DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 327 DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA GAZDAG ISTVÁN j anuár 1. Révész Imre református püspök körlevelében ismertette a Kollégium fejlesztésének tervét, és egy millió pengős alap létre hozását tartotta szükségesnek. január 2-3.Jégpáncélba vonta Debrecent a két napos jégeső január 3. A kultuszminiszter elrendelte, hogy a Dóczyban és a kollégium fiúgimnáziumában az olasz nyelvet oktassák. január 4.A Zenekedvelők Köre balett-estet rendezett az Arany Bikában Ottrubay Melinda és Zsedényi Károly részvételével. Közreműködött Galánffy Lajos tanár. január esztendeje, hogy Debrecent szabad királyi város rangjára emelték. január 5 A Debreczen című újság sürgette a város vezetőit kislakások építésére. A közgyűlés 1940-ben 260 lakás építését tervezte- de nem történt semmi. Pécsett, Szegeden és Miskolcon már megkezdték az építést. január 9. Dr. Mendöl Tibor debreceni egyetemi tanárt a VKM a Pázmány Péter Egyetemre nevezte ki. január 10.A Debrecen vezércikkében sürgeti a város alkalmazottainak béremelését január 11.Lilian Harvey színésznő pengős pere a debreceni törvényszéken. A Debrecen című újság felveti, hogy a Hatvan utcai villamost be kellene kapcsolni a nagyerdei forgalomba. január 12.. Az elmúlt tanévben 1080 hallgatója volt a debreceni egyetemnek. január 17.A debreceni sajtó méltatta a 60 éves Oláh Gábor munkásságát. A debreceni református tantestület megtartotta évi első ülését. Varga Miklós A debreceni református egyház iskolapolitikájának hibái címmel tartott előadást. január l8.kitűnöen sikerült a Debreceni Gazdasági Egyesület gazdabálja. január l9.debrecen legújabb árvaháza a Teleki utcán megkezdte működését, Gyarmathy Pál végrendelete alapján. Mitrovits Gyula egyetemi tanár előadásával megkezdődött a Munkás Szabad Egyetem. január 21. Debrecen rendőrkapitánya a külsőségi cigányokat csak a hét egy napján, pénteken engedi be a városba. január 22. Ármentesítő társulatok tanácskozása a városházán. Napirendre került a Kösély, a Kondoros és a Tócó.

2 328 Gazdag István: Debrecen történeti kronológiája, A Debreceni Orvosi Kamara memorandumot intézett a Magyar Nemzet hasábjain a belügyminiszterhez, hogy törvényhozás útján szabályozza a nem orvosok által végzett körülmetélés műtétet. január 23.Eltemették Debreceni Istvánt, a debreceni toronyórák mesterét. Sokak szerint halála napján megálltak a város torony órái hosszú ideig gyászolták. A Kollégium Oratóriumából elloptak két értékes ezüst serleget, később megkerültek. január 25.Báró Atczél Ede földbirtokos előadást tartott a Déri Múzeumban: mi a kötelessége ma a magyarságnak? címmel. január 26. Téli tábor a Kollégiumban gazda és iparos ifjaknak. A megnyitót Mezei Béla lelkész tartotta. Losonczy István főispánt, a vezetése alatt álló törvényhatóság területén közellátási kormánybiztossá nevezték ki. január 28 A Debrecen cimű újság részletes tájékoztatást ad a 135 holdon gazdálkodó Munkáskert Egyesület tevékenységéről, ahol több mint ezer bérlő család munkálkodik. január 30. Meghalt Bencze Mihály, az utolsó debreceni vőfély, aki fiatal pár összeadásában működött közre. Az egyetemi tanács bemutatkozó látogatásra Hóman Bálint kultusz miniszterhez utazott. Újabb menekültek érkeztek Debrecenbe. l30 erdélyi család kapott letelepedési engedélyt a városba. Őry István debreceni földbirtokos megvásárolta Lilian Harvey filmsztár tetétleni földbirtokát. január 31.Az Olasz Kulturális Intézet hangversenyt rendezett az Arany Bika dísztermében. Közre működött Alfrédó Casela triója. február 1. Nagyértékü könyveket és unikumokat mutatott be a Múzeumbarátok Köre a Déri Múzeumban rendezett összejövetelen. Debrecenben megkezdődött a két hétig tartó népszámlálás. A munkát Csobán Endre főlevéltáros irányította. Dudás Miklós hajdúdorogi görög katolikus püspök közölte a város vezetőségével, hogy végleges letelepedési helyül Nyíregyházát választotta. február 2 Király Sándor egyházkerületi főjegyző előadást tartott a Szülők Iskolájában. A nagyváradi villamos művek küldöttsége vasárnap vissza adta a debreceniek látogatását. Debrecen be akart kapcsolódni a nagyváradi energia programba. A homokkerti református egyházrész tanácsülésén a Woloffka-telep lakosai iskolát kértek. Jelenleg 150 gyerek jár a több kilométerre fekvő, legközelebbi iskolába. Aszman.Ferenc debreceni fotóművész első díjat nyert az idegenforgalmi fénykép pályázaton a Vihar a Hortobágyon című képével. február 2-9. Szathmáry Irma képkiállítást rendezett.. február 4. Megszűnt a Tiszántúli Független Újság. Helyébe lépett a Tiszántúl, amely következetesen kívánta érvényesíteni a reformátusság igényeit. A szerkesztőség Beköszöntőjében vázolta elképzeléseit. február 6. A görög katolikusok Vasváry Egyesülete emlékestet rendezett február 8. Új székházában tartotta közgyűlését az Alföldi Takarékpénztár.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 329 február 9. a Debrecen című újság felvetette az évenként rendezendő Keleti Vásár gondolatát. A hajdúböszörményi népfőiskolán Debrecenből előadást tartottak: Révész Imre, Uray Sándor, Juhász Nagy Sándor, Juhász Géza és Lükő Gábor. Rugonfalvi Kiss István előadást tartott a Szabadegyetemen A magyarság európai hivatásáról A debreceni mentőorvosok anyagi helyzetük javítását kérték a várostól. február 11. A város közvéleménye állandó kiállítási csarnok megépítését sürgeti. február 13.Meghalt Csűry Bálint professzor, utolsó útjára február 15-én kísérik. Nagybákay-Rickl Antal székfoglaló előadást tartott a Tisza István Tudományos Társaságban Egy barokkori debreceni főbíró élete, Szeremley Sámuel február 15. A Vasvári Pál Kör műsoros emlékestjét az Arany Bika dísztermében tartotta. Beszédet mondott Ilniczky Sándor ungvári nagyprépost. A Népművelési Bizottság 1941-ben 1218 előadás és 45 tanfolyam tartását tervezte. Elhunyt, Huss Richárd egyetemi tanár. Nagy sikerű latin ünnepély a Dóczyban. A műsort összeállította és betanította Szabó Magda tanárnő. Egyre többen követelik, hogy keltető telepet létesítsenek Debrecenben. február 22 Felavatták a debreceni egyetem három.jogtudományi doktornőjét, Fedor Szidóniát. február 23.Debrecen kezdeményezésére a városok és a törvényhatóságok alapítványokat létesítettek az egyetem céljára. A városi tanács-a rektor kérésérehozzájárulást kér, hogy az összegyűjtött pengőből az egyetem földbirtokot vásárolhasson. február 26. Révész Imre püspök a debreceni Kollégiumi Diákszövetség összejövetelén beszédet mondott a Kollégium támogatása ügyében. február 27. Kiss Ferenc az Országos Színész Kamara elnöke a Debrecen című újságnak nyilatkozott a színjátszás jövőjéről. A MANSZ szervezi meg az önkéntes női honvédelmi munkaszolgálatot. A szervezést Losonczy Istvánné irányította. február 28. Halasy Marika rendezte meg az Elnémult harangok című darabot a Csokonai Színházban. Főszereplők Kiss Ferenc és Halasy Marika. március 1 A Dóczy Leánynevelő Intézet Volt Iskolatársak Szövetsége ünnepély tartott. március 2 A kereskedelmi miniszter dr. Radó Rezsőt a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát nevezte ki a debreceni és a miskolci kereskedelmi és iparkamara miniszteri biztosának. március 4 Debrecenbe irányítottak a baróthi járásból 53, majd 57 menekültet, Sepsziszentgyörgyből újabb 23, majd még 16 erdélyi menekült jött. Debrecen város bejelentette, hogy több menekültet nem tud ellátni. Varga József kereskedelmi és iparügyi miniszter kinevezte dr. Demény Alajost a debreceni kamara titkárát, a szegedi kamara főtitkárává. Dr.Olasz Vilmos a debreceni kamara titkára pedig a nagyváradi kamara főtitkári székébe került. Dr.Torda Balázs a debreceni kamara munkatársa nyerte el a kolozsvári kamara titkári állását. március 6 A Debreceni Orvos Egyesület tudományos ülésén érdekes előadások és műtétek

4 330 Gazdag István: Debrecen történeti kronológiája, kerültek bemutatásra. Közreműködtek: Majerszky Klára,Kettesy Aladár,Sántha Kálmán, Hüttl Tivadar. Debrecen közigazgatási bizottsága napirendre tűzte a Nagytemplom előtti tér rendezését. márius 7 A debreceni tűzoltóság a mentői szolgálatot 1906 szeptember elsejétől látta el. Az érdem Weszprémy Zoltán ny. főispáné és Dr. Derekassy István tűzoltó és mentőorvosé. március 8. Doktoravatás a Tisza István Egyetemen. A felavatottak: Ajtai Kálmán, Deák Sándor jogtudomány, Vass Sándor államtudomány, Kiss Bertalan bölcsész. március 10. Megtartotta első nyilvános ülését a Jogász Ifjúsági Egyesület. Megjelent Mitrovits Gyula rektor, Oláh Lajos táblaelnök, a dékánok és a professzorok. Szádeczky-Kardoss Tibor dékán a jogász ifjúság problémáiról, az elhelyezkedésről beszélt. március 11. Dr Kettessy Aladár professzor a színlátó mérése és rendszerezése címmel tartott előadást az Élettani Intézetben. Debrecenben 221 egyesület működik. március 12 Verdi emlékest volt az Olasz Kultúr Intézetben. március 13. A Debrecen újság riportere Szörényi Évával beszélgetett a vidéki színjátszásról. március l4 A Kiáltó szó című jegyzetében Kanyar József arról ír, hogy mit vár a református laptól. március l6 A Polgári és Gazdakör közgyűlést tartott március 18 A Tisza István Tudomány Egyetem tanácsülésén adták át Bókay Zoltán professzornak a legfelsőbb kormányzói kitüntetést. március 20. Soltész Elemér tábori püspök előadása Sabatier francia református professzorról a Coetus Theologorum ülésén. március 21.Az Arany Bika dísztermében a református egyházkerület rendezésében került sor a szexuál pedagógiai tanácskozás megnyitására. Előadást tartott dr. Kiss Ferenc professzor a budapesti egyetemről. A konferencián előadást tartott Thuróczy Zoltán evangélikus püspök. Kodolányi János márciusban több napot töltött Debrecenben családjával. március 22. Szálasi Ferenc Debrecenben járt, és továbbutazott Nagyváradra. Pataky Kálmán kamaraénekes és V. Raffai Erzsébet korolatur énekesnő fellépett az Arany Bika dísztermében. március 23.Debreceni Patronázs Egyesület közgyűlése a városházán. Az egyesület titkára beterjesztette évi jelentését. március 28. Megnyílt a Kereskedő Társulat Dísztermében az asztalterítési kiállítás. március 29. A Debreceni Háztulajdonosok Egyesülete közgyűlést tart. A városban háztulajdonos van. A szolnoki Verseghy-kör irodalmi estély keretében méltatta a debreceni Bokréta költőinek munkásságát. március 30. Az Országos Orvosszövetség debreceni fiókjának közgyűlésén a szabad orvosválasztásról folyt a vita. április 1 Megnyílt Debrecen város tüdőbetegotthona. A megnyitón jelen volt Losonczy István főispán.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 331 A debreceni ipartestület közgyűlésén ismét Varjassy Imrét választotta elnökének. A Palladis könyvkiadó pályázatán a debreceni Tuster Jolán Add tovább című munkájával 3. díjat április 2. Mély részvét mellett temették el id. Szigethy Gyulát,a Vidéki Napilapok Gazdasági Egyesületének ügyvezető igazgatóját. április 3.Megkezdődtek a Debreceni Zenei Napok. A megnyitón megjelent özv. Hubay Jenőné. A Debreceni Orvos Egyesület Hőgyes Endre pályadíjat alapított. A Debreceni Orvos Egyesület megtartotta tudományos ülését a belklinika IX-es tantermében. Az I.G. Farbenindustie Magyarországon először Debrecenben mutatta be a baktérimos fertőzések chemotherápiáját. A Debreceni Zenei Napok keretében Kazacsay Tibor zeneszerző, országos zenei szakfelügyelő előadást tartott Humor a zenében címmel. április 4-7. A hegedű verseny megnyitásával párhuzamosan kereshették fel az érdeklődők a Hubay Tibor által rendezett Hubay emlék kiállítást. április 5. Az országos Hubay hegedű versenyt Budai Béla nyerte Debrecenből. Hatszáz cserkész a nagy heti kiképző táborban megemlékezett Teleki Pál főcserkészről. A kalotaszegi ballada együttes két előadást tartott Debrecenben. április 6. Debrecenben kiragasztották a légiveszély plakátot. Révész Imre püspök megemlékezett gr.teleki Pálról a Péterfia utcai egyházrészben. Erdős Józsefet a bécsi egyetem jubileumi arany diplomával tüntette ki. A Debreceni Gazdasági Egyesület megtartotta évi közgyűlését, Mező Ferenc főgimnáziumi tanár előadást tartott az eszperantó egyesületben az eszperantó sportvilágba való bevezetése érdekében. A Soli Deo Glória Szövetség debreceni szervezete megrendezte első virágvasárnapi konferenciáját. Részt vettek a rendezvényen közel hatszázan. Az országos Hubay hegedű emlékverseny díjnyertesei díszhangversenye a Városi Zeneiskolában. Giesswein Sándor emlékünnepély az Újságkiadók Otthonában. Az ünnepséget Lukács György ny. vallás és közoktatási miniszter nyitotta meg. A református egyház arra törekszik, hogy a temetés pompáját korlátozza, ezért a város köztemetőt nyit. Az újságok részleteket közölnek az új temető rendjéről. Forradalom nélküli, békés átalakulást követelünk címmel írt vezércikket Juhász Nagy Sándor. április 10. A Csokonai Színház bemutatta az Éjjeli menedékhely című darabot. április 11. Elkészült Than Gyula író és főszerkesztő síremléke, felállítására nagyszombaton kerül sor. április 13. Felépült a debreceni egyetemi templom. Tervezője Borsos József. április l6. Az autóbusz közlekedést Berettyóújfalutól Nagyváradig kiterjesztik. április 17. A debreceni ügyvédi kamara az ügyvédek anyagi helyzetének javítását kéri. április 19. Hatalmas tűz pusztított a Balogh Dávid fatelepen. Horthy Istvánné Debrecenbe érkezik a vasutas Mansz estélyre. április 20. Megalakul Debrecenben a Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Debreceni Egyesülete.

6 332 Gazdag István: Debrecen történeti kronológiája, április 21. Az Olasz Kulturintézet megünnepelte Róma születésnapját. április 22. Megalakul Debrecenben a Kárpátaljai Ruszin egyetemi és főiskolai hallgatók Debreceni Egyesülete. április 23. Nagyszabású ünnepséget tartott a debreceni egyetem Tisza István 80.születésnapján. Megnyitót tartott Mitrovits Gyula rektor. Az Egyetem és Főiskola Szövetségének gyűlésén Tamássy Jenő joghallgató előadást Tartott a magyar ifjúság feladatairól. április 24. Az olasz nemzeti nagydíj győztesének Maria Luisa Faininek hangversenye Debrecenben. Péterffy László,a református leánygimnázium tanára előadást tartott a Kollégium dísztermében A régi Debrecenről az új Debrecennek címmel. április 27. Német folyóirat kiállítás Debrecenben. Népi bemutatót tartott a 231.sz. Méliusz cserkész csapat. április 28. W.Heubner professzor a berlini egyetem gyógyszertani intézetének igazgatója előadást tartott az orvoskaron. Kiss Ferenc színész vendégjátéka a Csokonai színházban. Az ember tragédiájában Lucifer szerepét alakította. április 30. Dolgozó Nők Clubja Alakul Debrecenben Vattay Margit tánctanár vezetésével. Boldisár Kálmán előadást tartott Bocskai testamentumáról a Tisza István Tudományos Társaság előadás sorozatában. május 2. Schőnbauer Lipót bécsi egyetemi tanár előadást tartott a sebészeti klinikán az agysebészeti tapasztalatokról. Szily Kálmán államtitkár Debrecenbe érkezett kormányzó gyűrűs doktoravatásra. Sub aus Piciis gubernátoris doktorokká avatták Bacsó Jenő és Vásáry István jogszigorlókat és Bozóky Mária bölcsészt. A városi szakosztályok tervet dolgoztak ki a belváros központjának szépítészeti és forgalomrendészeti újjáalakítására. A Dégenfeld téren nagy parkot alakítanak ki. május 3. Makkai Sándor egyetemi tanár előadást tartott a tatárjárásról. május 4. A városrendezési tervek felelevenítették a lakosság régi kívánságait, /vásárcsarnok, kirakodó vásár, heti vásár/. Miskolc és a dunántúli városok már rendelkeznek vásárcsarnokokkal. május 6. A debreceni Ítélőtábla ötvenedik jubileumát ünnepli. Elnök: Oláh Lajos. Eddigi elnökök: Puky Gyula, Bernáth Elemér, Porubszky Jenő, Igyjártó Sándor, Olchváry Zoltán. május 7. A Debrecen című újság közli az Országos Magyar Sajtókamara kérését, az újságírók szociális helyzetének javítására. május 9. Debrecenbe érkezett a kamara opera társulata és előadja a Szöktetés a szerájból című operettet. május 10. Szükséglakások épülnek a Kishegyesi úton. május 11. Harmincnyolc német egyetemi tanár látogatott Debrecenbe. A Debrecen című újság felvetette, hogy a debreceni kereskedelmi és ipari vásárt Erdélyjel közösen rendezzék meg. május 13. Mozgalom a Margit fürdő uszodájának megnyitására, május 15. Hajdú megye közgyűlése hódolatát fejezte ki a Kormányzó és a honvédség iránt.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 333 Uray Sándor egyházkerületi főjegyző a Tiszántúl eddigi főszerkesztője átveszi a Debreceni Református Lapkiadó Társulat elnöki tisztét. A Tiszántúl új főszerkesztője Vasady Béla egyetemi tanár, felelős szerkesztő Balla Árpád református lelkész. május 16. A református lelkésznék megtartották szokásos konferenciájukat. Strauch Hans, a némat gazdasági vállalatok vezetője Debrecenben járt. A Magyar Tudományos Akadémia most tette közzé, hogy a Kőrössy Flóra jutalmat Makkai Sándor debreceni egyetemi tanár kapta Mi erényeink című családregényéért. május 17. Az Ady Társaság irodalmi ünnepélyét a Déri múzeumban tartja.földessy Gyula az Ady versek poéta-adminisztrátora tart szabad előadást Adyról. Wolfgang Siebert, a berlini egyetem professzora az egyetem jogi karán tart előadást. Trendelenburg professzor, a berlini egyetem élettani intézetének igazgatója előadást tart a belgyógyászati klinikán. május 18 A debreceni református iskola kiállítása egyedül álló iskolai múzeumnak felel meg. Thuroczy Zoltán evangélikus püspök nyilatkozott a magyarság lelki kérdéseiről. A bolgár szövetkezeti mozgalom vezetői ellátogattak a Hortobágyra és Debrecenbe. Fogadásukra az Arany Bikában került sor. A Kistemplomban ünnepélyesen megnyílt a református iskola hét. május 20. Az V. egyházi tc. szerint a Királyhágó melletti egyházkerület január 1-el megszűnik és visszatér a tiszántúli egyházkerületbe. május 22. Hatalmas vízi utat létesítenek Hajdú megyében. Kikötőt kap Hajdúnánás, Hajdúböszörmény és Balmazújváros. A Magyar Élettani Társaság XI. vándorgyűlése a debreceni egyetemen kezdődött. Jeney Endre professzor megnyitójában felvetette egy orvosi akadémia felállításának gondolatát. május 24.Nagy Jenő ornitológus előadást tartott a Déri Múzeumban. Sesztina Nagybákay Jenő indítványozta, hogy a Nagyerdőn Horthy dombot kell készíteni. május 25. A Debreceni Orvosi Kamara közgyűlést tartott. Jáki Gyula egyetemi magán tanár nyerte a Balassa díjat.törő Imre a Mészáros Károly jutalom díjat kapta. A Debreceni Orvos Kamara közgyűlését Hüttl Tivadar egyetemi tanár nyitotta meg. Ádám Gyula főtitkár hangoztatta, hogy az orvos működése nem foglalkozás, hanem hivatás, oly orvosokra van szükség, akik anyagi gondoktól mentesen teljesíthetik munkájukat. május 29.Háztartási és gazdasági vándortanfolyam a Dóczy intézetben. május 30.A debreceni egyetemen doktorrá avatásra került sor. Mitrovits Gyula rektor avató beszédében Széchényiről szólt. május 31 A Debreceni Gazdák Lapja a Gazdasági Akadémiák jövője című vezércikkében írta Itt az ideje tehát a főiskolai átszervezésnek. Miért kell lebontani, amikor jól fel lehetett volna használni a Margit fürdőt, Egy olvasó levelét közölte a Debrecen című újság. június 1. Megkezdték a Cserép Sándor által konstruált szemüvegek terjesztését világszerte. A szemüvegeket olasz és német cégek készítették.

8 334 Gazdag István: Debrecen történeti kronológiája, A magyar elmeorvosok közgyűlésén, Kassán a debreceni Egyetemi Tanácsot dr. Sántha Kálmán képviselte. június 4.Anna főhercegnő Debrecenbe érkezett a Légoltalmi Liga közgyűlésére. június 5. Ismét napirendre került a kisállomás kihelyezése. június 7. Czencz János gyűjteményes kiállítása a Déri Múzeumban. Ravasz László református püspök Debrecenbe érkezett és nyolcadikán előadást tartott a Nagytemplomban. Emlékezés a Mester utcai iskolára. Kevesen tudják, hogy a Mester utcai óvoda helyén hetven évvel ezelőtt négy osztályú fiúiskola virágzott több mint száz tanulóval. június 8.Leleplezik a kollégiumi diákból lett holland huszár tábornok, Bátori Sigray Mihály emléktábláját. A Debrecen című újság szerkesztősége vezércikkben népszerűsíti a Nagyerdőt. Csokonai szobát rendeztek be a Kollégiumban. Összesen száz szakszerűen kiállított Csokonai emléket őriznek. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara vándordíját és oklevelét a szolnokiak Horthy Miklósnak szavazták meg. június 9.A Tisza István Tudományegyetem karainak doktorai az egyetem évi rektorának dr. Kállay Kálmánt,a teológia doktorát választotta. június 12.A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara egységes mezőgazdasági árrendszer kialakítását javasolja. A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara l941-ben a háborús viszonyok miatt nem tudja megrendezni a TIKÁV-ot. Megnyílt az Állami Kisegítő Iskola rajz és kézimunka kiállítása. június 13. A Debreceni Városi Dalegylet megtartotta a 78. közgyűlését. június 14. A kassai orvos kongresszuson Dr Jeney Endre debreceni professzor előadást tartott a tuberkulózis elleni hatóanyagról. A Magyar Orvosok Nemzeti Szövetsége debreceni fiókja megtartotta alakuló ülését. A debreceni fiók kérte, hogy az orvosi kamarában is korlátozzák a zsidók jogait, hasonlóan az ügyvédekhez. június 15. Nemzeti és erkölcsi újjászületés szükségességét fogalmazta meg Mitrovics Gyula rektor az évzárón. június 18. Kállay Miklós, az Öntözésügyi Hivatal elnöke Debrecenben tárgyalt. Mintatehenészet felállítását tervezték. június 20. A Pál Söröző helyiségében este nóta felismerési versenyt rendeztek. Téglahiány Debrecenben, az építkezések lelassultak. A Debrecen című újság bemutatja az országos tanulmányi verseny debreceni nyerteseit: Pólya László a Református Főgimnázium tanulója első díjat, Nagy János, a Piarista Gimnázium diákja második díjat nyert. június 21. A debreceni ügyvédi kamara békebíró intézmény létesítését, középfokú közigazgatási bíróság felállítását sürgette. június 22. Debrecenben bevezették a liszt és kenyérjegyet. Az Élettani Társaság debreceni vándorgyűlésén Jeney Endre professzor felvetette orvosi kamara alapításának gondolatát. A Tisza István Tudományos Társaság közgyűlésén Szádeczky-Kardoss Tibor főtitkár megtartotta éves beszámolóját. június 23. Debrecenben 105 zsidó birtokos 4216 holdja került kisajátításra.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 335 június 26. Debrecen város közgyűlése elfogadta a Nagytemplom előtti tér rendezési tervét. június 27. Húsz éves a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara. A tagság elismerően nyilatkozott az elődök munkájáról. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara felhívással, figyelmeztetéssel, kérő szóval fordult a cseléd és munkásnéphez, kötelességük és munkájuk pontos elvégzése érdekében. június 28. A Tisza István Tudomány Egyetem doktoravató ünnepségén 41 jelöltet avattak doktorrá. Dr Cukrász Ida szemész magántanári próbaelőadása a Szemklinikán. Ő az első női magántanár. A vármegyeházán tartotta közgyűlését a Tiszántúli Szarvasmarha Tenyésztők Szövetségének közgyűlése. július 1 Debreceni orvosokat neveztek ki az erdélyi kórházakhoz. július 2 Kiss Sándor rendőrfőtanácsos átvette a debreceni rendőrség vezetését. Dr. Fazekas Sándor vezetésével küldöttség kereste fel a főispánt, a polgármestert és a tankerületi főigazgatót, hogy a Nagyerdőn építsék fel ideális körülmények között a gyakorló gimnáziumot. július 3.vitéz Váry Sándor református gimnáziumi testnevelő tanár felhívást intézett a debreceni diákokhoz, hogy vegyenek részt az ejtőernyősök megfigyelő szolgálatában. Három őrs megkezdte a figyelést július 4. A Tisza István Tudomány Egyetem tanácsa elbúcsúztatta volt rektorát, Mitrovics Gyula egyetemi tanárt. július 5. Debrecen l lakosával a magyar városok között a harmadik helyet foglalja el. Tanfolyamokat rendeznek Debrecenben a felvidéki tanulók. július 6.Haranghy Jenő tervezi az egyetemi református templom belső díszítését. július 8.A kormányzó elrendelte, hogy a Himnusz után, hivatalos alkalmakkorfolytatólagosan játszani kell a Rákóczi indulót. Változatlanul nem lehet elég téglát kapni Debrecenben. A heti tégla kevés, további re van szükség. július 9.Megjelent a Fazekas Mihály Gimnázium 68. évkönyve. Megszűnt az iskola reál jellege július 30-al.Reáliskolai érettségit szerzett 998 tanuló. július 10.Benedek György festőművész és restaurátor önálló gyűjteményes kiállítása július között az Újságírók Klubjában. július 11. Megkezdi munkáját Debrecenben a Magyar Evangéliumi Munkaszövetség. A debreceni és tiszántúli szervezet titkára Balla Árpád. július 13. A Kollégiumi Liceum ismét tanítóképzővé alakult át. Országosan felvetődött, hogy a 3 éves gazdasági főiskolákat debreceni, keszthelyi, kolozsvári és a magyaróvári 4 éves főiskolává kell fejleszteni. Maguk a főiskolák is a kormányhoz küldött felterjesztésükben kérik átalakításukat. július 16. Ünnepélyesen megnyitották a MANSZ gyermeknyaraltatását a Diakonusz otthon közelében. Uray Sándor püspök helyettes mondott imát, majd következett az ebéd zöldbab leves, pecsenye kenyérrel és lekváros kőttes. julius 18. Debrecenben a Családvédelmi Alap 35 házat épít a sokgyermekes családoknak a Szotyori és Gyepü sor között.

10 336 Gazdag István: Debrecen történeti kronológiája, július 19. Gabona irodát állítanak fel Debrecenben, a Kollégium udvarán. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara szarvasmarha tenyésztési örökös vándordíjat Horthy Miklós kormányzónak ítélte oda. A kormányzó a lótenyésztés örökös vándordíját alapította. július 20. A felvidéki tanítók debreceni továbbképző tanfolyama befejeződött. Juliús 23. Száz debreceni cserkészlány kapcsolódik be a zöldkereszt munkájába. július 24 A zsidó iparosok, amíg a zsidókérdés az országban véglegesen rendeződik kötelesek cégtáblájukon feltüntetni zsidó vallásukat. július 26. Az egyetemi tanács elhatározta, hogy új helyiséget biztosit a gyakorló gimnáziumnak, az egyetemi sporttelep mellett. A Tisza István Tudomány Egyetem száz holdas birtokot vásárol. A leendő terményeket a klinikák használják fel. július 27. Juhász Géza ismerteti a 60 éves Oláh Gábor verseskötetét. Debrecenben 3 pengőt fizetnek az anyatej literéért. július 31. Debrecenbe érkeztek a Nyári Egyetem magyar és külföldi hallgatói. augusztus 1. Ünnepély az 1849 évi debreceni évfordulóján. Az egyetem díszudvarán ünnepélyes keretek között megnyílt a Nyári Egyetem 15. évfolyama. Ünnepi megnyitót mondott dr. Erdő Károly dékán. Dr. Mileker Rezső professzor, a Nyári Egyetem igazgatója mondott köszöntőt. A Tiszántúl című újság első oldalán magyar, olasz és német nyelven köszöntötte a Debrecenbe érkezett hallgatókat. augusztus 2. A Nyári Egyetem előadássorozatát dr. Makkai Sándor professzor Magyar önismeret című előadásával nyitotta meg. Kegyeletes ünnepség volt a Hősök temetőjében. Beszédet mondott Kovács Tibor, a Turul Szövetség debreceni kerületének alvezére. augusztus 3. A nagy esőzés miatt a Kondor utcán házak dőltek össze. Tíz telek víz alá került. augusztus 5. A Svetits Intézetben megnyílt a keleti és erdélyi részek átképző tanfolyama. augusztus 8. Érdekes pszihológiai kisérletet végzett dr. Boda István kassai pszihológus a Nyári Egyetem hallgatói körében. augusztus 9. A Nyári Egyetemen két színes és hangos magyar filmet mutattak be. augusztus 10. A Tiszántúl című újság közölte Juhász Géza: Babits és Debrecen című írását. Pünkösdista pap, mintegy harminc embert keresztelt meg a Népfürdő medencéjében. augusztus 12. Debrecenbe érkezett Eszterházy János, a szlovákiai Magyar Párt elnöke. A jeles vendég előadást tartott a magyar sorskérdésről. augusztus 13. A Debreceni Hajlított Bútorgyárban 600-nál több munkással kezdik meg a termelést. Megalakul Debrecenben a Városi Közjóléti Szövetkezet a sokgyermekes családok támogatására. Debrecen város polgármestere fogadást adott a Nyári Egyetem hallgatóinak. A Városi Dalárda Forray István vezetésével debreceni és hortobágyi népdalokat adott elő, majd a hortobágyi pásztorok száma következett. augusztus 14. Zsindelyné Tüdős Klára előadást tartott a Nyári Egyetemen a magyaros öltözködésről.

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 337 augusztus 15. A Debreceni Kereskedő Társulat közgyűlésén szép sikerekről számoltak be. augusztus 17. A június 28-ról elmaradt honvédnapot nagy sikerrel rendezték meg a debreceni stadionban. Cserép Sándor országos hírű látszerész új üzlethelyiséget rendezett be az Első Takarék épületében. Veres Sándor előadást tartott a Nyári Egyetemen a magyar zenéről. Bezárta kapuit a Nyári Egyetem, záróünnepély keretében. augusztus 19. A Debreceni Ügyvédi Kamara elnökéül választotta dr. Hódy Bélát. augusztus 20. Hatvanöt hitlerista ifjú érkezett Debrecenbe. Ünnepélyesen fogadták őket az állomáson. augusztus 24. Kardos Albert nagy lélegzetű írásban hívta fel a város figyelmét Zoltai Lajos halálának második évfordulójára. Emléket Zoltai Lajosnak címmel. augusztus 29. Debrecenben is mozgalom indult a tanítási idő megrövidítése érdekében. augusztus 31. Húsz éves a debreceni klinikai telep. augusztus A Debreceni Szemlében megjelent Hankiss János Irodalom és nemzeti jelleg című tanulmánya. szeptember 1. Megnyílt a Felső Fémipari Szakiskola. szeptember 2. A Tiszántúl című újság közölte Kellér Endre Puky Endre zenei élete Debrecenben / /. című írását. szeptember 3. Befejeződött az erdélyi tanítók nyári továbbképző tanfolyama. szeptember 4. Téves légiveszély jelzést okozott a szél Debrecenben. szeptember 7. Juhász Géza méltatja a Tiszántúl című újságban Móricz Zsigmond és Szabó Dezső munkáját. szeptember 11. Német földtani professzorok Debrecenben és a Hortobágyon. szeptember 13. Varga József kereskedelmi és iparügyi miniszter nyitotta meg a vasutas fiúnevelő és árvaház ünnepséget. Részt vett az Egyetértés Dalárda és a MÁV Horthy Zenekara. szeptember 14. Lakáskérdés Debrecenben. Szerkesztőségi cikk a Debrecen című újságban a lakás gondokról és az építkezés eddigi hibáiról. Debrecennek van az országban a legnagyobb tűzoltó szakkönyvtára. Évnyitó a pallagi gazdasági akadémián. Gulyás Antal igazgató megnyitójában sürgette az intézet egyetemi színvonalra fejlesztését. szeptember 17. Losonczy István Hajdú megye főispánját államtitkárrá és Közélelmezési Hivatal vezetőjének nevezték ki. szeptember 19. Új tanerők a debreceni egyetemen: dr. Török István theológia, dr. Sántha Kálmán elme és ideg kórtan, dr. Bárczy Géza nyelvész. szeptember 21. Révész Imre püspök a Nagytemplomban Széchenyi Istvánról beszélt. szeptember 23. Debrecen és Hajdú megye levéltárát dr. Ila Bálint országos levéltárnok vizsgálta. Megállapította, hogy a debreceni levéltár anyaga az országban a leggazdagabb. Szeptember 24. Debreceni bölcsészek Balogh László, Giday Kálmán, és Komlósi Sándor Feldolgozták Mikepércs földrajzát, néprajzát és történetét.

12 338 Gazdag István: Debrecen történeti kronológiája, szeptember 27. A Tisza István Tudomány Egyetem tanévnyitóján beiktatták az új rektort: dr. Kállay Kálmánt. szeptember. Makkai Sándor a Protestáns Szemlében Ravasz László húsz éves püspökségéről írt. Megjelent Milleker Rezső a Szélmalmok című tanulmánya a Debreceni Szemlében. A szerző áttekinti a debreceni szélmalmok történetét a kezdeti időktől. október 1. Erdély visszatérése következtében átrendeződött a római katolikus egyház szervezete. Október elsejével megszűnik a debreceni apostoli kormányzóság. Debrecen város és Hajdú vármegye elbúcsúzott Losonczy István államtitkártól. október 2. Debreceni képzőművészek G. Szabó Kálmán, Félegyházi László, Holló László, Sennyei Oláh István, K. Kalmár Anna és Berki Irma- műveikkel sikert arattak a fővárosban. Október 3. A Tisza István Tudományos Társaság felolvasó ülésén dr. Révész Imre püspök a kálvinizmusról tartott előadást. október 4. Debrecen városa pengős pert nyert a Hortobágyi malommal szemben a tábla döntése alapján. Révész Imre püspök székfoglaló előadást tartott a Tisza István Tudományos Társaságban. október 5. A debreceni tanfelügyelőség a 9 órás tanításkezdés mellett döntött az elemi iskolákra nézve. Debrecenbe érkezett Pythia grafológusnő. Dr. Soós Béla református lelkész előadást tart Széchényi magyarsága címmel a Déri Múzeumban. Juhász Géza értekezik közönség helyett közösség címmel az élő református irodalomról. /Erdélyi József, Kodolányi János, Németh László/ október 7. A Vörös Kereszt eredményes gyűjtést tartott Debrecenben. október 8. Kontsek László nagykereskedőt választották a Debreceni Kereskedő Társulat elnökévé. október 11. Hetven éves a Csokonai szobor október 11-én leplezték le Izsó Miklós alkotását, Csokonai Vitéz Mihály ércbe öntött szobrát. október 12. Debrecen város mezőgazdasági bizottsága mezőgazdasági munkásokat jutalmazott meg. Beszélgetés a Debreceni Olasz Kultúr Intézet tevékenységéről dr. Ember Ernő gimnáziumi tanárral. október 14. Közgyűlést tartott a Turul Szövetség Werbőczy Bajtársi Egyesület, a Közhasznú Kertegyesület és a Vasváry Pál Kör. október 15. Megkezdi munkáját a Kollégiumi Diák Szövetség. Az egyetem orvosi karára kevesen iratkoztak be. Száz fő volt a terv, beiratkozott 62 fő. Debrecen lakossága tíz év alatt 8964 fővel gyarapodott. A népszámlálás végleges eredménye: Debrecen lakónak száma fő. Kozma Miklós kárpátaljai kormánybiztos Debrecenbe érkezett. október 17. Olasz újságírók érkeztek Debrecenbe. Dr. Hüttl Tivadar professzor kormányzói kitüntetésben részesült.

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 339 október 18. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület dohánytermesztési szakosztálya és a Dohánytermelők Országos Egyesülete október 26-án dohánytermelési vándorgyűlést szervez. Dr. Tokumaga Yutomoto előadása a Déri Múzeumban. október 19. Megszólal a falu. Juhász Géza jegyzete Veres Péterről, Szabó Pálról és Sinka Istvánról. Kinából hazatért misszionárius D. Gracián ferences misszionárius tartott előadást a Svetits Gimnáziumban. Olasz közírók Debrecenben. Országos körútján az olasz újságíró küldöttség Debrecent is felkereste. október.22. Közel egymillió könyv van a debreceni könyvtárakban. Hóman Bálint Kállay Kálmán rektornak megígérte, hogy a debreceni egyetem a háború után visszanyeri elvesztett tanszékeit. október 23. Debrecenben száz főre emelkedett a református tanítók száma. október 26. A Debreceni Kereskedő Társulat bemutatta a pengős költséggel újjáalakított épületét. október 28. Ünnepélyesen megnyitották a Déri György Néprajzi Múzeumot. Debrecen város törvényhatósági közgyűlése díszpolgárrá választotta Déri György ezredest. október 29.Dániel Ernő koncertje az Arany Bika dísztermében. Nyisztor Zoltán előadása a háború utáni gazdasági rendről. október. 30. Hajdú megye közgyűlésén dr. Csorba Antal országgyűlési képviselő gr. Széchényi Istvánra emlékezett. október 31. A debreceni Tisza István Tudomány Egyetem sebészeti klinikájának előadó termében a Hüttl-iskola sebészei találkozóra gyűltek össze Hüttl professzor ünneplése után dr. Jenei Endre dékán mondott ünnepi beszédet. Reformációi emlékünnepélyek Debrecenben. Bevezetésként a gályarabok emlékoszlopánál dr. Varga Zsigmond szénior mondott beszédet. november 1. A debreceni református teológus ifjúság reformáció emlékünnepélyt rendezett a Csokonai Színházban, beszédet mondott Révész Imre püspök. Kegyes Ferencnek, a Köztemető gondnokának elmondása szerint az július 15- i, első temetést követően, máig halottat temettek el. Debrecenben 227 egyesület működik. november 3. Az Ajtósi Dürrer Céh megrendezte Debrecenben az ország első grafikai kiállítását. Életbelépett Debrecenben a taxi korlátozás. Bulla Elmát vendégszereplésre hívták a Csokonai Színházba. november 4. Kiss József tankerületi főigazgató előadásával megnyílt a szülők iskolája. november 6. A debreceni önálló huszárszázad megrendezte a Hubertuslovasünnepélyt, remek teljesítményekkel. Debrecen tiszteletdíját vitéz Karácsonyszázados kapta. november 8. Szeged és Pécs után Debrecenben is felállították a Német Tudományos Intézetet. Baktai Ervin Ázsia-kutató délután a Hungária moziban, este a Déri Múzeumban tartott előadást.

14 340 Gazdag István: Debrecen történeti kronológiája, A debreceni református egyház impozáns palotát épít a református főgimnázium mellett, ahol internátust és előadó termeket is terveznek. november 9. A hazatért bihari és nagyváradi polgári iskolai tanárok a Kollégium dísztermében közgyűlést tartottak. november 10. Debrecen város, Hajdú megye vezetői és a hadtest ünnepélyesen fogadta Beregffy Károly altábornagyot. a debreceni hadtest új parancsnokát. Magyari Béla, a Duna-palota híres cigány prímása muzsikál este a Páll sörözőben. november 11. Wüncher Frigyes Hangya vezérigazgató tartott előadást Charles Gide szocialista elméletéről Az Országos Polgáriskolai Tanáregyesület Tiszavidéki Körének közgyűlése Debrecenben. Dr. Millecker Dezső egyetemi tanár, a Magyar Turista Egyesület debreceni csoportjának elnöke előadást tartott Távol-keleti képek címmel. november 12. A Kollégium igazgató tanácsa a város központjában egy holdnyi területen felépíti a Kálvin-házat. A Tiszántúl című újság bemutatja Simor Erzsi színművészt. november 13. A Debrecen című újság elmarasztalta a Kereskedelmi és Iparkamara elzárkózását, a közélettől november 15. A kormány kinevezte szilasi és pilisi Szilassy László földbirtokost Hajdú megye és Debrecen város új főispánjává. Albert vonósnégyes hangversenye az Arany Bikában. november A Soproni Torna Egyesület fennállásának 75. évfordulója alkalmából megrendezte Magyarország évi férfi egyéni tornaversenyét és a Steding emlékversenyt. Ez utóbbin a Budapest-Debrecen közötti versenyt a debreceni Tóth Lajos nyerte. november 16. A Tisza István Tudomány Egyetemen Széchényi emlékülést rendeztek. Előadást Tartott Bozóky Ferenc egyetemi tanár és Hankiss János egyetemi tanár. november 17. Dr.Csűrös Ferenc székfoglalója az ungvári Gyöngyösi Irodalmi Társaságban. november 19. A Déri Múzeumban megnyitották a Tisza István Tudomány Egyetem Főiskolai Tanfolyamát. Hankiss János egyetemi tanár megnyitója után Millecker Rezső egyetemi tanár Színes képek a székelyföldről című előadást tartotta meg. Debrecen és Vidéke díszközgyűlésén adta át Zelinger Ede címfestőnek és id. Varjassy Imre kovácsnak a Kormányzó aranyérdem keresztjét. november 21. A debreceni református gimnázium lett az első az Országos Táj Népkutató Intézet versenyén. Papp László nyolcadik osztályú tanuló egyéniben második lett. november 23. Abonyi Gyula állomásfőnök tervezetet készített a debreceni pályaudvar tovább fejlesztésére. november 24. Ünnepélyesen beiktatták Szilassy Lászlót Hajdú megye és Debrecen város fő ispáni székébe. A debreceni Csokonai Kör megrendezte a Széchenyi és Csokonai emlékestet. Hankiss János Széchényi Istvánra emlékezett. Ez után Tóth Endre versei következ-

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 341 tek. Befejezésként Csobán Endre főlevéltáros tartott előadást Irodalmi helyzetünkről november 26. Ötvenhárom református lelkész felszentelése a Nagytemplomban. Az ünnepségen Révész Imre beszélt, szólt a lelkipásztori lelket egyre jobban fenyegető fásultságról és csüggedésről. Ezután sor került az eskütételre. A Tiszántúli református egyházkerület megtartotta közgyűlését november 29. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara megválasztotta új elnökét Dessewffy Aurél földbirtokos személyében. november 30. Az Angol Királynő épületet megvásárolta az OTP. Megnyílt a Déri Múzeumban a debreceni képzőművészek kiállítása. Dr. Mitrovics Gyula egyesületi elnök megnyitóját követően dr. Szondy György főigazgató mondott beszédet. A Tiszántúl vezércikkét Debrecentől-Debrecenig címmel Kodolányi János írta. december 1. Debrecen polgármestere engedélyezte a juhok kihajtását a Hortobágyra. Tankerületi pedagógus értekezletet hívott össze a tankerületi főigazgató 3 napra. december 2. Miért késik a magyar főcserkész kijelölése? kérdezi a debreceni sajtó? Megkezdődött az erdélyi igazgatók és tanárok értekezlete a Kereskedelmi Társaság dísztermében. december 3. Előadást tartott az egyetemen Nyíreő István dr. egyetemi könyvtárigazgató és Paulovics István dr. egyetemi tanár a jelenlegi ásatásokról. Makkai Sándor dr. egyetemi tanár előadást tartott a falu és a város átalakulásáról. Vita Hajdú megye közgyűlésén a községi orvosok díjának új megállapításáról. december 5. Hagyományos keretek között folyt le a debreceni tüzérek Borbála ünnepe. december 6. Dr.Went István egyetemi tanár előadást tartott a berlini egyetemen. december 7. Veres Péter író a Tiszántúl című újság számára írt vezércikket Diákok és parasztok címmel. december 11. Kardos Tamás bölcsészhallgató kormányzógyűrűs doktorrá avatására Fáy István államtitkár feleségével Debrecenbe érkezett. A tiszántúli református egyházkerületbe a királyhágói egyházkerület. december 13. Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Nők Egyesülete debreceni csoportja közgyűlése feliratban kéri a kormányt, hogy nyissák meg a jogi pályát a nők előtt. december 14. Dr. Stepper Károly nyulasi repülőtér parancsnokát a Magyar Aero Szövetség felügyelőjének nevezte ki. Veres Péter írását Szűkebb hazánk, Tiszántúl címmel közölte a Tiszántúl. A Tiszántúl egész oldalas vezércikkét Kodolányi János írta A kálvinizmus szellemében címmel. Száz debreceni cserkész éjszakai légoltalmi gyakorlaton vett részt. A Debreceni Fotó Klub fennállásának tizedik évfordulója alkalmából rendezett fénykép kiállítás első napján kétezer látogató jelent meg..előadást tartott Aszmann Ferenc Színes magyar álom címmel. december 17. A fotókiállítás aranyérmét és Debrecen város nagydíját Aszmann Ferenc nyerte.

16 342 Gazdag István: Debrecen történeti kronológiája, december 18. A Turul Szövetség XXI. országos követtáborát Debrecenben rendezi. december 19. Szily Kálmán kultusz államtitkár az egyetemre érkezett, három napos tárgyalásra. Debrecen város közgyűlésén Debrecen főmérnökévé Váry Szabó Tibort választották. december 20. Tóbiás Kornél miniszteri tanácsos megbeszélést folytatott a debreceni iparosokkal. december 21. Megszűnik a Tiszántúli Gazdák, a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara szaklapja, és átadja helyét egy pesti nagy gazdasági lapnak. Kibéd, székely község karácsonyfát küldött a debreceni tűzharcosoknak. december 22. Megalakul a Debreceni Városi Közjóléti Szövetkezet. Elnöke Dr. Kölcsey Sándor polgármester. december 25. Népi politika osztálypolitika címmel írt tanulmányt Kodolányi János a Tiszántúl című újságban. Debrecen riportere beszélgetést folytatott Herczeg Ferenccel. december 26. Ady Endre életéről készülő filmhez Debrecenben is gyűjtenek adatokat. december 28. A Debrecen újság riportere beszélgetést folytat Beleznai Unger István színésszel.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS / A KŐSZIKLÁN EPULT VAR A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS gimnáziumi tanár Kiadja Az Országos Református Tanáregyesület a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának anyagi támogatásával

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Debreceni Tankerülete 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Fenntartói azonosító: 39011654-082000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10.

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10. ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Debrecen Balmazújváros 2014. május 8 10. 1 Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 1. Veszprém I. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium Palotai Nándor Veszprém és

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE MOZGÓ VILÁG Tisztelettel meghívjuk az ÜNNEPI KÖNYVHÉT rendezvényeire 1980. május 30 - június 6. AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZOLNOKI RENDEZVÉNYEI Könyvárusitás 9-18 óráig a Könyvtéren

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt PORTFÓLIÓ Készítette: Halmi Zsolt ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Halmi Zsolt Cím: 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 40. Telefon: 06304708484 E-mail: herrysheldon@gmail.com Weboldal: www.halmi.eoldal.hu TANULMÁNYOK

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről Az egyéni választókerületek sorszámát és területét a következőkben

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A Megyeháza Nyíregyházi Főiskola 2006. szeptember 22-23.

N Y Í R E G Y H Á Z A Megyeháza Nyíregyházi Főiskola 2006. szeptember 22-23. M E G H Í V Ó MGYR TUDOMÁNYOS KDÉMI SZBOLCS-SZTMÁR-BEREG MEGYEI TUDOMÁNYOS TESTÜLETE ÉS MGYR PROFESSZOROK VILÁGTNÁCS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGRENDEZI XV. KÖZGYŰLÉSSEL EGYBEKÖTÖTT TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉT N Y Í R E

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás eredmény Uzonyi Tamás Tóth Árpád Gimn. Debrecen 01:02,00 2. Kaszás Róbert 01:02,10 3. Andorkó Attila Bocskai I. Gimn. H. böszörmény 01:02,90 4. Elek Dávid Bocskai I. Szakképző H.szoboszló

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején A közlekedőknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk Debrecenben 2015. augusztus 19- én és 20-án, a 46. Virágkarnevál miatt. A karneváli menet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben