2008. Szent Anna napja Krisztus fénye TAKSONY QUINQUAGENARIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. Szent Anna napja Krisztus fénye TAKSONY QUINQUAGENARIUM"

Átírás

1 Krisztus fénye TAKSONY QUINQUAGENARIUM A Szent Anna templom felszentelésének 50. évfordulójára Láng András atya megemlékezése Dr. Tóth János, egykori taksonyi plébános munkásságáról, életútjáról A taksonyi hívek életében nagy megpróbáltatás volt a második világháború utáni időszakban a lakosság kényszermunkára való elvitele, az úgynevezett málenkij robot, valamint a kitelepítés. A háború okozta templomsérüléseket valamennyire sikerült rendbetenniük év végére, és 1956 januárjában jött a harmadik nagy megpróbáltatás, a földrengés, amely teljesen elpusztította a templomukat, annyira, hogy használhatatlanná vált. Sok lakosnak a háza pusztult el, részben vagy egészen. E sok baj, csapás közepette, a plébános, Dr. Tóth János atya állt a hívek mellé, lelkileg vigasztalta őket és tudásával segítette a helyreállítást. Segített az egyes családoknak is, de felvállalta azokban a nehéz, kritikus időkben egy új templom és plébánia felépítésének minden gondját. Ezért szeretnénk ezzel az írással emléket állítani, volt plébánosunknak hálás szívvel. Először is az életútjáról röviden <<Nógrádmarcalon született, november 18-án. Szülei Tóth János és Vincze Rozália. Pappá szentelték 1943-ban, Vácott. Kápláni és plébánosi helyei: Első kápláni helye Törtel, július 28-tól, majd Nagykáta augusztus 10., Mende 1946 április. (helyettesítés), Kispesten 1948, még abban az évben Wekerletelep szeptemberében iratkozott be a Pázmány Péter tudományegyetem jogi karára és június 3-án avatták kánonjogi doktorrá 1953 Vecséstelepre kerül szeptember 1. Taksonyba kerül Wieland Mihály mellé adminisztrátornak. Majd plébánosi kinevezést kap, Wieland Mihály előző plébános nyugállományba vonulásakor. Taksonyban 18 évet szolgál október 29. Újpest-Megyeri plébánia adminisztrátora, majd plébánosa lesz. Itt 19 évet tölt el, és amikor az Újpest Megyeri plébániát visszaveszik a szaléziak, április 1-én nyugállományba vonul, Vácra. Hiába vonult a lelkipásztorkodásból nyugdíjba, mert akkor kezdődött egy újabb értékes szakasza az életének. A Váci Egyházmegye püspökei különböző fontos feladatokkal bízták meg.(erről később részletesen is írunk) Vácott fejezte be életét november 1-én, Mindenszentek ünnepének estéjén a Váci Irgalmas Kórházban. A Váci Székesegyház altemplomában helyezték örök nyugalomra november 9-én az érte Tóth János szüleivel, és testvérével, Mihállyal bemutatott gyászmise után. Temetésén, mint Taksony díszpolgárát, a polgármester úr, Kreisz László is búcsúztatta, a község nevében. Dr. Tóth János atya taksonyi működése: Egész életén át nagyon tevékeny, egyházáért élő lelkipásztor volt. Teljes odaadással szolgálta a Váci Egyházmegyét. Legnagyobb alkotása azonban a taksonyi plébánia tervezése és felépítése, valamint az új taksonyi templom felépítése volt. Erről számolunk most be a következőkben szeptember 1-vel helyezi az akkori püspök Taksonyba, először Wieland Mihály plébános kisegítésére, majd annak végleges A Váci Szemináriumban nyugalomba vonulása után teljes jogú plébánosa lett Taksonynak. A kinevezési iratban (dispozíció) a következőket írja Dr. Kovács Vince általános püspöki helynök, váci püspök: Bízom abban, hogy Tisztelendőségednek előbbi állomáshelyein tapasztalt buzgósága a hívek lelkiéletének elmélyítését eredményezi majd. Különösen feladatul tűzöm ki azonban, hogy a háború alatt súlyosan megsérült templomot és plébániaépületet legalább az elengedhetetlenül szükséges módon rendbehozza. 11

2 Krisztus fénye << A régi templom a második világháború alatt belövést kapott. A tornyot lelőtték, a templom belsejét kifosztották karácsonyára helyezték fel a torony helyére a négy harangot, amelyek karácsonykor, az éjféli szentmisén szólaltak meg először. A torony tetőszerkezetének felállítását újév utánra tervezték. A torony elkészült, a keresztet január 11-én helyezték el a torony tetején. Másnap január 12-én hajnali 6 óra 45 perckor 8-as erősségű földrengés rázta meg a falut. A templom használhatatlanná omlott össze. Rendbe hozni nem volt érdemes. Ezért merült fel a gondolat, hogy új templomot kell építeni, de azt már a falu közepén. Így kezdődött az új templom építése. És mivel a régi templomtól messze volt az új, ezért kellett új plébániát is építeni. A plébánia építése 1956 októberében kezdődött és június 1-én már beköltözhető állapotban volt. A község közepén régen temetődomb volt. Ezt a területet kapta meg az egyház a régi templom területéért cserébe. A régi plébánia épületet a kosárfonók vették meg. Az új templom tervét Árkay Bertalan építészmérnök rajzolta meg. A templom építését 1957 virágvasárnapján kezdték el és július 27-én, a Szent Anna búcsú ünnepén áldotta meg Dr. Kovács Vince püspök úr, váci apostoli kormányzó, váci püspök. Védőszentje a templomnak Szent Anna lett, ugyanő volt az előző templomnak is. A templomi építkezés munkásai idegenek voltak, fizetésért dolgoztak, az emeletes plébániát viszont a hívek építették! A kupola terveit a híres statikus mérnök, Csonka Pál professzor tervezte. A földrengés pusztítása Terveztek a templom mellé önálló harangtornyot is, de csak az alap készült el. Azóta sincs harangtorony, a harangok egy vasállványon vannak. Jelenleg foglalkoznak a tervvel az egyházközség képviselőtestületének tagjai, hogy felépítsék a tornyot a templom mellett. Az új templom megáldását július 27-én, vasárnap Dr. Kovács Vince püspök úr végezte. Jelen voltak még: Szombati László peregi plébános, Márkus Lajos nyugalmazott esperes, Korompay Tibor püspöki irodaigazgató és Dr. Tóth János helyi plébános. Csonka Pál professzor az épülő kupola előtt Templomszentelés 12

3 Krisztus fénye Most olvassuk el Dr. Kovács Vince püspök úr levelét, amelyet a fölszentelés napjára írt Tóth János atyának: 13

4 Krisztus fénye (Láng András plébános további beszámolója) A taksonyi Krisztus szobor története (a templom homlokzatán) Dr. Tóth János a templom építtetőjének beszámolója a Historia Domusban (Háztörténet), évről: A templom homlokzatára, a kereszt helyére Krisztust ábrázoló bronzszobor került. Ez a szobor Giesswein Sándor, a század elei munkásapostol pap síremlékén állott a Kerepesi temetőben. Onnan kitették és a Központi Szeminárium udvarán, méltatlan helyen hányódott. Giesswein Sándor porait a győri székesegyház kriptájába vitték. A szobor itt maradt gazdátlanul. Dr. Kacziba József akkori győri püspöktől kértem le, mivel Giesswein Sándor győri egyházmegyés pap volt. A másik adatot 1987-nél olvasom, Jancsó Imre plébános írásában: Képet kaptunk Dr. Erdőssy Béla érseki tanácsostól, egyházművészeti szakértőtől. A kép a templom tetején lévő Krisztus szobrot ábrázolja, amikor még Giesswein Sándor sírján állt a temetőben. A szobor Krasznai Lajos műve, ezt Dr. Erdőssy Béla egyházművészeti szakértő állapította meg. Tóth János atya utódja Újfalusi István lett 1972-ben. Az ő működése: 1973 a templom belső falára faburkolat kerül 1974 Újfalusi István plébános megfesti a stációképeket és a templomnak adja ajándékba villámhárítot szerelnek a templom tetejére 1976 a neon világítás szerelése 1977 a templom belső festése, hangerősítő berendezés Jancsó Imre az új plébános 1978 szeptember 1-től november 1. Tábori Frigyes lesz a sekrestyés és a kántor 1979 plébánia tetőcsere, javítás, templom külső mészkő lábazatot kap június 24. primícia volt Taksonyban, Iváncsi Balázs újmisés atyának augusztus 28. A régi temető felszámolásra került. A három egykori taksonyi plébánosnak a hamvait átvitték az új temetőbe július 6. a templom törtmárvány padlózata elkészült. Pálffy György szentesi kőfaragó mester munkája 1980 Templom külső festés, Fekete András helybeli festő, fal tövében kiegészítő szigetelés, lambéria felújítás. Danterm fűtőberendezés beszerelése január 11. hálaadó szentmise a földrengés 25. évfordulóján október 19. a templom előtti kereszt megáldása Az épülő orgona a Fővárosi Művészi Kézműves Vállalat üzemében december 31. bejelenti a plébános, hogy orgonát csináltatunk (1988-ban épül meg) július 31. a templom felszentelése 25. évfordulójának megünneplése november új iskola épül Taksonyban 1988 orgona szerelése és megáldása Orgonaszentelés Ebben az évben kezdődik a színes üvegablakok készítése. Ezek terveit Pituk József Viktórián készítette, de betegsége miatt a kivitelezését nagyrészt Szommer György végezte. 14

5 Krisztus fénye Kalló József a plébános, ebben az időben fejeződik be a templomi színes ablakok elkészítése az eredeti tervek alapján Dr. Peczár Péter plébános veszi át a plébániát. A plébánia fűtésének korszerűsítése nevéhez fűződik. (Gáz- és vegyestüzelésű kályhát szerelnek fel központi fűtésrendszerrel.) Ő festeti ki az egész plébániát, és újítja meg a plébánia villanyhálózatát. A jelenlegi plébános, Láng András augusztus 1-vel kerül Taksonyba. A jelenlegi plébános idejében a templom és környezetének felújítása: A templom kapcsolórendszere életveszélyessé válik, ezért Kapui Gyula helyi mérnök megtervezi és elkészíti az új kapcsolószekrényt. A Danterm olajfűtésű kályha rendszere korszerűtlenné és további használata lehetetlenné válik, ezért 1996-ban gázfűtésű hősugárzók kerülnek a helyére. Majd 2001-ben kezdődött a templom kert parkosítása ban kezdődik el, a templom külső festése ben került a templomkertbe a község millenniumi kútja, amelyet 2000.szeptember 16-án szentelt föl Dr. Tóth János váci egyházmegyei kanonok, volt taksonyi plébános, Taksony díszpolgára ben kezdődik a templomkert parkosítása, Helfrich Franciska kertépítő tervei alapján. A templom belső festésére és villanyhálózatának teljes felújítására 2003-ban került sor. A templom új világítótesteket kapott, az elavult fénycső és reflektorrendszert új váltotta fel. A festést és az oltárkép restaurálását Kovanecz János, Ráncsik János és Ráncsik Zsolt rákospalotai mesterek végezték. A villanyhálózatot Kovács Béla dunaharaszti villanyszerelő végezte, Kapui Gyula és Wágner Ferenc tervei alapján. Kapui Gyula mérnök a harangok villamosításának teljes felújítását is elvégezte. A templombelső felújítása 2004-ben fejeződött be. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének taksonyi csoportja, annak vezetője, Hufnágel Béla Attila, 2004-ben folytatva a templom kert parkosítását, értékes alkotásokkal tette széppé a kertet ben készült el a málenkij robot és a kitelepítések 60-dik évfordulójára az emlékmű (ld. képet) ben építik meg a templom háta mögött a II. János Pál tiszteletére szentelt közösségi házat, majd 2006-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművét és egy Mária imádkozó helyet a csendes elmélyedésre (ld. képet). Még egy jelentős renoválási művelet történt templomunkban, 2006-ban: Az 1988-ban készült orgona beporosodott, erősen elhangolódott a 18 év alatt, ezért Varga László helybeli orgonaépítő mester darabokra szedte az orgonát, kitisztította és felhangolta 2006-év őszén. 15

6 Krisztus fénye Mivel a templomunk július 27-én lett felszentelve, Búcsú ünnepén Szent Anna jubileumi évet hirdettünk meg a templom fennállásának 50. évfordulójára, 2008-ra. Térjünk vissza Dr. Tóth János kanonok plébános további életútjára: Dr. Tóth János atya értékes életpályája, és munkássága nem fejeződik be a taksonyi templom építésével ben kapta az első kitüntetést munkájáért Dr. Kovács Vince püspöktől, aki címzetes esperessé nevezte ki, főpásztori köszönete és elismerése kifejezéseként. A Váci egész Egyházmegye szolgálatát 1970-ben kezdte. A II. Vatikáni zsinat rendelte el a lelkipásztori élet megújításáért az Egyházmegyei Papi Szenátust, amelynek tagjává nevezte ki Dr. Bánk József váci megyéspüspök január 15-én. Az Újpest Megyeri plébánia vezetésének idején tervezte meg és építette fel a Pestszentlőrinci Havanna telepi plébániát. A tiszteletbeli kanonok címet Dr. Bánk József püspöktől kapta, e sorok kíséretében: Lelkipásztori munkákkal elsősorban a jó Isten dicsőségét és a hívek lelki üdvét kívánjuk szolgálni. Ezért fáradozásainkért is a jutalmat magától a jó Istentől várjuk. Szükséges azonban, hogy jeles alkalmakkor a jó papi munkát és a hűséges helytállást a főpásztor külsőleg is elismerje. Püspökké szentelésem 20. évfordulója alkalmából 40 éves buzgó lelkipásztori munkájának elismeréseként, különösen pedig a taksonyi új templom és plébánia felépítéséért Nagyontisztelendőségedet az ősi váci székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává nevezem ki december 15-én. Vác 1968/1984. szám alatt. János atya szerénységére álljon itt abból a köszönőlevélből egy részlet, amelyet válaszképpen írt a kinevezésre: Nagyméltóságú Érsek Püspök Úr! Tisztelettel olvastam személyemhez intézett sorait, melyekben a Váci Székeskáptalan tb kanonokjává kinevezett. A kinevező irat bevezető mondatai életvitelem magán mottóját tükrözi, mert soha nem vezetett emberi tekintet a azokban a dolgokban, melyekben Isten ügyét szolgáltam. Emberi elismerésre nem vágyódtam (nem is igen kaptam), mert mindig attól tartottam, hogy az csökkenti a Legfelső elismerését. Ott sem számíthattam különösre, mert csak haszontalan szolga voltam, azt tettem meg, amire képes voltam. A következő kitüntetést és elismerést Marosi Izidor váci püspöktől kapta, aki december 27-én tolmácsi címzetes préposttá nevezte ki. Nyugalomba vonulásával egyidőben, április 11-én komoly, felelősségteljes egyházmegyei megbízatást kapott a váci egyházmegyei főszámvevő lett. Munkakörét is meghatározta a kine12vezési irat: Az összes plébánia zárszámadásait ellenőrizni, az építkezési és felújítási ügyeket intézni, azokat ellenőrizni, véleményezni. A biztosítás, az adó, az ÁFA-ügyek, valamint a hitoktatási óradíjak felügyelete stb ben a székeskáptalan mesterkanonokjává nevezte ki Marosi Izidor váci püspök. Ebben az időben zajlottak a kárpótlások és az egyházi ingatlanok állami felülvizsgálata. Ekkor szerezte vissza az egyházmegyének, Vácott és más helységekben is a volt egyházi épületeket. Kijárta a minisztériumban, hogy a papok nyugdíjasként, bizonyos állami nyugdíj-kiegészítést is kapjanak, ezt országos szinten intézte el július 10-én Keszthelyi Ferenc váci püspök az Egyházmegye vagyonkezelőjévé nevezte ki. Az egész Egyházmegye anyagi ügyeit neki kellett kezelni, felelősségteljes megbízatás volt ez is. 16 Gyémántmiséjén, Vácott, 2003-ban

7 Krisztus fénye Tagja lett még ebben az évben a Gazdasági Tanácsnak és ő lett az Építési Bizottság elnöke is. Az utolsó kinevezését 1993-ban kapta: az Egyházmegye poenitenciarius kanonokja lett. Bizonyos kiközösítések alóli feloldozás volt a feladata. Ezek voltak a hivatalos kinevezései és megbízatásai. Nem hiszem, hogy az elmúlt évtizedekben volt még egy pap a Váci Egyházmegyében, aki ilyen sokoldalú és felelősségteljes munkaköröket látott volna el, mint Ő, olyan lelkiismerettel és szaktudással, amellyel Ő rendelkezett. Ezért emlékezünk meg róla tisztelettel az általa terveztetett és felépített taksonyi Szent Anna templom felszentelésnek 50. évfordulóján. Ide csatolom Stark József egyházközségi képviselő összeállítását az új templom és plébánia építéséről: A Szent Anna templom építésének története dr. Tóth János atya visszaemlékezései alapján Dr. Tóth János atya püspöki rendelkezés alapján szeptember 1-jén átvette a plébánia vezetését. Elődje Wieland Mihály esperes úr volt, akit igen megviselt a világháború, s korára való tekintettel szeptember 1-jén nyugdíjazták. Tóth atya elmondása alapján azzal a szépséghibával, hogy sok évtizedes munkálkodásáért egy elismerő szót sem kapott az Egyházmegyei Hatóságtól. Ezért talán érthető módon reszkető kézzel jegyezte le a Historia Domus általa írott utolsó sorait. Két első szobát biztosítva neki, továbbra is a plébánián maradt. A plébánia átvétele után Tóth atya legfőbb teendőének a templom restaurálását tekintette. Amíg a templom helyreállítási terve készült, rendbe hozatták a harangokat. A két repedtet 1955-ben Szlezák Ráfael harangöntő mesterrel újraöntették karácsonyára elkészült a torony téglafala, homlokzata. Beépítették a harangtartó gerendákat és felhelyezték mind a négy harangot eredeti helyére. Hosszú évek után a karácsonyi éjféli szentmisére szólaltak meg újra együtt. Az új torony tetőszerkezetének összeállítása az újévre maradt, melyet Piller Fülöp, helyi ácsmester készített el. (Ez az ben tűzvész által elpusztult tetőszerkezet mása.) A keresztet a torony tetejére január 11-én helyezték fel. Másnap reggel 6 óra 45 perckor 8-as erősségű tektonikus földrengés rázta meg a községet. A templom is használhatatlanná omlott. A romos templom újjáépítése több szempontból sem volt célszerű, ezért új templom, új plébánia építését látták a legjobb lehetőségnek. A templom építéséhez a hatóságok nagyon nehezen járultak hozzá. A terveket nagy vonalakban Árkay Bertalan építészmérnök rajzolta meg. A plébánia tervét költségkímélés céljából maga Tóth atya készítette. Wieland esperes úr 1956-ban saját házába költözött, Soroksárra. Ott halt meg, november 4-én. Az új plébánia építését novemberében kezdték meg június 1-jén Tóth atya, Tábori Nándor káplánnal be is költözött. A templom építését Virágvasárnapján hirdették meg és másnap tereprendezéssel meg is kezdték. A templom építéséhez a régi templom anyagának eladásából származó bevétellel ( Ft) indultak neki. A Váci Egyházmegye kétszer rendelt el templomi gyűjtést, siralmas eredménnyel. Minden nehézség ellenére, az isteni segítséggel elkészült új templomot július 27-én, Szent Anna búcsúnapunkat követő vasárnapon áldotta meg dr. Kovács Vince püspök úr, apostoli kormányzó. A kezdetben szegényes berendezést lassanként bővítgették. Jórészt társadalmi munkában készültek az ülőhelyek, a plébánia alagsorában berendezett műhelyben. A főoltár még a zsinat előtt háttal-misézésre készült. Ruszkicai rózsaszín márvány a borítása, a két mellékoltár lapja piszkei vörös márvány. Lábai siennai sárga márványból készültek, ugyanezen anyagból készült később a keresztelő medence és a tabernaculum asztalka. A szentély borítására piszkei vörös és siklósi sárga márványt használtak. A főfal festményét Dénes Jenő festőművész készítette, 1960-ban. Különlegessége, hogy a festmény nem a falra, hanem a fal elé helyezett gipszrabitz lemezre készült. Tóth atya tisztelettel emlékezik Tábori Nándorra, mint munkatársára, aki szeptember 1-től szeptember 1-ig volt segítségére. Ami taksonyi munkálkodásom alatt ott történt, ha jó, mind az Ő kegyelme, ha rossz, mind az én gyarlóságom. Magam dicsőségét sem akkor, sem azóta semmiért nem kerestem, de mindenért legyen Neki dicsőség, hála és magasztalás. (Fényképek: Dr. Tóth János atya hagyatékából, Historia Domus, Wagner Attila, 17

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 2 A CSENGELEI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖSÉG 75 ÉVE Í r t á k : Papp Istvánné Katona Attila Molnár Mihály Kiadta a Csengelei Róm. Kat. Egyházközség Csengele,

Részletesebben

SZÉK EREDETE Magyarszék, mint község 1930-as években alakult, Magyarszék, Németszék és Kishertelend községek egyesítéséből. Neve eredetileg Baranyaszék volt. Az egyesítésének közigazgatásilag volt jelentősége.

Részletesebben

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM 200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM Szerkesztette: IVÁNYI LÁSZLÓ plébános Szent Imre Plébánia Gyomaendrőd 2004 Előszó Köszönetnyilvánítás: Az alábbiaknak mondok köszönetet, akik segítsége nélkül nem

Részletesebben

pápai káplán, protonotárius, kanonok, é. esperes, 1983. július 2 2013. július 31. között kispesti plébános nyugállományba vonulására

pápai káplán, protonotárius, kanonok, é. esperes, 1983. július 2 2013. július 31. között kispesti plébános nyugállományba vonulására Rendkívüli kiadás; 2013. július 28. EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! HEGEDUS LÁSZLÓ pápai káplán, protonotárius, kanonok, é. esperes, 1983. július 2 2013. július 31. között kispesti plébános nyugállományba

Részletesebben

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE 1 A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE SZAKDOLGOZAT Készítette: Böjti Tamásné hallgató Szeged, 1995. 2 Előszó A szajoli egyházközség 1995 őszén ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A belterületi

Részletesebben

Részletek a hosszúhetényi plébánia történetéből

Részletek a hosszúhetényi plébánia történetéből Magyar Zsolt Részletek a hosszúhetényi plébánia történetéből Hosszúhetényi Honismereti Füzetek 5. 2005. Lektorálták: Dr. Andrásfalvi Bertalan Dr. Varga László Kiadja: Nemes János Általános Művelődési Központ,

Részletesebben

TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG

TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG ASZTALOS ISTVÁN TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG ASZTALOS ISTVÁN TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG - AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET JÉZUS LEGSZENTEBB SZÍVE TEMPLOMA ÉS A JÉZUS SZENT SZÍVE KÁPOLNA TÖRTÉNETE - Aszód 2012. október 3

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

CSEPEL BELVÁROS 150 ÉVES TEMPLOMA

CSEPEL BELVÁROS 150 ÉVES TEMPLOMA CSEPEL BELVÁROS 150 ÉVES TEMPLOMA CSEPEL BELVÁROS 150 éves temploma Csepelen az egyházi élet a török hódoltság elmúltával viszonylag gyorsan újjászerveződött. 1734-ben már állt a település Keresztelő Szent

Részletesebben

MENDE VALÉR. Született: Pinkóc, 1886. szeptember 4. Elhunyt: Bécs, 1918. január 7.

MENDE VALÉR. Született: Pinkóc, 1886. szeptember 4. Elhunyt: Bécs, 1918. január 7. MENDE VALÉR Építész Született: Pinkóc, 1886. szeptember 4. Elhunyt: Bécs, 1918. január 7. Nemesi ranggal büszkélkedő értelmiségi család sarjaként látta meg a napvilágot, a korszak elismert újságírójaként

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

mert "könnyen veszélyes helyen időzhetnének". "Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom.

mert könnyen veszélyes helyen időzhetnének. Egy esetleg egészen más helyen építendő egészen új templomra vonatkozó lelkészi véleményét várom. Plébániája 1138-ban már említve van. Papjai: László 1332-35, Péter 1336, Tamás 1337. 1487- ben Hathy Balázs a plébánosa. 1552-ben plébánosa két forintot adott a zsinatra indulóknak. Temploma a mai belvárosi

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 180 Ft XVII. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2010. június A tartalomból: Rehabilitáltuk Csernus Mihályt Csodálatos és Isten

Részletesebben

A Budapest - Angyalföldi Református Egyházközség története

A Budapest - Angyalföldi Református Egyházközség története Millisits Máté A Budapest - Angyalföldi Református Egyházközség története Készült a Feltámadás temploma felszentelésének 75. évfordulója alkalmából Millisits Máté A Budapest - Angyalföldi Református Egyházközség

Részletesebben

Szóljon a köszönet hangja! A Szentírás vasárnapján: Gondolatok a Szentírásról a Család Évében

Szóljon a köszönet hangja! A Szentírás vasárnapján: Gondolatok a Szentírásról a Család Évében 2011. szeptember 25. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja III. évfolyam, 10. szám (33.) Beköszöntő Kedves Olvasóink! Nagy szeretettel nyújtjuk át templomi hírlevelünk új számát. Ez a szám

Részletesebben

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918)

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) Zittl Róbert plébános munkássága Novák Antal halála után az új plébános megválasztásáig, 1876 októberétõl 1877 elejéig, a plébánosi teendõket, mint adminisztrátor,

Részletesebben

Készült a ROP-2.2.1. Város területek rehabilitációja c. intézkedés támogatásával

Készült a ROP-2.2.1. Város területek rehabilitációja c. intézkedés támogatásával Írta és szerkesztette: Kovách Péter, Mód László A képeket készítette: Tímár Ferenc, Vidovics Ferenc Nyomdai előkészítés: Vidovics Ferenc Nyomda: NORMA Nyomdász Kft., Hódmezővásárhely Készült a ROP-2.2.1.

Részletesebben

2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek

2003-as év. 2003. Január. 2003. Február. 2003. Március. 03. Pt Elsőpéntek 2003-as év 2003. Január 03. Pt Elsőpéntek 2003. Február 04. Kd Gyűlést tartott a Képviselő-testület, megtárgyalta a 2002. évi zárszámadást, és a 2003. évi költségvetést, beleértve a fíliákat is: Balotaszállás,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER. Szent István Király Templom

SAJÓSZENTPÉTER. Szent István Király Templom SAJÓSZENTPÉTER Szent István Király Templom Szentiványi Péter 2004 A kezdet Sajószentpéter Borsod vármegyében a kereszténység felvételekor nyerte nevét. Miskolctól északra a Sajó folyó két partján, a kies

Részletesebben

A kiadvány megjelenését Perkáta Önkormányzata finanszírozta *** ISBN 963-03-5023-8 EAN978-963-03-5023-5 HU ISSN 9789630350235

A kiadvány megjelenését Perkáta Önkormányzata finanszírozta *** ISBN 963-03-5023-8 EAN978-963-03-5023-5 HU ISSN 9789630350235 múltidézô kiadványa Kiadja a Logamon 2002 Kft, a 10 éves Julianus útikönyv kiadója Tervezte és szerkesztette: Stoffán György ügyvezető igazgató 2456 Besnyő, Dózsa György utca 6. e-mail: logamon@invitel.hu

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám

2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám BOLDOGASSZONY 2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám Áthelyezték Sipos György atyát A rozsnyói megyéspüspök, Mons. Vladimír Filo, július elsejei hatálylyal áthelyezte Ft. Sipos György atyát a

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

Baracspuszta templomainak múltja, és Kunbaracs templomának jelene

Baracspuszta templomainak múltja, és Kunbaracs templomának jelene Baracspuszta templomainak múltja, és Kunbaracs templomának jelene Köszönetet mondunk Kunbaracs Község Önkormányzatának és a tatárszentgyörgyi Zelenkáné Boros Erzsébetnek, aki a Tatárszentgyörgy-i Historia

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax.

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax. Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 3. szám, 2015. nyár Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528.

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 6. szám, 2011. Karácsony Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú

Részletesebben

A Vasadi Református Egyház története

A Vasadi Református Egyház története A Vasadi Református Egyház története 1888-ban került Szűcs Károly lelkész-tanító (helyettes lelkész) Vasadra, aki öt évig munkálkodott itt, 1893-ig. Egyik feljegyzésében így ír: Mindjárt idejövetelem után

Részletesebben

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám BOLDOGASSZONY 2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám SZAKRÁLIS KISEMLÉK Szentháromság kápolna Tornaújfaluban - 6. old PAPOKAT EVELT Egy indiai édesanya élete - 7. old. KATOLIKUS ISKOLA Bepillantás

Részletesebben

Volentics Gyula. Mária Terézia. sződi látogatásának szájhagyománya és a plébánia építésének története. Sződi Helytörténeti Füzetek 2.

Volentics Gyula. Mária Terézia. sződi látogatásának szájhagyománya és a plébánia építésének története. Sződi Helytörténeti Füzetek 2. Volentics Gyula Mária Terézia sződi látogatásának szájhagyománya és a plébánia építésének története Sződi Helytörténeti Füzetek 2. Sződi Helytörténeti Füzetek 2. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula Volentics

Részletesebben