Református hitéleti lap XVIII. évfolyam 12. szám december. szavalatai, fuvolajáték tette színesebbé.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Református hitéleti lap XVIII. évfolyam 12. szám 2014. december. szavalatai, fuvolajáték tette színesebbé."

Átírás

1 Református hitéleti lap XVIII. évfolyam 12. szám december A jó Isten iránti hálával tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy gyülekezetünk november 22-én ünnepelhette megalakulásának 400 éves évfordulóját. Tárgyi bizonyítékunk ehhez a dátumhoz a tulajdonunkban levő egyik úrvacsorai kelyhünk amely 1614-ből való. Amikor a gyülekezet ötven évvel ezelőtt, Borsos Sándor Nagytiszteletű Úr idején ünnepelte, nov. 22-én, a 350 éves évfordulóját, erre az alkalomra, a világháború alatt megrongálódott kelyhet restaurálták. Ekkor történt a gyülekezet gályarab prédikátora, Szomódi János emléktáblájának az ünnepélyes megáldása is. Az ünnepi istentiszteletek dátumának megegyezése merő véletlen egybeesés volt, vagy úgy is értelmezhetnénk, hogy ez is, a jó Isten érdekes vezetésének a bizonyítéka. Az ünnepi istentiszteletet köszöntéssel, igeolvasással és imádsággal, Máté László Esperes Úr nyitotta meg, a 84-ik Zsoltár alapján az Igét Steinbach József Püspök Úr hirdette, ráfelelő imádságot mondott Köntös József Egyházkerületi Főjegyző Úr. Sugárné Damó Márta helyi lelkész köszöntötte a vendégeket. Az ünnepi alkalmat, a gyülekezet erre az alkalomra alakult énekkara, a gyermekek szavalatai, fuvolajáték tette színesebbé. A gyülekezet történetét Gerecsei Zsolt Ácsi lelkipásztor, egyházmegyei levéltáros és lelkészi jegyző ismertette, Sugárné Damó Márta pedig, az erre az alkalomra szervezett gyülekezettörténeti kiállításhoz kapcsolódóan beszélt a gyülekezet közelmúltjáról és jelenéről. A gyülekezetet köszöntötték: Máté László Esperes Úr, Gyimóthy Géza Egyházmegyei Gondnok Úr, László Kálmán Polgármester Úr, és a helyi lelkészek: Szél Éva Evangélikus Lelkésznő és Író Sándor Plébános Úr. A kedves vendégek az istentisztelet után megtekinthették a gyülekezeti teremben felállított, gazdag anyagú, gyülekezettörténeti kiállítást, majd mindenki részt vehetett a faluházban elkészített szeretetvendégségen. Hálát adunk A jó Istennek, hogy gyülekezetünk, évszázadok sok és nehéz megpróbáltatása után, elődeink hite, akarata, reménysége és kitartása által megmaradt, ma is hinni és élni akar. Ösztönzést jelent a múlt számunkra, hogy el ne restüljünk, el ne hanyagoljuk gyülekezetünket. Nem csupán vendégei, néha-néha látogatói akarunk lenni, templomunknak, református közösségünknek, hanem őseinkhez híven, jó gazdái, vigyázói. Köszönjük a kedves vendégeknek, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, eljöttek velünk együtt örülni az Úr színe előtt. Köszönjük az adományokat, köszönünk minden segítséget a kiállítás megvalósításában és a szeretetvendégség elkészítésében. Az Úr őrizze továbbra is mindnyájunk életét! Áldott adventi készülődést kívánunk a kedves olvasóknak, minden gyülekezetnek! Áldás, békesség! Sugárné Damó Márta lelkész.

2 XVIII. évfolyam 12. szám 2. Advent 2. vasárnapja: az élet egységének harmóniája Igazak voltak mindketten Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. (Lukács 1, 6) Zakariásról és Erzsébetről, akikről az első igazi adventi történet szól Lukács evangéliumában, azt mondja az ige, hogy igazak, kegyesek voltak. Öreg korukban is. Vagy talán öreg korukig? Az egészen egyértelmű, hogy Gábriel angyal megjelenése, a nekik tett ígéret elhangzása előtt is. Advent kezdete előtt is. Ilyen az igazán hívő élet, amelyik nemcsak az adventi, ünnepi időszakban válik kegyessé, hanem mindig az. Ma gyakran azt látjuk, hogy az emberek élete részekre szakad, darabokra esik. Van egy évben 48 hét, ami nagyon rossz, sötét, fárasztó, kikészítő, aztán jön 4 adventi hét, ami legyen csillogó, meghitt, feltöltekezésre alkalmas. Az átlagember számára az ünnep, az advent más, mint az év többi része. A hívő élet számára pedig az év, az élet többi része is advent. Ugyanúgy élünk az év többi napján, minden hétköznap és ünnepen, mint ilyenkor is: igyekszünk igaz, kegyes, az Úr akaratát követő életre. Ez az élet egységének harmóniája: mindig Istennel! Ez egyen -egyenként, személyesen is drága kincsünk lehet. De a hívő gyülekezet, a keresztyén közösség kincse is. Éljük és adjuk tovább ezt a harmóniát, mint Zakariás és Erzsébet: örök adventben, mindig Istennel. Az ácsi református oktatásról Október 31-én bensőséges ünnepet ült az ácsi gyülekezet. Igazán megajándékozottak voltunk: dr. Alföldi Kálmán tiszteletbeli presbiterünk elkészítette legújabb könyvét, mely a 19. század elejének református iskoláztatását mutatja be Ácson. Mint az ácsi iskola egykori diákja, sokat köszönhet az itt szolgáló tanítóknak, lelkészeknek. Hatalmas levéltári anyaggyűjtéséből most a 19. század elejének iskolai életét dolgozta fel, sok szemléltető melléklettel: régi iskolai jegyzőkönyvek, diáknévsorok, korabeli tankönyvek fotóival. Kedves Testvéreim! Lapunk megjelenésétől három adventi vasárnap van még karácsonyig. A három vasárnapra egy-egy adventi harmóniát szeretnék továbbadni nektek az igéből: Zakariás pap története alapján. Gerecsei Zsolt Advent 3. vasárnapja: Isten mindenhatóságának harmóniája Miről tudom meg ezt? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. (Lukács 1, 18) Zakariás azt a csodálatos küldetést kapja, hogy aminek a templom mélyén részese lett, azt hozza ki, adja tudtul a világnak. Ez a mi küldetésünk is. De hogyan? Hiszen én már ( mert én a Károli fordításban). Úgy tűnik, hogy itt nincs harmónia, mert a pap, a hívő mégis hitetlen, kicsinyhitű. De nem. Zakariás egyetlen mondattal sem kérdőjelezi meg, hogy Isten megteheti, amit kijelent, ígér. Kérdése, kételye önmagával szemben van. Hogyan fogok én ebbe beleilleszkedni? Hogyan élem meg, hogyan hordozom el, amibe Isten belevon? Hiszen én Soroljuk csak: idős vagyok, beteg vagyok, félénk vagyok, időzavarban szenvedek, stb. stb. stb. Lehet ez egy pap kérdése is: Uram, tudom, hogy te mindent megtehetsz de én ott, ahová állítottál, amire elhívtál, képes leszek-e szolgálni? Lehet egy gyülekezet kérdése is: Uram, te Mindenható vagy, de mi, vajon hogyan tegyünk bizonyságot rólad, hogyan hívjuk, öleljük magunkhoz az embereket, hiszen kicsik vagyunk, fogyunk, kiöregszünk? Hogyan? Úgy, ha az Isten mindenhatóságának harmóniájában élünk, és eljutunk oda, hogy a hiszen én helyett megvalljuk: hiszen TE, TE Uram, megteheted. Adventi koncert Ácson Advent 4. vasárnapja: a közösség harmóniája Az egész nép pedig kint imádkozott várta csodálkozott és megértették. (Lukács 1, 10,21,22) Csak a tényeket kifejező szavakat emeltem ki most. Azokat, amelyek azt mutatják, hogy milyen belső harmóniában él a hívő közösség. Olyan belső titok ez, amit szinte minden gyülekezeti alkalomnál átélünk. Együtt imádkozunk nemcsak az istentisztelet lelkész által vezetett liturgikus imádságaiban, hanem egy szívvel az istentiszteletért, a papért, a testvérekért. Együtt várjuk egymást. A papot, hogy hozza, amit a szentélyben, Istennel való belső közösségében megértett, kijelentésül kapott. A gyülekezeti tagokat, hogy hozzák hitüket, bizonyságtételüket, hogy egymás hite által épülhessünk. Együtt várunk minden alkalommal az áldás erejére. Így minden gyülekezeti alkalom: advent. Együtt csodálkozunk Isten hatalmas dolgain. Azon, hogy évtizedek alatt is új titkot hoz minden vele való találkozás. Együtt csodálkozunk, hogy ki-ki mennyi teher, baj, nyomorúság között is itt van, jön. Megértjük egymást. Minden pap vágyai netovábbja, hogy szavak nélkül is megértsék, hogy ilyen harmóniában éljen a gyülekezettel. És minden gyülekezet belső harmóniája, hogyha hittel megérti tagjai szolgálatát, mozdulatát, mosolyát vagy könnycseppjét. Advent a keresztyén közösségek belső harmóniájának áldott ideje. Ilyenkor felfokozva tapasztaljuk, hogy jó együtt lenni, jó titkok részesévé lenni, jó együtt várakozni. Keresztyén közösség. A gyülekezet? Igen, az is. Meg a párkapcsolat, meg a barátság, meg a család, meg minden közösség, amit átitat a közös imádság, a várakozás, a csodálat, a megértés harmóniája. December 21-én, vasárnap órakor az ácsi református templomban adventi koncertre kerül sor. Közreműködik a gyülekezet énekkara, a zeneiskola tanárai és növendékei, valamint a Ritmus Fúvós Zenekar. Vendégünk lesz Kondorosi Zsuzsa (citera). Aki tud, hozzon magával egy teamécsest! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

3 XVIII. évfolyam 12. szám 3. A Tatai Református Egyházmegyében, november 7. én ismét egy hálaadó napra ébredhettünk. Ugyanis ekkor adtunk hálát és emlékeztünk meg a Vitéz Dinnyés Zsigmond Református Konferencaitelep felújításáról. A meghívott vendégeket, a gyülekezetek képviselőit és a felújításban részt vevő testvéreket, délután 3 órára vártunk a konferenciatelepre. Az ünnepi alkalomra meghívást kapott és igehirdetéssel szolgált Főtiszteletű Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Imádságot mondott Köntös László, egyházkerületi főjegyző úr, ezt követően pedig Nagytiszteletű Szemeti Ferenc tartott beszámolót Vitéz Dinnyés Zsigmond életútjáról. Vitéz Dinnyés Zsigmond végrendeletében a Környei Református Egyházra hagyományozta vagyonát és külön kiemelte, hogy sírját szerény körülmények között gondozza a gyülekezet. Azonban a sírkövét a 60-as években ellopták, így a megmaradt részre egy gránit lapot helyeztünk el, amelyen feltüntettük a nevét, születésének és elhalálozásának éveit. Emellett az épületre egy emléktáblát függesztettünk ki, amely reméljük, emlékeztetheti majd az utókort is Vitéz Dinnyés Zsigmond nagylelkű felajánlására. Az emléktáblát Jákób János protestáns tábori püspök, dandártábornok és Máté László a Tatai Református egyházmegye esperese leplezte le és mondtak áldást a jelenlévő hálaadó gyülekezetre. A hálaadó istentisztelet után, a meghívott vendégek körbejárhatták, szemügyre vehették az immáron felújított épületet. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult, amelyet a Környei református gyülekezet asszonyai készítettek elő számunkra. A megújult konferenciatelep ajtaja ezután is nyitva áll minden kedves érdeklődő, látogató, vagy vendég előtt. Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket is! Schmerl Viktorné Ünnepvárás Sötét az este, csillag világol, halvány a fénye, tőlünk, oly távol. Meleg szobában meghitt homályban, együtt a család ünnepi lázban. Lobban a gyertya, rebben a lángja, dobban a szívünk, Jézusra várva. Friss fenyőillat árad a légben, békesség légyen az ember szívében. Bakonysárkány, novemberében Nagy Péter lelkipásztor november 21-én az Ácsi Kossuth Lajos Asztaltársaság és az Ácsi Református Egyház közös programot tartott, melyen az 1. világháborúra emlékeztek. A köszöntés után Gerencsér Tamara 6. osztályos tanuló szavalatát hallgattuk meg. Fehér Csaba volt az est előadója, aki a felvidékről érkezett, az ottani magyar kereszténydemokrata szövetség elnöke. A felvidéki magyarság harcosaként főként a kitelepítések történetével foglalkozik, e témában készült kiállítási anyagát Brüsszelben is bemutatta, jelenleg Várpalotán látható. Előadásában az 1. világháború kitörésének geopolitikai okairól, összefüggéseiről beszélt. A nagyhatalmak világfelosztó törekvéseit, az ezek során kialakult érdekszövetségeket, illetve azok változásait szemléletesen mutatta be, térképek segítségével. Előadása után Kalla Sándor Mátyás, a győri evangélikus gimnázium hallgatója szavalta el Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versét. A jelenlévők ezután átvonultak a gyülekezeti terembe, ahol Legát István komáromi gyűjtő kiállítását nézték meg. Legát István Komáromban él, és a város neves helytörténésze, hatalmas gyűjteménnyel rendelkezik. Kiállított anyagában fegyverek, kitüntetések, fotók, és a tábori életet bemutató tárgyak szerepeltek. Csajkától sisakokon, lövészároképítőeszközökön keresztül kulacsokig, katonai hátizsákig (borjú) mindenfélét láthattak az érdeklődők. Külön érdekesség volt a hadikórházat bemutató részleg, orvosi műszerekkel, fertőtlenítős üvegekkel, egy eredeti kórház-táblával, valamint a kórházi életet bemutató képeslapokkal, fényképekkel. Berendeztünk egy kis sarkot, ami a hátországot, a honvédeket hazaváró családok otthonát idézte fel. Ácsi katonák fényképei, 1915-ös újság, háború idején mondandó imádság, a frontról hazaküldött levelezőlapok és korabeli tárgyak idézték a szeretteikért aggódók életét. A két rendező közösség terve, hogy a háborúról minden évben más-más szemszögből emlékezünk, újabb epizódokat felelevenítve, közben összegyűjtve és archiválva a helyben fennmaradt emlékeket. Gerecsei Zsolt

4 XVIII. évfolyam 12. szám 4. Emlékezetnek okáért - Zsoldos Márton lelkész visszaemlékezése a tárkányi református templom építésére Tárkány község református gyülekezete a XVIII. század elejétől kezdve létezett kisebb-nagyobb megszakításokkal a pannonhalmi uradalomban. A kis gyülekezet a sokszor kedvezőtlen körülmények ellenére is fenn tudott maradni. Az 1700-as évek végén a reformátusok már a második templomukat szerették volna felépíteni. Az első templom fából készült, hordozható épület volt, melyet a telepes családok építettek. A hagyomány szerint a Töltési Sándor és Farkas Ferenc-féle porták végén állt ben Saigho Benedek, a pannonhalmi főapát elvette a templomot és elűzte a prédikátort. Ezután hosszú ideig nem volt lehetőség az egyház újjászervezésére. II. József 1781-ben kiadott türelmi rendelete sokat segített a protestáns felekezetek helyzetén. Többek között lehetővé tette egyszerű templomok felépítését is. A tárkányiak a feloszlatott bencés rend birtokából 1788-ban vásároltak egy jobbágytelket 377 forintért az új Isten háza számára. A gyülekezet prédikátora a XVIII. század utolsó éveitől kezdve nemes szentgyörgyvölgyi Zsoldos Márton volt 25 esztendőn keresztül: április 3- án az ászári gyülekezetből érkezett és június 28-án bekövetkezett haláláig szolgált. Megkopott kis sírköve mai napig a református temetőben látható, a következő szöveggel: Itt nyugszik Néhai Tiszteletes Te[kintete]s N. J. Szentgyörgyvölgyi Zsoldos Márton Úrnak a Tárkányi Ref[ormata] Ekkl [esi]a 25 Esztendőkig voltt Hű Prédikátorának Hideg teteme. Meghalt június 28-án Életének 63. Esztendejében. Az alábbiakban következő összefoglalás a presbiteri jegyzőkönyvek első kötetében a 20. szám alatt található. Magyar nyelven összeállította Zsoldos Márton prédikátor. A szöveget eredeti helyesírással közöljük, szögletes zárójelben a megértéshez szükséges kiegészítéseket és fordításokat hozzátéve. Emlékezetnek okáért A Tárkányi Reformatum templom épülését meg előző környül állások, melyeket fel jegyezni és a következendő maradéknak irásba által adni Szükségesnek itelt az Ekklésiának akkori Prédikátora Nemes Zsoldos Márton A kit is Ászári Prédikátorságában a Tárkányi Reformata Ekklésia hozzája botsátott Követtyei Kolmár Ferentz akkori Ekklési Curátora [gondnoka] és Szür Mihály által meg kerestetvén, hivta Lelki pásztorának csereképpen Tiszteletes Székely András Uram hejébe. A dolog mind Tekintetes Fő Curator Bőnyi Pázmándi Jósef Ur által approbáltatván [elfogadva]; mind pedig a Venerabilis Tractus [Tekintetes egyházmegyei] gyülésen /: mely akkor Kotson tartatott :/ Tiszteletes T. Szabó János Szőnyi Predikátor és Senior és ugyan Tiszteletes Tudós Hevessi Sámuel Nagy Igmándi Predikátor és Tractus Notariusa [egyházmegye jegyzője] elöl ülések alatt Szent[t]é, jóvá és igen szükségessé hagyattatván, által is költözvén Szent György havának 3dik napjára 1799dik esztendőben. Által jövetelem után egynehány napok mulva el mentem tiszteletére Bábolnai Oeconomiae Director [jószágigazgató] Werbátz Mihály Urhoz jelentést tevén egyszersmind az eránt, hogy Halgatóim templomot Szándékoznának építteni. Melyre nézve instaltunk [kérvényeztünk] is azért, hogy á Méltóságos Uraság a második falu végén lévő tégla kementzéjét méltóztatna egy kevés időre által engedni, hogy az építtéshez téglát süttethessünk. - Tett is rolla a feljebb megnevezett Úr nem tsak ajánlást, hanem á tégla szinnek helyre állitására és más szükséges Szerszámoknak meg szerzésére Költséget is ajánlott, á mint hogy fizetett is az Ekklésának által mintegy 39 fl. [forint] 85 pénzt. Azután tsak hamar időn fel mentünk Sz [ent] Mártonb[a] a Méltóságos Cameralis Administratio [Kamarai Hivatal] Tiszt Uraihoz, nevezetessen Györbe Tekéntetes Praefectus [felügyelő] Nimet Imre Urhoz, á kinek alázatos tiszteletünk mellett midőn á velem lévő Futó Jánossal nyujtottuk volna azon könyörgő levelünket, melyben a Templom épülettye alá való hej ki mérettetéséért, és némü építtéshez szükséges kemény fáért, a Méltóságos Uraság Káti v[agy]. Ilaki erdejéről Könyörögtünk. - Ezen érdemes Uri ember is mind á két rendbeli kérésünkre jó biztató választ adott. A Templom épülettye alá való fundusra [jobbágytelekre] nézve nevezetessen Tissztarto Légradi Imre Ur által ezen indorsatioját [határozatát] közlötte velünk: Hogy mihelyt az Instánsok [Kérelmezők] a Nemes Vármegyétől Testimoniumot [bizonyságlevelet] nyernek az eránt, hogy nékiek az épittés Szabados és Lehetséges; azonnal kész leszen az épület alá alkalmatos fundust [jobbágytelket] ki mérettetni. E szerént szükséges vala magunkat a Nemes Vármegye Tekentetes Consiliarius [Tanácsos] Ghétzy Jósef V[ice] Ispány [alispán] Urnál a ki is [c]sak utána való járásunk után, minden Deputatio [követség] nélkül a tanubizonyság levelet ki adatta Banán Lakó Fő Biró Milkovits Lajos Urnak, a ki is idő jártával Györbe fel akarván a Praefectus [felügyelő] Urhoz küldeni, kérésemre által adta a magunk által lejendő felvitelre. - Ekkor voltam Zsebő Istvánnyal. Ez meg lévén, ki küldötte elégséges instructioval [utasítással] a fellyebb meg nevezett Tiszttartó Urat, ki is á templom hejét 4dik Septemberben ki mérte ott á hol vagyon. - Sőt annak meg bizonyitására, hogy á Méltoságos Uraságnak volna modja benne, kérésünkre intra villanust [szomszédot], fundust [jobbágytelket] is örömöst mutatna, arra való nézve még egy darab gyep is méretett hozzá mely a Tiszteletes Prédikátornak valami kevés veteményre való hely lenne. - Azon már most Ekklésia fundusának [egyház telkének] hossza mérődött 30 ölre, Szélessége pedig 10 ölre; - mely ki mérés a Felséges Kamara tartó Tanátshoz Posonba fel küldetett és ugyan az által meg is erösitetett. Nem volt már egyébb hátra; hanem hogy az épittéshez szükséges készületeket tennénk. - Azért is minek utána az Ekklésiának akkori Curátorának [gondnokának] Kolmár Ferentznek szorgalmatossága a Halgatóknak jó igyekezete által két gödör meszet le oltottunk volna, á fa materiálnak [anyagnak] meg szerzéséröl és a Mester embereknek fel fogadásokrol is szorgalmatoskodtunk. - A mint hogy mindjárt Ferentz napi vásárkor szép számu fenyő szálakat is vettünk Komáromba.

5 XVIII. évfolyam 12. szám 5. Mind ezek Kolmár Ferentz Curátorságának negyedik évében mentek véghez; még az is, hogy az ilaki erdejéről a Méltóságos Uraságnak türhető áron minden Szükséges Kemény fát meg szerezhettünk. Méltó hogy háládatos emlékezetben maradjon á következendő maradéknál az Ekklésia tagjainak buzgó és kész szivből származott alamisnája, melly szerént minnyájan ajánlást tettek arra Áldozó Csütörtökön, azon esztendöben, hogy a Kitöl mi telik örömöst ád ezen Szent végre. Mely Summa, á mint á számtartó könyv mutattya ment az ajánláskor mintegy 570 foréntra. Ezen kívül volt kész pénze az Ekklésiának á fellyebb emlétett Curátora kezénél mintegy 600 foréntya melyből mindjárt a tégla égettetést is, három Kemenztétől fizettük. Ezen idő alatt á Tiszteletes Predikátor háza végiben levő /: Kamara már most :/ épület volt az Isteni tiszteletre való hajlék, mely naponként, mind jobban roskadni kezdett. Azután á Tavasz el közelgetvén, Gergely napkor az egy számadó v[agy]. Gondviselő Curátor hejébe kettőt választottunk, u[gy]. m [int]. Nemes Farkas Györgyöt Számadóul Idősb Szabó Andrást pedig melléje Segittő Curátorul. A Kőmíves Mestert Tatába meg fogadtuk, és Mártius utolsó napjába el is hozattuk, le tévén ugyan azon nap templomunk fundátumát [alapját], melynek építtésében az Isten áldására és Segedelme után, á most mindjárt említett Curátorainknak közbenjárása és hűséges fáradozása úgy nem különben az Ekklésiához tartozó Isten népének buzgó jó igyekezete által annyira mentünk, hogy öt hónapok el forgása alatt templomunk tornyunk mindenestöl fogva el készülvén, utolsó Augustusban a minden Helységekből körülöttünk öszve gyült Sokaság tisztesség tételével fel is szenteltük. Az első Tanittó volt T. T. Hevessy Sámuel Ura[m] N. Igmándi Prédikátor /: a kinek a Tárkányiak árvaságokban pásztorsága alatt voltak :/ és Tractus Nótáriussa [egyházmegye jegyzője]. Taníttásának fundamentumául [alapjául] vévén: 1. Kron. 29:16, 17, 18. A második Tanitást én magam vittem végre, matériául [alapul] adván magamnak és Halgatóimnak, sőt az egész templom szentelő sokasag[na]k azt a mi vagyon Zak. IV. 7. verse utolsó czikkelyében: Hála légyen, hála légyen Istennek. A Templom szentelésen meg jelent T. T. Atyák: - T. T. Senior Szabó János Ur és Szőnyi Prédikátor - Generalis Not[arius] Tóth Pál Ur és Átsi Pred[ikátor] - Tractus Not[arius] Hevessi Sámuel és N. Igmándi Pred[ikátor] - Tetsi Pál Dadi Pred[ikátor] - Hevesi Pál Motsai Pred[ikátor] - Balogh István Banai Pred[ikátor] - m. Tott Jósef Kömlődi Pred[ikátor] - Pados János Tápi Pred[ikátor] - Vetsei Miklós Kotsi Pred[ikátor] - Komáromi István Csepi Predikátor - Bernát István Pázmándi Pred[ikátor] - Györi Imre Tarjányi Predikátor - Monus István Szendi Predikátor Áts Mesterünk volt Witl Simon Kisbérről. - Lakatos és asztalos Mester volt Komáromból. A torony alatt álló márvány kő ajtó ragasztót Nemes Farkas György önként való indulattyából és az Isten házához való buzgóságából tsinaltatta. Legyenek háládatos emlékezetben a követekezendő maradék előtt, mind azok, á kik kisebb v[agy]. Nagyobb részben jóltevői voltak, á körülöttünk fel épült élő Isten templomának, és legyen mind évilági életre tartozó jókkal; mind pedig az élet után boldog örök élettel meg jutalmaztatva alamisnájok. Bene László, Tárkány Az átadás augusztus 9-én volt. A Darányi Ignác terv keretében a Bakonyalja Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület támogatásával 15 millió Ft támogatást nyert önkormányzati irányítás és előfinanszírozás mellett a Császár Községért Alapítvány a ravatalozó külső felújítására és előtető építésére. A belső felújítás az alapítványnak befolyt 1 %-okokból és az önkormányzati tisztségviselők (előző és jelenlegi testület tagjai) tiszteletdíjából valósult meg. A székely kaput az önkormányzat újíttatta fel. A parkoló területét ingyenesen sikerült megszerezni. A parkosítás ugyancsak a START közmunkaprogram része volt 100% -os Belügyminisztériumi finanszírozással. A padokhoz a faanyagot Szarka Gyulának köszönhetjük, a belső bútorzat cseréje a Batin-Glória Kegyeleti Kft ajándéka volt. Köszönjük Lődi Dénesnek az anyagi segítséget A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke, Popovics György méltatta az elkészült fejlesztést. A polgármester és az alapítvány elnökének beszéde után a kivitelező Korintosz Kft ügyvezetője köszönte meg a bizalmat, amit a cégükbe vetettek, majd az egyházak vezetői megáldották, megszentelték az épületet, s az ökomenikus énekkar éneke után Bíró Adél gyönyörű szavalata zárta az eseményt. Beke Gyöngyi, polgármester

6 XVIII. évfolyam 12. szám 6. Október 11-én 46 fővel indultunk Császárról Burgenlandba, az immár hagyományos őszi kirándulásra. Természetesen velünk tartottak most is a vérteskethelyi testvérek. Úti célunk első állomása Güssing, vagyis Németújvár volt. Németújvár a Batthyány család ősi fészke. Kihagyhatatlan látnivalókkal. III. Béla királyunk építtette a nyugati határ védelmére- már a tatárok ellen ben. A meredek vulkáni kúpon álló rendkívül impozáns várat ben -II.Lajos király a törökök elleni harcokban való részvételének elismeréséért ajándékozta Batthyány Ferencnek. A várat ellenség sohasem tudta bevenni ben a reformáció hatására Batthyány Boldizsár elűzte az ágostonrendi szerzeteseket, kolostorukat a protestánsoknak adta. Batthyány Ádám viszont visszatért a katolikus hítre és 1648-ban a ferences atyáknak adta át a kolostort. A várba kövezett, meredek szerpentin út és sok-sok lépcső vezet fel. Az akadály leküzdésére 36-an vállalkoztak. Az ódon falak nagyszerű gyűjteményeket őríznek. A történelmi-családi arcképcsarnok mellett láthatók a vadászati emlékek és trófeák. A güssingi vasgyártás régi termékei, vaskályhák minden méretben és alakban. Szekrény méretű, kézzel tekerős pénztárgép, régi sakk készlet. Itt látható Európa legrégebbi orgonája, melyen Mozart is játszott egykoron. A vár harangtornyából őszi színekben pompázó panoráma tárult a látogatók elé, mely kárpótolt a lépcsőzésért. A lent maradottak sem unatkoztak. A téren állt egy szökőkút. Nagy, vörös kőből épült. Talán 1000 lukból is folyt a víz belőle, simára csiszolva már a követ. Megérkezett egy külföldi busz. A leszálló turisták libasorban a kúthoz mentek. Egyik kezükkel végig simították a vizes követ, másik kezükkel letörölték a vizes kezüket. Sajnos nem tudtuk meg, hogy mit jelent a szertartás. Buszra szállva, elindultunk jövetelünk második állomása felé, Felsőőrre (Oberwart). A felsőőri magyar református gyülekezet lelkipásztora, Nagytiszteletű Gúthy László fogadott Bennünket. A szépen rendben tartott templomban meghallgattuk a templom építésének történetét, a gyülekezeti élet mindennapjait. Megtudtuk, hogy a liturgia több nyelven zajlik. Nagytiszteletű Úrnak átadtuk jelképes ajándékunkat, a Nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyeret és bort. A templomból a gyülekezeti terembe mentünk, mely egyben színházként is működik. Gúthy Tiszteletes Úr által írt és rendezett darabokat adnak elő konfirmált fiatalok. A tartalmas gyülekezeti munka bemutatása után, a kaláccsal, kávéval, üdítővel terített asztalhoz invitálta társaságunkat Nagytiszteletű Úr. Megköszöntük a szívélyes fogadtatást és elbúcsúztunk vendéglátónktól és egyben az Őrvidéktől is. Útban hazafelé, Szombathelyen fogyasztottuk el finom vacsoránkat. Hála Istennek, nagyon szép időnk volt a kirándulásra, jól éreztük Magunkat a nap során. Reméljük jövőre is útra kelhetünk, újabb szép helyek megismerésére! Köszönet Juhász Róbert Tiszteletes Úrnak a kirándulás megszervezéséért. Köszönjük a sofőrnek is, hogy odavissza biztos kézzel vezette buszunkat. A Hit,Remény és Szeretet el ne hagyjon Minket! Áldás, Békességgel: Kovács Ferencné Császár Schmerl Viktorné Betlehem Betlehemnek városában szállást kér két fáradt ember, Jézus születését várva, menedéket sehol nem lel. Távol minden csillogástól, állatoknak hajlékában, városszéli istállócska lesz éjszakai szállása. Pásztor népnek csillagfénye mutat utat Betlehembe, állatok közt a jászolban rátalálnak a Kisdedre. Ajándékul mit hozhattak? Hiszen nekik semmi sincsen. Békességel, áhítattal dicsőitik az Úr Istent. Ember ébredj, tárd ki szíved! Áradjon mindenütt szeretet. Tiszta szívvel s buzgó hittel imádd az isteni Gyermeket! Bakonysárkány, november havában

7 XVIII. évfolyam 12. szám 7. Karácsonyi József Kedves Gyerekek! Advent idején, karácsonykor Jézus családját, a szent családot gyakran emlegetjük, látjuk is képeslapokon, festményeken. Gyakran beszélünk Máriáról, Jézus édesanyjáról, aki csodálatos módon szülte meg Isten Fiát. Józsefről, az apáról azonban kevesebbet tudunk. Amikor hittanórákon beszélünk róla, előfordul, hogy belekeveredünk: Jézus apja József, de nem is az igazi apja, mert Isten volt az igazi apja, és József csak nevelte Most ezért egy kicsit forduljunk József felé, és nézzük meg az ő alakját! Sok olyan gyerek van, akinek az apukája ritkábban van otthon, mint az anyukája. Mert esetleg apa reggel elmegy és csak este jön haza, vagy nem is jön haza minden nap, mert messze, vagy épp külföldön dolgozik. Van, akinek csak hétvégén jön haza az apukája. Egy ilyen lánytól hallottam, hogy ő nagyon szereti az apukáját, épp azért, mert ritkábban látja. Nos, Jézus földi apját, Józsefet is ritkábban látjuk a karácsonyi történetben, de tudjuk, hogy azért mindig ott van. József-bár a karácsonyi történetben megszoktuk, hogy vándorló, szállást kérő, istállóval is megelégedő férfi, mégis herceg. Legalább is a mai fogalmaink szerint. Ugyanis azt mondja róla a Biblia, hogy Dávid házából, az egykori híres király utódai közül származik. De a királyságnak vége, a herceg is kétkezi munkás: ács. Bizonyára jól végezte a munkáját, mert mindenki így ismerte: József, az ács. De bizonyára hitben élő is volt (Máté evangélista azt mondja: igaz ember), mert Isten meglátta benne, akire rábízhatja a Dávidnak régen tett ígéretet: örök király származik utódai közül. József nagyon szerette Máriát, a menyasszonyát is. Ezért is akarta titokban elbocsátani, amikor kiderült, hogy Mária gyermeket vár. Nem akarta szégyenbe hozni. Így ő is kapott angyali látogatást. Isten hozzá is küldött angyalt, hogy bíztassa: ne küldje el menyasszonyát, mert Isten választotta ki. Sőt, a fiút nevezze el Jézusnak. Isten ezzel rá (is) bízta egyszülött Fiát. És József jó nevelőnek bizonyult. Hűséggel és gyengédséggel kísérte Máriát, amikor Betlehembe mentek. A pásztorok előtt egy szép kép jelent meg az istállóban: ott látták Máriát, mellette Józsefet a jászol mellett. Vállalta és szerette menyasszonyát, majd feleségét, és az Istentől kapott Fiút. Engedelmesen elnevezte Jézusnak. Óvta őket, mikor Heródes meg akarta ölni a gyermeket: elmenekítette Egyiptomba. Hazatértek a veszély elmúltával, Názáretben telepedtek le. Színezd ki a képet Reményik Sándor szép verset írt Józsefről, aminek részletét itt olvashatod. Meg is tanulhatod! Reményik Sándor: József, az ács, az Istennel beszél Magasságos, Te tudod: nehéz ez az apaság, Amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, - és mégsem az vagyok. Ez a gyermek... ha szemébe tekintek, Benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anyja szemei s a Te szemeid, Istenem, a Te szemeid azok. Gyönyörűséges és szörnyű szemek, Oly ismerősek, s oly idegenek... Ez az ács-műhely... ezek a forgácsok... Mit tehettem érte?... mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, Mégis rá fogják majd a kalapácsot. Úgy félek: mi lesz? Most is ki tudja, merre kóborog, Tekintetétől tüzet fog a műhely, Tüzet a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt véle Egyiptomba futni S azután is óvni a lépteit, Fel a templomig, Jeruzsálemig, Míg egyszer elmaradt... Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja Borzolta szürkülő szakállamat, Ezüst nyomot hagyott már akkor is, Komoly nyomot parányi rózsaujja. S most olyan más az útja... Vezetném és Ő vezet engemet. Csak azt tudom, a Te utadon jár, Magasságos, De ki tudja a Te ösvényedet? Te vagy az atyja, - én senki vagyok, Az Evangéliumban hallgatok, S hallgat rólam az Evangélium. Mint hívő ember, bemutatta fiát a templomban Istennek, és amikor Jézus tizenkét éves lett, újra magukkal vitték Jeruzsálembe, a templomba. Amikor Jézus ottmaradt, és hazafelé nem találták, kétségbe esve kereste ő is, amíg meg nem látták a papok és írástudók között. Bár József egyszer sem szólal meg a történetekben, és Jézus gyermekkora után többet nem hallunk róla, mégis megláthatunk benne egy férfit, egy apát, akit a szeretet és Isten iránti engedelmesség vezetett. Igazi nagy ajándék egy ilyen apa, és igazán nagy áldás, ha a mai kisfiúkból ilyen jó felnőttek, apák lesznek majd. Isten segít ebben mindig! Bátran kövessük útmutatását! Gerecsei Judit

Református hitéleti lap XV. évfolyam 7. szám 2011. július

Református hitéleti lap XV. évfolyam 7. szám 2011. július Református hitéleti lap XV. évfolyam 7. szám 2011. július Június 21-22-én került sor Temesvárott a Generális Konvent éves rendes ülésére. Egyházmegyénk képviseletében Gyimóthy Géza egyházmegyei gondnok

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

Református hitéleti lap XVI. évfolyam 4. szám 2012. április

Református hitéleti lap XVI. évfolyam 4. szám 2012. április Református hitéleti lap XVI. évfolyam 4. szám 2012. április Deák György 1975. április 20-án 42 évesen tette le a dadi gyülekezetben a gondnoki esküt a közel 70 éves Csonka Ferenccel. Még azévben nekiláttak

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LVIII. évf. 4. szám 2005. december Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2.

XIX. évfolyam 5. szám 2. Református hitéleti lap XIX. évfolyam 5. szám 2015. május Felvillanó képek az elmúlt hetek híradásaiból. Győrnél a hatóságok menekülteket szállítanak le egy Ausztria felé tartó vonatról. A déli határainknál

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok SRL A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LX. évf. 4. szám 2007. december Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Üdvözítő született ma nektek

Üdvözítő született ma nektek Ige: Lukács 2, 1-20 Kedves Testvéreim! ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2012. december Karácsonyii gondollatok Üdvözítő született ma nektek Nagy szeretettel köszöntöm gyülekezeti

Részletesebben

I. évfolyam Léva, 2010. december 23. I. szám. Kálvin nyomában - GENÉVE ÉS STRASBOURG 5.o

I. évfolyam Léva, 2010. december 23. I. szám. Kálvin nyomában - GENÉVE ÉS STRASBOURG 5.o A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja I. évfolyam Léva, 2010. december 23. I. szám Post tenebras lux - A sötétség után jön a világosság A címben olvasható idézet a reformáció egyik őshazájának,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012. december XVIII. évfolyam 5. szám Díszletek nélkül Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk: Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs.

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Zempléni Reformátusok Lapja

Zempléni Reformátusok Lapja X. évf. 1.sz. 2007. Húsvét havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja J öjjetek, mert megnyíltak az ég kapui, É s a hit emberei előtt feltárulnak

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LVIII. évf. 3. szám 2005. október Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek

Részletesebben

Református hitéleti lap XIX. évfolyam 3. szám 2015. március

Református hitéleti lap XIX. évfolyam 3. szám 2015. március Református hitéleti lap XIX. évfolyam 3. szám 2015. március 2015. február 25-én tartotta alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinata. Az első tanácskozáson megválasztották a testület

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LVIII. évf. 2. szám 2005. június Kedves Olvasó! Magyar Örökség Díjat kapott a Sárospataki Református Kollégium a magyarság

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele. XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24.

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele. XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24. A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24. Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és Istentől megáldott, kegyelemben gazdag, boldog új esztendőt

Részletesebben

Nyári kérdés. Sóvárogj a Sóvár után! Kántorára vár a felújított orgona Kertán. Lapzárta

Nyári kérdés. Sóvárogj a Sóvár után! Kántorára vár a felújított orgona Kertán. Lapzárta országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 28. szám 2005. július 10. Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap Ára: 164 Ft nemcsak esztétikai élményt nyújt a szemlélõnek, hanem a lelkek, a hívõk otthona; azoké,

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

Reformáció ünnepe után advent elõtt

Reformáció ünnepe után advent elõtt országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 45. szám 2005. november 6. Szentháromság ünnepe után 24. vasárnap Ára: 164 Ft Protestáns napok és estek f 8. oldal Felépült az encsi evangélikusok temploma f

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok SRL A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LX. évf. 2. szám 2007. május...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában

Részletesebben

A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA

A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA Verestemplo m www.verestemplom.hu 2009. tél, V I I. é v f. 4. s z. A DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG FOLYÓIRATA Fotó: Kőszeginé Pótor Erika e l ő s z ó Minden este imádkozok, szeretem Istent,

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben