A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja"

Átírás

1 A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk A mi gonoszságainkért sebesítettet meg, Ötödik szám a mi bűneinkért töretett össze Április Iz 53,5 Szerkeszti: A pásztói ifjúsági közösség

2 Liturgia, amiben élünk Húsvét A húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét hajnalán támad fel halottaiból a mi Urunk, Jézus Krisztus. Sokan tévesen azonosítják ezt a napot Nagyszombattal. Talán azért, mert régebben még Nagyszombat délelőttjén volt a húsvéti vigília. Bár a húsvéti vigíliát Nagyszombat estéjén szokták tartani, azonban a húsvéti vigília és a Nagyszombat nem azonos. Ugyanis Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál elmélkedik és imádkozik. Egy csendes készülődés előzi meg a húsvét éjjeli megemlékezést és, liturgiát. A húsvéti vigília az előírások szerint a sötét beállta után kezdődik. Üres és sötét a templom. A templom előtt kezdődik a tűzszentelés szertartása, melynek során a pap megáldja a tüzet, azután megáldja a húsvéti gyertyát, belevési a keresztet, az Alfát és az Omegát, majd a folyó év számait. Ezután beleszúrja a Krisztus öt szent sebét jelképező tömjénszemeket, meggyújtják a húsvéti gyertyát az új tűzről már ezzel jelezve Jézus feltámadását, és bevonulunk a sötét templomba. A bevonulási menet elején megy a pap az égő húsvéti gyertyával, és háromszor (a templom bejáratánál, a templom közepén és a szentélyben) beénekli: Krisztus világossága! Erre a válasz: Istennek legyen hála! A harmadik beéneklésére már égnek a hívek gyertyái, és a beéneklés után felkapcsolják a templom világításait. Ezután a pap esetleg egy jól éneklő hívő elénekli a húsvéti öröméneket, az Exultetet. Ez egy gyönyörű imádság, mely gregorián énekkel és az üdvtörténetbe elhelyezve hirdeti meg a megváltást és Krisztus feltámadását. A húsvéti örömének alatt mindenki áll, kezében égő gyertya. Ezután következik az igeliturgia. Ezen a napon 7 ószövetségi olvasmány van, melyek közül legalább hármat fel kell olvasni, melyben kötelezően szerepelnie kell a kivonulás történetének. Az olvasmány elolvasása után válaszos zsoltár, majd az olvasmányhoz kapcsolódó könyörgés következik. Az utolsó olvasmányt követő könyörgés után meggyújtják az oltár gyertyáit a húsvéti gyertyáról vett lánggal, majd ismét felhangzik a Dicsőség. Megszólalnak a csengők, a harangok, ünnepi hangokon szól az orgona, ezzel rádöbbentve minket a megváltás és a feltámadás hatalmas üdvtörténeti szerepére. Majd következik a szentlecke, az Alleluja ünnepi beéneklése, és Krisztus feltámadásáról szóló evangéliumi szakasz felolvasása.

3 A prédikáció után következik a keresztség liturgiája. Az ősegyházban csak ezen a napon volt keresztelés halálveszély esetét kivéve. Amennyiben nincsenek keresztelendők, akkor a pap a keresztkutat áldja meg. Elősször elhangzik egy buzdítás, majd a Mindenszentek litániájának dallama csendül fel. A litániát lezáró könyörgés után következik a víz megáldása. A tűz után egy másik természeti szimbólum kerül megáldásra. A víz megáldása után következik a keresztségi fogadás megújítása. Állva, égő gyertyával a kezünkben mondunk ellen a Sátánnak, és a feltámadt Krisztus világosságát jelképező gyertya lángjánál tesszük le ismét a hitvallásunkat. Ezután a pap az újonnan megszentelt vízzel meghinti a népet. Az Egyetemes könyörgések után folytatódik a szentmise az Eukarisztia liturgiájával. A szentmise egész szövegét átjárja húsvét üzenete, a feltámadás fénye. Örvend az Egyház, mert visszakapta a Vőlegényt. Vége a böjtnek és ismét az ünneplésé a szó. A régi Osztrák-Magyar Monarchia területén szokás a feltámadási körmenet. Általában ezen a napon tartják, de lehetőség van Húsvét vasárnap is tartani, de a feltámadt Krisztus fénye kevésbé érzékelhető szimbólum vasárnap délelőtt, mint éjjel. A körmenet lényege az, hogy tanúságot teszünk a világ számára a feltámadt Krisztusról, az Eukarisztiáról. Nem csak az Oltáriszentséget visszük ilyenkor körbe, hanem az égő húsvéti gyertyát és a feltámadt Krisztus szobrát is. A templomba visszatérve ismét felzeng a Te Deum, a Téged, Isten dicsérünk himnusz, mellyel 1megköszönjük atyai jóságát. A párverset egy könyörgés, majd a szentségi áldás követi. Sok helyen szokás ezután elimádkozni a litániát, engesztelésül a káromkodásokért. A húsvéti vigíliát az ünnepélyes elbocsátás zárja, kettős allelujával a végén. Húsvét vasárnap lehetőség van az Aspergens szertartásra, amin belül a pap a vigília misében megáldott új vízzel meghinti a híveket. Ami még eltérő a megszokottól: a szentlecke után és az alleluja előtt elénekeljük a húsvéti szekvenciát, mely Krisztus feltámadása utáni történéseket foglalja össze röviden. A szentmise végén lehetőség van a húsvéti ételek megáldására is. Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Minden vasárnapunk egy Húsvét. Igyekezzünk tevékenyen részt venni a húsvéti szent háromnap liturgiáin, melyek meghatározzák majd a hétköznapjainkat. Pásztó minden jóakaratú lakosának és a Kapocs olvasóinak áldott húsvétot kíván, Szabó Zsolt káplán

4 Engedjétek hozzám a gyerekeket A szamár füle Az Isten, amikor az állatokat megteremtette, sorban megmondta valamennyinek, hogy melyiknek mi a neve. -Megértettétek? kérdezte az Úr. Az állatok bólintottak a fejükkel. -Megértettük -Jól van mondta az Úr elmehettek, de holnap ismét jöjjetek vissza. Majd sorban kikérdezlek, hadd lám, nem feledte-e el valamelyik a nevét. Az állatok visszamentek, és az Úr sorra kérdezte valamennyit. -Mi a neved? -Ló. -Mi a neved? -Tehén. S így kérdezte tovább. Mindegyik megfelelt helyesen. Legvégül maradt a szamár. -Mi a neved? A szamár nagyot bődült: -Iá! Iá! De a nevét nem tudta megmondani. Ekkor az Úr így szólt Gábor arkangyalnak: -Gábor, rázd meg jól a fülét, s közbe mondjad mindig a nevét, hogy nehogy elfeledje! Gábor arkangyal megfogta a szamár fülét, amúgy magyarosan, s úgy meghúzta, csavargatta, hogy egyszeriben háromszor akkorára nyúlt, mint azelőtt volt, közben meg folyton kiabálta: -Szamár! Szamár! Szamár! Azóta olyan hosszú a szamár füle.

5 Egyházzene A Gregorián A gregorián ének, vagy összefoglaló névvel gregoriánum (cantus gregorianus), a római egyház ősi egyszólamú, latin nyelvű, liturgikus éneke. Először a IX-X. században jegyezték le, szoros értelemben ezt a törzsanyagot nevezzük gregorián éneknek. Elnevezése Nagy Szent Gergely pápa ( ) liturgiai és énekrendező tevékenységére utal, melynek alapja Johannes Diaconus Gergely-életrajza 860 körül, mely szerint ő az antifonále szerzője, a Schola Cantorum megalapítója, a fő énekmester, aki még öreg létére is, a nyugágyán fekve, korbáccsal felügyel az énekes gyermekek munkájára. És megjelennek a kódexekben azok a képek, amelyeken Gergelynek a természetfeletti ihlet galamb képében sugallja a dallamokat. A XIX. század végén elindult vizsgálatok eredményeképpen abban állapodott meg a kutatás, hogy a gregoriánnak nevezett dallamkincs részben Gergely előtt, legnagyobbrészt azonban az ő működése után keletkezett. Ez a törzsanyag a legelső keresztény századok óta folyamatosan épült fel, különféle változások után nyerte el lejegyzett alakját, majd a lejegyzés után is tovább gyarapodott, egészen a XV. századig. Tágabb értelemben mindezt együttvéve nevezzük gregorián éneknek (vagy a középkori latin szóhasználatával cantus planus-nak, mely a gregorián sima, nyugodt, egyenletes tempóvételére és előadásmódjára vonatkozik). Cantus choralis elnevezése arra utal, hogy általában kórus adta elő. A gregorián ének évszázadokon át a zenészek legfőbb tananyaga és a többszólamú kóruszene téma-kincstára volt. Cantus firmus (szilárd dallam) elnevezése tehát a többszólamúság kialakulása után keletkezett, és a gregorián fődallamot jelzi a többszólamú (polifón) kompozíciókban. (Harmat Artúr Központi Kántorképző)

6 Krónika és 1989 között volt Pásztón plébános Dr. Nagy Lajos c. apát Úr. Sokunkat ő keresztelt, nála voltunk első áldozók, bérmálkozók. Az idősebb korosztály elmondhatja magáról, hogy ő előtte fogadtak házastársukkal örök hűséget. Karácsony utáni napokban meglátogattam őt a miskolc-hejőcsabai szeretetotthonban, ahol festői környezetben tölti nyugdíjas éveit. A célom az volt, hogy kicsit beszélgessek vele az itt töltött 23 évről. Kérdéseimre nehezen válaszolt, majd fölállt, és bekapcsolt egy filmet, amiben életéről, munkájáról mesélt. Úgy gondoltam ezt leközlöm, mint egykori híveinek. Anyagi körülményeink miatt úgy tűnt, nem tudok középiskolába menni. Általános iskolai igazgatóm azt mondta, >>nem lehet, hogy te ne tanulj tovább<<. Azt tartotta, én vagyok a legjobb tanulója az iskolájának. Ezért ben elintézte, hogy középiskolai ösztöndíjat kapjak. Utána kiderült, hogy nem vagyok beiratkozva. Mikor találkoztam vele leszidott, hogy mikét lehet valaki ennyire nemtörődöm. Megígértem neki, hogy elintézem a beiratkozást. Egy hét múlva találkoztam vele, és közöltem, hogy nem voltam beiratkozni. Erre már nem is tudott mit szólni. Azt kérdezte, mi szeretnék lenni? Azt válaszoltam magam sem tudom hogyan bánom, hogy nem mentem el papnak. Hozzá kell tennem, hogy néhány nappal előtte az egyik osztálytársamat lebeszéltem arról, hogy elmenjen papnak. Jászapáti akkor paptermő vidék volt, hisz négyen-öten is készültek a papságra. Egy mise után az asszonyok kint beszélgettek, hogy ott voltak a kispapok a misén. Ez volt a hivatásom megszületésének a pillanata. Édesanyám azt mondta a többi asszonynak, hogy >>boldog édesanya az, akinek pap fia lehet<<. Néhány hónap múlva jelentkeztem papnak, konkrétan kis szeminaristának. Még nem volt középiskolám. Volt Egerben egy intézet, kis szemináriumnak mondták. Azok tanultak ott, akik papok akartak lenni, de nem volt meg a középiskolájuk. Így kerültem Egerbe. Két évet ott kihúztunk, de időközben át kellett költöznünk egy másik helységbe, mert az épületet államosították. A szomszédban levő nagy szemináriumba, papnevelő intézetbe költözünk. Egy év múlva egy alkalommal nagysétáról visszajövet a prefektusa azzal fogadott, hogy >>siessetek, pakoljatok össze, mert este 9-ig el kell hagyni az épületet<<.

7 Hazautaztam édesanyámékhoz, majd Pestre, a Hittudományi Akadémiára küldtek. Nehéz idők jöttek, mert közelgett 56. Később kispapokat is elvittek a forradalomban való részvétel miatt ban, mikor a tanulmányim befejeztem, akkor történt a szeminárium föloszlatása. Néhány hónap múlva, június 5-én szentelt pappá Szabó Imre Püspök Úr. Első helyem Nyírbátor volt. Ott ismerkedtem meg a nyírséggel. Nyírbátorból Baktalórántházára kaptam elhelyezést. Onnan visszakerültem Budapestre, és ott szereztem meg a doktorátust 1959-ben. Majd Geszterédre kerültem. Egy évre rá átkerültem Jászfényszarura. Ott feladatom volt a rossz állapotba levő templom helyrehozatala. Végül sikerült kívülről és belülről is rendbe hozni a templomot. Nem is álmodtam róla, hogy fiatalemberként Pásztóra kerülhetek. Pásztó akkor jeles, nagy helynek számított. Nyolc éves pap koromban oda kerültem plébánosnak. Pásztóra is azzal a jelszóval kerültem, hogy rendbe kell hozni a templomot. Akkor már megvolt a rendelkezés, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében a templomokat át lehet alakítani. A pásztói templomban kialakítottam az új liturgikus teret. Így készült el az első fél márványból faragott oltár augusztus 10-én került sor a fölszentelésre. A templomot fiatal művészek festették ki. A templom konszekrálását Brezonóczi Püspök Úr és Szabó Imre Püspök Úr együtt végezte. Ugyanakkor 517 fiatal bérmálkozott. Így kezdődött az én 23 éves pásztói működésem. Közben a Brezónóczi püspök Úrból érsek lett, és megkért templomok átrendezésére. Közel 30 templomot terveztem az egyházmegyén belül és kívül. Később Seregély Érsek Úr megkeresett és közölte, hogy szeretné, ha Gyöngyösre mennék. Ott nagyon le voltak rombolódva az épületek ben kerültem oda. Megcsináltuk a Szent Bertalan templom liturgikus átrendezését, majd folytatódott a templom fölújítása kívül-belül. Közben folyt az Erzsébet templom fölújítása, ami a háború alatt bombatalálatot szenvedett. Gyöngyösnek gazdag műkincs anyaga volt, ami a front alatt eltűnt. Kiderült, hogy elrejtették. Még az elődöm ezt megtalálta. Mikor átvettem a plébániát az első dolgom az volt, hogy bankszéfet béreltem, és oda átvittük a műkincseket. Később kialakítottunk egy kincstártermet. Ilyen csekélységek voltak

8 Kis hírek a nagyvilágból Dallasban felülvizsgálják a halálos ítéleteket 2001 óta 12 már jogerősen halálra ítélt személyt engedtek szabadon, mert kiderült az ártatlanságuk. Ez több mint bármely más USA-tagállamban. Az elítéltek ártatlanságát a nemrég engedélyezett DNS-tesztek igazolták. Teréz Anyáról neveznek el katedrálist Koszovóban Prizren Egyházmegye új püspöke a Kirche in Not segélyszervezetnél tett látogatásakor bejelentette, hogy Koszovó kormánya aláírta azt az engedélyt, amely lehetőséget ad egy új katedrális felépítésére adta hírül a Zenit hírügynökség. A templomot Kalkuttai Teréz Anyáról szeretnék elnevezni, aki Albániából származik, és akinek szülei koszovóiak voltak. Március 6. és 8. között ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Az ülés középpontjában a papsággal kapcsolatos kérdések álltak. Három előadás hangzott el: Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke a papságot érintő egyházjogi kérdéseket elemezte, Beer Miklós és Udvardy György püspökök pedig a papság mai pasztorális, missziós feladatairól beszéltek. A II. János Pál állomás következik Madridi fiatalok egy csoportja kampányt kezdeményezett az interneten, hogy a spanyol főváros egyik metróvonalának új állomása II. János Pál pápa nevét kapja. Ezzel az egyszerű gesztussal szeretnénk megemlékezni II. János Pál pápáról, s így fejet hajtani az ő erkölcsi és szellemi tekintélye előtt. Ternyák Csaba az új egri érsek Március 15-én, csütörtökön, XVI. Benedek pápa elfogadta Seregély István egri érsek lemondását az Egri Főegyházmegye vezetéséről, az Egyházi Törvénykönyv 401. kánonjának első paragrafusa értelmében. A nyugalomba vonuló főpásztor utódául a Szentatya Ternyák Csaba címzetes eminentianai érseket, a Papi Kongregáció titkárát nevezte ki. A Szentatya elfogadta Szabó Tamás tábori püspök lemondását XVI. Benedek pápa március 15-én elfogadta Szabó Tamás püspök lemondását a magyarországi Tábori püspökség lelkipásztori vezetéséről, az Egyházi Törvénykönyv 401. kánonjának 2. paragrafusa értelmében.

9 Húsvéti népszokások Húsvét idejét a niceai zsinat 325-ben a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnapban állapította meg. A húsvét tehát mozgó ünnep. A húsvéti ünnepkör virágvasárnappal kezdődik és az ún. nagyhéttel folytatódik, majd a húsvétvasárnapot követő fehérvasárnappal zárul. A húsvéti ünnepkör népünk hitvilágában és szokásaiban igen jelentős volt. E hiedelmek egyrészt ősi szokások, másrészt egyházi eredetűek. Húsvét két legnépszerűbb szoksáa az öntözés és a tojásfestés. Mindkettő szokás falun és városban is. Régen a kútból húzott vízzel öntötték le a lányokat, ma már szagos vízzel locsolkodnak. Régi szokás a tojásfestés és a tojásokkal kapcsolatos játék. A tojásfestés az asszonyok, lányok dolga. Legegyszerűbb módja, hogy a tojás felületét levéllel burkolják be és úgy teszik a festékbe; utána a levél helye világos marad. Régen házi festékanyagokat használtak: hagymalevél, zöld dióhéj főzetét, vadkörte- vagy vadalma héját, gubacsot stb. A tojások írásának legismertebb módja az, hogy viaszt olvasztanak meg, s a folyékony viasszal a tojás héjára a kívánt mintákat. Ha a viasz megaludt, a tojást a festékbe teszik. A színes tojásról a viaszt letörlik, s a helye sárgásfehér marad. Ezt esetleg másfajta színnel színezik. Karcolással készülne a vakart vagy kotort tojások; a díszítőmotívumokat éles szerszámmal kotorják a tojásra. Húsvéti szokás volt Erdélyben a kakaslövés is. Régen élő kakasra lövöldöztek régies íjjal és nyílvesszővel, újabban már csak festett céltáblára. A célba lövést tréfás rigmus kíséri. Elősször perbe fogják a kakast, majd elmondják a kakas búcsúztatóját. Ha a nyíl pontosan a kakas szívébe fúródik, véget ér a játék. A szokást kakasvacsora fejezi be. Már a XII. században szokás volt a katolikus falvakban az ételszentelés. A gyerekek szokásaihoz tartozott a lármás nagyheti Pilátusverés. Régi szokás a húsvéti határkerülés is, melynek Zalaegerszegen a török harcokkal kapcsolatban történeti eredetmondát fűztek.

10 Helyi hírek Azon szülők, akiknek gyermekét nem Pásztón, vagy a pásztói plébánia által ellátott települések /Hasznos, Mátrakeresztes, Mátraszőlős/ valamelyikén keresztelték, a keresztelés igazolásául szerezzék be a keresztelést végző plébániától gyermekük keresztlevelét! A szent sír virágaira a szokott módon gyűjtünk. Az adományokat a Mária oltárnál elhelyezett perselybe lehet bedobni. Május 19-én Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó lesz Nagymaroson. Az előző találkozóra autókkal tudtunk eljutni, így már most fölhívjuk a figyelmet erre a találkozóra. Jó lenne, ha minél többen jelentkeznének és idén tavasszal már busszal tudnánk menni. Jelentkezni lehet a hittan órákon, és Szabó Zsolt káplán atyánál. A Szív-Szentjánosbogár közösség az idén április 28-án rendezi meg a jubileumi X. Országos Métabajnokságot. Méta edzéseket tartunk szombatonként délután háromtól, a Cserhát lakótelepen a Munkaügyi Központ háta mögött. Minden régi és új játékost szeretettel várunk! Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök várja azon fiúk jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a papi szolgálat iránt. A jelentkezési határidő május 31. Bővebb információk a plébánián kaphatók. Megjelent a Szt. Lőrinc plébánia kórusának cd-je Örvendj világ címen. Ára: 1800 Ft. Minden hónap utolsó csütörtökén délután negyed 5-től gyerekek számára Szentségimádás van a templomban, amit a plébánián szeretetvendégség követ.

11 Kedves gyerekek, fiatalok! Már nem sokat kell várni és itt a húsvét. Bízom benne, hogy neked is sikerült ünnepi díszbe öltöztetni lelked, hogy így köszönthesd a feltámadt Krisztust. /Ha mégsem, még van egy pár napod / Alsósaknak /1-4.oszt./ Összekeveredtek a kép elemei. Vágd ki, rendezd el helyesen és ragaszd fel egy papírra, majd ezt dobd be a gyűjtőládába! Ne feledd a neved, iskolád és osztályodat ráírni! Felsőseknek /5-8.oszt./ is történnek a húsvéti szent három napon? A napok mellé írd a helyes számokat! 1.) Passió János evangéliuma szerint 2.) Tűz megáldása, melyről meggyújtják a húsvéti gyertyát 3.) Kereszt hódolat 4.) Lábmosás szertartása 5.) A harangok Rómába mennek.. 6.) Újra szól az orgona, harangok és csengők / Visszatérnek a harangok / 7.) Ezen a napon nincs mise,csak Igeliturgia, ami az áldoztatással ér véget 8.) Keresztségi fogadalmak megújítása 9.) Oltárfosztás 10.) Feltámadási körmenet 11.) Pap és ministránsok hasraborulása az üres tabernákulum előtt 12.) Utolsó vacsora /Eukarisztia alapítása/ Nagycsütörtök:..Név: Nagypéntek:..Iskola: Húsvéti vigília: Osztály:

12 Kreatív oldal A tojás az élet keletkezésének jelképe mindenütt a világon. Sokszor előkerül a teremtésmítoszokban, termékenységgel, újjászületéssel kapcsolatban. A keresztény vallás is átvette ezt a szimbólumot, a feltámadást, az új életet szimbolizálja. Ezért ajándékozunk húsvétkor egymásnak tojást. A tojás színezése is nagyon fontos: ez emeli ki a mindennapiból, és ez teszi ünnepivé. A magyar területen az életet, az öröm színét, Krisztus értünk kiontott vérét szimbolizáló piros a legelterjedtebb. Húsvéti tojásfestés Jó alaposan megmossuk a tojásokat. Kétszeres mennyiségű vízbe 1-2 ek. ecetet öntünk, és amikor forrni kezd a víz, óvatosan beletesszük a tojásokat. 15 percig főzzük, leöntjük róla a vizet és kihűtjük. Boltban vásárolt 1-2 ek. tojásfestéket vízben feloldunk, ebbe belemártjuk a tojásokat. Ha már szép színesek, tálcára rakjuk száradni. Ha nincs bolti tojásfestékünk, a főzővízbe lila- vagy vöröshagyma héját tegyük, és szép tojásokat kapunk. Díszítés: Szép mintákkal díszíthetjük, ha vékony ecsettel dolgozunk. Gyertyával vagy fehér zsírkrétával rajzolhatunk a tojásra, és azután márthatjuk bele a festékbe, hogy a minta kirajzolódjon. A tojásra helyezzünk tetszőleges levelet, majd tegyük bele egy rossz nylonharisnyába, s áztassuk be festékbe. A levél helye natúr színű marad. Matricákkal is díszíthetünk. Recept: Ínyenc húsvéti sonka Vásárolunk egy szép nagydarab füstölt, főtt tarját. Előző este újnyi vastag szeletekre vágjuk. Minden szeletet megszórunk grillfűszerrel, mély tálba rakjuk, és olajjal meglocsoljuk. Egy éjszakán át hűtőben tartjuk. Másnap lábasban sütjük lassú tűzön, kb. 1-1,5 órán keresztül. Óvatosan rázogatva, keverni nem szabad. Amikor a hús megsült, tepsibe rakjuk a szeleteket, zsírjával meglocsoljuk és meleg sütőben kb. 10 percig pirítjuk. Főtt tojás karikákkal tálaljuk. Jó étvágyat kívánok!

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

2. Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal. 3. A keresztség (és bérmálás) liturgiája és a keresztségi fogadalom megújítása.

2. Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal. 3. A keresztség (és bérmálás) liturgiája és a keresztségi fogadalom megújítása. Nagyszombat, Húsvétvasárnap, 2011.04.24. I/8. Megboldogult nagyanyám nagyszombat közeledtével, óriási buzgalommal készült a szentsír feldíszítésére. Soha nem értettem, hogy miért az a sok virág meg készület.

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Húsvéti szokások és hagyományok

Húsvéti szokások és hagyományok Húsvéti szokások és hagyományok A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv

LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv LITURGIKUS ÉNEKTÁR zsoltároskönyv Szerkesztette: Laczó Zoltán Vince 2014 Elszó Az eddig megjelent Liturgikus énektár hittanárok részére cím munkámat, illetve az ehhez tartozó Orgonakönyvet és Zenekari

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN 1 2 I. RÉSZ A./ A GYERMEK FOGADÁSA Az egybegyűlt közösség köszöntése után a pap a szülőket és a keresztszülőket az oltár elé hívja és az alábbiak szerint szólítja

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Bűnbak: Lev 16. 1-10., Zsid 9. 11-12. / Jézus mint bűnbak vette magára a világ bűneit.

Bűnbak: Lev 16. 1-10., Zsid 9. 11-12. / Jézus mint bűnbak vette magára a világ bűneit. Téma: HÚSVÉT Az időmérés kozmikus természeti egységei: - nap / amikor a Föld a tengelye körül megfordul (24 óra) - hónap / a Hold földkörüli fordulata (29 és fél nap) - év / a Föld Nap körüli keringése

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

IV/12. szám Lk 19,28-40; Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Lk 22,14 23,56

IV/12. szám Lk 19,28-40; Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Lk 22,14 23,56 2016. m á r c i u s 20. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/12. szám Lk 19,28-40; Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Lk 22,14 23,56 Nyissátok meg a kapukat, és táruljatok fel, örök kapuk, hadd menjen be a dicsőségnek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája 2 Kertvárosi Krónika 2006. szeptember Az Atya házából az örvendezés és vigadozás jeleként zeneszó és tánc, szimfónia és kórus hallatszik. (vö.lk 15,24) ORGONASZENTELÉS 1947 óta működő templomunk hitélete

Részletesebben

RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB

RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB RÉSZLETEK A KERESZTELÉSI SI SZERTARTÁSB SBÓL Retkes Zsolt 2008.03.17. 1 A gyermek fogadása Miután a pap katolikus köszöntéssel és intelemmel fogadja a szőlőket és keresztszülőket, megkérdezi: Pap: Mi a

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

Lássuk mennyire vagy otthon a témában! Ha minden kérdésre jól válaszolsz, akkor nyereményként egy kosár húsvéti finomságot nyerhetsz.

Lássuk mennyire vagy otthon a témában! Ha minden kérdésre jól válaszolsz, akkor nyereményként egy kosár húsvéti finomságot nyerhetsz. A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadására emlékezünk ezen a napon. Ugyanakkor ez az időszak a tavasz kezdetének, a természet megújulásának ünnepe is. Lássuk mennyire vagy otthon

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét. (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny

Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét. (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak!! Elküldte Igéjét (Zsolt 107,20) Jótékonysági hangverseny a Zeneakadémián 1992. szept. 13., vasárnap, 19.30 Védnökök: Dr. Franz König bíboros, Bécs nyugalmazott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben