2008. Szent Anna napja Krisztus fénye TAKSONY QUINQUAGENARIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. Szent Anna napja Krisztus fénye TAKSONY QUINQUAGENARIUM"

Átírás

1 Krisztus fénye TAKSONY QUINQUAGENARIUM A Szent Anna templom felszentelésének 50. évfordulójára Láng András atya megemlékezése Dr. Tóth János, egykori taksonyi plébános munkásságáról, életútjáról A taksonyi hívek életében nagy megpróbáltatás volt a második világháború utáni időszakban a lakosság kényszermunkára való elvitele, az úgynevezett málenkij robot, valamint a kitelepítés. A háború okozta templomsérüléseket valamennyire sikerült rendbetenniük év végére, és 1956 januárjában jött a harmadik nagy megpróbáltatás, a földrengés, amely teljesen elpusztította a templomukat, annyira, hogy használhatatlanná vált. Sok lakosnak a háza pusztult el, részben vagy egészen. E sok baj, csapás közepette, a plébános, Dr. Tóth János atya állt a hívek mellé, lelkileg vigasztalta őket és tudásával segítette a helyreállítást. Segített az egyes családoknak is, de felvállalta azokban a nehéz, kritikus időkben egy új templom és plébánia felépítésének minden gondját. Ezért szeretnénk ezzel az írással emléket állítani, volt plébánosunknak hálás szívvel. Először is az életútjáról röviden <<Nógrádmarcalon született, november 18-án. Szülei Tóth János és Vincze Rozália. Pappá szentelték 1943-ban, Vácott. Kápláni és plébánosi helyei: Első kápláni helye Törtel, július 28-tól, majd Nagykáta augusztus 10., Mende 1946 április. (helyettesítés), Kispesten 1948, még abban az évben Wekerletelep szeptemberében iratkozott be a Pázmány Péter tudományegyetem jogi karára és június 3-án avatták kánonjogi doktorrá 1953 Vecséstelepre kerül szeptember 1. Taksonyba kerül Wieland Mihály mellé adminisztrátornak. Majd plébánosi kinevezést kap, Wieland Mihály előző plébános nyugállományba vonulásakor. Taksonyban 18 évet szolgál október 29. Újpest-Megyeri plébánia adminisztrátora, majd plébánosa lesz. Itt 19 évet tölt el, és amikor az Újpest Megyeri plébániát visszaveszik a szaléziak, április 1-én nyugállományba vonul, Vácra. Hiába vonult a lelkipásztorkodásból nyugdíjba, mert akkor kezdődött egy újabb értékes szakasza az életének. A Váci Egyházmegye püspökei különböző fontos feladatokkal bízták meg.(erről később részletesen is írunk) Vácott fejezte be életét november 1-én, Mindenszentek ünnepének estéjén a Váci Irgalmas Kórházban. A Váci Székesegyház altemplomában helyezték örök nyugalomra november 9-én az érte Tóth János szüleivel, és testvérével, Mihállyal bemutatott gyászmise után. Temetésén, mint Taksony díszpolgárát, a polgármester úr, Kreisz László is búcsúztatta, a község nevében. Dr. Tóth János atya taksonyi működése: Egész életén át nagyon tevékeny, egyházáért élő lelkipásztor volt. Teljes odaadással szolgálta a Váci Egyházmegyét. Legnagyobb alkotása azonban a taksonyi plébánia tervezése és felépítése, valamint az új taksonyi templom felépítése volt. Erről számolunk most be a következőkben szeptember 1-vel helyezi az akkori püspök Taksonyba, először Wieland Mihály plébános kisegítésére, majd annak végleges A Váci Szemináriumban nyugalomba vonulása után teljes jogú plébánosa lett Taksonynak. A kinevezési iratban (dispozíció) a következőket írja Dr. Kovács Vince általános püspöki helynök, váci püspök: Bízom abban, hogy Tisztelendőségednek előbbi állomáshelyein tapasztalt buzgósága a hívek lelkiéletének elmélyítését eredményezi majd. Különösen feladatul tűzöm ki azonban, hogy a háború alatt súlyosan megsérült templomot és plébániaépületet legalább az elengedhetetlenül szükséges módon rendbehozza. 11

2 Krisztus fénye << A régi templom a második világháború alatt belövést kapott. A tornyot lelőtték, a templom belsejét kifosztották karácsonyára helyezték fel a torony helyére a négy harangot, amelyek karácsonykor, az éjféli szentmisén szólaltak meg először. A torony tetőszerkezetének felállítását újév utánra tervezték. A torony elkészült, a keresztet január 11-én helyezték el a torony tetején. Másnap január 12-én hajnali 6 óra 45 perckor 8-as erősségű földrengés rázta meg a falut. A templom használhatatlanná omlott össze. Rendbe hozni nem volt érdemes. Ezért merült fel a gondolat, hogy új templomot kell építeni, de azt már a falu közepén. Így kezdődött az új templom építése. És mivel a régi templomtól messze volt az új, ezért kellett új plébániát is építeni. A plébánia építése 1956 októberében kezdődött és június 1-én már beköltözhető állapotban volt. A község közepén régen temetődomb volt. Ezt a területet kapta meg az egyház a régi templom területéért cserébe. A régi plébánia épületet a kosárfonók vették meg. Az új templom tervét Árkay Bertalan építészmérnök rajzolta meg. A templom építését 1957 virágvasárnapján kezdték el és július 27-én, a Szent Anna búcsú ünnepén áldotta meg Dr. Kovács Vince püspök úr, váci apostoli kormányzó, váci püspök. Védőszentje a templomnak Szent Anna lett, ugyanő volt az előző templomnak is. A templomi építkezés munkásai idegenek voltak, fizetésért dolgoztak, az emeletes plébániát viszont a hívek építették! A kupola terveit a híres statikus mérnök, Csonka Pál professzor tervezte. A földrengés pusztítása Terveztek a templom mellé önálló harangtornyot is, de csak az alap készült el. Azóta sincs harangtorony, a harangok egy vasállványon vannak. Jelenleg foglalkoznak a tervvel az egyházközség képviselőtestületének tagjai, hogy felépítsék a tornyot a templom mellett. Az új templom megáldását július 27-én, vasárnap Dr. Kovács Vince püspök úr végezte. Jelen voltak még: Szombati László peregi plébános, Márkus Lajos nyugalmazott esperes, Korompay Tibor püspöki irodaigazgató és Dr. Tóth János helyi plébános. Csonka Pál professzor az épülő kupola előtt Templomszentelés 12

3 Krisztus fénye Most olvassuk el Dr. Kovács Vince püspök úr levelét, amelyet a fölszentelés napjára írt Tóth János atyának: 13

4 Krisztus fénye (Láng András plébános további beszámolója) A taksonyi Krisztus szobor története (a templom homlokzatán) Dr. Tóth János a templom építtetőjének beszámolója a Historia Domusban (Háztörténet), évről: A templom homlokzatára, a kereszt helyére Krisztust ábrázoló bronzszobor került. Ez a szobor Giesswein Sándor, a század elei munkásapostol pap síremlékén állott a Kerepesi temetőben. Onnan kitették és a Központi Szeminárium udvarán, méltatlan helyen hányódott. Giesswein Sándor porait a győri székesegyház kriptájába vitték. A szobor itt maradt gazdátlanul. Dr. Kacziba József akkori győri püspöktől kértem le, mivel Giesswein Sándor győri egyházmegyés pap volt. A másik adatot 1987-nél olvasom, Jancsó Imre plébános írásában: Képet kaptunk Dr. Erdőssy Béla érseki tanácsostól, egyházművészeti szakértőtől. A kép a templom tetején lévő Krisztus szobrot ábrázolja, amikor még Giesswein Sándor sírján állt a temetőben. A szobor Krasznai Lajos műve, ezt Dr. Erdőssy Béla egyházművészeti szakértő állapította meg. Tóth János atya utódja Újfalusi István lett 1972-ben. Az ő működése: 1973 a templom belső falára faburkolat kerül 1974 Újfalusi István plébános megfesti a stációképeket és a templomnak adja ajándékba villámhárítot szerelnek a templom tetejére 1976 a neon világítás szerelése 1977 a templom belső festése, hangerősítő berendezés Jancsó Imre az új plébános 1978 szeptember 1-től november 1. Tábori Frigyes lesz a sekrestyés és a kántor 1979 plébánia tetőcsere, javítás, templom külső mészkő lábazatot kap június 24. primícia volt Taksonyban, Iváncsi Balázs újmisés atyának augusztus 28. A régi temető felszámolásra került. A három egykori taksonyi plébánosnak a hamvait átvitték az új temetőbe július 6. a templom törtmárvány padlózata elkészült. Pálffy György szentesi kőfaragó mester munkája 1980 Templom külső festés, Fekete András helybeli festő, fal tövében kiegészítő szigetelés, lambéria felújítás. Danterm fűtőberendezés beszerelése január 11. hálaadó szentmise a földrengés 25. évfordulóján október 19. a templom előtti kereszt megáldása Az épülő orgona a Fővárosi Művészi Kézműves Vállalat üzemében december 31. bejelenti a plébános, hogy orgonát csináltatunk (1988-ban épül meg) július 31. a templom felszentelése 25. évfordulójának megünneplése november új iskola épül Taksonyban 1988 orgona szerelése és megáldása Orgonaszentelés Ebben az évben kezdődik a színes üvegablakok készítése. Ezek terveit Pituk József Viktórián készítette, de betegsége miatt a kivitelezését nagyrészt Szommer György végezte. 14

5 Krisztus fénye Kalló József a plébános, ebben az időben fejeződik be a templomi színes ablakok elkészítése az eredeti tervek alapján Dr. Peczár Péter plébános veszi át a plébániát. A plébánia fűtésének korszerűsítése nevéhez fűződik. (Gáz- és vegyestüzelésű kályhát szerelnek fel központi fűtésrendszerrel.) Ő festeti ki az egész plébániát, és újítja meg a plébánia villanyhálózatát. A jelenlegi plébános, Láng András augusztus 1-vel kerül Taksonyba. A jelenlegi plébános idejében a templom és környezetének felújítása: A templom kapcsolórendszere életveszélyessé válik, ezért Kapui Gyula helyi mérnök megtervezi és elkészíti az új kapcsolószekrényt. A Danterm olajfűtésű kályha rendszere korszerűtlenné és további használata lehetetlenné válik, ezért 1996-ban gázfűtésű hősugárzók kerülnek a helyére. Majd 2001-ben kezdődött a templom kert parkosítása ban kezdődik el, a templom külső festése ben került a templomkertbe a község millenniumi kútja, amelyet 2000.szeptember 16-án szentelt föl Dr. Tóth János váci egyházmegyei kanonok, volt taksonyi plébános, Taksony díszpolgára ben kezdődik a templomkert parkosítása, Helfrich Franciska kertépítő tervei alapján. A templom belső festésére és villanyhálózatának teljes felújítására 2003-ban került sor. A templom új világítótesteket kapott, az elavult fénycső és reflektorrendszert új váltotta fel. A festést és az oltárkép restaurálását Kovanecz János, Ráncsik János és Ráncsik Zsolt rákospalotai mesterek végezték. A villanyhálózatot Kovács Béla dunaharaszti villanyszerelő végezte, Kapui Gyula és Wágner Ferenc tervei alapján. Kapui Gyula mérnök a harangok villamosításának teljes felújítását is elvégezte. A templombelső felújítása 2004-ben fejeződött be. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének taksonyi csoportja, annak vezetője, Hufnágel Béla Attila, 2004-ben folytatva a templom kert parkosítását, értékes alkotásokkal tette széppé a kertet ben készült el a málenkij robot és a kitelepítések 60-dik évfordulójára az emlékmű (ld. képet) ben építik meg a templom háta mögött a II. János Pál tiszteletére szentelt közösségi házat, majd 2006-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművét és egy Mária imádkozó helyet a csendes elmélyedésre (ld. képet). Még egy jelentős renoválási művelet történt templomunkban, 2006-ban: Az 1988-ban készült orgona beporosodott, erősen elhangolódott a 18 év alatt, ezért Varga László helybeli orgonaépítő mester darabokra szedte az orgonát, kitisztította és felhangolta 2006-év őszén. 15

6 Krisztus fénye Mivel a templomunk július 27-én lett felszentelve, Búcsú ünnepén Szent Anna jubileumi évet hirdettünk meg a templom fennállásának 50. évfordulójára, 2008-ra. Térjünk vissza Dr. Tóth János kanonok plébános további életútjára: Dr. Tóth János atya értékes életpályája, és munkássága nem fejeződik be a taksonyi templom építésével ben kapta az első kitüntetést munkájáért Dr. Kovács Vince püspöktől, aki címzetes esperessé nevezte ki, főpásztori köszönete és elismerése kifejezéseként. A Váci egész Egyházmegye szolgálatát 1970-ben kezdte. A II. Vatikáni zsinat rendelte el a lelkipásztori élet megújításáért az Egyházmegyei Papi Szenátust, amelynek tagjává nevezte ki Dr. Bánk József váci megyéspüspök január 15-én. Az Újpest Megyeri plébánia vezetésének idején tervezte meg és építette fel a Pestszentlőrinci Havanna telepi plébániát. A tiszteletbeli kanonok címet Dr. Bánk József püspöktől kapta, e sorok kíséretében: Lelkipásztori munkákkal elsősorban a jó Isten dicsőségét és a hívek lelki üdvét kívánjuk szolgálni. Ezért fáradozásainkért is a jutalmat magától a jó Istentől várjuk. Szükséges azonban, hogy jeles alkalmakkor a jó papi munkát és a hűséges helytállást a főpásztor külsőleg is elismerje. Püspökké szentelésem 20. évfordulója alkalmából 40 éves buzgó lelkipásztori munkájának elismeréseként, különösen pedig a taksonyi új templom és plébánia felépítéséért Nagyontisztelendőségedet az ősi váci székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává nevezem ki december 15-én. Vác 1968/1984. szám alatt. János atya szerénységére álljon itt abból a köszönőlevélből egy részlet, amelyet válaszképpen írt a kinevezésre: Nagyméltóságú Érsek Püspök Úr! Tisztelettel olvastam személyemhez intézett sorait, melyekben a Váci Székeskáptalan tb kanonokjává kinevezett. A kinevező irat bevezető mondatai életvitelem magán mottóját tükrözi, mert soha nem vezetett emberi tekintet a azokban a dolgokban, melyekben Isten ügyét szolgáltam. Emberi elismerésre nem vágyódtam (nem is igen kaptam), mert mindig attól tartottam, hogy az csökkenti a Legfelső elismerését. Ott sem számíthattam különösre, mert csak haszontalan szolga voltam, azt tettem meg, amire képes voltam. A következő kitüntetést és elismerést Marosi Izidor váci püspöktől kapta, aki december 27-én tolmácsi címzetes préposttá nevezte ki. Nyugalomba vonulásával egyidőben, április 11-én komoly, felelősségteljes egyházmegyei megbízatást kapott a váci egyházmegyei főszámvevő lett. Munkakörét is meghatározta a kine12vezési irat: Az összes plébánia zárszámadásait ellenőrizni, az építkezési és felújítási ügyeket intézni, azokat ellenőrizni, véleményezni. A biztosítás, az adó, az ÁFA-ügyek, valamint a hitoktatási óradíjak felügyelete stb ben a székeskáptalan mesterkanonokjává nevezte ki Marosi Izidor váci püspök. Ebben az időben zajlottak a kárpótlások és az egyházi ingatlanok állami felülvizsgálata. Ekkor szerezte vissza az egyházmegyének, Vácott és más helységekben is a volt egyházi épületeket. Kijárta a minisztériumban, hogy a papok nyugdíjasként, bizonyos állami nyugdíj-kiegészítést is kapjanak, ezt országos szinten intézte el július 10-én Keszthelyi Ferenc váci püspök az Egyházmegye vagyonkezelőjévé nevezte ki. Az egész Egyházmegye anyagi ügyeit neki kellett kezelni, felelősségteljes megbízatás volt ez is. 16 Gyémántmiséjén, Vácott, 2003-ban

7 Krisztus fénye Tagja lett még ebben az évben a Gazdasági Tanácsnak és ő lett az Építési Bizottság elnöke is. Az utolsó kinevezését 1993-ban kapta: az Egyházmegye poenitenciarius kanonokja lett. Bizonyos kiközösítések alóli feloldozás volt a feladata. Ezek voltak a hivatalos kinevezései és megbízatásai. Nem hiszem, hogy az elmúlt évtizedekben volt még egy pap a Váci Egyházmegyében, aki ilyen sokoldalú és felelősségteljes munkaköröket látott volna el, mint Ő, olyan lelkiismerettel és szaktudással, amellyel Ő rendelkezett. Ezért emlékezünk meg róla tisztelettel az általa terveztetett és felépített taksonyi Szent Anna templom felszentelésnek 50. évfordulóján. Ide csatolom Stark József egyházközségi képviselő összeállítását az új templom és plébánia építéséről: A Szent Anna templom építésének története dr. Tóth János atya visszaemlékezései alapján Dr. Tóth János atya püspöki rendelkezés alapján szeptember 1-jén átvette a plébánia vezetését. Elődje Wieland Mihály esperes úr volt, akit igen megviselt a világháború, s korára való tekintettel szeptember 1-jén nyugdíjazták. Tóth atya elmondása alapján azzal a szépséghibával, hogy sok évtizedes munkálkodásáért egy elismerő szót sem kapott az Egyházmegyei Hatóságtól. Ezért talán érthető módon reszkető kézzel jegyezte le a Historia Domus általa írott utolsó sorait. Két első szobát biztosítva neki, továbbra is a plébánián maradt. A plébánia átvétele után Tóth atya legfőbb teendőének a templom restaurálását tekintette. Amíg a templom helyreállítási terve készült, rendbe hozatták a harangokat. A két repedtet 1955-ben Szlezák Ráfael harangöntő mesterrel újraöntették karácsonyára elkészült a torony téglafala, homlokzata. Beépítették a harangtartó gerendákat és felhelyezték mind a négy harangot eredeti helyére. Hosszú évek után a karácsonyi éjféli szentmisére szólaltak meg újra együtt. Az új torony tetőszerkezetének összeállítása az újévre maradt, melyet Piller Fülöp, helyi ácsmester készített el. (Ez az ben tűzvész által elpusztult tetőszerkezet mása.) A keresztet a torony tetejére január 11-én helyezték fel. Másnap reggel 6 óra 45 perckor 8-as erősségű tektonikus földrengés rázta meg a községet. A templom is használhatatlanná omlott. A romos templom újjáépítése több szempontból sem volt célszerű, ezért új templom, új plébánia építését látták a legjobb lehetőségnek. A templom építéséhez a hatóságok nagyon nehezen járultak hozzá. A terveket nagy vonalakban Árkay Bertalan építészmérnök rajzolta meg. A plébánia tervét költségkímélés céljából maga Tóth atya készítette. Wieland esperes úr 1956-ban saját házába költözött, Soroksárra. Ott halt meg, november 4-én. Az új plébánia építését novemberében kezdték meg június 1-jén Tóth atya, Tábori Nándor káplánnal be is költözött. A templom építését Virágvasárnapján hirdették meg és másnap tereprendezéssel meg is kezdték. A templom építéséhez a régi templom anyagának eladásából származó bevétellel ( Ft) indultak neki. A Váci Egyházmegye kétszer rendelt el templomi gyűjtést, siralmas eredménnyel. Minden nehézség ellenére, az isteni segítséggel elkészült új templomot július 27-én, Szent Anna búcsúnapunkat követő vasárnapon áldotta meg dr. Kovács Vince püspök úr, apostoli kormányzó. A kezdetben szegényes berendezést lassanként bővítgették. Jórészt társadalmi munkában készültek az ülőhelyek, a plébánia alagsorában berendezett műhelyben. A főoltár még a zsinat előtt háttal-misézésre készült. Ruszkicai rózsaszín márvány a borítása, a két mellékoltár lapja piszkei vörös márvány. Lábai siennai sárga márványból készültek, ugyanezen anyagból készült később a keresztelő medence és a tabernaculum asztalka. A szentély borítására piszkei vörös és siklósi sárga márványt használtak. A főfal festményét Dénes Jenő festőművész készítette, 1960-ban. Különlegessége, hogy a festmény nem a falra, hanem a fal elé helyezett gipszrabitz lemezre készült. Tóth atya tisztelettel emlékezik Tábori Nándorra, mint munkatársára, aki szeptember 1-től szeptember 1-ig volt segítségére. Ami taksonyi munkálkodásom alatt ott történt, ha jó, mind az Ő kegyelme, ha rossz, mind az én gyarlóságom. Magam dicsőségét sem akkor, sem azóta semmiért nem kerestem, de mindenért legyen Neki dicsőség, hála és magasztalás. (Fényképek: Dr. Tóth János atya hagyatékából, Historia Domus, Wagner Attila, 17

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Egy templom története

Egy templom története Egy templom története Egy templom története Az alsógödi és felsőgödi egyházközség összetartoztak 1945-ig. Alig múlt el a háború, az alsógödiek kérésére az akkori váci püspök engedélyével új plébánia alakult.

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI

FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI A SZARVASI, 2012-ben 200 éves Assisi Szent Klára tiszteletére szentelt templom FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI Készítette Seidl Ambrus plébános 2008. őszén Templom felújítási projektek A szarvasi rk. templomot

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május 1999-es év 1999. Január 01. Pt A Munkaügyi Központ Kiss Dávid Gábort kiközvetítette hozzánk, hogy a katonai szolgálatot plébániai munkával váltsa ki. 25. Ht A Szilády Áron Református Gimnázium részéről

Részletesebben

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Prof. Dr. emer. Anderlik Piroska előadása a SE Baráti Körén 2013 január 30. Preisz Húgónak, a hazai bakteriológia megalapítójának életrajza számos

Részletesebben

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez Javaslat az,,abas6ri Szent Anna KSpolna" [telepiil6si/tiijegys6gi/megyei/kiilhoni magyarssg] 6rt6ktiirba tort6nd felv6tel6hez (alsirds) dstum) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 173 PA S KUCZ- SZ ATHMÁRY VIOLA ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 Az építészeti örökség a gazdag és sokszínű kulturális örökség pótolhatatlan megjelenési formája, múltunk felbecsülhetetlen

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

120 éves a Mária Valéria híd

120 éves a Mária Valéria híd 120 éves a Mária Valéria híd A régi és új találkozása a 2001. évi felújításnál - Hajóhíd 1842-1895 A híd rövid története -1893-ban felerősödött az igény állandó vashídra, meghívásos versenypályázat Cathry

Részletesebben

58 SZŐNYEGTISZTÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG! Kitûnõ ajándék karácsonyra! Régi szőnyegét, szőnyegpadlóját, bútorkárpitját újjávarázsoljuk! Kasza István 06-70/622-52-07 Kapható Taksony község története a Keresztény

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Még mindig forog a Föld.?!

Még mindig forog a Föld.?! Még mindig forog a Föld.?! Szombathely, 2010. október 19-21. A Foucault-féle ingakísérlet ismétlése a Székesegyházban a 130. évforduló alkalmából. TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT A SZOMBATHELYI SZÉKESEGYHÁZBA,

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. június 20-án tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Lukácsné Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai: Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/4 határozatszám alatt a Református templomot a Velencei Értéktár részének nyilvánította. A döntés az alábbi javaslat alapján

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ felvételhez

Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ felvételhez Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ felvételhez I. A JAVASLATTEV ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Nivegy-völgyi Érték rök 2. A javaslatot benyújtó

Részletesebben

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására.

Tisztelt Gazdasági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságat az alábbi határozati javaslatok egyikének elfogadására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia kérelme Tisztelt Gazdasági Bizottság! A Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia

Részletesebben

VII. / 2015. Nr. 2531/2015. AZ IRGALMASSÁG ÉVE MEGNYITÁSA ÉS ÜNNEPLÉSE

VII. / 2015. Nr. 2531/2015. AZ IRGALMASSÁG ÉVE MEGNYITÁSA ÉS ÜNNEPLÉSE László nagyváradi megyéspüspök körlevele VII. / 2015 Nr. 2531/2015. AZ IRGALMASSÁG ÉVE MEGNYITÁSA ÉS ÜNNEPLÉSE Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez számunkra az öröm, a derűs nyugalom

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A biatorbágyi egyházak

Részletesebben

Az igazi ajándék, egy darabka magamból

Az igazi ajándék, egy darabka magamból Az igazi ajándék, egy darabka magamból Kérdések Linzenbold József plébánoshoz, pappá szentelésének 20. évfordulóján. Aki a kérdéseket felteszi: Borus Lászlóné 1. Szüleid és családod hitre neveltek. Hogyan

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

KISS IMRE. Historia Domus. Feldolgozta és jegyzetekkel ellátta: Vincze János Farkas. Lektorálta: Bojtos Gábor

KISS IMRE. Historia Domus. Feldolgozta és jegyzetekkel ellátta: Vincze János Farkas. Lektorálta: Bojtos Gábor KISS IMRE Historia Domus - A jászladányi háztörténet Kiss Imre plébánossága idején Feldolgozta és jegyzetekkel ellátta: Vincze János Farkas Lektorálta: Bojtos Gábor Készült az Underground Kiadó és Terjesztő

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra. Az előterjesztést készítette: társadalmi kapcsolatokért felelős protokoll-és közbiztonsági referens

Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra. Az előterjesztést készítette: társadalmi kapcsolatokért felelős protokoll-és közbiztonsági referens Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Forrás: http://www.papp-szuleszet.hu/?p=semmelweis Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Dr. Papp Zoltán írása A fényképeket Dr. Csabay László készítette Talán nem mindenki tudja, hogy Semmelweis Ignác

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 1 Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján azonosító. cím hrsz. cím műemléki műemléki megjegyzés javítás véd.kat.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

A Csúry Művek cím magyarázata.

A Csúry Művek cím magyarázata. Bevezető. A Csúry nevével kezdetben a szakirodalomban találkoztam. A következő alkalom az volt, amikor már az Órások Szövetkezetében dolgoztam (1962). Mivel abban az időben az Óragyár (Pesterzsébeti) profilt

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatával. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án 9.00

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására vonatkozó pályázat benyújtására

Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására vonatkozó pályázat benyújtására Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására vonatkozó pályázat benyújtására Előterjesztő: Farkas Péter Barnabás alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2016.

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biai Római Katolikus Plébánia kérelméről

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A Biai Római Katolikus Plébánia kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213, mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biai Római Katolikus

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

A 2009. november 3-án a plébános úr kíséretében megtartott helyszíni szemlén a következő tényeket állapítottuk meg:

A 2009. november 3-án a plébános úr kíséretében megtartott helyszíni szemlén a következő tényeket állapítottuk meg: *tu, -< < - «' s \. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület ' vi',.' ^tpviseló'-tcsrület ülése. -- Kőbányai Önkormányzat At^l33^30/ 2S)OPí. Polgármestere Budapcsí, Tárgy: A Kőbányai Szent György plébániatemplom

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe : Felkészítő tanár neve:...

V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve:... Osztálya:... Iskola neve: Címe : Felkészítő tanár neve:... Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu V. TOLLFORGATÓ 2. forduló V. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

K I V O N A T H A T Á R O Z A T

K I V O N A T H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. június 14-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 8395-72/2012. (VI. 14.)

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár...

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... 2015-05-29 10:28:03 Így emlékezik a Móra Ferenc Múzeum Trogmayer Ottóra. Kürti Béla írását változtatás nélkül közöljük. 2015. május 27-ről 28-ra virradó

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben