Tétékás Nyúz május 3. Simmer Down (13.) Április végi kari tanács (4.) A világ matekos szemmel (10.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. 2006. május 3. Simmer Down (13.) Április végi kari tanács (4.) A világ matekos szemmel (10.)"

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXXII. félévfolyam, 11. szám május 3. Az ELTE TTK HÖK hetilapja Simmer Down (13.) Április végi kari tanács (4.) A világ matekos szemmel (10.)

2 2 A főszerkesztő szemétdombja Pangás A félve tisztelt főszerkesztő, akinek a nevét csak a legbátrabbak merik leírni tollal vagy ceruzával, az elmúlt héten tőle megszokott acélosan kemény szavakkal, és sose múló rosszkedvvel írta le, milyen sokan forognak az egyetem táján. Ezzel szemben mintha hirtelen mindenki leállamvizsgázott volna a környéken; most egy teremtett lelket se látni. A re ege véreskezű főszerkesztő, és hű házivarázslója és tanácsadója akinek az arcát még senki se lá a, és akire csak su ogva kimondo szavakban tesznek utalást az egyszerű halandók, egy másik létsíkra ruccant ki pár napra, ahol minden pont az ellenkezője az i eni dolgoknak. Legtöbb hívük köve e őket. Valószínűleg az is közrejátszo az özönvizek és atomháborúk elő i (és utáni) kihaltságban, hogy a fejvadászokat és bérgyilkosokat tömörítő HÖK, vagyis a Harcias Önkéntesek Klánja, a halhatatlan elnök vezetésével e hétvégén tartja évenkénti nagy bevonótáborát, amelynek célja, hogy a jelentkező puhány zöldfülűekből igazi vérszomjas katonákat faragjanak, akik egyetlen szóra átvágják bárkinek a torkát, valamint istentelen szeánszok alkalmával megismertetik őket a legördögibb praktikákkal. Ide természetesen az elnököt elkísérték legfőbb vazallusai is, hogy együ tegyék próbára a bátor résztvevőket. A fiúk és leányok hamarosan hivatalosan is jelentkezni fognak a tréfásan, és félreérthető módon HÖK képviselőknek neveze posztokra, ahol a klán megbízásából borzalmas te eket fognak végrehajtani, a legráterme ebbek és legkegyetlenebbek pedig előbb-utóbb bejuthatnak a tisztségviselők közé, hogy még ördögibb hatalmakkal lepaktálva még nagyobb erőre tegyenek szert. A toborzás a bevonótábortól függetlenül még folyik, minden bátor jelentkezőt szívesen látnak május 5-ig, a Haliban. Ember híján az eke szarva mellől kellett visszahívni egy kiöregedett vezetőszerkesztőt, hogy a sufniból előbányászott, inkább rozsdától, mint frissen rászáradt vérnyomoktól vörös kétkezes pallosával rendet vágjon az olvasószerkesztők között, fenntartsa a vasfegyelmet a klán alagsori titkos rejtekhelyén, és gondoskodjon arról, hogy a jól megfizetett besúgóhálózat elég információt gyűjtsön ahhoz, hogy egy 16 oldalas újságot is meg lehessen tölteni vele. Vizeli András Tartalomjegyzék Kar (Még mindig SZMSZ) Felsőoktatás (A hallgatói ju atásokhoz való hozzáférés szabályozása)...5 HÖK (Külügyi hírek)...6 Kar (Mi lesz veled, fizika?)...7 Faliújság Lágymányosi portré (A világ matekos szemmel)...10 Egyetem (Kik is vagyunk mi?)...11 Helyvektor (Párizs a belvárosban)...12 Főzőcske (Töltö karalábé saj al)...12 Négyeshatos (Simmer Down)...13 Kultúra (Májusi programbörze)...13 I jártunk (KUKkantás)...14 I jártunk (Dombok közö, völgyön át)...14 Mozizóna (Véres torkok)...15 Mozizóna (Egy kis főzőcske)...15 Külszíni fejtés (Sudoku)...16 Munkatársakat keresünk Akikből hiány van: Közéleti újságíró, tudományos cikkíró. Akikből sosem elég: Közéleti újságíró, olvasószerkesztő, tördelő, riporter. Képze ség nem, csak lelkesedés szükséges, a jelentkezőket betanítjuk. Teljesítmény alapú bérezés. Tétékás Nyúz, XXXII. félévfolyam, 11. szám. Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Papp Gabriella, a HÖK elnöke. 32. félévfolyam 11. szám május 3. Főszerkesztő: Pásztor Balázs. Vezetőszerkesztő: Vizeli András. Tördelőszerkesztő: K. Zoei T. Olvasószerkesztők: Jo, joósandi. Rovatvezetők: Balu (Mozizóna, Négyeshatos), Csabi (Mondok egy ), Csilla (Külszíni fejtés), Lede (Kultúra),??? (Természet-tudomány-technika), So (Lágymányosi portrék), Zsófi (Főzőcske, Helyvektor). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1700 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.

3 Egyetem 3 SZMSZ, költségvetés és egy eltűnt alapszabály Az utóbbi idők egyik legizgalmasabb szenátusi ülését tartották meg április 24-én. Az új szervezeti és működési szabályzat első kötetének tárgyalása már eleve nagy horderejű kérdés, de ezen túl a 2005-ös költségvetést is ezen a napon tárgyalták szenátoraink. Az, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya is napirenden volt, tényleg hosszú és tartalmas szenátusi ülést eredményeze volna, ha az alapszabály elfogadásáról szóló napirendi pontot az EHÖK elnöke nem vonta volna vissza. Békésebb kérdések is napirendre kerültek ezen a napos hétfői délutánon az egyetemi tanácsteremben. Elsőként személyi ügyekkel foglalkozo a szenátus; a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar részfoglalkozású főiskolai tanárt vehet fel; Fazekasné dr. Fenyvesi Margitot. Két új képzést is indít jövőre az ELTE; jogi asszisztens felsőfokú szakképzést az Állam- és Jogtudományi Kar a Forrai Magániskola Ké annyelvű Középiskolával közösen, a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar pedig pedagógus szakvizsgával bővíte óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szakot. A Citisenship Education in Europe (állampolgárságra nevelés Európában) mesterszakot a Pedagógia és Pszichológia Karon lehet majd tanulni, a Természe udományi Kar biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakot létesíthet, a Társadalomtudományi Kar pedig egészségpolitika és gazdaságtan mesterszakot. Az előző szenátusi ülésen mint arról beszámoltunk határozat születe az oktatási és oktatásszervezési minőségbiztosítás koncepciójának kidolgozásáról. A legutóbbi ülésen a bizo ság beszámolt elvégze feladatairól. Legfontosabb eredményük (amelyet a szenátus később az SZMSZ-be is belefoglalt) egy állandó minőségirányítási bizo ság megalakítása, amely kidolgoz egy átfogó, mindenre kiterjedő minőségbiztosítási rendszert, majd koordinálja és felügyeli annak működtetését. A rendszer váza megvan, kidolgozása pedig folyamatban. Eltűnt alapszabály Az EHÖK Alapszabályát, mint ezt már a bevezetőben említe ük, Forgó Melinda, az EHÖK elnöke levete e a napirendről. Ennek oka az volt, hogy több dékán, köztük Rudas Tamás, a Társadalomtudományi Kar dékánja jelezte, hogy mivel nem tárgyalták a kari tanácsok a tervezeteket előre, ezért nem tartják az előterjesztést tárgyalásra érdemesnek, és kérték, hogy ezt egy hónappal halassza el a szenátus. Mivel a kari tanácsoknak nincsen jogosultságuk bármit is változtatni az EHÖK Alapszabályán, ezek a tárgyalások csak formálisak lesznek. SZMSZ Az új SZMSZ első kötetéről külön cikkben olvashat az érdeklődő az ELTE Online-on (h p://online.elte. hu) így most nem térnénk ki részletesebben a régitől való eltérésekre, inkább átfogó képet adnánk az új szabályzatról. A legszembeötlőbb a Szervezeti és Működési Rend alcímet viselő első kötetben, az intézetigazgatók megnövekede jogköre (utalványozási jogköre van az intézeten belül, valamint jog a tanszékvezetők, oktatási területek oktatójának megbízására, professzúravezető kinevezésére). A dokumentum szabályozza az új szenátus összetételét (amelyről előző szenátusi ülési tudósításunkban már írtunk). Fontos a hallgatók szempontjából, hogy egy hallgatói önkormányzatot ismer el az új SZMSZ, amelynek részönkormányzatai a kari szervezetek (ezért kell egy alapszabály az összes HÖK-nek, amelyet a szenátus, mint erről már szó volt ezeken a hasábokon, a mostani ülésén kívánt tárgyalni). Természetesen a március 1-jén életbelépe új felsőoktatási törvény mia megváltoztatandó részek mint a gazdasági tanács létrehozása, az egyetemi tanács szenátussá átnevezése az új rendelkezésbe is bekerültek, az utóbbi időkben meghozo változtatásokkal mint a professzúra bevezetése egyetemben. A szervezeti és működési szabályzat első kötetét a szenátus apró, alaktani változtatásokkal elfogadta. Költségvetés Az egyetem évi gazdálkodásáról szóló beszámolót szintén elfogadta a szenátus. Tavaly az egyetem ,4 millió forin al gazdálkodo, amelyből ,9 millió forint állami támogatás volt, ,5 millió forint pedig saját bevételből származo. Ez utóbbi 40,5%-kal haladta meg a tavalyelő i teljesítést, igaz ebbe a két, 2005-ben integrált továbbképző intézet (az idegennyelvi és a jogi) nyitó pénzkészlete is beleszámít. A teljesíte kiadás ,4 millió forint volt, ami az 90,3%-os előirányzat teljesítését jelenti (ez így is 11,8%-kal több a évinél). A személyi juttatások a tavalyelő inél 13,8%-kal magasabbak: a teljes munkaidőben foglalkoztato ak 15,6%-os, a részmunkaidősök pedig 23,4%-os ju atásnövekedéssel számolha ak. Ide tartozik még, hogy tavaly az ELTE 161 főt bocsáto el. A közműdíjak összesen 1 641,8 millió forintot tettek ki, ebből 264,7 millió forintnyi rezsitérítést kapo az egyetem. Felújítási munkákra törvény szerint 150 millió forintja volt az egyetemnek, amelyet az ingatlangazdák további 109,6 millió forin al egészíte ek ki. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése összesen forintba került. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat összesen 25,7 millió forin al gazdálkodo 2005-ben. Bernát Klára 3

4 4 Kar Még mindig SZMSZ Április végi kari tanács Ahogy eddig is látható volt, az új felsőoktatási törvény kényszerítő erejének árnyékában gőzerővel folyik az új, összes szabályt tartalmazó ELTE SZMSZ írása. A karok minden erejüket latba vetve tartják az iramot az egyetemmel, sorban üléseznek a kari tanácsok, hogy véleményt mondjanak a tervezetről. 32. félévfolyam 11. szám május 3. Kedves Kollégák! Az április 26-án a kari tanács elé kerülő tervezet is eléggé rohammunkában készült. Ez már az SZMSZ második kötete, ami a hallgatókkal, oktatással kapcsolatos részeket tartalmazná, de eddig csak a TVSZ-t és a Hallgatói ügyekben első fokon való eljárás szabályait olvashatjuk, a felvételi, a fegyelmi vagy a térítési és juttatások szabályai azonban még csak mint paragrafus számok jelentek meg. Tasnádi Péter az oktatási dékánhelyettes terjesztette elő az előzetes kari véleményt, és elmondta, hogy a szabályzat egyelőre résztermék, ami abban is megmutatkozik, hogy néhol nagyon részletesen kifejt egyes kérdéseket, más paragrafusok viszont túl tömörek. Mivel egy TVSZ lesz az egész egyetemen, külön részekben, mellékletekben fogják szabályozni az egyes kari sajátosságokat. Viszont ebben a szabályzat tervezetben szerepel, hogy: Az egyetem karaira vonatkozó sajátos rendelkezéseket a Különös Rész tartalmazza. Jelen Szabályzat Különös Része a kari sajátosságokra tekintettel az Általános Rész bármely rendelkezésétől eltérő rendelkezést tartalmazhat, magyarul bármilyen szabályt kitalálnak, a kari rész felülírhatja azt. Előzetesen, a vita előtt a dékánhelyettes még két dolgot emelt ki. A szabályzatban szereplő rész, miszerint különleges méltánylást érdemlő körülmények esetén a dékán/főigazgató a hallgató kérelmére a Hallgatói Követelményrendszer bármely rendelkezésétől eltérően rendelkezhet, illetve határozhat, kicsit erős, mert például a tantervi követelményeket csak teljesítenie kellene mindenkinek. Valamint az is kérdéses, hogy miért szerepel, hogy a hallgató javára egy szakon folytatott tanulmányai időtartama alatt egy alkalommal gyakorolhat méltányosságot a dékán/főigazgató. Ezen kívül az átmeneti rendelkezésekben biztosítani kell, hogy akik a jelenlegi képzési rendszerben tanulnak, megszűnik a jogviszonyuk, majd újra felvételiznek, és visszakerülnek a karra, azokat még a régi rendszerben lehessen tanítani, mert a tervezet szerint újra felvételt nyert hallgatót a korábbi rendszerű képzés szerinti szakra átvenni (visszavenni) nem lehet. Noha a szabályzat elég hoszszú, egy-két ponton komoly vita alakult ki. Leghosszabban arról a paragrafusról vitatkoztak, amely kimondja: Azokat a (nem utó-, vagy javító) vizsgákat, illetve szigorlatot vagy alapvizsgát, ahol az adott vizsganapon minden hallgató tudását elégtelenre értékelték, a Hallgatói Önkormányzat kérésére a szakért felelős szervezeti egységnek ki kell vizsgálnia. Hasonló szabály eddig csak a zárthelyikre vonatkozott. A kari vélemény tervezetben az szerepelt, hogy ez a rész maradjon ki, hiszen kis létszámú vizsgáknál előfordulhat, hogy a két vizsgázóból kettő egyest kap. A HÖK azt javasolta, hogy a zárthelyiknél szereplő 67% szerepeljen itt is a minden hallgató helyett, és ehhez a részhez ragaszkodnak, hiszen előfordulnak olyan vizsgák, szigorlatok, ahol mindig nagyon magas a bukási arány, ilyenkor tudna tenni valamit a hallgatók érdekvédelmi szervezete. A vita során elhangzott, hogy sehol sem lehet perelni a vizsgajegyet, és nem kellene oda jutni, hogy csak írásbeli vizsgák legyenek. Mellette azért elmondták, hogy talán megérné azt megvizsgálni, hogy hosszútávon vannak-e tendenciák; hogy minden évben magas-e a bukási arány, mert akkor esetleg tényleg érdemes elgondolkodni az adott vizsga feladatain és az oktató módszerén. Végül megszavazták, hogy a kari vélemény ne változzon ezen a ponton, amit a végső szavazásnál a többség el is A Kari Tanács április 26-i ülésén elhangzo egy hallgatói (HÖK) javaslat, miszerint, ha egy vizsgán a vizsganapra jelentkezők 67%-a megbukik, akkor a HÖK-nek joga legyen az esetet a tantárgyfelelőssel vagy a szakért felelős szervezeti egységgel kivizsgáltatni. Példaként az hangzo el, hogy nálam az álla an szigorlaton ez nem ritka. A Kari Tanácson is elmondtam, most megismétlem írásban is, minden biológus, vagy bármilyen szakos TTK-s hallgató számára, hogy én a magam és a vizsgáztató kollégáim is nagyon örülnénk, ha valamennyi szigorlati napon körünkben üdvözölhetnénk a HÖK egy felelősségteljes tagját, ellenőrét. Nagyon fontosnak tartjuk ugyanis, hogy minden egyetemi polgár számára világos legyen: a határvonal nem a tanárok és a hallgatók közö húzódik, hanem a tudás és a tudatlanság, a felkészültség és a felkészületlenség, a szorgalom és a lustaság, a színvonal és a nívótlanság közö. A fent említe javaslatot a Kari Tanács leszavazta. Ezzel együ minden olyan törekvést fenntartás nélkül támogatunk, amely segít a mendemondák, pletykák, legendák eloszlatásában és a valóságot mutatja fel a kar polgárai számára. Dr. Sass Miklós, Dr. Dózsa-Farkas Klára, Dr. Zboray Géza, Dr. Farkas János

5 Kar & Felsőoktatás 5 fogadott. Utólag még hozzáfűzték, hogy nagyon kevés idő van arra, hogy rendes szabályokat alkosson az egyetem, és azt a karok tisztességesen véleményezzék. Az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításának véleményezését is gyorsan elfogadta a kar csakúgy, mint a javaslatot a doktori iskolák kari tanácsi képviselőjének választási eljárásáról. Szó volt a kari Oktatók Hallgatói Véleményezésnek Rendjéről is. Az egyetem anno elfogadta az EHÖK minimum kérdőívét, de ez a TTK-n kiegészítésre szorul, ugyanis nem veszi figyelembe, hogy a TTK-n vannak laborgyakorlatok is, nem csak a szokásos előadás és gyakorlat páros. Mivel a plusz kérdésekkel együtt a papír alapú véleményezés technikailag nem lesz megoldható, a kar ettől A hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés szabályozása Magyar Bálint oktatási miniszter előterjesztést nyújto be a kormány részére áprilisban, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói részére adható ju atások fő szabályait határozza meg. Ez azért vált szükségessé, mert a korábbi kormányrendelet az előző felsőoktatási törvény alapján készült, így az újnak több kérdésben ellentmond. A benyújto előterjesztésről a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) Választmánya véleményt alkoto, ami a vitato pontokon kívül tartalmazza a változtatási javaslatokat és ezek indoklását is. Rögtön az első sarkalatos kérdés a szabályozás szintje. Korábban ez külön rendeletben történt, most azonban az erről szóló rész a felsőoktatási törvény végrehajtási rendeletében kapna helyet. A HÖOK szerint a kérdés hangsúlyossága nem csökkent, így nem tűnik indokoltnak ezt kisebb horderejűként kezelni. Az új rendelet nem fog drasztikus váltást jelenteni, inkább kibővíti az előzőt és aktualizálja, a korábbi esetleges jogszabályi előnyöket pedig átmeneti rendelkezésekkel biztosítja az érinte ek számára. A harminckét pontból, amely az ezirányú észrevételeket tartalmazza, néhány stilisztikai a félévtől áttér az ETR-en belüli véleményezésre, amelyben szintén biztosított az anonimitás, és hogy mindenki csak a saját kurzusához tartozó kérdőíveket tölthesse ki. A kitöltésre a vizsgaidőszak első két hetében lesz lehetőség, az egyetemi szabályzat csak ezt engedélyezi, ezért nem lesz megvalósítható az az elképzelés, miszerint a szorgalmi időszak utolsó és a vizsgaidőszak első hetében véleményezhessenek a hallgatók, hogy a vizsgák ne befolyásolhassák az oktatók értékelését. Biztosan probléma lesz, hogy kevesebben töltik ki, mint a papirost. Felmerült, hogy talán a terepgyakorlatokhoz is tartozhatna kérdőív, ami eddig nem volt, a HÖK elvállalta a kivitelezését, akár már erre a félévre is. Vizi vagy elírási hibára hívja fel a figyelmet a HÖOK, de vannak, amelyek szemléletbeli különbségből, illetve a nagyobb gyakorlati rálátásból erednek. Új jogcímek jelentek meg, az elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése a kor új követelményeit jeleníti meg, a nyelvvizsgadíj visszatérítés most került bele a szabályozásba, pedig az oktatás ingyenessége címén már egy ideje gyakorlat ezek visszafizetése. A hallgatói önkormányzat működésének támogatása bár új jogcímként jelenik meg, a HÖOK mégsem előrelépésként értékeli, mivel a választmány szerint a felsőoktatási törvény által, a hallgatói önkormányzatok alaptevékenységeihez szükséges forrást a hallgatói normatíva terhére nem lehet elkülöníteni, így ezt egyéb költségvetési forrásból kell biztosítani. A szakmai gyakorlati támogatás is átalakításra kerül, mivel a felsőoktatási törvény szabályozza a szakmai gyakorlatot és az azon részt vevő hallgatók ju atásait, amelyet a gyakorlatot szervező cég fizet. Bevezetésre kerül a terepgyakorlati részvétel támogatását lehetővé tevő jogcím, amelyben a nem szorgalmi időszakban, intézményi keretek közö szerveze gyakorlati képzésben részt vevők részesülhetnek. A jogcímek felhasználásának szabályozásában nem sok érdemi változás történt. Talán csak azt szükséges kiemelni, hogy most már egyes juttatásokat a költségtérítéses képzés kereteiben tanulók is megkaphatnak. Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, a köztársasági ösztöndíj és az intézmény által létrehozo ösztöndíj a teljesítmények elismerésére szolgál. Mivel a képzési forma nem jellemzi a hallgató képességeit, munkáját, indokolt ezekben az esetekben a ju atásban részesíthető kör kibővítése. A mostani felsőoktatási törvény nem teszi lehetővé a gyermeknevelési támogatásban részesülő hallgatók számára a költségtérítés mentesség biztosítását, ami komoly visszalépés a korábbiakhoz képest. Az így előálló helyzet rendezésére az Oktatási Minisztérium javasolja, hogy az érinte ek támogatása a szociális ellátórendszerbe kerüljön, valamint újonnan felve ekként államilag támogato képzésben kezdhessék meg tanulmányaikat akkor is, ha egyébként nem támogato képzésre le ek felvéve. A tervezet jelentős változtatásokat javasol a nem magyar állampolgárságú hallgatók támogatásának terén. Ezek szerint az államilag támogato képzésben a nem az Európai Gazdasági Térség tagállamának polgáraiként részt vevő hallgatók normatív összegű támogatást kapnának a felsőoktatási intézményektől. A kedvezménytörvény hatálya alá tartozók esetében a jelenlegi összeg megemelkedik, míg a többiek számára változatlan marad. A költségtérítéses képzés kereteiben tanulmányaikat folytató külföldi hallgatók támogatására is lehetőség nyílik a források megléte esetén, nyilvános pályázatok útján. hlk 5

6 6 HÖK Külügyi hírek Az ERASMUS, a Tempus, és a mentorok Az ERASMUS ösztöndíj pályázási határideje lejárt, a héten ül össze az ELTE ERASMUS bizo ság, ahol döntenek arról, hogy hányan kapnak ösztöndíjat. Addig is íme néhány felhívás. A figyelmedbe ajánlom a Tempus Közalapítvány kiírását, amit a 2006/ 2007-es tanév I. félévére ERASMUS tanulmányi ösztöndíjat nyert hallgatók pályázhatnak meg. 3-8 hetes intenzív nyelvi kurzuson lehet részt venni, ahol a fogadó ország nyelvét lehet megtanulni. Pályázni kizárólag a Tempus honlapján elérhető angol nyelvű űrlapon lehet (h p:// Leadási határidő: online esetén május 12., 17 óra, postai úton a beérkezés határideje május 19. Most a CEEPUS ösztöndíj lehetőségéről olvashatsz, amire elsősorban geológus hallgatók pályázhatnak. Ez az ösztöndíj kicsit eltér az ERASMUStól. I a hallgató nem a magyar intézménytől kapja az ösztöndíjat, hanem a fogadó országtól. Így annak mértéke eléggé eltérő lehet, különböző országban különböző az ösztöndíj összege. A program célja, hogy lehetővé tegye a résztvevő országok felsőoktatási intézményei számára hagyományos hálózati együ működés keretében és/ vagy joint programok létrehozása érdekében vendégtanárok fogadását, diákcseréket, nyelvi és szakmai kurzusokon, nyári egyetemeken, hallgatói kirándulásokon való közös részvételt. Egyéni mobilitási pályázatok: 1. Hálózati együ működés keretén belüli mobilitások: A hallgatói és oktatói mobilitás az elfogado hálózatok keretein belül, a fogadó intézmény fogadási keretén belül valósítható meg. A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi. 2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások: Ha a pályázó a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba. A 32. félévfolyam 11. szám május 3. freemoverek azonban kizárólag a hálózatok által fel nem használt hónapkeretekre pályázhatnak, és csak a második szemeszterre. A megpályázható ösztöndíjidőszak alapképzéses, diplomamunkát író alapképzéses, posztgraduális és PhD hallgatóknak minimum 1, maximum 10 hónap, oktatóknak minimum 1 hónap (technikai minimum 5 munkanap, amely ala legalább 6 tanítási óra megtartása kötelező), maximum 10 hónap. A pályázatokat online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapján (h p:// keresztül. A 2006/2007-es tanév őszi szemeszterére a jelentkezési határidő június 15., tavaszi szemeszterre november 15. Az aktuális pályázati lehetőségekre vonatkozó részletes felhívások és a pályázati űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján (h p:// Azok a geológus hallgatók, akiket érdekel az ösztöndíj forduljanak Dr. Csontos Lászlóhoz bővebb információért. Az ELTE TTK HÖK pályázatot hirdet külföldi hallgatók mentorálására. A mentor az a magyar hallgató, aki foglalkozik a külföldi hallgatóval, segít neki a problémái megoldásában, illetve lehetőségeihez mérten (anyagi és időbeli erőforrásainak figyelembe vételével) részt vesz a külföldieknek szerveze programokon, akár mint szervező, akár mint csak sima résztvevő. A mentorrendszer létrehozásával az a célunk, hogy a külföldi hallgató magyarországi tartózkodását minél egyszerűbbé és kényelmesebbé tegyük. Ez főleg olyan dolgokat jelent, ami a magyaroknak szinte természetes (például BKV használata, internet bekötése), de a külföldieknek nyelvi nehézségek vagy helyi adminisztratív sajátosságok mia nem egyértelmű. Amentor feladata, hogy támogassa a rábízo külföldi hallgatót, és segítse az ügyintézésben, valamint támaszt nyújtson számára a legkritikusabb időszakban: az első három-négy hétben, amikor a beilleszkedés legnehezebb része zajlik. A nyár folyamán már elkezdődhet a levelezés a külföldi hallgatóval, aki esetleg szállása ügyében is kérhet segítséget. Azok a hallgatók, akik az őszi szemeszterre jönnek, már augusztus végén vagy szeptember elején megérkeznek. Az állomáson vagy repülőtéren kell őket fogadni, majd a szálláshelyet megmutatni. A beiratkozásban, a diákigazolvány ügyében is kell nekik segíteni. Az információs napra, ami minden szemeszter elején van, el kell vinni, ha szükséges, a magyar nyelvi képzés helyszínére is el kell kísérni. A mentor feladata a rábízo külföldi hallgató problémáinak megoldása. Ennek érdekében: felvételizik a mentorrendszerbe, időben felveszi a kapcsolatot a rábízo külföldi hallgatóval, lehetőleg annak megérkezése elő több mint három hé el, eljön a mentoroknak szerveze továbbképzésre, kimegy a külföldi hallgatójáért a repülőtérre vagy az állomásra, segít neki szállást szerezni, megmutatja a környéket, elősegíti a beilleszkedését, a félév folyamán részt vesz egy szerveze programon, anyagi lehetőségeihez mérten, választását a félév elején közölni kell a kari főmentorral, a félév folyamán folyamatos kapcsolatot tart a rábízo diákkal, tevékenységéről beszámol a kari főmentornak, először az első hónap végén, másodszor a félév végén. A pályázati űrlap elektronikusan letölthető a h p:// khok.elte.hu/~kulbiz/mentor weboldalról, vagy a Haliban lehet kérni. Leadási határidő: május 10., 14 óra. Leadásának helye: az északi Hallgatói Iroda, vagy május 10-én, óra közö a déli Haliban a külügyi biztosnál. Újváry Angelika külügyi biztos khok.elte.hu

7 Kar 7 Mi lesz veled, fizika? Fizika alapszak A fizika alapszak helyzete kissé bonyolultabb, mint az előző számban tárgyalt biológiáé, ugyanis nyolc jelenleg oktato szakot kell összefognia. Lássuk, mik lesznek az alapvető újítások, és elmélkedjünk egy kicsit arról is, mennyiben ad többet és menynyiben kevesebbet az új képzés. Az ELTE Fizikai Intézet által gondozo fizika alapszakra felvételt nyert gólyák az első évben mind ugyanazokat az előadásokat fogják hallgatni, ebből következően i tapasztalhatóak a legnagyobb eltérések a jelenlegi képzésekhez képest. Az összehasonlítás tekintetében nincs könnyű dolgunk, ugyanis nehéz volna mind a nyolc jelenleg folyó ötéves képzéssel (fizikus, fizika tanár, informatikus fizikus, fizikusmérnök, alkalmazo fizikus, csillagász, geofizikus, meteorológus) egybevetni az új tantervet. Mégis úgy látszik, hogy a fizika alapszak nem szakirányú képzési struktúrája a jelenlegi kutatószakéra, a fizikuséra hasonlít leginkább. Az alapozó ismeretek (38 kredit) közö szerepel egy fizikai és egy matematikai kritériumtárgy, amelyek célja, hogy felzárkóztassa a gyengébb középiskolákból érkező hallgatókat. Az első év matematikai tananyaga nagyjából maradt a régi, csak az eddig oktato tárgyak anyagát máshogyan csoportosíto ák. Persze óhatatlanul bekövetkeze egy kis könnyítés a fizikus szakhoz képest, de cserébe a tananyag alkalmazás orientáltabb, és már az első félévben megjelenik egy kis valószínűségszámítás és statisztika. A re ege elektronika továbbra is masszívan jelen lesz az első évben, bár a jelfeldolgozás része különvált, és átkerült az ötödik félév differenciált képzésébe. A legnagyobb újdonságot a nem teljesen fizikához köthető tantárgyak megjelenése jelenti. Az eddig két féléven át kötelezően választható kémia tárgyak helye most egy félévnyi egységes kémia jön be, amely a tervek szerint sokkal jobban fogja szolgálni a fizika alapszakra járók szakmai fejlődését. Akárcsak az eddig pusztán fakultatív biológia, amely már az első félévben ízelítőt ad a két tudomány határterületeiből. Az elsőéveseknek alapozó ismereteket kell szerezni a környeze udomány és a közgazdaság területén is, valamint megismerkednek az Európai Unió és Magyarország kapcsolatával is. Ez utóbbi tárgyak nem titkolt célja, hogy a három éves képzés ala olyan ismereteket szerezzenek hallgatóink, amelyekkel meg tudják állni helyüket a szakmán kívül is. A közös képzés ala természetesen a fősodrást így is a szakmai törzsanyag (47 kredit) alkotja. A cél a régi, hogy jelenség és magyarázat szintjén ismertessék meg a hallgatót a mai fizika legfontosabb területeivel. Az újdonságot az szolgáltatja, hogy néhány tárgyat több részre szedtek szét, így a mechanikai törzsanyagból különvált a folytonos közegek mechanikája, valamint megjelent a kevésbé elméleti szintű statisztikus fizika és szilárdtestfizika oktatás. Természetesen az előadásokhoz a már megszoko gyakorlatok és laborok tartoznak. Ezen a területen újdonságnak számít egy fizikai alapmérések laboratórium, ahol már a legelső félévben lehetőség nyílik az ismerkedésre és a tapasztalatszerzésre magával a mérés fogalmával kapcsolatban. A differenciált képzés (76 kredit) másodévben indul, és az alapszakról nyíló terveze mesterszakokra kíván felkészíteni. Ennek megfelelően hét szakirányban fog folyni a képzés: fizikus, fizika tanári, alkalmazo fizikus (informatikai orientációval), biofizikus, csillagász, geofizikus és meteorológus. Az első három területen jelenleg is folytat ötéves képzést a Fizikai Intézet, a biofizikus szakirány pedig a jelenlegi fizikus szak nagy múltra visszatekintő biológiai fizika szakirányára fog épülni. Az utóbbi három szakirányra épülő mesterszakokat minden bizonnyal a környezetfizikai szakterület fogja elindítani, és nem csak fizika alapszakon szerze diplomával lehet majd bekerülni. Azonban a szükséges matematikai és elméleti alapokat leginkább i tudja megszerezni majd a leendő csillagász, geofizikus vagy meteorológus. A szakirányú képzésben három tantárgyi blokk különíthető el. A fizikus szakirányon kétszer annyi elméleti fizikát kell majd tanulni, és az egyébként differenciálegyenleteket, valószínűségszámítást és programozást tartalmazó matematika és informatika blokkjuk amely a tanári szakirányon teljesen hiányzik kiegészül három félévnyi analízissel. E két tantárgyi tömb melle mindenhol jelentős mennyiségben vannak szakirányú ismereti tárgyak, amelyek leginkább a most folyó ötéves képzések tantárgyaiból le ek átvéve vagy átalakítva. A Fizikai Intézethez tartozik továbbá a technika tanári szakirány gondozása is, amely azonban alapszakként nem, csak második tanári szakirányként vehető majd fel másodévtől. A diploma megszerzésének feltétele minden szakirányon egy szakdolgozat elkészítése. A tanterveket átnézve megállapítható, hogy radikális változás az ötéves képzések első három évéhez viszonyítva nem lesz. Örvendetes, hogy az informatika szerepe növekede a képzésben, ugyanakkor az is látszik, hogy a matematikai és szakmai ismeretek mélysége valamivel kisebb lesz az eddigiekhez képest. Összességében elmondható, hogy a tanterv készítőinek a hallgatók látókörének kiszélesítése melle fontos szempont volt a régi szakok hagyományainak és értékeinek megőrzése is. Azt pedig, hogy pontosan mihez lehet majd kezdeni egy fizika alapszakon szerze oklevéllel, jelenleg senki sem tudja megmondani. Az azonban biztos, hogy eddig sem a fizikusok mia kopo el a padló a munkaügyi hivatalban! giskard 7

8 A My klub tervezett utazásai 2006-ban: Június 2-5. Svájc (Davos és Graubünden) Ft. Július Szlovákia (evezős túra a Garam folyón) Ft. Július Magyarország (kézilabda, röplabda, foci, kosár edzőtábor) Tabon 6000 Ft. Augusztus Bulgária (hegymászás és tengerpart) Ft. Szeptember Írország (túrák a tengerparton, Limerick, Cork, stb.) Ft. Október Moldávia (borfesztivál Kisinyovban) Ft. Bővebb infó: Kollégiumi felvételi Az idei kollégiumi felvételi rendszerben a tavalyihoz képest a következő lényeges változások történtek: Az igazolásokat csak elektronikusan kell leadni. Ha nem megy a digitalizálás, a kollégiumokban a diákbizo ságok segítenek (a kollégiumban kihirdete időpontokban). Mindenkinek hoznia kell az önkormányza ól igazolást a vele egy háztartásban élőkről. A diákbizo ságok szúrópróbaszerűen bekérhetik az igazolásokat. Ez esetben 3 munkanapon belül be kell mutatni azokat. Leadási határidő: május 8., Ekkor automatikusan bezárul a rendszer. Ne várjatok az utolsó pillanatig! Ha kérdésed van, írj még időben, hogy nekem legyen időm válaszolni, neked pedig leadni a jelentkezésedet! Csupor Mariann TTK HÖK Kollégiumi Biztos khok.elte.hu A Salesianum Don Bosco Kollégium május 27-én délelő 11-kor nyílt napot tart. A kollégium honlapja: Minden érdeklődőt szerete el vár az idei Matematikus hangverseny május 10-én, szerdán, este 7- kor a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban (Dayka Gábor u. 4.). A fellépni szándékozók Dobos Dánielnél jelentkezzenek! A műsor és egyéb információk a h p://csomalin.csoma.elte.hu /~ko_zsu/mhv honlapon találhatók. A jutalomkeret pályázatok beadási határideje május 5. Bővebb információ: h p:// khok.elte.hu/palyazat_jutker_2006_tavasz.html. és inform nevezési d Age of A már-má 8-9-én est További in ELTE e ELTE hall tokból álló május 8-ig időpontja közt. HÖK Szer Úgy Akk A je letölthe A je

9 Kedves Hallgatók! Május 11-én, csütörtökön a TTK-n oktatási szünet lesz, a PPK-n viszont nem. Ezért azok az órák, amelyeket nem a Lágymányosi épületekben szoktak tartani, biztosan nem maradnak el. Azokkal kapcsolatban, amelyek Lágymányoson lennének, az oktatókkal kell egyeztetni, hogy meg lesznek-e tartva. Május 12-én, az egész egyetemen rektori szünet lesz. 5vös 5km A hagyományos 5vös 5km futóversenyt május 9-én, kedden 17 órakor rendezzük meg a kémia porta elő. Nevezés áció a TTK HÖK irodában (Északi Tömb, 0.75). A íj 500 Ft. Empires II. bajnokság r szintén hagyományossá vált bajnokságunkat május e tarjuk. Találkozás: 20 órakor a TÁTK HÖK elő. formáció és nevezés: lmebajnokság gatóknak szervezünk műveltségi és logikai feladaelmebajnokságot. Nevezni 4-5 fős csapatokkal lehet a címen. A rendezvény helye és : május 10., szerda 17.30, a TÁTK és IK HÖK iroda képviselőválasztások 2006 etnél részt venni a HÖK munkájában? gondolod, Te jobban csinálnád? or gyere, és jelentkezz HÖK képviselőnek! lentkezési lapokat a Haliban találod, illetve ted a h p:// khok.elte.hu oldalról. lölési időszak április 24-től május 5-ig tart. Választási Bizo ság II. ELTE Sportnapok május Várhatóan az alábbi sportágakban és időpontokban kerül megrendezésre II. ELTE Sportnapok: Asztalitenisz: Juhász Gábor, Május 10., 16.00, BEAC csarnok, XI. Bogdánfy u. 10. Atlétika: Nagy A ila, Május 9., 17.00, Lágymányos, északi porta. Evezés: Orosz Anita, Május 6., 14.00, ELTE Vízitelep, XXIII. Vízisport u. 48. Go: Fornai Viktor, Május 10., 16.00, Lágymányos. Kézilabda: Jancsó Tamás, Május 8-10., 18.00, KCsSK, XI. Dayka Gábor u. 4. Kosárlabda: Major Péter, Május 9-10., 16.00, Lágymányos, északi porta. Labdarúgás: Szilágyi Zoltán, Május 10. (ffi), 11. (női), 17.00, BEAC, XI. Bogdánfy u. 10. Röplabda: Kálózi A ila, Május 9-10., 17.00, Lágymányos, északi porta. Sakk: Csabai Viktor, Május 9., 17.30, Lágymányos, Északi Tömb A. Tenisz: Újj-Mészáros Tamás, Május 10., 9.00, BEAC salakos pálya, XI. Bogdánfy u. 10. Tollaslabda: Nagy Zsolt, Május 10., 16.00, BEAC csarnok, XI. Bogdánfy u. 10. Triatlon: Horváth Zsolt, Május 12., 8.00, Ajtósi Dürer sor, uszoda. Általános információ: Nagy Zoltán Péter, , sport.elte.hu.

10 0 A világ matekos szemmel Interjú Pálfy Péter Pállal Ezen a héten az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatójával, az ELTE egyetemi tanárával, Pálfy Péter Pállal készült beszélgetést olvashatjátok. A matematika eléggé absztrakt dolog, főleg kutatói szinten. Hogyan fogja meg egy fiatalember képzeletét? 10 Lágymányosi portré A gyerek képzeletét fogta meg! Rengeteg gyerek van, aki felnéz az égre és a csillagok varázsa bűvöletbe ejti. Már hatodikos koromban jártam az Uránia Csillagvizsgálóba, nézegettem a csillagokat és elkezdtem csillagászati könyveket olvasgatni. Ezekben volt egy olyan, hogy log. Bátyámtól megtudtam, mit is jelent ez a rövidítés, majd odaadta a matekkönyveit, amiket egyre érdekesebbnek találtam. Később vele, illetve helye e, megtanultam a gimnáziumi matematika-anyagot, és úgy éreztem, hogy ehhez a témához lenne kedvem. Hetedikben a matektanárnőm figyelt fel erre, elkezde foglalkozni velem, külön példákat ado az órákon, hogy ne zavarjam a többieket, ennek is köszönhetően abban az évben megnyertem az országos ú örő tanulmányi versenyt Csillebércen. Rájö em, hogy ehhez én jobban értek másoknál, engem ez érdekel, ezért a csillagokat kezdtem hanyagolni, és csak a log maradt. A Fazekas gimnáziumba jártam később, mint annyi matematikus; máshoz nem értek. Nem tanultam zongorázni, ezt nagyon sajnálom, de azt mondják, sosem késő elkezdeni. Ön volt olimpikon is, illetve több nemzetközi és hazai matematikai versenyen helyeze. Mennyire tartja fontosnak a tehetséggondozást, és milyennek látja a mostani fiatalokat? Vannak kollégák, akik nagyon lelkesednek a középiskolás matematikáért, számomra annak idején kötelesség volt részt venni ezeken a versenyeken. A versenyfeladatok szintjéről én már feljebb emelkedtem az absztraktabb matematikához, a szép, egyszerű feladatok már nem tudnak annyira lázba hozni, mint régebben. A tehetséggondozást 32. félévfolyam 11. szám május 3. viszont nagyon fontosnak tartom. A magyar matematikának van egy sajátos íze. Azt szokták mondani, hogy kétféle matematikus van: problémamegoldó és elméletépítő. A magyarokra inkább az előbbi a jellemző, ez talán a neveltetésünkből fakad. A diákokra visszatérve, Magyarországon a tehetséggondozásnak óriási hagyományai vannak, ezt fenn kellene tartani, de egyre nehezebb a dolgunk. Kiváló diákjaink vannak, akiknek a matematika iránt is van tehetsége, de egyre inkább más területeket választanak. Az elmúlt félévben a Matematikai Intézet igazgatói posztja mennyire volt kihívás Önnek? Nagyjából akaratom ellenére le em igazgató, sokan győzködtek, hogy vállaljam el, bár én nem Pálfy Péter Pál F : M P akartam. Dékán úr viszont addig kapacitált, míg felfedtem kártyáimat: az MTA Rényi Alfréd Intézetének igazgatói posztját céloztam meg 2006 januárjától. Abban az időben már azt terveztem, hogy elhagyom az egyetemet, mint részmunkaidős tanár maradok csak, órát tartani. Ez a félév számomra küzdelem volt, én erre nem készültem, így annyi meglepetés ért, amire nem számíto am. Ugyan korábban már jártam tanszékcsoporti ülésekre, de ez kevés tapasztalatot ado ; a verem teljes sötét mélységét csak akkor tapasztaltam meg, amikor belelöktek. Szegény utódaimat sajnálom, félek a ól, hogy Lovász László nem igazán volt tisztában azzal, mire vállalkozo, de hallatlanul boldog vagyok, hogy ezt magára vállalta. Neki vannak előremutató elképzelései és távlati koncepciója, ezek megvalósításához sok sikert és kitartást kívánok, de nem lesz könnyű boldogulnia egyetemünk zötyögve működő gépezetében. Hogyan tudja ezt a sok tennivalót összeegyeztetni a kutatásokkal? Most érzékeny pontra tapintott, mert ugye az időt legkönnyebben a kutatásoktól lehet elvenni. Az órát meg kell tartani, az értekezletre el kell menni, de hogy most éppen nem kutatok, azt se ma, se holnap nem fogja rajtam számon kérni senki. Viszont ha egy év múlva megnézik a publikációs jegyzékemet, akkor derül majd ki, hogy nem csináltam semmit. Volt-e olyan fordulópont a pályáján, amire szívesen emlékszik vissza? Fordulópont nem nagyon volt az életemben, ráraktak a sínre és gurulok lefelé. A matematikában az a jó, hogy abszolút nemzetközi, ha jót kell említenem, akkor az az volt, amikor egy fél évig tanítottam Honoluluban a Hawaii Egyetemen. Igen kellemes hónapjai voltak ezek az életemnek, például karácsonykor az óceánban úsztam, és ezt mind a matematikának köszönhettem. So

11 Kik is vagyunk mi? Az egyetem gólyaszemmel 3. Az előző két számban beszámoltunk arról, hogy ősszel két felmérés is készült egyetemünkön a frissen beiratkozo elsőévesek körében. Cikksorozatunk záró részében a lágymányosi karok által készíte kutatásról lesz szó, amelyből sok érdekesség kiderül arról, honnan és hogyan csöppentek ide gólyáink. 11 szívesebben járnak össze egy jó kis Egyetem 11 A három lágymányosi kar pontosabban leginkább azok hallgatói önkormányzatai által készített külön felmérés részletesen vizsgálja az elsőéves hallgatók előéletét és érdeklődését. Igaz, hogy a kitöltési arány alacsonyabb, mint a felvett hallgatók számának fele, de még így is jócskán meghaladja az összegyetemi kutatásban résztvevők számát. Ugyan a kérdőíveket csak gólyák tölthették ki, azonban a legtöbb eredmény nagy valószínűséggel a teljes lágymányosi populációra kiterjeszthető. Már a nemek szerinti megoszlás is érdekes: míg a TÁTK gólyáinak kétharmada lány, a TTK-n már ha hajszálnyival is, de kisebbségben vannak, viszont arányuk az IK-n a 10%-ot sem éri el. Amenynyiben feltételezzük, hogy a két nem azonos lelkesedéssel tölt ki unalmas kérdőíveket, arra a megállapításra juthatunk, hogy a világon a legjobb dolog a programozó leány lét. Halkan jegyezzük meg, hogy a felmérés pajzán kiértékelői a fentieket azzal szemléltették, mennyi lány is jut egy fiúra. Az életkor tekintetében azt mondhatjuk, általában mindhárom karra évesen kerülnek be a gólyák, bár a TTK-n kicsit magasabb a későn érők aránya. Meglepetésre adhat okot a lakóhely szerinti bontás: míg a TTK-n és a TÁTK-on a gólyák majdnem 40%-a budapesti, ez az arány az IK-n csak 30%, ahova ugyanakkor majdnem 10%-kal többen jönnek falvakból, mint a másik két karra. Megállapítható, hogy az ELTE igencsak Budapest-centrikus, ugyanis a fővárosi népesség az országosnak csupán 17%-a. A felmérés készítői a lakóhely urbanizációs fokából következtetéseket próbáltak levonni a társadalmi helyzetre, bár ez szerintünk súlyos félreértések forrása is lehet. Az is kiderült, hogy a felvetteknek majd a fele főként a budapestiek a szüleivel él, nagyjából a negyedük valamelyik kollégiumban, egyötödük albérletben, míg csak a maradék néhány százalék engedheti meg magának a saját lakást, bár ezek száma a TÁTK-on kétszerese a másik két karra járókénak. A legtöbben a TÁTK gólyái közül szeretnének dolgozni az egyetem mellett (81%), míg a TTK elsőévesei a legkevésbé (69%), ami betudható a tanulmányok nehézsége közötti különbségeknek is. A külföldi ösztöndíjak iránti érdeklődés a TTK-n és a TÁTK-on egyaránt 70%, azonban az IK-n ez ettől jócskán elmarad (56%), amelynek oka lehet, hogy a programozás kevésbé számít kutatásnak, így a külhoni tapasztalatszerzés lehetősége nem bír akkora vonzerővel. A felmérés vizsgálta az elsőévesek szabadidős tevékenységeit is, azzal a nem éppen burkolt szándékkal, hogy ezzel segítse a hallgatói önkormányzatok munkáját. Szomorú, de már a gólyák körében is rendkívül alacsony az érdeklődés az egyetem által szervezett programok iránt. Az IK-n és a TÁTK-on összességében is alig 40%, szerencsére a TTK-n ez az arány meghaladja a kétharmadot, talán részben a hallgatói önkormányzat idejében elvégzett lelkesítő hadjáratainak köszönhetően. Főleg a tudományos-, kulturálisés sportprogramok iránt csekély az érdeklődés, a beszélgetős vagy bulis események iránt valamivel nagyobb. A színházba járási szokásokat sajnos vagy szerencsére csak az IK-n és a TÁTK-on vizsgálták, az eredmények nem túl hízelgőek, de az előbbi karon kifejezetten szégyenletesek. Lehetséges, hogy a programozók esténként LAN partira? A közélet iránt a TTK-s és TÁTK-os gólyák 70%-a érdeklődik, az IK-soknak azonban csak a fele. A hallgatói önkormányzatok munkájában való részvételi szándék viszont meglepő módon teljesen másként alakul: 68% a TÁTK-on, 57% az IK-n és 49% a TTK-n. Ez a látszólag furcsa eredmény talán annak köszönhető, hogy a TTKn jóval nagyobb az egy főre jutó alternatív diákszervezetek száma, mint a másik két karon. Mindenesetre ezek a számok így is igen magasak, el kéne gondolkodni azon, hová is tűnnek később ezek a lelkes hallgatók. A kérdésekre adott válaszok fényében megállapíthatjuk, hogy sok esetben a TTK gólyái több hasonlatosságot mutatnak a TÁTK gólyáival, mint az IK elsőéveseivel. Ezt már csak azért is furcsának találjuk, mert az informatikusok nem is olyan régen váltak ki tőlünk, a szociológusokat viszont csak nemrég fogadtuk be ide, Lágymányosra. A cikksorozat előző két részében azt vizsgáltuk, hogy a felmérések alapján az egyes karok gólyái milyen szempontok alapján választották az ELTE-t, hogyan kerültek be a felvételi eljárás keretében, illetve milyen előzetes ismereteik és elvárásaik vannak egyetemünkkel kapcsolatban. Ez utóbbiak alapján viszont a szociológus palánták éppolyan messze állnak tőlünk, TTK-soktól, mint az Északi Tömbben a planetárium a részecskegyorsítótól illetve azok tervei a megvalósulásuktól. A sorozat három cikke alapján kiderült, milyen sok közös van bennünk, ELTE-sekben, de számtalanszor kidomborodtak azok a különbségek is, amelyek olyan izgalmassá és életszerűvé teszik egyetemünket. giskard

12 2 Párizs a belvárosban Café de Paris Nemrég költöztem a Rákóczi útra, és még nem nagyon ismerem a környékbeli sörözőket (a Lompos Farkas kivételével, amiről pár hete olvasha atok a Helyvektorban), így amikor felvete e az egyik ismerősöm, hogy ugorjunk el sörözni valahová a közelbe, kicsit tanácstalan voltam. Aztán eszembe juto a lakásom ala levő kocsma. 12 Helyvektor & Főzőcske Töltött karalábé sajttal A tavasz a karalábé szezonja, mármint az igazán finom zsenge karalábéé. (A zsenge az zöld, a nem zsenge meg lila. Az is nagyon finom, de a töltö karalábéhoz a zsenge sokkal jobb.) Szükség van hozzá nyolc közepes karalábéra, 12 dkg sonkára, egy zsemlére, 6 dkg reszelt sajtra, egy tojásra, egy húsleveskockára, sóra, borsra, szerecsendióra, négy deka vajra, egy púpozo evőkanál lisztre és két deci tejfölre. A karalábékat meghámozzuk, és a közepüket kivájjuk. Van egy direkt erre a célra kifejleszte kis 32. félévfolyam 11. szám május 3. A Café de Paris egészen pontosan az Európa mozival szemközt található a Rákóczi úton, a Blaha és a Keleti között. Kívülről nézve nem túl bizalomgerjesztő (bár a környék miatt egyébként sem várhat az ember sok jót a közeli kocsmáktól), főleg, hogy egy kaszinó és egy peepshow szomszédságában van. Egyedül soha nem is tenném be ide a lábam, úgyhogy kellemesen csalódtam, amikor kiderült, hogy a Café de Paris nem is egy szokásos késdobáló, hanem a körülményekhez képest egészen kulturált kis söröző (de azért annyira nem kulturált, mint amennyire drága). Nem túl nagy: mindössze három vagy négy boksz található benne, jó hosszú asztalokkal így inkább zajos társasági összejövetelekre alkalmas, mint romantikus összebújásokra. A berendezés egészen ízléses: minden sötétbordó, valószínűleg a párizsi lokálokat hivatott utánozni a dekoráció. A rendszeres asztaltörölgetés nem tartozhat a pincérnő fő elfoglaltságai közé (aki egyébként félelmetesen néz ki: a kábé negyven évével megpróbál húsznak kinézni, de nagyon nem megy neki); durván odaragadt a kezem az asztalhoz, annyira piszkos volt. Az utcafront Azon az ominózus estén, amikor először volt szerencsém ehhez a helyhez, éppen a Mel Gibson féle Passió ment a tévében, és ez teljesen lekötötte a felszolgáló személyzetet. A csapos és a pincérlány eleinte csak tátott szájjal bámulták a tévét, aztán egymás vállán zokogtak (többen nem is ültek le, hanem azonnal sarkon fordultak, amikor bejöttek, akik meg már leültek, azok sem számíthattak nagyon gyors kiszolgálásra). Számomra nem derült ki, hogy miért kapta a Párizsi kávézó nevet se nem kávézó, se nem párizsi. De nem egy rossz hely. A legfőbb erénye, hogy nonstop! De ha nem tetszik, még mindig át lehet menni a szomszédos kaszinóba vagy a peepshow-ba. Zsófi eszköz, de ha nincs kéznél ilyesmi, késsel is lehet, csak úgy időigényesebb. A kivájt közepeket feldaraboljuk, és hozzá lehet vágni a zsenge leveleket is (én nem szoktam, mert szerintem az azért már túlzás). A zsemlét vízben áztatjuk úgy tíz percig, aztán kinyomkodjuk. A sonkát apróra vágjuk, a sajtot lereszeljük, és a felét összekeverjük a zsemlével, megsózzuk, borsozzuk, szerecsendiózzuk és a karalábékba töltjük. Az összevágo karalábébelsőt (az esetleges levelekkel) egy lábosba tesszük és ráöntünk két deci húslevest (amit előzőleg húsleveskockából készítettünk). Tizenöt-húsz percig főzzük, amíg a karalábé megpuhul, és kicsit szétesik. A levét lisz el elkevert tejföllel sűrítjük be, aztán felforraljuk még egyszer. Közben kivajazunk egy nagyobbacska tűzálló tálat, beleteszszük a töltö karalábékat, és közéjük öntjük a karalábéfőzeléket. Megszórjuk a maradék saj al, és nagyon forró sütőben (annak is a felső részében) nyolc-tíz perc ala szép pirosra sütjük. A sütést ki is lehet kerülni, ha a töltö karalábékat beletesszük a rotyogó főzelékbe, és pár percig fedő ala pároljuk. A tölteléket sokféleképpen lehet variálni. A másik kedvencem az, amikor sonka és zsemle helye darálthúst és fő rizst keverünk össze, és ezt töltjük a karalábékba. Ekkor a darált húsból úgy húsz dekányit szoktam összekeverni kábé egy zacskónyi gyorsrizzsel, és ami nem fért bele a karalábékba, azt labdácskává gyúrom, és úgy főzöm össze a főzelékkel. Zsófi F : K M

13 Simmer Down Petőfi híd, budai hídfő. Fáradtan zu yanok le a 6-os villamos egyik ülésére, mázlim volt, hogy észrevettem egy szabad helyet. MP3 lejátszómon elindítom Bob Marley válogatás albumát: a reggae mindig pihentet és kikapcsol. Elfelejtem a problémákat, és egyszercsak minden jól van úgy, ahogy van. Már a Stir it up ala érzem a megnyugvás langyos hullámait, hosszú volt a nap, de már nincs sok hátra. Hirtelen kegyetlen fájdalom ránt vissza a valóságba. Az elő em álló szimpatikus fiatalember rátaposo a nagylábujjamra, arra, amelyikkel a reggeli kómában akkorát rúgtam a tekintélyes méretű ebédlőasztalba, hogy az jópár centit odébb szánkázo. Rögtön bocsánatot kér, látva eltorzult arcomat, én csak legyintek. Hagyom, hogy újra magával sodorjon Jamaikára a zene. Igen, o lenne most igazán jó, a békés rasztafárik közö, pálmafák ala A Lively up yourself ala azonban újabb sokkhatás ér. Csak nem? De. Megint rálépe a lábamra ez a bamba srác. Szabadkozik, látszik rajta, hogy tényleg sajnálja. Sokra megyek vele, na mindegy. A One love ala elmélázok magamban, hogy a sokat szenvede Bob milyen elemi erővel tudja a szeretetet, a megértést, és egymás elfogadását tolmácsolni. Sokáig nem jutok a gondolatmenetben, mert a barom állat harmadszor is rálép a lábamra, és agyamat elborítja a gőz. Felpa anok, hátrébblökve őt, majd öklömmel az arcába csapok. Aztán mégegyszer. Látom, ahogy habos vér fröccsen szája szegletéből a mocskos ablakra, egy fog halk koccanással pa an le a lyukasztóról. Az utasok elkezdenek sikoltozni, melle em egy asszony elsírja magát. No woman, no cry, mordulok rá. A támadóm persze kiterült, o fekszik a zötykölődő villamos gumipadlóján. Ahogy kabátszárnyai félrecsúsznak, meglepve veszem észre, hogy Bob Marley arcképével dekorált pólót visel. Barátságosan rámosolygok, örülök, hogy más is ismeri az érzést, amit én. Hiába, a zene összeköt. Margit híd, budai hídfő. Ma hew Májusi programbörze Az új tavasz játékos újja Rügyet sodort az ághegyen S most lágyan enyhe szája fújja Hogy szétnyíljék és lomb legyen. (Tóth Árpád: Az új tavaszra (részlet)) Négyeshatos & Kultúra 13 A május eleji hosszú hétvége jó lehetőséget nyújtott egy hajrá előtti lazításra és nyár előtti alapozásra, s csak úgy záporoztak a majálisok, gyakran a szó szoros értelmében. Szinte minden nagyvárosunk igyekezett színvonalas programokat kínálni az ott élőknek illetve az odalátogatóknak. Mivel április utolsó napjaira esik a tánc világnapja, a szervezők szívesen kötötték össze a táncos programokat egyéb kulturális rendezvényekkel, fesztiválokkal. Szombathelyen immáron évek óta megrendezik az országosan is egyedülálló Táncfesztivált, amelyen idén közel ezer táncos ve részt a három nap ala. Budapesten május 5-ig tart a tánc világnapjának tiszteletére hatodik alkalommal megtarto Táncfórum, amelynek helyszínei a Várban található Magyar Táncszínház, és a Művészetek Palotája. Győrben egészen május 6-ig tart a fesztivál, amelynek legnagyobb sztárja Dave Holland volt, aki ma a jazzvilág legelismertebb zenészének számít. A barokk város az V. Magyar Táncfesztivál 8 napos rendezvényének ad otthont június 16-ától, így akik nem voltak ott az eddigi programokon, azok itt behozhatják a lemaradást. Budapestnél maradva; a Kossuth tér május elsejétől uniós színekbe öltözött, helyet adva az idei egyik legnagyobb szabású ingyenes kulturális rendezvénysorozatnak, az Európa Fesztiválnak, amit szintén csak május 6-ig látogathatunk. A Kossuth téri programot érdemes kiegészíteni a Néprajzi Múzeum most nyílt kiállításának megtekintésével, amelynek középpontjában a műanyag áll. Mai rohanó világunkban lassan észre sem vesszük, hogy szinte teljesen szintetikus szférában élünk, miközben oly nagyon igyekszünk minél egészségesebbé és természetesebbé tenni magunkat és környezetünket. 13 Oscar Wilde szerint a természetesség a legnehezebb póz, amit felvehetünk, s mi igazán rossz irányba is haladunk, ha ezt a szintetikus környezet felépítésével szeretnénk elérni. A kiállítás bemutatja milyen sokoldalú felhasználása lehetséges ennek az anyagnak, és milyen kreatívan ki is használják ezeket a fröccsöntő mesterek, igazi modern művészi, hétköznapi tárgyakat létrehozva. Az ember a kiállítás láttán akaratlanul is elgondolkozik azon, milyen lenne egy napja, ha minden műanyag tárgy eltűnne. Nincs reggel fogkefe, nincsen CD, mobiltelefon, sportcipő és a maci alakú mézes flakont is hiába keresnénk a nem létező tejes pillepalack mellett. A kiállítás október 1-ig látogatható, s több színes rendezvénnyel egészül ki, amelyeknek helyszínéül nem csak a múzeum szolgál, hanem például július végén a Művészetek Völgyében a vigándpetendi Plébánia Galéria is. Végezetül, aki a hétvégét Pesten szeretné tölteni annak a Pálinkafesztiválon való részvételt ajánlom kikapcsolódásnak. A fesztiválon termékeiket csakis az őstermelők mutatják be, akik nagy szaktudással rendelkeznek, és közülük sokan a tavalyi évben megrendezett közép-európai pálinkaversenyen (Destillata, Ausztria) kimagasló eredményeket értek el. A fesztivál célja, hogy a pálinkára, mint történelmi értékre hívja fel figyelmünket, és hogy elmozdítsa a mai fogyasztási szokásokat a minőségi magyar pálinka irányába. Az esemény a Deák téri templom háta mögött lebontott bazársor helyén kialakított Városháza parkban lesz. Az ezer forintos belépő fele lekortyolgatható és a jegy mellé egy ajándék kóstolópohár is jár. Simán megéri! Lede

14 4 KUKkantás 14 I jártunk Kerekes Napok Hétfőn jö a véres kard elektronikus formában, hogy el kéne nézni a Kerekes úti koleszba; lesznek koncertek, meg mindenféle kulturális esemény halomban. Mivel soha nem lá am még belülről ezt a kolit, gondoltam i a jó alkalom, hogy összehasonlítsam a kulturális életet a többi kollégium nagy banzájaival. Amikor a délután vége felé betoppantam, alig volt valami élet, a nagyteremben néptánc rajongók kopta ák a követ, míg a színpadot és a technikát hegesztették a szervezők. Kicsit odébb csocsó, biliárd és sörözés folyt baráti alapon, a pihi sarokban meg rajzfilmeken éledeztek páran az előző éjszakán is pörgők közül. Dombok között, völgyön át 25. Jubileumi, avagy Erotikus Tor-túra Virágport hord a szél, méhecske száll virágról virágra, szóval tombol a szexualitás. Ez a biológusokon kívül nem sok embert dob fel különösebben, hacsak nem a saját életében bukkan fel a téma. Mi más is tenne jobbat ilyenkor a romlo kedvű és erkölcsű egyetemistáknak, mint a szexuális témák áltudományos feldolgozása?! Eltelt ugyanis újabb fél év, és ismét elérkeze a Tor-túra ideje. A felállás a szokásos, tízegynéhány vállalkozó szellemű és váltakozó libidójú csapat indult el az erdőben, és igyekeze színes tollazatával, énekével, násztáncával felkelteni a szívatóbiztosok figyelmét, akik ezú al 12 állomáson várták az izgalomba jö társaságokat. A verseny aktusának helyszíne ezú al a Pilisborosjenő környéki erdő volt, különös tekinte el az o található vármásolatra, ez ado ugyanis helyet a konyhának, ahol ezerszer is megperdülve pirult el egyre jobban az idei két disznó, amelyek a győzteseket voltak hivato ak jutalmazni és az éhes szájakat betömni. BKV-val is el lehete jutni a terepre, szóval nem állíto ak leküzdhetetlen akadályokat a versenyterületre való behatolás útjába a szervezők. Mint már a cím is jelzi, ezú al az erotika került a középpontba, e körül 32. félévfolyam 11. szám május 3. Ahogy átcsúsztunk az estébe, feltűnt egy dinamikus rock-metál csapat, a rajongók meg szó szerint sorba álltak a kegyeikért. Scrapsnek hívták őket, és sikeresen gyarapíto ák a hallgatóságot, így mire az utánuk következő két MC a színpadra lépe, már jó negyedét megtöltö ék a placcnak. A nagydumás srácok hol egymást, hol a közönséget, vagy a DJ-t olto ák, jó szöveget nyoma ak. Nagyon lelkesek voltak, amit sikeresen átragaszto ak az emberekre. Mikor levonultak volt egy kicsi időm átnézni a kertben felállíto sörsátorba is, ami klímáját tekintve sokkal kellemesebbnek bizonyult, mint a benti büfé. A hátsó traktusban a rajzfilmeket lecserélték a karaoke főpróbájára és egy drum n bass teremre, ami szinte üres volt, mert ekkor még majdnem mindenki azon volt, hogy előre jusson, a nagyterembe, ahol már javában hangoltak a Heaven Street Sevenre. forogtak az állomások előfeladatai, feladatai és még a Szívküldi játék is, amely során ismeretlenek közö kézbesítettek szerelmes leveleket a csapatok. Ezú al a túra elő Ivarére ségi vizsgát kelle tenniük az indulni vágyóknak, de tudomásom szerint nem volt, aki ne nyerte volna el az indulás jogát. Minden csapat meghatározo helyen kezdte és fejezte be feladatait, de e ke ő közö a rendelkezésre álló nyolc óra ala oda ment, ahova akart, vagy csak leült és csendesen iszogato egy nagy fa árnyékában. Számos megközelítés születe az állomások részéről, ki durvábban, ki líraibban, ki kedvesen, ki érthetetlenül bonyolultan te e fel kérdéseit és kéréseit az érkező szívnivágyóknak. Akadtak polinéz udvarlók, lovagi harcot hirdetők, de lakodalmas érzületűek is, ám mindannyiukban élt ugyanaz a végtelen szerelem a főzö Miközben rájuk vártam, az egyik szervezőtől megtudtam, hogy ez az első Kerekes Napok a világtörténelemben, úgyhogy ne csodálkozzak, hogy kevesebb ember jö be rá, mint például a BN-re. Sajnos a vége elő lépnem kellet, de ha jövőre is lesz Kerekes Napok, biztos, hogy szabaddá teszem a másnap délelő öm! nalyo Angyali mosolyok házi gyümölcslevek és az árpaszörpök iránt, s ennek beteljesedése fele érze örömükben néha elszaladt a kezük a pontozásnál. A napfény és a meleg számos kiránduló csoportot is kicsalt a vidékre, akik hol jobban, hol kevésbé tolerálták jelenlétünket, annak függvényében, hogy bővérű nővérekkel, vagy csak egy kipusztulásra ítélt panda klánnal találkoztak szembe. Elismerem, hogy az ízes beszédű és egyenesen járni is képtelen alakok nem túl jó példák a gyerekek számára, de egyszer ők is felnőnek, és ha szerencséjük van, akkor akár hasonló egyetemista is válhat belőlük. A logout-okat követően az egész díszes társaság a várba gyűlt, ahol sörözéssel egybekötö dalolászással várta a malacok és az eredmény elkészültét. Nevüket beteljesítendő ezú al a Miénk lesz a disznó csapat hághato a csúcsok csúcsára. Sajnos ismét lecsapo a Tor-túrák démona néhány állomásra, amelyek ezután képtelennek bizonyultak ötletes vagy szórakoztató feladatok kitalálására. A szervezés hozta a szokásos szintet, nem volt tökéletes (egy állomás megszűnt még a túra elő, de erről még a login csapatuk sem szerze tudomást), de áradt belőle a jókedv, a szeretet és a piaszag. Bos F : N B

15 Véres torkok Rejtély Árulkodni csúnya dolog. Hamisan árulkodni pedig még annál is csúnyább. Még akkor is az, ha mindezt az ember hatéves korában teszi. Aztán persze a kisgyerek felnő, ismert tévés műsorvezető válik belőle, lesz egy szép felesége, egy úszóbajnok gyereke, menő háza meg minden, ami kell. Hamar el is felejti a csúnya dolgokat, amiket művelt. Aztán egy napon talál egy videokaze át egy szatyorban, az ajtaja elő. Aztán talál még egyet. Meg még egyet. Aztán már nem csak őt és családját bombázzák a titkos, és nem éppen nyugalmat árasztó felvételekkel, de ennyire azért ne szaladjunk előre. Az első néhány kaze án a saját házának utcafrontja látható órákon Egy kis főzőcske Mary Végy egy témát, amin sokat lehet rágódni, sokféleképpen lehet hozzáállni, és sokakat érint, és próbálj meg úgy hozzáállni, mint még senki. Ezután a főszerepet oszd egy ismert, és ha lehet elismert színészre! És még kell egy pár ismertebb mellékszereplő, hogy ne mondják, hogy olcsón akartad megúszni. Na, ha mindez megvan, fűszerezd meg az egészet egy kis iróniával! Ezeket a hozzávalókat keverd össze jól, ha lehet úgy, hogy a néző ne értsen meg mindent, sőt, azok a kis töltelék jelenetek is beleférjenek, amiket a néző végképp nem tud át, valamint az, ahogy ő és a családja elmennek o honról, hazajönnek, szóval végzik a napi teendőiket. Furcsa, hogy lehet az, hogy nem figyeltek fel a kamerára, ami felve e őket? Aztán a harmadik felvételen már gyermekkorának vidéki háza látható. És ami a legfurcsább, a filmszalagok sosem önmagukban érkeznek, hanem különös és hátborzongató gyerekrajzokba csomagolva. Némelyiken vért hányó gyerekfej, másokon pedig elvágo torkú baromfi látható. Kezd összeállni a kép, de ekkor már a re egő és gyanakvó feleséggel is kezdeni kell valamit. Jönnek a rémálmok arról a bizonyos gyerekről és a baltával levágo, fej nélkül verdeső kakasról. Aztán jön a valóság, amely még a lidércnyomásnál is rosszabb, ugyanis a különös videók elvezetnek a feledésbe vesze múltba, és mint tudjuk, azok a bizonyos hová tenni! Ha mindezt véghezviszed, kapsz egy filmet, ami nagyon ígéretesnek néz ki, de itt vége is a történetnek. Ha mégis kíváncsi vagy, hogy hogyan is néz ki egy ilyen, akkor menj és nézd meg a Mária Magdolna című, nagy port kavarni készülő filmet. A film végén látni, fogod, hogy szó sincs i semmiféle kavarásról, de még porról sem. Hiszen a film csak felteszi a lényegretörő kérdéseket hit, istenkeresés, vallások, fanatizmus, de még csak meg sem kísérli megválaszolni azokat, amit egyébként sem tudna, mert lássuk be, nyolcvanhárom perc ehhez nem elég. Az alkotás három ember belső világát akarja feltárni, megmutatni vívódásukat, gondolataikat, bizonytalanságukat, a hitben, az egyházban és ebben az egész isten csúnya dolgok sosem maradnak következmények nélkül. A zongoratanárnő című filmjéért 2001-ben Arany Pálmával jutalmazo Michael Haneke ezzel a filmjével sem okoz csalódást, és a külön- 15 féle európai elismerések ezú al Mozizóna 15 Pszichiáter lá a már? sem maradtak el. A Rejtély kiválóan érzékelteti, mennyire kiszolgáltato ak vagyunk még o is, ahol a leginkább biztonságban érezzük magunkat. Aki könnyed esti szórakozásra vágyik, azt ajánlom, jó messzire kerülje el az osztrák rendező legújabb filmjét! giskard CACHÉ (., francia, perc). Rendezte: Michael Haneke. Forgatókönyv: Michael Haneke. Szereplők: Daniel Auteuil (Georges), Julie e Binoche (Anne), Maurice Bénichou (Majid). Forgalmazza: Budapest Film. A re egés háza kérdésben. Sokat gondolkodtam a film után, hogy mi is a baj valójában ezzel az alkotással, azt hiszem, minden a rendezőn múlik. A színészek nagyobbik fele kihozza magából a maximumot, élen a főszereplőt alakító Juliette Binoche-sal. Matthew Modine alakítása kicsit ízetlen, sőt mintha Mel Gibson karikatúrája lenne, ám mindezt megbocsátjuk neki és a rendezőnek, Forest Whitaker kedvéért, akinek elhisszük, hogy nagyon kétségbeesett. Diána MARY (., amerikai film, perc) Rendezte: Abel Ferrara. Forgatókönyv: Abel Ferrara, Mario Isabella, Simone Lageoles. Szereplők: Julie e Binoche (Marie Palesi/ Mary Magdalene), Ma hew Modine Tony (Childress/Jesus), Forest Whitaker (Ted Younger). Forgalmazza: Best Hollywood.

16 6 Sudoku 16 Külszíni fejtés A négyzetben minden sort és oszlopot ki kell tölteni nullától különböző egyjegyű számokkal úgy, hogy egy szám egy sorban és egy oszlopban is csak egyszer fordulhat elő. A nagy négyzet fel van osztva háromszor hármas kisebb négyzetekre, egy ilyen négyzetben is csak egyszer fordulhat elő egy szám. A megoldást en ludens.elte.hu) a megjelenés utáni héten szerdán 12 óráig, lehet elküldeni. A 9. számban megjelent logikai feladvány nyertesei: Németh Katalin, Valki Tibor, Ladjánszki László. Gratulálunk! Diána Váltsd be nálunk a jegyzetbonodat! Az ELTE TTK Hallgatói Bolt idén is a tavaly megszoko széles választékkal vár mindenkit az Északi Tömb Gömb Aulájának galériáján. 32. félévfolyam 11. szám május 3.

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló 2016.02.10.-2016.04.12. 1 Időrendi bontás 2016.02.10. Kémia Intézeti Tanács 2016.02.11. Kémia SzaB 2016.02.15. EHSZÖB ülés 2016.02.17. Kari Tanács 2016.02.19. Kari

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme I. Adatlap 3. Indítandó alapszak megnevezése: fizika alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alapokleveles fizikus (szakiránnyal) 5. Az indítani tervezett szakirány megnevezése:

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható kizárólag második tanári szakképzettségek magyar mint idegen nyelv tanára háztartásgazdálkodás-tanár életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi

Részletesebben

ELTE, matematika alapszak

ELTE, matematika alapszak Matematika alapszak szerkezete 1. év ELTE, matematika alapszak NORMÁL Kb 60 fő (HALADÓ) Kb 40 fő INTENZÍV Kb 30 fő Zempléni András oktatási igazgatóhelyettes Matematikai Intézet matematikai elemző 2. és

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter (késett kimentéssel

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Miért szeretnek diákjaink idejárni? Közösségformálás Értékrend Tanítás színvonala Tanítás melletti tevékenységek Környezet, felszereltség

Miért szeretnek diákjaink idejárni? Közösségformálás Értékrend Tanítás színvonala Tanítás melletti tevékenységek Környezet, felszereltség A mi iskolánk Amire büszkék lehetünk Miért szeretnek diákjaink idejárni? Közösségformálás Értékrend Tanítás színvonala Tanítás melletti tevékenységek Környezet, felszereltség Amit fontosnak tartunk Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23. Jegyzőkönyv ELTE EHÖK Elnökségi 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 1. Bejelentések 2. Beszámoló a HÖOK Közgyűlésről és Választmányi

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről Időpont 2016. június 21. 14 00 Helyszín ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb 0.100C Kari Tanácsterem Elnök Juhász Gábor JELEN VANNAK

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények Student (S) féléváthallgatás célú mobilitás 35 hónap minimum tartózkodási idő: egész hónapok, az utolsó hónap min. 16 nap aktív hallgatói státusz alap, mester vagy doktori képzésben 2 lezárt félév a kiutazáskor

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV 2010. ÉV 2010.01.13. 2010/1/1. 2010.01.13. 2010/1/2. 2010.01.13. 2010/1/3. 2010.01.13. 2010/1/4. 2010.03.09. 2010/2/5. 2010.03.09. 2010/2/6. 2010.03.09. 2010/2/7. 2010.03.09. 2010/2/8. 2010.03.09. 2010/2/9.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tanítási nap száma 22. Hétfő PIOK alakuló értekezlet 23. Kedd jelentkezés vizsgákra Esemény 24. Szerda

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG Titkárságvezető CSÁNYINÉ dr. FEJES TEKLA (62/54-64-17) Kari adminisztrátor TÓTH JÁNOSNÉ (62/54-50-25) Ügyviteli alkalmazott ZSINDELY JÁNOS PÁLNÉ (62/54-50-25) Elérhetőségek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Budapest 2007 1. A Hallgatói Véleményezés Szabályzatának hatálya (1) A Hallgatói Véleményezés Szabályzata

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-873/2016 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-873/2016 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-873/2016 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina dr. Bene Beáta Az eljárás megindulása A korábbi ombudsmani vizsgálati tapasztalatok 1 szerint problémát

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A Kari Tanács december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai

A Kari Tanács december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2011. december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Kari Tanács 2011. december 20. (kedd) 14

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4.

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4. Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 2015. február 4. Miért jó a hallgatói mobilitás? Nyelvtudás fejlesztése; Interkulturális és szakmai kapcsolatok építése

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG Jegyzőkönyv ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság ülése 2016. január 25. (hétfő), 13 óra 30 perc, Helyszín:

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM Választható tanulmányi területek, ágazatok: 001 gimnázium emelt óraszámú angollal (1 osztály 28 fő) 006 dekoratőr (0,5 osztály 14 fő) 007 divat-

Részletesebben