Felhasználói kézikönyv a Szent Erzsébet Iskola elektronikus napló rendszeréhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói kézikönyv a Szent Erzsébet Iskola elektronikus napló rendszeréhez"

Átírás

1 Szent Erzsébet Iskola Felhasználói kézikönyv a Szent Erzsébet Iskola elektronikus napló rendszeréhez A rendszer elérhetősége pillanatnyilag: A dokumentációt készítette a Horizont WebStúdió / A dokumentáció utolsó módosítási dátuma:2011. március 2.

2 Tartalom 1. A rendszer céljai A rendszer specifikációja A rendszer különböző felhasználói felületei A rendszer szülői-tanulói felhasználói felülete (front-end): Az adminisztrációs felület (lower back-end): Az igazgató-helyettesi felület (lower back-end): A tanári karbantartási felület (higher back-end): Szaktanárként: Osztályfőnökként: A rendszerbe épített (illetve építhető) automatizmusok: A rendszer használata A rendszer használatbavételének lépései A rendszer funkcióinak részletes ismertetése Adminisztrátori feladatok Tantárgy felvétele Tanár felvétele Osztály felvétele Tantárgyfelosztás felvétele Tanuló törlése Évváltás Szaktanári feladatok Tanított tanulók jelölése Jegyek felvitele Írás az üzenőfalra Osztályfőnöki feladatok Tanulói adatok kezelése Hiányzás felvétele Beírás felvétele Osztályfőnöki statisztikák Félévi - évvégi adatfelvitel... 15

3 1. A rendszer céljai A rendszer egyik alapvető célja a tanulók által szerzett érdemjegyek, illetve a hiányzásaik és az esetlegesen szerzett beírásaik megjelenítése a szülők számára is könnyen és bármikor elérhető felületen, a világhálón. A rendszer másik célja az előzőekben említett adatokon alapuló statisztikák, listák megjelenítése a tanárok, osztályfőnökök számára. A rendszernek nem célja a papíralapú napló kiváltása, illetve a tanárok által tanított órák lekönyvelése, sem egyéb iskolai folyamatok vagy funkciók, feladatok elektronikus nyilvántartása, ügyvitele.

4 2. A rendszer specifikációja 2.1 A rendszer különböző felhasználói felületei A rendszer szülői-tanulói felhasználói felülete (front-end): A szülőknek (diákoknak) kialakított felület, mely egy felhasználónév-jelszó párossal bejelentkezve érhető el. Tanulónként egy felhasználónév-jelszó páros kerül kiadásra, melynek létrehozása és a szülőkkel/tanulókkal közlése az osztályfőnökök feladata lesz/lehet. Ezen a felületen semmilyen módosításra nincsen lehetősége a szülőknek/tanulóknak. Láthatják a tanuló eddig megszerzett érdemjegyeit, hiányzásai, illetve az esetleges beírásait, bejegyzéseit, melyet a tanárok a naplóba írnak. Az oldalon még elérhető lesz egy pillanatnyi osztálysorrend is, melyből látható, hogy a tanulmányi eredmények hogyan állnak az egyes tanulóknál az adott osztályban. Szintén megjelenik a szülői-tanulói felületen az üzenőfal, melyről az aktuális értesítések olvashatóak le. Az üzenőfalra csak a tanárok írhatnak Az adminisztrációs felület (lower back-end): Ezen a felületen válik lehetővé a rendszer használatához szükséges kiindulási adatok feltöltése, illetve azon műveletek elvégzése, melyekkel a tanárok és a tanított tantárgyak kezelése lehetővé válik. A felületen elérhető funkciók: tanár felvétele (csak név, -cím, felhasználónév, jelszó) osztályok felvétele (s itt az osztályfőnök megadása) tantárgy felvétele tanárok által tanított osztályok és tantárgyak megadása illetve az előzőekben említett, felvett adatokon történő módosítás rögzített tanuló törlése az első félév zárónapjának megadása (szerepe mindösszesen annyi, hogy mindig csak az adott félévhez enged bejegyzést (jegyet, beírást, hiányzást) rögzíteni a rendszer) az évváltás elvégzése (ekkor törlésre kerülnek a tanárokhoz rendelt tantárgyak és osztályok, az összes tanulói jegy illetve megtörténnek az osztályléptetések, azaz pl. 11A 12A) Az itt megadott adatok szolgálnak alapul a jogosultságok kezeléséhez, vagyis hogy aki nem osztályfőnök, csak jegyeket tudjon rögzíteni, s csak azon osztályokhoz, ahol tanít. Az osztályfőnök lehetőségei majd annyival bővülnek, hogy a hiányzásokat illetve beírásokat ő rögzíti fel, illetve különböző listák/statisztikák elkészítéséhez is neki lesznek saját menüpontjai a rendszerben. Az üzenőfalra mind a szaktanárok, mind az osztályfőnökök írhatnak. Természetesen egy tanárhoz mind a szaktanár, mind az osztályfőnök szerepkör is rendelhető.

5 2.1.3 Az igazgató-helyettesi felület (lower back-end): Gyakorlatilag szintén adminisztrációs felület, annyiban különbözik csak a fent részletezett admin felülettől, hogy itt négy másik funkció érhető el (nyilván e felület célja egyfajta kontroll a tanárok munkája felett, mely természetesen nem az adminisztrátor, hanem valamelyik intézmény-vezető feladata, így az ő illetékességi köre lesz e bejelentkezés). A felületen elérhető funkciók: már szaktanárok által rögzített jegyek törlése már osztályfőnökök által rögzített beírások törlése már osztályfőnökök által rögzített hiányzások módosítása/törlése az iskolastatisztika elkészítése Az igazgatóhelyettesi menüpontok nevei sugallják is a funkcióikat A tanári karbantartási felület (higher back-end): Mint az előzőekben már említésre került, a tanári karbantartási felület alapvetően kétféle lehet: szaktanári osztályfőnöki. A kettő közötti alapvető különbség részletesen: Szaktanárként: A bejelentkezés után a szaktanárnak lehetősége van kiválasztani az osztályt és a tantárgyat, ahová jegyeket szeretne rögzíteni. Ezután gyakorlatilag kap egy táblázatot, melynek soraiban az osztályba járó tanulók láthatók, illetve a már meglévő jegyeik. A táblázat utolsó cellái beviteli mezők, ide írhat be jegyet (akár súlyozással is) a szaktanár. Bármelyik tanulónál lehetősége van az üzenőfalra írni is, kétféle opcióval: vagy egy teljes osztályhoz, vagy egy adott tanulóhoz. Ez utóbbi esetben az üzenőfalon az üzenet csak az adott tanulónál lesz látható Osztályfőnökként: Minden osztályfőnök csak a saját osztályát látja az osztályfőnöki lehetőségek szempontjából. (A rendszer a segéd-osztályfőnökséget nem kezeli külön. Tanári jogszerepek csak: szaktanár és osztályfőnök.) Legelső feladata lesz minden osztályfőnöknek, hogy a tanulóit felrögzítse a rendszerbe (a következő adatokkal: név, lakcím, anyja neve, apja neve, születési hely és idő, adószám, TAJ szám, OM azonosító, telefonszám, -cím, anya telefonszáma, anya -címe, apa telefonszáma, apa -címe). Ezeket a rögzített adatokat természetesen az osztályfőnök a későbbiekben módosítani is tudja. (Azonban tanulót az osztályfőnök nem törölhet.) Az osztályfőnöki teendők ezután elsősorban a hiányzások rögzítését jelentik, melyet az osztályfőnökök az adott nap megadása után a tanulók listáját megkapva a nevek mellett két beviteli mezőben adhatják meg az aznapi hiányzásokat: igazolt, igazolatlan. (A rögzített

6 hiányzásokat az igazgatóhelyettes (illetve e szerepkör) a későbbiekben módosíthatja/törölheti is.) Beírások rögzítése hasonlóan történik: az osztálynévsorban az adott tanulónál lehet beírást rögzíteni, a beírás szövegét illetve a dátumát megadva. (A rögzített beírásokat az igazgatóhelyettes (illetve e szerepkör) a későbbiekben törölheti is.) Féléves záráskor illetve év végi záráskor az osztályfőnöki felületen lehetséges a tanulók érdemjegyeinek is a felvétele, melyekből az iskolastatisztika fog elkészülni. Az iskolastatisztika a következő listák elkészítését jelenti: adott félévre vonatkozóan minden tantárgyra osztályonként a tanulmányi átlagok kimutatása (a kapott minta alapján) táblázatos formában adott félévre vonatkozóan minden tantárgyra osztályonként a tantárgyi bukások számának kimutatása (a kapott minta alapján) táblázatos formában S ami még nagyon fontos, osztályfőnökként a teljes osztályra illetve az osztály egy adott tanulójára is lehetőség van különböző listák, statisztikák elkészítésére. Ilyenek, melyeket a rendszer alapesetben tud: havonta, egyes tanulókra lebontva a hiányzások összesítése összes hiányzás az egész osztályra az adott pillanatban (igazolt-igazolatlan) tanulói névsor elérhetőségi adatokkal osztályon belüli tanulmányi sorrend osztályon belül a tantárgyak átlaga osztályon belül a felhasználónév-jelszó lista (kiosztáshoz) Ez a lista/statisztika modul a későbbiekben is bővíthető bármilyen lekérdezéssel az adatbázisban tárolt adatokból, a felmerülő igények alapján A rendszerbe épített (illetve építhető) automatizmusok: Ezek olyan előre programozott funkciók, melyeket a rendszer egy-egy meghatározott esemény bekövetkezésekor végrehajt. Alapesetben a funkció nem más, mint hogy adott változás (az elektronikus naplóba rögzítés az adott tanulónál) esetén a rendszer üzenetet küld a felkerült adatról (vagy a felkerült adattal elért esetről) a szülőnek. Ennek alapja, hogy minden tanulónál rögzíteni kell (az osztályfőnöknek) az anya/apa -címét, s rendszer majd erre a címre küld levelet. Az egyeztetések alapján elkészült automatizmusok: - az első igazolatlan óra után illetve ezt követően 3 igazolatlan óránként egy értesítés erről a szülőnek - beírás bekerülésekor értesítés erről a szülőnek - üzenőfalra (személyre adott tanulóra szóló) üzenet érkezésekor értesítés erről a szülőnek - amennyiben a tanuló pillanatnyi tanulmányi átlaga 1,6 alá esik valamelyik tantárgyból, úgy a szülő erről is értesítést kap. (Nyilván ezen automatizmusok köre is a későbbiekben bővíthető az igényeknek megfelelően.)

7 3. A rendszer használata 3.1 A rendszer használatbavételének lépései Nagyon fontos, hogy mivel a rendszer funkciói egymásra épülnek, ezért az alábbi sorrendben kell a rendszert adatokkal feltölteni: 1. adminisztrátorok tantárgyak felvétele (itt meg kell adni a tanított tantárgyak neveit) 2. adminisztrátorok tanárok felvétele (itt adjuk meg az iskolában tanító tanárokat, s egyben itt hozunk létre számukra bejelentkezést is) 3. adminisztrátorok osztályok felvétele (megadjuk iskolánk osztályainak osztály-jeleit, illetve a már felvett tanárok közül kiválasztjuk az adott osztály osztályfőnökeit (a segéd-osztályfőnökséget a rendszer nem kezeli) ) 4. adminisztrátorok tantárgyfelosztás felvétele (a tanított tantárgyak megadását végezzük itt, vagyis melyik tanár, melyik osztályban, milyen tantárgyat tanít) 5. adminisztrátorok félév zárónapjának megadása (itt kell megadni azt a januári napot, mely az első félév utolsó tanítási napja, szerepe a statisztikák elkészítésénél lesz) 6. osztályfőnökök tanulói adatok kezelése (az osztályfőnök első feladata felvenni az osztályba járó tanulókat, s egyben itt kerülnek megadásra a tanulók bejelentkezési adatai is) 7. szaktanárok (osztályfőnökök, ha szaktanárok is egyben) a tanított tanulók jelölése (ez a lépés már nem kötelező, arra szolgál, ha a tanár kiválasztja, hogy az adott osztályban mely tanulók kerüljenek nála a tanulói listában elrejtésre, akkor gyakorlatilag csak azon tanulókat fogja látni (pl. jegybeíráskor), akik az ő csoportjába járnak, s nem az egész osztálynévsort. Természetesen ez bármikor átállítható, a rendszer mindössze annyit csinál, hogy az elrejtésre bepipált tanulókat nem jeleníti meg az adott tanárnál és tantárgynál.) 8. szaktanárok osztályfőnökök jegyek, hiányzások, beírások felvétele, írás az üzenőfalra (azaz a rendszer használata ) 9. osztályfőnökök osztályfőnöki statisztikák böngészése (az egész osztály tanulmányi munkájának nyomon követésére) 10. igazgatóhelyettes iskolastatisztika készítése (az iskola féléves és év végi eredményeiből a statisztika elkészítése) 11. adminisztrátorok évváltás (az aktuális tanév végén a végzős évfolyamok és tanulóik törlése a rendszerből, illetve a tanév adatainak törlése) 12. s a következő tanévvel kezdődik minden elölről, azzal a könnyebbséggel, hogy a már felvett adatok (nem végzős osztályok, tanulóik adatai, tanárok adatai, tantárgyak adatai, stb. nem törlődnek az évváltáskor, vagyis azokat nem kell újra felvenni, csak az esetleges változásokat frissíteni a rendszerben.)

8 3.2 A rendszer funkcióinak részletes ismertetése Adminisztrátori feladatok Tantárgy felvétele A tanított tantárgyak felvitele. A tantárgy nevének megadásával történik, természetesen a későbbiekben ez szabadon módosítható, vagy a felvett tantárgy törölhető Tanár felvétele Az iskolában tanító tanárok felvétele. Új tanár felvételekor a tanár nevét, felhasználónevét, és jelszavát kötelezően meg kell adni. Fontos, hogy a felhasználónevet a felvétel után módosítani nem lehet, a rendszer nem engedi a saját védelmében! A tanár címének kitöltése nem kötelező!

9 Osztály felvétele Az iskolában levő osztályok megadása. Új osztályt felvenni évfolyam és osztály, valamint az osztályfőnökének megadásával lehetséges.

10 Tantárgyfelosztás felvétele Itt történik a tanárok, a tanított osztályok és a tanított tantárgyak összerendelése. A tanár kiválasztása után megadható a tantárgy, amit tanít, és az osztály, ahol tanítja. Fontos, hogy a rendszer megjegyzi a tanárt és a tantárgyat, így egy tanár összes tanított óráját egyszerűen, és gyorsan fel lehet rögzíteni a rendszerbe! Fontos: a tantárgyfelosztást törölni nem lehet, ha a rendszerben már vannak jegyek rögzítve! Tanuló törlése Az iskolából eltávozó tanuló törlése. Az osztály és a tanuló kiválasztása után megtörténik a tanuló törlése, vagyis törli az összes hozzá tartozó bejegyzést (adatokat, jegyeket, beírásokat) a rendszer Félév zárónapja Az első félév zárónapjának megadása, mivel ez minden tanítási évben változik. Majd ennek a dátumnak a megjelenítése Évváltás Az új tanév megnyitásakor szükséges menüpont. Az elvégzett tevékenységek: Az évváltás folyamata a következőket jelenti: az adatbázis teljes adattartalma törlésre kerül o törli a tantárgyfelosztást, o törli az összes rögzített jegyet, o törli a félévi és évvégi bevitt statisztikai adatot, o kivéve a rögzített LOGINOK, a TANÁROK adatai, a TANTÁRGYAK adatai, az OSZTÁLYOK adatai és a TANULÓK adatai; a nem törölt adatokban a TANULÓK adatainál, illetve az OSZTÁLYOK adatainál minden rekordban az osztályt eggyel magasabb évfolyamra léptetjük (vagyis a betűjele változatlan marad, de az évfolyam eggyel nő); ezután egyenként kiválasztva lehet az iskolát elhagyó (azaz a felléptetés után már felfelé "túlléptetett") osztályokat törölni. FIGYELEM: a művelet nem visszavonható, s nem csak az osztályt törli, hanem az összes tanulójának adatát is, és megszűnteti az osztályfőnöki összerendelést is a tanárok közül! Azaz az előzőek alapján az évváltást a következőképpen hajtsa végre: 1. Az alábbi OSZTÁLYOK LÉPTETÉSE gombra kattintva kell ELŐSZÖR elvégezni az osztályok egy évfolyammal feljebb léptetését

11 2. MAJD HA EZ MEGTÖRTÉNT, az OSZTÁLYOK LÉPTETÉSE gomb alatti lenyíló listából egyenként kiválasztva lehet törölni az iskolából már kilépett (s ezáltal nyilván a léptetés után nem létező osztályazonosítót kapott) osztályokat

12 3.2.2 Szaktanári feladatok Tanított tanulók jelölése Itt jelölheted be azokat a tanulókat, akiket NEM akarunk megjeleníteni. Az osztály kiválasztása után csak azok a tantárgyak jelennek meg számodra, amelyeket az adott osztályban tanítasz. Az osztály és a tantárgy kiválasztása után elrejthetjük azokat a tanulókat, akiket a későbbiekben nem szeretnénk látni azok elé teszünk pipát, akiket nem tanítunk. Ezek után, ők már nem jelennek meg a jegyfelvételi listádban az adott osztályban! Ezt a beállítást a későbbiekben bármikor módosíthatod! Jegyek felvitele Adott osztályhoz, adott tantárgyhoz jegy rögzítése. Az osztály és a tanított tantárgy kiválasztása után megjelennek egy táblázatban azok a tanulók, akiket tanítasz. Kiválaszthatod, hogy mely hónaphoz szeretnél rögzíteni jegyet. Itt FONTOS megjegyezni, hogy a rendszer úgy került kialakításra, hogy ha az aktuális hónap 10.-e után írunk be jegyet az előző, vagy az azt megelőző hónapokra, úgy az külön jelöléssel jelöli a tanulók/szülők felé is, mint visszamenőleg beírt jegy! (nyilván ez abszolút támadási felület, s pedagógiailag sem helyes, így kérem, kerüljük el!) A hónap kiválasztása után minden tanulósora mögött megjelenik az új jegy felvitelére alkalmas kis lenyíló ablak. Itt lenyitva kiválasztod az általad adott jegyet, (ez működik úgy is, ha csak számokkal írjuk be). Egyszerre egy tanulónak, de akár az összesnek is adhatsz egy jegyet! Az oldal alján tudod beállítani, hogy milyen súlyozást szeretnél, vagyis kiválaszthatod, hogy normál jegy, (fekete és 1-es súlyozású), vagy nagydolgozat (piros jegy 2-es súlyozású). A rendszer a beállítottaknak megfelelően veszi fel az egyes tanulókhoz a jegyeket! FONTOS! Jegyet átírni, módosítani csak az igazgatóhelyettes tud! Több jegy felvitele esetén az előző eljárás ismételhető a menüpont újbóli kiválasztásával! Írás az üzenőfalra Az üzenőfal funkciója a diákkal, illetve a szülővel való kapcsolat közvetlenebbé tétele. Itt tudunk üzenni a szülőnek, ha nagydolgozat lesz, vagy bármi gondunk van gyermekével. Az üzenőfal kétféle módon használható: - lehet küldeni egy egy kiválasztott személynek;

13 - vagy az egész osztálynak egyszerre. Az üzenőfalra való rögzítéskor megjelenik az összes saját üzenőfal bejegyzés, amit a későbbiekben tudunk törölni, ha aktualitását veszti!

14 3.2.3 Osztályfőnöki feladatok Először is, a szaktanári feladatoknál ismertetett funkciók itt is megjelennek, hiszen nincsen olyan osztályfőnök, aki ne lenne egyben valamilyen tantárgy szaktanára is. Ezen funkciók (tanított tanulók jelölése, jegyek felvitele, írás az üzenőfalra) ismertetését lásd a szaktanári feladatok részletes ismertetésénél, feljebb Tanulói adatok kezelése Itt kezelhetjük az osztályba járók adatait, beleértve azt is, hogy mi vehetjük fel, és módosíthatjuk a diákok adatait, mi adhatunk jelszót, és módosíthatunk is! A diákok adatainak pontos kitöltése nagyon fontos, s kiemelném a szülői címének rögzítését! A rendszerbe beépítésre kerültek bizonyos automatizmusok, melyek előfordulásakor a szülő automatikusan kap egy t a rögzített -címre, hogy a gyermeke hogyan is áll. Ezek a következők: - ha a diák egy adott tantárgyi átlaga 1.6 alá csökken (értelemszerűen ez jegyfelvitelkor kerül eldöntésre) - ha igazolatlan óra kerül rögzítésre (az 1. és 4., illetve minden 3. után) - üzenőfalra személyes üzenet megy a tanulóról - illetve ha a tanuló valamilyen beírást kap (fegyelmező, vagy dicsérő esetén is!) Hiányzás felvétele Itt tudjuk felvinni a tanulói hiányzásokat! A felvitel naplóhoz igazított, ami a felvitelt segíti! A dátum kiválasztása után megadjuk, hogy mely tanulóról van szó, és megadjuk, hogy aznapra mennyi az igazolt és igazolatlan hiányzása! Rögzítés után azonnal megjelenik a már rögzített hiányzás, adott napokra csoportosítottan, szintén a napló szerint. Ezután megadható más diák az adott napot megjegyzi! Ha napot szeretnél váltani, akkor természetesen azt is megteheted! FONTOS! Hiányzás rögzítésének módosítása és törlése igazgatóhelyettesi jogkörhöz kötött! Ha igazolatlan hiányzást rögzítesz, akkor az automatizmus miatt, a rögzítés után megy a szülőnek az a felrögzített cím(ek)re!

15 Beírás felvétele A tanuló beírásainak rögzítése, személyre szabottan, mint a napló alsó felén! Ide be lehet írni a dicséreteket, és a fegyelmezéseket is, ami a naplóba is bekerül! FONTOS! A beírások módosítása és törlése igazgatóhelyettesi jogkörhöz kötött! Osztályfőnöki statisztikák Félévi - évvégi adatfelvitel

SNW rendszer kézikönyv

SNW rendszer kézikönyv SNW rendszer kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Általános ismertető az SNW rendszerről...4 1.1 Az SNW rendszerről röviden...4 1.2 Az SNW moduljai...5 1.2.1 Webes keretrendszer modul...5 1.2.2 Oktatás-szervezés

Részletesebben

Dokumentáció. Digitális Napló. Petersoft. v.6.071 - 1 -

Dokumentáció. Digitális Napló. Petersoft. v.6.071 - 1 - Dokumentáció Petersoft v.6.071-1 - - 2 - Tartalomjegyzék Bejelentkezés... - 4 - Menürendszer... - 4 - Felsőmenü... - 4 - Gyorsikonsor... - 4 - Tanár... - 5 - Osztályfőnök... - 5 - Vezetőség... - 6 - Információ...

Részletesebben

Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés

Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés Aromo tanfolyam I. Kezdeti adatfeltöltés Az Aromo készítői üdvözlik Önt, mint az Aromo Iskola-adminisztrációs Szoftver leendő felhasználóját. Reméljük, hogy az Aromo hosszú évekig hasznos társa lesz Önnek

Részletesebben

Hallgatói Felhasználói Segédlet

Hallgatói Felhasználói Segédlet Egységes Tanulmányi Rendszer Hallgatói Felhasználói Segédlet Felhasználói dokumentáció verzió 2.7. Budapest, 2010. Készítette: Változáskövetés Verzió Dátum Változás Pont Cím Az üzenet nyomtatásánál több

Részletesebben

Kollégium. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2.

Kollégium. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Kollégium Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2006.09.19. 3.10. Pénzügyek 37-48.. 2.2. 2006.11.16. 3.2.2.1. Képzés(ek) kollégiumi

Részletesebben

A CKB Trend rendszer adminisztrátori funkcióiról

A CKB Trend rendszer adminisztrátori funkcióiról Felhasználói leírás A CKB Trend rendszer adminisztrátori funkcióiról Verzió: 3.1 Készült: 2010. október 9. 1/36.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...3 2. Belépés a CKB rendszer adminisztrátori felületére...4

Részletesebben

Havária eszköznyilvántartó rendszer

Havária eszköznyilvántartó rendszer Havária eszköznyilvántartó rendszer Felhasználói kézikönyv 2005. november 5. utolsó frissítés: 2011. július 14. A rendszer használata Tartalom A rendszer használata... 3 Regisztráció... 3 Belépés... 4...

Részletesebben

Kommunikációs modul felhasználói kézikönyv (V 2.0)

Kommunikációs modul felhasználói kézikönyv (V 2.0) Kommunikációs modul felhasználói kézikönyv (V 2.0) 1. Kommunikációs modul A kommunikációs modul biztosítja a rendszer felhasználói számára az MTMT rendszeren belüli és kívüli kommunikációt. A kommunikációs

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv @Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló TwinNet Felhasználói kézikönyv @Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló v8.2 verzió Bevezetés Tartalom Bevezetés... 6 Általános funkciók... 6 Dokumentumok... 7

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés)

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.31. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A 06 (1) 353-96-50

Részletesebben

Scroll. Számlázás. 3.0 verzió. Kezelési Útmutató

Scroll. Számlázás. 3.0 verzió. Kezelési Útmutató Scroll Számlázás 3.0 verzió Kezelési Útmutató Zeusoft - Scroll Számlázás 3.0 2 Zeusoft - Scroll Számlázás 3.0 3 Tartalom TARTALOM... 3 BEVEZETŐ... 5 FŐ ABLAK... 6 A PROGRAM MENÜRENDSZERE... 6 1. TÖRZSADATOK...

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

IRMA. Ügyiratkezelő rendszer felhasználói kézikönyv 3.1 verzió. AC SOFT Kft. 2014.

IRMA. Ügyiratkezelő rendszer felhasználói kézikönyv 3.1 verzió. AC SOFT Kft. 2014. IRMA Ügyiratkezelő rendszer felhasználói kézikönyv 3.1 verzió AC SOFT Kft. 2014. IRMA... 1 1. Bevezetés... 4 1.1. Belépés, azonosítás... 7 1.2. Rendszerparaméterek beállítása Stílus beállítás funkció...

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. KÉSZLET modul

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. KÉSZLET modul CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer KÉSZLET modul Dokumentáció Frissítés dátuma: 2011.10.15. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. 06 (1) 353-9650 Törzsadatok kezelésének menüje

Részletesebben

Felhasználói segédlet az oktatas.hu oldalon elérhető Saját oldal és a szervező alkalmazás felületeinek és funkcióinak használatához

Felhasználói segédlet az oktatas.hu oldalon elérhető Saját oldal és a szervező alkalmazás felületeinek és funkcióinak használatához Felhasználói segédlet az oktatas.hu oldalon elérhető Saját oldal és a szervező alkalmazás felületeinek és funkcióinak használatához Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Pedagógus és szakértő felhasználók

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV NOBO VIR ÜGYVITELI SZOFTVER KEZELÉSÉHEZ Felhasználói Kézikönyv készült a NOBONET Kft. részéről, útmutató segédanyagként. Főbb funkciók: Rendelések felvétele, azok alapján számla

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 3.4. Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 3.1 2011.03.01 2.3.3 Üzenetekhez melléklet csatolható (NMS modul

Részletesebben

A Jedlik Oktatási Portál használata tanároknak

A Jedlik Oktatási Portál használata tanároknak A Jedlik Oktatási Portál használata tanároknak 1 Bevezetés... 1 2 Bejelentkezés... 2 3 Navigáció... 4 4 Profil szerkesztése... 4 5 Beiratkozott tanulók ellenőrzése... 5 6 Haladási napló kezelése... 6 6.1

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték Társasház kezelő szoftver Felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Telepítési útmutató... 5 Telepítés Windows 8/Windows 8.1 rendszerre... 6

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM Oktatási Hivatal MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Szerkesztés lezárva: 2015. 01. 06. Tartalomjegyzék 1. Általános ismertető... 3 2. Program indítása... 3 3. Adatküldés módjának

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához

Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához 2014. 01. 27. 1/60 Tartalomjegyzék I. Általános információk... 3 II. Szervezet adatok kezelése... 9 1.

Részletesebben

Neptun.Net általános dokumentációja Felhasználói dokumentáció verzió 2.4.

Neptun.Net általános dokumentációja Felhasználói dokumentáció verzió 2.4. Neptun.Net általános dokumentációja Felhasználói dokumentáció verzió 2.4. Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.2. 2007.11.29. 3.2.5. Help 18. 2.2. 2007.11.29. 4.3.2.7.

Részletesebben

KÉSZÍTÉS 2011. Verzió:2.9

KÉSZÍTÉS 2011. Verzió:2.9 Felhasználói dokumentáció verzió 2.9. Budapest, 2011. Oldalszám: 1 / 89 Változáskezelés Verzió 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 Dátum Pont 2010.11.24.. 2.4.1 2010.11.24.. 2.4.4 2010.11.24..

Részletesebben

Tárgyak kezelése. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Tárgyak kezelése. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Tárgyak kezelése Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.24. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 37 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés...

Részletesebben

KOLLÉGIUM. Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2011.

KOLLÉGIUM. Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2011. Felhasználói dokumentáció verzió 3.0. Budapest, 2011. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2011.09.06. Verzió: 3.0. Oldalszám: 2 / 75 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Kollégiumok...

Részletesebben

KÖZÚTI HÍDMÉRLEG NYILVÁNTARTÓ PROGRAM

KÖZÚTI HÍDMÉRLEG NYILVÁNTARTÓ PROGRAM KÖZÚTI HÍDMÉRLEG NYILVÁNTARTÓ PROGRAM KEZELÉSI LEÍRÁS A program tulajdonosa : Cím : Telefon / Fax : A mérleget szállította : M e t r i p o n d - M 9 3 M é r l e g g y á r t ó K f t. Cím : 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ O K T A T Á S I H I V A T A L Készült: 2013. április 25. Tartalom KIR Intézménytörzs intézményi adatmódosító modul...

Részletesebben