Szépkorúak nõnapi ünnepsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szépkorúak nõnapi ünnepsége"

Átírás

1 Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta március 12. Közéleti hetilap VII. évfolyam 9. szám Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/ Zsúfolásig megtelt a JMK földszinti elõtere Szépkorúak nõnapi ünnepsége Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola Eltelt az elsõ félév 2008 nyarán a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola és a Batthyány Lajos Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola összevonásával jött létre a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium. Egy félév telt el az összevonás óta, a két intézményben folyó munkáról, feladatokról és tervekrõl Unger Tamás igazgatót kérdeztük. A kezdeti nehézségek után lendületesen folytatódott a munka, elsõként a két intézmény képzési struktúráját kellett összehangolni. A nagyintézményben (a volt Közgazdaságiban) összesen 1608 diák kezdte meg a félévet. Unger Tamás elmondta, ez a magas létszám évek óta nem volt tapasztalható az iskolában. Részletek a 4. oldalon Az év rendõre Orsós Károly rendõrszázadost választották kollégái 2008-ban az év rendõrének. A megtisztelõ címet a Pápai Rendõrkapitányság ünnepélyes állománygyûlésén vehette át, melyet a közelmúltban tartottak a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Orsós Károlyt munka közben értük el irodájában, ahol kitüntetésérõl, a kezdetekrõl és a jelenrõl beszélgettünk. A nõ és a férfi kiegészíti egymást, nemcsak fizikai és pszichikai értelemben, hanem a lét mélyebb értelmében is. idézte II. János Pál pápa gondolatát dr. Kovács Zoltán Pápa polgármestere a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesületének nõnapi rendezvényén március 7-én. Az ünnepi köszöntõben dr. Kovács Zoltán szólt a nemzetközi nõnap történelmi hátterérõl, majd Koffi Annan korábbi ENSZ fõtitkár mondataival és Goethe szép versével kívánt sok boldogságot a hölgyeknek. Folytatás a 3. oldalon - Rettenetesen meglepõdtem, amikor megtudtam, hogy engem választottak az év rendõrének. Kollégáim olyan jól konspiráltak, mint azt a CIA tehette volna csak egy hasonló helyzetben. Az állománygyûlésen megkértek arra, üljek kicsit elõbbre. Ekkor gondoltam, hogy valami hasonló elismerésben részesülök majd, mint a többi munkatársam. Interjú a 3. oldalon Foglalkoztatási fórum Munkahelymegõrzõ és munkahelyteremtõ pályázatokról, a vállalkozások aktuális pályázati lehetõségeirõl, valamint a vállalkozást támogató pénzügyi forrásokról tájékoztatta a kistérségi társulás és a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatási paktum tagjait. Horváth Veronika, a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársa a mikrohitelekrõl beszélt. Folytatás a 2. oldalon Az ókori Egyiptom Mágia és varázslás címmel tartott elõadást Szirbek István mûvészettörténész a közelmúltban az Edvy Malom Fogadóban. Izgalmas, lebilincselõ történeteivel, lendületes elõadásmódjával a közönség valamennyi tagját lenyûgözte. Mint mondta, szeretné egy kicsit közelebb hozni Egyiptomot az emberekhez. Írásunk az 5. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke március 12. Sajtótájékoztató Nehéz helyzetben az önhikis települések is Foglalkoztatási fórum 1421 önkormányzat 44,1 milliárd forintot igényelt mûködtetési gatást, nem jó hír számunkpróbáltuk elérni, de ha Folytatás az 1. oldalról költségeinek fedezésére az önhibájukon kívül ra. Ezek miatt látja be egy minden támogatást meg- Mint mondta, a mikrogatást, hátrányos helyzetbe került önkormányzatok számára rendelkezésre álló keretbõl. Pápa környékén nyolc ilyen település van. Közülük Béb nem kapott pénzt, Kemenesszentpéter, önkormányzat, hogy mûködésképtelenné válik, ugyanis azok a pénzek, amiket kavonnak tõlünk, nagyon nehéz lesz az elkövetkezõ idõszak. Szerintem a kormányhitel a kis- és középvállalkozások támogatását szolgálja. Az alapítványuk azokat is Kemeneshõgyész, Nyárád, Bakonyjákó, Mepunk, már túlélésre sem zat az ilyen lépésekkel azt támogatja, akik jelenleg zõlak, Egyházaskeszõ is csak töredékét annak, amit kért. elegendõk. Megmondom szeretné elérni, hogy a kistelepülések még nem támogathatók a Errõl tartott sajtótájékoztatót múlt szerdán dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ. õszintén, bohócságnak tartom, hogy csak annyi pénze rákényszerülje- nek az egymással való társulásra, de hát ez a kisfalvak kereskedelmi bankok által. Céljuk, hogy minél kedvezõbb hitelt tudjanak ajánla- A Parlament 2008-ban a életét fogja veszélyezni ügyfeleiknek, nemcsak központi költségvetésbõl tetni. Ez nagy visszalépés kamat tekintetében, hanem 12,5 milliárd forintot szavazott lenne, hiszen pontosan a járulékos költségeket illetõen meg az önhibájukon kí- vül hátrányos helyzetbe került, azaz az úgynevezett önhikis önkormányzatok megsegítésére. Ez egy felülrõl nyitott kassza, ha több az igény, akkor többet lehet belõle elvileg kapni, fogalmazott dr. Kovács Zoltán, a térség országgyûlési képviselõje. azért szüntették meg annak idején a tanácsi körzeteket, hogy mindenki vegye saját kezébe a sorsát, és próbálja a maga útját a legjobban egyengetni. Vannak körülöttünk sokkal okosabb országok, ahol a kistelepüléseket nem akarják megölni, hanem inkább segítik õket, is. Továbbá szólt a hivül telkonstrukciókról, azokról a vállalkozásokról, melyek nem részesíthetõk mikrohitelben. Szent-Iványi Nóra kistérségi koordinátor röviden ismertette az Új Magyarország Fejlesztési Terv aktuális pályázati lehetõségeit; a tõlük vehetnénk példát. Gazdaságfejlesztési Opera- - Soha ennyi önkormányzat nem nyújtott be kérelmet Egyébként szerintem a magyar közigazgatás megváltív Programot, a Környezet és Energia Operatív Progra- önhikis támogatásra. toztatásán sokat lehetne mot, valamint a régiónkra Ez gyakorlatilag az önkormányzatok felét jelenti, de az igény is hihetetlen: 44,1 milliárd forint. A felülvizsgálatot követõen 1364 önkormányzat részérõl fogadtak be igényt, de õk csupán 9 és fél milliárd forintot szám alatti településeken van egy önkormányzatnak spórolni, például szerintem nagyon magas a körjegyzõségi hivatalok száma. De én csak egyben bízok, abban, hogy hamar eltelik az elõttünk álló egy év fogalmazott Béb polgármestere. Varga Bea vonatkozó Közép-Dunántúli Operatív Programot. Ezt követõen felhívta a figyelmet a pályázati rendszer buktatóira és a változásokra. Soós Ferenc, aközép-dunántúli Regionális Munka- kapnak, tehát ötödét annak, semmilyen tiszteletdíjat (mert kicsi!), hogy feladja a mint amit szerettek volna. Akik kapnak, azok is csupán körülbelül az igényelt nem vesznek fel a képviselõk, és legtöbb esetben nem fõállású polgármester kerül közüzemi számláit, sõt lassan már azokat sem. Csak annyit kapunk, hogy kifi- összeg felét kapják megválasztásra. Ez azt is zessük a szolgáltatókat, meg. Egyébként érdemes jelenti, hogy az ilyen intézkedésekkel akik persze meg minden összehasonlítást tenni az nem lehet je- zokszó nélkül emelik díjai- A játszótéri dohányzást tiltó rendelettervezetet nyúj- elõzõ évekkel: 2006-ban 36 lentõsen spórolni. kat. A kilencvenes években tott be a közelmúltban Szirbek Rita,aMagyarSzocialista milliárd volt az igény, és 28 - Véleményem szerint a beszerzett eszközeink, gépeink Párt önkormányzati képviselõje. Ennek részleteirõl a milliárdot kapott 1362 kormányzati hivatalokban folyamatosan elrom- várkerti játszótéren tájékoztatta a helyi sajtó képviselõ- önhikis önkormányzat, és a háttérintézményekben lanak, helyettük újat venni it ben, amikor jelentõsen megszigorodtak a feltételek, még 21 milliárd volt sok a párhuzamosság, és rendkívül nagy létszámmal dolgoznak. Ezekbõl lehetne nem tudunk, nagy gond kifizetni ma már a telefonvagy internetdíjat, de hát A rendelettervezet értelmében a pápa város köz- rendeletet elfogadja, a dohányzás tilalmát az érintett az igény, és 17 milliárdot egy egységes kormányhi- hogyan mondjuk le ezeket? igazgatási területén lévõ helyeken táblák kihelyezé- kapott 1186 önkormányzat. vatalt szervezni, amellyel Ma már szinte kuncsorognunk játszótereken, illetve azok sével jelzik majd ban öt önhikis község jóval nagyobb megtakaríben, kell a fennmaradá- öt méteres körzetében len- Szirbek Rita elmondta, a volt a pápai kistérségtást lehetne elérni, mint sunkért, bár szerintem ma ne tilos a dohányzás. A ren- megalkotandó rendeletnek 2007-ben egy, adott esetben az önkormányzati Magyarországon az a cél, deletet megsértõkre a kez- nem elsõsorban a büntetés képviselõk létszá- ban pedig nyolc. Tartósan hogy megszûnjön az élet a deti türelmi idõt követõen a célja, hanem a figyelem- erre a támogatásra szorul mának csökkentésével. Ráadásul, kisfalvakban, és hogy a vi- kettõtõl tízezer forintig terfelhívás. Figyelemfelhívás például Kemenesszentpéter, ha például egy öt fõdéki emberek ne akarjanak jedõ helyszíni bírságot ró- arra, hogy a dohányzás - a Egyházaskeszõ, Mezõlak. bõl álló képviselõ-testületet semmit. Persze a kormányhatnának ki a közterü- passzív dohányzás is - valóleményem Mindebbõl az én vé- csökkentünk hárommal, zat nem szüntet meg, halet-felügyelõk. Amennyiban káros az egészségre, és szerint arra lehet akkor gyakorlatilag a falu nem olyan intézkedéseket ben a képviselõ-testület a a leginkább veszélyeztetet- következtetni, hogy az egészét érintõ kérdésekben hoz, melynek következté- önkormányzatok rendkívül két ember döntene, ez ben rájönnek a polgármesterek, hogy nem tudnak nehéz helyzetbe kerültek. pedig messzemenõkig távol Egyébként az elutasításokat van a demokráciától fo- már csinálni semmit nyi- Közlemény és a csökkentett kifizegalmazott dr. Kovács Zollatkozta Horváth János,Bé- téseket azzal indokolták, tán. kás polgármestere. hogy az önkormányzatok Az önhikis önkormányzatok - A támogatás teljes megvonása egyes esetekben nem tettek eleget a racionalizálási intézkedéseknek számára nyúj- tandó támogatások mûködnül nagyon kedvezõtle- érinti az amúgy is csõd mondta tetési költségek fedezésére közeli helyzetben lévõ öntandó dr. Kovács Zoltán. szolgálnak. Ezek az önkormányzatok kormányzatunkat mondta A rendelkezésre álló keretet nem a rossz gaz- elkeseredettségének hankormányzatunkat a minisztériumi döntés nem használta ki, dr. Kovács Zoltán azt mondta, dálkodás miatt kerültek nehéz helyzetbe, hanem azért, mert az elsõdleges központi got adva Hauber János, Béb polgármestere. Számomra ez azt jelzi, hogy a kormányzatnak ez a finanszírozás rendkívül juttatások és saját bevételeik egyáltalán elégtelen a mai helyzetben, amin az sem segítene, ha az nem fedezik önkormány- zati feladataik ellátásának nem fontos, hogy a kistelepülések valahogyan átvészeljék a mostani nehéz önkormányzatokban lévõ költségeit. képviselõk számát csökkentenék, - Az, hogy nem kaptuk idõszakot. Céljainkat eddig Az Alapítvány számlaszáma: hiszen az 1500 lélek- meg a teljes igényelt támo- valahogyan mindig meg- ügyi Központ szakmai fõigazgató-helyettese elmondta, Közép-Dunántúl a válsággal leginkább sújtott régió az országban. Ez abból fakad, hogy a rendszerváltás után kialakult iparszerkezet elsõsorban az autóiparra, valamint annak iparágaira épült. A regionális munkaügyi központba eddig 6500 elbocsátást jelentettek be, ebbõl 1400 körüli a Veszprém megyét érintõ szám. Nincsenek még a folyamat végén, a több száz fõs leépítések jelenlegi is tartanak. Minden olyan pályázatot, ahol valós a munkahelyvesztés veszélye, támogat a munkaügyi központ. Jelenleg több mint 10 milliárd forint szabad pályázati forrás áll rendelkezésükre munkahelymegõrzésre, közel 5 milliárd munkahelyteremtõ beruházás támogatásra. A napokban döntött a kormány egy újabb 30 milliárdos munkahelymegõrzõ csomagról. Amennyiben ez sem lenne elegendõ, úgy további források biztosítását tennék lehetõvé uniós forrásokból. M.A. A játszótéri dohányzásról tek a gyerekek. A képviselõ rámutatott, az ország több településén köztük Hódmezõvásárhelyen, Békéscsabán, Székesfehérváron és a fõváros több kerületében már megalkottak hasonló rendeleteket, amelyeknek bevezetése óta pozitívak a tapasztalatok. A sajtótájékoztatón elhangzott, a rendelettervezet bizottsági véleményezés után kerülhet a képviselõ-testület elé, és a testületi ülésen születik végsõ döntés a bevezetésérõl. -p- Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy dr. Kovács Zoltán és Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõk megalapították az Összefogás Pápa város beteg gyermekeiért Alapítványt, melyet a Veszprém Megyei Bíróság nyilvántartásba vett. Az Alapítvány célja, hogy anyagi támogatást nyújtson a Pápa város közigazgatási területén élõ 18. életévnél fiatalabb személyeknek vagy családjuknak olyan gyógyító eljárásokhoz, mûtétekhez, gyógyászati segédeszközök, diagnosztikus eszközök, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények megvásárláshoz és azok járulékos költségeihez, amelyeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részben vagy egyáltalán nem finanszíroz, és a szülõk vagy a tartásra kötelezett más személyek anyagi körülményei nem teszik lehetõvé, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár helyett a költségeket vállalják; továbbá indokolt külföldi gyógykezelés vagy mûtét támogatása. Amennyiben az Alapítvány céljainak megvalósításához hozzá kívánnak járulni, felajánlásaikat köszönettel fogadjuk. az Alapítvány Kuratóriuma

3 2009. március 12. Pápa és Vidéke 3 Egészségügyi nap a kórházban Mammográfiás készüléket mûködtetnek A pápai kórház utóbbi másfél évérõl és jövõbeni terveirõl esett szó az intézmény egészségügyi napján, melyet a közelmúltban tartottak. Pápa város önkormányzata és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ közösen szervezte a programot, melyre meghívást kaptak a képviselõ-testület tagjai, a háziorvosok és a környékbeli polgármesterek is. Dr. Kovács Zoltán, Pápa polgármestere, országgyûlési képviselõ köszöntõjében vázolta az eltelt idõszak gondjait, problémáit. Ez az igen nehéz idõszak 2006 óta tart, kezdetben a pápai kórháznak nem volt adósságállománya, az elmúlt években azonban történt egy struktúraátalakítás, bevezették a brüsszeli kritériumokat célzó konvergeciaprogramot, melynek legnagyobb áldozata a magyar egészségügy lett. Ennek következtében a pápai kórház elveszítette aktív ágyainak 26 százalékát. De mára már hiába van összefogás több tekintetben is az egészségügyben dolgozók részérõl, hiába próbál az önkormányzat partner lenni a racionalizálási intézkedésekben, az adósságállomány milliós nagyságrendet ért el, mondta városunk polgármestere. Dr. Vörös Ibolya fõigazgató a programon arról beszélt, hogy az eltelt idõszakban a város támogatását mindig maguk mögött tudva milyen változások történtek az intézményben ben az intézményi átalakítást segítõ pályázaton több mint 48 millió forintot nyertek, melybõl 22 milliót akadálymentesítésre fordítottak, 17 millióból pedig a krónikus osztály feltételeit javították, mely nagy elõrelépést jelentett az intézmény számára. - Ebbõl a pénzbõl tizenegy kórtermet újítottunk fel, hat vizesblokkot alakítottunk ki a kor elvárásainak megfelelõen, és a mozgáskorlátozottak számára is létrehoztunk egy nagyon kényelemes vizesblokkot. Kicseréltük a villanyvezetékeket, a hidegburkolatokat, kifestettük a szobákat, és a nõvérek szociális blokkjai is felújításra kerültek. A városkörnyéki polgármesterek hozzájárulása is szükséges volt ahhoz, hogy a kialakítások barátságosabbak legyenek. Ez igen fontos, hiszen az ápolási osztályon sokszor még fél évnél is tovább tartózkodnak a betegek, s nem mindegy, hogy milyen körülmények között élik mindennapjaikat. Ha eljön valaki hozzánk, és megnézi most az ápolási osztályt, láthatja, hogy nem fehér falak vannak, hanem vidám színesek, amelyekre még virágok is kerültek részletezte dr. Vörös Ibolya. Sajnos az egészségügyben bizonytalan a helyzet, a finanszírozás elégtelenül mûködik, ez az oka annak is, hogy idõrõl idõre felröppennek hírek Pápán egy-egy kórházi osztály bezárásáról. Ezeknek jelenleg nincs semmi valóságalapjuk, mondta a fõigazgató. - Országos szinten is lehet hallani arról, hogy bizonyos osztályokat bezárnak, és megyén, illetve régión belül olyan törekvésekrõl is szólnak a hírek, hogy egyes intézményeket integrációban kívánnak mûködtetni. Körülbelülfélévvelezelõtt valóban tárgyaltunk arról, hogy ha a pápai kórház gazdálkodását nem tudjuk olyan mértékben pozitív irányba fordítani, mely az adósságállomány csökkenését megállítaná, akkor a mi intézményünk is erre a sorsra jutott volna. De el kell, hogy mondjam, nálunk mindenki belátta annak szükségességét, hogy a betegellátás csak akkor tud megmaradni a pápai kórházban, ha mindenki valamilyen mértékû kompromisszumra hajlandó. Valamennyi szakmának át kellett gondolnia azt, hogy milyen keretek között, milyen ágyszámon tudja tevékenységét továbbra is folytatni. Ez nem feltétlenül feladatszûkülést jelentett. Ugyanis a gyógyítás technikájának változása következtében vannak olyan betegségcsoportok, amelyek már nem igényelnek annyi kórházi ápolási napot, mint régebben, de elõfordulnak olyan betegségcsoportok is, melyek egyáltalán nem kórházi, hanem járóbeteg-ellátás keretében gyógyíthatók. Ebbõl következõen a kórház belsõ struktúrája némiképp átalakult, a szakmacsoportokkal egyeztetve sikerült átcsoportosítani az aktív ágyakat. Ennek eredményeként a volt gégészeti osztályra költözött a fülorr-gégészeti és az urológiai szakmacsoport, a szemészet maradt a helyén, de el kell, hogy mondjam, hogy ezek a kis sebészeti szakmák kevesebb ágyszámon végzik tevékenységüket. A belgyógyászati aktív ágyak ben 71-rõl 50-re csökkentek. Ez óriási kiesés volt, melyet úgy tudtunk kompenzálni, hogy a krónikus ellátás terhére végeztük a betegellátást. A belgyógyászat most a volt urológiai részlegen várja a betegeket részletezte a fõigazgató. A kórházvezetés természetesen keresi a további túlélési lehetõségeket. Ide tartozik például az éberkómás betegek ellátása is, mely sem a megyében, sem a régióban nem megoldott. Jelenleg pályázat útján törekszenek arra, hogy a hospice-ellátást is bevezessék az intézményen belül. Az elképzelések között szerepel még a mozgásszervi rehabilitáció és az egészségmegõrzés is. Utóbbit szolgálja a mammográfiás készülék beszerzése. A készüléket 2008 októberében vásárolta a kórház, a beszerzéshez szükséges 17 millió forintos összeget az önkormányzat biztosította. vb Szépkorúak Folytatás az 1. oldalról Korábban az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola ebédlõjében tartotta nõnapi rendezvényét a nyugdíjas egyesület, ezúttal új helyszínként a Jókai Mór Mûvelõdési Központ földszinti elõcsarnokában szervezték az ünnepi programot, ahol Baán Éva. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesületének új elnöke az elõteret zsúfolásig megtöltõ résztvevõk elõtt köszönetet mondott a nyugdíjas egyesület vezetõségének a segítségért, és jó szórakozást kívánt a délutáni programhoz. A nõnapi rendezvényre eljött Csõréné Põr Eszter, nõnapja az Egyesített Szociális Intézmények igazgatója, valamint Veszpréminé Turtsányi Valéria, a JMK igazgatónõje is. A köszöntõ szavak és a koccintás után elõször Müller Kata, a JMK Vadvirág Néptáncegyüttes tagja szép népdalcsokorral kedveskedett a szépkorúaknak, majd a Nyugdíjas Énekkar lépett színpadra, akik erre az alkalomra állították össze mûsorukat. Az ünnepi programot a Pápai Musical Stúdió örökzöld slágerekbõl és operett dallamokból álló elõadása zárta a pápai szépkorúak elmúlt szombati nõnapi ünnepségén. Polgár Szilárd Nemesszalók község önkormányzata pályázat alapján meghirdeti a Fõ u. 10 szám alatti volt szolgálati lakását. Irányár 8 M Ft. Értékesítésre kínáljuk továbbá építési telkeinket 200 Ft/m2 áron. Pályázat benyújtási határideje: március 31. Érdeklõdni lehet:89/ Az év rendõre Folytatás az 1. oldalról - Az állománygyûlésen elhangzott, hogy csupán négy éve dolgozik a Pápai Rendõrkapitányságon. - Pesten születtem, ott nõttem fel és kezdtem el dolgozni. Pályám java részét is ott teljesítettem. Összesen 19 évet töltöttem a Budapesti Rendõr-fõka- lesz a hangsúlyosabb, ugyanis nem valószínûsíthetõ, hogy a gazdasági válság hatására a közlekedési balesetek száma nõ. Ha kevesebben tankolnak a kutaknál, akkor kevesebb autó lesz az utakon. Viszont a tömeges állásvesztések, az életszínvonalnak a csökkenése bizonyos rétegekben indukálhat többletet a vagyon elleni bûncselekmények terén. Ezért a vagyonvédelemre, azt hiszem, erõteljesebben kell majd a jövõben fókuszálni. - Miért a rendõri hivatást választotta? Talán édesapja példáját követte? - Nem. Édesapám mérnök, édesanyám orvos, így nem kis felhördülést keltett a családban a döntésem. Bizony, én még a pártállamban lettem rendõr. Sõt meg kell mondanom, hogy a gimnáziumi osztálytársaim is elfordultak tõlem akkoriban. Valami olyat tettem, amit nem vártak tõlem. Ennek ellenére nem léptem be a magyar szocialista munkáspártba. Hirtelen felindulásból lettem rendõr, és késõbb mindig megtaláltam azokat a beosztásokat, melyek az alkatomnak megfe- pitányság állományában, ahol különbözõ szakterületeken dolgoztam. Idõközben a magánéletem Veszprém megyében folytatódott. Elõször Várpalotán találtam munkát, ott voltam egy évig. Onnan ismerem a kapitány urat, akit Várpalota élérõl Pápára helyeztek. leltek. Nem bántam meg, Stábja részeként én is jöttem vele, miután felkért erre a megtisztelõ feladatra, hogy rendõr lettem! Különösen nem bántam meg most, a gazdasági válság- amit nagy örömmel ban, amikor olyan kevés a vállaltam. - Milyen pozíciót tölt be jelenleg, biztos munkahely. Beszéltünk arról, hogy a vagyon és ez milyen feladatok- elleni bûncselekmények kal jár? - A kapitányság megelõzési számában emelkedés várható, ami nyilván azt is elõ- elõadója vagyok. A revetíti, hogy a rendõrség rendõrségen ennek két oldala létszámát belátható idõn van: a bûnmegelõzés belül nem lehet csökkente- és a balesetmegelõzés. Országos és megyei szinten ez ni. Ez azt jelenti az itt dolgozók számára, hogy az õ több személy között oszlik munkájuk biztos. Így 45 meg, a városi kapitányságokon évesen azt gondolhatom, egy ember látja el ezt a talán kitart a nyugdíjamig. feladatot. Mindkettõnek Kívánhat-e ma többet egy próbálok megfelelni úgy, átlagember, minthogy ahogy az élet kihívásai diktálják. nyugdíjig biztosítva látja a Véleményem szerint munkáját, amit nagyon a jövõben a bûnmegelõzés szeret? Meleg Andrea Hétvégi viharkárok A szokásosnál több jelzés futott be hétvégén a pápai tûzoltóság ügyeletére a viharos szélnek köszönhetõen. A részletekrõl Németh Tamás tûzoltó alezredes, városi parancsnok tájékoztatta lapunkat. Mint mondta, hét alkalommal jelentettek káreset a tûzoltóságra. Többségében villanyvezetékre és épületre esett kisebb-nagyobb faágak okoztak riadalmat. Ezenkívül ledõlt egy kémény, aminek következtében megsérült a ház tetõszerkezete, így idõlegesen lakhatatlanná vált. Jelentõs kárt okozott az a tûzfal, mely Ugodon omlott rá a szomszédos épület garázsára és az ott lévõ gépjármûre. Ezeknél a káreseteknél minden alkalommal történt kézi beavatkozás. Ez annyit jelent, hogy kézi erõvel hordták el a törmeléket és szabadították ki az omladék alól a gépkocsit kollégái, míg a letört ágakat motorfûrésszel távolították el. Személyi sérüléssel szerencsére egyik eset sem járt. Meleg Andrea

4 4 Pápa és Vidéke március 12. Heitler Lászlóné matematikaverseny A legjobb matematikusok A hét elején rendezték meg a Heitler Lászlóné matematikaversenyt a Munkácsy Mihály Általános Iskolában. A megmérettetésen pápai és környékbeli általános iskolások és kisgimnazisták vettek részt. Az elsõ fordulóban a gyerekek száma meghaladta a százat, a döntõbe harmincan jutottak be. A feladatok nem kapcsolódtak szorosan az általános iskolai tananyaghoz, a legjobban teljesítõk könyvjutalomban részesültek. A Munkácsy Mihály Általános Iskolában már hagyomány, hogy minden évben megrendezik a Heitler Lászlóné matematikaversenyt a éves gyermekek számára. Az elsõ fordulóban meghaladta számuk a százat, a döntõbe harmincan jutottak be. - Az egyik célja versenyünknek az, hogy nagyon kedves kolléganõnk, Heitler Lászlóné emléke elõtt tisztelegjünk, a másik pedig az, hogy a matematikában jó teljesítményt nyújtó, kiemelkedõ képességû gyerekeket felfedezzünk és versenyeztessünk. Sok országos matematikaverseny létezik, de itt helyben is megmérettethetik magukat a diákok - mondta Tóthné Nagy Judit matematikatanár, munkaközösség-vezetõ. A verseny feladatai nem kapcsolódnak szorosan az általános iskolai tananyaghoz, túlmutatnak azon. - Gondolkodtató, logikai feladatokat adunk, olyanokat, melyekhez feltétlenül szükséges a készülés, a gyakorlás. Ezért szeretném is megköszönni az iskolákban tanító kollégáimnak, hogy veszik a fáradságot, s minden évben felkészítik a gyerekeket, majd elhozzák õket a versenyre. A mai világban ez már nem egyértelmû fogalmazott Tóthné Nagy Judit, aki azt mondta, a döntõben résztvevõ diákok mindannyian gyõztesei a versenynek, hiszen már az elsõ fordulón túljutottak. Õk valamennyien oklevélben részesültek. Az elsõ helyezettek könyvjutalmat kaptak. Elsõ helyezést ért el évfolyamában Palányi Ákos (Gyurátz), Steiner Csaba (Szent László), Hercz Balázs (Erkel), Koncz Gergõ (Türr) és Rostás Farkas Bertalan (Munkácsy). Varga Bea Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola Folytatás az 1. oldalról - Igyekeztünk mindkét intézményben hasonló oktatási feltételeket teremteni. Fõként a tagintézményben kellett olyan informatikai központot létrehozni, amely minden szempontból megfelel az elvárásoknak hangsúlyozta az igazgató. Az összevonás után a szakok tekintetében a nagyintézmény alapképzésében nem történt változás, az üzleti kommunikáció, a közgazdasági gimnázium, a vállalkozás pénzügyi és a gazdasági informatika szakirányok továbbra is népszerûek. A tagintézményben (a volt mezõgazdasági) a kereskedelmi és vendéglátóipari szakképzés változatlanul megmaradt, a mezõgazdasági szakmacsoporton belül azonban új szakirányok jelentek meg. - A következõ tanévre meghirdettük az erdészeti, a biogazdálkodási, a kertészeti és a vadgazdálkodási szakirányokat. A problémát a feltételrendszer biztosítása jelentheti, mert erre jelenleg az intézmény tangazdasága nincs felkészülve. Ott leginkább az állattenyésztési és növénytermesztési ágazat áll a középpontban. Erdészettel, kertészettel, vadgazdálkodással ez a régi tangazdaság Eltelt az elsõ félév nem foglalkozik magyarázta Unger Tamás. A tervek között szerepel egy teljesen új, farmjellegû tangazdaság kialakítása, melynek feltételrendszere illeszkedik a szakmacsoportban oktatott szaktárgyakhoz. Így bemutatójelleggel kielégítené az erdészetet, kertészetet, bio-, illetve vadgazdálkodást oktató képzések gyakorlati igényét. - Szakítani szeretnénk ezzel a viszonylag nagy létszámú állománnyal. Az új tangazdaságban körülbelül 5-10 tehénbõl álló állatállománnyal kell számolni, ezenkívül szeretnénk erõsíteni a kertészeti, illetve vadgazdálkodási vonalat: gyümölcsöst, zöldségkertet szeretnénk kialakítani, és igyekeznénk a szarvasmarha mellett juhokkal, sertésekkel is foglalkozni, ezenkívül az intézmény lovait is itt tartanánk tette hozzá az intézmény igazgatója. A kereskedelmi szakképzés feltételrendszerének megteremtéséhez elõreláthatólag újra tanboltot hoznak létre a városban. - Ez a belvárosban egy szupermarket formájában valósulna meg, amelyet szakképzett pedagógusok segítségével teljes mértékben a diákok irányítanának. Ennek az eszközrendszerét az intézmény a TIOP pályázat keretein belül megpályázta, és meg is nyerte tájékoztatott Unger Tamás. A TÁMOP és a TIOP pályázati rendszerben a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium nagy összegû támogatásban részesült. - A nagyintézmény esetében a teljes akadálymentesítés fog megvalósulni, ezenkívül a kollégiumban pedig a fürdõk, valamint a szociális helyiségek felújítási munkálatait kezdhetjük meg mondta az igazgató. A TIOP pályázati keretben a Pápai Szakképzésszervezési Társulás önrésszel együtt 802 millió forintot fordíthat épületfelújításra, bõvítésre illetve eszközbeszerzésre. - A fõépületet fogjuk kibõvíteni egy aulával, 8 tanteremmel illetve szociális helységeket is itt tudunk majd kialakítani. Emellett a régi épületeknek a részleges felújítása is megvalósulhat: egy négy tantermes blokkot tudunk teljes egészében felújítani és modern multimédiás eszközökkel ellátni. Ugyanebben a blokkban konferencia-, nyelvi és számítástechnikai szaktanterem is helyet kap részletezte Unger Tamás. A pályázatok támogatási szerzõdését február végén aláírták. Unger Tamás bízik abban, hogy az építkezéseket már májusban elkezdhetik, hogy szeptemberben, a tanév elsõ hetében a diákok újult környezetben folytathassák tanulmányaikat. Az iskolarendszerû képzéseken kívül mindkét intézmény jeleskedik a felnõttképzésben, ma már a tag- illetve a nagyintézmény is regisztrált felnõttképzési intézmény. - A nagyintézményben most már második éve tudott elindulni a mérlegképes könyvelõi képzés, a tagintézményben pedig továbbra is el fog indulni a gazdaképzés valamint a növényvédõ és méregraktár-kezelõ képzés foglalta össze az igazgató. Mindkét intézmény igyekszik a diákoknak az oktatáson kívül olyan lehetõségeket biztosítani, amelyek számukra nyelvtudás, szakmai ismeretek fejlesztése szempontjából fontos lehet. Ilyenek például az európai uniós Leonardo és a Comenius projekt. Ezenkívül a nagyintézményben ECDL vizsgaközpont és bejelentett szakmai nyelvvizsgapont mûködik, amely emeli a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium színvonalát. mo Farsangbúcsúztató Mihályházán Több éve hagyomány már Mihályházán, hogy a farsangi szezont a mihályházi asszonykórus fellépése zárja. Idén sem volt ez másképp. Február 28-án, szombaton zsúfolásig megtelt a kultúrház. Mint minden alkalommal, az asszonyok most is hatalmas sikert arattak. A mûsor végére nem maradt szem szárazon a sok kacagástól. - Minden évben nagy érdeklõdés kíséri farsangbúcsúztató mûsorunkat. Ez alkalommal kétórás összeállítással készültünk. Életünk fõbb eseményeit próbáljuk tréfásan, dalban elmondani; a születéstõl, a gyerekkoron át, az esküvõig. A mûsorunkat rövid, vidám prózai részekkel tesszük még színesebbé, de természetesen a fõszerep az éneklésé lesz. Saját magunk válogattuk ki a dalokat és állítottuk össze a mai programot. A zenei alapot a Turné együttes vezetõje segített elkészíteni - avatott be a részletekbe Süle Gyuláné, a kórus tagja. Mint mondta, elsõsorban népdalokat énekelnek, de néha kikacsingatnak az operettek, a slágerek világába is. Hangjukhoz azonban a régi, hagyományos népdalok illenek. A dalokat a kórus legidõsebb tagja, Paulics Kálmánné, Ilonka néni tanítja be. Sok helyen felléptek már. Legközelebb Abasárra készülnek a Katona- és Bordal Fesztiválra, melyre harmadik alkalommal kaptak meghívást. A mihályházi asszonykórus idén ünnepli 15. születésnapját - tette hozzá Süle Gyuláné. Méltán büszke a község asszonykórusára, akinek neve ismerõsen cseng a környéken. Segítséget polgármesterüktõl Mészáros Gézától kapnak, aki saját költségén fedezi az utazással járó kiadásokat. Meleg Andrea A kalendárium szerint március 21-e a tavasz elsõ napja, de eddig nem sok minden utalt arra, hogy hamarosan megérkezik a kikelet. Bár több mint egy hete van arra a természetnek, hogy behozza lemaradását. Valljuk be õszintén, már nagyon vágyunk mindannyian egy kis napsütésre, madárcsicsergésre. Szeretnénk látni, hogy virágba borulnak a fák és érezni bódító illatukat, hiszen a szürke hétköznapok egybõl elillannak a tavasz beköszöntével. Nemcsak a természet, mi is újjáéledünk. Vajon Önök várják már a tavaszt? - tettük fel heti körkérdésünkben. Szilvási Istvánné - Természetesen nagyon várom már a tavaszt, hisz ebben az évszakban jön a jó idõ, és végre kimozdulhatunk a lakásból. Szeretek veteményezni, kapálni, alig várom a kerti munkákat. Annál pedig nincs is jobb, amikor frissen kerül az asztalra a gyümölcs és a zöldség. Hamarosan jön a húsvét és az ezzel járó tavaszi nagytakarítás. Imádok az Várja-e a tavaszt? unokáimmal napsütésben sétálni, és játszótérre is gyakran elviszem õket. A muskátlikat már átültettem, hisz van két teraszom és rengeteg virágom. Ebben lelem örömöm. Sárközi István - Alig várom, hogy megérkezzen a jó idõ. Ennek elsõsorban anyagi okai vannak, hisz nem kell majd fûteni, és a villannyal is lehet spórolni. A jelen pillanatban semmi biztatót nem látok arra, hogy az ország kilábaljon elkeserítõ gazdasági helyzetébõl. Úgy érzem, problémás idõszak következik valamennyiünk életében, így nem tudok igazán örülni a napsütésnek. Bár azért reménykedem, kicsit majd felvillanyoz. Rokkant nyugdíjasként besegítek a feleségem munkájába, idõm sem jutna mellette a tavasz nyújtotta örömök élvezetére. Bróthág Tamásné - Nagyon várom a tavaszt, hosszú volt a tél. Szeretek kimenni a szabadba, élvezni a természetet. Lakótelepen lakok, így alig várom a szép idõt, hogy kimozdulhassak otthonról. Ezenkívül elkezdõdött a húsvétot megelõzõ negyvennapos böjt idõszaka. Katolikus lévén számon tartom, de csak nagypénteken nem eszem húst. Amint kisüt a nap elkezdem a tavaszi nagytakarítást; ablaktisztítást, függönymosást. Szeretem az élet vidám dolgait nézni, és ilyen a tavasz is. Meleg Andrea

Pápa és Vidéke. A Magyar Kultúra Napja. A RET elutasította a javaslatot. Csengõszó. A szakképzés-fejlesztési. stratégia.

Pápa és Vidéke. A Magyar Kultúra Napja. A RET elutasította a javaslatot. Csengõszó. A szakképzés-fejlesztési. stratégia. Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. január 25. Közéleti hetilap V. évfolyam 3. szám Õrzõk, vigyázzatok a strázsán! A Jókai Mór Mûvelõdési Központban rendezték január

Részletesebben

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi Pápa és Vidéke 2011. november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Egyszer véget ér a lázas ifjúság...

Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2009. május 7. Közéleti hetilap VII. évfolyam 17. szám Elballagtak végzõseink Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/311-290

Részletesebben

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón Pápa és Vidéke 2012. november 1. Közéleti hetilap X. évfolyam 22. szám Hõsökre és áldozatokra emlékeztek Civil repülõgépeket is fogad majd a reptér Kettõs hasznosítású lesz a pápai bázisrepülõtér, mely

Részletesebben

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. május 27. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 19. szám Akadály- és díjugratóverseny Lovas nap Csóton Holland módszert mutattak be a Ballában Új tanulásszervezési formák

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa továbbra is a Fidesz egyik fellegvára

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám

Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Õrzõk, vigyázzatok a strázsán A Magyar Kultúra

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 nyílt napot rendeztek Pápán Pápa TV-s szülinap

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

OMSZ rendszerébe. Az 1990-es évek közepétõl kezdve ugyanis az egyes mérõállomások eltérõ eszközöket

OMSZ rendszerébe. Az 1990-es évek közepétõl kezdve ugyanis az egyes mérõállomások eltérõ eszközöket Pápa és Vidéke 2013. április 4. Közéleti hetilap XI. évfolyam 7. szám Korszerû eszközökkel a pontos elõrejelzésért Kéttornyúlakon is lehet részönkormányzat Testületi ülés Márciusi ülését tartotta múlt

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Akik mertek nagyot álmodni

Akik mertek nagyot álmodni 2011. március 17. Közéleti hetilap IX. évfolyam 10. szám Ünnepi megemlékezés Akik mertek nagyot álmodni Ünnepi állománygyûlés Legyen béke, szabadság és egyetértés, ezt akarjuk ma is - fogalmazott Berek

Részletesebben

Szolgálatba állt a jávorszarvas

Szolgálatba állt a jávorszarvas 2009. július 30. Közéleti hetilap VII. évfolyam 26. szám Megújultak a rendelõk Az Alapellátási Intézet rendelõinek renoválási munkálatai jól haladnak Pápán. Múlt szerda délelõtt hivatalosan is átadták

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. július 17. Közéleti hetilap VI. évfolyam 28. szám

Pápa és Vidéke 2008. július 17. Közéleti hetilap VI. évfolyam 28. szám Pápa és Vidéke 2008. július 17. Közéleti hetilap VI. évfolyam 28. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Színes programok váltották egymást Falunap

Részletesebben

Pápán a harmadik repülõgép is

Pápán a harmadik repülõgép is 2009. október 15. Közéleti hetilap VII. évfolyam 37. szám Attyapuszta Idõsek hete Ebben az évben ünnepli fennállásának ötvenéves évfordulóját a Pápakovácsi Idõsek Otthona. A festõi környezetben található

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

Német nemzetiségi nap

Német nemzetiségi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 18. Közéleti hetilap IV. évfolyam 19. szám Újabb Lombard gyõzelem Az Újpest és a Diósgyõr ellen elért gyõzelmek után az elmúlt

Részletesebben