Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával"

Átírás

1 ERDŐKERTES és IFJÚSÁGA Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával

2 HOL MIÉRT TARTUNK MOST TARTUNK ITT? HOGYAN MERRE JUTHATUNK EL ODA? LÉPHETÜNK TOVÁBB Hol tartunk most? Mik a legfontosabb tények, amelyeket a fiatalokról tudunk? Az elemzés segít diagnosztizálni a jelen helyzetet. Miért tartunk itt? Nem elég csupán a jelen állapot leírni. Vissza kell tekintenünk, hogy megértsük: miért van abban a helyzetben a fiatalság, amelyben van. Talán csak az önkormányzat kommunikált, de nem épített közben imázst? Esetleg nem volt (kielégítő) kommunikáció a múltban? Vagy a tartalom nem volt konzisztens? Vagy talán a versenytársak tettek valamit, ami miatt úgy tűnik, a mi márkánk pozíciója változott meg? Merre léphetünk tovább? Hogy a jövőbeni kommunikáció sikeres lehessen, pontosan meg kell határoznunk, hová szeretnénk eljutni, mit szeretnénk célcsoportunknak elmondani, azaz mi lesz a kampány központi üzenete. Pontosan meghatározott üzenet hiányában a kutatás nem tudja megítélni, vajon jó irányba halad-e a kommunikáció. Hogyan juthatunk el oda? A stratégiai terv legszínesebb, legizgalmasabb része a meghatározott célok kommunikációs megvalósításának kidolgozása. A tervezés korábbi fázisában meghatározásra került, hogy mit mondjon az üzenet ebben a szakaszban a "hogyan mondjuk" kérdést kell megválaszolni

3 TARTALOM 1. Bevezető Önkormányzati feladatok Önkormányzat eddigi döntései Ifjúsági korosztály Erdőkertesen Az Ifjúsági Koncepcióról általában Egészségügy, szociálpolitika, bűnmegelőzés Egészségügy Védőnők Házi gyermekorvos Gyermekélelmezés Önkormányzat céljai Célokból adódó feladatok Szociálpolitika Pénzbeni, természetbeni ellátások Veresegyház Kistérség Egyesített Szociális Alapellátási Központ Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Bűnmegelőzés Önkormányzat céljai Célokból adódó feladatok Oktatás, képzés Neumann János Általános Iskola Ki akarok Nyílni Óvoda Önkormányzat céljai Célokból adódó feladatok Szabadidő, kultúra, sport RÁ d Érünk Program Erdőkertesi Faluház és Könyvtár Sportolási lehetőség SZEDER Egyesület Önkormányzat céljai Célokból adódó feladatok Pályaválasztás, munkavállalás Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltség Önkormányzat céljai Célokból adódó feladatok Érdekvédelem, jog, nemzetközi kapcsolatok Érdekvédelem Önkormányzati célok Célokból adódó feladatok Hátrányos helyzet Önkormányzati célok Célokból adódó feladatok Nemzetközi kapcsolatok Önkormányzati célok Célokból adódó feladatok Összegzés Önkormányzati Cselekvési Terv

4 1.Bevezető Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek közt kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ egyezmény (Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény) határoz meg olyan elveket és jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat támogató közege. Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének elsődleges jogforrása az évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, melynek 8. -ában a települési önkormányzat feladatai között a törvény 1994 óta felsorolja a gyermek és ifjúsági feladatokról szóló gondoskodást, valamint a gyermekvédelmi törvény, és a közoktatási törvény a két legfőbb vezérlő jogszabály. A törvényi feladatnak megfelelően több önkormányzat kezdte meg, illetve folytatta a gyermek- és ifjúsági korosztályhoz tartozó lakosok, az egyének számára hozzáférhető tanácsadás megszervezését életviteli, érdek- és jogérvényesítési, pályaorientációs, családalapítási, munkavállalási, mentálhigiénés, szabadidő eltöltési kérdésekben, elsősorban civil szervezetek közreműködésével. Az önkormányzat feladatainak meghatározásában döntő szerepet fog kapni az ifjúsági törvény.(mely egyelőre tervezet formájában létezik). Az önkormányzat ifjúságpolitikai feladatai Azokban az országokban, ahol a kormányzati szerepvállalás csökken, - hosszú távon Magyarországon is ez a tendencia érzékelhető - az ifjúságpolitikák jól megfigyelhető jellegzetessége az, hogy körülhatárolják az állam szerepét az ifjúsági ügyeket illetően. Ennek a szerepnek egy egészséges társadalomban a törvényi háttér, az önszerveződés lehetőségének és az anyagi források egy részének biztosítására kell korlátozódnia. A többi feladatot a helyi önkormányzatoknak és civil társadalomnak kell megoldania. Az önkormányzati ifjúságpolitika egyik kulcsszava az integráció. Ez a mi esetünkben két folyamatot kell, hogy lefedjen. Az ifjúságról való koncepciózus gondolkodás feladata, hogy garantálja a fiatalokkal, mint egésszel, mint komplex jelenséggel való foglalkozást, hogy ne csak mint egy társadalmi probléma hordozói jelenjenek meg. Ez az egyik integrációs folyamat. A másik kapcsolódik a döntéshozatali mechanizmushoz. Ebben a dimenzióban az integráció azt jelenti, hogy a fiatalokat be kell vonni a helyi társadalmi döntésekbe és azok végrehajtásába. Ez esetünkben elsősorban azt jelenti, hogy a koncepció végrehajtásában a legfontosabb szerepet maguknak a fiataloknak, illetve szervezeteiknek kell szánni. Az integráció két folyamata különösen a második kormányzati szinten működésképtelen. Éppen ezért mindez nem is a kormány feladata kell hogy legyen, hanem a helyi önkormányzatoké

5 2.Az ifjúsággal kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatok Az új ifjúsági törvény elfogadását követően kötelező önkormányzati feladatokról kell majd beszélnünk. A mai magyar közigazgatási rendszerben a közszolgáltatások döntő többségének megszervezése az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, illetve vállalható feladatok, valamint a különböző ágazati törvényekben lefektetett kötelező feladatok útján történik. Az önkormányzati törvény a szabadon vállalható önkormányzati feladatok között nevesíti a gyermek és ifjúsági feladatokat. Jelenleg egyetlen ágazati törvény sem határozza meg pontosan a fenti feladat tartalmát. Tekintettel a gyermek és ifjúsági feladatok meghatározásának hiányára, az új törvény központi eleme lesz az ifjúsággal kapcsolatos egyes önkormányzati közfeladatok meghatározása. Figyelembe véve, hogy a feladatok teljesítése sok esetben jelentős anyagi erőt igényel, a törvény a kötelező önkormányzati feladatokat differenciáltan határozza meg. Az ötezer és húszezer fő közötti lélekszámú településeken biztosítani kell az ifjúsági közösségi teret és az ifjúsági információs pontot. Az ifjúsági közösségi tér célja, hogy biztosítsa az ifjúság közösségi tevékenységének, önszerveződő közösségeik, szervezeteik működésének és programjaik megvalósításának infrastrukturális hátterét, a közösségi stratégiák mentén megvalósuló cselekvések szakmai támogatását, továbbá a gyermekek és a fiatalok demokráciára nevelését. Az információs pont biztosítja a gyermekek és a fiatalok korosztályi sajátosságainak, szükségleteinek megfelelő információ elérhetőségét. A településeken az önkormányzatoknak kétévente helyi ifjúsági cselekvési tervet kell elfogadniuk, továbbá kötelesek ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottságot működtetni és fenntartani. Erdőkertes Község Önkormányzata a fentebb felsorolt feladatokat már teljesítette: óta dolgozik az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság; közösségi tér várja az ifjúságot Ifjúsági információs pont működik az Esély Szociális Alapellátási Központban, nyilvános internet elérési pont a Faluházban és a Polgármesteri Hivatalban

6 3.Az önkormányzat ifjúsági területen hozott eddigi legfontosabb döntései, eredmények Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúsági területen felmerülő igényeket. Az elmúlt évek folyamán több témát (pl.: szabadidő eltöltés lehetőségei, szociális helyzet, stb.) tárgyalt a testület és több olyan határozat született, amely jelentős előrelépést hozott. A táblázat is mutatja, hogy az önkormányzat prioritásként kezeli az ifjúság ügyét. A tervezett fejlesztésekhez, a pályázatok önrészéhez minden esetben biztosítja a költségvetéséből a forrást november Erdőkertes Község közoktatásának feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének elfogadása 2003.június A testület létrehozza az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottságot 2003 június 27/2003(06.12.). határozatában elfogadta Erdőkertes Község Közbiztonsági Koncepcióját 2004.április Általános Iskola bővítése szeptember Családi napközi ellátására szerződést köt 2004.november Elfogadja Erdőkertes Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját február pályázatot nyújt be, sportlétesítmények felújítása, műanyag borítású sportpálya létesítésére szeptember RÁ d ÉRÜNK program keretén belül elnyert pályázathoz önrészt biztosít 2006.december Ifjúsági Információs Pont működéséhez járul hozzá Zöld Rádió munkáját segítő távmunkatárs alkalmazásához anyagilag hozzájárul,netre Kész program támogatás 2007.június Új óvodaépület építését határozza el 2007.június DADA program visszaállítása a 2007/2008 tanévtől június Döntés arról, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket áruljon december Ifjúsági egészségügyi helyzetfelmérés és elemzés elkészítése augusztus Mátyás király játszótér kialakítására 2008.október Iskolaotthonos oktatási modell bevezetése 2008.november Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása március Elfogadja a Sportkoncepciót 2009.március Képesség kibontakoztató oktatás megszervezése éves munkatervnek Elfogadja a tájékoztatót a Községben élő ifjúság helyzetéről megfelelően 2006.március Ifjúsági klub támogatása folyamatosan Nyári Tábor működtetése Kultúrkocsma Fesztivál támogatása február Erdőkertes Fiatalja kitüntetés alapítása február Önkormányzati Civil Alap létrehozása, pályáztatási eljárás kiírása - 5 -

7 4.Az ifjúsági korosztály Erdőkertesen Erdőkertes Község Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának elkészítésekor első lépésként meg kell határozni melyik az a korosztály, melyet érint az ifjúsági jelző. Ehhez főként azokat a szempontokat kell figyelembe venni, amelyek az egyes egyének életkörülményeit, társadalmi státuszát befolyásolják. Ilyen körülmények pl.: gazdasági helyzet, munkaerő-piaci helyzet, fizetések szintje, önálló lakás, lakhatás kérdése, stb. Ezek az elsősorban közgazdasági fogalmak egyrészről azok, amelyek szerepet játszanak a korosztály meghatározásánál, illetve az a megfigyelhető tendencia, hogy a fiatalok egyre korábban válnak a fogyasztói társadalom tagjává, és egyre inkább kitolódik a fiatal házasoknál az első gyermek születésének vagyis a klasszikus értelemben vett család létrejöttének időpontja. Az ifjúsági korosztály felső határa 30 év. A kérdés másik része az, hogy a koncepció megalkotása előtt és alatt is mindig egy ifjúsági koncepcióról beszéltünk, holott igazán helytálló megnevezés a gyermek- és ifjúsági lenne. A fent leírtakból kiindulva a gyermek- és ifjúsági korosztályt az alábbi csoportban határozhatjuk meg: Gyermek- és ifjúsági korosztály Gyermek korosztály Ifjúsági korosztály 0-30 éves korig 0-13 éves korig fő éves korig fő Erdőkertes Község népessége korcsoportonként a következők szerint alakul: (a korcsoportos felosztás a keresőképes életkor szerint van felosztva) Életkor fő 0-2 év év év év év év Erdőkertes Község összlakossága év 3-5 év 6-14 év év év év 61fölött - 6 -

8 ÉV (áprilisig) LAKOSSÁG A koncepcióról általában A koncepció által felölelt időszak meghatározásánál fontos szempont, hogy középtávon hány év alatt lehet megvalósítani a felmerült feladatokat. Az összevetések végső megállapításaként Erdőkertes Község Középtávú Ifjúsági Koncepciója az elfogadástól számított 5 éves időszakra készül. Az ifjúsági terület szerteágazó volta és a koncepcióban felölelt időszak nagysága miatt a felmerülő problémák, igények és az ezekhez kapcsolódó megoldások az alábbi öt területben csoportosíthatók: egészségügy, szociálpolitika oktatás, képzés szabadidő, kultúra, sport pályaválasztás, munkavállalás, lakáshelyzet érdekképviselet, jog, nemzetközi kapcsolatok Fejezetenként a helyzetelemzés cél célokból adódó feladatok megvalósításhoz szükséges eszközök, szervek, intézmények, résztvevők vonalat követve kerülnek a témák kifejtésre. A koncepció megalkotásánál előzetesen reprezentatív mintavétellel, Swot analízist alkalmazva fiatalokat (30 éves korig) kérdeztünk, a fenti szolgáltatásokat (egészségügy, oktatás, sport, szociálpolitika) igénybe vevők körében: ERDŐKERTESRŐL Erősség Gyengeség Lehetőség Veszély - 7 -

9 6.Egészségügy, szociálpolitika 6.1Egészségügy A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, és jelentősen elmarad attól, amit társadalmi-gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne. Egyes megbetegedések, halálokok tekintetében hazánk vezető helyet foglal el a nemzetközi statisztikákban. Jelenleg a születéskor várható élettartam a férfiaknál 68, a nőknél 76 év, ami messze elmarad az Európai Unió tagállamaitól. Különösen tragikus a középkorú férfiak kimagasló halálozása. Ez a helyzet elfogadhatatlan, és hatékony cselekvést igényel. A magyar lakosság kirívóan rossz egészségi állapota számos történelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális ok bonyolult eredője, de közvetlenül és meghatározó módon a lakosság életmódjával függ össze. A hazai táplálkozási szokások egészségtelenek: túlzott az energia-, zsír- és sóbevitel, elégtelen a rost-, zöldség-, főzelék- és gyümölcsfogyasztás. A magyar felnőtt lakosság jelentős része túlsúlyos, illetve elhízott. Az egészségi állapot javulása gyakran olyan folyamatokkal függ össze, amelyek nem közvetlenül az egészséget célozzák. Ilyen például a gazdasági növekedés, az életviszonyok javulása, a munkanélküliség csökkenése, amelyek együttesen hozzájárulhattak az utóbbi évek hazai halálozási mutatóinak lassú javulásához. A fiatalok jó egészsége elsődlegesen nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Sajnos hozzájuk többnyire már csak akkor fordulnak a szülők, ha baj van. A gyerekek egészségi állapota elsődlegesen a közvetlen környezetük, a család, az iskola, a lakóhely határozza meg. Ha otthon a gyermek azt látja, hogy a szülők dohányoznak, alkoholt fogyasztanak az negatív példaként vetül rá. Sajnos a családok túlnyomó többsége egészségtelenül táplálkozik, így évről évre nő a túlsúlyos gyermekek száma is, akiknek később felnőttként rengeteg problémával kell szembenézniük: cukorbetegség, magas koleszterin szint, szívbetegségek. Erdőkertes Községben gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi és fogorvosi praxisok működnek. A gyermekorvosok és iskolavédőnők 1., 3., 5. osztályban általános szűrővizsgálatot (fizikális orvosi vizsgálat, vizelet, testsúly, magasság, vérnyomás, látás, színlátás, mozgásszervek) végeznek. 7. osztályban általános szűrővizsgálatra (pályaválasztás előtti, szakmai irányultságú) kerül sor, majd 8. osztályban továbbtanulási, pályaalkalmassági vizsgálat van. Esetleges elváltozásnál szakorvosi vizsgálatra utalás történik (kötelező jelleggel), melynek eredményét visszakérik ellenőrzés, regisztrálás céljából. Ezenkívül minden tanévben fej tetvességi és tisztasági vizsgálat is történik Védőnői munka - 8 -

10 Erdőkertes Községben 3,5 védőnői körzet van önkormányzati szakfeladati ellátásban, ebből 2 fő iskolavédőnőként is dolgozik a közoktatási intézményekkel rendszeres kapcsolatban. Munkájuk során szorosan együttműködnek 1 fő házi gyermekorvossal (aki iskolaorvosi feladatokat is ellátó orvos). A munka elsősorban prevenciós tevékenység. Ez a feladat sokrétű: az egészség megerősítése megőrzése, egészségkultúra növelése, egészségnevelési programok támogatása, szervezése. Önálló megelőző tevékenységet folytatnak a szakmai protokoll szerint, részben irányítva, együttműködve a gyermekorvosokkal, nőgyógyászokkal, iskolaorvossal. Egyre több a szociálisan, környezeti ok miatt veszélyeztetett család, gondozott. Várandósainkra és a 0-7 éves gyermekekre a körzeti védőnő figyel, majd 6-18 éves korig az iskolavédőnő. Szolgálatuk Erdőkertes Fő tér 5. alatt működik. Ez a hely megfelel a szakmai feltételeknek, a gondozottak és a dolgozók is elégedettek. A védőnő a hét minden napján elérhető, személyesen és telefonon is. Egy héten belül 6 tanácsadást tartunk, egy önálló tanácsadást, két várandós tanácsadást és három csecsemő tanácsadást. Erdőkertes lakossága folyamatosan növekszik, jelenleg 7435 fő, mely fokozott terhet ró a megfogyatkozó védőnői szolgálatra. Gondozottjaink száma (0-7 éves korig 721 fő) jelentősen eltér a lakónyilvántartás (0-7 éves korig 624 ) adataitól. Kapcsolat a gyermekorvossal igen jónak mondható. Szoros, mert heti 3x2 óra tanácsadáson közösen dolgozunk, illetve a három év alatti gondozottak közel 90%-a hozzá jár évi adatok: Új várandós: 94 Összes gondozott várandós: 166 Újszülött: 107 Ebből koraszülött: 8 Iu retardált: 3 Fejlődési rendellenesség: 2 Csecsemők 110 Látogatás: 1063 Tanácsadási megjelenés: 923 Kisdedek: 215 Látogatás: 359 Tanácsadási megjelenés: 619 Kisgyermek: 295 Látogatás: 177 Tanácsadási megjelenés: 186 Gondozott családok: 527 Dohányos: 219 Gyermekelhanyagolás: 14 Gyermekbántalmazás: 2 Erdőkertes lakossága folyamatosan nő, ezt nemcsak a lakossági beköltözések számának növekedése, hanem az élveszületések számának folyamatos emelkedése is mutatja. Csoportos jellegű egészségnevelés Babamasszázs tanfolyamot indítottunk a tanácsadóban - 9 -

11 Általános iskolánkban elindul a BÜFÉ- Játék nevű program, mely az egészséges táplálkozás irányelveinek népszerűsítését, valamint a büfé választékának javítását is célozza, a résztvevők száma eléri a tanulók létszámának felét. Teljes körű tisztasági vizsgálatok az intézményekben. Várandós klub indul a faluházban a babaklub keretében Cikk jelenik meg a helyi lapban az iskolában folyó játékról Európai Unió-s továbbképzési sorozaton vehettünk részt kistérségi szervezésben, melynek témái : Családon belüli erőszak, Csapat építő tréning, Női öntudaterősítő tréning, Kistérségi jelzőrendszeri értekezlet a gyermekjóléti szolgálattal Születés heti rendezvény sorozat erdőkertesi szekciójának lebonyolítása a faluházban Gyermeknapi rendezvény keretében elsősegély-nyújtási bemutató és gyakorlat, BÜFÉ játék eredményhirdetés és ajándéksorsolás Anyatejes világnap Községi egészségnap szervezése Prevenar kampányoltás előkészítése, bonyolítása. Hepinet továbbképzés 4D UH, Down kór szűrés Egészségnap előkészítés és bonyolítás, egészségnevelő előadások a serdülőkori változásokról Tüdőszűrés Adományok osztása rászoruló családok részére Szülők részére egészségnevelő előadás a serdülőkorról Jelentkeztünk a nőgyógyászati rákszűrő programra Csecsemő és kisded korban történő egészségügyi prevenciós feladatok A terhes gondozás célja, az egészséges utódok világra hozatalának segítése, a fejlődési rendellenességek minél korábbi felismerése, a koraszülöttség megelőzése, a kis születési súly elkerülése, mely számos krónikus betegség alapját képezik. A csecsemő-tanácsadás során minden gyermek súly hosszfejlődését követjük, érzék és mozgásszervi szűréseket (látás, hallás) végzünk. Felvilágosító munkánk eredményeként a kötelező és a választható védőoltásokról is tájékoztatást adunk. Az anyatejes táplálás forszírozása a legfontosabb feladat, hiszen az anyatejjel táplált csecsemők körében bizonyítottan kisebb az allergiás-és egyéb megbetegedések aránya. Állandó oktató tevékenységet végzünk a helyes táplálásról, életmódról, egészséges környezet kialakításáról, baleset-megelőzésről, stb. A területi munka egyre szerteágazóbb tudást, jártasságot és empátiát igényel, a területünkön élő sok sajátos igényű család gondozásához. Ehhez elengedhetetlenül fontos a rendszeres szakmai továbbképzés, amelynek támogatást továbbiakban is igényeljük, egyúttal megköszönve az eddigieket. Iskolai védőnői munka Iskola létszáma: 516fő Gyógytornás: 69 de javaslatot kapott: 120fő Elhanyagolás: 10fő Állandó visszatérő problémával 2 család Tanévben megvizsgálat tanulók száma: 239 fő Összes orvosi vizsgálat:

12 Szakorvosi vizsgálatra utalt tanuló: 64 Kiemelkedően magas számú mozgásszervi és tartási rendellenességre derült fény, amit a nagyszámú gyógytorna javaslat is mutat. Igen nagy számmal történik az iskolában tisztasági vizsgálat, melynek eredményességét a csökkenő problémás esetek száma is mutatja. Tanórai kereteken belül felvilágosító előadások történtek: -egészséges táplálkozás -káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése -személyi higiene -egészséges környezet -barátság, szerelem, párkapcsolat, családtervezés témákban. Káros szenvedélyek megelőzése témaköreinek kifejtésénél problémát jelent a megfelelő korszerű módszertani útmutató és segédanyag, valamint tanóra és munkaidő hiánya. A káros szenvedélyek megelőzése témakörében nem lehet elegendő semmi anyagi, erkölcsi, társadalmi ráfordítás, áldozat, hiszen a jövendő felnőttjeiről, gyermekeinkről van szó. Táplálkozási szokások és táplálkozási ismeretek felmérése történt, a Nutrikid országos program kérdőívével, mintaként egy 3. és egy 5. osztályban. Fontos a program, tantervi ismeretek és követelmények mellé való illesztése, mivel külön órakeret nem áll rendelkezésre. Ki akarok nyílni Óvoda Óvodás korban a védőnő a gyermekorvossal együtt minden gyermeket tetőtől talpig megvizsgál. Súly, hossz, fej- mell-körfogat, valamint vérnyomásmérést végzünk. Az ötéves kori szűréseket, a látásélesség, a színlátás, a hallásszűrést, a testi fejlődést a tanácsadóban vizsgáljuk, mely az eltérések mielőbbi kezelését teszi lehetővé. Felvilágosító munkát végzünk, fogápolási és egészséges életmód témákban. Minden iskolai szünet után, ill. jelzésre tisztasági vizsgálatot végzünk, mind a nyolc óvodai csoportban. Óvodás létszám: 218 Vizsgálatra kötelezett: 218 Az óvodára is jellemző a nagyszámú mozgásszervi eltérés: lúdtalp, hanyag tartás. Ennek javítására és megelőzésére javaslatot kaptak minden csoportban az óvónők, gyógytornás leírás formájában. Melyet kértünk, hogy az óvodai testnevelés foglalkozások bevezetéseként alkalmazzanak. Igen nagy számú fogszuvasodás jelentkezik. Teljes körű negyedévenkénti tisztasági vizsgálatot végeztünk, ennek eredménye az óvodában is észrevehető, kis számú fertőzöttségre derült fény. A mai fiatalok jóval kevesebb időt töltenek el a szabadban, mint amennyi szükséges lenne. Egyre több a kövérkés, ill. elhízott gyermek, ami a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód következménye is. A kövér gyermekek közül kerülhetnek ki a felnőttkori magas vérnyomásban szenvedő, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdő, valamint a cukorbeteg emberek. Fontos felhívni a figyelmet a rengeteg TV csatornára, a számítógépes játékok elterjedésére, a könnyű internet hozzáférési lehetőségre. Ezek mind a mozgásban korlátozzák fiataljainkat!

13 Tervek a felnőtt nő lakosság egészségvédelme érdekében Felnőtt nőlakosság méhnyakrák szűrését tervezzük (képzésre a védőnő jelentkezett, a képzés még nem indult meg), ehhez kérem a támogatást egyszer használatos eszközök biztosításához A házi gyermekorvos a mindennapos gyógyító-, megelőző tevékenységük mellett folyamatosan részt vesz a dohányzás elleni küzdelemben, és a gyermekek egészséges életmódra nevelésében. A korábbi években megfogalmazott tapasztalataik és a szűrővizsgálatok alapján a fogszuvasodás, a gerincferdülés, a lúdtalp, az elhízás, az allergiás megbetegedések és pszichés zavarok szembetűnők, ezenkívül a dohányzás fokozatos emelkedését említették. Véleményük szerint az egészséges táplálkozásnak, a mozgásnak, az optimális pszicho szociális környezetnek, a szülői mintának lenne fontos szerepe, mely nem csupán anyagi forrásokat, hanem szemléletbeli változást igényel a társadalom egészétől. A törvény 5 éves korban teszi kötelezővé a szem fénytörési hibáinak szűrését. Ha a családban szemüveges mindkét szülő kívánatos hamarabb ezen vizsgálat elvégzése. További felvilágosító munka szükséges a helyes táplálkozásról és a gyakori mozgásról. A betegségek gyakran 1-1 gyermeknél halmozódnak, elhízás-fogszuvasodás-lúdtalpszem fénytörési hiba. Iskoláskor: elhízás, vashiányos vérszegénység, gerincdeformitás, drasztikusan megszaporodik a szem fénytörési betegsége, megjelenik az obesitáshoz társuló metabolikus anyagcserezavar A törvény rendelkezik az iskolás korú gyermekek kötelező szűrővizsgálatairól, melyeket rendszeresen végzünk. Szintén törvény rendelkezik a gerinc deformitás kezeléséről, a gyógytestnevelésről, gyógyúszásról. Ennek végrehajtásában a testnevelő tanárok segítenek. Elsősorban az 1-2 osztályos tanulóknál észlelhető az addig nem diagnosztizált ( 5 éves kor) szembetegségek megjelenése. Ezen túlmenően elvégezzük: - az obes gyermeknél a rendszeres vérnyomásmérést 2 havonta végezzük, 2 évente vizsgáljuk a szérum cukor és zsírszintjüket, ha eltérés észlelünk akkor rejtett cukorbetegség gyanúja miatt vércukor terhelést végeztetünk. Szükség esetén szakorvoshoz irányítjuk őket. -minden 8. osztályos tanulónál végzünk laboratóriumi szűrővizsgálatot latens vashiány, vérszegénység, rejtett kóros vércukor-és vérzsírszint kimutatására. -megjelennek a szenvedély betegségek - dohányzás, alkohol, kábítószer, drog. Összefoglalva látható valamennyi életkorban leggyakoribb betegség az elhízás mely számtalan szövődményt okoz elsősorban a későbbi életkorban, ezért

14 folyamatos oktatást végzünk úgy a szülők, mint a gyerekek körében az egészséges táplálkozásról és a rendszeres testmozgásról. Évente kétszer kerül sor fogászati szűrésre, ellátásra a Község óvodájában és iskolájában. A szűréseken és a fogászati rendeléseken a leggyakrabban előforduló megbetegedés a fogszuvasodás. Ennek megelőzésére a helyes fogmosási technika elsajátíttatására törekszenek az iskolai és óvodai szűrések alkalmával. Fontosnak tartják a szülői példát és odafigyelést, hiszen a rendszeres fogmosáshoz ezek elengedhetetlenek. Ezeken kívül felsorolták azokat a tényezőket, melyek visszaszorításával megelőzhető lenne a fogszuvasodás. Ilyen az étkezési szokások befolyásolása: az újszülöttek kapjanak kevesebb cukros teát, üdítőt; étkezések közötti nassolás visszaszorítása; szénsavas üdítők (főleg a kóla) fogyasztásának korlátozása; chipsek, csokoládék, édességek, üdítők televízióbeli reklámozásának korlátozása Gyermekélelmezés: A gyermekétkeztetés megoldott a községben. A Kormány a 5/2008. (VI.22.) sz. rendelete 2008-ban a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére Ft-ot biztosított, mely összegből július 18. és augusztus 31. között naponta 150 gyermek részére biztosítottak ebédet, oly módon, hogy a rendelkezésre álló teljes összeget nyersanyagra fordították és az ezzel járó összes költséget az önkormányzat átvállalta. A nyári gyermekétkeztetés megszervezését és lebonyolítását a helyi Gyermekjóléti szolgálat munkatársai látják el. Ezt a lehetőséget 5 éve kihasználjuk. A gyerekekkel és a szülőkkel tudatosítani kellene, hogy minden életkorban megfelelő mennyiségű és összetételű tápanyagbevitelre van szükség az egészséges fejlődésükhöz. Tudniuk kellene, hogy a helytelen táplálkozásnak a későbbekben milyen következményei lehetnek GYERMEKÉLELMEZÉS Óvodás étkező aki semmilyen kedvezményre nem jogosult Iskolás étkező aki semmilyen kedvezményre nem jogosult Óvodás étkező aki 3 v. többgyermekes ( 50% normatív) Óvodás étkező aki tartósan fogyatékos ( 50% normatív) 1-4 osztály iskolás étkező aki RGYVT-t kap ( 50% normatív) 1-4 osztály iskolás étkező aki 3. v. több gyermekes ( % normatív) 1-4 osztály iskolás étkező aki normatíván felüli 50% ot kap Iskolás étkező 5-8 osztály aki RGYVT-t kap ( 50% normatív) Iskolás étkező aki tartósan beteg ( 50% normatív )

15 Óvodás étkező aki RGYVT-t kap ( 100% kedvezmény) Az önkormányzat céljai: A szociális hátrányból adódó egyenlőtlenségek csökkentése a gyermek- és ifjúsági korosztályban. Kiemelt figyelem a szociálisan vagy egészségileg hátrányt szenvedő csoportok egészségvédelmére. Családok segítése nevelő-védő funkciójuk eredményesebb betöltéséhez. Az oktatási intézmények egészségmegőrzést, prevenciót szolgáló tárgyi, személyi, pénzügyi feltételeinek fejlesztése. A szabadidő-szervezésben az egészséget támogató programok ösztönzése, a szabadidő színtereinek biztosítása, ellenőrzése az ifjúság testi-lelki egészségvédelme szempontjából, valamint az oktatási intézmények érdekeltségének megteremtése a szabadidő-szervezés egészséges modelljének közvetítésében. Mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása, kiemelt figyelem a szenvedélybetegségek megelőzésére mind korábbi életkorban. A gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása, motiválása a korosztály egészségét szolgáló célkitűzések megvalósításába. A kommunikáció fejlesztése az oktatási valamint az egészségügyi és szociális intézmények között, a korosztály testi, lelki egészségének védelme érdekében. A média megnyerése az egészséget támogató alternatívák terjesztésére a gyermek- és ifjúsági korosztály körében. Drog, alkohol, cigaretta, kávé, energiaital fogyasztásának visszaszorítása. Hosszú távra szóló program összeállítása a helyes táplálkozás terjesztése és gyakorlatba való átültetése érdekében A célokból adódó feladatok: Egészségfejlesztés oktatása, nevelése. Testmozgás népszerűsítése, egészségfejlesztő testmozgás mindennapossá tétele. Az iskola lelkiegészség-védő,- fejlesztő szerepének erősítése. Védőnői munka szakmai és intézményi feltételeinek javítása Szorosabb együttműködés szervezésének segítése a rendőrség, a gyámügy, a gyermekjóléti szolgálat és a védőnői szolgálat között a deviáns viselkedés megelőzése céljából. Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása: mindennapos mozgási lehetőség, egészséges iskolai étkeztetés, vonzó szeszesital-, drog- és dohányzásmentes szabadidőprogramok. Baleset-megelőzési, helyes közlekedési felvilágosítás. Gyermekétkeztetésben résztvevő rászorulók számának növelése. Lakossági oktatás (egészséges betegség-megelőző táplálkozás) óvodás kortól (családi programok, nők és családanyák tájékoztatása, képzése)

16 Iskolai drog-, alkohol- és dohányzásmegelőző programok szervezésének segítése. Fiatalok, fiatal felnőttek testmozgási lehetőségeinek biztosítása, népszerűsítése. Óvodai, iskolai egészségkoncepció készítésének ösztönzése, a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a velük foglalkozók egészségének fejlesztése és az ehhez szükséges feltételek alakítása érdekében. Az egészségkoncepció elkészítését pályázat kiírásával segítse elő, a végrehajtást pedig évente elkülönített alap létrehozásával támogassa. Olyan közösségek, klubok létrehozásának segítése, amelyek az egészséges életmódra, a környezet védelme iránti felelősségre nevelik a fiatalokat. A szabadidősport anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztése. Ifjúsággal való kommunikálás lehetőségének kialakítása. Felvilágosító kiadványok terjesztése a gyermekek és fiatalok körében. Kereskedelmi és vendéglátó egységekben szigorítani a 18 éven aluliak dohányáruval és alkohollal való kiszolgálásának ellenőrzését. Iskolai büfé kínálatának ellenőrzése, megfelelő, egészséges, tápláló élelmiszerek árusítása. Rota vírus elleni védőoltások önkormányzati támogatása (6 hónapos korig két alkalommal beadva). A rendszeres iskolai szűrővizsgálatból kikerülő fiataloknak folyamatos tájékoztatás, felvilágosítás a szűrések szükségességéről, helyéről, időpontjáról. Hatékony ellenőrzés a vendéglátó egységekben. Kisgyermekes anyáknak programszervezés. Légy Napra Kész program támogatása Települési Egészségterv folyamatos aktualizálása méhnyakrák elleni védőoltás támogatása 13.éves lány korosztálynál Mozgásszervi (lúdtalp, hanyag tartás) elváltozások időbeni korrigálása Káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése érdekében osztályfőnöki órákba integrálása ezen témának. Gyermekszakrendelések elérhetővé tétele (a Misszióban) Informatikai háttér biztosítása (internet elérési lehetőség, számítógép park növelése) Méhnyakrák megelőző védőoltási sor biztosítása éves leányok részére Az oltóanyagot jelenleg nem támogatja az egészségbiztosítás, azonban Erdőkertes Község Képviselő-testülete felismerve a megelőzés jelentőségét úgy határoz, hogy felméri a 13 éves korú leánygyermekek szűrésének és védőoltásban részesítésének lehetőségét. Szűrővizsgálatok végzéséhez szűrőeszközök biztosítása: a szűrő audiometer hibás, iskolába megvilágított vísus tábla szükséges, hiteles személyi mérleg az intézményi testnevelés, mindennapi testmozgás részévé tenni a lúdtalp tornát és a tartásjavító tornát. A rendelőben elkülönítő helyiség kialakítása. sószoba kialakítása izotóniás medence építése gyógytornász alkalmazása

17 A feladatok megvalósításában közvetlenül résztvevők: Erdőkertes Község Önkormányzata Egészségügyi intézmény ESZAK ÁNTSZ Civil szervezetek 6.2 Szociálpolitika A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a vonatkozó jogszabályban meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. Erdőkertes Község Önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve alkotta meg 6/2007. (VI. 07.) számú rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszeréről E rendelet szerint a gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellátások segítik: pénzbeli ellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rászorultságtól függő más pénzbeli ellátás. természetbeni ellátások különösen: általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, tanulók közlekedési támogatása, egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás; gyermekek napközbeni ellátása; gyermekek átmeneti gondozása. A felsoroltak közül közvetlenül érinti a gyermekeket és a fiatalokat: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény /állami finanszírozás/ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló mód évi XXXI. tv. alapján a szociálisan rászoruló gyermek jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, mely támogatást nyújt: Gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére, Tankönyvtámogatásra, Évi két alkalommal (július, november) pénzbeli támogatásra (5.500 Ft/fő) - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /önként vállalt ellátás, önkormányzati költségvetésből/

18 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek, akinek gondozó családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és ezért rendkívüli anyagi segítségre szorul. Egy naptári éven belül gyermekenként legfeljebb két alkalommal adható. Odaítélése a Szociális Bizottság döntési körébe tartozik, kizárólag számlával igazolt költségek megtérítésére biztosítja a bizottság. - tankönyvvásárlási támogatás /önként vállalt ellátás, önkormányzati költségvetésből/ Erdőkertes Község Önkormányzata a költségvetésben biztosított pénzügyi keret terhére a tanköteles korú Erdőkertesi állandó lakóhelyű tanulók részére tankönyvvásárlási támogatást biztosít. - térítésmentes helyi és helyközi autóbuszbérlet biztosítása /önként vállalt ellátás, önkormányzati költségvetésből/ Erdőkertes Község Önkormányzata a költségvetésben biztosított pénzügyi keret terhére Erdőkertes Község alapfokú oktatási intézményében tanuló Erdőkertesi állandó lakóhelyű tanulók részére a helyi és a távolsági (külterületről belterületre) buszközlekedéshez természetbeni juttatásként térítésmentes tanulóbérletet biztosít. - óvodáztatási támogatás /2009. jan. 1-től állami finanszírozás/ Azon 3-4 éves, óvodába rendszeresen járó gyermekek kapják évente két alkalommal, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és a szülők nyilatkoznak arról, hogy legfeljebb az iskola 8. osztályát végezték el. Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozva az Oktatási és Kulturális Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, Az önkormányzat támogatást nyújt szociálisan hátrányos helyzetben lévő felsőoktatási hallgatók számára, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára évben 16 fő kapott ilyen jellegű támogatást, összesen 360eFt összegben Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ (ESZAK) Az Intézmény a Veresegyházi Kistérségben központként működik, mely fenntartója a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása. Integrált intézményként a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és idősek nappali ellátását biztosítja településünkön Családsegítő Szolgálat A Családsegítő Szolgálat a megelőző tevékenységek körében figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét, feltárja az egyén és család életében jelentkező krízisek okait és jelzi azokat az illetékes hatóság felé. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet. Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, ellátások, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt. Családgondozással elősegíti a családban

19 jelentkező krízis, illetve konfliktus megoldását. A családsegítő szolgálat tevékenységét egyénre, családra vonatkozóan elkészített terv alapján, személyes kapcsolat keretében végzi, szolgáltatásai térítésmentesek. A családok széthullása mindennapos problémává vált, a válások és az egyszülős családok száma megnövekedett. A családsegítő szolgálatot sokan keresik fel lakásügyben, egyéni problémákkal, munkahelykereséssel, ügyintézéssel, adatlapok kitöltésével. Többen természetbeni segélyt kérnek: ruha-, bútor adományokat Gyermekjóléti Szolgálat az ellátottak köre: 0-18 éves korosztály és családtagjaik; utógondozás esetén éves korosztály. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehető: önként mindazok körében, akik a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön; más intézmények jelzését követően; hatóság által kötelezett formában. A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése; közreműködik a gyermek tankötelezettsége teljesítésének biztosításában; a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése; a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, a hivatalos ügyek intézésének segítése. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben; a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és azok megoldására javaslat készítése; együttműködik és szervezi az együttműködést, tevékenységük összehangolását az alábbi szerveknek, személyeknek: a) egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési- oktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálat, d) a rendőrség,

20 e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, h) a társadalmi szervezetek, i) egyházak, j) alapítványok. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében- mediáció az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, az utógondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Tevékenységi körében: folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetének veszélyeztetettségét; meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést; elkészíti a védelembe vett gyermek, gondozási- nevelési tervét; szervezi a helyettes szülő hálózatot; segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását; jelzőrendszeri hálózat működtetését; felkérésre környezettanulmányt készít; kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését; a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit; figyelemmel kíséri a pályázatok lehetőségét, generálja és elkészíti azokat; kapcsolatügyeleti szolgálatot biztosít; szabadidős, prevenciós programokat szervez és közvetít, RÁ d ÉRÜNK programot szervez a csellengés megelőzésére, kezelésére KI-MIT-TUD-ot szervez elsősorban a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok részére, tudásuk, tehetségük megmutatására, Kortárssegítő programot vezet, a fiatalok bevonására, a részükre és velük történő programok szervezése érdekében,

2010. évi. felülvizsgálata

2010. évi. felülvizsgálata SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEK ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2010. évi felülvizsgálata - 1 - I. Bevezető Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 332/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 332/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 332/2004. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323

Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 J-14560-2/2011 Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA ÉS CSELEKVÉSI TERVE A 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA ÉS CSELEKVÉSI TERVE A 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA ÉS CSELEKVÉSI TERVE A 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Fentősné Belléncs Andrea ifjúsági szakreferens Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Ügyiratszám: 1- /2014. Tárgy: Meghívó M E G H Í V Ó Bököny Község Önkormányzat

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ Gyermekvédelmi éves értékelő tanácskozás Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak,

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 01-5326-3/2006. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érsekhalma Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érsekhalma Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 6

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben