KALANDOZÁSOK A ZEMPLÉNBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KALANDOZÁSOK A ZEMPLÉNBEN"

Átírás

1 KALANDOZÁSOK A ZEMPLÉNBEN Erdei iskolai projekt Németh László Általános iskola, ami és óvoda Bocskaikert TARTALOM 1 Készítette: Kollár Erzsébet Pásti csaba Kiss Tibor

2 I.1. A Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda bemutatása 4. II.A témaválasztás indokoltsága, megalapozottsága, kapcsolódása az intézmény nevelési, pedagógiai programjához, tevékenységéhez Az iskola működése környezeti nevelési szempontból Belső erőforrások 5. III. Erdei iskola 6. IV. 1. Az erdei iskola céljai Fejlesztendő területek Tantárgyi vonatkozások Az erdei iskolai és a hagyományos tantermi tanítás közötti különbségek Az erdei iskola tervezésénél figyelembe kellett venni az alábbi szempontokat. 9. V. Az erdei iskolai szervező munkánál, a projekt tervezésénél az alábbi pedagógiai elveket vettük figyelembe. 10. VI. Produktumok. 11. VII. Értékelés, cél. 12. VIII. Erőforrások 1. A szülők, társadalmi környezet bevonása Keretek erőforrások IX. Sikerkritériumok 13. X. 1. Szaktárgyi célok Tanórán kívüli célok 14. XI. Innováció újdonságértéke. 14. XII. Innováció várható hasznossága 14. XIII. Milyen intézményeknek ajánlott az innováció alkalmazása 15. 2

3 I. 1. A Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda bemutatása Intézményünk a Debrecentől mintegy 15 kilométerre északra fekvő településen, Bocskaikertben található. A közel 3000 lakosú község 1993-ban vált önállóvá és fejlődése azóta is töretlen. Az egykori szőlőskertből kialakult település nyugalma már régen is vonzerő volt: Gulyás Pál, Móricz Zsigmond, Dienes János egyaránt szívesen látogatott el a tiszta levegőjű, felüdülést kínáló Bocskay-kertbe akárcsak Németh László, aki műveiben szívesen emlékszik vissza az itt eltöltött időszakra. Nem véletlen tehát, hogy iskolánk felvette nagy írónk nevét. Míg az önállóvá válás előtt csak alsó tagozatosok tanulhattak a településen, óta egy új, háromszintes épület várja nyolc évfolyamon azt a közel 300 gyerekeket, akik ma már nemcsak helyből, hanem a szomszédos településekről is érkeznek tanulni. Miért is olyan népszerű az iskolánk? A szép környezet, az erdő közelsége, a gondozott kert csak a külcsín. A kompetencia alapú oktatás, a számos tanórán kívüli tevékenység, a művészeti képzés, a mindennapos testedzés lehetősége egyaránt biztosítéka annak, hogy a tanulók szívesen járjanak a teljesen akadálymentesített Németh László Általános Iskolába, amely ma már a település óvodájával együtt alkot közös intézményt. A jó hangú gyerekek az énekkart erősítik és komoly érdemeket szereznek az iskolai és települési ünnepségeken. De emelik a rendezvények színvonalát a néptánc-, képzőművészet-, klarinét-, furulya-, zongora-, szolfézsés citera szakokon tanulók is: közreműködésük önmagában is garancia a magas színvonalra. A sportolni vágyó diákok talajtornára, fiú- és lányfocira is járhatnak, de van lehetőség kosárlabdára, kung-fura és gyógytornára is. Az iskola tornaterme és a nemrégiben átadott udvari sportpálya is ideális helyszíne a mozgásos tevékenységeknek. A differenciált képességfejlesztés, a felzárkóztató, felvételi előkészítő és tehetséggondozó foglalkozások több tantárgyból is segítséget nyújtanak a tanulóknak. Az iskolai könyvtár az önművelésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének biztosít helyet. Különös fontossággal bír intézményünkben a környezeti nevelés, olyannyira, hogy elnyertük a megtisztelő Ökoiskola címet is. Az érdeklődő gyerekek madarász suli foglalkozásokon és ökológia szakkörben további ismereteket is szerezhetnek környezetünkről. Iskolánkban minden tanuló találhat számára érdekes és hasznos elfoglaltságot. Az egyre növekvő tanulólétszám miatt azonban már az iskola bővítésére is szükség van, ami idén pályázati támogatással valósulhat meg. A következő tanévet már új szárnnyal kibővített, korszerű informatikateremmel, előadóval és színházteremmel felszerelt épületben kezdhetik meg tanulóink. 3

4 I. 2. Az innovációt kidolgozó fejlesztő bemutatása Az innováció kidolgozója Kollár Erzsébet földrajz-rajz szakos tanár. 29 éve tanítom az általános iskolai korosztályt, de van tapasztalatom az alsó tagozat és gimnázium tanulóinak tanításában is. Az erdei iskolai projekt megvalósításában nagy szeretettel vettem részt, hiszen a természetszeretetem, szakmai tudásom, tapasztalatom a természetismeret és földrajz tanításának mindennapjait is áthatja. Igyekszem átadni a tanulóknak azt a motivációt, amely segít abban, hogy hazájuk természeti szépségei, a táj értékei, az ott élő emberek életének értékei, problémái iránt érdeklődjenek. Igazán sokrétű és izgalmas feladat volt számomra, hogy a gyerekek bevonásával értékes, természet közeli, gyakorlatias, izgalmas, rendhagyó tanítási-tanulási módszerekben gazdag erdei iskolát szervezzünk. A tanulók számára, kollegáim számára is egyértelmű volt a helyszín és témakörök választása. Előzménye az ÖKO iskolai hagyományaink voltak. Iskolánkban Madarász Suli, Ökológiai szakkör is működik, melyet az innováció készítésében segítő Pásti Csaba kollegám tart. A szakkörös tanulókkal a Szitakötő-programban is részt veszünk, idén pedig csatlakoztunk a nemzetközi Beagleprojekthez. Az iskolai környezeti nevelést minden kollegám fontosnak tartja, saját munkájával segíti. II. A témaválasztás indokoltsága, megalapozottsága, kapcsolódása az intézmény nevelési, pedagógiai programjához, tevékenységéhez. 1. Az iskola működése környezeti nevelési szempontból Az iskolában jelenleg a tantestület körülbelül egyharmada foglalkozik intenzíven környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. Vannak, akik minden akcióban, munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként kapcsolódnak egy-egy tevékenységi területhez. A környezeti nevelés az a területe az iskolai életnek, ahol fokozatosan és lépésenként haladunk előre. A további munkában is szükség van az iskolavezetőség, a tapasztaltabb és a fiatal kollégák együttműködésére. 4

5 2. Belső erőforrások Humán erőforrások Feladat, szerepkör Erősségek Iskolavezetőség Tanárok Környezeti nevelési munkacsoport Osztályfőnöki közösség DÖK segítő tanár Támogatja a környezeti nevelési programot, az erdei iskola szervezését. Anyagi forrásokat teremt. Aktívan részt vesz az egyes programokban. Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes környezeti tartalmakat. Elkészíti a pedagógiai programnak megfelelően az éves tervet. Elkészíti az erdei iskolai projektet. Dokumentációs és értékelő munkát végez, pályázatokat ír, kapcsolatot teremt a külső támogatókkal. Évfolyamokra lebontva foglalkozik az egészségneveléshez kötődő környezeti nevelési tartalmak feldolgozásával. Erősítik a környezeti nevelés területeinek tevékenységét. Hiteles személyiségek a pedagógusok és a tanulók számára. Hasznosítható kapcsolatrendszer. Valamennyis szakos belátja, hogy minden tanár feladata a környezeti nevelés. Lehetőséget ad a különböző szakmacsoportok programjainak összehangolására. Lehetőség van az aktualitások azonnali megbeszélésre. Napi kapcsolat a diákokkal. Iskolaorvos Előadásokat tart az egészséges életmódról, a környezeti ártalmakról. Szakmai kompetencia, személyes ráhatás. 5

6 Diákok Szülők A tervezett éves programban sokoldalúan vesznek részt. Külső erőforrások felkutatása. Tanulók felszerelésének, ruházatának biztosítása. A helyi értékek felkutatása, partnerség a felnőtt résztvevőkkel. Tevékeny részvétel a programokban. III. ERDEI ISKOLA Az erdei iskola helyszíne: Pusztafalu Öreg Bence Turistaház Részt vevők köre: 4., 5.a, 5.b, 7. osztályos tanulók, összesen 90 fő és 8 fő kísérő tanár. Kísérők: Orbánné Horváth Éva szakmai vezető, tanítónő Győriné Harangi Zsuzsanna tanítónő, igazgató-helyettes Kollár Erzsébet földrajz-rajz szakos tanár Gorzsás Attila informatika-fizika szakos tanár Pásti Csaba tanító, és egyetemet végzett környezetvédelmi szakon Fási Ágnes tanító és egyetemet végzett magyar szakon Tóth Julianna angol szakos tanár Kiss Tibor tanító Időpont: május ( 5 nap, 4 éjszaka ) IV. 1. Az erdei iskola céljai: 1. Környezeti nevelés: A természetes környezet és a hozzá kapcsolódó emberi tevékenység megismerése, a tanulók környezettudatos magatartásának pozitív irányú befolyásolása a cél. Környezetvédelem feladatainak fontossága, a problémák feltárása, megfigyelése hozzátartozik a programhoz. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók ne veszítsék el a kapcsolatukat a földdel, az évszakok változásával, az élővilág szépségével, titokzatosságával, a természet ritmusával. Feladatunk, hogy a környezeti nevelés pedagógiai programjában is megfogalmazott céljainak, feladatainak, módszereinek megfelelően és az eddig elért eredményeket is hasznosítva a természet kalandos felfedezése. 2. Testi-lelki egészség: Az egészséges életmód sok részlete bekerül az erdei iskola programjába (mozgás, sportolás, helyes táplálkozás, szellemi tevékenységek, stb.). 6

7 Az öt nap mindegyikébe beépül a testmozgás valamilyen formája. A mi alföldön élő tanítványaink számára a legnagyobb élmény a hegységben való túrázás. De a kerékpározás, a focizás, a kosárlabdázás, a reggeli zenés tornák egyaránt fontos szerepet játszottak a napi programokban. 3. Hon és Népismeret: A szülőföldhöz fűződő érzelmi kötődés, a hazaszeretet erősítése fontos feladatunk. Az adott táj népi építészeti emlékei, hagyományai, az ott élő emberekkel való beszélgetés fontos része az erdei iskolának. Lássák meg, érezzék, hogy Magyarország gyönyörű! Elsősorban hazánk megismerése legyen az elsődleges cél és csak ezután a külföld. 4. Kommunikáció: Tanulók a megfigyeléseikről tudjanak írásban és szóban valamint képi úton beszámolni. Tudjanak kommunikálni az adott helyen élő, a csoportot segítő emberekkel. A különleges élethelyzet, az együtt töltött napok, esték, éjszakák alkalmasak a tanulók egymás közötti, a tanulók és a tanárok közötti kapcsolat megerősítésére, barátságok kötésére, konfliktushelyzetek megoldásához. 5. Tanulás: A gyerekek tapasztalják meg és gyakorolják az ismeretszerzésnek a különböző, az iskolától eltérő módjait. A tanulók teljesítményképes tudásra tegyenek szert. Tudjanak információkat gyűjteni adott feladathoz, problémához, az információkat tudják elemezni, tudjanak következtetéseket levonni. Képesek legyenek tudományos és hétköznapi életet érintő problémák felismerésére és megfogalmazására. 6. Gyakorlati képességek fejlesztése: Az érzék-szervek fejlesztése (hallás, tapintás, látás, szaglás), megfigyelőképesség fejlesztése, kreativitás (rajzok készítése) a kiemelt képességfejlesztése az erdei iskolai hétnek. 7. Attitűdformálás: A természet iránti felelősségteljes magatartás megfigyelése, megtapasztalása, az állatok és növények iránti érzékenység fejlesztése, a földrajzi környezet megfigyelése, a természet szépségeinek észrevétele, a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemlélet kialakítása fontos feladat. A gyerek a maga korának megfelelően, később pedig felnőttként önállóan, tudatosan cselekedni képes, felelős ember legyen. IV.2. Fejlesztendő területek: a. Problémamegoldó gondolkodás, b. Megfigyelő képesség, c. Kommunikáció képesség, d. Szociális kompetenciák, e. Matematikai kompetenciák, f. Természetismereti kompetencia, g. Művészeti kifejező készségek, h. Állóképesség fejlesztés, i. Információszerzés és kezelés képessége, j. Kreativitás, k. Praktikus (gyakorlati) intelligencia, l. Érzelmi intelligencia, 7

8 IV. 3. Tantárgyi vonatkozások: Természetismeret; (erdő és a víz életközössége), Földrajz; (Zempléni-hegység kialakulása, kőzetek, bányászat), Rajz (vázlatkészítés, alaprajzok, tanulmányrajzok), Műalkotások elemzése; (a középkor várépítészete, eklektika, romantika stílusjegyei), Fizika; (út, idő, sebesség kiszámítása, mágnesesség-iránytű), Matematika;(arány, arányosság, százalékszámítás, hasonlóság, táblázatok, grafikonok), Testnevelés; (szabadidős sporttevékenységek: kerékpározás, futás, túrázás, labdajátékok, gimnasztika, állóképesség-fejlesztés), Ének; (daltanulás, ismert dalok éneklése), Egészségtan; (egészséges életmód: egészséges táplálkozás, mozgás, tisztálkodás szerepe, elsősegélynyújtás), Történelem; (a Füzéri vár története - középkor), Informatika (Információgyűjtés (Füzéri várról). Prezentációkészítés. IV. 4. Az erdei iskolai és a hagyományos tantermi tanítás közötti különbségek: Szem előtt kellett tartanunk a hagyományos tanóra és az erdei iskola projekt közötti alapvető különbségeket: A tantárgyak tanítása során általában elsődleges és adott az elsajátítandó tananyag. A fogalmak bővülését és mélyülését a tananyag egymásra épülése biztosítja, ezért a tananyag tantervi szerkezete a tanulás folyamatát is strukturálja. A környezethez illeszkedő oktatás során a megismerési folyamat az élet természetes komplexitásához igazodik. A tanulás szerves részévé válik a környezet és az ember kapcsolatának megértése. A környezet tulajdonságainak, jelenségeinek, folyamatainak felismerése és értelmezése, problémáinak feltárása és az értékekhez való viszonyulás egyaránt igényli új ismeretek megszerzését és a meglévők új helyzetben való felhasználását. A helyszín által felkínáltak közül a tanuló maga választhatja ki a tananyagot saját érdeklődése alapján. Míg az egyes tantárgyak tanulása az adott tudományág sajátos logikája szerint építkezik, s ennek elsajátítása nélkülözhetetlen a megértéshez, addig a környezetadekvát tanulás során a megismerés rendszerét a tanulónak magának kell létrehoznia. A tanórák során folyó ismeretszerzés elsősorban a valóság elemző, analitikus megismerésére alapoz. Az erdei iskolában a tananyagként kínálkozó valóság összetettsége viszont jó lehetőséget kínál az egészleges, holisztikus megismerés számára is. 8

9 A tantárgyak egy tudományhoz, műveltségi területhez kötődőek. Az erdei iskolai tanulási tartalmak a környezet és az élet összetettségére, természetes integráltságára épülnek. Az egyes tantárgyak inkább a konvergens, míg az erdei iskolában a környezet adottságaira építő tanulási helyzetek elsősorban a divergens gondolkodást fejlesztik. A tantárgyak tananyagának elsajátítása jellemzően tankönyvhöz, taneszközhöz kapcsolódik, az erdei iskolában a tanulást a közvetlen, természetes megismerés eszközeinek használata és technikáinak elsajátítása szervezi. Az erdei iskola élménypedagógiai szemléletet kíván. Azaz a megtanult tananyagnál fontosabb a tanulás folyamatában, mint élményhelyzetben való konstruktív részvétel. A tantárgyi tanulás jobbára individuális tevékenység, az erdei iskolai program elsősorban a közösségi, szociális tanuláshoz nyújt színteret. Az erdei iskola helyszíne, egyszerre értelmezhető valóságos és szimbolikus környezetként. Igen kedvez mindez a dramatikus formák, a drámapedagógiai eszközök alkalmazásának. A tanulási helyzetek, a közösségi tevékenységek és a szabadidő nem válik el élesen az erdei iskolában. IV. 5. Az erdei iskola tervezésénél figyelembe kellett venni az alábbi szempontokat: Az ott alkalmazandó tanulási képességeket előzetesen ki kell alakítanunk. Eredménytelenné teheti a munkát, ha a tanulók ott találkoznak először az együttműködő tanulás formáival, ha elvárnánk tőlük, noha még sohasem gyakorolhatták az önálló ismeretszerzést, ha nehezen kommunikálnak egymással és idegenekkel, ha nincsenek birtokában a megszerzett tudás rögzítésének és rendszerezésének képességével. Az erdei iskola tehát egy hosszabb fejlesztő folyamat egyik eleme, ezért kell - az iskola pedagógia alapelveinek megfelelően megszervezéséről a nevelőtestületnek döntenie. Az erdei iskolában helyi tantervben előírt követelmények megvalósítása folyik: a környezettel kapcsolatos képességeket, készségeket alakítjuk, fejlesztjük; a sajátos, helyben megtervezett tananyag elsajátítását segítjük, ezért e programnak illeszkednie kell az egyes tantárgyak helyi tanterveiben megfogalmazottakhoz is. A terepi program tehát egy hosszabb folyamatnak egyetlen - kétség kívül meghatározó - eleme. Az erdei iskola egy hetének történéseit azonban gondos előkészítő, ismereteket, készségeket alapozó szakasznak kell megelőznie, s a hazatérés után is biztosítanunk szükséges a másodlagos rögzítés, a tanult ismeretek alkalmazásának lehetőségét, s az egész program átfogó értékelését. Az erdei iskolai tanulás során választott módszereknek azt a célt kell szolgálniuk, hogy a tanulók egyre nagyobb biztonsággal, egyre erősebb tanulási késztetéssel legyenek képesek az önálló megismerésre. Minél több tapasztalatuk van a terepi, környezethez illeszkedő tanulásban, annál bátrabban választhatunk nagyobb tanulói önállóságot, tanulói aktivitást kívánó módszereket, s tehetjük lehetővé a tanulók beavatkozását saját tanulási helyzeteik kiválasztásába, megtervezésébe. Az erdei iskolában általában hatékonyabb egy-egy téma minél sokoldalúbb körüljárása, s a lehető legmélyebb feldolgozása, mint sok-sok ismeret halmozása, óránként, naponként új, meg új érdekességek felkínálása. 9

10 Az erdei iskola e különös, nagyon is életszerű megismerésnél, tanulásnál is többet jelent. Olyan együttes élménnyé kell alakulnia, mely kedvezően befolyásolja mind a környezethez, mind az egymáshoz való viszonyunkat. Tanulót, pedagógust egyaránt kimozdít hagyományos "iskolás szerepéből. Az új helyzetekben pedig sajátmagunk és társaink képességeivel, tulajdonságaival is folyamatosan szembesülünk. A tantestület úgy gondolja, hogy minden pedagógusnak különös örömet jelent, ha tanítványai motiváltsága megnő a megismerés, a tanulás iránt, ha érdeklődésük fellángol, ha tevékenyekké, alkotó-késszé válnak. A felkeltett kíváncsiság táplálta érzéki-megismerő tanulás, a cselekvő, felfedező magatartás mintha kicserélné a hagyományos tanórán olykor csak unottan gubbasztó gyerekeket. Fellélegzünk mi pedagógusok is, hogy kiszabadulhatunk a háromnegyed órányira kiporciózott tanórák ketrecéből. A téma feldolgozására nem csengőtől csengőig van módunk, hanem az érdeklődés felébredésétől kifáradásáig. Ugyanígy szembesülünk azzal is, hogy a helyszín, a terepen való tanulás demokratizálja tanításunk térszervezését is. Szinte önmaguktól jönnek létre a vizsgálódó csoportok, gyakrabban formálunk köröket az egy irányba tekintő padsorok helyett. Nemcsak tanár és diák párbeszédeire épül már a tevékenység, hanem természetessé válik a tanulók egymás közötti kommunikációja is. V. Az erdei iskolai szervező munkánál, a projekt tervezésénél az alábbi pedagógiai elveket vettük figyelembe: Nagyon fontos, hogy a gyerekek a problémákkal közvetlenül találkozhatnak, "saját bőrükön tapasztalhatják meg azokat. Ez nemritkán egészen más érzelmeket gerjeszt, más erkölcsi felismerésekhez vezet, mint a tankönyvi szöveg megértése. A környezet kínálta értékek személyes élményű befogadása teheti igazán örömtelivé a megismerés folyamatát. A pedagógusoktól igen előrelátó tervező és szervező munkát kíván az erdei iskola, hiszen számos bizonytalan elemmel kell számolnunk. Változhat a tananyag, mivel azt a tanulók érdeklődésük szerint alakíthatják, megválaszthatják, sőt az időjárás is közbeszólhat a már jól megtervezett programokba. A hagyományos óravezetésnél bizonytalanabb a megismerés algoritmusának kialakítása is, mert a valóságos tanulási helyzetek csak a helyszínen tisztázódnak. Tapasztaljuk, - tanítsunk bármely tantárgyat - hogy terepen más módszereket kell alkalmaznunk, mint amelyeket eredményesen használtunk az osztályteremben. Jó, hogy éppen azok a tanulási formák válnak be, amelyek nagyobb tanulói önállóságot, egyéni, páros és csoportos megismerő és alkotó helyzetekben való részvételt kívánnak. Tanítványaink számára az új helyzet, a "tiszta lappal indulás lehetősége a képességeknek megfelelő feladatok kiválasztása javíthat a tanulási kudarccal bajlódó gyerekek önértékelésén. Örömteli megismerő helyzeteket biztosíthatunk részükre is. Ugyanígy segíthet a beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekeken az, hogy olyan tevékenységek is kínálkozhatnak számukra, amelyben megmutathatják azokat a jó képességeiket, személyiségük értékeit, amelyekre az iskolai mindennapok során nem volt módjuk. Hamar kiderül, hogy ki a segítőkész, a rendszerető, fegyelmezett, szorgalmas, a társaiért tenni akaró ember, s a "jótanuló nimbuszát is megtépázhatja, 10

11 ha kiderül róla, hogy nem szeret tisztálkodni, hogy tesze-tosza vagy éppen lusta részt venni a számos önkiszolgáló munkában. Az együttműködést nemcsak a tanulóktól várjuk el, hanem a programot tervező, szervező csapattól is. Az egymás szándékainak és lehetőségeinek kölcsönös ismerete lehet az alapja mind a szolgáltatás, mind a program megvalósítása minőségének. Ez a minőség, s annak szigorú és következetes biztosítása pedig az eredményesség és az erdei iskolák szakmai fejlődésének záloga. Az erdei iskola célja: a valóság megismerésének módját a valóságos környezet megtapasztalásával megtanítani. A választott helyszín, annak természeti, ember által létrehozott, sőt metaforikus környezete tehát pedagógiai eszközzé válik az erdei iskolát vezető pedagógus számára. A környezet ugyanis egyrészről a megismernivalót, a tananyagot adja, másrészről viszont a helyszín jellege, problémái, értékei, "dramatikus terei, az ottlét hangulata a tanulás élményét kínálja. Nehéz pedagógiai vállalkozás az erdei iskola, amely a tanév egészére kihat, amely a helyi tantervi dokumentumok, az alkalmazott tanítási és értékelési módszerek, a tanulásszervezési szokások újra gondolására készteti a nevelőközösségeket. A természetben való létezést erdei iskolává nem a hely, nem is a feldolgozandó ismeretek, hanem a tanulás módja, szervezési formája, végső soron tehát a pedagógus tanulásirányító munkája teszi. Noha a választott helyszín fontos, a tevékenységet meghatározó tényező, ám nem pusztán attól válik erdei iskolává programunk, hogy ott tanulunk. Az országjárástól, a tanulmányi kirándulásoktól, terepgyakorlatoktól az erdei iskolát az különbözteti meg igazán, hogy a megismerés folyamatát a tanulók érdeklődéséhez, cselekvőkészségéhez, aktivitásához igazítja, s az a természeti, az alkotott és a szociokulturális környezet összetett valóságára épül. Tanítványainknak nem egyszerűen bemutatjuk a környezetet, hanem öntevékeny felfedezésre alkalmas tanulási helyzetekbe hívjuk őket. Az együttműködést nemcsak a tanulóktól várjuk el, hanem a programot tervező, szervező csapattól is. Az egymás szándékainak és lehetőségeinek kölcsönös ismerete lehet az alapja mind az erdei iskola szolgáltatás, mind a program megvalósítása minőségének. Az erdei iskola, mint összetett projekt természetesebbé, életszerűbbé teszi mind a tanulók, mind a pedagógusok tanításhoz, tanuláshoz való viszonyát. "Égre nyíló tantermekbe hívja a gyerekeket. VI. Produktumok: Projekt napló (tanulói) Fényképek, Plakátok, Rajzok (térképvázlatok, alaprajzok, tanulmányrajzok stb.), Feladatlapok, Leírás készítése (pl. 7. o Füzéri vár története). Prezentáció készítése az erdei iskoláról. Film készítése az erdei iskolai programokról, élményekről. 11

12 VII. Értékelés, cél: Egyéni és kiscsoportos önértékelés, Egyéni és kiscsoportban vállalt önálló feladatok értékelése, Az egyéni haladás, fejlődés értékelése, Az egész projekt haladásának folyamatos, közös értékelése, Értékelések az egyes programrészek lezárásakor, Záró produktum értékelése (Prezentáció az erdei iskolai eseményekről, film, napló és a saját dossziéban gyűjtött feladatlapok, rajzok) A projekt befejezésekor aktuális záró értékelés. VIII. 1. A szülők, társadalmi környezet bevonása: A szülők biztosítják gyermekeik számára a kiránduláshoz szükséges tárgyi eszközöket (felszereléseket, ruházatot, ágyneműt). Pusztafalu helytörténetéről ismeretszerzés a helyi lakosoktól. Szolgáltatások igénybevétele az itt élők segítségével (étkezés, szekerezés, vásárlási lehetőség, idegenvezetés). 2. Keretek erőforrások: Pályázatból nyert támogatás (TÁMOP 3.1.4). Humán erőforrás (8 pedagógus + helyi szakemberek). A Németh László Ált. Isk., AMI és Óvoda által biztosított szükséges eszközök. o Munkanapló, o Rajzlapok, kartonok, rajztáblák, ragasztó, filc, íróeszközök, o Könyvek: Növényhatározó, Állatismeret, térkép, stb., o Távcsövek, nagyítók, tájolók, fényképezőgép, videó kamera, mikroszkóp, o Zseblámpa, zsinór, mérőszalag, o Sporteszközök. Iskolánk pedagógiai programjában szerepelnek az erdei iskolai projektben megfogalmazott pedagógiai elvek és célok. Mindezeket tartalmazza a Környezeti Nevelési Program. 12

13 IX. Sikerkritériumok: Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását. A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk kialakítani. Iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk volt és maradt. X.1. Szaktárgyi célok: a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei), a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre), interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok), tanórán kívüli szakórák szervezése, 13

14 természetvédelmi versenyekre felkészítés, multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon, a számítógép felhasználása a tanórákon. X.2. Tanórán kívüli célok A gyerekek olyan versenyeken indulhatnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat. Minden évben nyári tábort szervezünk, ahol jelentős szerepet kap az évközi elméleti tananyag hasznosságának, alkalmazhatóságának bemutatása a természetben, a környezeti, természeti folyamatok megfigyelése a gyakorlatban. Az intézményen belüli médiumokat kiemelt eszköznek tartjuk a környezeti nevelésben. Az iskolarádióban és iskolaújságunkban is rendszeresen foglalkozunk környezetvédelmi, természetvédelmi problémákkal. Rejtvényekkel, feladványokkal, játékokkal segítjük elő a tanulók figyelmének felkeltését, a környezettudatos magatartás kialakítását. Fontosnak tartjuk, hogy megemlékezzünk a környezetvédelmi jeles napokról. Rendezvények, kiállítások segítségével koncentrálunk egy adott témakörre. Különböző akciókban veszünk részt. Az iskolában rendszeresen akciókat (pl. használt elem-, papír és vasgyűjtést) szervezünk. XI. Az innováció újdonságértéke Iskolánkban pozitív, nagyszerű hatása volt az erdei iskolai projekt megvalósításának. Az újdonságértéke nem csak a tartalma, hanem a megvalósulása miatt is volt, hiszen először szerveztünk intézményünkben erdei iskolát. A tanulók, szülők és kollegák is nagy várakozással, izgalommal fogadták. A kollegák számára szakmai kihívás, újdonság volt a projekt tervezésével, szervezésével, megvalósításával kapcsolatos minden feladat. A gyerekek és tanárok egyaránt sokat tanultak, sok új ismeretet szereztek, felejthetetlen élményekkel gazdagodtak az erdei iskola megvalósulása során. XII. Az innováció várható hasznossága, várható eredményei, az eredményességének mérésére szolgáló elképzelések Hogy az erdei iskola mennyire volt hasznos és milyen eredmények várhatók tőle a jövőben, azt természetesen nem könnyű ilyen rövid idő távlatából megítélni. Az azonban már most is megállapítható, hogy sok tanulót sikerült ráébreszteni a természetvédelem, az erdő életközösségének megismerésének jelentőségére. Külön kiemelendő, hogy iskolánkban több 14

15 rendezvény, témahét kapcsolódott a környezeti nevelés komplexitásához. Kamatoztathattuk a ismereteinket, illetve építhettünk az ott elsajátított ismeretekre, az erdei iskolában is fejlesztett kompetenciákra. Továbbra is törekedtünk arra, hogy ne csak a környezetismeretből, természetismeretből vagy biológiából jól teljesítők értsék meg a témanapunk jelentőségét, hanem kis odafigyeléssel bárki. Eredmény lehet az is, ha a jövőben a környezeti nevelést szolgáló programokon, rendezvényeken még aktívabb részvételt tapasztalunk, illetve még népszerűbbé válnak a Madarász Suli és az Ökológia Szakkör foglalkozásai a tanulók körében. A fő eredménye az erdei iskolának azonban az lenne, hogy ha a természet sokszínűségére történő rácsodálkozás révén a gyerekek nagyobb tisztelettel és megbecsüléssel fordulnának az élő környezethez. A tanulók és rajtuk keresztül családjuk környezettudatosabb magatartása pedig elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a jövőben Bocskaikertben legyenek fák, bokrok és unokáink is egy élhető környezetben nőhessenek majd fel. XIII. Milyen intézményeknek ajánlott az innováció alkalmazása Az erdei iskolai innovációnk bátran ajánlható minden alapfokú és középfokú intézménynek, illetve erdei iskoláknak is. Fontos szempont, hogy az erdei iskolát megvalósító intézmény elkötelezett legyen a környezeti nevelési program megvalósításában. Az eredményes megvalósításhoz szükséges az is, hogy az adott intézmény tanulóinak eltérő életkorból, neveltségi szintből adódó különbségeit figyelembe vegyék, és jelen innovatív ismertetőt a saját adottságaikhoz igazítsák. 15

16 Az erdei iskolai projekt megvalósítása 1. Előzmény: Az erdei iskolai projekt a TÁMOP pályázatnak köszönhetően jött létre. A szülők térítésmentesen küldhették gyermekeiket az erdei iskolába a pályázati összegnek köszönhetően. Ez nagyon fontos tényező, hiszen iskolánkban 40% körüli a HH tanuló, a szülők nem tudták volna kifizetni az ellátás és programok költségeit. Az IPR program megvalósulása fontos része az iskolai nevelő oktató munkánknak, ezért elengedhetetlen, hogy a hátrányos helyzetű tanulók is részt tudjanak venni az iskolai élet minden eseményén, rendezvényén. Az erdei iskolai program helyszínének kiválasztásánál is figyelembe vettük azt, hogy a szülők egy része nem tudja hegyvidéki tájra utaztatni gyermekét. 2. Tervezés: A pályázat megvalósításánál a projekt-program feltételeit vettük figyelembe: a) Tantestületi megbeszélést tartottunk, ahol kialakítottuk azt a pedagóguscsoportot, akik a későbbi munkákban, az erdei iskolai programok tervezésében, lebonyolításában részt vettek. Megbeszéltük, ki milyen előzetes szervezési feladatokat vállal. b) Kialakítottuk a részt vevő tanulók körét, létszámát. c) Céljainknak megfelelő helyszínt kerestünk. d) Minden részt vevő kollega olvasta a feladattal kapcsolatos szakirodalmat. e) Tájékozódtunk az erdei iskola helyszínéről és szolgáltatásairól. f) Megrendeltük a szállást, étkezést és néhány szolgáltatást. Az utazáshoz autóbuszt rendeltünk. g) A tanulókat és szüleiket tájékoztattuk az erdei iskola céljáról. (szóban tanítási órákon és szülői értekezleten). Fontos volt támogatásukat elnyerni. h) Szórólapot készítettünk a szülők részére a legfontosabb tudnivalókról. Írásban nyilatkoztak a szülők arról, hogy elengedik-e gyermeküket az erdei iskolába. i) A helyszínt ismertetve felmértük projektfal segítségével a tanulók kérdéseit, igényeit, elképzeléseit az erdei iskolával kapcsolatban. Ezt fontosnak tartottuk, hiszen intézményünk még nem szervezett erdei iskolát. 16

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

A SOPRONI KOZMUTZA FLÓRA EGYMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA DROGSTRATÉGIÁJA

A SOPRONI KOZMUTZA FLÓRA EGYMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA DROGSTRATÉGIÁJA Soproni Kozmutza Flóra Egymi Általános Iskola és Speciális Szakiskola H - 9400 Sopron, Petőfi tér 3. /Fax: 99/ 508-245, 508-248 titkarsag@kozmutza.hu A SOPRONI KOZMUTZA FLÓRA EGYMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. Alapok 1.1. Jogszabályi háttér Az Alkotmány néhány ide vonatkozó paragrafusa: 8. A Magyar Köztársaság elismeri

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja 2. számú melléklet Az iskola környezeti nevelési programja Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös

Részletesebben

Igazgatói pályázat. Molnár Péter

Igazgatói pályázat. Molnár Péter Igazgatói pályázat Molnár Péter Pályázat a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátásra. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Molnár Péter (8095

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013.

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai program 2013. A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai programjának elfogadása és jóváhagyása 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Referencia-intézményi portfólió

Referencia-intézményi portfólió Referencia-intézményi portfólió 1 Az intézmény jelenlegi pedagógiai és társadalmi környezetének bemutatása Intézményünk, a korábban Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2008/2009 Készítette: Forrainé Kószó Györgyi igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető 2. Alapdokumentumok 2.1. Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió. Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió. Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium 2012. 1 1. A referencia-intézményi szolgáltatás bemutatása 1.1 Az intézmény általános képe Iskolánk, a Bethlen

Részletesebben

HELYI TANTERV Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110.

HELYI TANTERV Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110. HELYI TANTERV Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110. T: 06-1 -405-57-66 Fax: 06-1-402-11-51 e-mail: idagazd@t-online.hu

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program 10 b.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Környezeti nevelési program OM azonosító: 031202 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ALAPJAI A bölcs ember törvénye az: a természet

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ócsai Halászy Károly Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ócsa, 2013. március 20. Tartalomjegyzék I. TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 II. ISKOLÁNKRÓL... 6 III. NEVELÉSI PROGRAM... 7 IV. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program Diadal Úti Általános Iskola OM azonosító sz.: 035103 KIK iskolakód: 202006: 1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Diadal u. 43-49. Tel: 2576-514 Fax: 253-5445 E-mail: diadal43@gmail.com HTTP://DIADAL.HU Pedagógiai

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

IMIP éves értékelés 2011-2012.

IMIP éves értékelés 2011-2012. IMIP éves értékelés 2011-2012. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule IMIP éves értékelés 2011/2012. tanév A fenntartó által minden intézménytípusra vonatkozó elvárások teljesülése

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója... 4. oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei... 5. oldal Iskolánk története... 7. oldal 1. Nevelési program 1.

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Helyi tanterv. Jóváhagyta: 2120 Dunakeszi, Garas utca 26. 037314 KIK 122011 Felelős kiadó: Kárpáti Zoltánné igazgató

Helyi tanterv. Jóváhagyta: 2120 Dunakeszi, Garas utca 26. 037314 KIK 122011 Felelős kiadó: Kárpáti Zoltánné igazgató Helyi tanterv Jóváhagyta: 2120 Dunakeszi, Garas utca 26. 037314 KIK 122011 Felelős kiadó: Kárpáti Zoltánné igazgató 1 A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 BEVEZETÉS... 3 1.2

Részletesebben