cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz."

Átírás

1 cserkészszemmel: XLIX. évf. 8. szám z első világháború jl cse rkészáj ról áború z első világh inte rjú rás G ryneus And lkuló r felfedező tábo hsonlóság? bosszúállók

2 trtlom Földindulás 3 Gsztrovás: Expert-GH 20 Progrmjánló 4 Hsonlóság: Bosszúállók 24 CserkéSzáj jl: Az első világháború 6 Bi-Pi írási z első világháború idején 26 Interjú: Gryneus András 8 Kock őrs: Alklmzások vezetőknek VII. 28 Honvéd hgyományőrzés 10 Alkuló: Felfedező tábor 30 Beszámoló: Ironmn 16 Hírek: Országos Elnökség 32 Lelki: A vezetés péld 18 Sttisztik: Vezetőképzés 34 Sík Sándor: földindulás (1914. ugusztus) Földindulás vn, édes feleim. Ropog vén föld korhdt gyökerében. Rőt lánggl ég körül szemhtár Véres villámok csttogó tüzében. Mindenfelől döbbentő vd sikoltás Bódult fülünkbe rettentőn rid. Csitt feleim, én feleim: A Kéz mozdult meg tlpunk ltt, A Kéz mozdult meg, z örök Tenyér, Amin eddig oly csendesen ludtunk; Amin föld, e vén üveggolyó, Békés játékbn futkosott lttunk; Melynek föld ezernyi hngy-népe Izzdv nyűtte nyüzsgő útjit. Én feleim, ngy ór jött: Amz Erős megrázt uj jit. Megrázt uj ját. Így szól z Erős, Vérrel, villámml, irtó fergeteggel. Szűnjék nyüzsgés, álljon el kéz, Föl mgsb szédült fejekkel! Bömbölni, ágyúk, szűnjetek egy percre, Láng megszkdj, népek némuljtok: Ti nemzetek, Kéz Erőse Mondni kr vlmi ngyot. lpítv: TÁMOP-5.2.8/12/ lpzárt: ugusztus 20. felelős szerkesztő: Pótor József főszerkesztő: Sárközi Gábor művészeti vezető: Sáfár László nyomdi előkészítés: Váltópont Közösségi Kommunikációs Ügynökség Nonprofit Kft. szerzők: Ngy Emese, Irsy-Ngy Dénes, Sándor Viktóri, Kálinger Rolnd, Pótor József, Kriszbcher Gergő, Várdi Blázs, Solymosi Blázs, Zöllner Ann fotók: Járdány Bence, Krb Tünde, Kovács Noémi, MCSSZ/rchív kidj Mgyr Cserkészszövetség felelős kidó: Budy Brnbás, z MCSSZ elnöke A cikkek lényegét nem érintő változttás jogát szerkesztőség mgánk fenntrtj. Tilos VL bármely fotójánk z MCSSZ engedélye nélküli újrközlése. Meg jelenik hvont. szerkesztőség elérhetőségei: 1085 Budpest, Horánszky utc 20. HU-ISSN vezetők lpj 3

3 k o m r g pro áj 2014 színházk éjszk min t 300 prog rm egy éjsz önkénteseket keresünk z álltke rtbe! szeptember 22-én Föld npj lklmából fogytékk l élők számár szervez ingyenes álltkerti látogtást Fővárosi Állt- és Növénykert. A látogtás lebonyolításá hoz Cserkészszövetséget hívták segítségül. Keressük zokt cserkész önkénteseket, kik készek türelmesen, segítőkészen részt venni ezen jótékonyság i npon, hogy fogytékk l élők számár egy örömteli élményt nyújthssun k z álltkertben! Feldtok: beléptetés álltkerti idegenvezetés progrmok lebonyolításábn vló segédkezés Kérjük, csk kkor jelentkezzetek, h lklmsn k érzitek mgtokt feldtr, és vlóbn készek vgytok örömmel, mosolygós n és türelemmel részt venni progrmon. A jelentkezőket időben értesítjük, z önkéntesek kiválsztás nem jelentkezés i sorrendben történik. Jelentkezés i űrlp: l/cnmbry Egy jegy, 27 szín ház, több k. Idén is lesz Szín házk Éjszkáj szeptember 20- án! Az előzetes jegyvásárlás már megkezdődött, látogsstok el rendezvény hon lpjár, válogsstok prog rmok közül! ww.szin hzkejszkj.hu/ 2014 kuttók éjszkájn újr g egyi k legngyobb tudomeg rendezésre kerü l Mgyrorszá Szeptember 26-á tási intézmények és roz t. Ezen z éjsz kán felsőokt mány-népszerűsítő rendezvényso hogy közelebb hozkut tó intézetek nyitjá k ki kpu ikt, z khöz klődő érde z zák egyes tudományterü letek érdekességeit, ktulitásit. Ezen z éjsz kán országkre, szerte látogth tsz el oly n helye beléhov más kor nem lehetséges rpés. Válogsstok kedvetekre prog :// https n: pjá honl ény esem z l mok közü kj ejsz tok /kut.com 4 Vezetők Lpj progrmjánló 72 ór kompromisszum nélkül Veled kezdődik! Idén októberben ismét megrendezik ngysikerű, háromnpos önkéntes ifjúsági kciót, 72 ór kompromisszum nélkül elnevezésű eseményt. A rendezvény három történelmi keresztény egyház szervezésében vlósul meg, Mgyr Cserkészszövetség pedig társszervezőként cstlkozik z kcióhoz. Az elmúlt években több ezer fitlt megmozgtó 72 ór kompromisszum nélkül rr hivtott, hogy megmutss z ifjúsági közösségekben folyó munkát. A progrm láthtóvá krj tenni z egész országbn, hogy fitlok krnk és képesek tenni másokért, egy jó ügyért, és nem titkolt célj, hogy kimozdíts társdlmt közönyből. Az önkéntességet, és nnk örömét, mikor z ember szbdon dj z idejét, energiáját másokért, cserkészek mindennpokbn élik át, z eseményhez cstlkozás pedig lehetőséget nyújt rr, hogy ezt láthtóvá tegyük. Legyél csoportvezető, vgy kár helyi koordinátor! Mutsd meg, milyen egy jó cserkészvezető, és jelentkezz csoportvezetőnek, vgy helyi koordinátornk! Utóbbi isztségekre Veszprém megyéből és Budpestről várnk jelentkezőket, csoportvezetőnek viszont bárhonnn jelentkezhetsz, lényeg, hogy 18 éven felüli legyél, és tudj bánni egy náld fitlbbkból álló csoporttl mi egy cserkészvezetőnek nem jelent problémát! A csoportvezetők feldt z lesz, hogy összefog ják zokt lelkes fitlokt, kik csoportként jelentkeztek, de nincs 18 év feletti vezetőjük. Az kcióhoz vló cstlkozásunkkl egyben zt kívánjuk megmuttni, hogy z önzetlen segítségnyújtás, rászorulók önkéntes támogtás kiemelt helyen áll cserkész értékek közt. Felhívásunkkl olyn önkéntes vezetőket keresünk, kik 4-5 fős munkcsoportokt koordinálv példát tudnk muttni z önkéntes, jószolgálti munkábn. A 72 ór kompromisszumok kmpányt idén is erős médiérdeklődés kíséri. Az esemény társszervezőjeként pedig tovább erősíthetjük kommunikációnkkl cserkészetről civilek körében kilkítndó pozitív képet. Koordinátornk itt jelentkezhetsz: Jelentkezzetek sját projekttel! Romokbn helyi óvod, és szívesen hozzájárulnátok felújításához? Rossz állpotú z idősek otthonánk kertje, minek rendbe tételével be tudnátok virágozni z öregek mindennpjit? Nincs elég hely közeli álltotthon lkóink, és megmuttnátok méltán híres cserkész leleményességet kuty-kennelek építésével? Amennyiben ehhez hsonló, vgy ettől jobb sját ötletetek vn, mivel 72 ór ltt meg tudjátok muttni z önzetlenség erejét és szépségét, jelentkezzetek szervezőknél! H elég gyorsk vgytok, kár tiétek lehet z egyik kiemelt projekt, miből öt-tíz lesz z országbn. Ezek szolgálnk mjd rr, hogy láthtóvá váljon progrm sjtóbn is. Projekttel itt jelentkezhetsz: A 72 ór kompromisszum nélkül fentieken túl lehetőséget nyújt középiskolások számár, hogy 3x3 órát teljesítsenek z érettségi megszerzéséhez szükséges, előírt 50 ór kötelező közösségi szolgáltból. Ne hbozz, jelentkezz progrmr csoportvezetőnek, helyi koordinátornk, vgy állj elő egy sját ötlettel! Vezetők Lpj 5

4 cserkészáj jl ú r o b á h g első vilá lmi Kell-e megemlékeznünk olyn történe geeseményekről, melyek nem dicsősé k tosn fon lán ált sek számunkr? Egy trtjuk-e, hogy cserkészeinkkel feleleve tumen mo nítsük történelmünk jelentős lémit? Milyen kultúráj vn megem n? kezéseknek különböző csptokb án rium tená cen ú Az első világhábor VL e hvi témáj cserkészek és világháború. I. világháború? Az első világháború jelentőségét második mindenképp felülírj. Ez igz össztársdlmi szinten, és én fitlok körében sem látok ez ügyben eltérést. Bonyolítj z I. világháború megítélését, hogy bbn Osztrák-Mgyr Monrchiként vettünk részt, független Mgyrországként nem dönthettünk részvételünkről. jávor blázs őv. (205.) A mi fitloknk szerintem áltlábn nem jelent sokkl többet egy történelmi ténynél. Kivételt képeznek persze zok, kiknek felmenői fontosnk trtották, hogy meséljenek erről. A cserkészeknél jobb helyzet, mert mgyrságtudt építése céljából és cserkésztörténelemmel összefüggésben is beszélünk háborúról, hogy Trinonról is, mi ennek következménye. vl M it jelent mi fitloknk z mtits kornél őv. (46.) Trtotok-e vlmilyen megemlékezést csptotokkl? A világháborúról vló megemlékezést nehezíti, hogy kirobbnásánk évfordulój nem hgyományos cserkészévre, hnem nyárr esik, mikor z őrsgyűlések szünetelnek. Az I. világháborúról vló megemlékezés, diskurzus így inkább z zt lezáró, és mgyrságbn mindmáig mély trumként élő trinoni békeszerződésről vló megemlékezés keretei között zjlik. Szerintem ez vl kornél 6 Vezetők Lpj fontos és helyes dolog, hiszen felelős mgyrrá, állmpolgárrá nevelés nem lehetséges történelmi trumáink feldolgozás, z ok-okozti kpcsoltok feltárás nélkül. blázs Őrssel nemigen, mximum említésszerűen fogllkozunk z I. világháborúvl. Cspttl dott esetben koszorúzáson veszünk részt. vl Kell emlékeznünk olyn történelmi eseményekre, mik nem feltétlenül dicsőségesek? Szerintem történelmünk kpcsán ngyon fontos z őszinteség. Természetesen cserkészmunkát, hogyn minden más esetben, történelmünkkel vló megismerkedés esetében is korosztályokhoz kell igzítnunk. Azonbn ez semmiképp sem jelentheti zt, hogy történelmi kudrcinkról, zsákutcáinkról nem beszélünk. blázs Véleményem szerint nem feltétlen dicsőséges eseményekre is emlékezni kell, mert negtív élmények is meghtározók, zokból is lehet, sőt kell tnulni! Egy őrsgyűlésen át lehet beszélni, hogy mit lehetett voln másképp csinálni, vgy kár csptszinten egy hdijáték formájábn is terítékre kerülhet tém. kornél vl Egy háborúbn mi lehet cserkészek feldt? A mgyr cserkészmozglom keresztény vllási lpokon álló mozglomként véleményem szerint minden esetben béke pártján kell, hogy álljon. Semmiképpen sem hirdethet gresszív, háborút támogtó gondoltokt. blázs A mi háborúk már gépesítve zjlnk, gykrn több ezer kilométerre fekszik támszpont hdszíntérről. Azt gondolom, hogy honvédő háború esetén mindenkinek erkölcsi kötelessége részvétel, másféle háborúkbn viszont semmiképp sem tenném kötelezővé ezt. A ktonság veszélyes műfj, mert z ember prncsr cselekszik, nincs lehetősége megfontolni z utsítást, vgy pláne megkérdőjelezni feljebbvlóját. Ezt cserkészek (és hívő emberek) számár nem preferálnám, mert számunkr z emberi élet védelme legfontosbb. kornél cserkészájjl: z mcssz állásp ontj (solymosi blázs cst. 205.) Azon cserkészein kre szem beni kötelessé em lékezzünk, kik hzájukk l ge besü ltá polókén t, há iket teljes ítették: k tonkén t, setországb n m rd ottként, cs ládfen nt rtóként, vá ros élelm iszert termelve i p rkokbn kerteket ki lkítv,. A történelem z éle t tn ítómestere. T nu ljun k bból, miért és hogyn jele ntős, fon tos, tnuls ágos egy-egy esemény, de nem feldtunk zon ke sereg ni, h v lm nem dicsőséget v i gy sikert hozott. Min dezek mellett pedig nem mi nd ig z utolsó történele mlecke egészet meghtá roz z. Az I. világháború z, m i z fon tos dolog is kie k pcsá n több melhető, kezdve z ön mérséklet, megelégedettség, z önállóság, vé leménynyilván ítás, felelősség kérdé sével, és többi ké rdéssel, mert ezeket mi nd bbó l tnulhtj uk meg, hogy nem kellett voln mi ndebben részt venn i. V n-e igzságos há bo nítjük, h nem szim rú? Vgy h szim p tikus, istep tikus, kkor átk ozzu k? Tudju k-e mi hzá nkk l sz em beni kötelességü nk? H hzá nk hdbn álln, kko r eleget kell ten ni tör rin t n n k felelő sség nek, hogy hdk vényein k szeötelezettség v n. H nem fegyveres szolgál tot vá lll v lki, kkor is v n feldt : dolgozn i, ten ni z otthon m rd termeléssel, lelkier ő fen nt rtásáv l, stb t közösségért,. A cserkészek mi ké nt képesek háborúb n részt venn i, h egyszer béké t tnulták? Mit tud un k ten ni háború elkerü lése érdekéb en? Természetesen cserkészként fi tlokk l, gyere kekkel v ló fog llk ozás terén len ne kiemelt feldtunk, hol cs lád má r nem séget tudj megdn i, m it elvárnán k. Bi- zt teljesmégis béke pos Pi k ton volt, tolává vá lt zz l, ho gy cserkészetet létrehozt. A társd lom felé mi nden megnyil tko zásunk jelentős és fon tos, hiszen z ország leg ngyob b ifjúsági szervezete vgy un k. Vezetők Lpj 7

5 írt: Ngy Emese, Zöllner Ann csst. (1926.) Isten, hz, kiráályrs interjú Isten, Hz, Embert Dr. Gryneus András cst. (205.) törté nelem tnár, régész. Rárgdt egy indi k, pus ános keretmesés név: Hosszú röviden HP. Egyik szkterülete z idén száz éves évfordulóhoz érkezett első világháború. A cserkészmunkád z újjálkulás Már fitl felnőtt voltál, mikor fogdlmt tettél huszonegy évesen. Ebben korbn tlán fitlokt inkább z szokt fogllkozttni, hogy z egzisztenciájukt tervezzék, párkpcsoltot építsenek. B enned miért jelent meg vágy, hogy cserkészethez cstlkozz, miről olyn sok tudnivlóvl kevesen rendelkeztek kkoribn. H onnn ismerted mozglmt? hp Az édespám nnk idején cserkész volt, tizenéves z utolsó dzsembori környékén. Arról is szó volt, hogy kimegy htodikr, frnciországi Moissonbn rendezett 1947-es dzsemborir. Így tőle sokt tudtm cserkészetről. A másik forrás z unokbátyám: ő külföldi mgyroknál volt cserkészvezető. A htvns évek elején mentek ki Németországb, Stuttgrtbn lett cserkész, ott nőtt föl, prncsnok lett. Tizennégy éves korombn egy nyáron kihívott mgához, és bekpcsolódtm cspt életébe. A hrmdik forrás, hogy budpesti pirist gimnáziumb jártm, és nyolcvns évek elején z osztályfőnökeink vlmi olysmit csináltk iskoli keretek között, mi ngyon emlékeztetett cserkészetre. Nyáron rendszeresen három különböző típusú mozgótáborunk volt, eveztünk, bicikliztünk, gylogoltunk. Év közben is voltk túrák. A negyedik forrás pedig z volt, hogy én egy viszonylg zárt kisközösségben nőttem föl. Volt egy ismerős csládp, ki sját gyerekeinek és brátiknk szervezett egy olyn közösséget, mi sok vl, ngy emese ót folymtos. 8 Vezetők Lpj háborúbn mi sorrend? elemében szintén cserkészetre emlékeztetett. Utólg persze kiderült, hogy báty j cserkészvezető volt. Én ebben közegben nőttem föl, tele élményekkel. Amikor rendszerváltáskor cserkészet újrindulhtott, én már huszonegy éves fej jel tudtosn kerestem zt, hogyn tudom itt helyemet megtlálni, miként tudom továbbdni, mit én gyerekként kptm. vl, emese Azt gondolom ennek lpján, hogy kissrá- cként is érdekelhetett történelem, vissztekintés. Vgy netán fizikusnk készültél? hp Áltlános iskolás korombn tengerész szerettem voln lenni, ztán később vlóbn elméleti fizikusnk készültem. Amikor bekerültem gimnáziumb, fiziktnárom döbbentett rá rr, hogy lövésem sincs hozzá. Aztán szép lssn kezdtem történelem irányáb elmozdulni, mjd régészet lett szkterületem. Az egyetemen történelem és mgyr szkon kezdtem, ztán mgyrt cseréltem le régészetre. Történelemtnárként z ember számos terület felé nyitott. Én középkorrl szeretek fogllkozni, illetve modernebb történelemben is vnnk olyn időszkok, melyek jobbn érdekelnek. Ilyen z első világháború, mi ngyon izgtj fntáziámt. A jelenleg élők visszemlékezései még egy olyn terület, mi viszonylg közel áll hozzám. vl, emese Egy likus gondolt: száz évvel ezelőtt korszkváltást élt meg z emberiség többsége. J elentős geopolitiki és gzdságiváltozás előzte meg háború kirobbnását. Bizonyos értelemben ismét egy korszk- váltás küszöbén, közben vgyunk. hp Nehéz megmondni, mi zjlik jelenleg, mjd húsz év múlv tudjuk pontosbbn értékelni. Vezetők Lpj 9

6 interjú Amikor száz éve kitört z első világháború, nem gondoltk ngy háborúr. Amikor bekövetkezett szrjevói merénylet, elment nyrlni császár és német vezérkri főnök. Szbdságot vettek ki, mert nem érezték át, hogy ebből milyen konfliktus lehet. Utólg zt látjuk, hogy ennek z volt z ok, hogy kor politiki gykorltábn benne volt fegyveres fenyegetőzés szokás. Sokszor csk blöffölésig mentek dolgok. Ekkor viszont egyre emelkedett tét, és eljött z pillnt, mikor már nem volt visszút, és elindult folymt. Arr sem gondolt voln senki, hogy ez egy négy évig elhúzódó öldöklés lesz. Erre idézzük klsszikus mondást II. Vilmos német császártól: Mire flevelek lehullnk, ktonáink vis sztérnek. És tényleg komolyn is gondolt, hogy így lesz. Mindeközben technik gyors fejlődésen ment keresztül; hdsereg gépesítése, fegyverek korszerűsítése mitt megsokszorozódott mészárlás mértéke. rendelkező országok erre nem voltk hjlndók, nőtt köztük feszültség, kisebb konfliktusok jöttek. Ilyen volt mrokkói válság 1910 körül, mikor németek megpróbálták kierőszkolni, hogy z ddig független Mrokkó ne frnciák, hnem z ő befolyásuk lá kerüljön. A második mrokkói válság ltt megállt legmodernebb Párduc cirkálóhjó Agdír kikötőjében, és zt üzenték mrokkóiknk, hogy vgy teljesítik követelésüket, vgy rommá lövik várost. Szerencsére diplomácii megoldás született, de itt is fegyveres fenyegetőzésről beszélhetünk. Ellenben 1914-ben nem sikerült diplomáciilg megoldni feszültséget, vgyis mire erre sor került voln, már elszbdultk z események. vl, emese Az Oszmán Birodlom felbomlás után hozzánk blkáni területek voltk legésszerűbb kö zelségben, és még gzdájuk sem volt. Rájuk is több Esélyes volt M onrchi? hp Puskporos hordó így hívták már kkoribn is blkáni térséget. Az 1880-s évek végén megszbdult z oszmánok fennhtóság lól, de z összes, térségben lévő htlom szerette voln megkprintni, befolyás lá vonni. Az oroszok zért, mert keleti kereszténységhez trtozó lkosság is vn, Monrchi zért, mert szomszéd, és nyugti keresztények is lkják földjét. Illetve meg jelennek z ngolok és frnciák is, lévén terület fontos földrjzilg: Boszporusz, Drdnellák, égei-tengeri szigetvilág, vgyis Európ és Ázsi htárvidéke strtégii szempontból kulcsfontosságú. Az ngolok szerették voln minél tovább fenntrtni török birodlmt, mert egy gyengülő, hldokló htlom sokkl könnyebb flt. Mindeközben fontos tényező, hogy z európi példákt követve meg jelent területen ncionlizmus, és z itt élő népek is sját állmokt krtk létrehozni. Óriási problém viszont mi npig, hogy mint Kárpát-medencében, úgy Blkánon is össze vnnk keveredve népek. Ezért nem lehet etniki htárokt húzni, mert földrjzi egységek nem egyeznek. Rjzolgttk már kkor is htárokt, először berlini konferencián, ztán két blkáni háború után, de ezek egyike sem jó, zót sem. Nincs vége, nincs megoldás ennek történetnek. ország fente fogát. vl, emese Mi z, mi merényletből világméretű há- borút eredményezett? hp Alpvetően gzdsági ok volt folymtnk. Az gzdsági modell, mi ebben z időszkbn meghtározó volt, konfliktust idézett elő. A XIX. százd végén úgy gondolkoztk, hogy egy modern ország csk fehér emberekből állht, és minden országnk jár gyrmt. Ami picot, olcsó munkerőt jelentett, és nyersnygforrást. Ezt koncepciót mindenki elfogdt fehér emberek közül -, és ki-ki mg módján építette ki gyrmtbirodlmát, mint például Angli. Amerik más utt válsztott, Dél- és Közép-Amerikávl épített ki gzdsági kpcsoltot. Voltk olyn országok, melyek kimrdtk sorból, ilyen Németország, z Osztrák-Mgyr Monrchi, Olszország, melyeknek először is létre kellett jönniük. H már területekről vn szó, Monrchiánk messze észkon, z észki srkkörön túl jutott Ferenc József-föld, hol pont három jegesmedve és két fók él. Semmire nem jó. Miközben ezek z országok óriási gzdsági potenciálll, területtel, lkossággl rendelkeztek, ezért ők is megfoglmzták kor logikáj szerint, hogy nekik is kell gyrmti terület. Os szuk újr gyrmtokt! Nyilván gyrmtokkl 10 Vezetők Lpj vl, zöllner nn Mi volt fő meghtározó elv két ktoni tömb kilkuláskor? hp A kezdetekkor z volt z elképzelés, hogy vnnk zok z országok, melyek gyrmtokt szeretnének. A már említett Németország, Olszország és z Osztrák-Mgyr Monrchi szomszédos központi htlmk. A későbbiekben z olszok szép lssn kivonták mgukt csoportból. Inkább hhoz húznk, ki többet ígér. A háború kitörésekor semlegességet deklráltk, és következő év zzl telt el, hogy mind két fél próbált őket lekenyerezni, végül z Antnt nyerte licitet. Mert ígéretük lpján nem csk Triesztet és Dél-Tirolt kpnák meg, hnem z Adrii-tengernek másik felén fekvő mi Horvátország illetve Albáni területeiből is részesülnének. Az olszok ősi ngy álm, Rómi Birodlom helyreállításánk kísérlete relitássá vált. (Tegyük hozzá, hogy végül mégsem kptk meg minden területet.) Strtégii helyzetét kihsználv z Antnt htékonynk tűnő támdást indított Bécs ellen. H 1915-ben sikerült voln áttörni Isonzo és Doberdo térségét, Juli-Alpok vonultát, onnn már csk egy ugrás lett voln Grz és z osztrák főváros.itt került homokszem gépezetbe, mert viszonylg gyorsn felvonult Monrchi főként mgyrokból álló serege. A székesfehérvári és ngyvárdi volt két legngyobb ezred, és ezek ktonák megállították z olsz előrenyomulást, és elkezdődött z isonzói csták sorozt ben lig másfél éves volt hzi H ol trtott ekkoribn mozglom? hp Ngyon kevés dt vn erről. Amit tudni lehet, hogy óriási cspást jelentett cserkészetre, és fejlődését lposn visszvetette, hogy éppen csk elkezdtek működni csptok, mikor elvitték vezetőiket ktonánk. Hdköteleseket, tnárokt, mérnököket, helyi értelmiségieket, kiket trtlékos tisztnek szántk. Lévén, hdseregnek kevés vezetője volt, és óriási szükség volt csptoknál szolgáltot teljesítő tisztekre. Végül sjnos közülük rányibn is ngyobb volt veszteség hdsereg egészét tekintve, mert z első sorokbn hrcoltk ktonákkl együtt. vl, nn cserkészet. Vezetők Lpj 11

7 interjú élelmet osztottk. De még egy törést okozott háborút követő politiki helyzet, köztársság kikiáltásávl járó bizonytlnság 1918-bn, ztán Kun Bél tnácsköztársság, mikor betiltják szervezetet, és megpróbálnk kommunist ifjúsági mozglmt formálni belőle. Amikor körül normlizálódik helyzet, lényegében nulláról kellett kezdeni munkát. rendelkező országokbn zért nehezebb cserkészet helyzete, mert politiki kultúr, gykorlt, önmérséklet egyszerűen hiányzik, nem lkult ki, és emitt mindenki keresi z útját, pártok inkább rövidebb szkszokbn gondolkodnk, cserkészet viszont nem bn véget ért háború, elvesztettük ben betiltják cserkészetet, mjd jön Trinon. Ehhez képest bn már mi ren dezzük meg világdzsemborit. H ogyn épült újjá mozglom? hp Rejtély, hogyn volt erre képes. Amit tudunk, hogy húszs évek legelején jogilg is, és z ország stbilizálódásánk következtében ismét lehetőség volt cserkészetre, hihetetlen fejlődésen ment keresztül mozglom. Négy-öt éven belül intézményei lettnek, újság j, székház, prkji, és elindult egy szédítő fejlődés útján. Ekkoribn még nem kpott állmi támogtást. A dánii dzsem borin elért kitűnő eredmény hrmdikk lettünk z ngolok és merikik után hívj fel figyelmet z állmi vezetők felé, hogy mi szóvl, jó országimázs lehet cserkészet. Ekkoribn kezdik el támogtni mozglmt. Ennek folymtnk betetőződése z 1933-s 4. Cserkész Világdzsembori Gödöllőn, hol z állm egyértelműen melléáll szervezésnek, például hdsereg részéről komoly támogtást kp, tegyük hozzá: teljesen logikusn. M is így vn, például legutóbbi, svédországi dzsemborin is hdsereg biztosított területet, hogy nekünk is tvly z NNT 2013-on, Ócsán. vl, nn vezetők egy részét. vl, nn O lyn csptok voltk tnácsköztárs- ság ltt, kik titokbn próbáltk működni? hp Biztos, de nem tudunk róluk semmit. Mindenesetre htlomml komoly és látványos szembeállásr nem került sor három hónpos időszk ltt, hogyn 1945 után is jó pár hónp telt el, míg először jelentkeztek csptok közti feszültségek beolvsztási kísérletek mitt. vl, emese A cserkészet történetében és jelenében is mentes kellene, hogy legyen pártpolitikától, mégis, minth jelen lenne egyfelől militáns jelleg, és z erős ntikommunist beállítódás. Tehát zok z emberek, kik helyi értelmiségiként csptokt elindították, kikerültek frontr, és ngyon sokn ott hltk meg. Vgy négy év múlv kerültek vissz, meglehetősen megviselt állpotbn, nem biztos, hogy lklmsk voltk csptok vezetésére. vl, nn H ogy tudt összeegyeztetni fronthrcot egy vezető zzl, hogy Isten országát építse itt földön? hp Akkoribn z emberek még egészen máshogyn gondolkodtk hdviselésről. Olvsv vis szemlékezéseiket, beszélgetve második világháborút megélt emberekkel, z ő értékrendjükben bszolút másképp voltk dolgok. Isten, Hz, Király egyértelműen ez volt sorrend. M ez ngyon sok ember számár nem egészen egyértelmű. H rról lenne szó, hogy hzfis kötelességedet kell teljesítsed, kkor mi ember ezen elkezd gondolkozni. Nem zon, hogy teljesítse vgy sem, hnem hogyn tudj htékonyn teljesíteni. Orvosi diplomávl z feldt, hogy 12 Vezetők Lpj kimenjen, és z első körben lelövesse mgát, vgy önként jelentkezik ktonorvosnk, vgy megvárj, míg behívják orvosnk. Az első világháborúbn ez kérdés fel sem merül z emberekben. M úgy mondjuk, hogy birk módjár hjtották őket vágóhídr: h hz, z urlkodó ezt kívánj, kkor gondolkodás nélkül megteszem. Az elmúlt száz évben ebben kérdésben óriási változás zjlott le fejekben. A második világháborúbn szolgáló cserkészek visszemlékezéseiből kiderül, hogy ők már hsznosították cserkésztudásukt fronton is. Ismerték növényeket, tudták, mit lehet megenni, mit nem, gykorlottk voltk túlélésben. vl, emese Mi történt z első világháború ltt z otthon mrdt cserkész gyerekekkel? hp Azok cserkészek, kik megmrdtk, és átvészelték vezetői hiányt, szervezett formábn próbáltk bekpcsolódni hátország munkájáb. Tudjuk, hogy mikor ktonvontok érkeztek hz frontról, vgy sebesülteket hoztk, cserkészek szolgáltot láttk el: hordágyt vittek, hp Mivel cserkészet kezdetektől fogv ngyon mrkánsn értékrendi lpokon áll, elég egyértelmű, hogy melyik politiki irányztok szimptizálnk vele és melyek nem. Az kérdés, hogy ezekre kpcsoltépítésekre, befolyásolási kísérletekre cserkészet és z dott párt hogy regál: képes-e mindkettő tiszteletben trtni másikt, tudomásul venni, hogy mi egy politikmentes szervezet vgyunk, nem fogllkozunk npi politikávl, de szkmi nygokbn, z ifjúságot érintő kérdésekben együtt tudunk működni. Azonbn köszönjük, párt rendezvényein nem kívánunk meg jelenni! Angliábn vgy például z Egyesült Állmokbn ngyon más politiki kultúr. Rengeteg politiki kérdésben közmegegyezés vn. Politiki váltógzdság vn, bl- és konzervtív oldl váltogtj egymást, de külpolitikájukbn nincs érdemi különbség, mert ngy, és hgyományos múlttl rendelkező pártok progrmjábn rengeteg közös elem vn. Az ifjúsággl vló fogllkozás, z értéklpúság szintén közös pártok gondolkozásábn, és ezért cserkészet nem kerül konfliktusb pártokkl, z dott pillntbn lévő állmhtlomml. Nálunk, és hsonló történelmi múlttl Az kkori fejlődés hátterében ott húzódik z, hogy óriási igény volt cserkészetre: itt gyerekekkel szervezetten fogllkoznk, városb ármló fitlokkl történik vlmi hsznos, mit z iskolrendszer nem tud kielégíteni, és cserkészet lesz z, mi pedgógiájávl, módszertnávl meg tudj szólítni gyerekeket, kik tömegével krnk cstlkozni. Hmrosn kitermelődik z vezetői réteg, őrsvezetők, segédtisztek, prncsnokok és szövetségi vezetők, kik cserkészek mellé állnk, és ott tláljuk zokt fitlembereket is, kik túlélik háborút: Sík Sándor, Sztrilich Pál. Ők lesznek cserkészet következő évtizedének meghtározó lkji. Vezetők Lpj 13

8 írt: Irsy-Ngy Dénes st. (426.) beszámoló honvéd s é z r ő y n hgyomá ktoni hgyományőrzés egy olyn szórkozttó-okttási tevékenység, melynek során egy dott történelmi korszk vgy ktoni esemény bemuttásár törekszünk élő szereplőkkel, korhű ru- háztbn és felszereléssel. Ez nem új dolog, hiszen már XIX. százd második felében is voltk ilyen rendezvények, bár ezek elsősorbn szórkozttó jellegű, egyszeri események voltk. Mgyrországon nyolcvns években kezdődött hgyományőrzés szélesebb körben, ekkor lkultk z első hgyományőrző egyesületek. A szocilizmusbn szigorún ellenőrizték ezt is, így első-második 14 Vezetők Lpj hogy cserkészéletre is mrdjon idő, hiszen minden hgyományőrzőnk cserkészvezető. Természetesen idén nyáron ezt képtelenség volt trtni, világháború kitörésének százdik évfordulój kpcsán olyn sok meghívást és felkérést kptunk, mit lehetetlen volt mind elfogdni, de így is volt egy olyn időszk, hol öt egymást követő hétvégére volt hgyományőrző progrmunk. világháborús hgyományőrzés szób se jöhetett, legtöbb egyesület honfogllás-kori vgy középkori, illetve es honvéd vgy huszár hgyományőrzéssel fogllkozott. A rendszerváltás hozt meg XX. százd ktoni hgyományőrzésének lehetőségét, ám így is évekbe telt, mire z első ilyen csptok meglkultk kilencvenes évek közepén. Egyesületünk, Honvéd Kerékpáros és Hgyományőrző Egyesület három éve lkult, először második világháborús Honvéd Kerékpáros csptként. Bár nincs kikötve, de úgy hozt z élet, hogy csptnk kizárólg cserkészek tg ji. A hgyományőrzés z egyik legváltoztosbb elfoglltság: gykrn hívnk, hogy djunk díszőrséget vgy trtsunk bemuttót. Évente többször kpunk meghívást külföldi rendezvényekre is, ezekre zonbn sjnos Egy évvel ezelőtt elhtároztuk, hogy z Első Világháború kitörésének 100. évfordulójár cspt első világháborús korszkkl bővül. Másfél év kemény és áldoztos munkájávl létrehoztuk z Első Világháborús egységünket, mely Mgyr Királyi 29. Honvéd Gylogezrednek állít emléket, melyben többek között Somogyváry Gyul, legendás Gyul diák is hrcolt. Munkánk elismeréseként mi csptunkt kérte fel Hdtörténeti Múzeum Múzeumok Éjszkájár, hogy Múzeum előtt bemuttót trtson rendezvény ltt. Másik mérföldkő cspt életében 29. ezred (1945-ben lerombolt) emlékművének újr-vtás, melyen szintén mi csptunkt kérte fel Honvédelmi Minisztérium, hogy díszőrséget djunk. Áltlábn rr törekszünk, hogy hgyományőrzés hvi egy-két lklomnál ne jelentsen több elfoglltságot, hiszen ennyi egy civil embernek is sok lenne, zonbn nálunk rr is kell figyelni, Vezetők Lpj 15

9 írt: Sándor Viktóri nem mindig tudunk elmenni idő- vgy pénzhiány mitt. Időnként trtunk iskolákbn rendhgyó történelemórát is, melynek keretében bemuttjuk felszerelésünket, egyenruhánkt, és elődást trtunk z dott korszkról. A ktoni hgyományőrzés nem lenne teljes hdijáték nélkül, hol egy-egy híres történelmi eseményt játszunk újr. Augusztus végén Pápán vettünk részt egy ngyszbású hdijátékon, hol más hgyományőrző csptokkl (lovsokkl és tüzérséggel) közösen mutttuk be közönség előtt pápi 7. Honvéd Huszárezred hősies, de szomorú emlékű Gorodok-Stnow-i rohmát. Az előttünk álló időszk is mozglmsnk ígérkezik: szeptemberre vn egy felkérésünk, hogy Nemzeti Vágt (szeptember 20-21) ltt építsünk fel egy első világháborús tábort Városligetben, októberre meghívásunk vn egy hdijátékr Komáromi Erődbe, decemberben pedig Lengyelországbn képviseljük hzánkt limnowi cst emlékünnepségén. 16 Vezetők Lpj k t it l ő b k n ü r tenye beszámoló s i k e g e c r he Hjnli fél ht, rádásul szombt. A k legtöbb ember ilyenkor még z igz i álmát lussz, én viszont Kopsz 70.3 AN NM IRO z, gát felé igyekszem versenyre. No, nem versenyzőként, én sjnos nem vgyok ilyen kemény legény, krom mondni leány, hyt nem önkéntes segítőként. A versen i róp t-eu kele épköz ik elsőként rendez helyszínen. A legtöbb hgyományőrző cspttl ellentétben mi lányokt is szeretettel fogdunk, ők korhű ápolónő egyenruhábn vesznek részt rendezvényeken. Jelenleg csptunknk 10 tg j vn, Budpest mellett Jászberényben, Szerencsen és Kiskunfélegyházán. Tervezzük cspt bővítését, így szeretettel fogdunk új jelentkezőket, fiúkt és lányokt egyránt. A hgyományőrzés jellegéből dódón elsősorbn 18 év felettieket várunk, de szülői engedéllyel 16 éves kor fölött már lehet cstlkozni hozzánk. A jelentkező először próbidős lesz, hol néhány hónp ltt kipróbálhtj, hogy olyn-e hgyományőrző élet, mint milyennek elképzelte. Sjnos hgyományőrzés nem egy olcsó elfoglltság, első évben 2-3 nyári tábor díjáb is belekerül felszerelés, szerencsére ezt nem egyben, hnem pránként kell kifizetni. Természetesen vn rr lehetőség, hogy vlki minden kötelezettség nélkül részt vegyen egy-két rendezvényünkön és eldöntse, bele kr-e vágni. bemelegítés Kicsit izgulok, mert egyrészt még nem dolgoztm ilyen eseményen, másrészt senkit nem ismerek személyesen bból ngy jából 60 emberből, kik velem együtt Cserkészszövetségen keresztül jelentkeztek önkéntesnek. A fehér regisztrációs sátor előtt már több egyenruhás cserkész áll. Lejelentkezem pultnál, átveszem z IRONMAN felirtú pólót, spkát, hátizsákot és z elemózsiát, mjd odmegyek egy cserkészekből álló csoporthoz. Bemuttkozom és elmondom, én is Cserkészszövetségtől érkeztem, bár nem vgyok cserkész. Kedvesen fogdnk, máris úgy érzem, hogy nem leszek m egyedül. A cserkészekkel együtt 2. számú frissítő ponthoz kerülök. A feldtunk mosolyogv kínálni és átdni futóknk vizet, kólát, energiitlt, bnánt, vizes frissítő szivcsot, és vlmiféle zselés vitmint. Ez elég undorító, de zt mondják, sportolóknk hsznos. Közben pedig biztssuk versenyzőket kérik frissítőbázis vezetői. Ezzel biztos, hogy nem lesz problém, mindenki ngyon lelkes, már most próbálgtjuk, milyen buzdításokt kibálunk mjd. Én z első vizes pulthoz kerülök, csptombn rjtm kívül mindenki cserkész, mégsem érzem mgm kívülállónk. A hngult ngyon jó, beszélgetünk, ismerkedünk, és jókt nevetünk. Különösen, mikor z egyik vízcsp cstlkozój szétpttn, és óriási vízsugár teríti be közel állókt. Figyelem! Főprób! Mindenkit kérnek, álljon fel sját frissítő pontjár, két önként jelentkező pedig végigfut z állomáson, minth versenyző lenne. Minden rendben, főprób tökéletesen sikerül, bár két cserkész fiú nem ngyon Vezetők Lpj 17

10 beszámoló fogllkozik frissítőkkel, inkább versenyt futnk. Vlki felfedezi, hogy z lsó rkprton már bicikliznek versenyzők. Pillntokon belül z ös szes önkéntes ott csüng korláton és htlms buzdításb kezdünk. Minden kerékpárost megtpsolunk, szól hjrá, hjrá, különösen mgyr versenyzőknek. A legtöbb biciklis felpillnt, és ránk mosolyog, egyesek kézmozdulttl is jelzik, hogy még hngosbbn biztssuk. N, ettől z eddiginél is ngyobb lesz lelkesedés, és mindenki tork szkdtából üvölti, hogy go, go! vgy hjrá, hjrá! Hmrosn érkezik z első futó jelzik szervezők, így beállunk helyünkre. És feltűnik felvezető bicikli, után pedig versenyző. Olyn Műegyetem előtti tér, mint egy méhks: sponge, sponge, szivcs, szivcs, wter, wter, víz, víz, red bull, kól, bnán, bnn, zselé. És zúg tps, sivítnk füttyszók versenyzőnek. Hihetetlen hngult, és ezt futó is érzi: látszik, hogy hálás érte. Jön következő versenyző, mjd még egy, és egyszer csk felsűrűsödik mezőny. Az egyik cserkészlány szinte minden versenyzőnek kibálj nevét hjrá mellé. Furán néznek rá futók, és mi, társi is. Milyen fntikus tritlon rjongó lehetsz, hogy mindenkinek tudod nevét! fordulok od hozzá. A rjtszám ltt vn neve! válsz ngy derültséget okoz frissítő pontunkon, és mostntól z egész cspt névre szóló bizttássl fogdj mellettünk elhldó versenyzőket, kik ezt széles mosollyl fogdják. 18 Vezetők Lpj pit-bull Délután BEFiTRUN-on, és hölgyek futóversenyén osztjuk frissítőket. Már mindenki gykorlottn áll fel helyére, szervezőknek mondni sem kell, mi feldt. Ugynolyn lelkesen bizttunk mindenkit, hogy fő npon. Az utolsó női versenyzőnek lgutt formálunk frissítő állomáson, zon áthldv fut cél felé. Ő is megtpsol minket. Folymtosn töltjük pohrkt, fárdunk, de lelkesedés nem hgy lább. Ingyen Red Bull, Red Bull, pit bull, free col kibálják hátunk mögött lévő cserkészek. Nem tudom, többi frissítőnél hogyn hldnk át versenyzők, de itt nevetve. Egyszer csk felhngzik Jó munkát! kiáltás egy futótól, ki ezért szokásosnál is hngosbb szurkolásbn részesül minden körénél. Kimerültek versenyzők, mégis szinte mindig elhngzik tőlük köszönöm, vgy thnks, h elveszik vizet. Még bhreini herceg is megköszöni, hurrá! Nem minden np mond köszönetet z embernek egy herceg. Go, Vincenzo! hngzik kiáltás tőlünk, mjd csttn puszi versenyzőtől vizet dó cserkészlány rcán, és z eltéveszthetetlen olsz kézmozdult kíséretében hngos grzie mindnnyiunknk. Elképesztő érzés ez! Olyn, minth hozzádnék vlmit hhoz, hogy ezek z emberek végig tudják csinálni ezt kemény versenyt, és ezzel többiek is így vnnk. Érkezik Józsi bácsi, ki ngy jából 65 éves lehet ez z utolsó köre. Az idős versenyző megáll vizes pontunkon: Tündérek vgytok! Ngyon sokt köszönhetek nektek!. Htlms tps és ováció kíséri végig Józsi bácsit frissítő állomáson, bár néhányn elfordulunk egy pillntr, hogy letöröljük meghtottság könnyeit. Egyre ritkábbn érkeznek futók, közeledik verseny vége. Bánom, és zt hiszem, nem vgyok egyedül z érzéssel. A több ór, mit végig kibáltunk, buzdítottunk, és nevettünk, vlhogy most perceknek tűnik. Megérkezik z utolsó befutó. Hrsog tempermentum cstkiáltás Műegyetem előtt. Ezt koreográfiát most tnultátok be? érdeklődik nálm z egyik szervező. Nem, ők cserkészek. Ez z egyik cstkiáltásuk mondom, és büszkén nézem, hogy telefonnl veszik fel őket szervezők és közönség, versenyző pedig sorbn pcsizik velük, és tpsol nekik. Vége vn. Befutott z utolsó IRONMAN is. Pkolunk. Olyn csönd lett! De mikor feltűnik egy biciklis Ironmn finish pólóbn, kerékpárján jól ismert rjtszámml, összebeszélés nélkül mindenki feláll sorbn, és htlms tps kíséri vsembert rkprton. Ugynígy grtulálunk minden befutott Ironmn-nek, ki elhld előttünk. Vn, ki megáll, és úgy mond köszönetet nekünk, de széles mosolyt, hálás tekintetet és köszönöm, vgy thnk you kiáltást mindegyiktől visszkpjuk. Ngyon jó érzés. Fizikilg fárdtn, de lelkileg teljesen feltöltődve indulunk hz. Vége vn minden versenynek, összepkolunk és visszmegyünk bázisr, Kopszi gátr. Vlhogy senki nem kr hzindulni. De hiszen ngyon sok és fontos dolgot kell megbeszélnünk! Aztán lssn sorbn elbúcsúzunk, én egy cserkészlánnyl együtt biciklivel távozok. Felveszem z IRONMAN-es pólót és spkát, háth zt hiszik z emberek, hogy én is végigcsináltm egy ilyen versenyt. Láthtón többen ebben tévhitben élnek. Amit én ngyon élvezek. levezetés Másnp reggel már ismerősként köszöntjük egymást cserkészekkel. Aznp rendezik gyerekek versenyét, z IRONKIDS-t, ezen kívül BEFiTRUN-t, olyn férfiknk, kik úgy érzik, vlmi mitt kijöttek formából, és z IRONGIRL futást. A cserkészek már gykor lottn fogllkoznk gyerekekkel z IRONKIDS-en, én viszont nem tudom, mit csináljk, mikor egy kisfiú rémisztő zokogásbn tör ki, miért csk negyedik helyezést ér el. Próbálom vigsztlni, de hiábvló. Megérkeznek szülei hál Istennek, mert nem sok híj vn, hogy én is elbőg jem mgm. Négytől tizenhét évesig minden korosztályból vnnk gyerekek. Ngyon rnyosk, hogy küzdenek, és mindenki első kr lenni. Mi célnál vgyunk, érmeket ksztunk gyerkőcök nykáb, mindegyik kp egyet. Soksok csillogó szempár néz ránk hálásn. Leírhttln élmény. tu dtd? z ironmn A főnpon 1,9 kilométer úszást, 90 kilométer ker ékpározást, illetve 21,1 kilo méter futást kel lett telj esíteniü k tri tlonosokn k egy huzmbn. A verse nyen 57 országból közel két ezren ind ult k, verse nyzők 70%- kül föld i volt, köz tük három bh rein i her ceg. Vezetők Lpj 19

11 írt: Kálinger Rolnd lelki s é t e z e v A éld 1989-ben lettem cserkész. Akkor még volt Mgyrországon sorktoni szolgált. Negyedikes gimnzist voltm, és 353-s Chernel István cserkészcspt tg j, mikor elvittek sorozásr. A sorozóbizottság előtt gyorsn kiderült, hogy teológián folyttom tnulmányimt. Már nem emlékszem pontosn, de mondndójuk értelme z volt, hogy nincs szükség ppokr Mgyr Néphdseregben, így nem lettem sorkton, de ktonságot mégsem úsztm meg. 1 Mekkorát fordult világ! Mgyrországon jnuár 10-én írták lá zt megállpodást, mely áltl létrejött Ktoni Ordinriátus. A tábori lelkészek ktonák között végzett szolgált, mely régi hgyományokkl rendelkezett Mgyrországon, negyvenéves szünet után szerveződött új já. A HM Tábori Lelkészi Szolgált Mgyrország Alptörvényének VII. cikke, továbbá lelkiismereti és vllásszbdság jogáról, vlmint z egyházk, vllásfelekezetek és vllási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény, szolgált lpító okirt, vlmint más egyházi és ktoni szbályzók szerint működik. 20 Vezetők Lpj p 2009-ót szolgálok tábori lelkészként. A kérdésre, hogy vettem-e vlmi hsznát cserkész múltmnk honvédségnél, illetve Tábori Lelkészi Szolgáltbn, válsz igen is, meg nem is. Mielőtt zt gondolnátok, hogy mivel cserkészet is egyenruhás szervezet, és honvédség is z, nincs ngy különbség köztük, elárulok egy titkot: vn. A cserkész szereti természetet, jó z álltokhoz és kíméli növényeket, szól cserkésztörvény. A kton ezen felül természetben hrcteret, növényekben álcázási lehetőséget, z álltokbn túléléshez elengedhetetlen élelemforrást is látj. A cserkész feljebbvlóink jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. A ktonák elöljárói számár nem z prioritás, hogy jó lélekkel teljesítsék prncsot, hnem z, hogy mindenki leg jobb tudás és képessége szerint szolgálj hz érdekeit. És ennek ellentételezésében kiemelkedő tábori lelkészek zon feldt, hogy szolgáltot teljesítők lelki életét segítsék. Feldtunk továbbá ktonák lelki, erkölcsi, etiki erejének fenntrtás idehz és külszolgáltokbn. Elődásokt trtunk, és részt veszünk külszolgáltr vló missziós felkészítésekben. Különböző egyházi és ktoni ünnepek és megemlékezések előkészítésében és megrendezésében veszünk részt. Lélektni jellegű feldtink sebesültek és cspttársik lelkipásztori gondozás, demorlizáló gyermek volt, sokn 5-6 lklomml is táboroztk nálunk. A tábor ngyon sok segítséget kp kezdetektől Mgyr Honvédségtől, és ezekben táborokbn néh fel-felcsilln vlmi régi cserkésztáborok hngultából és módszereiből. Ez tábor nem cserkésztábor, de legnemesebb cserkész eszmék szellemiségében fogllkozunk résztvevő fitlokkl. események feldolgozásánk segítése, gondokkl küszködők támogtás. Munkánk kiterjed közvetlen hozzátrtozóikr is, így szükség esetén kpcsoltot trtunk csládjukkl is. Feldtunk még szociális, krittív tevékenység végzése honvédelmi tárc egészségügyi és szociális intézményeiben. BIPI egyik bölcs gondolt cserkészként és tábori lelkészként is meghtározó számomr: szerinte vezetés péld. Cserkészeimtől csk olyt vártm el, mit jó példként mgm is tettem, és kton bjtársim közt is fontosnk trtom ugynezt. És miben segített cserkészet, z z, hogy tábori lelkészként tudok ktonákkl kis csoportbn (őrsként) fogllkozni, tudok rjbn gondolkodni, mikor ngyobb legységekhez kell szólni, de lelkészként főleg személyes, bizlmi fórum z elsődleges munkeszközöm. Persze csomózást és rovásírás tudományát is hsznosítni tudom ktonák ngy örömére. A Tábori Püspökség legsikeresebb progrmji közé trtozik Zlvári Környezet- és természetvédelmi Gyermektábor ót minden év júliusábn Kis-Blton melletti Zlváron rendezzük meg püspökség egy hétig trtó gyermektáborát, HM-MHbn szolgáltot teljesítők éves gyermekeinek. Az eddigi táborokbn mintegy 470 Vezetők Lpj 21

12 írt: Ngy Emese H G t r e p x e y Aki válllt már tábori főzést, tudj, hog t nká mu ki szti logikus, prktikus logi jelent. Az lpnygok pontos meg és te ére válsztás, z edények űrm lklmzhtóság, munkfázisok pontos időzítése, mind egyben jelentik resiker zálogát. A továbbikbn három ri tábo i ítn dg cepttel igyekszünk gz szkácskönyveteket. Ngykovácsi kstély területén, focipály mögött rktuk meg tüzeket. Elfoglltuk leg jobb helyet, hiáb, tudni kell jókor érkezni! A fiúk remek tüzet rktk, nálunk, lányoknál inkább fknál és kés forgott, és szánk járt. Kétségtelen, hogy legfelszereltebb eszközprkkl is mi rendelkeztünk; gykorlott cserkészeink még mcsétát is hoztk mgukkl. De nem kellett hsználniuk. A legmegrázóbb belépője házigzdáknk volt. A kstélyosok két élő óriás nyúlll sokkolták népet, sikítozás is lett belőle, de ztán más nem. A nyuszik csk modellt álltk z előtte-után fotóhoz. A másik két nyult, miből pprikás lett, már korábbn elveszítettük Kegyetlenül finom is lett pörkölt, vlmiért mégsem kóstolt meg fehérnép. Következzenek táborozáskor is megfőzhető nyertes ételek receptjei! recept sváb mismás 200 főre Nem egyéb, mint sok zöldséggel készült fűszeres húskenyér. Végy z elérhető leg jobb hentestől - nál mindig hosszbb sor, és megbízhtsz 22 vezetők lpj benne, mit drál le neked - 20 kg drált sertés próhúst. Így mindenkinek jut belőle 10 dkg. Végy továbbá zöldségestől 5 kg vöröshgymát, 10 fej szép fokhgymát, 1 kg szép fehér gombát, 10 csokor petrezselymet, 1 kg tüzes, piros kápi, vgy pritmin pprikát, 30 db vidéki tojást, 30 kg burgonyát. A többi összetevőt már boltból kell beszerezni: 5 üveg (literes) ecetes uborkát, 1 kg fgysztott zöldborsót, dkg őrölt borsot, sót és 5 kg szikkdt kenyeret. Egy ngy méretű edényben készítsd elő húst, egy másikbn áztsd be szikkdt/szárz kenyeret. Érdemes zt húsos ládát hsználni, miben hentestől kpod drált húst. Amíg kenyér ázik, zöldségeket vöröshgym és fokhgym 2/3 részét, gombát, pprikát, z ecetes uborkát és petrezselymet vágd jó prór, és üsd rá hrminc tojást. A beázttott kenyeret jó erősen csvrd ki, ztán dd húshoz z prór vágott zöldségekkel, és zöldborsóvl. Fűszerezni sóvl, borssl kell, és jól össze kell dolgozni. Ajánltos sót és borsot fokoztosn hozzádni, nehogy lul vgy felül fűszerezzük. Zsemlemorzsás sztlon hempergess belőle cipókt, és kizsírozott/ oljozott tepsiben közepes lángon/ celsius fokon először percig párold mjd 180 fokon süsd pirosr. A tepsi negyedéig tegyél lá vizet. Rövid pihentetés után szeleteld fel, és z lj szftján lepirított vörös- és fokhgymát sós vízben megfőtt és leszűrt krumplivl törd össze, és dd húsos vgdlt mellé. gsztrovás recept recept pásztortrhony prdicsomos húsgombóc 200 főre A vásárlás itt nem olyn bonyolult, hiszen csk 10 kg jó fjt füstölt kolbászr, 5 kg vöröshgymár, 10 db fokhgymár, 3 kg lecsó pprikár, 2 kg prdicsomr, 20 kg burgonyár, dkg őrölt borsr, 20 dkg fűszerköményre, 50 dkg fűszerpprikár, sór és 2 kg zsírr vgy 3 liter étoljr, és 10 kg kézi vgy gépi trhonyár vn szükség. A trhonyát szárzon, szép rnybrnár pirítjuk. Amíg tészt pirul, egy ngy edényben lepirítjuk zsíron vgy oljon z prór vágott vöröshgymát és fokhgymát. Hozzádjuk fűszereket - pprik, bors, kömény -, mjd rádobjuk fél krikákr vágott kolbászt, hogy z is kipiruljon. A felszeletelt pprikát és prdicsomot felengedjük kb. 30 l vízzel. Hozzádjuk z prór vágott krumplit, és mikor z félpuhár főtt, hozzáöntjük lepirított trhonyát. Vigyázt! H ez közvetlenül kerül pprikáskrumplib szépen sistereg mjd. Forrás után hgyni kell lefedve szépen bedgdni tésztát, és átkeverve tállni. Sját készítésű, pockos kovászos uborkát djunk mellé. 200 főre A hentesnél vegyünk 20 kg drált sertés próhúst. A zöldségesnél 5 kg vöröshgymát, 10 db fokhgymát, 10 csokor friss petrezselymet, 5 db zellert zöldjével együtt, 30 db szép sárg tnysi tojást, 30 kg burgonyát. A boltbn vásároljunk dkg őrölt borsot, sót, 3-5 kg kristálycukrot, 5 kg B minőségű rizst, 10 kg prdicsompürét vgy 20 l prdicsomlét, 1 l étoljt. A drált húst elkeverjük z prór vágott fokhgymávl és vöröshgymávl, finomr vágott petrezselyemmel és zeller zöldjével. Hozzádjuk 30 felütött tojást, sót, borsot, és előfőzött rizzsel jól összedolgozzuk. A ngy edényben kevés étoljon lepirítjuk zeller lereszelt gumóját, hozzádjuk prdicsompürét vgy levet - e szerint engedjük mjd fel vízzel, sót, és ízlés szerint cukrot. Amíg prdicsomlp felforr, kigombócozzuk rizses, húsos msszát, hogy lehetőség szerint egyszerre kerüljön mjd minden gombóc sós vizes fzékb, és ne főjön szét z eleje. Azért prdicsompürés verziót jánljuk, mert kkor nem kell sűríteni szószt semmivel. Sós vízben főtt krumplivl tálljuk. vezetők lpj 23

13 írt: Csszi, lám hsonlóság bosszúállók vezetői szempontok Folyttjuk cserkészvezetőink elemzését, melyhez ismét egy film krktereit hívjuk segítségül. Úgy döntöttünk, ös szegyűjtünk egy cspt különleges vezetőt, és mikor eljön z idő, ők megvívják cstát, mit mi nem tudnánk. Ők zok, kik biztosn ott lesznek! Akik, h nem tudják megmenteni progrmot, leglább bosszút állnk. Mert ők bosszúállók! Amerik kpitány Jóképű, jól fésült ám kissé ódivtú. Ez nem csk viselkedésében, hnem ruháztábn is megfigyelhető. Előszeretettel hord rég nem hsznált ruhdrbokt, sőt ezt menőnek trtj. A kpitány mg megtestesült vezető, kár, hogy nem igzán érti mi világot. Ezt zonbn csptánk tg ji is észreveszik és szóvá is teszik. Amerik kpitányt zonbn nem lehet eltántorítni! Folyttj 60 éve megkezdett hrcot. Előnye: Mindig jól fésült Hátrány: Elhiszi, hogy menő hulk Csiszoltln elméjét remekül ellensúlyozz gresszivitás. Amihez leg jobbn ért: rombolás. Máshoz nem is ért igzán. Küldd be bárhová, z eredmény grntált. Pusztítóként száguld végig leg jobbn megszervezett progrmon is. Ő z, kit senki sem hív meg, mégis mindenütt ott vn. Bár nem örülnek neki, mégsem meri neki soh senki megmondni. Előnye: Senki sem meri megszólítni Hátrány: Senki sem meri megszólítni vsember H vlki biztos nem jön el gyűlésre, kkor z ő. Vsember nem csptjátékos. Ugynkkor ő társság középpontj. Nem csk vicces és jóképű, hnem lz csávó is és neki vn leg jobb kocsij. Mindezzel 24 Vezetők Lpj zonbn csk eltkrj nemtörődömségét, lustságát és felelősségtől vló elkeseredett menekülését. Vsember lehetne bosszúállók vezetője, zonbn ő sosem fog j ezt beválllni. A felelősség mellett nem szereti z pró feldtokt sem. Felveszi hrcot legngyobb ellenséggel is, felül egy tombombár, hogy eltérítse. Mindent túlél, de hétköznpi feldtok és z dminisztráció z ő Achillesz-srk. Épp ezért, h vége ngy szereplést és sikert biztosító progrmoknk, már nem fogsz vele összefutni pkolásnál. Előnye: Rendkívül vicces Hátrány: Nem csptjátékos, nem válll felelősséget. Pepper Potts Mindenki elkönyvelte, hogy Pepper nem szuperhős. Nincsenek dottsági, nem tolj mgát z előtérbe. Szürke eminenciásként áll szuperhősök mögött. Mindent megszervez, mindent elintéz. Igzából sokszor csk mitt működik z egész cspt. De ő csk lá kr dolgozni hősöknek. Engedi, hogy munkáját hsználv dobbntónk szárnyljnk többiek z emberek előtt. Ő megelégszik jól elvégzett munk tudtánk jutlmávl. Titkon persze szerelmes z egyik bosszúállób, de ő nnyir el vn fogllv mgávl, hogy észre sem veszi. Ezzel élete legngyobb lehetőségét szlsztj el. Előnye: Mindent elintéz Hátrány: Vn ilyen? thor Ő te embered, h nyers erőre vn szükség, de nem szempont z ész. Fog j, felemeli és elviszi. Mindegy mit. Az intelligencitesztjén is kiderült, hogy erős. Egyszerű tekintetében elklndozv igzságtlnnk érzed lányok rjongását. Nem fogod megérteni, hogy kockás hs és dgdó izmok férfis rccl kröltve hogyn pótolhtják humort és z intelligenciát. Ugynkkor Thor ngyon megbízhtó. H nem más világokbn portyázik, kkor mindig ott lesz melletted. N, és mit klpácsávl művel Előnye: Erős Hátrány: Egyszerű fekete özvegy Gyönyörű nő. Titokbn mindenki őrülten szerelmes bele. Őt zonbn csk feldt és progrm érdekli. Hideg, de nem számító. Neki komoly célji vnnk z életben, és ebbe más nem fér bele. Tlán pont ezért vezet ez z út megtört szíveken át. Vsember is hiáb pályázott rá. Nem tudt, hogy Fekete Özvegynek z legtszítóbb egy psibn, h nem teszi od mgát z ügy mellé, és nem válll felelősséget. Persze Vsember ezt sosem fog j belátni, és mindig próbálkozni fog nál rossz viccek kíséretében. De z Özvegy senkit sem enged mgához közel. Se férfit, se nőt. Fekete Özvegy munkbírás hihetetlen. Nemcsk csptbn, hnem központbn is dolgozik. Szuper képessége kiterjed még rr is, hogy bármikor képes lelkiismeret-furdlást kelteni benned, h nem dolgozol nnyit, mint ő. H munk közben elszbduln jókedv, zt is képes egy-két keresetlen szóvl rögtön elűzni. Előnye: Hsznos és szép Hátrány: Elérhetetlen és kegyetlen sólyomszem Mindene z íj. Minden problémát képes vele megoldni. Onnn ismered fel, hogy bármilyen keretmeséről is legyen szó, neki vn egy biztos progrmötlete: íjászt. Ugynkkor soh senki nem érti, hogy került bele csptb, hiszen semmilyen képessége nem predesztinálj erre. Folyékonyn olvs és ír rovásírássl, de rájössz, hogy ezt remek tuljdonságát nem ngyon tudod hol hsználni. Solyómszemet gykrn felimerni ősmgyros ruháztáról és hjviseletéről. Előnye: Keni-vág j rovásírást Hátrány: Csk rovásírást keni-vág j. A krkterek képzelet szüleményei. Bármilyen hsonlóság létező személyekkel csk véletlen műve. Vezetők Lpj 25

14 szertár i s á r í i P Bi-z első világháború éveiből háború kitörése Ahogy Európ ngy nemzetei hirtelen fegyvercsörgéssel egymásnk rontnk egy viszonylg pró incidens mitt Szerbiábn, ez muttj, miért olyn lpvető, hogy állndó készen álljunk résen legyünk rr, mi lehetséges, bár h nem is vlószínű. Azt is muttj, még milyen csekély ezekben népekben z egymás iránti rokonszenv hhoz, hogy lehetetlenné tenné háborút köztük. Ez így lesz egészen, míg áltlánosn jobbn meg nem értjük egymást. Tegyük meg, mit csk tudunk cserkésztestvériség révén, hogy ezt jövőben előmozdítsuk. Az zonnli jelenben hzánk számár vnnk teljesítendő kötelességeink ugusztus háború A háború bíróság elé fog állni, és nemzetek lesznek z esküdtszék. Azt kell bebizonyítni, hogy oki és végső eredményei igzolhtják-e egy földrész leg jobb férfii között és kereskedelemben véghezvitt mérhetetlen pusztítását, nyers erőszkhoz és vérontáshoz vló vissztérést, és z árttlnok millióir rászkdó nyomorúságot. Hogy háború mint zt különböző tekintélyek szerint feltételeznünk kellene fegyvergyárosok, ngyr törő urlkodók vgy egyszerűen csk z ember természet műve-e, mi gondolkodás nélkül félresöpri z útjából békeplotákt, háború játékánk irodábn készített szbályit, ktonságellenesek tüntetéseit és így tovább, jövőben kell megtudnunk. 26 Vezetők Lpj mert idegenkedett más életének elvételétől. A háború dmokleszi krdjánk, mely állndón z ország felett függ, érdeke, hogy ktonáibn önfeláldozó hősiesség kilkítás révén fenntrtj nép férfisságát, egyesít osztályokt, hitvllásokt és pártokt, vlódi rányibn muttj meg pártpolitik kicsinyességét. Ez háború mindenesetre ki fog j próbálni, mennyire lpvető egy nemzet biztonságához, hogy h várhtó, h nem fel legyen készülve, vgyis résen legyen, ne csupán vlószínűre, hnem mindrr, mi egyáltlán lehetséges. Az ennek készenléti állpotnk fenntrtásáb belefektetett, elpzrolt vgyon htlmsr nőtt. Bár tlán igz, hogy pénzt országon belül költik el, mindzonáltl ez nyereséget nem termelő beruházás, és ezért nem dódik hozzá nemzet gzdgságához vgy virágzásához. Leg jobb esetben is csk hjónk vihrok elleni biztosítás. Amin el kell gondolkodni, z z, hogy vjon ezek vihrok természet törvényei, Isten krt vgy z emberek ármánykodási mitt vnnk? Az utóbbi eseten pedig nem lehetne-e kieszelni vlmi htékonybb módszert, mint ezt z kdozó felkészülést, mely végén nemcsk hogy elveti célját, vgyis háború megelőzését, de még fel is erősíti zt, mikor végül ideér? Ezek zok kérdések, melyekre minden fjtáját és Istenét szeretőnek válszt kell dni, és felkészülni, hogy ítéletet mondjon ról. A szörnyű drám előtte bontkozik ki; vlmikor régen tlán mg is szereplője volt; mindenesetre bőséges lehetősége lesz kérdés tnulmányozásár. De ennek háborúnk tnulságit h megértjük nem szbd sutb vágni és elfelejteni. A tnulságoknk sürgős okot kell szolgálttniuk rr, hogy htékonybbn neveljünk z emberek testvériségére, és így elkerülhető legyen nnk borzlomnk megismétlődése, mely most ránk és vlmennyi nemzetben árttlnul szenvedő társink millióir zúdul. Hiszem, hogy miután ez rettenetes vihrfelhő elvonult, béke hjnlán cserkésztestvériségünk mjd előkelő helyet fogllht el nemzetek kölcsönös megértés és rokonszenv szorosbb és jobb kötelékében vló egyesítésének progrmjábn, es ez így közelebb fog vinni remény beteljesüléséhez szeptember háború Oly sokn kérdezték már nézeteimet háborúról, hogy z már elég ösztönzés hhoz, hogy kifejtsem őket. John Smith kpitányt, z Erzsébet királynő korbeli hőst első flndrii hdjárt után lesújtott z érzés, hogy erkölcstelen dolog keresztény hitet vlló embereknek keresztény testvéreik ellen hrcolni. Sjnos zonbn mindemellett úgy érezte, hogy muszáj vlki ellen hrcolni, így z osztrákok szolgáltáb állt törökök és más hitetlenek ellen. Egy kedves brátom elvből erőteljesen ellenezte háborút, és bár igzi fitl vidéki úriember volt, jó sportoló és lovs, ngy kutybrát olyn ngy ellenérzés volt benne zzl kpcsoltbn, hogy embert öljön,hogy nem ment el lőni, Eljött dél-friki háború. Kötelességének érezte, hogy részt vegyen Birodlom megvédésében, melynek mg is tg j volt. Az önkéntes erők tisztjeként elment tehát Dél-Afrikáb, de fegyver nélkül. Egy bátor rohm vezetése közben esett el ktonái élén, megtéve kötelességét hzáj iránt, ugynkkor sját lelkiismeretének is engedelmeskedve, mivel nem fogott fegyvert kezébe. A minp Pul Sbtier háborúról beszélve zt mondt, hogy br ő mg erőteljesen pcifist, pillntnyilg ő is hdviselő lett. Ebben ugynúgy cselekszik, mint ezrek és ezrek. Azt mondj, hogy vk békepártink lenni jelenleg egyenlő z ember hzájánk és legmgsbb elveknek z elárulásávl. Egyetlen béke sem lehet vlódi vgy trtós, h nem z igzságon lpszik. Ebben háborúbn z igzságért és becsületért hrcolunk, es így békéért is. H egy férfink kétségei vnnk ebben válsághelyzetben, csupán következő kérdést kell feltennie mgánk: Meg krom-e menteni mgm vgy honfitársim otthonát, feleségét és gyermekeit, zoktól borzlmktól, melyekről már tudjuk, hogy németek hoznk nem hrcolókr, vgy ezt átengedem másoknk? Hiszek-e egy megállpodás betrtásánk becsületében és gyöngébb állmok vgy népek igzságábn; más szóvl hiszek-e lovgisságbn és fir ply-ben? H igen, készen állok-e rá, hogy kiálljk ezen elvek mellett? Ellene vgyok-e fegyverkezésnek, továbbá szbd és demokrtikus kormányt kívánok-e hzámnk, vgy hgyom, hogy dolgok német vér és vs fegyelme lá csússznk? Trtozom-e bármilyen kötelességgel Király, Hz vgy Birodlom iránt? február Vezetők Lpj 27

15 írt: Kriszbcher Gergő csst. (217.) k o s á z m l lk. 7 k e n k vezető biztonsági rés(z) Ahogy tökéletes védelem, úgy tökéletes vírusirtó és titkosító lgoritmus sincs. Ezért nem elég, h feltelepítünk egy progrmot, mjd hátrdőlünk, hogy más dolgunk nincs is. Folymtosn od kell figyelnünk dtink biztonság érdekében. Azz mindig lposn olvssuk el z útmuttásokt, ugynis ngyon sok kártevőnek szövegét csk átnyomják egy utomtikus fordítóprogrmon, ezért rengeteg helyesírási hibát, és értelmezészvró szöveghelyet trtlmz. H egy link tlálhtó z üzenetben, mindig lposn nézzük meg címet. H esetleg megnyitottuk már, kkor z oldlon levő szövegek és dizájn is árulkodó lehet. (Én pár npj kptm egy milt, mely zt ígérte, hogy megosztnk velem egy dokumentumot. Gondoltm, tábor értékelése, ezért megnyitottm. Ekkor tűnt fel, hogy nem google hivtlos dizájnjávl állok szemben, vlmint szöveg sem stimmelt. Ezért felhívtm feldót telefonon, hogy mit küldött, és kiderült, hogy vírusos lett gépe.) H vlki ilyet észlel, kkor jelentse levelezőrendszeren keresztül, ezzel védve sját és mások dtit. megtenni bizonyos időközönként, mondjuk félévente), vlmint szóljunk z ismerőseinknek, h gynús levelet kpnk tőlünk, kkor zt ne nyissák meg. diákkedvezmény kock őrs bizonyos helyekre (pl. könyvtár), helyette diákigzolvánnyl tudunk bejutni. A kedvezményt dó helyek megtlálásához nyújt segítséget diákkedvezmény nevű pplikáció illetve honlp. Az lklmzás két részből áll. Az egyik áltlános információkt trtlmz z új diákigzolványról. A másik közelünkben levő elfogdóhelyeket muttj meg (ehhez internetre és bekpcsolt gps-re vn szükség). Itt válszthtjuk listás nézetet, mi felsorolj kedvezményt dó helyeket. A másik lehetőség térkép nézet, hol progrm egy google térképen jelöli be közelben levő elfogdóhelyeket. https://ply.google.com/store/ pps/detils?id=com.dikkedvezmeny/ Tlán sokn nem is tudják, de diákigzolvány nem csk rr jó, hogy igzoljuk, hogy tnulók vgyunk. Az új típusú diákot már Európ szerte elfogdják, és rengeteg kedvezmény vehető igénybe áltl, nem csk buszbérletre vgy mozijegyre. Különböző sportközpontokbn, szállásokon vgy épp optikusnál kphtunk kedvezményt, h felmuttjuk. Egy RFID-chip is tlálhtó benne, így nem kell külön belépőkártyát kérnünk H bármikor úgy véljük, hogy illetéktelenek fértek hozzá z dtinkhoz, változtssuk meg jelszvunkt (ezt egyébként is érdemes 28 vezetők lpj vezetők lpj 29

16 írt: Várdi Blázs lkuló l e f k ü fedeezgyzütt természetet! z Közös érték, közös élmény táboroz n. etbe ész term együtt cserkészekkel sen lete Ez rövid kis jelmondt töké emgáb fogllj mindzt, miről Felf dezőtábor szól. A Mgyr Cserkészszövetség egyik hivtlos táboráról vn szó, mi zért jött létre, hogy megszólítson olyn gyerekeket, kik még nem tlálkoztk cserkészettel. Aki jelentkezik, rr öt, vgy ht, np sátrzás vár Sztrilich Pál Cserkészprkbn. Táborunk cserkészmódszertnr épül. Olyn, mint egy kiscserkész tnyázás. Mivel nem cserkész gyerekekről vn szó, úgy lkítjuk progrmokt, hogy z minden résztvevőnek élményt nyújtson. A npot szokásoshoz híven zászlóhúzássl kezdjük és fejezzük be. Ez dj meg táborunk keretét. Az esti szertrtás része hálkör, hol minden gyerek elmondj, mi tetszett neki leg jobbn z dott npbn, miért hálás. Ez két dolog mitt fontos: egyrészt gyerekekben rögzülnek z znpi élmények, másrészt vezetőknek is egy jó visszjelzés, hogy mi sikerült jól npbn. Tábortűz, bátorságprób, kirándulás és sütögetés. Ezek progrmok dják hét gerincét, és tpsztltok lpján ezek jelentik legngyobb vonzerőt gyerekek számár. Törekszünk rr, hogy minél több tábortűz legyen, mert ez ismeretlen gyerekeknek. A tábortűz körüli játékokt 30 Vezetők Lpj ngyon élvezik, többször is volt rá péld, hogy npközben spontán is elkezdték játszni gyerekek. Amikor pedig nincs tábortűz, kkor sütögetés vn. Áltlábn ezt követi este bátorságprób, mi gykorltilg egy meseerdő. Ez z utóbbi időkig változtln mrdt, zonbn már tvly is egy kisebb változttáson ment keresztül. Ugynis, h úgy látjuk, hogy z idősebb korosztályt ez fjt esti bátorságprób már nem fogj meg, kkor nekik egy kdálypályát állítunk ös sze. Ezek progrmok mindig ngy élményt nyújtnk gyerekeknek. N meg sátrzás! Őrsökre osztv lsznk gyerekek egy M63-s sátorbn, egy vezető jelenlétében. Mivel kiscserkész korosztályúk, esténként mindig kpnk esti mesét. Az lvóidőn kívül z ebéd utáni csendes pihenőt, illetve délutáni őrsi időt tölthetik még sátrkbn. A progrmok mellett keretmese is cserkészhgyományokhoz kötődik. Törekszünk rr, hogy keretmese minél inkább megrgdj gyerekeket. Próbáljuk minél interktívbbá tenni zt. Tvly éppen ebből z okból kifolyólg lett keretmese vándorcirkusz. Ez zért jelentett pluszt, mert tábor végén gyerekek vezetők segítségével bemutttk egy közös cirkuszi elődást. Ez gykorltilg bármilyen jellegű bemuttó lehetett, mi cirkuszhoz köthető. Ezekre őrsi fogllkozásokon, illetve csendes pihenők ltt tudtk készülni gyerekek. Ngyon színvonls és színes elődások születtek, jövőben is törekszünk rr, hogy ilyen jellegű célj legyen keretmesének. Idén Mcskfogót játszottunk gyerekekkel. A kerettörténet szerint résztvevők Cin citybe érkeztek, mit elzártk külvilágtól, mert mcskák elfogllták fővárost. Csk úgy volt esélyünk ellenük, h építünk egy Mcskfogót. Ennek tervét készítették el gyerekek hét folymán, és dták elő z utolsó zászlólevonáskor. Emellett mindennp játszottunk be nekik hírdó részleteket, miket z eredeti meséből vágtunk össze így értesülhettek mcskák elleni hrcunk helyzetéről. Próbálunk tehát minden eszközt bevetni, hogy keretmesénk izglms, érdekes legyen, és tábor végére djon vlmilyen célt és feldtot gyerekeknek. szigorodik rendszerünk, mivel egyre több ilyen vezetőre vn szükségünk. Eddig táborvezetőként minden vezetőt személyesen ismertem, idén már olyn sokr volt szükség, hogy z Erzsébet táborból kértünk vezetőket mi szintén z MCSSZ hivtlos tábor. Idén célunk, hogy két tábor továbbikbn egymás tevékenységét segítse. A táborvezetéstől, vezetőktől z z elvárás, hogy őrsvezetői képesítéssel rendelkezzenek, vgy többéves tpsztlttl gyerekekkel vló fogllkozttás terén. Ahogyn bővül táborunk eddig szerencsésen minden évben úgy H vezetőként érdekel táborunk, látogsd meg honlpunkt, és keress fel emil címen. Idén szerencsésen lezártunk már minden tábort, de jövőben folyttjuk munkát! A munkánk legngyobb dicsérete, hogy vnnk visszjáró gyerekek. A táborunk 2009-ben indult, kkor 16 gyerek jelentkezett. Azót elértük, hogy 130 gyereknél is többen érdeklődjenek táborunk iránt. Azért dolgozunk, hogy ez szám tovább nőjön. Vezetők Lpj 31

17 z Országos i e r í h g é s k ö Eln új toborzó szórólpok készülnek toborzási időszkár Mgyr Cserkészszövetség megújítj toborzó szórólpját. Egy sokkl vidámbb, gyerekek számár grfikájábn is vonzóbb nygot szeretnénk meglkotni, és hsználtr átdni nektek. Az információkt fitlos hngvételűre, közvetlenre tervezzük. Rjzos, kincses-térképes, megújított toborzónygunkkl z célunk, hogy z gyerkőc, kinek kezébe kerül ez pár oldl, rögtön megérezze cserkészet klndokt rejtő, közösségépítő erejét! A cserkészetet olyn szuper dolognk láss, melynél jobb közösséget el sem képzelhet, mi jóbn-rosszbn támogtó hátországot jelent számár. Ahhoz, hogy toborzást ténylegesen elsegítő nygok készüljenek cserkészet népszerűsítésére, kérjük, osszátok meg velünk mostni toborzó nyggl kpcsoltos véleményeteket, tpsztltitokt, kérdéseiteket és vágyitokt, melyekkel segíthetitek z új leporelló létrejöttét. Kérjük, töltsétek ki ezt kérdőívet nnk érdekében, hogy minél többet megtudjunk z igényeitekről. Az elképzeléseket átnézzük, és beleépítjük z új szórónygb. médifigyelés - nykkendőnp A Mgyr Cserkészszövetség idén először cstlkozott World Scout Scrf Dy elnevezésű eseményhez, melynek lklmából ugusztus 1-jén cserkészek világszerte nykkendőt húztk egy np erejéig. Többen, például Bringás Cserkészek, szervezett keretek között, városbn kerékpározv hirdették z emberek számár cserkészetet. A nykkendőnp rendkívül felkeltette sjtó és civilek érdeklődését, sokn követtek és néztek meg bennünket mind z utcán, mind hírdókbn. A teljesség igénye nélkül szerepeltünk Kossuth Rádió 180 perc című műsorábn, Lánchíd Rádióbn, Mgyr Televízió 32 vezetők lpj és z ATV hírdójábn, illetve z Index.hu, hirdo.hu, mno.hu, turist.hu, Metropol és HetiVálsz online hsábjin. A részletes sjtófigyelést z lábbi dokumentumbn tláljátok: döntött wosm moot2021-ről Kedves Cserkésztestvéreim! Szomorú np ez! Mint tlán hllottátok, szoros versenyben, de végül lulmrdt World Scout Moot pályáztunk z ír pályázttl szemben. Bárhogy keresem, nehéz lenne olyn szemszöget tlálnom, honnn ez nem tűnik vereségnek. 25 évvel z új jálkulásunk után esélyünk nyílt, hogy z elődeink örökébe lépve egy világtlálkozót rendezhessünk itthon. Gondolom, nem csk z én szívem dobbnt meg erre gondoltr. Sjnálom, hogy cslódást okoztunk nektek! Bár mind Moot munkcsoport, mind Külügyi Bizottság minden erejét beletette, ez mégis kevésnek bizonyult. Szerény vigsz lehet, hogy elismerést váltott ki progrmtervünk, illetve z elkészült nygink és prezentációnk is. Egyöntetű vélemény volt, hogy méltó versenytárs voltunk z íreknek. A es szvztrány is ezt tükrözi, mi gykorltilg zt jelenti, hogy szvzó 133-ból mindössze 7 szövetség szvztán múlt rendezési jogunk. Köszönöm munkcsoport tg jink, Külügyi Bizottságnk és minden segítőnknek lelkes és kitrtó munkáját! José, Pótor József cst. (304.) Elsősorbn köszönöm betett munkát, szorítást, kedveléseket, z imákt. Másfelől köszönöm, hogy közös munkánk, szövetségünk m képes egy ilyen pályázt összerkásár. Hrmdrészt, mit eddig összerktunk, z nem megy kukáb - megcsináljuk, mert jó munk megérdemli. Legfeljebb nem MOOT2021-nek hírek hívjuk! :) Szép ez mi np, mert lehetőséget kptunk vándoroknk egy ngyszerű, világszínvonlú progrm megvlósításár! Blu, Solymosi Blázs cst. (205.) országos vezetőtiszt ifjúsági közösségvezető felkészítő A Mgyr Cserkészszövetség TÁMOP / 12/ Kisközösségi ifjúság nevelés támogtás című kiemelt projekt keretében Ifjúsági Közösségvezető Felkészítést Csptprncsnok Vezetőképzést hirdet 2014/15 tnévben. A képzést elsősorbn már megbíztássl rendelkező csptprncsnokoknk, csptprncsok-helyetteseknek, közösségvezetőknek, illetve hmrosn ilyen megbíztást kpó vezetőknek jánljuk. A jelentkezés feltétele cserkészsegédtiszti képesítés. A képzés (felkészítő) lklmink időpontji: ugusztus 31. Igényfelmérés htárideje szeptember 10. Jelöltek dtink regiszt rálás (EVOK) szeptember Képzési hétvége november Képzési hétvége december Képzési hétvége egyeztetés ltt Képesítő hétvége A képzés rövid leírás: A felkészítés kiscsoportos formábn, mximum 15 fős csoportokbn vlósul meg. Amen nyiben jelentkezők létszám ennél mgsbb, több csoportot indítunk. A képzés hétvégéken történik, péntek estétől vsárnp délig. A hétvégékről hiányozni nem lehet, zokt csk z eredeti sorrendben lehet teljesíteni. A képzési lklmk között otthon végzendő feldtokt kpnk jelöltek. A képzés célj, hogy jövendőbeli vezetőket felkészítse egy cserkészcspt vezetésére, gykorló vezetőket pedig fejles sze, hogy megszerzett tudássl és készségekkel tudtosn és mgbiztosn tudják ellátni feldtukt. A felkészítés jelöltek ktív részvételét feltételezi, és kellően ruglms, hogy jelöltek speciális igényeihez lklmzkodjon. Az igényfelmérő kérdőívet csk csptprncsnok töltheti ki, itt: https://docs.google.com/ forms/d/10jqi7vfdup72fsj-jkgn7vtkjeijbiyqow-g434wo2m/viewform ővvk 18+ meghirdetés A Mgyr Cserkészszövetség TÁMOP / 12/ Kisközösségi ifjúság nevelés támogtás című kiemelt projekt keretében Kortárs Közösségi Vezető Felkészítő 18 éven felüliek számár 18+ Őrsvezetői Vezetőképzést hirdet 2014/15 tnévben ugusztus 2. előtt született cserkészeknek és közösségi vezetőknek. A jelöltek képzésre vló jelentkezésének feltételei: Minimum 1 éves cserkészmúlt Leglább egy cserkésztáborbn vló eredményes részvétel A képzés tnfolym jellegű (4 lklom, rendszerint péntek estétől vsárnp délutánig), melyről nincs mód hiányozni. A hiányzás utomtikusn mg után vonj, hogy jelentkezőnek z dott évben nincsen módj meghirdetés keretén belül képesítést szerezni. A képzés helyszíne: Budpest, illetve környéke. A képzés őrsvezetői képesítést d A hiánytlnul benyújtott jelentkezés nem jelent utomtikus felvételt képzésre ( sikeres felvételről drótpostán kp jelentkező cserkész értesítést)! A jelentkezés htárideje: szeptember 10. A jelentkezés feltétele: htáridőre megküldött jelentkezési űrlp kitöltve, megfelelő személyekkel láírtv, posti úton elküldve z lábbi címre, legkésőbb szeptember 10-ig: Amberboy Domonkos, 1165 Budpest, István király utc 14. htáridőre megküldött google űrlp kitöltve, elektronikus úton elküldve (http://vk.cserkesz. hu/ovvk_18%20elofeldtok.html) A képzéssel kpcsoltos részletes információkt jelentkezők számr emil-ben küldjük ki. A jelentkezési htáridő lejártávl z eredményesen jelentkezők között szintén emil-en kerülnek kiküldésre z előfeldtok, melyek benyújtási htárideje: szeptember 30. vezetők lpj 33

18 sátorszemle III vezetőképzéssttisztikák A es éveben vezető képzőn végzett, illetve részt vett jelöltek létszám: SZOMBATHELY BUDA I X Képzés Jelölt Mmeluk Kiképző ŐVVK 114* PEST MISKOLC Képzés Jelölt Mmeluk Kiképző ŐVVK 23* 4 12 II DEBRECEN IX Képzés Jelölt Mmeluk Kiképző ŐVVK 14* 2 8 országos Képzés Jelölt Mmeluk Kiképző KCSVK 27* ŐVVK 28* - 8 STVK (kgylós) 73* - 22 CSPKVK 10* - 4 CSTVK 4-2 Képzés Jelölt Mmeluk Kiképző ŐVVK 31* - 8 VIII KECSKEMÉT Képzés Jelölt Mmeluk Kiképző ŐVVK 37* 5 6 KCSVK Képzés Jelölt Mmeluk Kiképző ŐVVK 21* 4 6 PÉcS VI Képzés Jelölt Mmeluk Kiképző ŐVVK 32* 6 8 STVK (gím) 17* - 5 V SZEGED összesen Képzés Jelölt Mmeluk Kiképző őrsvezetők segédtisztek csptprncsnokok 10-4 cserkésztisztek 4-2 összesen Vezetők lpj Vezetők lpj *A csillggl jelölt jelöltek még nem kptk képesítést. 35

19 2015. JÚLIUS 28 AUGUSZTUS 8. cserkesz.hu/dzsembori Jelentkezz te is mgyr csptb!

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz.

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz. XLVIII. évf. 8. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Kovács Gergely városi dzsungel mci és vrjú vdon szv fejfedők igzi cserkész, igzi repülő! bringáscserkész trtlom mix Cserkész hírek 4 fotó: Járdány Bence

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl ViSsZhAnG 30. szám A htáron túli mgyr középiskolások táboránk lpj Cseresznyéspuszt, 2015. július Az érzel eken is túl Az I. világhá orúr vló e lékezés kp sá Ko áro i Já os pksi költő háborús verseit olvst

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

a magyar cserkész! újra itt: bear grylls bálint dzsemborikalauz tábori az örök túlélő: becserkész gazda cserkésztöri a vadon szava kényelem

a magyar cserkész! újra itt: bear grylls bálint dzsemborikalauz tábori az örök túlélő: becserkész gazda cserkésztöri a vadon szava kényelem XLVII. évf. 1. szá www.cserkesz.hu/cs becserkész bálint gzd cserkésztöri dzseborikluz vdon szv tábori kényele újr itt: gyr cserkész! z örök túlélő: ber grylls trtlo újr itt z cs! töltsd fel te is képeidet!

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle.

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle. S Z Í N H Á Z M Ű VÉ S ZE T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 9. N O V E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ ' B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE S Z

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra SULITÜKÖR 2012/2013 Erdei iskolások voltunk Városlődön Amire büszke vgyok Vidám kirándulás Csobáncr 2 Az Olvsóhoz Ismét júniust írunk. Mg mögött hgyv z emlékek őrzőjét, Sulitükör legújbb számát, eltelt

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését!

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését! A Budtétényi Cursillo Titkárság időszkos hírlevele Püspökszentelés Esztergombn Idő nélküli küzdelem Csk végcél fontos Elrjtoltunk tehát. Beindult z újság kezdeti ngy lendülettel. De mint hogyn z tlét is

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e T A R T A L O M A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A j á t é k s z í n B E R K E S E R Z S É B E T A becsület fegyverei (1) V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1 9 7 2. M Á J U S H E R M A N N I S T V Á N A

Részletesebben

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT X I I. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 97 9. SZEPTEMBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12)

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12) T A R T A L O M FÖLDES ANNA Szívügyünk: mgyr drám (1) mgyr j á t é ks zí n PÁLYI ANDRÁS Egy intim színház (7) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G FOLYÓIRATA Mozikkockák z évdból HERMANN

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

játékszín színház és közönség fórum

játékszín színház és közönség fórum A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 5. N O V E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES C S A B A I N É

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben