TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA"

Átírás

1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRI KÉPZÉS SZAKDOLGOZATA A Viselkedés Támogató Tanítása (VITT), azaz az SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) módszer az Egyesült Államokban és itthon Témavezető: Dr Győri János Egyetemi docens Készítette: Sályi Anna Angol-Művészettörténet Budapest,

2 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 I. Elmélet Fogalmak 1. School-Wide Positive Behavior Supports Értékelés Három osztatú rendszer..9 II. Gyakorlat 10 III. A Szent Benedek Katolikus Iskola által bevezetett PBIS- egy magyar tapasztalat.. 13 IV. A PBIS nevelési filozófiája.15 Melléklet.20 Szakirodalom..21 2

3 Szakdolgozatomban egy speciális nevelési módszert kívánok bemutatni, mely elsősorban az Egyesült Államokban honosodott meg. A módszer nevének rövidítése (SWPBS vagy PBIS) a School-Wide Positive Behavior Support vagy Positive Behavior Intervention and Support kifejezést takarja (felváltva fogom mindkét kifejezést használni). Magam egy, az Államokban huzamosabb időt eltöltő és így gyermekeit ott egy ezt a módszert alkalmazó iskolába járató magyar család révén értesültem róla és beszámolóik felkeltették az érdeklődésemet. Dolgozatomban szeretném bemutatni magát a módszert, működését eredeti környezetében, az USÁ-ban, majd a magyarországi alkalmazását is, végezetül megkísérlek felvázolni egy lehetséges neveléselméleti interpretációt ami az eljárás elméleti hátterét jelentheti. I. Elmélet A módszer elméleti megalapozói elsősorban Robert Horner (University of Oregon) és George Sugai (University of Connecticut), akik körülbelül harminc évnyi kutatásra alapozva dolgozták ki a gyakorlati alkalmazhatóság feltételeit. 1 A program alkalmazását az Egyesült Államok kormányának Oktatási Minisztériuma támogatja (Office of Special Education Programs, US Department of Education). Az 1997-es fogyatékosok jogaival foglalkozó oktatási törvényben szerepel (IDEA- Individuals with Disabilities Education Act) mint az egyetlen néven nevezett módszer magatartási problémák kezelésére. Ez a törvény 2004-es változatában is így maradt, noha a módszer messze nem csak a fogyatékos (vagy legalábbis problémás) tanulók vonatkozásában alkalmazható. Ellenkezőleg, jelenleg már több, mint iskolában alkalmazzák, ezen túl pedig büntetésvégrehajtási intézményekben és kórházakban is. 2 A honlap gazdag anyaggal szolgál az érdeklődőknek a hírektől egészen az aprólékos esetleírásokig, így a bevezetés mellett döntő iskolák számára is alapvető információforrás (a dolgozat írója maga is haszonnal tanulmányozta). A kidolgozók szerint mi is pontosan a PBIS? Az SWPBS nem egy specifikus modell, hanem hatékony gyakorlatok, beavatkozások és rendszermódosítási stratégiák összessége, melynek 1 Robert H. Horner, George Sugais és Cynthia M. Anderson :Examining the Evidence Base for School-Wide Positive Behavior Support in Focus on Exceptional Children, 42/ 8, 2010, pp. 1-16, p lásd a bal alsó sarokban lévő számlálót 3

4 hosszú múltra visszanyúló tapasztalati alátámasztása van. 3 Az SWPBS beavatkozási gyakorlatok és szervezési rendszerek összessége, melyek segítenek kialakítani olyan szociális kultúrát és intenzív egyéni viselkedési támogatást, ami segít minden tanulónak szociális és tanulmányi sikert elérni. Az SWPBS nem egy formális tanterv, hanem 2-3 éves vezetői csapat képzés, melynek célja, hogy a helyi vagy iskolai kapacitást hatékony és megelőző jellegű viselkedési (behavioral) beavatkozás, magasfokú alkalmazási integritás, döntéshozatalhoz igénybe vett folyamatos adatbázis használat, szakmai előremenetel és hivatásgondozás segítségével kiszámítható, konzisztens, pozitív és biztonságos feltételeket teremtsen a teljes iskolai színtéren. 4 A módszer központi állítása, hogy a diákok nem születnek rossz magatartással 5. Magatartáskutatási eredménykre hivatkozva a következő megállapításokat teszi a magatartással (behavior- a továbbiakban felváltva fogom a magatartás és a viselkedés szót használni, úgy vélem, az iskolai kontextusban ez megengedhető) kapcsolatban: A magatartás: Környezeti úton befolyásolható Tanítható Biofizikai faktorok befolyásolják Törvényszerű így kiszámítható Környezeti tényezők befolyásolják 6 A felsoroltakból következik, hogy 1. a magatartás annak bizonyos törvényszerűségeire adott válaszokkal pozitív irányba befolyásolható 2. megfelelő, érthető szabályokkal alapvető viselkedési normák taníthatók 3. a környezeti tényezők megváltoztatásával a magatartás is pozitív irányba alakítható. A taníthatóság elsősorban bizonyos, egyszerűen megfogalmazható viselkedési alapértékek (úgy mint becsületesség, felelősség, figyelem) kiemelését és elvárásként való megfogalmazását 3 p.1. 4 Robert H. Horner, George Sugais és Cynthia M. Anderson :Examining the Evidence Base for School-Wide Positive Behavior Support in Focus on Exceptional Children, 42/ 8, 2010, pp. 1-16, p p p.15. 4

5 jelenti. Központi elemként ezeknek a kiemelt viselkedési elvárásoknak a betartását értékeli elsősorban, és nem a helytelennek ítélt viselkedési formák büntetését. Természetesen ez utóbbi is jelen van a nevelési módszerben, ám a helyes, elvárt magatartás dicsérete és jutalmazása az intézmények dolgozóinak kiemelt fókuszában van- ha a megfogalmazott normáknak megfelelő viselkedést tapasztalnak, azonnal megdicsérik, és a későbbiekben megjutalmazzák (erről bővebben a gyakorlati példáknál.) A modell határozottan vallja tehát, hogy a helyes, elvárt magatartás ugyanúgy tanítható értékelhető, mint a tananyag. Evvel együtt kiemelt fontosságot tulajdonít a megelőzésnek, vagyis megpróbálja eltávolítani azokat a faktorokat, amelyek késztetik, előhívják a magatartásproblémákat vagy olyan helyzetet teremtenek, amely azok megjelenéséhez vezetnek 7. Egyidejűleg alkalmazza azokat a faktorokat, amelyek késztetik, előhívják a helyes magatartásformákat 8 vagy olyan helyzetet teremtenek, amelyben azok létre jöhetnek Mit jelentenek az elnevezést alkotó fogalmak? 1. School-Wide School-wide, azaz az iskola teljes területén és működésének minden szintjén (tehát vertikálisan és horizontálisan is) alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy nem csak a tanárok, hanem az iskolában dolgozók összessége (konyhások, portás, iskolabusz sofőr ) is figyeli és jutalmazza a diákokat, ha az adott iskolai színtéren az elvártnak megfelelő viselkedést tapasztalnak. A bevezetés általában 3-5 év alatt történik, de ennek előfeltétele, hogy a tanári kar legalább 80 %-a kötelezze el magát emellett. 9 Rob Horner kiemeli, hogy a módszer bevezetése megnövekedett szervezeti egészséggel jár általában (tehát az intézmény összességében is jobban funkcionál), mivel világosan megfogalmazott célkitűzések válnak jellemzővé, a lebonyolítás jól kordinálható és a tanulói magatartás javulása is pozitívan hat vissza a testület egészére (erről az utolsó fejezetben még részletesebben is lesz szó). 10 Ha a dolgozók egyénileg nagyarányú többségben alkalmazzák a módszert, az egész intézmény rendszerszerű működésében is így fog üzemelni, mivel nem a 7 p p PBIS Team Training North Carolina. Universal Implementation Trainer s Notes. State Board of Education, Department of Public Instruction, p Robert Horner et al. i.m. p.3. 5

6 szervezetek viselkednek (valahogyan), hanem az egyének viselkednek (valahogyan) a szervezeteken belül. 11 Így a módszer bevezetésének gördülékenységére kiemelt hangsúlyt fektetnek általában, többféle úgynevezett implementation blueprint (=bevezetési forgatókönyv) áll rendelkezésre az iskolák részére, melyekből részletesen tájékozódhatnak illetve felépíthetik a saját rendszerüket. Az iskola szerte koncepcióhoz, illetve a viselkedésről a fentiekben tett megállapításokhoz kapcsolódóan a tanulókörnyezet konkrét megváltoztatása is része a programnak; tehát, ha adatelemzés után arra a következtetésre jut az adott intézmény, hogy egyes elemei az iskolai környezetnek (például csak egy kijárat van az iskolaudvarra, vagy éppen szükségtelenül sok) rendszeres, állandó forrását jelentik a tanulói magatartási problémáknak, úgy azon is változtatnak. Igen fontos alapelv az is, hogy a módszer rugalmasan alkalmazható a helyi viszonyokra, sőt kifejezetten fontosnak tartja azok figyelembe vételét. Ez lehet természetesen kulturális, nyelvi (pl az Egyesült Államokban a spanyolajkúak nagyobb aránya) vagy szociális sajátosság. Erre az első hangzásra kissé tágnak tűnő cultural responsivity fogalmat használják- itt nagy valószínűséggel nem tekinthetünk el a magyartól lényegesen eltérő, gyakran sokféle különböző kultúra találkozási pontjaként is funkcionáló egyesült államokbeli iskolai közegtől. 2. Positive A pozitív jelző elsősorban a fentebb már említett, előzőleg jól artikuált viselkedési elvárásoknak való megfelelés dicséretét és jutalmazását jelenti. A tanárok mellett az összes többi iskolai dolgozó is folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulókat és amennyiben az elvárt viselkedés egy példáját látja megnyilvánulni, jelzi a diák felé, hogy észrevette azt, és azt is, hogy pontosan milyen tette volt az, amiért jár a dicséret. Mivel a megfogalmazott elvárások egyszerűek, ám az előző pontból következően mindenhol egyformán érvényben vannak, a diákok számára egyértelmű, hogy miért kapták az elismerést. Ezáltal az elvárt pozitív viselkedési minták válnak kívánatossá, a helyes magatartás lesz a mérce. Ez önmagában is csökkenti a nem kívánt viselkedések előfordulását. A pozitív jelző tehát a valami melletti kiállást és nem a valami 11 p.18. 6

7 elleni fellépést jelenti. A módszer megalkotói (és használói) szerint a megfogalmazott és elvárt cselekvési minták elég erős és elég jól definiált pozitív mintát nyújtanak ahhoz, hogy a rendszer működhessen. A cél annak a rendszerszintű biztosítása, hogy az elvárt viselkedés megerősítése megtörténik ( reinforcement ). 3. Behavior Supports Az SWPBIS egy jól körülhatárolható trend hatására jött létre. A jelenlegi statisztikák szerint a szélsőséges erőszak stabilizálódik (az amerikai társadalomban) és történeti mélyponton van, ugyanakkor a ( ) magatartásproblémák száma eszkalálódik. A tanárok részéről asszisztenciát igénylő beavatkozásra irányuló legnagyobb számú kérés viselkedési és osztályon belüli magatartási problémákkal kapcsolatos. 12 A PBIS ún. implementation blueprint-je szerint az iskolák különböző okok miatt küszködnek magatartási problémákkal, úgymint: Csökken az állami támogatás A diákok háttere egyre jobban különbözik egymástól Az iskola szervezete és működése hatékonytalan Magas elvárások a társadalom részéről, nyomás a jó tanulmányi eredmények elérésére Az antiszociális magatartás egyes megnyilvánulásai egyre gyakoribbak és súlyosabbak A fogyatékkal élők megfelelő iskolai integrációjához nem állnak rendelkezésre a megfelelő források A lehetséges példaképeket felvonultató média gyakran erőszakos és antiszociális 13 Minderre az iskolák jellemzően szigorítással, a problémás magatartás kizárásával próbálnak reagálni, ez a legtöbb esetben azonban önmagában nem célravezető. A PBIS tehát úgyis felfogható, mint a szaporodó magatartási zavarokra született válasz, amely azonban, eltérően a hagyományos módszerektől, elsősorban a kívánatos viselkedés lefektetésével, tanításával és jutalmazásával kíván eredményt elérni. 12 p

8 Mindez természetesen felveti a (helyes) magatartás és a tanulmányi eredmény közötti összefüggést. Ebben a kérdésben a módszer egyik fő teoretikusa, Rob Horner is óvatosan fogalmaz, a pontosság érdekében angolul idézem: Implementation of the primary prevention tier of SWPBS is provingly (but not definitely) associated with increased academic outcome. 14 Tehát teljes biztonsággal nem igazolható a kettő közötti lineáris korreláció, de a tapasztalat összességében mégis ebbe az irányba mutat. A viselkedési problémák kezelhetővé válása a tanulás számára is megfelelőbb környezetet jelent tehát (erről a gyakorlatot bemutató részben még bővebben is esik szó). A support szó a fent már említett törekvésre utal; csökkenteni minden olyan impulzust, ami a nem kívánatos viselkedést előhívja, és megteremteni azokat, amelyek a kívánt magatartásformák megjelenését segítik. 1.2 Értékelés (Evaluation) A módszer kidolgozói igen komoly hangsúlyt fektetnek arra, hogy az bizonyítékokkal alátámasztható, illetve a változás tényszerűen mérhető legyen ( evidence based 15 ), így mind a bevezetés során, mind a viselkedési mutatók feljegyzésében rigorózus dokumentáció vár az azt vállaló iskolára. A bevezetés legapróbb lépéseiről többféle checklist áll rendelkezésre, melyek segítenek az adott intézménynek ellenőrizni, hogy hol tartanak a folyamatban. A felvett adatokból összeálló adatbázis kezelése külön embert kíván 16. Az adatfelvétel feedback jelleggel történik elsősorban. Erre létezik egy kidolgozott adminisztrációs rendszer, a Systematic Information Management for Educational Outcomes (SIMEO), mely különböző kérdőívek rendszeres kitöltését teszi lehetővé a következő témakörökben: tantermi működés (classroom functioning), tanulmányi eredmény (academic performance), szülői elégedettség fokmérő (family satisfaction ), otthon, iskola, közösség(i elégedettség) fokmérő (home, school, community tool), tanulók általános helyzetét felmérő űrlap (complex student disposition tool), a tanuló szociális környezetének felmérésére készült űrlap (wraparound integrity tool), tanulói elégedettség fokmérő (student satisfaction tool). 17 Az űrlapokat rendszeresen töltik ki, és a (várhatóan) pozitív 14 Rob Horner et al. i. m. p Rob Horner et al i. m. p PBIS Team Training i.m. p Az értékelő űrlapokat itt meg lehet találni: 8

9 változásokat összegzik. Amikor tehát a módszer bizonyítékon alapuló és végső soron sikeres jellegére utalnak annak propagálói, elsősorban ezek az adatbázisok a siker mércéi. Emellett természetesen az evidence based a viselkedéssel kapcsolatos tudományos kutatásokra is vonatkozik, ezen belül is körülbelül arra a 30 évnyi kutatómunkára, amely kifejezetten a PBIS-sel foglalkozik. 18 A PBIS-t bevezető intézmények elsöprő többségben pozitív tapasztalatokról számol be Három osztatú rendszer (three tiered system) Természetesen ez a módszer sem képes villámcsapásra megoldani az összes felmerülő magatartásproblémát. A PBIS három csoportja osztja a tanulókat: ez alapján a felosztás alapján a tanulók körülbelül 80 %-a rögtön reagál a PBIS bevezetésére, méghozzá pozitívan- a magatartás problémák csökkennek, az osztálytermi munka könnyebben megy. Az elsődleges ( primary ) szintű alkalmazás érvényben marad mind a három szinten, ám azok a tanulók, akik nem reagálnak az első szintre speciális, kiemelt figyelemben részesülnek. Ez az úgy nevezett másodlagos ( secondary ) szint. Ennek több formája létezik: Check and Connect: minden problémás tanuló mellé több felügyelő tanár is kerül, akik figyelemmel kísérik az előremenetelét. A veszélyeztetett tanulókat maguk a tanárok jelölik ki. Ehhez igen hasonlít a Check In/ Check Out: a tanuló a nap elején és végén becsekkol egy arra kijelölt tanárnál. Ugyanez megtörténik az év fontosabb nagyobb tanulmányi periódusaiban is rendszeres időközönként. Eredményeiről hazavisz rendszeresen beszámolókat is, illetve kiemelt figyelmet fordítanak egyéni fejlődésének dokumentálására is Rob Horner et al i. m. 19 Rob Horner et al i. m. p.8. 9

10 First Step to Success: általános iskolában használt módszer; a problémás diák mellett az órán egy felügyelőtanár ül, aki fokozatosan vonul háttérbe, ahogy javul annak teljesítménye. Think Time: a nem az elvárt (pozitív) normák szerint viselkedő diákot a tanárok egy, a viselkedését címkéző megjegyzés kíséretében egy másikhoz küldi, ahol a diáknak van ideje elgondolkodni, hogy miért került oda. Majd egy formális procedúra keretében visszatérhet az osztályba. A 20 %-on belül található legkisebb csoport, az összes tanuló kb 5 %-a amelyre a másodlagos szint sem hat, harmadlagos (tertiary) besorolásba kerül. Ezen a szinten már részletes feltérképezése zajlik annak, hogy konkrétan milyen ingerek váltják ki a tanulóból a többiek munkáját általában már súlyosan nehezítő viselkedést. Lehet ez erőss stressz, vagy egyszerűen csak az, hogy a többi gyerek számára normális terhelési szint van akinek túl sok. Ha erre a következtetésre jut az őt felügyelő csapat, megengedhetik neki, hogy némely órára ne kelljen bejárnia vagy egy fialabbakból álló osztály órájára menjen be például a sajátja helyett. A helyzetfelmérésbe beletartozik a szülői, családi háttér felderítése is, illetve a velük való még szorosabb kóperáció. (Gyakran az ebbe a kategóriába esők valamilyen fogyatékkal élők is /pl Down kór/ egyben. ) Az elsődleges szint mindezek mellett folyamatosan érvényben van a második és harmadik kategóriába tartozó diákok számára is. II. Gyakorlat Nézzük meg, hogyan működik mindez a gyakorlatban! Minden iskolában első lépés azoknak az elvárt tulajdonságoknak a megfogalmazása, melyeket kötelező érvénnyel elvárnak minden diáktól. Ezeket az elvárásokat ( expectations ) általában több helyen kifüggesztik az iskolában. Az iskola különböző helyszínein ezek az elvárások különféle szabályokban ( rules ) testesülnek meg. Ez egyfajta mátrixot eredményez, amit az osztálytermekben kifüggesztenek, illetve az iskola egyéb színterein- általában az osztálytermen kívül csak a specifikusan a helyre (iskolaudvar, ebédlő, mosdó) vonatkozó szabályok szerepelnek. Első példánk az Oak Grove Elementary (Durham) iskolából származik 20 : 20 PBIS Training team, Universal Iplementation, p

11 Elvárás Osztályterem Taneszközök /Extrák Tiszteljük Hozd ki Hozd ki saját magadból a magadból a magunkat legjobbat! legjobbat! Figyelj a Figyelj a feladatra! feladatra! Állj készen a Állj készen a feladatra! feladatra! Tisztelünk Figyelj és Kezeidet, másokat kövesd az lábaidat és utasításokat! tárgyaidat Oszd meg tartsd másokkal az óvatosan anyagokat! magad körül! Óvatosan Figyelj! mozogj! Oszd meg, amid van! Tiszteljük a Figyelj az Figyelj az tanulást utasításokra! utasításokra! Hozd ki Tégy meg magadból a minden tőled legjobbat! telhetőt! Segíts másoknak! Tiszteljük a Használd Használd tulajdont megfelelően megfelelően a az felszerelést és eszközöket! bútorokat! Tartsd tisztán a termet! Folyósó Büfé Udvar Óvatosan Gyakorold a Biztonságosan mozogj és jómodort! játssz! sétálj! Maradj a Takaríts össze Osztozz a jobboldalon! magad után! felszerelésen! Adj Kezeidet, Kezeidet másoknak is lábaidat és éslábaidat elegendő tárgyaidat tartsd helyet! tartsd óvatosan óvatosan magad körül! magad körül! Vonj be másokat is! Légy csendes Figyelj a Csendesen a folyósókon! felnőttek menj ki/ be az utasításaira! épületből/be! Halk hangon Tartsd beszélgess! tiszteletben az udvari játék szabályait! Kezeid és Takaríts össze Oszd meg a lábaid tartsd magad után! játékaidat! óvatosan Használd a magad felszerelést mellett! 11 megfelelően!

12 A kitűzött elvárások iskolánként változhatnak, pédául: 1. Légy felelősségteljes! 2. Légy tiszteletteljes! Vagy: 1. Tisztelj másokat és magadat is! 2. Mutass személyes felelősséget! 3. Kövesd az iskolai előírásokat és szabályokat! 4. Járulj hozzá a pozitív iskolai környezethez! 5. Légy őszinte! 21 Amikor a tanárok, vagy más dolgozói az iskolának a szabályok értelmében viselkedő gyerekeket látnak, megdicsérik őket- nagyon fontos, hogy néven nevezik azt a szabályt vagy magatartásformát, amit az illető betartott, majd különbözőféleképpen jutalmazzák. A jutalom odaadása történhet húzás útján (így aki többször kapott helyes viselkedésért cédulát, majd bedobta azt a nevével a gyűjtődobozba, nagyobb eséllyel kerül kihúzásra) vagy közvetlenül szabadidőre, számítógép használatra, elmaradó házifeladatra, tetszőleges ülésrendre feljogosító, beváltható kuponok formájában. Egyes iskolákban a kapott kuponok az iskolai miniboltban levásárolhatók, máshol lottó húzásban vehetnek részt a tanulók. A jutalmazásnak nagyon széles skálája létezik; lehet jutalom az is, hogy a diák egy fél órával korábban elhagyhatja az iskolát, vagy egy közös fagylaltozás az iskola után. Az általam ismert család a coloradói Bolderben, a Beer Creek Elementary-ben a fent említett húzásos rendszerrel találkozott. A hetenként kihúzott tanulók fényképükkel együtt felkerültek a Rock Stars of the Week poszterre, nevüket hangosbemondón is bemondták. (A Rocks némi egyszerűsítéssel az ebben az iskolában alkalmazott elvárások- Respect, Responsibility, Cooperation, Kindness, Safety- kezdőbetűiből áll össze). A tanárok magukkal hordanak mindig annyi cetlit, hogy tudják osztogatni. Előfordul olyan is, hogy a gyerekek választják meg a hét vagy a hónap tanárát, aki ezért hamarabb elmehet az iskolából- látjuk tehát, hogy a jutalmakat igyekeznek realisztikus szinten meghatározni. 21 PBIS Training team, Universal Iplementation, p. 134 és

13 III. A Szent Benedek Katolikus Iskola által bevezetett PBIS- egy magyar tapasztalat Az Egyesült Államokon kívűl jelenleg Spanyolországban és Norvégiában alkalmazzák a nevelési módszert. A PBIS már Magyarországon is bevezetésre került Budapesten a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola És Gimnázium alsó tagozatán ez év őszétől. Az ösztönzést az igazgatóhelyettes és Török Orsolya, a módszert az Egyesült Államokból hazahozó tanár - édesanya találkozása adta illetve az, hogy a Legio Christi által fenntartott iskola a rend szellemiségének megfelelően eleve kiemelten törekszik a tanulókra való személyes odafigyelésre és kapcsolattartásra. Az igazgatóhelyettes beszámolója szerint ő maga egy spanyolországi látogatáson kapott inspirációt, ahol egy sevillai testvériskolában a tanár távollétében kinevezett felelős diák nem a rosszul, hanem a jól viselkedőket írta fel a táblára. Ez év őszén indították el a folyamatot, egyenlőre az alsó tagozaton is, de most tervezik a felső tagozaton való bevezetést is. A tréninget az alsó tagozatos tanároknak (összesen négy osztály van az alsó tagozaton, és hat tanár) az említett édesanya, Török Orsolya által három alkalommal tartott beavatása jelentette. Különbséget jelent az USÁ-hoz képest, hogy az informatikai értékelő rendszert nem vezették be, mert az adminisztráció így is sok, de a tanítónők egybecsengő állításai alapján az eredmény így is mindenképpen pozitív. Itt is cédulákkal jutalmazzák az elvárt helyes viselkedést. Az elvárások pedig: Tisztelet Önfegyelem Biztonság Becsület Kedvesség Kezdőbetűik a többek szót adják ki- ez a program iskolai jelszavára utal; Többek leszünk! A hétfő reggelenként megtartott húzáskor egy kis versikét is elmondanak, amit a tanárok írtak: Önfegyelem fő fegyverünk. Biztonságra törekedünk, Becsületünk fontos nekünk! 13

14 Kedvesség a mi erényünk, ezek által TÖBBeK leszünk! T-Ö-B-Be-K! A kihúzottak (öten- minden osztályból és a napköziből is egy) kikerülnek egy dicsőségtablóra, fényképpel együtt. Havonta ismét van húzás, itt már apró ajándékokban is lehet részesülni. A tanítónők nyilvántartást vezetnek arról is, kinek hány cédulája van összesen, és félévkor a legtöbbel büszkélkedő fiú az igazgatóval, a lány pedig az igazgatóhelyettessel palacsintázhat együtt. Az elvárásokhoz kapcsolódó szabályok táblázata a Többek leszünk! felirattal, és egy hegymászó figura ábrájával együtt minden osztályteremben kint van, az egyes iskolai helyszínekre vonatkozó (udvar, folyósó, ebédlő stb) szabályok pedig az adott iskolai terepen. (ld. a mellékletet). A dicsőségtablónak havi felelőse van a tanító nénik között. Itt is érvényben van az a fontos szabály, hogy mindig tudnia kell a gyerekeknek, miért kaptak dicséretet. A tapasztalatok eddig összecsengően jók; különösképpen az órákon a háttérzaj jelentős csökkenését lehet észrevenni, a diákok csendesebbek, halkabbak, fogékonyabbak 22. Ottjártamkor az elsőtől harmadik osztályosok szemmel láthatóan örültek a dicséretnek, motiválta őket, hogy cédulát kapjanak, még akkor is, ha a csak az elsősök indították így iskolai életüket. Egyedül a negyedik osztályosoknál tapasztalható, hogy körükben már kevésbé számít motiváló tényezőnek, hogy kikerülhessenek a dicsőségtáblára. Ezért jelenleg a tanári kar próbál a felsősök számára olyan jutalmazási rendszert kidolgozni, amely valóban inspiráló lehet a számukra, és a tanárok részéről érkező dicséret nem diszkreditálja a diákot automatikusan társai körében. Másik nehézség a negyedikesek esetében, hogy nem nőttek olyan automatikusan bele ebbe a rendszerbe, mint a kisebbek, következésképp nem vált számukra yolan otthonossá. Kérdés és ez csak néhány éven belül fog kiderülni- hogy a most elsősök hogyan fognak tekinteni a rendszerre ugyanennyi idős korukban, tekintve, hogy számukra egészen természetes lesz az iskola ilyetén működése. A budapesti példa mellett Makón, az Iskolanővérek által fenntartott intézményben is bevezetési fázisban van a PBIS alkalmazása. A személyes ismerettségen kívűl feltételezhetjük, hogy a 22 Somodiné Kovács Gyöngyvér, 4. osztályos tanító beszámolója szerint 14

15 módszer annak erkölcsi alapokra épülő ugyanakkor pozitív szemléletű jellege miatt is vonzó lehet az egyházi/ vallási oktatási intézmények számára. IV. A PBIS nevelési filozófiája A következőkben, elsősorban Bábosik István professzor illetve pszichológiai aspektusból Albert Bandura (ön)hatékonysággal (self-efficacy) kapcsolatos megfigyelései alapján megkísérelek felvázolni egy lehetséges magyarázatot a PBIS módszer hatékonyságára. Meglátásom szerint a modell sikeressége elsősorban és legfőképpen a szilárd, konkrét, jól artikulált viselkedési elvárásokon és ezek széles körű, rendszerszintű, következetes alkalmazásán alapul. Ezek az elvárások nem pusztán az iskola szabályzatát jelentik, hanem egy egyszerű, átlátható erkölcsi alapvetést. Annak fényében, amit korábban már leírtunk a PBIS életrehívásához vezető problémákról, feltételezhető, hogy az iskolai magatartászavarok egy jelentős része a közös viselkedési, ha úgy tetszik, erkölcsi kódex hiányára vezethető vissza. Nem pusztán arról van szó, hogy minden családban mások a szokások, hanem arról is, hogy nem beszélhetünk egységesen felállított normarendszerről egy képzeletbeli helyes-helytelen egyenes mentén. A megfogalmazott elvárások egyszerűek, jól érthetőek, egyúttal világos erkölcsi üzenetet hordoznak. Bábosik István munkásságában nagy teret szentel az erkölcsi nevelés kérdésének- különösképpen annak, hogy milyen egységes normarendszer alapján történjen az erkölcsi nevelés, hiszen napjaink társadalmában nem létezik egységes, mindekire érvényes normarendszer. Arra a következtetésre jut, hogy a nevelés feladata a konstruktív, azaz a társadalom szempontjából hasznos személyiség kibontakoztatása (zárójelben jegyezzük meg, hogy a közösség értékeinek szem előtt tartása, adott esetben az egyén érdekeivel szembe menve is, minden egységes normarendszernek eminens eleme). Mindehhez elengedthetetlen bizonyos értékek megfogalmazása. Az értékek kettős természetűek, Egyrészt hozzájárul a szűkebb és tágabb emberi közösségek fejlődéséhez, tehát rendelkezik egy határozott közösségfejlesztő funkcióval; másrészt elősegíti az egyén fejlődését, azaz individuális fejlesztő funkciót is betölt. 23 Bábosik István megjegyzi továbbá, hogy Helyesen tesz különbséget a morálpedagógiai kongresszus az erkölcsi tanítás és az erkölcsi nevelés között, s az előbbit az erkölcsi nevelés részének tartja csupán, hiszen az erkölcsi nevelést az ember egész egyéni és társas életére kiterjedőnek tekinti, amelynek célja az, hogy az 23 Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999, p

16 erkölcsiséget az ember természetévé tegye. 24 A konzisztens erkölcsiséggel rendelkező magatartást Bábosik végső soron a jellem fogalmával asszociálja, és így a jellemfejlődés különböző szakaszait, fázisait teszi vizsgálódása tárgyává. 25 Ugyan a jellem egy bonyolult, a személyiség belső feltételrendszere által determinált képződmény 26, mégis alapvetően a környezeti-pedagógiai hatásegyüttesek interiorizációja révén alakul ki, vagyis az egyént érő környezeti-pedagógiai hatásrendszer tárgyiasult formájának tekinthező. 27 Bábosik egyértelmű preferenciát mutat a jellem mint a személyiség alapvető komponense iránt; szerinte az erkölcsi magatartásformák a legmagasabb rendűek, szociálisan a legértékesebbek. 28 Megállípítása szerint ugyanakkor a jellem motivációs tényezőként is funkcionál. Kialakulásában funkcionális feltételek és tartalmi-minőségi feltételek vesznek részt, utóbbiban fontos a közösség szerepe. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a jellem kialakulásában meghatározó szerepe van a külvilágból, a szűkebb majd az életkor előrehaladtával a tágabb közösségből érkező impulzusoknak. A PBIS erre a folyamatra igyekszik rásegíteni a saját, világosan megfogalmazott elvárásaival, és ezt interpretálja akkor is, amikor a viselkedés taníthatóságát állítja. A jellemfejlődés több szakaszra osztható. A korábban (óvodás-kisiskolás korban) jellemző tekintélyszemélyekre építkező azonosulást később felváltja a kortárs csoport szerepe, a legkésőbb következik be a személyes moralitás szintje. 29 Meghatározó először tehát a személyiségmodellek (ahogyan arra Bandura az utánzás útján történő szociális tanulásról szóló írásában is rámutat 30 ) majd az ideálok szerepe. Ideális, konzisztens hatások esetén a kettő természetesen nem függetleníthető egymástól. Bábosik kiemeli, hogy az erkölcsi mintákat kialakító tevékenységnek speciálisan nevelő tevékenységnek kell lennie 31 : A speciális, erkölcsi fejlesztő hatást kifejező tevékenység egyik fő sajátossága, hogy motivált, továbbá az, hogy a gyermekek közti humánus kapcsolatok kialakulását és a cselekvések következményeinek megértését is szolgálja. 32 Jól látható, hogy ezeknek a kritériumoknak a PBIS tökéletesen megfelel. A jellemfejlődési 24 Bábosik István: Az erkölcsi tudatosság szerepe a magatartás szabályozásában. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1975, p Bábosik István: Jellemformálás és jellemfejlődés. Budapest,Tankönyvkiadó, Bábosik István: Jellemformálás és jellemfejlődés, p Bábosik István: Jellemformálás és jellemfejlődés, p Bábosik István: Jellemformálás és jellemfejlődés, p Bábosik István: Jellemformálás és jellemfejlődés, p Albert Bandura: Szociális tanulás utánzás útján. In Pedagógiai Szociálpedagógia, ford. Deák Ágnes. Budapest, Gondolat, Bábosik István: Jellemformálás és jellemfejlődés, p Bábosik István: Jellemformálás és jellemfejlődés, p

17 fordulópontokon fontos, hogy a morális ismeretek és a morális tapasztalatok egységben legyenek (ez nyilvánvalóan a jó péda vagy korbács kérdéskör irányába vezet). Az erkölcsi ideálok keletkezése a serdülőkor kialakulására tehető. A konzisztens erkölcsi rendszerben pozitív (mit igen) és negatív ideálok (mit ne) is megjelenhetnek. A kettő egyensúlyát tekintve a PBIS nyilvánvalóan a mit igen felé tolja el a hangsúlyt, feltételezve, hogy a motivációt jelentő jutalom és önmagában a pozitív (ahogyan a módszer nevében is szerepel) attitűd elegendő a helytelen magatartási formák csökkenéséhez. Ahogy azt fentebb már hangsúlyoztuk, az alapértékek és elvárások tiszta és világos megfogalmazása, azok egész iskolára kiterjedő alkalmazása és az intézmény egészének jól szervezettsége, egy szóval kifejezve: a derűs és nem represszív rend, rendezettség, biztonság és kiszámíthatóság érzése a diákokban már önmagában komoly változásokat indíthat el. Emellett, ahogyan azt láttuk, a második és hatmadik szintet igénylő tanulók elsősorban nagyobb mennyiségű, minőségi odafigyelést kapnak- általában a tanárokkal való szoros, napi kontaktus és intenzív kommunikáció révén. Ez a megoldás a jelenlegi magatartási problémák egyik valószínűsíthető gyökerére utal; a figyelemhiányra. A gyerekeket érő sokféle, akár egymásnak is ellentmondó impulzus hatékony rendszerezése a szülői vagy tanári odafigyelés eszköze lehet. A PBIS vizsgálatakor nem tekinthetünk el természetesen attól a közegtől sem, amelyben létrejött. Az angolszász és különösképpen az egyesült államokbeli pedagógiai / nevelési elképzeléseknek, kultúrának szerves része az önálló teljesítménybe, munkavégzésbe vetett hit és ennek nyomán annak értékelése, bátorítása. Ezért a tanulók partnerként kezelhetők a feladatok végrehajtásában, de esetünkben abban is, hogy a megfogalmazott elvárásokat képesek megérteni és érvényesíteni. Ez a fajta pozitív impulzusokra építő megközelítés tehát önmagában egyáltalán nem jelent újdonságot, a módszer átfogó, hatékonyan megszervezett jellege, a folyamatos visszacsatolás és a viselkedés támogatására helyezett hangsúly viszont, véleményem szerint, kiemeli a modellt az egyéb, hasonkó törekvések közül. Mint láthattuk, az elméleti megalapozás egyszerű, nem dogmatikus, és komoly szerepet kap a kivitelezés ésszerűsége, a praktikum (ami szintén jellegzetes angolszász vonás). A véleményem szerint legfontosabb, központi elem, a világosan megfogalmazott erkölcsi tartalmú elvárások rendszere mellett a tanulók önhatékonyságba vetett bizalom erősítése is kiemelten fontos- az az érzés, hogy képes vagyok és képes leszek megcsinálni. Albert Bandura kiemeli, hogy legtöbb esetben nem objektív faktorok miatt döntünk egy helyzetbe való belépés 17

18 mellett, vagy ellen, hanem az alapján, hogy képesnek érezzük-e magunkat a megoldására ( It is now well established that people do not behave like wholly rational utility maximizers. Efficacy beliefs determine the slate of options given any consideration ) 33. A képességnek ezt az érzetét határozza meg (ön)hatékonyságként (self-efficacy) 34. A saját hatékonyságában bízó egyén vállalja az újabb és újabb kihívásokat, így képes újabb sikereket elérni, míg az ezzel nem rendelkezők a meg sem próbálás és/vagy (az alacsony sikerbe vetett hit miatti) sikertelenség ördögi körébe kerülhetnek. A PBIS pozitív szemlélete azt sugallja még a legproblémásabb diákoknak is, hogy képesek a helyes viselkedés elsajátítására, tehát segít kitörni a rossz magatartás/ megbélyegzettség kettős szorításából, miközben az egész közösség mentális állapotát igyekszik javítani. Különösen fontosak ebből a szempontból Bandura azon megállapításai, amelyek a közösségek életében működő (ön)hatékonyságot írják le. Iskolák tekintetében a diákok teljesítményében és a saját kompetenciájukban bízó tanárok valóban jobb eredményeket is érnek el, ami hosszú távon visszahat az egész intézmény sikerességére. Tanárok és diákok pozitív várakozásai így egymást erősíthetik. 35 Bár Bandura itt a globalizáció hatásairól beszél általában, különösen összhangban lévőnek ítélhetjük a PBIS school-wide megközelítésével kapcsolatosan a következőket is: People have a higher sense of self-efficacy than institutional efficacy. The major challenge to leadership is to forge a collective sense of efficacy to take advantage of the opportunities of globalization while minimizing the price that progress extracts. 36 Összességében a vizsgált PBIS vagy SWPBS a jelenlegi magatartási problémák gyökereiből kiindulva egy nagyon alapvető megfigyelésekből kinövő gyakorlatorientált, praktikus szemléletű nevelési módszer, amely tiszta és átlátható, morális tartalmakat magukban foglaló elvárások megfogalmazásával, az intézmény egészére vonatkozó alkalmazásával és a megfelelő viselkedés jutalmazásával kívánja azokat vissza szorítani. A tapasztalatok alapján a rendszer jól működik, a viselkedési problémák rövid időn belül visszaszorulnak, és javul a tanulási hatékonyság is. Magyarországon egy budapesti katolikus iskolában alsó tagozaton vezették be, ahol bevezetési fázisban van még, de a jó tapasztalatok alapján itt is a módszer felső tagozatra való kiterjesztését 33 Albert Bandura: Self-efficacy in changing societies. Statford University, California, 1995 p Bandura: i.m., p Bandura: i.m. p Bandura: i.m., p

19 javasolják. Ha beválik, elképzelhetőnek tartom, hogy más oktatási intézmények is át fogják venni a jövőben. A szakdolgozat elkészítésében nyújtott segítségért, a témavezetőm mellett, köszönet illeti Greschikné Török Orsolyát, Salacz Nadine-t, a Szent Benedek Iskola igazgatóhelyettesét és az összes alsó tagozatos tanítót és diákot. 19

20 Melléklet A Szent Benedek Katolikus Iskola és Gimnázium Alsó Tagozatának elvárás- és szabálytáblázata 20

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA Jean Piaget Dr. Szabó Attila A pszichológiai fejlődés alapkérdései Milyen kölcsönhatás létezik a biológiai tényezők és a környezeti hatások között a fejlődésben? Folyamatos-e

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Dr. Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram

Részletesebben

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció I. Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.18. 1 Vezetés A szervezeti tagok viselkedésének befolyásolása Munkaerő-biztosítás

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció

SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció SZERVEZETI VISELKEDÉS Motiváció Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz Motiváció * Mi készteti az embereket cselekvésre? Hogyan fokozható ez a késztetés?

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv implementációja

A Nemzeti alaptanterv implementációja 1 A Nemzeti alaptanterv implementációja Összeállította: Vass Vilmos * Az anyag összeállításában közreműködtek: Báthory Zoltán, Brassói Sándor, Halász Gábor, Mihály Ottó, Perjés István, Vágó Irén Budapest,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Kérdőív a viselkedés okának feltárására tanárok és iskolai dolgozók számára ( A rész)

Kérdőív a viselkedés okának feltárására tanárok és iskolai dolgozók számára ( A rész) ( A rész) 1. lépés 2. lépés 3. lépés Tanuló neve / osztály: Dátum: Interjú készítője: Válaszadó(k): Tanuló profilja: Nevezzen meg legalább három erősséget és pozitív jellemvonást a tanulóval kapcsolatban.

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján Pajor Ferenc National Instruments Hungary Értelmezés. A számítástechnikai vállalatok, egységek, osztályok sikeres működése

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A tanulás-tanítás eredményessé tételéhez szükséges tudás keletkezése, megosztása és terjedése

A tanulás-tanítás eredményessé tételéhez szükséges tudás keletkezése, megosztása és terjedése A tanulás-tanítás eredményessé tételéhez szükséges tudás keletkezése, megosztása és terjedése TÁMOP-3.1.5 Országos Szaktanácsadói Konferencia 2015.05.07 Halász Gábor ELTE/OFI A pedagógusok szakmai tudása

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS

HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS Ökoiskolák regionális találkozója Budapest 2011. 10. 17. Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Mi a hálózat? Egyszerű szerveződés, Elemek + kapcsolatok

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Nevelés a közösségben. Dr. Nyéki Lajos 2016

Nevelés a közösségben. Dr. Nyéki Lajos 2016 Nevelés a közösségben Dr. Nyéki Lajos 2016 A nevelés individuális és szociális felfogása Az individuális és a szociális felfogás jellemzői Történeti előzmények - Edward Flanagan: Boys Town, 1921 - Makarenko

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest 2013. október 25. Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Mindenki iskolája. Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling. Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

Mindenki iskolája. Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling. Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Mindenki iskolája Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Az esélyteremtés eszközei a befogadó pedagógiai gyakorlat megvalósításában

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

MODERN VEZETÉSI IRÁNYZATOK

MODERN VEZETÉSI IRÁNYZATOK HATÉKONY VEZETÉS MODERN VEZETÉSI IRÁNYZATOK D R. F I N N A H E N R I E T T A ÚT-CÉL ELMÉLET HOUSE ÉS MITCHELL (1 9 7 4 ) ÚT-CÉL ELMÉLET Munkafeladat kialakítása Formális hatásköri rdsz. Elsődleges munkacsoport

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben