Budapest földrengés- veszélyeztetettsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest földrengés- veszélyeztetettsége"

Átírás

1 Új utak a földtudományban; Óriásvárosok, december 15. Budapest földrengés- veszélyeztetettsége Győri E., Mónus P., Tóth L., Bus Z., MTA GGKI, Szeizmológiai Főosztály Bevezetés Magyarország szeizmicitása közepes, kisebb károkat okozó földrengések közelítőleg 20 évente, jelentősebb károkat okozó, 5 6 magnitúdójú rengések kb. 50 évente előfordulnak. Az utolsó nagyobb (M=4,9) földrengés 25 éve, 1985-ben, Berhidán keletkezett. Közben a társadalom sebezhetősége a kedvezőtlen adottságú területek beépítésével, az infrastruktúra fejlődésével fokozatosan nő a földrengésekkel szemben. Különösen igaz ez a nagyvárosokra, így Budapestre is. A földrengéseknek ellenálló épületek tervezésével, a megfelelő felkészüléssel a kockázat csökkenthető.

2 A Pannon medence szeizmicitása Szeizmicitás Szeizmicitás Budapest környezetében Szeizmicitás Közepes szeizmicitás: 466 földrengésről tudunk Budapest 50 km-es körzetében 25 rengés okozott károkat (I 0 > 5 ) Legnagyobb földrengés: január 12., Dunaharaszti (ML=5.6, I 0 = 8) A terület aktív jelenleg is. (Gyömrő, december 31., ML=4.1, I 0 = 6)

3 A dunaharaszti földrengés országos intenzitás eloszlása Dunaharaszti földrengés, Szeizmicitás január 12.; M=5.6; I 0 =8 Dunaharaszti földrengés, Épületkárok Dunaharasztiban A földrengés során 3500 épületből 3144 károsodott. A megfelelően elkészített és alapozott épületek csak kisebb károkat szenvedtek. Az épületek nagy részét kitevő vályog és vert falú házak viszont súlyosan megrongálódtak.

4 Károk az Károk epicentrális az epicentrális területen területen Dunaharaszti földrengés, Több helyen a mennyezet leszakadt, a temetőkben a sírkövek ledőltek vagy elfordultak. Dunaharaszti földrengés, Talajfolyósodás előfordulások az epicentrális területen Iszapvulkánok a taksonyi Liget csárda mögötti területen Homokkilövellések nyomai egy eliszaposodott kútnál (Dunaharaszti, Duna u. 2.

5 Károk Budapest belterületén (Simon, 1956; Szeidovitz, 1992) Dunaharaszti földrengés, Több, mint 1200 bejelentés, de a kerületek túlnyomó részében nem haladta meg az 50-et Az épületek kevesebb, mint 1 %-a sérült. A rengés intenzitása sehol nem haladta meg a 8-as intenzitás értéket. A károk É felé haladva, az epicentrumtól távolodva csökkentek. A földrengés Budapesten belül a legnagyobb károkat Soroksáron okozta, míg a közel azonos epicentrális távolságra található Csepelen a jelentések csak kisebb sérülésekről tesznek említést. A budai oldalon átlagosan kisebb károk keletkeztek, az erősebben károsodott területek főleg a pesti oldalon voltak találhatók. Az adatok értékelésénél óvatosan kell eljárni: Nehezen vehető figyelembe az épületek állaga és építési módja. Az adatok hiánya nem okvetlenül a károk, hanem a beépítettség hiányát is jelenthetik. Intenzitás eloszlás Budapest belterületén (Simon, 1956) Dunaharaszti földrengés,

6 Dunaharaszti földrengés, A tapasztalt intenzitások eltérése az adott távolságra számított átlagos intenzitás értéktől Dunaharaszti földrengés, Az átlagosnál erősebben károsodott területek I. 1. Hűvösvölgy Negyedidőszaki üledékekkel feltöltött elnyúlt völgy (Laza üledék + laterális fókuszáló hatás) (Az agglomeráció földtani térképén, MÁFI) 2. Angyalföld Alacsony teherbírású képződmények magas talajvízszinttel. (Budapest építésalkalmassági térképén, MÁFI) 3. Külső Erzsébetváros (A Városliget és a Keleti pályaudvar között) Alacsony teherbírású képződmények magas talajvízszinttel. (Budapest építésalkalmassági térképén, MÁFI)

7 Dunaharaszti földrengés, Az átlagosnál erősebben károsodott területek II. 4. Ferencváros 5. Kispest Nagyobb vastagságú kvarter üledékek és gyenge minőségű épületállomány (A negyedidőszaki képződmények vastagság térképén, FTV, MÁFI, 1977) Földrengés-veszélyeztetettség 50 év, 10 % meghaladási valószínűség (1/475 év gyakoriság) Budapest veszélyeztetettsége kissé magasabb az országos átlagnál. (Tóth et al. 2006)

8 Maximális horizontális gyorsulások (PGA) Budapest környezetében Földrengés-veszélyeztetettség General characterization A veszélyeztetettség mértéke DK felé haladva enyhén nő A PGA értékei 0,11g és 0,13g között változnak. A számított értékek alapkőzetre érvényesek (Eurocode 8: A kőzettípus) A helyi talajviszonyok nagymértékben módosíthatják a gyorsulásokat Földrengés-veszélyeztetettség Mikrozonáció A keletkezett károkat módosító helyi geológiai körülmények: Laza, kis sebességű felszíni üledékek A talaj és a szerkezetek rezonanciafrekvenciájának egybeesése Talajfolyósodás Talajvízszint Mesterséges feltöltések Felszínmozgásra hajlamos területek Felszín alatti laterális inhomogenitások Domborzat ( + Gyenge minőségű épületek ) MIKROZONÁCIÓ: A szeizmikus veszélyeztetettségnek a helyi geológiai viszonyok hatását is magában foglaló, lokális feltérképezése

9 Budapest geomorfológiája és földtani felépítése Mikrozonáció Változatos geológiai felépítés: A Duna jobb és bal partja alapvetően különbözik egymástól. Jobb part: Pilis és a Budaihegység idősebb, triász és miocén képződményei a felszínen. Bal part: nagyrészt a Pesti síkság holocén folyóvízi, keleten a Gödöllői-dombság pleisztocén löszös üledékei borítják. Mikrozonáció Előzmények: Budapest földrengésveszélyeztetettsége Bisztricsány és Szeidovitz (1980) Intenzitásnövekedés megadása a gránithoz, mint alapkőzethez viszonyítva (Medvegyev módszer) Jelenlegi tervezési gyakorlatban inkább a gyorsulások használata került előtérbe Intensity increase on MSK scale 1 degree 2 degree 3 degree

10 Módszer Alkalmazott módszer A módszer a Magyarországon érvényes Eurocode 8 (MSZ EN :2008) földrengésbiztonsági szabványon alapul 5 szabványos és 2 speciális altalaj kategória definiálása a felső 30 m S hullám sebességének átlaga alapján. Minden szabványos kategóriához rendel egy S altalaj tényezőt, amellyel meg kell szorozni az alapkőzetre számított maximális gyorsulást (a gr ) ahhoz, hogy megkapjuk az adott talajtípusra vonatkozó gyorsulást (S*a gr ). ( γ I =1 mellett) A maximális gyorsuláson kívül fontos a spektrum alak figyelembe vétele. Önmagában a csúcsgyorsulás nem elég a várható károk jellemzésére Az Eurocode szabvány altalaj típusai Módszer Altalaj típus Leírás V s,30 (m/s) N SPT (ütés/30cm) c u (kpa) A Olyan kőzet, vagy egyéb képződmény, amelynek legfeljebb 5 m vastagságú lazább fedője van. > 800 B Olyan nagy tömörségű homokból, kavicsból vagy erősen konszolidált agyagból álló szilárd üledék, amely néhányszor 10 m vastag, a mélységgel fokozatosan egyre kedvezőbb mechanikai paraméterekkel jellemezhető > 50 > 250 C Vastag, tömör, közepesen tömör homokból, kavicsból, vagy közepesen szilárd agyagból álló üledék, amelynek vastagsága néhányszor 10 m-től több száz méterig terjedhet D Közepes és laza állapotú kohéziómentes anyagból álló (esetleg néhány gyengén kohéziós réteget tartalmazó) üledék, vagy döntően lágy, illetve közepesen szilárd kohéziós talajokból álló üledékek. < 180 < 15 < 70 E Olyan rétegsor, amely 5-20 m közötti vastagságú C vagy D típusba tartozóhoz hasonló V s sebességgel jellemezhető fedőből és az A kategóriába tartozó feküből áll - S 1 Nagy plaszticitású (PI>40), legalább 10 m vastag réteget tartalmazó, vagy teljesen abból álló nagy víztartalmú üledék < 100 _ S 2 Folyásra hajlamos talajok, agyagok, és bármely a fentiekbe nem sorolható egyéb rétegsor

11 Az EC8 altalaj típusaihoz rendelt talajtényezők és válaszspektrumok I. típusú spektrum Módszer Talaj típusa A B C D E S 1,0 1,2 1,15 1,35 1,4 v S30 térképezés: ELGI (2001-) Talajkategória térkép Zugló (Tildy et al. 2006) Pestszentlőrinc (Tildy et al. 2003) Józsefváros (folyamatban)

12 Talajkategória térkép Talajkategória térkép előállítása az EUROCODE 8 altalaj típusai alapján Hibrid módszer különböző információk felhasználásával: 1. Geológiai információk Budapest és az agglomeráció mérnökgeofizikai térképsorozatai (MÁFI, ) 2. Geofizikai mérésekből nyert adatok ELGI v S30 térképezés (Tildy et al., 2003 ) Súlyejtéses sebességmérések közel 600 pontban (GGKI, ) Szeizmikus mérésekből nyert sebesség adatok (Geomega, 2008) Mikroszeizmikus zajmérések közel 50 pontban 3. Topográfiai gradiensből számított v S30 térkép Mikroszeizmikus zajmérések Talajkategória térkép Mikroszeizmikus zajmérések helyszínei az előzetesen E kategóriásnak ítélt területeken. Rezonanciafrekvenciák meghatározása Nakamura H/V módszerével Kőbánya, Liget tér

13 Talajkategória térkép Budapest topográfiai gradiensekből számított v S30 térképe (Módszer: Allen and Wald, 2009) Alapelv: a lejtőszög korrelációban van a kőzet szilárdságával és így a benne terjedő hullámok sebességével. A topográfiai gradiens számítása 9 ívmásodperces SRTM adatokból történt. Előny: a módszer alkalmas nagyobb területek gyors feltérképezésére. Hátrány: helyenként alul-, míg máshol túlbecsüli a sebességeket (Tétényi-fennsík, ill. a lösszel borított területek) Talajkategória térkép az Eurocode 8 szabvány altalaj típusai alapján A: Triász, eocén, miocén mészkövek, miocén vulkáni képződmények, pleisztocén édesvízi mészkő a Pilis és a Budai-hegység magasan felvő részein, a Tétényi Fennsík és Kőbánya B: Eocén képződmények, Budai Márga, Kiscelli Agyag, oligocénmiocén üledékes képződmények C: Budapest legnagyobb kiterjedésű területei; a holocén és pleisztocén üledékek nagy része D: Nagyon fiatal, iszapos, agyagos üledékek, öntésiszapok, tőzeges talajok az ártereken, patakmedrekben, lefolyástalan, mocsaras területeken E: a Budai hegység, Újpest, Kőbánya, Pesterzsébet és a Csepel-sziget kisebb területei

14 Az egyes altalaj kategóri riákhoz tartozó szorzók és s a megfelelő spektrum alakok Eurocode 8 I. típusú spektrum A talajkategóriákon alapuló, módosított PGA térkép A terület nagy részén a kőzetkibúvások területeit kivéve a gyorsulás nő. Értéke 0.11g és 0.18g között változik. A legnagyobb gyorsulásértékek főként Budapest DK-i részének kedvezőtlen altalajú területein várhatók. A térkép kizárólag a v S30 értékeken alapul, nem vesz figyelembe egyéb módosító tényezőket.

15 A legnagyobb épületkárok Dunaharasztiban Dunaharaszti földrengés, Mérnökgeofizikai szondázások Dunaharaszti belterületén (Fejes és Nemesi, 1993): Egyértelmű kapcsolatot a károsodás mértéke és a földtani felépítés között nem sikerült bizonyítani. Korreláció egyedül a talajvízszint mélységével látható. Legnagyobb épületkárok területei (Szeidovitz, 1992) Átlagos talajvízszint (MÁFI, 2001) Veszélyeztetettséget növelő tényezők I. Magas talajvízszint Ok: Magas pórusvíznyomás szilárdságot csökkentő hatása Szélsőséges esetekben a laza, szemcsés talajok folyósodása Az 5 m-nél kisebb talajvíz mélységek az agglomeráció vízföldtani térképe alapján (MÁFI, 2001)

16 Veszélyeztetettséget növelő tényezők II. Mesterséges feltöltések Felszínmozgásos területek Budapest építésalkalmassági térképe alapján (MÁFI, 1998) Összefoglalás A helyi geológia jelentősen módosítja a földrengések során keletkezett károkat. Budapest helyi talajviszonyok módosító hatását is figyelembe vevő veszélyeztetettség térképét az Eurocode 8 altalaj kategóriáira alapozva, az I. típusú válaszspektrumra megadott talajtényezők felhasználásával készítettük el. Eszerint 1/475 év valószínűségi szinten a felszíni maximális horizontális gyorsulás a területen 0,11g és 0,18g között várható. Az elkészített térkép egy általános képet ad Budapest földrengésveszélyeztetettségéről. Mivel nagyrészt térképi információk felhasználásával készült, helyenként hibákat tartalmazhat. Nem helyettesíti a v S30 értékek pontosabb, mérésekkel történő meghatározását.

17 Köszönöm a figyelmet!

3. melléklet. Geológiai és hidrogeológiai képződmények

3. melléklet. Geológiai és hidrogeológiai képződmények 3. melléklet Geológiai és hidrogeológiai képződmények 3. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK GEOLÓGIAI ÉS HIDROGEOLÓGIAI KÉPZŐDMÉNYEK... 1 1. Alapvető geológiai és szeizmológiai információk... 2 1.1.

Részletesebben

Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok

Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok 1. A szeizmológiai vizsgálatok célja A vizsgálatok célja a létesítmény tervezéséhez meghatározni a kérdéses terület földrengés

Részletesebben

Bán Zoltán 1 Dr. Katona Tamás János 2 Dr. Mahler András 3 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Bán Zoltán 1 Dr. Katona Tamás János 2 Dr. Mahler András 3 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, TALAJFOLYÓSODÁS ÉRTÉKELÉS EMPIRIKUS MÓDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE COMPARISON OF EMPIRICAL LIQUEFACTION POTENTIAL EVALUATION METHODS Bán Zoltán 1 Dr. Katona Tamás János 2 Dr. Mahler András 3 1 Budapesti

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE. Szakértői szintű döntés-előkészítő tanulmány

BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE. Szakértői szintű döntés-előkészítő tanulmány ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI

Részletesebben

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Intézeti Tanszék Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Deák Zsuzsa Villő, Környezetgeofizika

Részletesebben

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál doktori iskola Geo-környezettudományi program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Sorszám: 118 Törös

Részletesebben

Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén)

Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Dráva terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat jelentés tervezete (szénhidrogén) készült az ásványi nyersanyag

Részletesebben

A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA

A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA Elõzmények A NIKÉ ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. készíti Szentgyörgyvár község településszerkezeti és szabályozási terveit, valamint a helyi építési szabályzatát. Az

Részletesebben

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK A PAKS ALATTI DUNA-VÖLGYBEN File név: PAKSII_KHT_14_Dunavolgy 1/68 File név: PAKSII_KHT_14_Dunavolgy 2/68 TARTALOMJEGYZÉK 14 FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette:

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ. Készítette: KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Tóth-Kovács Eszter okl. vegyész környezetvédelmi szakmérnök Szente Zoltán okl. geofizikus

Részletesebben

Országhatáron átterjedő környezeti hatás lehetősége: A tervezett létesítménynek országhatáron átterjedő hatása nem várható.

Országhatáron átterjedő környezeti hatás lehetősége: A tervezett létesítménynek országhatáron átterjedő hatása nem várható. 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Az elővizsgálat a Budakeszi város új szennyvíztisztító telepe részére kidolgozott vízjogi létesítési engedély műszaki dokumentációjához készült. A területileg illetékes környezetvédelmi

Részletesebben

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA

A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA A BUDAI VÁRHEGY HIDROGEOLÓGIÁJA Hajnal Géza okl. építőmérnök, okl. mérnöktanár Ph.D. értekezés RÉSZLET 2. Földtan fejezetéből Tudományos vezető: Dr. Kleb Béla a földtudomány kandidátusa Budapest,2001.

Részletesebben

4. Az atomerőmű térségének környezetállapota az üzemeltetés előtti időszakban

4. Az atomerőmű térségének környezetállapota az üzemeltetés előtti időszakban 4. Az atomerőmű térségének környezetállapota az üzemeltetés előtti időszakban 4. fejezet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK 4. AZ ATOMERŐMŰ TÉRSÉGÉNEK KÖRNYEZETÁLLAPOTA AZ ÜZEMELTETÉS ELŐTTI IDŐSZAKBAN... 1 4.1.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája

A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája A Kárpát-Pannon-térség geodinamikája A Kárpát-Pannon-térségére a legjelentősebb jelenkori lemeztektonikai hatást a meglehetősen merev Adriai mikrolemez vagy más néven Adria tüske gyakorolja az 1. ábrán

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085 Budapest Kőfaragó. u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 10-H/2013. Budapest III. kerület, Római part

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Felszínmozgásos folyamatok földtani, térinformatikai értékelése (Balatoni magaspartok)

Felszínmozgásos folyamatok földtani, térinformatikai értékelése (Balatoni magaspartok) Felszínmozgásos folyamatok földtani, térinformatikai értékelése (Balatoni magaspartok) Koloszár László - Maigut Vera - Marsi István - Vatai József Új utak a földtudományban, 2013.09.18 Felszínmozgásos

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010.

KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő Eng. szám: 596/2010. ELŐZETES VIZSGÁLAT A GYŐRI AQUA-FORM KFT. ÚJ CSARNOK ÉPÍTÉSE SORÁN SZÜKSÉGES 20 KV-OS ELEKTROMOS VEZETÉK EGY OSZLOPÁNAK ÁTHELYEZÉSE OKOZTA KÖRNYEZETI HATÁS MEGÍTÉLÉSÉHEZ KÉSZÍTETTE: Bodor Tamás kv. szakértő

Részletesebben

Területi Tervezési Koncepció

Területi Tervezési Koncepció Területi Tervezési Koncepció Egyeztetési dokumentáció Velencei-tó vízgyűjtő WAREMA projekt Dátum: 2008. február 26. Készítette: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Fejér Megyei Agrárkamara

Részletesebben

Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna 1, Horváth Ákos 2, Szabó Csaba 1 1Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra Fluidum

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21.

A víz élet, gondozzuk közösen! A Duna-vízgyűjtő magyarországi része JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG. 2015. június 21. A víz élet, gondozzuk közösen! JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG 2015. június 21. JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK VITAANYAG Készült a részvízgyűjtő és alegységi Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések

Részletesebben