A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI"

Átírás

1 Képes adattár A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 266 Ebből sporttagozatos 89 Nyelvi előkészítő gimnázium 53 Gimnáziumi tanulók 319 Szakképzésben tanulók 7 Alapfokú művészetoktatás 352 Kollégium 70 A gimnázium tanulói közül Sajátos nevelési igényű 7 Hátrányos helyzetű 20 Halmozottan hátrányos helyzetű 0 Egyedül nevelő szülő gyermeke 26 Három- vagy többgyermekes családból származik 157 Állandó lakóhely szerinti statisztika* Évfolyam Létszám Más településről bejáró Tanulószobás Budapesten él a szülő Bács-Kiskun megyében él a szülő Békés megyében él a szülő Csongrád megyében él a szülő Jász-Nagykun-Szolnok megyében él a szülő Pest megyében él a szülő Tolna megyében él a szülő 2 1 Külföldi a szülő

2 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, A MESTER TANODA TANULÓI A Mester Tanoda tanulói a rendszeres iskolai tanulmányok szerint Tanulók száma Általános iskolás 31 Középiskolás 318 Egyetemista, főiskolás 3 Összesen 352 Ebből lány 51 Tanszakok és tanulók száma Klasszikus zene 60 Furulya Lajos István 7 Hárfa Natalia Gorbunova 2 Gitár Szalkai Sándor 25 Zongora Zöld Katalin 8 Gordonka Csányi Ildikó 10 Orgona Kuzma Levente 8 Népzene 52 Hegedű Lipták Dániel 14 Koboz Fábri Géza 16 Népi ének Fábri-Ivánovics Tünde 22 Szolfézs* Buzás Zsuzsanna 80 *A szolfézs nem önálló népzenei ág. Mindenkinek kötelező, aki klasszikus vagy népzenét tanul (közülük 7 fő ezen felül zeneelméletre is jár). Képző- és iparművészeti ág 164 Grafika B. Kovács István Szegeden 88 Hódmezővásárhelyen 14 Fotó-videó Herner Donát 62 Táncművészeti ág 36 Társastánc 36 SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG 62 Színjáték Rupáner Ágnes 62 A KOLLÉGIUM TANULÓI A kollégium tanulói közül Sajátos nevelési igényű 2 Hátrányos helyzetű 7 Egyedül nevelő szülő gyermeke 6 Három- vagy többgyermekes családból származik 40

3 A 2010-ES ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEN ELÉRT EREDMÉNYEK 2010-ben immár hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. Az évek során a feladatok típusa nem változott: a mindennapi élethez kapcsolódó problémákhoz kötődtek; ebben az évben is a szövegértésre és a matematikai tudásra terjedt ki. Azonban új, évfolyamfüggetlen skálát vezettek be, amelyen összehasonlítható módon ábrázolható a különböző évfolyamos tanulók szövegértés-, illetve matematikaeredménye. A évi jelentésekben már a tanulók fejlődését bemutató ábra is található. A képességskálák újradefiniálásával elkerülhetetlenül együtt járt az új, közös skálán meghatározott, közös képességszintek kialakítása is. Több, szám szerint 7-7 képességszintet alakítottak ki az új szövegértés- és matematikaskálán. A szintek eléréséhez szükséges képességek alapján a 8. és a 10. évfolyam esetében a 4. képességszint az a minimum, amely szükséges ahhoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkalmazni képességeit a további ismeretszerzésben és az önálló tanulás során. Intézményünk jelentéseit 2008-tól kezdődően a oldalon találhatjuk meg. A 8. évfolyamból 70, a 10. évfolyamból összesen 43 fő eredménye szerepel az országos jelentésben. A beérkezett háttérkérdőívek után mindkét évfolyamon lehetséges volt a családi háttér index alapján történő várhatóérték-számítás. Az 1. táblázatban az iskola átlageredményeit láthatjuk az országos átlageredményekkel összehasonlítva. Mérési terület Matematika Szövegértés 1. táblázat. Az iskola átlageredményei az országos átlagokkal összehasonlítva Évfolyam Átlageredmény (Megbízhatósági tartomány) Az intézményben Országosan (1669;1730) 1622 (1622;1623) (1733;1809) 1613 (1612;1614) (1613;1670) 1583 (1582;1584) (1771;1829) 1620 (1619;1621) Matematika átlageredmények Nyolcadik osztályos tanulóink matematikából elért 1704 képességpontja jelentősen magasabb az országos átlagnál, a Dél-Alföld régió és a Szegedi kistérség átlagánál egyaránt (1. ábra). iskolánk országos átlag 6 évfolyamos gimnáziumok Dél-Alföld régió Szegedi kistérség 1. ábra. 8. évfolyam, matematika képességpontok

4 Teljesítményünk a többi hat évfolyamos gimnázium átlagánál alacsonyabb, de az osztályok hozták a családi háttér index alapján várható eredményt. A két tizedikes osztály hasonló eredményt produkált, a hat évfolyamos képzésben részt vevő tanulók 1770 képességpontot értek el, a négy évfolyamos osztály 1792-t. A 2. ábrán látható, hogy eredményük a hat évfolyamos gimnáziumok átlagával azonos. A többi viszonyítási csoport (országos átlag, négy évfolyamos gimnáziumok, Szegedi kistérség, Dél-Alföld régió) átlagát azonban jelentősen sikerült felülmúlniuk. Az osztályok a hozott értékhez viszonyítva a várható tartományon belül teljesítettek. iskolánk országos átlag 6, ill. 4 évfolyamos gimnáziumok Dél-Alföld régió Szegedi kistérség 2. ábra. 10. évfolyam, matematika képességpontok Az 3. ábrán a 8. évfolyamosok szövegértés-eredménye látható. Az elért 1642 képességpont magasabb az országos és a Dél-Alföld régió átlagánál. A hatosztályos gimnáziumok és a Szegedi kistérség eredményeivel azonosnak tekinthető. iskolánk Iskolánk Országos országos átlag 6 évfolyamos gimnáziumok Dél-Alföld régió Szegedi kistérség 3. ábra. 8. évfolyam, szövegértés képességpontok A két osztály szövegértésből közel azonos képességpontokat ért el (4. ábra), amelyek azonban a többi csoporthoz viszonyítva eltérő eredményt hoznak. Az országos, a kistérségi és a 4 évfolyamos gimnáziumok átlagánál szignifikánsan jobb eredményt értek el. Szövegértésből mindkét osztály a várható értéknek megfelelően teljesített.

5 iskolánk országos átlag 6, ill 4. évfolyamos gimnáziumok Dél-Alföld régió Szegedi kistérség 4. ábra. 10. évfolyam, szövegértés képességpontok Árnyaltabban mutatja iskolánk eredményeit az 5. ábra, amelyről leolvasható, hogy ezekkel a képességpontokkal hol helyezkedik el iskolánk a többi középiskola, ill. a hat évfolyamos gimnáziumok között. Az országos eredményeket tekintve mindkét évfolyamon az iskolák kb. 10%-a ért el nálunk jobb eredményt. A két évfolyam közötti különbség itt is megállapítható. Az alsóbb évfolyamon 61 (45%) iskola teljesített jobban, és csak 32 (23%) gyengébben nálunk. A tizedik évfolyam látványosan a középmezőnyben helyezkedik el a hat évfolyamos iskolák között: 47 intézmény (36%) jobban, 42 (31%) gyengébben, 43 (33%) hozzánk hasonlóan teljesített. Tizedikeseink eredményei alapján iskolánk a négy évfolyamos gimnáziumok között lényegesen előrébb helyezkedik el, hisz csak 19 (kb. 4%) iskola teljesített jobban diákjainknál, 289 (62%) gyengébben, 163 (32%) pedig hozzánk hasonlóan. jobb hasonló gyengébb jobb hasonló gyengébb 8. évfolyam 10. évfolyam 5. ábra. A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) a 8., ill. a 10. évfolyamon matematikából

6 jobb hasonló gyengébb jobb hasonló gyengébb 8. évfolyam 10. évfolyam 6. ábra. A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%) a 8., ill. a 10. évfolyamon szövegértésből 2. táblázat. Az alapszintet el nem érők aránya (2010) Mérési terület Évfolyam Képzési forma Alapszint Matematika Szövegértés 8. 6 évf. gimn évf. gimn évf. gimn évf. gimn évf. gimn évf. gimn. 4. képességszint 4. képességszint 4. képességszint 4. képességszint 4. képességszint 4. képességszint Iskolánkban Alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%) Országosan A megfelelő képzési típusban/ településtípusban 25,7 40,5 16,8 10,0 44,0 13,8 15,4 44,0 26,1 18,5 30,8 7,7 0 25,9 3,9 0 25,9 7,5 Az idei kompetenciamérés-jelentések külön hangsúlyozzák az egyes kompetenciaterületeken a 4. képességszintet el nem érők arányát. Az 2. táblázatban iskolánk e tanulóinak százalékos arányát láthatjuk az országos eredményekhez és a hasonló képzési típusú iskolákhoz viszonyítva. Egyértelműen látszik, hogy mindkét kompetenciaterülten jóval alacsonyabb arányban fordulnak elő a 4. szintet el nem érők iskolánkban, mint országosan. Az átlageredmények vizsgálatánál tapasztalt gyengébb nyolcadikos eredmény a képességszintekben is megmutatkozik. Ha a hasonló képzési típusú iskolákhoz hasonlítjuk eredményünket, látható, hogy matematikából iskolánkban és a hasonló képzési típusú intézményekben eltérő tendencia figyelhető meg. A hatosztályos képzésben részt vevőknél nyolcadikról tizedikre nagymértékben lecsökken a 4. képességszintet el nem

7 érők száma (iskolánkban 25%-ról 10%-ra), a négy évfolyamos képzésnél ez az arány kis mértékben magasabb (15). A szövegértés területén a nyolcadikosoknál is jóval alacsonyabb a továbbhaladáshoz szükséges szintet el nem érők aránya, mint matematikából. A tizedik évfolyamon nem találunk alapszintet el nem érő tanulót. Összefoglalásul elmondható, hogy akár az elért képességpontokat, akár a 4. képességszintet el nem érők arányát tekintjük, hasonló összképet kapunk az iskoláról. Az országos átlagokhoz viszonyítva minden esetben szignifikánsan magasabb eredményt értünk el. A két kompetenciaterületet összehasonlítva tizedikeseink mindkét vizsgált területen hasonlóan teljesítettek, a nyolcadikosok matematikából szerepeltek jobban. A 10. évfolyam eredménye mindkét területen lényegesen jobb az alsóbb évfolyaménál. Jusztinné Nedelkovics Aliz tanárnő TANÁROK STATISZTIKAI ADATAI Pedagóguslétszám Összesen 46 Középiskolai tanár 32 Művészeti oktató 11 Ebből nő 13 Szerzetes 3 A tanárok létszáma és életkora

8 TANÁRI NÉVTÁR Név: Angyal László évek száma: 20 osztályfőnök 12. b prefektus hittanár (1996) magyar-történelem szakos középiskolai tanár (1985) magyar nyelv és irodalom 12. b, társadalomismeret 12. a, 13. b, történelem 11. a, 12. a, 12. b, 13. b történelemfakultáció 12. a-13. b, életpálya 14. Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Felkészülés a Digitális Középiskola az interneten szervezett iskola tutori feladataira továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); életpálya kompetencia alapú programcsomag és szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); pedagógiai program és iskolai minőségbiztosítást vizsgáló szakértő, kerettantervi szakértő (2004); KPSZTI komplex intézményértékelési szakértő (2001); Iskolai minőségbiztosítási csoport vezetőképzés Magyar Gallup Intézet (2000); közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2000) rajz1 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 10. a (a második félévtől teljes osztálykeretben), rajzfakultáció , a grafika és a festészet tanára Mester Tanoda Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Tanulói differenciálás továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); kiállítások: A Piarista öregdiák arcképcsarnok alkotója (2009); Hódmezővásárhely Név: B. Kovács István Ferenc évek száma: 4 földrajz-rajz szakos tanár (1998) (2003, 2004, 2006); Budapest (1998); Haarlemeer (Hollandia) (1996) Név: Bencsik Róbert évek száma: 1 földrajz-német szakos középiskolai tanár (2011) német 9. ab, 12. ab testnevelés 7. a, 8. a, 10. a (második félév), 12. b testnevelés és sport 7. b, 8. b, 9. b testnevelés-fakultáció Név: Bereczky András évek száma: 3+1 Egyéb szakmai végzettség / tevékenység / civil tevékenység üzletvezető (2009); középfokú labdarúgóedző (1992) matematika-testnevelés szakos tanár (1991)

9 olasz 10. a, 11. a, 12. ab, 13. b testnevelés 9. a, 12. a, 13. b Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); kosárlabdaedző; Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); közoktatás-szervezői továbbképzés Név: Boczor Zoltán évek száma: 7 olasz nyelv és irodalom szakos tanár (2007) testnevelés szakos tanár (1986) tanító (1983) Név: Böszörményi Géza SP évek száma: 2 osztályfőnök 8. a hittan munkaközösség-vezető prefektus magyar-földrajz szakos középiskolai tanár (2004), teológus hittanár-nevelő egyetemi diploma (2004) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése földrajz 8. a (első félév), 8. b, hittan 11. a (első félév), 12. b magyar nyelv és irodalom 8. a, 8. b hittan-fakultáció A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Professzionális kommunikáció (2010); Drámapedagógia (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009) gordonka 6 évestől 22 évesig Mester Tanoda gitár 6 évestől 22 évesig Mester Tanoda gordonka-szólamvezető Szegedi Szimfonikus Zenekar; Szöllősy Quartett vonósnégyes tagja (gordonka); hitoktató (1-8. évfolyamon a Tátra téri, a záporkerti, az Űrhajós utcai és a móravárosi általános iskolában); közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2005); Név: Csányi Ildikó évek száma: 4 gordonkaművész, tanár (1981) A menüettől a ragtime-ig CD (2001); Haydn: A Megváltó utolsó hét szava a kereszten CD (2000); Szentmiseénekek ovisokkal CD; kitüntetés a Magyar Kultúra napján (2000); alkotói díj (2000); hittanár (1990); Bartók Béla Pásztory Ditta-díj (1989); teológiai végzettség (1981, 1990)

10 Név: Czeglédi Zsolt SP évek száma: 1 prefektus történelem (2002) angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2000) teológus (2000) hittan 9. b, 13. b, történelem 8. a, 10. a, történelemfakultáció 11. a-12. b Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011) hittan 10. a, latin 8. a, 9. a, 12. ab német 7. ab, 8. ab, 10. a, 12. ab tanulásmódszertan 7. ab Név: Dékány Zoltán évek száma: 14 Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek prefektus hitoktató (2000) német (1999) és latin (1998) szakos középiskolai tanár megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); TESZI segítő tanár; Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); közoktatási vizsgáztató érettségivizsga-elnök (2008); életpálya kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató német nyelvből (2004); Tanulásmódszertan tanítása pedagógus-továbbképzési tanfolyam (2004); drogprevenciós szakmai képzés (2001); német fordító és tolmács speciális képzés (1999); idegenvezető és hostess (német, 1998) Név: Fábri-Ivánovics Tünde évek száma: 5 népiének-tanár ének-zene tanár mesterképzés (2011) ének-zene népzene szakos tanár (2010) szegedi koboz-ének-hegedű kurzus népi ének oktatója Mester Tanoda népzene- és előadóművészetigyakorlat-tanár SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola; Szeged Kultúrájáért díj aranygyűrűvel (2011); Népművészet Ifjú Mestere (2001, 2005); Kölcsey-díj (2005); Vass Lajos Nagydíj (1999); Mentés Másként Trió énekese; népdalénekes előadóművész: Beli buba szóló CD (2001); Mentés Másként CD (2004); Menyegző CD (2007); angol szakos középiskolai tanár (2004)

11 koboztanár, népzenei kamaracsoport-zenekar vezetője, szegedi koboz-ének-hegedű kurzus vezetője és kobozoktatója Mester Tanoda Név: Fábri Géza évek száma: 5 a Mentés Másként Trió zenei koncepciójának megalkotója, az együttes vezetője (2004-); Szeged város alkotói díja Balassi-versek megzenésítéséért (2011); Ceriana város díja a Musiche della Terra nemzetközi versenyen (2010); Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (2002); a népzenét oktató zeneiskolák számára íródó koboztanterv munkatársa (1995); kobzos énekes gyűjtések igazgatóhelyettes Mester Tanoda koboztanár, ének-zene tanár, mesterképzés (2011) ének-zene népzene szakos tanár (2010) Moldvában (1993-); a Vízöntő együttes pengetőse és énekese (1993-); a Hívogató népzenei együttes vezetője ( ); a vajdasági táncházmozgalom kezdeményezője (1985-); népzenei gyűjtőút, koncertek Dzsungáriában (Turpán-medencei falvak, Turpáni fesztivál); matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1977); közoktatás-szervezői továbbképzés; környezetvédelmi talaj- és talajvíz-mintavétel akkreditált fúrómester és környezetvédelmi osztályvezető (2006); Név: Gorbunova, Natalia évek száma: 3 hárfaművész és tanár (1983) hárfatanár Mester Tanoda hárfaművész Szegedi Szimfonikus Zenekar; Szegedi Tehetségek Neveléséért Díj (2009); aspiráns a Csajkovszkij Zeneakadémián ( ) földrajz (első félév) 7. a, 7. b, 9. a, 9. b, 10. a, földrajz-fakultáció , testnevelés 10. a (első félév), 11. a, testnevelés és sport (első félév) 7. b, 8. b, 9. b atlétikaedző; óraadó tanár Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet főiskolai docense; közoktatási szakértő; vizsgáztató, intézményellenőrzési és értékelési szakértő; Európa-bajnok 24 órás futásban (1996) Név: Dr. Hegyi Pál évek száma: 4 PhD (2011) magyar-angol szakos középiskolai tanár (2004) Név: Dr. Győri Ferenc évek száma: 19 osztályfőnök 10. a (első félév), testnevelés munkaközösség-vezető (első félév), PhD (2010) földrajz szakos, középiskolai tanár (1992), földrajz-testnevelés szakos tanár (1988) angol 8. a, 9. a, 10. a, 11. a, 12. a, 13. b Drámapedagógia (2010); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009)

12 Név: Herner Donát évek száma: 2 művelődésszervező szak, média szakirány (2004) fotó-videó tanszak tanára Mester Tanoda fotóriporter, operatőr; 41. Filmszemle tudományos ismeretterjesztés kategória, legjobb tudományos ismeretterjesztő film: Egy világfi Szegeden Szent- Györgyi Albert szegedi évei operatőr (2010); Kamera Hungária Fesztivál, döntő: Miért szomorkodjak? (riportfilm) operatőr (2008); Kamera Hungária Fesztivál, döntő: Csoda Zselyken (dokumentumfilm) operatőr (2007); Moholy-Nagy László Országos Film- és Videófesztivál különdíj (1999); elektronikai műszerész; művelődésszervező informatikafakultáció matematika 8. b, 11. a matematikafakultáció 12. a-13. b informatika 14. Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika programcsomag bevezetése az 5-8. évfolyamon (2010); informatika kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. Név: Horváth Tibor évek száma: 10 osztályfőnök 8. b (sporttagozat) matematika, fizika és informatika munkaközösség vezetője informatika (2005) és matematika (1994) szakos középiskolai tanár matematika-földrajz szakos tanár (1989) (2004); Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában; az iskolai sakkélet patronálása Név: Jusztin István évek száma: 7 kémia (1999) és biológia (2000) szakos középiskolai tanár biológiafakultáció 12. a-13. b a Zöldár szervezője; a Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium vezetője; Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Környezet és társadalom posztgraduális távoktatásos tanfolyam; Talentum Alapítvány nonprofit menedzsment tréner, kuratóriumi tag; nonprofit menedzser felsőfokú OKJ végzettség

13 biológia 8. a, 8. b, 11. a, 12. a, 12. b, kémia 8. a Név: Jusztinné Nedelkovics Aliz KPSZTI komplex intézményértékelési szakértő (2011); pedagógiai értékelési szakértő (2009); Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában tovább- évek száma: 13 biológia-kémia szakos középiskolai tanár (1999) képzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); érettségivizsgaelnök-képzés (2010); emelt szintű érettségi vizsgáztató biológiából és kémiából (2006); környezetvédő képzettség (2001) Név: Károlyi Attila évek száma: 18 igazgatóhelyettes osztályfőnök 10. a (második félév) történelem munkaközösség-vezető magyar-történelemfilozófia szakos középiskolai tanár (1988) filozófia 12. a, 13. b, magyar nyelv és irodalom 10. a, 13. b, történelem 8. b Moodle továbbképzés (2011); Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); komplex intézményellenőrzés és értékelési szakértői tanfolyam; közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2000); a Történelem tanárok Egylete szegedi csoportjának elnöke hittan (második félév) 11. a, 12. a Név: Kecskés László évek száma: 1 hittan szakos középiskolai tanár A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011)

14 Név: Koczor Kristóf évek száma: 3 angol-művelődésszervező szak (2006) angol 8. b, 9. b, 12. b, 14. magánénektanár, -művész (2011); Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011) matematika 8. a, 9. a, 9. b, 10. a Név: Koczor Réka évek száma: 1 tanulószoba-felügyelő tanár matematika szakos középiskolai tanár (2005) A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); sportoktató (2008); oktatási informatikus (2007) Név: Koczor Sarolt évek száma: 2 angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2002) angol 7. a, 10. a, 12. a Idegenforgalom és szálloda szakos közgazdász (2005); nyelviskolai oktatás (Katedra Nyelviskola); nyelvvizsgáztatás TELC vizsgáztató; a Vaszy Viktor Oratóriumkórus tagja angol 7. ab, 8. b, 9. a, 10. a, 11. a, 12. ab Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011) Név: Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz évek száma: 17 angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (1995)

15 ének-zene 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 10. a, ének fakultáció , orgona- és szolfézstanár Mester Tanoda Szeged város alkotói díja koncertezésért (2011); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Nemzetközi Orgonaverseny (Temesvár) nagydíj (2009); Szeged Város Művészeti Díja (2008); koncertfelvétel CD (2005); orgonaszakértő Név: Kuzma Levente évek száma: 3 kántor-karnagy orgonaművész (2005) ének-zene karvezetés szakos tanár Név: Lajos István évek száma: 19 fafúvó-szolfézs szakos tanár (1970) furulyatanár Mester Tanoda vezetőségi tag Szeged Városi Kórusegyesület; Éneklő Ifjúság Karnagyi Díj (2009); zenekari oboaművész biológia 7. a, 7. b, 9. a, 10. a, 13. b, kémia 7. a, 7. b, 9. a, biológiafakultáció 11. a-12. b, kémiafakultáció Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja Név: László Imre évek száma: 16 osztályfőnök 9. a természettudományos munkaközösség-vezető prefektus hittanár (2008) biológia-kémia szakos középiskolai tanár (1994) továbbképzés (2011); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Hatékony tanulói megismerési technikák továbbképzés (2010); kémiaszakkör és versenyfelkészítés; Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); emelt szintű érettségi vizsgáztató biológiából és kémiából; érettségielnök-képzés (2009); környezetvédő tanár posztgraduális képzés (1996); felsőfokú számítástechnikai programozó (1999) Név: Lipták Dániel évek száma: 5 népihegedű-oktató ének-zene alapszakos tanár (2011) szegedi koboz-ének-hegedű kurzus hegedűoktatója Mester Tanoda a Rozsdamaró zenekar, a Békés Banda, a Bácsi Gyula Zenekar és a Mentés Másként Trió tagja; a Népművészet Ifjú Mestere (a Rozsdamaróval); angol és német szakos középiskolai tanár (2005, 2010); Szeged Város Művészeti Díja (2007); Európa-tanulmányok speciális képzés (2005)

16 Név: Mészáros Ferenc évek száma: 8 történelem szakos középiskolai tanár (2005) magyar-történelem szakos tanár (1998) hittanár (1994) történelem 7. a, 7. b a Piár Futár szerkesztője; iskolai kiadványok, szóróanyagok szerkesztése, kivitelezése; A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); művelődésszervező (1998); újságíró (1992); a PÜP szervezője angol 7. ab, 8. a, 9. b, 11. a, 12. b, kémia 8. b, 9. b, 10. a Név: Nagy Mariann évek száma: 5 Moodle továbbképzés (2011); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (angol, német) programcsomag a évfolyamon továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); TESZI segítő tanár; kémiai szakfordító (2005); a Piár Futár English Corner és krimirovatának szerkesztője, írója a diákönkormányzat segítő tanára angol-kémia szakos középiskolai tanár (2005) Név: Nemes Zsuzsanna évek száma: 6 nyelvi munkaközösségvezető matematika (1997) és német (2000) szakos középiskolai tanár matematika 12. b, német 11. a, 13. b Módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban (2011); Moodle továbbképzés (2011); Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (angol, német) programcsomag a évfolyamon továbbképzés (2010); Professzionális tanári kommunikáció (2009); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); fazekas, népi játékok és kismesterségek oktatója Név: Ollai Róbert informatika2 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b évek száma: 1 informatika szakos középiskolai tanár (2009)

17 Név: Papp Attila évek száma: 9 igazgató kollégiumvezető magyar (2009) és történelem (2001) szakos középiskolai tanár hittanár (2001) magyar-történelem szakos tanár (1997) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése történelem 9. a, 9. b Egyéb szakmai végzettség / tevékenység / civil tevékenység Kooperatív technikák továbbképzés (2009); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag bevezetése az 5-8. osztályban (2009) magyar nyelv és irodalom 7. a, 7. b hittan 7. ab, 8. ab, 9. a, magyarfakultáció Név: Piros Adorján Zsolt évek száma: 1 A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011) osztályfőnök 7. a prefektus magyar-hittan szakos középiskolai tanár Név: Rácz László évek száma: 18 osztályfőnök 13. b matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1991) fizika 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 10. a, 12. b, matematika 7. a, 13. b fizikafakultáció Moodle továbbképzés (2011); A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Tanulói differenciálás továbbképzés (2010); Pedagógus szakvizsga (2006); matematikai kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató matematikából és fizikából

18 Név: Rozsinszky László évek száma: 3 osztályfőnök 7. b (sporttagozat) fizika (2009) és matematika (2004) szakos középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár (1988) fizika 7. a, 7. b, 11. a, matematika 7. b, 12. a matematikafakultáció 11. a-12. b A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); a csillagász szakkör vezetője színjáték tanszak tanára Mester Tanoda drámajáték, mozgás- és beszédgyakorlatok, vers- és prózamondás; Jim Morrison est (Pinceszínház) Amatőr Független Színtársulatok Országos versenye: 2. díj (2007) Név: Rupáner Ágnes évek száma: 3 színjátéktanár színész II. képesítés (2009) magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2010) Név: Szabó Erzsébet évek száma: 1 biológia és testnevelés szakos középiskolai tanár (1986) testnevelés és sport (második félév) 7. b, 8. b, 9. b Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése gitártanár Mester Tanoda Egyéb szakmai végzettség / tevékenység / civil tevékenység gitárzenekar vezetője Név: Szalkai Sándor évek száma: 4 gitártanár, kamaraművész (2007) Név: Szarkáné Gyerjék Judit évek száma: 15 könyvtáros informatikus könyvtáros (2000) matematika-könyvtár szakos tanár (1989) könyvtárismereti modul tanára tankönyvfelelős, videótáros

19 Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése informatika 14. szoftverfejlesztés, néptánc, kottagrafika Név: Szász Imre évek száma: 15 rendszergazda programozó matematikus (2005) Név: Szásziné Fehérváry Anikó évek száma: 8 mentálhigiénés szakember TÁMOP szakmai vezető posztgraduális mentálhigiénés képzés (1995) mentálhigiénés egyéni konzultációk diákokkal, tanárokkal, szülőkkel, közösségi mentálhigiéné, tanulásmódszertan 7. ab TESZI segítő tanár, koordinátor; Projektpedagógia, epochális oktatás (2010); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2005); pszichodráma-vezető; családterapeuta; rendezvényszervezés nonprofit alapítványoknál, egyházmegyénél; tréning, fejlesztés és szaktanácsadás középiskolásoknak; személyiségfejlesztő tréner felsőoktatásban; szupervizor; szenvedélybeteg továbbképzés; tanulásmódszertani továbbképzés; pályaorientációs továbbképzés; földrajz-rajz szakos tanár (1989) Név: Tóth Ákos évek száma: 18 osztályfőnök 9. b (sporttagozat) prefektus fejlesztőpedagógus hittan 12. a (első félév) művészeti nevelés (első félév) 12. a, 13. b a Sík Sándor Egyetemi Szakkollégium igazgatója magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2006) magyar-történelem szakos tanár (1993) Név: Szegheő József SP évek száma: 18 házfőnök templomigazgató prefektus matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1976); teológus (1976) hittan 7. ab, 8. ab (első félév), magyar 9. a, 9. b, 12. a művészeti nevelés, médiaismeret 11. a, 12. b és (második félév) 12. a, 13. b, tanulásmódszertan 7. ab Hatékony tanulói megismerési technikák továbbképzés (2010); tanulásmódszertani képzés (2008); drogprevenciós képzés (2000); Színes érettségi feladatsorok magyar nyelv és irodalomból (2010, Maxim Kiadó) szerző

20 Név: Ugrinné Pártos Eszter évek száma: 2 rajz szakos tanár (1998) rajz (első félév) 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 10. a művelődésszervező; számítógépes reklámgrafika (2007); alkalmazott grafikus (2003); aerobikoktató OKJ végzettség Név: Zöld Katalin zongoratanár, szolfézsoktatás Mester Tanoda angol-fizika szakos tanár, karvezetés (folyamatban) évek száma: 4 matematika ének-zene szakos tanár (1994) Név: Verebélyné Erdei Gréte évek száma: 5 informatika szakos középiskolai tanár (2009) programtervező matematikus (2005) hittanár (2003) hittan 7. ab, 8. ab, informatika1 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 14. informatikafakultáció A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés, HH témakörben továbbképzés (2011); Hálózati együttműködési készségek fejlesztésére szolgáló tréning (2011); Mentorok felkészítése tréning formában továbbképzés (2011); Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban, SNI-s tanulók integrációja továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011) latin 8. b, 9. b, 11. a magyar nyelv és irodalom 11. a Moodle továbbképzés (2011); Interaktív tábla használata a pedagógiai gyakorlatban továbbképzés (2011); Projektpedagógia, epochális oktatás (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató magyar nyelv és irodalomból; fociedző Név: Zsova Tamás évek száma: 17 igazgatóhelyettes osztályfőnök 11. a magyar munkaközösség-vezető magyar (2005) és latin (2001) szakos középiskolai tanár hittanár (1996) latin-magyar szakos tanár (1995) Név: Vukics Adrienn évek száma: 1 földrajz szakos középiskolai tanár (2004) hittanár (1999) hittan 8. ab (második félév), földrajz (második félév) 7. a, 7. b, 8. a, 9. a, 9. b, 10. a

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1

AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1 Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 246 Ebből sporttagozatos 70 Nyelvi előkészítő gimnázium 51 Szakképzés (webmester) 13 Alapfokú művészetoktatás

Részletesebben

Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. Állandó lakóhely szerinti statisztika*

Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. Állandó lakóhely szerinti statisztika* Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Gimnáziumban 301 Szakképzésben 8 Összesen 309 Alapfokú művészetoktatásban 385 Kollégiumban 81 A GIMNÁZIUM TANULÓI Állandó

Részletesebben

Kapcsolatok A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA. Szülőket Segítő Baráti Társaság

Kapcsolatok A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA. Szülőket Segítő Baráti Társaság Kapcsolatok A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA Szülőket Segítő Baráti Társaság AZ SZSBT ÁLLANDÓ TAGJAI Dr. Balogh Elemér Dr. Balogh Elemérné Dr. Hartwig Ágnes Gonda István Gonda Istvánné Fekete Éva Dr. Kopniczky Zsolt

Részletesebben

Közösségek iskolája KOLLÉGIUMI ÉLETKÉPEK

Közösségek iskolája KOLLÉGIUMI ÉLETKÉPEK Közösségek iskolája D I Á K É L E T KOLLÉGIUMI ÉLETKÉPEK A diákotthon 19 szobás, az iskola zöldövezeti területén a belvárostól tíz percnyi gyaloglásra található. A gimnázium épületébe közvetlenül is át

Részletesebben

A tanév krónikája AZ ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI. Augusztus. A tanári kar Kalazanci Szent József ünnepén szentmisén vett részt.

A tanév krónikája AZ ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI. Augusztus. A tanári kar Kalazanci Szent József ünnepén szentmisén vett részt. A tanév krónikája AZ ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI Augusztus Legyen időd a munkára ez a siker ára. Legyen időd a játékra ez az örök ifjúság titka. Legyen időd a nevetésre ez a Lélek muzsikája. LEGYEN IDŐD

Részletesebben

Kapcsolatok A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA. Szülői munkaközösség. Bölcsek tanácsa OSZTÁLY SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI A BÖLCSEK TANÁCSÁNAK TAGJAI

Kapcsolatok A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA. Szülői munkaközösség. Bölcsek tanácsa OSZTÁLY SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI A BÖLCSEK TANÁCSÁNAK TAGJAI A SZÜLŐK ÉS AZ ISKOLA Szülői munkaközösség OSZTÁLY SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI 7. a Horváth Szabolcsné, Mészárosné Dobó Klára 7. b Kovács Csilla, Halmágyi Balogh Magdolna 8. a Marton Imelda, Miklya Éva

Részletesebben

Előrehaladni az idő teltével. A hívő ember életéhez szerencsés

Előrehaladni az idő teltével. A hívő ember életéhez szerencsés A tanév krónikája Augusztus 24 A tanári kar alakuló értekezletre gyűlt össze. Rendeltetés Amit kigondoltál, / vidd tovább, / ami lettél, / vállald, / de soha ne feledd, / ami lehetnél. Puszta Sándor 25

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 77. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba sk. intézményvezető Pápa, 2011. május 17. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Iskolahasználók... 2 Igények... 2 A működést

Részletesebben

MUNKATERVE AZ 2009/2010-ES TANÉVRE

MUNKATERVE AZ 2009/2010-ES TANÉVRE Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Gregus Máté Tagintézmény MUNKATERVE AZ 2009/2010-ES TANÉVRE Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 14. Nagy Zsuzsanna igazgató A

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar. Évkönyv 2008

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar. Évkönyv 2008 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Évkönyv 2008 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar ÉVKÖNYV 2008 SZTE JGYPK HÖK Szeged, 2008 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév Készítette: Tamás Emília igazgató TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2013/2014. 1. A szakmai munka áttekintése 1.1. A

Részletesebben

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart.

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. A Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2007 2008-AS TANÉVRÕL

A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2007 2008-AS TANÉVRÕL A NAGYKANIZSAI BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE A 2007 2008-AS TANÉVRÕL 1 Szerkesztette: Balogh László igazgatóhelyettes Fotók: Kepe Tiborné Magyar Klára Szakony Attila

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA AJÁNDÉK PEDAGÓGUS NAPRA PEDAGÓGUS EST 2013. június 7. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhely, 2011. szeptember 15. Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK 2008/2009-es tanév Beszámoló a történelem szakos tanárok munkaközösségének munkájáról 2008-2009 I. A Fényesebb a láncnál a kard című kistérségi vetélkedő

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor utca 32. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA TARTALMA: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2010 2011 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11.

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 5. szám 2014. május Ó, Istenem, de csoda volna, ha az erdő megsokasodna, még erdőbb lenne, csupa gyémánt, és én ott állnék benne némán. Egy madár

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében!

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében! SZE N XXIX. évf. 10. szám 2015. június 15. 10 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Pedagógusainkat köszöntöttük! Gratulálunk

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY Sic itur ad astra. SZEGED SCIENTISTS ACADEMY a MI tanáraink tanár tanár Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad. Eötvös József tanár Tanár az lehet, aki abban a középiskolában,

Részletesebben

REPERTÓRIUM 2000 2004

REPERTÓRIUM 2000 2004 1 REPERTÓRIUM 2000 2004 A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5. 2 REPERTÓRIUM 2000 2004 Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben