A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI"

Átírás

1 Képes adattár A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 266 Ebből sporttagozatos 89 Nyelvi előkészítő gimnázium 53 Gimnáziumi tanulók 319 Szakképzésben tanulók 7 Alapfokú művészetoktatás 352 Kollégium 70 A gimnázium tanulói közül Sajátos nevelési igényű 7 Hátrányos helyzetű 20 Halmozottan hátrányos helyzetű 0 Egyedül nevelő szülő gyermeke 26 Három- vagy többgyermekes családból származik 157 Állandó lakóhely szerinti statisztika* Évfolyam Létszám Más településről bejáró Tanulószobás Budapesten él a szülő Bács-Kiskun megyében él a szülő Békés megyében él a szülő Csongrád megyében él a szülő Jász-Nagykun-Szolnok megyében él a szülő Pest megyében él a szülő Tolna megyében él a szülő 2 1 Külföldi a szülő

2 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, A MESTER TANODA TANULÓI A Mester Tanoda tanulói a rendszeres iskolai tanulmányok szerint Tanulók száma Általános iskolás 31 Középiskolás 318 Egyetemista, főiskolás 3 Összesen 352 Ebből lány 51 Tanszakok és tanulók száma Klasszikus zene 60 Furulya Lajos István 7 Hárfa Natalia Gorbunova 2 Gitár Szalkai Sándor 25 Zongora Zöld Katalin 8 Gordonka Csányi Ildikó 10 Orgona Kuzma Levente 8 Népzene 52 Hegedű Lipták Dániel 14 Koboz Fábri Géza 16 Népi ének Fábri-Ivánovics Tünde 22 Szolfézs* Buzás Zsuzsanna 80 *A szolfézs nem önálló népzenei ág. Mindenkinek kötelező, aki klasszikus vagy népzenét tanul (közülük 7 fő ezen felül zeneelméletre is jár). Képző- és iparművészeti ág 164 Grafika B. Kovács István Szegeden 88 Hódmezővásárhelyen 14 Fotó-videó Herner Donát 62 Táncművészeti ág 36 Társastánc 36 SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG 62 Színjáték Rupáner Ágnes 62 A KOLLÉGIUM TANULÓI A kollégium tanulói közül Sajátos nevelési igényű 2 Hátrányos helyzetű 7 Egyedül nevelő szülő gyermeke 6 Három- vagy többgyermekes családból származik 40

3 A 2010-ES ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEN ELÉRT EREDMÉNYEK 2010-ben immár hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. Az évek során a feladatok típusa nem változott: a mindennapi élethez kapcsolódó problémákhoz kötődtek; ebben az évben is a szövegértésre és a matematikai tudásra terjedt ki. Azonban új, évfolyamfüggetlen skálát vezettek be, amelyen összehasonlítható módon ábrázolható a különböző évfolyamos tanulók szövegértés-, illetve matematikaeredménye. A évi jelentésekben már a tanulók fejlődését bemutató ábra is található. A képességskálák újradefiniálásával elkerülhetetlenül együtt járt az új, közös skálán meghatározott, közös képességszintek kialakítása is. Több, szám szerint 7-7 képességszintet alakítottak ki az új szövegértés- és matematikaskálán. A szintek eléréséhez szükséges képességek alapján a 8. és a 10. évfolyam esetében a 4. képességszint az a minimum, amely szükséges ahhoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkalmazni képességeit a további ismeretszerzésben és az önálló tanulás során. Intézményünk jelentéseit 2008-tól kezdődően a oldalon találhatjuk meg. A 8. évfolyamból 70, a 10. évfolyamból összesen 43 fő eredménye szerepel az országos jelentésben. A beérkezett háttérkérdőívek után mindkét évfolyamon lehetséges volt a családi háttér index alapján történő várhatóérték-számítás. Az 1. táblázatban az iskola átlageredményeit láthatjuk az országos átlageredményekkel összehasonlítva. Mérési terület Matematika Szövegértés 1. táblázat. Az iskola átlageredményei az országos átlagokkal összehasonlítva Évfolyam Átlageredmény (Megbízhatósági tartomány) Az intézményben Országosan (1669;1730) 1622 (1622;1623) (1733;1809) 1613 (1612;1614) (1613;1670) 1583 (1582;1584) (1771;1829) 1620 (1619;1621) Matematika átlageredmények Nyolcadik osztályos tanulóink matematikából elért 1704 képességpontja jelentősen magasabb az országos átlagnál, a Dél-Alföld régió és a Szegedi kistérség átlagánál egyaránt (1. ábra). iskolánk országos átlag 6 évfolyamos gimnáziumok Dél-Alföld régió Szegedi kistérség 1. ábra. 8. évfolyam, matematika képességpontok

4 Teljesítményünk a többi hat évfolyamos gimnázium átlagánál alacsonyabb, de az osztályok hozták a családi háttér index alapján várható eredményt. A két tizedikes osztály hasonló eredményt produkált, a hat évfolyamos képzésben részt vevő tanulók 1770 képességpontot értek el, a négy évfolyamos osztály 1792-t. A 2. ábrán látható, hogy eredményük a hat évfolyamos gimnáziumok átlagával azonos. A többi viszonyítási csoport (országos átlag, négy évfolyamos gimnáziumok, Szegedi kistérség, Dél-Alföld régió) átlagát azonban jelentősen sikerült felülmúlniuk. Az osztályok a hozott értékhez viszonyítva a várható tartományon belül teljesítettek. iskolánk országos átlag 6, ill. 4 évfolyamos gimnáziumok Dél-Alföld régió Szegedi kistérség 2. ábra. 10. évfolyam, matematika képességpontok Az 3. ábrán a 8. évfolyamosok szövegértés-eredménye látható. Az elért 1642 képességpont magasabb az országos és a Dél-Alföld régió átlagánál. A hatosztályos gimnáziumok és a Szegedi kistérség eredményeivel azonosnak tekinthető. iskolánk Iskolánk Országos országos átlag 6 évfolyamos gimnáziumok Dél-Alföld régió Szegedi kistérség 3. ábra. 8. évfolyam, szövegértés képességpontok A két osztály szövegértésből közel azonos képességpontokat ért el (4. ábra), amelyek azonban a többi csoporthoz viszonyítva eltérő eredményt hoznak. Az országos, a kistérségi és a 4 évfolyamos gimnáziumok átlagánál szignifikánsan jobb eredményt értek el. Szövegértésből mindkét osztály a várható értéknek megfelelően teljesített.

5 iskolánk országos átlag 6, ill 4. évfolyamos gimnáziumok Dél-Alföld régió Szegedi kistérség 4. ábra. 10. évfolyam, szövegértés képességpontok Árnyaltabban mutatja iskolánk eredményeit az 5. ábra, amelyről leolvasható, hogy ezekkel a képességpontokkal hol helyezkedik el iskolánk a többi középiskola, ill. a hat évfolyamos gimnáziumok között. Az országos eredményeket tekintve mindkét évfolyamon az iskolák kb. 10%-a ért el nálunk jobb eredményt. A két évfolyam közötti különbség itt is megállapítható. Az alsóbb évfolyamon 61 (45%) iskola teljesített jobban, és csak 32 (23%) gyengébben nálunk. A tizedik évfolyam látványosan a középmezőnyben helyezkedik el a hat évfolyamos iskolák között: 47 intézmény (36%) jobban, 42 (31%) gyengébben, 43 (33%) hozzánk hasonlóan teljesített. Tizedikeseink eredményei alapján iskolánk a négy évfolyamos gimnáziumok között lényegesen előrébb helyezkedik el, hisz csak 19 (kb. 4%) iskola teljesített jobban diákjainknál, 289 (62%) gyengébben, 163 (32%) pedig hozzánk hasonlóan. jobb hasonló gyengébb jobb hasonló gyengébb 8. évfolyam 10. évfolyam 5. ábra. A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) a 8., ill. a 10. évfolyamon matematikából

6 jobb hasonló gyengébb jobb hasonló gyengébb 8. évfolyam 10. évfolyam 6. ábra. A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) a 8., ill. a 10. évfolyamon szövegértésből 2. táblázat. Az alapszintet el nem érők aránya (2010) Mérési terület Évfolyam Képzési forma Alapszint Matematika Szövegértés 8. 6 évf. gimn évf. gimn évf. gimn évf. gimn évf. gimn évf. gimn. 4. képességszint 4. képességszint 4. képességszint 4. képességszint 4. képességszint 4. képességszint Iskolánkban Alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%) Országosan A megfelelő képzési típusban/ településtípusban 25,7 40,5 16,8 10,0 44,0 13,8 15,4 44,0 26,1 18,5 30,8 7,7 0 25,9 3,9 0 25,9 7,5 Az idei kompetenciamérés-jelentések külön hangsúlyozzák az egyes kompetenciaterületeken a 4. képességszintet el nem érők arányát. Az 2. táblázatban iskolánk e tanulóinak százalékos arányát láthatjuk az országos eredményekhez és a hasonló képzési típusú iskolákhoz viszonyítva. Egyértelműen látszik, hogy mindkét kompetenciaterülten jóval alacsonyabb arányban fordulnak elő a 4. szintet el nem érők iskolánkban, mint országosan. Az átlageredmények vizsgálatánál tapasztalt gyengébb nyolcadikos eredmény a képességszintekben is megmutatkozik. Ha a hasonló képzési típusú iskolákhoz hasonlítjuk eredményünket, látható, hogy matematikából iskolánkban és a hasonló képzési típusú intézményekben eltérő tendencia figyelhető meg. A hatosztályos képzésben részt vevőknél nyolcadikról tizedikre nagymértékben lecsökken a 4. képességszintet el nem

7 érők száma (iskolánkban 25%-ról 10%-ra), a négy évfolyamos képzésnél ez az arány kis mértékben magasabb (15). A szövegértés területén a nyolcadikosoknál is jóval alacsonyabb a továbbhaladáshoz szükséges szintet el nem érők aránya, mint matematikából. A tizedik évfolyamon nem találunk alapszintet el nem érő tanulót. Összefoglalásul elmondható, hogy akár az elért képességpontokat, akár a 4. képességszintet el nem érők arányát tekintjük, hasonló összképet kapunk az iskoláról. Az országos átlagokhoz viszonyítva minden esetben szignifikánsan magasabb eredményt értünk el. A két kompetenciaterületet összehasonlítva tizedikeseink mindkét vizsgált területen hasonlóan teljesítettek, a nyolcadikosok matematikából szerepeltek jobban. A 10. évfolyam eredménye mindkét területen lényegesen jobb az alsóbb évfolyaménál. Jusztinné Nedelkovics Aliz tanárnő TANÁROK STATISZTIKAI ADATAI Pedagóguslétszám Összesen 46 Középiskolai tanár 32 Művészeti oktató 11 Ebből nő 13 Szerzetes 3 A tanárok létszáma és életkora

8 TANÁRI NÉVTÁR Név: Angyal László évek száma: 20 osztályfőnök 12. b prefektus hittanár (1996) magyar-történelem szakos középiskolai tanár (1985) magyar nyelv és irodalom 12. b, társadalomismeret 12. a, 13. b, történelem 11. a, 12. a, 12. b, 13. b történelemfakultáció 12. a-13. b, életpálya 14. Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Felkészülés a Digitális Középiskola az interneten szervezett iskola tutori feladataira továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); életpálya kompetencia alapú programcsomag és szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); pedagógiai program és iskolai minőségbiztosítást vizsgáló szakértő, kerettantervi szakértő (2004); KPSZTI komplex intézményértékelési szakértő (2001); Iskolai minőségbiztosítási csoport vezetőképzés Magyar Gallup Intézet (2000); közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2000) rajz1 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 10. a (a második félévtől teljes osztálykeretben), rajzfakultáció , a grafika és a festészet tanára Mester Tanoda Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Tanulói differenciálás továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); kiállítások: A Piarista öregdiák arcképcsarnok alkotója (2009); Hódmezővásárhely Név: B. Kovács István Ferenc évek száma: 4 földrajz-rajz szakos tanár (1998) (2003, 2004, 2006); Budapest (1998); Haarlemeer (Hollandia) (1996) Név: Bencsik Róbert évek száma: 1 földrajz-német szakos középiskolai tanár (2011) német 9. ab, 12. ab testnevelés 7. a, 8. a, 10. a (második félév), 12. b testnevelés és sport 7. b, 8. b, 9. b testnevelés-fakultáció Név: Bereczky András évek száma: 3+1 Egyéb szakmai végzettség / tevékenység / civil tevékenység üzletvezető (2009); középfokú labdarúgóedző (1992) matematika-testnevelés szakos tanár (1991)

9 olasz 10. a, 11. a, 12. ab, 13. b testnevelés 9. a, 12. a, 13. b Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); kosárlabdaedző; Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); közoktatás-szervezői továbbképzés Név: Boczor Zoltán évek száma: 7 olasz nyelv és irodalom szakos tanár (2007) testnevelés szakos tanár (1986) tanító (1983) Név: Böszörményi Géza SP évek száma: 2 osztályfőnök 8. a hittan munkaközösség-vezető prefektus magyar-földrajz szakos középiskolai tanár (2004), teológus hittanár-nevelő egyetemi diploma (2004) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése földrajz 8. a (első félév), 8. b, hittan 11. a (első félév), 12. b magyar nyelv és irodalom 8. a, 8. b hittan-fakultáció A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Professzionális kommunikáció (2010); Drámapedagógia (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009) gordonka 6 évestől 22 évesig Mester Tanoda gitár 6 évestől 22 évesig Mester Tanoda gordonka-szólamvezető Szegedi Szimfonikus Zenekar; Szöllősy Quartett vonósnégyes tagja (gordonka); hitoktató (1-8. évfolyamon a Tátra téri, a záporkerti, az Űrhajós utcai és a móravárosi általános iskolában); közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2005); Név: Csányi Ildikó évek száma: 4 gordonkaművész, tanár (1981) A menüettől a ragtime-ig CD (2001); Haydn: A Megváltó utolsó hét szava a kereszten CD (2000); Szentmiseénekek ovisokkal CD; kitüntetés a Magyar Kultúra napján (2000); alkotói díj (2000); hittanár (1990); Bartók Béla Pásztory Ditta-díj (1989); teológiai végzettség (1981, 1990)

10 Név: Czeglédi Zsolt SP évek száma: 1 prefektus történelem (2002) angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2000) teológus (2000) hittan 9. b, 13. b, történelem 8. a, 10. a, történelemfakultáció 11. a-12. b Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011) hittan 10. a, latin 8. a, 9. a, 12. ab német 7. ab, 8. ab, 10. a, 12. ab tanulásmódszertan 7. ab Név: Dékány Zoltán évek száma: 14 Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek prefektus hitoktató (2000) német (1999) és latin (1998) szakos középiskolai tanár megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); TESZI segítő tanár; Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); közoktatási vizsgáztató érettségivizsga-elnök (2008); életpálya kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató német nyelvből (2004); Tanulásmódszertan tanítása pedagógus-továbbképzési tanfolyam (2004); drogprevenciós szakmai képzés (2001); német fordító és tolmács speciális képzés (1999); idegenvezető és hostess (német, 1998) Név: Fábri-Ivánovics Tünde évek száma: 5 népiének-tanár ének-zene tanár mesterképzés (2011) ének-zene népzene szakos tanár (2010) szegedi koboz-ének-hegedű kurzus népi ének oktatója Mester Tanoda népzene- és előadóművészetigyakorlat-tanár SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola; Szeged Kultúrájáért díj aranygyűrűvel (2011); Népművészet Ifjú Mestere (2001, 2005); Kölcsey-díj (2005); Vass Lajos Nagydíj (1999); Mentés Másként Trió énekese; népdalénekes előadóművész: Beli buba szóló CD (2001); Mentés Másként CD (2004); Menyegző CD (2007); angol szakos középiskolai tanár (2004)

11 koboztanár, népzenei kamaracsoport-zenekar vezetője, szegedi koboz-ének-hegedű kurzus vezetője és kobozoktatója Mester Tanoda Név: Fábri Géza évek száma: 5 a Mentés Másként Trió zenei koncepciójának megalkotója, az együttes vezetője (2004-); Szeged város alkotói díja Balassi-versek megzenésítéséért (2011); Ceriana város díja a Musiche della Terra nemzetközi versenyen (2010); Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (2002); a népzenét oktató zeneiskolák számára íródó koboztanterv munkatársa (1995); kobzos énekes gyűjtések igazgatóhelyettes Mester Tanoda koboztanár, ének-zene tanár, mesterképzés (2011) ének-zene népzene szakos tanár (2010) Moldvában (1993-); a Vízöntő együttes pengetőse és énekese (1993-); a Hívogató népzenei együttes vezetője ( ); a vajdasági táncházmozgalom kezdeményezője (1985-); népzenei gyűjtőút, koncertek Dzsungáriában (Turpán-medencei falvak, Turpáni fesztivál); matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1977); közoktatás-szervezői továbbképzés; környezetvédelmi talaj- és talajvíz-mintavétel akkreditált fúrómester és környezetvédelmi osztályvezető (2006); Név: Gorbunova, Natalia évek száma: 3 hárfaművész és tanár (1983) hárfatanár Mester Tanoda hárfaművész Szegedi Szimfonikus Zenekar; Szegedi Tehetségek Neveléséért Díj (2009); aspiráns a Csajkovszkij Zeneakadémián ( ) földrajz (első félév) 7. a, 7. b, 9. a, 9. b, 10. a, földrajz-fakultáció , testnevelés 10. a (első félév), 11. a, testnevelés és sport (első félév) 7. b, 8. b, 9. b atlétikaedző; óraadó tanár Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet főiskolai docense; közoktatási szakértő; vizsgáztató, intézményellenőrzési és értékelési szakértő; Európa-bajnok 24 órás futásban (1996) Név: Dr. Hegyi Pál évek száma: 4 PhD (2011) magyar-angol szakos középiskolai tanár (2004) Név: Dr. Győri Ferenc évek száma: 19 osztályfőnök 10. a (első félév), testnevelés munkaközösség-vezető (első félév), PhD (2010) földrajz szakos, középiskolai tanár (1992), földrajz-testnevelés szakos tanár (1988) angol 8. a, 9. a, 10. a, 11. a, 12. a, 13. b Drámapedagógia (2010); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009)

12 Név: Herner Donát évek száma: 2 művelődésszervező szak, média szakirány (2004) fotó-videó tanszak tanára Mester Tanoda fotóriporter, operatőr; 41. Filmszemle tudományos ismeretterjesztés kategória, legjobb tudományos ismeretterjesztő film: Egy világfi Szegeden Szent- Györgyi Albert szegedi évei operatőr (2010); Kamera Hungária Fesztivál, döntő: Miért szomorkodjak? (riportfilm) operatőr (2008); Kamera Hungária Fesztivál, döntő: Csoda Zselyken (dokumentumfilm) operatőr (2007); Moholy-Nagy László Országos Film- és Videófesztivál különdíj (1999); elektronikai műszerész; művelődésszervező informatikafakultáció matematika 8. b, 11. a matematikafakultáció 12. a-13. b informatika 14. Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika programcsomag bevezetése az 5-8. évfolyamon (2010); informatika kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. Név: Horváth Tibor évek száma: 10 osztályfőnök 8. b (sporttagozat) matematika, fizika és informatika munkaközösség vezetője informatika (2005) és matematika (1994) szakos középiskolai tanár matematika-földrajz szakos tanár (1989) (2004); Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában; az iskolai sakkélet patronálása Név: Jusztin István évek száma: 7 kémia (1999) és biológia (2000) szakos középiskolai tanár biológiafakultáció 12. a-13. b a Zöldár szervezője; a Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium vezetője; Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Környezet és társadalom posztgraduális távoktatásos tanfolyam; Talentum Alapítvány nonprofit menedzsment tréner, kuratóriumi tag; nonprofit menedzser felsőfokú OKJ végzettség

13 biológia 8. a, 8. b, 11. a, 12. a, 12. b, kémia 8. a Név: Jusztinné Nedelkovics Aliz KPSZTI komplex intézményértékelési szakértő (2011); pedagógiai értékelési szakértő (2009); Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában tovább- évek száma: 13 biológia-kémia szakos középiskolai tanár (1999) képzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); érettségivizsgaelnök-képzés (2010); emelt szintű érettségi vizsgáztató biológiából és kémiából (2006); környezetvédő képzettség (2001) Név: Károlyi Attila évek száma: 18 igazgatóhelyettes osztályfőnök 10. a (második félév) történelem munkaközösség-vezető magyar-történelemfilozófia szakos középiskolai tanár (1988) filozófia 12. a, 13. b, magyar nyelv és irodalom 10. a, 13. b, történelem 8. b Moodle továbbképzés (2011); Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); komplex intézményellenőrzés és értékelési szakértői tanfolyam; közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2000); a Történelem tanárok Egylete szegedi csoportjának elnöke hittan (második félév) 11. a, 12. a Név: Kecskés László évek száma: 1 hittan szakos középiskolai tanár A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011)

14 Név: Koczor Kristóf évek száma: 3 angol-művelődésszervező szak (2006) angol 8. b, 9. b, 12. b, 14. magánénektanár, -művész (2011); Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011) matematika 8. a, 9. a, 9. b, 10. a Név: Koczor Réka évek száma: 1 tanulószoba-felügyelő tanár matematika szakos középiskolai tanár (2005) A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); sportoktató (2008); oktatási informatikus (2007) Név: Koczor Sarolt évek száma: 2 angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2002) angol 7. a, 10. a, 12. a Idegenforgalom és szálloda szakos közgazdász (2005); nyelviskolai oktatás (Katedra Nyelviskola); nyelvvizsgáztatás TELC vizsgáztató; a Vaszy Viktor Oratóriumkórus tagja angol 7. ab, 8. b, 9. a, 10. a, 11. a, 12. ab Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011) Név: Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz évek száma: 17 angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (1995)

15 ének-zene 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 10. a, ének fakultáció , orgona- és szolfézstanár Mester Tanoda Szeged város alkotói díja koncertezésért (2011); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Nemzetközi Orgonaverseny (Temesvár) nagydíj (2009); Szeged Város Művészeti Díja (2008); koncertfelvétel CD (2005); orgonaszakértő Név: Kuzma Levente évek száma: 3 kántor-karnagy orgonaművész (2005) ének-zene karvezetés szakos tanár Név: Lajos István évek száma: 19 fafúvó-szolfézs szakos tanár (1970) furulyatanár Mester Tanoda vezetőségi tag Szeged Városi Kórusegyesület; Éneklő Ifjúság Karnagyi Díj (2009); zenekari oboaművész biológia 7. a, 7. b, 9. a, 10. a, 13. b, kémia 7. a, 7. b, 9. a, biológiafakultáció 11. a-12. b, kémiafakultáció Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja Név: László Imre évek száma: 16 osztályfőnök 9. a természettudományos munkaközösség-vezető prefektus hittanár (2008) biológia-kémia szakos középiskolai tanár (1994) továbbképzés (2011); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Hatékony tanulói megismerési technikák továbbképzés (2010); kémiaszakkör és versenyfelkészítés; Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); emelt szintű érettségi vizsgáztató biológiából és kémiából; érettségielnök-képzés (2009); környezetvédő tanár posztgraduális képzés (1996); felsőfokú számítástechnikai programozó (1999) Név: Lipták Dániel évek száma: 5 népihegedű-oktató ének-zene alapszakos tanár (2011) szegedi koboz-ének-hegedű kurzus hegedűoktatója Mester Tanoda a Rozsdamaró zenekar, a Békés Banda, a Bácsi Gyula Zenekar és a Mentés Másként Trió tagja; a Népművészet Ifjú Mestere (a Rozsdamaróval); angol és német szakos középiskolai tanár (2005, 2010); Szeged Város Művészeti Díja (2007); Európa-tanulmányok speciális képzés (2005)

16 Név: Mészáros Ferenc évek száma: 8 történelem szakos középiskolai tanár (2005) magyar-történelem szakos tanár (1998) hittanár (1994) történelem 7. a, 7. b a Piár Futár szerkesztője; iskolai kiadványok, szóróanyagok szerkesztése, kivitelezése; A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); művelődésszervező (1998); újságíró (1992); a PÜP szervezője angol 7. ab, 8. a, 9. b, 11. a, 12. b, kémia 8. b, 9. b, 10. a Név: Nagy Mariann évek száma: 5 Moodle továbbképzés (2011); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (angol, német) programcsomag a évfolyamon továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); TESZI segítő tanár; kémiai szakfordító (2005); a Piár Futár English Corner és krimirovatának szerkesztője, írója a diákönkormányzat segítő tanára angol-kémia szakos középiskolai tanár (2005) Név: Nemes Zsuzsanna évek száma: 6 nyelvi munkaközösségvezető matematika (1997) és német (2000) szakos középiskolai tanár matematika 12. b, német 11. a, 13. b Módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban (2011); Moodle továbbképzés (2011); Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (angol, német) programcsomag a évfolyamon továbbképzés (2010); Professzionális tanári kommunikáció (2009); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); fazekas, népi játékok és kismesterségek oktatója Név: Ollai Róbert informatika2 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b évek száma: 1 informatika szakos középiskolai tanár (2009)

17 Név: Papp Attila évek száma: 9 igazgató kollégiumvezető magyar (2009) és történelem (2001) szakos középiskolai tanár hittanár (2001) magyar-történelem szakos tanár (1997) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése történelem 9. a, 9. b Egyéb szakmai végzettség / tevékenység / civil tevékenység Kooperatív technikák továbbképzés (2009); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag bevezetése az 5-8. osztályban (2009) magyar nyelv és irodalom 7. a, 7. b hittan 7. ab, 8. ab, 9. a, magyarfakultáció Név: Piros Adorján Zsolt évek száma: 1 A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011) osztályfőnök 7. a prefektus magyar-hittan szakos középiskolai tanár Név: Rácz László évek száma: 18 osztályfőnök 13. b matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1991) fizika 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 10. a, 12. b, matematika 7. a, 13. b fizikafakultáció Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Tanulói differenciálás továbbképzés (2010); Pedagógus szakvizsga (2006); matematikai kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató matematikából és fizikából

18 Név: Rozsinszky László évek száma: 3 osztályfőnök 7. b (sporttagozat) fizika (2009) és matematika (2004) szakos középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár (1988) fizika 7. a, 7. b, 11. a, matematika 7. b, 12. a matematikafakultáció 11. a-12. b A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); a csillagász szakkör vezetője színjáték tanszak tanára Mester Tanoda drámajáték, mozgás- és beszédgyakorlatok, vers- és prózamondás; Jim Morrison est (Pinceszínház) Amatőr Független Színtársulatok Országos versenye: 2. díj (2007) Név: Rupáner Ágnes évek száma: 3 színjátéktanár színész II. képesítés (2009) magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2010) Név: Szabó Erzsébet évek száma: 1 biológia és testnevelés szakos középiskolai tanár (1986) testnevelés és sport (második félév) 7. b, 8. b, 9. b Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése gitártanár Mester Tanoda Egyéb szakmai végzettség / tevékenység / civil tevékenység gitárzenekar vezetője Név: Szalkai Sándor évek száma: 4 gitártanár, kamaraművész (2007) Név: Szarkáné Gyerjék Judit évek száma: 15 könyvtáros informatikus könyvtáros (2000) matematika-könyvtár szakos tanár (1989) könyvtárismereti modul tanára tankönyvfelelős, videótáros

19 Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése informatika 14. szoftverfejlesztés, néptánc, kottagrafika Név: Szász Imre évek száma: 15 rendszergazda programozó matematikus (2005) Név: Szásziné Fehérváry Anikó évek száma: 8 mentálhigiénés szakember TÁMOP szakmai vezető posztgraduális mentálhigiénés képzés (1995) mentálhigiénés egyéni konzultációk diákokkal, tanárokkal, szülőkkel, közösségi mentálhigiéné, tanulásmódszertan 7. ab TESZI segítő tanár, koordinátor; Projektpedagógia, epochális oktatás (2010); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2005); pszichodráma-vezető; családterapeuta; rendezvényszervezés nonprofit alapítványoknál, egyházmegyénél; tréning, fejlesztés és szaktanácsadás középiskolásoknak; személyiségfejlesztő tréner felsőoktatásban; szupervizor; szenvedélybeteg továbbképzés; tanulásmódszertani továbbképzés; pályaorientációs továbbképzés; földrajz-rajz szakos tanár (1989) Név: Tóth Ákos évek száma: 18 osztályfőnök 9. b (sporttagozat) prefektus fejlesztőpedagógus hittan 12. a (első félév) művészeti nevelés (első félév) 12. a, 13. b a Sík Sándor Egyetemi Szakkollégium igazgatója magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2006) magyar-történelem szakos tanár (1993) Név: Szegheő József SP évek száma: 18 házfőnök templomigazgató prefektus matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1976); teológus (1976) hittan 7. ab, 8. ab (első félév), magyar 9. a, 9. b, 12. a művészeti nevelés, médiaismeret 11. a, 12. b és (második félév) 12. a, 13. b, tanulásmódszertan 7. ab Hatékony tanulói megismerési technikák továbbképzés (2010); tanulásmódszertani képzés (2008); drogprevenciós képzés (2000); Színes érettségi feladatsorok magyar nyelv és irodalomból (2010, Maxim Kiadó) szerző

20 Név: Ugrinné Pártos Eszter évek száma: 2 rajz szakos tanár (1998) rajz (első félév) 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 10. a művelődésszervező; számítógépes reklámgrafika (2007); alkalmazott grafikus (2003); aerobikoktató OKJ végzettség Név: Zöld Katalin zongoratanár, szolfézsoktatás Mester Tanoda angol-fizika szakos tanár, karvezetés (folyamatban) évek száma: 4 matematika ének-zene szakos tanár (1994) Név: Verebélyné Erdei Gréte évek száma: 5 informatika szakos középiskolai tanár (2009) programtervező matematikus (2005) hittanár (2003) hittan 7. ab, 8. ab, informatika1 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 14. informatikafakultáció A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011) latin 8. b, 9. b, 11. a magyar nyelv és irodalom 11. a Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Projektpedagógia, epochális oktatás (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató magyar nyelv és irodalomból; fociedző Név: Zsova Tamás évek száma: 17 igazgatóhelyettes osztályfőnök 11. a magyar munkaközösség-vezető magyar (2005) és latin (2001) szakos középiskolai tanár hittanár (1996) latin-magyar szakos tanár (1995) Név: Vukics Adrienn évek száma: 1 földrajz szakos középiskolai tanár (2004) hittanár (1999) hittan 8. ab (második félév), földrajz (második félév) 7. a, 7. b, 8. a, 9. a, 9. b, 10. a

A tanulók statisztikai adatai. Az iskola tanulói

A tanulók statisztikai adatai. Az iskola tanulói Képes adattár A tanulók statisztikai adatai Az iskola tanulói Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium... 283 Szakképzés... 2 Ebből sporttagozatos... 99 Alapfokú művészetoktatás... 366 Nyelvi előkészítő

Részletesebben

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1 Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 246 Ebből sporttagozatos 70 Nyelvi előkészítő gimnázium 51 Szakképzés (webmester) 13 Alapfokú művészetoktatás

Részletesebben

Képes adattár AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. A gimnázium és a nyelvi előkészítő gimnázium tanulói közül

Képes adattár AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. A gimnázium és a nyelvi előkészítő gimnázium tanulói közül Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium... 283 Alapfokú művészetoktatás... 313 Ebből sporttagozatos... 113 Kollégium... 54 Szakképzés... 1

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. Állandó lakóhely szerinti statisztika*

Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. Állandó lakóhely szerinti statisztika* Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Gimnáziumban 301 Szakképzésben 8 Összesen 309 Alapfokú művészetoktatásban 385 Kollégiumban 81 A GIMNÁZIUM TANULÓI Állandó

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

A 6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ADATAI

A 6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ADATAI Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI 1 Az iskola tanulói TANULÓK LÉTSZÁMA Gimnáziumi (fiú) tanulók száma 264 Szakképzésben tanulók száma 22 Összesen 286 Alapfokú művészetoktatás 344 Kollégiumi tanulók

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben név Végzettség szintje Munkakör Képzettségek, pedagógus továbbképzések Bárány Andrea,, A tanulásmódszertan tanítása, Közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusképzés - angol nyelv,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés,

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés, - tanító, pedagógia szakkollégium - szakos tanár, - népi játék- és fazekas oktató, - okleveles játék- és szabadidő-szervező (MA), - népi játék és kismesterségek oktatója (OKJ) - tanító, angol nyelv műveltségterület

Részletesebben

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott 68 fő 1 Végzettség, képzettség tantárgyak és szolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról s. 1. 2. 3. Dr. Cserpák Ferencné Kósik Anikó Kovács Árpádné

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév

Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Ssz. 1. Bartlné Pedagógus neve Maschl

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettség Osztály Tantárgy Óraszám. tanító.a matematika 4 erkölcstan környezetismeret testnevelés.5.5.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012)

200 m. fiú hátúszás 3. versenyszám Országos csúcs: 1:55.88 (Bernek Péter - 2012) 1997 és idősebbek 1. Biczó Bence 1993 Debreceni Sportc. SI 2:11,75 613p 100m: 1:06,39 Edzője: Sántics Béla 2. Kiss Attila 1996 Misk.VSI Nonprof.Kft 2:13,58 588p 100m: 1:06,12 3. Hornyák Timothy 1997 Széles

Részletesebben

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár Adorján András kémia-fizika Babiczki Eszter tanító, ember és társadalom műveltség terület, napközis Bacsó Beáta tanító, könyvtár Bayer Attiláné tanító, technika Bíró Anikó tanító, földrajz Borda Hajnalka

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Stróber László apátplébános, esperes, kanonok, pasztorációs hittanár vezető

Stróber László apátplébános, esperes, kanonok, pasztorációs hittanár vezető A tantestület tagjai a 2014-2015-ös tanévben NÉV végzettség beosztás Csordás Róbert földrajz-biológia szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár, igazgató szakközg Stróber László apátplébános, esperes,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Osztályok Tanulói létszámok 1.a 21 1.b 27 1.c 14 2.a 29 2.b 28 2.c 13 3.a 28 3.b 29 3.c 13 4.a 32 4.b 24 4.c 17 5.a 29 5.b 23 5.c 11

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben