MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a március április havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 3 4. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. március április havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 3 4. szám"

Átírás

1 MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a március április havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 3 4. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fı u. 6. AMITİL MEGİRÜLNEK A NİK 2. A CIPİ Megnyitó: március 12-én, pénteken 16 órakor Megnyitja: Dr. Demeter Zsófia történész Megtekinthetı: május 9-ig, április 30-ig hétfı kivételével naponta óráig, május 1-tıl hétfı és kedd kivételével óráig OROSZ ISTVÁN GRAFIKUSMŐVÉSZ PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA Megtekinthetı: március 7-ig, hétfı kivételével naponta óráig Március 3-án szerdán, délután 17 órától Orosz István grafikusmővész kisfilmjeibıl vetítünk, melyeket a mővész személyesen mutat be a közönségnek. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. BOLOND VILÁG GERHES GÁBOR KÉPZİMŐVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Megtekinthetı: március 15-ig, hétfı kivételével naponta óráig A kiállítás alcíme: A mővészet, mint kulturális rendszer fehérre festett fekete szobrok. Gerhes Gábor fehérvári kiállításán, eltávolodva az eddig megismert fotó alapú munkáitól, teljesen más mőfajban, új kutatási eredményeivel mutatkozik be, ezek elsısorban a kollektív ismeret/megismerés/tudás alakulásának és alakításának reprezentációs módszereirıl és formáiról szólnak. Új munkáit mutatja be három, egymástól mőfajilag elkülönülı, de jelentésében egységes rendszerként használva a kiállítóteret. Önálló elemként beemel olyan közismert reprezentációs/installációs formákat és eszközöket is, mint a klasszikus wunderkammer, a sorozat, az enteriır, a szemléltetı ábra, modell, életkép, dioráma, vagy ezek illusztrációi és fotódokumentációi. A mővész eddigi fotómunkáira jellemzı megrendezett jelenetei és az idén

2 készült új plasztikai mővei mellett a kiállításon két installációs mő is helyet kap, ezeken kívül láthatóak lesznek majd legújabb video-loop munkái is. Mővei szokatlan helyzetekkel, a tárgykultúrával, a fogyasztási kultúra különös mechanizmusával, a rendszerváltás utáni jelenségekkel foglalkoznak. HALÁSZ ANDRÁS FESTİMŐVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Megnyitó: március 20-án, szombaton délelıtt órakor Megnyitja: Takács Ferenc irodalomtörténész Megtekinthetı: május 16-ig, hétfı kivételével naponta óráig Halász András festımővész a budapesti Magyar Képzımővészeti Fıiskolán végezte tanulmányait festı és képgrafika szakon. Már a fıiskolai években szervezte a Rózsa-kör nevő avantgárd csoportosulást. A Fıiskola elvégzése után sokféle mőfajt kipróbált, fotogramokat, grafikákat, konceptuális munkákat, és performanszokat csinált. Rendszeresen szerepelt alternatív klubokban, mővelıdési házakban és magánlakásokban. Elsı egyéni kiállítása 1978-ban volt a székesfehérvári Ifjúsági és Úttörıházban. Szellemi és mővészeti aktivitása a kellı nyilvánosság hiánya miatt Magyarországon nem bontakozhatott ki, ezért 1979-ben emigrált, elıször Párizsba, majd New Yorkba ment. New Yorkban kezdett igazán festészettel foglalkozni ben elnyerte a PS 1 (Project Studios One) nemzetközi mővészház kétéves ösztöndíját, mőtermet és rendszeres bemutatkozási lehetıséget kapott. Olyan új festıi koncepciót valósított meg, amelyben a valóság és annak ábrázolása alig választható el egymástól. Mővei több New York-i galériában szerepeltek, többek között azokban az azóta már mővészettörténelemmé vált East Village-i galériákban, amelyek a nyolcvanas években a legprogresszívebb, legfrissebb irányzatokat mutatták be tıl már legálisan is hazalátogathatott Budapestre, ettıl kezdve itt is rendszeresen szerepelt. A kilencvenes évek végétıl festészetébıl fokozatosan elhagyta a koncepciót, tartalmat, és a tiszta festıi látványra koncentrál körül kezdıdött máig tartó legújabb periódusa, a csendéletek. A környezetében található szándékosan hétköznapi, nem szép, nem érdekes tárgyakból állítja össze szikár csendéleteit: asztal, szék, létra, festékesvödör, ruhadarab, ruhásszekrény, tekercs vászon, mosógép, pukkanós tekercs, mőanyag palack. Ezt az antifestészeti témát minden artisztikumot mellızı, konvencionális festészeti eszköztárral, redukált színskálával festi meg. Székesfehérvári kiállításán legújabb, eddig nem látott festmény-sorozatát mutatja be, mely szintén a 2000 óta tartó csendéletek alkotói periódushoz kapcsolódik. Lakásának, mőtermének részleteit, üres tereit festi meg, egy új tárggyal, a papírdobozzal bıvítve a sorozat témáit. CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR Bartók Béla tér 1. A NEMZETI EMLÉKHELY ÖTLETPÁLYÁZATRA ÉRKEZETT TERVEK Megtekinthetı: május 16-ig, hétfın óráig, keddtıl vasárnapig óráig FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM Fı u. 5. KAPUS GYULA DÍSZEGYENRUHÁI Megtekinthetı: március 10-tıl hétfı kivételével naponta óráig A RAJZOK BESZÉLNEK A kiállításon válogatást mutatunk be a múzeumi rajzoló munkáiból, amelyeket régészeti és néprajzi tárgyak tesznek színesebbé. Megnyitó: április 2-án, pénteken 16 órakor Megnyitja: Nádorfi Gabriella régész Megtekinthetı: május 30-ig hétfı kivételével naponta óráig RENDEZVÉNY SZÉKESFEHÉRVÁR Elıadás SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fı u. 6. HISTÓRIA sorozat 2

3 2010. március 17-én, szerdán órakor A BATTHYÁNY CSALÁD FEJÉR MEGYÉBEN Elıadó: Dr. Demeter Zsófia történész Múzeumpedagógiai program Kérjük, hogy a foglalkozásokra legalább 1 héttel a látogatás idıpontja elıtt jelentkezzenek be a megadott telefonszámokon. Részvételi díj a kiállítások megtekintésével: 500,-Ft/fı. FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM Fı u. 5. Bubulyka a patikában gyógynövény ismereti foglalkozás óvodások és 1-2. osztályosok számára Jelentkezés: Bernáth Éva, tel.: SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fı u. 6. Római lakoma interaktív foglalkozás általános és középiskolásoknak Királyok nyomában a királyok városában múzeumi óra Kapcsolódó tantárgyak: történelem, helytörténet Jelentkezés: Szent István Király Múzeum, tel.: és Bernáth Éva, tel.: SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. TÁRGYALKOTÓ HAGYOMÁNY címő állandó néprajzi kiállításhoz kapcsolódóan: Szép napunk támadt. Jeles napok, ünnepi szokások Fejér megyében foglalkozás általános iskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: néprajz, történelem, helytörténet Palackba zárt idı. Türelemüvegek foglalkozás általános iskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: néprajz, történelem, helytörténet Kofák és kupecek. A vásár foglalkozás általános iskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: rajz és vizuális kultúra, néprajz, technika, etika Jelentkezés: Sárszegi Brigitta, tel.: (A foglalkozásokat a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület tartja.) ÚJ MAGYAR KÉPTÁR Megyeház u. 17. A mobil költı. Írók, költık és közösségi terek a 21. században. Minden, ami a középiskolai tankönyvbıl kimaradt, és sosem mertél rákérdezni foglalkozás középiskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: irodalom, társadalmi ismeretek, média- és mozgóképismeret Jelentkezés: Czinki Ferenc, tel.: Színes, kusza érzelmek. Kreatív alkotás a képtárban foglalkozás általános iskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: rajz és vizuális nevelés, technika, kommunikáció Jelentkezés: Rosta Helga, tel.: (A foglalkozásokat a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület tartja.) PALOTAVÁROSI SKANZEN Rác u.11. Csikós Danica szobája. Házak és tárgyak a palotavárosi skanzenben foglalkozás általános iskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: néprajz, történelem, helytörténet Jelentkezés: Sárszegi Brigitta, tel.: (A foglalkozásokat a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület tartja.) BUDENZ-HÁZ YBL-GYŐJTEMÉNY Arany János u. 12. Kezét csókolom. Viselkedéskultúra a historizmus korában és napjainkban foglalkozás általános és középiskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: társadalomismeret, történelem, mővészettörténet, etika, életmód Jelentkezés: Rosta Helga, tel.: Sugár út. Városépítészet a historizmusban és ma foglalkozás általános és középiskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: társadalomismeret, történelem, mővészettörténet, etika, rajz, technika Jelentkezés: Rosta Helga, tel.: (A foglalkozásokat a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület tartja.) 3

4 VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM Kápolnásnyék, Vörösmarty u. Itt élned, halnod kell. rendhagyó irodalomóra Vörösmarty Mihály egykori lakhelyén felsı tagozatos és középiskolás diákoknak Kapcsolódó tantárgyak: irodalom, történelem, helytörténet Jelentkezés: Bernáth Éva, tel.: MÚZEUMEGYESÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR Kirándulás VILLÁNY és környéke április 10-én, szombaton Program: Máriakéménd barokk Nagyboldogasszony kegytemplom, Bóly helytörténeti, néprajzi kiállítás a volt Batthyány-magtárban, Nagyharsány XIII. századi, református mőemlék templom, Beremend Megbékélés kápolna, Kásád sokác tájház, Villány pincelátogatás és borkóstolás a Bock pincészetben Étkezés: közös étkezés a Bock pincészetben Indulás: reggel 7.30 órakor a Skála áruház mögötti parkolóból Részvételi díj: 5500,-Ft Jelentkezés a részvételi díj befizetésével Braila Máriánál (Országzászló tér 3.) Tagság Kérjük a Múzeumegyesület és a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Székesfehérvári Tagcsoportja tagjait, hogy újítsák meg tagságukat a évre. Tagdíjak: Múzeumegyesület dolgozó: 1500,-Ft; nyugdíjas, diák: 1000,-Ft; TKM Egyesület dolgozó: 2400,-Ft; nyugdíjas: 1400,-Ft; 18 éves korig és 70 év felett: 800,-Ft. Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik túlfizetéseikkel támogatják az egyesületek munkáját. Kérjük, ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át! Fejér Megyei Múzeumegyesület, adószám: IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK DUNAÚJVÁROS INTERCISA MÚZEUM Városháza tér 4. KÖZÉPKORI MAGYAR VÁRAK Vígvári Tamás térhatású, 3D-s fotói és László János légifotói Megnyitó: március 19-én, pénteken órakor Megtekinthetı: április 30-ig, hétfıtıl péntekig óráig, vasárnap óráig. Szombaton zárva. Csoportok elızetes bejelentkezését várjuk a , telefonszámokon. Szemüvegeket díjtalanul biztosítunk! RENDEZVÉNY DUNAÚJVÁROS INTERCISA MÚZEUM Városháza tér 4., Tel.: , Múzeumpedagógiai program Múzeumi órák Feltárt múlt, emlékezı jelen általános iskola 5. osztálya számára Történelem három dimenzióban középiskola 9. évfolyama számára Élet a Duna mentén a kezdetektıl 8 osztályos gimnázium 7. évfolyama számára 4

5 Tematikus foglalkozások Idıutazás az ıskortól az 1970-es évek közepéig életmódvizsgáló tematikus foglalkozások kisiskolások és óvodások részére Mirıl mesél a múzeum? múltidézı tematikus játszóház óvodások és kisiskolások részére Mőhelyfoglalkozások Letőnt kultúrák hagyatéka kreatív kézmőves programok középiskolásoknak Speciális múzeumi foglalkozások Emlékek a múltból fogyatékkal élık felzárkóztatását, integrálását segítı képességfejlesztı múzeumi foglalkozás Szabadegyetemi program Mit ránkhagytak a századok vetítettképes elıadások, prezentációk felsı tagozatosok és középiskolások részére Családi foglalkozások Játék, tudás, alkotás, szórakozás a múzeumban hétvégi múzeumi rendezvények A foglalkozások idıtartama elızetes megegyezés szerint perc. Az állandó vagy az idıszaki kiállításokban történı közös témafeldolgozást manuális alkotótevékenység követi. A foglalkozásokra az igényekhez igazodóan elızetes témaegyeztetéssel lehet jelentkezni a as telefonszámon vagy az címen. Részvételi díj: 300,-Ft/fı. HÍREK A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Megyeházán megrendezett ünnepségen dr. Balogh Ibolya elnöki dicséretben részesítette Elekes Szentágotai Enikı megyei múzeumigazgató-helyettest. Ugyancsak a Magyar Kultúra Napja alkalmából tüntették ki Medvegy Zsuzsannát, az Intercisa múzeum közmővelıdési munkatársát, aki Pro Cultura Intercisae díjat kapott február 20-án a Szabadmővelıdés Házában a 17. Kortárs Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-ra népmővészeti és népi iparmővészeti kategóriában beérkezett pályamunkákat dr.varró Ágnes néprajzkutató értékelte. RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ A Múzeumi Panteonról beszélt a Magyar Rádió Kossuth adójának Szombat délelıtt címő mősorában február 6-án, Benkı Andrea mikrofonja elıtt dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató és dr. Lukács László fımuzeológus. CIKK, TANULMÁNY Lukács László: Zur Geschichte und Verbreitung des Christbaumes in Ungarn Ethnologia Europae Centralis 9. Brno Cieszyn Praha, p Varró Ágnes: Új néprajzi állandó kiállítás Székesfehérváron Magyar Turista. 12. sz. (2009. dec.) Kultúrbarangoló mell., p ill. Nagy Veronika: Tárgyalkotó hagyomány Fejezetek Fejér megye néprajzából. A Szent István Király Múzeum állandó néprajzi kiállítása Néprajzi Hírek. 38. évf. 3. sz. (2009.), p Lukács László: A néprajz a székesfehérvári Kodolányi János Fıiskolán Néprajzi Hírek. 38. évf. 4. sz. (2009.), p Kovács Péter: Szegény, szegény Amerigo Tot Mozgó Világ. 35. évf. 12. sz. (2009. dec.), p SAJTÓFIGYELİ Kiszler Zsófia: Így vannak a dolgok, vagy fordítva? Orosz István plakátkiállítása Fehérvár. (2009. dec. 14.), p. 5. ill. Gábor Gina: Hegyi Mári néni esete a népdallal. Megjelent Lukács László új kötete (fotó Nagy Norbert) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. dec. 21.), p. 7. ill. A Sárfıtıl a Mezıföldig címő kötet bemutatóját a Szent István Király Múzeumban tartották. Gábor Gina: Kis néprajzi idıutazás (fotó Nagy Norbert) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf [!300.] sz. (2009. dec. 23.), p. 13. ill. A Szent István Király Múzeum állandó néprajzi kiállításáról. Zágoni Erzsébet: Épkézláb Zsófi furcsa históriája. A babamúzeum bőnbe keveredett lakója (fotó Koppán Viktor) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. dec. 28.), p. 7. ill. 5

6 Szabó Zoltán: Utisz, avagy a lerajzolt idı. Orosz István plakátjai március 7-éig tekinthetık meg a múzeumban (fotó Pati-Nagy Bence, Nagy Norbert) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. dec. 29.), p. 7. ill. Gábor Gina: Szerintük az élet egy csoda (fotó Nagy Norbert) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. dec. 30.), p. 7. ill. A Terembura Egyesület és a Volksbank Galéria Az élet egy csoda címmel meghirdetett rajzpályázatának díjazottjai. Mária T. Bíró: Historischer Überblick der Beinschnitzerwerkstatten in Intercisa Archaeologiai Értesítı kötet. (2009.), p Lóránt Vass: Beinschnitzerei in Intercisa Archaeologiai Értesítı kötet. (2009.), p : Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely. Ötletpályázat, "Királyi séta" projekt Magyar Építımővészet. 6. sz. (2009.), p ill. A Bíráló Bizottság szempontjai a pályamővek értékelésekor. Bán András: Íme ez az ısi koronázó város. Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely pályázat Utóirat. A Magyar Építımővészet 2009/6. számának melléklete. 9. évf. 6. (53.) sz. (2009.), p ill. Révész Emese: Csók István: Báthory Erzsébet (1895). Egy "mestermő" fogadtatása és utóélete Mővészettörténeti Értesítı. 58. köt. 2. sz. (2009. dec.), p A festmény alkotásának folyamatáról, kiállításairól. A kép Csánky Dénes döntése nyomán január 8-án került Székesfehérvárra, a Horthy Miklós Kultúrházba, Aba-Novák pannója mellé tavaszán nyoma veszett. Gál László: Esztergom és Székesfehérvár után az egész országban folytatják az ásatásokat Enigma. 59. sz., p , 48., 60. ill. A királyi bazilika területén 1936-ban megkezdett ásatásról. Kerny Terézia: Galeotto sive Tiburtius. Adalékok Gerevich Tibor portréikonográfiájához Enigma. 60. sz., p ill. Aba Novák Vilmos és székesfehérvári munkáinak említésével, lábjegyzetben a Romkert kialakításának történetével. Házi Péter: Lesz-e méltó emlékhely? Olvasóink szavaztak, a legtöbben a Szabó Zoltán-féle tervet támogatják Fejér Megyei Hírlap. 55. évf. 1. sz. (2010. jan. 2.), p. 4. ill. (tt): Kıkorszaki emberek évezredek tükrében. Házak alapjai, kemencék nyomai a földben (fotó Lovász Lilla) Fejér Megyei Hírlap. 55. évf. 10. sz. (2010. jan. 13.), p. 3. ill. A Bicske-Galagonyás szılıhegyen talált szenzációs régészeti leletrıl. (gg): Farsangi táncház és élı képregény Fejér Megyei Hírlap. 55. évf. 24. sz. (2010. jan. 29.), p. 7. ill. A Fejér Megyei Népzenei Mőhely és a Csók István Képtár programjairól. -: Az unoka mutatja be a tárlatot (fotó Borbély Béla) Fehérvári 7 Nap. 15. évf. 4. sz. (2010. jan. 29.), p. 3. ill. Ágoston Béla a Budenz-házban Bory Jenı munkásságát bemutató kiállításon vezetéseket tart. Eleıd Ildikó: Comix: mese és képzelet. Csók István Képtár, Székesfehérvár Mőértı. 13. évf. 1. sz. (2010. jan.), p. 6. ill. A képregény-kiállítást Gärtner Petra rendezte. (tt): Visszakerülhet Mátyás pajzsa! Diplomáciai, régészeti szenzáció lehet Fejér Megyei Hírlap. 55. évf. 31. sz. (2010. febr. 6.), p. 4. A Romkerttel kapcsolatos elképzelésekrıl. Gábor Gina: Aki magára vette a múzeum keresztjét Fejér Megyei Hírlap. 55. évf. 31. sz. (2010. febr. 6.), p. 12. ill. Marosi Arnoldra emlékeztek a Szent István Király Múzeumban február 5-én. Szabó Antal: A magyar állatorvosi kar letette névjegyét a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyre. Székesfehérvár, szeptember 17. Magyar Állatorvosok Lapja évf. 2. sz. (2010. febr.), p ill. A Királyi Napok keretén belül elhelyezett emlékjel Kodolányi László ötvösmővész alkotása. -: Új könyv a megye néprajzi kincseirıl Fejér Lap. 4. évf. 2. sz. (2010. febr.), p. 8. ill. Sárfıtıl a Mezıföldig Táj- és népkutatás Fejér megyében címmel jelent meg Lukács László néprajzkutató legújabb könyve. KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ Kiállítóhelyeinkre díjtalan belépésre jogosultak: 1. gyermekek 6 éves korig 2. fogyatékkal élık, valamint kísérıik (jogosultanként egy fı) 3. az oktatási és kulturális miniszter által kiadott szakmai belépıvel rendelkezık 4. a nemzetközi szerzıdések alapján erre feljogosítottak 5. az Európai Gazdasági Társulás (a továbbiakban EGT) 70 év feletti állampolgárai 6. az EGT állampolgárai, amennyiben közoktatásban dolgozó pedagógusok, valamint felsıoktatásban foglalkoztatott oktatók 6

7 7. az EGT állampolgárai, amennyiben az adott ország jogszabályinak megfelelıen bejegyzett, mőködési engedéllyel rendelkezı, illetve akkreditált közgyőjteményekben vagy közmővelıdési intézményekben szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók 8. minden hónap elsı vasárnapján a 26 év alatti fiatalok, továbbá a 18 év alatti fiatalokat kísérı, legfeljebb két hozzátartozó 9. valamennyi látogató a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.) 10. ICOM kártyával rendelkezık 11. Újságírók 12. Fejér Megyei Múzeumegyesület tagjai 13. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület tagjai 14. Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület tagjai 15. Pro Gorsio Gorsium Barátok Köre tagjai (csak Gorsium Szabadtéri Múzeumba) 16. Tóparti Gimnázium mővészeti tagozatos diákjai (csoportosan a képzımővészeti kiállításokba) 17. Magyar Alkotómővészek Országos Egyesülete (MAOE) tagjai Kiállítóhelyeinkre 50 %-os kedvezményes belépıre jogosultak: 1. az EGT 6 26 év közötti állampolgárai 2. az EGT év közötti állampolgárai 3. İsFehérvár Városkártyával rendelkezık 4. Fejér Megyei Hírlap Hőségkártyával rendelkezık 5. Pénzintézetek Vértes Meteor Természetbarát Egyesület tagjai A különféle kedvezmények nem vonhatók össze, jegyvásárláskor csak egyféle kedvezmény érvényesíthetı. Kiállítóhelyeinken beváltható, kedvezményre nem jogosító kultúra utalványok, csekkek: 1. Sodexho Pass Kft. 2. Accor Services Magyarország Kft. 3. Cheque Dejeuner Mővelıdési csekk Belépıdíj: 600,-Ft Csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 500,-Ft/fı Kedvezményes belépıdíj: 300,-Ft Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 200,-Ft/fı Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 1350,-Ft Az ettıl eltérı belépıdíjakat a kiállítóhelynél közöljük. Elızetes igénybejelentés alapján tárlatvezetést tartunk, amelynek díja: Székesfehérváron felnıttek 25 fıig: 5500,-Ft, 26 fıtıl: 6500,-Ft diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık 25 fıig: 2500,-Ft, 26 fıtıl: 3200,-Ft idegen nyelven 25 fıig: 7500,-Ft, 26 fıtıl: 8500,-Ft városnézı vezetés felnıttek 12000,-Ft diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık 7500,-Ft idegen nyelven 15000,-Ft Gorsiumban felnıttek 25 fıig: 6000,-Ft, 26 fıtıl: 7500,-Ft diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık 25 fıig: 4200,-Ft, 26 fıtıl: 5500,-Ft idegen nyelven létszámtól függetlenül: 10000,-Ft ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3., Tel.: Tárgyalkotó hagyomány Fejezetek Fejér megye néprajzából Nyitva: hétfı kivételével naponta óráig Belépıdíj: 800,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 700,-Ft/fı; Kedvezményes belépıdíj: 400,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 300,-Ft/fı Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 1800,-Ft Az állandó és az idıszakos kiállítás együttes megtekintésekor: Belépıdíj: 1200,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 1100,-Ft/fı; 7

8 Kedvezményes belépıdíj: 600,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 500,-Ft/fı Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 2700,-Ft SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fı u. 6., Tel.: , Fax: Régészeti kiállítások Évezredek kincsei Töredékek Fejér megye múltjából A középkori és török kori Székesfehérvár Római kıtár Nyitva: március 12-tıl hétfı kivételével naponta óráig, május 1-tıl hétfı és kedd kivételével óráig, október 1-tıl december 19-ig hétfı kivételével naponta óráig KÖZÉPKORI ROMKERT NEMZETI EMLÉKHELY Koronázó tér Nyitva: április 1 október 31-ig hétfı kivételével naponta 9 17 óráig FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM Fı u. 5. Nyitva: hétfı kivételével naponta óráig Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft BUDENZ-HÁZ YBL-GYŐJTEMÉNY Arany János u. 12., Tel.: Nyitva: április 7 október 31-ig, hétfı és kedd kivételével naponta óráig Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft ÚJ MAGYAR KÉPTÁR Megyeház u. 17., Tel.: Nyitva: hétfı kivételével naponta 9 17 óráig FEHÉRVÁRI BABAHÁZ Megyeház u.17., Tel.: Nyitva: hétfı kivételével naponta 9 17 óráig TÉGLÁK A MÚLTBÓL Megyeház u.17., Tel.: Nyitva: hétfı kivételével naponta 9 17 óráig Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft; Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft Az Új Magyar Képtár, a Fehérvári Babaház és a Téglák a múltból címő kiállítás együttes megtekintésekor: Belépıdíj: 1200,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 1100,-Ft/fı; Kedvezményes belépıdíj: 600,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 500,-Ft/fı Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 2700,-Ft PALOTAVÁROSI SKANZEN Rác u.11., Tel.:

9 Palotavárosi emlékek Nyitva: április 1-tıl hétfı és kedd kivételével óráig Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft DUNAÚJVÁROS INTERCISA MÚZEUM Városháza tér 4., Tel.: , Dunaújváros története az ıskortól az 1970-es évek közepéig Nyitva: január 2 december 31-ig hétfı kivételével keddtıl péntekig: óráig, hétvégén zárva, csak minden hónap elsı vasárnapján óráig április 30-ig rendkívüli nyitva tartás: hétfıtıl péntekig óráig, vasárnap óráig. Szombaton zárva. RÓMAI KORI KİTÁR ÉS ROMKERT Római körút, Tel.: Nyitva: április 14 október 12-ig hétfı kivételével óráig RÓMAI KORI KATONAI FÜRDİ Öreghegyi út, Tel.: Nyitva: április 14 október 12-ig hétfı kivételével óráig TÁC GORSIUM SZABADTÉRI MÚZEUM RÉGÉSZETI PARK Tel.: A régészeti park megtekinthetı naponta november 2 március 31-ig óráig április 1 október 31-ig óráig Belépıdíj: 800,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 700,-Ft/fı Kedvezményes belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 300,-Ft/fı Családi belépıdíj (2 felnıtt + 2 gyermektıl): 1800,-Ft SZABADBATTYÁN KULA GÓTIKUS LAKÓTORONY Információ: László Jenıné, Tel.: A kiemeléstıl a bemutatásig. Késı római falfestmények Nyitva: március 15 október 31-ig kedden és csütörtökön óráig, szombat vasárnap óráig CECE CSÓK ISTVÁN EMLÉKMÚZEUM 7013 Cece, Arany J. u. 1.,Tel.: A kiállítás ideiglenesen a régi cecei általános iskolába költözött (Deák Ferenc u. 44.). Nyitva: szombat vasárnap óráig, hétköznap elızetes bejelentkezés alapján Tel.: Bakó Jánosné, CSÁKVÁR VÉRTES MÚZEUM 9

10 8083 Csákvár, Kossuth u. 2., Információs telefon: , A Vértes Múzeum néprajzi tájháza elızetes bejelentkezéssel látogatható. Tel.: , KÁPOLNÁSNYÉK VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u., Tel.: A költı egykori lakóházában XIX. századi interieurbe helyezett Vörösmarty-relikviák láthatók. Nyitva: március 15 november 29-ig hétfı kivételével naponta óráig SUKORÓ NÉPRAJZI HÁZ Szilvás sor, Információs telefon: , Egykori zsellérház, konyha- és szobabelsık Nyitva: március 15 október 31-ig hétfı és kedd kivételével naponta óráig PÁKOZD PÁKOZD SUKORÓI CSATA EMLÉKKIÁLLÍTÁS Tel.: , Információs telefon: , Információ a nyitva tartásról és belépı díjakról: FÜLE SÁRRÉTI TÁJHÁZ 8157 Füle, Széchenyi út 107. Szıttesek és hímzések Fejér megyébıl Nyitva: március 15 október 31-ig hétfı és kedd kivételével naponta óráig ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS Nemzeti ünnep, március 15. (hétfı) nyitva Húsvét, április 4 5. (vasárnap, hétfı) nyitva Május 1. (szombat) nyitva Pünkösd, május (vasárnap, hétfı) nyitva Nemzeti ünnep, Szent István napja, augusztus 20. (péntek) nyitva Nemzeti ünnep, október 23. (szombat) nyitva Mindenszentek, november 1. (hétfı) zárva Karácsony, december (péntek, szombat, vasárnap) zárva Újév, január 1. (szombat) zárva A FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA CÍMEI: Titkárság: Schweighardt Ferencné Dr. Demeter Zsófia igazgató Elekes Szentágotai Enikı megbízott igazgatóhelyettes Szívósné Csorba Erzsébet rendszergazda Krizsány Anna népmővelı Hári Krisztina mővelıdésszervezı 10

11 HONLAPOK: Intercisa Múzeum: Szent István Király Múzeum: Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület: Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület: Városi Képtár Deák Győjtemény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum: SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSA Kérjük ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át! Fejér Megyei Múzeumegyesület, adószám: István Király Múzeum Marosi Arnold Alapítványa, adószám:

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. március április havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 3 4. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. március április havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 3 4. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. március április havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 3 4. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR Bartók Béla tér 1. BÁLVÁNYOK ÉS DÉMONOK

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. szeptember október havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 9 10. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. szeptember október havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 9 10. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. szeptember október havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 9 10. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR Bartók Béla tér 1. BÁLVÁNYOK

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2012. május június havi Fejér megyei programokról XLVIII. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2012. május június havi Fejér megyei programokról XLVIII. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2012. május június havi Fejér megyei programokról XLVIII. évfolyam 5 6. szám KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM Fő u. 5. ÚJ SZERZEMÉNYÜNK A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2014. május június havi programokról L. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2014. május június havi programokról L. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2014. május június havi programokról L. évfolyam 5 6. szám 2014. május 18-án vasárnap, a Múzeumi Világnap alkalmából a kiállítások ingyenesen megtekinthetők. IDŐSZAKI

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2014. július augusztus havi programokról L. évfolyam 7 8. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2014. július augusztus havi programokról L. évfolyam 7 8. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2014. július augusztus havi programokról L. évfolyam 7 8. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Székesfehérvár, Megyeház u. 17. A TEÁZÁS SZOKÁSÁTÓL A FÉLELMETES

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2015. március április havi programokról LI. évfolyam 3 4. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2015. március április havi programokról LI. évfolyam 3 4. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2015. március április havi programokról LI. évfolyam 3 4. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Székesfehérvár, Országzászló tér 3. SZÜLETÉS A GYERMEKÁLDÁS

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2015. május június havi programokról LI. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2015. május június havi programokról LI. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2015. május június havi programokról LI. évfolyam 5 6. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. VARIÁCIÓK AZ ABSZTRAKTRA KEMÉNY

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2013. július augusztus havi programokról XLIX. évfolyam 7 8. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2013. július augusztus havi programokról XLIX. évfolyam 7 8. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2013. július augusztus havi programokról XLIX. évfolyam 7 8. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Székesfehérvár, Fő u. 6. HEREND KÖSZÖNTI SZENT

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

VÁROSI KÉPTÁR DEÁK GYŰJTEMÉNY Székesfehérvár, Oskola utca 10.

VÁROSI KÉPTÁR DEÁK GYŰJTEMÉNY Székesfehérvár, Oskola utca 10. VÁROSI KÉPTÁR DEÁK GYŰJTEMÉNY Székesfehérvár, Oskola utca 10. állandó kiállítás Deák Gyűjtemény A 2013-ban újjárendezett állandó kiállítás Deák Dénes (1931 1993) budapesti műgyűjtő Székesfehérvárnak adományozott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN -

Az örökség napjai» Célja ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRT FELELŐS EURÓPAI MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJÁN - A KEZDETEK 1984-BEN FRANCIAORSZÁGBAN TÖRTÉNELMI MŰEMLÉKEK NYÍLT NAPJA (MELY HISTORIC MONUMENTS OPEN DAY NÉVEN VÁLT ISMERTTÉ) CÍMMEL EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS INDULT ÚTJÁRA, AZZAL A CÉLLAL, HOGY AZOK A

Részletesebben

Kalandozás a királyok városában. Székesfehérvár. Történelem Látnivalók Programok. www.szekesfehervar.hu

Kalandozás a királyok városában. Székesfehérvár. Történelem Látnivalók Programok. www.szekesfehervar.hu Kalandozás a királyok városában Székesfehérvár Történelem Látnivalók Programok KIRÁLYI FOGADTATÁS Álljon meg egy kis időre, foglaljon helyet a történelmi Belváros hangulatos kávézóinak teraszán, és szívja

Részletesebben

DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN

DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN 2009. március II. évf. 3. szám Hírek a könyvtárról, helytörténeti győjteményrıl 50,- Ft AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN Az információs társadalom és a demokratikus

Részletesebben

Toros Pálinkafesztivál 2014 Székesfehérvár

Toros Pálinkafesztivál 2014 Székesfehérvár 1 / 17 2014.02.10. 11:11 Dunántúl Közép-Dunántúl Fejér megye Székesfehérvár «Vissza Toros Pálinkafesztivál 2014 Székesfehérvár 2014. február 7-9. között bevesszük Székesfehérvárt. Támadunk hurkával, kolbásszal,

Részletesebben

2 2012. június. KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:

2 2012. június. KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: 2 2012. június A csapadékvíz elvezetés terveinek (un. Kisfalu és Györgyei Bartók B. Széchenyi utak által határolt területek) engedélyezéséhez a Környezetvédelmi és Vízügyi hatóság hiánypótlásának eleget

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA!

LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA! LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA! A könyvtárra adott pénz mindig megtérül. (Czine Mihály) A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény a város és a kisrégió legnagyobb kulturális

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24.

B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24. B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL Illés Szabolcs elnök 2012.02.24. Tartalomjegyzék A szervezet céljainak rövid leírása 2 A közhasznú tevékenység

Részletesebben

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show XXI. évf. 7. (170.) szám 2012. július http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiw-en és facebook-on - letahirek@gmail.com VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show augusztus 11, szombat 9.00 óra

Részletesebben

Czóbel Béla: Szajnapart (Párizsi látkép Eiffel toronnyal) hírlevél 2014. január - március. www.deakgyujtemeny.hu 14 / 01

Czóbel Béla: Szajnapart (Párizsi látkép Eiffel toronnyal) hírlevél 2014. január - március. www.deakgyujtemeny.hu 14 / 01 Czóbel Béla: Szajnapart (Párizsi látkép Eiffel toronnyal) 1 hírlevél 2014. január - március www.deakgyujtemeny.hu 14 / 01 KIÁLLÍTÁSOK 2 Városi Képtár Deák Gyűjtemény Székesfehérvár, Oskola u. 10. Pán Imre

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július III. évfolyam 2. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: 305668 Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. június IV. évfolyam, 6. szám

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél 2007. június IV. évfolyam, 6. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 6. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman Ottó

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2008. 2. füzet Jósvafı, 2008. június VI. évfolyam 2. szám 2008. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

a Székesfehérvári Művészek Társaságának 2011. évi beszámolója

a Székesfehérvári Művészek Társaságának 2011. évi beszámolója SZÉKESFEHÉRVÁRI MŰVÉSZEK TÁRSASÁGA 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÖRÖSMARTY TÉR 8. a Székesfehérvári Művészek Társaságának 2011. évi beszámolója Ujházi Péter elnök Készítette: Vadász Imre a Társasági ügyintézője,

Részletesebben