Tiszteletadás 1956 hõseinek Nemzedékek emlékeztek Józsefvárosban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszteletadás 1956 hõseinek Nemzedékek emlékeztek Józsefvárosban"

Átírás

1 XXII. évfolyam 38. szám október 24. Megjelenik: hetente Tiszteletadás 1956 hõseinek Nemzedékek emlékeztek Józsefvárosban

2 1956 A szabadság népe vagyunk 56-os megemlékezés a Corvin közben Józsefváros önkormányzatának 1956-os megemlékezésén Kocsis Máté polgármester beszédében kiemelte, hogy ötvennyolc éve hazánk összefogott a megszállók és az elnyomás ellen, aminek ereje megrengette a kommunista diktatúrát. Óriási a felelõsségünk abban, hogy a következõ generációk is tudják: apáink, nagyapáink a vérüket adták a szabadságért, a mi szabadságunkért. Az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik emblematikus helyszínén, a Corvin közben tartották a józsefvárosi önkormányzat megemlékezését. Virágok és nemzeti színû szalagok borították a Pesti Koncz Gábor színmûvész Faludy György-verset szavalt srác szobrát, amely arra emlékeztet, hogy az akkori ifjúság is kivette részét nemzetünknek a kommunista elnyomás ellen, a szabadságért vívott harcából. A hideg idõ ellenére szép számmal összegyûlt megemlékezõk elõtt Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari díjas színmûvész szavalta el Faludy György: 1956, te csillag címû versét. Ezt követõen Kocsis Máté osztotta meg gondolatait az egybegyûltekkel. 2 Sántha Péterné és Kocsis Máté fejet hajtott a hõsök emléke elõtt Generációk emlékeztek október 23-án a Corvin közben Az összefogás ereje Józsefváros polgármestere emlékeztetett rá, hogy ötvennyolc éve a bilincsbe vert Magyarország felemelte szavát a szabadságért, mert megelégelte, hogy nem dönthet saját sorsáról. A Corvin mozi elõtt álló szoborra utalva rámutatott, hogy a pesti srácok nem önös vagy politikai érdekeket szolgáltak, hanem az olthatatlan szabadságvágy fûtötte õket. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy a magyarok nehezen tûrik az elnyomást, és összefognak, ha veszélyeztetik a függetlenségüket. Ezért bátran kijelenthetjük, hogy mi, magyarok a szabadsága népe vagyunk. Hozzátette, hogy 1956 õszén hazánk összefogott a megszállók és az elnyomás ellen. Az összefogás ereje pedig olyan nagy volt, hogy megrengette a kommunista diktatúrát. A polgármester kiemelte, hogy Józsefvárosban folyt a legelkeseredettebb küzdelem a fõvárosban. Apáink, anyáink, nagyapáink, nagyanyáink harcoltak nemzetünk szabadságáért. Az elsõ lövések a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai székházánál dördültek el, és itt esett el a felkelés elsõ hõse, egy tizennyolc éves tanuló is. November 4-e után pedig a kerületben tartott majdnem a legtovább az ellenállás, még tizedikén is folytak harcok. Kocsis Máté elmondta, hogy a magyarok hite, elszántsága és kiállása a szabadságért 1956-ban erõsebb volt bármilyen fegyvernél és félelemnél. A több ezer kioltott és tönkretett élet, a vérbe fojtott szabadságharc végképp leleplezte a diktatúra igazi arcát, az erõszakot, a terrort október 23-án azonban gyökeret vert a szabadság, amelynek emléke azóta is élteti a magyar nemzet közös erejét és annak igazságát. A szabadság dicsõ hite itt, Józsefvárosban is a mai napig velünk él az utcákon, a tereken, a golyók ütötte falakon. A polgármester kiemelte, hogy a mindennapokban is ápolnunk kell a forradalom emlékét. El kell mondanunk az utánunk jövõ generációknak, gyermekeinknek, hogy kik és mit tettek értünk itt, a környezõ utcákban 1956 októberében. A mai tizenéveseknek is tudniuk kell, hogy 58 évvel ezelõtt sokszor velük egykorú fiatalok az életüket adták a szabadságért és a mi szabadságunkért. Ezért életünk végéig kötelez bennünket: a haza szeretete, a hõs elõdeink tisztelete, a függetlenség iránti vágy és az összefogás ereje zárta szavait Kocsis Máté. Ezt követõen a Kodály Zoltán Férfikar adott mûsort, melynek keretében elhangzott Erkel Ferenc: A honfi imája és Vigh Kristóf: 56-os himnusz címû darabja. Az esemény végén Kocsis Máté polgármester, Sántha Péterné alpolgármester és Vas Imre országgyûlési képviselõ helyezte el a megemlékezés koszorúját az 56-os mártírok emléktáblájánál. A megjelentek ezután megtekinthették a Magyar Tartalékos Szövetség Hagyományõrzõ Tagozata által alkotott 1956-os élõképet, egy korabeli teherautót és ágyút. Z.B.

3 ÖNKORMÁNYZAT Letette az esküt a polgármester és a képviselõk Megalakult az új józsefvárosi képviselõ-testület A VIII. kerületi képviselõ-testület október 22-én tartotta alakuló ülését, amelyen letette esküjét Kocsis Máté polgármester és a tizenhét önkormányzati képviselõ. Megválasztották a három alpolgármestert is Sántha Péterné, Egry Attila és dr. Sára Botond személyében. A testületbe az egyéni választókörzetekbõl a Fidesz-KDNP 12 jelöltje jutott be, a kompenzációs lista 5 helyén pedig négy jelölõszervezet osztozik. Letette esküjét Józsefváros új képviselõ-testülete Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának alakuló képviselõ-testületi ülését október 22-én 13 órára hívta össze a polgármester. A Helyi Választási Bizottság elnöke, dr. Galambos Károly az ülés kezdetén tájékoztatta a testületet, hogy az október 12-én tartott önkormányzati választáson Józsefváros lakosságának több mint 30 százaléka járult az urnákhoz, az önkormányzati választás eredményes volt. A kerület polgármestere és a 12 egyéni választókerület képviselõje a Fidesz-KDNP jelöltje lett, kompenzációs listán 2 mandátumot szerzett a Magyar Szocialista Párt Demokratikus Koalíció Magyar Liberális Párt, illetve 1-1 mandátumot szerzett a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika és az Együtt-PM. Kerületünk érdeke a legfontosabb A polgármester és a képviselõk eskütételét követõen Kocsis Máté beszédében felhívta a képviselõk figyelmét, hogy bármilyen politikai nézetet képviselnek is mindig azt tartsák a szemük elõtt, azért dolgozzanak, hogy Józsefváros sorsa jobbra forduljon. A választások végeredményét tekintve elmondta, hogy sok, az elmúlt években lefolytatott vitát a választók eldöntöttek. Az elkövetkezõ évek szakmai vitáihoz pedig mindenkitõl konstruktív hozzáállást kért. Kocsis Máté figyelmeztette a képviselõket, hogy álláspontjuk kialakításakor az elsõdleges szempont Józsefváros érdeke legyen, csak másodsorban vegyék figyelembe a politikai szervezetük éppen aktuális véleményét. Világossá kell tenni mindenki számára, hogy ebbe a testületbe nem pártok képviseletére Józsefvárosért dolgozunk mondta Kocsis Máté, az újraválasztott polgármester választották a képviselõket, hanem a kerület képviseletére. A józsefvárosi önkormányzat elõtt álló legfontosabb feladatként a Józsefváros újjáépül program folytatását nevezte, azon belül a társasházak állapotának rendezését. A halaszthatatlan feladatok közé sorolta a közbiztonság további javítását és az itt élõk segítésének kiterjesztését, különös tekintettel az oktatásra, a munkahelyteremtésre és a felzárkóztatásra. A polgármester szerint ez a képviselõ-testület képes arra, hogy ezeket a problémákat megoldja. Hangsúlyozta, hogy a polgármesteri programot, melyet a józsefvárosiak nagy arányban támogattak, a képviselõk tekintsék irányadónak és minimumnak. A következõ fél évtizedben két alapelv vezérelje döntéseiket: a munka iránti alázat, és hogy nem csak a rájuk szavazókat képviselik, hanem az itt élõ mintegy nyolcvanezer embert. A képviselõ-testület Egry Attilát, Sántha Péternét és dr. Sára Botondot választotta alpolgármesternek A polgármester megköszönte a helyi választási bizottságnak és a választási irodának, hogy Józsefvárosban rendben, zavartalanul lezajlottak a választások. Végül jó munkát kívánt a képviselõ-testület tagjainak, és reményét fejezte ki, hogy öt év múlva az elvégzett feladatokat tekintve mindenki büszkén, de legalábbis nyugodtan nézhet majd tükörbe, mert mindent megtett ezért a városrészért. A polgármesteri köszöntõt követõen, a testületi ülés keretében a képviselõk fõállású alpolgármesternek választották Sántha Péternét és dr. Sára Botondot, társadalmi megbízású alpolgármesternek Egry Attilát, akik le is tették esküjüket. Z.B. 3

4 1956 Mentettük, akit még lehetett Egy mûtõsnõ visszaemlékezése 1956-ra Szórványos adatokból tudható, hogy milyen heroikus munkát végzett ban a magyar orvostársadalom, a segítõ személyzet, az ápolók. A magyarság történelmében asszisztálhattunk, szolgálhattunk a magunk szerény tudásával, eszközeivel. Ezt megérezte a kórház a frontvonalban, és a csapat minden tagja ehhez illõen élt és dolgozott írta dr. Dubecz Sándor sebészfõorvos a Sebészeti klinika a tûzvonalban, 1956 címû könyvében, amely a II. sz. Sebészeti Klinikán történteket beszéli el. Malecz Béláné fiatal mûtõsnõként csöppent bele a Baross utcai klinika véres hétköznapjaiba. A ma 87 éves asszony visszaemlékezéseibõl idézünk az alábbiakban. 4 Egykori klinikai épület a Mária utca sarkán: annyira szétlõtték, hogy le kellett bontani Malecz Béláné, vagyis Elli néni ma is a Baross utca 6-ban lakik, ugyanúgy, mint 1956-ban. Október 23-án koraeste már nem jártak a villamosok, ezért gyalog ment haza Budáról, a Daróczy útról, ahol az Országos Vérellátó Szolgálat mûtõjében dolgozott. Este nagy futkosást hallottak, mire a férjével együtt õk is átmentek a Pollack Mihály térre, ahol már nagy tömeg volt. Mi történt akkor? Be akarták olvasni a rádióban a diákok 16 pontját. Énekeltük a Himnuszt, a Szózatot. Teherautókról fegyvereket osztogattak a munkások. A vaskerítés mögött álló fiatal ávósok elõször könnyfakasztó gránátokat dobáltak kifelé. Köhögtünk és könnyeztünk, botorkálva menekültek az emberek, miközben az újonnan érkezõk egyre jobban szorítottak kívülrõl. A Bródy Sándor utcán nem lehetett a Múzeum körút felé menni, mert ott égtek a felborított teherautók. Akkor már lõttek is a Rádiónál az ávósok. A Puskin utcából mentünk át az egyetemudvaron, ott láttam meg az elsõ halottat: egy egyetemista fiú volt. A társai vették körül. Másnap megjelentek a Baross utcában a szovjet tankok. Mivel Budára képtelenség lett volna eljutni, elhatároztam, hogy a lakásunkhoz legközelebb esõ kórházban jelentkezem munkára. Ez a II. Sebészeti Klinika volt, a Baross utca 23-ban, amely hamar a tûzvonalba került, miután szinte egy kilométeres körben zajlottak a forradalom legsúlyosabb összecsapásai. Hogyan fogadták a klinikán mint idegent? Nem voltam idegen, hiszen itt tanultam három évvel korábban. Mondták, hogy gyorsan mosakodjak be. Egy darabig az elsõ emeleti nagymûtõben és a szeptikus mûtõben folytattuk a mûtéteket, három asztalon, egyfolytában. A legfelsõ emeletet, ahol a tüdõsebészet volt, úgy szétlõtték, hogy a vastag üvegfala kupacokban hevert, itt nem lehetett operálni többé. De a magasföldszinten lévõ gégészeti mûtõbe is belõttek, hatalmas lyuk támadt a falon. Akkor a sebészek úgy döntöttek, hogy kihúzzuk az asztalokat a folyosóra, és ott operálunk tovább. Lõtték a kórházat? De mennyire! Még a klinikai tömb udvara sem volt biztonságos. Mikor kicsit csend lett, átküldtünk valamiért a szemészetre egy nagyon rendes mûtõsfiút, azt hiszem, Miskolczinak hívták. Az udvaron lõtték le szegényt. De a folyosó is életveszélyes volt. Néha annyira lõttek, hogy letakartuk a beteg nyitott hasát steril kompresszel, és mindenki leguggolt a fal mellé. Aztán gyorsan folytattuk a mûtétet, hogy minél több embert meg tudjunk menteni. Végül azt mondták az orvosok, hogy költözzünk le a mélyföldszinti sarokban lévõ kutyamûtõbe (ahol egyébként a kísérleti állatokat operálták). Ott is berendeztünk két asztalt, és folytattuk a mûtéteket éjjel-nappal. Néha még a kutyamûtõben sem lehetett megmaradni. Szét volt lõve az egész épület, süvített befelé a szél. Amikor kicsit levegõhöz jutottunk, az orvosokkal felmentünk a tanterembe, a sebesültekhez. Mire szolgált a tanterem? Békeidõben az orvosegyetem oktatóterme volt, a forradalom idején meg ide hozták be a friss sebesülteket. A földön feküdtek, fõleg fiatal fiúk, tele volt velük az elõadóterem. Borzalmas volt! A haldoklók között kellett keresgélnünk, hogy kit lehet még megmûteni. Idegsebészetünk nem volt, ilyen operációkra sajnos nem is vállalkozhattunk. De nagyon sok embert sikerült azért megmenteni. Meddig maradt a Baross utcai sebészeten? November 1-jén este merészkedtem elõször haza. Azt hittem, talán nyugalom lesz. Tévedtem, mert ezután kezdõdött csak a véres szabadságharc. De azt már a saját kórházamban éltem végig, mert a felszedett kockakövekkel borított villamossínek mentén, a klórmésszel leszórt holttestek között mégiscsak elbotorkáltam Budára. A Vérellátóban is megállás nélkül dolgoztunk. Sokan meghaltak, de sokkalta Tankok és koporsók: a legvéresebb harcok színhelye volt az Üllõi út és a Nagykörút találkozása több embert hoztunk vissza szinte a biztos halálból. Ma is emlékszem egy huszonhárom éves kiskatonára: Szabados Lajosnak hívták, és keresztben lõtték át. Azt sem tudtuk, hol kezdjük; a hasát és a mellkasát is operálni kellett. Késõbb levelet kaptunk tõle, hogy megnõsült és családja lett, még fényképet is küldött. Elli néni még hosszasan meséli, hogyan oldották meg a fájdalomcsillapítást és sterilitást a kórházban, miközben a Petõfi laktanya felõl ontották a tüzet a harckocsik. De ez már egy másik történet. B.É.

5 Emléktábla-avatás a Corvin közben Kerületünkben ünnepeltek az ötvenhatosok Hagyományaihoz híven a Corvin közbe hirdette meg 1956-os megemlékezését az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége. Az esõ miatt a Corvin moziban tartott rendezvényt követõen az épület falán újabb három 56-os hõs márvány emléktábláját avatták fel október 22-én. Kocsis Máté polgármestert az 56-os hûség a hazához érdemrend nagykeresztjével tüntették ki. Kocsis Máté átveszi az 56-os hûség a hazához érdemrendet és az ben bekövetkezett fordulat megalapozása is. Ezért más településeknél jobban szimbólummá kell tenni az 56-os forradalom eseményeit. A jelen lévõ középiskolásokat arra kérte, hogy amíg csak lehet, a még élõ érintettektõl tájékozódjanak a történtekrõl, ugyanakkor polgármesterként személyesen is hangsúlyt helyez rá, hogy a mai fiatalok mind többet tudjanak meg az akkori eseményekrõl. A forradalom és szabadságharc 58. évfordulója alkalmából hazaszeretetéért, példamutató nemzeti elkötelezettségéért és 1956 eszméjének õrzéséért, ápolásáért kitüntetéseket adományozott az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége mások mellett Kocsis Máté KÖZTÉR polgármesternek, ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogásznak és Túrós Andrásnak, az Országos Polgárõr Szövetség elnökének. Az 56-os hûség a hazához érdemrend nagykeresztjét Csuka Tamás nyugdíjas dandártábornok, református tábori püspök és Lomnici Zoltán adta át. Az ünnepség végén újabb három 56-os hõs kapott emléktáblát a Corvin közben. A mozi Üllõi úti oldalán elhelyezett márványlapon Angyal Istvánnak, a Tûzoltó utcai csoport kivégzett vezetõjének, Dudás Józsefnek, a Függetlenség címû napilap szerkesztõjének, a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány szintén kivégzett elnökének és Gérecz Attila költõnek, a Klauzál téri harcok hõsi halottjának a nevét örökítették meg. Életútjukat, hõsi vállalásukat Csuka Tamás református tábori püspök méltatta, majd az emlékhelynél elhelyezték a kegyelet virágait. B.É. Megnyitó köszöntõjében dr. Lomnici Zoltán, a Világszövetség tiszteletbeli elnöke a még élõ ötvenhatosok támogatására kérte a jelenlévõket és személyesen Kocsis Máté józsefvárosi polgármestert, akirõl elmondta, hogy nagyon sokat tett a szervezetükért. Emlékeztetett rá, hogy bár történelmünk legfényesebb napjainak mindig számûzetés vagy halálbüntetés lett a vége, ám hosszabb távon a vesztes csaták is lehetnek gyõztesek is ilyen volt, mert olyan jövõképet vázolt fel, amelynek célkitûzéseit ma a szabadon választott politikusok valósíthatják meg. Kocsis Máté polgármester Józsefváros büszke örökségének nevezte 1956-ot, amelynek szellemét személyes indíttatásból és kötelességbõl is ápolnia kell. Felidézte, hogy városrészünkhöz kapcsolódik az akkori események legtöbb történelmi helyszíne, legtöbb véráldozata Angyal István, Dudás József és Gérecz Attila is emléktáblát kapott Fényárban a muzsikusok és a hõs orvosok Díszvilágítást kap két józsefvárosi emlékmû Decembertõl a Muzsikus cigányok parkjának emlékoszlopait és a Magyar hõsi halott orvosok szobrát az esti órákban is megcsodálhatjuk. Az emlékhelyek földbe süllyesztett díszvilágítást kapnak. Év végéig 41 fõvárosi szobor és emlékhely kap díszvilágítást tudatta közleményben a Fõpolgármesteri Hivatal kommunikációs igazgatósága. Tarlós István fõpolgármester kezdeményezésére a kerületek tehettek javaslatot, hogy mely létesítmények kapjanak új díszkivilágítást. Józsefvárosban a Muzsikus cigányok parkjában neves prímásokat ábrázoló emlékoszlopok, és a Korányi Sándor utca és Üllõi út sarkán található Magyar hõsi halott orvosok emlékmû kap díszvilágítást. A munkálatokat a Budapest Dísz és Közvilágítás Kft. munkatársai végzik. A földbe süllyesztett lámpák energiatakarékos fényforrásokkal lesznek ellátva. A díszvilágítás a közvilágítás bekapcsolásától éjfélig nyáron éjjel 1-ig mûködik majd. A mintegy 4 millió forint értékû beruházás várhatóan november végére készül el tudtuk meg Pap Zoltántól, a Budapest Dísz és Közvilágítás Kft. ügyvezetõjétõl. 5

6 MOZAIK Premier a Turay Ida Színházban Bubamara Józsefvárosi West Side Story Megtartotta elsõ õsbemutatóját a Kálvária téri épületbe költözött Turay Ida Színház, amelyben október 18-án mutatták be a Bubamara címû musicalt. Az elõadásnak az ad különleges hangvételt, hogy Józsefvárosban játszódik, és a világhírû West Side Story címû zenés darab adta hozzá az ihletet. A101 éves színházépület falai között régen tartottak már premiert, bár a Turay Ida Színház repertoárjának darabjai már szeptember második felétõl megtekinthetõek, az igazi õsbemutatóra október 18-án került sor. Ekkor mutatták be ugyanis a józsefvárosi West Side Storyt, amelynek címe Bubamara (Katicabogár). Aki ismeri az eredeti amerikai musicalt illetve annak elõképét, a Rómeó és Júliát, már sejtheti, hogy egy szenvedélyes szerelmi kapcsolat áll a darab középpontjában, amelynek meg kell küzdenie a társadalmi elõítéletekkel. A színdarab írója, Topolcsányi Laura a társulatnak is tagja, így a színház saját szerzõjének is tekinthetõ, a zenét az Elsõ Emelet és a Rapülõk együttes egykori billentyûse, Berkes Gábor szerezte. A Bubamara érdekessége, hogy az ismert színésznõ, Kökényessy Ági második nagyszínpadi rendezése, a Turay Ida Színházban pedig az elsõ. Mint elmondta, régi barátság fûzi a szerzõkhöz, így együtt tudták alakítgatni a darabot a legjobb változat felé. A színésznõ-rendezõt nagy büszkeséggel tölti el, hogy õ rendezhette az elsõ premierelõadást a Kálvária téren. A tavalyinál is több turista érkezett Harmadik helyen Józsefváros Az idén az elsõ nyolc havi adatok szerint, a tavalyihoz képest három helyet javított Józsefváros a vendégéjszakák számát tekintve, így a harmadik helyre került tudtuk meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatójából. Kerületünkbe ebben az évben eddig közel 210 ezer turista látogatott. Rómeó és Júlia története modern felfogásban A történet egy VIII. kerületi középiskolában játszódik, ahol a gimnázium színjátszói gõzerõvel próbálnak a közelgõ bemutatóra, amikor a fõszereplõ lány hirtelen megbetegszik. A szerep kivételes hangot és énektudást igényel. Vivien, a csapat egyik vezéregyénisége merész lépésre szánja el magát Az értelmiségi családból származó Zalán ekkor szeret bele a szép és érzékeny cigánylányba, aki beugrással megmenti a színjátszó szakköri bemutatót. Hûvösvölgyi Ildikó játssza Zalán édesanyját, aki egyedül neveli gyermekét. A színésznõ elmondta, hogy a darab fõ mondanivalója: a tolerancia, mások elfogadása. Z.B. 6 Anapokban tette közzé a KSH a turisztikailag legforgalmasabb 50 település adatait az év elsõ nyolc hónapjára vonatkozóan. A TOP50 település közé 14 fõvárosi kerület került be. A turisták számát tekintve az elsõ két helyet a Belváros ( vendéggel) és Erzsébetváros ( fõ) érte el. Józsefváros harmadikként ( fõvel) maga mögé utasította Terézvárost, ahogyan Siófokot és Hajdúszoboszlót is. A jó eredményt legfõképpen a külföldi turistáknak köszönheti kerületünk, ugyanis ha csak a külföldrõl érkezõket vizsgáljuk, a dobogó állása nem változik. Az eredmény betudható ugyanakkor a számos pozitív ajánlónak és cikknek, melyek a külföldi portálokon és lapokban méltatták kerületünk szépségeit olvasóiknak, a számos nívós kerületi szállodának és a gombamód szaporodó hosteleknek is, melyek a fiatalabb generációnak nyújtanak olcsó szállásalternatívát. Ezen szálláshelyek létrejöttéhez minden feltétel adott Józsefvárosban. A VIII. kerület kiváló közlekedési adottságokkal rendelkezik, nyáron folyamatos programkínálatot biztosít, és egyetemváros lévén számos kiegészítõ szolgáltatást és szórakozási lehetõséget kínál a fiataloknak. B.R.

7 Tisztelet és fõhajtás Október 23-án a józsefvárosi önkormányzat képviselõi a kerület több pontján is koszorúkat helyeztek el az 56-os hõsök emléke elõtt tisztelegve. Ferencz Orsolya önkormányzati képviselõ a reggeli órákban a Rezsõ téri templom hátsó falán elhelyezett emlékmûnél tartott megemlékezõ beszédet, amelyben hangsúlyozta: A magyar nemzet demokrácia és szabadság iránti elkötelezõdését soha senkinek sincs joga megkérdõjelezni, mert mi vérrel írtuk alá azt a szerzõdést, amely szerint a világ szabadságát és Isten igazságát védelmezni vagyunk hivatottak. A szabadság védelmezõinek útját követve ne féljünk kimondani az igazságokat még akkor sem, ha ez a világ jelenlegi vezetõinek nem mindig tetszik szólított fel a képviselõ, majd fõhajtással és koszorúval tisztelgett a hõsök emléke elõtt. A Tisztviselõtelep Önkormányzati Egyesület nevében Czuppon Zsolt, a tisztviselõtelepi plébániát képviselve pedig Vácz József koszorúzott az emlékmûnél. Ezt követõen Ferencz Orsolya, Vörös Tamás és Soós György önkormányzati 1956 A Tisztviselõtelepen is megemlékeztek 56 hõseirõl képviselõk a Nap utca 18-as számú, máig is az 1956-ban becsapódott lövedékek nyomait õrzõ ház falán helyezték el a megemlékezés virágait, fejet hajtva a Corvin közben és környékén küzdött forradalmárok hõstettei elõtt. Legyen csendes az álmuk A Losi diákjai 1956 hõseire emlékeztek Az október végi és november eleji történéseket színpadon és vetítõvásznon egyszerre megidézõ, a forradalmárok hõstettei elõtt tisztelgõ mûsorral emlékeztek a Losonci téri Általános Iskola diákjai az 56-os ifjakra október 22- én délelõtt, az iskola tornatermében. Anyolcadik osztályos tanulók zenével és versrészletekkel színesített megemlékezõ mûsorának részeként a színpadon látottakat korabeli felvételek tették még teljesebbé. Az október 22-e és november 4-e közötti események egyszerre jelentek meg a színpadon és a háttérként szolgáló vetítõvásznon. Az archív felvételeknek, a diákok játékának és a színpadon zajló eseményeket fáradhatatlanul rögzítõ videokamerának köszönhetõen egy kicsit összemosódott múlt és jelen, megismerhetõvé és láthatóvá váltak az 58 évvel ezelõtt történtek. A rendezvény kezdetén Stenczinger Csilla igazgatónõ köszöntötte a gyerekeket, a tanárokat és a megjelent vendégeket. Köztük Vörös Tamás önkormányzati képviselõt, aki a mûsor után tartott megemlékezõ beszédében annak fontosságát hangsúlyozta, hogy megismerjük és kellõképpen értékeljük õseink tetteinek jelentõségét, hiszen ez az, ami egy közösséget igazán naggyá tesz. Emlékeztette a diákokat arra is, hogy szüleink, nagyszüleink a régi rendszerben még nem emlékezhettek meg 1956 hõseirõl, ma azonban már jól tudjuk, hogy egykor a kommunizmus leple alatt milyen rémtettetek követtek el a vezetõk hazánkban, és milyen sokat köszönhetünk azoknak, akik 56 õszén fellázadtak ez ellen az elnyomás és rémuralom ellen. Nemcsak azért tartozunk hálával és tisztelettel a Corvin közben, a Práter utcában, a Tömõ utcában, a Magyar Rádió épületénél és a Köztársaság téren harcolt 56-os ifjaknak, mert lehetõvé tették, hogy ma már szabadon hangot adhassunk véleményünknek, hanem azért is, mert a világ az itt zajló eseményeket látva döbbent rá arra, milyen is valójában a kommunizmus, és mit tett azokkal, akik nem értettek egyet az eszméivel. T.O. Irodalmi est a Krisztus Király Kápolnában A Krisztus Király Kápolna közössége szeretettel meghív mindenkit, aki szívesen meghallgatná Babits Mihály Jónás könyve és Jónás imája címû költeményét Almássy Mária tolmácsolásában, Zahoránszky Mária gitármûvész és tanár közremûködésével. Idõpont: október 31., péntek 19 óra Helyszín: Belsõ-józsefvárosi Krisztus Király Plébánia nagyterme, 1088 Budapest, Reviczky utca 9. A belépés díjtalan. 7

8 SPORT Szoros együttmûködésben a Fradival Továbbra is a MOB programjában a Vajda iskola A józsefvárosi Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában 1971 óta mûködik testnevelés tagozat, a sportiskolai képzés pedig 2007-ben indult el. A sportiskolai programot az idei tanévben a Magyar Olimpiai Bizottság átdolgozta, de a Vajda a továbbiakban is megkapta a lehetõséget, hogy részt vehessen a speciális képzésben. Saját érdemeiken felül ez köszönhetõ annak is, hogy az iskola évek óta szorosan együttmûködik a Ferencvárosi Torna Club több szakosztályával is. AVajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola diákjainak életében a tanulás és a zene mellett kiemelt szerepet játszik a sport. Az intézmény a as tanévtõl került be a Nemzeti Utánpótlás Nevelõ Intézet által felügyelt, országosan 54, Budapesten 6 kiemelt sportiskola közé. A programot három évvel ezelõtt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) vette át, így iskolánk immár a legfelsõ sportirányítás égisze alatt mûködik mondta Palkó Orsolya igazgató-helyettes. Az iskola a MOB õszi döntésének köszönhetõen továbbra is kiérdemelte a sportiskolai státuszt és támogatást. Ez természetesen nagyban A vajdások részt vettek a FiDo téri sportpálya átadásán is, ahová ellátogatott Kökény Beatrix (bal oldalon) volt válogatott kézilabdázó is köszönhetõ az iskolánkkal együttmûködõ egyesületeknek, az FTC kézilabda, torna, úszó szakosztályának és az idei Jó Sport kitüntetettjének, a White Sharks HC floorball klubnak is emelte ki Palkó Orsolya. Majd hozzátette: az iskola tanulói sok segítséget kapnak a józsefvárosi önkormányzattól és Kocsis Máté polgármestertõl is. Mint Novák András, az FTC Kézilabda szakosztály marketing- és utánpótlás-igazgatója elmondta, a Vajda Péter általános iskolával 2010 óta folyamatos az együttmûködésük. A sportiskolai programot elsõtõl nyolcadik osztályig az emelt szinten testnevelést tanuló osztályokban mûködtetik. Kiemelt sportág a floorball, a kosárlabda, a labdarúgás, a szivacskézilabda, de a diákokkal sokféle egyéb mozgásformát, sportágat is megismertetnek. Az idén két vajdás kapott fõvárosi kitüntetõ ( Élen a tanulásban, élen a sportban! ) címet, illetve a budapesti diákolimpián nyújtott teljesítményéért a Budapesti Diáksport Szövetség jutalmazta az iskolát. Palkó Orsolya azt is hozzátette: nagyon büszkék arra is, hogy nemcsak a sportban, hanem tanulmányi eredményeikben is kiemelkedõek ezek az osztályok. N. M. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell Intézményi sportnap a Kesztyûgyárban A kerület közhasznú intézményeinek dolgozói számára rendezett sportnapot a Mátyás téri közösségi ház. A közösségépítõ célzatú rendezvényen még az esõ sem szegte a résztvevõk kedvét, akik a Homok utcai sportpályán kívül a Kesztyûgyár termeiben is mozoghattak. Volt, aki csak csocsózni szeretett volna, de hogy teljes legyen a focicsapat, végül mégis valódi mezt öltött, és a futballpályán támogatta a kollégáit. Merthogy a mozgás örömén kívül többféle verseny is 8 izgalomba hozta a csapatokat. A kerületi intézmények közül a Kisfalu Kft., a Munkaügyi Központ Baross utcai kirendeltsége, a Kesztyûgyár Közösségi Ház, a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ, a Családsegítõ Szolgálat és a Magdolna negyed program Intenzív családfejlesztõ csoportja, a Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat, a Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Megálló Csoport Alapítvány képviseltette magát. Miközben az udvaron az esõvel dacolva foci- és tollaslabda-meccsek, valamint kosárlabdadobó-verseny folyt, a közösségi házban izgalmas darts-, csocsóés pingpong-mérkõzések zajlottak. A hölgyek pedig szép számban vonultak fel a tükörterembe, ahol a dübörgõ ritmusokra a zumba alapjait sajátíthatták el Pálinkás Ildikó vezényletével. A sportnapot Kovács Barbara, a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója nyitotta meg. Elmondta, hogy a különféle intézmények dolgozói a munkájukból következõen többnyire csak telefonon vagy levélben Edzés latin ritmusokra: zumba a tükörteremben tartják a kapcsolatot egymással. Ezért ez a nap jó alkalom arra is, hogy élõben megismerkedjenek, miközben a versenyek a munkahelyi kollektívákat is erõsítik. A legnagyobb megmérettetést, a záporozó esõben is végigharcolt focitornát végül a munkaügyi kirendeltség csapata nyerte. A második a Megálló Csoport, a harmadik a Kesztyûgyár, a negyedik a Kisfalu legénysége lett. B.É.

9 KULTÚRA A mûvészettörténész 100 éve született Supka Manna-emlékkiállítás a Galériában Supka Magdolna Széchenyi-díjas mûvészettörténész akit családja és barátai ma is Mannaként emlegetnek idén lenne száz éves. Az õ emlékét õrzi a Józsefvárosi Galériában nemrég megnyílt kiállítás. A fényképeket, leveleket, tudományos írásokat, könyveket és a mûvészettörténész által nagyra tartott alkotásokat bemutató tárlatot november 10-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk. Shah Gabriella és Shah Timor a Supka Manna-díjjal, Bényi Eszter (balról) és Szabó Erzsébet társaságában Az emlékkiállítást megnyitó ünnepségen elsõként Szabó Erzsébet, a Józsefvárosi Galéria szakmai vezetõje köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva, mekkora örömöt jelent számára, hogy több kiállítás megnyitóján is alkalma nyílt személyesen találkozni Supka Magdolnával. Bényi Eszter textilmûvész, az elismert mûvészettörténész lánya, a most látható tárlat kurátora beszédében Supka Mannának a mûvészet és az alkotók iránti odaadásáról és elkötelezettségérõl mesélt, majd megemlékezett arról is, hogy õ maga hány kiváló mûvészt, nagyszerû embert ismerhetett meg édesanyja révén. Shah Gabriella mûvészettörténész a kiállítást hivatalosan is megnyitó beszédében kiemelte, hogy Supka Manna áldozatos, szenvedélyes támogatása nélkül sok mára ismertté vált alkotó eltûnt volna a ködben, nevük nem élne a mai napig is a köztudatban. Számos csatát megvívott egy-egy általa nagyra becsült mûvészért. Sipos Mihály, a Kossuth-díjas Muzsikás együttes prímása adott mûsort A tárlat részeként megtekinthetõ alkotások melyek többek között Aba-Novák Vilmos, Bényi László, Perei Zoltán, Scholz Erik, Tóth Menyhért és Zichy Mihály tehetségét hirdetik egytõl-egyig remekmûvek. A gyûjtemény részét képezõ fényképek, levelek egy példaértékû embert és karrierjének egy-egy állomását mutatják be, az egyes mûvek mellett olvasható ajánlások pedig nemcsak tartalmukat, de fogalmazásmódjukat, stílusukat tekintve is kiváló munkák. A megnyitón került sor a Supka Mannadíj átadására is, melyet idén Shah Gabriella és Shah Timor megosztva vehettek át Tenk Lászlótól, a díjat immár nyolcadik alkalommal odaítélõ T-Art Alapítvány elnökétõl. T.O. OperaKaland KultúrKaland Tíz nap alatt húszezer diák az Erkel Színházban Mintegy 20 ezer diák, köztük 12 ezer vidéki gyermek vett részt október 1. és 11. között az Emberi Erõforrások Minisztériuma által támogatott OperaKaland KultúrKaland rendezvény 10 napos õszi sorozatán. AMagyar Állami Operaház által életre hívott kezdeményezés a köznevelési és kulturális együttmûködés egyik modelljének tekinthetõ. A lényege az Erkel Színház népszerûsítésén túl, hogy azoknak a gyerekeknek is lehetõséget adjon az opera által nyújtott élményre, sõt idén már a színházlátogatáson túl múzeumok felkeresésére is, akiknek a családja ezt nem képes biztosítani. A tanulók idén õsszel Donizetti Szerelmi bájital címû operájával ismerkedhettek meg 13 elõadáson, amely produkcióhoz a szaktanárok elõzetesen óravázlatot és illusztrációkat kaptak, az Erkel Színházban pedig külön ismertetõ segítette a teljes hosszában elõadott mû minél nagyobb élvezetét. A 2013 tavaszán az Erkel Színházban elindult OperaKaland szervezésébe 2014 tavaszán bekapcsolódott a Kultúráért Felelõs Államtitkárság Közgyûjteményi Fõosztálya is, ennek köszönhetõen a résztvevõk a jelképes, 300 forintos operabelépõhöz ingyenes múzeum-, könyvtár- és levéltár-pedagógiai foglalkozást is kapnak, és így a program egy kultúrkalanddal is bõvülhetett. A MÁV és a BKK kedvezményes utazási lehetõséget biztosít a résztvevõknek. Az iskolákban tanóraként számolható el a dalszínházi kalandozás, amelyen eddig összesen 77 ezer tanuló vett részt, a bekapcsolódó köznevelési intézmények száma pedig eléri az ötszázat Budapest, Visi Imre utca 6., Telefon: (1) Október 30. csütörtök A liberalizmus illúziói Nagy Ervin filozófussal beszélget Szentesi Zöldi László, a Demokrata hetilap fõmunkatársa, közelmúltban megjelent vitairatáról, mely a napjainkra szélsõségessé váló liberális áramlatok gondolati, ideológiai, etikai túlzásaival szemben a hagyományos értékeknek, az erkölcsnek és a józan észnek kel védelmére. 9

XXII. évfolyam 42. szám 2014. december 2. Megjelenik: hetente. Advent Józsefvárosban Ünnepi díszbe öltözött kerületünk

XXII. évfolyam 42. szám 2014. december 2. Megjelenik: hetente. Advent Józsefvárosban Ünnepi díszbe öltözött kerületünk XXII. évfolyam 42. szám 2014. december 2. Megjelenik: hetente Advent Józsefvárosban Ünnepi díszbe öltözött kerületünk KÖZNEVELÉS Születésnapi ünnepség Ötéves a Józsefvárosi Biztos Kezdet Gyerekház 2009

Részletesebben

XXII. évfolyam 33. szám 2014. szeptember 16. Megjelenik: hetente. Átadták az újjávarázsolt Teleki teret Gyönyörû park, méltó emlékmû

XXII. évfolyam 33. szám 2014. szeptember 16. Megjelenik: hetente. Átadták az újjávarázsolt Teleki teret Gyönyörû park, méltó emlékmû XXII. évfolyam 33. szám 2014. szeptember 16. Megjelenik: hetente Átadták az újjávarázsolt Teleki teret Gyönyörû park, méltó emlékmû KÖZTÉR A Teleki térnek lelke van Szép parkkal és szoborcsoporttal gazdagodott

Részletesebben

Újabb nyugati újság dicséri Józsefvárost: Kerületünk lehet Budapest új belvárosa

Újabb nyugati újság dicséri Józsefvárost: Kerületünk lehet Budapest új belvárosa XXIII. évfolyam 2. szám 2015. január 20. Megjelenik: hetente Újabb nyugati újság dicséri Józsefvárost: Kerületünk lehet Budapest új belvárosa KÖZTÉR Ismét külföldi szaklap méltatta a kerületet Egyre többen

Részletesebben

XXII. évfolyam 39. szám 2014. november 5. Megjelenik: hetente. Józsefváros 237 éve Újra fejlõdik kerületünk

XXII. évfolyam 39. szám 2014. november 5. Megjelenik: hetente. Józsefváros 237 éve Újra fejlõdik kerületünk XXII. évfolyam 39. szám 2014. november 5. Megjelenik: hetente Józsefváros 237 éve Újra fejlõdik kerületünk KÖZTÉR Teleki téri piac Bõvülõ szolgáltatások, szezonális akciók Pénteken, szombaton naponta akár

Részletesebben

XXII. évfolyam 43. szám 2014. december 10. Megjelenik: hetente. Jégpálya Józsefváros szívében. A Horváth Mihály téren korcsolyázhatunk

XXII. évfolyam 43. szám 2014. december 10. Megjelenik: hetente. Jégpálya Józsefváros szívében. A Horváth Mihály téren korcsolyázhatunk XXII. évfolyam 43. szám 2014. december 10. Megjelenik: hetente Jégpálya Józsefváros szívében A Horváth Mihály téren korcsolyázhatunk TÁRSADALOM Józsefvárosi lakosoknak Teljesen ingyenes a parkolás Jövõ

Részletesebben

XXIII. évfolyam 8. szám 2015. március 11. Megjelenik: hetente. Ünnepeljünk együtt Józsefvárosban! Március 15-i megemlékezések kerületünkben

XXIII. évfolyam 8. szám 2015. március 11. Megjelenik: hetente. Ünnepeljünk együtt Józsefvárosban! Március 15-i megemlékezések kerületünkben XXIII. évfolyam 8. szám 2015. március 11. Megjelenik: hetente Ünnepeljünk együtt Józsefvárosban! Március 15-i megemlékezések kerületünkben KÖZTÉR Tavaszi útfelújítások Folyamatosan kátyúznak a kerületben

Részletesebben

Tovább szépülnek Józsefváros óvodái 440 millió forint korszerûsítésekre

Tovább szépülnek Józsefváros óvodái 440 millió forint korszerûsítésekre XXIII. évfolyam 19. szám 2015. június 10. Megjelenik: hetente Tovább szépülnek Józsefváros óvodái 440 millió forint korszerûsítésekre KÖZTÉR A siker a szoros együttmûködésben rejlik Más kerületek is átvehetik

Részletesebben

XXII. évfolyam 27. szám 2014. július 29. Megjelenik: hetente. Az összes terünk újjáépül. A Kálvária téren a színház is megújul

XXII. évfolyam 27. szám 2014. július 29. Megjelenik: hetente. Az összes terünk újjáépül. A Kálvária téren a színház is megújul XXII. évfolyam 27. szám 2014. július 29. Megjelenik: hetente Az összes terünk újjáépül A Kálvária téren a színház is megújul FEJLESZTÉS Teljesen megújul a Kálvária tér is A park után a társasházakat is

Részletesebben

Felértékelõdõ józsefvárosi ingatlanok Egyre több fiatal keres lakást kerületünkben

Felértékelõdõ józsefvárosi ingatlanok Egyre több fiatal keres lakást kerületünkben XXIII. évfolyam 4. szám 2015. február 3. Megjelenik: hetente Felértékelõdõ józsefvárosi ingatlanok Egyre több fiatal keres lakást kerületünkben BERUHÁZÁS Megújult a Lõrinc pap tér 3. A lakók tervei alapján

Részletesebben

Újjáéled a Népszínház utca Visszatérhetnek az iparosok és a kereskedõk

Újjáéled a Népszínház utca Visszatérhetnek az iparosok és a kereskedõk XXII. évfolyam 41. szám 2014. november 21. Megjelenik: hetente Újjáéled a Népszínház utca Visszatérhetnek az iparosok és a kereskedõk KÖZBIZTONSÁG Ünnepség a rendvédelmi napon Átadták a Józsefváros Rendjéért

Részletesebben

Félmilliárd forint társasház-felújításra

Félmilliárd forint társasház-felújításra XXIII. évfolyam 17. szám 2015. május 20. Megjelenik: hetente Félmilliárd forint társasház-felújításra Jelentõs fejlesztések az élhetõbb környezetért KÖZTÉR VI. Ludovika Fesztivál Látványos katonai bemutatók

Részletesebben

Látványos bemutatók a Rezsõ téren Megismerhettük a rendõrök munkáját

Látványos bemutatók a Rezsõ téren Megismerhettük a rendõrök munkáját XXIII. évfolyam 16. szám 2015. május 13. Megjelenik: hetente Látványos bemutatók a Rezsõ téren Megismerhettük a rendõrök munkáját KÖZTÉR Változatos programokkal várják a családokat VI. Ludovika Fesztivál

Részletesebben

XXI. évfolyam 26. szám 2013. december 3. Megjelenik: hetente. 1,2 milliárdos korszerûsítés. Felújítják az Auróra utcai szakrendelõt

XXI. évfolyam 26. szám 2013. december 3. Megjelenik: hetente. 1,2 milliárdos korszerûsítés. Felújítják az Auróra utcai szakrendelõt XXI. évfolyam 26. szám 2013. december 3. Megjelenik: hetente 1,2 milliárdos korszerûsítés Felújítják az Auróra utcai szakrendelõt KÖZTÉR Átadták Józsefváros elsõ fedett sportudvarát Sportsátor a gyerekeknek

Részletesebben

XXII. évfolyam 4. szám 2014. január 28. Megjelenik: hetente. Civilek tüntettek a Kék Pont ellen. A drogosok kritizálják az önkormányzatot

XXII. évfolyam 4. szám 2014. január 28. Megjelenik: hetente. Civilek tüntettek a Kék Pont ellen. A drogosok kritizálják az önkormányzatot XXII. évfolyam 4. szám 2014. január 28. Megjelenik: hetente Civilek tüntettek a Kék Pont ellen A drogosok kritizálják az önkormányzatot KÖZTÉR Van tapasztalat a drogszemét összegyûjtésére Hat új szereplõvel

Részletesebben

Józsefvárosi szállodák a Magyar Értéktárban Három kerületi hotel a legjobbak között

Józsefvárosi szállodák a Magyar Értéktárban Három kerületi hotel a legjobbak között XXIII. évfolyam 21. szám 2015. június 24. Megjelenik: hetente Józsefvárosi szállodák a Magyar Értéktárban Három kerületi hotel a legjobbak között KÖZTÉR Országos polgárõrnap Sikondán Elismerték az önkormányzat

Részletesebben

XXII. évfolyam 16. szám 2014. április 23. Megjelenik: hetente. Újabb felújított bölcsõde. Megújult környezetben játszhatnak a gyerekek

XXII. évfolyam 16. szám 2014. április 23. Megjelenik: hetente. Újabb felújított bölcsõde. Megújult környezetben játszhatnak a gyerekek XXII. évfolyam 16. szám 2014. április 23. Megjelenik: hetente Újabb felújított bölcsõde Megújult környezetben játszhatnak a gyerekek BERUHÁZÁS Dübörög a Magdolna Negyed Program III. Munkahelyeket teremt

Részletesebben

Egyre virágosabb Józsefváros Föld-napi programok a kerületben

Egyre virágosabb Józsefváros Föld-napi programok a kerületben XXIII. évfolyam 14. szám 2015. április 29. Megjelenik: hetente Egyre virágosabb Józsefváros Föld-napi programok a kerületben ÖNKORMÁNYZAT Átadták a Józsefváros Rendjéért kitüntetéseket A rendõrség a biztonság

Részletesebben

Sokszínû Józsefváros Elismerés a neves brit gazdasági laptól

Sokszínû Józsefváros Elismerés a neves brit gazdasági laptól XXI. évfolyam 20. szám 2013. október 22. Megjelenik: hetente Sokszínû Józsefváros Elismerés a neves brit gazdasági laptól ÖNKORMÁNYZAT Bõvül a közfoglalkoztatás Folytatódik a közfoglalkoztatási program

Részletesebben

XXI. évfolyam 1. szám 2013. január 15. Megjelenik: kéthetente. 4 milliárdot nyert Józsefváros. Folytatódik a Magdolna negyed fejlesztése

XXI. évfolyam 1. szám 2013. január 15. Megjelenik: kéthetente. 4 milliárdot nyert Józsefváros. Folytatódik a Magdolna negyed fejlesztése XXI. évfolyam 1. szám 2013. január 15. Megjelenik: kéthetente 4 milliárdot nyert Józsefváros Folytatódik a Magdolna negyed fejlesztése BERUHÁZÁS Újabb 4 milliárd forintot nyert Józsefváros kerületfejlesztésre

Részletesebben

XXII. évfolyam 8. szám 2014. február 25. Megjelenik: hetente. Elsõ helyen a kerületek között. Józsefvárosban épült a legtöbb új lakás 2013-ban

XXII. évfolyam 8. szám 2014. február 25. Megjelenik: hetente. Elsõ helyen a kerületek között. Józsefvárosban épült a legtöbb új lakás 2013-ban XXII. évfolyam 8. szám 2014. február 25. Megjelenik: hetente Elsõ helyen a kerületek között Józsefvárosban épült a legtöbb új lakás 2013-ban ÖNKORMÁNYZAT 1. Dr. Szilágyi Demeter 2. Egry Attila 3. Dudás

Részletesebben

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program

Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program XXI. évfolyam 10. szám 2013. június 4. Megjelenik: kéthetente Józsefváros ZeneVáros ZeneNyár Három hónap, 15 helyszín, 250 program ÖNKORMÁNYZAT Idõsügyi stratégia Józsefvárosban A helyi tapasztalatokat

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 9. szám I 2011. május 17. I Megjelenik: kéthetente. Gyermekek ünnepe egy nap, amely csak az övék

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 9. szám I 2011. május 17. I Megjelenik: kéthetente. Gyermekek ünnepe egy nap, amely csak az övék A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 9. szám I 2011. május 17. I Megjelenik: kéthetente Gyermekek ünnepe egy nap, amely csak az övék ÖNKORMÁNYZAT Életet és értéket mentenek Bátran

Részletesebben

Nyári gyermekétkeztetés Soha nem jutott rá ennyi pénz

Nyári gyermekétkeztetés Soha nem jutott rá ennyi pénz XXII. évfolyam 24. szám 2014. június 24. Megjelenik: hetente Nyári gyermekétkeztetés Soha nem jutott rá ennyi pénz FESZTIVÁL Mesével, tánccal, muzsikával Megnyílt a Palotanegyed Fesztivál Szent Iván-ünnepéhez

Részletesebben

Józsefvárosi képeslapok Születésnapi üdvözlet. polgármester-választás KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Józsefvárosi képeslapok Születésnapi üdvözlet. polgármester-választás KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVII. évfolyam 19. szám I 2009. november 3. I Megjelenik: kéthetente polgármester-választás 19 Józsefvárosi képeslapok Születésnapi üdvözlet ÖNKORMÁNYZAT Kocsis

Részletesebben

Józsefváros születésnapján megnyitotta kapuit az Erkel Színház

Józsefváros születésnapján megnyitotta kapuit az Erkel Színház XXI. évfolyam 23. szám 2013. november 12. Megjelenik: hetente Józsefváros születésnapján megnyitotta kapuit az Erkel Színház ÖNKORMÁNYZAT A kormány átvállalja az önkormányzatok megmaradt adósságát Józsefváros

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám 2014. január 7. Megjelenik: hetente. Megbecsülés az édesanyáknak Életbe lépett a gyed-extra

XXII. évfolyam 1. szám 2014. január 7. Megjelenik: hetente. Megbecsülés az édesanyáknak Életbe lépett a gyed-extra XXII. évfolyam 1. szám 2014. január 7. Megjelenik: hetente Megbecsülés az édesanyáknak Életbe lépett a gyed-extra TÁRSADALOM Új év: adó- és rezsicsökkentés, béremelési programok Január 1-jével több, a

Részletesebben

Reggelizzél nálunk! Az új tanévben folytatódik az Összefogás Óbudáért Egyesület rászoruló gyermekek reggeliztetése programja.

Reggelizzél nálunk! Az új tanévben folytatódik az Összefogás Óbudáért Egyesület rászoruló gyermekek reggeliztetése programja. Új bölcsõde épül Makovecz-stílusban Eu-s támogatásból bõvül a bölcsõdei kapacitás Óbudán: Makovecz-stílusban épül új intézmény Csillaghegyen, a Hunyadi utcában. 5 XIX. évfolyam 19. szám Megjelenik kéthetente

Részletesebben

Ki véd meg minket? Célkeresztben a nyugdíjasok KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Ki véd meg minket? Célkeresztben a nyugdíjasok KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 2. szám I 2010. február 2. I Megjelenik: kéthetente Ki véd meg minket? Célkeresztben a nyugdíjasok KÖZBIZTONSÁG A budapesti rendõrfõkapitánnyal

Részletesebben

XXII. évfolyam 14. szám 2014. április 8. Megjelenik: hetente. Választottunk. Elsöprõ gyõzelmet aratott a Fidesz-KDNP

XXII. évfolyam 14. szám 2014. április 8. Megjelenik: hetente. Választottunk. Elsöprõ gyõzelmet aratott a Fidesz-KDNP XXII. évfolyam 14. szám 2014. április 8. Megjelenik: hetente Választottunk Elsöprõ gyõzelmet aratott a Fidesz-KDNP VÁLASZTÁS 2014 Megkérdõjelezhetetlen FIDESZ-KDNP-gyõzelem Meglehet a kétharmados többség

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben