SZAKDOLGOZAT. A Fruska Gora kolostorai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT. A Fruska Gora kolostorai"

Átírás

1 Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet SZAKDOLGOZAT A Fruska Gora kolostorai Készítette : Wittmann Ildikó Témavezetők: Vukovits Koszta dr. Ruzsa György 2007

2 2

3 Előszó A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő-és faszobrász restaurátor hallgatói mind gyakrabban jutnak jelentős egyháztörténeti és kulturális értéket képviselő ortodox egyházművészeti-azon belül szerb- műtárgyakhoz, (ikonokhoz, ikonosztáz faragott ornamentikáihoz), a szakmai gyakorlati képzésük során. A restaurátornak a műtárgy kifogástalan helyreállítására kell törekednie, így a szakmabeli és technikai tudása mellett szüksége lehet egyéb háttérinformációkra, amelyek hatással lehetnek a restaurálás menetének megtervezésére. Természetesen a tárgy a múzeumi vagy egyéb adatok alapján kutatható és ezt a dokumentálás és a szakmai előadások során meg is tesszük -, azonban kevés az olyan magyar nyelven megjelent irodalom, amely az ortodoxián belül a szerb területtel foglalkozik és jegyzetszerűen segítségünkre lehet a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. ( Pl: a tárgy hol és mikor készülhetett, milyen stílust vagy iskolát képvisel, milyen technikával, milyen céllal készült, kit, mit ábrázol, mi van odaírva, stb.) E hiány részleges pótlására vállalkoztam szakdolgozatom megírásával a különleges helyszín bemutatásán keresztül. A Fruska Gora Nemzeti Parkban található 18 ortodox kolostort személyesen kerestem fel és gyűjtést végeztem az egyes templomokban található ikonosztázok kép-összekötő faragványait és ikonfeliratait illetően. Az épület-együtteseket térképekkel, alaprajzokkal, történeti, festészeti és építészeti adatokkal illusztrálom. Egyes templombelsők különleges helyszínnek számítanak az ortodox művészettörténet területén, így azokat részletesebben mutatom be a faragástechnika, ikonográfia és az ornamentika figyelembevételével. Igyekeztem ritka forrásmunkákat felkutatni és magyarországi párhuzamokat is kerestem. A templomokban található egyéb fafaragások mintagyűjtésével, fotók és a helyszínen készített rajzok alapján, a szakdolgozat célja: a szerb egyházművészeti területhez köthető tárgyak és templomi faragványok bemutatása, a földrajzi és történelmi helyzetből adódó területi és stilisztikai különlegességek figyelembe vételével. A témához tartozó szakszavakat szószedetbe és kislexikonba gyűjtöttem. Végül segítséget szeretnék nyújtani a nyelvi nehézségek területén is, így összeállítottam néhány, a témával kapcsolatos ábécét és ikonfeliratot, melyekből a nyelvet nem ismerő személy is olvashatja az adott műtárgyon látható szövegeket. Néhány történelmi szereplő személye a helyi kincstárakban található tárgyakhoz köthető, ezért szükségesnek találtam őket részletesebben bemutatni. 3

4 A meglévő Fruska Gora-i kolostorokból származó műtárgyak jelentős része a Belgrádi Szerb Ortodox Egyházművészeti Múzeum kiállítási anyagát gazdagítja. A múzeum prospektusában olvasható, hogy a műkincsek nagy hányada a II. világháború során tűnt el. Az utóbbi időben is sikerült néhány ikont felkutatni és visszaszolgáltatni, így a gyűjtemény folyamatosan bővül. Állításuk szerint az Athosz Szent Hegyen található Hilandar kolostor után a világ második legnagyobb kolostori egysége - kincseit tekintve is - a Fruska Gora volt. A kolostorokban a legjelentősebb szerb festőművészek dolgoztak. A korai XVII.-XVIII.sz-i stílus képviselői: Ostoja Mrkojević, Kozma Damjanović, Stanoje Popovic, Joakim Marković. A legjelentősebb művészek: Nikola Nesković, Stefan Tenecki, Dimitrije Bacević, Teodor Kraćun. A XIX.sz-i stílusirányzatok követői: Arsa Teodorović, Georgije Bakalović Paja Jovanović és Uros Predić. Európai viszonylatban is jelentős rézmetszők: Hristofor Zefarović és Zaharije Orfelin. A kolostorok könyvtáraiban és kincstáraiban több ezer kézirat, könyv, nagyértékű liturgikus textil, királyi öltözet és liturgikus tárgy volt. A XVIsz.-i Magyarország térképe a Pannon alföld és Szerémség megjelölésével,lazar Rakić könyvéből 4

5 A Fruska Gora kolostorai Bevezetés A Fruska Gora fennsík a Pannon alföldön a Duna és a Száva folyamok között, Bánát, Bácska, Szerémség megye, ma Szerbia és Horvátország határán terül el, Novi Sad (Újvidék) közelében. Fruska Gora - Frank Hegy- régi magyar nevén Tarcal hegy. Szent hegynek is nevezik, 1 melynek 539m-es Crveni ćot elnevezésű csúcsa alatt található a Fruska Gora Nemzeti Park. A parkban számos barlang és 187 gyógyforrás található, ezek közelében helyezkednek el a kolostorok. A terület rendkívül gazdag védett növény és állatfajokban, morfológiai és paleo-antropológiai leletekben. Az archeológiai és műemlékekben jelentős helyszíneken 23 faluban szerb, magyar és német nemzetiségű a lakosság. Az elszigeteltséget kereső szerzetesi kolóniáknak és az aszketikus életet folytató remetéknek a háborítatlan környezet megfelelő egzisztenciális és letelepedési lehetőségeket nyújtott. A keresztényüldözés 2 miatt az istentiszteleteket barlangokban és erdei tisztásokon tartották. Az elsőként letelepedő szerzetesi közösségek és épületeik a szabad kereszténység hatására alakultak meg a VII-X. században. A mindössze 50 hektárnyi területen belül 35 kolostor épült, amelyből ma 17 áll, többségük a hegy déli oldalán Az egyházszakadás (i.sz. 1054) után a rendek átszerveződtek, egyes gyülekezetek tagjai beolvadtak vagy elvándoroltak, így az egyes kolostorok taglétszáma megnövekedett, míg más rendházak elnéptelenedtek. Az épületekre a pusztulás várt, vagy egy következő generáció vette birtokába, felújította, sőt akár vallási irányultságát is megváltoztatta. Egyes életrajzi adatok szerint a Clairvaux-i Szent Bernát által küldött ciszterciek is alapítottak itt kolostorokat a Frank királyság idejében 1115 körül. Szt.Bernát a pápa utasítására 1146-ban a szlávok között is keresztes hadjáratot hirdetett. 3 Ebben az időben az Üdvözülés Hegye (Montsalvache) néven is nevezték a területet 4 1 Szerb nyelven : Fruzi (Frug=Frank, Fruzi=Franks, fruški=frankok ( Merovingok)a rómaiak előtt laktak a Pannon medencében Magyarország és Szerbia határán i.sz. kb.200-ban. A rómaiak Alma monsnak, fertilia mons-nak, termékeny hegynek nevezték. 2 Septimius Severus (római császár Kr. u ). Az általa indított keresztényüldözések közép Európától Afrika északi részére is kiterjedtek, mely római tartomány volt.diocletianus (uralkodott Kr. u ) és Maximianus (uralkodott Kr. u ) Az üldözések 313-ig folytatódtak, amikor Constantinus császár (Nagy Konstantin) rendelettel véget vetett azoknak és vallásszabadságot biztosított a birodalom népeinek. (Révai) 3 Diós István: Szentek élete Pázmány Péter Elektronikus könyvtár 4 Amely nem azonos a Szent Grál feltételezett lelőhelyével, de a névazonosság miatt az utóbbi években is érkeztek ide kalandvágyó és grálkutató társaságok. 5

6 A Magyar Királyság fennhatósága alatt a XIII. és XIV. században volt több, mindkét vallást gyakorló kolostor és templom. A török invázió elől szerb, bosnyák, makedón, montenegrói és dalmáciai rendek vándoroltak a régióba, majd magyar lengyel, bolgár, cseh, orosz és görög menekültek is érkeztek, végül az 1350-es évektől már tömeges volt a migráció egészen a XVIII.sz-ig. Ha egy monostort elavultnak, szűkösnek tekintettek, átépítették, vagy elhagyták és alapítottak egy másikat a közelben vagy más egyéb előnyökkel rendelkező helyen. ( Pl. Kisremete, Nagyremete, Új Hopovó, Régi Hopovó) Az XVI.sz-i török támadások miatt a kolostorok lakói egyre gyakrabban kényszerültek a élőhelyüket elhagyni. Az eredeti freskók, építészeti jellegzetességek sok esetben megsemmisültek, a tradicionális ikonfestészet és freskó dekoráció megszűnt. A török levonulás után a szerzetesek egyes helyekre visszatértek, más helyeket pedig sorsukra hagytak. Az elhagyott épületek alapanyagaiból rendszerint egy új kolostort emeltek, vagy a falubeliek építették meg templomaikat, házaikat. Az 1600-as évek után épült kolostorok stílusjegyeit a barokk hatás befolyásolta, építészetük és díszítésük alapvetően megváltozott. A kolostor és a monostor elnevezést egyaránt használják, a jelentésbeli különbségek a közhasználatban elmosódtak. A latin és görög eredetű elnevezések a keleti és nyugati egyház szétválásával magyarázhatóak A monostor a monasztikus rendek templommal egybeépített, kötött rendszerű telepe, amely a rend tagjainak életszükségleteit -szállás, étkezés, ima, önellátó ipar, gazdálkodás - hivatott kiszolgálni. A kolostor csak szerzetesi szállásépület, melyhez templom is csatlakozhat (nem fontos egybe építeni), de nem tartalmaz komplett kiszolgáló egységet. 5 5 Kolostor - zárda (lat. Claustrum), olyan épület, melyben a szerzetesek bizonyos szabályok szerint élnek. A férfi kolostor fölött a felügyeletet a prior (apát, prépost, superior, igumán), a női kolostor fölött a nőprior (domina, igumanija) gyakorolja. A kolostorban lakó pap vagy testvér a szerzetes. A kolostor maga a szerzetesház, rendház, női szerzetesrendeknél zárda. Rendszerint templom is épül hozzá, a magyarországi hagyományok szerint a pálosoknál az épület déli, a többi szerzetesrendnél az épület északi oldalához, pl.: Pannonhalma Bencés apátság. Jellemző a külvilágtól való elzárkózás. A kolostor a claustrum szóból ered, ez a latin claudere 'elzárni' igéből, a monostor pedig a monasterium, a magányos épületre utaló görög monakhos szóból származik. A monasztikus és a remeterendek kolostoraikat rendszerint a lakott helyektől távol emelték, míg a később kialakult koldulórendek a városokban és a mezővárosokban építkeztek. A templom rendszerint déli oldalához épült a kerengő, ebből nyíltak a közös helyiségek, a káptalanterem (capitulum), az ebédlő (refectorium), a hálóterem (dormitorium), a konyha, könyvtár, másolóműhely. A monostori épületegyüttes alkotórészei a templom, a keresztfolyosó, refektórium, hálóterem, gyűlésterem, társalgó, udvar és kert. ENGEL, Pál- KRISTÓ, Gyula- MAKK, Ferenc: Korai Magyar Történeti Lexikon, IX-XIVsz. Akadémiai Kiadó, Budapest Révai Lexikon Babits Kiadó XIII. p

7 M O N O S T O R O K 1. KRUSEDOL MONOSTOR - MANASTIR KRUŠEDOL Gyümölcsoltó Boldogasszony templom (fotó:sk.-2007) TÖRTÉNET: A kolostort megalapító szerémségi Branković uralkodóház tragikus sorsa a szerémségi ághoz kötődik. Brankovics István (Vak Stefán) despota, Đurađ Smederevac, azaz Brankovics György 6 fia volt, akit 1459-ben, Smederevo (Szendrő) elfoglalását követően a szultán megvakíttatott és száműzetett. Rokonai segítségével Albániába menekült, Kasztrióta Györgyhöz, ismertebb nevén Szkanderbéghez 7, ahol megismerkedett annak egyik rokonával, Angelinával, akit hamarosan nőül vett. Szkanderbég halála után, a törökök terjeszkedése következtében, támogatás nélkül maradt, megvette Belgrádot és ott élt tovább 1476-ban bekövetkezett haláláig. Kérésének, melyet halálos ágyából üzen Dubrovnikba, hogy ne feledkezzenek meg feleségéről, Angelináról, és három gyermekéről, Đorđe Mara és Jovan-ról a dubrovniki nemesek eleget tettek ben Mátyás király meghívta Angelinát 6 Szerbia fejedelme, Lazarevics István despota 1403-ban a török oldaláról átállt Zsigmond királyhoz. Alapító tagja lett 1408 decemberében a nevezetes Sárkány-rendnek, és a királytól óriási birtokokat kapott,debrecen, Hajdúböszörmény, Szatmárnémeti, Nagybánya, Munkács, Beregszász, Tokaj, Mezőtúr; stb.mindezt halála után unokaöccse, Brankovics György örökölte.tokajra több ezer tőke szőlőt telepített, megalapította Szendrőt, közvetítője volt az 1444-es szegedi békének, a török és a magyar között. Hunyadi János szövetségese volt (egy ideig) a török elleni háborúban, ám fiai életéért cserébe megakadályozta, hogy Hunyadi és Szkanderbég csapatai egyesüljenek. 7 Kasztrióta György (albánul Gjergj Kastrioti) ( ) azaz Szkanderbég Albánia történelmének legkiemelkedőbb személyisége. Albánia Sárkányaként is ismert és Albánia nemzeti hőse. Az Oszmán Birodalom elleni küzdelemben Hunyadi János szövetségese. 7

8 Szerémségbe, ahová Vak Stefán ereklyéit magával hozta. Fia, Đorđe uralkodó lett és megkapta Slankamen (Újszalánkemény), Kupinovo (Kupinyik) és Berkasovo (Berkaszó) városokat. Mátyás király hozzáadta Izabella hercegnőt, Beatrix egyik rokonát, de a házasság sikertelen lett. Đorđe, a család tudta nélkül 1496-ban, belépett a szerzetesi rendbe, a szerémségi Kupinovoban. A beavatási szertartást a szerbiai Ždrela kolostor igumánja végezte el, aki a Makszim nevet adta neki. (fotó:lazar Rakic) Hosszabb időt töltött Magyarországon, Budára tett látogatása után tért vissza a Szerémségbe 1509-ben. Anyja Angelina megalapította a női zárdát Krusedol faluban, Makszim pedig a férfi Krusedol kolostort, amelyet 1513-ban sikerült befejezni. Itt élt 1516-ban bekövetkezett haláláig, mint Belgrád és Szerémség mitropolitája. Angelina 1520 körül hunyt el, maradványait társították Stefan és Jovan ereklyéivel, amelyeket ma a Krusedol kolostorban őriznek. A török hódítás és a Szerémség 1521-es eleste, majd a mohácsi vészben elszenvedett magyar veszteség ellenére is, a kolostor továbbra is működött. Az alapítók ereklyéit és az 1534-ben itt íródott misekönyvet (otačnik) megőrizték. A templomot két alkalommal díszítették freskókkal ben az előtérben készültek el az első képek, a munkálatokat Szilveszter igumán 8 felügyelte ben folytatták a templom többi részének kifestését, amely 1546-ban készült el, (fotó: Stefán Tenecki: Krisztus bevonulása Jeruzsálembe-Krusedol, freskó,branka Kulic Könyvéből) Longin püspök és Pankratije Jeromonah igumán éveiben. Feltételezik, hogy a Pankratije azonos azzal a személlyel, aki a hajdani despot Makszim mitropolita megrendelésére, ben a Krusedol kolostor részére elkészítette a Négy evangélium kéziratot. Ezt a kéziratot 1540-ben Szilveszter iguman megbízásából ötvösművekkel díszítették. Az 1450 dramos (1 dram = 3,2 gr. ezüst), aranyozott veretek Petar Smederevac, nagybecskereki aranyműves munkái ben a törökök Szerémséget és Kupinikot teljesen lerombolták. 8 Igumán - kolostori elöljáró 8

9 Az egyház védelmet vagy kiváltságot nem élvezhetett, ezeket csak Mehmed-pasa és Makarije Skolović idejében, a Peć-i (ipeki) pátriárka felújítása alkalmával, 1557-ben kapták meg Krusedol csodával határos módon így is megmaradt. A XVI. és XVII. században, a kolostor elöljárói gyakran utaztak Oroszországba, hogy az épületek felújításához és falainak díszítéséhez, anyagi segítséget kérjenek. A templomban megtalálható műkincsekből, jelentősebb adományokból, berendezési tárgyakból és könyvekből ítélve, arra lehet következtetni, hogy az 1650-es években tűzvész vagy egyéb szerencsétlenség történhetett, vagy a berendezéseket egyszerűen kicserélték ban a templom fő adakozói: a battonyai Bogdan presbiter, Belgrád elöljárója és Hadzsi Illárion, Szerémség mitropolitája. Illárion adományozta az evangélium kéziratot, a drágakövekkel kirakott szent könyvet és az istentisztelethez szükséges berendezési tárgyakat. Hadzsi Illárion a Krusedol kolostor felszentelt tagja lehetett, így a személyes tárgyai halála után a kolostor tulajdonába kerültek. Az osztrák-török háború alatt, 1690-ben, III.Arsenije ( Csarnojevics Arzén ipeki pátriárka) vezetésével a szerzetesek Szentendrére menekültek összes kincseikkel együtt ban tértek vissza ban Krusedolban temették el III. Arsenije-t ben Bécsből átszállították Isaija Đaković mitropolita maradványait és szintén itt helyezték el.. Miután Savoyai Jenő ban Péterváradnál visszaverte az oszmán sereget, azok visszavonulásuk során kifosztották és felgyújtották a kolostort, az uralkodó család ereklyéit összevagdalták, szétszórták és elégették. A súlyos károkat szenvedett kolostort a metropoliták, püspökök és szerzetesek a falubeliekkel közösen építették újjá. Vikentije Popović Hadžilavić, belgrádi metropolita, megépíttette az ebédlőt a konyhát és a pincehelyiséget 1721-ben. Halála után, 1725-ben itt temették el. Az ipeki püspök, Nikanor Meletijević, Krusedol nagy tisztelője között felépíttette a rendházat, majd a pincehelyiségeket. Az északi oldalon kialakította a vendégszobákat, felújíttatta az imaházat és felépíttette a Szent Makszim kápolnát. Nikanor a népnyelv szerint a török pusztítások után fával és kővel megerősíttette, ezüsttel és arannyal kidíszíttette a szétrombolt kolostort. Nikanor több könyvet és szent ajándéktárgyat adományozott a kolostornak ben a törökök a karlócai béke megszegésével megtámadták Péterváradot, a császár Savoyait küldte Magyarország felszabadítására. Savoyai Jenő a legfontosabb habsburg hadvezér. Magyarországi birtoka a Csepel-sziget volt, és ő építtette a ráckevei kastélyt ben döntő csatában diadalmaskodott a törökök fölött Zentánál, 1716-ban visszafoglalta Temesvár várát, s ezzel a törökök minden magyarországi hódítását visszaszerezte. 9

10 Itt halt meg 1739-ben. A templomhajó előterében, IV.Arsenije pátriárka szarkofágja előtt található a végső nyughelye. Felépítették a templom tornyát és 1726-ban beállították a harangokat. Hadzsi Isaija grábóci jeromonah az összegyűjtött adományokból megjavíttatta a templom asztalait és padjait, a kupola tetejére pedig kitűzetett egy aranyozott keresztet ben újjáépítették a szentélyt, ben pedig Visarion Pavlović, bácskai püspök, új tetőszerkezetet építtetett és a rendház nyugati részét zsindellyel fedette be ban készültek el az oltár ikonjai, (fotó: Branka Kulic, archív- 1927) Nedeljko és Stojić Bogdanović alkotásai, valamint Visarion püspök adományaiból és Nikanor püspök hagyatékából, a templom tetejét új bádoglemezekkel befedték ben az újvidéki Racko Jovanović anyagi támogatásával, elkészültek a kolostor templomának priprata-(előtér) freskói ben temesvári püspök Georgije Popović freskókkal díszíttette az apszist ban, a verseci és karansebegi püspök, Jovan Georgijević segítségével elkészült a templom főhajójának festése, valamint a kántori pulpitusok és az asztalok. A festmények olajfestékkel készültek, többnyire a régi freskókat felülfestették. 35 év alatt, a kolostor teljesen megújult. Krusedol ma a híres emberek mauzóleuma és értékes történelmi emlékeket és kincseket is őriz ban ide szállították Hébából Djordje Branković gróf ereklyéit. Szintén ide temetkeztek: 1783-ban IV.Arsenije pátriárka, Jovan Georgijević és Atanasije Rašković mitropoliták, Stevan Šupljikavac vajda, Miloš fejedelem özvegye Ljubica, a belgrádi mitropolita Petar, valamint 1901-ben Milan Obrenović király. A második világháború alatt, a kolostor épületét nem érte találat, de kifosztották a kincstárat, amelyet alapításától kezdve a XX. századig őriztek és gyarapítottak. 10

11 A többszáz műtárgy és történelmi értéktárgy között volt 88 darab ritka és értékes kézirat, amelyek számos régi szerb, moszkvai, vlaskai(havasalföldi) és egyéb kiadvány példányait tartalmazták, gazdagon díszített papi viseletek és különféle értékes anyagokból készült, díszes, kézműves szertartási eszközök, Milan király és az Obrenović család bútorai, több száz ikon és festmény. ( fotó: Branka Kulic- archív, a kolostor papi ruha gyűjteményét megörökítő fénykép 1927-ben készült.) Ezeknek egy részét sikerült megmenteni, de ma már az eredeti kincstárnak csak a töredéke látható a kolostorban. A háború alatt húsz doboz nagyértékű tárgyat elvittek Zágrábba és további húsz dobozt elrejtettek. A templomot egy ideig börtönként is használták. IV. Arsenije pátriárka márvány szarkofágjából, amelyet fosztogatási szándékkal feltörtek, előkerült néhány emberi koponya és testrész. Közöttük volt a szomszédos Maradik (Maradék) faluból Zorica Mitrović feje is, aki halála előtt a hajába rejtett egy kis cédulát, amelyen búcsúzik gyermekeitől, és közli velük, hogy hamarosan ki fogják végezni. ( fotó: Branka Kulic-archív, 1927-ben készült felvétel a kincstárról) 11

12 ÉPÍTÉSZET: A sok felújítás és javítás következtében, a templomkülső lényegesen megváltozott. Az oltár újjáépült, hozzáépítették a külső tornácot, kijavították a tetőzetet és kiszélesítették a nyílászárókat. Az ablakokat, a nyugati bejárati ajtót, majd az előtér és a főhajó közötti falon található átjárót is kibővítették. A templom trikonhosz (háromkarélyos) alapú. A szentély és az énekesi protheziszek félkör alakúak, a boltozat fél kupola alakú. A naoszt dongaboltozat fedi. Négy darab erős, négyszögletes, lekerekített élű oszlopra támaszkodik a kupola, melyet félkör alakú boltívek alakítanak ki. A tambur pandantífokkal alátámasztott. A kupola belseje profilírozott gyűrűkből áll, belül kör alakú, kívül nyolcszögletes, oldalanként egy-egy ablakkal. Az előtér a naosztól elkülönül és 1756-ban utólag kiszélesített térrel kötötték össze. Az átépítés során a korábbi freskókat megrongálták és kivágták. Az előtér egyszerű dongaboltozattal, sík falakkal, két oldalsó ablaknyílással és nyugati bejárati ajtóval is ellátott. A templom külső falait simára vakolták és alacsony lábazattal szegélyezték. A frízt szegélyalj, tetőkoszorú és stilizált inda-ornamentika díszíti ben összeépítették az oszlopcsarnokot a bejárattal, a sarkokon két széles oszloppal támasztották meg, amelyeket egy nagy fesztávú boltív köt össze. Egyes díszek klasszicista jellegűek. Az ablakokat és a bejáratot, növényi és geometrikus motívumokkal plasztikusan megmunkált kőkerettel díszítették. (fotók: sk.2007) 12

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter. 2013. február 21.

ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter. 2013. február 21. ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter 2013. február 21. TÖRTÉNELMI TÁVLATOK Vallás és történelem: A IV. századtól napjainkig A projekt az ókortól napjainkig öleli fel a vallási örökségek bemutatását:

Részletesebben

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.)

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) I.) Korabizánc építészete (V-VII. sz.) 1.) Korai, ókeresztény hatású

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Kedves Gyerekek és Kedves, Lelkes Családok!

Kedves Gyerekek és Kedves, Lelkes Családok! Kedves Gyerekek és Kedves, Lelkes Családok! Íme az ígért versenyről minden tudnivaló, olvassátok el figyelmesen és készüljetek! Külön feltételek olvashatók az alsó- és felső tagozatosok számára! MEGSZENTELT

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete V XVI. század Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete Történelmi háttér Európa leggazdagabb és legszervezettebb állama. Konstantinápoly székhellyel a birodalom magába foglalta a Balkán-félszigetet, Kis-Ázsiát,

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban?

Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? Készítette: Rózsa Katalin Budapest, 2011 Az ezerarcú Mátyás Hol keressek Mátyás királyról az iskolai könyvtárban? A 4.b osztály,

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

A Pannonhalmi Főapátság komplex turisztikai fejlesztése és új látogató bejáratának kiépítése

A Pannonhalmi Főapátság komplex turisztikai fejlesztése és új látogató bejáratának kiépítése SAJTÓKÖZLEMÉNY A komplex turisztikai fejlesztése és új látogató bejáratának kiépítése 2012. március 8. A monostor épületei különböző korok üzenetét őrzik, együttesükben mégis a sokféleségben megvalósuló

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet.

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet. Firenze, Sta Croce ferences kolostor (1295-1442), alaprajz, templom belső képe. Az Alpoktól északra a háromhajós, hosszú, poligonális apszisú ferences templomtípus vált általánossá. Esetenként a városi

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Interregionális áramlatok a romanikában

Interregionális áramlatok a romanikában Európa a XI. század végén ROMANIKA Interregionális áramlatok a romanikában Róma, cosmata díszítésű kolostorudvarok (XIII. sz. eleje) San Paolo Fuori le Mura kerengő (1220-41) San Giovanni in Laterano kerengő

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

Hagia Sophia. Barkó Dávid AT4YUH

Hagia Sophia. Barkó Dávid AT4YUH 2015 Hagia Sophia Barkó Dávid AT4YUH 0 2015.11.20. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Történelmi háttér... 3 Az Hagia Sophia leírása... 5 Hagia Sophia napjainkban... 7 Hivatkozások... 8 1 Bevezetés Az Hagia

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

Kockásliliom a művészetben

Kockásliliom a művészetben Kockásliliom a művészetben 2009 óta foglalkozok a kockásliliomokkal és élőhelyükkel. Megfogott a növény szépsége, eleganciája. valószínűleg nem csak velem történt meg ez, hiszen amióta világ a világ, az

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY KAPUK A KÁPTALANDOMBRA Megnyílt Magyarország legnagyobb területû egyházi

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai 1932-2013 Dobson Szabolcs, Dobson Dénes Bevezetés A magyarországi gyógyszertár névadási szokásokról még nem született korszakok közötti számszerű összehasonlító

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS TÖRTÉNELEM TNTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 ISKOLI FORDULÓ JVÍTÁSI ÚTMUTTÓ ÉS JVÍTÓKULS feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar kisbetőivel jelöltük. z itemek

Részletesebben

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV 1. TOTÓ 1. Hol tartották az Árpád-korban a legjelentősebb törvénynapokat? 1. Székesfehérvár 2. Esztergom X. Buda 2. Melyik terület élén állt a vajda? 1. Horvátország 2. Török Birodalom X. Erdély 3. Melyik

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

A művészettörténetírás atyja: Vasari

A művészettörténetírás atyja: Vasari Reneszánsz művészet A név jelentése: újjászületés, olaszul: rinascimento, franciául: renaissance A kor olasz gondolkodói használják először, saját koruk kulturális teljesítményét az ókorhoz hasonlíthatónak

Részletesebben

Történelem 6. osztály - 3. forduló -

Történelem 6. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor

Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor Középszintű Művészettörténet műelemző feladatsor 1. Az alábbiakban az építészettörténetben használatos fogalmakat olvashat. Határozza meg minél pontosabban a fogalmak jelentését! Egész mondatban válaszoljon,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő): Nevezési lap Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017 A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):... A felkészítő tanár neve:... A versenyző iskola neve és címe:...

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! Kedves nyugdíjas közösségek!

Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! Kedves nyugdíjas közösségek! H Í R V I R Á G Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! Kedves nyugdíjas közösségek! 2015. év 2. szám A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Országos Nyugdíjas Tanács

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti.

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016. (III.25.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Török kori emlékek turisztikai célú hasznosítása Magyarországon. Szerző: Tóth Diána 1

Török kori emlékek turisztikai célú hasznosítása Magyarországon. Szerző: Tóth Diána 1 Török kori emlékek turisztikai célú hasznosítása Magyarországon Szerző: Tóth Diána 1 A török hódoltság időszaka a mai napig meghatározó része a magyar történelemnek, az ebből az időből fennmaradt műemlékeink

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez Javaslat az,,abas6ri Szent Anna KSpolna" [telepiil6si/tiijegys6gi/megyei/kiilhoni magyarssg] 6rt6ktiirba tort6nd felv6tel6hez (alsirds) dstum) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben