Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával"

Átírás

1 ERDŐKERTES és IFJÚSÁGA Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával

2 HOL MIÉRT TARTUNK MOST TARTUNK ITT? HOGYAN MERRE JUTHATUNK EL ODA? LÉPHETÜNK TOVÁBB Hol tartunk most? Mik a legfontosabb tények, amelyeket a fiatalokról tudunk? Az elemzés segít diagnosztizálni a jelen helyzetet. Miért tartunk itt? Nem elég csupán a jelen állapot leírni. Vissza kell tekintenünk, hogy megértsük: miért van abban a helyzetben a fiatalság, amelyben van. Talán csak az önkormányzat kommunikált, de nem épített közben imázst? Esetleg nem volt (kielégítő) kommunikáció a múltban? Vagy a tartalom nem volt konzisztens? Vagy talán a versenytársak tettek valamit, ami miatt úgy tűnik, a mi márkánk pozíciója változott meg? Merre léphetünk tovább? Hogy a jövőbeni kommunikáció sikeres lehessen, pontosan meg kell határoznunk, hová szeretnénk eljutni, mit szeretnénk célcsoportunknak elmondani, azaz mi lesz a kampány központi üzenete. Pontosan meghatározott üzenet hiányában a kutatás nem tudja megítélni, vajon jó irányba halad-e a kommunikáció. Hogyan juthatunk el oda? A stratégiai terv legszínesebb, legizgalmasabb része a meghatározott célok kommunikációs megvalósításának kidolgozása. A tervezés korábbi fázisában meghatározásra került, hogy mit mondjon az üzenet ebben a szakaszban a "hogyan mondjuk" kérdést kell megválaszolni

3 TARTALOM 1. Bevezető Önkormányzati feladatok Önkormányzat eddigi döntései Ifjúsági korosztály Erdőkertesen Az Ifjúsági Koncepcióról általában Egészségügy, szociálpolitika, bűnmegelőzés Egészségügy Védőnők Házi gyermekorvos Gyermekélelmezés Önkormányzat céljai Célokból adódó feladatok Szociálpolitika Pénzbeni, természetbeni ellátások Veresegyház Kistérség Egyesített Szociális Alapellátási Központ Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Bűnmegelőzés Önkormányzat céljai Célokból adódó feladatok Oktatás, képzés Neumann János Általános Iskola Ki akarok Nyílni Óvoda Önkormányzat céljai Célokból adódó feladatok Szabadidő, kultúra, sport RÁ d Érünk Program Erdőkertesi Faluház és Könyvtár Sportolási lehetőség SZEDER Egyesület Önkormányzat céljai Célokból adódó feladatok Pályaválasztás, munkavállalás Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltség Önkormányzat céljai Célokból adódó feladatok Érdekvédelem, jog, nemzetközi kapcsolatok Érdekvédelem Önkormányzati célok Célokból adódó feladatok Hátrányos helyzet Önkormányzati célok Célokból adódó feladatok Nemzetközi kapcsolatok Önkormányzati célok Célokból adódó feladatok Összegzés Önkormányzati Cselekvési Terv

4 1.Bevezető Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek közt kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ egyezmény (Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény) határoz meg olyan elveket és jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat támogató közege. Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének elsődleges jogforrása az évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, melynek 8. -ában a települési önkormányzat feladatai között a törvény 1994 óta felsorolja a gyermek és ifjúsági feladatokról szóló gondoskodást, valamint a gyermekvédelmi törvény, és a közoktatási törvény a két legfőbb vezérlő jogszabály. A törvényi feladatnak megfelelően több önkormányzat kezdte meg, illetve folytatta a gyermek- és ifjúsági korosztályhoz tartozó lakosok, az egyének számára hozzáférhető tanácsadás megszervezését életviteli, érdek- és jogérvényesítési, pályaorientációs, családalapítási, munkavállalási, mentálhigiénés, szabadidő eltöltési kérdésekben, elsősorban civil szervezetek közreműködésével. Az önkormányzat feladatainak meghatározásában döntő szerepet fog kapni az ifjúsági törvény.(mely egyelőre tervezet formájában létezik). Az önkormányzat ifjúságpolitikai feladatai Azokban az országokban, ahol a kormányzati szerepvállalás csökken, - hosszú távon Magyarországon is ez a tendencia érzékelhető - az ifjúságpolitikák jól megfigyelhető jellegzetessége az, hogy körülhatárolják az állam szerepét az ifjúsági ügyeket illetően. Ennek a szerepnek egy egészséges társadalomban a törvényi háttér, az önszerveződés lehetőségének és az anyagi források egy részének biztosítására kell korlátozódnia. A többi feladatot a helyi önkormányzatoknak és civil társadalomnak kell megoldania. Az önkormányzati ifjúságpolitika egyik kulcsszava az integráció. Ez a mi esetünkben két folyamatot kell, hogy lefedjen. Az ifjúságról való koncepciózus gondolkodás feladata, hogy garantálja a fiatalokkal, mint egésszel, mint komplex jelenséggel való foglalkozást, hogy ne csak mint egy társadalmi probléma hordozói jelenjenek meg. Ez az egyik integrációs folyamat. A másik kapcsolódik a döntéshozatali mechanizmushoz. Ebben a dimenzióban az integráció azt jelenti, hogy a fiatalokat be kell vonni a helyi társadalmi döntésekbe és azok végrehajtásába. Ez esetünkben elsősorban azt jelenti, hogy a koncepció végrehajtásában a legfontosabb szerepet maguknak a fiataloknak, illetve szervezeteiknek kell szánni. Az integráció két folyamata különösen a második kormányzati szinten működésképtelen. Éppen ezért mindez nem is a kormány feladata kell hogy legyen, hanem a helyi önkormányzatoké

5 2.Az ifjúsággal kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatok Az új ifjúsági törvény elfogadását követően kötelező önkormányzati feladatokról kell majd beszélnünk. A mai magyar közigazgatási rendszerben a közszolgáltatások döntő többségének megszervezése az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, illetve vállalható feladatok, valamint a különböző ágazati törvényekben lefektetett kötelező feladatok útján történik. Az önkormányzati törvény a szabadon vállalható önkormányzati feladatok között nevesíti a gyermek és ifjúsági feladatokat. Jelenleg egyetlen ágazati törvény sem határozza meg pontosan a fenti feladat tartalmát. Tekintettel a gyermek és ifjúsági feladatok meghatározásának hiányára, az új törvény központi eleme lesz az ifjúsággal kapcsolatos egyes önkormányzati közfeladatok meghatározása. Figyelembe véve, hogy a feladatok teljesítése sok esetben jelentős anyagi erőt igényel, a törvény a kötelező önkormányzati feladatokat differenciáltan határozza meg. Az ötezer és húszezer fő közötti lélekszámú településeken biztosítani kell az ifjúsági közösségi teret és az ifjúsági információs pontot. Az ifjúsági közösségi tér célja, hogy biztosítsa az ifjúság közösségi tevékenységének, önszerveződő közösségeik, szervezeteik működésének és programjaik megvalósításának infrastrukturális hátterét, a közösségi stratégiák mentén megvalósuló cselekvések szakmai támogatását, továbbá a gyermekek és a fiatalok demokráciára nevelését. Az információs pont biztosítja a gyermekek és a fiatalok korosztályi sajátosságainak, szükségleteinek megfelelő információ elérhetőségét. A településeken az önkormányzatoknak kétévente helyi ifjúsági cselekvési tervet kell elfogadniuk, továbbá kötelesek ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottságot működtetni és fenntartani. Erdőkertes Község Önkormányzata a fentebb felsorolt feladatokat már teljesítette: óta dolgozik az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság; közösségi tér várja az ifjúságot Ifjúsági információs pont működik az Esély Szociális Alapellátási Központban, nyilvános internet elérési pont a Faluházban és a Polgármesteri Hivatalban

6 3.Az önkormányzat ifjúsági területen hozott eddigi legfontosabb döntései, eredmények Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúsági területen felmerülő igényeket. Az elmúlt évek folyamán több témát (pl.: szabadidő eltöltés lehetőségei, szociális helyzet, stb.) tárgyalt a testület és több olyan határozat született, amely jelentős előrelépést hozott. A táblázat is mutatja, hogy az önkormányzat prioritásként kezeli az ifjúság ügyét. A tervezett fejlesztésekhez, a pályázatok önrészéhez minden esetben biztosítja a költségvetéséből a forrást november Erdőkertes Község közoktatásának feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének elfogadása 2003.június A testület létrehozza az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottságot 2003 június 27/2003(06.12.). határozatában elfogadta Erdőkertes Község Közbiztonsági Koncepcióját 2004.április Általános Iskola bővítése szeptember Családi napközi ellátására szerződést köt 2004.november Elfogadja Erdőkertes Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját február pályázatot nyújt be, sportlétesítmények felújítása, műanyag borítású sportpálya létesítésére szeptember RÁ d ÉRÜNK program keretén belül elnyert pályázathoz önrészt biztosít 2006.december Ifjúsági Információs Pont működéséhez járul hozzá Zöld Rádió munkáját segítő távmunkatárs alkalmazásához anyagilag hozzájárul,netre Kész program támogatás 2007.június Új óvodaépület építését határozza el 2007.június DADA program visszaállítása a 2007/2008 tanévtől június Döntés arról, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket áruljon december Ifjúsági egészségügyi helyzetfelmérés és elemzés elkészítése augusztus Mátyás király játszótér kialakítására 2008.október Iskolaotthonos oktatási modell bevezetése 2008.november Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása március Elfogadja a Sportkoncepciót 2009.március Képesség kibontakoztató oktatás megszervezése éves munkatervnek Elfogadja a tájékoztatót a Községben élő ifjúság helyzetéről megfelelően 2006.március Ifjúsági klub támogatása folyamatosan Nyári Tábor működtetése Kultúrkocsma Fesztivál támogatása február Erdőkertes Fiatalja kitüntetés alapítása február Önkormányzati Civil Alap létrehozása, pályáztatási eljárás kiírása - 5 -

7 4.Az ifjúsági korosztály Erdőkertesen Erdőkertes Község Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának elkészítésekor első lépésként meg kell határozni melyik az a korosztály, melyet érint az ifjúsági jelző. Ehhez főként azokat a szempontokat kell figyelembe venni, amelyek az egyes egyének életkörülményeit, társadalmi státuszát befolyásolják. Ilyen körülmények pl.: gazdasági helyzet, munkaerő-piaci helyzet, fizetések szintje, önálló lakás, lakhatás kérdése, stb. Ezek az elsősorban közgazdasági fogalmak egyrészről azok, amelyek szerepet játszanak a korosztály meghatározásánál, illetve az a megfigyelhető tendencia, hogy a fiatalok egyre korábban válnak a fogyasztói társadalom tagjává, és egyre inkább kitolódik a fiatal házasoknál az első gyermek születésének vagyis a klasszikus értelemben vett család létrejöttének időpontja. Az ifjúsági korosztály felső határa 30 év. A kérdés másik része az, hogy a koncepció megalkotása előtt és alatt is mindig egy ifjúsági koncepcióról beszéltünk, holott igazán helytálló megnevezés a gyermek- és ifjúsági lenne. A fent leírtakból kiindulva a gyermek- és ifjúsági korosztályt az alábbi csoportban határozhatjuk meg: Gyermek- és ifjúsági korosztály Gyermek korosztály Ifjúsági korosztály 0-30 éves korig 0-13 éves korig fő éves korig fő Erdőkertes Község népessége korcsoportonként a következők szerint alakul: (a korcsoportos felosztás a keresőképes életkor szerint van felosztva) Életkor fő 0-2 év év év év év év Erdőkertes Község összlakossága év 3-5 év 6-14 év év év év 61fölött - 6 -

8 ÉV (áprilisig) LAKOSSÁG A koncepcióról általában A koncepció által felölelt időszak meghatározásánál fontos szempont, hogy középtávon hány év alatt lehet megvalósítani a felmerült feladatokat. Az összevetések végső megállapításaként Erdőkertes Község Középtávú Ifjúsági Koncepciója az elfogadástól számított 5 éves időszakra készül. Az ifjúsági terület szerteágazó volta és a koncepcióban felölelt időszak nagysága miatt a felmerülő problémák, igények és az ezekhez kapcsolódó megoldások az alábbi öt területben csoportosíthatók: egészségügy, szociálpolitika oktatás, képzés szabadidő, kultúra, sport pályaválasztás, munkavállalás, lakáshelyzet érdekképviselet, jog, nemzetközi kapcsolatok Fejezetenként a helyzetelemzés cél célokból adódó feladatok megvalósításhoz szükséges eszközök, szervek, intézmények, résztvevők vonalat követve kerülnek a témák kifejtésre. A koncepció megalkotásánál előzetesen reprezentatív mintavétellel, Swot analízist alkalmazva fiatalokat (30 éves korig) kérdeztünk, a fenti szolgáltatásokat (egészségügy, oktatás, sport, szociálpolitika) igénybe vevők körében: ERDŐKERTESRŐL Erősség Gyengeség Lehetőség Veszély - 7 -

9 6.Egészségügy, szociálpolitika 6.1Egészségügy A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, és jelentősen elmarad attól, amit társadalmi-gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne. Egyes megbetegedések, halálokok tekintetében hazánk vezető helyet foglal el a nemzetközi statisztikákban. Jelenleg a születéskor várható élettartam a férfiaknál 68, a nőknél 76 év, ami messze elmarad az Európai Unió tagállamaitól. Különösen tragikus a középkorú férfiak kimagasló halálozása. Ez a helyzet elfogadhatatlan, és hatékony cselekvést igényel. A magyar lakosság kirívóan rossz egészségi állapota számos történelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális ok bonyolult eredője, de közvetlenül és meghatározó módon a lakosság életmódjával függ össze. A hazai táplálkozási szokások egészségtelenek: túlzott az energia-, zsír- és sóbevitel, elégtelen a rost-, zöldség-, főzelék- és gyümölcsfogyasztás. A magyar felnőtt lakosság jelentős része túlsúlyos, illetve elhízott. Az egészségi állapot javulása gyakran olyan folyamatokkal függ össze, amelyek nem közvetlenül az egészséget célozzák. Ilyen például a gazdasági növekedés, az életviszonyok javulása, a munkanélküliség csökkenése, amelyek együttesen hozzájárulhattak az utóbbi évek hazai halálozási mutatóinak lassú javulásához. A fiatalok jó egészsége elsődlegesen nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Sajnos hozzájuk többnyire már csak akkor fordulnak a szülők, ha baj van. A gyerekek egészségi állapota elsődlegesen a közvetlen környezetük, a család, az iskola, a lakóhely határozza meg. Ha otthon a gyermek azt látja, hogy a szülők dohányoznak, alkoholt fogyasztanak az negatív példaként vetül rá. Sajnos a családok túlnyomó többsége egészségtelenül táplálkozik, így évről évre nő a túlsúlyos gyermekek száma is, akiknek később felnőttként rengeteg problémával kell szembenézniük: cukorbetegség, magas koleszterin szint, szívbetegségek. Erdőkertes Községben gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi és fogorvosi praxisok működnek. A gyermekorvosok és iskolavédőnők 1., 3., 5. osztályban általános szűrővizsgálatot (fizikális orvosi vizsgálat, vizelet, testsúly, magasság, vérnyomás, látás, színlátás, mozgásszervek) végeznek. 7. osztályban általános szűrővizsgálatra (pályaválasztás előtti, szakmai irányultságú) kerül sor, majd 8. osztályban továbbtanulási, pályaalkalmassági vizsgálat van. Esetleges elváltozásnál szakorvosi vizsgálatra utalás történik (kötelező jelleggel), melynek eredményét visszakérik ellenőrzés, regisztrálás céljából. Ezenkívül minden tanévben fej tetvességi és tisztasági vizsgálat is történik Védőnői munka - 8 -

10 Erdőkertes Községben 3,5 védőnői körzet van önkormányzati szakfeladati ellátásban, ebből 2 fő iskolavédőnőként is dolgozik a közoktatási intézményekkel rendszeres kapcsolatban. Munkájuk során szorosan együttműködnek 1 fő házi gyermekorvossal (aki iskolaorvosi feladatokat is ellátó orvos). A munka elsősorban prevenciós tevékenység. Ez a feladat sokrétű: az egészség megerősítése megőrzése, egészségkultúra növelése, egészségnevelési programok támogatása, szervezése. Önálló megelőző tevékenységet folytatnak a szakmai protokoll szerint, részben irányítva, együttműködve a gyermekorvosokkal, nőgyógyászokkal, iskolaorvossal. Egyre több a szociálisan, környezeti ok miatt veszélyeztetett család, gondozott. Várandósainkra és a 0-7 éves gyermekekre a körzeti védőnő figyel, majd 6-18 éves korig az iskolavédőnő. Szolgálatuk Erdőkertes Fő tér 5. alatt működik. Ez a hely megfelel a szakmai feltételeknek, a gondozottak és a dolgozók is elégedettek. A védőnő a hét minden napján elérhető, személyesen és telefonon is. Egy héten belül 6 tanácsadást tartunk, egy önálló tanácsadást, két várandós tanácsadást és három csecsemő tanácsadást. Erdőkertes lakossága folyamatosan növekszik, jelenleg 7435 fő, mely fokozott terhet ró a megfogyatkozó védőnői szolgálatra. Gondozottjaink száma (0-7 éves korig 721 fő) jelentősen eltér a lakónyilvántartás (0-7 éves korig 624 ) adataitól. Kapcsolat a gyermekorvossal igen jónak mondható. Szoros, mert heti 3x2 óra tanácsadáson közösen dolgozunk, illetve a három év alatti gondozottak közel 90%-a hozzá jár évi adatok: Új várandós: 94 Összes gondozott várandós: 166 Újszülött: 107 Ebből koraszülött: 8 Iu retardált: 3 Fejlődési rendellenesség: 2 Csecsemők 110 Látogatás: 1063 Tanácsadási megjelenés: 923 Kisdedek: 215 Látogatás: 359 Tanácsadási megjelenés: 619 Kisgyermek: 295 Látogatás: 177 Tanácsadási megjelenés: 186 Gondozott családok: 527 Dohányos: 219 Gyermekelhanyagolás: 14 Gyermekbántalmazás: 2 Erdőkertes lakossága folyamatosan nő, ezt nemcsak a lakossági beköltözések számának növekedése, hanem az élveszületések számának folyamatos emelkedése is mutatja. Csoportos jellegű egészségnevelés Babamasszázs tanfolyamot indítottunk a tanácsadóban - 9 -

11 Általános iskolánkban elindul a BÜFÉ- Játék nevű program, mely az egészséges táplálkozás irányelveinek népszerűsítését, valamint a büfé választékának javítását is célozza, a résztvevők száma eléri a tanulók létszámának felét. Teljes körű tisztasági vizsgálatok az intézményekben. Várandós klub indul a faluházban a babaklub keretében Cikk jelenik meg a helyi lapban az iskolában folyó játékról Európai Unió-s továbbképzési sorozaton vehettünk részt kistérségi szervezésben, melynek témái : Családon belüli erőszak, Csapat építő tréning, Női öntudaterősítő tréning, Kistérségi jelzőrendszeri értekezlet a gyermekjóléti szolgálattal Születés heti rendezvény sorozat erdőkertesi szekciójának lebonyolítása a faluházban Gyermeknapi rendezvény keretében elsősegély-nyújtási bemutató és gyakorlat, BÜFÉ játék eredményhirdetés és ajándéksorsolás Anyatejes világnap Községi egészségnap szervezése Prevenar kampányoltás előkészítése, bonyolítása. Hepinet továbbképzés 4D UH, Down kór szűrés Egészségnap előkészítés és bonyolítás, egészségnevelő előadások a serdülőkori változásokról Tüdőszűrés Adományok osztása rászoruló családok részére Szülők részére egészségnevelő előadás a serdülőkorról Jelentkeztünk a nőgyógyászati rákszűrő programra Csecsemő és kisded korban történő egészségügyi prevenciós feladatok A terhes gondozás célja, az egészséges utódok világra hozatalának segítése, a fejlődési rendellenességek minél korábbi felismerése, a koraszülöttség megelőzése, a kis születési súly elkerülése, mely számos krónikus betegség alapját képezik. A csecsemő-tanácsadás során minden gyermek súly hosszfejlődését követjük, érzék és mozgásszervi szűréseket (látás, hallás) végzünk. Felvilágosító munkánk eredményeként a kötelező és a választható védőoltásokról is tájékoztatást adunk. Az anyatejes táplálás forszírozása a legfontosabb feladat, hiszen az anyatejjel táplált csecsemők körében bizonyítottan kisebb az allergiás-és egyéb megbetegedések aránya. Állandó oktató tevékenységet végzünk a helyes táplálásról, életmódról, egészséges környezet kialakításáról, baleset-megelőzésről, stb. A területi munka egyre szerteágazóbb tudást, jártasságot és empátiát igényel, a területünkön élő sok sajátos igényű család gondozásához. Ehhez elengedhetetlenül fontos a rendszeres szakmai továbbképzés, amelynek támogatást továbbiakban is igényeljük, egyúttal megköszönve az eddigieket. Iskolai védőnői munka Iskola létszáma: 516fő Gyógytornás: 69 de javaslatot kapott: 120fő Elhanyagolás: 10fő Állandó visszatérő problémával 2 család Tanévben megvizsgálat tanulók száma: 239 fő Összes orvosi vizsgálat:

12 Szakorvosi vizsgálatra utalt tanuló: 64 Kiemelkedően magas számú mozgásszervi és tartási rendellenességre derült fény, amit a nagyszámú gyógytorna javaslat is mutat. Igen nagy számmal történik az iskolában tisztasági vizsgálat, melynek eredményességét a csökkenő problémás esetek száma is mutatja. Tanórai kereteken belül felvilágosító előadások történtek: -egészséges táplálkozás -káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése -személyi higiene -egészséges környezet -barátság, szerelem, párkapcsolat, családtervezés témákban. Káros szenvedélyek megelőzése témaköreinek kifejtésénél problémát jelent a megfelelő korszerű módszertani útmutató és segédanyag, valamint tanóra és munkaidő hiánya. A káros szenvedélyek megelőzése témakörében nem lehet elegendő semmi anyagi, erkölcsi, társadalmi ráfordítás, áldozat, hiszen a jövendő felnőttjeiről, gyermekeinkről van szó. Táplálkozási szokások és táplálkozási ismeretek felmérése történt, a Nutrikid országos program kérdőívével, mintaként egy 3. és egy 5. osztályban. Fontos a program, tantervi ismeretek és követelmények mellé való illesztése, mivel külön órakeret nem áll rendelkezésre. Ki akarok nyílni Óvoda Óvodás korban a védőnő a gyermekorvossal együtt minden gyermeket tetőtől talpig megvizsgál. Súly, hossz, fej- mell-körfogat, valamint vérnyomásmérést végzünk. Az ötéves kori szűréseket, a látásélesség, a színlátás, a hallásszűrést, a testi fejlődést a tanácsadóban vizsgáljuk, mely az eltérések mielőbbi kezelését teszi lehetővé. Felvilágosító munkát végzünk, fogápolási és egészséges életmód témákban. Minden iskolai szünet után, ill. jelzésre tisztasági vizsgálatot végzünk, mind a nyolc óvodai csoportban. Óvodás létszám: 218 Vizsgálatra kötelezett: 218 Az óvodára is jellemző a nagyszámú mozgásszervi eltérés: lúdtalp, hanyag tartás. Ennek javítására és megelőzésére javaslatot kaptak minden csoportban az óvónők, gyógytornás leírás formájában. Melyet kértünk, hogy az óvodai testnevelés foglalkozások bevezetéseként alkalmazzanak. Igen nagy számú fogszuvasodás jelentkezik. Teljes körű negyedévenkénti tisztasági vizsgálatot végeztünk, ennek eredménye az óvodában is észrevehető, kis számú fertőzöttségre derült fény. A mai fiatalok jóval kevesebb időt töltenek el a szabadban, mint amennyi szükséges lenne. Egyre több a kövérkés, ill. elhízott gyermek, ami a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód következménye is. A kövér gyermekek közül kerülhetnek ki a felnőttkori magas vérnyomásban szenvedő, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdő, valamint a cukorbeteg emberek. Fontos felhívni a figyelmet a rengeteg TV csatornára, a számítógépes játékok elterjedésére, a könnyű internet hozzáférési lehetőségre. Ezek mind a mozgásban korlátozzák fiataljainkat!

13 Tervek a felnőtt nő lakosság egészségvédelme érdekében Felnőtt nőlakosság méhnyakrák szűrését tervezzük (képzésre a védőnő jelentkezett, a képzés még nem indult meg), ehhez kérem a támogatást egyszer használatos eszközök biztosításához A házi gyermekorvos a mindennapos gyógyító-, megelőző tevékenységük mellett folyamatosan részt vesz a dohányzás elleni küzdelemben, és a gyermekek egészséges életmódra nevelésében. A korábbi években megfogalmazott tapasztalataik és a szűrővizsgálatok alapján a fogszuvasodás, a gerincferdülés, a lúdtalp, az elhízás, az allergiás megbetegedések és pszichés zavarok szembetűnők, ezenkívül a dohányzás fokozatos emelkedését említették. Véleményük szerint az egészséges táplálkozásnak, a mozgásnak, az optimális pszicho szociális környezetnek, a szülői mintának lenne fontos szerepe, mely nem csupán anyagi forrásokat, hanem szemléletbeli változást igényel a társadalom egészétől. A törvény 5 éves korban teszi kötelezővé a szem fénytörési hibáinak szűrését. Ha a családban szemüveges mindkét szülő kívánatos hamarabb ezen vizsgálat elvégzése. További felvilágosító munka szükséges a helyes táplálkozásról és a gyakori mozgásról. A betegségek gyakran 1-1 gyermeknél halmozódnak, elhízás-fogszuvasodás-lúdtalpszem fénytörési hiba. Iskoláskor: elhízás, vashiányos vérszegénység, gerincdeformitás, drasztikusan megszaporodik a szem fénytörési betegsége, megjelenik az obesitáshoz társuló metabolikus anyagcserezavar A törvény rendelkezik az iskolás korú gyermekek kötelező szűrővizsgálatairól, melyeket rendszeresen végzünk. Szintén törvény rendelkezik a gerinc deformitás kezeléséről, a gyógytestnevelésről, gyógyúszásról. Ennek végrehajtásában a testnevelő tanárok segítenek. Elsősorban az 1-2 osztályos tanulóknál észlelhető az addig nem diagnosztizált ( 5 éves kor) szembetegségek megjelenése. Ezen túlmenően elvégezzük: - az obes gyermeknél a rendszeres vérnyomásmérést 2 havonta végezzük, 2 évente vizsgáljuk a szérum cukor és zsírszintjüket, ha eltérés észlelünk akkor rejtett cukorbetegség gyanúja miatt vércukor terhelést végeztetünk. Szükség esetén szakorvoshoz irányítjuk őket. -minden 8. osztályos tanulónál végzünk laboratóriumi szűrővizsgálatot latens vashiány, vérszegénység, rejtett kóros vércukor-és vérzsírszint kimutatására. -megjelennek a szenvedély betegségek - dohányzás, alkohol, kábítószer, drog. Összefoglalva látható valamennyi életkorban leggyakoribb betegség az elhízás mely számtalan szövődményt okoz elsősorban a későbbi életkorban, ezért

14 folyamatos oktatást végzünk úgy a szülők, mint a gyerekek körében az egészséges táplálkozásról és a rendszeres testmozgásról. Évente kétszer kerül sor fogászati szűrésre, ellátásra a Község óvodájában és iskolájában. A szűréseken és a fogászati rendeléseken a leggyakrabban előforduló megbetegedés a fogszuvasodás. Ennek megelőzésére a helyes fogmosási technika elsajátíttatására törekszenek az iskolai és óvodai szűrések alkalmával. Fontosnak tartják a szülői példát és odafigyelést, hiszen a rendszeres fogmosáshoz ezek elengedhetetlenek. Ezeken kívül felsorolták azokat a tényezőket, melyek visszaszorításával megelőzhető lenne a fogszuvasodás. Ilyen az étkezési szokások befolyásolása: az újszülöttek kapjanak kevesebb cukros teát, üdítőt; étkezések közötti nassolás visszaszorítása; szénsavas üdítők (főleg a kóla) fogyasztásának korlátozása; chipsek, csokoládék, édességek, üdítők televízióbeli reklámozásának korlátozása Gyermekélelmezés: A gyermekétkeztetés megoldott a községben. A Kormány a 5/2008. (VI.22.) sz. rendelete 2008-ban a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére Ft-ot biztosított, mely összegből július 18. és augusztus 31. között naponta 150 gyermek részére biztosítottak ebédet, oly módon, hogy a rendelkezésre álló teljes összeget nyersanyagra fordították és az ezzel járó összes költséget az önkormányzat átvállalta. A nyári gyermekétkeztetés megszervezését és lebonyolítását a helyi Gyermekjóléti szolgálat munkatársai látják el. Ezt a lehetőséget 5 éve kihasználjuk. A gyerekekkel és a szülőkkel tudatosítani kellene, hogy minden életkorban megfelelő mennyiségű és összetételű tápanyagbevitelre van szükség az egészséges fejlődésükhöz. Tudniuk kellene, hogy a helytelen táplálkozásnak a későbbekben milyen következményei lehetnek GYERMEKÉLELMEZÉS Óvodás étkező aki semmilyen kedvezményre nem jogosult Iskolás étkező aki semmilyen kedvezményre nem jogosult Óvodás étkező aki 3 v. többgyermekes ( 50% normatív) Óvodás étkező aki tartósan fogyatékos ( 50% normatív) 1-4 osztály iskolás étkező aki RGYVT-t kap ( 50% normatív) 1-4 osztály iskolás étkező aki 3. v. több gyermekes ( % normatív) 1-4 osztály iskolás étkező aki normatíván felüli 50% ot kap Iskolás étkező 5-8 osztály aki RGYVT-t kap ( 50% normatív) Iskolás étkező aki tartósan beteg ( 50% normatív )

15 Óvodás étkező aki RGYVT-t kap ( 100% kedvezmény) Az önkormányzat céljai: A szociális hátrányból adódó egyenlőtlenségek csökkentése a gyermek- és ifjúsági korosztályban. Kiemelt figyelem a szociálisan vagy egészségileg hátrányt szenvedő csoportok egészségvédelmére. Családok segítése nevelő-védő funkciójuk eredményesebb betöltéséhez. Az oktatási intézmények egészségmegőrzést, prevenciót szolgáló tárgyi, személyi, pénzügyi feltételeinek fejlesztése. A szabadidő-szervezésben az egészséget támogató programok ösztönzése, a szabadidő színtereinek biztosítása, ellenőrzése az ifjúság testi-lelki egészségvédelme szempontjából, valamint az oktatási intézmények érdekeltségének megteremtése a szabadidő-szervezés egészséges modelljének közvetítésében. Mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása, kiemelt figyelem a szenvedélybetegségek megelőzésére mind korábbi életkorban. A gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása, motiválása a korosztály egészségét szolgáló célkitűzések megvalósításába. A kommunikáció fejlesztése az oktatási valamint az egészségügyi és szociális intézmények között, a korosztály testi, lelki egészségének védelme érdekében. A média megnyerése az egészséget támogató alternatívák terjesztésére a gyermek- és ifjúsági korosztály körében. Drog, alkohol, cigaretta, kávé, energiaital fogyasztásának visszaszorítása. Hosszú távra szóló program összeállítása a helyes táplálkozás terjesztése és gyakorlatba való átültetése érdekében A célokból adódó feladatok: Egészségfejlesztés oktatása, nevelése. Testmozgás népszerűsítése, egészségfejlesztő testmozgás mindennapossá tétele. Az iskola lelkiegészség-védő,- fejlesztő szerepének erősítése. Védőnői munka szakmai és intézményi feltételeinek javítása Szorosabb együttműködés szervezésének segítése a rendőrség, a gyámügy, a gyermekjóléti szolgálat és a védőnői szolgálat között a deviáns viselkedés megelőzése céljából. Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása: mindennapos mozgási lehetőség, egészséges iskolai étkeztetés, vonzó szeszesital-, drog- és dohányzásmentes szabadidőprogramok. Baleset-megelőzési, helyes közlekedési felvilágosítás. Gyermekétkeztetésben résztvevő rászorulók számának növelése. Lakossági oktatás (egészséges betegség-megelőző táplálkozás) óvodás kortól (családi programok, nők és családanyák tájékoztatása, képzése)

16 Iskolai drog-, alkohol- és dohányzásmegelőző programok szervezésének segítése. Fiatalok, fiatal felnőttek testmozgási lehetőségeinek biztosítása, népszerűsítése. Óvodai, iskolai egészségkoncepció készítésének ösztönzése, a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a velük foglalkozók egészségének fejlesztése és az ehhez szükséges feltételek alakítása érdekében. Az egészségkoncepció elkészítését pályázat kiírásával segítse elő, a végrehajtást pedig évente elkülönített alap létrehozásával támogassa. Olyan közösségek, klubok létrehozásának segítése, amelyek az egészséges életmódra, a környezet védelme iránti felelősségre nevelik a fiatalokat. A szabadidősport anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztése. Ifjúsággal való kommunikálás lehetőségének kialakítása. Felvilágosító kiadványok terjesztése a gyermekek és fiatalok körében. Kereskedelmi és vendéglátó egységekben szigorítani a 18 éven aluliak dohányáruval és alkohollal való kiszolgálásának ellenőrzését. Iskolai büfé kínálatának ellenőrzése, megfelelő, egészséges, tápláló élelmiszerek árusítása. Rota vírus elleni védőoltások önkormányzati támogatása (6 hónapos korig két alkalommal beadva). A rendszeres iskolai szűrővizsgálatból kikerülő fiataloknak folyamatos tájékoztatás, felvilágosítás a szűrések szükségességéről, helyéről, időpontjáról. Hatékony ellenőrzés a vendéglátó egységekben. Kisgyermekes anyáknak programszervezés. Légy Napra Kész program támogatása Települési Egészségterv folyamatos aktualizálása méhnyakrák elleni védőoltás támogatása 13.éves lány korosztálynál Mozgásszervi (lúdtalp, hanyag tartás) elváltozások időbeni korrigálása Káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése érdekében osztályfőnöki órákba integrálása ezen témának. Gyermekszakrendelések elérhetővé tétele (a Misszióban) Informatikai háttér biztosítása (internet elérési lehetőség, számítógép park növelése) Méhnyakrák megelőző védőoltási sor biztosítása éves leányok részére Az oltóanyagot jelenleg nem támogatja az egészségbiztosítás, azonban Erdőkertes Község Képviselő-testülete felismerve a megelőzés jelentőségét úgy határoz, hogy felméri a 13 éves korú leánygyermekek szűrésének és védőoltásban részesítésének lehetőségét. Szűrővizsgálatok végzéséhez szűrőeszközök biztosítása: a szűrő audiometer hibás, iskolába megvilágított vísus tábla szükséges, hiteles személyi mérleg az intézményi testnevelés, mindennapi testmozgás részévé tenni a lúdtalp tornát és a tartásjavító tornát. A rendelőben elkülönítő helyiség kialakítása. sószoba kialakítása izotóniás medence építése gyógytornász alkalmazása

17 A feladatok megvalósításában közvetlenül résztvevők: Erdőkertes Község Önkormányzata Egészségügyi intézmény ESZAK ÁNTSZ Civil szervezetek 6.2 Szociálpolitika A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a vonatkozó jogszabályban meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. Erdőkertes Község Önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve alkotta meg 6/2007. (VI. 07.) számú rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszeréről E rendelet szerint a gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellátások segítik: pénzbeli ellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rászorultságtól függő más pénzbeli ellátás. természetbeni ellátások különösen: általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, tanulók közlekedési támogatása, egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás; gyermekek napközbeni ellátása; gyermekek átmeneti gondozása. A felsoroltak közül közvetlenül érinti a gyermekeket és a fiatalokat: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény /állami finanszírozás/ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló mód évi XXXI. tv. alapján a szociálisan rászoruló gyermek jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, mely támogatást nyújt: Gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére, Tankönyvtámogatásra, Évi két alkalommal (július, november) pénzbeli támogatásra (5.500 Ft/fő) - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /önként vállalt ellátás, önkormányzati költségvetésből/

18 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek, akinek gondozó családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és ezért rendkívüli anyagi segítségre szorul. Egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb két alkalommal adható. Odaítélése a Szociális Bizottság döntési körébe tartozik, kizárólag számlával igazolt költségek megtérítésére biztosítja a bizottság. - tankönyvvásárlási támogatás /önként vállalt ellátás, önkormányzati költségvetésből/ Erdőkertes Község Önkormányzata a költségvetésben biztosított pénzügyi keret terhére a tanköteles korú Erdőkertesi állandó lakóhelyű tanulók részére tankönyvvásárlási támogatást biztosít. - térítésmentes helyi és helyközi autóbuszbérlet biztosítása /önként vállalt ellátás, önkormányzati költségvetésből/ Erdőkertes Község Önkormányzata a költségvetésben biztosított pénzügyi keret terhére Erdőkertes Község alapfokú oktatási intézményében tanuló Erdőkertesi állandó lakóhelyű tanulók részére a helyi és a távolsági (külterületről belterületre) buszközlekedéshez természetbeni juttatásként térítésmentes tanulóbérletet biztosít. - óvodáztatási támogatás /2009. jan. 1-től állami finanszírozás/ Azon 3-4 éves, óvodába rendszeresen járó gyermekek kapják évente két alkalommal, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és a szülők nyilatkoznak arról, hogy legfeljebb az iskola 8. osztályát végezték el. Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozva az Oktatási és Kulturális Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, Az önkormányzat támogatást nyújt szociálisan hátrányos helyzetben lévő felsőoktatási hallgatók számára, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára évben 16 fő kapott ilyen jellegű támogatást, összesen 360eFt összegben Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ (ESZAK) Az Intézmény a Veresegyházi Kistérségben központként működik, mely fenntartója a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása. Integrált intézményként a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és idősek nappali ellátását biztosítja településünkön Családsegítő Szolgálat A Családsegítő Szolgálat a megelőző tevékenységek körében figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét, feltárja az egyén és család életében jelentkező krízisek okait és jelzi azokat az illetékes hatóság felé. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet. Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, ellátások, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt. Családgondozással elősegíti a családban

19 jelentkező krízis, illetve konfliktus megoldását. A családsegítő szolgálat tevékenységét egyénre, családra vonatkozóan elkészített terv alapján, személyes kapcsolat keretében végzi, szolgáltatásai térítésmentesek. A családok széthullása mindennapos problémává vált, a válások és az egyszülős családok száma megnövekedett. A családsegítő szolgálatot sokan keresik fel lakásügyben, egyéni problémákkal, munkahelykereséssel, ügyintézéssel, adatlapok kitöltésével. Többen természetbeni segélyt kérnek: ruha-, bútor adományokat Gyermekjóléti Szolgálat az ellátottak köre: 0-18 éves korosztály és családtagjaik; utógondozás esetén éves korosztály. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehető: önként mindazok körében, akik a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön; más intézmények jelzését követően; hatóság által kötelezett formában. A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése; közreműködik a gyermek tankötelezettsége teljesítésének biztosításában; a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése; a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, a hivatalos ügyek intézésének segítése. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben; a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és azok megoldására javaslat készítése; együttműködik és szervezi az együttműködést, tevékenységük összehangolását az alábbi szerveknek, személyeknek: a) egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési- oktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálat, d) a rendőrség,

20 e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, h) a társadalmi szervezetek, i) egyházak, j) alapítványok. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében- mediáció az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, az utógondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Tevékenységi körében: folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetének veszélyeztetettségét; meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést; elkészíti a védelembe vett gyermek, gondozási- nevelési tervét; szervezi a helyettes szülő hálózatot; segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását; jelzőrendszeri hálózat működtetését; felkérésre környezettanulmányt készít; kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését; a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit; figyelemmel kíséri a pályázatok lehetőségét, generálja és elkészíti azokat; kapcsolatügyeleti szolgálatot biztosít; szabadidős, prevenciós programokat szervez és közvetít, RÁ d ÉRÜNK programot szervez a csellengés megelőzésére, kezelésére KI-MIT-TUD-ot szervez elsősorban a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok részére, tudásuk, tehetségük megmutatására, Kortárssegítő programot vezet, a fiatalok bevonására, a részükre és velük történő programok szervezése érdekében,

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Dr. Krizsai Anita Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001 A köznevelés

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Tájékoztató a védőnői tevékenységről

Tájékoztató a védőnői tevékenységről Tájékoztató a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselőtestülete 2010. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár Lajosné

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE melyet módosított a 21/2005. (IX.12.) és a 2/2007. (II.05.) számú KT rendelet A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2009. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére Izsák Város Aljegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. április 5-én tartandó ülésére Tárgy:Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben