezetek munkájára és támogatják működésüket!(1.sz. melléklet) Mit tudnak a civilek? A civil szervezeteket nem kötik túlzottan szigorú jogszabályok, ezért rugalmasak, gyorsan tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, és olyan hiányterületeken is pillanatok 5

6 alatt képesek megjelenni, ahol a kormányzati, közigazgatási szervezetek, állami intézmények nem éppen problémaérzékenyek, vagy merev szabályozásuk, bürokratikusságuk miatti lassúságuknál fogva sokkal nehezebben lépnek. Így a civil szervezetek állandó kontrollt jelentenek. Indikátorként azonnal jelzik, ha valami nem jól szabályozott, nem jól működik, ha érdeksérelem történik. Jó példával járnak elől, és a társadalmi változásokra erjesztően hatnak. Szerkezetileg az I. és II. fejezetben a non profit szervezetek kialakulásának történeti áttekintését és kutatások által körülírt gyakorlati működésüket kívánom bemutatni, a további fejezetekben pedig az általam elvégzett primer kutatás (3. sz. melléklet) segítségével a gazdálkodási, tervezési és marketing sajátosságokat és problémákat elemezni. 6

7 I. FEJEZET I. RÉSZ - AZ ALAPÍTVÁNYI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE Nemzetközi történelmi előzmények Az alapítvány jogintézményének gyökerei a római korba nyúlnak vissza: a római jog klasszikus időszakában közjogi formában jöttek létre az első alapítványok. A római jog elméletéből hiányzik a jogi személy fogalom, e konstrukcióval a jog a gyakorlati szabályozás szempontjából foglalkozik. A középkori Európa alapítványi palettája sokszínű képet mutat. Megtalálható a vagyontömegen alapuló, római jogi mintájú; a szervezetre épülő jogi személy alapítvány, a kötelmi természetű felajánlás (donatio sub modo) és a hitbizomány intézménye. A túlnyomó többségben egyházi indíttatású alapítványok mellett, a reformáció idején jelentek meg, majd azt követően szaporodtak el a világi alapítványok. Az egyházitól a világi alapítványokat elkülönítő szabályozási mód serkentően hatott az alapítványi jog fejlődésére is. Az alapítványi jog és az alapítványok működésének gyakorlata - az állami finanszírozás és az állami szabályozás közötti kapcsolat függvényében - másként alakult a francia, és másként az angolszász világban. A francia típusú, erősen központosított államokban a "társadalmi szerződés" elve szerint a közérdek az állam ügye. Az állampolgárok - a kevés számú önkéntes jótékonysági kezdeményezés kivételével - nem felelősek ezekért. Az alapítványok működését, jellegét az állami törvények szabályozzák. Európában állami felhatalmazás kell az alapítvány jogi létrehozására: Franciaországban, Ausztriában, Spanyolországban, Finnországban, Belgiumban, Olaszországban, Görögországban, Luxemburgban, Portugáliában és Németországban. Az angolszász típusú liberális, kevésbé központosított államokban a közérdek az állampolgároké is. Ezekben az országokban magas a magánkezdeményezéssel létrejött intézmények és alapítványok száma az oktatás, a kultúra, az egészségi és a szociális ellátás területén. Nem szükséges állami felhatalmazás az alapítványi jog létrehozására: Angliában, Hollandiában, Svédországban, Svájcban, Törökországban, a volt angol gyarmatokon. 7

8 Az alapítványok számára mindkét típus esetén biztosított a szabad pénzszerzés, de az állami támogatást - köztük az adókedvezmények mértékét - mindenütt az állami prioritások elfogadása szerint mérik, melyért - leegyszerűsítve - az autonómia csökkenésével kell fizetni. A gyakorlati példák azt mutatják, hogy a közérdeket szolgáló szervezetek - köztük az alapítványok - először válnak függővé az állami támogatásoktól, és azt követően születnek meg az autonómiájukat korlátozó szabályozások. A 19. század eleji polgári törvények - az 1804-es francia Code Civil, az 1811-es osztrák ABGB - nem tartalmaznak még elkülönítő szabályokat az alapítványokra vonatkozóan. Az 1900-ban hatályba lépett német BGB az első jelentős polgári törvénykönyv, mely részletes alapítványi jogot foglal magában. Az alapítványi jog leginkább típusosnak tekinthető fejlődése a német jogtörténetben ment végbe. E fejlődés a római jogi vagyoni orientációtól a szervezetorientáció irányába mutat. Alaptípusa a jogi személyiséggel rendelkező alapítvány, de a német jog ismeri a családi, az egyházi, a magánjogi, valamint a közjogi formában működő alapítványt is. Az alapítványi intézmény magyarországi története 1945-ig A magyar törvények hosszú időn át nem ismerték az alapítvány fogalmi meghatározását, mégis a gyakorlatban alapítványi intézménynek számított - az egyházi szervezetek fenntartására - adományozott birtok, vagyonrész rendelés. Az első alapítványok szinte egyidősek az állam kialakulásával. Szent István király az általa alapított püspökségek, monostorok számára megfelelő javadalmakat is adományozott. A jelentős alapító tőkével rendelkező világi alapítványok királyi és királynői adományozással jöttek létre (III. Ferdinánd, Mária Terézia). Az 1800-as évek végétől a világi jellegű alapítványokat is be kellett jelenteni. A király gyakorolta a legfőbb felügyeleti jogot, mely az ellenőrzéssel együtt kizárólag a szokásjogon alapult. Az 1900-as évek bírói gyakorlata megkívánta, hogy az alapítvány alapítólevelét a kormányhatóság jóváhagyja, és csak ezt követően tekintették azt jogi szempontból megfelelőnek. Egyházi hatásra a magyar alapítványi jog a vagyonra és a szervezeti keretre helyezte a hangsúlyt, és a jogi személyre vonatkozó utalásokat a magyar jog még a 19. században sem tartalmazta, bár a szokásjogból soha nem hiányzott e fogalom. Hasonló a helyzet az alap, alapítvány, közalapítvány kifejezésével is, melyek a 20. század közepéig egymás 8

9 szinonimái voltak. Az alapítvány definíciójával az évi sz. BM körrendeletben került sor először hivatalosan.,,...alapítványnak kell minősíteni általában minden olyan vagyont, melyet az adományozó (alapító) meghatározott célra olyan módon rendel, hogy a vagyont az adományozó akarata szerint csorbítatlanul fenn kell tartani és csak a jövedelmet szabad a kitűzött célra felhasználni..." A definíció után még sokáig keveredik az alap az alapítvánnyal. A joggyakorlat tapasztalatait a magyar magánjogi törvény 1928-ban kodifikálta, és akkor került bele a jogalkotásba a jogi személy elnevezés is. A törvénynek az erre vonatkozó fejezete részletesen szabályozza az alapítvány létrejöttét, felügyeletét, megszűnését és felszámolását. Az alapítványi juttatásokra és az alapítványokra vonatkozó törvények és jogszabályok gyűjteményét Schuler Dezső székesfővárosi tanácsnok állította össze 1935-ben. Az egyházak mellett a megyék és a városok is sok alapítványt tartottak fenn az évszázadok során. Ezek bemutatására nem térek ki. Külön figyelmet érdemelnek a nagy múltú intézmények köré csoportosult alapok és alapítványok, pl.: a Magyar Tudományos Társaság, majd utódja, a Magyar Tudományos Akadémia jutalmai és pályadíjai, vagy a kiegyezést követően létrejött - a Vallás- és Közoktatási Minisztérium Közalapítványi Ügyigazgatóságához tartozó - (katolikus) vallási alap, az (országos) tanulmányi alap, az izraelita iskolai alap, a (fővárosi székhelyű) egyetemi alap. A nevezett alapok felügyeletére, tevékenységükre és gazdálkodásukra vonatkozóan a mindenkori pénzügyi tárcától és a költségvetéstől való függetlenségük kérdése gyakran volt országgyűlési vita tárgya. A körük egyre bővült, szervezeti önállóságuk alapján költségvetési intézményként kerültek a nyilvántartásba. A rájuk vonatkozó jogi konstrukció jól elkülöníthető, működő formákról tanúskodik. Az 1942-ből való definíció napjainkban is érvényes fogalmi elemeket rögzít az alapokra és az alapítványokra. Érdemes felidézni a meghatározásokat. Az alapok vagy a költségvetésből vagy külön járulékból származó olyan összegek, amelyekre nem vonatkozik a számviteli törvénynek az a rendelkezése, hogy a tételek az év végén túl nem használhatók fel, és hogy a hitelmaradvány más célra átruházható. Az alapítványok olyan jogi személyek, amelyek az alapító által elkülönített vagyon alapjai. Itt a kedvezményezett aktív közreműködése teljesen hiányzik. Az alapítvány céljaira szánt vagyont sem ők, sem maga az alapító nem veszélyeztethetik. 9

10 Az elkülönítő meghatározásokból következik, hogy az alapítvány meghatározott célra létrejött jogi személy, és a működésére rendelt vagyonának csak a jövedelmét szabad felhasználni. Az alapító nem befolyásolhatja az alapítványi célra szánt összeg/vagyon kiosztását. Az alap állami pénz, a létesítésekor meg kell határozni a rendeltetését, a bevételi forrásait. Napjaink jogállása szerint állami pénzalapot csak kormány létesíthet. A mai alapítványi jogból jelenleg hiányzik a közalapítványi konstrukció. Az alapítvány szerepe a szocialista jogrendben és a rendszerváltás után után az államhatalom nem tartott igényt a civil társadalom erőforrásaira. A paternalista politika államosította az alapítványt, mint a szocialista államrendtől és tulajdonformáktól idegen konstrukciót. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának évi II. sz. törvényerejű rendelete az alapítványok vagyonát állami tulajdonba vette. Ugyanakkor 1959-ig lehetett új alapítványokat létesíteni magánjogi formában, az alapítvány célja szerint illetékes miniszter jóváhagyásával. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) évi IV. törvényéből az alapítványi intézmény kimaradt, és a jogi személyisége megszűnt. A "kötelezettségvállalás közérdekű célra" elnevezéssel létrehozott, tisztán kötelmi jellegű forma maradt meg, amely megengedte a magán- és jogi személynek az ingyenes vagyoni szolgáltatást. A közfeladatokkal kapcsolatos állami szerepvállalás kisajátításával hazánkban az egyébként is fejletlen civil társadalom kibontakozásának lehetőségeit korlátozták. Az állami feladatok ellátásának társadalmasítási folyamata az 1980-as évek végén kezdődött el. Az alapítvány intézménye 38 évi szünet után, az egyes polgári jogi szabályok módosításáról szóló évi 11. sz. törvényerejű rendelettel, majd ennek a Ptk-ba történő beemelésével újra megjelent a polgári jogunkban, mintegy megerősítve, hogy az állam nem nélkülözheti a közérdekű feladatoknál a civil társadalom önzetlen segítségét. A közfeladatokkal kapcsolatos állami szerepvállalás csökkenésével párhuzamosan az olyan közcélokat szolgáló, alapvetően nonprofit jelleggel működő, közhasznú szervezetek alaptípusainak kialakítása kezdődött el, amelyek hosszabb távon is 10

11 meghatározó szerepet tölthetnek be a közszolgálatok nyújtásában, de többségük - egyelőre alapítványként került bejegyzésre. A Ptk. 74/A (1) pontjának értelmezése szerint az alapítvány törvényi meghatározása a következő: "Magánszemély és jogi személy (továbbiakban együtt: alapító) - tartós közérdekű célra - alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Az alapítvány jogi személy, amely a tartós közérdekű cél megvalósításához szükséges vagyonnal rendelkezik". Az alapítvány jogi szempontból kettősséget mutat: részben kötelmi jellegű jogintézmény, közérdekű kötelezettségvállalás; másrészt új jogalany jön létre, amely független mind az alapítótól, mind az alapítvány kedvezményezettjeitől. Az alapítvány jogi fejlődésében a legjelentősebb módosítás az évi I. törvénnyel történt, amely megszüntette az alapítványok államigazgatási jóváhagyását és állami felügyeletét. Ezzel az alapítvány nyilvántartásba vételére és megszűnésére a bírósági, felügyeletére pedig az ügyészi hatáskört állapította meg. A szabályozás szerint az alapítvány bejegyzését csak akkor lehet megtagadni, ha az alapító okirat a Ptk. idevonatkozó szabályaiba ütközik. A bíróság nem mérlegeli azt, hogy az alapítványokra szükség van-e, illetve a létrehozása összhangban áll-e a társadalmi érdekkel. Az érvényes jogszabályok szerint az alapító lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az utóbbi esetben a természetes személyek egyenként és összességében hozzák létre az alapítványt. A bíróság által bejegyzett alapítvány jogi személyisége azt jelenti, hogy az önálló felelősséggel és vagyonnal bíró szervezet célját az állam elismeri. Az alapítványteremtés módja és az alapítványok fogalmi elemei Az alapító szándékának meghagyására az alapító okirat szolgál. Ebben kell megjelölni az alapítvány nevét, székhelyét, képviselőjét, a tartós közérdekű célt, az ehhez szükséges induló vagyont és annak felhasználási módját, továbbá a csatlakozás lehetőségét (nyitott vagy zárt-e az alapítvány). 11

12 A tartós közérdekű cél fogalma az állam akaratérvényesítésének legfontosabb eszköze. Mivel ezt az adórendszeren belüli és egyéb állami kedvezményezettségek is követik, az alku tárgyát képező közérdekű célok köre változó. A leggyakoribbak az oktatás, kultúra, vallás, egészségügy, szociális és ifjúsági célú tevékenységek. A közérdekűség eldöntésében az évi I. törvény megalkotásáig szűrőként működtek az államigazgatási felügyeleti szervek (tanácsok, minisztériumok és más főhatóságok). Azt követően viszont az alapítvány tevékenységének ellenőrzése ellentmondásossá vált. A közérdekűséggel járó kedvezményezettség megítélését az adóhatóságra bízza a törvény, mintegy utólagos kontrollal, de az ellenőrzés számos pontja - így a kuratóriumi összetétele, a döntések nyilvánosságra hozatalának kötelezővé tétele - nyitva maradt. A cél tartóssága szempontjából különbséget kell tenni a közérdekű kötelezettségvállalás és az alapítvány között. A kisebb jelentőségű célra vagy az egyszeri szolgáltatásra nem érdemes alapítványt létesíteni, mert az adókedvezmény a közérdekű kötelezettségvállalással is biztosítható. Az alapítványi cél megvalósításáért a kötelezettségeket és jogokat vállaló kuratórium felel. Az okiratban rendelkezni kell a kuratórium döntési jogköréről, a kuratóriumi tagság időtartamáról és megszűnéséről, továbbá az alapítvány vagyonát kezelő szervezet ügyrendjéről, határozatképességének formáiról. Fontos annak meghatározása, hogy az alapítvány nevében kik jogosultak a vagyon feletti rendelkezési képviseletre. Ha az alapítóvagyon felhasználására vonatkozó rendelkezés hiányzik az alapító okiratból, a bíróság dönti el, hogy milyen közcélra vagy hasonló célú alapítvány vagyonrészeként éljen tovább a megszűnt alapítványi vagyon. Ha az alapítvány vállalkozói tevékenységet is akar folytatni, ennek tényét is rögzíteni kell az okiratban. A dolgozatban az alapítványrendelés főbb kérdéseit érintettem. Az alapítványokra vonatkozó szabályokat a Ptk. 74/A-74/F fejezetei tartalmazzák. Az alapítvány létesítésénél a viszonylag kevés számú törvényi rendelkezés ellenére sok részletkérdésre kell figyelni. A Ptk szellemiségén kívül az egyéb jogszabályok is irányadók, pl. a névviseléssel kapcsolatosan. A vagyonra vonatkozóan több törvény (a hitelek, kölcsönök nyújtásánál a pénzintézetekről szóló törvény; a vagyon átutalásánál a vállalkozási, az önkormányzati, a gazdasági szervezetek átalakulására vonatkozó törvények) ismerete szükséges. Folyamatban van a Polgári Törvénykönyv alapítványi rendelkezéseinek újraalkotása, és készül a nonprofit törvény, mely a civil társadalom egészét egységes szerkezetben fogja újraszabályozni. Beiktat bizonyos típusú 12

13 szervezeteket és számukra nagyobb kedvezményt ad, attól függően, hogy e szervezetek milyen mértékben tehermentesítik az állami költségvetést. Ilyen például a közalapítványi forma, mely a költségvetésből kapott pénzt alapítványi szisztémával - pályázattal és kuratóriumi döntéssel - mozgatja jelenleg is (pl. Magyar Könyvalapítvány, Magyar Mozgókép Alapítvány). A joggyakorlatban jelen van a közalapítvány, csak éppen a szabályozási körből maradt ki. Szakdolgozatomban az alapítványoknak a nonprofit törvénnyel való összefüggéseit nem érintem. Remélhetőleg e törvény majd megkönnyíti az alapítók és a hatóság dolgát időálló szabályozásaival. II. RÉSZ - A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGOK A 90-es években végbement társadalmi és gazdasági változások; a piacgazdaság kiépítése, az államháztartás reformjának szükségessége elkerülhetetlenné tette, hogy létrejöjjön az állami és a piaci szektor között annak harmadik eleme, az ún. nonprofit szektor. Ennek a folyamatnak egyik eredményeként született meg az évi XCII. törvény (Ptk. novella), amely január 1-jei hatállyal iktatta be a Ptk-ba - többek között - a közhasznú társaságokra (kht.), mint a jogi személyek egy új típusára vonatkozó rendelkezéseket. Ezek központi szerepet töltenek be az állam, illetve annak helyi szintjei, az önkormányzatok egyes feladatainak átvállalásában. A közhasznú társaság jellemzői A közhasznú társaság ún. nonprofit társaság. A közhasznú társaságra a Ptk-ban meghatározott eltérésekkel a gazdasági társaságokról szóló törvénynek a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályait, valamint a korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. A társasági szerződésnek nélkülözhetetlen tartalmi eleme mind a közhasznú mind a kiegészítő vállalkozási tevékenység pontos meghatározása. Kht-t külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok egyaránt alapíthatnak. Az általános szabálytól eltérően (gazdasági társaság alapításához legalább két tag szükséges), ahogyan létrehozható egyszemélyes kft., ugyanúgy lehetséges (és igen gyakori), hogy a Kht-nak egyetlen alapítója van. A közhasznú társaság tagjait nyilvános felhívás útján is lehet gyűjteni. 13

14 A társaság alapításához több tag esetén társasági szerződés megkötése, egy alapító esetén alapító okirat elkészítése szükséges. A közhasznú társaság elnevezést - vagy annak "kht." rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni. A cégjegyzéket vezető, a Kht székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróság, vagyis a cégbíróság veszi a Kht-t nyilvántartásba. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre, jogi személyiségét a bejegyzéssel nyeri el. Ez azt jelenti, hogy ettől az időponttól ismeri el a jog, mint jogok és kötelezettségek teljes értékű alanyát. A társaság legfőbb szerve többszemélyes társaság esetén: a taggyűlés. A társaság minden tagja jogosult a társaság taggyűlésének tevékenységében részt venni. A társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az alapítók a társasági szerződésben jelölik ki. Ezt követően a társaság vezető tisztségviselőit, felügyelő bizottságának tagjait és a könyvvizsgálót a társaság taggyűlése választja meg, kivéve, ha a társasági szerződés az ügyvezető megválasztását, visszahívását és díjazása megállapítását, valamint a társasági szerződésben meghatározott jogügyletek jóváhagyását a felügyelő bizottságra ruházza át. Az ügyvezetési feladatokat a tagok közül vagy kívülálló személyek köréből választott egy vagy több ügyvezető látja el. Az ügyvezetők a társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét látják el. Ezen kívül az ügyvezetők vezetik a tagjegyzéket és a határozatok könyvét. A tagjegyzék egy nyilvántartás a társaság tagjairól. A közhasznú társaságnál felügyelő bizottság létrehozása minden esetben kötelező. Felügyelő bizottsági taggá a társaság egyéb tisztségviselőin, illetve ezek hozzátartozóin kívül bárki megválasztható. A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a társaság taggyűlése a vezető tisztségviselőket megválasztotta. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A felügyelő bizottság 14

15 kötelezően ellátandó feladata, hogy a társaság taggyűlése részére ellenőrizze a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság jogai: A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. Ezen kívül a felügyelő bizottság tagjai a társaság taggyűlésének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. A felügyelő bizottság kötelességei: A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaság taggyűlése ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság taggyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság taggyűlése csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felügyelő bizottság eljárása testületként történik. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A cégbíróság a közhasznú társaságot - megszűnése esetén - törli a cégjegyzékből, a társaság a törléssel szűnik meg. Közhasznú társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani. 15

16 II. FEJEZET A NONPROFIT IRÁNYÍTÁS GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON A BoardSource (amerikai szervezet, amely világszerte foglalkozik nonprofit szervezetek irányítási gyakorlatának fejlesztésével) és a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány hamarosan publikálásra kerülő közös tanulmánya részletes képet nyújt a magyarországi nonprofit irányítással és a nonprofit irányító testületek tevékenységével kapcsolatban kialakult benyomásokról, illetve gyakorlatról. Az alábbiakban a tanulmány legfontosabb megállapításait ismertetem. A tanulmány alapjául az a kérdőív szolgált, amely véletlen mintavétellel 2700 magyar nonprofit szervezet részére került kiküldésre november és január között. A kérdőívet 1124 szervezet töltötte ki és küldte vissza, amely 42%-os válaszadási aránynak felel meg. A tanulmány ismerteti a magyar nonprofit szervezetekre vonatkozó legfontosabb statisztikai adatokat. A válaszadók 49 százaléka alapítvány, 44 százaléka egyesület, 4 százaléka közalapítvány és 2 százaléka közhasznú társaság. Az oktatással, kutatással, egészségüggyel foglalkozó, illetve vallási tevékenységet folytató szervezetek elsősorban alapítványokként működnek, míg az egyéb tevékenységi körökre inkább az egyesületi forma a jellemző. A magyar nonprofit szervezetek többsége nem foglalkoztat teljes- vagy részmunkaidős, fizetett munkatársakat. A szervezetek több mint felének éves bevétele Ft alatt van. A magyar nonprofit szervezetekben az irányítási feladatokat leggyakrabban a kuratórium vagy a közgyűlés látja el. A szervezetek 44 százaléka az irányítási funkciót egy olyan tényleges irányító testületre bízza, amely nem azonos a szervezet legfőbb irányító testületével. A szervezetek megközelítőleg kétharmadánál öttagú irányító testület működik. Az irányító testületi tagok átlagosan 41 százaléka nő, míg az elnöki tisztséget a szervezetek mintegy egyharmadában töltik be nők. A szervezetek kétharmadában az 16

17 alapító tagja az irányító testületnek. Az alapítók 76 százaléka a szervezet ügyvezetője és az irányító testület elnöke is egyben. A válaszadó szervezetek több mint felében a stábtagok szintén részt vesznek az irányító testület munkájában, ahol többnyire szavazati joggal is rendelkeznek. Alapítványok esetében rendszerint az alapító nevezi ki vagy választja meg az irányító testület tagjait, míg az egyesületeknél ez általában a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A szervezetek több mint fele nem rendelkezik arról, hogy a testületi tagok mennyi ideig tölthetik be funkciójukat. Több mint 90 százalékuk nem szabja meg az egyes tagok által letölthető hivatali időszakok számát. A testületi tagok a szervezetek 95 százalékánál nem kapnak fizetést vagy honoráriumot, és hasonló azon testületi tagok aránya is, akik nem részesülnek anyagi juttatásban a szervezetnél végzett szakmai munkájukért. Az anyagi ellentételezés a szakmai, gazdasági érdekképviseleteknél a leggyakoribb. Az irányító testületek többsége évente négy alkalommal ülésezik. A programok értékelésére rendszerint éves gyakorisággal kerül sor. Ezt a munkát többnyire az irányító testület (70%), a felügyelő bizottság (18%) illetve a stáb (6%) végzi. A szervezetek mindössze 4 %-a bízza külső szakértőre a programértékelést. A stratégiai tervezést a válaszadók megközelítőleg egynegyede sorolja az irányító testület fontos feladatai közé. Az 1995 óta eltelt időszakban a szervezetek 20%-ánál készült több évre szóló terv, míg háromnegyedük esetében a közelmúltban nem került sor ilyen jellegű tervezésre. A válaszadók 69 százaléka a szervezet pénzügyeinek, 77 százaléka programjainak monitorozásában látta az irányító testület legfontosabb feladatát. Szintén sokan tartották fontosnak a kapcsolatok ápolását a szervezet klienseivel és támogatóival. A szervezet napi működtetését a válaszadók 43 százaléka szintén a testület alapvető tevékenységei közé sorolta. A szervezetek gazdálkodásának ellenőrzésére az esetek 75 százalékában évenként kerül sor. Ezt a feladatot az esetek 83 százalékában az irányítótestület, a felügyelő bizottság vagy a stáb végzi. A nonprofit szervezetek 81 százaléka készít éves jelentést, ez azonban csak az esetek 32 százalékában hozzáférhető a szervezeten kívül is. Az ügyvezetők döntő többsége (86 százalék) önkéntes alapon végzi munkáját. Kétharmaduk nem rendelkezik munkaköri leírással. A válaszadó ügyvezetők 17

18 leggyakrabban a tervezés és a programok megvalósítása során működnek együtt az irányító testülettel. A tanulmány bevezetője felvázolja a magyar nonprofit szektorban 1989 óta végbemenő fejlődési folyamatot, hangsúlyt fektetve a mennyiségi növekedésből a minőségi fejlődésbe történő átmenetre. A záró fejezetben a szerzők értékelik a kutatási eredményeket, és ajánlásokat fogalmaznak meg. A tanulmány készítői megállapítják, hogy a magyar nonprofit szervezetek még nem látják egyértelműen a menedzsment és az irányítás közötti különbséget, és többnyire nem ismerik fel az érdekkonfliktusokat az irányító testületeken belül. Véleményük szerint a kormányzatnak és fejlesztő szervezeteknek aktívabb szerepet kellene vállalniuk abban, hogy a magyar nonprofit szervezetek megértsék az irányítási funkció jelentőségét és fontosságát, illetve megfelelő szervezeti struktúrákat és működési gyakorlatot valósítsanak meg. 18

19 III. FEJEZET A NON PROFIT SZERVEZETEK GAZDASÁGI KÖRNYEZETE MAGYARORSZÁGON AVAGY A JELENLEGI HELYZET A magyar civil szervezetek sebezhetősége igen nagy az állandóan változó gazdasági feltételekkel, a kormányzati intézkedésekkel, valamint a figyelemért és pénzügyi támogatásért versengő hasonló szervezetekkel szemben. A szektor erősen átpolitizált, és belefáradt már az elmúlt évtized folyamatos küzdelmeibe. A szervezetek hajlamosak csak az akadályokra összpontosítani, és önelégült magatartásukra keresnek igazolást. Az általam készített mélyinterjúk is arra engednek következtetni, hogy a szervezetek vezetői figyelmüket inkább azokra a lehetőségekre kell irányítsák, amelyek segíthetnek a szektornak kilábalni a jelenlegi problémákból. A megkérdezettek és szerény véleményem szerint ez úgy érhető el, ha létrehozzák a szektor képviseleti szerveit, melyek elkötelezettek a szektor ügyeinek napirenden tartása, az elért eredmények megismertetése és a szakmai fejlődés támogatása mellett. A siker létfontosságú eleme lesz egy kölcsönösen előnyös stratégiai partneri viszony kialakítása a pénzügyi szolgáltató ágazattal. Ez a két alkotóelem növelni fogja a civil szervezetek képességét a világos, egységes szabályozás és méltányos adókedvezmények elérésére a törvényhozók környezetében. A magyar civil szervezetek közösségét innovatív, segítőkész magatartás, valamint mélyen elkötelezett vezetők jellemzik. Ezek a tulajdonságok jól szolgálták a szektort. Ennek ellenére, a jelenlegi környezet annyira bonyolulttá vált, hogy új szervezetek létrehozására lett szükség. Ezekben a szervezetekben olyan munkatársakra van szükség, akik értenek a pénzügyi gazdálkodáshoz, a marketinghez, akik képesek szót emelni egy ügy érdekében, azt előmozdítani, másokkal együttműködni. A magyar civil szervezetek jövőjét nagymértékben befolyásolja majd az, hogy képesek lesznek-e létrehozni ezeket a szektorális szervezeteket, melyek felismerik a környezetre hatással lévő, átfogó jellegű problémákat, és azokra megoldást tudnak kínálni. 19

20 E fejezetnek az a célja, hogy tájékoztatást adjon a magyarországi civil szervezeteket körülvevő, azok hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát meghatározó környezetről. Kitér a jogi, szabályozási kérdésekre, pénzügyi befektetési alternatívákra, a pénzügyi gazdálkodásbeli jártasságra, melyek a hosszú távú pénzügyi stabilitást meghatározzák. Az általam lefolytatott vizsgálat többek között azokra a területekre terjedt ki, amelyek a hosszú távú pénzügyi fenntarthatóság szempontjából létfontosságúak. A kutatás 2004 októberében zajlott le. A kutatás elsődleges eszközei a témában jártas szakemberekkel készített mélyinterjúk voltak óta robbanásszerű fejlődésnek indult a magyar non profit szektor. Jelenleg több mint 50,000 non-profit szervezet működik Magyarországon. Sok kicsi is található közöttük, melyek érdekeltségi körük vagy támogató szervezetük közvetlen igényeit igyekszik kielégíteni, mint például a sport- és hobbikörök. Dolgozatom elsődleges érdeklődési körébe a széleskörű társadalmi, kulturális és gazdasági célokat kitűző, kormányzati és vállalati befolyástól független, a hosszú távú pénzügyi stabilitás megteremtését szem előtt tartó szervezetek tartoznak. A civil szervezeteket eddig a társadalmi igényekre való érzékenység jellemezte: probléma-megközelítéseikben és - megoldásaikban innovatívak, ügyfeleikkel és adományozóikkal szoros személyes kapcsolatokat építenek ki; és nagyfokú szakmai tudatosságot képviselnek. Ezeket az erősségeket ellensúlyozza a szektor pénzügyi sebezhetősége, a vezetési problémák, az együttműködés hiánya, valamint a gyenge szektor-tudatosság. Bár ezek a problémák elkeserítőnek tűnhetnek, a magyar non profit közösség továbbra is segítőkészségéről, innovációiról és elkötelezettségéről tesz tanúbizonyságot, mialatt a gyengeségekkel küzdenek. A siker záloga az lesz, hogy e folyamat során képesek lesznek-e jelenlegi tevékenységük fenntartásához elegendő anyagi forrást biztosítani. A gazdasági környezet jogi szabályozottsága A pénzügyi fenntarthatóságot érintő törvényeket és jogszabályokat három kategóriába sorolhatjuk: vannak a civil szervezetek irányítására és szervezésére ható jogszabályok, vannak olyanok, melyek korlátozzák ezek vállalkozói és befektetési tevékenységét, végül 20

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018)

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) Szabadka, 2012.április 1 Készítette a Regionális Tudományi Társaság a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Civil Szövetség megbízásából, a Bethlen Gábor

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Az adópolitika mint eszköz. Beszélgetés Kovács Lászlóval n Sass Magdolna Szanyi Miklós:

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából)

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) Co-operative Alliances and Marketing (From the view of theconsumer s Co-operatives s Trading) The co-operative

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában

Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában Nagy-Britannia egyike azoknak az országoknak, amelyek sokáig a párt- és választás-finanszírozás legegyszerűbb szabályozási

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben