Üzemel a Csepel II. Erômû

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemel a Csepel II. Erômû"

Átírás

1 29 Üzemel a Csepel II. Erômû november 1. óta a magyar VER erômûparkját új áramtermelô egység színesíti, a Csepel II. Erômû. A színesítés szó illik a tulajdonosi szerkezetre is, miután az említett erômû tulajdonosa több hazai telephez hasonlóan külföldi szakmai befektetô társaság. A kivételt ez esetben az jelenti, hogy a PowerGen Egyesült Királyság-beli központi cége nem egy meglévô, kész erômû privatizációja révén, hanem jelentôs beruházást követôen birtokolja és irányítja az erômûvet. A beruházás révén a villamosenergia-termelés világszínvonalú technikája valósult meg, növelve az áramtermelés országos átlagos hatásfokát, ezáltal csökkentve a környezeti kibocsátásokat, új munkahelyet teremtve és a környék távfûtését is gazdaságosabbá téve. A 396 MW-os (bruttó) névleges teljesítményû Csepel II. Erômû üzembe helyezésével a magyar VER összes beépített teljesítménye immár 8282 MW-ot ért el. A Csepeli Gyártelepet 1892-ben alapították, elôdje egy 40 fôs üzem volt. Húsz évvel késôbb fôleg a hadiipari megrendeléseknek köszönhetôen már közel 20 ezren dolgoztak itt. Ez a létszám a II. világháború idején 35 ezerre emelkedett és a Gyártelep a nehézipar területén széles gyártmányskálával büszkélkedhetett. Az egykori tulajdonosok önálló energiaellátásra törekedtek már a kezdetektôl fogva, így saját erôtelepet hoztak létre, amelynek késôbbi fejlôdése szorosan összekapcsolódott a Gyártelep fejlôdésével. Az 1910-es években üzembe helyezett középnyomású kazánpark (20 db BW típusú 14 bar, 260 C, 10t/h kapacitással) a hozzákapcsolódó villamosenergia-termelôi kapacitással önálló szigetüzemként biztosította a Gyártelep energiaellátását. A késôbbi korszerûsítések közül szinte elég csak azt megemlítenünk, hogy az 50-es évek elején Közép-Európában elsôként az itt telepített 4 db SULZER típusú nagynyomású gôzkazán (101 bar, 500 C) az akkori technológiai színvonal csúcsát képviselte. Ugyanerre az idôszakra tehetô a 120/10 kv-os villamos alállomás megépítése is, amellyel létrejöhetett az országos villamosenergiarendszerrel való kapcsolat. A kifelé való nyitás második lépéseként a 60-as, 70-es évek lakótelepépítési programjának részeként végrehajtott fejlesztéseket követôen az Erôtelep szolgáltatta a hôter- 1. fotó Az Erômû látképe Budáról melô bázist a mintegy 11 ezer csepeli lakás távfûtéséhez. Környezetvédelmi korszerûsítési program részeként az addig széntüzeléssel üzemelô erômûvet a 70-es évek második felében gáztüzelésûre állították át. A tartalék tüzelôanyag ebben az idôszakban a nehéz tüzelôolaj volt, amelynek felhasználása csak a téli csúcsidôszakokra, illetve az esetleges földgázszolgáltatási megszakítások idejére korlátozódott. A 80-as, 90-es évek gazdasági változásai, a nehézipar hanyatlása, a korábbi piacok leépülése, megszûnése rányomta bélyegét mind az ipartelep, mind az Erômû fejlôdésére. A szükséges beruházások finanszírozási nehézségek miatt tolódtak, így a mûszaki-technikai színvonal nem tudott a kor követelményeivel lépést tartani. Ebben a helyzetben hozott döntô változást az angliai székhelyû PowerGen vállalat 1995-ben, amikor a Csepeli Erômû Rt. privatizálásával ismét megteremtette a további mûszaki fejlesztések lehetôségét. KESZLER GYÖRGY A Csepeli Áramtermelô Rt. A PowerGen számára már a privatizációs folyamat során nyilvánvaló volt, hogy a villamos- és hôenergia-igények hosszú távú és biztonságos kielégítéséhez elengedhetetlen egy erômûvi fejlesztési program megvalósítása. A tervezett beruházás érdekében megalapításra került a Csepeli Áramtermelô Rt., amely teljes egészében a PowerGen magyarországi leányvállalata. A tulajdonos által megrendelt 389 MW beépített villamos teljesítôképességû csepeli erômû beruházás lett az elsô, ún. IPP projekt Magyarországon. (IPP = Independent Power Project: független erômûvi beruházás). A beruházás megkezdése elôtt többek között meg kellett kötni a hosszú távú áramvásárlási szerzôdést az MVM Rt.- vel, a hosszú távú gázszolgáltatási szerzôdést a MOL Rt.-vel, a beruházási vállalkozási szerzôdést (ELIN/GE), valamint az üzemeltetési és karbantartási szerzôdést (PowerGen Energia Rt.). Be kellett szerezni továbbá a Magyar Energia Hivataltól a létesítési, majd az üzembe helyezési, valamint az üzemeltetési engedélyeket is. Ezek mellett természetesen szükség volt még a helyi önkormányzatnak és számos szakhatóságnak az állásfoglalására és egyetértésére is.

2 30 1. ábra Az egyszerûsített hôséma Az új erômû A Csepel II. Erômû néven ismertté vált erômû a napjainkban világszerte nagy számban épített és több szempontból is a legkedvezôbbnek tartott kombinált ciklusú gázturbinás erômû, amely két egymás után kapcsolt villamosenergia-termelô ciklust foglal magába. Az elsô ciklusban a tüzelôanyag (nagynyomású földgáz vagy speciális tüzelôolaj) a 17 fokozatú kompresszor által mintegy 10 barra összesûrített levegôvel elkeveredve az égôkamrákban szabályozott körülmények között kerül eltüzelésre. Az így keletkezett nagy munkavégzô képességû füstgáz a háromfokozatú gázturbinán áthaladva energiájának jelentôs részét átadja, meghajtva ezáltal a közös tengelyen elhelyezett kompresszort és a 15,75 kv kapocsfeszültségû generátort. A gázturbinákból kilépô, még mindig nagy hômérsékletû (kb. 565 C) füstgáz segítségével a második ciklus számára gôzt állítunk elô két nyomásszintû hôhasznosító kazánok közbeiktatásával. Az alkalmazott gôzparaméterek: nagynyomás 87 bar, 512 C; kis nyomás 7,2 bar, 185 C. A gôz munkavégzô képességét egy megcsapolásos-elvételes, egyházas, kondenzációs gôzturbina által meghajtott generátor alakítja villamos energiává. Ezt követôen a termelt villamos energia a 3, 120/15,75 kv-os fôtranszformátoron át jut az országos hálózatba (1. ábra). Az erômû fôberendezései a szakmai gyakorlatban elterjedt 2:2:1-es elrendezésûek, amely két gázturbinát (továbbiakban GT), két hôhasznosító kazánt (továbbiakban HHK) és egy gôzturbinát jelent. Ez az elrendezés teszi képessé az erômûvet arra, hogy terhelését viszonylag tág terhelési tartományon belül képes változtatni. A kondenzációs gôzturbina megcsapolásaival, elvételeivel biztosítható a 3 db távfûtési hôcserélô fûtôgôzzel való ellátása, valamint a kisnyomású gôz betáplálása a turbinába. A villamosenergia-termelést a MAVIR Rt. (volt OVIT) menetrend szerint szabályozza. Az erômû rendelkezik távszabályozási funkcióval is, eszerint az erômû terhelési alapjelét a MAVIR számítógépe közvetlenül az erômû blokk szabályzójának küldi, kiiktatva ezáltal az emberi beavatkozás szükségességét. Ebben az üzemmódban az erômû teljesítménye 50-92% között 1. táblázat Beépített villamos teljesítôképesség (önfogyasztással csökkentett érték) szabályozható, növelve az üzemirányítás rugalmasságát. Tekintettel arra, hogy az erômû elsôdleges célja a villamosenergia-fejlesztés, így a folyamatos és zavarmentes távhôellátás érdekében további négy forróvízkazán és egy gôzkazán került beépítésre. Az erômû tüzelôanyaga elsôsorban földgáz, de tartalék tüzelôanyagként gázturbinaolajat is használhat. Ezen gázturbinaolaj minôségi mutatói igen szigorúak (pl. max kéntartalom 0,2%) és felhasználása csak a földgázellátás szünetelése esetén kerül szóba. A földgázellátás biztosításához Vecsésrôl egy új, nagynyomású vezeték létesült, míg a gázturbinaolaj tárolására 2 db, egyenként 8000 m 3 es tartály épült. Az olaj érkezhet termékvezetéken Százhalombattáról, uszályon a Dunán, illetve vasúti tartálykocsikban. Az erômû villamosan az ELMÛ Rt. 120 kv-os feszültségszintû hálózatára csatla- 389 MW e Gázturbinák 2 db GE Frame 9E 139 MW e Gôzturbina 1 db GE 118 MW e Hôhasznosító kazánok 3 db gôz/forróvíz hôcs. 134 MW th Tartalék forróvíz-kazánok 4 db UNIWATT kazán 76 MW th Segéd gôzkazán 1 db UNIWATT kazán 35 MW th Csepel I. forróvíz-kazánok 2 db PTVM kazán 116 MW th

3 31 2. fotó A Duna folyamatosan magas vízállása miatt lassan haladt az új vízkivételi mû építése, amely 13 m-rel nyúlik a Duna vízszintje alá 3. fotó A Dunán érkezik a két, 139 MW-os GE gázturbina a dél-kaliforniai Greenville-bôl 4. fotó Épül a 2. hôhasznosító kazán kéménye és készül a kazán zajszigetelô burkolatának acélszerkezete kozik két irányból. A gázturbinák fôtranszformátorai a Soroksári alállomáshoz csatlakoznak két új, kb. 10 km hosszú kábelen, míg a gôzturbina transzformátora a felújított Csepeli Vasmû alállomáson keresztül kapcsolódik a Csepel Észak Albertfalva vonalra. A felújított alállomás korszerû, SF6 gázszigetelésû megszakítókkal lett felszerelve. Az erômû számokban Az éves szerzôdött villamosenergiamennyiség az országos igény mintegy 5%-át fedezi és a jelenlegi számítások szerint az erômû nettó rendelkezésre álló kapacitásának 65-70%-os kihasználását teszi lehetôvé. Ez az energiamennyiség mintegy háztartás éves energiaigényét fedezi. A hôkiadás döntô részét a kombinált ciklus fogja biztosítani, de ez természetesen nem korlátozhatja a villamos teljesítmény rendelkezésre állását. A FÔTÁV Rt. által végrehajtott beruházási programot követôen az új erômû adja Csepel és Pesterzsébet távhôellátását, biztosítva a fûtést lakásban. Áttekintve az erômû fô mûszaki jellemzôit megállapítható, hogy u rövid beruházási idôvel épült (20 hónapos építkezés, 8 hónapos üzembe helyezés); u magában hordja a kapcsolt hô- és villamosenergia-termelés lehetôségét; u alkalmas alternatív tüzelésre; u tág terhelési tartományban üzemeltethetô, azaz kapacitásának már 14%-os értékénél is stabilan mûködtethetô; u gyors terhelésváltásokra képes (15-20 MW/min bizonyos tartományokban); u jó hatásfok (kombinált ciklusban, maximális hôigény mellett elérheti a 65%-ot); u távszabályozható terhelésének 50-92%-os tartományában; u képes primer és szekunder tartaléktartásra; u képes meddô teljesítmény- vagy feszültségszabályozási üzemmódra; u képes black start üzemmódban indulni. Környezeti hatások Az erômû tervezésénél a mûszaki, gazdasági szempontok mellett kiemelt szerepet kapott a környezeti hatások elemzése és olyan megoldások alkalmazása, amelyekkel ezek minimális szinten tarthatóak. Talaj A területfelhasználás szempontjából az erômû barnamezôs beruházásként a meglévô Csepeli Erômû területén épült, ökológiai szempontból kevésbé értékes területen. Az építkezés folyamán fellelt szennyezett talajt eltávolították, kezelték és végsô soron friss termôfölddel helyettesítették. A talajvizek szennyezôanyagtartalmának folyamatos figyelemmel kísérésére talajvízfigyelô kutakat telepítettek az erômû területén. Vizek A Dunából kiemelt vizet a visszavezetés elôtt kezelik (olajleválasztás, semlegesítés, kommunális szennyvíztisztítás) és minden hulladékvizet, amely szennyezô anyagot tartalmazhat, folyamatos mérésekkel ellenôriznek. A fôkondenzátor hûtôvize csak 8 C-kal melegedik a belépési és kilépési pontok között. Ez a hômérséklet igen gyorsan csökken a Duna sodrába visszatérve, a relatíve hidegebb folyóvízzel keveredve. Levegô Az erômû technológiájából, jó hatásfokából adódóan alacsony terhelést jelent környezetére, a kibocsátások jóval az egészségügyi határértékek alatt maradnak. Már az elôzetes hatástanulmányokból is egyértelmûen kiderült, hogy a térségre jellemzô légszennyezés döntô részét a közúti közlekedésben résztvevô gépjármûvek okozzák, ezen hatások csökkentése érdekében az erômû tulajdonosa 2,5 millió USD értékben finanszírozta egy új, tehermentesítô út megépítését. Az Erômûvet övezô mintegy m 2 -es területen facsemetéket telepítettek. Új levegôminôség-figyelô állomást telepítettek Csepelen, biztosítva a folyamatos ellenôrzés lehetôségét. A NO x -kibo-

4 32 csátás csökkentésére a gázturbinák tûztereibe közvetlen gôzbefecskendezést alkalmaznak. Zajvédelem Az épületek tájolása eleve a potenciális hatásterület zajterhelésének csökkentésén alapult. A kéményekbe hatékony hangtompítókat szereltek. A hôhasznosító kazánok épületben lettek elhelyezve és az erômû egyéb falszerkezetei is korszerû hangelnyelô anyagból készültek. A gázturbinák külön zajvédô burkolatokat kaptak (2. ábra). Egyéb Az olajtartályok kialakításukat tekintve kettôsfalúak és egy ún. fenéknyomás méréssel bármilyen kezdeti szivárgás azonnal észlelhetô. A kialakításból következôen a környezetbe olaj még ebben az esetben sem kerülhet. Zajtérkép (dba) Csepel II. Erômû 36,1 dba 2. ábra A zajtérkép (dba) 130 Fájdalomküszöb 120 Repülôgép-hajtómû (100 m) 110 Láncfûrész (1 m) 100 Disco 90 Néhéz gépjármû (5 m) 80 Nagy forgalmú út 70 Hangos rádió 60 Iroda, étterem 50 Otthoni légkondicionáló 40 Nappali szoba 30 Üres koncertterem Vidéki éjszaka 10 Csendszoba 0 Hallásküszöb A beruházás menete Fontosabb tervidôpontok A beruházás megvalósítása folyamatosan 4-6 héttel a kitûzött program elôtt haladt. Ennek (is) köszönhetôen az erômû villamos energiát elôször február 28-án termelt az országos hálózatra. Az erômûvet megfelelô külsôségek mellett hivatalosan Orbán Viktor miniszterelnök és Károly walesi herceg trónörökös avatta fel május 16-án. 2. táblázat Vállalkozási szerzôdés hatálybalépése Mobilizációs szakasz indítása Hálózati csatlakozás (120 kv) Gázszolgáltatás rendelkezésre állása Beruházás befejezése Kereskedelmi üzem kezdete ábra Jellemzô napi terheléslefutási diagram

5 33 Az üzembe helyezés július 30-ával fejezôdött be, amelyet 30 napos próbaüzem követett. Ezen program részeként az utolsó 10 napban az erômûnek bizonyítania kellett, hogy képes a MAVIR diszpécserszolgálatától kapott üzemirányítási utasításokat az elvárásoknak megfelelôen folyamatosan követni (3. ábra). A próbaüzem alatt az erômû mintegy 165 GWh villamos energiát termelt az országos hálózatra és a csúcs-félórákat tekintve 100%-os rendelkezésre állást produkált. A próbaüzemet követte egy a beruházási vállalkozói szerzôdés szerinti teljesítményteszt-idôszak. Ennek során az erômû bebizonyította, hogy képes a szerzôdésben részletezett mûszaki feltételek teljesítésére (termelt energia, kibocsátási szintek stb.). A teljesítménytesztek lezárulásával az erômû készen állt a kereskedelmi üzem megkezdésére, amelyre a hosszú távú áramvásárlási szerzôdésben foglaltak szerint november 1-jével kerülhetett sor. A kereskedelmi üzem elsô hónapjai Az elmúlt közel 5 hónapban az erômû megbízhatóan üzemelt, követve az üzemirányító utasításait. Az országos hálózat számára folyamatosan biztosítja mind a forgótartalék-képzést, mind a távszabályzás lehetôségét. Egyéb szolgáltatásaink között említésre méltó még a meddô teljesítményszabályzás, a feszültségszabályzás és a primer, szekunder tartalék képzése. A termelt villamos energia mennyisége megfelelt az éves kereskedelmi szerzôdésekben vállaltaknak, illetve a MAVIR üzemirányításának. Az ún. kényszerkiesési szint minden hónapban messze elmaradt a megengedett értékektôl, bizonyítva ismételten az erômû megbízhatóságát. Az erômû rendelkezésre állási mutatója a ténylegesen igénybe vehetô teljesítmény szempontjából fentiek miatt jelentôsen meghaladta a szerzôdésben garantált értékeket. HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK HIREK Az Európai Unió nagykövete az MVM-ben február 16-án elsô alkalommal járt a Magyar Villamos Mûveknél Michael Lake, az EU Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának vezetôje. Az MVM elnök-vezérigazgatója, Katona Kálmán a vendéget tájékoztatta a hazai villamosenergia-ipar helyzetérôl és az MVM uniós felkészülésének állásáról, a liberalizációra való felkészülésrôl, valamint az aktuális vitás ügyekrôl. Michael Lake és Katona Kálmán között már korábban igen jó személyes viszony alakult ki, így a találkozó jó hangulatú volt. Katona Kálmán az MVM általános bemutatása után ismertette a cég nemzetközi kapcsolatrendszerét, és többek közt beszámolt az Európai Bizottsággal szoros együttmûködésben tevékenykedô EURELECTRIC villamosenergia-ipari szervezetben végzett sikeres MVM-munkáról. Katona Kálmán kérte ugyanakkor Lake urat, hogy segítse a Magyar Villamos Mûveket az EU vezetô testületeivel már meglévô jó kapcsolat továbbfejlesztésében, valamint hogy a különbözô EU-val kapcsolatos energetikai információkról a Delegáción keresztül is kaphasson az MVM tájékoztatást. Katona Kálmán elmondta, hogy hamarosan Környezetvédelmi Klubot hoz létre az MVM, amelynek célja, hogy fórumot teremtsen minden olyan nézetnek, amely elôsegíti azt, hogy a Klub a környezettudatos gondolkodás egyik meghatározó központja legyen. A kormányzati és nem kormányzati szervezetek, szakértôk, civil szervezetek és iparvállalatok meghívott képviselôinek, valamint az érdeklôdôknek a rendszeres fórum olyan témákat tárgyal meg, mint például az atomerômûvi biztonsági kérdések, energiahatékonysági megoldások, alternatív energiaforrások elterjedésének lehetôsége, valamint aktuális, az egész világot érintô környezetvédelmi kérdések. Michael Lake a kezdeményezést olyannyira érdekesnek tartotta, hogy az elnök-vezérigazgató kérésére elvállalta: ott lesz a klub elsô ülésén, sôt beszédével ô maga nyitja meg azt. A nagykövet ugyancsak örömmel mondott igent arra az MVM-es javaslatra, hogy látogasson el az ország energiatermelésének 40%-át adó Paksi Atomerômûbe. Már csak az idôpont egyeztetés van hátra hangzott el a megbeszélésen, ahol kiderült, Lake urat különösen érdeklik az erômû élettartam meghosszabbításával kapcsolatos tervek. Katona Kálmán elmondta még, hogy a Magyar Villamos Mûvek Rt. hogyan ítéli meg a készülô Villamosenergia-törvény legújabb változatát, és azt, hogy az MVM milyen tervekkel készül a Törvény megjelenését követô liberalizációra és piacnyitásra. (Müller Mihály) Új kezelôk a GTER Kft.-ben októberében kezdôdött és március án elméleti és gyakorlati vizsgával zárult 7 fô gázturbina kezelô kiképzése a GTER Kft.-ben. A sajószögedi és litéri erômûvek kezelési feladatát a GTER Kft június 1- jétôl átvette az OVIT Rt.-tôl. Az üzemeltetési feladat átvételével együtt a meglévô és kiképzett kezelôszemélyzet nem került át teljes létszámban, ezért új emberek felvételével és oktatásával kellett a hiányt pótolni. A kiképzés három lépcsôben történt meg. Elôször a képesítéshez szükséges és elôírt állami oktatásra és vizsgára került sor, majd ezt követôen a gázturbinákat szállító francia ALSTOM cég a litéri erômûben tartotta meg a kezelôi oktatást. Ennek keretében az elmúlt idôszak üzemeltetési tapasztalataira figyelemmel francia szakértô vezetésével, az irányítástechnikai szakterület bevonásával egyhetes interaktív oktatásra került sor januártól az erômûvekben folytatódott a kezelôk kiképzése, a GTER Kft. mûszaki személyzetének irányításával. A közel három hónapos gyakorlatot követôen március 30-án a 7 fô kezelô sikeres vizsgát tett a vizsgáztató bizottság elôtt, melynek elnöke Fazekas Péter létesítményi igazgató, tagjai az ügyvezetô és erômûvezetôk voltak. A sikeres vizsgát tett dolgozók: Holb János Szabó Péter Pintér Róbert Rupp István Sanda Csaba Siffer László Szabó-Pál Zsolt Gratulálunk! A vizsgát követôen Litéren öten, Sajószögeden ketten már április 1-jétôl mûszakba álltak. Ezúton is köszönetet mondunk az üzemeltetésre átadott OVIT Rt.-s munkatársaknak és vezetôiknek. (Módos Géza)

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás? Csepel III Erőmű 2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani

Részletesebben

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-414/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Energetikai Szakkollégium Egyesület Csetvei Zsuzsa, Hartmann Bálint 1 Általános ismertető Az energiaszektor legdinamikusabban fejlődő iparága Köszönhetően az alábbiaknak: Jelentős állami és uniós támogatások Folyamatosan csökkenő költségek

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben

Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben Black start szimulátor alkalmazása a Paksi Atomerőműben 2011 A Paksi Atomerőmű újra indítása teljes külső villamos hálózat vesztés esetén (black start) Egy igen összetett és erősen hurkolt villamos átviteli

Részletesebben

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1 A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában Tatabánya, 2. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán Tartalom Bevezet Alapítás, tulajdonosi szerkezet Minségirányítás és környezetvédelem Az erm története

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-38/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

különös tekintettel a kapcsolt termelésre

különös tekintettel a kapcsolt termelésre Dr. Stróbl Alajos A villamosenergiatermelés változásai különös tekintettel a kapcsolt termelésre XVIII. MKET Konferencia Balatonalmádi, 2015. március 27. A főbb változások 2013 és 2014 között (előzetes,

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison Gáthy Benjámin Energetikai mérnök MSc hallgató gathy.benjamin@eszk.org 2016.03.24. Tehetséges hallgatók az energetikában

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása 2014. október 28. Balog Róbert Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató, FŐTÁV Zrt. 2010-2013 2 Távfelügyelet Műszaki tartalom:

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A

Részletesebben

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető FŐGÁZ Visegrád 2015. Április 16. Mit is jelent a decentralizált energiatermelés? A helyben

Részletesebben

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2006-2007. tanév őszi félév III. évf. geográfus/földrajz szak Energiagazdálkodás Magyarországon Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Fő kihívások az EU és Magyarország

Részletesebben

MET ENERGIA FÓRUM, 2011. Erőművek létesítése befektetői szemmel

MET ENERGIA FÓRUM, 2011. Erőművek létesítése befektetői szemmel Magyar Energetikai Társaság MET ENERGIA FÓRUM, 2011 Balatonalmádi, 2011. június 8-9. Erőművek létesítése befektetői szemmel Dr. Korényi Zoltán 1 TARTALOM 1. A BEFEKTETŐ GYÖTRELMEI 2. AZ ERŐMŰVEK ÉLETPÁLYÁJA

Részletesebben

Biomassza-tüzelésű, fluid tüzelési technológiájú kazánok

Biomassza-tüzelésű, fluid tüzelési technológiájú kazánok Kotnyek József projektmenedzser MEE 2012. 09. 05.-07. 1. Rövid fejlődéstörténet, amelyre a kazángyártás alapul: 1841 Röck István megalapítja Budafokon a műhelyét. 1844 Ganz Ábrahám megalapítja az első

Részletesebben

Bevezetés. Az 1. táblázat összefoglalóan mutatja a kapcsolt termelés főbb adatainak változását 2004-2007 között.

Bevezetés. Az 1. táblázat összefoglalóan mutatja a kapcsolt termelés főbb adatainak változását 2004-2007 között. A nagy hatásfokú, hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés alkalmazására rendelkezésre álló lehetőségekről Magyarországon (beleértve a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő mikroegységeket

Részletesebben

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Lehetőségek a jelenlegi villamos energia piaci környezetben "Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben SZAPPANOS Sándor Siófok, 2014. 03. 18. EHU termelő kapacitások Rugalmas és hatékony kapcsolt energiatermelési portfolió Szabályozás United

Részletesebben

25 ábra 14:40-től 15:05-ig

25 ábra 14:40-től 15:05-ig 25 ábra 14:4-től 15:5-ig 38 631 39 588 4 414 41 85 41 18 41 97 41 422 43 65 43 866 43 928 42 566 42 626 42 294 42 184 42 737 43 75 Az összes évi villamosenergia-felhasználásunk 45 GWh 44 43 42 41 átlagos:

Részletesebben

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD ELSŐ SZALMATÜZEL ZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD HőerH erőmű Zrt. http:// //www.bhd.hu info@bhd bhd.hu 1 ELŐZM ZMÉNYEK A fosszilis készletek kimerülése Globális felmelegedés: CO 2, CH 4,... kibocsátás Magyarország

Részletesebben

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője MET Energia Fórum 2012. OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője Közbenső értékelés Előadó: Takács Károly, polgármester Balatonalmádi, 2012. március 22.. Oroszlányi távfűtés jövője Termelő oldali előzmények

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények bevezetésére. Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: május 26. kedd, 14:54

Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények bevezetésére. Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: május 26. kedd, 14:54 Két európai uniós rendelet (direktíva) alapján 2015. szeptember 26. után már csak olyan helyiségfűtő és kombinált (fűtés és melegvíz-termelés) készülékek, valamint vízmelegítők hozhatók forgalomba, amelyek

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE 1990- TŐL NAPJAINKIG Készítette: Koncz Ádám PhD hallgató Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Kutatás és innováció a magyar geotermiában Budapest,

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1. 4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1. Közvetlen energiatermelés (egy termék, egy technológia) hő fűtőmű erőmű Kapcsolt energiatermelés (két termék, egy technológia) fűtőerőmű Kombinált ciklusú

Részletesebben

A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei

A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei A Mátrai Erőmű működése és környezeti hatásai, fejlesztési lehetőségei Készítette: Nagy Gábor Környezettan Alapszakos Hallgató Témavezető: Dr. Kiss Ádám Professzor Téziseim Bemutatni az erőmű és bányák

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Üzemlátogatás a Tisza II. Erőmű telephelyén és Sajószögeden az alállomáson, illetve a gyorsindítású gázturbinánál

Üzemlátogatás a Tisza II. Erőmű telephelyén és Sajószögeden az alállomáson, illetve a gyorsindítású gázturbinánál Üzemlátogatás a Tisza II. Erőmű telephelyén és Sajószögeden az alállomáson, illetve a gyorsindítású gázturbinánál 2015. 04. 10. Az Energetikai Szakkollégium Schenek István emlékfélévének harmadik üzemlátogatására

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása Budapest, 2014.12.08. Horváth Miklós MVM Paks II. Zrt. Törzskari Igazgató Tartalom I. Előzmények II. Háttér III. Legfontosabb aktualitások IV. Hosszú távú

Részletesebben

Modern Széntüzelésű Erőművek

Modern Széntüzelésű Erőművek Modern Széntüzelésű Erőművek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 20011-2012 II. félév Katona Zoltán zoltan.katona@eon-energie.com Tel.: 06-30-415 1705 1 Tematika A szén szerepe, jellemzői Széntüzelés,

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Dr. Kádár Péter BMF KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.bmf.hu Kulcsszavak: Szivattyús energiatárolás, Pelton turbina

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

MOL Nyrt. Dunai Finomítója, és a Dunamenti Erőmű Zrt-t.

MOL Nyrt. Dunai Finomítója, és a Dunamenti Erőmű Zrt-t. MOL Nyrt. Dunai Finomítója, és a Dunamenti Erőmű Zrt-t. 2012. március 5-én rendezte meg az Energetikai Szakkollégium tavaszi - Szilárd Leóról elnevezett - félévének első üzemlátogatását, amelyre a MOL

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel Küszöbön a felújítás! Cothec Kft. Az ESCO-ról általában ESCO 1: Energy Service Company ESCO 2: Energy Saving Company Az 1900-as évek elejétől létező

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája.

9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9. Előadás: Földgáztermelés, felhasználás fizikája. 9.1. Földgáz kitermelés. Földgáz összetevői. 9.2. Földgázszállítás, tárolás. 9.3. Földgáz feldolgozás termékei, felhasználásuk. 9.4. Nagyfogyasztó: Elektromos

Részletesebben

Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába

Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába Üzemlátogatás a GE Hungary Kft. Veresegyházi Turbinagyárába 2013. április 25-én került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium tavaszi, Zipernowsky Károly emlékfélévének utolsó üzemlátogatása, mely

Részletesebben

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról Dr. Stróbl Alajos A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról XVII. MKET Konferencia Siófok, 2014. március 18. A bruttó villamosenergia-felhasználás fejlődése TWh Az erőműveink tavaly

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

tumokban: 1978. kezdet 1996. HTH 2005. HTH módosítása

tumokban: 1978. kezdet 1996. HTH 2005. HTH módosítása OROSZLÁNYI ESETTANULMÁNY NY Előad adó: : Takács Károly, polgármester Balatonalmádi, 2011. június 8-9. Termelő oldali előzm zmények ismertetése se: Hosszú Távú Hőértékesítési si Keretszerződés (HTH) a VÉRT

Részletesebben

Energiapolitika Magyarországon

Energiapolitika Magyarországon Energiapolitika Magyarországon Dr. Aradszki András államtitkár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zugló, 2016. június 9. Nemzeti Energiastratégia Célok Ellátásbiztonság Fenntarthatóság Versenyképesség

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Vállalati szintű energia audit dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Audit=összehasonlítás, értékelés (kategóriába sorolás) Vállalatok közötti (fajlagosok alapján) Technológiai paraméterek (pl.

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai Tisztelt Olvasó! A magyar átviteli hálózat 2011-ben a nemzetközi összeköttetésekkel Gönyű Bicske Dél A magyar villamosenergia-rendszer hálózatának fejlesztése

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai szeretnék hőszivattyút használni, de azt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Energia Szakosztálya A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz

Részletesebben

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető HÜK A Hálózat Üzemeltetési Központ működése Előadó: Somogyi István MAVIR Üzemeltetés irányítási osztályvezető MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK MNT Nukleáris Technikai Szimpózium 2016. december 8-9. ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK Jakab Albert csoportvezető RTO Üzemellenőrzési Csoport Előzmények Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. február

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek FINANSZÍROZÁS BEFEKTETÉS ENERGIATERMELÉS MCHP 50 kwe Mikro erőmű Hőenergia termelés hagyományos kazánnal Hatékonyabb hőenergia termelés kondenzációs kazánnal

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

KÉNYSZERPÁLYA- ERŐFORRÁS TEREMTÉS

KÉNYSZERPÁLYA- ERŐFORRÁS TEREMTÉS KÉNYSZERPÁLYA- ERŐFORRÁS TEREMTÉS Létesítménygazdálkodás az egészségügyben Budapest, 2015. június 3. Előadó: Dr. Szabó Géza ERŐFORRÁS TEREMTÉS LEHETŐSÉGEI Szervezeten belül: saját források hatékonyabb

Részletesebben

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter peter.kadar@powerconsult.hu

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter peter.kadar@powerconsult.hu A szélenergia termelés hazai lehetőségei Dr. Kádár Péter peter.kadar@powerconsult.hu 2008. dec. 31-i állapot (forrás www.mszet.hu) Energia másképp 2009.04.02. 2 Hány darab erőmű torony képvisel 1000 MW

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június ÖSSZEFOGLALÓ a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól (28-215) 216. június 1. Bevezető A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény alapján a,5 MW alatti beépített

Részletesebben

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelenleg hatályos jogi szabályozása Magyarországon

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelenleg hatályos jogi szabályozása Magyarországon A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelenleg hatályos jogi szabályozása Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 9. cikk (1) (2) bekezdésében említett elemeket tartalmazó,

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai V. Energetikai Konferencia 2010 Budapest, 2010. november 25. A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Az

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Célok és valóság Podolák György AZ ELŐADÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA A jövő az energiahatékonyság növelésében, a megújuló energiaforrások

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4358-22/2011. Tárgy: Dunamenti Erőmű Zrt. százhalombattai

Részletesebben