2009/10-I. félév 6. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTŐMÉRNÖK MŰSZAKI MENEDZSER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009/10-I. félév 6. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTŐMÉRNÖK MŰSZAKI MENEDZSER"

Átírás

1 2009/10-I. félév 6. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTŐMÉRNÖK MŰSZAKI MENEDZSER

2 YPSZILON A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR HIVATALOS LAPJA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTŐMÉRNÖK MŰSZAKI MENEDZSER H-1146 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 74. Felelős kiadó: Dr. Makovényi Ferenc PhD, dékán Lektor: Wehner Péter, oktatási dékánhelyettes Nyomtatás: Copy General Kft., Monobit Kft. Finanszírozza: Ybl HÖK Példányszám: 1200 Főszerkesztő: Kecskeméti Norbert Felelős szerkesztő: Wappler Márton Főmunkatárs: Gáti Viktor (zsileep) Cikkírók: Berényi Lajos Györe Andrea Kocsis Tamás Leczovics Péter Nagy József Rátkai Tamás (Totto) Tóth Bence Péter Borítóterv: Gyulai Levente Elérhetőség: Web: Budapest április hava Mottó: Sem magasság, sem mélység nem rettent. (Lechner Ödön)

3 3 Felvezető ACopyGeneralgondozásában,a7.Ypszilon,amitezennelakezedben tartasz.négyhónapkellett,mígsikerültkijönnünkegyújabb,tartalmasszámmal, amiremélhetlegelnyeri,aztabizonyostetszésed.azelteltidbensokminden történt, amik közül párat krónika szeren, mégsem ennek megfelelen idrendbenemlítekmeg.eldlt,hogyazyblön,acépületben,várhatóansszel menzalesz.végre,hosszúidután,átélhettünkegyigazihavastelet.pécseurópa kultúrális fvárosa lett, mely kapcsán sok építészeti beruházás is megvalósult a városban. Elhunyt Vargha Mihály az építészfórum alapítója, fszerkesztje. Márciusban 20. születésnapi koncertjét adta a Republic. Az ÉTE vezetsége megújult, és már az Ybl is képviselteti magát Hallgatói, oktatói és kutatói szakosztályávalbenne.kariszervezdésünk,azydk,másnevénybldiákközösség, DASHnevezetestjeivelfolyamatosankiveszirészétaközösségiéletbl.Hasonló tevékenységet folytat az YAT (Ybl Architect Túra), aki a sportolni és/vagy kirándulnivágyóknakkínálprogramokat,melyekrlhonlapunkonisolvashattatok. Kossuthdíjat kapott az idén utolsó koncertjét adó Kispál és Borz ének basszusgitárosa, Lovasi András. Túl vagyunk a parlamenti választások els fordulóján, mely nagyban befolyásolhatja, remélhetleg pozítiv irányba MO. és bennemindenemberlétét.idénelszörkerültmegrendezésreahg.huáltalaz"év 10 legjobb pályakezd fiatal kreatívja" választás. Egyetemi karunkról Udvarnoki Dánielkerültbeakiválasztottakközé.SzinténelszörkerültmegrendezésreazYbl Napokcím3naposprogramsorozat,melyetmárazújonnanalakultHÖK(kikrl bvebben hátrébb) szervezett meg. Börcsök László és a Láthatatlan Humán Tanszékszervezésében,immár26.alkmalommalzajlottleazEuróDiákkör,most Rómában. És, ami még jönni fog: hamarosan a tanév vége, vizsgák, diploma, koncertek,nyár,nyárimunkaésrövidke50oldal,havégiglapozodepéldányt.:) Wappler Márton "Az építészet kísérlet. A többi csak épület." (Maximiliano Fuksas)

4 FME - Pusztuló nemzeti értékeink 4 Sokáig töprengtem azon, hogy megírjam ezt a cikket vagy sem. Végül úgy gondoltam érdemes tollat ragadnom, és egy kis képet felfestenem a magyar vidék egyes értékeirl és azokat jellemz helyzetrl. A cím nem túl vidám dolgot feltételez, hiszen negatív jelz szerepel benne, vagyis a pusztulás. Írhattam volna pozitív eseményekrl is, de úgy hiszem, hogy azokat megfelelen protezsálják. Az igazi valós problémák, amelyek a vidék építészeti emlékeit érintik, sokszor nem jutnak a nyilvánosság figyelme elé. Tavaly nyáron az FME egy 4 napos túra során bejárta Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részét, ahol jót, s rosszat is láthattunk. A gondok és azok okait a következ sorokban fejtem ki, ami az én privát meglátásomat mutatja, de úgy hiszem, sokak egyet értenek majd velem. Elzmények - pusztulás felsfokon Barcsi kastélyrom: egy romlott eszme következménye Nyilvánvalóan vidék esetében nem beszélhetünk profitéhség által való rombolásról, hiszen egy-egy épület, dönt többségben nem az alatta elfekv telek értéke miatt pusztul el. A pusztulás legfbb okai itt is összetettek, mint ahogy Budapest esetében is. Mindekét területen, ha a múltba tekintünk vissza, egy közös szálat találunk, amely minden területen kezdte és okozta a pusztulási folyamatokat, aminek a mai napig a magyar társadalom issza meg a levét. Ez a közös pont a kommunista eszmébl fakadó államosítások. A es évek azok az évtizedek, amelyek számtalan építészeti értékünk sorsát negatív módon meghatározták. Ahogyan a fváros esetében, úgy vidéken is ugyanaz az esemény történt, egy romlott eszme szellemében, mégpedig a kisemmizés. Míg Budapesten a jómódú polgári családokat, míg vidéken a nemességet semmizték ki, azzal, hogy vagyonukat, tehát házaikat,

5 5 kastélyaikat, kúriájukat és földjeiket államosították, vagyis elvették tlük. Ez volt az a sorsforduló pont, ami megpecsételte memlékeink sorsát. A fvárosban a munkásréteget költöztették az értelmiségi és úri negyedekbe, míg vidéken egy-egy kastélyba vagy kúriába óvoda, iskola, szociális otthon vagy TSZ került. Ez egyértelm funkcióváltást, és az abból adódó épületek átalakítását, vagyis pusztítását jelentette. Sok épületet belül kibeleztek és új alaprajzi osztást kapott (pl. lakásfelosztás), miközben az épületekben található képzmvészeti értékeket szétverték, és szemétre hányták (nyílászárók, cserépkályhák, kovácsoltvas díszek stb.), sok család értékes berendezési tárgyaival, levéltáraival együtt. Egy romlott eszme eredménye ez, amely örökre megsebezte nemcsak hazánk építészeti örökségét, hanem történelmi múltját és gyökereit is. Kastélyok és kúriák esetében feltétlenül meg kell említenünk az épületek környezetét és gazdasági létesítményeit is. Sajnos a legtöbb esetben a parkokat és díszkerteket felparcellázták, az sfákat és különböz fa és növényritkaságokat kiirtották, helyükre pedig új házak vagy éppen focipálya került. Mintha nem lett volna elég hely vidéken! Jól tudjuk, hogy ez szimbolikus cselekedet volt, vagy pedig: egyszer politikai eszme mögé bujtatott primitívizmus. A legtöbb gazdasági épületet vagy elcsatolódtak a nemesi birtoktól, vagy pedig megsemmisültek, vagy szintén új funkciót kaptak. Tehát, elég nagy a baj. Nagyon kevés kastély és kúria vészelte át ezeket a zrös évtizedeket, éppen ezért kiemelt figyelmet kell szentelnünk rá, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor a vidék lecsupaszodik és csak a világglobalizált értéktelen épületek sokassága marad számunkra. Hodász: kúria Szalmatercs: Ruttkay-kúria Szeretnénk hazánk falvait, városait községrl-községre bejárni, hiszen ez jelentheti a hatékony kutatást. Ezt, tervezett nyári utazások által kívánjuk megvalósítani. Nem zárkózunk el, st hosszú távú terveink között határon túli kirándulásokat is szeretnénk szervezni, Felvidékre és Erdélybe. Sajnos vannak esetek, amikor a memléki védettség sem jelent megoldást (fenti két fotó), hiszen a védettség ellenére is jó pár épületet megesz az id vasfoga. A fenti két fotón látható kisnemesi kúriák memléki védelem alatt állnak, de mégis a végs megsemmisülés veszélyezteti ket!

6 6 Az épületek kora eléri a 200 évet, és mindkét épület hihetetlen értéket képvisel (barokk kúriák), hiszen ebbl a korból maradt fenn a legkevesebb kúria a jelenlegi országhatárokon belül (már csak Trianon miatt is)! Az épületek eladóak és csak bízni tudunk abban, hogy mindkét épület új és megfelel gazdára talál! Az ilyen esetekre is megfelel megoldást kell találni! Nem feltétlenül a pénzbeli szankció jelentheti ezt a megoldást! Célunk - vidéki építészeti emlékek védettségi felzárkóztatása Jelenleg hazánk kastélyainak és kúriáinak 90%-át semmilyen hatóság vagy hivatal nem védi, ami azt jelenti, hogy szinte bármi és bármikor lebontható. Ez felháborító és vérlázító, hiszen azok után, amin átment ez az ország kész csoda így is, hogy ennyi viszonylag épségben maradt épülete maradt fenn. Szomorú tény, hogy ilyen csendes történelmi jelenkorban pusztul el a legtöbb épület. Pontosan ezért az FME kiemelten foglalkozik a vidék építészeti értékeivel ezek közül, pedig kiemeli a kastélyokat, kúriákat és azok tartozékait is (gazdasági épületek, parkok, díszkertek stb.). Itt az ideje, hogy védjünk, amíg még lehet. Nem csak memlékké kívánunk nyilvánítani épületeket, hanem fel szeretnénk rájuk hívni a társadalom figyelmét és mindenki számára elérhetvé tenni honlapokon és kiadványokon, eladásokon keresztül kastély és kúria programja (védési tervezet) - KKVP Az alcímet elször olvasva nyilván furcsán hangzik, hiszen nem kis kijelentésrl, FME tervezetrl van szó. Érdemes ezen is elgondolkodnunk, hiszen ez önmagában nagy szám, de országos szintre vetítve csekély épületet jelent. Jelenleg Magyarországon körülbelül memlék van, ami egy ilyen nagy múlttal rendelkez és számtalan sok építészeti értékkel rendelkez ország esetében rendkívül szerény szám. Ezt az állításunkat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének kijelentése is megersíti, hiszen az véleménye szerint memléknek kellene lennie Magyarországon. Ehhez a számhoz pedig az ezer épület elenyész. Azért álljunk még meg egy szóra! Természetesen ez a szám nem egy vagy két év védési javaslatainak a számát mutatja, hanem a hosszú távon elérend célunkat. Miért is szükséges a memléki védelem? Úgy érezzük erre is érdemes megadnunk a magunk válaszát, hiszen így alá tudjuk támasztani a saját álláspontunkat és véleményünket. Els és egyben legfontosabb szempont

7 7 egy épület memléki védettség alá helyezésekor az, hogy az adott építészetileg (nem csak) értékes épület, létesítmény vagy emlék ne legyen lebontható, lerombolható. Ha ez megtörténik, akkor a közösséget érint kulturális pusztításról beszélhetünk. A második nagyon fontos szempont, hogy egy értékes emlék ne legyen méltatlanul átalakítható (alaprajz megváltoztatása, helytelen nyílászáró csere, stílusilag nem oda ill elemek használata vagy bvítések, hozzáépítések, ráépítések, beépítések stb.), hiszen akkor elveszti minden építészeti, szellemiségi és esztétikai értékét. Nyírtass: Vay-kastély Tyukod: kastély és hátsó homlokzat Erre máris elrettent példákkal szeretnénk élni, hiszen ez alátámasztja az eddigi érvelésünket. Példának a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyírtassi Vay kastélyt és a tyukodi kastélyt szeretnénk bemutatni, de a képek önmagukért beszélnek, amihez úgy érezzük, nem kell kommentárt fznünk! A bajt tovább tetézi, hogy az önkormányzat szerint ez szép és jó ötvözése a múlt és jelen építészetének (Nyírtass)! PONTOSAN EZÉRT NEM ENGEDHETJÜK MEG AZT A LUXUST, HOGY MÁ- SOKRA BÍZZUK ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGEINK VÉDÉSÉT! Turizmus útján Az FME, egy olyan kastélyokat és kúriákat tartalmazó kiadványt és turista útvonalat kíván majd készíteni, ami a rejtett értékekre összpontosít. Ez azt jelenti, hogy nem állami kastélyokra összpontosítunk, hiszen azokról bven találhatunk információkat. Az FME a köz és kisnemesség egykori lakóhelyeit, életének szintereit szeretné megcélozni, azon belül az egyedi és értékes elemeket, és méltó helyre emelni a turista látványosságok területén. Továbbá, azt is szeretnénk elérni, hogy az önkormányzatok, a honlapjukon méltó módon feltüntessék építészeti látnivalójukat (nemcsak memlékeket), amiben szintén partnerek kívánunk lenni. Ha bármi kérdésed van, írj bátran a következ címre: Kecskeméti Norbert

8 8 BESZÁMOLÓ AZ ELS FÉLÉV TÚRÁIRÓL Az idei tanév szétl újabb mozgáslehetséggel a bvült iskolánk amúgy sem szk sportpalettája. Ezentúl a hegyek-erdk vándorai, a gyalogtúrák szerelmesei is lehetséget kapnak, hogy jó társaságban, jó helyeken, mondhatni játszva szerezzék meg testnevelés aláírásukat, hiszen egyetlen alkalom is a túracsoport berkein belül is 3 tesiórát vált ki, magyarán két túrán való részvételt automatikusan aláírás követ. Ez persze nem zárja ki, hogy az öszszes közös természetjáráson ott lehessen lenni! Hiszen, ahogy az elmúlt félév is bizonyítja, a kötelezk letudása sokadrend szempont volt az els három gyalogtúra során. Mindegyik alkalommal jó tucatnyian vágtunk neki az útnak, legfképp persze yblös hallgatók, de egy-két tanár, illetve külss cimbora is gazdagította az összetételt. Aki tehát szívesen hozna barátot/barátnt/nagymamát, minden gond nélkül szívesen látjuk ket, ezután is! Az els, bemelegít gyaloglásra október 10-én került sor. Kis tömegközlekedés után jó hangulatú, kb. 17 kilométeres túrát nyomtunk le a Budai-hegység lankáin, érintve a

9 9 Nagy Kopasz-hegyen álló rendhagyó formavilággal bíró Csergezán-kilátót. A második Ybl-Túra a Pilisbe vitt, november 8-án. Az id riasztónak tnt elször, ám a nyirkos id szerencsére nem fordult komolyabb csapadékba. St, a köd csak fokozta a hangulatot, ahogy átvágtunk a Holdvilágárok sziklái közt, majd a Khegyen átszelve Pomázig végig elkísért minket. A csoport meglepen hamar teljesítette a b 20 km-es távot minden elismerésünk a résztvevknek! Ez a könnység inspirált minket arra, hogy a december 5-én tartott börzsönyi Mikulástúránál kissé bekeményítsünk. Az id kifejezetten fagyos volt, nyilván ez is hajtott minket, nem nagyon volt tanácsos hosszabb pihenket tartani, így a hazavonatot ismét sikerült még világosban elérnünk. A túrát a közeli jeles alkalom okán a HÖK mikuláscsomagokkal szponzorálta, önzetlenségüket ez úton is szívbl köszönjük! Mindegyik hegyjárás hangulatos levezetéssel zárult, ül helyzetben, kellemesen zsibbadva, habos szájjal (), így aztán senki sem érezte (remélem) hogy elloptuk a szombatjait. ket természetesen biztatjuk, hogy a tavaszi túrákon is tartsanak velünk, akik pedig abba a botorságba estek, hogy nem jöttek el, kérjük, csatlakozzanak a félév folyamán akár csak a két muszájra, ígérjük, nem bánják meg! Idénre az alábbi kiruccanások vannak tervbe véve; a suli plakátjain majd tájékozódhattok a részletekrl is. Február 27. PILIS Március 20. VÉRTES Április 17. GÖDÖLLI-DOMBSÁG Totto

10 Új év, új feladatok 10 Az elz számban részletesen beszámoltunk a kari TDK konferencia és verseny eredményeirl. Röviden csak annyit, hogy a kari konferencián résztvevk mindegyike megszerezte a évi bajai Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételhez szükséges pontszámot, a többi már csak támogatók, illetve támogatások kérdése. Elzetesen a évi kari TDK konferencia tájékoztató idpontjai: - jelentkezés határideje: folyamatosan, de legkésbb október az egyoldalas összefoglaló leadása: október a kari konferencia várható idpontja: november 17. A közölt elzetes idpontokat javasolt betartani, már csak azért is, hogy az YPSZILON különkiadást is idben tudjuk összeállítani, hogy a kari konferenciára megjelenhessen a tavalyi példához hasonlóan. A kari TDK-val kapcsolatos aktuális tudnivalókat a könyvtár melletti ( B épület, V. emelet) hirdet táblán folyamatosan közöljük, illetve felvilágosítást a kari TDK tagjai adnak. A hallgatók, illetve jelentkezk döntésének, illetve választásuk elsegítése érdekében a kari TDK elnöke dr. Kászonyi Gábor PhD felkérte a tanszékvezetket, illetve az oktatókat, hogy írják ki a megpályázható témakörök jegyzékét, valamint a témavezetk, konzulensek nevét. A kiírásról folyamatosan adunk tájékoztatást a lehetséges fórumokon. Példaként közöljük a Mszaki Alaptárgyi Tanszék által kiírt, illetve javasolt témaköröket: Témakörök Gipszbeton szerkezetek méretezése Roncsolásmentes szilárdságbecsl vizsgálatok fajtái, alkalmazása Az anyagválasztás esztétikai szempontjai Természeti formák hatása mérnöki szerkezetek kialakítására Látszóbeton szerkezetek Korszer adalékszerek alkalmazása az építiparban Természetes alapanyagú hszigetel termékek Témavezet Dr. Kászonyi Gábor Dr. Takács Márton

11 11 Korszer hszigetel termékek vizsgálata és alkalmazhatóságának lehetségei Megújuló energiaforrások alkalmazásának építészeti vonatkozásai Építiparban alkalmazott fémek tönkremenetele Nagy teljesítképesség betonok vizsgálata és alkalmazásának lehetségei Öntömöröd betonok alkalmazása a korszer építiparban Belsépítészeti elemek kialakítása betonszerkezetekbl Bontott építési hulladékok építipari felhasználásai. Látszóbeton szerkezetek kialakításának lehetségei Új betonfelületek építészeti, esztétikai kialakításai anyagtani szempontok szerint Passzív épületek építanyag vonatkozásai és az alkalmazott anyagok építészeti lehetségei Nemoda Ferenc Tetdiagnosztika (elméleti) Szigetel anyagok története (elméleti) Új módszerek alkalmazása a roncsolásmentes vizsgálatoknál (gyakorlati) Extenzív zöldtetk (gyakorlati) Intenzív zöldtetk (gyakorlati) Utólagos falszigetelési eljárások (elm. és gyak.) Modifikált fa vizsgálata (gyakorlati) Leczovics Péter Természetesen a javasolt témakörök mellett, a jelentkezk hozott anyaggal is dolgozhatnak, azaz a jelentkezt érdekl téma is kidolgozható. Ekkor a jelölt keres konzulenst, illetve a kari TDK tagjai javasolnak, illetve felkérnek témavezett. A döntést mielbb célszer meghozni, különösen akkor, ha a feladat megoldása, kidolgozása vizsgálatokkal is fszerezett. Tehát munkára fel és kívánunk eredményes munkát, és sok sikert a vállalkozó kedv jelölteknek. Leczovics Péter MAT

12 Tiszavirág híd 12 Holszkesell,lengeszelljátszikaTiszán, Ottélegynép,legendáknépe,ottazénHazám. KulinyiErn:Szépvagy,gyönyörvagyMagyarország Mintazrült,kiletépteláncát, VágtatottaTiszaarónánát PetfiSándor:ATisza Magamapartonegymagamvagyok, Tiszaihajók,nématársatok! JuhászGyula:Tiszaicsönd ÉsmégrengetegverssortlehetneidézniaTiszáról.Deegybiztos,SzolnokaTisza Fvárosa.SzámomrapedigHazánklegszebbvárosaéslegszebbfolyója.Ezért,mieltt belekezdenékcikkemftémájába,úgyvélem,illenékszólnianekihelytadókról.ígyszol nokrólésavéntiszáról. Szolnok megyei jogú város, JászNagykunSzolnok megye székhelye. Ezen kívül egyébtriviálisföldrajzi,illetveunalmasszámadatokkalnemisdobálóznék.inkábbnéhány történelmiinformációtközölnékegyönyörtelepülésrl. Alapításaóta935évteltel,derégészetileletekszerinthonfoglalóseinkaX.szá zadban népesítették be a Zagyva és a Tisza találkozásánál kialakult területet. Késbb a sóbányászatésasókereskedelemközpontjávávált.budaelesteutándobóistvánismerte felavárosfontosságát.ennekeredményekéntmegépültazújvár,amelyazonbannemállta kiatörökökpróbatételét.akincstárésahivatalokajánlataivalsikerültvisszacsalogatnia törökuralomalattszétszóródottlakosságot.ittbonyolódottatiszántúlgabona ésfafel

13 13 dolgozása.forradalmiáttörésthozottaz1830asévekben megindultgzhajózásatiszán,melynemcsakaváros,de azegészországlétfontosságúfolyója. ATiszarégebben1420kmhosszúvolt,ámaszabá lyozásokkövetkezményeképpenmáramármindössze962 km.azészakkeletikárpátokbanered,pályafutásatitelnél, Szerbiában ér véget, ahol a Dunába ömlik. Hosszú útja sorántöbbfolyóvalistalálkozik,szolnoknáléppenazagyvával. 1847bennyitottákmegazországmásodikvasútvonalát,aPestSzolnokpályasza kaszt, mely újabb fejldést hozott a közlekedésben. Az 1848/49es forradalom tavaszi hadjáratában a Szolnokot megszálló osztrák csapatok felett gyzelmet aratott a Magyar Honvédsereg. 1876ban az újonnan szervezett JászNagykunSzolnok vármegye székhelye lett.eznagylendületetadottagyarapodásnak.deafejldésütemeakétvilágégésközött megtorpant.aii.világháborúidején12bombatámadásérteavárost,melynekkövetkez ményekéntsúlyosansérültavasúthálózat,deatelepüléstöbbirészeis.az1950esévektl lakótelepeklétesültek,melyetabetelepülparasztságnépesítettbe.1990benszolnokon is felállt az új önkormányzati képvisel testület. Még ugyanebben az évben lett Szolnok egy,amagyarköztársaság19megyeijogúvárosaközül. Jelenlegtöbbnagyberuházáshelyszíne.Ilyenpéldáulavilágszínvonalúmfüvespá lyák létesítése a Tiszaligetben, az új összmvészeti centrum kialakítása, vagy a belváros rehabilitációja. De mindközül a legnagyobb szabású a Tiszavirág nevet visel gyaloghíd építése,amelytermészetesenatiszánfogátívelni. A gyalogosok és kerékpárosok közlekedését szolgáló építmény dönten Európai Unióstámogatásbólfogmegvalósulni,ésmindenbizonnyalakontinensegyikleghosszabb gyaloghídjalesz.apályázatonnyertpénzmagábafoglaljaakerékpárossáv,avárosfelöli részenadísztér,valamintadíszvilágításkialakításátis. Ahídverünnepséget2009.augusztus9éntartották,melynekkereteiközötthe lyezték el az alapkövet. Szeptemberben kezdték meg a tereprendezést. Decemberre a munkaterületenmárafákkivágásaismegtörtént.ahídabelvárositiszapartnáltalálható I.világháborúsemlékmvet,ésatiszaligetiszakaszonlévstrandfürdtfogjaösszekötni. Speciálisfúrógépeksegítségévelhelyezikelacölöpöket,melyeklerakásátelszöravárosi részenkezdték,majdjanuárbanatiszeligetipartnálfolytattak.azalapozásimunkálatokon belül280vasbetoncölöpkerülelhelyezésreazegymástól120méterreállóleendhídpillé rek támasztékaként. Az építkezés ilyen jó ütemben való haladásának természetesen az idjárásisfüggvénye.aprojectvezet,dobógáborszerinta mínusz1520fokosfagyok, illetveanagyobbmértékárvizekokozhatnakfennakadásokat.utóbbi mintmegszokott tavasszalvárható,melyakárazegészmunkaterületetiselboríthatja.azonbanaszakember szerintakivitelezésmagasépítésifázisaivaladdigistudnakhaladni.

14 14 Akülönlegesacélszerkezettervezéséhezegyspanyolországiautópályánátívelgya loghidatvettekmintául.érdekessége,hogyafolyónormálvízállásamellettavízbennem leszalátámasztva.mindösszeakétpartipillértartja,ezzellégieskecsességetadvaazépít ménynek.mindkétoldalánegyegyliftsegítimajdazátkelrevalófeljutásbanamozgássé rülteket.teljesvonalaösszesen456méter,szélessége5,5méterlesz.atiszafelettirész 186méterhosszanhúzódikmajd.Atiszavirágnevszínpompásrovartszimbolizálóátkel legnagyobb,középselemevárhatóanidéntavasszalkerülvéglegeshelyére.azépítkezésa tervekszerint2010.szeptember1jérekészülel. Agyaloghídmegépítésénektervezéseazonbannemvoltzökkenmentes.Ugyanisa KözépTiszavidékiKörnyezetvédelmiésVízügyiIgazgatóságszámosfeltételtszabottahíd tervezésekor.ilyenpéldáulaz,hogyahajózásiésárvízvédelmiszempontoknesérüljenek, vagy hogy a fvédvonali töltésbe nem építhették be a hídlábakat, s a híd alját is olyan magasságigkellettemelni,hogyavízenközlekedjármvekelférjenek.ezenkívülmagaa szükségességeismegosztjaalakosságot.azokszerint,akikrendszeresenjárnakatiszaligeti sportpályára, és a gyógyfürdbe, örülnek neki, hiszen így kényelmesebben és rövidebb úton juthatnak el oda. Mások viszont azt mondják, hogy inkább egy közúti hídra kellett volnaaberuházástkölteni,mertjelenlegatiszánátmenforgalomcsupánkét,kétsávos átkelnzajlik. Véleményem szerint mindkét félnek igazat lehet adni. Azonban elgondolkodtató, hogyhaezavárosiékességmegépül,talántöbbautósismajdakerékpárt,esetlegasétát választjaatiszatúlpartjánadódóügyeinekelintézésére.lehet,hogyezcsaknaivremény kedésrészemrl,dehamásokisígyvélekednének,éstöbbenválasztanákabiciklizést,vagy a gyaloglást az autó helyett, javulna Szolnok közlekedése, de fként a légszennyezettség csökkenne. Hiszen mai világunkban égeten fontossá vált a környezetvédelem, melynek talánegyaprórészelehetemehídlétrejötte.ésahogyvargamiklósénekliajóestétszol nok!címszámában,azújszelekváltozásthoznak.remélematiszavirághídmegépítése egyjóújszél,ésezzelegypozitívváltozáslesz,mindaváros,mindajövrészeként. Györe Andrea

15 15 Alternatív energiaforrás Az áramot termel útburkolat Egy teljesen újfajta energia-termelési módra lettem figyelmes, melyben nagy lehetségek rejlenek, figyelembe véve, hogy mindenütt vannak utak. Kérdés, hogy tudjuk a lehetséget kihasználni... Az újfajta alternatív energiatermelést a Marie és Pierre Curie fizikus házaspár által felfedezett, piezoelektromosság teszi lehetvé. Nagyszer technika, ami rendkívül egyszer, gazdaságos, és környezetbarát. Emellett HIGH-TECH! A piezoelektromosság lényege, hogy vannak olyan, ún. piezokristályok, amelyek összenyomása esetén elektromos feszültség jön létre. Mechanikus mozgás alakul elektromossággá. Az Innowattech vállalat által támogatott mérnökök is erre az elvre alapozzák az új alternatív energiatermel megoldásukat. A szakemberek száz méter hosszan, egy forgalmas kétsávos út aszfaltjába, néhány centiméter mélyre, a pályára merlegesen piezogenerátorokat ágyaztak be, amelyek az úton áthaladó jármveknek köszönheten elektromos áramot termelnek. Minél több és nehezebb járm megy át az úton, illetve minél gyorsabban, annál több áram termeldik. A tervezk szerint, ha a januárra kitzött tesztüzem sikerrel jár, akkor a jövben az új technológiával egy kétpályás úton, kilométerenként jármvel számolva, 400 kilowatt elektromos áram termelhet. A technológiának az alkalmazása azonban nem csak a közutakon, hanem a reptéri fel és leszállópályákon, valamint vasúti vonalakon is elképzelhet Ha hihetünk a cég képviselinek, akkor például a szélermvekkel ellentétben az megoldásuk nem korlátozódik speciális klíma és geográfiai viszonyokra, tehát bárhol használható, ahol jelents mennyiség jármforgalom van, továbbá a kiépítési költségek sokkal hamarabb megtérülnek, mint a napkollektorok esetében. A befektetés becsült megtérülési ideje 6 12 év. Nem az Innowattech az egyetlen olyan cég, ami a piezoelektromosság segítségével még nem hasznosított alternatív energiaforrások után kutat. Néhány héttel ezeltt az East Japan Railway Company is elindította a hasonló elven mköd alternatív energiaellátó rendszerének tesztüzemét Tokió két metróállomásán. Itt a metrókapukon áthaladó utasok az általuk az energiatermel padlóra kifejtett nyomással termelnek energiát. Nagy József

16 Sziklák a házak közt III. rész 16 A szakadatlan kísérletezés nem ért véget után azonban már nem születtek a korábbiakhoz mérhet önálló, elkülöníthet mfajok azt követen az addig életre hívott extrém mfajok stílusjegyeit csiszolgatták, keverték, bvítették a zenekarok. Mindennek eredményeképp egy hatványozottan színes, attraktív, és változatlanul elkülönül, kevésbé populáris zenei közeg fejldött tovább. Folytatván a 80-as évek történéseinek követését: a heavy metal és az extrémebb thrash-death-grind mfajok körében is komoly változások történtek. A heavy metal leglényegesebb oldalhajtása a power metal, amelybl csakúgy, mint bármely más irányzatból ezerfelé fejldtek almfajok. A power metal nevébl gyaníthatóan metal társmfajai többségétl eltéren, szinte kizárólag pozitív és optimista kicsengés zenei és szövegi témákat író zenekarokat foglal magában. Zenéjük erteljes, dallamviláguk emelkedett, szövegeik gyakran fiktív, fantasztikus témájúak. Mint minden metal mfaj, ez is a Black Sabbath-tól ered, de a közvetlen eldje és megalkotója címmel leginkább a Judas Priestet (alapítva 1969-ben) lehet illetni. Ebben a stílusban alkotó zenekarok pl.: Helloween, Manowar, Running Wild, Iced Earth, Symphony X, Angra, Stratovarius a világ minden tájáról, a 80-as évek elejétl kezdden. Helloween Danzig A darálós zenekarok (tagjainak) némelyike megelégelte a villámgyors ütemeket, és a 80-as évek végén létrehozta a nehéz, lomha ritmusokra építkez doom metalt. E stílus nagyjai pl. a Trouble (1979-ben alakult), Candlemass (1985), Cathedral (1989), ill. a brit nagy hármas, akik a gothic metal és a hasonló jegyeket visel zenék els számú megalkotói: Paradise Lost, Anathema, My Dying Bride (1990 környéke); valamint a könnyedebb (és szerethetbb) zenét játszó Danzig (1988), és Down (1991). Az elbb említett együttesek és követik egy jóval komorabb, borzongató világon át közelítik meg a mfajt, míg a D bets utóbbiak (személyes kedvenceim) szintén gyakran sötét tónusú, de lazább és emészthetbb formában.

17 17 A Down zenéjéhez köthet az érdemtelenül kis teret nyert (hazánkban ma egész népszernek mondható) stoner/sludge stílus, amely felfogható a doom dögösebb verziójának a hard rock érzésnek köszönheten. Stoner/sludge zenét játszik (játszott) pl. a Corrosion Of Conformity, Spiritual Beggars, Crowbar és Kyuss. A 80-as évek vége az extrém metal mfajok heavy-power, thrash, death, doom hanyatlását hozta. A 90-es évek közepére teljesen elre törtek a populáris mfajok mellett az elkommerszesedett, zömében profit-orientált rockegyüttesek. A zenei színtér helyzetének ilyen fokú romlása eredményeképp a korábban lehengerl, erteljes, dinamikus rockot/metált játszó zenekarok is elkezdtek középtempós, könnyedebb muzsikát termelni a túlélés érdekében. A legmegdöbbentbb metamorfózis pl. a Paradise Lost, a korábban már említett Kreator és a Metallica háza táján történt. Utóbbi egyedülálló módon úgy változtatott stílusán, hogy kategóriákkal több rajongót szerzett magának, mint amennyit elveszített. Általános esetben a pop irányba való elmozdulás bukáshoz, gyakran végleges vagy hosszú idre szóló feloszláshoz vezetett, mivel a rajongók rosszul fogadták a változást. A harmadik esetet segítette az a körülmény, hogy az ezredfordulóra jóval elfogadottabbá váltak a keményebb mfajok sajnos sosem lettek olyan kedveltek, mint a születésük utáni ca. 1 évtizedben, és sok korábban sikeres zenekar érdemesnek tartotta a visszatérést sok esetben joggal. A feljavulás minden valószínség szerint a kitartó stílusteremt, és a tömegesen megjelen másod-, harmadgenerációs metal együtteseknek köszönhet melyek között aránylag kevés a kirívóan jónak mondható, illetleg a sokszorta hatékonyabb promóciónak. A kitartó satyák közé tartozik eltévelyedése ellenére, sok-sok sorstársa mellett, a Kreator és a Paradise Lost is, hiszen kisebb-nagyobb kitér után visszatértek ahhoz, amit a legtökéletesebben csinálnak: eredeti extrém fémzenéjükhöz. Így tett jóval nagyobb kalandozás (és valóságos pokoljárás) után a Metallica is, akik ma újra a legjobb thrash-alapú zenében gondolkodnak. ket egyedi esetté teszi az is, hogy túlélési idszakukban ugyanúgy bátran, nagy sikerrel játszották korai, durvább lemezeik dalait. Nirvana Pantera A 90-es évek els felének meghatározó és kis túlzással tömeghisztériát kiváltó rock-metal irányzata a Seattle-bl (USA) ered grunge volt. Közvetlen

18 eldje az ugyancsak sikeres glam stílus Skid Row, Mötley Crüe, Poison, Twisted Sister. Az ebben a stílusban alkotó bandák zenéje a korábbi metal mfajokhoz képest lényegesen könnyedebb, emészthetbb; leegyszersített dallamképletek, ritkán alkalmazott szólók, dallamos, ugyanakkor karcos ének, emberközpontú, hétköznapi témájú dalszövegek a fbb ismérvei. A tagok ruházata szintén hétköznapi farmer, ing, póló -, semmi extra brcucc vagy líg-lógó akármi. A grunge zászlóvivi a 87-tl hatalmon lév, hard rock stílusjegyekkel és némi glam utánérzéssel operáló Guns N Roses, a Pearl Jam, a depresszív vonásokat demostráló Alice In Chains, a Soundgarden és a zeneileg és image szempontjából is korszakalkotó Nirvana. Axl Rose és Kurt Cobain neve még a kevésbé beavatottak számára is valószínleg az idk végezetéig ismert lesz. A metal mfajok képviseli között a kezdetektl akadtak olyanok, akik harsányan felhördültek az ilyen (divat)stílusrobbanások ellen. Rendszerint akadtak olyanok, akik valami fajta csodát alkottak a zenei színtéren (többnyire csak a rock-metal kedvelk szemében). Jelen esetre példa a köztudatba 1990-ben berobbant, több ízben kollektív zenei (Billboard) listavezet Pantera és a metal mfajoknak 91-es debüt albumával felbecsülhetetlenül sokat adó Machine Head. Néhány társ mellett kettejük kkemény munkássága tartotta a lelket a keményzenék eladóiban és rajongóiban. A könnyzene ezen extrém területein zajló törekvések ha csak elvi síkon is, de néhány aspektusból párhuzamba állíthatóak az építészettel. A rock- és metal zenét technikai újítások, eladásmód-beli változások, dalszerzésbeli fejldések, dalszövegek sokrétsége tették sokszínvé, különlegessé és a zenei univerzumban egyedülállóvá. Igen kevés mfajról mondható el, hogy ilyen hosszan tartó, ilyen fokú önálló, a többitl függetlenedni igyekv, folyamatosan tartó fejldést produkál, vagy talán inkább produkált. Hiszen ahhoz képest, ami pl. 65 és 70 vagy 70 és 80 vagy 80 és 90 vagy 90 és 95 között lezajlott, a 95 és 2010 között a valóban lenygöz technikai fejldést leszámítva történtek nem olyan nagy volumenek. (Persze ezt az állítást a modern (poszt) stílusok kedveli joggal támadhatnák.) Ehhez hasonló megállapításokkal illethet egy korokon átível, természetesen állandóan változó építészeti gondolkodás is. Nincs szó idbeli párhuzamokról pontosabban lehetne, de jóval magasabb szint elemzést igényelne. A fejldési lépcsk sem rokoníthatók. Arról van szó, hogy a kemény zenékhez hasonlóan itt is radikális, a korukat kissé/jóval megelz, elre mutató törekvések valósultak meg vagy törekedtek azok valóra váltására, melyek rendszerint megalapozatlan, cinikus, hozzá nem értésen, politikai, gazdasági nézeteken-érdekeken alapuló ellenállásba ütköztek. Gondoljunk csak pl. Antoni Gaudi ( ), F. L. Wright ( ), Le Corbusier ( ), vagy Lechner Ödön ( ), Breuer Marcell ( ) a Bauhaus ( ) tagjainak munkásságára. Valamennyien az általános, esetleg romlásnak indult vagy megrekedt építészeti nyelv és gondolkodás feljavítását, megújítását tzték ki célul, és sok akadályt kellett leküzdeniük törekvéseik végett. 18

19 19 Frank Lloyd Wright Breuer Marcell Míg a zenében a as években történtek eget renget változások történeti viszonylatban, addig az építészetben az igazán hatalmas a feldolgozhatóság határát súroló mérték elrelépések napjainkban zajlanak. (A XXI. századi építészetrl és zenérl a IV. részben lehet majd olvasni.) A technikai fejldés mindkét területen kezdetben roppant lassú volt, majd lineárisnak mondható, míg az utolsó szakaszban (a XXI. század els évtizedében) ugrásszer majdhogynem napról napra újuló megoldásokkal. E szempont rejti azonban az egyik legnagyobb különbséget is, ami a fejldési periódusok idrendbeli helyzetére és hosszára vonatkozik. Az építészet éves története e tekintetben a morbiditást súrolván vethet csak össze a rock-metalzene kb. 40 éves múltjával. Közös pontot jelent a stílusok egymásra épülésének, összefonódásának, szétágazásának metodikája. A merev, szerény készlet ám annál látványosabb és lenygözbb ókori stílusokból kifejldtek a jóval kísérletezbb és színesebb középkori irányzatok, azok utat mutattak az újkori építészetnek, melybl a modern architektúra ezer arca körvonalazódott. Az els elektromos gitár-riff után formát öltött az els rock dal, amely alapjává vált az egyre tartalmasabb, szerteágazóbb mfajoknak; egy-két étized múlva innen fejldtek ki a felfokozhatatlannak hitt extrém metal stílusok, amelyek szintén elzményei voltak a mára kialakult, még tarkább színtérnek. Elég lenne összevetni a modern építészet fejldését a rock történetével, már ez tudna szemléltetni a párhuzamot. Ennek részletezése egy minden bizonnyal kiváló tanulmányt eredményezne. Talán egyszer erre is sor kerül, vagy lehet, hogy valaki ezt már meg is tette. Hasonló, nagy kihívást jelent mveket már alkottak korábban. Példa erre Robert Walscher tanulmánya: Heavy metal és klaszszikus virtuozitás - a klasszikus és a könnyzene, azon belül a heavy metal, közti kapcsolatok feltárása és tárgyalása. A zenei történéseket jelen cikk a 90-es évek végéig kíséri figyelemmel; az építészeti oldalt nagyjából szintén eddig. Újabb párhuzam vonható azzal, hogy az ezredfordulón mindkét terület hatalmas változásokon ment keresztül. Azonban

20 míg az építészetben korszakalkotó lépések követték egymást évi rendszerességnél is srbben, addig a rock és metal mfajok, maroknyi példát (pl. Psychotic Waltz, Dream Theater, System of a Down, Linkin Park, Isis) leszámítva, inkább csak színesedtek, mintsem valamely képviseljük felforgatta volna a zenei univerzumot. Ez legfképpen a korábbi korszakokra is jellemz felületes másolások tömegeire vezethet vissza. Ebbe fog bvebb betekintést nyújtani a IV. rész. 20 Ajánlott dalok: Ajánlott épületek: Black Sabbath Black Sabbath (1970) Ókori egyiptomi templomok, piramisok Judas Priest Riding on the Wind (1982) Az Akropolisz épületei Helloween I Want Out (1985) Colosseum, Pantheon, fórumok Danzig Mother (1988) Középkori (román, gótikus klasszicista) szakrális és középületek (rengeteg!) Guns N Roses Sweet Child O Mine (1987) Lechner Ödön Földtani Intézet ( ) Nirvana Smells Like Teen Spirit (1991) BAUHAUS Alice In Chains Rooster (1992) Jorn Utzon Sydney-i Operaház ( ) Corrosion Of Conformity Albatross (1994) Kenzo Tange Olimpiai sportcsarnok ( ) és egyéb épületek Down Stone the Crow (1995) Fazlur Kahn Hancock Center (1970) Spiritual Beggars Euphoria (1998) Frank O. Gehry - épületek Dimebag Darrell ( , Pantera) ZSILEEP

21 21

22 R.M.S. TITANIC a tengerek óriása 22 A Titanic történetét szinte mindenki ismeri. Magát a hajót viszont már alig. Pedig a XX. század elejére olyan méreteket öltöttek a hajók, hogy már-már épületként kellett őket tervezni. Egy óriási luxushajó, építész szemmel. Erről fog szólni ez a cikksorozat. Az 1900-as évekre rendszeressé váló transzatlanti utazások hatalmas költségeket igényeltek a hajótársaságoktól. A két vezet, a Cunard és a White Star egymástól próbálták elcsábítani az utasokat, egyre nagyobb és fényzbb hajóikkal. Ennek érdekében jöttek létre a hatalmas óceánjárók, kezdve az 1906-os Mauritaniával, és a Lusitaniával, Cunard zászló alatt. Sorra épültek az egyre nagyobb és gyorsabb hajók ben a White Star is lépett: nem két, hanem három hajót rendelt, visszahódítani a vezetést. Olympic, Titanic, Gigantic. A görög mitológia leghatalmasabb népeinek nevével csábította magához a mvelt fels tízezer utasait. Elsként az Olympic gerince lett lefektetve, a belfasti Harland&Wolff gyárban, 400-as gerincszámmal, december 16-án. Mivel egy sorozatot mindig az els tagjáról neveznek el, a típus Olympic-osztály lett. Második tagja, a Titanic, 401-es kezdte pályafutását, március 31-én. Így, párhuzamosan eltolva, egyszerre épülhetett a két óriás. Ez jelentsen csökkentett a munka- és a szerszámköltségen. Elször ehhez óriási állványzatot kellett építeni a két hajó számára. Már maga ez a sínekkel, 5 és 10 tonnás darukkal, liftekkel felszerelt szerkezet is figyelemre méltó. Több mint 60 méteres gémmagasságával, és négy kisebb darujával egyszerre tudott dolgozni a hajók különböz részein A legnagyobb részekhez még ez sem volt elég. Németországból kellett bérelni egy úszódarut. Csak így lehetett az Olympicet május 29-ére teljesen elkészíteni. A Titanicot említve az els gondolat mindig a mérete. Mekkora is volt ez a méret? Az Olympic-osztály 882 6, azaz 269 m hosszú volt. Akkora, mint a Parlament épülete. Szélessége m, vízvonal feletti magassága pedig 60 6, azaz 18,4 m a csónakfedélzetig. Teljes magassága a kéményekkel együtt 53,3 m volt. Vízkiszorítása, ami igazából térfogatot jelöl BRT (bruttó regisztertonna) lett, az Olympicénél is több. A tömege ennél sokkal nagyobb, mintegy tonna. Angol ún. hosszú tonnában értve, ami 1016 kg. Ez üres tömeg! Teljes terhelésnél elérhette akár a tonnát is.

23 23 Szerkezetileg a két hajó teljesen egyforma volt =302 darab U-szelvény keret adta meg a küls formát, és viselte el az oldalirányú terhelést. Külön az orr, és a tat felé számozva, középen két darab 1-es számúval. Így elkerülhet lett az egyetlen középs keret deformációja, ami a hosszirányú erkbl eredne. Ezeket két mestergerenda vette fel a hajó teljes hosszában, és keresztgerendákkal adta át a kereteknek. Belülrl az oszlop-gerendás szerkezet, míg kívül a borítás osztotta el a nyomást az egyes gerendákon. Ez a megoldás végül egy rendkívül stabil, mégis rugalmas struktúrát eredményezett. Nem véletlen, hogy ekkortájt már nem a hajóépít (shipbuilder), hanem a tengeri építész (naval architect) a kifejezés a tervezre, hiszen egy ilyen méret járm már építészeti feladatnak minsül. Öt, részben nyitott, eltér belmagasságú fedélzet alkotta a felépítményt, és még további hat nyúlt le a hajó gyomrába, így összesen 11 fedélzete alakult ki (csónak-, A-G, Orlop, és Tank Top). Ebbl több mint hat csak és kizárólag az utasok kényelmét szolgálta. A kémények közvetlen a legfels körbefutó keretsorhoz lettek kipányvázva, így nem terhelték a fedélzeteket. A hajótest rugalmasságát nagyban elsegítette az is, hogy a D fedélzet közepén lév falak szinte csupán három oszlopsorból álltak, és lefelé egyre inkább pillérek váltották fel az összefügg válaszfalakat. A gépház terében szinte már csak az ölnyi széles pillérek tartották a felettük nehezed, további öt fedélzet súlyát. A dupla fenékrész, dobozos szerkezetével szintén nagyban merevítette a legjobban terhelt gerincrészt, mind hossz- mind keresztirányban egyaránt. Hosszirányban 16 vízzáró rekeszfal (A-P) osztotta szét, amelyek kamrákra tagolták a hajótestet. D és K közötti szakaszban volt a hat kazánház, K-tól N-ig tartott a gépház. Gyakorlatilag elmondható, hogy ezek a falak voltak a hajó bordái, amik tartották az alsóbb szinteket az E fedélzettl. Mivel szerkezetileg nem volt indokolt, nem is tartottak tovább. Késbb ez végzetesnek bizonyult.

24 24 Az Atlanti óceánon át vezet út rendkívül szélsséges idjárásnak teszi ki a hajókat. Ezek közül csak az egyik a htágulás. A majdnem 300 méteres hajónál ez sarkalatos pont, mert a téli minimum, és a nyári maximum hmérséklet között nem ritka az akár fok különbség sem. A deformáció elkerülése létfontosságú. Ezt két, három fedélzeten át futó, dilatációs hézaggal oldották meg, kívülrl brrel fedve, az utasok ell pedig egy gravírozott rézlappal takarva a hajón lév, kétujjnyi réseket. A keresztirányú tágulást maguk az enyhén ívelt gerendák vették fel. A parancsnoki hídnál a legnagyobb igénybevétel, ezért a fedélzeti ház elüls része fából volt. A legalsó három fedélzet teljes mértékben a gépészet tere volt. Itt 29 darab, egyenként 15 9 ; 5,2 méter átmérj vízforraló állt; 5 darab simafalú 3, illetve 24 duplafalú, 6 kazánnal. Ezek gyakorlatilag el is foglalták a legalsó két fedélzetet (Tank Top, Orlop). Teljes 28 méteres szélességben, kizárólag a rekeszfalak által merevítve. A falak mentén húzódó szénraktárakat csak az átjárók szakították meg, és a gzvezetékek csövei. A felettük húzódó, G fedélzeten voltak a gépház szellzgépei, csövek, vezetékek, széncsúszdák a feltöltéshez. Valamint újabb szénraktárak. Már ahova fért, ugyanis a kéményekbe torkolló kürtk szinte minden teret elfoglaltak a hajó mélyében. Az F fedélzeten még mindig további szellzgépek, illetve salak kiemel daruk sorakoztak, bár itt már utasterek által közrezárva.

25 kazán, 176 ft által rakodva forralta a többszáz köbméter vizet. A gz innen 21 colos csöveken át jutott a gépházba, ahol két, épületnyi nagyságú, négy fedélzeten átnyúló, négyhengeres motort hajtott meg, amik a széls, 23 6, azaz 7,75 méteres hajócsavarokat forgatták. A gz innen továbbhaladva, egy váltószivattyún keresztül egy turbinába jutott, és még mindig elég nyomása maradt, hogy a központi, 17 (5,61m) átmérj középs hajócsavart mozgassa, 22 csomós (46 km/h) sebességre gyorsítva a hajót. A váltószivattyút lezárva a középs hajócsavar azonnal hátramenetbe kapcsolt, jelentsen csökkentve a hajó fékútját teljes sebességnél 770 méternyire. Végül, a gz, a kétoldali kondenzátorba jutva, kívülrl áramoltatott tengervízzel lehtve vált ismét vízzé, hogy a szivattyúk visszajuttassák a kazánokhoz, újra nyomást, és hajtóert termelni. Ezeknek a gépeknek a súlyát jellemzi, hogy alattuk a dupla fenékrész vastagabb, és ersebb gerendázattal készült A leghátsó géptraktusban, egy mellékvezetéken jutó gz hajtotta a négy generátort, ami az elektromos ellátásért felelt, az e fölötti fedélzeten pedig ennek f elosztó központja volt. Innen ágaztak szét a világítás, ftés, és egyéb elektromos hálózatok. Egy újabb külön csrendszer a htrendszer ellátását mködtette, ami a tatban lév htkamrákban tartotta frissen az élelmiszert. Mindettl külön köre volt a tartalék generátoroknak és a szivattyúknak, páratlanul bonyolult rendszert alkotva, seregnyi munkás által életre keltve. Bár úgy tnhet, rideg és robosztus, valójában a Titanic egy precízen mköd egység volt, ami kora csúcstechnológiáját képviselte. Villanyvilágítás, linóleum melegburkolatok, elektromos ftés... Mindez a legmagasabb színvonal volt akkor. Nem véletlenül ragadt az Olympicre a Vén megízható titulus, egészen 1935-ig szolgálva az utazni vágyókat, megrizve egy boldogabb kor emlékét. A második jelents kérdés a Titanicról mindig a biztonság, illetve annak hiánya.. A következ rész errl szól majd. Berényi Lajos

26 Íme az új HÖK és DJB a 2010-es szavazásotok alapján Vörösmarti Zsuzsa HÖK elnök 26 Hadady Zoltán Tanulmányi alelnök Langó Levente Gazdasági alelnök Kajtár Péter Építész szakképvisel Papp Linda Építész Kari tanács tag Sorodi Enik Ilona Épít szakképvisel és Kari tanács tag

27 27 Gaál Rita Borbála Mszaki menedzser szakképvisel és Kari tanács tag Kiss Tamás FFelsfokú szakképzés és levelez szakképvisel és Kari tanács tag Tóth Gábor PR-referens Perlaki Dóra Külügyi kapcsolatokért felels referens Stipkovits Diána Építész DJB tag Váradi Balázs Építész DJB tag Gábor Melinda Épít DJB tag

28 28 Hallgatói jogviszony > Szakmai közéleti szerepvállalás > Kapcsolatrendszer > Karrierlehetség Az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) Ybl Miklós Hallgatói, Oktatói és Kutatói Szakosztálya (YHOK) november 23-án alakult 28 taggal. A mai napig közel 600 taggal rendelkez szakosztály alapvet célja, hogy minden olyan az Ybl Miklós Építéstudományi Karon tanulmányokat folytató, az építiparhoz bármilyen módon kapcsolódó képzésben résztvev vagy végzett hallgatókat aktív, szakmai közösségbe tömörítse, hallgatói és tudományos munkájukat (pl. TDK) elsegítse. További minden tag részére serkentéssel és motivációval hasson az építipari tudományos, szakmai, kutatói és közéleti tevékenységek, szerepvállalások irányába. Mit jelent a hallgató számára az ÉTE YHOK tagjának lenni? Szakmai rendezvényeken, szakmai konferenciákon való ingyenes vagy kedvezményes részvétel Olyan épületlátogatásokon történ részvétel, melyre nagyon nehéz tagságon kívül jogot szerezni civilként, hallgatóként eljutni. Értékes díjazású pályázatokon történ részvétel lehetsége, melynek eredményét országosan (közeljövben nemzetközi téren is) ismert szakmai és tudományos partnereken keresztül teszik közzé. A legfontosabb és felbecsülhetetlen elnye a kapcsolatépítés lehetsége, mely a fiatalok egyik kiugrási lehetsége. Milyen kötelezettséggel jár? A Tagság önkéntes és kötelezettség nélküli, ezért ha valaki Tag az nem azt jelenti, hogy tanulmányokon felül plusz kötelezettségei lesznek, de lehetséget teremt saját maga fejldésére! Kik is lehetnek tagok? Minden olyan hallgató, aki az Ybl Miklós Építéstudományi Kar valamilyen képzésén részt vett, vagy még hallgatja azt. A Tagság általános feltételei az

29 29 Építéstudományi Egyesület alapszabályában rögzítve vannak mely elérhet a szakosztály honlapjáról: Mennyibe kerül? Az éves tagdíj összegét a mindenkori Építéstudományi Egyesület közgylése dönti el. A Tagdíj megtalálható a belépési nyilatkozatban, mely szintén a szakosztály honlapjáról letölthet. Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Kuratóriumának (HÖK) fontos, hogy a hallgatók részére lehetség nyíljon a tudományos és szakmai életbe történ csatlakozásra. Ezért azon hallgatók részére, akik elfogadják a Tagság feltételeit és a tagságukat kérvényezik vagy meghosszabbítják tagságukat, azoknál a HÖK hozzájárul ezen lehetség kiaknázására, mely azt jelenti, hogy az éves tagdíj rendezését átvállalja. (Feltétel aktív, nappali, államilag finanszírozott jogviszony az adott évben). Milyen eredményeket sikerült elérni? Az elmúlt néhány hónapban a szakosztály tisztségviseli kemény munkával megalapozták a szakosztály mködésének kereteit és a évben rögzítették a célkitzéseket. Az Építéstudományi Egyesület mködésében és irányításában is komoly szerepet tölt be az YHOK, mely legnagyobb sikere, hogy az ÉTE február 4-ei rendkívüli tisztújító közgylésén 25 küldött tag képviselte az Ybl hallgatóinak érdekét. Ennek is köszönheten, illetve az ÉTE közgylésének a fiatalok iránti elkötelezettségének köszönheten egy tagot megválasztottak az újjá alakuló elnökség tagjaiba. Kocsis Tamást, az YHOK elnökét megválasztották egyik elnökségi tagnak, alelnöknek. Ezen kívül a Kar képviseletében még dr. Hajdu Miklós dékán-helyettest is elnökségi taggá választották. Az új elnökségbe -, mely elkötelezett az idsebb, tapasztaltabb szakemberek, tagok által birtokolt szakmai tudást megosztani a fiatalsággal, - a BME Építészmérnöki Kar dékánját, a BME hallgatói szakosztály elnökét és a Pécsi Tudományegyetem elismert oktatói tudományos szakemberét, tanszékvezetjét is beválasztották. Ez a siker katalizátorként fog hatni, a már elkezdett munkák, tervek végrehajtásában, melyrl a hallgatók teljes mértékben részt vehetnek, és nagy lehet-

30 30 ségeket használhatnak ki. Ennek els lépéseként több rendezvény kerül megrendezésre, melyrl a honlapon lehet tájékozódni. Kezdeti lépésekkel elkezddött a közös együttmködés lehetségének megteremtése, támogatása az Ybl Karon mköd aktív hallgatói közösségekkel, mint például: NTDK, Ybl Diákközösség, Fiatal Memlékvédk Egyesülete Az ÉTE és- az YHOK vezetése szeretné kihozni a hallgatókból a legjobbat, ezért több olyan pályázatot hirdet, illetve fog meghirdetni, mellyel lehet bizonyítani az ipar számára hogy a kreativitás, a tehetség és az elhivatott kemény munka nem a diploma függvénye. YHOK tervezett pályázatai a tavaszi félévre: - Magyarország megdöbbent építési hibái (tablópályázat, önálló gyjtmunka alapján) - Munkavédelmet sokkoló képek (tablópályázat, internetes és/vagy önálló gyjtmunka alapján) - Épületlátogatás Európában (projektterv, megvalósítás, tanulmány) Honnan lehet további információkat kapni? Az YHOK szakosztály honlapján (http://yhok.ymmf.hu) további információk találhatók, illetve a tisztség viselktl személyesen találkozóra is van lehetség: Kocsis Tamás, elnök Ferencz András, elnök-helyettes Hock Judit, elnökségi tag Fonyó Christopher, elnökségi tag Kecskeméti Norbert, elnökségi tag Wappler Márton, titkár Nagy József, titkár-helyettes Kocsis Tamás

31 31 "annyiranemrosszmegfejtés" ZSILEEP

YPSZILON AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR LAPJA. 2008/09-II. félév 3. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTÕMÉRNÖK MÛSZAKI MENEDZSER

YPSZILON AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR LAPJA. 2008/09-II. félév 3. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTÕMÉRNÖK MÛSZAKI MENEDZSER YPSZILON AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR LAPJA Y3 2008/09-II. félév 3. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTÕMÉRNÖK MÛSZAKI MENEDZSER A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR LAPJA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, ÉPÍTÕMÉRNÖK,

Részletesebben

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat

A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat XVII. Évfolyam 4. szám A Gépészet külföldi piacra is kacsintgat Az Országos Mérésügyi Hivatal három fs küldöttsége: Dr. Pataki Péter elnökhelyettes, Mónos Ferenc fosztályvezet és Krizsán Istvánné ftanácsos

Részletesebben

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében XVIII. Évfolyam 4. szám A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében Miután a Vízmondó névre keresztelt, állandó lakossági fogyasztóinknak szóló kiadványunk els három számában megválaszoltuk a legfontosabb

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HIRDETMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITZTE AZ ORSZÁGGYLÉSI KÉPVISELK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. ÁPRILIS 6. A szavazás

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

Az elhasznált víz útja

Az elhasznált víz útja XVIII. Évfolyam 3. szám Az elhasznált víz útja A Vízmondó címre keresztelt lakossági tájékoztató kiadványunk immár a harmadik számához érkezett. A március, április, május hónapban kiküldött els számban

Részletesebben

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A. XXXI. évfolyam 8. szám gusztus

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A. XXXI. évfolyam 8. szám gusztus 2015. au- XXXI. évfolyam 8. szám gusztus V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2015. augusztus 1., szombat 20.30 óra, rendezvénytér IRÁNY RIÓ vizuális komédiája él zenével

Részletesebben

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte.

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte. SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Mveldésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztje: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztették: Kedves Tímea és Varga Zsuzsanna

Részletesebben

HÍRLEVÉL MKIJSZ. 2010. május. A debreceni Európa Bajnokságról. Az EB-n túl ! 1. A Magyar Kendo Válogatott. Szeme-vaza-datocu-zansin minden meg volt.

HÍRLEVÉL MKIJSZ. 2010. május. A debreceni Európa Bajnokságról. Az EB-n túl ! 1. A Magyar Kendo Válogatott. Szeme-vaza-datocu-zansin minden meg volt. MKIJSZ! HÍRLEVÉL A Magyar Kendo Válogatott A debreceni Európa Bajnokságról Véleményem szerint hatalmas sikerként könyvelhetjük el a 23. Kendo Európa Bajnokságot. A következ!kben különböz! témákra bontva

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Meghívó. Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf ) 17 órakor

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Meghívó. Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf ) 17 órakor XXX. évfolyam 10. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. október Meghívó Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétf) 17 órakor MEGEMLÉKEZÉST tartunk a 48-as emlékmnél Idén a cserkészcsapat

Részletesebben

EGY NEMZETNÉL NEMCSAK AZ A FONTOS, HOGY VANNAK ÉRTÉKEI, HANEM AZ IS, HOGY VANNAK-E ÉRTÉKEINEK MEGBECSÜLŐI EGRY JÓZSEF

EGY NEMZETNÉL NEMCSAK AZ A FONTOS, HOGY VANNAK ÉRTÉKEI, HANEM AZ IS, HOGY VANNAK-E ÉRTÉKEINEK MEGBECSÜLŐI EGRY JÓZSEF Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő Előzmények és megalakulás Megalakuláshoz vezető indokok Megalakulás előzményei Szakcsoportjaink Szervezeti felépítésünk Tagok Közgyűlés Elnökség Céljaink és tevékenységeink

Részletesebben

A Vám- és Pénzügy rség Fúvószenekarának gálakoncertje

A Vám- és Pénzügy rség Fúvószenekarának gálakoncertje XXVI. évfolyam 8. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A A visegrádi Mátyás Király Mveldési Ház szeretettel hív mindenkit államalapító Szent István királyunk ünnepén az

Részletesebben

Átszervezés után a megyei könyvtárban

Átszervezés után a megyei könyvtárban A szerkeszt elszava Régóta készül a Téka a megújulásra. A József Attila Megyei Könyvtár által 1958-tól kiadott Könyvtári Híradóból 1968-ban lett Komárom megyei Könyvtáros, majd 1990-tl jelent meg Téka

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam 1. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. január Január 22-én a magyar kultúra napjára emlékezünk. Kölcsey Ferenc versét 1823. január 22-én vetette papírra, akkor még nem gondolva,

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XXV. évfolyam 2. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2009. február Január 22-én egy ünnepi megnyitó keretében, Papp János színmvész és a Szentendrei Csellótrió emlékezetes

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam 5. szám 2015. május József Attila: MAMA Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, meg-megállva. Nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen.

Részletesebben

PSZILON. http://y.ymmf.hu/ 2009/10-I. félév, 5. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTÕMÉRNÖK MÛSZAKI MENEDZSER A SZIE-YMÉK HIVATALOS LAPJA

PSZILON. http://y.ymmf.hu/ 2009/10-I. félév, 5. szám ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTÕMÉRNÖK MÛSZAKI MENEDZSER A SZIE-YMÉK HIVATALOS LAPJA PSZILON 2009/10-I. félév, 5. szám http://y.ymmf.hu/ A SZIE-YMÉK HIVATALOS LAPJA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉPÍTÕMÉRNÖK MÛSZAKI MENEDZSER Y P S Z I L O N A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR HIVATALOS

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FISKOLÁJA VERSENYTÁRS ELEMZÉS AZ INTERNETEN NI NAPOK ONLINE KÖRNYEZETBEN

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FISKOLÁJA VERSENYTÁRS ELEMZÉS AZ INTERNETEN NI NAPOK ONLINE KÖRNYEZETBEN MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FISKOLÁJA VERSENYTÁRS ELEMZÉS AZ INTERNETEN NI NAPOK ONLINE KÖRNYEZETBEN Konzulens: Dr. Kandikó József rektor, fiskolai tanár Matics Katalin online marketing 2009 1 I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

XLVIII. félévfolyam 3. szám 2014. február 26.

XLVIII. félévfolyam 3. szám 2014. február 26. TétékásNyúz Tétékás XLVIII. félévfolyam 3. szám 2014. február 26. http://issuu.com/tetekas_nyuz http://nyuz.elte.hu Elnöki köszöntő A TTK HÖK új elnöke 4. oldal ERRE VAN ELŐRE Interjú Munkácsy Bélával

Részletesebben

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS

NAGYDOBRA VERTÉK... EURÓPAI NYUGDÍJAT VAGY EGYEDÜLÁLLÓ GARANTÁLT BEFEKTETÉST SZERETNE? ÜNNEPSÉG ÉS ELISMERÉSEK SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS I II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 4. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre

Részletesebben

Új szakszervezeti üdül

Új szakszervezeti üdül XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVIII. évfolyam 1. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. január Tavaly novemberben meghívás érkezett a Mvészetek Palotájából, hogy Visegrád városa mutatkozzon be a Cifra Palota cím rendezvénysorozat

Részletesebben

VÁLLALATI NÖVEKEDÉS VÁLTOZÓ MENEDZSMENT/MARKETING

VÁLLALATI NÖVEKEDÉS VÁLTOZÓ MENEDZSMENT/MARKETING SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK KODOLÁNYI JÁNOS FISKOLA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK VÁLLALATI NÖVEKEDÉS VÁLTOZÓ MENEDZSMENT/MARKETING (A 2007. november 22-én tartott konferencia

Részletesebben

NOVEMBER XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KOCKÁZAT NÉLKÜL NINCS SIKER!

NOVEMBER XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KOCKÁZAT NÉLKÜL NINCS SIKER! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2010 NOVEMBER XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KOCKÁZAT NÉLKÜL NINCS SIKER! BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina Gazdálkodj okosan... a hétköznapokban is!

Részletesebben

TÖBBEN MEGSZÍVTÁK GAZDÁLKODJ OKOSAN! KÖZÉLETI VISSZATEKINT GOTTHÁRD NAPJA HÍREK, KÖZÉLET

TÖBBEN MEGSZÍVTÁK GAZDÁLKODJ OKOSAN! KÖZÉLETI VISSZATEKINT GOTTHÁRD NAPJA HÍREK, KÖZÉLET MINDEN SZENTGOTTHÁI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN SZENTGOT THÁ LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2013. MÁJUS 30. SZENTGOTTHÁ AZ ELS ENERGIAVÁROS

Részletesebben