A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE"

Átírás

1 A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE Készítette: Jóváhagyta: Bencsik Józsefné Veress József könyvtáros igazgató Veszprém, 2013.szeptember 09.

2 I. A könyvtár fejlesztésével kapcsolatos feladatok Tárgyi feltételek Iskolai könyvtárunk legnagyobb problémája évek óta a nyílászárók rendkívül rossz állapota. Kérjük az iskolavezetést, hogy e tanévben ahogy tette az előző években is- ismét jelezze e problémát az új fenntartó felé. Folyamatosan romlik az olvasóteremben lévő székek állapota, a következő középtávú fejlesztési tervben szükségszerűvé válik új székek vétele, illetve a régiek javítása. A könyvtárban tartott órák színesítését, egyéni és csoportmunka erősítését szolgálhatja számítógépes olvasósarok kialakítása az olvasóteremben, hiánya esetén a kölcsönző terem számítógépeinek fejlesztése. Középtávú terv: az olvasást népszerűsítő mesefotel készítése. Terv: Amennyiben az idei tanévben az iskolai könyvtár berendezéseinek korszerűsítését célzó pályázatot írnak ki, úgy az említett olvasótermi változtatást igényelnénk. Személyi feltételek A évi CXC.,a nemzeti köznevelésről szóló törvény és végrehajtási utasítása, a 20/ ( VIII. 31.) EMMI rendelet alapján egy főfoglalkozású könyvtáros végzi az önművelési feladatokat a könyvtárban. Munkáját a feladatok függvényében pl. állományellenőrzés, tartós- ingyen tankönyvekkel kapcsolatos adminisztráció pedagógiai asszisztens segítheti. Az állományfejlesztés feladatai A belépő új kerettanterv miatt nyáron elvégeztük a hagyományos dokumentumok körébe tartozó 1. és 5. osztályos tartós tankönyvek és nevelői könyvek selejtezését, frissült az állomány. Elkészült az állományellenőrzési jegyzőkönyv is. A tanév végén szükségessé válik a könyvtári állomány teljes körű ellenőrzése. A munka előkészítése a második félév feladata, a jegyzőkönyv összeállítása, átellenőrzése a következő tanév elejére tervezhető. Az ehhez szükséges személyi feltételek biztosításához kérem az iskolavezetés segítségét. Idén a Fejlesszük együtt az iskolai könyvtár állományát! akciónk során szépirodalmi állományunk részét képező vers illetve a házi olvasmányok állomány fejlesztését tervezzük. Utóbbi esetében a hiányzó könyvek beszerzését, illetve a rossz állapotú pl. Gárdonyi Géza: Egri csillagok olvasmányok cseréjét tervezzük. Pályázatokon, szülők ajándékaként szeretnénk ezt az állományt frissíteni. A szeptemberi szülői értekezlet egyik témája is lehet a kérés. A két évvel ezelőtt bevezetett szokásunkat szeretnénk továbbfolytatni: a 8. évfolyam osztályai egy-egy értékes szépirodalmi könyvvel búcsúzzanak tanév végén az iskolától! Sajnos az elmúlt tanév végén ez elmaradt. II. Az állománygondozás és az állományvédelem feladatai A raktári rend kialakítása Az elmúlt évek során kialakított alapvető raktári renden nem változtatunk. Iskolatörténeti állományunk feldolgozását, nyilvántartását folytatjuk a tanévben.

3 A kölcsönzési, helyben használati rendről Továbbra is csak aláírás ellenében vihetnek ki könyvet, tankönyvet, segédkönyvet, 3 évnél régebbi időszaki kiadványt a tanulók, illetve előbbiek mellett AV- és elektronikus dokumentumot a pedagógusok. A kölcsönzést számítógépen is nyilvántartjuk. Terv: Az ingyen tankönyv kölcsönzéséhez új rendszer kialakítása a szülők, nevelők egyetértésével. Cél : a több évig használható tartós tankönyvek óvása. Sikeres volt a számítógép-használat szigorítása az elmúlt tanévben, következetes betartása e tanév feladata is. Bár így is sok a könyvtári adminisztráció, az eredményes statisztikai adatszolgáltatás miatt a helyben használati esetek még pontosabb nyilvántartására törekszünk az idén. Számuk növelése elsődleges feladat e tanévben. A letétek ellenőrzése Ebben az évben a múlt év során elmaradt logopédiai illetve az idegen nyelvi német nemzetiségi letét, valamint a magyar nyelv- és irodalom letét ellenőrzését tervezzük az első félév során. Terv: Az ellenőrzött letéti állományhoz egyértelmű felelős vagy felelősök rendelése. Követelések behajtása az olvasóktól A kölcsönzési idő három hét. Csak indokolt esetben hosszabbíthatják meg a tanulók a határidőt. Megrongált, elhagyott könyvet a Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó pontjai alapján rendezzük a tanulókkal, illetve a kollégákkal. Terv: Az elmúlt év tapasztalatára építve az ifjúságvédelmi felelőssel szoros kapcsolattartás, közös stratégia kialakítása szükséges az anyagi nehézséggel küzdő tanulóink könyv elhagyása illetve rongálása ügyében. A könyvek köttetése, javítása A leltár során kiemeljük azokat a könyveket, melyek köttetése javasolt. Idén kiemelten a szépirodalmi állomány vers és kötelező olvasmányok állományrészt kezeljük. Terv: Az iskolai költségvetésben jelenjen meg ez a tétel, illetve pályázat esetén tervezzük. Az állományfeltárás feladatai Cél: A Szirén integrált könyvtárkezelő program következő évi frissítésének biztosítása ( Kb.: Ft ), hiszen csak így folytatódhat a teljes állomány számítógépre vitele. III. Időszaki kiadványok, AV- és elektronikus dokumentumok rendelése, beszerzése, nyilvántartása, raktározása, feltárása és gondozása E tanévtől tovább csökken a rendelhető folyóiratok száma, így valamennyi elfér a könyvtár olvasótermében található folyóiratállványon. A tanáriban elhelyezett folyóiratállványt iskolai programok népszerűsítésére is használhatnánk. A régebbi folyóiratokat zárt szekrényben tartjuk. Az időszaki kiadványok nyilvántartása továbbra is kis kardex lapokon történik.

4 Az AV- dokumentumok digitalizálása anyagi lehetőségeink függvényében folytatódik a tanév során. Nyilvántartásuk egyedi leltárkönyvben történik. A digitalizálás végén számítógépes nyilvántartásra térünk át. Terv: Interaktív tananyagunk további növelése, az elavult dokumentumok selejtezése. IV. Olvasáspedagógiai feladatok Alapvető cél: a kerettantervnek megfelelő könyvtári informatika hatékony bevezetése az 1. és 5. évfolyamon, illetve a szépirodalmi olvasmányok népszerűsítése. Az első cél elérése érdekében a könyvtárhasználati tantervre épülő könyvtárhasználati tanmenetben pontosan tervezzük a könyvtári órák heti rendjét, majd ezt egyeztetjük az érintett tanítókkal, szaktanárokkal, osztályfőnökökkel. A második cél teljesítéséhez az iskolai honlap könyvtár menüjében cikkeket jelentetünk meg az aktuális könyvtári rendezvények előtt, majd után is. Pl.: Meghirdetjük a legtöbbet olvasó, könyvet kölcsönző osztály pályázatot, a legjobbakat az első félév végén és év végén megjelentetjük a könyvtári híradón és a honlapon. Könyvtári órák: Alsó tagozat: elsősorban magyaróra keretében tartjuk a könyvtári órákat továbbra is. Felső tagozat: az egyes tantárgyak órakereteinek terhére vettünk le egy-egy könyvtári órát. Az órákhoz kapcsolódó délutáni gyűjtőmunka tervezését, ellenőrzését az előző évekhez képest pontosabban kell megbeszélni a tanárokkal Terv: Önművelési füzet használata 5. évfolyamtól ( fénymásolt lapok ) A forrásjelölést továbbra is kérjük a tanulóktól. Könyvtári foglalkozások: Ebben a tanévben a szépirodalom szerepére szeretnénk felhívni a figyelmet. Tervezett programok: Népmese napjától gyermekkönyvhét végéig tartó: 2-4. osztályosoknak: A versek világa címmel illusztráció- készítő pályázatot hirdetünk, a Kincsek a könyvtárból falat szeretnénk így újítani. Téma: Weöres Sándor gyermekversei 1-2. osztályosoknak: Diavetítés versekhez kötötten- pl. tündérek - a hónap első csütörtök délutánján októbertől decemberig osztályosoknak: Adott témához kapcsolódó versekből 4 fős csapatok részére vetélkedő összeállítása a gyermekkönyvhétre. Verses füzet kitöltése. Weöres Sándor versszereplőihez bábok készítése- gyermekkönyvhét- kiállítás tervezése Gyermekkönyvhéttől Ünnepi Könyvhétig tartó osztály: Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének kedvelt részletei címmel felolvasó verseny tervezése - helytörténet erősítése - a Dózsa-héten 5. osztály: Lapozgató egyetem folytatása: Várakról szóló könyv feldolgozása

5 6. osztály Melyik regénybeli szereplőről van szó? címmel iskolarádiós Ki mit tud? gyermekkönyvhéten a Iskolai évfordulóhoz kapcsolódó program 7-8. osztály: Dózsa -héttől Ünnepi könyvhétig Iskolai történet írása szépirodalmi regények- pl. Frindli, Bradley, az osztály réme, A Pál utcai fiúk c. - felhasználásával- - iskolaújság tematikus száma Ünnepi könyvhéten: Tanár úr kérem c. mű novelláiból felolvasó verseny tervezése Szülők is bekapcsolódhatnak a munkába. Szakkör Média szakkör szervezésével az iskolaújság két évvel ezelőtt elkezdett számait szeretnénk folytatni. A szakkörre várjuk az ügyesen fogalmazó alsó illetve felső tagozatos tanulók jelentkezését. A szakkör tervezett időpontja: péntek délután. A szakkör munkája kapcsolódik az iskolai évforduló eseményeihez. A diákújságírók segítségével az iskolai könyvtár történetét a könyvtárban eddig dolgozó, még élő kollégák emlékei, illetve a tanárok visszaemlékezései alapján interjú- gyűjtemény formájában szeretnénk feldolgozni. Tervezett könyvtári iskolarádiós műsorok Szeptember 30.- Népmese napja November utolsó hete- Gyermekkönyvhét- Weöres Sándor versei- tanító nénik ajánlásai Szereplők Gárdonyi: Egri csillagok című regényében- felsős magyartanárok segítsége Január 22. A magyar kultúra napja Április 2. - Nemzetközi gyerekkönyvnap Az iskolai könyvtár munkájában továbbra is számítok valamennyi kolléga segítő munkájára.

6

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK DOKUMENTUMAI

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK DOKUMENTUMAI 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁNAK DOKUMENTUMAI Az oktatás a tanulás tudománya és a tanítás művészete A szabályzat a következő jogforrások

Részletesebben

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Csorvás, 2011. június 17. 1 A könyvtár 2010. évi munkájának értékelése Könyvtárunk típusából adódóan kettős funkciót lát

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

KÖNYVTÁRI A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRI A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECEN FAZEKAS MHÁLY GMNÁZUM KÖNYVTÁR SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS SZABÁLYZAT A SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS SZABÁLYZAT 1. sz. melléklete OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. január 6. Hatálybalépés ideje: 2014.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT INTÉZMÉNYI ADATLAP Intézmény neve: Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyarnémet Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Intézet Szabályzat típusa: GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató Dunaferr Szakközép- és Szakiskola OM azonosító. 030213 Munkaterv 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. A központi iskola munkaterve... 3 A tanév indítása...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve Orosháza, 2015. január 30. Készítette: Buzai Csaba könyvtárigazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár jövőképe...3 2. Küldetésnyilatkozat...3

Részletesebben

ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013-2014

ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013-2014 ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013-2014 OM 034980 KLIK 196005 2013. szeptember 30. Az Újbudai Bocskai István Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es tanévre Az iskola mottója A

Részletesebben

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhely, 2011. szeptember 15. Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE

2014/2015. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014/2015. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2014/2015. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye Tóth Tibor A HSZI CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNY KÖNYVTÁRA KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rákosné Horváth Erzsébet könyvtáros

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041; 531 042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 6001/2013. 11. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE K ő b á n y a i H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1817, f a x : 2 6 1-1837 E - m a i l : h a r m a t 8 8 @ t - o n l i n e. h u

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Munkaterv. 2012-2013. tanév. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

Munkaterv. 2012-2013. tanév. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. Munkaterv 2012-2013. tanév 2012.09.23. 18:33 Készítette: Csapó Gábor Tartalom Egész iskola... 3 A 2012/2013- as tanév rendje iskolánkban...

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Szent István Gimnázium. 1146 BUDAPEST Ajtósi Dürer sor 15. Elfogadva: 2006. január 25.

Szent István Gimnázium. 1146 BUDAPEST Ajtósi Dürer sor 15. Elfogadva: 2006. január 25. Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklet, oldalszám: 1/24 A Szent István Gimnázium könyvtárának működési szabályzata Tartalom A Szent István Gimnázium könyvtárának működési szabályzata... 1 I.

Részletesebben

DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK

DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM szám: 031850 Nevelőtestület elfogadta: 2013. augusztus 28. Intézményvezető jóváhagyta: Benyeczkó Ilona 2013. augusztus 30. 1.

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2008 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBEN A 2007. ÉVBEN... 2 2. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2008-RA

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A BUDAPEST XIV. KERÜLETI ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Általános szabályok I. rész Bevezető A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

2. VEZETÉSI FELADATOK

2. VEZETÉSI FELADATOK MUNKATERV 2014 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 A kulturális környezet változásai 1.2 Fenntartó és könyvtár kapcsolatrendszere 2. VEZETÉSI FELADATOK 2.1 Minőségirányítás 2.2 Alapdokumentumok módosítása, szabályzatok

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

Munkaterv a 2014/15-es tanévre

Munkaterv a 2014/15-es tanévre Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Munkaterv a 2014/15-es tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben