Magyar történelmi emlékek. Értekezések.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar történelmi emlékek. Értekezések."

Átírás

1 Leltári szám 7491 Miskolczy Ambrus- Varga E. Árpád Szerzı Cím (alcím, kötetszám) Sorozatcím (kötetszám) Kiadási adatok Jozefinizmus Tündérországban. Erdély történeti demográfiájának forrásai a 18. század második felében Zsigmond Tibor et al Az Aranykert közepén. Dunaszerdahelyi járás Szerencsés Károly Eltékozolt évtized. Adalékok a Kádári 70-es évek történetéhez Bíró László A Jugoszláv állam História Könyvtár. Monográfiák. 26. kötet 7495 Hermann Róbert A Drávától a Lajtáig. Tanulmányok az nyári és ıszi Dunántúli hadi események történetéhez. Tarsoly Kiadó, Napkiadó, Kairos Kiadó, História Kiadó, Balassi Kiadó, Budapest Dr. Rétvári László Európa történeti földrajza és gazdaság története. A kultúrák keletkezésétıl a XX. Századig Demeter Zsófia Egy hajdani nagybirtok. A munkaerı, a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés a herceg, Batthyány enyingi uradalmában ( ) 7498 Sz. Simon Éva A hódoltságon kívüli "hódoltság". Oszmán terjeszkedés a Délnyugat Dunántúlon a 16. század második felében Paksi Zoltán Nyilas mozgalom Magyarországon Hajdú Zoltán Magyarország közigazgatási földrajza. Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Nemzeti Tankönyvkiadó, Ráció Kiadó, MTA BTK. TTI., Gondolat Kiadó, Dialóg Kampusz Kiadó, Budpest- Pécs, 2005

2 7501 Palotás Emil Kelet-Európa története a 20.század elsı felében Arnold Angenendt A kora középkor. A nyugati kereszténység ig Popély Gyula Felvidék Az elsı évtized Csehszlovák uralom alatt. Budapest, Szent István Társulat, Budapest Kárpáti Stúdió, 7504 Bárány Attila et al "A Hadtáp volt maga a fegyver." Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai, logisztikai kérdéseirıl Ács Pál - Székely Identitás és kultúra a török Balassi Kiadó, Júlia hódoltság korában Sokcsevits Dénes Horvátország a 7. századtól Mondus Novus napjainkig. Könyvek, Budapest Rechnitzer János Nyugat-Dunántúl A Kárpát-medence régiói Dialóg Kampusz 5. kötet Kiadó, Budpest- Pécs, Kerepeszki Róbert A "tépelıdı gentleman" Darányi Sziluett korszerő Kronosz Kiadó - Kálmán történelmi életrajzok. Magyar Tört. Társulat, Pécs Karl Vocelka Ausztria története. Budapest Bíró Ákos Kétfejő sas Dávid pajzsán. Tábori Gabbiano Print rabbinátus az Osztrák-Magyar- Nyomda és Kiadó Monarchia haderejében Kft., Budapest Dr. Csonkaréti Károly A császári és királyi légierı. Hajja & fiai Könyvkiadó, Debrecen 2008.

3 7512 Pejin Attila A helytörténet-kutatás és - írás kézikönyve. Vajdasági Magyar Mővelıdési Intézet, Zenta Zeidler Miklós A revíziós gondolat. Kalligram, Pozsony Böröndi Lajos Mosonmagyaróvár képekben. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, Mosonmagyaróvár Varga László Velünk éltek. A nagymegyeri Komáromi Zsidó 7516 Kovács Zoltán András zsidóság története. A Szálasi-kormány belügyminisztériuma. Rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás a Nyilas korszakban. Hitközség, Atraktor Kiadó, Máriabesnyı- Gödöllı Zakar Péter A tábori püspökség történet Gerhardus Kiadó, Szeged Gyulai Rudolf Az Alsó-csallóközi és Csilizközi Egyesült Ármentesítı és Alsócsallóközi Kalligram, Pozsony Belvízlevezetı Társulat története 7519 Stefan Sutaj Magyarok Csehszlovákiában között. Tanulmányok a benesi Lucidus Kiadó, Budapest dekrétumokról, a csehországi deportálásokról és a lakosságcserérıl Ablonczy Balázs A visszatért Erdély Jaffa Kiadó, Vincze Gábor Visszatér a Délvidék Kárpáti Stúdió, Budapest 2011.

4 7522 Szarka László A modern szlovák nacionalizmus évszázada Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus magyar királyságban. Az Eszterházy Károly Fıiskola Történelemtud. Doktori iskolája közleményei.. Akadémia Kiadó, 7523 Döbényi Zoltán (fıszerkesztı) A Kárpát-medence földrajza Pálffy Géza A három részre szakadt ország Magyarország Története Pálffy Géza Romlás és megújulás Magyarország Története Horváth Miklós - Hadsereg és fegyverek Kovács Vilmos 7527 Szabó Pál József Radarokkal a lopakodók ellen. A magyar katonai légtérellenırzı és radarrendszer története Darázs Richárd A Célvásár. Egyszer volt, hol nem volt Acélváros? Hétköznapok Miskolc rendszerváltozás elıtti évtizedeiben. Akadémia Kiadó, Kossuth Kiadó, Budapest Kossuth Kiadó, Budapest HM Zrínyi Média Kh. Nonprofit Kft. Budapest Kézirat, Csikány Tamás Komárom, a szőz vár Kossuth Kiadó, 7530 Fátay Tamás Gyır. Városépítés és városrendezés 1945 és 1986 között. Palatia Kiadó, Gyır Bíró Ádám - Sárhidai Gyula 7532 Bernád Dénes - Magó Károly - Punka György A Magyar Királyi Honvédség. hazai gyártású páncélos harcjármővei A nemzet szárnyai a magyar katonai repülés évszázados története. Petit Military Könyvek Petit Reál Könyvkiadó,

5 7533 Fekete Ferenc - Baum Attila A magyar királyság kitüntetései III.kötet Romsits Ignác (fıszerkesztı) Magyarország az elsı világháborúban Fábri Anna Hétköznapi élet Széchenyi István korában E. Kovács Péter Hétköznapi élet Mátyás király korában Valuch Tibor Hétköznapi élet Kádár János korában H. Balázs Éva - Hétköznapi élet a Habsburgok Krász Lilla - Kurucz korában György 7539 Körner András Hogyan éltek? A magyar zsidók hétköznapi élete Komoróczy Géza A zsidók története Magyarországon I. a középkortól 1849-ig Komoróczy Géza A zsidók története Magyarországon II.1849-tıl napjainkig Komoróczy Géza "Nekem itt zsidónak kell lenni". Források és dokumentumok ( ) III.kötet A zsidók története Magyarországon I-II. kötetéhez szöveggyőjtemény HK Hermanos Kiadó, Budapest Kossuth Kiadó, Budapest Budapest Budapest, Kalligram Kiadó, Pozsony Kalligram Kiadó, Pozsony Kalligram Kiadó, Pozsony Dr. Finály Henrik A latin nyelv szótára. Akadémiai Kiadó Budapest Dr. Finály Henrik A latin nyelv szótára. Akadémiai Kiadó Budapest Bertényi Iván 7546 Bertényi Iván A történelem segédtudományai. A történelem segédtudományai. A Történettudomány kézikönyve I. A Történettudomány kézikönyve I. Budapest Budapest 2006.

6 7547 Kulcsár Kálmán - Bayer József 7548 Palánkai Tibor 7549 Marosi Ernı - Szabó B. István Társadalom, Politika, Jogrend. Magyar Tudománytár 4. Kossuth Kiadó, Budapest Gazdaság. Magyar Tudománytár 5. Kossuth Kiadó, Budapest Kultúra. Magyar Tudománytár 6. Kossuth Kiadó, Budapest Veszprémy László Szent István és az államalapítás. Nemzet és Emlékezet. Osiris Kiadó. Budapest Nagy Balázs Tatárjárás. Nemzet és Emlékezet. Budapest Zeidler Miklós Trianon. Nemzet és Emlékezet. Budapest Ungváry Krisztián A második világháború. Nemzet és Emlékezet. Budapest Popély Gyula Felvidék Magyar Napló Fókusz Egyesület, 7555 J. Nagy László Az Ummától a nemzetállamig. Az arab országok a században Pap Norbert Magyarország a balkán és a mediterráneum vonzásában. Magyarország dél-európai kapcsolatainak politikai - és gazdaságföldrajzi értékelése Körmendy Lajos Levéltári kézikönyv Körmendy Lajos Levéltári kézikönyv Dr. Róbert Péter Egyenlı jog a hısi halálra. Magyar zsidók az elsı világháborúban. JGYF Kiadó, Szeged Publikon Kiadó, Pécs Budapest, Budapest, Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft., Budapest

7 7560 Dr. Baraczy Zoltán - Sárhidai Gyula A magyar királyi honvédség légvédelme Dr. Csonkaréti Az Osztrák-Magyar-Monarchia Károly - Sárhidai tengerészeti repülıi Gyula 7565 Szınyei Tamás Titkosírás. Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet I. kötet 7566 Szınyei Tamás Titkosírás. Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet Tóth Eszter Zsófia - Murai András II. kötet Szex és szocializmus. Avagy "hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának"? 7568 Szita Szabolcs A Gestapó tevékenysége Magyarországon A német titkos államrendırség Magyarországon a II. világháború idején Majtényi György Vezércsel. Kádár János mindennapjai Botlik József Nyugat-Magyarország sorsa Noran Könyvesház, Libri Kiadó, Libri Kiadó, Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, Vonyó József Gömbös Gyula Napvilág Kiadó, L. Balogh Béni Küzdelem Erdélyért. A magyarromán viszony és a kisebbségi kérdés között.l Akadémiai Kiadó, 7573 Ungváry Krisztián A Horthy- rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon Jelenkor Kiadó - OSZK, Pécs -

8 7574 Antal László - Borhi László 7575 Antal László - Borhi László Kállay Miklós. Magyarország miniszterelnöke voltam I. kötet. Kállay Miklós. Magyarország miniszterelnöke voltam II. kötet Czigány István Sorsdöntı csaták a magyar történelemben. Európa Kiadó, Európa Kiadó, Kossuth Kiadó,

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Tudományos könyvek Egyszerzıs mővek A rendırminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár,

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV 295 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2005. II. NEGYEDÉV EMLEKEZES, INTERJÚ LEVELEZES, NAPLÓ Szent Ágoston levelei 1 29 Ford., jegyz. és utószó: Óbis Hajnal

Részletesebben

Szépirodalmi lista. 1. oldal

Szépirodalmi lista. 1. oldal Szépirodalmi lista 1. WOOTTON, SUE A FELHŐHALÁSZ AB-ART 1575 Ft 2. BÁNYAI TAMÁS A VESZTES JUTALMA AB-ART 1350 Ft 3. PÁL JÓZSEF 1790 - HATÁR ÉS SZABADSÁG AZ IRODALOMBAN AKADÉMIAI KIADÓ ZRT. 2475 Ft 4. SZATHMÁRY

Részletesebben

Pittaway books Box 1.

Pittaway books Box 1. Pittaway books Box 1. Nagy, György. Eszmék, intézmények, ideológiák Errdélyben. Kolozsvár: Kom-press, 1999. Rézler, Gyula. A magyar nagyipari munkásság kialakulása: 1867-1914. Budapest: Record, 1938. Rajk

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2003. IV. NEGYEDÉV

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2003. IV. NEGYEDÉV 88 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2003. IV. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola képzési terve A Doktori Iskola képzési terve A Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán BA szintő és MA szintő tanárképzés, valamint diszciplináris képzés folyik. A diszciplináris képzésben három szakirány

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár

Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár Szépirodalmi lista Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár 1 HALÁSZ MARGIT BERGENGÓC BALLADÁK AB OVO KIADÓI KFT 1 922 Ft 2 ČAPEK, KAREL DÁSENKA, AVAGY EGY KÖLYÖKKUTYA ÉLETE AB OVO KIADÓI KFT 1 500 Ft 3 JOYCE,

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop.

A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad.. Budapest : Balassi, cop. FELNŐTT SZAKIRODALOM Általános művek 88 magyar találmány / Köteles Viktória. Budapest : Sanoma, cop. 2010 001 K 91 Fo A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. 2.jav.,bőv.kiad..

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz Majtényi György

Szakmai Önéletrajz Majtényi György Szakmai Önéletrajz Majtényi György Tanulmányok 2001 1998-2002 1997-2002 1993-1999 1993-1998 1989-1993 Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja. Április 22., csütörtök

A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja. Április 22., csütörtök A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja Április 22., csütörtök Teátrum 16.30 17.30 Teátrum 17.30 18.00 Teátrum Ünnepélyes megnyitó A könyvfesztivált dr. Paczolay Péter, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett)

A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett) A Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye(nem rendezett) Komárom-Esztergom megye településeinek atlasza / [E.Nagy Lajos település-ismertetõk fotók...] (1996) Bérczessi B. Gyula: Tollal, lanttal,

Részletesebben

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 I. Könyv a/ lektorált - A magyar nép története 1526-ig. Budapest, 1990. Ikva Kiadó. 103. /Korszerő történelem fiataloknak/. (1990.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu

DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu Név: Beosztás: DR. HALÁSZ IMRE főiskolai tanár Aktualizálva: 2012.02.28. Egység: Közgazdasági, Vállalkozási és Emberi erőforrások Tanszék Elhelyezés: Telefon: Mobil: E-mail: D épület III. em., 312. szoba

Részletesebben