AZ ÁTI-SZIGET IPARI PARK 26. JELŰ ÜZEMCSARNOK ÁTALAKÍTÁS I. ÜTEM GVOP Projekt Esettanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁTI-SZIGET IPARI PARK 26. JELŰ ÜZEMCSARNOK ÁTALAKÍTÁS I. ÜTEM GVOP 1.2.1 Projekt Esettanulmány"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/GVOP Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése A pályázati cél AZ ÁTI-SZIGET IPARI PARK 26. JELŰ ÜZEMCSARNOK ÁTALAKÍTÁS I. ÜTEM GVOP Projekt Esettanulmány Készült: november 21. Szerző: Kutatásvezető: Kónya Márton Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A projekt szereplőinek bemutatása A pályázó szervezet bemutatása A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A projekt környezetének bemutatása A projekt részletes bemutatása Projekttartalom Ütemezés A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projektelőkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A projektmegvalósulás bemutatása Szerződéskötés A projektszervezet bemutatása Projektkommunikáció Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés Projektpénzügyek Közbeszerzés Ellenőrzés Összegzés Források Ábra jegyzék Képek jegyzéke Táblázatok jegyzéke

3 1. A projekt szereplőinek bemutatása 1.1 A pályázó szervezet bemutatása Az esettanulmányunkban bemutatásra kerülő GVOP /5.0 azonosítószámú projektet az ÁTI-Sziget Ipari Szolgáltató Központ Kft. egyedüli kedvezményezettként valósítja meg. Az ÁTI-Sziget Kft Ipari Park 78 hektáron, a volt Csepel Autógyár ipartelepén működik. A vállalkozás fő célja a több mint 135 ezer négyzetméter építmény (üzemcsarnok, raktár, irodaház) gazdaságos működtetése. Az épületek többsége és között épült. A gyár egyes épületeiben már 1991-ben, máshol 1996-ban leállt a termelés. Az ÁTI-Sziget Kft.-t tulajdonosai ( Z.I. Logisztikai Zrt., ÁTI Depó Közraktározási Zrt.) azért hozták létre, hogy 2002-ben megvásárolja a területet és ezt követően megkezdték a tervszerű rekonstrukciót. Az Ipari Park teljes üzleti koncepciója az egykori ipartelep rekonstrukciójára alapul. Az Ipari Park címet év januárjában nyerték el. 1. kép Az ÁTI-Sziget Ipari Park madártávlatból Forrás: ATI-Sziget Kft. Az ipari park fogalma az ipari tevékenységek egyfajta térbeli koncentrációját jelenti, de a nagyon különböző funkciói lehetnek, amelyek a használt elnevezésekben is 3

4 visszatükröződnek, így a parkhoz többféle jelzők kapcsolódnak (technológiai, tudományos, innovációs), valamiképp utalva az ott folyó tevékenységek jellegére. Az ipari park modell világszerte alkalmazott, dinamikus fejlesztéspolitikai eszköz, amelynek egyre nagyobb a jelentősége az innováció-orientált vállalkozások, ezen belül kiemelten a kis- és középvállalkozások fejlődésében, valamint e jelenség egyik vetületeként az egyes térségek felzárkózásában. Az ipari park nyújt/szervez olyan szolgáltatásokat (szellemi infrastruktúra) amelyek segítik a vállalkozókat a sikeres üzletvitel kialakításában (logisztika, ügyvitel; pénzügyi - számviteli ügyintézés, marketing-, beruházási-, fejlesztési-, innovációs- és jogi tanácsadás). Ipari parkoknak minősülnek azok a projektek, amelyek egy területileg behatárolt ingatlanon infrastruktúrával és szolgáltatásokkal kedvező feltételeket, megvásárolható, lízingelhető vagy bérelhető telkeket, épületeket biztosítanak a betelepülő vállalkozásoknak. A betelepülő vállalkozások jellegét tekintve ideális esetben korszerű termelő- és/vagy szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások. Ezek olyan innovációs lánc kiépülését valósítják meg, amely elősegíti az ipari struktúra átalakítását, korszerű termékek gyártását, korszerű technológiák és szervezési módszerek alkalmazását, kiemelt figyelmet fordítva a környezet védelmére; segítik a hazai szellemi tőke (találmányok, K+F eredmények) bevonását, az ipari és egyetemi kutatóhelyek bekapcsolódását. Az ipari park más oldalról tekintve felfogható úgy is, mint egy ingatlanfejlesztő projekt. Ebből az aspektusból egyrészt a projekt megvalósítója tulajdonosaként infrastrukturális (értéknövelő) beruházásokat végez, majd azt különböző vállalatoknak eladásra kínálja fel, akik azon felépítik saját bázisukat. Másik ingatlanfejlesztési elemnek tekinthető hogy az ingatlanfejlesztő építtet különböző funkciójú épületeket, hogy azokat azután bérbe, vagy lízingbe adja. Az ingatlanfejlesztő a betelepülő cégeknek sokoldalú szolgáltatást is felkínál. Az ipari parkokról egyértelműen elmondható, hogy nem adható meg egy olyan definíció, amellyel minden szakember egyetértene. Az egyes definíciók más-más szempontból határozzák meg a lényeges elemeket. Az ipari parkoknak, mint térszerkezeti struktúráknak négy alapvető eleme van: - a területe tulajdonjogilag és műszakilag egyértelműen meghatározott, - a parknak van gazdája, aki a betelepült szervezetek számára szolgáltatást végez, 4

5 - az ipari park infrastruktúrájának megvalósítása, illetve a parkban elérhető szolgáltatások feltételeinek kialakítását a kormányzat és az EU egyaránt támogatja, - a parkon belül az egyes tevékenységek hozzáadott értéke általában magasabb, mint a hasonló tevékenységet folytató parkon kívüli szervezeteknél. Míg az 1990-es években a alapvető fizikai felszereltség (a kikötők, repülőterek, utak, az elektromos hálózat, a telefon, ipari zónák) voltak a legfőbb tényezők, addig ma inkább meghatározók: a népesség, a képzettség, a foglalkozási szerkezet általános átalakulása, a regionális vállalatok dinamizmusa, a vállalatok számára nyújtott szolgáltatások minősége és mennyisége, a kutatóintézetek és egyetemek jelenléte. Az ÁTI-Sziget Ipari Park Szigetszentmiklós esetében minden rendelkezésre áll, hiszen a komplexum megközelíthetősége jó, Budapest közelsége pedig biztosítja az innováció aktorainak elérhetőségét. Az ÁTI-Sziget Kft. szerződéses partnerei (a bérlők, a part területén saját tulajdonnal rendelkező vállalkozások) részére az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat nyújtja: Szolgáltatások Ingatlanhasznosítás Infrastrukturális szolgáltatás Gépjármű alkatrész kereskedelem A szolgáltatások leírása Épületek, területek bérbeadása és értékesítése, valamint új épületek létrehozása a betelepülő vállalkozások igényei szerint. Villamos energia elosztás saját transzformátor állomáson keresztül, földgáz ellátás, ipari vízellátás saját kutakból, szennyvíz gyűjtése és -kezelése saját tulajdonú szennyvíztisztítón keresztül, csapadékvíz elvezetés, hulladékgyűjtés és kezelés. Belső úthálózat, parkolók, közvilágítás a iparterület egész területén. Telefonközpont, porta, biztonsági szolgálat. A volt Csepel Autógyár hagyatékainak értékesítése. A volt Csepel Autógyár termékei után a garancia érvényesítés és szavatosságból eredő haszonjármű főegység és alkatrész értékesítés. Egyéb szolgáltatások Ügyviteli-, irodai-, pénzügyi-számviteli-, személyi- és munkaügyi-, postai szolgáltatások, tolmácsolás, fordítás, szakfordítás. Logisztikai szolgáltatások, környezetvédelmi szolgáltatások (hatóságokkal való kapcsolattartás, adminisztráció). Műszaki, épületgépészeti, karbantartási szolgáltatások, tűz és üzembiztonsági feladatok. Üzemorvosi szolgálat. 1. táblázat Az ÁTI-Sziget Ipari Park által nyújtott szolgáltatások Forrás: ÁTI-Sziget Kft. 5

6 Az ÁTI-Sziget Kft. a volt nagyvállalati terület rehabilitációjára egy több éves fejlesztési tervet dolgozott ki. Jelenleg egy hároméves, 2007-ig tartó tervet valósítanak meg, amelyet minden évben felülvizsgálnak, illetve meghatározzák a következő év részfeladatait. Az ÁTI-Sziget Kft. célja, hogy a rehabilitációs folyamat végeredményeként a volt Csepel Autógyár területén egy korszerű, az infrastruktúráját és a környezetet kímélő, fenntarthatóan fejlődő gazdasági struktúra valósuljon, amely ezzel megteremti az európai uniós normát követő barnamezős ipari park magyarországi modelljét. 1.2 A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A projektben a Magyar Államot az Irányító Hatóság és a Közreműködő szervezet képviselte. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatóság május 15-től július elsejéig a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban működött, mint a GKM egyik főosztálya július elsejétől a Kormány 130/2006. (VI.15.) számú kormányrendelete értelmében az Irányító Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítása alá került. A kormány a GVOP végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 15/2004 (II.16) GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendeletben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot (MFB Rt.) jelölte ki a GVOP 1. Beruházásösztönzés prioritás intézkedéseinek végrehajtására a GVOP Beszállítói integrátorok számának növelése és megerősítésük komponenséhez kötődő pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatok kivételezéssel. Az európai uniós források közvetítése kiterjeszti az MFB Rt. közreműködését a pályázati programok teljes életciklusára (5-8 év), beleértve a pénzügyi ellenőrzési és monitoring feladatokat is. A Közreműködő Szervezet legfontosabb feladatai a következők: - pályázatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségek (a pályázatok befogadása és iktatása, jogosultságának és teljességének ellenőrzése, értékelése, döntésre való előkészítése), - monitoring kötelezettségek (befogadja a támogatottaktól az előrehaladási és projektfenntartási jelentéseket, valamint rögzíti a támogatásokkal kapcsolatos adatokat Egységes Monitoring és Információs Rendszerben), - tájékoztatási kötelezettségek (ügyfélszolgálatot működtet, továbbá a pályázatokra vonatkozó információszolgáltatás érdekében honlapot üzemeltet), 6

7 - saját hatáskörben eljár a támogatások felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén, illetve a GVOP Irányító Hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét, - ellenőrzési kötelezettségek (támogatások előzetes, közbenső és utólagos ellenőrzések), - befogadja a kifizetés igénylési kérelmeket, a teljesítést igazoló számlákat, a számlákhoz kapcsolódó dokumentumokat. 1.3 A projekt környezetének bemutatása A projekt keretében felújított csarnok az ÁTI-Sziget Ipari Parkban a Csepel-szigeten, Budapesttől 12 km-re délre, Szigetszentmiklós város és Szigethalom város között található. A terület közigazgatásilag a Ráckevei kistérség, Pest megye, illetve a Központi Régió része. 2. kép A Ráckevei kistérség elhelyezkedése a Közép-magyarországi Régióban Forrás: KSH, szerkesztette a tanulmány szerzője A Ráckevei kistérséget 20 település alkotja: Apaj, Áporka, Délegyháza, Dömsöd, Dunavarsány, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, 7

8 Szigetcsép, Szigetszentmiklós, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Dunaharaszti, Halásztelek, Szigethalom, Taksony és Tököl. A kistérség, mind térszerkezetében, mind a települések karakterében és adottságaiban, nemzetiségi összetételében, illetve környezeti értékeiben rendkívül sokszínű. Térszerkezetileg a kistérség északi fele a fővárosi agglomeráció része, déli részén viszont kevésbé az ipar, inkább a mezőgazdaság és az idegenforgalom dominál. Ugyanakkor a kistérség egésze Budapest vonzáskörzetének tekinthető. Ezért a terület társadalmi, gazdasági helyzetére a főváros komoly hatással bír. A fővárostól való távolsággal csökken a gazdasági kapcsolatok intenzitása, minél délebbre fekszik egy település, annál inkább jellemzi a fővárosi felvevő- és munkaerő-piactól való elszakadás. Az utóbbi évtizedek felerősödő szuburbanizációs folyamatai a térség északi részét sem kerülték el. Jelentős számban települtek ki a fővárosból az agglomerációhoz tartozó településekbe, mindez azonban a térségi közlekedési igényeknek megfelelő fejlesztésének hiányában zajlott. A folyamat ma is zajlik és az egyre tovább, a délebbi települések irányába tolódik. A népességszám mellett mennyiségi növekedés figyelhető meg az iparban és a szolgáltató szektorban, dinamikusan növekszik a zöldés barnamezős beruházások száma. A növekedés pozitívuma, hogy munkahelyeket és bevételt teremt. A térség északi része az ország közlekedési infrastruktúra-hálózata szempontjából kedvező helyzetben van, ami a gazdasági kapcsolatok intenzitásában, szélesebb körű fejlesztési lehetőségek terén jelenik meg. A Csepel-szigeten, annak is középső és dél-nyugati részén elhelyezkedő települések megközelíthetősége azonban nem megfelelő. A térség egészére jellemző a sugaras irányú, Budapest központú közúthálózat, melyhez képest az M0 kivételével a keresztirányú kapcsolatok gyengének minősíthetők. A megközelíthetőség szempontjából a térség közúthálózatának meghatározó elemei a következők: - az M5 autópálya, - az M0 körgyűrű autóút, - az 51. számú főútvonal, 8

9 A kistérségben a legjelentősebb csomópontok: - az M5 lehajtói: Soroksár, Ócsa, Újhartyán, Örkény irányában, - az M0 lehajtói: Halásztelek, Szigetszentmiklós, az 51. sz. főútvonal (Dunaharaszti) irányában, - a Duna-hidak: M0-as déli Duna-híd, Kvassay-híd, Gubacsi-híd, Taksonyi-híd, Ráckevei-híd. A kistérség települései Budapestről a Csepeli (Boráros térről induló) és Ráckevei (Közvágóhídtól induló) HÉV-vonalak, valamint a Budapest-Kelebia vasútvonal, illetve autóbuszjárat a Budapest Népstadion állomástól induló menetrendszerinti autóbuszjárat segítségével közelíthetők meg. A térséget Északról a főváros, Észak-nyugatról a Budaörsi kistérség, Nyugatról az Ercsi-, és Adonyi kistérség, Dél-nyugatról a Dunaújvárosi kistérség határolja (1. ábra). Keletről a Gyáli-, és Kunszentmiklósi kistérség határolja. A térség déli részéhez viszonylag közel helyezkedik el Dabas is. A térségnek legélénkebb közlekedési és gazdasági kapcsolatai a fővárossal vannak. A gazdasági kapcsolatok közül kiemelhető a térségből a fővárosba áramló munkaerő, valamint a mezőgazdasági termékek, a fővárosból viszont, főként a terület közelsége és természeti értékei miatt az üdülési, rekreációs célú látogatás a jellemző. 3. kép A Ráckevei kistérség beágyazódása kapcsolata a szomszédos kistérségekkel és Budapesttel. Forrás: A Ráckevei kistérség fejlesztési programjának stratégiája 9

10 A térségben lévő ipari parkok működésére az Új Magyarország Fejlesztési Tervben előirányzott közlekedési fejlesztések pozitív hatással lehetnek. A Csepel-szigeti gerincút tervezett fejlesztésének első két szakaszában a Tökölig megvalósuló útszakasz az ÁTI-Sziget Ipari Park számára könnyebb és gyorsabb megközelítést tesz lehetővé az M0-ról. A Ferihegyi repülőtér tervezett fejlesztése a diverzifikáltabb szolgáltatás miatt szintén élénkítő hatással lehet. Az M0-ás autópálya M1-51 út M5 közötti fejlesztése (új sáv kiépítése) ugyancsak kedvező lehet a szigetszentmiklósi ipari park működése szempontjából. Ráckevei kistérség alapadatai Területe 628 km 2 Lakónépesség (2004) Települések száma Jogállás szerint város község fő 20 db 6 db 14 db Munkanélküliségi ráta (Pest megyei adat, 2006) 4,9 % Foglalkoztatási ráta (Pest megyei adat, 2006) 56 % Ipari parkok száma (2006) 5 db 2. táblázat Kistérségi alapadatok Forrás: KSH, VÁTI 2. A projekt részletes bemutatása A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) beruházás-ösztönzés prioritás, üzleti infrastruktúra fejlesztése intézkedés keretében a GVOP Irányító Hatóság 2004 januárjában pályázatot hirdetett az Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése (GVOP ) céljából. A felhívás keretében két pályázati cél ( A és B ) esetében lehetett támogatást igényelni. A B komponens esetében az ipari parkokban nyújtott innovációs szolgáltatások fejlesztését segítő projekteket vártak. Az A komponens erre pályázott az ÁTI-Sziget Kft. célja a vállalkozások versenyképességének javítása, az ipar szerkezeti átalakulásának segítése a vállalatközi együttműködés javításával és a letelepült nagyvállalatok- 10

11 nak a magyar gazdaságba történő erőteljesebb integrációjával. Ennek eszközeként komplex, minőségi szolgáltatásokat lehetővé tevő telephelyek kialakítását és az infrastruktúra-fejlesztéseket, továbbá a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítását megvalósító beruházások megvalósítását kívánták támogatni. Az ÁTI-Sziget Kft. számára különösen kedvező volt, hogy a komponens célja a meglévő létesítmények továbbfejlesztése volt oly módon, hogy alkalmasak legyenek a szolgáltatások struktúrájának és mennyiségének növelésére. 4. kép A 26-os üzemcsarnok a felújítást megelőzően Forrás: ÁTI-Sziget Kft Az A pályázati cél esetében pályázatott nyújthattak be az Ipari park címmel rendelkező szervezetek (gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok, közhasznú társaságok). A pályázók maximálisan 100 millió Ft támogatást igényelhettek projektjeik megvalósítására Projekttartalom Az ÁTI-Sziget Kft. a projekt keretében a 26-os jelű m 2 alapterületű üzemcsarnok átalakítását végezte el. A 26-os csarnok felújítását több éve tervezte a pályázó, a hasznosítást azonban nehezítette az épület nagy mérete ben az ÁTI- Sziget Kft. vezetése elfogadta azt a koncepciót, hogy a csarnokot négy darab 5500 m 2 részre osztják, és így fokozatosan újítják fel az egész épületet. Ennek megfelelően 2004-ben az ÁTI-Sziget Kft. saját beruházásában megtörtént az épület tetőszerkezetének rekonstrukciója. A jelen esettanulmány keretében benyújtott projekt az épület első 5750 m 2 -es részének: egy raktárnak a felújítására terjedt ki. Az eredeti tervek szerint az élelmiszerkereskedelem területén működő cég bérelte volna a felújított raktárterületet. 11

12 1. ábra: A 26-os üzemcsarnok részei, felújításának forrásai Forrás: Google Earth, ÁTI-Sziget Kft. A pályázat 2004 szeptemberi benyújtását követően azonban, a takarítógépeket gyártó és forgalmazó dán NILFISK-ADVANCE Kft. megkereste az ÁTI-Sziget Kft.-t azzal, hogy egy négyzetméteres csarnokra lenne szüksége, mivel svédországi gyárát Magyarországra telepítené. A 26-os számú csarnok megfelelt a NILFISK- ADVANCE számára, így az egész épület átalakítására került sor a projekt keretében. A GVOP támogatásból az eredetileg tervezett módon egy 5750 négyzetméteres csarnokrész újult meg, amely a pályázatban jelzett raktározási funkciót látja el. Az épület nagyobbik négyzetméteres területén pedig a NILFISK-ADVANCE gyártósorai helyezkednek el, amelyet az ÁTI-Sziget Kft. részben saját erőből, részben pedig bankhitelből fedezett. A csarnok nagyobbik részének felújításához is megkíséreltek támogatást szerezni, azonban mire beadták a pályázatukat, addigra a nagyvállalati pályázók számára kimerültek a GVOP forrásai. 12

13 5. kép A 26-os üzemcsarnok belső tere a felújítást megelőzően Forrás: ÁTI-Sziget Kft. A 26-os üzemcsarnok a teljes felújítást követően vált alkalmassá az új funkciók (raktározás, gyártás) befogadására. A rekonstrukció folyamatát és tevékenységeit a 2.2 alfejezetben az ütemezés bemutatásakor részletezzük. A felújított csarnok megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és bérlője a NILFISK-ADVANCE Kft. magas minőségi és technológiai elvárásainak is. 6. kép A 26-os csarnok a felújítás után Forrás: ÁTI-Sziget Kft. 13

14 2.2 Ütemezés A projekt megvalósítása hét hónapot vett igénybe, a március 31-től október 31-ig tartó időszakban. Az építési beruházás 170 nap alatt valósult meg, a bérlő számára az ÁTI-Sziget Kft szeptember elején átadta a kulcsrakészen fejújított csarnokot. A projekt négy szakaszban valósult meg, ütemezése az alábbiakban részletezett módon alakult: 1. szakasz: bontási munkák, - vakolt fal, beton és acél felületeinek szükség szerinti javítása, előkészítése és festése, - beton felületről olajsár eltávolítása, - homlokzati ablakok lakatos és üvegezési munkái, - főbejárati kapuk lakatos javítási munkái, - 18 cm vastagságú, vasalt nagyteherbírású, pormentes mosható, nagykeménységű kopóréteggel ellátót ipari padló építése, - új zárt égésterű, gázégős, légbefúvásos fűtési rendszer kiépítése, - tűzgátló falak építése, - iroda, szociális blokk és targoncatöltő helyiségek építészeti kialakítása, - 3 db süllyesztett rámpa építési munkái, - külső homlokzat felújítása, 60 m 2 vastagságú poliuretánhab és kőzetgyapot töltésű szendvicspanelből. 2. szakasz: csapadékvíz elvezetés szerelési munkái, - elektromos szerelési munkák, - külső és belső kapuk és ajtók beépítése. 3. szakasz: szociális blokk és targoncatöltő gépészeti felújítása, - tűzjelző rendszer kiépítése, tűzivíz szerelése, - lábazat külső hőszigetelése, - jogerős használatbavételi engedély megszerzése. 14

15 4. szakasz: az épület átadása a bérlő NILFISK-ADVANCE Kft. számára (2005. szeptember 8.), - további kisebb javítások elvégzése, - a projekt befejezése projekt ellenőrzése, - a projekt adminisztratív és pénzügyi lezárása. 2.3 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt eredményeként egy új vállalkozás kezdte meg tevékenységét a szigetszentmiklósi Ipari Parkban. A beruházás GVOP által finanszírozott részében 5750 m 2 (6200 raklap) komplex raktározási tevékenység szolgáltatására alkalmas logisztikai terület jött létre. Az ipari parkba újonnan betelepült és a csarnokot hosszú távon bérlő NILFISK-ADVANCE Kft januárjáig befejezi összes gyártókapacitásának Magyarországra telepítését. A NILFISK-ADVANCE a világ egyik vezető ipari takarítógép gyártó cége, amelynek Dániában, Svédországban, Olaszországban, Németországban, Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban vannak gyárai. A szigetszentmiklósi üzemben fröccsöntött műanyag alkatrészek gyártását és összeszerelését végzik évi 80 millió eurós forgalom mellett. A GVOP támogatás így közvetetten 400 új munkahely létrehozásához nyújtott segítséget, ami jelentős mértékben javítja a helyi foglalkoztatási lehetőségeket. A GVOP támogatás segítségével megújult a barnamezős ipari park legnagyobb épülete. A beruházás keretében megtörtént az épület olajjal szennyezett padlójának cseréje és ártalmatlanítása is. Az épület felújítása kiterjedt a fűtési és világítási hálózatok cseréjére, így a csarnok a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos rendszerrel működik. Az ÁTI-Sziget Kft. számára a 26-os csarnok fenntartása hasznosíthatatlan formájában is költséget jelentett (őrzési feladatok, állagmegóvás, építményadó). A beruházás várható megtérülési ideje az ÁTI-Sziget Kft. számításai szerint öt és fél év. Az ipari park elismertségét növeli, hogy egy multinacionális vállalat telepedett le a parkban, így további nagyvállalkozások számára válhat vonzóvá a terület. A befolyó bér- 15

16 leti díj elősegíti az ÁTI-Sziget Kft. piaci helyzetének megszilárdulását és lehetővé teszi a barnamezős iparterület-rekonstrukció folytatását is. 7. kép A 26-os csarnok belső tere a felújítás után Forrás: ÁTI-Sziget Kft. 3. A projektelőkészítés és a pályázatkészítés bemutatása Az ÁTI-Sziget Kft óta folyamatosan törekszik az volt Csepel Autógyár területének rehabilitálására üzleti tervének megfelelően. Az iparterület felújítását egy ben elfogadott hároméves terv alapján végzik, amelyet minden évben aktualizálnak, meghatározzák az adott évben megvalósításra kerülő feladatokat. Az ÁTI-Sziget Kft tervei szerint a jelen esettanulmány keretében felújított 26-os csarnok rekonstrukciója volt a következő lépés az ipartelep korszerűsítésének folyamatában ben az igazgatóság úgy határozott, hogy a 26-os csarnokot több ütemben újítják fel, a menedzsment ennek előkészítését meg is kezdte. Már zajlott a projekt előkészítése, amikor megismerték a GVOP pályázati lehetőségét. Az ÁTI-Sziget Kft. egyik munkatársa munkaidejének egy részében pályázatfigyelési tevékenységet végez. Feladata az ipari park revitalizációjához hasznosítható támogatások megkeresése, és a cégvezetés tájékoztatása a lehetőségekről. A GVOP pályázati felhívása teljesen illeszkedett az ÁTI-Sziget Kft. elképzeléseihez. Az ÁTI-Sziget Kft. ügyvezetése a pályázaton való megmérettetés mellett döntött. A pályázó nagyon örült a pályázati lehetőségnek, mert korábban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium inkább a zöldmezős beruházásokat preferálta a barnamezős 16

17 projektekkel szemben. Az ÁTI-Sziget Kft. az elmúlt években számos pályázaton indult el. A pályázó korábban adott be pályázatot tanácsadó cég segítségével, de ebben az esetben úgy döntöttek, hogy a házon belül is meg tudják oldani a pályázatkészítést. A pályázati dokumentáció összeállításában Fejős Mihály ügyvezető igazgató, Geiszler Istvánné gazdasági igazgató és egy közvetlen munkatársa vettek részt. A pályázatírást Geiszler Istvánné koordinálta, valamint ő készítette a projekt pénzügyi tervét. Fejős Mihály ügyvezető a projekt műszaki tartalmának öszszeállításában és költségeinek valamint a beruházás ütemezésének megtervezésében vett részt. A pályázati formanyomtatvány kitöltése a Geiszler Istvánné közvetlen munkatársának feladata volt. A pályázatkészítés folyamatában számos engedélyt (építési engedély, környezetvédelmi engedély) igazolást (köztartozásokról, földhivatali bejegyzésről) valamint több szervezettől a projektet támogató nyilatkozatot (kistérségi társulás, önkormányzatok) kellett beszerezni. A pályázatkészítés folyamán folyamatosan kapcsolatban álltak a Közreműködő Szervezettel, több alkalommal kérdeztek az MFB Rt. által működtetett zöld számon. Kérdéseikre vagy azonnal, vagy néhány napon belül választ kaptak. A Közreműködő Szervezettel jó munkakapcsolat alakult ki a projektmegvalósítás folyamán is. A csarnok felújítása a Strukturális Alapok támogatása nélkül, minden valószínűség szerint más ütemezésben valósult volna meg. 4. A projektmegvalósulás bemutatása 4.1 Szerződéskötés Az ÁTI-Sziget Kft. pályázatát szeptemberében adta be. Az MFB Rt december 16-án értesítette őket a projekt támogatásáról. A szerződéstervezetet a Közreműködő Szervezet 2005 januárjában küldte meg a pályázónak. Az ÁTI-Sziget Kft. munkatársai átolvasták a Támogatási Szerződés tervezetét, néhány kérdést is feltettek a Közreműködő Szervezet kísérőlevélben megnevezett munkatársának. Néhány kisebb pontosítás után, a pályázó harminc napon visszaküldte a szerződést az MFB 17

18 Rt.-nek. A Támogatási Szerződés április 7-én érkezett vissza a Közreműködő Szervezettől. A szerződéskötés folyamán az ilyenkor szokásos kötelező (APEH, VPOP, önkormányzati adóhatóság) igazolásain kívül további dokumentumok benyújtására nem volt szükség. A pályázó ezeket az igazolásokat a pályázatához is csatolta, bár akkor ezek nem voltak kötelezően csatolandó dokumentumok, de a pályázó már előre bizonyítani kívánta, hogy gazdálkodásukkal minden rendben van. A GVOP Irányító Hatóság a támogatás folyósítását egy speciális feltételhez kötötte. Az ÁTI-Sziget Kft. a Támogatási Szerződés 13. pontjában vállalta, hogy a támogatott beruházás befejezését követő 12 hónapon belül bevezeti az ISO környezetirányítási rendszert. Az ISO egy olyan, a környezetvédelmi irányítással kapcsolatos nemzetközi szabványsorozat része, amely bármely szervezet esetében alkalmazható. A Tervezés-Végrehajtás-Ellenőrzés-Intézkedés (Plan-Do-Check-Act) folyamatot alapul véve az ISO meghatározza a legfontosabb követelményeket az adott szervezet környezetvédelmi szempontjainak beazonosítása, irányítása és folyamatos felügyelete érdekében. Az ISO előnyei: - a környezetvédelem iránti elkötelezettség igazolása az ügyfelek, befektetők, a nyilvánosság és a helyi közösség felé, - hatékonyabb költségellenőrzés, alapanyag- és energiagazdálkodás, - segítség helyi engedélyek és jóváhagyások beszerzésében. Az ÁTI-Sziget Kft július 4-én vezette be az ISO környezetirányítási rendszert, a tanúsítványt a BVQI Hungary Kft állította ki. Erről írásban tájékoztatták a Közreműködő Szervezetet. A pályázó a GVOP Irányító Hatóság felszólítása nélkül is tervezte a környezetirányítási rendszer bevezetését, azonban egy későbbi ütemben valósították volna meg. 18

19 4.2 A projektszervezet bemutatása A projekt az ÁTI-Sziget Kft. menedzsmentjének vezetésével valósult meg. A projektmegvalósítás gazdasági feladataival Geiszler Istvánné az ÁTI-Sziget Kft. gazdasági igazgatója foglalkozott, aki ellátta projektmenedzseri feladatokat, így a kapcsolattartó szerepet a Közreműködő Szervezet és a cég között. A mindennapi koordinációban egy közvetlen munkatársa segédkezett. A projekt műszaki menedzsere Fejős Mihály ügyvezető igazgató volt. Lényegében ők ketten alkották a projekt vezetését. Dr. Boér Gábor ügyvezető igazgató a szükséges pénzügyi feltételek megteremtésével és a bérlővel való szerződésrendszer létrehozásával járult hozzá a projekt megvalósításához. A projektmenedzser feladatai megegyeztek az ilyenkor szokásos feladatokkal, vagyis: - kapcsolattartás a résztvevők között, illetve az aktuális eredmények rendszeres összevetése a részcélokkal, - az aktuális mérföldkövek elérésének biztosítása, - a munka minőségének meghatározása és fenntartása, - a felmerülő problémák továbbítása, megoldása, - jelentés a projekt menetének folyásáról és a külső kapcsolattartás, - kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, az előrehaladási jelentések öszszeállítása. Projektmegbeszéléseket az építési beruházás 170 napja alatt naponta tartottak. Ezeken a megbeszéléseken a projektmenedzser átbeszélte az ügyvezetővel, hogy hol tart a projekt megvalósítása, történt-e bármilyen eltérés az ütemezéstől. A projektmegvalósítás folyamán a több mint harminc alvállalkozóra vonatkozó szabályokat a pályázó nagyon szigorúan érvényesíttette: pontosan és részletesen vezettették velük az építési naplót, amely a későbbi vitás kérdések tisztázásakor nagyon hasznosnak bizonyult. Az alvállalkozók napi beszámolási kötelezettséggel dolgoztak a projektben. Az ÁTI-Sziget Kft. saját munkatársai bonyolították a projektet, generálkivitelező megbízására nem volt szükség. A Közreműködő Szervezet előírta, hogy a projekt végrehajtásába be kell vonni egy független ellenőrző mérnököt is. A független ellenőrző mérnök feladata a beruházás 19

20 műszaki felügyelete és a Támogatási Szerződés előírásainak betartásának ellenőrzése. Ezen túl a független ellenőrző mérnök a projekt építési tevékenységeiben résztvevők (főkedvezményezett és alvállalkozók) között esetlegesen felmerülő műszaki vagy jogi természetű vitás kérdések megoldásának felelőse is. 4.3 Projektkommunikáció Az ÁTI-Sziget Kft. a már bejáratott kommunikációs csatornák felhasználásával valósította meg a projekt kommunikációját. Kiemelten kezelték a Támogatási Szerződésben és az Arculati Kézikönyvben foglalt kötelezettségek teljesítését. A kommunikációnak egyik célja a strukturális alapok forrásaiból megvalósuló beruházás népszerűsítése volt. Másik fő célja a felújított üzemcsarnok szolgáltatásainak és bérlőjének a NILFISK-ADVANCE Kft. bemutatása volt. Az arculati kézikönyv és a Támogatási Szerződés rendelkezései alapján hirdetőtáblát helyeztek el az építési területen. A felújított 26-os üzemcsarnokon a beruházás lezárulását követően két emléktáblát helyzetek el. Az első emléktáblát a pályázó készítette, majd néhány héttel később az MFB Rt. is elküldte a pályázó számára Közreműködő Szervezet által ajánlott emlékeztető táblát, amelyet szintén elhelyeztek az épületen. Az ÁTI-Sziget Kft. a felújított csarnok átadásakor szeptemberében egy sajtóeseményt szervezett, amelyre meghívtak a sajtó képviselőin kívül minden szereplőt, aki valamilyen formában részt vett a projekt előkészítésében vagy megvalósításában. A rendezvényen jelen voltak az MFB Rt. intézkedésvezetői, a környező települések polgármesterei és országgyűlési képviselői, a kistérségi társulás vezetői és végül de nem utolsó sorban a NILFISK-ADVANCE képviselői. Az ÁTI-Sziget Kft. munkatársai röviden bemutatták a beruházás folyamatát az érdeklődőknek, majd ezt követően buszos túrát szerveztek a felújított épülethez. Több cikk és interjú jelent a sajtóban (Budapest Business Journal) a projekttel kapcsolatban. (Világgazdaság, Napi Gazdaság). A Pest Megyei Fejlesztési Tanács havi kiadványában a Pest Megyei Területfejlesztési Hírlevélben egy hosszabb cikk foglakozott a beruházással 2005 októberében. A projektről rövidfilmet készített a Hálózat 20

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Köszöntöm Önöket! Az előadás vázlata 1. A Rolling Consulting Hungary bemutatása 2. Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02.

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02. IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia 2009. október 02. Ipari parkok ahogy kezdődött Első hazai IP-k: 90-es évek Jellemzők: Spontaneitás Multinacionális vállalatok + HÖK

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~ HudazJt'l;!! ~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;i t ü.,";,~~ ; 15 ~;t; (2;1,~~~s-. szám ú ;~~i;:~ Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-9-2f-211-1 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, igazgató Szentendre, 2013.10.29. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42 616 beérkezett

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül Pályázati lehetőségek a Lorem ipsum (GOP) vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül I. Pályázatfigyelés II. Pályázatkészítés módszertana I. Pályázatfigyelés Pályázatfigyelési lehetőség vállalkozások

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Amikor az önerő nem elég

Amikor az önerő nem elég Amikor az önerő nem elég Pénzintézetek által biztosított finanszírozási lehetőségek Tabák Gábor cégvezető amiről szó lesz a szolgáltatások tárgya: a fejlesztés tanácsadói szolgáltatások banki szolgáltatások

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 505549 Fax: +36 (24) 505531 Email: panyi.beata@szigetszentmiklos.hu A projekt

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Unio Tender Europa Kft. Miről lesz szó? I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. III. IV. Célok, tények az ÚSZT-ről Jelenleg nyitva álló

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Épületek energiahatékonysága Energieefzienz in Gebäuden május 31.

Épületek energiahatékonysága Energieefzienz in Gebäuden május 31. Épületek energiahatékonysága Energieefzienz in Gebäuden 2010. május 31. Előadásvázlat Aktuális pályázati körkép röviden KEOP pályázatok eredményei 2 Buktatók és tapasztalatok Magyar Pályázatkészítő Iroda

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén II. Napirendi pont - 2012. év legfontosabb eseményei Mérnök közbeszerzési

Részletesebben