A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI"

Átírás

1 Képes adattár A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 266 Ebből sporttagozatos 89 Nyelvi előkészítő gimnázium 53 Gimnáziumi tanulók 319 Szakképzésben tanulók 7 Alapfokú művészetoktatás 352 Kollégium 70 A gimnázium tanulói közül Sajátos nevelési igényű 7 Hátrányos helyzetű 20 Halmozottan hátrányos helyzetű 0 Egyedül nevelő szülő gyermeke 26 Három- vagy többgyermekes családból származik 157 Állandó lakóhely szerinti statisztika* Évfolyam Létszám Más településről bejáró Tanulószobás Budapesten él a szülő Bács-Kiskun megyében él a szülő Békés megyében él a szülő Csongrád megyében él a szülő Jász-Nagykun-Szolnok megyében él a szülő Pest megyében él a szülő Tolna megyében él a szülő 2 1 Külföldi a szülő

2 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, A MESTER TANODA TANULÓI A Mester Tanoda tanulói a rendszeres iskolai tanulmányok szerint Tanulók száma Általános iskolás 31 Középiskolás 318 Egyetemista, főiskolás 3 Összesen 352 Ebből lány 51 Tanszakok és tanulók száma Klasszikus zene 60 Furulya Lajos István 7 Hárfa Natalia Gorbunova 2 Gitár Szalkai Sándor 25 Zongora Zöld Katalin 8 Gordonka Csányi Ildikó 10 Orgona Kuzma Levente 8 Népzene 52 Hegedű Lipták Dániel 14 Koboz Fábri Géza 16 Népi ének Fábri-Ivánovics Tünde 22 Szolfézs* Buzás Zsuzsanna 80 *A szolfézs nem önálló népzenei ág. Mindenkinek kötelező, aki klasszikus vagy népzenét tanul (közülük 7 fő ezen felül zeneelméletre is jár). Képző- és iparművészeti ág 164 Grafika B. Kovács István Szegeden 88 Hódmezővásárhelyen 14 Fotó-videó Herner Donát 62 Táncművészeti ág 36 Társastánc 36 SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG 62 Színjáték Rupáner Ágnes 62 A KOLLÉGIUM TANULÓI A kollégium tanulói közül Sajátos nevelési igényű 2 Hátrányos helyzetű 7 Egyedül nevelő szülő gyermeke 6 Három- vagy többgyermekes családból származik 40

3 A 2010-ES ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEN ELÉRT EREDMÉNYEK 2010-ben immár hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. Az évek során a feladatok típusa nem változott: a mindennapi élethez kapcsolódó problémákhoz kötődtek; ebben az évben is a szövegértésre és a matematikai tudásra terjedt ki. Azonban új, évfolyamfüggetlen skálát vezettek be, amelyen összehasonlítható módon ábrázolható a különböző évfolyamos tanulók szövegértés-, illetve matematikaeredménye. A évi jelentésekben már a tanulók fejlődését bemutató ábra is található. A képességskálák újradefiniálásával elkerülhetetlenül együtt járt az új, közös skálán meghatározott, közös képességszintek kialakítása is. Több, szám szerint 7-7 képességszintet alakítottak ki az új szövegértés- és matematikaskálán. A szintek eléréséhez szükséges képességek alapján a 8. és a 10. évfolyam esetében a 4. képességszint az a minimum, amely szükséges ahhoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkalmazni képességeit a további ismeretszerzésben és az önálló tanulás során. Intézményünk jelentéseit 2008-tól kezdődően a oldalon találhatjuk meg. A 8. évfolyamból 70, a 10. évfolyamból összesen 43 fő eredménye szerepel az országos jelentésben. A beérkezett háttérkérdőívek után mindkét évfolyamon lehetséges volt a családi háttér index alapján történő várhatóérték-számítás. Az 1. táblázatban az iskola átlageredményeit láthatjuk az országos átlageredményekkel összehasonlítva. Mérési terület Matematika Szövegértés 1. táblázat. Az iskola átlageredményei az országos átlagokkal összehasonlítva Évfolyam Átlageredmény (Megbízhatósági tartomány) Az intézményben Országosan (1669;1730) 1622 (1622;1623) (1733;1809) 1613 (1612;1614) (1613;1670) 1583 (1582;1584) (1771;1829) 1620 (1619;1621) Matematika átlageredmények Nyolcadik osztályos tanulóink matematikából elért 1704 képességpontja jelentősen magasabb az országos átlagnál, a Dél-Alföld régió és a Szegedi kistérség átlagánál egyaránt (1. ábra). iskolánk országos átlag 6 évfolyamos gimnáziumok Dél-Alföld régió Szegedi kistérség 1. ábra. 8. évfolyam, matematika képességpontok

4 Teljesítményünk a többi hat évfolyamos gimnázium átlagánál alacsonyabb, de az osztályok hozták a családi háttér index alapján várható eredményt. A két tizedikes osztály hasonló eredményt produkált, a hat évfolyamos képzésben részt vevő tanulók 1770 képességpontot értek el, a négy évfolyamos osztály 1792-t. A 2. ábrán látható, hogy eredményük a hat évfolyamos gimnáziumok átlagával azonos. A többi viszonyítási csoport (országos átlag, négy évfolyamos gimnáziumok, Szegedi kistérség, Dél-Alföld régió) átlagát azonban jelentősen sikerült felülmúlniuk. Az osztályok a hozott értékhez viszonyítva a várható tartományon belül teljesítettek. iskolánk országos átlag 6, ill. 4 évfolyamos gimnáziumok Dél-Alföld régió Szegedi kistérség 2. ábra. 10. évfolyam, matematika képességpontok Az 3. ábrán a 8. évfolyamosok szövegértés-eredménye látható. Az elért 1642 képességpont magasabb az országos és a Dél-Alföld régió átlagánál. A hatosztályos gimnáziumok és a Szegedi kistérség eredményeivel azonosnak tekinthető. iskolánk Iskolánk Országos országos átlag 6 évfolyamos gimnáziumok Dél-Alföld régió Szegedi kistérség 3. ábra. 8. évfolyam, szövegértés képességpontok A két osztály szövegértésből közel azonos képességpontokat ért el (4. ábra), amelyek azonban a többi csoporthoz viszonyítva eltérő eredményt hoznak. Az országos, a kistérségi és a 4 évfolyamos gimnáziumok átlagánál szignifikánsan jobb eredményt értek el. Szövegértésből mindkét osztály a várható értéknek megfelelően teljesített.

5 iskolánk országos átlag 6, ill 4. évfolyamos gimnáziumok Dél-Alföld régió Szegedi kistérség 4. ábra. 10. évfolyam, szövegértés képességpontok Árnyaltabban mutatja iskolánk eredményeit az 5. ábra, amelyről leolvasható, hogy ezekkel a képességpontokkal hol helyezkedik el iskolánk a többi középiskola, ill. a hat évfolyamos gimnáziumok között. Az országos eredményeket tekintve mindkét évfolyamon az iskolák kb. 10%-a ért el nálunk jobb eredményt. A két évfolyam közötti különbség itt is megállapítható. Az alsóbb évfolyamon 61 (45%) iskola teljesített jobban, és csak 32 (23%) gyengébben nálunk. A tizedik évfolyam látványosan a középmezőnyben helyezkedik el a hat évfolyamos iskolák között: 47 intézmény (36%) jobban, 42 (31%) gyengébben, 43 (33%) hozzánk hasonlóan teljesített. Tizedikeseink eredményei alapján iskolánk a négy évfolyamos gimnáziumok között lényegesen előrébb helyezkedik el, hisz csak 19 (kb. 4%) iskola teljesített jobban diákjainknál, 289 (62%) gyengébben, 163 (32%) pedig hozzánk hasonlóan. jobb hasonló gyengébb jobb hasonló gyengébb 8. évfolyam 10. évfolyam 5. ábra. A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) a 8., ill. a 10. évfolyamon matematikából

6 jobb hasonló gyengébb jobb hasonló gyengébb 8. évfolyam 10. évfolyam 6. ábra. A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) a 8., ill. a 10. évfolyamon szövegértésből 2. táblázat. Az alapszintet el nem érők aránya (2010) Mérési terület Évfolyam Képzési forma Alapszint Matematika Szövegértés 8. 6 évf. gimn évf. gimn évf. gimn évf. gimn évf. gimn évf. gimn. 4. képességszint 4. képességszint 4. képességszint 4. képességszint 4. képességszint 4. képességszint Iskolánkban Alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%) Országosan A megfelelő képzési típusban/ településtípusban 25,7 40,5 16,8 10,0 44,0 13,8 15,4 44,0 26,1 18,5 30,8 7,7 0 25,9 3,9 0 25,9 7,5 Az idei kompetenciamérés-jelentések külön hangsúlyozzák az egyes kompetenciaterületeken a 4. képességszintet el nem érők arányát. Az 2. táblázatban iskolánk e tanulóinak százalékos arányát láthatjuk az országos eredményekhez és a hasonló képzési típusú iskolákhoz viszonyítva. Egyértelműen látszik, hogy mindkét kompetenciaterülten jóval alacsonyabb arányban fordulnak elő a 4. szintet el nem érők iskolánkban, mint országosan. Az átlageredmények vizsgálatánál tapasztalt gyengébb nyolcadikos eredmény a képességszintekben is megmutatkozik. Ha a hasonló képzési típusú iskolákhoz hasonlítjuk eredményünket, látható, hogy matematikából iskolánkban és a hasonló képzési típusú intézményekben eltérő tendencia figyelhető meg. A hatosztályos képzésben részt vevőknél nyolcadikról tizedikre nagymértékben lecsökken a 4. képességszintet el nem

7 érők száma (iskolánkban 25%-ról 10%-ra), a négy évfolyamos képzésnél ez az arány kis mértékben magasabb (15). A szövegértés területén a nyolcadikosoknál is jóval alacsonyabb a továbbhaladáshoz szükséges szintet el nem érők aránya, mint matematikából. A tizedik évfolyamon nem találunk alapszintet el nem érő tanulót. Összefoglalásul elmondható, hogy akár az elért képességpontokat, akár a 4. képességszintet el nem érők arányát tekintjük, hasonló összképet kapunk az iskoláról. Az országos átlagokhoz viszonyítva minden esetben szignifikánsan magasabb eredményt értünk el. A két kompetenciaterületet összehasonlítva tizedikeseink mindkét vizsgált területen hasonlóan teljesítettek, a nyolcadikosok matematikából szerepeltek jobban. A 10. évfolyam eredménye mindkét területen lényegesen jobb az alsóbb évfolyaménál. Jusztinné Nedelkovics Aliz tanárnő TANÁROK STATISZTIKAI ADATAI Pedagóguslétszám Összesen 46 Középiskolai tanár 32 Művészeti oktató 11 Ebből nő 13 Szerzetes 3 A tanárok létszáma és életkora

8 TANÁRI NÉVTÁR Név: Angyal László évek száma: 20 osztályfőnök 12. b prefektus hittanár (1996) magyar-történelem szakos középiskolai tanár (1985) magyar nyelv és irodalom 12. b, társadalomismeret 12. a, 13. b, történelem 11. a, 12. a, 12. b, 13. b történelemfakultáció 12. a-13. b, életpálya 14. Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Felkészülés a Digitális Középiskola az interneten szervezett iskola tutori feladataira továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); életpálya kompetencia alapú programcsomag és szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); pedagógiai program és iskolai minőségbiztosítást vizsgáló szakértő, kerettantervi szakértő (2004); KPSZTI komplex intézményértékelési szakértő (2001); Iskolai minőségbiztosítási csoport vezetőképzés Magyar Gallup Intézet (2000); közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2000) rajz1 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 10. a (a második félévtől teljes osztálykeretben), rajzfakultáció , a grafika és a festészet tanára Mester Tanoda Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Tanulói differenciálás továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); kiállítások: A Piarista öregdiák arcképcsarnok alkotója (2009); Hódmezővásárhely Név: B. Kovács István Ferenc évek száma: 4 földrajz-rajz szakos tanár (1998) (2003, 2004, 2006); Budapest (1998); Haarlemeer (Hollandia) (1996) Név: Bencsik Róbert évek száma: 1 földrajz-német szakos középiskolai tanár (2011) német 9. ab, 12. ab testnevelés 7. a, 8. a, 10. a (második félév), 12. b testnevelés és sport 7. b, 8. b, 9. b testnevelés-fakultáció Név: Bereczky András évek száma: 3+1 Egyéb szakmai végzettség / tevékenység / civil tevékenység üzletvezető (2009); középfokú labdarúgóedző (1992) matematika-testnevelés szakos tanár (1991)

9 olasz 10. a, 11. a, 12. ab, 13. b testnevelés 9. a, 12. a, 13. b Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); kosárlabdaedző; Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); közoktatás-szervezői továbbképzés Név: Boczor Zoltán évek száma: 7 olasz nyelv és irodalom szakos tanár (2007) testnevelés szakos tanár (1986) tanító (1983) Név: Böszörményi Géza SP évek száma: 2 osztályfőnök 8. a hittan munkaközösség-vezető prefektus magyar-földrajz szakos középiskolai tanár (2004), teológus hittanár-nevelő egyetemi diploma (2004) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése földrajz 8. a (első félév), 8. b, hittan 11. a (első félév), 12. b magyar nyelv és irodalom 8. a, 8. b hittan-fakultáció A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Professzionális kommunikáció (2010); Drámapedagógia (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009) gordonka 6 évestől 22 évesig Mester Tanoda gitár 6 évestől 22 évesig Mester Tanoda gordonka-szólamvezető Szegedi Szimfonikus Zenekar; Szöllősy Quartett vonósnégyes tagja (gordonka); hitoktató (1-8. évfolyamon a Tátra téri, a záporkerti, az Űrhajós utcai és a móravárosi általános iskolában); közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2005); Név: Csányi Ildikó évek száma: 4 gordonkaművész, tanár (1981) A menüettől a ragtime-ig CD (2001); Haydn: A Megváltó utolsó hét szava a kereszten CD (2000); Szentmiseénekek ovisokkal CD; kitüntetés a Magyar Kultúra napján (2000); alkotói díj (2000); hittanár (1990); Bartók Béla Pásztory Ditta-díj (1989); teológiai végzettség (1981, 1990)

10 Név: Czeglédi Zsolt SP évek száma: 1 prefektus történelem (2002) angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2000) teológus (2000) hittan 9. b, 13. b, történelem 8. a, 10. a, történelemfakultáció 11. a-12. b Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011) hittan 10. a, latin 8. a, 9. a, 12. ab német 7. ab, 8. ab, 10. a, 12. ab tanulásmódszertan 7. ab Név: Dékány Zoltán évek száma: 14 Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek prefektus hitoktató (2000) német (1999) és latin (1998) szakos középiskolai tanár megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); TESZI segítő tanár; Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); közoktatási vizsgáztató érettségivizsga-elnök (2008); életpálya kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató német nyelvből (2004); Tanulásmódszertan tanítása pedagógus-továbbképzési tanfolyam (2004); drogprevenciós szakmai képzés (2001); német fordító és tolmács speciális képzés (1999); idegenvezető és hostess (német, 1998) Név: Fábri-Ivánovics Tünde évek száma: 5 népiének-tanár ének-zene tanár mesterképzés (2011) ének-zene népzene szakos tanár (2010) szegedi koboz-ének-hegedű kurzus népi ének oktatója Mester Tanoda népzene- és előadóművészetigyakorlat-tanár SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola; Szeged Kultúrájáért díj aranygyűrűvel (2011); Népművészet Ifjú Mestere (2001, 2005); Kölcsey-díj (2005); Vass Lajos Nagydíj (1999); Mentés Másként Trió énekese; népdalénekes előadóművész: Beli buba szóló CD (2001); Mentés Másként CD (2004); Menyegző CD (2007); angol szakos középiskolai tanár (2004)

11 koboztanár, népzenei kamaracsoport-zenekar vezetője, szegedi koboz-ének-hegedű kurzus vezetője és kobozoktatója Mester Tanoda Név: Fábri Géza évek száma: 5 a Mentés Másként Trió zenei koncepciójának megalkotója, az együttes vezetője (2004-); Szeged város alkotói díja Balassi-versek megzenésítéséért (2011); Ceriana város díja a Musiche della Terra nemzetközi versenyen (2010); Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (2002); a népzenét oktató zeneiskolák számára íródó koboztanterv munkatársa (1995); kobzos énekes gyűjtések igazgatóhelyettes Mester Tanoda koboztanár, ének-zene tanár, mesterképzés (2011) ének-zene népzene szakos tanár (2010) Moldvában (1993-); a Vízöntő együttes pengetőse és énekese (1993-); a Hívogató népzenei együttes vezetője ( ); a vajdasági táncházmozgalom kezdeményezője (1985-); népzenei gyűjtőút, koncertek Dzsungáriában (Turpán-medencei falvak, Turpáni fesztivál); matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1977); közoktatás-szervezői továbbképzés; környezetvédelmi talaj- és talajvíz-mintavétel akkreditált fúrómester és környezetvédelmi osztályvezető (2006); Név: Gorbunova, Natalia évek száma: 3 hárfaművész és tanár (1983) hárfatanár Mester Tanoda hárfaművész Szegedi Szimfonikus Zenekar; Szegedi Tehetségek Neveléséért Díj (2009); aspiráns a Csajkovszkij Zeneakadémián ( ) földrajz (első félév) 7. a, 7. b, 9. a, 9. b, 10. a, földrajz-fakultáció , testnevelés 10. a (első félév), 11. a, testnevelés és sport (első félév) 7. b, 8. b, 9. b atlétikaedző; óraadó tanár Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet főiskolai docense; közoktatási szakértő; vizsgáztató, intézményellenőrzési és értékelési szakértő; Európa-bajnok 24 órás futásban (1996) Név: Dr. Hegyi Pál évek száma: 4 PhD (2011) magyar-angol szakos középiskolai tanár (2004) Név: Dr. Győri Ferenc évek száma: 19 osztályfőnök 10. a (első félév), testnevelés munkaközösség-vezető (első félév), PhD (2010) földrajz szakos, középiskolai tanár (1992), földrajz-testnevelés szakos tanár (1988) angol 8. a, 9. a, 10. a, 11. a, 12. a, 13. b Drámapedagógia (2010); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009)

12 Név: Herner Donát évek száma: 2 művelődésszervező szak, média szakirány (2004) fotó-videó tanszak tanára Mester Tanoda fotóriporter, operatőr; 41. Filmszemle tudományos ismeretterjesztés kategória, legjobb tudományos ismeretterjesztő film: Egy világfi Szegeden Szent- Györgyi Albert szegedi évei operatőr (2010); Kamera Hungária Fesztivál, döntő: Miért szomorkodjak? (riportfilm) operatőr (2008); Kamera Hungária Fesztivál, döntő: Csoda Zselyken (dokumentumfilm) operatőr (2007); Moholy-Nagy László Országos Film- és Videófesztivál különdíj (1999); elektronikai műszerész; művelődésszervező informatikafakultáció matematika 8. b, 11. a matematikafakultáció 12. a-13. b informatika 14. Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika programcsomag bevezetése az 5-8. évfolyamon (2010); informatika kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. Név: Horváth Tibor évek száma: 10 osztályfőnök 8. b (sporttagozat) matematika, fizika és informatika munkaközösség vezetője informatika (2005) és matematika (1994) szakos középiskolai tanár matematika-földrajz szakos tanár (1989) (2004); Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában; az iskolai sakkélet patronálása Név: Jusztin István évek száma: 7 kémia (1999) és biológia (2000) szakos középiskolai tanár biológiafakultáció 12. a-13. b a Zöldár szervezője; a Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium vezetője; Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Környezet és társadalom posztgraduális távoktatásos tanfolyam; Talentum Alapítvány nonprofit menedzsment tréner, kuratóriumi tag; nonprofit menedzser felsőfokú OKJ végzettség

13 biológia 8. a, 8. b, 11. a, 12. a, 12. b, kémia 8. a Név: Jusztinné Nedelkovics Aliz KPSZTI komplex intézményértékelési szakértő (2011); pedagógiai értékelési szakértő (2009); Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában tovább- évek száma: 13 biológia-kémia szakos középiskolai tanár (1999) képzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); érettségivizsgaelnök-képzés (2010); emelt szintű érettségi vizsgáztató biológiából és kémiából (2006); környezetvédő képzettség (2001) Név: Károlyi Attila évek száma: 18 igazgatóhelyettes osztályfőnök 10. a (második félév) történelem munkaközösség-vezető magyar-történelemfilozófia szakos középiskolai tanár (1988) filozófia 12. a, 13. b, magyar nyelv és irodalom 10. a, 13. b, történelem 8. b Moodle továbbképzés (2011); Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); komplex intézményellenőrzés és értékelési szakértői tanfolyam; közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2000); a Történelem tanárok Egylete szegedi csoportjának elnöke hittan (második félév) 11. a, 12. a Név: Kecskés László évek száma: 1 hittan szakos középiskolai tanár A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011)

14 Név: Koczor Kristóf évek száma: 3 angol-művelődésszervező szak (2006) angol 8. b, 9. b, 12. b, 14. magánénektanár, -művész (2011); Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011) matematika 8. a, 9. a, 9. b, 10. a Név: Koczor Réka évek száma: 1 tanulószoba-felügyelő tanár matematika szakos középiskolai tanár (2005) A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); sportoktató (2008); oktatási informatikus (2007) Név: Koczor Sarolt évek száma: 2 angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2002) angol 7. a, 10. a, 12. a Idegenforgalom és szálloda szakos közgazdász (2005); nyelviskolai oktatás (Katedra Nyelviskola); nyelvvizsgáztatás TELC vizsgáztató; a Vaszy Viktor Oratóriumkórus tagja angol 7. ab, 8. b, 9. a, 10. a, 11. a, 12. ab Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011) Név: Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz évek száma: 17 angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (1995)

15 ének-zene 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 10. a, ének fakultáció , orgona- és szolfézstanár Mester Tanoda Szeged város alkotói díja koncertezésért (2011); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Nemzetközi Orgonaverseny (Temesvár) nagydíj (2009); Szeged Város Művészeti Díja (2008); koncertfelvétel CD (2005); orgonaszakértő Név: Kuzma Levente évek száma: 3 kántor-karnagy orgonaművész (2005) ének-zene karvezetés szakos tanár Név: Lajos István évek száma: 19 fafúvó-szolfézs szakos tanár (1970) furulyatanár Mester Tanoda vezetőségi tag Szeged Városi Kórusegyesület; Éneklő Ifjúság Karnagyi Díj (2009); zenekari oboaművész biológia 7. a, 7. b, 9. a, 10. a, 13. b, kémia 7. a, 7. b, 9. a, biológiafakultáció 11. a-12. b, kémiafakultáció Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja Név: László Imre évek száma: 16 osztályfőnök 9. a természettudományos munkaközösség-vezető prefektus hittanár (2008) biológia-kémia szakos középiskolai tanár (1994) továbbképzés (2011); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Hatékony tanulói megismerési technikák továbbképzés (2010); kémiaszakkör és versenyfelkészítés; Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); emelt szintű érettségi vizsgáztató biológiából és kémiából; érettségielnök-képzés (2009); környezetvédő tanár posztgraduális képzés (1996); felsőfokú számítástechnikai programozó (1999) Név: Lipták Dániel évek száma: 5 népihegedű-oktató ének-zene alapszakos tanár (2011) szegedi koboz-ének-hegedű kurzus hegedűoktatója Mester Tanoda a Rozsdamaró zenekar, a Békés Banda, a Bácsi Gyula Zenekar és a Mentés Másként Trió tagja; a Népművészet Ifjú Mestere (a Rozsdamaróval); angol és német szakos középiskolai tanár (2005, 2010); Szeged Város Művészeti Díja (2007); Európa-tanulmányok speciális képzés (2005)

16 Név: Mészáros Ferenc évek száma: 8 történelem szakos középiskolai tanár (2005) magyar-történelem szakos tanár (1998) hittanár (1994) történelem 7. a, 7. b a Piár Futár szerkesztője; iskolai kiadványok, szóróanyagok szerkesztése, kivitelezése; A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); művelődésszervező (1998); újságíró (1992); a PÜP szervezője angol 7. ab, 8. a, 9. b, 11. a, 12. b, kémia 8. b, 9. b, 10. a Név: Nagy Mariann évek száma: 5 Moodle továbbképzés (2011); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (angol, német) programcsomag a évfolyamon továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); TESZI segítő tanár; kémiai szakfordító (2005); a Piár Futár English Corner és krimirovatának szerkesztője, írója a diákönkormányzat segítő tanára angol-kémia szakos középiskolai tanár (2005) Név: Nemes Zsuzsanna évek száma: 6 nyelvi munkaközösségvezető matematika (1997) és német (2000) szakos középiskolai tanár matematika 12. b, német 11. a, 13. b Módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban (2011); Moodle továbbképzés (2011); Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (angol, német) programcsomag a évfolyamon továbbképzés (2010); Professzionális tanári kommunikáció (2009); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); fazekas, népi játékok és kismesterségek oktatója Név: Ollai Róbert informatika2 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b évek száma: 1 informatika szakos középiskolai tanár (2009)

17 Név: Papp Attila évek száma: 9 igazgató kollégiumvezető magyar (2009) és történelem (2001) szakos középiskolai tanár hittanár (2001) magyar-történelem szakos tanár (1997) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése történelem 9. a, 9. b Egyéb szakmai végzettség / tevékenység / civil tevékenység Kooperatív technikák továbbképzés (2009); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag bevezetése az 5-8. osztályban (2009) magyar nyelv és irodalom 7. a, 7. b hittan 7. ab, 8. ab, 9. a, magyarfakultáció Név: Piros Adorján Zsolt évek száma: 1 A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011) osztályfőnök 7. a prefektus magyar-hittan szakos középiskolai tanár Név: Rácz László évek száma: 18 osztályfőnök 13. b matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1991) fizika 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 10. a, 12. b, matematika 7. a, 13. b fizikafakultáció Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Tanulói differenciálás továbbképzés (2010); Pedagógus szakvizsga (2006); matematikai kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató matematikából és fizikából

18 Név: Rozsinszky László évek száma: 3 osztályfőnök 7. b (sporttagozat) fizika (2009) és matematika (2004) szakos középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár (1988) fizika 7. a, 7. b, 11. a, matematika 7. b, 12. a matematikafakultáció 11. a-12. b A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); a csillagász szakkör vezetője színjáték tanszak tanára Mester Tanoda drámajáték, mozgás- és beszédgyakorlatok, vers- és prózamondás; Jim Morrison est (Pinceszínház) Amatőr Független Színtársulatok Országos versenye: 2. díj (2007) Név: Rupáner Ágnes évek száma: 3 színjátéktanár színész II. képesítés (2009) magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2010) Név: Szabó Erzsébet évek száma: 1 biológia és testnevelés szakos középiskolai tanár (1986) testnevelés és sport (második félév) 7. b, 8. b, 9. b Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése gitártanár Mester Tanoda Egyéb szakmai végzettség / tevékenység / civil tevékenység gitárzenekar vezetője Név: Szalkai Sándor évek száma: 4 gitártanár, kamaraművész (2007) Név: Szarkáné Gyerjék Judit évek száma: 15 könyvtáros informatikus könyvtáros (2000) matematika-könyvtár szakos tanár (1989) könyvtárismereti modul tanára tankönyvfelelős, videótáros

19 Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése informatika 14. szoftverfejlesztés, néptánc, kottagrafika Név: Szász Imre évek száma: 15 rendszergazda programozó matematikus (2005) Név: Szásziné Fehérváry Anikó évek száma: 8 mentálhigiénés szakember TÁMOP szakmai vezető posztgraduális mentálhigiénés képzés (1995) mentálhigiénés egyéni konzultációk diákokkal, tanárokkal, szülőkkel, közösségi mentálhigiéné, tanulásmódszertan 7. ab TESZI segítő tanár, koordinátor; Projektpedagógia, epochális oktatás (2010); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2005); pszichodráma-vezető; családterapeuta; rendezvényszervezés nonprofit alapítványoknál, egyházmegyénél; tréning, fejlesztés és szaktanácsadás középiskolásoknak; személyiségfejlesztő tréner felsőoktatásban; szupervizor; szenvedélybeteg továbbképzés; tanulásmódszertani továbbképzés; pályaorientációs továbbképzés; földrajz-rajz szakos tanár (1989) Név: Tóth Ákos évek száma: 18 osztályfőnök 9. b (sporttagozat) prefektus fejlesztőpedagógus hittan 12. a (első félév) művészeti nevelés (első félév) 12. a, 13. b a Sík Sándor Egyetemi Szakkollégium igazgatója magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2006) magyar-történelem szakos tanár (1993) Név: Szegheő József SP évek száma: 18 házfőnök templomigazgató prefektus matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1976); teológus (1976) hittan 7. ab, 8. ab (első félév), magyar 9. a, 9. b, 12. a művészeti nevelés, médiaismeret 11. a, 12. b és (második félév) 12. a, 13. b, tanulásmódszertan 7. ab Hatékony tanulói megismerési technikák továbbképzés (2010); tanulásmódszertani képzés (2008); drogprevenciós képzés (2000); Színes érettségi feladatsorok magyar nyelv és irodalomból (2010, Maxim Kiadó) szerző

20 Név: Ugrinné Pártos Eszter évek száma: 2 rajz szakos tanár (1998) rajz (első félév) 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 10. a művelődésszervező; számítógépes reklámgrafika (2007); alkalmazott grafikus (2003); aerobikoktató OKJ végzettség Név: Zöld Katalin zongoratanár, szolfézsoktatás Mester Tanoda angol-fizika szakos tanár, karvezetés (folyamatban) évek száma: 4 matematika ének-zene szakos tanár (1994) Név: Verebélyné Erdei Gréte évek száma: 5 informatika szakos középiskolai tanár (2009) programtervező matematikus (2005) hittanár (2003) hittan 7. ab, 8. ab, informatika1 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 14. informatikafakultáció A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011) latin 8. b, 9. b, 11. a magyar nyelv és irodalom 11. a Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Projektpedagógia, epochális oktatás (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató magyar nyelv és irodalomból; fociedző Név: Zsova Tamás évek száma: 17 igazgatóhelyettes osztályfőnök 11. a magyar munkaközösség-vezető magyar (2005) és latin (2001) szakos középiskolai tanár hittanár (1996) latin-magyar szakos tanár (1995) Név: Vukics Adrienn évek száma: 1 földrajz szakos középiskolai tanár (2004) hittanár (1999) hittan 8. ab (második félév), földrajz (második félév) 7. a, 7. b, 8. a, 9. a, 9. b, 10. a

A tanulók statisztikai adatai. Az iskola tanulói

A tanulók statisztikai adatai. Az iskola tanulói Képes adattár A tanulók statisztikai adatai Az iskola tanulói Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium... 283 Szakképzés... 2 Ebből sporttagozatos... 99 Alapfokú művészetoktatás... 366 Nyelvi előkészítő

Részletesebben

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1 Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 246 Ebből sporttagozatos 70 Nyelvi előkészítő gimnázium 51 Szakképzés (webmester) 13 Alapfokú művészetoktatás

Részletesebben

Képes adattár AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. A gimnázium és a nyelvi előkészítő gimnázium tanulói közül

Képes adattár AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. A gimnázium és a nyelvi előkészítő gimnázium tanulói közül Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium... 283 Alapfokú művészetoktatás... 313 Ebből sporttagozatos... 113 Kollégium... 54 Szakképzés... 1

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. Állandó lakóhely szerinti statisztika*

Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. Állandó lakóhely szerinti statisztika* Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Gimnáziumban 301 Szakképzésben 8 Összesen 309 Alapfokú művészetoktatásban 385 Kollégiumban 81 A GIMNÁZIUM TANULÓI Állandó

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

A 6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ADATAI

A 6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ADATAI Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI 1 Az iskola tanulói TANULÓK LÉTSZÁMA Gimnáziumi (fiú) tanulók száma 264 Szakképzésben tanulók száma 22 Összesen 286 Alapfokú művészetoktatás 344 Kollégiumi tanulók

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17.

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17. Iskolánkban pedagógusok 2016/17. Név Munkakör képesítés 1. Turcsányi Klára igazgató kémia-biológia szak, közoktatási-vezető szakvizsga pedagógia szakos bölcsész és szociálpedagógia 2. Rezessyné Zsoldos

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben név Végzettség szintje Munkakör Képzettségek, pedagógus továbbképzések Bárány Andrea,, A tanulásmódszertan tanítása, Közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusképzés - angol nyelv,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Eredmények 2015/2016-os tanévről

Eredmények 2015/2016-os tanévről Eredmények 2015/2016-os tanévről Munkaközösség Verseny Magyar Nyelv és Wimetál Noémi Irodalom Reál Munkaközösség Tóth Levente Salamon Péter Major Gergely Schreier Tamás Auer Ákos Gere Kristóf Pásztor Dominik

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

50 m. fiú gyors - I. korcsoport - EREDMÉNYEK

50 m. fiú gyors - I. korcsoport - EREDMÉNYEK 50 m. fiú gyors - I. korcsoport - EREDMÉNYEK helyezés Név szül.év Iskola Időeredmény 1 Cseh Maxim 2007 Tiszaparti Ált. és Gimn. 0,3844 2 Drávucz Dániel 2007 Kassai ált. 0,4044 3 Keresztfalvi Áron Kristóf

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés,

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés, - tanító, pedagógia szakkollégium - szakos tanár, - népi játék- és fazekas oktató, - okleveles játék- és szabadidő-szervező (MA), - népi játék és kismesterségek oktatója (OKJ) - tanító, angol nyelv műveltségterület

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása 2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása Osztály Tanuló neve Tantárgy Dátum Idıpont Terem 10. AB Böır Zoltán Gábor Irodalom augusztus 25. 8:30 206 10. AB Böır

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,400 37,300 37,150-0,3 35,650 147,500 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 35,100 35,500 36,050 35,350 142,000

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott 68 fő 1 Végzettség, képzettség tantárgyak és szolgáltatások

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Jegyzőkönyv: Algyő november 22.

Jegyzőkönyv: Algyő november 22. Jegyzőkönyv: 0. november. név egyesület idő eredmény 0 m lány mell 0 0 0 Korcsoport: Tóth-Kása Sára 00 Balogh Lili 00 Karasz Luca 00 Ördögh Flóra 00 Seres Alexandra 00 Kistelek Vidács Viktória 00 Gazdag

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

Fazekas Kupa Kiskunhalas, május 5. I-II. korcsoport "A" kategória fiú csapatbajnokság

Fazekas Kupa Kiskunhalas, május 5. I-II. korcsoport A kategória fiú csapatbajnokság I-II. korcsoport "A" kategória Helyezés Cím Csapatnév 1 Budapest Bp Honvéd SE 46,700 45,650 47,400 139,750 2 Kiskunhalas Fazekas G. Utcai Ált. Isk. HTK 46,250 45,550 46,700 138,500 3 Kalocsa Kalocsa SE

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Pedagógusaink: név: végzettség: szakképzettség: munkakör: megbízatás: fogadóóra 1. Bagóné Hatvani Ildikó

Pedagógusaink: név: végzettség: szakképzettség: munkakör: megbízatás: fogadóóra 1. Bagóné Hatvani Ildikó Pedagógusaink: név: végzettség: szakképzettség: munkakör: megbízatás: fogadóóra 1. Bagóné Hatvani Ildikó 2 Balog Zsigmondné egyetem gyógy magántanuló oktatása, nevelése, rehabilitációja -- péntek 4. óra

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves)

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves) Kategória: Gyermek B (10-12 éves) 1 1011 BÁRSONY André 2002 01:06:14 00:00:00 4:56 p/km 88 81 01:06:46 2 1108 KECSKÉS Marcell 2002 01:10:12 00:03:58 5:14 p/km 122 110 01:10:48 Kategória: Serdülő (13-15

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a 2013/14-es tanév jelentkezéséről Zubor Imre trombita Elisch Daniella furulya várakozó szolfézs előképző 2. felvéve

Jegyzőkönyv a 2013/14-es tanév jelentkezéséről Zubor Imre trombita Elisch Daniella furulya várakozó szolfézs előképző 2. felvéve Jegyzőkönyv a 2013/14-es tanév jelentkezéséről Zubor Imre trombita Elisch Daniella furulya szolfézs előképző 2. Milbich Tamás furulya szolfézs előképző 1. Harmati Gáspár trombita 1.o. Sax Norbert harmonika

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8.

Ipcsicsné Weinhoffer Csilla igazgató helyettes magyar, orosz szakos általános iskolai tanár Osztályfőnök 8. Gelencsérné Tarpál Mária Takácsné Husz Ildikó igazgató helyettes megbízott intézményvezető általános iskolai tanító, pedagógiai szakkollégium, közoktatási vezető és matematika, technika szakos általános

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Önkormányzati Választások körzet

Önkormányzati Választások körzet Önkormányzati Választások 2010. 1. körzet Név Párt Szavazat % 1. kör 9. kör 10. kör Dr. Bauer Zsolt Városvédők Egyesülete 311 39,67% 131 11 169 Lenkei György 341 43,49% 130 97 114 Móricz Lászlóné 26 3,32%

Részletesebben

III. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény (Rendezés C

III. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény (Rendezés C III. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény (Rendezés C Ssz Név Szév 6 m p T p kisl p 6 m p Összp 1. Balogh Szabolcs 24 8,4 189 4,84 14 54,1 149 1:55,24 152 63 p 2. Monoki Milán 23 9,1 156 4,27 111 42,7 112

Részletesebben

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról s. 1. 2. 3. Dr. Cserpák Ferencné Kósik Anikó Kovács Árpádné

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben