Fejlesztések, változások első félévében kis községünkben a következő felújítások, fejlesztések történtek az Önök adóforintjaiból is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlesztések, változások. 2013 első félévében kis községünkben a következő felújítások, fejlesztések történtek az Önök adóforintjaiból is"

Átírás

1 Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja III. évfolyam 5.(19.) szám augusztus Fejlesztések, változások 2013 első félévében kis községünkben a következő felújítások, fejlesztések történtek az Önök adóforintjaiból is Támfal készült az Evangélikus Egyházközség kérésére a temető melletti parkolónál. Kurucz Andrea közvetítő tevékenységének köszönhetően a General Electric munkatársai önkéntes munkájukat felajánlva kifestettek két termet az iskolában, illetve lefestették a Rákóczi úton lévő régi nyomós kutat és korlátját. A Nyugdíjas Egyesület és az Önkormányzat nyertes pályázatának és több mint száz közösségért tenni is hajlandó önkéntesnek köszönhetően megújult a Gosztonyi kert. Fákat ültettünk, padok, szalonnasütő, játszótér, pagoda, színpad készült. A kert átadásával összekötött Galgagyörki Piknik kiválóan sikerült. Reméljük, hogy újabb közösségi terünkre az is vigyázni fog, aki nem tudott eljönni munkát végezni a létrehozásánál. Több hónapos egyeztetések, hosszas utánjárás eredményeképp, létrejött egy Közútkezelő- Önkormányzat konzorcium, amely végre meg tudta oldani a posta előtti, évtizedek óta igen csak balesetveszélyes útszakasz újraaszfaltozását. A munka finanszírozásában, az aszfaltozó gép bérlésére az Önkormányzat Ft+ÁFA-t fizetett. Ennek köszönhetően nem kézzel terítették el az aszfaltot, így reményeink szerint az útszakasz tartósan ilyen jó marad. Új köztéri bútorok, padok a kettős kereszthez, és új kukák kerültek, kerülnek kihelyezésre a falu több pontján. Reméljük, hogy a köztéri szemeteseket mindenki rendeltetésszerűen fogja használni, és azok, akiknek most könnyebb az árokparton eldobni a szemetet hazafelé menve, azok is rájönnek arra, jobb tisztaságban élni, mint szemétdombon kukorékolni. Önkormányzati és közösségi munkával a Kállói úton vízelvezetők kerültek megépítésre, reméljük, hogy ezen túl a nagy esők után a víz az árokban fog folyni és nem az úton. Az Önkormányzat által vásárolt anyaggal és közösségi munkával a Tahy kastély udvarában járda készült, illetve a Művelődési ház hátsó bejáratánál lévő töredezett betonos terasz helyére is térkő került. Mindeközben a mezőgazdasági projektjeink is haladtak, a zöldségeskertből folyamatosan kerül friss zöldség a konyhára, a burgonyaföldjeinkről pedig reményeink szerint 2-3 hónapra elegendő krumpli fog szintén a konyhára kerülni. A munkákban segítséget nyújtóknak köszönet, a szurkolóktól pedig csak annyit kérünk, ők is segítsenek megóvni a közös pénzből, közös munkával elkészült dolgainkat. Galgagyörk Önkormányzat

2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÉVI TESTÜLETI ÜLÉSEK HATÁROZATAI JÚNIUS /2013. (VI.18.) Óvodai közoktatási megállapodást megszüntető megállapodás JÚNIUS /2013. (VI.27.) Ügyrendi Bizottságba tagok választása 53/2013. (VI.27.) Óvodavezető kinevezése 54/2013. (VI.27.) Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv 55/2013. (VI.27.) Dunakanyar Többcélú Önk. Kistérségi Társulás Társulási Meg. módosítása 56/2013. (VI.27.) Dunakanyar Többcélú Önk. Kistérségi Társulásba delegálás 57/2013. (VI.27.) Ellátási szerződés aláírására felhatalmazás (Gyermekjóléti Szolgáltató) 58/2013. (VI.27.) Galgagyörk Ifjúságáért Alapítvány támogatása 59/2013. (VI.27.) Galgagyörk településnév használatához való hozzájárulás 60/2013. (VI.27.) Udvarhelyi-Karcag Gergely angoltanár lakbérének támogatása 61/2013. (VI.27.) Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet Alapítványának támogatása AUGUSZTUS /2013. (VIII.01.) Galgagyörki Helyi Esélyegyenlőségi Program 63/2013. (VIII.01.) Jelentés az 1-61/2013. számú határozatok végrehajtásáról 64/2013. (VIII.01.) Sportegyesület támogatása Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.02.) Kt. számú rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (KIVONAT) Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvény 8. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről az alábbi rendeletet alkotja: A közterület rendjének, köztisztaságának megsértése 2. (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművekkel rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használ, azon parkol üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol, az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok (hordalék, hulladék) eltávolításáról nem gondoskodik, hirdetményeket, reklámtáblákat, kirakatszekrényeket rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló berendezések kivételével- engedély nélkül elhelyez illetve engedéllyel kihelyezett plakátot, hirdetményt a rendezvényt követő 48 órán belül nem távolít el, közhasználatra szolgáló sétányon, játszótéren, parkban, ligetben, vagy egyéb zöldterületen a növényzetet elpusztítja, megcsonkítja, a padokat, illetőleg egyéb felszerelési tárgyakat megrongál, közterületi utca névtáblát jogosulatlanul eltávolít,

3 közterületi utca névtáblát beszennyez, eltakar, vagy tájékoztató jellegét bármely más módon megszünteti, házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kötelezettségét megszegi vagy házszámtáblát beszennyez, eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti. (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról nem gondoskodik, a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlana előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a füvet nem ápolja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le, a havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja, a hó eltakarításról, síkosság mentesítésről nem gondoskodik, télidőben a járdaszakaszon a gyalogos forgalmat nem biztosítja, a közterületet szennyezi, valamint a keletkezett szennyezést nem szünteti meg, a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) között lévő közterületi zöldfelületet nem gondozza, a gyepfelületet rendszeresen nem nyírja, ingatlanát (beleérve: ingatlan előtti közterület, az ingatlan udvarát, kertjét) nem gondozza, tisztítja, tartja rendben folyamatosan, a gyomnövényeket nem írtja, közterületen gépjárművet mos, közterületen gépjárművet, lakókocsit, utánfutót, pótkocsit, kamionhoz tartozó vontatmányt, munkagépet és ehhez tartozó munkaeszközöket tárol, közterületről nem takarítja el a felügyelete/tulajdona alatt álló eb okozta szennyeződést, közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat beszennyez, parkosított (beleértve a füvesített, növényzettel ellátott közterületet, a murvásított és nem parkolás céljára kijelölt közterületet, szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti szigetet) és füves területeket rendeltetésellenesen használ, azokat parkolás céljára használja. a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül földút, vagy stabilizált földút területén építési törmeléket helyez el, a földút, vagy stabilizált földút területének locsolásával a földút állagát rongálja, járhatóságát veszélyezteti, művelés alá vonja. (3) Gondoskodni kell az építkezési terület és az építési munkálatokkal beszennyezett környék takarításáról, az építkezés befejezését követően az eredeti állapot helyreállításáról. (4) Építési, bontási, tatarozási munkák, ezekhez kapcsolódó anyag- vagy hulladéktárolás, közműépítéssel kapcsolatos tevékenység végzése során gondoskodni kell arról, hogy a közterület vagy más ingatlan ne szennyeződjön porral vagy egyéb anyaggal. (5) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a közterületek használatáról szóló 7/2008. (VII.02.) önkormányzati rendeletben foglaltakat megsérti. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos magatartások 4. (1) A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki szemetet felhalmoz, szemetét más ingatlanán helyezi el, szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik, a tóba, holtágakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi, a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik,

4 nyílt téren szemetet éget, kazánban, kályhában gumi, műanyag, műanyagpalack, egyéb veszélyes hulladék égetését végzi, (2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 10/2003. (X.01.) önkormányzati rendeletben foglaltakat megsérti. Állattartással kapcsolatos magatartások 5. (1) Állattartással összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki nem gondoskodik állatai megfelelő tartásáról, takarmányozásáról, gondozásáról, a trágya, trágyalé gyűjtésére, tárolására vonatkozó előírásokat nem tartja meg, az általa tartott állatot bármilyen ok miatt kiteszi, elhagyja, szabadon engedi. kutyát póráz, harapós kutyát póráz és szájkosár nélkül közterületre enged, illetőleg kóborolni hagyja, harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház, lakás bejáratán a harapós kutyára megfelelő figyelmeztető táblát, állattartó építményt, trágyatároló műtárgyat nem az állattartásról szóló jogszabályokban meghatározott védőtávolságok betartásával létesít. (2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a helyi állattartás szabályairól szóló 7/2005. (IX.29.) önkormányzati rendeletben foglaltakat megsérti. Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos magatartások 6. Zaj-és rezgésvédelemmel összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a községben zajjal járó építési, bontási tevékenységet hétköznap és 6.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon végez, kivéve a közművek meghibásodásának javításából adódó munkálatok; a községben az ingatlanon zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet hétköznap és 6.00 óra között, szombaton 14 órától, vasárnap és ünnepnapon végez, lakásán kívül rádió- és televízió közvetítést munkanapon és 6.00 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon és 9.00 óra között végez, a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres mérési kötelezettségének nem tesz eleget, a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét túllépi. Kerti hulladék égetésével kapcsolatos magatartások 7. A kerti hulladék égetésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki nem a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 10/2003. (X.01.) Kt. számú önkormányzati rendelet 30.. (6) bekezdésében meghatározottak szerinti időpontban és módon végzi a kerti hulladék égetését b) kerti hulladéknak nem minősülő hulladékot éget. III. fejezet Jogkövetkezmények és eljárási szabályok 8. (1) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

5 (2) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. 9. (1) A bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a tiltott, a közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére, a közrend védelmére és a közterületek rendjének biztosítására. A bírság kiszabásánál súlyosító körülményként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendelet szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották. (2) Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható. Eljárási szabályok 10. (1) A rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (2) A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell. (3) A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni. (4) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. (5) Az eljárás lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 11. (1) Ez a rendelet szeptember 01-jén lép hatályba. Galgagyörk, augusztus hónap 01. Matejcsok Zsolt polgármester Szabados Adrienn jegyző AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRŐL Az elmúlt héten sokan kézhezvették az étkezési térítési díj befizetésének elmulasztása miatt írt felszólító levelemet. Felhívom a tisztelt Szülők figyelmét, hogy nem ez az első felszólító levél, sok esetben részletfizetést is engedélyeztünk, de aki ennek ellenére nem fizet, el fogom indítani a munkabérből, egyéb járandóságból történő levonást. Felhívom továbbá a Szülők figyelmét a következőkre: - ingyenes étkezésre az iskolában-óvodában az jogosult, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény van megállapítva a kedvezmény kérelemre indul, nem a hivatal hívja fel a tisztelt Szülő figyelmét arra, hogy lejárt a kedvezménye, vagy nyújtson be kérelmet a jogosultság egy évre kerül megállapításra, így mindenki saját maga figyelje, hogy mikor jár le, és a lejárat előtt akár 3 hónappal is lehet ismét kérelmet benyújtani - 50 %-os kedvezményre jogosult alanyi jogon a 3 gyermekkel rendelkező, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelő szülő Az étkező gyermek hiányzását minden esetben le kell jelenteni 9.00 óráig a konyha felé az számú telefonszámon. Aki ezt elmulasztja, hiába jogosult kedvezményekre, a hivatal ki fogja számlázni a napi étkezési térítési díjat. Szabados Adrienn jegyző

6 FALUNK ÉLETÉBŐL MEGÚJULT KERT A SZÍNFALAK MÖGÖTT 2012 őszén Matejcsok Zsolt polgármester úr megkeresett minket (Budai Anikó, Fristáczki Kinga, Legéndi Barbara) egy nagyszerű lehetőséggel, lenne-e kedvünk önkéntesként részt venni egy pályázat megírásában? Örömmel vállaltuk el ezt a megtisztelő feladatot, hiszen nem csak kreativitásunkat élhettük ki, de egyben részesei lehettünk a mindenki által jól ismert, mégis elhanyagolt Gosztonyi kert megújításában. Az I. forduló akadályain sikeresen túllépve, Őseink kertje, gyermekeink jövője című pályázatunk tovább lépett a II. fordulóba, mely 2012 decemberében Nyemecz J. Mária kitartó munkájával szintén eredményesen zárult. A II. forduló során Pesti Krisztina leendő kertészmérnök segítségével kiválasztásra kerültek a kertben elhelyezett cserjék, gyümölcs- és díszfák. A Nyugdíjas Egyesület jelenlétében megtörtént a kert bejárás, mely során kijelölésre kerültek az ültetendő növények, a tűzrakó, a pagoda, a színpad, a játszótér, a köztéri elemek és a gyümölcsös kert területén történő elhelyezése február hónapban, mindenki nagy örömére, pályázatunk a nyertesek között került kihirdetésre, ennek eredményeképpen már március elején megkezdődhettek a kert felújításával kapcsolatos munkálatok. A július 27-én megrendezésre került kertavató ünnepségig hosszú utat tett meg a falu. Első lépésben sor került az elszáradt fák, bokrok kivágására, gallyazásra, a régi benőtt kerítés lebontására és a szemétégetésre. Ezután a gépi földmunka következett. A gépek eltüntették a talaj egyenetlenségeit, elszállították a gyökerestül kihúzott bokrokat, kiásták a sövények helyét. Ezt követően megtörtént a növények elültetése, mely a falu nagy A megújult Gosztonyi kert részét mozgósította. Végül elkészültek a padok, az asztalok, a játszótér, a színpad és a pagoda. A kemény, fáradságos munkálatokat követően elérkezett a megérdemelt jutalom, a kert ünnepélyes birtokba vétele. Ennek alkalmából egy családias, hangulatos eseményt szerettünk volna létrehozni, mely napra főző- és névadó versenyt hirdettünk meg. Nagyon örültünk, hogy mindkét versenyen ilyen nagyszámban neveztek. A névadó versenyre frappánsabbnál frappánsabb ötletek érkeztek, a főzőverseny ételkölteményei után a zsűri tagjai megnyalták mind a tíz ujjukat. A névadó verseny győztes ötletei: Tűzrakó és pagoda: Búfelejtő Adámi Jánosné Színpad: Sürgő Forgó Nagyszínpad Legéndi Barbara Gyümölcsös: Ágas Bogas Gyümölcsös - Fristáczki János Játszótér: Manó Birodalom Várszegi Csenge (A nyertesek egy-egy ajándékcsomagban részesültek.)

7 Mi rotyog a bográcsban? főzőversenyen 3 kategóriában indulhattak a lelkes szakácsok. A csapatok az előre kijelölt tűzrakó területeken foglalhatták el helyüket. A 3 kategória első helyezetteit díjaztuk, a nyeremény egy Ft értékű utalvány az Aredo étterem és kávézóba. Az első helyezetteket és a névadó verseny győzteseit egy 5 tagú zsűri választotta ki: Jobbágy Lukács, Juhászné Kovács Mónika, Kossuth Mária, Lukács Jánosné, Mayer Lilla. Munkájukat ezúton is köszönjük. Főzőversenyre Nevezett csapatok: Paprikás Krumpli: Mohácsi Bandita (Mohácsi András) Konyha Boszorkányai (Dávid Edit) Lázadók (Tedás Attila) C + C (Czeba László) Álló Kések (Matejcsok Zsolt) Legalább Asszonykórus (Lőrik László) Mókus Örs (Adámi József) Lecsó: Györki Kentaurok (Plesz György) BB Brigád (Budai József) Ötye Klub (Hidvégi Mihályné) Desszert: Lázadók (Tedás Attila) Legalább Asszonykórus (Lőrik László) Álló Kések (Matejcsok Zsolt) Liget Csapat (Valent Lászlóné) A főzőverseny egyik győztes csapata A nyertes csapatok és nyertes ételeik receptjei: Lecsó Ötye Klub (Hidvégi Mihályné) Desszert Álló Kések (Matejcsok Zsolt) Paprikás Krumpli Legalább Asszonykórus (Lőrik László) Csülkös paprikás krumpli: Hozzávalók fő részére: 3kg csontozott csülök 5 fej hagyma 4kg krumpli 20dkg zsír 2db paradicsom 2 db zöldpaprika 1 fej fokhagyma ízlés szerint paprika, só, bors, ételízesítő, darál köménymag Készülnek a versenyművek A húst falatnyi darabokra vágjuk. Ne szedjük le a kövérjét. A hagymát finomra, a paprikát, a meghámozott paradicsomot apróra vágjuk. Ezután zsíron megdinszteljük a hagymát, rátesszük a paprikát, paradicsomot, együtt pároljuk. Ha már jó pépes, meghintjük pirospaprikával. Belekeverjük a húst. Felöntjük annyi vízzel, hogy bőven ellepje. Teszünk még bele fokhagymát, darált köménymagot. Megsózzuk, borsozzuk és készre pároljuk. Ha a víz elfogyna, pótolni kell. A krumplit beletesszük a kész pörköltbe. Ismét sózzuk. Ha nagyon sűrű tehetünk alá vizet.

8 Lecsó: Hozzávalók 10 személyre: 1 kg hagyma 1,5 kg paradicsom 3 kg paprika 20 dkg füstölt szalonna 80 dkg kolbász Ízlés szerint só, cukor, csípős piros arany, bors Az apróra vágott szalonnát megpirítjuk, a szalonna zsírjába beletesszük a hagymát és üvegesre sütjük, majd hozzáadjuk a felcsíkozott paprikát, hagyjuk összeesni, utána hozzátesszük a felvágott paradicsomokat és végül a felkarikázott kolbászt. Ízlés szerint sózzuk, cukrozzuk, borsozzuk és teszünk bele csípős piros arany paprikát. Desszert - Szirnyiki Hozzávalók: 750 g félzsíros tehéntúró 6 evőkanál étolaj 12 evőkanál sárgabaracklekvár, rozmaring 3 darab tojás 6 csapott evőkanál liszt citromhéj és ha van kardamon só A főzőverseny további résztvevői A túrót a tojással egy tálban jól elkeverjük, hozzáadunk egy citrom reszelt héját és a mozsárban megtört kardamon magból egy csipetnyit, kevéske sót teszünk bele és annyi lisztet, hogy nem túl kemény golyókat tudjunk formálni belőle. A bekeverés után tanácsos rövid időre a hűtőbe tenni a masszát, mert így könnyebben tudunk dolgozni vele. Közben a baracklekvárt a rozmaring ággal összefőzzük, kihűlés után a rozmaringot kivesszük a lekvárból. A golyókat a sütéshez egy- másfél centi vastag korongokká lapítjuk (vizes kézzel könnyebb J), és kevés forró olajon mindkét oldalukat arany barnára sütjük. Baracklekvárral tálaljuk - mi megszórtuk egy kis porcukorral is. A nap folyamán nemcsak a felnőttek, hanem a kicsik is találhattak maguknak elfoglaltságot, külön az erre a napra készített játékok biztosították a vidám hangulatot. Az új színpad a Harangvirág Citerazenekar műsorával került felavatásra. A programok végeztével az esti órákban megkezdődhetett a kertavató mulatság Bálint Ferenc közreműködésével. Örömünkre szolgált, hogy ilyen sokan részt vettek családok, barátok és együtt ünnepelhettük a kert új külsőbe öltözését. Ezúton szeretnénk megköszönni a Nyugdíjas Egyesületnek, Galgagyörk Község Önkormányzatának, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Sportegyesületnek, a Hagyományőrző Egyesületnek, a vállalkozóknak és mindenegyes Önkéntesnek aki hozzájárult a kert megújulásához.

9 Jó érzés volt látni, hogy ennyi ember szívén viseli a falu sorsát és közös összefogással ilyen nagyszerű eredményt tudunk elérni. Reméljük, hogy a kert sok-sok éven át díszítheti falunk középpontját, és rengeteg közös élményt biztosít nekünk! Legéndi Barbara, Fristáczki Kinga A falu aprónépe is otthonra lelt a megújult Gosztonyi kertben MEGHÍVÓ Nemzeti ünnepünk alkalmából, tisztelettel meghívjuk Önöket augusztus 20-n, kedden, 14:00-kor Galgagyörkön, a katolikus kápolna kertjében tartandó Szent István napi ünnepségre. Az ünnepségen beszédet mond Jankovich Mihály alpolgármester úr. Galgagyörk Önkormányzat

10 Változik a falu, ahogy mi is (pályázati felhívás) A galgagyörki Önkormányzat fotópályázatot ír ki 2013-ban. Pályázni, Galgagyörkön készült képekkel lehet. Egy pályázati munkának két fotót kell tartalmaznia. A pályázati munkában lévő képek hasonló beállításban, de eltérő időben kell, hogy készüljenek Galgagyörkön. A pályamunkának azt kell bemutatnia, hogy az idő múlásával mennyit változott a falunk. Vagyis időben minél nagyobb különbséggel készült képeket várunk. Mivel a múltban még nem készülhettek digitális képek, ezért a múltbeli kép régebbi papíralapú képről készült, szkennelt, újrafényképezett másolat lehet. A képek, épületeket, tájat vagy embereket is ábrázolhatnak. Az összeszerkesztett képekből digitális JPEG formátummal lehet pályázni. A fájl mérete képenként, maximum 3 MB lehet. A fotókat ben kérjük eljuttatni a következő címre: Egy pályázó maximum 3 pályázati képet (természetesen párban tehát a most készült kép és a múltbeli kép) nyújthat be. Az ben kérjük megadni a pályázó nevét, címét, és a fotók címét. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 1., 24:00 A szakértő zsűri a legjobb fotómontázsok alkotóit a szeptember 21-n tartandó Őszköszöntő Faluünnepen az alábbiakkal díjazza. 1. díj 1 db 7 -s, 8 GB-s androidos Tablet PC 2. díj 1 db kártyafüggetlen mobiltelefon 3. díj Ft értékű Média Markt vásárlási utalvány A pályázó a fotók elküldésével elismeri, hogy a beküldött fotó a saját munkája. Pályázni csak olyan fotókkal lehet, amely más személy szerzői jogát nem sérti. Megengedett a képek orientációjának megváltoztatása, a teljes képet érintő színkorrekció, a kép kontrasztjának, élességének változtatása, színes kép fekete-fehérré alakítása. A résztvevő a pályázati anyag elküldésével elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy képeit a szervezők térítésmentesen használják, illetve kiállításon bemutassák. Köszönet az ötletadóknak: Nemecz Attilának és Nemecz Ádámnak. Jó képkeresést a padlásokon, jó fotózást kívánunk! Galgagyörk Önkormányzat

11 MEGHÍVÓ Őszköszöntő Falunap Tisztelt Hölgyeim/Uraim! Szeptember én Őszköszöntő Falunap kerül megrendezésre a Tahy Kastély Udvarán, melyre rengeteg szórakoztató programot szervezünk, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az esemény folyamán lesznek népi műsorok, könnyűzenei előadás, sztár vendég, Tűz-Show a nap befejezése pedig bállal zárul. Gyerekeknek lesz óriás csúszda, arcfestés, henna és lufi hajtogatás. Vasárnap délelőtt fúvószenekari koncert ébreszti a falut. Szeretettel Várunk Minden Kedves érdeklődőt és Szórakozni Vágyót! HÍREK az ISKOLÁBÓL Változik a tankönyvvásárlás rendje Tisztelt Szülők! Az országos sajtóból is tapasztalhatták, hogy a tankönyv beszerzésnek új módja van. Még a tanév alatt megállapítottuk a kedvezményre való jogosultságokat. Egy központi rendszeren keresztül kiállításra kerültek a megrendelő listák, melyet tanulónként kellett kiállítanunk. A szülők aláírásukkal igazolták a megrendelést és az összeg tudomásul vételét, vagy ahogy két szülő tette, az azóta kapott kedvezményre való jogosultság alapján reklamált. Nekik módosítottuk a megrendelést. A központi rendszerben lezártuk az igénylést és ennek alapján a nyáron a lakcímre egyénileg kaptak értesítést a szülők a fizetés módjáról. Kérem, hogy mindenki őrizze meg a fizetési bizonylatot, mert ez alapján oszthatjuk ki augusztusban az iskolába központilag kiszállított könyveket. A leírtakból tapasztalhatták, hogy nem a megszokott módon az iskola szedi be a tankönyvárát. Kérem, hogy a tankönyv átvételéhez minden szülő mutassa be a fizetési bizonylatot, különben nem adhatjuk át a tankönyvet. A tankönyveket a tanévnyitó után az osztálytermekben osztjuk ki. Mindez az első osztályosokra nem vonatkozik, ők ingyen kapják meg tankönyveiket, szociális helyzetüktől függetlenül. Magyarné Braunsteiner Márta iskolaigazgató Tanévnyitó ünnepség szeptember 1-én, 17 órakor lesz a Galgagyörki Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Valószínű sokaknak feltűnt a névváltozás, melynek oka, hogy ismét önálló lesz a következő tanévtől iskolánk. Tájékoztatom a tisztelt szülőket, akiknek gyermekük a Pest Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Bp., VII. kerület Dohány utca) véleménye alapján fejlesztést kap, hogy augusztus 26-án kapott az iskola felülvizsgálati időpontot. Kérem, hogy az érintett szülők és gyermekek tegyék szabaddá ezt a napot a programjukban, mert a megjelenés kötelező. A vizsgálat nélkül nem áll módomban tantárgyi felmentéseket kiadni. Ez a dátum azokra vonatkozik, akik a 2012/13 tanévben már szakértői véleményben foglaltak alapján tanultak. MBM

12 A nyári vakáció eseményeiből Zánka Egy újabb tanév vége. Újabb bizonyítványosztás. Újabb jutalomkönyvek. Újabb könnyes búcsúzás a Gárdonyi Géza Általános Iskolától majd három hónapra. Van viszont a felvonult diáktömeg között, akinek mindez csak a kezdet. Kezdet egy kalandhoz, amiben vagy már részt vettek egyszer, vagy hallomásból, képekből tudják, mit is jelent: Erzsébet Tábor. A 30 gyermek közül, aki idén négy pedagógus kíséretében utazhatott Zánka Fürdőre, sokan már veterán Erzsébetesek. Ők már tudják, mit jelent ez a tábor. Tudják, mit várhatnak tőle: sok-sok idegen arcot, barátságokat, ártatlan szerelmeket, versengést és szabadságot. Szabadságot Galgagyörk fogságából. Kihagytam volna valamit? Természetesen Hiszen mindezen jók eltörpülnek a magyar tenger, a Balaton hallatán. Idén az utazás sokkal gördülékenyebben sikerült, mint tavaly, Balatonberénybe menet. Busz vitte a társaságot Budapestig, ahonnan a legnagyobb, már-már nyugati kényelemben utazhattunk pár órát a klimatizált IC-n. A feketelevest - mert hisz az ennyi jó után azért jár- a megérkezés után szervírozták. Csak úgy, mint tavaly, idén is egy igazán hosszú séta elé néztünk a nehéz pakkokkal, mire elértük a tábor területét, ami első ránézésre nem igazán tűnt tábornak Györki táborozók Zánkán, 2013 nyarán Ez nem békaügetés Tűnt inkább egy luxus motelnek, mintsem egyszeri tábornak. Mi, pedagógusok, Zánkai emlékeinkbe merülve, elhűlve láttuk, hogy ez a Zánka már nem a szocialista idők nyári tábora. Az épületek, a környezet masszív rekultiváción esett keresztül. A szobák, ágyasok, mindmind a tökéletességig felújítva. Minden helyiséghez két zuhanyzó és mosdó tartozott, így gyermekeink gyorsan búcsút inthettek az idegenek előtt történő zuhanyzás rémképének. A szobabeosztást örömujjongás kísérte. Próbáltuk a gyerekeket barátság - kötődés alapon elosztani, így mindenki olyan szobatársat kapott, akivel nem okozott gondot a majd egy hetes együttélés. Hat nap, öt éjszaka. Ezt kellett megtölteni programokkal ez volt a vállalása legalábbis a szervezőknek. Mint minden Erzsébet Tábor, ez is az első nap az akklimatizációval, a tábor megismerésével és a hosszú utazás kipihenésével járt. Gyerekeink a délután pihenést annyira komolyan vették és olyan sok energiát gyűjtöttek belőle, hogy néhány ifjonc csak hajnali 4-5 körül hunyta le szemét, nem kis nyomásra részünkről, kísérő tanárokéról. Ahogy végignéztem a tábort, Balatonberény után teljesen más érzés fogott el. Jobban felszerelt, sokkal több játékszer és sportlehetőség. Tulajdonképpen minden adott a tökéletes időtöltéshez. Bár beárnyékolta a napot az a röpke vihar, amit megérkezésünk délutánján a nyakunkba kap-

13 tunk. Nem hiába. A györki diákság még az eget is lezúdítja A második napot így keresztül húzta az egyenlőre makacs rossz idő és az enyhe lehűlés, ám szerdától nem volt menekvés a balatoni halak számára. Reggeli után visszaérkezve gyermekeink törülközőkkel, karúszókkal és labdákkal felfegyverkezve készültek a tó offenzívájára. Csak fél óra után láthatták meg azonban a meghódítani vágyott habokat, lévén a tábortól a Balaton egész pontosan 1,7 km-re volt. A hosszas út alatt elcsigázott bús sereg elemi erővel vetette magát aztán a vízbe. Remélhetőleg, a túlparton nem loccsant ki semennyi az arra járókra. A magyar tenger mindent tud, amit a nagyok. Nem csoda hát, hogy senki sem akart idejekorán a partra vergődni. Órák teltek el úgy, hogy a megbeszélt szabályokat valóban lelkiismeretesen betartva - minden gyermek örömmel töltötte idejét játékkal, szórakozással. Minden programunk azonban az étkezések köré épült, így ha nem akartunk lemaradni a vacsoráról, muszáj volt időben visszaindulni. A több órás vizeskedés meghozta mindenki étvágyát, így aztán a vacsora gyorsan eltűnt az éhes szájakban Mondható ez a hét első napjára. Történt ugyanis, hogy szerda után már annyira tele voltak a gyerekek étellel (és sajnos chipsszel is) reggeli, tízórai, ebéd, vacsora, uzsonna- hogy egyre-másra vitték vissza a teli tányérokat. A csapatmozgásokat rendesen meg kellett szervezni. Zánkán nem kevesebb, mint 4000 gyermek üdült, így az étkeztetési időpontok emiatt váltak igazán fontossá. A táborban a szervezők próbáltak minden napra egy-egy nagyobb rendezvényt a gyerek elé tenni, így lehetősége nyílt a györkieknek részt venni a tábori olimpián, a táborismereti és az azzal párhuzamosan folyó természetismereti versenyen. Utóbbi inkább csak egy szép séta volt némi környezetismereti feladatlap kitöltése mellett. Itt a gyerekeknek lehetősége nyílt arra, hogy olyan védett növények között járhassanak, láthassák őket élőben, amelyeket leginkább csak a tankönyvek oldalain, színes képek formájában van lehetőségük megtekinteni. A program: vetélkedő Na, ez igazán izgalmas! A mozgás mellett a kultúra is helyet kapott Zánkán, hiszen a kisebbeknek zenés- verses előadást szerveztek, a nagyobbak pedig a drogok visszataszító világát ismerhették meg, ám mivel utóbbihoz hasonlatos rendezvény már volt iskolai keretek között, nem aratott osztatlan sikert a jelenlét terén a program. Az Erzsébet vetélkedőre csak néhány tanuló jelentkezett. Fiúk lányok vegyesen. Mindenkinek megvolt a saját feladata, így a lányok Erzsébet kori frizurát készítettek, míg a fiúk koronát varázsoltak némi kartonpapír, gyöngyök és ragasztó segítségével. Az elméleti része a vetélkedőnek jó hangulatban telt és a csapatból mindenki hozzáadta tudását. A dobogós hely mondhatni zsebben volt, lévén, hogy csak három csapat indult el a versenyen. A lényeg, hogy akik ott voltak, azok élvezték és azt is fontos megemlítenem, hogy egymás eredményét is tisztelni tudták. Ment tehát a taps egymás koronái és hajkölteményei láttán. Egyik este a szervezőgárda fiataljai közül ketten koncertet adtak, és bár nem minden dal szólt az ott lévő gyerekeknek, mégis osztatlan sikert arattak azzal, hogy lehetőség szerint ismert és populáris dalokat gitároztak és énekeltek el. Még mi, kísérő tanárok is odarajzottunk, mert hisz a Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás (Nagy Feró), a mi fiatalságunk emlékei nem múlnak el és nem törlődnek ki olyan egyszerűen.

14 A tábori olimpia mellett rendeztek még egy kisebb, mini vetélkedőt is, ami nem aratott akkora sikert, lévén hogy már közeledett a hétvége, a búcsúzás ideje és mindenki próbált még egyszer, újra a Balatonba menni, mintsem a hat pályából álló verseny elé nézzen. A györkiek közül két csapat indult, a kicsik az én, a nagyok Márta tanárnő vezetésével.egyáltalán nem okoltam őket, amikor kérdésemre, miszerint Eddig megvan két pálya teljes pontszámmal Ki szeretné folytatni a maradék néggyel? a válasz 13 gyermekszájból az volt, hogy Én nem!. Megértettem Olyan sok csapat, olyan sok gyermek volt ott lenn a parton, hogy egy-egy versenyszámhoz félórákkal előre be kellett jelentkezni és aztán ott várni, ami érthető módon nem volt a gyerekek ínyére. A hevenyészett Ki mit tud? egy remek lehetőség lehetett volna a gyerekek számára, hogy megmutathassák magukat. Ennek ellenére a szervezés hiányosságai miatt az egész program vakvágányra futott. Elsős, harmadikos és negyedikes (másodikos, negyedikes, ötödikes az új tanévben) lányaink egy remek koreográfiát állítottak össze egy fél délelőtt alatt, amit bátran elő is adtak. Mellettük sok más, értékes performansz szemtanúi lehettünk, a szervezők azonban teljességében lemondtak a programról. Jelentette ez azt, hogy még csak említésre sem méltatták a záró napon azokat a bátor gyerekeket, akik ki mertek állni a nézőközönség elé és ügyetlenül, vagy tökéletes előadással, de végigcsinálták azt, amit vállaltak. Aki nem lép egyszerre, az is kap rétest estére Feszült figyelem Lefelé ereszkedik a zászló Véget ért ismét egy hét, ismét egy tábor. Az idei valahogy rövidebbnek tűnt, mint a tavalyi. Nem célom az összehasonlítás ebben az esetben, de nem tudok elmenni amellett a tény mellett, hogy a szállás oldalon Zánka, a program oldalon Balatonberény nyert. Igaz, hogy Berényben a versenyek, vetélkedők nagy részét a három györki pedagógus találta ki, hirdette meg és vezette le, mégis tartalmasabbnak éreztem a tavalyi egy hetet. Már vár a vonat valahol Késik persze Aztán befut és hazarepít. Az utazás úgy telik el, ahogy az egész hét. Egy szempillantás alatt. A többség alszik, vagy szendereg. A veteránok rutinosan igazítják el a kicsiket, veszik le táskáikat. Kissé morbid hangulatban konstatálom, hogy némelyikük táskája saját magánál is nagyobb Aztán hirtelen Galgagyörk a helységnév táblán. Szülők hada. Idén köszönömök is Mi, pedagógusok is köszönjük. Ahogy pont egy évvel ezelőtt megfogalmaztam: Köszönöm, hogy elengedték gyermekeiket erre a nagy kalandra, hogy világot lássanak. Ami rossz volt is, azt a szép emlékek nagyobb hányada gyorsan elfeledteti. Épp ezért, Nagy Bandó Andrást idézve: Jövőre, veletek, ugyanitt. Vagy bárhol, a Balatonnál. (Udvarhelyi-Karcag Gergely tanár úr kissé szubjektív beszámolója a évi zánkai Erzsébet Táborról)

15 Az Erzsébet tábor (Zánka) költségei: A tábor utolsó napján kézhez kaptam a tábor ellátási költségeiről kapott számlát. A napi hatszori étkezés és szállás 34 főre Ft-ba került. Ebből a fejenként kb Ft-ból a gyerekek családi háttértől függően 2000 vagy Ft-ot, a tanárok 2000 Ft-ot fizettek. (Az összegeket az állam határozta meg) A Galgagyörki Roma Nemzetiségi Önkormányzat a közösség gyerekeinek ezt az összeget is kifizette, illetve 2000 Ft-ot adott gyermekenként. A táborba kedvezményes áron, külön busszal utaztunk a Déli pályaudvarig, ahol InterCityre szálltunk és azzal a táborig átszállás nélkül utaztunk. A közel Ft-os útiköltséghez támogatást kaptunk Galgagyörk Önkormányzatától a Galgagyörk Ifjúságáért Alapítványon keresztül, a Galgagyörki Német Nemzetiségi Önkormányzattól, valamint magánszemélyként Jankovich Mihály alpolgár mester úr tól. A szülők 2500 Ft-ot fizettek a fennmaradó költségekre. A gyermekek, valamint a szülők nevében is köszönöm a támogatást. Elmondhatom, hogy idén mind a 30 galgagyörki tanuló példamutatóan viselkedett, amit a táborvezetőség is észrevett és megdicsérték a csoportunkat. Köszönöm kollegáimnak: Fehér Jánosnénak, Zemenné Palecska Erikának és Udvarhelyi-Karczag Gergelynek, ahogy a táborozó gyerekeknek is, hogy Galgagyörk jó hírét erősítették. MBM Megnyitottuk Diszkont Vegyesboltunkat, Galgagyörk, Falujárók út 7. szám alatt - az Óvoda kert mellett. Kínálatunk: HIRDETÉS Pékáru Tejtermék Hentesáru Fagyasztott áru, jégkrém Hűtött italok Zöldség, gyümölcs Vegyi áru Kávékülönlegességek elvitelre (Latte Machiato, Melange, Marocchino, Jegeskávé, Jegeskávé vaníliafagylalttal) Szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat! FELHÍVÁS A Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálat nevében értesítem a lakosságot, hogy minden pénteken, és között lehet ruhákat válogatni a Polgármesteri Hivatalban. Cserovszkyné Szokol Noémi

16 A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és nyelvoktatásunk Bátran elmondhatom, hogy Galgagyörkön nagyon jó kapcsolatunk van a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal. Az elmúlt tanítási évben hogy csak pár színteret említsek- anyagilag támogatták nyelvkönyvek vásárlását, a Szlovák nyelvvizsga versenyt, a Gárdonyi hét Nemzetiségi Napját vagy a Spievanky- Szlovák énekversenyen való részvételt. Évek óta leveszik a nyelvvizsga díj terhének felét a nyelvvizsgára készülő gyermekek szüleinek válláról. Több pályázatot adtunk be az Önkormányzat neve alatt, mivel elég bonyolulttá vált iskolánknak pályázni az állami fenntartásba való vétel miatt. Így juthattak el tanulóink az Učme sa hravo!- Tanuljunk játszva! többhetes nyelvi versenyünk jutalomútjára Esztergomba és Štúrovoba (Párkányba). Problémáinkat mindig elsőrangúnak vette az Önkormányzat és a leggyorsabban próbálta azokat megoldani, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani! Őszre két nagyobb projektünk is van, ami már kinövi határainkat - átnyúl Szlovákiába, de ezekről majd ősszel tájékoztatjuk az olvasókat. Zemenné Palecska Erika Nyelvi munkaközösség vezető Jutalomtáborozás Szlovákiában Immár hagyományosan az Országos Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat meghívásából két diák nyáron, két diák pedig tavasszal vesz részt egyhetes táborban Szlovákiában. Tavasszal Turai Krisztina és Madarász Éva 7. osztályos tanulók, nyáron Gyürky Viktória és Boros Eszter Anna, leendő hetedikesek vettek részt a jutalomtáborban. Gyürky Viktória a következő beszámolót írta: A Keleti Pályaudvarról 10 órakor indultunk el busszal. A busz tágas és kényelmes volt. Az út kb. 5 órás volt, egy 45 perces pihenővel. A hotel épülete szép, gondozott volt. Miután megérkeztünk, megkaptuk a szobáinkat. Voltak 2, 3, és egy 5 ágyas szoba is. A kipakolás után lementünk enni, aztán fogadtak minket. Négyen kalauzoltak végig minket, a következő napokban Szlovákia látványosságain. Iveta, Hanka, Gyuri és Marek. Ők csak szlovákul beszéltek, így néha a kísérő tanár nénik fordították le a mondandójukat. Elmondták nekünk, hogy mi fog ránk várni a holnapi napon, és előadtak egy rövid köszöntő műsort. Délután játékos feladatok vártak ránk, a közeli réten, ezekért pontokat kaptunk. Ezeket a pontokat be lehetett váltani a tábori pénzre. Második nap reggeli után lementünk a faluba, egy múzeumba, ahol levetítettek nekünk egy, a Tátra kialakulásáról szóló filmet. Utána kaptunk egy kis szabad időt a múzeumban. Végignézhettük a kiállított tárgyakat. Az első emelet közepén állt egy nagy makett az egész Tátráról. Itt kitömött állatokat, köveket a Tátra különböző pontjairól, egy megkövesedett dinoszaurusz lábnyomot, a símentők régi felszereléseit és a lélegzetelállító növényvilágot - ezt sajnos, csak képeken csodálhattuk meg. A második emeleten a tátrai emberek gyönyörű népviseleteit mutatták be. Miután a múzeumban végeztünk, kaptunk egy szabad órát, amit a közelben lévő bazársoron, és egy élelmiszerboltban tölthettünk el vásárlással. Ebéd után következett egy fél óra csendes pihenő, majd lementünk a társalgóba naplót írni, illetve rajzolni. Négy csapatra osztottak minket. Kaptunk egy dalszöveget, ez volt a tábori dalunk, amit minden délután elénekeltünk. A harmadik napon reggeli után elmentünk a Csorba tóhoz. Vonattal utaztunk oda, majd felgyalogoltunk az állomástól a tóhoz. Gyönyörű látvány tárult elénk, mikor megláttuk. Leültünk ebédelni. Ebéd után volt egy szórakoztató kvíz, amiért ismét pontokat kapott mindegyik csapat. Utána körbejártuk a tavat, majd kaptunk egy szabad órát, a tó közelében lévő bazársoron. Ezek után visszavonatoztunk a szállásra. Délután naplót írtunk, énekeltünk. Kaptunk egy feladatot. Állítsunk össze a csapatunkkal egy szórakoztató műsort. Az én csapatom énekelt, de volt aki tehetségkutató műsort, gitárral kísért éneket, vagy táncot adott elő. Ezek után tábortűzön sütögettünk. A negyedik nap elmentünk a Bélai cseppkőbarlangba. Egy fél órát utaztunk busszal, majd még egy fél órát kutyagoltunk egy meredek ösvényen, mire megérkeztünk a barlanghoz. Ott padokon ülve vártunk egy kicsit, mire bemehettünk a barlangba. Egy szűk téglafolyosón haladtunk ke-

17 resztül, mire beértünk. Különböző, fantáziadús nevekkel ellátott termeken haladtunk keresztül, ami tele volt gyönyörű cseppkövekkel. Csodálatos volt! Megjegyzem, melegen fel kellett öltözni, mert a kinti 28 fokhoz képes, a barlangban mindössze 8 fok volt. Ebédre vissza is értünk a szállásra. Ebéd után megint kaptunk egy feladatot. Még egy műsort kellett összehozni. Teljes titokban dolgoztunk, a többi csapat nem tudhatott semmit a másik csapat munkájáról. Délután, a műsor előtt voltak játékos feladatok, a melegre való tekintettel mindegyiknek a vízhez volt köze. Utána jól megdobáltak minket vízi bombákkal Mikor összegyűltünk, derült csak ki, hogy mivel készültek a többiek. Volt itt tánc, ének, színjátszás. A zsűrink Hanka, Gyuri és Marek volt, természetesen beöltözve. Iveta volt a műsorvezető. Vacsora után holtfáradtan dőltünk be az ágyunkba. Az ötödik napon volt a Bazár. Délelőtt lehetett jelentkezni mindenféle feladatokra. Volt gyöngyfűzés, bőrékszerkészítés, masszázsszalon, A táborzók, köztük a galgagyörkiek, Gyürky Viktória és Boros Anna Eszter a Csorba-tóban és a környező tájban gyönyörködnek manikűr, sminkstúdió, tetoválás (szigorúan szemceruzával), Teve Taxi (ahol a fiúk vittek a hátukon embereket), fodrászat, portréfestés, és kőfestés. Mindenki az addig megkeresett tábori pénzével fizetett, de vigyázni kellett, mert délután mindenféle dolgokat lehetett venni. A Bazár után elmentünk ebédelni. Majd öszszehívtak minket, és még mindenki kapott plusz tábori pénzt. Ezek után felmentünk az ebédlő mögötti nagy teraszra, és kezdődhetett a vásár. Az első asztalon képeslapok voltak, a másodikon tollak, jegyzetfüzetek, a harmadikon mindenféle ajándéktárgyak, ékszerek, a negyediken pedig mindenféle édesség. Mondanom sem kell, hogy ez fogyott a legjobban. Ezek után befejeztük a bőröndjeink bepakolását, lementünk vacsorázni, majd kezdődött a táncmaraton. Egy órán keresztül táncolnunk kellett, és ki lehetett esni, úgy, hogyha Gyuri, Hanka, Marek, vagy Iveta megérintette a vállunkat, de akár magunktól is ki lehetett szállni. A maraton után kimentünk a szálloda elé és elbúcsúztunk egymástól. A hatodik napon reggel lázasan folyt az cím-, és a telefonszám-csere. Reggeli után kaptunk egy úti csomagot, majd felszálltunk a buszra. A négy kalauzunk szorgalmasan integetett nekünk. Visszafele a buszon vagy csevegtünk, vagy aludtunk. Az út után megérkeztünk a Keleti Pályaudvar elé, és végre megölelhettük szüleinket. Nagyon jó volt ez a tábor, örök élmény marad számomra! Csorba-tó: A Csorba-tó (szlovákul Štrbské pleso) a második legnagyobb tó a Tátra déli oldalán, a Szoliszkó-gerinc délkeleti vége alatti teraszon, a Furkota-és a Malompataki-völgy torkolata között, nem messze a Menguszfalvi-völgy torkolatától, 1346 m tengerszint feletti magasságban. A tó mellett van a Csorbató nevű klimatikus gyógyhely. A település a Tátra körút nyugati, a Fiatalság útja keleti végén és a Tátrai villamosvasút és a Tátracsorbáról (Tatranská Štrba) közlekedő fogaskerekű végállomásánál fekszik. Nevét az alatta fekvő Csorba faluról kapta, amelynek határában fekszik ban Miroslav Slavík javasolta, hogy nevezzék át Slovenské pleso-nak, azaz Szlovák-tónak, de javaslata nem talált visszhangra. (Forrás: Wikipédia)

18 Iskolánk jeles tanulói A 2012/2013-as tanévben 100, illetve 200 db ötös érdemjegyet összegyűjtött tanulók névsora: március 31-ig 100 db ötös: 8. osztály: Garaba Diána 7. osztály: Juhász Dalma Madarász Éva Turai Krisztina 6. osztály: Boros Eszter Garaba Réka Gyürky Viktória Lukács Márk Oláh Csaba 5. osztály: Baradlai Viktória Mohácsi Panna Szuhánszki Ádám Varga Vilmos tanév végéig 100 db ötös: 8. osztály: Csitári Dorina Kerti Virág 6. osztály: Juhász Gábor Mecseki Vivien 4. osztály: Boros Jázmin Lukács Kinga Madarász Viktor Papp Renáta Skuczi Botond Strihovanyecz Csenge 3. osztály: Kaliczka Patrik Komáromi Bálint Sóti Lívia Zemen Bálint 2. osztály: Bak Martin Bartos Brigitta Berki Liliána Boros Pálma Horváth Dorina Juhász Bálint Pikács Evelin tanév végéig 100 db ötös: 7. osztály: Juhász Dalma Madarász Éva Turai Krisztina 6. osztály: Boros Eszter Garaba Réka Gyürky Viktória 5. osztály: Baradlai Viktória Kovács Fanni Tanév végéig 200 db ötös: 5. osztály: Baradlai Viktória 6. osztály: Boros Eszter Gyürky Viktória Garaba Réka 7. osztály: Juhász Dalma Madaras Éva Turai Krisztina A 2012/2013-as tanévben jeles és kitűnő tanulók névsora: Jeles tanulók: 6. osztály: Garaba Réka Oláh Csaba 5. osztály: Varga Vilmos 4. osztály: Papp Renáta 3. osztály: Kaliczka Patrik Komáromi Bálint Zemen Bálint 2. osztály: Juhász Bálint Pikács Evelin Kitűnő tanulók: 7. osztály: Juhász Dalma Madarász Éva Turai Krisztina 6. osztály: Boros Eszter Gyürky Viktória 5. osztály: Baradlai Viktória Szuhánszki Ádám 4. osztály: Boros Jázmin Lukács Kinga Madarász Viktor Skuczi Botond Strihovanecz Csenge 3. osztály: Kereskényi Rómeó Sóti Lívia 2. osztály: Bak Martin Bartos Brigitta Berki Liliána Boros Pálma Valamennyi itt felsorolt tanulónak gratulálunk, további tanulmányikhoz erőt, kitartást és sok sikert kívánunk!

19 Nyilas Mária: Pillangó - az autizmusról (1.) Úgy 20 éves lehettem, amikor először láttam a Rain Man (Esőember) című amerikai filmet (fsz.: Dustin Hoffman, Tom Cruise). Mély nyomokat hagyott bennem ez a 4 Oscart nyert film, akkor még nem gondoltam, hogy ezek a mély nyomok pár év múlva milyen jelentőséggel bírnak az én, privát életemben. Gyermekáldást reményeim szerint a legtöbben úgy várunk, hogy nagy bennünk az öröm. Elképzeljük, hogy a mi kisgyermekünk lesz a legszebb, a legaranyosabb, a legokosabb, a leg., szóval minden tekintetben a legtökéletesebb. Azonban gyakran szembesülnünk kell avval, hogy mégsem így alakulnak a dolgok. Van akinél már a fogantatás, várandósság idején, van akinél szüléskor/születéskor, van hogy később. Nehéz a valósággal szembenézni, s megtalálni, hogy a nem várt dolgok, események, tulajdonságok (betegségek, bajok, problémák ) miként is áldások? Hiszen a gyermek nem más, mint áldás. Ma egyre gyakoribb, hogy a nők 30 év felett vállalnak gyermeket. Én is túl voltam már a harmincon, amikor a lehetőség először megadatott gondolatban már az esélyét is elvetettem. Vártam a leg-et, s ez így volt rendjén. Majd egy vizsgálat (AFP) után nagy fordulatot vett minden. Egy budapesti klinikán közölték velünk jövendőbeli szülőkkel, hogy születendő gyermekünk nagy valószínűséggel Down kóros, s mivel az állapotosságom már előrehaladott, cselekedni kell: elvetetni, de gyorsan. Kaptunk 5 percet a döntésre. Nem részletezem, hogy egy ilyen esetben 5 perc mire elég, s hogy 5 perc alatt mi játszódik le az emberben Kopogtunk 5 perc múlva az orvos ajtaján és közöltük, hogy megtartjuk a babát. Nem felejtem, hogy az orvos hogyan reagált döntésünkre, de továbbküldött vérvételre néhány keresetlen szóval. Ültünk az előcsarnokban vérvételre várva, éreztük hogy súlyos döntést hoztunk, nem tudtuk hogy jót vagy rosszat, ezt diktálta belűről minden. Fülemben csengett amit az orvos mondott: a Down kórosok jelentős százaléka komoly szívproblémával együtt születik, szintén jelentős százalékuk 6-10 éves korig emiatt meghal. Mi lenne jobb? Ismeretlenül most - elveszíteni ŐT, vagy nevelni, segíteni 6-10 évig és akkor elveszíteni? De van valamennyi százalék, aki túléli a 6-10 évet! Igen, de ezek a gyermekek felnőttként is állandó gondoskodásra szorulnak. Százalékok, esélyek, halmozott problémák. MIÉRT? Miért velünk történik ez? MIÉRT? A gondoskodás akkor is jelen volt életünkben. Másnap a GabEsz Duóval volt közös munkám, s Eszternek (Deszkné László Eszter) elmondtam összetörtségem okát. Kiderült, hogy Eszter a közelmúltban élt át hasonlót, várt gyermekét elvették, s ő meggyőződhetett róla, hogy a diagnózis helytálló volt. Megadta az orvos/kórház címét és telefonszámát, kapcsolatfelvétel után engem azonnal berendeltek. Bő egy hétig vártunk az eredményre. Majd jött az értesítés, hogy menjünk be Down kór nincs (juhééééééééé), van azonban más. Egy vese rendellenesség. (Csöbörből vödörbe estünk.) Állandó górcső alatt éltünk, genetikusok pásztázták, hogy meddig bírja a kisfiú veséje odabent mert kiderült, hogy kisfiú lesz. Amikor a kockázat már túl nagy volt, programozott császármetszéssel megszülesztették és vizsgálták keresztbe-kasul Gergőnket. Megúsztuk az azonnali műtétet, de 10 hónapig hetente, kéthetente veséztünk, 10 hónaposan átestünk a műtéten. Az ember no jó, ne általánosítsak, én hajlamos arra, hogy a maga problémáját gondolja a legnagyobbnak. Letaglózott ez az egész, azon gondolkodtam, miként birkóztam volna a Down kórral, ha egy csak veseprobléma enynyire megvisel? Lélekedző volt a sok kórházba járás. Olyan beteg gyerekekkel találkoztunk (tömegével), akiknek a rák, leukémia, ki nem fejlődött testrészek, stb. okoztak problémát, a mi bajunk parányi volt ezekhez képest. Hát igen, minden nézőpont kérdése. Morbid, de a látottak adtak erőt, tanítottak, hogy mit milyen mértékű nehézségnek éljen meg az ember. A műtét a lehetőségekhez képest sikeres volt, maradtak nehézségek, de bizonyos szempontból egy szavunk se lehetett! Nem Down, nem rák, nem leukémia, nem Él, fejlődik, egészséges (ebb). (Folytatjuk) (Az autizmusról szóló írás folytatását a helyi lap következő számában olvashatják)

20 GALGAGYÖRKI NAPLÓ HIRDETÉSI ÁRAI MÉRET HELYI HIRDETŐ NEM HELYI HIRDETŐ 1/ Ft Ft 1/ Ft Ft 1/ Ft Ft Egész oldalas Ft Ft A nyári vakáció hátralevő heteihez mindenki számára kellemes pihenést kívánunk! (Szerkesztőség) IMPRESSZUM A Galgagyörki Napló havilapot kiadja Galgagyörk Község Önkormányzatának képviselő-testülete Képviseletében: Matejcsok Zsolt polgármester Szerkesztő: Magyar Marius Megjelenik havonta, 350 példányban. Sokszorosítás: Polynec Kft Budapest, Polgár u. 7. Internetes megjelenés: Elérhetőségeink: ; ISSN

módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről módosításokkal

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes szerkezetben)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes szerkezetben) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének következményeiről Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1 Tápiószele Város Önkormányzata 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Tápiószele Város Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete a közösségi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TERVEZET. 2. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

TERVEZET. 2. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások TERVEZET DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Önkormányzati tájékoztató

Önkormányzati tájékoztató Önkormányzati tájékoztató Tájékoztatjuk a Község Lakosságát, hogy a képviselő-testület a 2015. március 25-én tartott ülésén megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2015.(III.26.)

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2013. (IV.26.) számú önkormányzati RENDELETE. A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2013. (IV.26.) számú önkormányzati RENDELETE. A közösségi együttélés alapvető szabályairól Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV.26.) számú önkormányzati RENDELETE A közösségi együttélés alapvető szabályairól 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A köztisztaságról szóló rendelet tárgyalása A tárgykört

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések 1. Dunabogdány Község Önkormányzata 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Dunabogdány Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Nagyfüged Községi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete 2 a tiltott, közösségellenes magatartásra vonatkozó egyes önkormányzati rendelkezések megállapításáról,

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő testületének 18/2012. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Kaba Város Önkormányzat Képviselő testületének 18/2012. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 1 Kaba Város Önkormányzat Képviselő testületének 18/2012. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelettel./

/Egységes szerkezetben a 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelettel./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 28/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről /Egységes szerkezetben a 8/2015. (III.26.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 15/2013. (IX.10.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 15/2013. (IX.10.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2013. (IX.10.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VI. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VI. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VI. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS EZEK MEGSZEGÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL Arnót Község Önkormányzat

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I. Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. Epöl Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya nem terjed ki a 14. életévét még be nem töltött természetes személyre.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya nem terjed ki a 14. életévét még be nem töltött természetes személyre. Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Csévharaszt Község

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről [Egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 131/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Polgár Város Önkormányzat

Részletesebben

Általános szabályok. Általános rendelkezések

Általános szabályok. Általános rendelkezések Vaja város képviselő testületének 7/2015 (IV.22..) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról Abony Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások. A közösségi együttélés szabályai

A rendelet hatálya. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások. A közösségi együttélés szabályai Karád Község Képviselő-testületének 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Karád Község Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások fogalma

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások fogalma Kazincbarcika Város Önkormányzata képviselő-testületének 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről Kazincbarcika

Részletesebben

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 25/2012. (VI. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 25/2012. (VI. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 25/2012. (VI. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 36/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról (egységes szerkezetben a 12/2015. (V. 06.), 18/2015.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Csömör Nagyközség

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

18/2014.(VII.25.) önkormányzati rendelete. a zajvédelem helyi szabályozásáról

18/2014.(VII.25.) önkormányzati rendelete. a zajvédelem helyi szabályozásáról Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.(VII.25.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Üllő Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 1

Általános rendelkezések 1. 1 43/2001.(XII.17.) Ör. számú rendelet A köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben a 30/2005.(VIII.25.), 33/2006.(X.31.), 23/2007.(IX.27.), 45/2009.(X.27.), 21/2011.(IV.28.), 24/2012.(V.23.), 10/2016.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1. 2. A rendelet hatálya 2. 3. Állattartás szabályainak megszegése 3.

1. Általános rendelkezések 1. 2. A rendelet hatálya 2. 3. Állattartás szabályainak megszegése 3. Ócsa Város Önkormányzat 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Páka Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2014. (VII.31.)önkormányzati rendelete

Páka Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2014. (VII.31.)önkormányzati rendelete Páka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (VII.31.)önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről Páka

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VIII.08.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés

Részletesebben

HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

Tiltott, közösségellenes magatartás

Tiltott, közösségellenes magatartás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete az egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról.

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról. Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2016. (VII. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról. Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-149/2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő testületének 15/2012. (IX.13.) KT rendelete az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő testületének 15/2012. (IX.13.) KT rendelete az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Báránd Községi Önkormányzat Képviselő testületének 15/2012. (IX.13.) KT rendelete az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II. 14.) önkormányzati rendelete a választási plakátok elhelyezéséről

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II. 14.) önkormányzati rendelete a választási plakátok elhelyezéséről Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II. 14.) önkormányzati rendelete a választási plakátok elhelyezéséről Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (I.26.) önkormányzati rendelete A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL Pázmándfalu Község

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete. a közterületek tisztántartásáról, használatáról

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete. a közterületek tisztántartásáról, használatáról Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, használatáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület július 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület július 24-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/540- /2014. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(VII.02.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(VII.02.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(VII.02.) önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a tiltott, közösségellenes magatartásokról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a tiltott, közösségellenes magatartásokról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a tiltott, közösségellenes magatartásokról Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről 1 Lajosmizse Város

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (X.23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (X.23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (X.23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben