OKTATÁSI SEGÉDANYAG APA SZABVÁNYHOZ ÉS DOLGOZATÍRÁSHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI SEGÉDANYAG APA SZABVÁNYHOZ ÉS DOLGOZATÍRÁSHOZ"

Átírás

1 OKTATÁSI SEGÉDANYAG APA SZABVÁNYHOZ ÉS DOLGOZATÍRÁSHOZ (Bıvebb információt a következı linken találsz: Rövid instrukció az olvasáshoz: Mindig elıször egy helytelen példa szerepel, amelyben általában piros betővel van kiemelve az elkerülendı forma. Ezután következik egy rövid magyarázat, instrukció, majd a javított, helyes példa, melyben zöld betővel vannak kiemelve a legfontosabb javítások. TARTALMI SZEMPONTOK 1. TUDOMÁNYOS STÍLUS Helytelen példa A Down-szindróma napjainkban már egyre toleráltabb és elfogadottabb betegség. Nagyon fontos azonban a betegség kockázati tényezıinek minimalizálása, kiiktatása valamint a magzati korban történı szőrés fontosságának felismerése. Ha a baj megtörtént, fontos a betegekre fordított kellı figyelem illetve a szeretı és türelmes környezet, amellyel ha ez esetben csodás gyógyulást nem is, de csodás életet várhatunk. Törekedni kell a tudományos stílusra a megfogalmazás során! A fenti példa inkább egy népszerősítı, hírközlı újságba kerülhetne, mert az érzelmekre hat és általánosságokat állít. Egy tudományos dolgozatban így nem szerepelhet! Különösen igaz ez egy dolgozat konklúziójára! A Down-szindróma napjainkban már egyre toleráltabb és elfogadottabb betegség. Mivel gyógyítására jelenleg még nem állnak rendelkezésre eszközeink, ezért a megelızésre kell nagy hangsúlyt fektetni. Ennek a szempontjából különösen fontos a betegség kockázati tényezıinek felismerése és minimalizálása, valamint a korai szőrés magzati korban.

2 2. HOSSZÚ MONDATOK Tudósok egy csoportja, akik olyan személyeket vizsgáltak, akiknél a szerzett diszlexia problémája áll fönt, késleltetett olvasás jelenségét találtak, illetve egyéb szenzomotoros teljesítménybeli hiányokat figyeltek meg (Brehmens, Mauriten, & Giedd, 2009). Nem jó, ha hosszúak, és többszörösen összetettek a mondatok. Ezek könnyen átalakíthatóak egyszerő bıvített mondatokká, általában a kötıszavak kicserélésével, illetve a mondatrészek összevonásával úgy, hogy egy közös állítmányuk legyen. Emellett nem tudományos a megfogalmazás. Egy tudományos szövegben minden szerzı, akire hivatkozunk, tudós. Ezért ha egy tanulmányra hivatkozol, akkor ennek több elfogadható módja is van, pl. Az egyik kutatás arra az eredményre jutott, hogy, Egy tanulmány szerint, stb. Az egyik kutatásban a szerzett diszlexia esetében a lassabb olvasási eredmények mellett egyéb szenzomotoros teljesítménybeli csökkenést figyeltek meg (Brehmens, Mauriten, & Giedd, 2009). Helyes példa 2: Az egyik kutatásban, amely szerzett diszlexiával élı személyeket vizsgált, a lassabb olvasási eredmények mellett egyéb szenzomotoros teljesítménybeli csökkenést figyeltek meg (Brehmens, Mauriten, & Giedd, 2009). 3. RÖVID MONDATOK A nyelvi fejlıdés elmarad a mentális kor mögött. A nyelvi elmaradáson kívül ezeknél a gyerekeknél a nyelven belüli teljesítménymintázat nem mutat atipikus mintázatot (Campella, 2008). Az sem jó viszont, ha túl rövidek a mondatok, mert arról árulkodnak, hogy a dolgozat szerzıje nem látta át az adott témát, amirıl írt. A rövid mondatok nagyon

3 szaggatottá teszik a gondolatmenetet, így nehezen olvashatóvá és nehezen érthetıvé válik a dolgozat. Ezért össze kell vonni azokat az egymás után következı, tartalmilag összefüggı mondatokat. A nyelvi fejlıdés elmarad a mentális kor alapján elvárttól, a nyelven belüli teljesítményprofil azonban túl nem mutat atipikus mintázatot (Campella, 2008). 4. BEKEZDÉSEK HOSSZÚSÁGA A Down-szindróma (DS, Down-kór) egy veleszületett kromoszóma-rendellenesség, ami a 21. kromoszómapár hibás osztódásának következtében alakul ki. Középsúlyos értelmi fogyatékossággal és testi rendellenességekkel társul. A Down-szindróma nevét John Langdon Down angol orvos után kapta. İ volt az, aki elıször írta le klinikailag a tünetegyüttest 1866-ban. Langdon a külsı megjelenés (a belsı szemzugban megjelenı úgynevezett mongolredı) alapján helytelenül úgy ítélte meg, hogy a betegség lényege a mongol rasszra való visszaütés, ebbıl ered a hibás mongoloid idióta elnevezés. Ne legyen 1-2 mondatból álló bekezdés, mert megtöri a gondolatmenetet, és arról tanúskodik, hogy a dolgozat szerzıje nem látja az összefüggéseket! A tartalmilag összefüggı, egymás után következı bekezdéseket össze kell kötni! A Down-szindróma (DS, Down-kór) egy veleszületett kromoszóma-rendellenesség, ami a 21. kromoszómapár hibás osztódásának következtében alakul ki. Középsúlyos értelmi fogyatékossággal és testi rendellenességekkel társul. Nevét John Langdon Down angol orvos után kapta. İ volt az, aki elıször írta le klinikailag a tünetegyüttest 1866-ban. Langdon a külsı megjelenés (a belsı szemzugban megjelenı úgynevezett mongolredı) alapján helytelenül úgy ítélte meg, hogy a betegség lényege a mongol rasszra való visszaütés, ebbıl ered a hibás mongoloid idióta elnevezés.

4 5. ÖSSZEFÜGGİ BEKEZDÉSEK Kutatást folytattak a verbális megértéssel és gesztikulációval kapcsolatban. Az egészséges gyerekekhez képest azt találták, hogy szignifikáns különbség van a diszlexiás gyerekeknél a gesztusok fejlıdésében (Caselli, Vicari, & Pizzoli, 1998). Vizsgálták a tárgymegnevezés pontosságát és a spontán gesztusok használatát képmegnevezésnél és azt találták, hogy a diszlexiás gyerekek kevésbé voltak pontosak a megnevezésben, sokkal több gesztikulációt használtak, ebbıl arra a következtetésre jutottak, hogy sokkal mélyebb konceptuális tudásuk van, mint amit a gesztusaikból és a válaszaikból következtethetnénk, amit onnan gondoltak, hogy a válaszaik igaz rosszak voltak, de kapcsolatokat lehetett találni a célszó és a használt szavak és gesztusok között (Stefanini, Caselli, & Volterra, 2007). Az egymás után következı bekezdésekhez kell átvezetés. Próbáld összekapcsolni, vond össze formailag (pl. kötıszavakkal), illetve tartalmilag is (részletezve például hogy miben hasonlítanak vagy különböznek ezek a referált kutatások, miben jutottak azonos vagy különbözı eredményre, mennyiben újabb, korszerőbb, megbízhatóbb az egyik kutatás a másikhoz képest, más vizsgálati csoportot használtak-e?, stb.). Néha két szóval ki lehet fejezni több tagmondat mondanivalóját (erre is látsz itt példát). Caselli és munkatársai (1998) a verbális megértést és gesztikulációt tanulmányozták diszlexiásoknál. Az egészséges gyerekekhez képest szignifikáns elmaradást találtak a gesztusok fejlıdésében (Caselli, Vicari, & Pizzoli, 1998). Egy ezekkel az eredményekkel ellentmondó újabb kutatás a spontán gesztusok használatát képmegnevezési helyzetben vizsgálta (Stefanini, Caselli, & Volterra, 2007). A képmegnevezésben a diszlexiás gyerekek pontatlanabbak voltak, viszont a tipikusan fejlıdı gyerekekhez képest sokkal több gesztikulációt használtak adekvát módon. Ebbıl arra a konklúzióra jutottak, hogy sokkal mélyebb konceptuális tudásuk van, mint amire a gesztusaikból és a válaszaikból következtethetnénk.

5 FORMAI SZEMPONTOK 6. ÁLTALÁNOS FORMÁZÁS Caselli és munkatársai (1998) a verbális megértést és gesztikulációt tanulmányozták diszlexiásoknál. Az egészséges gyerekekhez képest szignifikáns elmaradást találtak a gesztusok fejlıdésében (Caselli, Vicari, & Pizzoli, 1998). Bekezdések formázása (Formátum/Bekezdés menüpontnál állítható): Behúzás típusa elsı sor (1,25 cm-rel beljebb kezdıdik), térköz elıtte és utána is 0 pt; sorköz 1,5-es (nincs üres sor a bekezdések között). Igazítás: sorkizárt. Caselli és munkatársai (1998) a verbális megértést és gesztikulációt tanulmányozták diszlexiásoknál. Az egészséges gyerekekhez képest szignifikáns elmaradást találtak a gesztusok fejlıdésében (Caselli, Vicari, & Pizzoli, 1998). 7. HIVATKOZÁS FORMÁJA 3-5 SZERZİ ESETÉN Caselli és mtsai. (1998) a verbális megértést és gesztikulációt tanulmányozták diszlexiásoknál. Az egészséges gyerekekhez képest szignifikáns elmaradást találtak a gesztusok fejlıdésében (Caselli, Vicari & Pizzoli, 1998). Szövegbeli hivatkozásnál nem rövidítjük az és munkatársai -t. A fenti példánál, mivel 3 szerzıs, ezért a mondat végén még egyszer meg kell ismételni a hivatkozást zárójelben, kiírva az összes szerzı nevét, mivel ez az elsı alkalom, hogy erre a cikkre hivatkozunk (lásd táblázat).

6 1 szerzıs közlemény További További Elsı hivatkozás a Elsı hivatkozás hivatkozások a hivatkozások szövegben zárójelben szövegben zárójelben Walker (2004) Walker (2004) (Walker, 2004) (Walker, 2004) 2 szerzıs Walker és Walker és (Walker & (Walker & közlemény Stickgold (2004) Stickgold (2004) Stickgold, 2004) Stickgold, 2004) 3-5 szerzıs közlemény Walker, Stickgold és Robertson (2004) Walker és munkatársai (2004) (Walker, Stickgold, & Robertson, 2004) (Walker et al., 2004) 6 vagy több Walker és Walker és (Walker et al., (Walker et al., szerzıs közlemény munkatársai (2004) munkatársai (2004) 2004) 2004) 1. Táblázat: Hivatkozások formája a szerzık számától és a hivatkozás helyétıl függıen Helyes példa 1: Caselli és munkatársai (1998) a verbális megértést és gesztikulációt tanulmányozták diszlexiásoknál. Az egészséges gyerekekhez képest szignifikáns elmaradást találtak a gesztusok fejlıdésében (Caselli, Vicari, & Pizzoli, 1998). Helyes példa 2: Caselli, Vicari és Pizzoli (1998) a verbális megértést és gesztikulációt tanulmányozták diszlexiásoknál. Az egészséges gyerekekhez képest szignifikáns elmaradást találtak a gesztusok fejlıdésében. 8. HIVATKOZÁS FORMÁJA 6 VAGY TÖBB SZERZİ ESETÉN Jung és munkatársai (2009) a kreativitás mérésének módszerét hozták létre. Az N- acetyl-aspartate (NAA) koncentráció mérésével, valamint egy pártatlan személyekbıl álló zsőri segítségével létrehozott kreativitás skálával (Composite Creativity Index-CCI) megállapították azt a kritikus küszöbértéket, mely az intelligencia és a kreativitás között húzódik egészséges személyeknél (Jung, Gasparovic, Chavez, Flores, Smith, Caprihan, & Yeo, 2009).

7 Ha 6 vagy annál több szerzı van a cikkben, akkor vagy a szövegben hivatkozunk rá az elsı szerzı nevét kiírva + és munkatársai évszámmal, vagy zárójeles hivatkozásnál elsı szerzı neve kiírva + et al. Évszámmal (lásd táblázat). Helyes példa 1: Jung és munkatársai (2009) a kreativitás mérésének módszerét hozták létre. Az N- acetyl-aspartate (NAA) koncentráció mérésével, valamint egy pártatlan személyekbıl álló zsőri segítségével létrehozott kreativitás skálával (Composite Creativity Index-CCI) megállapították azt a kritikus küszöbértéket, mely az intelligencia és a kreativitás között húzódik egészséges személyeknél. Helyes példa 2: Egy kutatásban a kreativitás mérésének módszerét hozták létre. Az N-acetyl-aspartate (NAA) koncentráció mérésével, valamint egy pártatlan személyekbıl álló zsőri segítségével létrehozott kreativitás skálával (Composite Creativity Index-CCI) megállapították azt a kritikus küszöbértéket, mely az intelligencia és a kreativitás között húzódik egészséges személyeknél (Jung et al., 2009). 9. SZÖVEGBELI HIVATKOZÁS NEM ELSİ MEGJELENÉS A diszlexia olyan részképességzavar, ahol a személy olvasási képessége jelentısen elmarad az életkora, intelligenciája és iskolázottsága alapján elvárható szinttıl (Cohan, Price, & Stein, 2006). Az olvasásban jelentkezı problémák a betőcsere, -kihagyás, -betoldás, a betők, szavak, számok leírása, felismerése, a leírt betőket felcserélhetik, vagy ellenkezı irányban olvashatják. A diszlexia hátterében álló okok feltárásánál figyelembe kell venni több befolyásoló tényezıt is, úgymint a genetikai jellemzıket, az egyéni kognitív profilt és a környezeti tényezıket is (Cohan, Price, & Stein, 2006). Ha második alkalommal hivatkozol egy cikkre, amelynek 3 vagy több szerzıje van, akkor már elég csak az elsı szerzıt kiírni + et al. (vagy és mtsai ), nem kell újra mindet felsorolni! Kivétel, ha két szerzı van csak a cikkben: akkor mindig ki kell írni mindkét szerzıt (lásd táblázat).

8 A diszlexia olyan részképességzavar, ahol a személy olvasási képessége jelentısen elmarad az életkora, intelligenciája és iskolázottsága alapján elvárható szinttıl (Cohan, Price, & Stein, 2006). Az olvasásban jelentkezı problémák a betőcsere, -kihagyás, -betoldás, a betők, szavak, számok leírása, felismerése, a leírt betőket felcserélhetik, vagy ellenkezı irányban olvashatják. A diszlexia hátterében álló okok feltárásánál figyelembe kell venni több befolyásoló tényezıt is, úgymint a genetikai jellemzıket, az egyéni kognitív profilt és a környezeti tényezıket is (Cohan et al., 2006). 10. PONTOS FORRÁS MEGKERESÉSE A diszlexia olyan részképességzavar, ahol a személy olvasási képessége jelentısen elmarad az életkora, intelligenciája és iskolázottsága alapján elvárható szinttıl (Lukács, elıadás). Az olvasásban jelentkezı problémák a betőcsere, -kihagyás, -betoldás, a betők, szavak, számok leírása, felismerése, a leírt betőket felcserélhetik, vagy ellenkezı irányban olvashatják. Ha olyan dolgokat írtok le, amit elıadáson hallottatok (pl. egy betegség tünetei), akkor is kell hivatkozás egy folyóiratcikkre. Elvileg bármelyik cikk elején ezeket felsorolják, ha a cikk az adott témával foglalkozik, tehát egyet ki kellene választani a hivatkozottak közül, amikben ezek szerepelnek. Ez azért fontos, mert általában nem az elıadó fedezte fel, írta le azt, amirıl az órán beszél, hanem már mások korábban publikálták. A diszlexia olyan részképességzavar, ahol a személy olvasási képessége jelentısen elmarad az életkora, intelligenciája és iskolázottsága alapján elvárható szinttıl (Cohan, Price, & Stein, 2006). Az olvasásban jelentkezı problémák a betőcsere, -kihagyás, -betoldás, a betők, szavak, számok leírása, felismerése, a leírt betőket felcserélhetik, vagy ellenkezı irányban olvashatják.

9 11. HIVATKOZÁS A MONDAT RÉSZE A mentális lexikon szótárként mőködik, a szavak hangtani alakja mellett jelentést is tárol, a deklaratív emlékezet részét képezi. (Pinker, 1999) A hivatkozás is a mondat része, ezért ha a mondat végén van a hivatkozás, akkor a pont a zárójel után jön, nem elé! A mentális lexikon szótárként mőködik, a szavak hangtani alakja mellett jelentést is tárol, a deklaratív emlékezet részét képezi (Pinker, 1999). 12. HIVATKOZÁS HELYE A MONDATON BELÜL A szelektív mutizmus (SM) egy ritka gyermekkori kommunikációs rendellenesség (Viana, Beidel, & Rabian, 2009), amely a beszéd megtagadását takarja, azaz fizikailag képesek a gyerekek beszélni, mégis valamilyen okból kifolyólag félnek kommunikálni. Jobb, ha a mondat végén van a hivatkozás, nem a közepén, mert úgy nehezebb olvasni az összefüggı szöveget, megtöri a gondolatmenetet, emellett a mondat további állításai is ugyanabból a cikkbıl származnak. (Néha persze kell hivatkozás mondat közben is, például ha egy mondaton belül kétféle módszert hasonlítunk össze, amiket különbözı kutatásokban használtak). A szelektív mutizmus (SM) egy ritka gyermekkori kommunikációs rendellenesség, amely a beszéd megtagadását takarja, azaz fizikailag képesek a gyerekek beszélni, mégis valamilyen okból kifolyólag félnek kommunikálni (Viana, Beidel, & Rabian, 2009).

10 13. KERESZTNÉV NE SZEREPELJEN A HIVATKOZÁSBAN A szelektív mutizmus (SM) egy ritka gyermekkori kommunikációs rendellenesség, amely a beszéd megtagadását takarja, azaz fizikailag képesek a gyerekek beszélni, mégis valamilyen okból kifolyólag félnek kommunikálni (Viana, A., Beidel, D., Rabian, E.; 2009). Keresztnevek rövidítése nem kell a szövegbeli hivatkozásnál! És évszám elıtt vesszı van, nem pontosvesszı (lásd táblázat). A szelektív mutizmus (SM) egy ritka gyermekkori kommunikációs rendellenesség, amely a beszéd megtagadását takarja, azaz fizikailag képesek a gyerekek beszélni, mégis valamilyen okból kifolyólag félnek kommunikálni (Viana, Beidel, & Rabian, 2009). 14. SZERZİK EMLÍTÉSE A SZÖVEGBEN Ramsberger és Marie egy önsegélyezı számítógépes alapú terápia elınyeit kutatta. A módszer ugyanaz volt a két csoportban, egyedül a heti ülések száma különbözött. Volt egy intenzív (5 óra/hét) és egy nem intenzív (2 óra/hét) csoport. Azoknál a szavaknál, amelyeket tanítottak nekik, fejlıdést figyeltek meg a betegeknél, függetlenül attól, hogy melyik csoportban voltak (Ramsberger & Marie, 2007). Ha kiírod az összes szerzıt, akkor tedd utána zárójelbe az évszámot, mert ekkor lesz korrekt a hivatkozás. Ilyenkor már nem kell még egyszer megismételni a hivatkozást a bekezdés végén. Ramsberger és Marie (2007) egy önsegélyezı számítógépes alapú terápia elınyeit kutatta. A módszer ugyanaz volt a két csoportban, egyedül a heti ülések száma különbözött. Volt egy intenzív (5 óra/hét) és egy nem intenzív (2 óra/hét) csoport. Azoknál a szavaknál, amelyeket tanítottak nekik, fejlıdést figyeltek meg a betegeknél, függetlenül attól, hogy melyik csoportban voltak.

11 15. IDÉZÉS Diszlexiáról akkor beszélhetünk, amikor az olvasási teljesítmény alacsony, és ez jellegzetes kognitív profillal párosul (Csépe & Ragó, 2008, 174. o.). Ha szó szerint idéztél, akkor idézıjelbe kell tenni az idézett szövegrészt, és utána zárójelbe a hivatkozás végére kell tenned oldalszámot! Ha nem szó szerint idézel, csak a szerzık egy állítását írod le a saját szavaiddal, akkor nem kell a hivatkozás végére oldalszám! Diszlexiáról akkor beszélhetünk, amikor az olvasási teljesítmény alacsony, és ez jellegzetes kognitív profillal párosul (Csépe & Ragó, 2008, 174. o.). 16. FOLYÓIRATOK NEVE Stefanini, S., Caselli, M. C., & Volterra, V. (2007). Spoken and gestural production in a naming task by young children with Down syndrome. Brain Lang. 101(3): A folyóirat neve néha csak rövidítve szerepel a szakirodalom keresıben. Ilyenkor meg kell keresni a teljes nevet, pl. google-ba beírva, vagy a következı linken: Stefanini, S., Caselli, M. C., & Volterra, V. (2007). Spoken and gestural production in a naming task by young children with Down syndrome. Brain and Language, 101(3),

12 17. HIVATKOZÁSOK FORMÁZÁSA Hivatkozások 1. Daneman, M., and Blennerhassett, A. (1984). How to assess the listening comprehension skills of prereaders. Journal of Educational Psychology, 76(6), Chiappe, P., Hasher, L., and Siegel, L. S. (2000). Working Memory, Inhibitory Controll and Reading Disability. Memory and Cognition, 28(1), Gathercole, S. E., Pickering, S. J., Ambridge, B., Wearing, H. (2004). The structure of working memory from 4 to 15 years of age. Developmental Psychology, 40, A hivatkozásoknak ABC sorrendben kell szerepelnie. Formátum/Bekezdés menüpontban állítható, hogy a behúzás típusa Függı legyen (1,25 cm-rel beljebb kezdıdik minden hivatkozás második sora). Nincs üres sor a hivatkozások között (Térköz: 0 pt)!! Nincs számozás a hivatkozásoknál! Több szerzı esetén, az utolsó szerzı elıtt & jel szerepel! Hivatkozások Chiappe, P., Hasher, L. & Siegel, L. S. (2000). Working Memory, Inhibitory Controll and Reading Disability. Memory and Cognition, 28(1), Daneman, M., & Blennerhassett, A. (1984). How to assess the listening comprehension skills of prereaders. Journal of Educational Psychology, 76(6), Gathercole, S. E., Pickering, S. J., Ambridge, B. & Wearing, H. (2004). The structure of working memory from 4 to 15 years of age. Developmental Psychology, 40,

13 Folyóirat cikk: 18. HIVATKOZÁSLISTA KÉSZÍTÉSE LEGGYAKORIBB KÖZLEMÉNYTÍPUSOK 3. Szerzı keresztneveinek kezdıbetője és pont kell utána, mivel rövidítés 2. vesszı 4. Vesszı is kell, mivel felsorolás (több szerzı esetén) 5.Következı szerzı adatai hasonló mintát követve 6. Utolsó szerzı után (évszám elıtt) már nem kell vesszı 7. A szerzık felsorolás után az évszám következik zárójelben, majd utána pont kell 8. Évszám után a tanulmány címe következik Germano, G. D., Proust, A., & Capellini, S. A. (2008). Efficacy of an 1. Szerzı vezetékneve 9. A cím után pontot kell tenni. audio-visual computerized remediation program in students with dyslexia. Journal of Neuroscience, 20(4), A folyóirat neve dılt betővel írott. Nem lehet rövidítést használni, minden szót ki kell írni. Minden szó nagybetővel kezdıdik, kivéve kötıszavak, névelık (and, of, in, stb.). 11. A folyóirat neve után vesszı következik 12. A folyóiratoknak általában két száma van: az elsı az évfolyamra vonatkozik (dılt bető); a második az évfolyamon belül hányadik szám (zárójelben, nem dılt bető) 15. A hivatkozás ponttal zárul! 14. Oldalszám, teljesen kiírva (nem: ). 13. Folyóirat száma után vesszı kell

14 Könyv: 3. Szerzı keresztneveinek kezdıbetője és pont kell utána, mivel rövidítés 2. vesszı 4. Ha több szerzı van, akkor a következı szerzı adatai is ide kerülnek, hasonló mintát követve, vesszıvel elválasztva 5. Utolsó szerzı után (évszám elıtt) már nem kell vesszı 6. A szerzık felsorolás után az évszám következik zárójelben, majd utána pont kell 7. Évszám után a könyv címe következik dılt betővel, majd pont Capellini, S. A. (2008). Autism and implicit learning. New 1. Szerzı vezetékneve York, NY: MIT Press. 8. A város neve, ahol a könyvet kiadták 9. Az állam rövidítése, ahol a könyvet kiadták (USA esetében); ország neve (ha nem USA). 10. A könyvkiadó neve 11. A hivatkozás ponttal zárul!

15 Könyvfejezet: 3. Szerzı keresztneveinek kezdıbetője és pont kell utána, mivel rövidítés 2. vesszı 4. Ha több szerzı van, akkor a következı szerzı adatai is ide kerülnek, hasonló mintát követve, vesszıvel elválasztva 5. Utolsó szerzı után (évszám elıtt) már nem kell vesszı 6. A szerzık felsorolása után az évszám következik zárójelben, majd utána pont kell 7. Évszám után a könyvfejezet címe következik, majd pont 8. A szerkesztett könyv hivatkozási formája: In, majd utána szerkesztık neve 9. Szerkesztıknél elıbb keresztnév rövidítése, pont, és vezetéknév következik Capellini, S. A. (2008). Impaired implicit learning in autism. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), Autism and implicit learning (pp ). New York, NY: MIT Press. 1. Szerzı vezetékneve 10. Szerkesztık rövidítése zárójelbe; ha több van, akkor (Eds.), ha csak egy szerkesztı van, akkor (Ed.) 11. Szerkesztett kötet címe dılt betővel! 12. A szerkesztett kötet után zárójelbe az oldalszámok, ahol a hivatkozott könyvfejezet található, majd pont 13. A város neve, ahol a könyvet kiadták 14. Az állam rövidítése, ahol a könyvet kiadták (USA esetében); az ország neve (ha nem USA). 16. A hivatkozás ponttal zárul! 15. A könyvkiadó neve

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA Magyar Pszichológiai Szemle Szerzői instrukció AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA A Magyar Pszichológiai Szemle olyan cikkeket fogad el közlésre, amelyek a pszichológia és határterületeinek tudományos kérdéseivel

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Tanácsok tudományos közlemény megírásához

TOVÁBBKÉPZÉS. Tanácsok tudományos közlemény megírásához 1 TOVÁBBKÉPZÉS Tanácsok tudományos közlemény megírásához Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. TOMCSÁNYI ISTVÁN Arról kívánunk az alábbiakban szólni, hogy mit tegyünk akkor, ha már összeállt egy publikáció anyaga,

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA

1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA 1 BGF PSZFK ZALAEGERSZEGI INTÉZETE ÚTMUTATÁS ÉS KÖVETELMÉNYEK SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁHOZ Kereskedelmi Szakmenedzser Szak végzős hallgatói számára A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2010 XXXVIII. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban*

A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban* GYARMATHY ÉVA, PH.D. MTA Pszichológiai Intézete A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban* A tanulási zavarok kifejezés olyan tünetegyüttes összefoglaló elnevezése amelynek mind meghatározása, mind

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2013 XLI. évfolyam 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

METANYELVI DISKURZUSOK MAGYAR ISKOLÁKBAN

METANYELVI DISKURZUSOK MAGYAR ISKOLÁKBAN SZABÓ TAMÁS PÉTER METANYELVI DISKURZUSOK MAGYAR ISKOLÁKBAN Metalinguistic discourses in Hungarian schools. The present paper is based on the analysis of semi-structured research interviews. In these interviews

Részletesebben

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged.

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. 1 AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOT BEMUTATÓ SZAKDOLGOZAT TARTALOM Bevezetés...5 1. A szakdolgozat

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

Szemináriumi dolgozatok alapvetı alaki és tartalmi követelményei (2009/2010 II. szemeszter)

Szemináriumi dolgozatok alapvetı alaki és tartalmi követelményei (2009/2010 II. szemeszter) Szemináriumi dolgozatok alapvetı alaki és tartalmi követelményei (2009/2010 II. szemeszter) 1.1 Általános alaki (formai) szempontok A dolgozat szerkesztésénél 12 pontos betőméretet, és 1,5-es sorközt alkalmazzon.

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

A SCI-FI DIDAKTIKUS FUNKCIÓI

A SCI-FI DIDAKTIKUS FUNKCIÓI Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, V. évfolyam, 1. szám, (2010) pp. 159-167. A SCI-FI DIDAKTIKUS FUNKCIÓI MÉSZÁROS KATALIN EDIT Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 1088 Budapest,

Részletesebben

Technikai kereskedési szabályok elırejelzı képességének tesztelése a Budapesti Értéktızsdén

Technikai kereskedési szabályok elırejelzı képességének tesztelése a Budapesti Értéktızsdén Kochmeister-díj 2010-2011 Technikai kereskedési szabályok elırejelzı képességének tesztelése a Budapesti Értéktızsdén Szentirmai Péter Budapesti Corvinus Egyetem Tıkepiac és vállalat szakirány Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZOCIOLINGVISZTIKAI VIZSGÁLAT ÓVODÁSOK KÖRÉBEN (Esettanulmány)

SZOCIOLINGVISZTIKAI VIZSGÁLAT ÓVODÁSOK KÖRÉBEN (Esettanulmány) Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 59 72. SZOCIOLINGVISZTIKAI VIZSGÁLAT ÓVODÁSOK KÖRÉBEN (Esettanulmány) HUGYECZ ENIKŐ HENRIETT KREPSZ VALÉRIA ELTE BTK, Magyar

Részletesebben

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Alulírott Vig Zoltán kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban

Részletesebben

Derecskei Anita Zoltayné Paprika Zita. Vitás kreativitás szakirodalmi áttekintés a kreativitás fogalmáról *

Derecskei Anita Zoltayné Paprika Zita. Vitás kreativitás szakirodalmi áttekintés a kreativitás fogalmáról * Derecskei Anita Zoltayné Paprika Zita Vitás kreativitás szakirodalmi áttekintés a kreativitás fogalmáról * TM 89. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT * A

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI SIKETEK NYELVELSAJÁTÍTÁSÁNAK ÉS NYELVHASZNÁLATÁNAK SZOCIOLINGVISZTIKAI VIZSGÁLATA HATTYÁR HELGA TÉZISEK

A MAGYARORSZÁGI SIKETEK NYELVELSAJÁTÍTÁSÁNAK ÉS NYELVHASZNÁLATÁNAK SZOCIOLINGVISZTIKAI VIZSGÁLATA HATTYÁR HELGA TÉZISEK A MAGYARORSZÁGI SIKETEK NYELVELSAJÁTÍTÁSÁNAK ÉS NYELVHASZNÁLATÁNAK SZOCIOLINGVISZTIKAI VIZSGÁLATA HATTYÁR HELGA TÉZISEK 2008 BEVEZETİ A Siketek Világszövetségének becslése szerint a világon mintegy 70

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozatok elkészítéséhez a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon

Útmutató a szakdolgozatok elkészítéséhez a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon Útmutató a szakdolgozatok elkészítéséhez a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon 1. A szakdolgozatokkal kapcsolatos általános tudnivalók Az csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon folytatott tanulmányokat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága 2012 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/2 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/2 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/2 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/2 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY APA FOLYÓIRATA Alapítás éve: 1998 Megjelenik a Budapesti

Részletesebben

A nyelvtudomány mőhelyébıl

A nyelvtudomány mőhelyébıl A nyelvtudomány mőhelyébıl Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban * Bevezetés Az anyanyelv-elsajátítás folyamata több mint egy évszázada foglalkoztatja a kutatókat; a kezdetekben a hangsúly

Részletesebben

Gonda János A REJTJELEZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE

Gonda János A REJTJELEZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE Gonda János A REJTJELEZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2010 Lektorálta: Kovács Attila Utolsó módosítás: 2011. május 18. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 1. A REJTJELEZÉS ALAPJAI 5 2. AZ ENTRÓPIÁRÓL 13 3. A REJTJELEZÉS

Részletesebben

Microsoft Sharepoint Designer 2007

Microsoft Sharepoint Designer 2007 Microsoft Sharepoint Designer 2007 Tartalomjegyzék ALAPFOGALMAK... 348 MI IS AZ A WORLD WIDE WEB (WWW)?... 348 KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A WEB SZERVEREK... 349 HTML SZERKESZTÉS... 349 A HTML SZERKESZTÉS ALAPJAI...

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba Ozsváth Károly, Ács Pongrác Bevezetés a sporttudományos kutatásba 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. A tudományos kutatás alapfogalmai... 8 2.1. Tudomány és kutatás...8 2.1.1. A kutatás szintjei...

Részletesebben

Tanulmány. Rézler Gyula Alapítvány Ph.D. felkészülés támogatására meghirdetett ösztöndíj pályázat. Bove Eszter ösztöndíjas. Budapest, 2013. - 2014.

Tanulmány. Rézler Gyula Alapítvány Ph.D. felkészülés támogatására meghirdetett ösztöndíj pályázat. Bove Eszter ösztöndíjas. Budapest, 2013. - 2014. Tanulmány Rézler Gyula Alapítvány Ph.D. felkészülés támogatására meghirdetett ösztöndíj pályázat Bove Eszter ösztöndíjas Budapest, 2013. - 2014. Tartalomjegyzék 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. Alapvetı

Részletesebben

Módszertan Tanulásmódszertan c. tárgyból Kooperatív technikák kompetencia alapú módszer felhasználásával

Módszertan Tanulásmódszertan c. tárgyból Kooperatív technikák kompetencia alapú módszer felhasználásával Módszertan Tanulásmódszertan c. tárgyból Kooperatív technikák kompetencia alapú módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0006

Részletesebben

Számítástechnikai alapismeretek

Számítástechnikai alapismeretek Számítástechnikai alapismeretek A számítógép fogalma, felhasználási területei A számítógép fogalma Számítógép tágabb értelemben minden olyan berendezés, amely képes bemenı adatok (input) fogadására, ezeken

Részletesebben

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok

Digitális pedagógia Az oktatástechnika fejl dése A gyakorlást szolgáló programok Az ismeretszerzést segít programok Problémamegoldó programok Digitális pedagógia A digitális pedagógia napjainkban sokszor és több értelemben használt - szóösszetétel minden értelmezésében magában hordozza magát a közvetítı médiumot, az információs és kommunikációs

Részletesebben