Tétékás Nyúz május 3. Simmer Down (13.) Április végi kari tanács (4.) A világ matekos szemmel (10.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. 2006. május 3. Simmer Down (13.) Április végi kari tanács (4.) A világ matekos szemmel (10.)"

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXXII. félévfolyam, 11. szám május 3. Az ELTE TTK HÖK hetilapja Simmer Down (13.) Április végi kari tanács (4.) A világ matekos szemmel (10.)

2 2 A főszerkesztő szemétdombja Pangás A félve tisztelt főszerkesztő, akinek a nevét csak a legbátrabbak merik leírni tollal vagy ceruzával, az elmúlt héten tőle megszokott acélosan kemény szavakkal, és sose múló rosszkedvvel írta le, milyen sokan forognak az egyetem táján. Ezzel szemben mintha hirtelen mindenki leállamvizsgázott volna a környéken; most egy teremtett lelket se látni. A re ege véreskezű főszerkesztő, és hű házivarázslója és tanácsadója akinek az arcát még senki se lá a, és akire csak su ogva kimondo szavakban tesznek utalást az egyszerű halandók, egy másik létsíkra ruccant ki pár napra, ahol minden pont az ellenkezője az i eni dolgoknak. Legtöbb hívük köve e őket. Valószínűleg az is közrejátszo az özönvizek és atomháborúk elő i (és utáni) kihaltságban, hogy a fejvadászokat és bérgyilkosokat tömörítő HÖK, vagyis a Harcias Önkéntesek Klánja, a halhatatlan elnök vezetésével e hétvégén tartja évenkénti nagy bevonótáborát, amelynek célja, hogy a jelentkező puhány zöldfülűekből igazi vérszomjas katonákat faragjanak, akik egyetlen szóra átvágják bárkinek a torkát, valamint istentelen szeánszok alkalmával megismertetik őket a legördögibb praktikákkal. Ide természetesen az elnököt elkísérték legfőbb vazallusai is, hogy együ tegyék próbára a bátor résztvevőket. A fiúk és leányok hamarosan hivatalosan is jelentkezni fognak a tréfásan, és félreérthető módon HÖK képviselőknek neveze posztokra, ahol a klán megbízásából borzalmas te eket fognak végrehajtani, a legráterme ebbek és legkegyetlenebbek pedig előbb-utóbb bejuthatnak a tisztségviselők közé, hogy még ördögibb hatalmakkal lepaktálva még nagyobb erőre tegyenek szert. A toborzás a bevonótábortól függetlenül még folyik, minden bátor jelentkezőt szívesen látnak május 5-ig, a Haliban. Ember híján az eke szarva mellől kellett visszahívni egy kiöregedett vezetőszerkesztőt, hogy a sufniból előbányászott, inkább rozsdától, mint frissen rászáradt vérnyomoktól vörös kétkezes pallosával rendet vágjon az olvasószerkesztők között, fenntartsa a vasfegyelmet a klán alagsori titkos rejtekhelyén, és gondoskodjon arról, hogy a jól megfizetett besúgóhálózat elég információt gyűjtsön ahhoz, hogy egy 16 oldalas újságot is meg lehessen tölteni vele. Vizeli András Tartalomjegyzék Kar (Még mindig SZMSZ) Felsőoktatás (A hallgatói ju atásokhoz való hozzáférés szabályozása)...5 HÖK (Külügyi hírek)...6 Kar (Mi lesz veled, fizika?)...7 Faliújság Lágymányosi portré (A világ matekos szemmel)...10 Egyetem (Kik is vagyunk mi?)...11 Helyvektor (Párizs a belvárosban)...12 Főzőcske (Töltö karalábé saj al)...12 Négyeshatos (Simmer Down)...13 Kultúra (Májusi programbörze)...13 I jártunk (KUKkantás)...14 I jártunk (Dombok közö, völgyön át)...14 Mozizóna (Véres torkok)...15 Mozizóna (Egy kis főzőcske)...15 Külszíni fejtés (Sudoku)...16 Munkatársakat keresünk Akikből hiány van: Közéleti újságíró, tudományos cikkíró. Akikből sosem elég: Közéleti újságíró, olvasószerkesztő, tördelő, riporter. Képze ség nem, csak lelkesedés szükséges, a jelentkezőket betanítjuk. Teljesítmény alapú bérezés. Tétékás Nyúz, XXXII. félévfolyam, 11. szám. Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Papp Gabriella, a HÖK elnöke. 32. félévfolyam 11. szám május 3. Főszerkesztő: Pásztor Balázs. Vezetőszerkesztő: Vizeli András. Tördelőszerkesztő: K. Zoei T. Olvasószerkesztők: Jo, joósandi. Rovatvezetők: Balu (Mozizóna, Négyeshatos), Csabi (Mondok egy ), Csilla (Külszíni fejtés), Lede (Kultúra),??? (Természet-tudomány-technika), So (Lágymányosi portrék), Zsófi (Főzőcske, Helyvektor). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1700 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.

3 Egyetem 3 SZMSZ, költségvetés és egy eltűnt alapszabály Az utóbbi idők egyik legizgalmasabb szenátusi ülését tartották meg április 24-én. Az új szervezeti és működési szabályzat első kötetének tárgyalása már eleve nagy horderejű kérdés, de ezen túl a 2005-ös költségvetést is ezen a napon tárgyalták szenátoraink. Az, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya is napirenden volt, tényleg hosszú és tartalmas szenátusi ülést eredményeze volna, ha az alapszabály elfogadásáról szóló napirendi pontot az EHÖK elnöke nem vonta volna vissza. Békésebb kérdések is napirendre kerültek ezen a napos hétfői délutánon az egyetemi tanácsteremben. Elsőként személyi ügyekkel foglalkozo a szenátus; a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar részfoglalkozású főiskolai tanárt vehet fel; Fazekasné dr. Fenyvesi Margitot. Két új képzést is indít jövőre az ELTE; jogi asszisztens felsőfokú szakképzést az Állam- és Jogtudományi Kar a Forrai Magániskola Ké annyelvű Középiskolával közösen, a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar pedig pedagógus szakvizsgával bővíte óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szakot. A Citisenship Education in Europe (állampolgárságra nevelés Európában) mesterszakot a Pedagógia és Pszichológia Karon lehet majd tanulni, a Természe udományi Kar biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakot létesíthet, a Társadalomtudományi Kar pedig egészségpolitika és gazdaságtan mesterszakot. Az előző szenátusi ülésen mint arról beszámoltunk határozat születe az oktatási és oktatásszervezési minőségbiztosítás koncepciójának kidolgozásáról. A legutóbbi ülésen a bizo ság beszámolt elvégze feladatairól. Legfontosabb eredményük (amelyet a szenátus később az SZMSZ-be is belefoglalt) egy állandó minőségirányítási bizo ság megalakítása, amely kidolgoz egy átfogó, mindenre kiterjedő minőségbiztosítási rendszert, majd koordinálja és felügyeli annak működtetését. A rendszer váza megvan, kidolgozása pedig folyamatban. Eltűnt alapszabály Az EHÖK Alapszabályát, mint ezt már a bevezetőben említe ük, Forgó Melinda, az EHÖK elnöke levete e a napirendről. Ennek oka az volt, hogy több dékán, köztük Rudas Tamás, a Társadalomtudományi Kar dékánja jelezte, hogy mivel nem tárgyalták a kari tanácsok a tervezeteket előre, ezért nem tartják az előterjesztést tárgyalásra érdemesnek, és kérték, hogy ezt egy hónappal halassza el a szenátus. Mivel a kari tanácsoknak nincsen jogosultságuk bármit is változtatni az EHÖK Alapszabályán, ezek a tárgyalások csak formálisak lesznek. SZMSZ Az új SZMSZ első kötetéről külön cikkben olvashat az érdeklődő az ELTE Online-on (h p://online.elte. hu) így most nem térnénk ki részletesebben a régitől való eltérésekre, inkább átfogó képet adnánk az új szabályzatról. A legszembeötlőbb a Szervezeti és Működési Rend alcímet viselő első kötetben, az intézetigazgatók megnövekede jogköre (utalványozási jogköre van az intézeten belül, valamint jog a tanszékvezetők, oktatási területek oktatójának megbízására, professzúravezető kinevezésére). A dokumentum szabályozza az új szenátus összetételét (amelyről előző szenátusi ülési tudósításunkban már írtunk). Fontos a hallgatók szempontjából, hogy egy hallgatói önkormányzatot ismer el az új SZMSZ, amelynek részönkormányzatai a kari szervezetek (ezért kell egy alapszabály az összes HÖK-nek, amelyet a szenátus, mint erről már szó volt ezeken a hasábokon, a mostani ülésén kívánt tárgyalni). Természetesen a március 1-jén életbelépe új felsőoktatási törvény mia megváltoztatandó részek mint a gazdasági tanács létrehozása, az egyetemi tanács szenátussá átnevezése az új rendelkezésbe is bekerültek, az utóbbi időkben meghozo változtatásokkal mint a professzúra bevezetése egyetemben. A szervezeti és működési szabályzat első kötetét a szenátus apró, alaktani változtatásokkal elfogadta. Költségvetés Az egyetem évi gazdálkodásáról szóló beszámolót szintén elfogadta a szenátus. Tavaly az egyetem ,4 millió forin al gazdálkodo, amelyből ,9 millió forint állami támogatás volt, ,5 millió forint pedig saját bevételből származo. Ez utóbbi 40,5%-kal haladta meg a tavalyelő i teljesítést, igaz ebbe a két, 2005-ben integrált továbbképző intézet (az idegennyelvi és a jogi) nyitó pénzkészlete is beleszámít. A teljesíte kiadás ,4 millió forint volt, ami az 90,3%-os előirányzat teljesítését jelenti (ez így is 11,8%-kal több a évinél). A személyi juttatások a tavalyelő inél 13,8%-kal magasabbak: a teljes munkaidőben foglalkoztato ak 15,6%-os, a részmunkaidősök pedig 23,4%-os ju atásnövekedéssel számolha ak. Ide tartozik még, hogy tavaly az ELTE 161 főt bocsáto el. A közműdíjak összesen 1 641,8 millió forintot tettek ki, ebből 264,7 millió forintnyi rezsitérítést kapo az egyetem. Felújítási munkákra törvény szerint 150 millió forintja volt az egyetemnek, amelyet az ingatlangazdák további 109,6 millió forin al egészíte ek ki. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése összesen forintba került. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat összesen 25,7 millió forin al gazdálkodo 2005-ben. Bernát Klára 3

4 4 Kar Még mindig SZMSZ Április végi kari tanács Ahogy eddig is látható volt, az új felsőoktatási törvény kényszerítő erejének árnyékában gőzerővel folyik az új, összes szabályt tartalmazó ELTE SZMSZ írása. A karok minden erejüket latba vetve tartják az iramot az egyetemmel, sorban üléseznek a kari tanácsok, hogy véleményt mondjanak a tervezetről. 32. félévfolyam 11. szám május 3. Kedves Kollégák! Az április 26-án a kari tanács elé kerülő tervezet is eléggé rohammunkában készült. Ez már az SZMSZ második kötete, ami a hallgatókkal, oktatással kapcsolatos részeket tartalmazná, de eddig csak a TVSZ-t és a Hallgatói ügyekben első fokon való eljárás szabályait olvashatjuk, a felvételi, a fegyelmi vagy a térítési és juttatások szabályai azonban még csak mint paragrafus számok jelentek meg. Tasnádi Péter az oktatási dékánhelyettes terjesztette elő az előzetes kari véleményt, és elmondta, hogy a szabályzat egyelőre résztermék, ami abban is megmutatkozik, hogy néhol nagyon részletesen kifejt egyes kérdéseket, más paragrafusok viszont túl tömörek. Mivel egy TVSZ lesz az egész egyetemen, külön részekben, mellékletekben fogják szabályozni az egyes kari sajátosságokat. Viszont ebben a szabályzat tervezetben szerepel, hogy: Az egyetem karaira vonatkozó sajátos rendelkezéseket a Különös Rész tartalmazza. Jelen Szabályzat Különös Része a kari sajátosságokra tekintettel az Általános Rész bármely rendelkezésétől eltérő rendelkezést tartalmazhat, magyarul bármilyen szabályt kitalálnak, a kari rész felülírhatja azt. Előzetesen, a vita előtt a dékánhelyettes még két dolgot emelt ki. A szabályzatban szereplő rész, miszerint különleges méltánylást érdemlő körülmények esetén a dékán/főigazgató a hallgató kérelmére a Hallgatói Követelményrendszer bármely rendelkezésétől eltérően rendelkezhet, illetve határozhat, kicsit erős, mert például a tantervi követelményeket csak teljesítenie kellene mindenkinek. Valamint az is kérdéses, hogy miért szerepel, hogy a hallgató javára egy szakon folytatott tanulmányai időtartama alatt egy alkalommal gyakorolhat méltányosságot a dékán/főigazgató. Ezen kívül az átmeneti rendelkezésekben biztosítani kell, hogy akik a jelenlegi képzési rendszerben tanulnak, megszűnik a jogviszonyuk, majd újra felvételiznek, és visszakerülnek a karra, azokat még a régi rendszerben lehessen tanítani, mert a tervezet szerint újra felvételt nyert hallgatót a korábbi rendszerű képzés szerinti szakra átvenni (visszavenni) nem lehet. Noha a szabályzat elég hoszszú, egy-két ponton komoly vita alakult ki. Leghosszabban arról a paragrafusról vitatkoztak, amely kimondja: Azokat a (nem utó-, vagy javító) vizsgákat, illetve szigorlatot vagy alapvizsgát, ahol az adott vizsganapon minden hallgató tudását elégtelenre értékelték, a Hallgatói Önkormányzat kérésére a szakért felelős szervezeti egységnek ki kell vizsgálnia. Hasonló szabály eddig csak a zárthelyikre vonatkozott. A kari vélemény tervezetben az szerepelt, hogy ez a rész maradjon ki, hiszen kis létszámú vizsgáknál előfordulhat, hogy a két vizsgázóból kettő egyest kap. A HÖK azt javasolta, hogy a zárthelyiknél szereplő 67% szerepeljen itt is a minden hallgató helyett, és ehhez a részhez ragaszkodnak, hiszen előfordulnak olyan vizsgák, szigorlatok, ahol mindig nagyon magas a bukási arány, ilyenkor tudna tenni valamit a hallgatók érdekvédelmi szervezete. A vita során elhangzott, hogy sehol sem lehet perelni a vizsgajegyet, és nem kellene oda jutni, hogy csak írásbeli vizsgák legyenek. Mellette azért elmondták, hogy talán megérné azt megvizsgálni, hogy hosszútávon vannak-e tendenciák; hogy minden évben magas-e a bukási arány, mert akkor esetleg tényleg érdemes elgondolkodni az adott vizsga feladatain és az oktató módszerén. Végül megszavazták, hogy a kari vélemény ne változzon ezen a ponton, amit a végső szavazásnál a többség el is A Kari Tanács április 26-i ülésén elhangzo egy hallgatói (HÖK) javaslat, miszerint, ha egy vizsgán a vizsganapra jelentkezők 67%-a megbukik, akkor a HÖK-nek joga legyen az esetet a tantárgyfelelőssel vagy a szakért felelős szervezeti egységgel kivizsgáltatni. Példaként az hangzo el, hogy nálam az álla an szigorlaton ez nem ritka. A Kari Tanácson is elmondtam, most megismétlem írásban is, minden biológus, vagy bármilyen szakos TTK-s hallgató számára, hogy én a magam és a vizsgáztató kollégáim is nagyon örülnénk, ha valamennyi szigorlati napon körünkben üdvözölhetnénk a HÖK egy felelősségteljes tagját, ellenőrét. Nagyon fontosnak tartjuk ugyanis, hogy minden egyetemi polgár számára világos legyen: a határvonal nem a tanárok és a hallgatók közö húzódik, hanem a tudás és a tudatlanság, a felkészültség és a felkészületlenség, a szorgalom és a lustaság, a színvonal és a nívótlanság közö. A fent említe javaslatot a Kari Tanács leszavazta. Ezzel együ minden olyan törekvést fenntartás nélkül támogatunk, amely segít a mendemondák, pletykák, legendák eloszlatásában és a valóságot mutatja fel a kar polgárai számára. Dr. Sass Miklós, Dr. Dózsa-Farkas Klára, Dr. Zboray Géza, Dr. Farkas János

5 Kar & Felsőoktatás 5 fogadott. Utólag még hozzáfűzték, hogy nagyon kevés idő van arra, hogy rendes szabályokat alkosson az egyetem, és azt a karok tisztességesen véleményezzék. Az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításának véleményezését is gyorsan elfogadta a kar csakúgy, mint a javaslatot a doktori iskolák kari tanácsi képviselőjének választási eljárásáról. Szó volt a kari Oktatók Hallgatói Véleményezésnek Rendjéről is. Az egyetem anno elfogadta az EHÖK minimum kérdőívét, de ez a TTK-n kiegészítésre szorul, ugyanis nem veszi figyelembe, hogy a TTK-n vannak laborgyakorlatok is, nem csak a szokásos előadás és gyakorlat páros. Mivel a plusz kérdésekkel együtt a papír alapú véleményezés technikailag nem lesz megoldható, a kar ettől A hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés szabályozása Magyar Bálint oktatási miniszter előterjesztést nyújto be a kormány részére áprilisban, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói részére adható ju atások fő szabályait határozza meg. Ez azért vált szükségessé, mert a korábbi kormányrendelet az előző felsőoktatási törvény alapján készült, így az újnak több kérdésben ellentmond. A benyújto előterjesztésről a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) Választmánya véleményt alkoto, ami a vitato pontokon kívül tartalmazza a változtatási javaslatokat és ezek indoklását is. Rögtön az első sarkalatos kérdés a szabályozás szintje. Korábban ez külön rendeletben történt, most azonban az erről szóló rész a felsőoktatási törvény végrehajtási rendeletében kapna helyet. A HÖOK szerint a kérdés hangsúlyossága nem csökkent, így nem tűnik indokoltnak ezt kisebb horderejűként kezelni. Az új rendelet nem fog drasztikus váltást jelenteni, inkább kibővíti az előzőt és aktualizálja, a korábbi esetleges jogszabályi előnyöket pedig átmeneti rendelkezésekkel biztosítja az érinte ek számára. A harminckét pontból, amely az ezirányú észrevételeket tartalmazza, néhány stilisztikai a félévtől áttér az ETR-en belüli véleményezésre, amelyben szintén biztosított az anonimitás, és hogy mindenki csak a saját kurzusához tartozó kérdőíveket tölthesse ki. A kitöltésre a vizsgaidőszak első két hetében lesz lehetőség, az egyetemi szabályzat csak ezt engedélyezi, ezért nem lesz megvalósítható az az elképzelés, miszerint a szorgalmi időszak utolsó és a vizsgaidőszak első hetében véleményezhessenek a hallgatók, hogy a vizsgák ne befolyásolhassák az oktatók értékelését. Biztosan probléma lesz, hogy kevesebben töltik ki, mint a papirost. Felmerült, hogy talán a terepgyakorlatokhoz is tartozhatna kérdőív, ami eddig nem volt, a HÖK elvállalta a kivitelezését, akár már erre a félévre is. Vizi vagy elírási hibára hívja fel a figyelmet a HÖOK, de vannak, amelyek szemléletbeli különbségből, illetve a nagyobb gyakorlati rálátásból erednek. Új jogcímek jelentek meg, az elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése a kor új követelményeit jeleníti meg, a nyelvvizsgadíj visszatérítés most került bele a szabályozásba, pedig az oktatás ingyenessége címén már egy ideje gyakorlat ezek visszafizetése. A hallgatói önkormányzat működésének támogatása bár új jogcímként jelenik meg, a HÖOK mégsem előrelépésként értékeli, mivel a választmány szerint a felsőoktatási törvény által, a hallgatói önkormányzatok alaptevékenységeihez szükséges forrást a hallgatói normatíva terhére nem lehet elkülöníteni, így ezt egyéb költségvetési forrásból kell biztosítani. A szakmai gyakorlati támogatás is átalakításra kerül, mivel a felsőoktatási törvény szabályozza a szakmai gyakorlatot és az azon részt vevő hallgatók ju atásait, amelyet a gyakorlatot szervező cég fizet. Bevezetésre kerül a terepgyakorlati részvétel támogatását lehetővé tevő jogcím, amelyben a nem szorgalmi időszakban, intézményi keretek közö szerveze gyakorlati képzésben részt vevők részesülhetnek. A jogcímek felhasználásának szabályozásában nem sok érdemi változás történt. Talán csak azt szükséges kiemelni, hogy most már egyes juttatásokat a költségtérítéses képzés kereteiben tanulók is megkaphatnak. Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, a köztársasági ösztöndíj és az intézmény által létrehozo ösztöndíj a teljesítmények elismerésére szolgál. Mivel a képzési forma nem jellemzi a hallgató képességeit, munkáját, indokolt ezekben az esetekben a ju atásban részesíthető kör kibővítése. A mostani felsőoktatási törvény nem teszi lehetővé a gyermeknevelési támogatásban részesülő hallgatók számára a költségtérítés mentesség biztosítását, ami komoly visszalépés a korábbiakhoz képest. Az így előálló helyzet rendezésére az Oktatási Minisztérium javasolja, hogy az érinte ek támogatása a szociális ellátórendszerbe kerüljön, valamint újonnan felve ekként államilag támogato képzésben kezdhessék meg tanulmányaikat akkor is, ha egyébként nem támogato képzésre le ek felvéve. A tervezet jelentős változtatásokat javasol a nem magyar állampolgárságú hallgatók támogatásának terén. Ezek szerint az államilag támogato képzésben a nem az Európai Gazdasági Térség tagállamának polgáraiként részt vevő hallgatók normatív összegű támogatást kapnának a felsőoktatási intézményektől. A kedvezménytörvény hatálya alá tartozók esetében a jelenlegi összeg megemelkedik, míg a többiek számára változatlan marad. A költségtérítéses képzés kereteiben tanulmányaikat folytató külföldi hallgatók támogatására is lehetőség nyílik a források megléte esetén, nyilvános pályázatok útján. hlk 5

6 6 HÖK Külügyi hírek Az ERASMUS, a Tempus, és a mentorok Az ERASMUS ösztöndíj pályázási határideje lejárt, a héten ül össze az ELTE ERASMUS bizo ság, ahol döntenek arról, hogy hányan kapnak ösztöndíjat. Addig is íme néhány felhívás. A figyelmedbe ajánlom a Tempus Közalapítvány kiírását, amit a 2006/ 2007-es tanév I. félévére ERASMUS tanulmányi ösztöndíjat nyert hallgatók pályázhatnak meg. 3-8 hetes intenzív nyelvi kurzuson lehet részt venni, ahol a fogadó ország nyelvét lehet megtanulni. Pályázni kizárólag a Tempus honlapján elérhető angol nyelvű űrlapon lehet (h p://www.tka.hu). Leadási határidő: online esetén május 12., 17 óra, postai úton a beérkezés határideje május 19. Most a CEEPUS ösztöndíj lehetőségéről olvashatsz, amire elsősorban geológus hallgatók pályázhatnak. Ez az ösztöndíj kicsit eltér az ERASMUStól. I a hallgató nem a magyar intézménytől kapja az ösztöndíjat, hanem a fogadó országtól. Így annak mértéke eléggé eltérő lehet, különböző országban különböző az ösztöndíj összege. A program célja, hogy lehetővé tegye a résztvevő országok felsőoktatási intézményei számára hagyományos hálózati együ működés keretében és/ vagy joint programok létrehozása érdekében vendégtanárok fogadását, diákcseréket, nyelvi és szakmai kurzusokon, nyári egyetemeken, hallgatói kirándulásokon való közös részvételt. Egyéni mobilitási pályázatok: 1. Hálózati együ működés keretén belüli mobilitások: A hallgatói és oktatói mobilitás az elfogado hálózatok keretein belül, a fogadó intézmény fogadási keretén belül valósítható meg. A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi. 2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások: Ha a pályázó a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba. A 32. félévfolyam 11. szám május 3. freemoverek azonban kizárólag a hálózatok által fel nem használt hónapkeretekre pályázhatnak, és csak a második szemeszterre. A megpályázható ösztöndíjidőszak alapképzéses, diplomamunkát író alapképzéses, posztgraduális és PhD hallgatóknak minimum 1, maximum 10 hónap, oktatóknak minimum 1 hónap (technikai minimum 5 munkanap, amely ala legalább 6 tanítási óra megtartása kötelező), maximum 10 hónap. A pályázatokat online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapján (h p://www.ceepus.info) keresztül. A 2006/2007-es tanév őszi szemeszterére a jelentkezési határidő június 15., tavaszi szemeszterre november 15. Az aktuális pályázati lehetőségekre vonatkozó részletes felhívások és a pályázati űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján (h p://www.tka.hu). Azok a geológus hallgatók, akiket érdekel az ösztöndíj forduljanak Dr. Csontos Lászlóhoz bővebb információért. Az ELTE TTK HÖK pályázatot hirdet külföldi hallgatók mentorálására. A mentor az a magyar hallgató, aki foglalkozik a külföldi hallgatóval, segít neki a problémái megoldásában, illetve lehetőségeihez mérten (anyagi és időbeli erőforrásainak figyelembe vételével) részt vesz a külföldieknek szerveze programokon, akár mint szervező, akár mint csak sima résztvevő. A mentorrendszer létrehozásával az a célunk, hogy a külföldi hallgató magyarországi tartózkodását minél egyszerűbbé és kényelmesebbé tegyük. Ez főleg olyan dolgokat jelent, ami a magyaroknak szinte természetes (például BKV használata, internet bekötése), de a külföldieknek nyelvi nehézségek vagy helyi adminisztratív sajátosságok mia nem egyértelmű. Amentor feladata, hogy támogassa a rábízo külföldi hallgatót, és segítse az ügyintézésben, valamint támaszt nyújtson számára a legkritikusabb időszakban: az első három-négy hétben, amikor a beilleszkedés legnehezebb része zajlik. A nyár folyamán már elkezdődhet a levelezés a külföldi hallgatóval, aki esetleg szállása ügyében is kérhet segítséget. Azok a hallgatók, akik az őszi szemeszterre jönnek, már augusztus végén vagy szeptember elején megérkeznek. Az állomáson vagy repülőtéren kell őket fogadni, majd a szálláshelyet megmutatni. A beiratkozásban, a diákigazolvány ügyében is kell nekik segíteni. Az információs napra, ami minden szemeszter elején van, el kell vinni, ha szükséges, a magyar nyelvi képzés helyszínére is el kell kísérni. A mentor feladata a rábízo külföldi hallgató problémáinak megoldása. Ennek érdekében: felvételizik a mentorrendszerbe, időben felveszi a kapcsolatot a rábízo külföldi hallgatóval, lehetőleg annak megérkezése elő több mint három hé el, eljön a mentoroknak szerveze továbbképzésre, kimegy a külföldi hallgatójáért a repülőtérre vagy az állomásra, segít neki szállást szerezni, megmutatja a környéket, elősegíti a beilleszkedését, a félév folyamán részt vesz egy szerveze programon, anyagi lehetőségeihez mérten, választását a félév elején közölni kell a kari főmentorral, a félév folyamán folyamatos kapcsolatot tart a rábízo diákkal, tevékenységéről beszámol a kari főmentornak, először az első hónap végén, másodszor a félév végén. A pályázati űrlap elektronikusan letölthető a h p:// khok.elte.hu/~kulbiz/mentor weboldalról, vagy a Haliban lehet kérni. Leadási határidő: május 10., 14 óra. Leadásának helye: az északi Hallgatói Iroda, vagy május 10-én, óra közö a déli Haliban a külügyi biztosnál. Újváry Angelika külügyi biztos khok.elte.hu

7 Kar 7 Mi lesz veled, fizika? Fizika alapszak A fizika alapszak helyzete kissé bonyolultabb, mint az előző számban tárgyalt biológiáé, ugyanis nyolc jelenleg oktato szakot kell összefognia. Lássuk, mik lesznek az alapvető újítások, és elmélkedjünk egy kicsit arról is, mennyiben ad többet és menynyiben kevesebbet az új képzés. Az ELTE Fizikai Intézet által gondozo fizika alapszakra felvételt nyert gólyák az első évben mind ugyanazokat az előadásokat fogják hallgatni, ebből következően i tapasztalhatóak a legnagyobb eltérések a jelenlegi képzésekhez képest. Az összehasonlítás tekintetében nincs könnyű dolgunk, ugyanis nehéz volna mind a nyolc jelenleg folyó ötéves képzéssel (fizikus, fizika tanár, informatikus fizikus, fizikusmérnök, alkalmazo fizikus, csillagász, geofizikus, meteorológus) egybevetni az új tantervet. Mégis úgy látszik, hogy a fizika alapszak nem szakirányú képzési struktúrája a jelenlegi kutatószakéra, a fizikuséra hasonlít leginkább. Az alapozó ismeretek (38 kredit) közö szerepel egy fizikai és egy matematikai kritériumtárgy, amelyek célja, hogy felzárkóztassa a gyengébb középiskolákból érkező hallgatókat. Az első év matematikai tananyaga nagyjából maradt a régi, csak az eddig oktato tárgyak anyagát máshogyan csoportosíto ák. Persze óhatatlanul bekövetkeze egy kis könnyítés a fizikus szakhoz képest, de cserébe a tananyag alkalmazás orientáltabb, és már az első félévben megjelenik egy kis valószínűségszámítás és statisztika. A re ege elektronika továbbra is masszívan jelen lesz az első évben, bár a jelfeldolgozás része különvált, és átkerült az ötödik félév differenciált képzésébe. A legnagyobb újdonságot a nem teljesen fizikához köthető tantárgyak megjelenése jelenti. Az eddig két féléven át kötelezően választható kémia tárgyak helye most egy félévnyi egységes kémia jön be, amely a tervek szerint sokkal jobban fogja szolgálni a fizika alapszakra járók szakmai fejlődését. Akárcsak az eddig pusztán fakultatív biológia, amely már az első félévben ízelítőt ad a két tudomány határterületeiből. Az elsőéveseknek alapozó ismereteket kell szerezni a környeze udomány és a közgazdaság területén is, valamint megismerkednek az Európai Unió és Magyarország kapcsolatával is. Ez utóbbi tárgyak nem titkolt célja, hogy a három éves képzés ala olyan ismereteket szerezzenek hallgatóink, amelyekkel meg tudják állni helyüket a szakmán kívül is. A közös képzés ala természetesen a fősodrást így is a szakmai törzsanyag (47 kredit) alkotja. A cél a régi, hogy jelenség és magyarázat szintjén ismertessék meg a hallgatót a mai fizika legfontosabb területeivel. Az újdonságot az szolgáltatja, hogy néhány tárgyat több részre szedtek szét, így a mechanikai törzsanyagból különvált a folytonos közegek mechanikája, valamint megjelent a kevésbé elméleti szintű statisztikus fizika és szilárdtestfizika oktatás. Természetesen az előadásokhoz a már megszoko gyakorlatok és laborok tartoznak. Ezen a területen újdonságnak számít egy fizikai alapmérések laboratórium, ahol már a legelső félévben lehetőség nyílik az ismerkedésre és a tapasztalatszerzésre magával a mérés fogalmával kapcsolatban. A differenciált képzés (76 kredit) másodévben indul, és az alapszakról nyíló terveze mesterszakokra kíván felkészíteni. Ennek megfelelően hét szakirányban fog folyni a képzés: fizikus, fizika tanári, alkalmazo fizikus (informatikai orientációval), biofizikus, csillagász, geofizikus és meteorológus. Az első három területen jelenleg is folytat ötéves képzést a Fizikai Intézet, a biofizikus szakirány pedig a jelenlegi fizikus szak nagy múltra visszatekintő biológiai fizika szakirányára fog épülni. Az utóbbi három szakirányra épülő mesterszakokat minden bizonnyal a környezetfizikai szakterület fogja elindítani, és nem csak fizika alapszakon szerze diplomával lehet majd bekerülni. Azonban a szükséges matematikai és elméleti alapokat leginkább i tudja megszerezni majd a leendő csillagász, geofizikus vagy meteorológus. A szakirányú képzésben három tantárgyi blokk különíthető el. A fizikus szakirányon kétszer annyi elméleti fizikát kell majd tanulni, és az egyébként differenciálegyenleteket, valószínűségszámítást és programozást tartalmazó matematika és informatika blokkjuk amely a tanári szakirányon teljesen hiányzik kiegészül három félévnyi analízissel. E két tantárgyi tömb melle mindenhol jelentős mennyiségben vannak szakirányú ismereti tárgyak, amelyek leginkább a most folyó ötéves képzések tantárgyaiból le ek átvéve vagy átalakítva. A Fizikai Intézethez tartozik továbbá a technika tanári szakirány gondozása is, amely azonban alapszakként nem, csak második tanári szakirányként vehető majd fel másodévtől. A diploma megszerzésének feltétele minden szakirányon egy szakdolgozat elkészítése. A tanterveket átnézve megállapítható, hogy radikális változás az ötéves képzések első három évéhez viszonyítva nem lesz. Örvendetes, hogy az informatika szerepe növekede a képzésben, ugyanakkor az is látszik, hogy a matematikai és szakmai ismeretek mélysége valamivel kisebb lesz az eddigiekhez képest. Összességében elmondható, hogy a tanterv készítőinek a hallgatók látókörének kiszélesítése melle fontos szempont volt a régi szakok hagyományainak és értékeinek megőrzése is. Azt pedig, hogy pontosan mihez lehet majd kezdeni egy fizika alapszakon szerze oklevéllel, jelenleg senki sem tudja megmondani. Az azonban biztos, hogy eddig sem a fizikusok mia kopo el a padló a munkaügyi hivatalban! giskard 7

8 A My klub tervezett utazásai 2006-ban: Június 2-5. Svájc (Davos és Graubünden) Ft. Július Szlovákia (evezős túra a Garam folyón) Ft. Július Magyarország (kézilabda, röplabda, foci, kosár edzőtábor) Tabon 6000 Ft. Augusztus Bulgária (hegymászás és tengerpart) Ft. Szeptember Írország (túrák a tengerparton, Limerick, Cork, stb.) Ft. Október Moldávia (borfesztivál Kisinyovban) Ft. Bővebb infó: Kollégiumi felvételi Az idei kollégiumi felvételi rendszerben a tavalyihoz képest a következő lényeges változások történtek: Az igazolásokat csak elektronikusan kell leadni. Ha nem megy a digitalizálás, a kollégiumokban a diákbizo ságok segítenek (a kollégiumban kihirdete időpontokban). Mindenkinek hoznia kell az önkormányza ól igazolást a vele egy háztartásban élőkről. A diákbizo ságok szúrópróbaszerűen bekérhetik az igazolásokat. Ez esetben 3 munkanapon belül be kell mutatni azokat. Leadási határidő: május 8., Ekkor automatikusan bezárul a rendszer. Ne várjatok az utolsó pillanatig! Ha kérdésed van, írj még időben, hogy nekem legyen időm válaszolni, neked pedig leadni a jelentkezésedet! Csupor Mariann TTK HÖK Kollégiumi Biztos khok.elte.hu A Salesianum Don Bosco Kollégium május 27-én délelő 11-kor nyílt napot tart. A kollégium honlapja: Minden érdeklődőt szerete el vár az idei Matematikus hangverseny május 10-én, szerdán, este 7- kor a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban (Dayka Gábor u. 4.). A fellépni szándékozók Dobos Dánielnél jelentkezzenek! A műsor és egyéb információk a h p://csomalin.csoma.elte.hu /~ko_zsu/mhv honlapon találhatók. A jutalomkeret pályázatok beadási határideje május 5. Bővebb információ: h p:// khok.elte.hu/palyazat_jutker_2006_tavasz.html. és inform nevezési d Age of A már-má 8-9-én est További in ELTE e ELTE hall tokból álló május 8-ig időpontja közt. HÖK Szer Úgy Akk A je letölthe A je

9 Kedves Hallgatók! Május 11-én, csütörtökön a TTK-n oktatási szünet lesz, a PPK-n viszont nem. Ezért azok az órák, amelyeket nem a Lágymányosi épületekben szoktak tartani, biztosan nem maradnak el. Azokkal kapcsolatban, amelyek Lágymányoson lennének, az oktatókkal kell egyeztetni, hogy meg lesznek-e tartva. Május 12-én, az egész egyetemen rektori szünet lesz. 5vös 5km A hagyományos 5vös 5km futóversenyt május 9-én, kedden 17 órakor rendezzük meg a kémia porta elő. Nevezés áció a TTK HÖK irodában (Északi Tömb, 0.75). A íj 500 Ft. Empires II. bajnokság r szintén hagyományossá vált bajnokságunkat május e tarjuk. Találkozás: 20 órakor a TÁTK HÖK elő. formáció és nevezés: lmebajnokság gatóknak szervezünk műveltségi és logikai feladaelmebajnokságot. Nevezni 4-5 fős csapatokkal lehet a címen. A rendezvény helye és : május 10., szerda 17.30, a TÁTK és IK HÖK iroda képviselőválasztások 2006 etnél részt venni a HÖK munkájában? gondolod, Te jobban csinálnád? or gyere, és jelentkezz HÖK képviselőnek! lentkezési lapokat a Haliban találod, illetve ted a h p:// khok.elte.hu oldalról. lölési időszak április 24-től május 5-ig tart. Választási Bizo ság II. ELTE Sportnapok május Várhatóan az alábbi sportágakban és időpontokban kerül megrendezésre II. ELTE Sportnapok: Asztalitenisz: Juhász Gábor, Május 10., 16.00, BEAC csarnok, XI. Bogdánfy u. 10. Atlétika: Nagy A ila, Május 9., 17.00, Lágymányos, északi porta. Evezés: Orosz Anita, Május 6., 14.00, ELTE Vízitelep, XXIII. Vízisport u. 48. Go: Fornai Viktor, Május 10., 16.00, Lágymányos. Kézilabda: Jancsó Tamás, Május 8-10., 18.00, KCsSK, XI. Dayka Gábor u. 4. Kosárlabda: Major Péter, Május 9-10., 16.00, Lágymányos, északi porta. Labdarúgás: Szilágyi Zoltán, Május 10. (ffi), 11. (női), 17.00, BEAC, XI. Bogdánfy u. 10. Röplabda: Kálózi A ila, Május 9-10., 17.00, Lágymányos, északi porta. Sakk: Csabai Viktor, Május 9., 17.30, Lágymányos, Északi Tömb A. Tenisz: Újj-Mészáros Tamás, Május 10., 9.00, BEAC salakos pálya, XI. Bogdánfy u. 10. Tollaslabda: Nagy Zsolt, Május 10., 16.00, BEAC csarnok, XI. Bogdánfy u. 10. Triatlon: Horváth Zsolt, Május 12., 8.00, Ajtósi Dürer sor, uszoda. Általános információ: Nagy Zoltán Péter, , sport.elte.hu.

10 0 A világ matekos szemmel Interjú Pálfy Péter Pállal Ezen a héten az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatójával, az ELTE egyetemi tanárával, Pálfy Péter Pállal készült beszélgetést olvashatjátok. A matematika eléggé absztrakt dolog, főleg kutatói szinten. Hogyan fogja meg egy fiatalember képzeletét? 10 Lágymányosi portré A gyerek képzeletét fogta meg! Rengeteg gyerek van, aki felnéz az égre és a csillagok varázsa bűvöletbe ejti. Már hatodikos koromban jártam az Uránia Csillagvizsgálóba, nézegettem a csillagokat és elkezdtem csillagászati könyveket olvasgatni. Ezekben volt egy olyan, hogy log. Bátyámtól megtudtam, mit is jelent ez a rövidítés, majd odaadta a matekkönyveit, amiket egyre érdekesebbnek találtam. Később vele, illetve helye e, megtanultam a gimnáziumi matematika-anyagot, és úgy éreztem, hogy ehhez a témához lenne kedvem. Hetedikben a matektanárnőm figyelt fel erre, elkezde foglalkozni velem, külön példákat ado az órákon, hogy ne zavarjam a többieket, ennek is köszönhetően abban az évben megnyertem az országos ú örő tanulmányi versenyt Csillebércen. Rájö em, hogy ehhez én jobban értek másoknál, engem ez érdekel, ezért a csillagokat kezdtem hanyagolni, és csak a log maradt. A Fazekas gimnáziumba jártam később, mint annyi matematikus; máshoz nem értek. Nem tanultam zongorázni, ezt nagyon sajnálom, de azt mondják, sosem késő elkezdeni. Ön volt olimpikon is, illetve több nemzetközi és hazai matematikai versenyen helyeze. Mennyire tartja fontosnak a tehetséggondozást, és milyennek látja a mostani fiatalokat? Vannak kollégák, akik nagyon lelkesednek a középiskolás matematikáért, számomra annak idején kötelesség volt részt venni ezeken a versenyeken. A versenyfeladatok szintjéről én már feljebb emelkedtem az absztraktabb matematikához, a szép, egyszerű feladatok már nem tudnak annyira lázba hozni, mint régebben. A tehetséggondozást 32. félévfolyam 11. szám május 3. viszont nagyon fontosnak tartom. A magyar matematikának van egy sajátos íze. Azt szokták mondani, hogy kétféle matematikus van: problémamegoldó és elméletépítő. A magyarokra inkább az előbbi a jellemző, ez talán a neveltetésünkből fakad. A diákokra visszatérve, Magyarországon a tehetséggondozásnak óriási hagyományai vannak, ezt fenn kellene tartani, de egyre nehezebb a dolgunk. Kiváló diákjaink vannak, akiknek a matematika iránt is van tehetsége, de egyre inkább más területeket választanak. Az elmúlt félévben a Matematikai Intézet igazgatói posztja mennyire volt kihívás Önnek? Nagyjából akaratom ellenére le em igazgató, sokan győzködtek, hogy vállaljam el, bár én nem Pálfy Péter Pál F : M P akartam. Dékán úr viszont addig kapacitált, míg felfedtem kártyáimat: az MTA Rényi Alfréd Intézetének igazgatói posztját céloztam meg 2006 januárjától. Abban az időben már azt terveztem, hogy elhagyom az egyetemet, mint részmunkaidős tanár maradok csak, órát tartani. Ez a félév számomra küzdelem volt, én erre nem készültem, így annyi meglepetés ért, amire nem számíto am. Ugyan korábban már jártam tanszékcsoporti ülésekre, de ez kevés tapasztalatot ado ; a verem teljes sötét mélységét csak akkor tapasztaltam meg, amikor belelöktek. Szegény utódaimat sajnálom, félek a ól, hogy Lovász László nem igazán volt tisztában azzal, mire vállalkozo, de hallatlanul boldog vagyok, hogy ezt magára vállalta. Neki vannak előremutató elképzelései és távlati koncepciója, ezek megvalósításához sok sikert és kitartást kívánok, de nem lesz könnyű boldogulnia egyetemünk zötyögve működő gépezetében. Hogyan tudja ezt a sok tennivalót összeegyeztetni a kutatásokkal? Most érzékeny pontra tapintott, mert ugye az időt legkönnyebben a kutatásoktól lehet elvenni. Az órát meg kell tartani, az értekezletre el kell menni, de hogy most éppen nem kutatok, azt se ma, se holnap nem fogja rajtam számon kérni senki. Viszont ha egy év múlva megnézik a publikációs jegyzékemet, akkor derül majd ki, hogy nem csináltam semmit. Volt-e olyan fordulópont a pályáján, amire szívesen emlékszik vissza? Fordulópont nem nagyon volt az életemben, ráraktak a sínre és gurulok lefelé. A matematikában az a jó, hogy abszolút nemzetközi, ha jót kell említenem, akkor az az volt, amikor egy fél évig tanítottam Honoluluban a Hawaii Egyetemen. Igen kellemes hónapjai voltak ezek az életemnek, például karácsonykor az óceánban úsztam, és ezt mind a matematikának köszönhettem. So

11 Kik is vagyunk mi? Az egyetem gólyaszemmel 3. Az előző két számban beszámoltunk arról, hogy ősszel két felmérés is készült egyetemünkön a frissen beiratkozo elsőévesek körében. Cikksorozatunk záró részében a lágymányosi karok által készíte kutatásról lesz szó, amelyből sok érdekesség kiderül arról, honnan és hogyan csöppentek ide gólyáink. 11 szívesebben járnak össze egy jó kis Egyetem 11 A három lágymányosi kar pontosabban leginkább azok hallgatói önkormányzatai által készített külön felmérés részletesen vizsgálja az elsőéves hallgatók előéletét és érdeklődését. Igaz, hogy a kitöltési arány alacsonyabb, mint a felvett hallgatók számának fele, de még így is jócskán meghaladja az összegyetemi kutatásban résztvevők számát. Ugyan a kérdőíveket csak gólyák tölthették ki, azonban a legtöbb eredmény nagy valószínűséggel a teljes lágymányosi populációra kiterjeszthető. Már a nemek szerinti megoszlás is érdekes: míg a TÁTK gólyáinak kétharmada lány, a TTK-n már ha hajszálnyival is, de kisebbségben vannak, viszont arányuk az IK-n a 10%-ot sem éri el. Amenynyiben feltételezzük, hogy a két nem azonos lelkesedéssel tölt ki unalmas kérdőíveket, arra a megállapításra juthatunk, hogy a világon a legjobb dolog a programozó leány lét. Halkan jegyezzük meg, hogy a felmérés pajzán kiértékelői a fentieket azzal szemléltették, mennyi lány is jut egy fiúra. Az életkor tekintetében azt mondhatjuk, általában mindhárom karra évesen kerülnek be a gólyák, bár a TTK-n kicsit magasabb a későn érők aránya. Meglepetésre adhat okot a lakóhely szerinti bontás: míg a TTK-n és a TÁTK-on a gólyák majdnem 40%-a budapesti, ez az arány az IK-n csak 30%, ahova ugyanakkor majdnem 10%-kal többen jönnek falvakból, mint a másik két karra. Megállapítható, hogy az ELTE igencsak Budapest-centrikus, ugyanis a fővárosi népesség az országosnak csupán 17%-a. A felmérés készítői a lakóhely urbanizációs fokából következtetéseket próbáltak levonni a társadalmi helyzetre, bár ez szerintünk súlyos félreértések forrása is lehet. Az is kiderült, hogy a felvetteknek majd a fele főként a budapestiek a szüleivel él, nagyjából a negyedük valamelyik kollégiumban, egyötödük albérletben, míg csak a maradék néhány százalék engedheti meg magának a saját lakást, bár ezek száma a TÁTK-on kétszerese a másik két karra járókénak. A legtöbben a TÁTK gólyái közül szeretnének dolgozni az egyetem mellett (81%), míg a TTK elsőévesei a legkevésbé (69%), ami betudható a tanulmányok nehézsége közötti különbségeknek is. A külföldi ösztöndíjak iránti érdeklődés a TTK-n és a TÁTK-on egyaránt 70%, azonban az IK-n ez ettől jócskán elmarad (56%), amelynek oka lehet, hogy a programozás kevésbé számít kutatásnak, így a külhoni tapasztalatszerzés lehetősége nem bír akkora vonzerővel. A felmérés vizsgálta az elsőévesek szabadidős tevékenységeit is, azzal a nem éppen burkolt szándékkal, hogy ezzel segítse a hallgatói önkormányzatok munkáját. Szomorú, de már a gólyák körében is rendkívül alacsony az érdeklődés az egyetem által szervezett programok iránt. Az IK-n és a TÁTK-on összességében is alig 40%, szerencsére a TTK-n ez az arány meghaladja a kétharmadot, talán részben a hallgatói önkormányzat idejében elvégzett lelkesítő hadjáratainak köszönhetően. Főleg a tudományos-, kulturálisés sportprogramok iránt csekély az érdeklődés, a beszélgetős vagy bulis események iránt valamivel nagyobb. A színházba járási szokásokat sajnos vagy szerencsére csak az IK-n és a TÁTK-on vizsgálták, az eredmények nem túl hízelgőek, de az előbbi karon kifejezetten szégyenletesek. Lehetséges, hogy a programozók esténként LAN partira? A közélet iránt a TTK-s és TÁTK-os gólyák 70%-a érdeklődik, az IK-soknak azonban csak a fele. A hallgatói önkormányzatok munkájában való részvételi szándék viszont meglepő módon teljesen másként alakul: 68% a TÁTK-on, 57% az IK-n és 49% a TTK-n. Ez a látszólag furcsa eredmény talán annak köszönhető, hogy a TTKn jóval nagyobb az egy főre jutó alternatív diákszervezetek száma, mint a másik két karon. Mindenesetre ezek a számok így is igen magasak, el kéne gondolkodni azon, hová is tűnnek később ezek a lelkes hallgatók. A kérdésekre adott válaszok fényében megállapíthatjuk, hogy sok esetben a TTK gólyái több hasonlatosságot mutatnak a TÁTK gólyáival, mint az IK elsőéveseivel. Ezt már csak azért is furcsának találjuk, mert az informatikusok nem is olyan régen váltak ki tőlünk, a szociológusokat viszont csak nemrég fogadtuk be ide, Lágymányosra. A cikksorozat előző két részében azt vizsgáltuk, hogy a felmérések alapján az egyes karok gólyái milyen szempontok alapján választották az ELTE-t, hogyan kerültek be a felvételi eljárás keretében, illetve milyen előzetes ismereteik és elvárásaik vannak egyetemünkkel kapcsolatban. Ez utóbbiak alapján viszont a szociológus palánták éppolyan messze állnak tőlünk, TTK-soktól, mint az Északi Tömbben a planetárium a részecskegyorsítótól illetve azok tervei a megvalósulásuktól. A sorozat három cikke alapján kiderült, milyen sok közös van bennünk, ELTE-sekben, de számtalanszor kidomborodtak azok a különbségek is, amelyek olyan izgalmassá és életszerűvé teszik egyetemünket. giskard

12 2 Párizs a belvárosban Café de Paris Nemrég költöztem a Rákóczi útra, és még nem nagyon ismerem a környékbeli sörözőket (a Lompos Farkas kivételével, amiről pár hete olvasha atok a Helyvektorban), így amikor felvete e az egyik ismerősöm, hogy ugorjunk el sörözni valahová a közelbe, kicsit tanácstalan voltam. Aztán eszembe juto a lakásom ala levő kocsma. 12 Helyvektor & Főzőcske Töltött karalábé sajttal A tavasz a karalábé szezonja, mármint az igazán finom zsenge karalábéé. (A zsenge az zöld, a nem zsenge meg lila. Az is nagyon finom, de a töltö karalábéhoz a zsenge sokkal jobb.) Szükség van hozzá nyolc közepes karalábéra, 12 dkg sonkára, egy zsemlére, 6 dkg reszelt sajtra, egy tojásra, egy húsleveskockára, sóra, borsra, szerecsendióra, négy deka vajra, egy púpozo evőkanál lisztre és két deci tejfölre. A karalábékat meghámozzuk, és a közepüket kivájjuk. Van egy direkt erre a célra kifejleszte kis 32. félévfolyam 11. szám május 3. A Café de Paris egészen pontosan az Európa mozival szemközt található a Rákóczi úton, a Blaha és a Keleti között. Kívülről nézve nem túl bizalomgerjesztő (bár a környék miatt egyébként sem várhat az ember sok jót a közeli kocsmáktól), főleg, hogy egy kaszinó és egy peepshow szomszédságában van. Egyedül soha nem is tenném be ide a lábam, úgyhogy kellemesen csalódtam, amikor kiderült, hogy a Café de Paris nem is egy szokásos késdobáló, hanem a körülményekhez képest egészen kulturált kis söröző (de azért annyira nem kulturált, mint amennyire drága). Nem túl nagy: mindössze három vagy négy boksz található benne, jó hosszú asztalokkal így inkább zajos társasági összejövetelekre alkalmas, mint romantikus összebújásokra. A berendezés egészen ízléses: minden sötétbordó, valószínűleg a párizsi lokálokat hivatott utánozni a dekoráció. A rendszeres asztaltörölgetés nem tartozhat a pincérnő fő elfoglaltságai közé (aki egyébként félelmetesen néz ki: a kábé negyven évével megpróbál húsznak kinézni, de nagyon nem megy neki); durván odaragadt a kezem az asztalhoz, annyira piszkos volt. Az utcafront Azon az ominózus estén, amikor először volt szerencsém ehhez a helyhez, éppen a Mel Gibson féle Passió ment a tévében, és ez teljesen lekötötte a felszolgáló személyzetet. A csapos és a pincérlány eleinte csak tátott szájjal bámulták a tévét, aztán egymás vállán zokogtak (többen nem is ültek le, hanem azonnal sarkon fordultak, amikor bejöttek, akik meg már leültek, azok sem számíthattak nagyon gyors kiszolgálásra). Számomra nem derült ki, hogy miért kapta a Párizsi kávézó nevet se nem kávézó, se nem párizsi. De nem egy rossz hely. A legfőbb erénye, hogy nonstop! De ha nem tetszik, még mindig át lehet menni a szomszédos kaszinóba vagy a peepshow-ba. Zsófi eszköz, de ha nincs kéznél ilyesmi, késsel is lehet, csak úgy időigényesebb. A kivájt közepeket feldaraboljuk, és hozzá lehet vágni a zsenge leveleket is (én nem szoktam, mert szerintem az azért már túlzás). A zsemlét vízben áztatjuk úgy tíz percig, aztán kinyomkodjuk. A sonkát apróra vágjuk, a sajtot lereszeljük, és a felét összekeverjük a zsemlével, megsózzuk, borsozzuk, szerecsendiózzuk és a karalábékba töltjük. Az összevágo karalábébelsőt (az esetleges levelekkel) egy lábosba tesszük és ráöntünk két deci húslevest (amit előzőleg húsleveskockából készítettünk). Tizenöt-húsz percig főzzük, amíg a karalábé megpuhul, és kicsit szétesik. A levét lisz el elkevert tejföllel sűrítjük be, aztán felforraljuk még egyszer. Közben kivajazunk egy nagyobbacska tűzálló tálat, beleteszszük a töltö karalábékat, és közéjük öntjük a karalábéfőzeléket. Megszórjuk a maradék saj al, és nagyon forró sütőben (annak is a felső részében) nyolc-tíz perc ala szép pirosra sütjük. A sütést ki is lehet kerülni, ha a töltö karalábékat beletesszük a rotyogó főzelékbe, és pár percig fedő ala pároljuk. A tölteléket sokféleképpen lehet variálni. A másik kedvencem az, amikor sonka és zsemle helye darálthúst és fő rizst keverünk össze, és ezt töltjük a karalábékba. Ekkor a darált húsból úgy húsz dekányit szoktam összekeverni kábé egy zacskónyi gyorsrizzsel, és ami nem fért bele a karalábékba, azt labdácskává gyúrom, és úgy főzöm össze a főzelékkel. Zsófi F : K M

13 Simmer Down Petőfi híd, budai hídfő. Fáradtan zu yanok le a 6-os villamos egyik ülésére, mázlim volt, hogy észrevettem egy szabad helyet. MP3 lejátszómon elindítom Bob Marley válogatás albumát: a reggae mindig pihentet és kikapcsol. Elfelejtem a problémákat, és egyszercsak minden jól van úgy, ahogy van. Már a Stir it up ala érzem a megnyugvás langyos hullámait, hosszú volt a nap, de már nincs sok hátra. Hirtelen kegyetlen fájdalom ránt vissza a valóságba. Az elő em álló szimpatikus fiatalember rátaposo a nagylábujjamra, arra, amelyikkel a reggeli kómában akkorát rúgtam a tekintélyes méretű ebédlőasztalba, hogy az jópár centit odébb szánkázo. Rögtön bocsánatot kér, látva eltorzult arcomat, én csak legyintek. Hagyom, hogy újra magával sodorjon Jamaikára a zene. Igen, o lenne most igazán jó, a békés rasztafárik közö, pálmafák ala A Lively up yourself ala azonban újabb sokkhatás ér. Csak nem? De. Megint rálépe a lábamra ez a bamba srác. Szabadkozik, látszik rajta, hogy tényleg sajnálja. Sokra megyek vele, na mindegy. A One love ala elmélázok magamban, hogy a sokat szenvede Bob milyen elemi erővel tudja a szeretetet, a megértést, és egymás elfogadását tolmácsolni. Sokáig nem jutok a gondolatmenetben, mert a barom állat harmadszor is rálép a lábamra, és agyamat elborítja a gőz. Felpa anok, hátrébblökve őt, majd öklömmel az arcába csapok. Aztán mégegyszer. Látom, ahogy habos vér fröccsen szája szegletéből a mocskos ablakra, egy fog halk koccanással pa an le a lyukasztóról. Az utasok elkezdenek sikoltozni, melle em egy asszony elsírja magát. No woman, no cry, mordulok rá. A támadóm persze kiterült, o fekszik a zötykölődő villamos gumipadlóján. Ahogy kabátszárnyai félrecsúsznak, meglepve veszem észre, hogy Bob Marley arcképével dekorált pólót visel. Barátságosan rámosolygok, örülök, hogy más is ismeri az érzést, amit én. Hiába, a zene összeköt. Margit híd, budai hídfő. Ma hew Májusi programbörze Az új tavasz játékos újja Rügyet sodort az ághegyen S most lágyan enyhe szája fújja Hogy szétnyíljék és lomb legyen. (Tóth Árpád: Az új tavaszra (részlet)) Négyeshatos & Kultúra 13 A május eleji hosszú hétvége jó lehetőséget nyújtott egy hajrá előtti lazításra és nyár előtti alapozásra, s csak úgy záporoztak a majálisok, gyakran a szó szoros értelmében. Szinte minden nagyvárosunk igyekezett színvonalas programokat kínálni az ott élőknek illetve az odalátogatóknak. Mivel április utolsó napjaira esik a tánc világnapja, a szervezők szívesen kötötték össze a táncos programokat egyéb kulturális rendezvényekkel, fesztiválokkal. Szombathelyen immáron évek óta megrendezik az országosan is egyedülálló Táncfesztivált, amelyen idén közel ezer táncos ve részt a három nap ala. Budapesten május 5-ig tart a tánc világnapjának tiszteletére hatodik alkalommal megtarto Táncfórum, amelynek helyszínei a Várban található Magyar Táncszínház, és a Művészetek Palotája. Győrben egészen május 6-ig tart a fesztivál, amelynek legnagyobb sztárja Dave Holland volt, aki ma a jazzvilág legelismertebb zenészének számít. A barokk város az V. Magyar Táncfesztivál 8 napos rendezvényének ad otthont június 16-ától, így akik nem voltak ott az eddigi programokon, azok itt behozhatják a lemaradást. Budapestnél maradva; a Kossuth tér május elsejétől uniós színekbe öltözött, helyet adva az idei egyik legnagyobb szabású ingyenes kulturális rendezvénysorozatnak, az Európa Fesztiválnak, amit szintén csak május 6-ig látogathatunk. A Kossuth téri programot érdemes kiegészíteni a Néprajzi Múzeum most nyílt kiállításának megtekintésével, amelynek középpontjában a műanyag áll. Mai rohanó világunkban lassan észre sem vesszük, hogy szinte teljesen szintetikus szférában élünk, miközben oly nagyon igyekszünk minél egészségesebbé és természetesebbé tenni magunkat és környezetünket. 13 Oscar Wilde szerint a természetesség a legnehezebb póz, amit felvehetünk, s mi igazán rossz irányba is haladunk, ha ezt a szintetikus környezet felépítésével szeretnénk elérni. A kiállítás bemutatja milyen sokoldalú felhasználása lehetséges ennek az anyagnak, és milyen kreatívan ki is használják ezeket a fröccsöntő mesterek, igazi modern művészi, hétköznapi tárgyakat létrehozva. Az ember a kiállítás láttán akaratlanul is elgondolkozik azon, milyen lenne egy napja, ha minden műanyag tárgy eltűnne. Nincs reggel fogkefe, nincsen CD, mobiltelefon, sportcipő és a maci alakú mézes flakont is hiába keresnénk a nem létező tejes pillepalack mellett. A kiállítás október 1-ig látogatható, s több színes rendezvénnyel egészül ki, amelyeknek helyszínéül nem csak a múzeum szolgál, hanem például július végén a Művészetek Völgyében a vigándpetendi Plébánia Galéria is. Végezetül, aki a hétvégét Pesten szeretné tölteni annak a Pálinkafesztiválon való részvételt ajánlom kikapcsolódásnak. A fesztiválon termékeiket csakis az őstermelők mutatják be, akik nagy szaktudással rendelkeznek, és közülük sokan a tavalyi évben megrendezett közép-európai pálinkaversenyen (Destillata, Ausztria) kimagasló eredményeket értek el. A fesztivál célja, hogy a pálinkára, mint történelmi értékre hívja fel figyelmünket, és hogy elmozdítsa a mai fogyasztási szokásokat a minőségi magyar pálinka irányába. Az esemény a Deák téri templom háta mögött lebontott bazársor helyén kialakított Városháza parkban lesz. Az ezer forintos belépő fele lekortyolgatható és a jegy mellé egy ajándék kóstolópohár is jár. Simán megéri! Lede

14 4 KUKkantás 14 I jártunk Kerekes Napok Hétfőn jö a véres kard elektronikus formában, hogy el kéne nézni a Kerekes úti koleszba; lesznek koncertek, meg mindenféle kulturális esemény halomban. Mivel soha nem lá am még belülről ezt a kolit, gondoltam i a jó alkalom, hogy összehasonlítsam a kulturális életet a többi kollégium nagy banzájaival. Amikor a délután vége felé betoppantam, alig volt valami élet, a nagyteremben néptánc rajongók kopta ák a követ, míg a színpadot és a technikát hegesztették a szervezők. Kicsit odébb csocsó, biliárd és sörözés folyt baráti alapon, a pihi sarokban meg rajzfilmeken éledeztek páran az előző éjszakán is pörgők közül. Dombok között, völgyön át 25. Jubileumi, avagy Erotikus Tor-túra Virágport hord a szél, méhecske száll virágról virágra, szóval tombol a szexualitás. Ez a biológusokon kívül nem sok embert dob fel különösebben, hacsak nem a saját életében bukkan fel a téma. Mi más is tenne jobbat ilyenkor a romlo kedvű és erkölcsű egyetemistáknak, mint a szexuális témák áltudományos feldolgozása?! Eltelt ugyanis újabb fél év, és ismét elérkeze a Tor-túra ideje. A felállás a szokásos, tízegynéhány vállalkozó szellemű és váltakozó libidójú csapat indult el az erdőben, és igyekeze színes tollazatával, énekével, násztáncával felkelteni a szívatóbiztosok figyelmét, akik ezú al 12 állomáson várták az izgalomba jö társaságokat. A verseny aktusának helyszíne ezú al a Pilisborosjenő környéki erdő volt, különös tekinte el az o található vármásolatra, ez ado ugyanis helyet a konyhának, ahol ezerszer is megperdülve pirult el egyre jobban az idei két disznó, amelyek a győzteseket voltak hivato ak jutalmazni és az éhes szájakat betömni. BKV-val is el lehete jutni a terepre, szóval nem állíto ak leküzdhetetlen akadályokat a versenyterületre való behatolás útjába a szervezők. Mint már a cím is jelzi, ezú al az erotika került a középpontba, e körül 32. félévfolyam 11. szám május 3. Ahogy átcsúsztunk az estébe, feltűnt egy dinamikus rock-metál csapat, a rajongók meg szó szerint sorba álltak a kegyeikért. Scrapsnek hívták őket, és sikeresen gyarapíto ák a hallgatóságot, így mire az utánuk következő két MC a színpadra lépe, már jó negyedét megtöltö ék a placcnak. A nagydumás srácok hol egymást, hol a közönséget, vagy a DJ-t olto ák, jó szöveget nyoma ak. Nagyon lelkesek voltak, amit sikeresen átragaszto ak az emberekre. Mikor levonultak volt egy kicsi időm átnézni a kertben felállíto sörsátorba is, ami klímáját tekintve sokkal kellemesebbnek bizonyult, mint a benti büfé. A hátsó traktusban a rajzfilmeket lecserélték a karaoke főpróbájára és egy drum n bass teremre, ami szinte üres volt, mert ekkor még majdnem mindenki azon volt, hogy előre jusson, a nagyterembe, ahol már javában hangoltak a Heaven Street Sevenre. forogtak az állomások előfeladatai, feladatai és még a Szívküldi játék is, amely során ismeretlenek közö kézbesítettek szerelmes leveleket a csapatok. Ezú al a túra elő Ivarére ségi vizsgát kelle tenniük az indulni vágyóknak, de tudomásom szerint nem volt, aki ne nyerte volna el az indulás jogát. Minden csapat meghatározo helyen kezdte és fejezte be feladatait, de e ke ő közö a rendelkezésre álló nyolc óra ala oda ment, ahova akart, vagy csak leült és csendesen iszogato egy nagy fa árnyékában. Számos megközelítés születe az állomások részéről, ki durvábban, ki líraibban, ki kedvesen, ki érthetetlenül bonyolultan te e fel kérdéseit és kéréseit az érkező szívnivágyóknak. Akadtak polinéz udvarlók, lovagi harcot hirdetők, de lakodalmas érzületűek is, ám mindannyiukban élt ugyanaz a végtelen szerelem a főzö Miközben rájuk vártam, az egyik szervezőtől megtudtam, hogy ez az első Kerekes Napok a világtörténelemben, úgyhogy ne csodálkozzak, hogy kevesebb ember jö be rá, mint például a BN-re. Sajnos a vége elő lépnem kellet, de ha jövőre is lesz Kerekes Napok, biztos, hogy szabaddá teszem a másnap délelő öm! nalyo Angyali mosolyok házi gyümölcslevek és az árpaszörpök iránt, s ennek beteljesedése fele érze örömükben néha elszaladt a kezük a pontozásnál. A napfény és a meleg számos kiránduló csoportot is kicsalt a vidékre, akik hol jobban, hol kevésbé tolerálták jelenlétünket, annak függvényében, hogy bővérű nővérekkel, vagy csak egy kipusztulásra ítélt panda klánnal találkoztak szembe. Elismerem, hogy az ízes beszédű és egyenesen járni is képtelen alakok nem túl jó példák a gyerekek számára, de egyszer ők is felnőnek, és ha szerencséjük van, akkor akár hasonló egyetemista is válhat belőlük. A logout-okat követően az egész díszes társaság a várba gyűlt, ahol sörözéssel egybekötö dalolászással várta a malacok és az eredmény elkészültét. Nevüket beteljesítendő ezú al a Miénk lesz a disznó csapat hághato a csúcsok csúcsára. Sajnos ismét lecsapo a Tor-túrák démona néhány állomásra, amelyek ezután képtelennek bizonyultak ötletes vagy szórakoztató feladatok kitalálására. A szervezés hozta a szokásos szintet, nem volt tökéletes (egy állomás megszűnt még a túra elő, de erről még a login csapatuk sem szerze tudomást), de áradt belőle a jókedv, a szeretet és a piaszag. Bos F : N B

Tétékás Nyúz. Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.) 2005. október 26.

Tétékás Nyúz. Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.) 2005. október 26. Tétékás Nyúz XXXI. félévfolyam, 7. szám http://nyuz.elte.hu 2005. október 26. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.)

Részletesebben

Tétékás Nyúz. A szenátus második ülése (3.) Pillanatfelvétel a felsőoktatásról (6.) XI. Bolyai Konferencia (13.) 2006. április 5.

Tétékás Nyúz. A szenátus második ülése (3.) Pillanatfelvétel a felsőoktatásról (6.) XI. Bolyai Konferencia (13.) 2006. április 5. Tétékás Nyúz XXXII. félévfolyam, 8. szám http://nyuz.elte.hu 2006. április 5. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu A szenátus második ülése (3.) Pillanatfelvétel a felsőoktatásról (6.) XI. Bolyai

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Kártérítési követelés (3.) Dékánválasztó Kari Tanács (4.) A kollégiumi felvételiről (6.) 2005. április 6.

Tétékás Nyúz. Kártérítési követelés (3.) Dékánválasztó Kari Tanács (4.) A kollégiumi felvételiről (6.) 2005. április 6. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 7. szám http://nyuz.elte.hu 2005. április 6. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Dékánválasztó Kari Tanács (4.) Kártérítési követelés (3.) A kollégiumi felvételiről

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16.

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 5. szám http://nyuz.elte.hu 2005. március 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Rendkívüli

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13.

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2006. szeptember 13. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A főszerkesztő beszól Boarding completed A felszállási engedélyt már meg

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2006. március 22.

Tétékás Nyúz. Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2006. március 22. Tétékás Nyúz XXXII. félévfolyam, 6. szám http://nyuz.elte.hu 2006. március 22. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2 A főszerkesztő

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2007. február 21. Karneváli hangulat

Tétékás Nyúz. 2007. február 21. Karneváli hangulat Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 2. szám http://nyuz.elte.hu 2007. február 21. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Karneváli hangulat 2 Ajánló Előre tekintünk A hét nagyobbik fele már eltelt,

Részletesebben

Tétékás Nyúz MENTORRENDSZER VERSION 1.0. 2007. március 7.

Tétékás Nyúz MENTORRENDSZER VERSION 1.0. 2007. március 7. Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 4. szám http://nyuz.elte.hu 2007. március 7. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu MENTORRENDSZER VERSION 1.0 A főszerkesztő szemétdombja Jelenség Kényszer szüli

Részletesebben

Tétékás Nyúz 2005. szeptember 14.

Tétékás Nyúz 2005. szeptember 14. Tétékás Nyúz XXXI. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2005. szeptember 14. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Utcabál a Campuson (részletek a faliújságon) Pályázati kiírások (4-7.) Interjú

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is. Ez webes PDF-ek gyors

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is. Ez webes PDF-ek gyors Tétékás Nyúz XXXV. félévfolyam, 3. szám http://nyuz.elte.hu 2007. szeptember 26. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget

Részletesebben

Tétékás Nyúz TABUK NÉLKÜL? LAPOZZ TOVÁBB! 2006. november 22.

Tétékás Nyúz TABUK NÉLKÜL? LAPOZZ TOVÁBB! 2006. november 22. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 9-10. szám http://nyuz.elte.hu 2006. november 22. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu TABUK NÉLKÜL? LAPOZZ TOVÁBB! 2 A f szerkeszt nem szólhat be CENZÚRA? Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Pályázatok minden mennyiségben (4-5.) Oktatói portré: Vancsó Ödön (7.) Velencében jártunk (13.) 2005. február 16.

Tétékás Nyúz. Pályázatok minden mennyiségben (4-5.) Oktatói portré: Vancsó Ödön (7.) Velencében jártunk (13.) 2005. február 16. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2005. február 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja nyuz@elte.hu Oktatói portré: Vancsó Ödön (7.) Pályázatok minden mennyiségben (4-5.) Velencében jártunk

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2007. február 14.

Tétékás Nyúz. 2007. február 14. Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2007. február 14. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A A főszerkesztő beszól A campus picái A minap a lágymányosi dagonyán áthaladva

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVI. félévfolyam, 9. szám http://nyuz.elte.hu 2008. április 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget

Részletesebben

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES Elektronikus kiadás Bevezetõ Bevezetõ Szia, kedves Gólya! Elõször is gratulálunk a sikeres felvételidhez,

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Gólyatáborok 12-13. oldal

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Gólyatáborok 12-13. oldal Tétékás Nyúz XXXIX. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 1. 1. szám szám 2009. szeptember 9. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22.

XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22. TétékásNyúz Tétékás XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22. http://issuu.com/tetekas_nyuz http://nyuz.elte.hu Ösztöndíj-keret: Félév végi beszámoló 5. oldall A kari HRK módosításáról Rövid összefoglaló

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXIX. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 2. szám 1. szám 2009. szeptember 16. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVII. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Ez webes PDF-ek gyors készítéséhez kell, ahol nincs há ér

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVIII. félévfolyam 11. 1. szám 2009. április 29. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az

Részletesebben

Ezitarovatcím.Numbering&SectionOptinosbantalálod!

Ezitarovatcím.Numbering&SectionOptinosbantalálod! Tétékás Nyúz XXXVIII XLII. félévfolyam 9. szám 1. szám 2011. április 13. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Interjú Polai Dórával, Légyszi a TTK középső

Részletesebben

A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium lapja. Tartalom: Bálint Dániel. Giczi, Kálló Fodor Ádám. Szedelényi János A hónap kérdése II.

A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium lapja. Tartalom: Bálint Dániel. Giczi, Kálló Fodor Ádám. Szedelényi János A hónap kérdése II. 2013. április A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium lapja Tartalom: Demjén, Csefkó Bálint Dániel Ferenc Kata Giczi, Kálló Fodor Ádám Fonyó Dávid Lattmann Zsolt Szedelényi János A hónap kérdése Bevezető

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2006. október 18.

Tétékás Nyúz. 2006. október 18. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 6. szám http://nyuz.elte.hu 2006. október 18. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A főszerkesztő beszól Energetizálva Némelyek a múlt hét keddre öszszecsődíte

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Az ELTETTK ELTETTKHÖK ELTE TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu XLII. félévfolyam 12. 1. szám XXXVIII félévfolyam szám 2009. 03. 2011. február május 11. Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13.

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Elnöki beszámoló Leköszönés 4. oldal Ösztöndíjak Rövidülnek a határidők 5.

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 2. szám 2013. szeptember 18.

XLVI. félévfolyam 2. szám 2013. szeptember 18. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 2. szám 2013. szeptember 18. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Új tisztségviselők Biológia SZK, Kollégiumi -, Kommunikációs-, Külügyi

Részletesebben

XLVIII. félévfolyam 3. szám 2014. február 26.

XLVIII. félévfolyam 3. szám 2014. február 26. TétékásNyúz Tétékás XLVIII. félévfolyam 3. szám 2014. február 26. http://issuu.com/tetekas_nyuz http://nyuz.elte.hu Elnöki köszöntő A TTK HÖK új elnöke 4. oldal ERRE VAN ELŐRE Interjú Munkácsy Bélával

Részletesebben

Mindent a Mafihe-ről 12. oldal Trópusi kalandok 13. oldal

Mindent a Mafihe-ről 12. oldal Trópusi kalandok 13. oldal XXXVIII félévfolyam szám XXXIX. félévfolyam 11.1.szám 2009. február 03. 2009. november 25. Az ELTETTK ELTE ELTETTKHÖK TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Mindent a Mafihe-ről 12.

Részletesebben

SZAVAZZATOK! Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget. ELTE TTK HÖK Képviselőválasztás 2011 6-11.

SZAVAZZATOK! Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget. ELTE TTK HÖK Képviselőválasztás 2011 6-11. TétékásNyúz XLIII. XXXVIII félévfolyam 2. szám 1. szám 2011. szeptember 21. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet!

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is XXXIX. félévfolyam 3. szám XXXVIII félévfolyam 1. szám 2009. 2009.szeptember február 03. 23. Az ELTETTK ELTE ELTETTKHÖK TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre

Részletesebben