2009/10-I. félév 6. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTŐMÉRNÖK MŰSZAKI MENEDZSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009/10-I. félév 6. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTŐMÉRNÖK MŰSZAKI MENEDZSER"

Átírás

1 2009/10-I. félév 6. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTŐMÉRNÖK MŰSZAKI MENEDZSER

2 YPSZILON A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR HIVATALOS LAPJA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTŐMÉRNÖK MŰSZAKI MENEDZSER H-1146 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 74. Felelős kiadó: Dr. Makovényi Ferenc PhD, dékán Lektor: Wehner Péter, oktatási dékánhelyettes Nyomtatás: Copy General Kft., Monobit Kft. Finanszírozza: Ybl HÖK Példányszám: 1200 Főszerkesztő: Kecskeméti Norbert Felelős szerkesztő: Wappler Márton Főmunkatárs: Gáti Viktor (zsileep) Cikkírók: Berényi Lajos Györe Andrea Kocsis Tamás Leczovics Péter Nagy József Rátkai Tamás (Totto) Tóth Bence Péter Borítóterv: Gyulai Levente Elérhetőség: Web: Budapest április hava Mottó: Sem magasság, sem mélység nem rettent. (Lechner Ödön)

3 3 Felvezető ACopyGeneralgondozásában,a7.Ypszilon,amitezennelakezedben tartasz.négyhónapkellett,mígsikerültkijönnünkegyújabb,tartalmasszámmal, amiremélhetlegelnyeri,aztabizonyostetszésed.azelteltidbensokminden történt, amik közül párat krónika szeren, mégsem ennek megfelelen idrendbenemlítekmeg.eldlt,hogyazyblön,acépületben,várhatóansszel menzalesz.végre,hosszúidután,átélhettünkegyigazihavastelet.pécseurópa kultúrális fvárosa lett, mely kapcsán sok építészeti beruházás is megvalósult a városban. Elhunyt Vargha Mihály az építészfórum alapítója, fszerkesztje. Márciusban 20. születésnapi koncertjét adta a Republic. Az ÉTE vezetsége megújult, és már az Ybl is képviselteti magát Hallgatói, oktatói és kutatói szakosztályávalbenne.kariszervezdésünk,azydk,másnevénybldiákközösség, DASHnevezetestjeivelfolyamatosankiveszirészétaközösségiéletbl.Hasonló tevékenységet folytat az YAT (Ybl Architect Túra), aki a sportolni és/vagy kirándulnivágyóknakkínálprogramokat,melyekrlhonlapunkonisolvashattatok. Kossuthdíjat kapott az idén utolsó koncertjét adó Kispál és Borz ének basszusgitárosa, Lovasi András. Túl vagyunk a parlamenti választások els fordulóján, mely nagyban befolyásolhatja, remélhetleg pozítiv irányba MO. és bennemindenemberlétét.idénelszörkerültmegrendezésreahg.huáltalaz"év 10 legjobb pályakezd fiatal kreatívja" választás. Egyetemi karunkról Udvarnoki Dánielkerültbeakiválasztottakközé.SzinténelszörkerültmegrendezésreazYbl Napokcím3naposprogramsorozat,melyetmárazújonnanalakultHÖK(kikrl bvebben hátrébb) szervezett meg. Börcsök László és a Láthatatlan Humán Tanszékszervezésében,immár26.alkmalommalzajlottleazEuróDiákkör,most Rómában. És, ami még jönni fog: hamarosan a tanév vége, vizsgák, diploma, koncertek,nyár,nyárimunkaésrövidke50oldal,havégiglapozodepéldányt.:) Wappler Márton "Az építészet kísérlet. A többi csak épület." (Maximiliano Fuksas)

4 FME - Pusztuló nemzeti értékeink 4 Sokáig töprengtem azon, hogy megírjam ezt a cikket vagy sem. Végül úgy gondoltam érdemes tollat ragadnom, és egy kis képet felfestenem a magyar vidék egyes értékeirl és azokat jellemz helyzetrl. A cím nem túl vidám dolgot feltételez, hiszen negatív jelz szerepel benne, vagyis a pusztulás. Írhattam volna pozitív eseményekrl is, de úgy hiszem, hogy azokat megfelelen protezsálják. Az igazi valós problémák, amelyek a vidék építészeti emlékeit érintik, sokszor nem jutnak a nyilvánosság figyelme elé. Tavaly nyáron az FME egy 4 napos túra során bejárta Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részét, ahol jót, s rosszat is láthattunk. A gondok és azok okait a következ sorokban fejtem ki, ami az én privát meglátásomat mutatja, de úgy hiszem, sokak egyet értenek majd velem. Elzmények - pusztulás felsfokon Barcsi kastélyrom: egy romlott eszme következménye Nyilvánvalóan vidék esetében nem beszélhetünk profitéhség által való rombolásról, hiszen egy-egy épület, dönt többségben nem az alatta elfekv telek értéke miatt pusztul el. A pusztulás legfbb okai itt is összetettek, mint ahogy Budapest esetében is. Mindekét területen, ha a múltba tekintünk vissza, egy közös szálat találunk, amely minden területen kezdte és okozta a pusztulási folyamatokat, aminek a mai napig a magyar társadalom issza meg a levét. Ez a közös pont a kommunista eszmébl fakadó államosítások. A es évek azok az évtizedek, amelyek számtalan építészeti értékünk sorsát negatív módon meghatározták. Ahogyan a fváros esetében, úgy vidéken is ugyanaz az esemény történt, egy romlott eszme szellemében, mégpedig a kisemmizés. Míg Budapesten a jómódú polgári családokat, míg vidéken a nemességet semmizték ki, azzal, hogy vagyonukat, tehát házaikat,

5 5 kastélyaikat, kúriájukat és földjeiket államosították, vagyis elvették tlük. Ez volt az a sorsforduló pont, ami megpecsételte memlékeink sorsát. A fvárosban a munkásréteget költöztették az értelmiségi és úri negyedekbe, míg vidéken egy-egy kastélyba vagy kúriába óvoda, iskola, szociális otthon vagy TSZ került. Ez egyértelm funkcióváltást, és az abból adódó épületek átalakítását, vagyis pusztítását jelentette. Sok épületet belül kibeleztek és új alaprajzi osztást kapott (pl. lakásfelosztás), miközben az épületekben található képzmvészeti értékeket szétverték, és szemétre hányták (nyílászárók, cserépkályhák, kovácsoltvas díszek stb.), sok család értékes berendezési tárgyaival, levéltáraival együtt. Egy romlott eszme eredménye ez, amely örökre megsebezte nemcsak hazánk építészeti örökségét, hanem történelmi múltját és gyökereit is. Kastélyok és kúriák esetében feltétlenül meg kell említenünk az épületek környezetét és gazdasági létesítményeit is. Sajnos a legtöbb esetben a parkokat és díszkerteket felparcellázták, az sfákat és különböz fa és növényritkaságokat kiirtották, helyükre pedig új házak vagy éppen focipálya került. Mintha nem lett volna elég hely vidéken! Jól tudjuk, hogy ez szimbolikus cselekedet volt, vagy pedig: egyszer politikai eszme mögé bujtatott primitívizmus. A legtöbb gazdasági épületet vagy elcsatolódtak a nemesi birtoktól, vagy pedig megsemmisültek, vagy szintén új funkciót kaptak. Tehát, elég nagy a baj. Nagyon kevés kastély és kúria vészelte át ezeket a zrös évtizedeket, éppen ezért kiemelt figyelmet kell szentelnünk rá, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor a vidék lecsupaszodik és csak a világglobalizált értéktelen épületek sokassága marad számunkra. Hodász: kúria Szalmatercs: Ruttkay-kúria Szeretnénk hazánk falvait, városait községrl-községre bejárni, hiszen ez jelentheti a hatékony kutatást. Ezt, tervezett nyári utazások által kívánjuk megvalósítani. Nem zárkózunk el, st hosszú távú terveink között határon túli kirándulásokat is szeretnénk szervezni, Felvidékre és Erdélybe. Sajnos vannak esetek, amikor a memléki védettség sem jelent megoldást (fenti két fotó), hiszen a védettség ellenére is jó pár épületet megesz az id vasfoga. A fenti két fotón látható kisnemesi kúriák memléki védelem alatt állnak, de mégis a végs megsemmisülés veszélyezteti ket!

6 6 Az épületek kora eléri a 200 évet, és mindkét épület hihetetlen értéket képvisel (barokk kúriák), hiszen ebbl a korból maradt fenn a legkevesebb kúria a jelenlegi országhatárokon belül (már csak Trianon miatt is)! Az épületek eladóak és csak bízni tudunk abban, hogy mindkét épület új és megfelel gazdára talál! Az ilyen esetekre is megfelel megoldást kell találni! Nem feltétlenül a pénzbeli szankció jelentheti ezt a megoldást! Célunk - vidéki építészeti emlékek védettségi felzárkóztatása Jelenleg hazánk kastélyainak és kúriáinak 90%-át semmilyen hatóság vagy hivatal nem védi, ami azt jelenti, hogy szinte bármi és bármikor lebontható. Ez felháborító és vérlázító, hiszen azok után, amin átment ez az ország kész csoda így is, hogy ennyi viszonylag épségben maradt épülete maradt fenn. Szomorú tény, hogy ilyen csendes történelmi jelenkorban pusztul el a legtöbb épület. Pontosan ezért az FME kiemelten foglalkozik a vidék építészeti értékeivel ezek közül, pedig kiemeli a kastélyokat, kúriákat és azok tartozékait is (gazdasági épületek, parkok, díszkertek stb.). Itt az ideje, hogy védjünk, amíg még lehet. Nem csak memlékké kívánunk nyilvánítani épületeket, hanem fel szeretnénk rájuk hívni a társadalom figyelmét és mindenki számára elérhetvé tenni honlapokon és kiadványokon, eladásokon keresztül kastély és kúria programja (védési tervezet) - KKVP Az alcímet elször olvasva nyilván furcsán hangzik, hiszen nem kis kijelentésrl, FME tervezetrl van szó. Érdemes ezen is elgondolkodnunk, hiszen ez önmagában nagy szám, de országos szintre vetítve csekély épületet jelent. Jelenleg Magyarországon körülbelül memlék van, ami egy ilyen nagy múlttal rendelkez és számtalan sok építészeti értékkel rendelkez ország esetében rendkívül szerény szám. Ezt az állításunkat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének kijelentése is megersíti, hiszen az véleménye szerint memléknek kellene lennie Magyarországon. Ehhez a számhoz pedig az ezer épület elenyész. Azért álljunk még meg egy szóra! Természetesen ez a szám nem egy vagy két év védési javaslatainak a számát mutatja, hanem a hosszú távon elérend célunkat. Miért is szükséges a memléki védelem? Úgy érezzük erre is érdemes megadnunk a magunk válaszát, hiszen így alá tudjuk támasztani a saját álláspontunkat és véleményünket. Els és egyben legfontosabb szempont

7 7 egy épület memléki védettség alá helyezésekor az, hogy az adott építészetileg (nem csak) értékes épület, létesítmény vagy emlék ne legyen lebontható, lerombolható. Ha ez megtörténik, akkor a közösséget érint kulturális pusztításról beszélhetünk. A második nagyon fontos szempont, hogy egy értékes emlék ne legyen méltatlanul átalakítható (alaprajz megváltoztatása, helytelen nyílászáró csere, stílusilag nem oda ill elemek használata vagy bvítések, hozzáépítések, ráépítések, beépítések stb.), hiszen akkor elveszti minden építészeti, szellemiségi és esztétikai értékét. Nyírtass: Vay-kastély Tyukod: kastély és hátsó homlokzat Erre máris elrettent példákkal szeretnénk élni, hiszen ez alátámasztja az eddigi érvelésünket. Példának a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyírtassi Vay kastélyt és a tyukodi kastélyt szeretnénk bemutatni, de a képek önmagukért beszélnek, amihez úgy érezzük, nem kell kommentárt fznünk! A bajt tovább tetézi, hogy az önkormányzat szerint ez szép és jó ötvözése a múlt és jelen építészetének (Nyírtass)! PONTOSAN EZÉRT NEM ENGEDHETJÜK MEG AZT A LUXUST, HOGY MÁ- SOKRA BÍZZUK ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGEINK VÉDÉSÉT! Turizmus útján Az FME, egy olyan kastélyokat és kúriákat tartalmazó kiadványt és turista útvonalat kíván majd készíteni, ami a rejtett értékekre összpontosít. Ez azt jelenti, hogy nem állami kastélyokra összpontosítunk, hiszen azokról bven találhatunk információkat. Az FME a köz és kisnemesség egykori lakóhelyeit, életének szintereit szeretné megcélozni, azon belül az egyedi és értékes elemeket, és méltó helyre emelni a turista látványosságok területén. Továbbá, azt is szeretnénk elérni, hogy az önkormányzatok, a honlapjukon méltó módon feltüntessék építészeti látnivalójukat (nemcsak memlékeket), amiben szintén partnerek kívánunk lenni. Ha bármi kérdésed van, írj bátran a következ címre: Kecskeméti Norbert

8 8 BESZÁMOLÓ AZ ELS FÉLÉV TÚRÁIRÓL Az idei tanév szétl újabb mozgáslehetséggel a bvült iskolánk amúgy sem szk sportpalettája. Ezentúl a hegyek-erdk vándorai, a gyalogtúrák szerelmesei is lehetséget kapnak, hogy jó társaságban, jó helyeken, mondhatni játszva szerezzék meg testnevelés aláírásukat, hiszen egyetlen alkalom is a túracsoport berkein belül is 3 tesiórát vált ki, magyarán két túrán való részvételt automatikusan aláírás követ. Ez persze nem zárja ki, hogy az öszszes közös természetjáráson ott lehessen lenni! Hiszen, ahogy az elmúlt félév is bizonyítja, a kötelezk letudása sokadrend szempont volt az els három gyalogtúra során. Mindegyik alkalommal jó tucatnyian vágtunk neki az útnak, legfképp persze yblös hallgatók, de egy-két tanár, illetve külss cimbora is gazdagította az összetételt. Aki tehát szívesen hozna barátot/barátnt/nagymamát, minden gond nélkül szívesen látjuk ket, ezután is! Az els, bemelegít gyaloglásra október 10-én került sor. Kis tömegközlekedés után jó hangulatú, kb. 17 kilométeres túrát nyomtunk le a Budai-hegység lankáin, érintve a

9 9 Nagy Kopasz-hegyen álló rendhagyó formavilággal bíró Csergezán-kilátót. A második Ybl-Túra a Pilisbe vitt, november 8-án. Az id riasztónak tnt elször, ám a nyirkos id szerencsére nem fordult komolyabb csapadékba. St, a köd csak fokozta a hangulatot, ahogy átvágtunk a Holdvilágárok sziklái közt, majd a Khegyen átszelve Pomázig végig elkísért minket. A csoport meglepen hamar teljesítette a b 20 km-es távot minden elismerésünk a résztvevknek! Ez a könnység inspirált minket arra, hogy a december 5-én tartott börzsönyi Mikulástúránál kissé bekeményítsünk. Az id kifejezetten fagyos volt, nyilván ez is hajtott minket, nem nagyon volt tanácsos hosszabb pihenket tartani, így a hazavonatot ismét sikerült még világosban elérnünk. A túrát a közeli jeles alkalom okán a HÖK mikuláscsomagokkal szponzorálta, önzetlenségüket ez úton is szívbl köszönjük! Mindegyik hegyjárás hangulatos levezetéssel zárult, ül helyzetben, kellemesen zsibbadva, habos szájjal (), így aztán senki sem érezte (remélem) hogy elloptuk a szombatjait. ket természetesen biztatjuk, hogy a tavaszi túrákon is tartsanak velünk, akik pedig abba a botorságba estek, hogy nem jöttek el, kérjük, csatlakozzanak a félév folyamán akár csak a két muszájra, ígérjük, nem bánják meg! Idénre az alábbi kiruccanások vannak tervbe véve; a suli plakátjain majd tájékozódhattok a részletekrl is. Február 27. PILIS Március 20. VÉRTES Április 17. GÖDÖLLI-DOMBSÁG Totto

10 Új év, új feladatok 10 Az elz számban részletesen beszámoltunk a kari TDK konferencia és verseny eredményeirl. Röviden csak annyit, hogy a kari konferencián résztvevk mindegyike megszerezte a évi bajai Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételhez szükséges pontszámot, a többi már csak támogatók, illetve támogatások kérdése. Elzetesen a évi kari TDK konferencia tájékoztató idpontjai: - jelentkezés határideje: folyamatosan, de legkésbb október az egyoldalas összefoglaló leadása: október a kari konferencia várható idpontja: november 17. A közölt elzetes idpontokat javasolt betartani, már csak azért is, hogy az YPSZILON különkiadást is idben tudjuk összeállítani, hogy a kari konferenciára megjelenhessen a tavalyi példához hasonlóan. A kari TDK-val kapcsolatos aktuális tudnivalókat a könyvtár melletti ( B épület, V. emelet) hirdet táblán folyamatosan közöljük, illetve felvilágosítást a kari TDK tagjai adnak. A hallgatók, illetve jelentkezk döntésének, illetve választásuk elsegítése érdekében a kari TDK elnöke dr. Kászonyi Gábor PhD felkérte a tanszékvezetket, illetve az oktatókat, hogy írják ki a megpályázható témakörök jegyzékét, valamint a témavezetk, konzulensek nevét. A kiírásról folyamatosan adunk tájékoztatást a lehetséges fórumokon. Példaként közöljük a Mszaki Alaptárgyi Tanszék által kiírt, illetve javasolt témaköröket: Témakörök Gipszbeton szerkezetek méretezése Roncsolásmentes szilárdságbecsl vizsgálatok fajtái, alkalmazása Az anyagválasztás esztétikai szempontjai Természeti formák hatása mérnöki szerkezetek kialakítására Látszóbeton szerkezetek Korszer adalékszerek alkalmazása az építiparban Természetes alapanyagú hszigetel termékek Témavezet Dr. Kászonyi Gábor Dr. Takács Márton

11 11 Korszer hszigetel termékek vizsgálata és alkalmazhatóságának lehetségei Megújuló energiaforrások alkalmazásának építészeti vonatkozásai Építiparban alkalmazott fémek tönkremenetele Nagy teljesítképesség betonok vizsgálata és alkalmazásának lehetségei Öntömöröd betonok alkalmazása a korszer építiparban Belsépítészeti elemek kialakítása betonszerkezetekbl Bontott építési hulladékok építipari felhasználásai. Látszóbeton szerkezetek kialakításának lehetségei Új betonfelületek építészeti, esztétikai kialakításai anyagtani szempontok szerint Passzív épületek építanyag vonatkozásai és az alkalmazott anyagok építészeti lehetségei Nemoda Ferenc Tetdiagnosztika (elméleti) Szigetel anyagok története (elméleti) Új módszerek alkalmazása a roncsolásmentes vizsgálatoknál (gyakorlati) Extenzív zöldtetk (gyakorlati) Intenzív zöldtetk (gyakorlati) Utólagos falszigetelési eljárások (elm. és gyak.) Modifikált fa vizsgálata (gyakorlati) Leczovics Péter Természetesen a javasolt témakörök mellett, a jelentkezk hozott anyaggal is dolgozhatnak, azaz a jelentkezt érdekl téma is kidolgozható. Ekkor a jelölt keres konzulenst, illetve a kari TDK tagjai javasolnak, illetve felkérnek témavezett. A döntést mielbb célszer meghozni, különösen akkor, ha a feladat megoldása, kidolgozása vizsgálatokkal is fszerezett. Tehát munkára fel és kívánunk eredményes munkát, és sok sikert a vállalkozó kedv jelölteknek. Leczovics Péter MAT

12 Tiszavirág híd 12 Holszkesell,lengeszelljátszikaTiszán, Ottélegynép,legendáknépe,ottazénHazám. KulinyiErn:Szépvagy,gyönyörvagyMagyarország Mintazrült,kiletépteláncát, VágtatottaTiszaarónánát PetfiSándor:ATisza Magamapartonegymagamvagyok, Tiszaihajók,nématársatok! JuhászGyula:Tiszaicsönd ÉsmégrengetegverssortlehetneidézniaTiszáról.Deegybiztos,SzolnokaTisza Fvárosa.SzámomrapedigHazánklegszebbvárosaéslegszebbfolyója.Ezért,mieltt belekezdenékcikkemftémájába,úgyvélem,illenékszólnianekihelytadókról.ígyszol nokrólésavéntiszáról. Szolnok megyei jogú város, JászNagykunSzolnok megye székhelye. Ezen kívül egyébtriviálisföldrajzi,illetveunalmasszámadatokkalnemisdobálóznék.inkábbnéhány történelmiinformációtközölnékegyönyörtelepülésrl. Alapításaóta935évteltel,derégészetileletekszerinthonfoglalóseinkaX.szá zadban népesítették be a Zagyva és a Tisza találkozásánál kialakult területet. Késbb a sóbányászatésasókereskedelemközpontjávávált.budaelesteutándobóistvánismerte felavárosfontosságát.ennekeredményekéntmegépültazújvár,amelyazonbannemállta kiatörökökpróbatételét.akincstárésahivatalokajánlataivalsikerültvisszacsalogatnia törökuralomalattszétszóródottlakosságot.ittbonyolódottatiszántúlgabona ésfafel

13 13 dolgozása.forradalmiáttörésthozottaz1830asévekben megindultgzhajózásatiszán,melynemcsakaváros,de azegészországlétfontosságúfolyója. ATiszarégebben1420kmhosszúvolt,ámaszabá lyozásokkövetkezményeképpenmáramármindössze962 km.azészakkeletikárpátokbanered,pályafutásatitelnél, Szerbiában ér véget, ahol a Dunába ömlik. Hosszú útja sorántöbbfolyóvalistalálkozik,szolnoknáléppenazagyvával. 1847bennyitottákmegazországmásodikvasútvonalát,aPestSzolnokpályasza kaszt, mely újabb fejldést hozott a közlekedésben. Az 1848/49es forradalom tavaszi hadjáratában a Szolnokot megszálló osztrák csapatok felett gyzelmet aratott a Magyar Honvédsereg. 1876ban az újonnan szervezett JászNagykunSzolnok vármegye székhelye lett.eznagylendületetadottagyarapodásnak.deafejldésütemeakétvilágégésközött megtorpant.aii.világháborúidején12bombatámadásérteavárost,melynekkövetkez ményekéntsúlyosansérültavasúthálózat,deatelepüléstöbbirészeis.az1950esévektl lakótelepeklétesültek,melyetabetelepülparasztságnépesítettbe.1990benszolnokon is felállt az új önkormányzati képvisel testület. Még ugyanebben az évben lett Szolnok egy,amagyarköztársaság19megyeijogúvárosaközül. Jelenlegtöbbnagyberuházáshelyszíne.Ilyenpéldáulavilágszínvonalúmfüvespá lyák létesítése a Tiszaligetben, az új összmvészeti centrum kialakítása, vagy a belváros rehabilitációja. De mindközül a legnagyobb szabású a Tiszavirág nevet visel gyaloghíd építése,amelytermészetesenatiszánfogátívelni. A gyalogosok és kerékpárosok közlekedését szolgáló építmény dönten Európai Unióstámogatásbólfogmegvalósulni,ésmindenbizonnyalakontinensegyikleghosszabb gyaloghídjalesz.apályázatonnyertpénzmagábafoglaljaakerékpárossáv,avárosfelöli részenadísztér,valamintadíszvilágításkialakításátis. Ahídverünnepséget2009.augusztus9éntartották,melynekkereteiközötthe lyezték el az alapkövet. Szeptemberben kezdték meg a tereprendezést. Decemberre a munkaterületenmárafákkivágásaismegtörtént.ahídabelvárositiszapartnáltalálható I.világháborúsemlékmvet,ésatiszaligetiszakaszonlévstrandfürdtfogjaösszekötni. Speciálisfúrógépeksegítségévelhelyezikelacölöpöket,melyeklerakásátelszöravárosi részenkezdték,majdjanuárbanatiszeligetipartnálfolytattak.azalapozásimunkálatokon belül280vasbetoncölöpkerülelhelyezésreazegymástól120méterreállóleendhídpillé rek támasztékaként. Az építkezés ilyen jó ütemben való haladásának természetesen az idjárásisfüggvénye.aprojectvezet,dobógáborszerinta mínusz1520fokosfagyok, illetveanagyobbmértékárvizekokozhatnakfennakadásokat.utóbbi mintmegszokott tavasszalvárható,melyakárazegészmunkaterületetiselboríthatja.azonbanaszakember szerintakivitelezésmagasépítésifázisaivaladdigistudnakhaladni.

14 14 Akülönlegesacélszerkezettervezéséhezegyspanyolországiautópályánátívelgya loghidatvettekmintául.érdekessége,hogyafolyónormálvízállásamellettavízbennem leszalátámasztva.mindösszeakétpartipillértartja,ezzellégieskecsességetadvaazépít ménynek.mindkétoldalánegyegyliftsegítimajdazátkelrevalófeljutásbanamozgássé rülteket.teljesvonalaösszesen456méter,szélessége5,5méterlesz.atiszafelettirész 186méterhosszanhúzódikmajd.Atiszavirágnevszínpompásrovartszimbolizálóátkel legnagyobb,középselemevárhatóanidéntavasszalkerülvéglegeshelyére.azépítkezésa tervekszerint2010.szeptember1jérekészülel. Agyaloghídmegépítésénektervezéseazonbannemvoltzökkenmentes.Ugyanisa KözépTiszavidékiKörnyezetvédelmiésVízügyiIgazgatóságszámosfeltételtszabottahíd tervezésekor.ilyenpéldáulaz,hogyahajózásiésárvízvédelmiszempontoknesérüljenek, vagy hogy a fvédvonali töltésbe nem építhették be a hídlábakat, s a híd alját is olyan magasságigkellettemelni,hogyavízenközlekedjármvekelférjenek.ezenkívülmagaa szükségességeismegosztjaalakosságot.azokszerint,akikrendszeresenjárnakatiszaligeti sportpályára, és a gyógyfürdbe, örülnek neki, hiszen így kényelmesebben és rövidebb úton juthatnak el oda. Mások viszont azt mondják, hogy inkább egy közúti hídra kellett volnaaberuházástkölteni,mertjelenlegatiszánátmenforgalomcsupánkét,kétsávos átkelnzajlik. Véleményem szerint mindkét félnek igazat lehet adni. Azonban elgondolkodtató, hogyhaezavárosiékességmegépül,talántöbbautósismajdakerékpárt,esetlegasétát választjaatiszatúlpartjánadódóügyeinekelintézésére.lehet,hogyezcsaknaivremény kedésrészemrl,dehamásokisígyvélekednének,éstöbbenválasztanákabiciklizést,vagy a gyaloglást az autó helyett, javulna Szolnok közlekedése, de fként a légszennyezettség csökkenne. Hiszen mai világunkban égeten fontossá vált a környezetvédelem, melynek talánegyaprórészelehetemehídlétrejötte.ésahogyvargamiklósénekliajóestétszol nok!címszámában,azújszelekváltozásthoznak.remélematiszavirághídmegépítése egyjóújszél,ésezzelegypozitívváltozáslesz,mindaváros,mindajövrészeként. Györe Andrea

15 15 Alternatív energiaforrás Az áramot termel útburkolat Egy teljesen újfajta energia-termelési módra lettem figyelmes, melyben nagy lehetségek rejlenek, figyelembe véve, hogy mindenütt vannak utak. Kérdés, hogy tudjuk a lehetséget kihasználni... Az újfajta alternatív energiatermelést a Marie és Pierre Curie fizikus házaspár által felfedezett, piezoelektromosság teszi lehetvé. Nagyszer technika, ami rendkívül egyszer, gazdaságos, és környezetbarát. Emellett HIGH-TECH! A piezoelektromosság lényege, hogy vannak olyan, ún. piezokristályok, amelyek összenyomása esetén elektromos feszültség jön létre. Mechanikus mozgás alakul elektromossággá. Az Innowattech vállalat által támogatott mérnökök is erre az elvre alapozzák az új alternatív energiatermel megoldásukat. A szakemberek száz méter hosszan, egy forgalmas kétsávos út aszfaltjába, néhány centiméter mélyre, a pályára merlegesen piezogenerátorokat ágyaztak be, amelyek az úton áthaladó jármveknek köszönheten elektromos áramot termelnek. Minél több és nehezebb járm megy át az úton, illetve minél gyorsabban, annál több áram termeldik. A tervezk szerint, ha a januárra kitzött tesztüzem sikerrel jár, akkor a jövben az új technológiával egy kétpályás úton, kilométerenként jármvel számolva, 400 kilowatt elektromos áram termelhet. A technológiának az alkalmazása azonban nem csak a közutakon, hanem a reptéri fel és leszállópályákon, valamint vasúti vonalakon is elképzelhet Ha hihetünk a cég képviselinek, akkor például a szélermvekkel ellentétben az megoldásuk nem korlátozódik speciális klíma és geográfiai viszonyokra, tehát bárhol használható, ahol jelents mennyiség jármforgalom van, továbbá a kiépítési költségek sokkal hamarabb megtérülnek, mint a napkollektorok esetében. A befektetés becsült megtérülési ideje 6 12 év. Nem az Innowattech az egyetlen olyan cég, ami a piezoelektromosság segítségével még nem hasznosított alternatív energiaforrások után kutat. Néhány héttel ezeltt az East Japan Railway Company is elindította a hasonló elven mköd alternatív energiaellátó rendszerének tesztüzemét Tokió két metróállomásán. Itt a metrókapukon áthaladó utasok az általuk az energiatermel padlóra kifejtett nyomással termelnek energiát. Nagy József

16 Sziklák a házak közt III. rész 16 A szakadatlan kísérletezés nem ért véget után azonban már nem születtek a korábbiakhoz mérhet önálló, elkülöníthet mfajok azt követen az addig életre hívott extrém mfajok stílusjegyeit csiszolgatták, keverték, bvítették a zenekarok. Mindennek eredményeképp egy hatványozottan színes, attraktív, és változatlanul elkülönül, kevésbé populáris zenei közeg fejldött tovább. Folytatván a 80-as évek történéseinek követését: a heavy metal és az extrémebb thrash-death-grind mfajok körében is komoly változások történtek. A heavy metal leglényegesebb oldalhajtása a power metal, amelybl csakúgy, mint bármely más irányzatból ezerfelé fejldtek almfajok. A power metal nevébl gyaníthatóan metal társmfajai többségétl eltéren, szinte kizárólag pozitív és optimista kicsengés zenei és szövegi témákat író zenekarokat foglal magában. Zenéjük erteljes, dallamviláguk emelkedett, szövegeik gyakran fiktív, fantasztikus témájúak. Mint minden metal mfaj, ez is a Black Sabbath-tól ered, de a közvetlen eldje és megalkotója címmel leginkább a Judas Priestet (alapítva 1969-ben) lehet illetni. Ebben a stílusban alkotó zenekarok pl.: Helloween, Manowar, Running Wild, Iced Earth, Symphony X, Angra, Stratovarius a világ minden tájáról, a 80-as évek elejétl kezdden. Helloween Danzig A darálós zenekarok (tagjainak) némelyike megelégelte a villámgyors ütemeket, és a 80-as évek végén létrehozta a nehéz, lomha ritmusokra építkez doom metalt. E stílus nagyjai pl. a Trouble (1979-ben alakult), Candlemass (1985), Cathedral (1989), ill. a brit nagy hármas, akik a gothic metal és a hasonló jegyeket visel zenék els számú megalkotói: Paradise Lost, Anathema, My Dying Bride (1990 környéke); valamint a könnyedebb (és szerethetbb) zenét játszó Danzig (1988), és Down (1991). Az elbb említett együttesek és követik egy jóval komorabb, borzongató világon át közelítik meg a mfajt, míg a D bets utóbbiak (személyes kedvenceim) szintén gyakran sötét tónusú, de lazább és emészthetbb formában.

17 17 A Down zenéjéhez köthet az érdemtelenül kis teret nyert (hazánkban ma egész népszernek mondható) stoner/sludge stílus, amely felfogható a doom dögösebb verziójának a hard rock érzésnek köszönheten. Stoner/sludge zenét játszik (játszott) pl. a Corrosion Of Conformity, Spiritual Beggars, Crowbar és Kyuss. A 80-as évek vége az extrém metal mfajok heavy-power, thrash, death, doom hanyatlását hozta. A 90-es évek közepére teljesen elre törtek a populáris mfajok mellett az elkommerszesedett, zömében profit-orientált rockegyüttesek. A zenei színtér helyzetének ilyen fokú romlása eredményeképp a korábban lehengerl, erteljes, dinamikus rockot/metált játszó zenekarok is elkezdtek középtempós, könnyedebb muzsikát termelni a túlélés érdekében. A legmegdöbbentbb metamorfózis pl. a Paradise Lost, a korábban már említett Kreator és a Metallica háza táján történt. Utóbbi egyedülálló módon úgy változtatott stílusán, hogy kategóriákkal több rajongót szerzett magának, mint amennyit elveszített. Általános esetben a pop irányba való elmozdulás bukáshoz, gyakran végleges vagy hosszú idre szóló feloszláshoz vezetett, mivel a rajongók rosszul fogadták a változást. A harmadik esetet segítette az a körülmény, hogy az ezredfordulóra jóval elfogadottabbá váltak a keményebb mfajok sajnos sosem lettek olyan kedveltek, mint a születésük utáni ca. 1 évtizedben, és sok korábban sikeres zenekar érdemesnek tartotta a visszatérést sok esetben joggal. A feljavulás minden valószínség szerint a kitartó stílusteremt, és a tömegesen megjelen másod-, harmadgenerációs metal együtteseknek köszönhet melyek között aránylag kevés a kirívóan jónak mondható, illetleg a sokszorta hatékonyabb promóciónak. A kitartó satyák közé tartozik eltévelyedése ellenére, sok-sok sorstársa mellett, a Kreator és a Paradise Lost is, hiszen kisebb-nagyobb kitér után visszatértek ahhoz, amit a legtökéletesebben csinálnak: eredeti extrém fémzenéjükhöz. Így tett jóval nagyobb kalandozás (és valóságos pokoljárás) után a Metallica is, akik ma újra a legjobb thrash-alapú zenében gondolkodnak. ket egyedi esetté teszi az is, hogy túlélési idszakukban ugyanúgy bátran, nagy sikerrel játszották korai, durvább lemezeik dalait. Nirvana Pantera A 90-es évek els felének meghatározó és kis túlzással tömeghisztériát kiváltó rock-metal irányzata a Seattle-bl (USA) ered grunge volt. Közvetlen

18 eldje az ugyancsak sikeres glam stílus Skid Row, Mötley Crüe, Poison, Twisted Sister. Az ebben a stílusban alkotó bandák zenéje a korábbi metal mfajokhoz képest lényegesen könnyedebb, emészthetbb; leegyszersített dallamképletek, ritkán alkalmazott szólók, dallamos, ugyanakkor karcos ének, emberközpontú, hétköznapi témájú dalszövegek a fbb ismérvei. A tagok ruházata szintén hétköznapi farmer, ing, póló -, semmi extra brcucc vagy líg-lógó akármi. A grunge zászlóvivi a 87-tl hatalmon lév, hard rock stílusjegyekkel és némi glam utánérzéssel operáló Guns N Roses, a Pearl Jam, a depresszív vonásokat demostráló Alice In Chains, a Soundgarden és a zeneileg és image szempontjából is korszakalkotó Nirvana. Axl Rose és Kurt Cobain neve még a kevésbé beavatottak számára is valószínleg az idk végezetéig ismert lesz. A metal mfajok képviseli között a kezdetektl akadtak olyanok, akik harsányan felhördültek az ilyen (divat)stílusrobbanások ellen. Rendszerint akadtak olyanok, akik valami fajta csodát alkottak a zenei színtéren (többnyire csak a rock-metal kedvelk szemében). Jelen esetre példa a köztudatba 1990-ben berobbant, több ízben kollektív zenei (Billboard) listavezet Pantera és a metal mfajoknak 91-es debüt albumával felbecsülhetetlenül sokat adó Machine Head. Néhány társ mellett kettejük kkemény munkássága tartotta a lelket a keményzenék eladóiban és rajongóiban. A könnyzene ezen extrém területein zajló törekvések ha csak elvi síkon is, de néhány aspektusból párhuzamba állíthatóak az építészettel. A rock- és metal zenét technikai újítások, eladásmód-beli változások, dalszerzésbeli fejldések, dalszövegek sokrétsége tették sokszínvé, különlegessé és a zenei univerzumban egyedülállóvá. Igen kevés mfajról mondható el, hogy ilyen hosszan tartó, ilyen fokú önálló, a többitl függetlenedni igyekv, folyamatosan tartó fejldést produkál, vagy talán inkább produkált. Hiszen ahhoz képest, ami pl. 65 és 70 vagy 70 és 80 vagy 80 és 90 vagy 90 és 95 között lezajlott, a 95 és 2010 között a valóban lenygöz technikai fejldést leszámítva történtek nem olyan nagy volumenek. (Persze ezt az állítást a modern (poszt) stílusok kedveli joggal támadhatnák.) Ehhez hasonló megállapításokkal illethet egy korokon átível, természetesen állandóan változó építészeti gondolkodás is. Nincs szó idbeli párhuzamokról pontosabban lehetne, de jóval magasabb szint elemzést igényelne. A fejldési lépcsk sem rokoníthatók. Arról van szó, hogy a kemény zenékhez hasonlóan itt is radikális, a korukat kissé/jóval megelz, elre mutató törekvések valósultak meg vagy törekedtek azok valóra váltására, melyek rendszerint megalapozatlan, cinikus, hozzá nem értésen, politikai, gazdasági nézeteken-érdekeken alapuló ellenállásba ütköztek. Gondoljunk csak pl. Antoni Gaudi ( ), F. L. Wright ( ), Le Corbusier ( ), vagy Lechner Ödön ( ), Breuer Marcell ( ) a Bauhaus ( ) tagjainak munkásságára. Valamennyien az általános, esetleg romlásnak indult vagy megrekedt építészeti nyelv és gondolkodás feljavítását, megújítását tzték ki célul, és sok akadályt kellett leküzdeniük törekvéseik végett. 18

19 19 Frank Lloyd Wright Breuer Marcell Míg a zenében a as években történtek eget renget változások történeti viszonylatban, addig az építészetben az igazán hatalmas a feldolgozhatóság határát súroló mérték elrelépések napjainkban zajlanak. (A XXI. századi építészetrl és zenérl a IV. részben lehet majd olvasni.) A technikai fejldés mindkét területen kezdetben roppant lassú volt, majd lineárisnak mondható, míg az utolsó szakaszban (a XXI. század els évtizedében) ugrásszer majdhogynem napról napra újuló megoldásokkal. E szempont rejti azonban az egyik legnagyobb különbséget is, ami a fejldési periódusok idrendbeli helyzetére és hosszára vonatkozik. Az építészet éves története e tekintetben a morbiditást súrolván vethet csak össze a rock-metalzene kb. 40 éves múltjával. Közös pontot jelent a stílusok egymásra épülésének, összefonódásának, szétágazásának metodikája. A merev, szerény készlet ám annál látványosabb és lenygözbb ókori stílusokból kifejldtek a jóval kísérletezbb és színesebb középkori irányzatok, azok utat mutattak az újkori építészetnek, melybl a modern architektúra ezer arca körvonalazódott. Az els elektromos gitár-riff után formát öltött az els rock dal, amely alapjává vált az egyre tartalmasabb, szerteágazóbb mfajoknak; egy-két étized múlva innen fejldtek ki a felfokozhatatlannak hitt extrém metal stílusok, amelyek szintén elzményei voltak a mára kialakult, még tarkább színtérnek. Elég lenne összevetni a modern építészet fejldését a rock történetével, már ez tudna szemléltetni a párhuzamot. Ennek részletezése egy minden bizonnyal kiváló tanulmányt eredményezne. Talán egyszer erre is sor kerül, vagy lehet, hogy valaki ezt már meg is tette. Hasonló, nagy kihívást jelent mveket már alkottak korábban. Példa erre Robert Walscher tanulmánya: Heavy metal és klaszszikus virtuozitás - a klasszikus és a könnyzene, azon belül a heavy metal, közti kapcsolatok feltárása és tárgyalása. A zenei történéseket jelen cikk a 90-es évek végéig kíséri figyelemmel; az építészeti oldalt nagyjából szintén eddig. Újabb párhuzam vonható azzal, hogy az ezredfordulón mindkét terület hatalmas változásokon ment keresztül. Azonban

20 míg az építészetben korszakalkotó lépések követték egymást évi rendszerességnél is srbben, addig a rock és metal mfajok, maroknyi példát (pl. Psychotic Waltz, Dream Theater, System of a Down, Linkin Park, Isis) leszámítva, inkább csak színesedtek, mintsem valamely képviseljük felforgatta volna a zenei univerzumot. Ez legfképpen a korábbi korszakokra is jellemz felületes másolások tömegeire vezethet vissza. Ebbe fog bvebb betekintést nyújtani a IV. rész. 20 Ajánlott dalok: Ajánlott épületek: Black Sabbath Black Sabbath (1970) Ókori egyiptomi templomok, piramisok Judas Priest Riding on the Wind (1982) Az Akropolisz épületei Helloween I Want Out (1985) Colosseum, Pantheon, fórumok Danzig Mother (1988) Középkori (román, gótikus klasszicista) szakrális és középületek (rengeteg!) Guns N Roses Sweet Child O Mine (1987) Lechner Ödön Földtani Intézet ( ) Nirvana Smells Like Teen Spirit (1991) BAUHAUS Alice In Chains Rooster (1992) Jorn Utzon Sydney-i Operaház ( ) Corrosion Of Conformity Albatross (1994) Kenzo Tange Olimpiai sportcsarnok ( ) és egyéb épületek Down Stone the Crow (1995) Fazlur Kahn Hancock Center (1970) Spiritual Beggars Euphoria (1998) Frank O. Gehry - épületek Dimebag Darrell ( , Pantera) ZSILEEP

21 21

22 R.M.S. TITANIC a tengerek óriása 22 A Titanic történetét szinte mindenki ismeri. Magát a hajót viszont már alig. Pedig a XX. század elejére olyan méreteket öltöttek a hajók, hogy már-már épületként kellett őket tervezni. Egy óriási luxushajó, építész szemmel. Erről fog szólni ez a cikksorozat. Az 1900-as évekre rendszeressé váló transzatlanti utazások hatalmas költségeket igényeltek a hajótársaságoktól. A két vezet, a Cunard és a White Star egymástól próbálták elcsábítani az utasokat, egyre nagyobb és fényzbb hajóikkal. Ennek érdekében jöttek létre a hatalmas óceánjárók, kezdve az 1906-os Mauritaniával, és a Lusitaniával, Cunard zászló alatt. Sorra épültek az egyre nagyobb és gyorsabb hajók ben a White Star is lépett: nem két, hanem három hajót rendelt, visszahódítani a vezetést. Olympic, Titanic, Gigantic. A görög mitológia leghatalmasabb népeinek nevével csábította magához a mvelt fels tízezer utasait. Elsként az Olympic gerince lett lefektetve, a belfasti Harland&Wolff gyárban, 400-as gerincszámmal, december 16-án. Mivel egy sorozatot mindig az els tagjáról neveznek el, a típus Olympic-osztály lett. Második tagja, a Titanic, 401-es kezdte pályafutását, március 31-én. Így, párhuzamosan eltolva, egyszerre épülhetett a két óriás. Ez jelentsen csökkentett a munka- és a szerszámköltségen. Elször ehhez óriási állványzatot kellett építeni a két hajó számára. Már maga ez a sínekkel, 5 és 10 tonnás darukkal, liftekkel felszerelt szerkezet is figyelemre méltó. Több mint 60 méteres gémmagasságával, és négy kisebb darujával egyszerre tudott dolgozni a hajók különböz részein A legnagyobb részekhez még ez sem volt elég. Németországból kellett bérelni egy úszódarut. Csak így lehetett az Olympicet május 29-ére teljesen elkészíteni. A Titanicot említve az els gondolat mindig a mérete. Mekkora is volt ez a méret? Az Olympic-osztály 882 6, azaz 269 m hosszú volt. Akkora, mint a Parlament épülete. Szélessége m, vízvonal feletti magassága pedig 60 6, azaz 18,4 m a csónakfedélzetig. Teljes magassága a kéményekkel együtt 53,3 m volt. Vízkiszorítása, ami igazából térfogatot jelöl BRT (bruttó regisztertonna) lett, az Olympicénél is több. A tömege ennél sokkal nagyobb, mintegy tonna. Angol ún. hosszú tonnában értve, ami 1016 kg. Ez üres tömeg! Teljes terhelésnél elérhette akár a tonnát is.

23 23 Szerkezetileg a két hajó teljesen egyforma volt =302 darab U-szelvény keret adta meg a küls formát, és viselte el az oldalirányú terhelést. Külön az orr, és a tat felé számozva, középen két darab 1-es számúval. Így elkerülhet lett az egyetlen középs keret deformációja, ami a hosszirányú erkbl eredne. Ezeket két mestergerenda vette fel a hajó teljes hosszában, és keresztgerendákkal adta át a kereteknek. Belülrl az oszlop-gerendás szerkezet, míg kívül a borítás osztotta el a nyomást az egyes gerendákon. Ez a megoldás végül egy rendkívül stabil, mégis rugalmas struktúrát eredményezett. Nem véletlen, hogy ekkortájt már nem a hajóépít (shipbuilder), hanem a tengeri építész (naval architect) a kifejezés a tervezre, hiszen egy ilyen méret járm már építészeti feladatnak minsül. Öt, részben nyitott, eltér belmagasságú fedélzet alkotta a felépítményt, és még további hat nyúlt le a hajó gyomrába, így összesen 11 fedélzete alakult ki (csónak-, A-G, Orlop, és Tank Top). Ebbl több mint hat csak és kizárólag az utasok kényelmét szolgálta. A kémények közvetlen a legfels körbefutó keretsorhoz lettek kipányvázva, így nem terhelték a fedélzeteket. A hajótest rugalmasságát nagyban elsegítette az is, hogy a D fedélzet közepén lév falak szinte csupán három oszlopsorból álltak, és lefelé egyre inkább pillérek váltották fel az összefügg válaszfalakat. A gépház terében szinte már csak az ölnyi széles pillérek tartották a felettük nehezed, további öt fedélzet súlyát. A dupla fenékrész, dobozos szerkezetével szintén nagyban merevítette a legjobban terhelt gerincrészt, mind hossz- mind keresztirányban egyaránt. Hosszirányban 16 vízzáró rekeszfal (A-P) osztotta szét, amelyek kamrákra tagolták a hajótestet. D és K közötti szakaszban volt a hat kazánház, K-tól N-ig tartott a gépház. Gyakorlatilag elmondható, hogy ezek a falak voltak a hajó bordái, amik tartották az alsóbb szinteket az E fedélzettl. Mivel szerkezetileg nem volt indokolt, nem is tartottak tovább. Késbb ez végzetesnek bizonyult.

24 24 Az Atlanti óceánon át vezet út rendkívül szélsséges idjárásnak teszi ki a hajókat. Ezek közül csak az egyik a htágulás. A majdnem 300 méteres hajónál ez sarkalatos pont, mert a téli minimum, és a nyári maximum hmérséklet között nem ritka az akár fok különbség sem. A deformáció elkerülése létfontosságú. Ezt két, három fedélzeten át futó, dilatációs hézaggal oldották meg, kívülrl brrel fedve, az utasok ell pedig egy gravírozott rézlappal takarva a hajón lév, kétujjnyi réseket. A keresztirányú tágulást maguk az enyhén ívelt gerendák vették fel. A parancsnoki hídnál a legnagyobb igénybevétel, ezért a fedélzeti ház elüls része fából volt. A legalsó három fedélzet teljes mértékben a gépészet tere volt. Itt 29 darab, egyenként 15 9 ; 5,2 méter átmérj vízforraló állt; 5 darab simafalú 3, illetve 24 duplafalú, 6 kazánnal. Ezek gyakorlatilag el is foglalták a legalsó két fedélzetet (Tank Top, Orlop). Teljes 28 méteres szélességben, kizárólag a rekeszfalak által merevítve. A falak mentén húzódó szénraktárakat csak az átjárók szakították meg, és a gzvezetékek csövei. A felettük húzódó, G fedélzeten voltak a gépház szellzgépei, csövek, vezetékek, széncsúszdák a feltöltéshez. Valamint újabb szénraktárak. Már ahova fért, ugyanis a kéményekbe torkolló kürtk szinte minden teret elfoglaltak a hajó mélyében. Az F fedélzeten még mindig további szellzgépek, illetve salak kiemel daruk sorakoztak, bár itt már utasterek által közrezárva.

25 kazán, 176 ft által rakodva forralta a többszáz köbméter vizet. A gz innen 21 colos csöveken át jutott a gépházba, ahol két, épületnyi nagyságú, négy fedélzeten átnyúló, négyhengeres motort hajtott meg, amik a széls, 23 6, azaz 7,75 méteres hajócsavarokat forgatták. A gz innen továbbhaladva, egy váltószivattyún keresztül egy turbinába jutott, és még mindig elég nyomása maradt, hogy a központi, 17 (5,61m) átmérj középs hajócsavart mozgassa, 22 csomós (46 km/h) sebességre gyorsítva a hajót. A váltószivattyút lezárva a középs hajócsavar azonnal hátramenetbe kapcsolt, jelentsen csökkentve a hajó fékútját teljes sebességnél 770 méternyire. Végül, a gz, a kétoldali kondenzátorba jutva, kívülrl áramoltatott tengervízzel lehtve vált ismét vízzé, hogy a szivattyúk visszajuttassák a kazánokhoz, újra nyomást, és hajtóert termelni. Ezeknek a gépeknek a súlyát jellemzi, hogy alattuk a dupla fenékrész vastagabb, és ersebb gerendázattal készült A leghátsó géptraktusban, egy mellékvezetéken jutó gz hajtotta a négy generátort, ami az elektromos ellátásért felelt, az e fölötti fedélzeten pedig ennek f elosztó központja volt. Innen ágaztak szét a világítás, ftés, és egyéb elektromos hálózatok. Egy újabb külön csrendszer a htrendszer ellátását mködtette, ami a tatban lév htkamrákban tartotta frissen az élelmiszert. Mindettl külön köre volt a tartalék generátoroknak és a szivattyúknak, páratlanul bonyolult rendszert alkotva, seregnyi munkás által életre keltve. Bár úgy tnhet, rideg és robosztus, valójában a Titanic egy precízen mköd egység volt, ami kora csúcstechnológiáját képviselte. Villanyvilágítás, linóleum melegburkolatok, elektromos ftés... Mindez a legmagasabb színvonal volt akkor. Nem véletlenül ragadt az Olympicre a Vén megízható titulus, egészen 1935-ig szolgálva az utazni vágyókat, megrizve egy boldogabb kor emlékét. A második jelents kérdés a Titanicról mindig a biztonság, illetve annak hiánya.. A következ rész errl szól majd. Berényi Lajos

26 Íme az új HÖK és DJB a 2010-es szavazásotok alapján Vörösmarti Zsuzsa HÖK elnök 26 Hadady Zoltán Tanulmányi alelnök Langó Levente Gazdasági alelnök Kajtár Péter Építész szakképvisel Papp Linda Építész Kari tanács tag Sorodi Enik Ilona Épít szakképvisel és Kari tanács tag

27 27 Gaál Rita Borbála Mszaki menedzser szakképvisel és Kari tanács tag Kiss Tamás FFelsfokú szakképzés és levelez szakképvisel és Kari tanács tag Tóth Gábor PR-referens Perlaki Dóra Külügyi kapcsolatokért felels referens Stipkovits Diána Építész DJB tag Váradi Balázs Építész DJB tag Gábor Melinda Épít DJB tag

28 28 Hallgatói jogviszony > Szakmai közéleti szerepvállalás > Kapcsolatrendszer > Karrierlehetség Az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) Ybl Miklós Hallgatói, Oktatói és Kutatói Szakosztálya (YHOK) november 23-án alakult 28 taggal. A mai napig közel 600 taggal rendelkez szakosztály alapvet célja, hogy minden olyan az Ybl Miklós Építéstudományi Karon tanulmányokat folytató, az építiparhoz bármilyen módon kapcsolódó képzésben résztvev vagy végzett hallgatókat aktív, szakmai közösségbe tömörítse, hallgatói és tudományos munkájukat (pl. TDK) elsegítse. További minden tag részére serkentéssel és motivációval hasson az építipari tudományos, szakmai, kutatói és közéleti tevékenységek, szerepvállalások irányába. Mit jelent a hallgató számára az ÉTE YHOK tagjának lenni? Szakmai rendezvényeken, szakmai konferenciákon való ingyenes vagy kedvezményes részvétel Olyan épületlátogatásokon történ részvétel, melyre nagyon nehéz tagságon kívül jogot szerezni civilként, hallgatóként eljutni. Értékes díjazású pályázatokon történ részvétel lehetsége, melynek eredményét országosan (közeljövben nemzetközi téren is) ismert szakmai és tudományos partnereken keresztül teszik közzé. A legfontosabb és felbecsülhetetlen elnye a kapcsolatépítés lehetsége, mely a fiatalok egyik kiugrási lehetsége. Milyen kötelezettséggel jár? A Tagság önkéntes és kötelezettség nélküli, ezért ha valaki Tag az nem azt jelenti, hogy tanulmányokon felül plusz kötelezettségei lesznek, de lehetséget teremt saját maga fejldésére! Kik is lehetnek tagok? Minden olyan hallgató, aki az Ybl Miklós Építéstudományi Kar valamilyen képzésén részt vett, vagy még hallgatja azt. A Tagság általános feltételei az

29 29 Építéstudományi Egyesület alapszabályában rögzítve vannak mely elérhet a szakosztály honlapjáról: Mennyibe kerül? Az éves tagdíj összegét a mindenkori Építéstudományi Egyesület közgylése dönti el. A Tagdíj megtalálható a belépési nyilatkozatban, mely szintén a szakosztály honlapjáról letölthet. Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Kuratóriumának (HÖK) fontos, hogy a hallgatók részére lehetség nyíljon a tudományos és szakmai életbe történ csatlakozásra. Ezért azon hallgatók részére, akik elfogadják a Tagság feltételeit és a tagságukat kérvényezik vagy meghosszabbítják tagságukat, azoknál a HÖK hozzájárul ezen lehetség kiaknázására, mely azt jelenti, hogy az éves tagdíj rendezését átvállalja. (Feltétel aktív, nappali, államilag finanszírozott jogviszony az adott évben). Milyen eredményeket sikerült elérni? Az elmúlt néhány hónapban a szakosztály tisztségviseli kemény munkával megalapozták a szakosztály mködésének kereteit és a évben rögzítették a célkitzéseket. Az Építéstudományi Egyesület mködésében és irányításában is komoly szerepet tölt be az YHOK, mely legnagyobb sikere, hogy az ÉTE február 4-ei rendkívüli tisztújító közgylésén 25 küldött tag képviselte az Ybl hallgatóinak érdekét. Ennek is köszönheten, illetve az ÉTE közgylésének a fiatalok iránti elkötelezettségének köszönheten egy tagot megválasztottak az újjá alakuló elnökség tagjaiba. Kocsis Tamást, az YHOK elnökét megválasztották egyik elnökségi tagnak, alelnöknek. Ezen kívül a Kar képviseletében még dr. Hajdu Miklós dékán-helyettest is elnökségi taggá választották. Az új elnökségbe -, mely elkötelezett az idsebb, tapasztaltabb szakemberek, tagok által birtokolt szakmai tudást megosztani a fiatalsággal, - a BME Építészmérnöki Kar dékánját, a BME hallgatói szakosztály elnökét és a Pécsi Tudományegyetem elismert oktatói tudományos szakemberét, tanszékvezetjét is beválasztották. Ez a siker katalizátorként fog hatni, a már elkezdett munkák, tervek végrehajtásában, melyrl a hallgatók teljes mértékben részt vehetnek, és nagy lehet-

30 30 ségeket használhatnak ki. Ennek els lépéseként több rendezvény kerül megrendezésre, melyrl a honlapon lehet tájékozódni. Kezdeti lépésekkel elkezddött a közös együttmködés lehetségének megteremtése, támogatása az Ybl Karon mköd aktív hallgatói közösségekkel, mint például: NTDK, Ybl Diákközösség, Fiatal Memlékvédk Egyesülete Az ÉTE és- az YHOK vezetése szeretné kihozni a hallgatókból a legjobbat, ezért több olyan pályázatot hirdet, illetve fog meghirdetni, mellyel lehet bizonyítani az ipar számára hogy a kreativitás, a tehetség és az elhivatott kemény munka nem a diploma függvénye. YHOK tervezett pályázatai a tavaszi félévre: - Magyarország megdöbbent építési hibái (tablópályázat, önálló gyjtmunka alapján) - Munkavédelmet sokkoló képek (tablópályázat, internetes és/vagy önálló gyjtmunka alapján) - Épületlátogatás Európában (projektterv, megvalósítás, tanulmány) Honnan lehet további információkat kapni? Az YHOK szakosztály honlapján (http://yhok.ymmf.hu) további információk találhatók, illetve a tisztség viselktl személyesen találkozóra is van lehetség: Kocsis Tamás, elnök Ferencz András, elnök-helyettes Hock Judit, elnökségi tag Fonyó Christopher, elnökségi tag Kecskeméti Norbert, elnökségi tag Wappler Márton, titkár Nagy József, titkár-helyettes Kocsis Tamás

31 31 "annyiranemrosszmegfejtés" ZSILEEP

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG

A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG Kriskó Edina GDF, krisko@gdf.hu Muhari Csilla GDF, muhari@gdf.hu Kivonat: A Szerzk mindenekeltt bemutatják az esélyteremt informatika és informatikai eszközökkel támogatott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet 1. sz. melléklet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsoktatási intézményekbe teljes idej, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

Technikai ismertet?: Komoly problémák a 2013-as ECU-val

Technikai ismertet?: Komoly problémák a 2013-as ECU-val Technikai ismertet?: Komoly problémák a 2013-as ECU-val by Papp István - szombat, március 16, 2013 http://www.formula1tech.hu/technikai-ismerteto-komoly-problemak-a-2013-as-ecu-val/ A Formula-1-es autó

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

Én az előre menekülésben hiszek

Én az előre menekülésben hiszek Én az előre menekülésben hiszek 2012 12 04. 17:00 - Csobod Luca Fotók: Kollányi Péter Az Orlai Produkció a széles színházi réteget célozza, igyekszik saját magát eltartani, ám megküzd a középosztály elszegényedésével

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

TÁMOGATÓKNAK AZ FME SZÜKSÉGLETEI. Tervtári kutatás költségei Utazási költségek Tárgyi szükségletek 2011.

TÁMOGATÓKNAK AZ FME SZÜKSÉGLETEI. Tervtári kutatás költségei Utazási költségek Tárgyi szükségletek 2011. TÁMOGATÓKNAK AZ FME SZÜKSÉGLETEI Tervtári kutatás költségei Utazási költségek Tárgyi szükségletek 2011. Tartalomjegyzék: Bevezető Munkához szükséges anyagi és tárgyi eszközök Tervtári kutatás költségei

Részletesebben

Az olajválság hatása a légiközlekedésre

Az olajválság hatása a légiközlekedésre Az olajválság hatása a légiközlekedésre I. A múlt - Felszállás és emelkedés A repülés fejlődése egybeesik az olajkitermelés rohamos bővülésével. Azt is mondhatjuk, hogy a repülés fejlődésének legfőbb alapja

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

Passzív üveg az aktív élethez

Passzív üveg az aktív élethez Passzív üveg az aktív élethez AGC Flat Glass Hungary AGC, globális vállalat egységes márkanév alatt A világ vezet! üveg gyártója AGC Flat Glass (Brussels) Észak-Amerika Üveg Síküveg 7 float K&F Centrum

Részletesebben

HUNCUT KKE (HUNniai Cukorzacskó-gyjtk Társasága Kulturális Közhasznú Egyesület) alapító okirata szerinti célja:

HUNCUT KKE (HUNniai Cukorzacskó-gyjtk Társasága Kulturális Közhasznú Egyesület) alapító okirata szerinti célja: Köszönöm megtisztel figyelmüket, és a lehetséget a rövid beszámolóra. Kicsit gondban vagyok, mirl is írjak, többeknek esetleg maga az egyesület foglalkozási témája is elég ismeretlen, bár az elz képvisel

Részletesebben

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály

Eladó: dr. Vajda László fcsoportfnök, FVM, EU Koordinációs Fosztály Az EU vidékfejlesztési politikája 2007 és 2013 között volt a témája annak a háttérbeszélgetésnek, amelyet a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Fosztálya szervezett újságíróknak 2005. június 29-én.

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata A fels oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a Szenátus 2009. április 27-i ülésén az Egyetem Szervezeti Felépítés és M ködési Rendje módosításával, a Függelékében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

Technikai követelmények: Ausztrál Nagydíj (2011)

Technikai követelmények: Ausztrál Nagydíj (2011) Technikai követelmények: Ausztrál Nagydíj (2011) by Papp István - csütörtök, március 24, 2011 http://www.formula1tech.hu/technikai-kovetelmenyek-ausztral-nagydij-2011/ A 2011-es Formula-1-es világbajnokság

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz

Részletesebben

Kedves KONTRASZTBAN X-FAKTOR GIRLZ

Kedves KONTRASZTBAN X-FAKTOR GIRLZ A csodás fotók Borzi Viviennek köszönhetően születtek, aki arra törekszik, hogy fiatalos, élettel teli képeket tárjon a szemünk elé. Vivien 16 éves kora óta fotóz, s először víz alatti munkáival vált ismertté.

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes 2004.03.01-tl Utolsó módosítás: 2008. július 01. 1 Szolgáltató adatai

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Megbízó: Eger MJV Önkormányzata 3300 Eger Dobó tér 2. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. EGER MJV 184/2003. (V. 29.) SZÁMÚ KÖZGYLÉSI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06.

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. 1 Fenntartás hiánya A kerékpárutak helyi útnak min sülnek és a helyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER 2 TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉS 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 1 TATA VÁROS TELEPÜLÉSJA MELY KÉSZÜLT A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MEGALAPOZÁSA

Részletesebben

Elektromos rásegítésû kerékpárok

Elektromos rásegítésû kerékpárok Elektromos rásegítésû kerékpárok Az elmúlt pár évben a pedelec kerékpárok jelentik a kerékpárpiac legdinamikusabban fejlõdõ ágát. Nemcsak a kiállításokon kapnak egyre nagyobb teret, de az utakon is egyre

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

AZ ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓK VÁRAKOZÁSAI ÉS A HAZAI VÁLLALATI SZFÉRA FELKÉSZÜLTSÉGE AZ EU KAPUJÁBAN

AZ ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓK VÁRAKOZÁSAI ÉS A HAZAI VÁLLALATI SZFÉRA FELKÉSZÜLTSÉGE AZ EU KAPUJÁBAN telecom it internet H-1089 Budapest, Baross u. 133. telefon +36 1 477 01 00 telefax +36 1 477 01 01 www.bellresearch.com info@bellresearch.com AZ ÜZLETI DÖNTÉSHOZÓK VÁRAKOZÁSAI ÉS A HAZAI VÁLLALATI SZFÉRA

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ MUNKAER-PIACI PROGNÓZISA Készítették: Finna Henrietta Fortuna Zoltán Hajdú Csongor Szabó Imre Veres Gábor Felels kiadó: Veres Gábor Budapest, 2005.

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága II. évfolyam 10. szám 2007. JÚNIUS A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága Előszó Itt az év vége! Mindannyian elfáradtunk. A vizsgák, küzdelmek a jobb jegyért lekötötték minden energiánkat. Ezért

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés február 23.

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés február 23. A HTE aktuális témái HTE Szenátus ülés 2017. február 23. Szakmai közösségek pályázat Tovább folytatjuk a pályáztatási rendszert 2017-ben 600 ezer + 150 ezer Ft támogatás 9 igény érkezett hat szakosztálytól,

Részletesebben

Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában

Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában Kiss Krisztina: Közösségi tartalomszolgáltatás a Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárában Az előadás röviden áttekinti a közösségi média elemeit, jellemzőit,

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA. Doktori (PhD) értekezés tézisei NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS PROGRAM A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

Részletesebben

Banki kisokos KKV-knak

Banki kisokos KKV-knak Banki kisokos KKV-knak Kérdések és válaszok kis és középvállalkozásnak bankválasztásról, számlavezetésről, vállalati hitelezésről és költséghatékony működésről Befektetés az energetikába Bővülő lehetőségek

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

ÉLETVITEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE 271 ÉLETVITEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE Veres Zoltán Andics Jenı Szántó Szilvia A szolgáltatás-fogyasztói magatartás legújabb jelenségeirıl is szót kell ejteni. A fejlett szolgáltatáspiacokon egy

Részletesebben

SAJTÓANYAG. A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) rendezvénye A PERSONAL HUNGARY SZAKKIÁLLÍTÁSON A SYMA CSARNOKBAN:

SAJTÓANYAG. A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) rendezvénye A PERSONAL HUNGARY SZAKKIÁLLÍTÁSON A SYMA CSARNOKBAN: SAJTÓANYAG A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) rendezvénye A PERSONAL HUNGARY SZAKKIÁLLÍTÁSON A SYMA CSARNOKBAN: NŐ, CSALÁD ÉS KARRIER nemzetközi konferencia a pályakezdő fiatalok családi

Részletesebben

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27.

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27. ÖKOINDUSTRIA 2013 ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2013. Szeptember 25-27. SYMA Rendezvényközpont 1146 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen HORVÁTH KITTI, KÓSA RITA DIÁNA, MAKAI VIVIEN, NAGY PÉTER, OLÁH KORNÉLIA, OLÁH TÍMEA, OLÁH - PUCSOK ESZTER, SZEDER DÓRA VALÉRIA, TIMKÓ ANIKÓ Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen Bevezetés

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 5. m á r c i u s 2 4. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja A NAGYBETŰS - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja Telefon: (+36 88) 624-813 Fax: (+36 88) 624-813 Internet:http://kairo.uni-pannon.hu Az A NAGYBETŰS c. magazin 2009. évi médiaajánlata A NAGYBETŰS

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. március 24-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

FINNORSZÁG - JYVÄSKYLÄ ITPRO @ JAMK 2013 / 2014 SZABÓ FLÓRIÁN ÁKOS

FINNORSZÁG - JYVÄSKYLÄ ITPRO @ JAMK 2013 / 2014 SZABÓ FLÓRIÁN ÁKOS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ FINNORSZÁG - JYVÄSKYLÄ ITPRO @ JAMK 2013 / 2014 SZABÓ FLÓRIÁN ÁKOS KÜLFÖLDI INTÉZMÉNY: JAMK University of Applied Sciences PROGRAM: ITPRO képzés CampusHungary és Erasmus ösztöndíjjal IDŐSZAK:

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén

Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Kistérségeink helyzete az EU küszöbén Faluvégi Albert statisztikai tanácsadó A kistérségeké a jöv A Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai Szakosztályának konferenciája Budapest, 2004. június

Részletesebben

******************************************************************

****************************************************************** Els évfolyam 1. szám 2015. szeptember-október ****************************************************************** Ismét itt az iskolaújság! Újból létrejött a Lila Suli diáklapja! A közremköd fszerkesztk,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában.

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3892/2012. Tárgy: Az önkormányzat által adott költségvetési támogatások és a támogatott médiumok helyzetének

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -...

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -... 1 / 7 2015.08.12. 13:55 Címlap (/)» Megyejárás (rovat/megyejaras) Békés megye (hirek/megye /bekesmegyei-cimlap) Gyomaendrőd (hirek/telepules/gyomaendrod-cimlap) A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

Toborzási helyzetkép

Toborzási helyzetkép Toborzási helyzetkép 2016. második negyedév Az OnlineToborzas.hu felmérésének eredményei Felmérésünket alapvetően a 100 dolgozónál többet foglalkoztató cégek HR vezetőinek a körében végeztük, kérdőívekkel

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga!

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga! Tisztelt Igazgató Kolléga! Kedves Gyerekek! Intézményünk Gyermekkönyvtára ebben az évben is meghirdeti tavaszi kulturális versenyeit a hagyományoknak megfelelen regionális jelleggel. Szeretettel várjuk

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Kedves Gellértes! Mivel foglalkozik a Szövi? Szövitábor

Kedves Gellértes! Mivel foglalkozik a Szövi? Szövitábor Kedves Gellértes! Az I. Gellértes Öregdiák Találkozó alkalmából jelentetjük meg e bemutatkozó füzetet, melyben minden fontos és hasznos információt összegyűjtöttünk a Szent Gellért Diákszövetségről. Amennyiben

Részletesebben

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Mővelıdéstudományi Program Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Esettanulmány Készítette: Ábrahám Katalin-Barabási

Részletesebben

Épületek szigetelési megoldásai, elérhet megtakarítások

Épületek szigetelési megoldásai, elérhet megtakarítások Épületek szigetelési megoldásai, elérhet megtakarítások Épületek a legnagyobb energiafelhasználók és CO 2 kibocsátók 33% a közlekedésre használt energia mértéke az EU-ban 26% az ipar által felhasznált

Részletesebben

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása PORSCHE HUNGARIA Kommunikációs Igazgatóság Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co.

Részletesebben

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3.) SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szövetségünk feladatát az alapszabályában

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR SZENTES

ESEMÉNYNAPTÁR SZENTES ESEMÉNYNAPTÁR SZENTES 2013 Szentes ezer arca Szentes Csongrád megyében, a Tisza partján elhelyezkedô fiatalos dél-alföldi település, közel 30000 fôs lakosságával a megye harmadik legnépesebb városa. Szentes

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉVI HATÁROZATOK MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 2014. ÉVI HATÁROZATOK 1./2014. (február 14.) sz. MÉSZ elnökségi határozat A MÉSZ Elnöksége az Elnöki beszámolót a 2014. január 9. óta eltelt idő eseményekről elfogadja.

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám 2013. február 25. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

Csapatvezet? és pilóta egy személyben: Interjú Csuti Lászlóval

Csapatvezet? és pilóta egy személyben: Interjú Csuti Lászlóval Csapatvezet? és pilóta egy személyben: Interjú Csuti Lászlóval by Papp István - hétf?, szeptember 10, 2012 http://www.formula1tech.hu/csapatvezeto-es-pilota-egy-szemelyben-interju-csuti-laszloval/ Blog)

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

2007. Augusztus. Általános vélemény

2007. Augusztus. Általános vélemény Az Energia Klub véleménye és javaslatai a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kidolgozott Magyarország megújuló energia felhasználás növelésének stratégiájához 2007. Augusztus Általános vélemény

Részletesebben

Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában?

Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában? Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában? by Papp István - hétf?, augusztus 19, 2013 http://www.formula1tech.hu/milyen-elonyt-jelenthet-a-lotus-e21-nagyobb-tengelytavja-spaban/ E21-es

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2

Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Szarvák Tibor 1 Bogárdi Tünde 2 VIDÉKI FELSŐOKTATÁS HELYZETE AZ ALFÖLDÖN A Szent István Egyetem hálózatos felépítése, térbelisége, többkarúsága ideális

Részletesebben