Szépkorúak nõnapi ünnepsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szépkorúak nõnapi ünnepsége"

Átírás

1 Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta március 12. Közéleti hetilap VII. évfolyam 9. szám Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/ Zsúfolásig megtelt a JMK földszinti elõtere Szépkorúak nõnapi ünnepsége Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola Eltelt az elsõ félév 2008 nyarán a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és a Batthyány Lajos Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola összevonásával jött létre a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium. Egy félév telt el az összevonás óta, a két intézményben folyó munkáról, feladatokról és tervekrõl Unger Tamás igazgatót kérdeztük. A kezdeti nehézségek után lendületesen folytatódott a munka, elsõként a két intézmény képzési struktúráját kellett összehangolni. A nagyintézményben (a volt Közgazdaságiban) összesen 1608 diák kezdte meg a félévet. Unger Tamás elmondta, ez a magas létszám évek óta nem volt tapasztalható az iskolában. Részletek a 4. oldalon Az év rendõre Orsós Károly rendõrszázadost választották kollégái 2008-ban az év rendõrének. A megtisztelõ címet a Pápai Rendõrkapitányság ünnepélyes állománygyûlésén vehette át, melyet a közelmúltban tartottak a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Orsós Károlyt munka közben értük el irodájában, ahol kitüntetésérõl, a kezdetekrõl és a jelenrõl beszélgettünk. A nõ és a férfi kiegészíti egymást, nemcsak fizikai és pszichikai értelemben, hanem a lét mélyebb értelmében is. idézte II. János Pál pápa gondolatát dr. Kovács Zoltán Pápa polgármestere a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesületének nõnapi rendezvényén március 7-én. Az ünnepi köszöntõben dr. Kovács Zoltán szólt a nemzetközi nõnap történelmi hátterérõl, majd Koffi Annan korábbi ENSZ fõtitkár mondataival és Goethe szép versével kívánt sok boldogságot a hölgyeknek. Folytatás a 3. oldalon - Rettenetesen meglepõdtem, amikor megtudtam, hogy engem választottak az év rendõrének. Kollégáim olyan jól konspiráltak, mint azt a CIA tehette volna csak egy hasonló helyzetben. Az állománygyûlésen megkértek arra, üljek kicsit elõbbre. Ekkor gondoltam, hogy valami hasonló elismerésben részesülök majd, mint a többi munkatársam. Interjú a 3. oldalon Foglalkoztatási fórum Munkahelymegõrzõ és munkahelyteremtõ pályázatokról, a vállalkozások aktuális pályázati lehetõségeirõl, valamint a vállalkozást támogató pénzügyi forrásokról tájékoztatta a kistérségi társulás és a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatási paktum tagjait. Horváth Veronika, a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársa a mikrohitelekrõl beszélt. Folytatás a 2. oldalon Az ókori Egyiptom Mágia és varázslás címmel tartott elõadást Szirbek István mûvészettörténész a közelmúltban az Edvy Malom Fogadóban. Izgalmas, lebilincselõ történeteivel, lendületes elõadásmódjával a közönség valamennyi tagját lenyûgözte. Mint mondta, szeretné egy kicsit közelebb hozni Egyiptomot az emberekhez. Írásunk az 5. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke március 12. Sajtótájékoztató Nehéz helyzetben az önhikis települések is Foglalkoztatási fórum 1421 önkormányzat 44,1 milliárd forintot igényelt mûködtetési gatást, nem jó hír számunkpróbáltuk elérni, de ha Folytatás az 1. oldalról költségeinek fedezésére az önhibájukon kívül ra. Ezek miatt látja be egy minden támogatást meg- Mint mondta, a mikrogatást, hátrányos helyzetbe került önkormányzatok számára rendelkezésre álló keretbõl. Pápa környékén nyolc ilyen település van. Közülük Béb nem kapott pénzt, Kemenesszentpéter, önkormányzat, hogy mûködésképtelenné válik, ugyanis azok a pénzek, amiket kavonnak tõlünk, nagyon nehéz lesz az elkövetkezõ idõszak. Szerintem a kormányhitel a kis- és középvállalkozások támogatását szolgálja. Az alapítványuk azokat is Kemeneshõgyész, Nyárád, Bakonyjákó, Mepunk, már túlélésre sem zat az ilyen lépésekkel azt támogatja, akik jelenleg zõlak, Egyházaskeszõ is csak töredékét annak, amit kért. elegendõk. Megmondom szeretné elérni, hogy a kistelepülések még nem támogathatók a Errõl tartott sajtótájékoztatót múlt szerdán dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ. õszintén, bohócságnak tartom, hogy csak annyi pénze rákényszerülje- nek az egymással való társulásra, de hát ez a kisfalvak kereskedelmi bankok által. Céljuk, hogy minél kedvezõbb hitelt tudjanak ajánla- A Parlament 2008-ban a életét fogja veszélyezni ügyfeleiknek, nemcsak központi költségvetésbõl tetni. Ez nagy visszalépés kamat tekintetében, hanem 12,5 milliárd forintot szavazott lenne, hiszen pontosan a járulékos költségeket illetõen meg az önhibájukon kí- vül hátrányos helyzetbe került, azaz az úgynevezett önhikis önkormányzatok megsegítésére. Ez egy felülrõl nyitott kassza, ha több az igény, akkor többet lehet belõle elvileg kapni, fogalmazott dr. Kovács Zoltán, a térség országgyûlési képviselõje. azért szüntették meg annak idején a tanácsi körzeteket, hogy mindenki vegye saját kezébe a sorsát, és próbálja a maga útját a legjobban egyengetni. Vannak körülöttünk sokkal okosabb országok, ahol a kistelepüléseket nem akarják megölni, hanem inkább segítik õket, is. Továbbá szólt a hivül telkonstrukciókról, azokról a vállalkozásokról, melyek nem részesíthetõk mikrohitelben. Szent-Iványi Nóra kistérségi koordinátor röviden ismertette az Új Magyarország Fejlesztési Terv aktuális pályázati lehetõségeit; a tõlük vehetnénk példát. Gazdaságfejlesztési Opera- - Soha ennyi önkormányzat nem nyújtott be kérelmet Egyébként szerintem a magyar közigazgatás megváltív Programot, a Környezet és Energia Operatív Progra- önhikis támogatásra. toztatásán sokat lehetne mot, valamint a régiónkra Ez gyakorlatilag az önkormányzatok felét jelenti, de az igény is hihetetlen: 44,1 milliárd forint. A felülvizsgálatot követõen 1364 önkormányzat részérõl fogadtak be igényt, de õk csupán 9 és fél milliárd forintot szám alatti településeken van egy önkormányzatnak spórolni, például szerintem nagyon magas a körjegyzõségi hivatalok száma. De én csak egyben bízok, abban, hogy hamar eltelik az elõttünk álló egy év fogalmazott Béb polgármestere. Varga Bea vonatkozó Közép-Dunántúli Operatív Programot. Ezt követõen felhívta a figyelmet a pályázati rendszer buktatóira és a változásokra. Soós Ferenc, aközép-dunántúli Regionális Munka- kapnak, tehát ötödét annak, semmilyen tiszteletdíjat (mert kicsi!), hogy feladja a mint amit szerettek volna. Akik kapnak, azok is csupán körülbelül az igényelt nem vesznek fel a képviselõk, és legtöbb esetben nem fõállású polgármester kerül közüzemi számláit, sõt lassan már azokat sem. Csak annyit kapunk, hogy kifi- összeg felét kapják megválasztásra. Ez azt is zessük a szolgáltatókat, meg. Egyébként érdemes jelenti, hogy az ilyen intézkedésekkel akik persze meg minden összehasonlítást tenni az nem lehet je- zokszó nélkül emelik díjai- A játszótéri dohányzást tiltó rendelettervezetet nyúj- elõzõ évekkel: 2006-ban 36 lentõsen spórolni. kat. A kilencvenes években tott be a közelmúltban Szirbek Rita,aMagyarSzocialista milliárd volt az igény, és 28 - Véleményem szerint a beszerzett eszközeink, gépeink Párt önkormányzati képviselõje. Ennek részleteirõl a milliárdot kapott 1362 kormányzati hivatalokban folyamatosan elrom- várkerti játszótéren tájékoztatta a helyi sajtó képviselõ- önhikis önkormányzat, és a háttérintézményekben lanak, helyettük újat venni it ben, amikor jelentõsen megszigorodtak a feltételek, még 21 milliárd volt sok a párhuzamosság, és rendkívül nagy létszámmal dolgoznak. Ezekbõl lehetne nem tudunk, nagy gond kifizetni ma már a telefonvagy internetdíjat, de hát A rendelettervezet értelmében a pápa város köz- rendeletet elfogadja, a dohányzás tilalmát az érintett az igény, és 17 milliárdot egy egységes kormányhi- hogyan mondjuk le ezeket? igazgatási területén lévõ helyeken táblák kihelyezé- kapott 1186 önkormányzat. vatalt szervezni, amellyel Ma már szinte kuncsorognunk játszótereken, illetve azok sével jelzik majd ban öt önhikis község jóval nagyobb megtakaríben, kell a fennmaradá- öt méteres körzetében len- Szirbek Rita elmondta, a volt a pápai kistérségtást lehetne elérni, mint sunkért, bár szerintem ma ne tilos a dohányzás. A ren- megalkotandó rendeletnek 2007-ben egy, adott esetben az önkormányzati Magyarországon az a cél, deletet megsértõkre a kez- nem elsõsorban a büntetés képviselõk létszá- ban pedig nyolc. Tartósan hogy megszûnjön az élet a deti türelmi idõt követõen a célja, hanem a figyelem- erre a támogatásra szorul mának csökkentésével. Ráadásul, kisfalvakban, és hogy a vi- kettõtõl tízezer forintig terfelhívás. Figyelemfelhívás például Kemenesszentpéter, ha például egy öt fõdéki emberek ne akarjanak jedõ helyszíni bírságot ró- arra, hogy a dohányzás - a Egyházaskeszõ, Mezõlak. bõl álló képviselõ-testületet semmit. Persze a kormányhatnának ki a közterü- passzív dohányzás is - valóleményem Mindebbõl az én vé- csökkentünk hárommal, zat nem szüntet meg, halet-felügyelõk. Amennyiban káros az egészségre, és szerint arra lehet akkor gyakorlatilag a falu nem olyan intézkedéseket ben a képviselõ-testület a a leginkább veszélyeztetet- következtetni, hogy az egészét érintõ kérdésekben hoz, melynek következté- önkormányzatok rendkívül két ember döntene, ez ben rájönnek a polgármesterek, hogy nem tudnak nehéz helyzetbe kerültek. pedig messzemenõkig távol Egyébként az elutasításokat van a demokráciától fo- már csinálni semmit nyi- Közlemény és a csökkentett kifizegalmazott dr. Kovács Zollatkozta Horváth János,Bé- téseket azzal indokolták, tán. kás polgármestere. hogy az önkormányzatok Az önhikis önkormányzatok - A támogatás teljes megvonása egyes esetekben nem tettek eleget a racionalizálási intézkedéseknek számára nyúj- tandó támogatások mûködnül nagyon kedvezõtle- érinti az amúgy is csõd mondta tetési költségek fedezésére közeli helyzetben lévõ öntandó dr. Kovács Zoltán. szolgálnak. Ezek az önkormányzatok kormányzatunkat mondta A rendelkezésre álló keretet nem a rossz gaz- elkeseredettségének hankormányzatunkat a minisztériumi döntés nem használta ki, dr. Kovács Zoltán azt mondta, dálkodás miatt kerültek nehéz helyzetbe, hanem azért, mert az elsõdleges központi got adva Hauber János, Béb polgármestere. Számomra ez azt jelzi, hogy a kormányzatnak ez a finanszírozás rendkívül juttatások és saját bevételeik egyáltalán elégtelen a mai helyzetben, amin az sem segítene, ha az nem fedezik önkormány- zati feladataik ellátásának nem fontos, hogy a kistelepülések valahogyan átvészeljék a mostani nehéz önkormányzatokban lévõ költségeit. képviselõk számát csökkentenék, - Az, hogy nem kaptuk idõszakot. Céljainkat eddig Az Alapítvány számlaszáma: hiszen az 1500 lélek- meg a teljes igényelt támo- valahogyan mindig meg- ügyi Központ szakmai fõigazgató-helyettese elmondta, Közép-Dunántúl a válsággal leginkább sújtott régió az országban. Ez abból fakad, hogy a rendszerváltás után kialakult iparszerkezet elsõsorban az autóiparra, valamint annak iparágaira épült. A regionális munkaügyi központba eddig 6500 elbocsátást jelentettek be, ebbõl 1400 körüli a Veszprém megyét érintõ szám. Nincsenek még a folyamat végén, a több száz fõs leépítések jelenlegi is tartanak. Minden olyan pályázatot, ahol valós a munkahelyvesztés veszélye, támogat a munkaügyi központ. Jelenleg több mint 10 milliárd forint szabad pályázati forrás áll rendelkezésükre munkahelymegõrzésre, közel 5 milliárd munkahelyteremtõ beruházás támogatásra. A napokban döntött a kormány egy újabb 30 milliárdos munkahelymegõrzõ csomagról. Amennyiben ez sem lenne elegendõ, úgy további források biztosítását tennék lehetõvé uniós forrásokból. M.A. A játszótéri dohányzásról tek a gyerekek. A képviselõ rámutatott, az ország több településén köztük Hódmezõvásárhelyen, Békéscsabán, Székesfehérváron és a fõváros több kerületében már megalkottak hasonló rendeleteket, amelyeknek bevezetése óta pozitívak a tapasztalatok. A sajtótájékoztatón elhangzott, a rendelettervezet bizottsági véleményezés után kerülhet a képviselõ-testület elé, és a testületi ülésen születik végsõ döntés a bevezetésérõl. -p- Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy dr. Kovács Zoltán és Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõk megalapították az Összefogás Pápa város beteg gyermekeiért Alapítványt, melyet a Veszprém Megyei Bíróság nyilvántartásba vett. Az Alapítvány célja, hogy anyagi támogatást nyújtson a Pápa város közigazgatási területén élõ 18. életévnél fiatalabb személyeknek vagy családjuknak olyan gyógyító eljárásokhoz, mûtétekhez, gyógyászati segédeszközök, diagnosztikus eszközök, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények megvásárláshoz és azok járulékos költségeihez, amelyeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részben vagy egyáltalán nem finanszíroz, és a szülõk vagy a tartásra kötelezett más személyek anyagi körülményei nem teszik lehetõvé, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár helyett a költségeket vállalják; továbbá indokolt külföldi gyógykezelés vagy mûtét támogatása. Amennyiben az Alapítvány céljainak megvalósításához hozzá kívánnak járulni, felajánlásaikat köszönettel fogadjuk. az Alapítvány Kuratóriuma

3 2009. március 12. Pápa és Vidéke 3 Egészségügyi nap a kórházban Mammográfiás készüléket mûködtetnek A pápai kórház utóbbi másfél évérõl és jövõbeni terveirõl esett szó az intézmény egészségügyi napján, melyet a közelmúltban tartottak. Pápa város önkormányzata és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ közösen szervezte a programot, melyre meghívást kaptak a képviselõ-testület tagjai, a háziorvosok és a környékbeli polgármesterek is. Dr. Kovács Zoltán, Pápa polgármestere, országgyûlési képviselõ köszöntõjében vázolta az eltelt idõszak gondjait, problémáit. Ez az igen nehéz idõszak 2006 óta tart, kezdetben a pápai kórháznak nem volt adósságállománya, az elmúlt években azonban történt egy struktúraátalakítás, bevezették a brüsszeli kritériumokat célzó konvergeciaprogramot, melynek legnagyobb áldozata a magyar egészségügy lett. Ennek következtében a pápai kórház elveszítette aktív ágyainak 26 százalékát. De mára már hiába van összefogás több tekintetben is az egészségügyben dolgozók részérõl, hiába próbál az önkormányzat partner lenni a racionalizálási intézkedésekben, az adósságállomány milliós nagyságrendet ért el, mondta városunk polgármestere. Dr. Vörös Ibolya fõigazgató a programon arról beszélt, hogy az eltelt idõszakban a város támogatását mindig maguk mögött tudva milyen változások történtek az intézményben ben az intézményi átalakítást segítõ pályázaton több mint 48 millió forintot nyertek, melybõl 22 milliót akadálymentesítésre fordítottak, 17 millióból pedig a krónikus osztály feltételeit javították, mely nagy elõrelépést jelentett az intézmény számára. - Ebbõl a pénzbõl tizenegy kórtermet újítottunk fel, hat vizesblokkot alakítottunk ki a kor elvárásainak megfelelõen, és a mozgáskorlátozottak számára is létrehoztunk egy nagyon kényelemes vizesblokkot. Kicseréltük a villanyvezetékeket, a hidegburkolatokat, kifestettük a szobákat, és a nõvérek szociális blokkjai is felújításra kerültek. A városkörnyéki polgármesterek hozzájárulása is szükséges volt ahhoz, hogy a kialakítások barátságosabbak legyenek. Ez igen fontos, hiszen az ápolási osztályon sokszor még fél évnél is tovább tartózkodnak a betegek, s nem mindegy, hogy milyen körülmények között élik mindennapjaikat. Ha eljön valaki hozzánk, és megnézi most az ápolási osztályt, láthatja, hogy nem fehér falak vannak, hanem vidám színesek, amelyekre még virágok is kerültek részletezte dr. Vörös Ibolya. Sajnos az egészségügyben bizonytalan a helyzet, a finanszírozás elégtelenül mûködik, ez az oka annak is, hogy idõrõl idõre felröppennek hírek Pápán egy-egy kórházi osztály bezárásáról. Ezeknek jelenleg nincs semmi valóságalapjuk, mondta a fõigazgató. - Országos szinten is lehet hallani arról, hogy bizonyos osztályokat bezárnak, és megyén, illetve régión belül olyan törekvésekrõl is szólnak a hírek, hogy egyes intézményeket integrációban kívánnak mûködtetni. Körülbelülfélévvelezelõtt valóban tárgyaltunk arról, hogy ha a pápai kórház gazdálkodását nem tudjuk olyan mértékben pozitív irányba fordítani, mely az adósságállomány csökkenését megállítaná, akkor a mi intézményünk is erre a sorsra jutott volna. De el kell, hogy mondjam, nálunk mindenki belátta annak szükségességét, hogy a betegellátás csak akkor tud megmaradni a pápai kórházban, ha mindenki valamilyen mértékû kompromisszumra hajlandó. Valamennyi szakmának át kellett gondolnia azt, hogy milyen keretek között, milyen ágyszámon tudja tevékenységét továbbra is folytatni. Ez nem feltétlenül feladatszûkülést jelentett. Ugyanis a gyógyítás technikájának változása következtében vannak olyan betegségcsoportok, amelyek már nem igényelnek annyi kórházi ápolási napot, mint régebben, de elõfordulnak olyan betegségcsoportok is, melyek egyáltalán nem kórházi, hanem járóbeteg-ellátás keretében gyógyíthatók. Ebbõl következõen a kórház belsõ struktúrája némiképp átalakult, a szakmacsoportokkal egyeztetve sikerült átcsoportosítani az aktív ágyakat. Ennek eredményeként a volt gégészeti osztályra költözött a fülorr-gégészeti és az urológiai szakmacsoport, a szemészet maradt a helyén, de el kell, hogy mondjam, hogy ezek a kis sebészeti szakmák kevesebb ágyszámon végzik tevékenységüket. A belgyógyászati aktív ágyak ben 71-rõl 50-re csökkentek. Ez óriási kiesés volt, melyet úgy tudtunk kompenzálni, hogy a krónikus ellátás terhére végeztük a betegellátást. A belgyógyászat most a volt urológiai részlegen várja a betegeket részletezte a fõigazgató. A kórházvezetés természetesen keresi a további túlélési lehetõségeket. Ide tartozik például az éberkómás betegek ellátása is, mely sem a megyében, sem a régióban nem megoldott. Jelenleg pályázat útján törekszenek arra, hogy a hospice-ellátást is bevezessék az intézményen belül. Az elképzelések között szerepel még a mozgásszervi rehabilitáció és az egészségmegõrzés is. Utóbbit szolgálja a mammográfiás készülék beszerzése. A készüléket 2008 októberében vásárolta a kórház, a beszerzéshez szükséges 17 millió forintos összeget az önkormányzat biztosította. vb Szépkorúak Folytatás az 1. oldalról Korábban az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola ebédlõjében tartotta nõnapi rendezvényét a nyugdíjas egyesület, ezúttal új helyszínként a Jókai Mór Mûvelõdési Központ földszinti elõcsarnokában szervezték az ünnepi programot, ahol Baán Éva. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesületének új elnöke az elõteret zsúfolásig megtöltõ résztvevõk elõtt köszönetet mondott a nyugdíjas egyesület vezetõségének a segítségért, és jó szórakozást kívánt a délutáni programhoz. A nõnapi rendezvényre eljött Csõréné Põr Eszter, nõnapja az Egyesített Szociális Intézmények igazgatója, valamint Veszpréminé Turtsányi Valéria, a JMK igazgatónõje is. A köszöntõ szavak és a koccintás után elõször Müller Kata, a JMK Vadvirág Néptáncegyüttes tagja szép népdalcsokorral kedveskedett a szépkorúaknak, majd a Nyugdíjas Énekkar lépett színpadra, akik erre az alkalomra állították össze mûsorukat. Az ünnepi programot a Pápai Musical Stúdió örökzöld slágerekbõl és operett dallamokból álló elõadása zárta a pápai szépkorúak elmúlt szombati nõnapi ünnepségén. Polgár Szilárd Nemesszalók község önkormányzata pályázat alapján meghirdeti a Fõ u. 10 szám alatti volt szolgálati lakását. Irányár 8 M Ft. Értékesítésre kínáljuk továbbá építési telkeinket 200 Ft/m2 áron. Pályázat benyújtási határideje: március 31. Érdeklõdni lehet:89/ Az év rendõre Folytatás az 1. oldalról - Az állománygyûlésen elhangzott, hogy csupán négy éve dolgozik a Pápai Rendõrkapitányságon. - Pesten születtem, ott nõttem fel és kezdtem el dolgozni. Pályám java részét is ott teljesítettem. Összesen 19 évet töltöttem a Budapesti Rendõr-fõka- lesz a hangsúlyosabb, ugyanis nem valószínûsíthetõ, hogy a gazdasági válság hatására a közlekedési balesetek száma nõ. Ha kevesebben tankolnak a kutaknál, akkor kevesebb autó lesz az utakon. Viszont a tömeges állásvesztések, az életszínvonalnak a csökkenése bizonyos rétegekben indukálhat többletet a vagyon elleni bûncselekmények terén. Ezért a vagyonvédelemre, azt hiszem, erõteljesebben kell majd a jövõben fókuszálni. - Miért a rendõri hivatást választotta? Talán édesapja példáját követte? - Nem. Édesapám mérnök, édesanyám orvos, így nem kis felhördülést keltett a családban a döntésem. Bizony, én még a pártállamban lettem rendõr. Sõt meg kell mondanom, hogy a gimnáziumi osztálytársaim is elfordultak tõlem akkoriban. Valami olyat tettem, amit nem vártak tõlem. Ennek ellenére nem léptem be a magyar szocialista munkáspártba. Hirtelen felindulásból lettem rendõr, és késõbb mindig megtaláltam azokat a beosztásokat, melyek az alkatomnak megfe- pitányság állományában, ahol különbözõ szakterületeken dolgoztam. Idõközben a magánéletem Veszprém megyében folytatódott. Elõször Várpalotán találtam munkát, ott voltam egy évig. Onnan ismerem a kapitány urat, akit Várpalota élérõl Pápára helyeztek. leltek. Nem bántam meg, Stábja részeként én is jöttem vele, miután felkért erre a megtisztelõ feladatra, hogy rendõr lettem! Különösen nem bántam meg most, a gazdasági válság- amit nagy örömmel ban, amikor olyan kevés a vállaltam. - Milyen pozíciót tölt be jelenleg, biztos munkahely. Beszéltünk arról, hogy a vagyon és ez milyen feladatok- elleni bûncselekmények kal jár? - A kapitányság megelõzési számában emelkedés várható, ami nyilván azt is elõ- elõadója vagyok. A revetíti, hogy a rendõrség rendõrségen ennek két oldala létszámát belátható idõn van: a bûnmegelõzés belül nem lehet csökkente- és a balesetmegelõzés. Országos és megyei szinten ez ni. Ez azt jelenti az itt dolgozók számára, hogy az õ több személy között oszlik munkájuk biztos. Így 45 meg, a városi kapitányságokon évesen azt gondolhatom, egy ember látja el ezt a talán kitart a nyugdíjamig. feladatot. Mindkettõnek Kívánhat-e ma többet egy próbálok megfelelni úgy, átlagember, minthogy ahogy az élet kihívásai diktálják. nyugdíjig biztosítva látja a Véleményem szerint munkáját, amit nagyon a jövõben a bûnmegelõzés szeret? Meleg Andrea Hétvégi viharkárok A szokásosnál több jelzés futott be hétvégén a pápai tûzoltóság ügyeletére a viharos szélnek köszönhetõen. A részletekrõl Németh Tamás tûzoltó alezredes, városi parancsnok tájékoztatta lapunkat. Mint mondta, hét alkalommal jelentettek káreset a tûzoltóságra. Többségében villanyvezetékre és épületre esett kisebb-nagyobb faágak okoztak riadalmat. Ezenkívül ledõlt egy kémény, aminek következtében megsérült a ház tetõszerkezete, így idõlegesen lakhatatlanná vált. Jelentõs kárt okozott az a tûzfal, mely Ugodon omlott rá a szomszédos épület garázsára és az ott lévõ gépjármûre. Ezeknél a káreseteknél minden alkalommal történt kézi beavatkozás. Ez annyit jelent, hogy kézi erõvel hordták el a törmeléket és szabadították ki az omladék alól a gépkocsit kollégái, míg a letört ágakat motorfûrésszel távolították el. Személyi sérüléssel szerencsére egyik eset sem járt. Meleg Andrea

4 4 Pápa és Vidéke március 12. Heitler Lászlóné matematikaverseny A legjobb matematikusok A hét elején rendezték meg a Heitler Lászlóné matematikaversenyt a Munkácsy Mihály Általános Iskolában. A megmérettetésen pápai és környékbeli általános iskolások és kisgimnazisták vettek részt. Az elsõ fordulóban a gyerekek száma meghaladta a százat, a döntõbe harmincan jutottak be. A feladatok nem kapcsolódtak szorosan az általános iskolai tananyaghoz, a legjobban teljesítõk könyvjutalomban részesültek. A Munkácsy Mihály Általános Iskolában már hagyomány, hogy minden évben megrendezik a Heitler Lászlóné matematikaversenyt a éves gyermekek számára. Az elsõ fordulóban meghaladta számuk a százat, a döntõbe harmincan jutottak be. - Az egyik célja versenyünknek az, hogy nagyon kedves kolléganõnk, Heitler Lászlóné emléke elõtt tisztelegjünk, a másik pedig az, hogy a matematikában jó teljesítményt nyújtó, kiemelkedõ képességû gyerekeket felfedezzünk és versenyeztessünk. Sok országos matematikaverseny létezik, de itt helyben is megmérettethetik magukat a diákok - mondta Tóthné Nagy Judit matematikatanár, munkaközösség-vezetõ. A verseny feladatai nem kapcsolódnak szorosan az általános iskolai tananyaghoz, túlmutatnak azon. - Gondolkodtató, logikai feladatokat adunk, olyanokat, melyekhez feltétlenül szükséges a készülés, a gyakorlás. Ezért szeretném is megköszönni az iskolákban tanító kollégáimnak, hogy veszik a fáradságot, s minden évben felkészítik a gyerekeket, majd elhozzák õket a versenyre. A mai világban ez már nem egyértelmû fogalmazott Tóthné Nagy Judit, aki azt mondta, a döntõben résztvevõ diákok mindannyian gyõztesei a versenynek, hiszen már az elsõ fordulón túljutottak. Õk valamennyien oklevélben részesültek. Az elsõ helyezettek könyvjutalmat kaptak. Elsõ helyezést ért el évfolyamában Palányi Ákos (Gyurátz), Steiner Csaba (Szent László), Hercz Balázs (Erkel), Koncz Gergõ (Türr) és Rostás Farkas Bertalan (Munkácsy). Varga Bea Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola Folytatás az 1. oldalról - Igyekeztünk mindkét intézményben hasonló oktatási feltételeket teremteni. Fõként a tagintézményben kellett olyan informatikai központot létrehozni, amely minden szempontból megfelel az elvárásoknak hangsúlyozta az igazgató. Az összevonás után a szakok tekintetében a nagyintézmény alapképzésében nem történt változás, az üzleti kommunikáció, a közgazdasági gimnázium, a vállalkozás pénzügyi és a gazdasági informatika szakirányok továbbra is népszerûek. A tagintézményben (a volt mezõgazdasági) a kereskedelmi és vendéglátóipari szakképzés változatlanul megmaradt, a mezõgazdasági szakmacsoporton belül azonban új szakirányok jelentek meg. - A következõ tanévre meghirdettük az erdészeti, a biogazdálkodási, a kertészeti és a vadgazdálkodási szakirányokat. A problémát a feltételrendszer biztosítása jelentheti, mert erre jelenleg az intézmény tangazdasága nincs felkészülve. Ott leginkább az állattenyésztési és növénytermesztési ágazat áll a középpontban. Erdészettel, kertészettel, vadgazdálkodással ez a régi tangazdaság Eltelt az elsõ félév nem foglalkozik magyarázta Unger Tamás. A tervek között szerepel egy teljesen új, farmjellegû tangazdaság kialakítása, melynek feltételrendszere illeszkedik a szakmacsoportban oktatott szaktárgyakhoz. Így bemutatójelleggel kielégítené az erdészetet, kertészetet, bio-, illetve vadgazdálkodást oktató képzések gyakorlati igényét. - Szakítani szeretnénk ezzel a viszonylag nagy létszámú állománnyal. Az új tangazdaságban körülbelül 5-10 tehénbõl álló állatállománnyal kell számolni, ezenkívül szeretnénk erõsíteni a kertészeti, illetve vadgazdálkodási vonalat: gyümölcsöst, zöldségkertet szeretnénk kialakítani, és igyekeznénk a szarvasmarha mellett juhokkal, sertésekkel is foglalkozni, ezenkívül az intézmény lovait is itt tartanánk tette hozzá az intézmény igazgatója. A kereskedelmi szakképzés feltételrendszerének megteremtéséhez elõreláthatólag újra tanboltot hoznak létre a városban. - Ez a belvárosban egy szupermarket formájában valósulna meg, amelyet szakképzett pedagógusok segítségével teljes mértékben a diákok irányítanának. Ennek az eszközrendszerét az intézmény a TIOP pályázat keretein belül megpályázta, és meg is nyerte tájékoztatott Unger Tamás. A TÁMOP és a TIOP pályázati rendszerben a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium nagy összegû támogatásban részesült. - A nagyintézmény esetében a teljes akadálymentesítés fog megvalósulni, ezenkívül a kollégiumban pedig a fürdõk, valamint a szociális helyiségek felújítási munkálatait kezdhetjük meg mondta az igazgató. A TIOP pályázati keretben a Pápai Szakképzésszervezési Társulás önrésszel együtt 802 millió forintot fordíthat épületfelújításra, bõvítésre illetve eszközbeszerzésre. - A fõépületet fogjuk kibõvíteni egy aulával, 8 tanteremmel illetve szociális helységeket is itt tudunk majd kialakítani. Emellett a régi épületeknek a részleges felújítása is megvalósulhat: egy négy tantermes blokkot tudunk teljes egészében felújítani és modern multimédiás eszközökkel ellátni. Ugyanebben a blokkban konferencia-, nyelvi és számítástechnikai szaktanterem is helyet kap részletezte Unger Tamás. A pályázatok támogatási szerzõdését február végén aláírták. Unger Tamás bízik abban, hogy az építkezéseket már májusban elkezdhetik, hogy szeptemberben, a tanév elsõ hetében a diákok újult környezetben folytathassák tanulmányaikat. Az iskolarendszerû képzéseken kívül mindkét intézmény jeleskedik a felnõttképzésben, ma már a tag- illetve a nagyintézmény is regisztrált felnõttképzési intézmény. - A nagyintézményben most már második éve tudott elindulni a mérlegképes könyvelõi képzés, a tagintézményben pedig továbbra is el fog indulni a gazdaképzés valamint a növényvédõ és méregraktár-kezelõ képzés foglalta össze az igazgató. Mindkét intézmény igyekszik a diákoknak az oktatáson kívül olyan lehetõségeket biztosítani, amelyek számukra nyelvtudás, szakmai ismeretek fejlesztése szempontjából fontos lehet. Ilyenek például az európai uniós Leonardo és a Comenius projekt. Ezenkívül a nagyintézményben ECDL vizsgaközpont és bejelentett szakmai nyelvvizsgapont mûködik, amely emeli a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium színvonalát. mo Farsangbúcsúztató Mihályházán Több éve hagyomány már Mihályházán, hogy a farsangi szezont a mihályházi asszonykórus fellépése zárja. Idén sem volt ez másképp. Február 28-án, szombaton zsúfolásig megtelt a kultúrház. Mint minden alkalommal, az asszonyok most is hatalmas sikert arattak. A mûsor végére nem maradt szem szárazon a sok kacagástól. - Minden évben nagy érdeklõdés kíséri farsangbúcsúztató mûsorunkat. Ez alkalommal kétórás összeállítással készültünk. Életünk fõbb eseményeit próbáljuk tréfásan, dalban elmondani; a születéstõl, a gyerekkoron át, az esküvõig. A mûsorunkat rövid, vidám prózai részekkel tesszük még színesebbé, de természetesen a fõszerep az éneklésé lesz. Saját magunk válogattuk ki a dalokat és állítottuk össze a mai programot. A zenei alapot a Turné együttes vezetõje segített elkészíteni - avatott be a részletekbe Süle Gyuláné, a kórus tagja. Mint mondta, elsõsorban népdalokat énekelnek, de néha kikacsingatnak az operettek, a slágerek világába is. Hangjukhoz azonban a régi, hagyományos népdalok illenek. A dalokat a kórus legidõsebb tagja, Paulics Kálmánné, Ilonka néni tanítja be. Sok helyen felléptek már. Legközelebb Abasárra készülnek a Katona- és Bordal Fesztiválra, melyre harmadik alkalommal kaptak meghívást. A mihályházi asszonykórus idén ünnepli 15. születésnapját - tette hozzá Süle Gyuláné. Méltán büszke a község asszonykórusára, akinek neve ismerõsen cseng a környéken. Segítséget polgármesterüktõl Mészáros Gézától kapnak, aki saját költségén fedezi az utazással járó kiadásokat. Meleg Andrea A kalendárium szerint március 21-e a tavasz elsõ napja, de eddig nem sok minden utalt arra, hogy hamarosan megérkezik a kikelet. Bár több mint egy hete van arra a természetnek, hogy behozza lemaradását. Valljuk be õszintén, már nagyon vágyunk mindannyian egy kis napsütésre, madárcsicsergésre. Szeretnénk látni, hogy virágba borulnak a fák és érezni bódító illatukat, hiszen a szürke hétköznapok egybõl elillannak a tavasz beköszöntével. Nemcsak a természet, mi is újjáéledünk. Vajon Önök várják már a tavaszt? - tettük fel heti körkérdésünkben. Szilvási Istvánné - Természetesen nagyon várom már a tavaszt, hisz ebben az évszakban jön a jó idõ, és végre kimozdulhatunk a lakásból. Szeretek veteményezni, kapálni, alig várom a kerti munkákat. Annál pedig nincs is jobb, amikor frissen kerül az asztalra a gyümölcs és a zöldség. Hamarosan jön a húsvét és az ezzel járó tavaszi nagytakarítás. Imádok az Várja-e a tavaszt? unokáimmal napsütésben sétálni, és játszótérre is gyakran elviszem õket. A muskátlikat már átültettem, hisz van két teraszom és rengeteg virágom. Ebben lelem örömöm. Sárközi István - Alig várom, hogy megérkezzen a jó idõ. Ennek elsõsorban anyagi okai vannak, hisz nem kell majd fûteni, és a villannyal is lehet spórolni. A jelen pillanatban semmi biztatót nem látok arra, hogy az ország kilábaljon elkeserítõ gazdasági helyzetébõl. Úgy érzem, problémás idõszak következik valamennyiünk életében, így nem tudok igazán örülni a napsütésnek. Bár azért reménykedem, kicsit majd felvillanyoz. Rokkant nyugdíjasként besegítek a feleségem munkájába, idõm sem jutna mellette a tavasz nyújtotta örömök élvezetére. Bróthág Tamásné - Nagyon várom a tavaszt, hosszú volt a tél. Szeretek kimenni a szabadba, élvezni a természetet. Lakótelepen lakok, így alig várom a szép idõt, hogy kimozdulhassak otthonról. Ezenkívül elkezdõdött a húsvétot megelõzõ negyvennapos böjt idõszaka. Katolikus lévén számon tartom, de csak nagypénteken nem eszem húst. Amint kisüt a nap elkezdem a tavaszi nagytakarítást; ablaktisztítást, függönymosást. Szeretem az élet vidám dolgait nézni, és ilyen a tavasz is. Meleg Andrea

5 2009. március 12. Pápa és Vidéke 5 Folytatás az 1. oldalról Mindezt úgy szeretné, hogy belepillanthassanak hétköznapjaikba. Sokan ismerik a sírokat, a Királyok-völgyét, de azt már kevesebben tudják, hogyan éltek, gondolkodtak az ókori egyiptomiak. Egész életüket áthatotta a vallás, melynek elválaszthatatlan részei az istenekbe vetett hit, a mágia és a varázslás. Számukra nem volt különbség közöttük. A varázslás megjelent a szerelemben, az orvoslásban és az államérdekekben egyaránt. Az egyiptomiak ugyanolyan emberek voltak mint mi, ugyanazokkal a problémákkal. Azért tartja fontosnak a régi korok történelemének megismerését, mert sokat tanulhatunk belõlük. Életüket tanulmányozva jobban eligazodhatunk a ma emberének a világában, és segíthet döntéseinknek a meghozatalában is - hangsúlyozta Szirbek István. M.A. Elõadás Pápán A bélyegelõtti levelek hamisításáról A bélyeggyûjtõ társadalmat az utóbbi években gyakran foglalkoztatja a bélyegelõtti levelek hamisítása. Különösen a pápai filatelistákat, hisz a hamis és gyanús levelek nagy részének forrása Pápára vezethetõ vissza. Ezzel a pár mondattal nyitotta meg, majd köszöntötte a megjelenteket Somogyi Zoltán, a pápai Városi Bélyeggyûjtõ Kör titkára, külön köszöntve Czirók Dénest, a MABÉOSZ elnökségi tagját, a zsûri elnökét, Pedagógus Mûvelõdési Ház - A mûvelõdési ház mûködéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében pályázatot nyújtottunk be a Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesületéhez. Emellett a Pedagógus Szakszervezet és a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány is támogatja intézményünket. Kiváló kapcsolatot alakítottunk ki Pápa önkormányzatával, valamint különbözõ közmûvelõdési és közoktatási intézményekkel. - A ház gyakran ad otthont közéleti eseményeknek, kiállításoknak, kulturális rendezvényeknek. Mit tartanak fõ feladatuknak? Az ókori Egyiptom aki a kör meghívására február 15-én a színházépület elõadótermében vetített képes elõadást tartott a bélyegelõtti levelekrõl és annak hamísításáról. Az elõadó a már rendelkezésre álló információk és kutatási - Fontosnak tartjuk a pedagógiához kapcsolódó programokat. Ezek közül csak néhányat említenék. Az elmúlt évben sikeres rendezvény volt az Óvónõk Egyesülete aktuális nevelési kérdésekrõl tartott konferenciája. A városi óvodák munkaközösségei intézményünkben tartják foglalkozásaikat, csakúgy, mint a Városkörnyéki Iskolák Igazgatóinak Munkaközössége és a Nyugdíjas Pedagógusok Klubja. Az iskolák rendezvényeinek is helyszínt biztosítunk. Jelentõs ismeretterjesztõ tevékenységet folytatunk. Ezen rendezvények iránt hagyományosan nagy az érdeklõdés. Ismeretterjesztõ programjaink közül az elmúlt évben kiemelt fontosságú volt a középiskolák hagyományos költészet napi mûsora. Ugyancsak középiskolásoknak szóló rendezvény volt a Magyar Nyelv Hete rendezvénysorozat. A társadalom felnõtt tagjainak szóló ismeretterjesztõ elõadásainkra elsõsorban pápai vagy innen elszármazott neves elõadókat, egyetemi tanárokat, orvosokat, történészeket és szakembereket kértünk fel. Hagyományos rendezvényünk a Magyar Tudomány Ünnepe sorozat, melynek elõadásait a pápai középiskolákban rendeztük. - Több klubnak is otthont biztosít a mûvelõdési ház. - Tevékenységünk alapját képezik a kisközösségek, klubok, melyek meghatározott idõközönként tartják eredmények alapján ismertette a hamisítványokat, párhuzamba állítva az eredeti levelekkel. Az elõadást színesítették a vetítõn látható dokumentumok és illusztrációk. A hallgatók betekintést nyertek az elõzményekbe, a hamisítás létrejöttének kialakulásába és elterjedésébe. Az elõadás érdekes volt, a végén a hallgatók kérdéseket tehettek fel. A kérdésekre az elõadó a helyszínen válaszolt. Azt hiszem, az elõadás mentes volt mindenféle személyeskedéstõl és tetemrehívástól, ahogy a Miklós László a MABÉOSZ Veszprém megyei ifjúsági felelõse mondta, aki szintén eljött. Az elõadást megtisztelte Leitold László, a MABÉOSZ alelnöke is. Gazdag programkínálat volt Közel egy éve, hogy változás történt a Pedagógus Mûvelõdési Ház vezetésében. Az irányítást a Pápai Pedagógus Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány vette át, melynek elnöke Schmidt Dezsõné. A ház vezetésével az alapítvány kuratóriumának egyik tagját, Szabó Lászlót bízták meg, a gazdasági ügyeket továbbra is Mészárosné Oláh Judit intézi. Szabó Lászlót az elmúlt év eseményeirõl kérdeztük. összejöveteleiket. Ezen kívül Pápa Város Bárdos Lajos Vegyeskara is itt tartja próbáit. - Az elmúlt év gazdag programkínálatából mely rendezvényeket emelné ki? - Megemlékeztünk Vajda Péter születésének 200. évfordulójáról, a Reneszánsz évhez csatlakozva Bacchusünnepet rendeztünk, hagyományteremtõ szándékkal rendeztük meg a Szent Ambrus-napi méhészeti napot, négy kórus és három középiskola diákjainak közremûködésével karácsonyi hangversenyt tartottunk, megemlékeztünk a magyar zsidóság napjáról, és nálunk nyílt állandó kiállítása Szabó László János képzõmûvésznek. Kiállításaink sorából kiemelném a gyermekrajz-kiállításokat és Ashot Baghdasaryan örmény szobrászmûvész kiállítását. Papp Eszter Programajánló Március 13-án, pénteken 10 órától rendezi meg a Bartók Béla Zeneiskola a VIII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny észak-nyugat dunántúli válogatóját. A versenyre öt megye 12 intézményének 40 zongorát tanuló zeneiskolása érkezik. A zsûriben egyetemi, fõiskolai és zeneiskolai zongoratanárok ülnek majd. A pápai Bartók Béla Zeneiskolát 4 páros képviseli: Szabady Ildikó, Fodor Brigitta, Tuska Dániel, Takács Ákos, Kaufmann Zsófia, Vései Viktor, Gergely Eszter és Simon Anna. Tanáraik: Falakiné Piltman Erika és H. Eisenbeck Ágota. A verseny nyilvános, a belépés díjtalan. Március 14-én, szombaton 17 órakor kezdõdik a Pápai Irodalombarátok Kerekasztala Zsíroskenyerezés Petõfivel címû rendhagyó ankétja a HEMO II. emeleti 2.01-es termében. Március 14-én, szombaton órakor nyílik Noll Béla fotókiállítása a JMK emeleti elõterében. Március 14-én, szombaton 17 órakor nyílik a Hollósy Simon Galériában a hõsiesség és önfeláldozás példáit láttam Az 1848/49-es szabadságharc és ihászi ütközet emlékei címû kiállítás. Március 14-én, szombaton 17 órakor nyílik Sándor Attila székelyudvarhelyi faszobrász vásárlással egybekötött kiállítása a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Köszöntõt mond Keller Ludmilla, a Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke, a kiállítást megnyitja: Nyulasi József fafaragó mûvész. Március 14-én, szombaton 19 órától a Vajda bérletben Mihail Bulgakov: Moliére címû szomorú-vígjátéka látható a Veszprémi Petõfi Színház elõadásában. Március 15-én, vasárnap 11 órakor kezdõdik a városi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulójáról a Március 15. téren. Március 15-én, vasárnap 14 órától ünnepi megemlékezés lesz Ihászon, a hõsi emlékmûnél. Ünnepi beszédet mond: dr. Hankovszky Béla õrnagy, a Magyar Katolikus Tábori Püspökség kiemelt tábori lelkésze. Március 16-án, hétfõn18órátóltartjafoglalkozásátazéletmód Klub a JMK Várkastély 3. termében. Téma: Olívaolaj, összegzés az olajokról, olajbogyók bemutatása, diós olívapástétom. Március 19-én, csütörtökön 19 órától Mûhelytitkok a JMK színháztermében: Magyar a Holdon, a tatabányai Jászai Mari Színház elõadásában. Március 20-án, pénteken 10 és 13 órakor víz világnapi programok gyerekeknek a JMK elõadótermében. A Petõfi moziban március 6-8-ig 19 órától Acsajokháborúja, március 7-én 17 órától az Emil és a detektívek, március 10-én és 11-én 19 órától Az igenember, március ig 19 órától a Largo Winch, március 14-én 17 órától a Star Wars: A klónok háborúja címû filmet vetítik. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének pápai csoportja szeretettel meghívja önt és kedves családját dr. Horváth Iván egyetemi docens, volt moszkvai kultúrattasé Oroszország egy ex kultúrdiplomata szemével címû elõadására, melyre március 20-án, pénteken 18 órakor kerül sor a Szent Anna templom nagy hittantermében. A következõ vendég Müller Péter lesz A Csendes csodák programsorozat szervezõinek meghívására hamarosan városunkba érkezik Müller Péter író. A magyar spirituális irodalom legnépszerûbb mestere számtalan könyvet írt már a világ megmagyarázható és megmagyarázhatatlan dolgairól, az élet és a lélek misztikumáról. Március 27-én 18 órakor a JMK színháztermében személyesen is találkozhatunk Müller Péterrel. - Ezúttal nem az Edvy Malom Fogadót választottuk helyszínül, mivel úgy gondoljuk, nagy érdeklõdés kíséri majd az elõadást. Ezenkívül okultunk Popper Péter esetébõl, amikor olyan sokan voltunk, hogy megmozdulni sem lehetett a helyiségben, és többen kívül maradtak. Természetesen mindent megteszünk azért, hogy a Csendes Csodák programsorozatra jellemzõ meghitt hangulatot a színházteremben is megteremtsük. Az író a Boldog lelkek tánca címû elõadásával választ és megoldást mutathat eddig elfojtott kérdéseinkre. Ha pedig nem kapunk kielégítõ magyarázatot, akkor lehetõségünk adódik személyesen is feltenni azokat, ugyanis az elõadást egy kötetlen, interaktív beszélgetés követi - tájékoztatta lapunkat Polgár György szervezõ.

6 6 Pápa és Vidéke március 12. Az UV fény tisztító hatása Ivóvizeink nem annyira tiszták, hogy tisztítás nélkül az ivóvízhálózatba kerülhessenek ivóvízhálózataink pedig nem annyira jók, hogy ne kelljen utókezelni ivóvizeinket. A világtörténelemben a legnagyobb járványok okozója a nem megfelelõ tisztaságú ivóvíz volt. A közelmúltban, 2005-ben Miskolcon a körülbelül ember megbetegedését is a nem megfelelõ tisztaságú ivóvíz okozta, ezért az ivóvíz fertõtlenítése elengethetetlen, modta dr. Bujdosó Lászlót az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézetének tisztifõorvosa. - Az ivóvíz fertõtlenítésében új módszernek számít az ultraviola fény alkalmazása. Miért szükséges az új módszer bevezetése? - Az ivóvíz-fertõtlenítés hagyományos módszere a klórozás. A kémiai analitika az utóbbi évben jutott el arra a fejlettségi szintre, hogy ki tudja mutatni a klóros fertõtlenítés során keletkezõ többezer féle klórozási mellékterméket. Egyre több melléktermékrõl bizonyították be, hogy akár rákkeltõ hatású is lehet. Így minden olyan eljárás, amely a klórozott szerves vegyületek jelenlétét csökkenti, az csak hasznos lehet. - Mennyire elterjedt világszerte az UV fényes víztisztítás? - Fõleg nagyvárosokra jellemzõ a használata. Például Rotterdamban, Pekingben, Moszkvában, Szentpéterváron, tehát a több millió m 3 vizet felhasz- Emlékeinket õrzõ képek A Perutz-gyár a huszadik század elején Ritkaságnak számító képet láthatnak ez alkalommal olvasóink, hisz csaknem száz esztendõ telt el azóta, hogy az ismeretlen fotós elkattintotta masináját, ezzel megörökítve a Perutz Testvérek szövõ gyárát még nagyon is a kezdetek kezdetén. A gyárat 1898-ban kezdték építeni, majd 1901 februárjában már sor került a próbaüzemelésre. Nem sokkal késõbb, áprilisban pedig a termelés is elkezdõdött. A kép a Kisfaludy utcáról nézve láttatja a gyárat a szövödei rész jellegzetes épületcsoportjával, valamint a gépházzal, melyben már szinte a kezdetektõl villamos energiát tudtak szolgáltatni, ezzel megelõzve magát a várost, ahol kicsit késõbb, 1904-ben létesült a villanytelep. Az utca, mely 1902 óta viseli a Kisfaludy Károly nevet (csakúgy mint a Tompa Mihály utca) itt még nem sok jelét mutatja utca voltának (korábban Csorda út), mintha töltésre tették volna. náló településeken alkalmazzák biztonsággal ezt a módszert. - Magyarországon hány településen fertõtlenítik az ivóvizet ilyen módon? - Még kevés településen mûködik nálunk ilyen berendezés, hiszen mint minden új módszer, pénzbe kerül. Például a Margitszigeten már ilyen módon fertõtlenítik a Duna vizét (kb.50 ezer m 3 -t naponta), hiszen ott azt használják ivóvízként. -AzÁNTSZ-nekmiavéleménye errõl a vízfertõtlenítési módszerrõl? - Úgy gondolom, minden olyan módszer, ami az egészséget szolgálja, és amivel biztonságos a fertõtlenítés, az általunk támogatható. A klórozás melléktermékei nagyon nehezen bomlanak le, az élõ szervezetekben élnek tovább nemzedékeken keresztül, tehát minden olyan eljárás, amellyel Elõtte a zsombékos, majdhogynem tóvá szélesedõ vízfelület szinte jelzi a ezeknek az anyagoknak a mennyiségét csökkenthetjük, csak hasznos lehet az emberiség számára. - Járhat-e negatív kockázati tényezõvel az emberi szervezet számára? - Az UV fény nem közömbös az emberi szervezet számára (például a napozás rákkeltõ hatású lehet), de az ivóvíz UV kezelése zárt rendszerben történik, így senki semmilyen kapcsolatba nem kerül az UV sugárzással. Ez a technológia teljesen ártalmatlan az ember egészségére, a vízben semmilyen egészségkárosító anyag nem keletkezik a sugárzás hatására. - Beszéljük magáról a technológiáról. Mi az eljárás lényege? - A meghatározott hullámhosszú, a 280 nm körüli ultraibolya sugárzás a mik- Fotó: Gróf Esterházy Károly Kastély-és Tájmúzeum gyûjteményébõl valamikori lápos örökség nyomait. A krónika szerint ez idõ tájt 600 ember dolgozott a gyárban, mely az idõ elõrehaladásával oly mértékben növelte dolgozóinak létszámát, hogy a város legtöbb embert foglalkoztató üzeme, és Magyarország egyik legrangosabb könynyûipari fellegvára lett. Mára mindez már a múlté. Százéves jubileumát a roorganizmusok örökítõ anyagát (DNS-ét) pusztítja el. Egyszerû fizikai jelenségrõl van szó, ami nagyon eredményes. Nemcsak a vírusokat, baktériumokat öli meg, hanem az olyan féregpetéket, cisztákat is, amelyek ellenállnak a klórnak. - Van-e esetleg hátránya ennek a módszernek, kell-e kiegészítõ fertõtlenítés? - Egy hátrányát ismerjük, ami nem is nevezhetõ hátránynak, hanem a módszer jellemzõ sajátosságának. Ott hat, ahol éppen alkalmazzuk. Tartós hatása a vízvezetékrendszerben nincs, így az ivóvízhálózat egyéb szennyezõdéseivel nem tud mit kezdeni. Ezért a hálózat számára töredéknyi menínyiségû klórozást biztosítani kell. Ez a minimális mennyiségû klór már nagyon kevés szerves anyaggal fog találkozni és íz-, szaghatása is elhanyagolható. - Változtatja-e az UV besugárzás a víz állagát? - Nem, az ivóvíznek semmilyen mellékíze, elváltozása nincs. - Van-e a környezetre gyakorolt rossz hatása? - Semmilyen kockázatot nem jelent, sem a vele dolgozó ember, sem a fogyasztó, sem a környezetben élõ bármilyen élõlény számára. Vele szemben a klór veszélyes annak, aki dolgozik vele, veszélyes a környezetünkre, valamint a klórozás melléktermékei is veszélyesek egészségünkre. - A Pápai Vízmû is az UV fényes fertõtlenítés módszert választotta. - Ez a pápai kezdeményezés nagyon elõremutató, és azt gondolom, mindenképpen az itt élõk egészségét szolgálja. gyár méltón már nem ünnepelhette meg. Emlékét azonban õrzik mindazok, kik életük nagyobb részét e gyárban élték le, valamint a néha-néha elõkerülõ s remélhetõen el nem fakuló képek. EGY Anyakönyvi hírek Házasság: Zsuppán Ferenc Pádár Krisztina, Baki Attila Fodor Annamária. Születés: Márton Zoltán Ács Marianna: Botond, Darázs Sándor Marton Beáta: Maja Blanka, Farkas Péter Vörösvári Viktória: Petra Csenge. Halálozás: Csuti Zoltánné sz. Kollát Erika Erzsébet, Kominek Lajos, Horváth Józsefné sz. Kolompár Ilona, Melegh József, Gál Imre, Kovács Pálné sz. Kövi Mária, Gyarmati Jánosné sz. Johanecz Anna, Németh Imre, Herbent Istvánné sz. Antal Piroska Irma, Jánosa Béla. Március 14-én, szombaton Rock kávéház a JMK Várkastélyban. Fellépnek: A pint of blues, Backstage sexmachine. Vendég: NOCTIS Ajkáról. Kapunyitás: 19 órakor. Jegyek 500 Ft-os áron válthatók a helyszínen. Kérjük támogassa adójának 1 százalékával a következõ pápai alapítványok valamelyikét! Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány Pápa Város Turizmusáért Alapítvány Pápai Egyesített Labdarúgó Club Munkácsy Mihály Általános Iskola Kertvárosi Gyermekekért Alapítvány Kapcsándi Munkácsys Alapítvány Weöres Sándor Általános Iskola A XX. Század Gyermekeiért Alapítvány Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola Alapítvány az Erkel Ferenc Általános Iskola Tanulóiért Pápai Erkel Kórus Alapítvány Tarczy Lajos Általános Iskola Nagy László Általános Iskoláért Alapítvány Alapítvány a Zalka Máté Általános Iskola Támogatásáért Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola Ifjú Közgazdász Alapítvány Batthyány Lajos Ösztöndíj Alapítvány Centenáriumi Alapítvány a Gyakorlati Oktatásért Markó-Alapítvány Városi Óvodák Szivárvány Óvodáért Alapítvány Jókai Mór Mûvelõdési Központ Pápai Amatõr Mûvészeti Mozgalomért Alapítvány Bíró Károly Képzõmûvészeti Alapítvány A Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ Gróf Esterházy Kórház Jövõjéért Alapítvány AIM Alapítvány Az Egyesített Szociális Intézmény Az idõskorúak szociális ellátásáért Alapítvány Bóbita Bölcsõdéért Alapítvány Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány Cseperedõ Alapítvány Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Pápa és Környéke Tûzvédelméért 105 Közalapítvány Pápai Református Gimnázium Pápai Református Gimnázium Alapítvány Türr István Gimnázium Megújuló Türr Alapítvány Acsády Ignác Szakképzõ Iskola Pápai Szakképzés Jövõjéért Alapítvány Alapítvány Pápa Város Diák- és Szabadidõ Sportjáért

7 2009. március 12. Pápa és Vidéke 7 Tollaslabda Kiruccanás Lendvára Kosárlabda Bravúr a Honvéd ellen 12 versenyzõvel indult a Kilián DSE a magyar-horvát-szlovén tollaslabda hármas tornán. A mghívásos versenyt Lendván rendezték, és a pápaiak számára a sportbarátsági kapcsolatok ápolása mellett remek lehetõséget nyújtott a közelgõ tollaslabda diákolimpiára való felkészülésben. A pápaiak mindegyike az elsõ tízben végzett. Négy versenyszámból háromban lépett pályára pápai versrenyzõ Lendván. A 11 éves lányoknál Németh Gréta 3., Kovács Dorottya 4., Bolla Kitti 5. helyezett lett. A 13 éves lányok versenyében Varga Gréta a 2. (ez a legjobb pápai eredmény), Gecse Réka az 5. helyet szerezte meg. A 13 éves fiúk közt Gyalog Szilárd a 4.helyen zárt. Összesen 55 versenyzõ szerepelt a tornán. Magyarországról a pápaiak mellett pécsi és segesdi versenyzõk is voltak. Horvátországot a csáktornyaiak képviselték. A verseny érdekessége volt, hogy valódi tollból készült labdával játszottak, nem mûanyaggal. A mezõny jól felkészült volt, a játékosok nagyjából azonos tudásúak, és az ismeretlen ellenfelek ellen minden tudásukat bevetették a gyerekek - mondta Horváth Attila, a pápaiak edzõje. A tollaslabda diákolimpia döntõjét március között rendezik Pápán, a versenyzõk most már arra koncentrálnak. Hazai pályán ra legyõzte nagynevû ellenfelét a kosárlabda férfi NB I/B-ben a Pápai KC. A Bp. Honvéd ellen 9 pontos hátrányból állt fel a pápai csapat. - Mindenkinek kutyakötelessége hajtani. Ezt mondtam a szünetben - válaszolta Vajda József a mérkõzést követõen arra a kérdésre, hogy mit mondott a csapatnak a szünetben. A Pápai KC legénysége ugyanis es ered- dögélõ közönség körébõl egyszercsak felhangzott a Hajrá Pápa!, majd Fülöp András kétpontosával átvették a hazaiak a vezetést (48-47). Ekkor még fordítani tudott a Honvéd, és a fõvárosi csapat javára volt is az eredmény. A lített, majd egymás után szórta a kosarakat. Az utolsó 10 percre négypontos elõnnyel fordultak a hazaiak. Ezt a különbséget egyre növelte a csapat, 3 perccel a vége elõtt nél 16 ponttal elhúzott a Pápai KC. Küzdelmes, hajtós mérkõzésen jó játékvezetés mellett végül 10 ponttal, ra nyert Vajda József Atlétika Rekorddöntés és helyezések 30 éves egyesületi csúcsot döntött meg Nagy Gergely az országos téli dobóbajnokságon. A Pápai SE juniorkorú kalapácsvetõje 59 méter 9 cm-es eredményével a negyedik helyen végzett. Március 7-én és 8-án Szombathelyen rendezték a serdülõ, ifjúsági és junior téli dobóbajnokságot. A Pápai SE kilenc versenyzõvel szerepelt a versenyen. A junioroknál a bevezetõben említett Nagy Gergely mellett a lányoknál Paál Petra a 7. lett, eredménye 37 méter 58 cm. Az ifjúsági fiúk versenyében Varga Patrik 2. lett. 60 méter 42 cm-es eredményénél edzõje, Kis Károly többet várt. Patrik ugyanis a verseny elõtti héten 63 métert dobott edzésen. Ha ezt a formát hozza a versenyen is, akkor övé az elsõ hely. Varga Patrik mögött a 3. helyen végzett Árvai Krisztián 59 méter 57 cm-rel. A bajnokságot követõen egyébként egy idõre mindkét fiú kiesik az edzésekbõl. Patrik kézsérülést szenvedett a hét elején, Krisztián megbetegedett. Az ifjúsági korosztályú lányok között a 6. helyen zárt Teke Adél, eredménye 30 méter 98 cm. A serdülõ mezõnyben Pápáról két fiú és két lány volt. Magas Dávid 41 méter 62 cm-t dobott, ez az 5. helyet jelentette számára. Stumpf Dávid három érvénytelen kísérlettel fejezte be a versenyt. Ez valószínûleg rutintalansága számlájára írható, a téli dobóbajnokság élete harmadik versenye volt. Érmes helyet hozott Szakács Eszternek legjobb dobása. A 45 méter 60 cm-rel a dobogó második fokára állhatott fel. A másik pápai lány, Németh Erzsébet 6. lett 26 méter 90 cm-es teljesítményével. - Tavaly hat, idén nyolc verenyzõ került a legjobb nyolc közé a téli dobóbajnokságon, ez örömteli - mondta a Pápai SE szakvezetõje. Kis Károly elégedettsége ugyanakkor nem teljes, edzésteljesítményeik alapján jórészt többet várt tanítványaitól. ménnyel vonult el az elsõ két negyedet követõ pihenõre. Az elsõ félidõben sokat hibáztak a pápaiak, pontatlanok voltak a hárompontos dobások, a palánk alatti kísérletek és büntetõk is kimaradtak. A harmadik negyedben rõl re feljött a Pápai KC. Vajda Balázs, Kollár Balázs percei voltak ezek az addig csendben ül- harmadik negyed végén aztán eljött Ács Péter ideje. A Pápai KC embere magabiztos hárompontossal egyen- csapata. A Pápai KC legközelebb hétközi mérkõzésen, március 18-án, szerdán játszik hazai pályán. Az Elmax Vasas vezetõsége köszönetet mond mindazon magánszemélyeknek, akik az SZJA 1 %-át a sportegyesületnek adományozták. Az egyesület a befolyt összeget a mûködési szabályzatának megfelelõen használta fel. Adószám: Elmax Vasas Vezetõsége

8 8 Pápa és Vidéke március 12. Négy gólos idegenbeli siker a focinyitányon Gyõzelemmel kezdett a Lombard Az elmúlt szombaton több mint három hónap téli szünet után elkezdõdött a NB II-es labdarúgó bajnokság tavaszi idénye. A nyitófordulóban a Lombard Pápa a Felcsút gárdájával mérte össze erejét. Az idegenbeli találkozón 4-0-ás pápai siker született, a bakonyaljai együttes góljait Tóth Gábor, Bali Péter a télen érkezett csatár kétszer volt eredményes és Alex szerezték. A nagy gólkülönbségû gyõzelemrõl Véber Györggyel, a Lombard vezetõedzõjével beszélgettünk. - Az egész mérkõzésen a mi akaratunk érvényesült nyilatkozta újságunknak Véber György. - Irreális körülmények között, óriási szélviharban, rossz minõsé- ban is futballozni, mi most ennyit engedélyeztünk nekik. A második félidõben, amikor a harmadik gólt is belõttük, azt hiszem fel is adták a találkozót. csapatmunka volt Felcsúton. Mindenki jól látta el a saját feladatát, ám az igazsághoz tartozik, hogy tudunk ennél sokkal jobban is játszani. - Bali Péter és Alex mellett Tóth Gábor is gólt szerzett, ám sérülés miatt le kellett cserélned. - Tóth Gábornak aláfordult a bokája, utána próbált még tíz percet játszani, de a szünetben jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. A hét elején derül ki, Regionális íjász- és edzõképzés Pápán A Magyar Íjász Szövetség elnöksége és az olimpiai utánpótlásért felelõs szakemberek látogattak a közelmúltban Pápára, hogy tájékoztassák az észak-dunántúli régiókból érkezõ íjászoktatókat, egyesületi vezetõket az utánpótlás-nevelés és az új vizsgarendszer követelményeirõl. Mivel Pápán aktív sportélet zajlik, így a szövetség felkérte a Delta Íjász Egyesületet a koordinálási és oktatási feladatokra. Változás az eddigiekhez képest, hogy hét vizsga, illetve hét jelvény megszerzésével érheti el valaki a mester fokozatot. Nemcsak a sportoló érdekelt a jó felkészítésben, mert az eredményes vizsgák után, eszköztámogatást kap az egyesület. Továbbá a regionális központok szakmai segítséget is nyújtanak edzõkölcsönzéssel, tanácsadással, régiós versenyek lebonyolításával. A MÍSZ vezetõsége felhívta a figyelmet, hogy az elsõdleges cél az olimpiára való kijutás és jó szereplés, de a tradicionális és hagyományõrzõ jellegû íjászatot is felkarolja. Az egész napos rendezvény délelõttjén jogi és elméleti elõadásokat tartottak a meghívott szakértõk, a városnézés után pedig gyakorlati bemutatókon sajátíthatták el a résztvevõk az utánpótlás nevelés alapjait. Fekete Gábor íjászedzõ Évkezdés dobogós helyekkel gû pálya fogadott bennünket. Mindehhez nagyszerûen alkalmazkodott a csapat, az elsõ perctõl kezdve a saját játékunkat játszottuk. Ami külön öröm, hogy ez eredményességgel is párosult, az idegenben rúgott négy gól önmagáért beszél. Az utolsó húsz percben két-három százszázalékos gólhelyzetet is elkönnyelmûsködtünk. - Mennyire volt erõs ellenfél a Felcsút? - Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert már a hetedik percben vezetéshez jutottunk. Azt gondolom, tudnak õk ennél sokkal job- - A mérkõzés krónikájához tartozik, hogy a Lombard új igazolása, Bali Péter kétszer is megzörgette a felcsútiak hálóját. - Bali Péter huszonnégy éves csatár, korábban az Integrál DAC-ban és a Vasasban is játszott, élvonalbeli tapasztalattal rendelkezik. Nagyon jó fizikai adottságokkal rendelkezõ labdarúgó, aki magassága ellenére mozgékony is. Örülök annak, hogy Bali Péter két góllal mutatkozott be a Lombardban, és annak is, hogy Alex is eredményes volt. Azonban nem szeretnék senkit kiemelni, igazi hogy milyen súlyos a sérülése. Bízom benne, hogy a hét közepén már csatlakozhat hozzánk. - Szombaton az Ajka látogat a Perutz Stadionba. Véber György ezen a szomszédvári rangadón debütál a pápai szurkolótábor elõtt. - Én szeretem ezeket a meccseket, annak idején az Újpest Ferencváros rangadókon volt a legjobb futballozni. Reményeim szerint szépszámú nézõközönség elõtt játszunk. Nekünk a saját játékunkat rá kell erõltetni az ajkai együttesre. A rajt jól sikerült, menni kell tovább ezen az úton. Március 7-én és 8-án rendezték Budapesten a Wushu Open Hungary elnevezésû nyílt harcmûvészeti és küzdõsport bajnokságot. A versenyen négy pápai sportoló vett részt. Valamennyien dobogón végeztek. A Mantis Kung-Fu SE-bõl Nyári László, Bíró Ádám, Kocsis Martin és Pintér Péter szerepelt a Wushu Open Hungaryn. Nyári László a évesek kategóriájában az 52 kg-os súlycsoportban 2. helyezett lett. Bíró Ádám az ifjúságiak versenyében 75 kg-ban szintén 2. helyezést ért el. Bíró Ádám a versenyt megelõzõen betegeskedett, emiatt 3 kg-ot fogyott, ráadásul mérkõzései mind hosszabbításban dõltek el - mondta a helyezéshez a csapat vezetõje, Pintér Péter. Ugyancsak az ifjúságiak versenyében, de a 85 kg-os súlycsoportban Kocsis Martin az elsõ helyen végzett. Pintér Péter a felnõttek közt 65 kg-ban 2. helyezett lett. Õ az elõzõleg szerzett hasizomsérülése miatt nem tudott kiállni a fináléra. A Wushu Open Hungary az elsõ megmérettetés volt 2009-ben a pápaiak számára. Pintér Péter dicsérte Nyári Lászlót, akinek ez volt élete második versenye. A Mantis Kun-Fu SE tagjai a magyar bajnokság második fordulójára készülnek, amelyet március 29-én rendeznek. Sportajánló Kézilabda férfi NB I/B Bakonyerdõ Elmax Vasas - Pécs KK március 14., szombat 16 óra, sportcsarnok. Labdarúgás NB II.: Lombard Pápa FC - Ajka FC március 14., szombat 16 óra, Perutz Stadion. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 231/2013. B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231/2013.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Rajz Matematika. -2014. október 1. Zenei Világnap tanórai megemlékezés, és levelezős játék-

Rajz Matematika. -2014. október 1. Zenei Világnap tanórai megemlékezés, és levelezős játék- Művészetek, technika és életvitel munkaterv 2014/15 tanév Személyi feltételek: Horváthné Baldauf Marianna Dänhardtné Csizmadia Piroska Matematika - ének Rajz Matematika 5.c osztályfőnök osztályfőnöki mk.

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard)

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2014. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja:

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Szombathely 2015. április 20 hétfő

Szombathely 2015. április 20 hétfő Szombathely 2015. április 20 hétfő Tavaszi Csótó-pótló Hegyifutó A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Szombathelyi Egyetemi SE és a NYME Sporttudományi Intézete közösen rendezte meg a major s papír

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu

Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Nagyon kevés volt az év eleji nyitó bevételünk (8.500 Ft) ezért Mix torna szervezésre és rendkívüli helyzetünk támogatására kaptunk

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben