Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8 A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság évi beszámolója (közhasznúsági jelentés) A Kht. közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú Bírósági határozat kelte: október 30. Az évi CLVI. törvény 19. -a értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

9 A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság közhasznúsági jelentése tartalmazza: a számviteli beszámolót évre a költségvetési támogatás felhasználását a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást a cél szerinti juttatások kimutatását a közhasznú szervezetvezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót

10 Számviteli beszámoló évre Tartalma: évi mérleg évi eredmény-kimutatás Könyvvizsgálói jelentés

11 Költségvetési támogatás felhasználása valamint: a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke és a támogatások felhasználása

12 Költségvetési támogatás felhasználása A központi költségvetési szervtől: A MÓRA-VITÁL Kht. nem kapott támogatást. Elkülönített állami pénzalaptól: A MÓRA-VITÁL Kht. nem kapott támogatást. Helyi önkormányzattól: A MÓRA-VITÁL Kht Ft támogatást kapott. Települési önkormányzatok társulásától: A MÓRA-VITÁL Kht. nem kapott támogatást.

13 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások

14 A cél szerinti juttatások kimutatása

15 A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság által évben Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások Gyermekétkeztetési Alapítvány javára (1203 Budapest, Mária u. 3.) Ft

16 A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege

17 A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság vezető tisztségviselőinek 2008-ban nyújtott juttatások kimutatása Név Tisztség Jogcím Összeg Dr. Vághy Imre Richárd Ügyvezető igazgató Megbízási díj Számlás ,-Ft ,- Ft Rozsnyainé Hódi Mária FB elnök Tiszteletdíj ,-Ft Összesen ,-Ft

18 A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

19 A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság évi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! A Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság évi tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom: A Társaság főbb tevékenységi körei, a beszámoló elemei: I. II. III. IV. V. VI. Járóbeteg szakellátás Fürdőgyógyászat Otthoni szakápolás Tüdőgyógyászat, tüdőgondozó Pályázati tevékenységek Segédeszközök kölcsönzése A Társaság a szakellátások megfelelő színvonalát biztosította, forgalom alakulását, a rendelési idők kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kísérte, meglévő pályázatát koordinálta, szakrendeléseit hirdette, az egyes szakellátásokat mind tárgyi, mind személyi szempontból a keretek adta lehetőségekhez mérten - fejlesztette. Az intézmény 2008-ban esetet látott el, mely némileg alatta marad a 2007-es értéknek. Ennek oka egyrészt a vizitdíj eltörlése körüli huzavona. Az év első három hónapjában a betegek több estben kivártak a kezelések igénybevételével a vizitdíj tényleges eltörlését, másrészt módosult a járóbeteg szakellátásra vonatkozó teljesítmények elszámolásának módja (Degressziós elszámolás év végi megszűnése) és a tevékenység kereteit meghatározó teljesítmény volumen korlát az igényekhez viszonyított alacsony mértéke. Mindezek ellenére a Kht. törekedett betegek igényeihez igazítani tevékenységét, de némileg vissza kellett fogni teljesítményét a nagyobb bevétel kiesés elkerülése érdekében. Az ellátások színvonalára nem érkezett szakmai kifogás. Valamennyi szakellátás, szakrendelés továbbra is a gyógyászati recepción vezetett előjegyzés alapján meghatározott időpontban vehető igénybe. A beteg-előjegyzéses rendszer bevezetése óta a szakrendeléseken jelentkező forgalom kiegyensúlyozottabbá vált. Az akut sürgős, táppénzes esetek ellátását igyekszünk prioritásként kezelni. A fentiekben említett finanszírozási változás miatt az előjegyzés néhány szakmában elérte a hat hetet (UH, szemészet). Az OEP által Társaságunk részére meghatározott TVK határt maximálisan kihasználjuk, sőt a nagyobb előjegyzési lista elkerülése érdekében túlteljesítések is előfordultak.

20 Járóbeteg szakellátás: A évben is a Móra-Vitál Kht. biztosította a Homokháti Kistérség települései részére a járóbeteg szakellátást a megfelelő szakmai és kapacitási keretei között. Több magánrendelést, - E. Alapból nem finanszírozott, önköltséges - is elindítottunk (Urológia, Cardiológia-belgyógyászat) illetve a hozzánk érkező betegeknek lehetősége van fizetős szolgáltatás igénybevételére valamennyi szakma tekintetében. Erre a fentiekben már jelzett finanszírozási korlát miatt volt szükség esetet látott el, ami napi 230 eset ellátását jelenti. A szakrendelések közül kiemelkedő a laboratórium és gyógytorna teljesítménye és emelkedő esetszám jelentkezik az előző időszakhoz képest hiszen az év folyamán további magasan kvalifikált szakember érkezett intézményünkhöz (Dr. Floszberger Péter reumatológus-rehabilitációs főorvos). Az alábbi szakrendeléseken biztosítjuk az ellátást: Nőgyógyászat Terhestanácsadás Fül-Orr-Gégészet Urológia Bőrgyógyászat Reumatológia Pszichiátria Gyermekpszichiátria Szemészet Orthopédia Röntgen diagnosztika Ultrahang diagnosztika Laboratórium Tüdőgyógyászat Tüdőgondozó Logopédiai ellátás Csontsűrűség mérés (szűrőhetek alkalmával) Légzésfunkció vizsgálat (önállóan szűrőhetek alkalmával) Gyógytorna Fizikotherápia Orthopédiai segédeszközök forgalmazása Segédeszközök kölcsönzése Üzemorvosi rendelés Belgyógyászat, cardiológia Fürdőgyógyászat: A fürdő gyógyászati tevékenység finanszírozásában továbbra is jelentős tétel a betegek által fizetett önrész, melynek mértéke 2008-ban nem változott. Elmondható, hogy betegeink, vendégeink számában jelentős csökkenést az önrész bevezetése nem okozott 2007 évhez viszonyítva. Szintén nem változott az OEP által megállapított volumen maximum, mely a tárgyi, személyi és nyitvatartási feltételek

21 figyelembevételével meghatározta meg a Fürdőgyógyászatra jellemző kapacitás maximumot. Társaságunk kiemelten kezeli az oktatás jelentőségét, aktív részt vállal a gyógymasszőr és fizikoterápiás tanulók gyakorlati képzésében évben a dolgozói létszám jelentősen nem változott a 2007 évi szinthez képest inkább személycserék voltak. A Fürdőgyógyászatban a gyógymasszázs és medencefürdő teljesítménye a kiemelkedő mind a finanszírozott mind a fizetős szolgáltatások terén. Fizetős szolgáltatásoknál a masszázs az összes eset 87,1 %-át adja. A masszázs ágyak kihasználtsága 95 % feletti. A fürdőgyógyászatban is inkább a Homokhátság illetve a Dél-alföldi régió betegei részére nyújtunk szolgáltatásokat, de folyamatosan növekszik az ország más távolabbi részeiről érkezők illetve a külföldiek száma ban is kiegyensúlyozott kapcsolatunk volt a Thermál Panzióval. A fürdő gyógyászat összes forgalma eset, vízi tornával eset, ami 309 eset/napot jelent. Az előző évben elért eredményeket sikerült 2008-ben is megtartani, a szolgáltatásainkat igénybevevők megelégedésére ban továbbra is a gyógyfürdőkezeléseket a korábbi terjedelemben tudtuk biztosítani, szolgáltatásaink köre: termál gyógymedence gyógyvizes kádfürdő iszappakolás súlyfürdő szénsavas fürdő orvosi gyógymasszázs víz alatti sugármasszázs víz alatti csoportos gyógytorna csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt 2008-ban új eszköz beszerzésére nyílt lehetőség (TIR FLUKE Hőkamera ), amely a reumatológia és a fürdő gyógyászat (medence fürdő) területét összekapcsolva egy tudományos vizsgálat sorozat elindítását tette lehetővé. Otthoni szakápolás: Az Otthoni szakápolás keretében a beteg otthoni környezetben, szakszerű ápolásban részesül. Ez az ellátási forma kórházi kezelést vált ki. A Kht. Otthoni Szakápolási Szolgálatával az egészségbiztosító a feladat ellátására szerződéses viszonyban áll, ennek alapján olyan elrendeléseket tud teljesíteni, melyben a beteg lakhelye, vagy tartózkodási helye a szolgáltató működési területén belüli. A szolgálat működési területe Mórahalom és Zákányszék bel- és külterületét öleli fel. A mórahalmi Szakápolási Szolgálat a finanszírozási szerződésekben rögzített keret mértékéig működik területi ellátási kötelezettséggel ben a havi szerződéses keret az előző évhez képest kismértékben megnövelt 102 vizit volt ban pótkeret nem állt

22 rendelkezésre. Az otthoni szakápolás keretében évben alkalmazásban állt részmunkaidőben 2 fő szakápoló, ebből 1 fő Mórahalmon, 1 fő Zákányszéken, valamint 3 fő gyógytornász a teljes ellátási területen. Az otthoni szakápolás teljesítménye erősen függ a szakorvosi elrendelések számától évben a tervezetnél kevesebb elrendelés érkezett mind a szakápolás, mind a szakirányú tevékenységek területén, ezért az ápolási tevékenység bevételei is elmaradtak a tervezettől. Főbb pályázati tevékenységeink 2008-ban április 30-án lezárult a 62,5 millió forint összdíjazású HEFOP / /2.0 pályázat, mely feltételeit, a vállalt feladatokat a Kht. a többi résztvevő pályázóval együtt teljesítette. Ezt a tényt a záró ellenőrzés is megerősítette ban újabb pályázati projektet nem indítottunk. Egészséghetek Mórahalmon Mórahalom városában már hagyománnyá vált az Egészséghetek megszervezése, melyet a Móra- Vitál Kht. alakulása óta magára vállalt ban a rendezvény szeptember 29-től október 10-ig tartott és 3 korosztály (0-18, és 60 év felettiek) számára szerveztük. Szűrésen résztvevők száma Megjelentek száma Vérvétel Gyomor-bélrendszeri szűrés Urológia szűrés PSA vizsgálat Nőgyógyászat Szív-érrendszeri szűrés Légzésfunkció Bőrgyógyászat Hasi UH szűrés Szemészeti szűrés Fül-orr-gégészeti szűrés Audiológia Csontsűrűség vizsgálat 3 dimenziós talpvizsgálat 27 fő 76 fő 15 fő 16 fő 12 fő 48 fő 122 fő 17 fő 42 fő 43 fő 30 fő 18 fő 27 beteg 37 fő Összesen: 530 fő

23 Gyerekek szűrése Vérvétel Szemészet Bőrgyógyászat Összesen: 48 fő 49 fő 35 fő 132 gyerek Szűrésen megjelentek száma összesen: 662 fő évben szűréseinket mintegy 662-en vették igénybe. A szűrés eredményeként 190 felnőtt és 8 gyermek került kiszűrésre. A Kht. tevékenységei közé tartozó segédeszköz kölcsönzés szintén hozzájárul a Társaság bevételeihez. A helyi és térségi lakosok igénylik ezt a szolgáltatást. Leggyakrabban a Bioptron lámpákra, vércukorszintmérőkre, vérnyomásmérőkre, szobakerékpárokra mutatkozott igény, mely eszközök számát igényeknek megfelelően, lehetőségünk szerint folyamatosan bővítjük. Eredmény: A Kht évi mérleg szerinti eredménye 763 e Ft. A kht december 31-ei mérlegforduló napján Eszközök összesen e Ft. A közhasznú társaságok gazdálkodásának alapelve: elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. Ezen elv értelmében a Társaság a felhalmozódó eredményét a évre vonatkozó működési kiadásaira, valamint a szakellátások színvonalának emelésére fordítja. A Móra-Vitál Kht. igyekszik a folyamatosan változó jogszabályi körülményekhez igazodni, az országos és térségi pályázatok adta lehetőségeket kihasználni, biztosítva ezzel a település, valamint a térség színvonalas egészségügyi szakellátását! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására! Mórahalom, április 20. Tisztelettel: Malatinszki Jánosné dr. ügyvezető igazgató

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2010. évi szakmai, illetve az Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről Előterjesztő: Előkészítők: Véleményezi: Ügyiratszám: 390-4/ 2014. Melléklet:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 8630 BALATONBOGLÁR, VIKÁR B.u.4. /Fax: 85/550-464 E-Mail cím: EUKOZP@FREESTART.HU

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 8630 BALATONBOGLÁR, VIKÁR B.u.4. /Fax: 85/550-464 E-Mail cím: EUKOZP@FREESTART.HU Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-3/2011. Sorszám: 14. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi tevékenységéről...

Részletesebben

Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ

Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ CÍM. 2700 CEGLÉD, TÖRTELI ÚT 1-3. POSTACÍM: 2700 CEGLÉD, PF.: 63. TELEFON: KÖZPONT:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év Iktatószám: 205/2010. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTE 2009. év Melléklet:

Részletesebben

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke Szám: 1522-3/2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. június 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4. 1.1. Egészségügyi reform 4

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4. 1.1. Egészségügyi reform 4 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4 1.1. Egészségügyi reform 4 1.2. Finanszírozás folyamatos változása 5 1.3. Kiegészítő biztosítók, pénztárak megjelenése

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 2010 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek

Részletesebben

Követelés 563 e Ft. A saját tőke összege 14 941 e Ft, az előző évhez képest 23 956 e Ft növekedést mutat.

Követelés 563 e Ft. A saját tőke összege 14 941 e Ft, az előző évhez képest 23 956 e Ft növekedést mutat. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. A beszámoló tartalma: Számviteli beszámoló A költségvetési támogatás felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Cél szerinti juttatások kimutatása A központi

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1593-33/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Közhasznúsági jelentés 2004. év Részei: Számviteli beszámoló Közhasznúsági eredménykimutatás Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználásával

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről

0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről 0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY

CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY CSALÁDI SZOLGÁLATOK LIGÁJA ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. január 31. 1. Számviteli beszámoló A Családi Szolgálatok Ligája Alapítványt 1992-ben alapított közhasznú szervezet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2014 évi munkájáról Előzmények A Vecsési Szakrendelő 1984-ben készült el, 8 munkahelyes szakorvosi rendelőként (1. ábra). (1. ábra) Az 1982-ben készült építési

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben

Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi működéséről a könyvelés auditált adatai nélkül

Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi működéséről a könyvelés auditált adatai nélkül Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 213. évi működéséről a könyvelés auditált adatai nélkül Készült: 214. március Bizalmas! Kizárólag belső használatra! 1 I. Betegforgalom

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

A TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) X/33-9/2012. 112/Ökth. 2./ pont melléklete 2. melléklet A TISZAÚJVÁROS VÁROSI RENDELŐINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Készült: Tiszaújváros, 2012.

Részletesebben

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról.

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról. Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 9. évi munkájáról. . március A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának feladata Budapest I. kerülete teljes lakossága részére

Részletesebben