TISZTELT TÖRÖKSZENTMIKLÓSIAK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZTELT TÖRÖKSZENTMIKLÓSIAK!"

Átírás

1 2008. október I. évf. 5. szám Hírek a könyvtárról, helytörténeti győjteményrıl 50,- Ft Érc, márvány és könyv nem hagy enyészni soha /Bonfini/ ÉVES A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI LÁBASSY -FÉLE MEZİGAZDASÁGI GÉPGYÁR a Lábassy János Ipar- és Gyártörténet Alapítvány valamint Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény által rendezett kiállítás megtekinthetı október 21-tıl november 21-ig a Helytörténeti Győjteményben. (Múzeum, Almásy út 20.) Lábassy János IPOLYI ARNOLD ÉS A MÁTYÁS KORVINÁK Az Ipolyi Arnold életét és munkásságát már régebb óta kutató Csıke Tibor, intézményünk helyismereti részlegének könyvtárosa a fentebbi címmel tartott elıadást szeptember 23-án, Szolnokon a Megyeháza dísztermében megrendezésre került Levéltári napon. Idén 550 éve lépett trónra Hunyadi Mátyás és 185 éve született Ipolyi Arnold. E kettıs évfordulóhoz egyaránt kötıdött az élvezetes elıadás, melyben elıbb a korvinákról, Mátyás könyvtárának díszeirıl tudhattunk meg érdekes dolgokat hány darab is volt, mi lett a késıbbi sorsuk. Ezt követıen pedig Ipolyi Arnold pályájának rövid fölvázolása után arról az izgalmas útról nyerhettünk ismereteket amelynek során Ipolyi aki ekkor 1862-ben Törökszentmiklós plébánosa volt minden nehézséget leküzdve felkutatta az Isztambulba hurcolt korvinákat, melyeket aztán késıbb egy diplomáciai esemény keretében vissza is szolgáltattak hazánknak. Sokak számára nem volt eddig ismert, hogy e városunkhoz is kötıdı jeles személyiség, a magyar tudomány kiemelkedı alakja ezzel a tevékenységével is milyen nagy szolgálatot tett a hazának. (Héja László) Lábassy János Ipar- és Gyártörténeti Alapítvány 5200 Törökszentmiklós, Kazinczy utca 38. Telefon: (56) , TISZTELT TÖRÖKSZENTMIKLÓSIAK! Kérjük, hogy városunk zsidó múltjával, a zsinagógával, a deportálással kapcsolatos emlékeket, fényképeket, leveleket, tárgyakat a könyvtár helyismereti részlegébe archiválási célra hozzák be vagy ajánlják fel győjteményünk részére, hogy összegyőjthessük a törökszentmiklósi zsidóság történetének dokumentumait. Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény / 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135. földszint 3. Telefon: 06-56/

2 A Törökszentmiklósi Városvédı és Szépítı Egyesület és az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért címmel meghirdetett országos pályázat törökszentmiklósi kiállítására a Helytörténeti Győjteménybe. A kiállítás megnyitójára október 2-án 17 órakor kerül sor, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A kiállítást megnyitja Csikós Sándor, a Törökszentmiklósi Városvédı és -Szépítı Egyesület elnöke, közremőködik a Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola 4. b osztálya. A kiállítás október 1-je és 17-e között tekinthetı meg a Helytörténeti Győjteményben.(Almásy út 20.) GYERMEKRAJZ-KIÁLLÍTÁS A HELYTÖRTÉNETI GYŐJTEMÉNYBEN Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért címmel hirdetett pályázatot 8-18 éves fiatalok számára a Város- és Faluvédık Szövetsége. A kiírás szerint az alábbi négy témában lehetett pályamunkákat készíteni: Az én világom, Mesélı kövek, Mesélı természet, Mesélı szerszámok. Ezen pályázati felhívást a Törökszentmiklósi Városvédı és -Szépítı Egyesület eljuttatta iskoláinkba, vállalva, hogy a kész mőveket összegyőjtve felszállítja Budapestre, az országos központba. Azt is szerettük volna, hogy a pályamunkákat az országos díjazás és a díjazott mővek kiállítása után visszahozzuk Törökszentmiklósra, és valamennyit kiállítjuk a Helytörténeti Győjteményben. A pályázatokat az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban lehetett leadni. Amíg a korábbi években országos szinten pályázat érkezett a zsőri asztalára, addig ebben a pályázati évben egy kicsit több, közel 2000 mővet kellett elbírálniuk, köztük 56 db törökszentmiklósi pályázatot. A törökszentmiklósi díjazottak: Különdíjban részesült: Viski-Lator Elemér Bethlen Gábor Református Általános Iskola Szabó Gábor Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola a 3. b osztály (osztályfınök: Török Emıke) Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola Gazdag Tibor Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Tóth Péter Alapítvány Lengyel Mercédesz Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hajnal Fanni Kölcsey Ferenc Általános Iskola Galsi Angelika Kölcsey Ferenc Általános Iskola Nagy Gréta Kölcsey Ferenc Általános Iskola Dicséretben részesültek: Nagy Krisztián Bethlen Gábor Református Általános Iskola Szécsi Vivien Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium Somody Gergı Kölcsey Ferenc Általános Iskola Galsi Boglárka Kölcsey Ferenc Általános Iskola Szunyogh Dávid Kölcsey Ferenc Általános Iskola Radó Imre Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola Juhász Szilvia Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Tóth Péter Alapítvány Ramos Mária Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Tóth Péter Alapítvány Ramos Sára Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Tóth Péter Alapítvány Czibak Zoltán Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Tóth Péter Alapítvány Túró Mária Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Tóth Péter Alapítvány A pályázat díjátadó ünnepségére és az azt követı kiállítás megnyitójára április 26-án a Budapesti Történeti Múzeum Barokk udvarában került sor. A díjazottak Ráday Mihálytól, a Város- és Faluvédık Szövetsége elnökétıl vehették át díjaikat, okleveleiket. A gyerekek a pályamunkák kiállításán túl megtekinthették a Történeti Múzeum reneszánsz-kiállítását. Ezután a Budapesten kiállított mőveket Tapolcán mutatták be a Város- és Faluvédık XXVII. Országos Találkozója és Szakmai Konferenciája résztvevıinek. Külön köszönet Boda Margit, Kovács Menyhértné, Békési Gábor és Szilágyi Tibor városvédı egyesületi tagoknak a pályázatban való közremőködésükért. Az összes törökszentmiklósi valamint az országos díjazott pályamunkákat október 1-je és 17-e között tekinthetik meg az érdeklıdık a Helytörténeti Győjteményben. 2 A kiállítás megnyitójára október 2-án 17 órakor kerül sor, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A kiállítási anyag ezután Nyíregyházán kerül az érdeklıdık elé. (Csıke Tibor)

3 SZÁSZ JÓZSEF FESTİMŐVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Helytörténeti Győjtemény A gyermek- és ifjúkorát Törökszentmiklóson töltı, majd az egyetem után a nemzetközi kapcsolatok és diplomácia terén tevékenykedı Szász József a kilencvenes évektıl kezdett festészettel foglalkozni. Változatos stílusú, a tárgyszerőség és a fantáziavilág talányos együttesét létrehozó, élénk színvilágú képeit már több tárlaton közöttük külföldön is láthatta a nagyközönség. GYŐJTEMÉNYÜNK RITKASÁGAI Tiszapüspöki térképe 1754-bıl Az egri püspökség birtokába tartozó településrıl Hazael Mária Hugó készítette ezt az értékes térképet, amely hően ábrázolja a folyószabályozás elıtt egy évszázaddal fennállott viszonyokat a község határában. A gazdag vízhálózatot, ereket, fokokat, tavakat, nádasokat, laposokat A szárazabb hátságon elhelyezkedı szántókat. Ma is ismert földrajzi neveket is fedezhetünk föl rajta: Háromág, Karancs, Alatka, Décse. A térkép szélén a Szajolból és Püspökibıl vezetı utak végén városunk is jelölve van, egy templom rajzával és S:miklós felírattal. A KELTÁK BUDAPEST RÉGÉSZETI EMLÉKEIBEN Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum A kelta törzsek a Kr. e. 4. században érkeztek nyugatról, a Rajna-vidékrıl kiindulva, a Kárpát-medencébe. Törökszentmiklós mellett, Surjánban is számos leletük került elı. Gazdag régészeti emlékanyaguk idırendben a szkíta-kor és a rómaiak idıszaka közötti korszak meghatározó leletei. Az Aquincumi Múzeumban a Budapesti ásatások (Gellérthegy, Tabán, Békásmegyer, Csepel sziget, Nagytétény) anyagából nyújtanak színes ízelítıt. Jellegzetes vasfegyvereik, bronzékszereik, kerámiáik révén alkothat képet a látogató errıl az egykoron hazánk területén élt népcsoportról. JÁTSZÓHÁZ AZ İSZ JEGYÉBEN október 19-én (vasárnap) 14-tıl 18 óráig a Kézmőves Örökség Egyesület tagjaival a Múzeumban ismét játszóház lesz! a Helytörténeti Győjtemény /Múzeum / nyitva tartása: RÉGEN TÖRTÉNT OKTÓBER 6. Pozsonyban megalakul a Védegylet, melynek célja a magyar áruk védelme. Az egylet igazgatója Kossuth Lajos OKTÓBER 12. A párkányi csatában a szövetséges sereg Sobieski János lengyel király parancsnoksága alatt megveri a török hadat OKTÓBER 13. Kinizsi Pál temesi ispán és Báthori István országbíró hadai Kenyérmezınél megsemmisítik az Erdélybe betört török sereget OKTÓBER 15. Az álmosdi hajdúles. Bocskai hajdúi éjjeli rajtaütéssel megfutamítják Belgiojoso seregét OKTÓBER A II. rigómezei csatában a Hunyadi János vezette magyar sereg vereséget szenved a törököktıl OKTÓBER 18. A török sereg 5 heti sikertelen harc után felhagy Eger ostromával és elvonul a vár alól OKTÓBER 22. I. (Nagy) Lajos és Genova szövetséget köt II.Velence ellen OKTÓBER 23. Az erdélyi országgyőlés Kolozsvárott fejedelemmé választja Bethlen Gábort OKTÓBER 29. Az erdélyi és havasalföldi csapatok Báthori Zsigmond és Mihály vajda vezetésével Gyurgyevónál, nagy gyızelmet aratnak Szinán nagyvezér hadai felett. (Héja László) hétfı 9-13, óráig, kedd 9-13, óráig, szerda 9-13, óráig, csütörtök 9-13, óráig, péntek 9-13, óráig, szombat és vasárnap zárva 3

4 4

5 DR. KOPÁNYI MIHÁLY: MIKROÖKONÓMIA Dr. Kopányi Mihály a közgazdaság-tudomány kandidátusa. Számos külföldi és hazai egyetemen tartott elıadásokat és kurzusokat. A Mikroökonómia Tanszék alapítójaként és elsı tanszékvezetıjeként kiemelkedı szerepet játszott a hazai egyetemi és középiskolai mikroökonómia-oktatás bevezetésében. A könyv öt nagy logikai egységben ismerteti a mikroökonómia elméletét, híven követi a nemzetközi piacgazdaság mőködését miközben a magyar gazdaság eseményeibıl választott közérthetı gyakorlati példákkal világítja meg a száraz elméletet. Jelen kézikönyv évek óta fontos és sikeres szerepet tölt be a hazai közgazdászképzésben. Ezért lett népszerő mind a diákok, mind a tanárok körében. (Pákozdi Lajosné) HSZIUNG DE-TA ÉS NINA SIMONDS: EGY FALAT... KÍNA A kínai konyha merıben különbözik a világ más konyháitól jellegzetes ízvilágával, valamint az ételek elkészítésének és tálalásának módjával. Az étkezés és az élet szoros kapcsolatban áll egymással, az alapanyagok java rendelkezik gyógyító vagy spirituális tulajdonságokkal, minden ételnek tulajdonítanak szimbolikus jelet, vagy szerencsehozó erıt! A könyv elénk tárja az olyan jellegzetes ételek, mint teához illı, házias, ünnepi ételek, élıállatból, zöldségekbıl készült, valamint utcai ételek és alapreceptek elkészítésének módját. Segítségével megismerhetjük, miként teremtenek az ételek összetevıibıl, valamint az ízek és a különbözı halmazállapotú anyagokból harmonikus kompozíciót. A kínai konyhamővészet titkát megtudhatjuk e gazdagon illusztrált könyvbıl, és emellett olvashatunk az ország kultúrájáról is. (Fási Mónika) OLVASÓTEREM ZENEI ÉS MÉDIATÁR Az Operettszínház két kiválósága SZINETÁR DÓRA ÉS BERECZKI ZOLTÁN MUSICAL DUETT címmel jelentetett meg 2007-ben egy 13 zenei tételbıl álló albumot. A lemez a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének száz legnépszerőbb albuma között az elsı helyen végzett a tavalyi évben, majd elnyerte Az Év Zenei Produkciója címet is és emellett dupla platina lemez lett. Az albumon a Rómeó és Júlia, a Hírnév, a West Side Story és sok más híres musical, illetve azok híres betétdalai, valamint animációs- és mozifilmdalok is szerepelnek (Oroszlánkirály, Szépség és a Szörnyeteg stb.) melyek hozzájárultak az album sikeréhez. A siker folytatásaként a évben megjelent az énekes házaspár második albuma mely az elsı folytatásaként ismét 13 híres dallamot tartalmaz. A Musical Duett 2. címő albumon szintén musicalek betétdalai, táncos-zenés filmek zenéi és az elsıhöz hasonlóan animációs filmdalok is helyet kaptak. A második rész is néhány hét alatt aranylemez lett. Mindkét album hallgatható és kikölcsönözhetı a könyvtár zenei és médiatárában, melyet kortól függetlenül mindenkinek ajánlok. (Deák Erzsébet) JÁTSZ/MA (THE GAME) (színes, magyarul beszélı amerikai thriller, 128 perc, 1997.) Nicholas Van Orton gazdag, nagyhatalmú ember, tökéletesen ura életének, egy gazdag és unott bankár, aki még saját 48. születésnapját is egyedül ünnepelné meg. Egyedül él egy nagy házban, nincs igazából senkije és abban a házban él, ahol annak idején édesapja is ugyanennyi idıs korában lett öngyilkos. A váratlan izgalom akkor keletkezik életében, amikor saját eddig eltőntnek hitt öccse újra felbukkan a színen. A testvér különleges születésnapi ajándékot talál ki neki. Egy titokzatos játékban való részvételt ajánl bátyjának, és azt ígéri, hogy ha részt vesz benne, akkor az megszínesíti szürke napjait. Van Orton nehezen, de belemegy a játékba és innen már nincs megállás. A szervezı cég egyszerően felszívódik, mikor az elsı baljós történések után kutatva a bankár kérdıre vonná ıket. Van Orton rövidesen a markukba kerül és addigi rendezett élete irányíthatatlanná válik, körbeveszi a teljes káosz. Hamarosan rájön, hogy a játék tétje immár a saját élete. A filmben Michael Douglas játszik fıszerepet, kinek zseniális alakítása nagyban hozzájárult annak sikeréhez. A film egy nagyszerően kitalált thriller, mely néha ijesztı és hátborzongató, szinte mindig kiszámíthatatlan, a végén pedig egy duplacsavarral záródik, melyre soha senki sem gondolna. Ha kíváncsi e rövid leírás után a filmre keresse fel a könyvtárat, mert VHS-en is és az idén megjelent DVD-n is kikölcsönözhetı a zenei és médiatárból. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nekem személy szerint az egyik kedvenc filmem, ez a fordulatokban gazdag thriller. (Deák Erzsébet) 5

6 6 Tudja-e...,hogy könyvtárunk zenei részlegébıl ingyenesen kölcsönözhet DVD-t, CD-t, videokazettát az egyszeri (féléves vagy éves) beiratkozás után, melyek akár egy hétig is Önnél maradhatnak? Sıt! Kétszer meghosszabbíthatja kölcsönzését, további 1-1 hétre! És azt tudja, hogy ezen olvasóink díjmentesen internetezhetnek mind a zenei, mind az olvasó részlegben? Térjen be hozzánk, legyen könyvtárunk beiratkozott olvasója, valamint válogasson kedvére az új és régi dokumentumainkból, melyek száma folyamatosan bıvül! /Fási Mónika ) Tudja-e hogy megvásárolhatóak könyvtárunkban a következı kiadványok: _ Helytörténeti Füzetek: 2008/4. szám Portrék, vázlatok a Törökszentmiklósról elszármazottak körébıl /ára: Ft./ - Helytörténeti Füzetek: 2008/3. szám Hagyjatok magamra, hogy együtt legyek az egész világgal. 100 éve született Vihar Béla emlékére és a költı életérıl és munkásságáról szóló, leánya Vihar Judit által írott címő könyv /ára: Ft./ Helytörténeti Füzetek: 2007/2. szám A Mécses. Butyka Béla református elemi iskolai néptanító, a Törökszentmiklósi Helytörténeti Győjtemény alapítója élete és munkássága. /ára: Ft./ (akciós ár) Helytörténeti Füzetek: 2006/1. szám Az 1956-os forradalom Törökszentmiklóson. /ára: Ft./ Fejezetek Törökszentmiklós múltjából I.kötet /ára: Ft/ II.kötet /ára: Ft/ Dr. Fehér Imre: Az idık rianása c. Szélpál Árpád emlékkönyv. /ára: Ft./ Csak a gyökér legyen erıs c. Millenniumi szépirodalmi antológia. /ára: Ft./ Dienes Eszter: Szeretık, este c. verseskötet. /ára: Ft./ A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA Tudja-e hogy számítógép és internet tanfolyam indul a könyvtárban. Díja: 25 óra 6000,-Ft. Nyugdíjasoknak, kismamáknak és munkanélkülieknek kedvezményes díj 5000,-Ft. Várjuk a kisrégió lakóit.! /Fegyvernek, Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, Örményes, Tiszabı, Tiszapüspöki, Tiszatenyı/. Elsısorban a kezdı, számítógéppel, internettel most ismerkedı lakosok jelentkezését várjuk, korhatár nélkül. A tanfolyamon résztvevık megismerkednek az elektronikus ügyintézés szolgáltatásaival is. (Ügyfélkapu, APEH, TB,...) Jelentkezéstıl függıen délelıtti és délutáni csoportok indulnak. Jelentkezni lehet: az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban /Kossuth út 135. I. em. 18-as ajtó, vagy a es telefonon/ (Csıke Tibor) KÖTELEZİ OLVASMÁNYOK FILMEN A könyvtár Zenei és Médiatárában kb videokazetta, 1200 zenei CD, 1200 DVD közül válogathatnak a beiratkozott könyvtárhasználók, mely állomány folyamatosan gyarapodik. A DVD és videokazetta állományban, a vígjátékok, romantikus filmek, mozifilmek, Oscar-díjas alkotások mellett szép számban megtalálhatók klasszikus regények, kötelezı olvasmányok filmadaptációi is. Ezeket az általános és középiskolás diákok figyelmébe ajánlanám, hiszen a kötelezı olvasmányok elolvasása után, érdekes lehet annak filmen történı megtekintése is. Videokazettán illetve DVD-n állnak ezek a filmek rendelkezésre médiatárunkban, melyek beiratkozási díj után ingyenesen kölcsönözhetıek. Részlegünkben kölcsönözhetı a teljesség igénye nélkül: Az aranyember, Bőn és bőnhıdés, Emberi sors, Iszony, Hamlet, Édes Anna, Szent Péter esernyıje, A kıszívő ember fiai, Egri csillagok, Pál utcai fiúk olvasmányok filmváltozatai is. (Deák Erzsébet) Tudja-e hogy Tanulhat nyelveket a könyvtárban! Szeptemberben induló nyelvtanfolyamaink: - ANGOL KEZDİ tanfolyam: 60 órás, ANGOL HALADÓ tanfolyam: 60 órás (már kb. 60 órát tanultaknak). A csoportok beosztása a jelentkezık létszámához és tudásszintjéhez igazodik. Nyelvtanárok: Pásztorné Czeglédi Anna és Nagy Edit. - ESZPERANTÓ tanfolyam: 60 órás Nyelvtanár: Eszényi József. Figyelem! a csoportok csak megfelelı létszám esetén indulnak! Igény szerint és megfelelı jelentkezı esetén más nyelvbıl is indítunk csoportokat! -Valamennyi tanfolyam esetén 60 óra ,-Ft. -Jelentkezni lehet a könyvtárban: Kossuth L. u I./18-as iroda v. telefonon (Pákozdi Lajosné) Felnõtt olvasószolgálat Gyermekkönyvtár Olvasóterem Zenei és médiatár Hétfö zárva zárva zárva zárva Kedd 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Szerda 8,30-18,00 8,30-12,00 12,30-17,00 8,30-17,00 8,30-12,00 13,00-17,00 Csütörtök 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Péntek 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Szombat 8,30-12,00 8,30-12,00 8,30-12,00 zárva

7 Ezen az oldalon rendszeresen olvashattok a gyerekkönyvtár életérıl, új könyveirıl, vetélkedıirıl, versenyeirıl. (Dr. Szecsei Istvánné - Markót Péterné) TÁBOROK A KÖNYVTÁRBAN Táborok a könyvtárban Ezen a nyáron új formában szerveztük a nyári táborainkat általános iskolás korú gyerekeknek, nem kéthetes, hanem egy-egy hetes ciklusban. Az elsı héten kézmőves tábor volt a múzeumban Mesterségrıl-mesterségre címmel. Ezt követték a könyvtáriak: Kincskeresı tábor, Mátyás király udvarában, Doboz-ház, doboz-család tábor. Velük párhuzamosan három számítógépes tábor zajlott. Valamennyit könyváros kollégák vezették. KÉRDÉSEK NAGY KÖNYVE Ez egy érdekes, szórakoztató könyv, csodálatos rajzokkal és látványos színes fotókkal, amely könnyen érthetı, mindenre kiterjedı válaszokat ad a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre. Figyelemfelkeltı adatok, kvízek és érdekes feladatok tarkítják ezt a legújabb információkon alapuló könyvet, amely elrepíti az érdeklıdı olvasóját az állatok és növények világától az emberi test érdekességein és a csillagászaton keresztül a mai technológiai vívmányokig. SZABÓ MAGDA: SZÜLETÉSNAP A regény fıszereplıje, Illés Bori kortársaihoz hasonlóan tölti az idejét: iskolába jár, otthon várja a család. A történet kezdetén tizennegyedik születésnapjára készül izgatottan. Úgy érzi, ez a májusi vasárnap fordulópont lesz az életében: végre már ı is "igazi" felnıtt lesz. Ehhez - Bori úgy képzeli - nem kell egyéb, mint egy álomszép kék ruha és egy tősarkú cipı. De semmi sem úgy történik, ahogy elképzeli. Végül egy karácsonyi szünidı eseményei, az elsı csalódás, édesanyját ért tragikus baleset - avatják igazán éretté a lányt. BARTOS ERIKA: ANNA, PETI ÉS GERGİ / IRÁNY AZ ISKOLA! Anya, Apa, Anna, Peti és Gergı élete újabb izgalmakkal, örömökkel folytatódik. A kis Gergı mindent tönkretesz, de aztán igazi szenzáció, amikor kibújik az elsı fogacskája. Egy újabb balatoni kirándulás ezúttal is mókás kalandokat ígér, ám nem kis aggodalomra ad okot, amikor Gergı kórházba kerül, de aztán hamar meggyógyul, óriási örömünnep közepette fogadja a család Anyát és Gergıt. A legnagyobb esemény mégis talán az, amikor szeptember 1-jén Anna iskolába megy. A kedves család életének eseményeit ezúttal is szép színes rajzokról kísérhetik nyomon a gyerekek. VARGA MÁTYÁS: KIKÖTİ Ez az új gyermekimakönyv, - ahogy a címe is mutatja - igazi kikötıbe viszi el olvasóját. Egy olyan helyre, ahonnan a hajók és utasaik elindulnak, ahol az indulás elıtt várakoznak, vagy ahová visszatérnek, hogy erıt győjtsenek és megnyugodjanak. Az imádság is ilyen a keresztény életében. Ez a könyv azoknak a gyerekeknek és szüleiknek, nagyszüleiknek szól, akik a keresztény közösségek imáiból akarnak nyugalmat, erıt és bátorítást meríteni. A kötet elsısorban olyan alkalmakkal foglalkozik, amelyekrıl a legtöbb gyereknek személyes tapasztalata is van. Az imák kiválasztásánál is törekedtek arra, hogy kevés szöveget győjtsenek egybe: olyanokat, amelyek azonnal is érthetık, mégis újra és újra elgondolkodtatnak. 7

8 SZEPTEMBERBEN TÖRTÉNT! OKTÓBERBEN KÖVETKEZIK! Szeptemberben indult tanfolyamaink: - 60 órás angol kezdı tanfolyam, vezeti Nagy Edit - 60 órás angol haladó tanfolyam, vezeti Pásztorné Czeglédi Anna -25 órás internet tanfolyam, vezeti: Hétfı délelıtt: Pákozdi Lajosné Kedd délelıtt: Michel Charkawi Kedd délután: dr. Szecsei Istvánné Szerda délután: Michel Charkawi Csütörtök délután: Pákozdi Lajosné A könyvtár gyermekrészlegében megkezdıdtek a város nagycsoportos óvodásainak könyvtárismertetı foglalkozásai. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP /08/01 kódszámmal) Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése céljából Tudásdepó- Expressz címmel pályázatot hirdetett. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. Törökszentmiklós Város Önkormányzata, mint a törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény fenntartója, konzorcium vezetıként a megye további hét településének önkormányzatával egyetértve pályázatot nyújtott be. A települések és a közremőködı intézmények a következık: Tiszafüred- Városi Könyvtár és Információs Központ, Karcag- Városi Csokonai Könyvtár, Kisújszállás- Arany János Városi Könyvtár, Mezıtúr- Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház, Fegyvernek Mővelıdési Ház és Könyvtár,Túrkeve- Túrkevei Városi Mővelıdési Intézmény és Könyvtár, Kunmadaras- József Attila Mővelıdési Ház és Nagyközségi Könyvtár október Az Internet árnyoldalai Jávorszky Ferenc elıadása október 10. délután Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat: Itt a Kék Vonal! Segítünk! Beszélgetés a Kék Vonal munkatársaival október 10. Varázslótanoncoknak... (13+1 kérdés a Harry Potter könyvekrıl) október 12. Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz! - Megbocsátás napja, kedvezményes beiratkozások, - babakönyv az elsı 50 bébi beiratkozónak, - Harry Potter vetélkedı eredményhirdetése, - Miért szeretem a könyvtáram? c. pályázat rajzaiból kiállítás, - kölyök-könyvjelzı" készítés, könyv csere-bere. október 2-án 17 órakor Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért c. kiállítás megnyitója a Helytörténeti Győjteménybe. A kiállítás megtekinthetı október 1-17-ig október 19-én (vasárnap) JÁTSZÓHÁZ AZ İSZ JEGYÉBEN 14-tıl 18 óráig a Kézmőves Örökség Egyesület tagjaival a Múzeumban ismét játszóház lesz! október november 21. / Kiállítás a Lábassy János Ipar- és Gyártörténet Alapítvány valamint Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény által rendezett kiállítás megtekinthetı a Helytörténeti Győjteményben (Múzeum), Almásy út 20. a) CorelDraw 1) Operációs rendszer b) PowerPoint 2) Közösségi Portál c) MyVIP 3) Internetes Keresırendszer d) Norton Commander 4) Médialejátszó e) Google 5) On-line vasúti menetrend f) WinAmp 6) Játék g) LINUX 7) Magyar Elektronikus Könyvtár h) Passziánsz 8) Prezentációkészítı i) Elvira 9) Segédprogram j) MEK 10) Grafikai program k) Word 11) Szövegszerkesztı KERESD MEG A PÁRJÁT! A megfejtéseket kérjük a könyvtár részlegeibe beadni, vagy a következı címre elküldeni: Leadási határidı: október 20. A helyes választ beküldık között 3 darab könyvet sorsolunk ki I./4. szám helyes megfejtése: kódex, pergamen, scriptor, iniciálé, custos, bibliotecha, miniatúra, corvina. Könyvjutalmat nyertek: Kovács Lívia, Zsidó Tamás, Szabó Ferenc Lajos. A könyvek átvehetıek a könyvtár 18-as irodájában 8 Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135. Pf.:48. Telefon: 56/ Felelıs kiadó: Szabó Ferencné, az intézmény igazgatója, technikai szerkesztı: Michel M. Charkawi Terjedelem: 2 A/3 kiadói ív, megjelenik évente 10 alkalommal, egy szám ára: 50,-Ft. Lapnyilvántartási szám: 163/332/1/2008. szám

DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN

DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN 2009. március II. évf. 3. szám Hírek a könyvtárról, helytörténeti győjteményrıl 50,- Ft AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN Az információs társadalom és a demokratikus

Részletesebben

LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA!

LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA! LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA! A könyvtárra adott pénz mindig megtérül. (Czine Mihály) A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény a város és a kisrégió legnagyobb kulturális

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

A HÍR IGAZ TISZTELT VÁLASZTÓK! MEGKEZDİDÖTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL AKADÁLYMENTESÍTÉSE. 2 2011. augusztus

A HÍR IGAZ TISZTELT VÁLASZTÓK! MEGKEZDİDÖTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL AKADÁLYMENTESÍTÉSE. 2 2011. augusztus 2 2011. augusztus KRÓNIKA A júliusi megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Július 12-én az ÖKOVÍZ képviselıjével tárgyaltunk egy építési törmelék lerakó (Vásártér) létesítésérıl. Július 13-án

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show XXI. évf. 7. (170.) szám 2012. július http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiw-en és facebook-on - letahirek@gmail.com VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show augusztus 11, szombat 9.00 óra

Részletesebben

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja SZIGNUM 2009. október A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium Szent Gellért Diákotthon havilapja V. évfolyam 10. szám 2009/2010: A LENDÜLET ÉVE Számunkra a nevelés azt jelenti: képessé tesszük

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. június IV. évfolyam, 6. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. június IV. évfolyam, 6. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 6. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman Ottó

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

o Száz év, száz forint Országos és regionális programok, események, képzések

o Száz év, száz forint Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/15, 2012. október 5. Az MCSSZ helyzete o Száz év, száz forint Országos és regionális programok, események, képzések o Film- és színdarab ajánló o Programajánló o Taizé-i imaóra Zugligetben

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június VI. évfolyam 2. szám 2008. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Visegrádi Hírek. Nyitogató. Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek. Nyitogató. Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 10. szám 2006. október Nyitogató Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével Polgármester Úr, mindenekelıtt gratulálok

Részletesebben

AZ ÉV KÖNYVTÁRA 2008-BAN. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2008. évi munkájáról

AZ ÉV KÖNYVTÁRA 2008-BAN. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2008. évi munkájáról AZ ÉV KÖNYVTÁRA 2008-BAN Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2008. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...4 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK...4 Könyvtárhasználat számokban...4 ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK...6

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013.

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013. 2 2013. március Az önkormányzatok feladatkörének átalakítása magával hozta a pénzügyi átalakítást is. Feladatfinanszírozás az új, üdvözítı fogalom. Röviden azt jelenti, hogy az állam nem intézményeket

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre,

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Szent istván király ünnepén. Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát. Szent István-napi ünnepségünkre, Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 8. szám 2006. augusztus Szent istván király ünnepén Szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát Szent István-napi ünnepségünkre,

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2009/2010. tanév Körmend, 2010 Szerkesztette: CSÁSZÁR TAMÁSNÉ FAZEKASNÉ MITTLI PIROSKA KOHL GÁBORNÉ KUTASINÉ RÓZSÁS NÓRA NÉMETH KATALIN PRÁNDER MÁRIA SIMON

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

123. számú elıterjesztés

123. számú elıterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

KAPTÁR. Gondolatok A Nagy Könyv programsorozatról

KAPTÁR. Gondolatok A Nagy Könyv programsorozatról KAPTÁR XV. évf. 1.(101.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. A Nagy Könyv program Törökszentmiklóson Az Ember Mária Könyvtár hírei A felújított jászberényi Városi Könyvtár Kenderes

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2009.

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 115. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben