Református hitéleti lap XVIII. évfolyam 12. szám december. szavalatai, fuvolajáték tette színesebbé.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Református hitéleti lap XVIII. évfolyam 12. szám 2014. december. szavalatai, fuvolajáték tette színesebbé."

Átírás

1 Református hitéleti lap XVIII. évfolyam 12. szám december A jó Isten iránti hálával tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy gyülekezetünk november 22-én ünnepelhette megalakulásának 400 éves évfordulóját. Tárgyi bizonyítékunk ehhez a dátumhoz a tulajdonunkban levő egyik úrvacsorai kelyhünk amely 1614-ből való. Amikor a gyülekezet ötven évvel ezelőtt, Borsos Sándor Nagytiszteletű Úr idején ünnepelte, nov. 22-én, a 350 éves évfordulóját, erre az alkalomra, a világháború alatt megrongálódott kelyhet restaurálták. Ekkor történt a gyülekezet gályarab prédikátora, Szomódi János emléktáblájának az ünnepélyes megáldása is. Az ünnepi istentiszteletek dátumának megegyezése merő véletlen egybeesés volt, vagy úgy is értelmezhetnénk, hogy ez is, a jó Isten érdekes vezetésének a bizonyítéka. Az ünnepi istentiszteletet köszöntéssel, igeolvasással és imádsággal, Máté László Esperes Úr nyitotta meg, a 84-ik Zsoltár alapján az Igét Steinbach József Püspök Úr hirdette, ráfelelő imádságot mondott Köntös József Egyházkerületi Főjegyző Úr. Sugárné Damó Márta helyi lelkész köszöntötte a vendégeket. Az ünnepi alkalmat, a gyülekezet erre az alkalomra alakult énekkara, a gyermekek szavalatai, fuvolajáték tette színesebbé. A gyülekezet történetét Gerecsei Zsolt Ácsi lelkipásztor, egyházmegyei levéltáros és lelkészi jegyző ismertette, Sugárné Damó Márta pedig, az erre az alkalomra szervezett gyülekezettörténeti kiállításhoz kapcsolódóan beszélt a gyülekezet közelmúltjáról és jelenéről. A gyülekezetet köszöntötték: Máté László Esperes Úr, Gyimóthy Géza Egyházmegyei Gondnok Úr, László Kálmán Polgármester Úr, és a helyi lelkészek: Szél Éva Evangélikus Lelkésznő és Író Sándor Plébános Úr. A kedves vendégek az istentisztelet után megtekinthették a gyülekezeti teremben felállított, gazdag anyagú, gyülekezettörténeti kiállítást, majd mindenki részt vehetett a faluházban elkészített szeretetvendégségen. Hálát adunk A jó Istennek, hogy gyülekezetünk, évszázadok sok és nehéz megpróbáltatása után, elődeink hite, akarata, reménysége és kitartása által megmaradt, ma is hinni és élni akar. Ösztönzést jelent a múlt számunkra, hogy el ne restüljünk, el ne hanyagoljuk gyülekezetünket. Nem csupán vendégei, néha-néha látogatói akarunk lenni, templomunknak, református közösségünknek, hanem őseinkhez híven, jó gazdái, vigyázói. Köszönjük a kedves vendégeknek, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, eljöttek velünk együtt örülni az Úr színe előtt. Köszönjük az adományokat, köszönünk minden segítséget a kiállítás megvalósításában és a szeretetvendégség elkészítésében. Az Úr őrizze továbbra is mindnyájunk életét! Áldott adventi készülődést kívánunk a kedves olvasóknak, minden gyülekezetnek! Áldás, békesség! Sugárné Damó Márta lelkész.

2 XVIII. évfolyam 12. szám 2. Advent 2. vasárnapja: az élet egységének harmóniája Igazak voltak mindketten Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. (Lukács 1, 6) Zakariásról és Erzsébetről, akikről az első igazi adventi történet szól Lukács evangéliumában, azt mondja az ige, hogy igazak, kegyesek voltak. Öreg korukban is. Vagy talán öreg korukig? Az egészen egyértelmű, hogy Gábriel angyal megjelenése, a nekik tett ígéret elhangzása előtt is. Advent kezdete előtt is. Ilyen az igazán hívő élet, amelyik nemcsak az adventi, ünnepi időszakban válik kegyessé, hanem mindig az. Ma gyakran azt látjuk, hogy az emberek élete részekre szakad, darabokra esik. Van egy évben 48 hét, ami nagyon rossz, sötét, fárasztó, kikészítő, aztán jön 4 adventi hét, ami legyen csillogó, meghitt, feltöltekezésre alkalmas. Az átlagember számára az ünnep, az advent más, mint az év többi része. A hívő élet számára pedig az év, az élet többi része is advent. Ugyanúgy élünk az év többi napján, minden hétköznap és ünnepen, mint ilyenkor is: igyekszünk igaz, kegyes, az Úr akaratát követő életre. Ez az élet egységének harmóniája: mindig Istennel! Ez egyen -egyenként, személyesen is drága kincsünk lehet. De a hívő gyülekezet, a keresztyén közösség kincse is. Éljük és adjuk tovább ezt a harmóniát, mint Zakariás és Erzsébet: örök adventben, mindig Istennel. Az ácsi református oktatásról Október 31-én bensőséges ünnepet ült az ácsi gyülekezet. Igazán megajándékozottak voltunk: dr. Alföldi Kálmán tiszteletbeli presbiterünk elkészítette legújabb könyvét, mely a 19. század elejének református iskoláztatását mutatja be Ácson. Mint az ácsi iskola egykori diákja, sokat köszönhet az itt szolgáló tanítóknak, lelkészeknek. Hatalmas levéltári anyaggyűjtéséből most a 19. század elejének iskolai életét dolgozta fel, sok szemléltető melléklettel: régi iskolai jegyzőkönyvek, diáknévsorok, korabeli tankönyvek fotóival. Kedves Testvéreim! Lapunk megjelenésétől három adventi vasárnap van még karácsonyig. A három vasárnapra egy-egy adventi harmóniát szeretnék továbbadni nektek az igéből: Zakariás pap története alapján. Gerecsei Zsolt Advent 3. vasárnapja: Isten mindenhatóságának harmóniája Miről tudom meg ezt? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. (Lukács 1, 18) Zakariás azt a csodálatos küldetést kapja, hogy aminek a templom mélyén részese lett, azt hozza ki, adja tudtul a világnak. Ez a mi küldetésünk is. De hogyan? Hiszen én már ( mert én a Károli fordításban). Úgy tűnik, hogy itt nincs harmónia, mert a pap, a hívő mégis hitetlen, kicsinyhitű. De nem. Zakariás egyetlen mondattal sem kérdőjelezi meg, hogy Isten megteheti, amit kijelent, ígér. Kérdése, kételye önmagával szemben van. Hogyan fogok én ebbe beleilleszkedni? Hogyan élem meg, hogyan hordozom el, amibe Isten belevon? Hiszen én Soroljuk csak: idős vagyok, beteg vagyok, félénk vagyok, időzavarban szenvedek, stb. stb. stb. Lehet ez egy pap kérdése is: Uram, tudom, hogy te mindent megtehetsz de én ott, ahová állítottál, amire elhívtál, képes leszek-e szolgálni? Lehet egy gyülekezet kérdése is: Uram, te Mindenható vagy, de mi, vajon hogyan tegyünk bizonyságot rólad, hogyan hívjuk, öleljük magunkhoz az embereket, hiszen kicsik vagyunk, fogyunk, kiöregszünk? Hogyan? Úgy, ha az Isten mindenhatóságának harmóniájában élünk, és eljutunk oda, hogy a hiszen én helyett megvalljuk: hiszen TE, TE Uram, megteheted. Adventi koncert Ácson Advent 4. vasárnapja: a közösség harmóniája Az egész nép pedig kint imádkozott várta csodálkozott és megértették. (Lukács 1, 10,21,22) Csak a tényeket kifejező szavakat emeltem ki most. Azokat, amelyek azt mutatják, hogy milyen belső harmóniában él a hívő közösség. Olyan belső titok ez, amit szinte minden gyülekezeti alkalomnál átélünk. Együtt imádkozunk nemcsak az istentisztelet lelkész által vezetett liturgikus imádságaiban, hanem egy szívvel az istentiszteletért, a papért, a testvérekért. Együtt várjuk egymást. A papot, hogy hozza, amit a szentélyben, Istennel való belső közösségében megértett, kijelentésül kapott. A gyülekezeti tagokat, hogy hozzák hitüket, bizonyságtételüket, hogy egymás hite által épülhessünk. Együtt várunk minden alkalommal az áldás erejére. Így minden gyülekezeti alkalom: advent. Együtt csodálkozunk Isten hatalmas dolgain. Azon, hogy évtizedek alatt is új titkot hoz minden vele való találkozás. Együtt csodálkozunk, hogy ki-ki mennyi teher, baj, nyomorúság között is itt van, jön. Megértjük egymást. Minden pap vágyai netovábbja, hogy szavak nélkül is megértsék, hogy ilyen harmóniában éljen a gyülekezettel. És minden gyülekezet belső harmóniája, hogyha hittel megérti tagjai szolgálatát, mozdulatát, mosolyát vagy könnycseppjét. Advent a keresztyén közösségek belső harmóniájának áldott ideje. Ilyenkor felfokozva tapasztaljuk, hogy jó együtt lenni, jó titkok részesévé lenni, jó együtt várakozni. Keresztyén közösség. A gyülekezet? Igen, az is. Meg a párkapcsolat, meg a barátság, meg a család, meg minden közösség, amit átitat a közös imádság, a várakozás, a csodálat, a megértés harmóniája. December 21-én, vasárnap órakor az ácsi református templomban adventi koncertre kerül sor. Közreműködik a gyülekezet énekkara, a zeneiskola tanárai és növendékei, valamint a Ritmus Fúvós Zenekar. Vendégünk lesz Kondorosi Zsuzsa (citera). Aki tud, hozzon magával egy teamécsest! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

3 XVIII. évfolyam 12. szám 3. A Tatai Református Egyházmegyében, november 7. én ismét egy hálaadó napra ébredhettünk. Ugyanis ekkor adtunk hálát és emlékeztünk meg a Vitéz Dinnyés Zsigmond Református Konferencaitelep felújításáról. A meghívott vendégeket, a gyülekezetek képviselőit és a felújításban részt vevő testvéreket, délután 3 órára vártunk a konferenciatelepre. Az ünnepi alkalomra meghívást kapott és igehirdetéssel szolgált Főtiszteletű Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Imádságot mondott Köntös László, egyházkerületi főjegyző úr, ezt követően pedig Nagytiszteletű Szemeti Ferenc tartott beszámolót Vitéz Dinnyés Zsigmond életútjáról. Vitéz Dinnyés Zsigmond végrendeletében a Környei Református Egyházra hagyományozta vagyonát és külön kiemelte, hogy sírját szerény körülmények között gondozza a gyülekezet. Azonban a sírkövét a 60-as években ellopták, így a megmaradt részre egy gránit lapot helyeztünk el, amelyen feltüntettük a nevét, születésének és elhalálozásának éveit. Emellett az épületre egy emléktáblát függesztettünk ki, amely reméljük, emlékeztetheti majd az utókort is Vitéz Dinnyés Zsigmond nagylelkű felajánlására. Az emléktáblát Jákób János protestáns tábori püspök, dandártábornok és Máté László a Tatai Református egyházmegye esperese leplezte le és mondtak áldást a jelenlévő hálaadó gyülekezetre. A hálaadó istentisztelet után, a meghívott vendégek körbejárhatták, szemügyre vehették az immáron felújított épületet. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult, amelyet a Környei református gyülekezet asszonyai készítettek elő számunkra. A megújult konferenciatelep ajtaja ezután is nyitva áll minden kedves érdeklődő, látogató, vagy vendég előtt. Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket is! Schmerl Viktorné Ünnepvárás Sötét az este, csillag világol, halvány a fénye, tőlünk, oly távol. Meleg szobában meghitt homályban, együtt a család ünnepi lázban. Lobban a gyertya, rebben a lángja, dobban a szívünk, Jézusra várva. Friss fenyőillat árad a légben, békesség légyen az ember szívében. Bakonysárkány, novemberében Nagy Péter lelkipásztor november 21-én az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság és az Ácsi Református Egyház közös programot tartott, melyen az 1. világháborúra emlékeztek. A köszöntés után Gerencsér Tamara 6. osztályos tanuló szavalatát hallgattuk meg. Fehér Csaba volt az est előadója, aki a felvidékről érkezett, az ottani magyar kereszténydemokrata szövetség elnöke. A felvidéki magyarság harcosaként főként a kitelepítések történetével foglalkozik, e témában készült kiállítási anyagát Brüsszelben is bemutatta, jelenleg Várpalotán látható. Előadásában az 1. világháború kitörésének geopolitikai okairól, összefüggéseiről beszélt. A nagyhatalmak világfelosztó törekvéseit, az ezek során kialakult érdekszövetségeket, illetve azok változásait szemléletesen mutatta be, térképek segítségével. Előadása után Kalla Sándor Mátyás, a győri evangélikus gimnázium hallgatója szavalta el Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versét. A jelenlévők ezután átvonultak a gyülekezeti terembe, ahol Legát István komáromi gyűjtő kiállítását nézték meg. Legát István Komáromban él, és a város neves helytörténésze, hatalmas gyűjteménnyel rendelkezik. Kiállított anyagában fegyverek, kitüntetések, fotók, és a tábori életet bemutató tárgyak szerepeltek. Csajkától sisakokon, lövészároképítőeszközökön keresztül kulacsokig, katonai hátizsákig (borjú) mindenfélét láthattak az érdeklődők. Külön érdekesség volt a hadikórházat bemutató részleg, orvosi műszerekkel, fertőtlenítős üvegekkel, egy eredeti kórház-táblával, valamint a kórházi életet bemutató képeslapokkal, fényképekkel. Berendeztünk egy kis sarkot, ami a hátországot, a honvédeket hazaváró családok otthonát idézte fel. Ácsi katonák fényképei, 1915-ös újság, háború idején mondandó imádság, a frontról hazaküldött levelezőlapok és korabeli tárgyak idézték a szeretteikért aggódók életét. A két rendező közösség terve, hogy a háborúról minden évben más-más szemszögből emlékezünk, újabb epizódokat felelevenítve, közben összegyűjtve és archiválva a helyben fennmaradt emlékeket. Gerecsei Zsolt

4 XVIII. évfolyam 12. szám 4. Emlékezetnek okáért - Zsoldos Márton lelkész visszaemlékezése a tárkányi református templom építésére Tárkány község református gyülekezete a XVIII. század elejétől kezdve létezett kisebb-nagyobb megszakításokkal a pannonhalmi uradalomban. A kis gyülekezet a sokszor kedvezőtlen körülmények ellenére is fenn tudott maradni. Az 1700-as évek végén a reformátusok már a második templomukat szerették volna felépíteni. Az első templom fából készült, hordozható épület volt, melyet a telepes családok építettek. A hagyomány szerint a Töltési Sándor és Farkas Ferenc-féle porták végén állt ben Saigho Benedek, a pannonhalmi főapát elvette a templomot és elűzte a prédikátort. Ezután hosszú ideig nem volt lehetőség az egyház újjászervezésére. II. József 1781-ben kiadott türelmi rendelete sokat segített a protestáns felekezetek helyzetén. Többek között lehetővé tette egyszerű templomok felépítését is. A tárkányiak a feloszlatott bencés rend birtokából 1788-ban vásároltak egy jobbágytelket 377 forintért az új Isten háza számára. A gyülekezet prédikátora a XVIII. század utolsó éveitől kezdve nemes szentgyörgyvölgyi Zsoldos Márton volt 25 esztendőn keresztül: április 3- án az ászári gyülekezetből érkezett és június 28-án bekövetkezett haláláig szolgált. Megkopott kis sírköve mai napig a református temetőben látható, a következő szöveggel: Itt nyugszik Néhai Tiszteletes Te[kintete]s N. J. Szentgyörgyvölgyi Zsoldos Márton Úrnak a Tárkányi Ref[ormata] Ekkl [esi]a 25 Esztendőkig voltt Hű Prédikátorának Hideg teteme. Meghalt június 28-án Életének 63. Esztendejében. Az alábbiakban következő összefoglalás a presbiteri jegyzőkönyvek első kötetében a 20. szám alatt található. Magyar nyelven összeállította Zsoldos Márton prédikátor. A szöveget eredeti helyesírással közöljük, szögletes zárójelben a megértéshez szükséges kiegészítéseket és fordításokat hozzátéve. Emlékezetnek okáért A Tárkányi Reformatum templom épülését meg előző környül állások, melyeket fel jegyezni és a következendő maradéknak irásba által adni Szükségesnek itelt az Ekklésiának akkori Prédikátora Nemes Zsoldos Márton A kit is Ászári Prédikátorságában a Tárkányi Reformata Ekklésia hozzája botsátott Követtyei Kolmár Ferentz akkori Ekklési Curátora [gondnoka] és Szür Mihály által meg kerestetvén, hivta Lelki pásztorának csereképpen Tiszteletes Székely András Uram hejébe. A dolog mind Tekintetes Fő Curator Bőnyi Pázmándi Jósef Ur által approbáltatván [elfogadva]; mind pedig a Venerabilis Tractus [Tekintetes egyházmegyei] gyülésen /: mely akkor Kotson tartatott :/ Tiszteletes T. Szabó János Szőnyi Predikátor és Senior és ugyan Tiszteletes Tudós Hevessi Sámuel Nagy Igmándi Predikátor és Tractus Notariusa [egyházmegye jegyzője] elöl ülések alatt Szent[t]é, jóvá és igen szükségessé hagyattatván, által is költözvén Szent György havának 3dik napjára 1799dik esztendőben. Által jövetelem után egynehány napok mulva el mentem tiszteletére Bábolnai Oeconomiae Director [jószágigazgató] Werbátz Mihály Urhoz jelentést tevén egyszersmind az eránt, hogy Halgatóim templomot Szándékoznának építteni. Melyre nézve instaltunk [kérvényeztünk] is azért, hogy á Méltóságos Uraság a második falu végén lévő tégla kementzéjét méltóztatna egy kevés időre által engedni, hogy az építtéshez téglát süttethessünk. - Tett is rolla a feljebb megnevezett Úr nem tsak ajánlást, hanem á tégla szinnek helyre állitására és más szükséges Szerszámoknak meg szerzésére Költséget is ajánlott, á mint hogy fizetett is az Ekklésának által mintegy 39 fl. [forint] 85 pénzt. Azután tsak hamar időn fel mentünk Sz [ent] Mártonb[a] a Méltóságos Cameralis Administratio [Kamarai Hivatal] Tiszt Uraihoz, nevezetessen Györbe Tekéntetes Praefectus [felügyelő] Nimet Imre Urhoz, á kinek alázatos tiszteletünk mellett midőn á velem lévő Futó Jánossal nyujtottuk volna azon könyörgő levelünket, melyben a Templom épülettye alá való hej ki mérettetéséért, és némü építtéshez szükséges kemény fáért, a Méltóságos Uraság Káti v[agy]. Ilaki erdejéről Könyörögtünk. - Ezen érdemes Uri ember is mind á két rendbeli kérésünkre jó biztató választ adott. A Templom épülettye alá való fundusra [jobbágytelekre] nézve nevezetessen Tissztarto Légradi Imre Ur által ezen indorsatioját [határozatát] közlötte velünk: Hogy mihelyt az Instánsok [Kérelmezők] a Nemes Vármegyétől Testimoniumot [bizonyságlevelet] nyernek az eránt, hogy nékiek az épittés Szabados és Lehetséges; azonnal kész leszen az épület alá alkalmatos fundust [jobbágytelket] ki mérettetni. E szerént szükséges vala magunkat a Nemes Vármegye Tekentetes Consiliarius [Tanácsos] Ghétzy Jósef V[ice] Ispány [alispán] Urnál a ki is [c]sak utána való járásunk után, minden Deputatio [követség] nélkül a tanubizonyság levelet ki adatta Banán Lakó Fő Biró Milkovits Lajos Urnak, a ki is idő jártával Györbe fel akarván a Praefectus [felügyelő] Urhoz küldeni, kérésemre által adta a magunk által lejendő felvitelre. - Ekkor voltam Zsebő Istvánnyal. Ez meg lévén, ki küldötte elégséges instructioval [utasítással] a fellyebb meg nevezett Tiszttartó Urat, ki is á templom hejét 4dik Septemberben ki mérte ott á hol vagyon. - Sőt annak meg bizonyitására, hogy á Méltoságos Uraságnak volna modja benne, kérésünkre intra villanust [szomszédot], fundust [jobbágytelket] is örömöst mutatna, arra való nézve még egy darab gyep is méretett hozzá mely a Tiszteletes Prédikátornak valami kevés veteményre való hely lenne. - Azon már most Ekklésia fundusának [egyház telkének] hossza mérődött 30 ölre, Szélessége pedig 10 ölre; - mely ki mérés a Felséges Kamara tartó Tanátshoz Posonba fel küldetett és ugyan az által meg is erösitetett. Nem volt már egyébb hátra; hanem hogy az épittéshez szükséges készületeket tennénk. - Azért is minek utána az Ekklésiának akkori Curátorának [gondnokának] Kolmár Ferentznek szorgalmatossága a Halgatóknak jó igyekezete által két gödör meszet le oltottunk volna, á fa materiálnak [anyagnak] meg szerzéséröl és a Mester embereknek fel fogadásokrol is szorgalmatoskodtunk. - A mint hogy mindjárt Ferentz napi vásárkor szép számu fenyő szálakat is vettünk Komáromba.

5 XVIII. évfolyam 12. szám 5. Mind ezek Kolmár Ferentz Curátorságának negyedik évében mentek véghez; még az is, hogy az ilaki erdejéről a Méltóságos Uraságnak türhető áron minden Szükséges Kemény fát meg szerezhettünk. Méltó hogy háládatos emlékezetben maradjon á következendő maradéknál az Ekklésia tagjainak buzgó és kész szivből származott alamisnája, melly szerént minnyájan ajánlást tettek arra Áldozó Csütörtökön, azon esztendöben, hogy a Kitöl mi telik örömöst ád ezen Szent végre. Mely Summa, á mint á számtartó könyv mutattya ment az ajánláskor mintegy 570 foréntra. Ezen kívül volt kész pénze az Ekklésiának á fellyebb emlétett Curátora kezénél mintegy 600 foréntya melyből mindjárt a tégla égettetést is, három Kemenztétől fizettük. Ezen idő alatt á Tiszteletes Predikátor háza végiben levő /: Kamara már most :/ épület volt az Isteni tiszteletre való hajlék, mely naponként, mind jobban roskadni kezdett. Azután á Tavasz el közelgetvén, Gergely napkor az egy számadó v[agy]. Gondviselő Curátor hejébe kettőt választottunk, u[gy]. m [int]. Nemes Farkas Györgyöt Számadóul Idősb Szabó Andrást pedig melléje Segittő Curátorul. A Kőmíves Mestert Tatába meg fogadtuk, és Mártius utolsó napjába el is hozattuk, le tévén ugyan azon nap templomunk fundátumát [alapját], melynek építtésében az Isten áldására és Segedelme után, á most mindjárt említett Curátorainknak közbenjárása és hűséges fáradozása úgy nem különben az Ekklésiához tartozó Isten népének buzgó jó igyekezete által annyira mentünk, hogy öt hónapok el forgása alatt templomunk tornyunk mindenestöl fogva el készülvén, utolsó Augustusban a minden Helységekből körülöttünk öszve gyült Sokaság tisztesség tételével fel is szenteltük. Az első Tanittó volt T. T. Hevessy Sámuel Ura[m] N. Igmándi Prédikátor /: a kinek a Tárkányiak árvaságokban pásztorsága alatt voltak :/ és Tractus Nótáriussa [egyházmegye jegyzője]. Taníttásának fundamentumául [alapjául] vévén: 1. Kron. 29:16, 17, 18. A második Tanitást én magam vittem végre, matériául [alapul] adván magamnak és Halgatóimnak, sőt az egész templom szentelő sokasag[na]k azt a mi vagyon Zak. IV. 7. verse utolsó czikkelyében: Hála légyen, hála légyen Istennek. A Templom szentelésen meg jelent T. T. Atyák: - T. T. Senior Szabó János Ur és Szőnyi Prédikátor - Generalis Not[arius] Tóth Pál Ur és Átsi Pred[ikátor] - Tractus Not[arius] Hevessi Sámuel és N. Igmándi Pred[ikátor] - Tetsi Pál Dadi Pred[ikátor] - Hevesi Pál Motsai Pred[ikátor] - Balogh István Banai Pred[ikátor] - m. Tott Jósef Kömlődi Pred[ikátor] - Pados János Tápi Pred[ikátor] - Vetsei Miklós Kotsi Pred[ikátor] - Komáromi István Csepi Predikátor - Bernát István Pázmándi Pred[ikátor] - Györi Imre Tarjányi Predikátor - Monus István Szendi Predikátor Áts Mesterünk volt Witl Simon Kisbérről. - Lakatos és asztalos Mester volt Komáromból. A torony alatt álló márvány kő ajtó ragasztót Nemes Farkas György önként való indulattyából és az Isten házához való buzgóságából tsinaltatta. Legyenek háládatos emlékezetben a követekezendő maradék előtt, mind azok, á kik kisebb v[agy]. Nagyobb részben jóltevői voltak, á körülöttünk fel épült élő Isten templomának, és legyen mind évilági életre tartozó jókkal; mind pedig az élet után boldog örök élettel meg jutalmaztatva alamisnájok. Bene László, Tárkány Az átadás augusztus 9-én volt. A Darányi Ignác terv keretében a Bakonyalja Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület támogatásával 15 millió Ft támogatást nyert önkormányzati irányítás és előfinanszírozás mellett a Császár Községért Alapítvány a ravatalozó külső felújítására és előtető építésére. A belső felújítás az alapítványnak befolyt 1 %-okokból és az önkormányzati tisztségviselők (előző és jelenlegi testület tagjai) tiszteletdíjából valósult meg. A székely kaput az önkormányzat újíttatta fel. A parkoló területét ingyenesen sikerült megszerezni. A parkosítás ugyancsak a START közmunkaprogram része volt 100% -os Belügyminisztériumi finanszírozással. A padokhoz a faanyagot Szarka Gyulának köszönhetjük, a belső bútorzat cseréje a Batin-Glória Kegyeleti Kft ajándéka volt. Köszönjük Lődi Dénesnek az anyagi segítséget A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke, Popovics György méltatta az elkészült fejlesztést. A polgármester és az alapítvány elnökének beszéde után a kivitelező Korintosz Kft ügyvezetője köszönte meg a bizalmat, amit a cégükbe vetettek, majd az egyházak vezetői megáldották, megszentelték az épületet, s az ökomenikus énekkar éneke után Bíró Adél gyönyörű szavalata zárta az eseményt. Beke Gyöngyi, polgármester

6 XVIII. évfolyam 12. szám 6. Október 11-én 46 fővel indultunk Császárról Burgenlandba, az immár hagyományos őszi kirándulásra. Természetesen velünk tartottak most is a vérteskethelyi testvérek. Úti célunk első állomása Güssing, vagyis Németújvár volt. Németújvár a Batthyány család ősi fészke. Kihagyhatatlan látnivalókkal. III. Béla királyunk építtette a nyugati határ védelmére- már a tatárok ellen ben. A meredek vulkáni kúpon álló rendkívül impozáns várat ben -II.Lajos király a törökök elleni harcokban való részvételének elismeréséért ajándékozta Batthyány Ferencnek. A várat ellenség sohasem tudta bevenni ben a reformáció hatására Batthyány Boldizsár elűzte az ágostonrendi szerzeteseket, kolostorukat a protestánsoknak adta. Batthyány Ádám viszont visszatért a katolikus hítre és 1648-ban a ferences atyáknak adta át a kolostort. A várba kövezett, meredek szerpentin út és sok-sok lépcső vezet fel. Az akadály leküzdésére 36-an vállalkoztak. Az ódon falak nagyszerű gyűjteményeket őríznek. A történelmi-családi arcképcsarnok mellett láthatók a vadászati emlékek és trófeák. A güssingi vasgyártás régi termékei, vaskályhák minden méretben és alakban. Szekrény méretű, kézzel tekerős pénztárgép, régi sakk készlet. Itt látható Európa legrégebbi orgonája, melyen Mozart is játszott egykoron. A vár harangtornyából őszi színekben pompázó panoráma tárult a látogatók elé, mely kárpótolt a lépcsőzésért. A lent maradottak sem unatkoztak. A téren állt egy szökőkút. Nagy, vörös kőből épült. Talán 1000 lukból is folyt a víz belőle, simára csiszolva már a követ. Megérkezett egy külföldi busz. A leszálló turisták libasorban a kúthoz mentek. Egyik kezükkel végig simították a vizes követ, másik kezükkel letörölték a vizes kezüket. Sajnos nem tudtuk meg, hogy mit jelent a szertartás. Buszra szállva, elindultunk jövetelünk második állomása felé, Felsőőrre (Oberwart). A felsőőri magyar református gyülekezet lelkipásztora, Nagytiszteletű Gúthy László fogadott Bennünket. A szépen rendben tartott templomban meghallgattuk a templom építésének történetét, a gyülekezeti élet mindennapjait. Megtudtuk, hogy a liturgia több nyelven zajlik. Nagytiszteletű Úrnak átadtuk jelképes ajándékunkat, a Nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyeret és bort. A templomból a gyülekezeti terembe mentünk, mely egyben színházként is működik. Gúthy Tiszteletes Úr által írt és rendezett darabokat adnak elő konfirmált fiatalok. A tartalmas gyülekezeti munka bemutatása után, a kaláccsal, kávéval, üdítővel terített asztalhoz invitálta társaságunkat Nagytiszteletű Úr. Megköszöntük a szívélyes fogadtatást és elbúcsúztunk vendéglátónktól és egyben az Őrvidéktől is. Útban hazafelé, Szombathelyen fogyasztottuk el finom vacsoránkat. Hála Istennek, nagyon szép időnk volt a kirándulásra, jól éreztük Magunkat a nap során. Reméljük jövőre is útra kelhetünk, újabb szép helyek megismerésére! Köszönet Juhász Róbert Tiszteletes Úrnak a kirándulás megszervezéséért. Köszönjük a sofőrnek is, hogy odavissza biztos kézzel vezette buszunkat. A Hit,Remény és Szeretet el ne hagyjon Minket! Áldás, Békességgel: Kovács Ferencné Császár Schmerl Viktorné Betlehem Betlehemnek városában szállást kér két fáradt ember, Jézus születését várva, menedéket sehol nem lel. Távol minden csillogástól, állatoknak hajlékában, városszéli istállócska lesz éjszakai szállása. Pásztor népnek csillagfénye mutat utat Betlehembe, állatok közt a jászolban rátalálnak a Kisdedre. Ajándékul mit hozhattak? Hiszen nekik semmi sincsen. Békességel, áhítattal dicsőitik az Úr Istent. Ember ébredj, tárd ki szíved! Áradjon mindenütt szeretet. Tiszta szívvel s buzgó hittel imádd az isteni Gyermeket! Bakonysárkány, november havában

7 XVIII. évfolyam 12. szám 7. Karácsonyi József Kedves Gyerekek! Advent idején, karácsonykor Jézus családját, a szent családot gyakran emlegetjük, látjuk is képeslapokon, festményeken. Gyakran beszélünk Máriáról, Jézus édesanyjáról, aki csodálatos módon szülte meg Isten Fiát. Józsefről, az apáról azonban kevesebbet tudunk. Amikor hittanórákon beszélünk róla, előfordul, hogy belekeveredünk: Jézus apja József, de nem is az igazi apja, mert Isten volt az igazi apja, és József csak nevelte Most ezért egy kicsit forduljunk József felé, és nézzük meg az ő alakját! Sok olyan gyerek van, akinek az apukája ritkábban van otthon, mint az anyukája. Mert esetleg apa reggel elmegy és csak este jön haza, vagy nem is jön haza minden nap, mert messze, vagy épp külföldön dolgozik. Van, akinek csak hétvégén jön haza az apukája. Egy ilyen lánytól hallottam, hogy ő nagyon szereti az apukáját, épp azért, mert ritkábban látja. Nos, Jézus földi apját, Józsefet is ritkábban látjuk a karácsonyi történetben, de tudjuk, hogy azért mindig ott van. József-bár a karácsonyi történetben megszoktuk, hogy vándorló, szállást kérő, istállóval is megelégedő férfi, mégis herceg. Legalább is a mai fogalmaink szerint. Ugyanis azt mondja róla a Biblia, hogy Dávid házából, az egykori híres király utódai közül származik. De a királyságnak vége, a herceg is kétkezi munkás: ács. Bizonyára jól végezte a munkáját, mert mindenki így ismerte: József, az ács. De bizonyára hitben élő is volt (Máté evangélista azt mondja: igaz ember), mert Isten meglátta benne, akire rábízhatja a Dávidnak régen tett ígéretet: örök király származik utódai közül. József nagyon szerette Máriát, a menyasszonyát is. Ezért is akarta titokban elbocsátani, amikor kiderült, hogy Mária gyermeket vár. Nem akarta szégyenbe hozni. Így ő is kapott angyali látogatást. Isten hozzá is küldött angyalt, hogy bíztassa: ne küldje el menyasszonyát, mert Isten választotta ki. Sőt, a fiút nevezze el Jézusnak. Isten ezzel rá (is) bízta egyszülött Fiát. És József jó nevelőnek bizonyult. Hűséggel és gyengédséggel kísérte Máriát, amikor Betlehembe mentek. A pásztorok előtt egy szép kép jelent meg az istállóban: ott látták Máriát, mellette Józsefet a jászol mellett. Vállalta és szerette menyasszonyát, majd feleségét, és az Istentől kapott Fiút. Engedelmesen elnevezte Jézusnak. Óvta őket, mikor Heródes meg akarta ölni a gyermeket: elmenekítette Egyiptomba. Hazatértek a veszély elmúltával, Názáretben telepedtek le. Színezd ki a képet Reményik Sándor szép verset írt Józsefről, aminek részletét itt olvashatod. Meg is tanulhatod! Reményik Sándor: József, az ács, az Istennel beszél Magasságos, Te tudod: nehéz ez az apaság, Amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, - és mégsem az vagyok. Ez a gyermek... ha szemébe tekintek, Benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anyja szemei s a Te szemeid, Istenem, a Te szemeid azok. Gyönyörűséges és szörnyű szemek, Oly ismerősek, s oly idegenek... Ez az ács-műhely... ezek a forgácsok... Mit tehettem érte?... mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, Mégis rá fogják majd a kalapácsot. Úgy félek: mi lesz? Most is ki tudja, merre kóborog, Tekintetétől tüzet fog a műhely, Tüzet a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt véle Egyiptomba futni S azután is óvni a lépteit, Fel a templomig, Jeruzsálemig, Míg egyszer elmaradt... Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja Borzolta szürkülő szakállamat, Ezüst nyomot hagyott már akkor is, Komoly nyomot parányi rózsaujja. S most olyan más az útja... Vezetném és Ő vezet engemet. Csak azt tudom, a Te utadon jár, Magasságos, De ki tudja a Te ösvényedet? Te vagy az atyja, - én senki vagyok, Az Evangéliumban hallgatok, S hallgat rólam az Evangélium. Mint hívő ember, bemutatta fiát a templomban Istennek, és amikor Jézus tizenkét éves lett, újra magukkal vitték Jeruzsálembe, a templomba. Amikor Jézus ottmaradt, és hazafelé nem találták, kétségbe esve kereste ő is, amíg meg nem látták a papok és írástudók között. Bár József egyszer sem szólal meg a történetekben, és Jézus gyermekkora után többet nem hallunk róla, mégis megláthatunk benne egy férfit, egy apát, akit a szeretet és Isten iránti engedelmesség vezetett. Igazi nagy ajándék egy ilyen apa, és igazán nagy áldás, ha a mai kisfiúkból ilyen jó felnőttek, apák lesznek majd. Isten segít ebben mindig! Bátran kövessük útmutatását! Gerecsei Judit

8 XVIII. évfolyam 12. szám 8. Nézz Jézusra címmel evangélizációs hét volt Kisbéren és Ászáron novemberében, ahol Tariska Zoltán nyugalmazott péceli lelkipásztor hirdette az örömhírt. Nem csak kisbériek, hanem a környező települések lakói közül is többen kíváncsiak voltak arra, hogy hol lehet ma Jézus Krisztussal találkozni. A súlyos cukorbetegségben szenvedő lelkipásztor bizonyságot tett arról, hogy minden nap örömmel néz fel Jézusra és beszélget imádságban azzal a Krisztussal, aki életét megváltotta, megmentette és megtartotta. Arra biztatta hallgatóit, hogy bátran forduljanak Jézushoz kegyelmes bűnbocsánatért és a bibliai vakon született férfi, Mózes és népe, Ábrahám és Zákeus példáját követve bízzák rá életüket és minden napjukat ezt vallva: Azért mi is, akiket a bizonyságok ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Zsid 12,1-2 A hét éneke ma is fülében cseng a hallgatóságnak: Irgalmas Jézusunk keble és karja, Hű szíve tárva vár, várva vár rég. Mért veszne életed ott a viharba, Bár az üdv réve int hívón feléd. Jézus úgy szólongat: Jöjj hozzám, jöjj el! Bűnterhelt szívedet add nekem át! Jól tennéd-é, ha nem hallgatnál arra, Ki érted áldozta önnönmagát? Ő békéltette meg mind e világot, Életén nyerte meg váltságodat. Szögektől átjárva függött a fán ott, S lett mindünk bűnéért szent áldozat. Vérivel törli el mind a mi vétkünk, Golgota fáján az ítéletet, Ő, a Bíró halt meg önmaga értünk, S immár az üdvösség miénk lehet. Indulj hát bűnös, és vedd a kegyelmet! Téged az irgalom bősége vár. Míg régi Ádámod bűnben veszteglett, Ím, az új boldogan, megváltva jár. Mért térne vissza a rab, ha szabad lett, Önként rabéletre szánva magát? Nem, inkább zenjük kegyelmes Atyánknak Szívből a hála, a hála dalát! Hűséges Úr, lelkem jegyese, Jézus! Váltságod, érdemed mind az enyém. És Te sajátodnak ismersz el mindig, Ezt hiszem, s boldogan áldalak én. Kárhozat útjáról hívtál ki engem, El többé senki sem ítélhet már, Ujjongó énekkel egyre csak zengem: Vége a rabságnak, száll a madár! Szász Lídia Dóra Ács: megkeresztelték: Rosta Sárát, eltemették: Buzás Jánost Bana-Bábolna: megkereszteltük: Schöner Esztert és Petőcz Olivér Krisztiánt Bokod: megkereszteltük Modrián-Rausch Gergőt és Kéri Kamillát Dad: házasságukra Isten áldását kérte: Kovács Gergő és Kunkli Katalin végső búcsút vettünk: Szücs Bálintné szül. Rokosz Erzsébettől Kisbér: megkereszteltük: Cséve Pannát Kömlőd: eltemették id. Kókai Lajost, Sulyok Margitot Környe: eltemettük Októberben: Venter Józsefnét Oroszlány: megkereszteltük Pintér Erik Róbertet eltemettük Októberben: Dr.Kaestnerné Katonka Ágnest, Kozma Ilonát, Novemberben: Berzovicz Istvánt, Bandi Andrást Réde: eltemették Varga Józsefet; Nagy Gusztávot; Ruzsovits Pálnét; Horváth Jánosnét; Herman Lászlót Megkeresztelték: Gercsó Tamarát; Varga Doriánt; Dobos Rebekát; Molnár Kincsi Csinszkát Újságunkat hirdetőinknek és alapítványunk támogatóinak köszönhetően ingyenesen juttatjuk el olvasóinkhoz! Hét Határ Református hitéleti lap. Megjelenik minden hónap első vasárnapján Ács, Ászár,Bana, Bábolna Bokod, Csép, Császár, Dad, Ete, Kisigmánd, Kisbér, Kömlőd, Környe, Környebánya, Nagyigmánd, Oroszlány, Réde, Vérteskethely, Szákszend, Tárkány reformátusai közt Kiadó: Közelebb Egymáshoz Alapítvány 2941 Ács, Fő u. 71. Felelős kiadó: Gerecsei Zsolt elnök Szerkesztőség: 2853 Kömlőd, Perczel u. 26. tel.: 06-34/ fax.: 06-34/ Felelős szerkesztő: Bogáth István .: Nyomtatás: MONTÁZS Press Kft. Oroszlány tel.: 20/ Molnár Ferenc ügyvezető Internet elérhetőség: ISSN

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Református hitéleti lap XVII. évfolyam 2. szám 2013. február

Református hitéleti lap XVII. évfolyam 2. szám 2013. február Református hitéleti lap XVII. évfolyam 2. szám 2013. február A 100. zsoltár egy Istent dicsérő énekblokk lezárása, mondhatni záróakkordja. Hálaadással és örömmel áll meg az ő alkotója előtt. Úgy örül,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS Magyarbánhegyesi HAVILAP III. évfolyam 1. szám - 2015.január MOTTÓ: A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében. - ELEANOR ROOSEVELT - Minden kedves magyarbánhegyesi lakosnak egészségben,

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó?

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó? AZ UTOLSÓ OLDAL 12 A L K A L M A I N K Istentiszteletek: Hétközi Istentisztelet 2008-tól: Gyerekistentisztelet: Bibliaórák: Énekkari próba: Zenekari próba: Foci fiatalokkal: 2007. november I. évfolyam

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Partium földi buszkirándulás gyülekeztünk csoportjával (Zarándoklat és tiszteletadás nemzetünk nagyjainak emlékhelyeinél)

Partium földi buszkirándulás gyülekeztünk csoportjával (Zarándoklat és tiszteletadás nemzetünk nagyjainak emlékhelyeinél) Partium földi buszkirándulás gyülekeztünk csoportjával (Zarándoklat és tiszteletadás nemzetünk nagyjainak emlékhelyeinél) Románia határához érve, majd azt kevés várakozás után átlépve az első, amit jó

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben