Felhasználói kézikönyv a Szent Erzsébet Iskola elektronikus napló rendszeréhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói kézikönyv a Szent Erzsébet Iskola elektronikus napló rendszeréhez"

Átírás

1 Szent Erzsébet Iskola Felhasználói kézikönyv a Szent Erzsébet Iskola elektronikus napló rendszeréhez A rendszer elérhetősége pillanatnyilag: A dokumentációt készítette a Horizont WebStúdió / A dokumentáció utolsó módosítási dátuma:2011. március 2.

2 Tartalom 1. A rendszer céljai A rendszer specifikációja A rendszer különböző felhasználói felületei A rendszer szülői-tanulói felhasználói felülete (front-end): Az adminisztrációs felület (lower back-end): Az igazgató-helyettesi felület (lower back-end): A tanári karbantartási felület (higher back-end): Szaktanárként: Osztályfőnökként: A rendszerbe épített (illetve építhető) automatizmusok: A rendszer használata A rendszer használatbavételének lépései A rendszer funkcióinak részletes ismertetése Adminisztrátori feladatok Tantárgy felvétele Tanár felvétele Osztály felvétele Tantárgyfelosztás felvétele Tanuló törlése Évváltás Szaktanári feladatok Tanított tanulók jelölése Jegyek felvitele Írás az üzenőfalra Osztályfőnöki feladatok Tanulói adatok kezelése Hiányzás felvétele Beírás felvétele Osztályfőnöki statisztikák Félévi - évvégi adatfelvitel... 15

3 1. A rendszer céljai A rendszer egyik alapvető célja a tanulók által szerzett érdemjegyek, illetve a hiányzásaik és az esetlegesen szerzett beírásaik megjelenítése a szülők számára is könnyen és bármikor elérhető felületen, a világhálón. A rendszer másik célja az előzőekben említett adatokon alapuló statisztikák, listák megjelenítése a tanárok, osztályfőnökök számára. A rendszernek nem célja a papíralapú napló kiváltása, illetve a tanárok által tanított órák lekönyvelése, sem egyéb iskolai folyamatok vagy funkciók, feladatok elektronikus nyilvántartása, ügyvitele.

4 2. A rendszer specifikációja 2.1 A rendszer különböző felhasználói felületei A rendszer szülői-tanulói felhasználói felülete (front-end): A szülőknek (diákoknak) kialakított felület, mely egy felhasználónév-jelszó párossal bejelentkezve érhető el. Tanulónként egy felhasználónév-jelszó páros kerül kiadásra, melynek létrehozása és a szülőkkel/tanulókkal közlése az osztályfőnökök feladata lesz/lehet. Ezen a felületen semmilyen módosításra nincsen lehetősége a szülőknek/tanulóknak. Láthatják a tanuló eddig megszerzett érdemjegyeit, hiányzásai, illetve az esetleges beírásait, bejegyzéseit, melyet a tanárok a naplóba írnak. Az oldalon még elérhető lesz egy pillanatnyi osztálysorrend is, melyből látható, hogy a tanulmányi eredmények hogyan állnak az egyes tanulóknál az adott osztályban. Szintén megjelenik a szülői-tanulói felületen az üzenőfal, melyről az aktuális értesítések olvashatóak le. Az üzenőfalra csak a tanárok írhatnak Az adminisztrációs felület (lower back-end): Ezen a felületen válik lehetővé a rendszer használatához szükséges kiindulási adatok feltöltése, illetve azon műveletek elvégzése, melyekkel a tanárok és a tanított tantárgyak kezelése lehetővé válik. A felületen elérhető funkciók: tanár felvétele (csak név, -cím, felhasználónév, jelszó) osztályok felvétele (s itt az osztályfőnök megadása) tantárgy felvétele tanárok által tanított osztályok és tantárgyak megadása illetve az előzőekben említett, felvett adatokon történő módosítás rögzített tanuló törlése az első félév zárónapjának megadása (szerepe mindösszesen annyi, hogy mindig csak az adott félévhez enged bejegyzést (jegyet, beírást, hiányzást) rögzíteni a rendszer) az évváltás elvégzése (ekkor törlésre kerülnek a tanárokhoz rendelt tantárgyak és osztályok, az összes tanulói jegy illetve megtörténnek az osztályléptetések, azaz pl. 11A 12A) Az itt megadott adatok szolgálnak alapul a jogosultságok kezeléséhez, vagyis hogy aki nem osztályfőnök, csak jegyeket tudjon rögzíteni, s csak azon osztályokhoz, ahol tanít. Az osztályfőnök lehetőségei majd annyival bővülnek, hogy a hiányzásokat illetve beírásokat ő rögzíti fel, illetve különböző listák/statisztikák elkészítéséhez is neki lesznek saját menüpontjai a rendszerben. Az üzenőfalra mind a szaktanárok, mind az osztályfőnökök írhatnak. Természetesen egy tanárhoz mind a szaktanár, mind az osztályfőnök szerepkör is rendelhető.

5 2.1.3 Az igazgató-helyettesi felület (lower back-end): Gyakorlatilag szintén adminisztrációs felület, annyiban különbözik csak a fent részletezett admin felülettől, hogy itt négy másik funkció érhető el (nyilván e felület célja egyfajta kontroll a tanárok munkája felett, mely természetesen nem az adminisztrátor, hanem valamelyik intézmény-vezető feladata, így az ő illetékességi köre lesz e bejelentkezés). A felületen elérhető funkciók: már szaktanárok által rögzített jegyek törlése már osztályfőnökök által rögzített beírások törlése már osztályfőnökök által rögzített hiányzások módosítása/törlése az iskolastatisztika elkészítése Az igazgatóhelyettesi menüpontok nevei sugallják is a funkcióikat A tanári karbantartási felület (higher back-end): Mint az előzőekben már említésre került, a tanári karbantartási felület alapvetően kétféle lehet: szaktanári osztályfőnöki. A kettő közötti alapvető különbség részletesen: Szaktanárként: A bejelentkezés után a szaktanárnak lehetősége van kiválasztani az osztályt és a tantárgyat, ahová jegyeket szeretne rögzíteni. Ezután gyakorlatilag kap egy táblázatot, melynek soraiban az osztályba járó tanulók láthatók, illetve a már meglévő jegyeik. A táblázat utolsó cellái beviteli mezők, ide írhat be jegyet (akár súlyozással is) a szaktanár. Bármelyik tanulónál lehetősége van az üzenőfalra írni is, kétféle opcióval: vagy egy teljes osztályhoz, vagy egy adott tanulóhoz. Ez utóbbi esetben az üzenőfalon az üzenet csak az adott tanulónál lesz látható Osztályfőnökként: Minden osztályfőnök csak a saját osztályát látja az osztályfőnöki lehetőségek szempontjából. (A rendszer a segéd-osztályfőnökséget nem kezeli külön. Tanári jogszerepek csak: szaktanár és osztályfőnök.) Legelső feladata lesz minden osztályfőnöknek, hogy a tanulóit felrögzítse a rendszerbe (a következő adatokkal: név, lakcím, anyja neve, apja neve, születési hely és idő, adószám, TAJ szám, OM azonosító, telefonszám, -cím, anya telefonszáma, anya -címe, apa telefonszáma, apa -címe). Ezeket a rögzített adatokat természetesen az osztályfőnök a későbbiekben módosítani is tudja. (Azonban tanulót az osztályfőnök nem törölhet.) Az osztályfőnöki teendők ezután elsősorban a hiányzások rögzítését jelentik, melyet az osztályfőnökök az adott nap megadása után a tanulók listáját megkapva a nevek mellett két beviteli mezőben adhatják meg az aznapi hiányzásokat: igazolt, igazolatlan. (A rögzített

6 hiányzásokat az igazgatóhelyettes (illetve e szerepkör) a későbbiekben módosíthatja/törölheti is.) Beírások rögzítése hasonlóan történik: az osztálynévsorban az adott tanulónál lehet beírást rögzíteni, a beírás szövegét illetve a dátumát megadva. (A rögzített beírásokat az igazgatóhelyettes (illetve e szerepkör) a későbbiekben törölheti is.) Féléves záráskor illetve év végi záráskor az osztályfőnöki felületen lehetséges a tanulók érdemjegyeinek is a felvétele, melyekből az iskolastatisztika fog elkészülni. Az iskolastatisztika a következő listák elkészítését jelenti: adott félévre vonatkozóan minden tantárgyra osztályonként a tanulmányi átlagok kimutatása (a kapott minta alapján) táblázatos formában adott félévre vonatkozóan minden tantárgyra osztályonként a tantárgyi bukások számának kimutatása (a kapott minta alapján) táblázatos formában S ami még nagyon fontos, osztályfőnökként a teljes osztályra illetve az osztály egy adott tanulójára is lehetőség van különböző listák, statisztikák elkészítésére. Ilyenek, melyeket a rendszer alapesetben tud: havonta, egyes tanulókra lebontva a hiányzások összesítése összes hiányzás az egész osztályra az adott pillanatban (igazolt-igazolatlan) tanulói névsor elérhetőségi adatokkal osztályon belüli tanulmányi sorrend osztályon belül a tantárgyak átlaga osztályon belül a felhasználónév-jelszó lista (kiosztáshoz) Ez a lista/statisztika modul a későbbiekben is bővíthető bármilyen lekérdezéssel az adatbázisban tárolt adatokból, a felmerülő igények alapján A rendszerbe épített (illetve építhető) automatizmusok: Ezek olyan előre programozott funkciók, melyeket a rendszer egy-egy meghatározott esemény bekövetkezésekor végrehajt. Alapesetben a funkció nem más, mint hogy adott változás (az elektronikus naplóba rögzítés az adott tanulónál) esetén a rendszer üzenetet küld a felkerült adatról (vagy a felkerült adattal elért esetről) a szülőnek. Ennek alapja, hogy minden tanulónál rögzíteni kell (az osztályfőnöknek) az anya/apa -címét, s rendszer majd erre a címre küld levelet. Az egyeztetések alapján elkészült automatizmusok: - az első igazolatlan óra után illetve ezt követően 3 igazolatlan óránként egy értesítés erről a szülőnek - beírás bekerülésekor értesítés erről a szülőnek - üzenőfalra (személyre adott tanulóra szóló) üzenet érkezésekor értesítés erről a szülőnek - amennyiben a tanuló pillanatnyi tanulmányi átlaga 1,6 alá esik valamelyik tantárgyból, úgy a szülő erről is értesítést kap. (Nyilván ezen automatizmusok köre is a későbbiekben bővíthető az igényeknek megfelelően.)

7 3. A rendszer használata 3.1 A rendszer használatbavételének lépései Nagyon fontos, hogy mivel a rendszer funkciói egymásra épülnek, ezért az alábbi sorrendben kell a rendszert adatokkal feltölteni: 1. adminisztrátorok tantárgyak felvétele (itt meg kell adni a tanított tantárgyak neveit) 2. adminisztrátorok tanárok felvétele (itt adjuk meg az iskolában tanító tanárokat, s egyben itt hozunk létre számukra bejelentkezést is) 3. adminisztrátorok osztályok felvétele (megadjuk iskolánk osztályainak osztály-jeleit, illetve a már felvett tanárok közül kiválasztjuk az adott osztály osztályfőnökeit (a segéd-osztályfőnökséget a rendszer nem kezeli) ) 4. adminisztrátorok tantárgyfelosztás felvétele (a tanított tantárgyak megadását végezzük itt, vagyis melyik tanár, melyik osztályban, milyen tantárgyat tanít) 5. adminisztrátorok félév zárónapjának megadása (itt kell megadni azt a januári napot, mely az első félév utolsó tanítási napja, szerepe a statisztikák elkészítésénél lesz) 6. osztályfőnökök tanulói adatok kezelése (az osztályfőnök első feladata felvenni az osztályba járó tanulókat, s egyben itt kerülnek megadásra a tanulók bejelentkezési adatai is) 7. szaktanárok (osztályfőnökök, ha szaktanárok is egyben) a tanított tanulók jelölése (ez a lépés már nem kötelező, arra szolgál, ha a tanár kiválasztja, hogy az adott osztályban mely tanulók kerüljenek nála a tanulói listában elrejtésre, akkor gyakorlatilag csak azon tanulókat fogja látni (pl. jegybeíráskor), akik az ő csoportjába járnak, s nem az egész osztálynévsort. Természetesen ez bármikor átállítható, a rendszer mindössze annyit csinál, hogy az elrejtésre bepipált tanulókat nem jeleníti meg az adott tanárnál és tantárgynál.) 8. szaktanárok osztályfőnökök jegyek, hiányzások, beírások felvétele, írás az üzenőfalra (azaz a rendszer használata ) 9. osztályfőnökök osztályfőnöki statisztikák böngészése (az egész osztály tanulmányi munkájának nyomon követésére) 10. igazgatóhelyettes iskolastatisztika készítése (az iskola féléves és év végi eredményeiből a statisztika elkészítése) 11. adminisztrátorok évváltás (az aktuális tanév végén a végzős évfolyamok és tanulóik törlése a rendszerből, illetve a tanév adatainak törlése) 12. s a következő tanévvel kezdődik minden elölről, azzal a könnyebbséggel, hogy a már felvett adatok (nem végzős osztályok, tanulóik adatai, tanárok adatai, tantárgyak adatai, stb. nem törlődnek az évváltáskor, vagyis azokat nem kell újra felvenni, csak az esetleges változásokat frissíteni a rendszerben.)

8 3.2 A rendszer funkcióinak részletes ismertetése Adminisztrátori feladatok Tantárgy felvétele A tanított tantárgyak felvitele. A tantárgy nevének megadásával történik, természetesen a későbbiekben ez szabadon módosítható, vagy a felvett tantárgy törölhető Tanár felvétele Az iskolában tanító tanárok felvétele. Új tanár felvételekor a tanár nevét, felhasználónevét, és jelszavát kötelezően meg kell adni. Fontos, hogy a felhasználónevet a felvétel után módosítani nem lehet, a rendszer nem engedi a saját védelmében! A tanár címének kitöltése nem kötelező!

9 Osztály felvétele Az iskolában levő osztályok megadása. Új osztályt felvenni évfolyam és osztály, valamint az osztályfőnökének megadásával lehetséges.

10 Tantárgyfelosztás felvétele Itt történik a tanárok, a tanított osztályok és a tanított tantárgyak összerendelése. A tanár kiválasztása után megadható a tantárgy, amit tanít, és az osztály, ahol tanítja. Fontos, hogy a rendszer megjegyzi a tanárt és a tantárgyat, így egy tanár összes tanított óráját egyszerűen, és gyorsan fel lehet rögzíteni a rendszerbe! Fontos: a tantárgyfelosztást törölni nem lehet, ha a rendszerben már vannak jegyek rögzítve! Tanuló törlése Az iskolából eltávozó tanuló törlése. Az osztály és a tanuló kiválasztása után megtörténik a tanuló törlése, vagyis törli az összes hozzá tartozó bejegyzést (adatokat, jegyeket, beírásokat) a rendszer Félév zárónapja Az első félév zárónapjának megadása, mivel ez minden tanítási évben változik. Majd ennek a dátumnak a megjelenítése Évváltás Az új tanév megnyitásakor szükséges menüpont. Az elvégzett tevékenységek: Az évváltás folyamata a következőket jelenti: az adatbázis teljes adattartalma törlésre kerül o törli a tantárgyfelosztást, o törli az összes rögzített jegyet, o törli a félévi és évvégi bevitt statisztikai adatot, o kivéve a rögzített LOGINOK, a TANÁROK adatai, a TANTÁRGYAK adatai, az OSZTÁLYOK adatai és a TANULÓK adatai; a nem törölt adatokban a TANULÓK adatainál, illetve az OSZTÁLYOK adatainál minden rekordban az osztályt eggyel magasabb évfolyamra léptetjük (vagyis a betűjele változatlan marad, de az évfolyam eggyel nő); ezután egyenként kiválasztva lehet az iskolát elhagyó (azaz a felléptetés után már felfelé "túlléptetett") osztályokat törölni. FIGYELEM: a művelet nem visszavonható, s nem csak az osztályt törli, hanem az összes tanulójának adatát is, és megszűnteti az osztályfőnöki összerendelést is a tanárok közül! Azaz az előzőek alapján az évváltást a következőképpen hajtsa végre: 1. Az alábbi OSZTÁLYOK LÉPTETÉSE gombra kattintva kell ELŐSZÖR elvégezni az osztályok egy évfolyammal feljebb léptetését

11 2. MAJD HA EZ MEGTÖRTÉNT, az OSZTÁLYOK LÉPTETÉSE gomb alatti lenyíló listából egyenként kiválasztva lehet törölni az iskolából már kilépett (s ezáltal nyilván a léptetés után nem létező osztályazonosítót kapott) osztályokat

12 3.2.2 Szaktanári feladatok Tanított tanulók jelölése Itt jelölheted be azokat a tanulókat, akiket NEM akarunk megjeleníteni. Az osztály kiválasztása után csak azok a tantárgyak jelennek meg számodra, amelyeket az adott osztályban tanítasz. Az osztály és a tantárgy kiválasztása után elrejthetjük azokat a tanulókat, akiket a későbbiekben nem szeretnénk látni azok elé teszünk pipát, akiket nem tanítunk. Ezek után, ők már nem jelennek meg a jegyfelvételi listádban az adott osztályban! Ezt a beállítást a későbbiekben bármikor módosíthatod! Jegyek felvitele Adott osztályhoz, adott tantárgyhoz jegy rögzítése. Az osztály és a tanított tantárgy kiválasztása után megjelennek egy táblázatban azok a tanulók, akiket tanítasz. Kiválaszthatod, hogy mely hónaphoz szeretnél rögzíteni jegyet. Itt FONTOS megjegyezni, hogy a rendszer úgy került kialakításra, hogy ha az aktuális hónap 10.-e után írunk be jegyet az előző, vagy az azt megelőző hónapokra, úgy az külön jelöléssel jelöli a tanulók/szülők felé is, mint visszamenőleg beírt jegy! (nyilván ez abszolút támadási felület, s pedagógiailag sem helyes, így kérem, kerüljük el!) A hónap kiválasztása után minden tanulósora mögött megjelenik az új jegy felvitelére alkalmas kis lenyíló ablak. Itt lenyitva kiválasztod az általad adott jegyet, (ez működik úgy is, ha csak számokkal írjuk be). Egyszerre egy tanulónak, de akár az összesnek is adhatsz egy jegyet! Az oldal alján tudod beállítani, hogy milyen súlyozást szeretnél, vagyis kiválaszthatod, hogy normál jegy, (fekete és 1-es súlyozású), vagy nagydolgozat (piros jegy 2-es súlyozású). A rendszer a beállítottaknak megfelelően veszi fel az egyes tanulókhoz a jegyeket! FONTOS! Jegyet átírni, módosítani csak az igazgatóhelyettes tud! Több jegy felvitele esetén az előző eljárás ismételhető a menüpont újbóli kiválasztásával! Írás az üzenőfalra Az üzenőfal funkciója a diákkal, illetve a szülővel való kapcsolat közvetlenebbé tétele. Itt tudunk üzenni a szülőnek, ha nagydolgozat lesz, vagy bármi gondunk van gyermekével. Az üzenőfal kétféle módon használható: - lehet küldeni egy egy kiválasztott személynek;

13 - vagy az egész osztálynak egyszerre. Az üzenőfalra való rögzítéskor megjelenik az összes saját üzenőfal bejegyzés, amit a későbbiekben tudunk törölni, ha aktualitását veszti!

14 3.2.3 Osztályfőnöki feladatok Először is, a szaktanári feladatoknál ismertetett funkciók itt is megjelennek, hiszen nincsen olyan osztályfőnök, aki ne lenne egyben valamilyen tantárgy szaktanára is. Ezen funkciók (tanított tanulók jelölése, jegyek felvitele, írás az üzenőfalra) ismertetését lásd a szaktanári feladatok részletes ismertetésénél, feljebb Tanulói adatok kezelése Itt kezelhetjük az osztályba járók adatait, beleértve azt is, hogy mi vehetjük fel, és módosíthatjuk a diákok adatait, mi adhatunk jelszót, és módosíthatunk is! A diákok adatainak pontos kitöltése nagyon fontos, s kiemelném a szülői címének rögzítését! A rendszerbe beépítésre kerültek bizonyos automatizmusok, melyek előfordulásakor a szülő automatikusan kap egy t a rögzített -címre, hogy a gyermeke hogyan is áll. Ezek a következők: - ha a diák egy adott tantárgyi átlaga 1.6 alá csökken (értelemszerűen ez jegyfelvitelkor kerül eldöntésre) - ha igazolatlan óra kerül rögzítésre (az 1. és 4., illetve minden 3. után) - üzenőfalra személyes üzenet megy a tanulóról - illetve ha a tanuló valamilyen beírást kap (fegyelmező, vagy dicsérő esetén is!) Hiányzás felvétele Itt tudjuk felvinni a tanulói hiányzásokat! A felvitel naplóhoz igazított, ami a felvitelt segíti! A dátum kiválasztása után megadjuk, hogy mely tanulóról van szó, és megadjuk, hogy aznapra mennyi az igazolt és igazolatlan hiányzása! Rögzítés után azonnal megjelenik a már rögzített hiányzás, adott napokra csoportosítottan, szintén a napló szerint. Ezután megadható más diák az adott napot megjegyzi! Ha napot szeretnél váltani, akkor természetesen azt is megteheted! FONTOS! Hiányzás rögzítésének módosítása és törlése igazgatóhelyettesi jogkörhöz kötött! Ha igazolatlan hiányzást rögzítesz, akkor az automatizmus miatt, a rögzítés után megy a szülőnek az a felrögzített cím(ek)re!

15 Beírás felvétele A tanuló beírásainak rögzítése, személyre szabottan, mint a napló alsó felén! Ide be lehet írni a dicséreteket, és a fegyelmezéseket is, ami a naplóba is bekerül! FONTOS! A beírások módosítása és törlése igazgatóhelyettesi jogkörhöz kötött! Osztályfőnöki statisztikák Félévi - évvégi adatfelvitel

WebAromo elindítása, bejelentkezés

WebAromo elindítása, bejelentkezés WebAromo segédlet Tartalom WebAromo elindítása, bejelentkezés... 3 Jelszó beállítása... 3 Foglalkozások kezelése... 4 Hiányzások megadása... 5 Érdemjegy bevitele... 6 Érdemjegyek megtekintése... 8 Egy

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

Elektronikus napló használati útmutatója diákoknak

Elektronikus napló használati útmutatója diákoknak Elektronikus napló használati útmutatója diákoknak 1. A weboldal megnyitása Miután megnyitottad a böngészőben vagy a honlapunkon a MaYoR napló programot, a weblap megnyitásakor, a használt böngészőtől

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Educatio Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Delegált Admin felület Felhasználói kézikönyv 2012.06.27. Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Elérés...

Részletesebben

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek 1. A weboldal megnyitása Az e-napló elérhető a http://kemeny-eger.sulinet.hu oldal főmenüjében található Elektronikus napló linkre történő kattintással,

Részletesebben

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek 1. A weboldal megnyitása Miután megnyitotta a böngészőben vagy a honlapunkon a MaYoR napló programot, a weblap megnyitásakor, a használt böngészőtől függően,

Részletesebben

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek 1. A weboldal megnyitása Az e-napló elérhető a www.ckik.hu oldal mozaik elrendezésében található E-napló linkre történő kattintással, valamint közvetlenül

Részletesebben

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Az 1.2 verzióban a következő funkciók érhetők el: Be- kijelentkezés Autós ajánlatok keresése, akár dátum intervallumra Pontos és közeli ajánlatok megjelenítése Autós

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

AZ Ú J E L E K T R O N I K U S E L L E NŐRZŐ KÖNYV (MAY OR)

AZ Ú J E L E K T R O N I K U S E L L E NŐRZŐ KÖNYV (MAY OR) AZ Ú J E L E K T R O N I K U S E L L E NŐRZŐ KÖNYV (MAY OR) R Ö V I D L E Í R Á S A D I Á K O K N AK Miután a korábbi években elterjedt ELEK / feleselek elnevezés sokkal szimpatikusabb, mint a MaYoR, ezért

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk

Részletesebben

Oktatás saját intézményben

Oktatás saját intézményben Oktatás saját intézményben A Humán-erőforrás Nyilvántartó Rendszerben rögzítendő adatok egyik nagy csoportját az egy-egy tanév megadott félévére vonatkozó oktatási tevékenységhez kapcsolódó adatok képezik,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. - útmutató az elektronikus napló használatához - verziószám 1.03

Felhasználói kézikönyv. - útmutató az elektronikus napló használatához - verziószám 1.03 Felhasználói kézikönyv - útmutató az elektronikus napló használatához - verziószám 1.03 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Belépés...

Részletesebben

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR)

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR) Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR) A középiskola és a szakiskola minden évben értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók a középiskola, illetve a szakiskola első két évfolyamán

Részletesebben

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek

Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek Elektronikus napló használati útmutatója szülőknek 1. A weboldal megnyitása Az e-naplóba belépéshez először a http://www.gyulai-abony.sulinet.hu oldal bal oldali menüjében található E-napló -ra, majd a

Részletesebben

Tanári felület Felhasználói útmutató

Tanári felület Felhasználói útmutató Tanári felület Felhasználói útmutató MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG, 2014 2. ábra: Település választó 1. ábra: Dátum választó 3. ábra: Cím típusának megadása: belföld 4. ábra: Cím típusának megadása: külföld

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató 1 Szálláshely admin A szálláshely adminisztrációs felület az alábbi linken érhető el. http://visitgyula.com/szallashelyadmin/ A felületre

Részletesebben

SEGÉDLET AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ NÉHÁNY FEJEZETÉNEK HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ NÉHÁNY FEJEZETÉNEK HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ NÉHÁNY FEJEZETÉNEK HASZNÁLATÁHOZ 1. Hiányzások beírása és igazolása Szaktanárként hiányzásokat a haladási naplóban az aktuális óránk mellett, jobb oldalon található hiányzók

Részletesebben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban 1/5. Intézményi oldal Ezen az oldalon adhatók meg a regisztráló intézmény adatai. Úgy kell kitölteni, hogy ezzel

Részletesebben

E-NAPLÓ 2. Az E-napló

E-NAPLÓ 2. Az E-napló E-napló E-NAPLÓ 2 Az E-napló Az E-naplóban számos újítás szerepel az eddig megszokott Taninformos oldalakhoz képest. Az alábbi útmutatóval egy osztályfőnök szemszögéből (ami javarészben megegyezik a pedagógusi

Részletesebben

DINA elektronikus napló felhasználói kézikönyv szülőknek

DINA elektronikus napló felhasználói kézikönyv szülőknek DINA elektronikus napló felhasználói kézikönyv szülőknek A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium a 2011/2012-es tanév kezdetével (2011. szeptember 1 jétől) bevezette a DINA elektronikus osztálynaplót.

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes

Részletesebben

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv Védőnői jelentés összesítője modul eform Felhasználói kézikönyv 1. ÁNTSZ eform Védőnői jelentés modul... 3 1.1 Bejelentkezés... 3 1.2. Az eform alkalmazás használata... 4 1.2.1 Területi védőnői jogkörrel

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv e-ellenőrzőkönyv TwinNet Felhasználói kézikönyv e-ellenőrzőkönyv 3.4 verzió Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az e-ellenőrzőkönyv általános áttekintése... 3 WEB alkalmazások kezelése...

Részletesebben

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén 1 Partnercég opció bemutatása 2009. január 1-jétől új taggal bővült a

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

INFOtec. Magiszter.NET Óratervek 2009/2010 Óratervek rögzítése ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS GIMNÁZIUMOK ESETÉN

INFOtec. Magiszter.NET Óratervek 2009/2010 Óratervek rögzítése ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS GIMNÁZIUMOK ESETÉN Magiszter.NET Óratervek 2009/2010 Óratervek rögzítése Iskolai oktatás képes menü>oktatásszervezés> Óraterv - Új óratervet az ikonsoron található Új gombra kattintva tud regisztrálni. - A sárga mezők kitöltése

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

A köznevelési intézmények körzethatárainak KIR adatbejelentő rendszere

A köznevelési intézmények körzethatárainak KIR adatbejelentő rendszere A köznevelési intézmények körzethatárainak KIR adatbejelentő rendszere O ktatási Hivatal Készült: 2016. év Tartalom Bevezető... 3 Bejelentkezés... 3 Köznevelési intézmények körzethatárainak rögzítése,

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

Bükkábrányi Arany János Általános Iskola. ÚTMUTATÓ AZ ÚJ DIGITÁLIS NAPLÓ SZÜLŐI FELÜLETÉNEK használatához v.1.2

Bükkábrányi Arany János Általános Iskola. ÚTMUTATÓ AZ ÚJ DIGITÁLIS NAPLÓ SZÜLŐI FELÜLETÉNEK használatához v.1.2 Bükkábrányi Arany János Általános Iskola ÚTMUTATÓ AZ ÚJ DIGITÁLIS NAPLÓ - @Napló SZÜLŐI FELÜLETÉNEK használatához v.1.2 A napló elérése iskolánk honlapjáról Az új digitális napló SZÜLŐI FELÜLETE a megszokott

Részletesebben

NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató Magyar Diáksport Szövetség 2015 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Nyitóoldal... 4 3 Belépés... 5 4 Intézményválasztás... 7 5 Kezdőoldal... 8

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali

Részletesebben

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal I. Intézményi alapadatok kitöltése Belépés> Adminisztráció> Intézmény képes menü> Intézményi adatok> Intézményi alapadatok Az intézmények

Részletesebben

Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR)

Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR) Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR) Működése A rendszert az adott iskola weboldalának adminisztrációs felületén keresztül lehet elérni. Az adminisztrációt a tagintézmény vezetők végzik. Minden tagintézmény

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Tele Élettel Programportál. Adminisztrátori segédlet

Tele Élettel Programportál. Adminisztrátori segédlet Tele Élettel Programportál Adminisztrátori segédlet 2015 Tartalomjegyzék 1. Belépés az admin felületre... 2 2. Profil adatok, jelszó megváltoztatása... 3 3. Új esemény feltöltése... 3 3.1. Az esemény fő

Részletesebben

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer 2008 www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer [ISMERTETŐ] A www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer ingyenes Internetes szolgáltatás rövid ismertetője a Magyar

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...

Részletesebben

Segédlet pedagógusok részére

Segédlet pedagógusok részére Segédlet pedagógusok részére Tartalomjegyzék Az Aromo kezelése 3 Az Aromo elindítása, bejelentkezés 3 Jelszó beállítása... 4 A programindító 5 Működés... 5 Programok indítása... 5 A Programindító dialógus

Részletesebben

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához

Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Középiskolai felvételi információs rendszer (KIFIR) moduljai... 3 Belépés az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe...

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis

Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis Gyakorlati alkalmazás tapasztalatai Kiskunfélegyházán Az adatbázis előnyei Nem kell határozatot nyomtatni a Munkaügyi Központnak értesül (a határozat mintában): -

Részletesebben

Kezelési segédlet. Magiszter.NET - Alapok

Kezelési segédlet. Magiszter.NET - Alapok Magiszter.NET - Alapok Kezelési segédlet Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 Belépés és kilépés

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE

BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE 1) Az Akadémiai Adattárban regisztrált felhasználók (az MTA köztestületének akadémikus és nem akadémikus tagjai, a 2013 utáni MTA-pályázatokon résztvevő személyek) minden

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv MISKOLCI EGYETEM PÁLYÁZAT NYILVÁNTARTÁS Miskolc, 2011. április hó ME Számítóközpont V2.0 2011. április 11. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. PÁLYÁZAT ÉLETÚT FOLYAMATA... 4 3. JOGOSULTSÁG... 7 4. FELHASZNÁLÓI

Részletesebben

Aromo, WebAromo Hiányzások kezelése

Aromo, WebAromo Hiányzások kezelése Aromo, WebAromo Hiányzások kezelése AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftver - Felhasználói kézikönyv Hiányzások kezelése 1 Áttekintés 3 Hiányzások, késések kezelése az Aromoban 4 Hiányzások beírása a Foglalkozás

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv

www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv 2007 Tartalomjegyzék 1. Bejelentkezés... 3 2. A termék kiválasztása... 4 3. Keresés... 5 4. Részletek... 6 5. Rendelés... 7 6. A kosár tartalma... 8 7. Szállítási

Részletesebben

Záradékozás. Lukácsi András

Záradékozás. Lukácsi András Záradékozás Lukácsi András Mit és kinek kell? Osztályzóvizsga of Ugrás Javítóvizsgára mehet of külön ppt-ben Tovább haladás of Ugrás Évismétlésre bukott of Ugrás Tanulmányait befejezte of Ugrás Kiléptetés

Részletesebben

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére

Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére Szaftex I. Felhasználói kézikönyv 1.0 Szakdolgozók részére az egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképzési pontjait nyilvántartó rendszer 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 A rendszer elérése... 6 Regisztráció...

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Webes felület használata... 2 2. Regisztráció, belépés... 2 3. Jelszó módosítása... 4 4. Kilépés... 5

Részletesebben

Mérlegelés több cég számára

Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

A Perkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró felek nyújthatják be beadványaikat. A szolgáltatást kizárólag

A Perkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró felek nyújthatják be beadványaikat. A szolgáltatást kizárólag Tartalom 1. Bevezető...2 2. Online regisztrációs felület elérése...2 3. Perkapu nyitása...2 4. Ügykezelő(k) hozzáadása...5 5. Ügykezelői jelszó módosítása...6 6. Ügykezelő törlése...7 7. Főkapcsolattartói

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 1.0 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2015.07.05. Verzió: 1.6. Oldalszám: 2 / 12

Részletesebben

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez ÚTMUTATÓ az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez Amennyiben Ön már rendelkezik az Akadémiai Adattárba szóló regisztrációval, a pályázat benyújtásához

Részletesebben

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM

MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM Oktatási Hivatal MÉRÉSI AZONOSÍTÓ GENERÁTOR PROGRAM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Szerkesztés lezárva: 2015. 01. 06. Tartalomjegyzék 1. Általános ismertető... 3 2. Program indítása... 3 3. Adatküldés módjának

Részletesebben

Ismertető az Electro Kontroll Bt. által készített felügyeleti szoftverről A felügyeleti szoftver az épületben található tűzjelző rendszer jelzéseinek grafikus megjelenítését végzi. A program által adott

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás Technikai tudnivalók a jelentkezéshez Regisztráció A regisztráció az OFI honlapon elérhető A pályázók kizárólag elektronikusan úton jelentkezhetnek az innen elérhető

Részletesebben

Havária eszköznyilvántartó rendszer

Havária eszköznyilvántartó rendszer Havária eszköznyilvántartó rendszer Felhasználói kézikönyv 2005. november 5. utolsó frissítés: 2011. július 14. A rendszer használata Tartalom A rendszer használata... 3 Regisztráció... 3 Belépés... 4...

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. omunáldata

Felhasználói kézikönyv. omunáldata Elhagyott Hulladék Nyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv omunáldata Tartalomjegyzék Illetékes Hatóságok Adatkapcsolati Alrendszer... 3 Bejelentkezés... 4 Elfelejtett jelszó... 4 Felhasználói Központ...

Részletesebben

SEGÉDLET a GYÓGYSZERÉSZI ADATGYŰJTÉS OSAP1578 program használatához

SEGÉDLET a GYÓGYSZERÉSZI ADATGYŰJTÉS OSAP1578 program használatához SEGÉDLET a GYÓGYSZERÉSZI ADATGYŰJTÉS OSAP1578 program használatához Készítette: ÁNTSZ OTH Informatikai Főosztály (2015.) 1 Tartalomjegyzék Program elérhetősége... 3 A program felépítése... 3 Közforgalmú

Részletesebben

A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA

A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA az ELEKTRONIKUS NAPLÓ használatáról... igazgató 1 1. Bevezető Az elektronikus napló (továbbiakban e-napló) az iskola által üzemeltett olyan adatbázis-kezelő alkalmazás,

Részletesebben

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer. Oktatói kézikönyv

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer. Oktatói kézikönyv Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer Oktatói kézikönyv közalkalmazott státuszú oktatók, kutatók, aktív oktatási vagy kutatási asszisztens demonstrátori címmel rendelkező hallgatók részére 2.0-2016.11.16

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv e Ellenőrzőkönyv TwinNet Felhasználói kézikönyv @Napló Elektronikus Osztálynapló e-ellenőrzőkönyv 2.0 verzió TwinNet Számítástechnikai és Oktatási Kft. 1146 Ajtósi Dürer sor 11. +36(1) 343-6430 www.twinnet.hu

Részletesebben

Gázolaj Készletnyilvántartó

Gázolaj Készletnyilvántartó webtransport.eu Gázolaj Készletnyilvántartó Felhasználói Kézikönyv 2014 A Webtransport Gázolaj Készletnyilvántartó program segítségével lehetőség nyílik a gázolaj vásárlások bevételezésére és az aktuális

Részletesebben

Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez

Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez Jelen útmutató 4 részből áll: az I. rész bemutatja a berendezés-tulajdonos teendőit abban az esetben, ha új berendezést rögzít, a II.

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

S SDA Stúdió kft Hallgatók adatlap

S SDA Stúdió kft Hallgatók adatlap Az oktatói szerepkör leírása 1. Belépés a rendszerbe Ehhez szükség van az azonosító és a jelszó megadására. Az azonosítót kis- és nagybetűvel is beírhatjuk, a jelszó megadásánál viszont ügyelni kell rá,

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal I. Intézményi alapadatok kitöltése Belépés> Adminisztráció> Intézmény képes menü> Intézményi adatok> Intézményi alapadatok Az intézmények

Részletesebben