TISZTELT TÖRÖKSZENTMIKLÓSIAK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZTELT TÖRÖKSZENTMIKLÓSIAK!"

Átírás

1 2008. október I. évf. 5. szám Hírek a könyvtárról, helytörténeti győjteményrıl 50,- Ft Érc, márvány és könyv nem hagy enyészni soha /Bonfini/ ÉVES A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI LÁBASSY -FÉLE MEZİGAZDASÁGI GÉPGYÁR a Lábassy János Ipar- és Gyártörténet Alapítvány valamint Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény által rendezett kiállítás megtekinthetı október 21-tıl november 21-ig a Helytörténeti Győjteményben. (Múzeum, Almásy út 20.) Lábassy János IPOLYI ARNOLD ÉS A MÁTYÁS KORVINÁK Az Ipolyi Arnold életét és munkásságát már régebb óta kutató Csıke Tibor, intézményünk helyismereti részlegének könyvtárosa a fentebbi címmel tartott elıadást szeptember 23-án, Szolnokon a Megyeháza dísztermében megrendezésre került Levéltári napon. Idén 550 éve lépett trónra Hunyadi Mátyás és 185 éve született Ipolyi Arnold. E kettıs évfordulóhoz egyaránt kötıdött az élvezetes elıadás, melyben elıbb a korvinákról, Mátyás könyvtárának díszeirıl tudhattunk meg érdekes dolgokat hány darab is volt, mi lett a késıbbi sorsuk. Ezt követıen pedig Ipolyi Arnold pályájának rövid fölvázolása után arról az izgalmas útról nyerhettünk ismereteket amelynek során Ipolyi aki ekkor 1862-ben Törökszentmiklós plébánosa volt minden nehézséget leküzdve felkutatta az Isztambulba hurcolt korvinákat, melyeket aztán késıbb egy diplomáciai esemény keretében vissza is szolgáltattak hazánknak. Sokak számára nem volt eddig ismert, hogy e városunkhoz is kötıdı jeles személyiség, a magyar tudomány kiemelkedı alakja ezzel a tevékenységével is milyen nagy szolgálatot tett a hazának. (Héja László) Lábassy János Ipar- és Gyártörténeti Alapítvány 5200 Törökszentmiklós, Kazinczy utca 38. Telefon: (56) , TISZTELT TÖRÖKSZENTMIKLÓSIAK! Kérjük, hogy városunk zsidó múltjával, a zsinagógával, a deportálással kapcsolatos emlékeket, fényképeket, leveleket, tárgyakat a könyvtár helyismereti részlegébe archiválási célra hozzák be vagy ajánlják fel győjteményünk részére, hogy összegyőjthessük a törökszentmiklósi zsidóság történetének dokumentumait. Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény / 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135. földszint 3. Telefon: 06-56/

2 A Törökszentmiklósi Városvédı és Szépítı Egyesület és az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért címmel meghirdetett országos pályázat törökszentmiklósi kiállítására a Helytörténeti Győjteménybe. A kiállítás megnyitójára október 2-án 17 órakor kerül sor, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A kiállítást megnyitja Csikós Sándor, a Törökszentmiklósi Városvédı és -Szépítı Egyesület elnöke, közremőködik a Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola 4. b osztálya. A kiállítás október 1-je és 17-e között tekinthetı meg a Helytörténeti Győjteményben.(Almásy út 20.) GYERMEKRAJZ-KIÁLLÍTÁS A HELYTÖRTÉNETI GYŐJTEMÉNYBEN Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért címmel hirdetett pályázatot 8-18 éves fiatalok számára a Város- és Faluvédık Szövetsége. A kiírás szerint az alábbi négy témában lehetett pályamunkákat készíteni: Az én világom, Mesélı kövek, Mesélı természet, Mesélı szerszámok. Ezen pályázati felhívást a Törökszentmiklósi Városvédı és -Szépítı Egyesület eljuttatta iskoláinkba, vállalva, hogy a kész mőveket összegyőjtve felszállítja Budapestre, az országos központba. Azt is szerettük volna, hogy a pályamunkákat az országos díjazás és a díjazott mővek kiállítása után visszahozzuk Törökszentmiklósra, és valamennyit kiállítjuk a Helytörténeti Győjteményben. A pályázatokat az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban lehetett leadni. Amíg a korábbi években országos szinten pályázat érkezett a zsőri asztalára, addig ebben a pályázati évben egy kicsit több, közel 2000 mővet kellett elbírálniuk, köztük 56 db törökszentmiklósi pályázatot. A törökszentmiklósi díjazottak: Különdíjban részesült: Viski-Lator Elemér Bethlen Gábor Református Általános Iskola Szabó Gábor Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola a 3. b osztály (osztályfınök: Török Emıke) Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola Gazdag Tibor Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Tóth Péter Alapítvány Lengyel Mercédesz Kölcsey Ferenc Általános Iskola Hajnal Fanni Kölcsey Ferenc Általános Iskola Galsi Angelika Kölcsey Ferenc Általános Iskola Nagy Gréta Kölcsey Ferenc Általános Iskola Dicséretben részesültek: Nagy Krisztián Bethlen Gábor Református Általános Iskola Szécsi Vivien Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium Somody Gergı Kölcsey Ferenc Általános Iskola Galsi Boglárka Kölcsey Ferenc Általános Iskola Szunyogh Dávid Kölcsey Ferenc Általános Iskola Radó Imre Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola Juhász Szilvia Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Tóth Péter Alapítvány Ramos Mária Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Tóth Péter Alapítvány Ramos Sára Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Tóth Péter Alapítvány Czibak Zoltán Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Tóth Péter Alapítvány Túró Mária Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Tóth Péter Alapítvány A pályázat díjátadó ünnepségére és az azt követı kiállítás megnyitójára április 26-án a Budapesti Történeti Múzeum Barokk udvarában került sor. A díjazottak Ráday Mihálytól, a Város- és Faluvédık Szövetsége elnökétıl vehették át díjaikat, okleveleiket. A gyerekek a pályamunkák kiállításán túl megtekinthették a Történeti Múzeum reneszánsz-kiállítását. Ezután a Budapesten kiállított mőveket Tapolcán mutatták be a Város- és Faluvédık XXVII. Országos Találkozója és Szakmai Konferenciája résztvevıinek. Külön köszönet Boda Margit, Kovács Menyhértné, Békési Gábor és Szilágyi Tibor városvédı egyesületi tagoknak a pályázatban való közremőködésükért. Az összes törökszentmiklósi valamint az országos díjazott pályamunkákat október 1-je és 17-e között tekinthetik meg az érdeklıdık a Helytörténeti Győjteményben. 2 A kiállítás megnyitójára október 2-án 17 órakor kerül sor, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A kiállítási anyag ezután Nyíregyházán kerül az érdeklıdık elé. (Csıke Tibor)

3 SZÁSZ JÓZSEF FESTİMŐVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Helytörténeti Győjtemény A gyermek- és ifjúkorát Törökszentmiklóson töltı, majd az egyetem után a nemzetközi kapcsolatok és diplomácia terén tevékenykedı Szász József a kilencvenes évektıl kezdett festészettel foglalkozni. Változatos stílusú, a tárgyszerőség és a fantáziavilág talányos együttesét létrehozó, élénk színvilágú képeit már több tárlaton közöttük külföldön is láthatta a nagyközönség. GYŐJTEMÉNYÜNK RITKASÁGAI Tiszapüspöki térképe 1754-bıl Az egri püspökség birtokába tartozó településrıl Hazael Mária Hugó készítette ezt az értékes térképet, amely hően ábrázolja a folyószabályozás elıtt egy évszázaddal fennállott viszonyokat a község határában. A gazdag vízhálózatot, ereket, fokokat, tavakat, nádasokat, laposokat A szárazabb hátságon elhelyezkedı szántókat. Ma is ismert földrajzi neveket is fedezhetünk föl rajta: Háromág, Karancs, Alatka, Décse. A térkép szélén a Szajolból és Püspökibıl vezetı utak végén városunk is jelölve van, egy templom rajzával és S:miklós felírattal. A KELTÁK BUDAPEST RÉGÉSZETI EMLÉKEIBEN Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum A kelta törzsek a Kr. e. 4. században érkeztek nyugatról, a Rajna-vidékrıl kiindulva, a Kárpát-medencébe. Törökszentmiklós mellett, Surjánban is számos leletük került elı. Gazdag régészeti emlékanyaguk idırendben a szkíta-kor és a rómaiak idıszaka közötti korszak meghatározó leletei. Az Aquincumi Múzeumban a Budapesti ásatások (Gellérthegy, Tabán, Békásmegyer, Csepel sziget, Nagytétény) anyagából nyújtanak színes ízelítıt. Jellegzetes vasfegyvereik, bronzékszereik, kerámiáik révén alkothat képet a látogató errıl az egykoron hazánk területén élt népcsoportról. JÁTSZÓHÁZ AZ İSZ JEGYÉBEN október 19-én (vasárnap) 14-tıl 18 óráig a Kézmőves Örökség Egyesület tagjaival a Múzeumban ismét játszóház lesz! a Helytörténeti Győjtemény /Múzeum / nyitva tartása: RÉGEN TÖRTÉNT OKTÓBER 6. Pozsonyban megalakul a Védegylet, melynek célja a magyar áruk védelme. Az egylet igazgatója Kossuth Lajos OKTÓBER 12. A párkányi csatában a szövetséges sereg Sobieski János lengyel király parancsnoksága alatt megveri a török hadat OKTÓBER 13. Kinizsi Pál temesi ispán és Báthori István országbíró hadai Kenyérmezınél megsemmisítik az Erdélybe betört török sereget OKTÓBER 15. Az álmosdi hajdúles. Bocskai hajdúi éjjeli rajtaütéssel megfutamítják Belgiojoso seregét OKTÓBER A II. rigómezei csatában a Hunyadi János vezette magyar sereg vereséget szenved a törököktıl OKTÓBER 18. A török sereg 5 heti sikertelen harc után felhagy Eger ostromával és elvonul a vár alól OKTÓBER 22. I. (Nagy) Lajos és Genova szövetséget köt II.Velence ellen OKTÓBER 23. Az erdélyi országgyőlés Kolozsvárott fejedelemmé választja Bethlen Gábort OKTÓBER 29. Az erdélyi és havasalföldi csapatok Báthori Zsigmond és Mihály vajda vezetésével Gyurgyevónál, nagy gyızelmet aratnak Szinán nagyvezér hadai felett. (Héja László) hétfı 9-13, óráig, kedd 9-13, óráig, szerda 9-13, óráig, csütörtök 9-13, óráig, péntek 9-13, óráig, szombat és vasárnap zárva 3

4 4

5 DR. KOPÁNYI MIHÁLY: MIKROÖKONÓMIA Dr. Kopányi Mihály a közgazdaság-tudomány kandidátusa. Számos külföldi és hazai egyetemen tartott elıadásokat és kurzusokat. A Mikroökonómia Tanszék alapítójaként és elsı tanszékvezetıjeként kiemelkedı szerepet játszott a hazai egyetemi és középiskolai mikroökonómia-oktatás bevezetésében. A könyv öt nagy logikai egységben ismerteti a mikroökonómia elméletét, híven követi a nemzetközi piacgazdaság mőködését miközben a magyar gazdaság eseményeibıl választott közérthetı gyakorlati példákkal világítja meg a száraz elméletet. Jelen kézikönyv évek óta fontos és sikeres szerepet tölt be a hazai közgazdászképzésben. Ezért lett népszerő mind a diákok, mind a tanárok körében. (Pákozdi Lajosné) HSZIUNG DE-TA ÉS NINA SIMONDS: EGY FALAT... KÍNA A kínai konyha merıben különbözik a világ más konyháitól jellegzetes ízvilágával, valamint az ételek elkészítésének és tálalásának módjával. Az étkezés és az élet szoros kapcsolatban áll egymással, az alapanyagok java rendelkezik gyógyító vagy spirituális tulajdonságokkal, minden ételnek tulajdonítanak szimbolikus jelet, vagy szerencsehozó erıt! A könyv elénk tárja az olyan jellegzetes ételek, mint teához illı, házias, ünnepi ételek, élıállatból, zöldségekbıl készült, valamint utcai ételek és alapreceptek elkészítésének módját. Segítségével megismerhetjük, miként teremtenek az ételek összetevıibıl, valamint az ízek és a különbözı halmazállapotú anyagokból harmonikus kompozíciót. A kínai konyhamővészet titkát megtudhatjuk e gazdagon illusztrált könyvbıl, és emellett olvashatunk az ország kultúrájáról is. (Fási Mónika) OLVASÓTEREM ZENEI ÉS MÉDIATÁR Az Operettszínház két kiválósága SZINETÁR DÓRA ÉS BERECZKI ZOLTÁN MUSICAL DUETT címmel jelentetett meg 2007-ben egy 13 zenei tételbıl álló albumot. A lemez a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének száz legnépszerőbb albuma között az elsı helyen végzett a tavalyi évben, majd elnyerte Az Év Zenei Produkciója címet is és emellett dupla platina lemez lett. Az albumon a Rómeó és Júlia, a Hírnév, a West Side Story és sok más híres musical, illetve azok híres betétdalai, valamint animációs- és mozifilmdalok is szerepelnek (Oroszlánkirály, Szépség és a Szörnyeteg stb.) melyek hozzájárultak az album sikeréhez. A siker folytatásaként a évben megjelent az énekes házaspár második albuma mely az elsı folytatásaként ismét 13 híres dallamot tartalmaz. A Musical Duett 2. címő albumon szintén musicalek betétdalai, táncos-zenés filmek zenéi és az elsıhöz hasonlóan animációs filmdalok is helyet kaptak. A második rész is néhány hét alatt aranylemez lett. Mindkét album hallgatható és kikölcsönözhetı a könyvtár zenei és médiatárában, melyet kortól függetlenül mindenkinek ajánlok. (Deák Erzsébet) JÁTSZ/MA (THE GAME) (színes, magyarul beszélı amerikai thriller, 128 perc, 1997.) Nicholas Van Orton gazdag, nagyhatalmú ember, tökéletesen ura életének, egy gazdag és unott bankár, aki még saját 48. születésnapját is egyedül ünnepelné meg. Egyedül él egy nagy házban, nincs igazából senkije és abban a házban él, ahol annak idején édesapja is ugyanennyi idıs korában lett öngyilkos. A váratlan izgalom akkor keletkezik életében, amikor saját eddig eltőntnek hitt öccse újra felbukkan a színen. A testvér különleges születésnapi ajándékot talál ki neki. Egy titokzatos játékban való részvételt ajánl bátyjának, és azt ígéri, hogy ha részt vesz benne, akkor az megszínesíti szürke napjait. Van Orton nehezen, de belemegy a játékba és innen már nincs megállás. A szervezı cég egyszerően felszívódik, mikor az elsı baljós történések után kutatva a bankár kérdıre vonná ıket. Van Orton rövidesen a markukba kerül és addigi rendezett élete irányíthatatlanná válik, körbeveszi a teljes káosz. Hamarosan rájön, hogy a játék tétje immár a saját élete. A filmben Michael Douglas játszik fıszerepet, kinek zseniális alakítása nagyban hozzájárult annak sikeréhez. A film egy nagyszerően kitalált thriller, mely néha ijesztı és hátborzongató, szinte mindig kiszámíthatatlan, a végén pedig egy duplacsavarral záródik, melyre soha senki sem gondolna. Ha kíváncsi e rövid leírás után a filmre keresse fel a könyvtárat, mert VHS-en is és az idén megjelent DVD-n is kikölcsönözhetı a zenei és médiatárból. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nekem személy szerint az egyik kedvenc filmem, ez a fordulatokban gazdag thriller. (Deák Erzsébet) 5

6 6 Tudja-e...,hogy könyvtárunk zenei részlegébıl ingyenesen kölcsönözhet DVD-t, CD-t, videokazettát az egyszeri (féléves vagy éves) beiratkozás után, melyek akár egy hétig is Önnél maradhatnak? Sıt! Kétszer meghosszabbíthatja kölcsönzését, további 1-1 hétre! És azt tudja, hogy ezen olvasóink díjmentesen internetezhetnek mind a zenei, mind az olvasó részlegben? Térjen be hozzánk, legyen könyvtárunk beiratkozott olvasója, valamint válogasson kedvére az új és régi dokumentumainkból, melyek száma folyamatosan bıvül! /Fási Mónika ) Tudja-e hogy megvásárolhatóak könyvtárunkban a következı kiadványok: _ Helytörténeti Füzetek: 2008/4. szám Portrék, vázlatok a Törökszentmiklósról elszármazottak körébıl /ára: Ft./ - Helytörténeti Füzetek: 2008/3. szám Hagyjatok magamra, hogy együtt legyek az egész világgal. 100 éve született Vihar Béla emlékére és a költı életérıl és munkásságáról szóló, leánya Vihar Judit által írott címő könyv /ára: Ft./ Helytörténeti Füzetek: 2007/2. szám A Mécses. Butyka Béla református elemi iskolai néptanító, a Törökszentmiklósi Helytörténeti Győjtemény alapítója élete és munkássága. /ára: Ft./ (akciós ár) Helytörténeti Füzetek: 2006/1. szám Az 1956-os forradalom Törökszentmiklóson. /ára: Ft./ Fejezetek Törökszentmiklós múltjából I.kötet /ára: Ft/ II.kötet /ára: Ft/ Dr. Fehér Imre: Az idık rianása c. Szélpál Árpád emlékkönyv. /ára: Ft./ Csak a gyökér legyen erıs c. Millenniumi szépirodalmi antológia. /ára: Ft./ Dienes Eszter: Szeretık, este c. verseskötet. /ára: Ft./ A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA Tudja-e hogy számítógép és internet tanfolyam indul a könyvtárban. Díja: 25 óra 6000,-Ft. Nyugdíjasoknak, kismamáknak és munkanélkülieknek kedvezményes díj 5000,-Ft. Várjuk a kisrégió lakóit.! /Fegyvernek, Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, Örményes, Tiszabı, Tiszapüspöki, Tiszatenyı/. Elsısorban a kezdı, számítógéppel, internettel most ismerkedı lakosok jelentkezését várjuk, korhatár nélkül. A tanfolyamon résztvevık megismerkednek az elektronikus ügyintézés szolgáltatásaival is. (Ügyfélkapu, APEH, TB,...) Jelentkezéstıl függıen délelıtti és délutáni csoportok indulnak. Jelentkezni lehet: az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban /Kossuth út 135. I. em. 18-as ajtó, vagy a es telefonon/ (Csıke Tibor) KÖTELEZİ OLVASMÁNYOK FILMEN A könyvtár Zenei és Médiatárában kb videokazetta, 1200 zenei CD, 1200 DVD közül válogathatnak a beiratkozott könyvtárhasználók, mely állomány folyamatosan gyarapodik. A DVD és videokazetta állományban, a vígjátékok, romantikus filmek, mozifilmek, Oscar-díjas alkotások mellett szép számban megtalálhatók klasszikus regények, kötelezı olvasmányok filmadaptációi is. Ezeket az általános és középiskolás diákok figyelmébe ajánlanám, hiszen a kötelezı olvasmányok elolvasása után, érdekes lehet annak filmen történı megtekintése is. Videokazettán illetve DVD-n állnak ezek a filmek rendelkezésre médiatárunkban, melyek beiratkozási díj után ingyenesen kölcsönözhetıek. Részlegünkben kölcsönözhetı a teljesség igénye nélkül: Az aranyember, Bőn és bőnhıdés, Emberi sors, Iszony, Hamlet, Édes Anna, Szent Péter esernyıje, A kıszívő ember fiai, Egri csillagok, Pál utcai fiúk olvasmányok filmváltozatai is. (Deák Erzsébet) Tudja-e hogy Tanulhat nyelveket a könyvtárban! Szeptemberben induló nyelvtanfolyamaink: - ANGOL KEZDİ tanfolyam: 60 órás, ANGOL HALADÓ tanfolyam: 60 órás (már kb. 60 órát tanultaknak). A csoportok beosztása a jelentkezık létszámához és tudásszintjéhez igazodik. Nyelvtanárok: Pásztorné Czeglédi Anna és Nagy Edit. - ESZPERANTÓ tanfolyam: 60 órás Nyelvtanár: Eszényi József. Figyelem! a csoportok csak megfelelı létszám esetén indulnak! Igény szerint és megfelelı jelentkezı esetén más nyelvbıl is indítunk csoportokat! -Valamennyi tanfolyam esetén 60 óra ,-Ft. -Jelentkezni lehet a könyvtárban: Kossuth L. u I./18-as iroda v. telefonon (Pákozdi Lajosné) Felnõtt olvasószolgálat Gyermekkönyvtár Olvasóterem Zenei és médiatár Hétfö zárva zárva zárva zárva Kedd 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Szerda 8,30-18,00 8,30-12,00 12,30-17,00 8,30-17,00 8,30-12,00 13,00-17,00 Csütörtök 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Péntek 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Szombat 8,30-12,00 8,30-12,00 8,30-12,00 zárva

7 Ezen az oldalon rendszeresen olvashattok a gyerekkönyvtár életérıl, új könyveirıl, vetélkedıirıl, versenyeirıl. (Dr. Szecsei Istvánné - Markót Péterné) TÁBOROK A KÖNYVTÁRBAN Táborok a könyvtárban Ezen a nyáron új formában szerveztük a nyári táborainkat általános iskolás korú gyerekeknek, nem kéthetes, hanem egy-egy hetes ciklusban. Az elsı héten kézmőves tábor volt a múzeumban Mesterségrıl-mesterségre címmel. Ezt követték a könyvtáriak: Kincskeresı tábor, Mátyás király udvarában, Doboz-ház, doboz-család tábor. Velük párhuzamosan három számítógépes tábor zajlott. Valamennyit könyváros kollégák vezették. KÉRDÉSEK NAGY KÖNYVE Ez egy érdekes, szórakoztató könyv, csodálatos rajzokkal és látványos színes fotókkal, amely könnyen érthetı, mindenre kiterjedı válaszokat ad a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre. Figyelemfelkeltı adatok, kvízek és érdekes feladatok tarkítják ezt a legújabb információkon alapuló könyvet, amely elrepíti az érdeklıdı olvasóját az állatok és növények világától az emberi test érdekességein és a csillagászaton keresztül a mai technológiai vívmányokig. SZABÓ MAGDA: SZÜLETÉSNAP A regény fıszereplıje, Illés Bori kortársaihoz hasonlóan tölti az idejét: iskolába jár, otthon várja a család. A történet kezdetén tizennegyedik születésnapjára készül izgatottan. Úgy érzi, ez a májusi vasárnap fordulópont lesz az életében: végre már ı is "igazi" felnıtt lesz. Ehhez - Bori úgy képzeli - nem kell egyéb, mint egy álomszép kék ruha és egy tősarkú cipı. De semmi sem úgy történik, ahogy elképzeli. Végül egy karácsonyi szünidı eseményei, az elsı csalódás, édesanyját ért tragikus baleset - avatják igazán éretté a lányt. BARTOS ERIKA: ANNA, PETI ÉS GERGİ / IRÁNY AZ ISKOLA! Anya, Apa, Anna, Peti és Gergı élete újabb izgalmakkal, örömökkel folytatódik. A kis Gergı mindent tönkretesz, de aztán igazi szenzáció, amikor kibújik az elsı fogacskája. Egy újabb balatoni kirándulás ezúttal is mókás kalandokat ígér, ám nem kis aggodalomra ad okot, amikor Gergı kórházba kerül, de aztán hamar meggyógyul, óriási örömünnep közepette fogadja a család Anyát és Gergıt. A legnagyobb esemény mégis talán az, amikor szeptember 1-jén Anna iskolába megy. A kedves család életének eseményeit ezúttal is szép színes rajzokról kísérhetik nyomon a gyerekek. VARGA MÁTYÁS: KIKÖTİ Ez az új gyermekimakönyv, - ahogy a címe is mutatja - igazi kikötıbe viszi el olvasóját. Egy olyan helyre, ahonnan a hajók és utasaik elindulnak, ahol az indulás elıtt várakoznak, vagy ahová visszatérnek, hogy erıt győjtsenek és megnyugodjanak. Az imádság is ilyen a keresztény életében. Ez a könyv azoknak a gyerekeknek és szüleiknek, nagyszüleiknek szól, akik a keresztény közösségek imáiból akarnak nyugalmat, erıt és bátorítást meríteni. A kötet elsısorban olyan alkalmakkal foglalkozik, amelyekrıl a legtöbb gyereknek személyes tapasztalata is van. Az imák kiválasztásánál is törekedtek arra, hogy kevés szöveget győjtsenek egybe: olyanokat, amelyek azonnal is érthetık, mégis újra és újra elgondolkodtatnak. 7

8 SZEPTEMBERBEN TÖRTÉNT! OKTÓBERBEN KÖVETKEZIK! Szeptemberben indult tanfolyamaink: - 60 órás angol kezdı tanfolyam, vezeti Nagy Edit - 60 órás angol haladó tanfolyam, vezeti Pásztorné Czeglédi Anna -25 órás internet tanfolyam, vezeti: Hétfı délelıtt: Pákozdi Lajosné Kedd délelıtt: Michel Charkawi Kedd délután: dr. Szecsei Istvánné Szerda délután: Michel Charkawi Csütörtök délután: Pákozdi Lajosné A könyvtár gyermekrészlegében megkezdıdtek a város nagycsoportos óvodásainak könyvtárismertetı foglalkozásai. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP /08/01 kódszámmal) Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése céljából Tudásdepó- Expressz címmel pályázatot hirdetett. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. Törökszentmiklós Város Önkormányzata, mint a törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény fenntartója, konzorcium vezetıként a megye további hét településének önkormányzatával egyetértve pályázatot nyújtott be. A települések és a közremőködı intézmények a következık: Tiszafüred- Városi Könyvtár és Információs Központ, Karcag- Városi Csokonai Könyvtár, Kisújszállás- Arany János Városi Könyvtár, Mezıtúr- Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház, Fegyvernek Mővelıdési Ház és Könyvtár,Túrkeve- Túrkevei Városi Mővelıdési Intézmény és Könyvtár, Kunmadaras- József Attila Mővelıdési Ház és Nagyközségi Könyvtár október Az Internet árnyoldalai Jávorszky Ferenc elıadása október 10. délután Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat: Itt a Kék Vonal! Segítünk! Beszélgetés a Kék Vonal munkatársaival október 10. Varázslótanoncoknak... (13+1 kérdés a Harry Potter könyvekrıl) október 12. Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz! - Megbocsátás napja, kedvezményes beiratkozások, - babakönyv az elsı 50 bébi beiratkozónak, - Harry Potter vetélkedı eredményhirdetése, - Miért szeretem a könyvtáram? c. pályázat rajzaiból kiállítás, - kölyök-könyvjelzı" készítés, könyv csere-bere. október 2-án 17 órakor Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért c. kiállítás megnyitója a Helytörténeti Győjteménybe. A kiállítás megtekinthetı október 1-17-ig október 19-én (vasárnap) JÁTSZÓHÁZ AZ İSZ JEGYÉBEN 14-tıl 18 óráig a Kézmőves Örökség Egyesület tagjaival a Múzeumban ismét játszóház lesz! október november 21. / Kiállítás a Lábassy János Ipar- és Gyártörténet Alapítvány valamint Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény által rendezett kiállítás megtekinthetı a Helytörténeti Győjteményben (Múzeum), Almásy út 20. a) CorelDraw 1) Operációs rendszer b) PowerPoint 2) Közösségi Portál c) MyVIP 3) Internetes Keresırendszer d) Norton Commander 4) Médialejátszó e) Google 5) On-line vasúti menetrend f) WinAmp 6) Játék g) LINUX 7) Magyar Elektronikus Könyvtár h) Passziánsz 8) Prezentációkészítı i) Elvira 9) Segédprogram j) MEK 10) Grafikai program k) Word 11) Szövegszerkesztı KERESD MEG A PÁRJÁT! A megfejtéseket kérjük a könyvtár részlegeibe beadni, vagy a következı címre elküldeni: Leadási határidı: október 20. A helyes választ beküldık között 3 darab könyvet sorsolunk ki I./4. szám helyes megfejtése: kódex, pergamen, scriptor, iniciálé, custos, bibliotecha, miniatúra, corvina. Könyvjutalmat nyertek: Kovács Lívia, Zsidó Tamás, Szabó Ferenc Lajos. A könyvek átvehetıek a könyvtár 18-as irodájában 8 Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135. Pf.:48. Telefon: 56/ Felelıs kiadó: Szabó Ferencné, az intézmény igazgatója, technikai szerkesztı: Michel M. Charkawi Terjedelem: 2 A/3 kiadói ív, megjelenik évente 10 alkalommal, egy szám ára: 50,-Ft. Lapnyilvántartási szám: 163/332/1/2008. szám

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG 2014-ben a Berzsenyi Dániel Könyvtár által NKA-hoz benyújtott támogatásból ismét részesült könyvtárunk. A kapott támogatást jutalmazásra, meghívó plakátkészítésre

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein

Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein október 13. (hétfő) Kinyílik a mesesarok A könyvtáros meséi Időpont: 10.30 óra Alap Kezdjük mesével a hetet!- Mesedélután Böde Péter mesemondóval

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT. Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja. Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár

GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT. Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja. Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár Típusa: nyilvános közmővelıdési könyvtár Alapfunkciói Az információkat szabadon,

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-jétıl Tartalomjegyzék: 1. Általános szabályok 2. Fogadótér 3. Gyermek- és ifjúsági részleg 4. Felnıtt

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

VÁSÁRI&VÁSÁRI A pénzügyi intelligencia közvetítõje

VÁSÁRI&VÁSÁRI A pénzügyi intelligencia közvetítõje 2008. Szptmbr Fotó: Rékasi Attila Közösségi programok KLUBOK, szakkörök ISKOLAI PROGRAMOK VÁROSI KÖNYVTÁR SZÍNHÁZ, MOZI EGYHÁZI ÉLET VÁSÁRI&VÁSÁRI A pénzügyi intlligncia közvtítõj Félórás lmzés a pénzügyi

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31.

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 SZERVEZİ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG TÁMOGATÓ: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. ÉLVEZD A MOZGÁS ÉS

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Ugródeszka: a Hold Őrkutatási diákpályázat

Ugródeszka: a Hold Őrkutatási diákpályázat Ugródeszka: a Hold Őrkutatási diákpályázat A Magyar Asztronautikai Társaság pályázata Fontos: A pályázati felhívást 2010. január 8-án módosítottuk, az eddigieknél szélesebbre tárva a részvételi lehetıségeket

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Egymásért Egy- Másért Kiemelkedıen Közhasznú Nemzetközi Alapítvány Krízisotthona A Krízisotthon

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM. 2011. április 19. kedd - Megnyitó

RÉSZLETES PROGRAM. 2011. április 19. kedd - Megnyitó RÉSZLETES PROGRAM 2011. április 19. kedd - Megnyitó 7.30-8.15 A csapatok érkezése, elhelyezése a Gimnáziumban. Minden iskola napközben egy zárható termet kap. A versenyek helyszínén átöltözés és tisztálkodás

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Tüskevár nap. Szacsvay László. Az érdeklődő diákok jelentkezhetnek a Tüskevár országos pályázataira:

Tüskevár nap. Szacsvay László. Az érdeklődő diákok jelentkezhetnek a Tüskevár országos pályázataira: Tüskevár nap Hamarosan vetítik a mozikban Fekete István örökbecsű történetét, a Tüskevárt. Újjáéledt nemzeti kincsünk hiánypótló alkotás. Az új feldolgozás friss képekben mesél a természet szeretetéről

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma Engedjék meg, hogy elıször egy pár mondatot mondjak magamról. Pályaelhagyó pedagógusból váltam könyvtárossá. Nem

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. október. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. október. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - A 2010. évi helyi kisebbségi önkormányzati választások eredményei - Prevenciós csomagok átadása az MNOÖ Hivatalában 2. OKTATÁS - Ellenőrzés

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt PORTFÓLIÓ Készítette: Halmi Zsolt ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Halmi Zsolt Cím: 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 40. Telefon: 06304708484 E-mail: herrysheldon@gmail.com Weboldal: www.halmi.eoldal.hu TANULMÁNYOK

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben